MALMÖ EWA. Handledare: Johnsson. Magnus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MALMÖ EWA. Handledare: Johnsson. Magnus"

Transkript

1 MALMÖ HÖGSKOLA Konst, kultur & kommunikation Interaktionsdesign 120p Vårterminen 2007 EWA ELECTRONIC WALLET Utveckling av en digital plånbok settt ur ett användarperspektiv. Markus Isaksson Magnus Johnsson Handledare: Kristina Törnblom Examinator: Per Anders Hillgren

2 ABSTRACT This essay is a product of our examination work on candidate level in Interaction Design. The aim in this project was to design a digital wallet integrated into a cellular phone and make it as an electronic payment tool. In our project the goal has been to create a digital wallet not just for payment, but also develop it into a complete digital wallet, replacing visa, membership card, student cards, id card and receipt. Our ambition is to take care of current qualities of today's wallet and improve where it is possible so that can be replaceable with the digital wallet. Keywords Interaction Design, digital wallet, electronic wallet, cell phone, scroll wheel, touch screen.

3 Innehållsförteckning ABSTRACT... 7 Keywords Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte Frågeställning Målgrupp Avgränsningar Nuvarande tekniker och definitioner Liknande tekniker NTT Docomo VISA Casio Credit card watch SMS Definitioner Elektroniska mynt Bluetooth SMS MMS Tapp/tappning Kontantkort Plastkort Metoder Enkätundersökning Observationer Personas Scenarios Fokusgrupper Enskild test Teori Kognition Minnestöd Regler för interface design... 20

4 5. Designprocess Enkätundersökning Del 1 Personliga uppgifter Del 2 Kortinnehav Del 3 Plånbok Del 4 och 5 Hantering Del 6 Inställning Del 7 Mobilanvändning Genomförande och utvärdering av enkätundersökningen Personas Henrik Dahl Linda Svensson Familjen Stråhed Scenario nuvarande plånbok Scenario Scenario Scenario Scenario digital plånbok Scenario Scenario Scenario Scenario Scenario Scenario Observationer Systemets uppbyggnad Systemets begriplighet Social kontakt Kvittohantering Sammanfattning av observationer Gränssnitt Brainstorming Menyns struktur Första utvärdering av gränssnittet Andra utvärdering av gränssnittet... 36

5 5.6.3 Huvudmeny Kvitton Visitkort Kontantkort Plastkort Minneskort Överföringsprocess Design av mobilenhet Skisser och idéer till mobil Modell Modell Utvärdering av de första modellerna Slutprodukten Analys Magnus Johanssons Visitkort Kontantdel Digitala pengar och integritet Markus Isaksson metoder plastkort och kvitto Slutsatts Litteraturförteckning Böcker Publikationer Webb Appendix Appendix: 1 Enkät... 62

6 1 Inledning Mobiltelefonen som från början var en statussymbol är idag något som är lika naturligt att bära med sig som ett par nyckar eller en plånbok. Plånboken å sin sida har mer eller mindre spelat en viktig roll i människans vardag. Förutom syftet att innehålla pengar så utnyttjas den även till förvaring av mer personliga tillbehör och genom olika modeller och utsmyckning så har den i en del fall speglat brukarens livsstil. Frågan är om inte mobiltelefonen idag upplevs som mer viktig än plånboken. Inte på så sätt att den kan ersätta själva betalningsfunktionen utan mer som en social produkt. Vi lagrar kontaktinformation till vänner och bekanta, meddelande i form av sms. Vi kan ta reda på information genom att surfa på webben via mobiltelefonen. Genom att integrera mobiltelefonen med mp3 spelare, radio och kamera har dess social värde på sätt och viss höjts ännu mer. Till skillnad mot plånbok och nycklar så har troligen inte mp3 spelare och kamera setts som något självklart att bära med sig sett ur ett allmänt perspektiv, ändå har dessa integrerats som en naturlig sak tillsammans med mobiltelefonen. Vad vore inte då naturligare än att integrera plånboken med mobiltelefonen? 1.1 Bakgrund TerraNet är ett nystartat mobilföretag i Lund vars telefonteknik bygger på att varje telefon bildar tillsammans ett eget nätverk utan fast infrastruktur, ett så kallat ad hoc nät. Varje telefon i nätet fungerar som en egen basstation och kopplar ihop sig med de andra telefonerna och bildar på så vis ett eget nät. I detta nätverk som bildas blir samtal och sms gratis att utnyttja och ger även möjlighet att använda telefoner på de platser där master saknas. För att nätverket inte ska bli begränsat har de också tagit fram en access punkt som går under namnet TerraNet USB dongle. Denna dongle placeras i en internetuppkopplad dators USB uttag vilket en telefon på ett enkelt sätt och inom begränsat avstånd koppla upp sig och ringa gratis långdistanssamtal via Voip. Terranet vill säkerställa vidare teknikutveckling genom att ha nästa generation av teknikprototyper framme strax efter årsskiftet. Ett av deras projekt är just tankar om en digital plånbok. Hur skulle man kunna ersätta sin plånbok med något annat? Vi är idag vana att hantera olika värden digitalt men vi har fortfarande en ganska analog hantering. Plånbokens funktioner kan vara ganska många. Hur många av dessa kan man få in och vad krävs för att man ska överväga att byta ut plånboken? Kan man hitta en blandning mellan digitalt och analogt? 1.2 Problemformulering Den digitala plånboken som vi har för avsikt utvecklat är tänkt att ersätta den nuvarande plånboken som börjar få svårt att svälja dagens uppsjö av allehanda förmånskort, medlemskort, betalkort med flera. Då man dessutom förvarar mynt, kvitton och andra saker så kan man i vissa fall vara tvungen att avvara visa saker. Som interaktionsdesigner ser vi ett stort värde i att studera och analysera den befintliga plånboken som den nya digitala plånboken avser att ersätta. Vilket värde har den för användaren och vilka värden måste vi försöka få med för att skapa ett system som känns pålitligt för användaren. Att på ett enkelt och funktionellt sätt kan integrera plånbokens olika beståndsdelar i digital form samtidigt som vi vill behålla en funktionell känsla för att användaren inte ska känna att den förlorat kontrollen över plånboken. 11

