Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET"

Transkript

1 Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

2 Nöjdast kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex Hej! Prata med oss om dina försäkringar! Bra försäkringar och bra priser brukar Dina Försäkringar få uppskattning för. Vi känner området där vi verkar och människorna som bor och lever här. Konstigare är det inte! Dina Försäkringar fick högsta kundbetyget när svenska folket fick frågan hur nöjda de är med sitt sakförsäkringsbolag. Du som ännu inte är kund i Dina Försäkringar hör av dig, så ska vi jobba för att även du blir en av Sveriges nöjdaste kunder. Ditt närmaste försäkringsbolag hittar du på Sveriges nöjdaste kunder! Dina Försäkringar är ett 60-tal lokala bolag som kan erbjuda dig försäkringar för bland annat villa, hem, fritidshus, barn, olycksfall, bil, båt, lantbruk, företag och fastighet