7 1.3 Syfte Vi kommer att undersöka möjligheten att en utveckla en plånbok i digital form till den grad att den vanliga plånboken upphör. Genom att implementera den i en mobiltelefon så kommer vi även att titta på vilka begränsningar och designbeslut som man måste fatta när man utvecklar ett gränssnitt för mobiltelefoner. I vårt examensarbete kommer vi tillsammans med TerraNet AB i Lund utveckla ett gränssnitt för den digitala plånboken. Vi kommer även att ta fram ett förslag på en mobiltelefon för att på så sätt öka förutsättningarna för en så bra implementering av en digital plånbok som möjligt. Vi kommer att införa en tapp funktion i den nya plånboken för att på så vis ge användaren en säker och interaktiv rörelse i uppkoppling mot andra betalstationer eller andra enheter. Då vi är två stycken som kommer att jobba tillsammans i detta examensarbete kommer vi gemensamt att titta på hur navigering i menyer ska ske samt hur olika handhavanden med den digitala plånboken ska utföras vid köp och andra mer fysiska kontakter. Vi kommer även båda att arbeta tillsammans med att undersöka hur man använder dagens plånbok samt vilka kvaliteter och värden vi bör ta med i en digital plånbok. Magnus Johnsson kommer dessutom att undersöka själva designen av mobiltelefonen och bland annat utveckla en prototyp i 3d max. Markus Isaksson kommer att undersöka gränssnittet utseende samt ta fram en prototyp i flash. Vi har valt att ta fram en gemensam frågeställning. Då de olika delarna i en plånbok kan skilja sig ganska rejält så har vi delat upp den i fyra kategorier och kommer att undersöka vars två delar. Magnus Johnsson kommer att undersöka visitkort och kontantkort. Markus Isaksson kommer att undersöka plastkort och kvitton 1.4 Frågeställning Kan man på ett enkelt och funktionellt sätt integrera plånbokens olika beståndsdelar i digital form utan att viktiga kvaliteter går förlorad samtidigt som man behåller en trovärdighet så att kvitto och andra värdehandlingar känns legitimt? 1.5 Målgrupp Utifrån uppdraget digital plånbok skapas genast en stor och bred målgrupp. En undersökning som Nordea har gjort innehar 70 % av alla femtonåringar eget bankkort och av samma grupp har 96 % mobiltelefon.1 Ser man på den övre åldern av befolkningen så är både bankkort och mobiltelefoner vardagliga föremål för dem. TerraNet mobiltelefon ser en potentiell målgrupp i ungdomar som genom deras mobiltelefoni system har möjlighet att ringa gratis utan att använda dyra mobilabonnemang. Vi ser också en målgrupp som större företag, universitet och kommuner som genom TerraNets system kan bygga sitt eget mobilnät där de kan ringa gratis och erbjuda kommunbor gratis telefoni. Vi tror att genom implementera en digital plånbok i mobilen så tar man steget att göra mobilen till en mer central punkt. Den målgrupp som är mest potentiell att ta det steget som vi ser det är åringar. En målgrupp som både är köpstark och förmodligen mer öppen för ny teknik 1 Nordea: (2006) 12

8 1.6 Avgränsningar Plånbokens innehåll varierar från ägare till ägare likaså antal medlemskort och visitkort. För att avgränsa projektet har vi valt att enbart titta på fyra delar. Visitkort, plastkort, kontanter och kvitto. Detta anser vi täcker in ett stort spektra när det gäller vad man har gemensamt med andra användare av en plånbok. Mer personliga delar har vi lämnat därhän. När det gäller själva mobiltelefonen så är vårt syfte i första hand att utveckla ett gränssnitt för den digitala plånboken så vi kommer inte att gå in på tekniska detaljer hur man kontrollerar mobiltelefonen i sig. Vi har även valt att genomföra detta arbete sett ur användarens vinkel, därmed är det inte sagt att vi inte kommer att diskutera eventuella andra intressenter men det är inte vårt huvudsiktiga mål. Dessutom är ett av vårt primära mål att undersöka hur man på ett bra sätt kan föra över de fyra delarna och förändra och förbättra där det krävs då exempelvis plastkort kan ha ett brett spektra gällande funktion. Vår avsikt är inte att utveckla själva plastkortet till något nytt för att ersätta det nuvarande kortet. 13

9 2. Nuvarande tekniker och definitioner Tittar man idag på vad som har tagits fram i form av digital plånbok och liknande så handlar det i de flesta fall om någon form av digitalisering av betalningsform genom att tillföra möjligheten att betala med mobiltelefonen. Detta är ju på inget sätt konstigt då den traditionella plånboken syfte troligen upplevs i första hand till något till att förvarar likvida medel i. Då en plånbok i princip kan innehålla vad som helst så får man försöka finna de värden som för de flesta utgör kärnan i en plånbok och överföra detta till en digital plånbok så att det kan komma och passa en bred grupp av användare. Mobiltelefoni förväntas att passera tre milliarder i antal under Det motsvarar hela 45 procent av jordens befolkning och det finns inga tecken på att det skulle avta. Sverige var först med att ha fler mobilabonnemang än invånare. Idag har även Italien, Australien, Storbritannien och Danmark passerat denna gräns. Detta innebär att i dessa länder är att GSM nätet mättat och mobilindustrin får hitta nya vägar för att öka försäljning och vinst. Idag slår industrin hårt för att få oss att gå över till 3G. Ny teknologi ger möjlighet till ny service och koncept. 2.1 Liknande tekniker NTT Docomo Japanska NTT Docomo lanserade 2004 en tjänst som gör det möjligt att med hjälp av mobiltelefonen betala i affärer med kreditkort och elektroniska pengar och även använda telefonen istället för id kort och pendelkort etcetera. Systemet som kallas Edy har över en miljon användare och är det ett väl inarbetat koncept och det har visat sig fungera bra. Tekniken de använder sig av är ett chip som sitter i mobiltelefonen som utvecklats av Docomo tillsammans med SONY och kallas FeliCa2. Det är ett så kallat NFC (Near Field Communication) IC chip. Man fyller på chipet med pengar med hjälp av speciella laddningsautomater som man sätter telefonen i. Korten har en gräns på yen. Genom att sedan hålla eller svepa telefonen inom en tiocentimetersradie vid en betalstation i till exempel en affär kopplas man upp mot affärens system och kan genomföra en betalning. Det kan också användas Figur 1: NTT Docomo som ID för att identifiera sig

10 n Interaktionsdesign idk04 Vårterminen VISA VISA är ett av världens största betalkorts företag. De har utvecklat en teknik som det kallar Contactless wave and pay 3 och påminner mycket om Docomos teknik på så sättt att man genom att föra telefonen över en betalstation genomför betalningen. Detta har också utvecklats för vanliga betalkort med ett inbyggt chip Casio Credit card watch Casio lanserade 2004 en armbandsklocka som, precis som Docomo, använder sig av IC chipet från FeliCa 4. Precis som på Docomos mobiltelefon sveper man telefonen över en betalstation och skapar därigenom en uppkoppling. Figur 2: Visa wave and pay SMS Det finns andra alternativ där man med hjälp av mobiltelefo onen kan betala för tjänster och produkter, men som istället för inbyggda chip använder sig av vanliga SMS. Skånetrafiken började i januari 2007 med biljett i mobil 5 där man via SMS köper sin biljett i förväg samt har sin mobiltelefon kopplat till sitt bankkonto. 2.2 Definitioner För att underlätta för läsaren presenterar vi nedan de tekniska termer, uttryck och begrepp som nämns och som vi genomgående har valt att använda Elektroniska mynt Digitala pengar i begreppets äkta bemärkelse är kontanter som bara existerar som stora tal och med vissa egenskaper som gör dem svårförfalskade. En produkt med lagrat värde i förväg i vilken tillgångar eller värde är tillgängliga för kundenn finns så att säga i dennes besittning. Med denna definition blir det klart attt kredit och betalkort inte är elektroniska pengar dels för att de inte representera något värde, dels för att de är on line. Elektroniska pengar kan ses som en ersättning för vanliga pengar i sammanhang där små värden byter ägare, t ex vid handel i snabbköp, köp av tidningar och vid parkering. Utöver detta har de också några andra egenskaper som är åtråvärda; de möjliggör betalning över stora avstånd, utan att fysisk kontakt krävs mellan köpare och säljare Bluetooth Är en trådlös teknik som först utvecklades av Ericsson och är avsett för kommunikation inom mobiltelefon och öronsnäcka, mellan dator och skrivaren, eller mellan stereon och högtalaren. Bluetooth har en räckviddd mellan ca meter SMS SMS, är en tjänst för korta textmeddelanden som sänds till och från mobiltelefon eller från dator till mobiltelefon. Ett meddelande kan av tekniska skäl bestå av max 160 tecken, /b/archives/ html 5 6 IBIS 7 ( ) 15

11 men med hjälp av olika tekniska lösningar kan flera SMS kopplas samman för att överskrida denna gräns MMS MMS, är vidareutveckling av SMS. Skillnaden är att med MMS kan man inte bara skicka textmeddelanden utan även multimediemeddelanden mellan mobiltelefoner. Meddelandena kan t.ex. bestå av digitala fotografier, musik, text och videosekvenser Tapp/tappning Vårt namn på det tillvägagångssätt man använder sig av när man kopplar upp sig mot en annan telefon eller enhet Kontantkort Kontantkort är vår benämning på den del i den digitala plånboken där pengarna är lagrade lokalt i mobiltelefonens minneskort Plastkort Vi använder ordet plastkort som ett samlingsnamn för alla kort som idag innehåller någon form av digital information på magnetremsa eller ett chip. Även kort som inte innehar digital information men som på något sätt identifierar vem man är eller att man tillhör något specifikt räknar vi in under denna kategori. 8 ( ) 16

12 3. Metoder Metoderna vi valt att arbeta med under får examensarbete är bland annat frågeformulär för att kartlägga plånboksanvändarnas behov, vad de bär med sig och hur de använder plånbokens olika delar. Vi kommer även att använda oss av scenarios och personas för att få en bild av hur man använder dagens plånboks olika delar samt vilka problem som kan tänkas uppstår. Scenario kommer vi även att använda på vår digitala plånbok för att upptäcka eventuella brister och andra problem som kan uppstå. För att få ytterligare information hur man använder dagens plånbok kommer vi att utföra observationer på olika platser där det är vanligt att använda en plånbok. För att testa vår design kommer vi att utveckla lo fi prototyper som vi med hjälp av en fokusgrupp kommer att utvärdera genom att låta dem delta i olika scenario samt diskussion som sedan ska leda fram till en high fi prototyp i form av en applikation i flash samt en modell av själva mobiltelefonen. high fi prototypen kommer även den att testas under utvecklingen genom enskilda samtal och scenario med olika testpersoner. 3.1 Enkätundersökning Vi ämnar göra en kvantitativ undersökning i form av en enkät. Vi valde att göra en surveyundersökning vilket innebär att man undersöker mer på bredden än går djupt ner i frågorna. Att göra en enkätundersökning är både mindre resurs och tidskrävande än intervjuer. 3.2 Observationer Genom att på plats studera hur människor handskas med sina plånböcker vi undersöka hur man använder sin plånbok idag. Vilka problem som kan uppstå. Hur ett köp ser ut och upplevs. Vilka skillnader det kan finnas beroende på var man genomför ett köp. 3.3 Personas Vi har valt att skapa olika personas och scenarios för att hjälpa oss med att experimentera med hur olika tillvägagångssätt med den digitala plånboken kan se ut i olika situationer. Ett sätt att integrera våra tänkta användare i en designprocess skulle kanske vara att låta henne vara med i utvecklingen samt även vara målet för slut designen. Men enligt Allan Cooper har den verkliga användaren benägenhet att ibland koncentrera sig på detaljer som i tidigt skede i en utveckling inte är det mest väsentliga. 9 Även om användaren är den som får ta del och använda feldesignade produkter innebär inte det enligt Cooper att hon är den som bäst på att se en lösning på problemet. Ett annat sätt att genomföra användarcentrerad design på är enligt Cooper att använda sig av Personas. Personas är en fiktiv användare som ska representera en användargrupp och deras egenskaper. En persona kan beskriva hur en genomsnittlig tilltänkt användare är och kan på så vis överföras till en bredare användargrupp. En persona ska vara trovärdig men dock aldrig sann. En bra personas är beskriven så trovärdigt och utförligt som möjligt och ska delta i designprocessen. Därför är det viktigt att beskriva personas med namn, bild, ålder, kön, miljö, aktiviteter, personliga och praktiska mål. A fully realized thoroughly defined user persona is a powerful tool Allan Cooper: (2004) 10 Allan Cooper: (2004) s

13 3.4 Scenarios Scenarios kan användas för att beskriva och diskutera situationer som kan uppstå med den tänkta produkten. It describes human activities or tasks in a story that allows exploration and discussion of contexts, needs and requirements. 11 Fördelen med att använda scenarios som en teknik tycker vi är att man engagerar både användare och oss interaktionsdesigner i designarbetet. I scenario kan man både använda personas men även låta verkliga användare spela igenom sceneriet för att se hur de agerar i tänkta situationer. 3.5 Fokusgrupper Vi kommer att använda oss av fokusgrupper när vi utvärderar vår design av den digitala plånboken. Fokusgrupp är en intervjuform där en liten grupp mellan tre till tio personer deltar för att diskutera runt produkten eller ett förbestämt ämne. Fokusgruppen ska helst bestå av olika användare ur målgrupp som har olika sätt och syfte att använda produkten. Fördelen med fokusgruppen är att den tillåter diverse och/eller känsliga frågor att tas upp som man annars kan lätt gå miste om. 12 Varje deltagare presenterar sina åsikter och idéer om ett bestämt ämne, sedan följer en diskussionen med samtliga deltagare där var och en får bemöta de andras argument och synpunkter fritt. Under dessa former gör att varje person inte bara uttrycker sina egna åsikter utan även får höra deltagarnas ståndpunkter. 3.6 Enskild test För att utvärdera gränssnittet och dess funktioner kommer vi att sitta med en testperson i taget för att på så sätt kunna föra en närmare diskussion samtidig som vi iakttar hur de utför olika scenarier med hjälp av olika prototyper. 11 Preece J, Rogers Y, Sharp H:(2002) s Preece J, Rogers Y, Sharp H:(2002) s

14 4. Teori Vi har som en del av vårt arbete med gränssnittet tagit del av olika teoretiska kunskaper när det handlar om hur vi upplever saker med våra sinnen. 4.1 Kognition Kognition handlar om varseblivning, minne, tänkande, planerande, reflektion, fantasi, problemlösning, tidsmedvetande, språk, logik, humor, lögner, uppmärksamhet, beslutsfattande osv. Dessa förmågor har utvecklats under miljontals år. Den som hade en rudimentär förmåga att planera hade något större chans att överleva än den som bara levde i nuet. Den som kunde räkna ut när körsbären var mogna eller när laxen skulle leka hade en fördel jämfört med den som inte förmådde tyda naturens tecken. Att redan till midsommar börja förbereda sig för en kall vinter fick sin belöning. Vår tankekraft har inte ändrats nämnvärt sedan grottmålningarna kom till för ca år sedan. Ändå vill vi gärna tro att nutidens människor tänker bättre än man gjorde då. Misstaget vi gör är att vi sätter likhetstecken mellan användning av högteknologi och avancerad tankeförmåga vilket automatiskt placerar oss själva i en särställning i förhållande till tidigare generationer. 13 Människans hjärna inte gjord för det hektiskt informationssamhälle vi lever idag. Bakgrundsljud och andra störningar får oss lätt att tappa tråden. Vi fungerar bäst när det är lagom stort, lagom långt borta och lagom snabbt. När man ska designa ett föremål bör man känna till användarens kognitiva svaghet och styrka. Att ge ett kognitivt stöd i designen innebär att använda självförklarande symboler och former. En knapp ska ge budskapet tryck på mig, en spak skall utrycka dra i mig. Om man använder sig av en logisk mappning i artefakten underlättar man för användaren att orientera sig. Genom användning av ett igenkännande och standardisering av ikoner hjälper man även den ovana användaren att orientera sig och uppfylla sitt mål. Hög feltolerans i menysystem och bekräftelse på att saker har utförts hjälper också till att skapa ett användarvänligt gränssnitt. Vad vore ett säkerhetsbälte som inte klickar när man spänt fast sig. Minneshjälp av tekniken ska vara självförklarande och i varje fall inte uppenbart frustrerande som varningstexten på LINX tåg på västkustbanan. (Dra inte i nödbromsen om det brinner) utan någon som helst tillägg om vad man ska göra då Minnestöd Minnet är antagligen den viktigaste kognitiva funktion och stöd vi har. Men människans har en begränsad minneskapacitet och därför är det viktig att i sin design stödja och underlätta för användaren och hennes förmåga att komma ihåg. Genom hjälp av visuella hjälpmedel underlättar det för användaren att känna igen information än att erinra sig den. Presentering av information som har stöd av ikoner, förenklar och stödjer användaren förutsatt att ikonerna överensstämmer med användarens konceptuella modeller Svensk Arne (2005) 14 Jönsson Bodil (2005) s Preece J, Rogers Y, Sharp (2002) 19

15 4.3Regler för interface design Schneiderman's "Åtta gyllene regler för interface design " Eftersträva konsekvens. I designen bör man vara konsekvent i sin utformning så att användaren känner igen sig när denne förflyttar sig genom systemet. Lika tillvägagångssätt i de olika delarna i systemet. Identisk termologi bör användas i menyer och hjälprutor. 2. Möjliggöra för frekventa användare att skapa genvägar. När systemet används frekvent är det viktigt att det finns genvägar, specialkommandon, gömda kommandon och liknande funktioner för att underlätta användandet. 3. Erbjuda informativ feedback. För varje steg som användaren tar i systemet bör det finnas någon form av feedback. 4. Designa dialoger för att visa att en funktion är utförd. Sekvenserna av handlingar bör organiseras i grupper med början, mellan och slut. På detta sätt indikeras att det är klart att börja med nästa handling.. 5. Erbjuda enkel felhantering. Minimerar risken att användaren inte gör några fel. Om ett fel görs bör systemet upptäcka detta och erbjuda en enkel och begriplig hjälp att rätta till det. 6. Tillåta enkel ångra funktion. Gör det möjligt för användaren att göra om ett moment. 7. Support för egenkontroll: Systemet bör utformas så att användaren känner att denne har kontroll över de handlingar som utförs. 8. Minska korttidsminnet. En begränsad användning av mänsklig information i korttidsminnet kräver att informationen på displayen hålls enkel och en sekvens av sidor/funktioner bör vara konsekventa. 16 Schneiderman Ben (1998) 20

16 5. Designprocess 5.1 Enkätundersökning Första enkäten består av 39 frågor och är uppdelad i sju olika delar. Två av delarna innehåller identiska frågar men beroende på hur man svarar på om man använder plånbok eller annat alternativ såsom korthållare skickas man till de två olika delarna i enkäten. Detta medför att alla som har ingått i undersökningen har besvarat sex delar innehållande 34 frågor. Enkäten som gått under namnet plånboken har varit i första hand till för att få information om vad människor har i plånboken och hur de använder sin plånbok, vad de tycker är viktigt att alltid ha med sig. För oss är det en viktig fråga när vi ska realisera den digitala plånboken. Bara för att det går rent tekniskt att integrera t.ex. visitkort i mobiltelefoner betyder det inte att man ska göra det. Hur frekvent man använder de olika sakerna i plånboken kommer även att påverka vår prototyp hur långt fram eller hur långt ner i systemet delarna kommer att ligga Del 1 Personliga uppgifter Den första delen av enkäten handlade enbart om personuppgifter där vi frågar efter kön, ålder, antal familjemedlemmar i hushållet och ålder på barnen. Den är viktig för att identifiera olika grupper med olika mönster när det gäller användningen av plånbok och antal innehavande kort. Vårt intresse ligger i, att se om det finns skillnader beroende på kön och åldersgrupp när det gäller inställningen till plånboksanvändandet Del 2 Kortinnehav Denna del är till för att se hur många kort i genomsnitt en person har. Finns det skillnader beroende på ålder eller kön. Bär man med sig alla kort man äger. Vilken typ av kort handlar det om, hur stor procent av dem har ett passerkort, använder den dagliga människan visitkort? Del 3 Plånbok Denna del består av en fråga. Använder du plånbok. Denna fråga besvarar inte bara hur många procent som använder plånbok utan det ger oss en möjlighet att dela upp gruppen till följdfrågor som ger oss mer information och eventuella skillnader på hur man betalar och förvarar kvitto, busskort och liknande Del 4 och 5 Hantering Vilken del du hamnade i beror helt på vad du svarade på förgående fråga. Frågorna är likvärdiga och ska ge oss information om hantering av kort, sedlar, mynt, kvitto och visitkort. Betalar man mer med visa betalkort om man inte har en plånbok. Hanterar de olika användarna dessa likvärdigt eller bär man mer med sig om man är en plånboksanvändare är frågor som vi hoppas få svar på Del 6 Inställning Denna del består av elva påståenden som ska betygsättas på en skala 1 5, där 1 betyder stämmer inte alls och 5 betyder stämmer precis. På så vis kommer vi att få en antydan till användares inställning till medlemskort, visit betalkort och kvitto. 21

17 5.1.6 Del 7 Mobilanvändning Frågor om mobilanvändning ger oss information till hur och vad man använder mobilen till men även en del information om användarens användarvana och önskningar Genomförande och utvärdering av enkätundersökningen Enkätundersökningen som gått under namnet Plånboken har vi valt att göra på som är ett internet baserat undersökningsverktyg. Det valet gjorde vi för att så på kortast tid få så många svar som möjligt. Det har varit 32 personer som har deltagit i undersökningen och de flesta från vår närhet av den enkla anledningen att vi valt att maila iväg frågeformuläret. Genom att vi valde att genomföra enkäten på webben har vi missat den personliga kontakten vilket antagligen påverkat både lågt deltagande och avbrutna enkäter. Av de 32 svar vi fått in har 6 av dem avbrutits under sin gång. Efter att noga tagit del av de besvarade formulären och avgränsat det som är intressant för oss (se Appendix) kunde vi konstatera att det främst var män i ålder som valt att besvara formuläret. Hela 50 procent tillhörde denna grupp. Av de tillfrågade använde 94 procent plånbok varav resten använde sig av en korthållare. Statistiken visar att plånboksanvändare bär med sig mer medlemskort, bankort, och visitkort än vad korthållaranvändare gör. Plånboksanvändare är även bättre på att spara sina kvitton och att använda sig av visitkort. Det var ingen av de tillfrågade korthållsanvändarna som hade eller ägde visitkort. Genomsnitt av innehavda medlemskort var hela 12 stycken och av de tillfrågade ägde 71 procent av dem ett busskort. Det var hela 80 procent som tyckte att det var jobbigt med medlemskort men bara 43 procent som tyckte att det hade för många. I undersökningen kan man även se att medlemskort styr väldigt lite var man handlar. Hela 80 procent bär med sig alla sina medlemskort vilket nog reflekterar det höga deltagandet av plånboksanvändare. Att betala med sitt medlemskort är väldigt lågt medan betalning med bankort är på hela 65 procent. Vad det gäller bankort har 52 procent av användarna beställt nya kort pga. Avmagnetisering eller knäckta kort vilket vi tycker är en hög procentenhet, detta utfall har vi antagligen fått av det höga antal av manliga deltagande som bär sin plånbok i bakfickan. Hälften av de tillfrågade ägde ett passerkort medan hela 92 procent bar alltid med sig sin legitimation eller körkort. Stor andel av plånboksanvändarna förvarar sina kvitton i plånboken men det är bara 29 procent som sparar sina kvitto. Enkäten gav inga möjligheter för besvararna att skilja på dagligkvitto (ica, konsum) eller kvitto för varor med ett års garanti. Alla som deltog i enkäten ägde och använde en mobiltelefon. Röstsamtal och sms var det vanligaste man gjorde och vilket man gjorde flera ggr om dagen. Andra höga användningsfunktioner i mobilen var klockan, larmet och kamera. Över 60 procent förvarar sin mobil i fickan och endast ett fåtal glömmer sin mobil ibland, jämfört man med glömda bankort och glömd mobil så är procentantalet lika. Detta skulle kunna tolkas som att man värderar ett bankort lika med sin mobil. Efter genomgång av enkätsvaren insåg vi en brist i vårt upplägg på webben. Uppdelningen av plånboksanvändare eller korthållare borde få resten av enkäten för sig själva. Som det 22

18 är nu är det bara ett tiotal frågor som de besvarar enskilt på. En tidigare uppdelning hade gett oss mer information om vardera användaren. En pappersenkät eller ombyggnad av den digitala enkäten hade gett oss större inblick och information om det finns olikheter i dessa två olika vanvändare. Vi hade diskussioner om vi skulle göra om enkäten men valde att trotts vissa brister hade vi fått den information som vi var ute efter. 5.2 Personas Vi har jobbat med ett antal personas samt olika scenarios kopplat till dem. Personas bygger på den målgrupp som vi valt. Här presenterar vi några av dem Henrik Dahl Henrik Dahl eller som han även kallas Mandel är en 23 år gammal med ögonbryn som fågelbo med snälla ögon som liksom nyfiket tittar fram som små kvittrande fågelungar. Mandel är 1,78 kort och rätt bastant. Som ung tränade han brottning och var ett år faktiskt uttagen i Svenska EM laget i brottning. Mandel är fortfarande vältränad med en typisk bred brottarnacke och blomkålsöron. Mandel bor i Malmö på Stora Kvarngatan vid Caroli. En 2,5 som han köpte när han jobbade som snickare på NCC. Mandel är en social person både i arbetet och privat. Han stora sportintresse idag är fotboll och oftast går han på MFF:s hemma matcher för att se di ljusblåa spela. På sittplats njuter han av fotboll, vänner och en god korv. Mandel spelar även i Lilla Torgs korpen som i år har gått bra för. Idag läser han till byggnadsingenjör I Lund efter en tids sjukskrivning med slitningar i armen efter sin tid som snickare. Han åker tåget till universitet nästan varje dag även de dagar han inte har föreläsning. Mandel alltid har med sig är sin mobiltelefon och sin plånbok. Mobilen är en Sony Ericsson K750i som han använder dagligen för att ringa och ta bilder med. Mobilen väcker honom varje dag och ett och annat sms skickas iväg under dagen. Mandels plånbok är modellen hästhandlarplånbok, en brun stor sak som rymmer en massa kort, kontanter, lunchkuponger och kvitton. Han betalar gärna med kort men har alltid kontanter på sig. Medlemskort som han innehar är ICA, IKEA, HM, Stadium, Statoil, Game och MQ. Bibliotekskort både för Malmö och Lund och ett körkort. Som student har han också Studentkort, Mecenatkort, studentkåren och passerkort till vissa av universitetets byggnader. Som singel så blir det ofta snabbmat på lunchen och någon macka eller nudlar på kvällen. Helgerna väljer han att laga maten själv vilket blir Svensk husmanskost så som hans mamma lagade den. På sin semester reser han gärna bort ett tag, helst storstäder där han kan vandra runt och se hur andras vardag ser ut. Senaste semestern var han i Barcelona där han för första gången fick se sitt favoritlag Barca spela. På sin semester så passar han även på att pröva på nya exotiska maträtter. Då blir det både på sjaskiga uteserveringar och riktigt lyxiga restauranger som får förgylla hans smaklökar. Som nybliven student ser han dock med fasa att det dröjer innan han kan ge sig av på resa igen. Annars är Mandel en enkel människa. Sparsam men inte snål lätt att ha med andra att göra och väldigt social. Den Stora lasten Mandel har är cigarrer. En ritual som han har på helger eller när det finns något annat att fira. Intresset har väckts genom hans pappa som sedan han föddes rökt cigarr vid högtider. Mandels Humidor är fylld med små läckra cigarrer från jordens alla hörn. Favoriten just nu är Joya de Nicaragua en Handrullad cigarr med mediumfyllig karaktär. 23

19 5.2.2 Linda Svensson Linda Svensson 25 år är en av två barn till Gösta och Ulla Svensson. Linda bor i Lund och är en glad och sprallig tjej. Hennes mörka nästan svarta hår sträcker sig förbi axlarna. Frisyren är moderiktig och ibland sätter hon i färgglada slingor i det. Hon är 1,75 lång med kurvorna på de rätta ställena. Linda är singel och är ofta ute med sina vänner på krogen, är inte aktivt sökande efter den rätte en hade tyckt det var skönt att hitta någon att dela vardagen med. På sin fritid tränar hon badminton och hon har alltid tyckt om att sporta och röra på sig. Hon är duktig på att baka och laga mat, och får ofta många komplimanger från dem som fått äran att smaka. Hon är en kreativ tjej som älskar att fotografera, gärna svart och vitt eftersom det känns mer konstnärligt. Hon har precis avslutat en fotokurs på folkuniversitetet och skulle gärna vilja gå fortsättningskursen också. Lindas senaste inköpta pryl är en kamera Nikon d70s som hon är helnöjd med. Enligt henne själv är hon inte så intresserad av elektronikprylar men i hemmet kan man konstatera motsatsen med en bärbar dator av modell macbook, Lcd tv med surroundljud och en ny mobil som hon inte ens packat upp. Linda läser på Lunds tekniska högskola och trivs utmärkt med alla klasskamrater. Hon gillar att se världen och håller på att planera en resa efter studierna till Peru med sin bästa kompis. Hon bor i en bostadsrätts tvåa i centrum. Hennes lägenhet är snyggt inredd med flera designade saker. Varje helg spenderar hon på fik och en tur i centrum som oftast resulterar till något nytt klädfynd. Lindas ekonomi är god efter ett arv från hennes Farfar. Med arvet har Linda bestämt att hon bara ska ta studiebidraget och låta resten av arvet betala studier och nöjen, det är vad hennes farfar hade velat tror hon. Hon bär med sig sin mobil och plånbok i sin väska eller ryggsäck. Medleskort som Linda bär med sig är, till sitt gym, Hm, Expressohouse, videomix, Kappahl, Mq, körkort, bankort, busskort, Mecanet, studentkort, kåren och bibliotekskort Familjen Stråhed Pappa Stefan 24 år Är 1.92 lång, med rödaktigt rufsigt hår, blå ögon och en rak näsa. Går lite gungande och kan se lite lätt förvirrad ut. Mamma Linnea 22 år. Är 1,71 lång, med blont kort hår och gröna ögon. Tränar regelbundet på aerobic. Modemedveten med stort intresse i design och form. Gestikulerar mycket med sina händer när hon pratar. Sonen Simon 4 år Lik sin mamma på pricken när hona var i hans ålder. Pratar högt och gärna med alla. Gillar fotboll, Spiderman och lego. Familjen Stråhed består av Mamma Linnea Pappa Stefan och Barnet Simon. De bor i Arlöv i en 3 rums hyreslägenhet på Järnvägsgatan 5. Familjen trivs bra i Arlöv och Pappan Stefan är både född och uppvuxen där. I huset där de bor har de fått många nya vänner som också har barn. Nu är Simon fyra år och han har äntligen fått plats på en Montessoriskola i Åkarp. Mamma och pappa tyckte inte dagiset i Arlöv var lämpligt för Simon. Själv jobbar Linnea 24

20 på en Montessoriskola i Lund och anser att det är en bättre pedagogik än vad som finns i den vanliga skolan. Därför var valet enkelt även om det innebär att de får ta tåget till Åkarp på morgnarna. Linnea trivs jätte bra på sitt jobb och går dit med ett leende varje morgon. Stefan jobbar extra på OnOff, ett arbete han har medan han studerar. Stefan i ett band som heter Lipstick som mest spelar covers på gamla goda 80tals låtar. De brukar repa 1 gång i veckan och har de tur så har de spelning ungefär en gång i månaden. Nu har även Simon börjat med fritidsaktiviteter och går på simskola varje fredag på Burlövsbadet. Även om de försöker ta det lugnt så blir tiden knapp ibland för att hinna med allt i vardagen, och stressen gör sig ofta påmind i deras liv. Vid de tillfällena när de känner att de bråkar pga. av stress brukar de ta en helg Time off. Strunta i alla måsten och bara hitta på något kul hela familjen. Då blir det allt från bio till skogspromenader med picknick. På vardagarna lämnar Linnea Simon på dagis på väg till jobb och hämtar honom oftast efter jobbet. Stefan som både pluggar (kvälls kurs) och jobbar i Malmö brukar stå för matinköp, vilket oftast blir på Willys eller på AG:s vid värnhem. Tillsammans har de ett trettiotal kort vilket ett antal är gamla och aldrig använda. Stefan bär alltid med sig passerkorten till jobbet och skolan, körkort, Ag kortet, busskort, bankort, OKQ8, bibliotekskortet till Orkanen samt till Burlövsbiblioteket. Han betalar alltid kontant eftersom hans bankkort, även de nya alltid trilskas. Avmagnetisering och slitage gör att väl i kassan tar det evigheter innan kortet godkänns vilket han tycker är pinsamt när kön suckar. De dagar då Stefan slutar före Linnea brukar han ta 130 bussen till Åkarp för att hämta Simon lite tidigare. De dagarna brukar Simon kalla Pappadagar för då brukar de hitta på något roligt bara de två. 5.3 Scenario nuvarande plånbok Scenario 1 Fredag morgon och Linnea har precis lämnat Simon på dagis och svänger ut på Lundavägen för att bege sig till jobbet. Hon slår en snabb blick ner på panelen för att kolla om det behövs tanka när hon ser att värmemätaren står på max. Hon stannar bilen direkt för det vet hon att man ska göra. Efter fem minuter och ett samtal till sitt jobb startar hon bilen igen. Det ligger en mack bara 400 meter bort och det ska väl bilen klara av tänker hon. Allt går bra och efter tio minuter så har blivit lovad att de ska se över den under dagen. Ring på eftermiddagen säger killen på verkstan och sträcker fram ett visitkort. Linnea tackar och springer till bussen som är på väg in på busshållplatsen. Trotts problem verkar det som om hon kommer i tid till jobbet. Dagen flyter på och närmar sig slut när Linnea sätter sig ner och ska ringa. Hon letar febrilt i plånboken efter visitkortet, var la jag det nu! Suckar hon. Efter letande i jackan och hela väskan utspilld på bordet ger hon upp. Antagligen förlagt det eller kastat det med bussbilljetten när hon tömde fickan på Lunds busstation. Efter en stunds letande på Hitta.se inser hon att den enda macken som ligger på lundavägen är Svensson bil. Hon ringer dit och får veta att bilen är fixad. Skönt helgen räddad och turen till Skånes djurpark. 25

Konst, kultur & kommunikation Vårterminen 2007 EWA ELECTRONIC WALLET. Utveckling av en digital plånbok sett ur ett användarperspektiv.

Konst, kultur & kommunikation Vårterminen 2007 EWA ELECTRONIC WALLET. Utveckling av en digital plånbok sett ur ett användarperspektiv. MALMÖ HÖGSKOLA Interaktionsdesign 120p Konst, kultur & kommunikation Vårterminen 2007 EWA ELECTRONIC WALLET Utveckling av en digital plånbok sett ur ett användarperspektiv. Markus Isaksson Magnus Johnsson

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk)

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet, t.ex. anpassade berättande eller beskrivande vardagsnära texter vardagliga meddelanden och annonser

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen Resor Frivilliga åtagande Avtal En klädbutik ska rea ut förra årets jackor för 999 kr. De annonserar, men

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig!

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig! ANTON SVENSSON Mitt kommunikationspass Läs här om mig! Innehåll Om mig 1 Min familj 2 Om autism 3 Så här pratar jag 4 Jag förstår bättre om du.. 5 Jag gillar 6 Jag gillar inte 7 Jag kan 8 Jag behöver hjälp

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 6, december 2014 * * * * *************************************************** Sälj mer utan att

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Samlade systrar 70 Inblick

Samlade systrar 70 Inblick 70 Inblick Samlade systrar Text: Sara Brinkberg Foto: Maria Macri xx Det händer att tjejer tar hissen upp till åttonde våningen i Fryshuset i Stockholm för att knacka på. Eller att föräldrar och skolkuratorer

Läs mer

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Drömmaskiner Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Certec, Inst. för Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola,

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckans tema är ouppmärksamhet användning av mobiltelefon (prata, lyssna på musik, spela) att röra sig i grupp att rikta uppmärksamheten på

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt Arbetsmaterial LÄSARE Det sista slaget Författare: Tomas Dömstedt Bakgrund Det här materialet hör till boken Det sista slaget som är skriven av Tomas Dömstedt. Materialet är tänkt som ett stöd för dig

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Jag vill vara som du Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livet enligtrosa.se JAG VILL VARA

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren sidan 1 Författare: Arne Berggren Vad handlar boken om? Filip är en kille som älskar att ligga i sängen och läsa böcker på sitt sommarlov. Men hans föräldrar vill att han ska ut i solen eftersom man mår

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark Innehåll inledning metod resultat och diskussion användarna interjuverna placering och utseende användarprocessen i detalj

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer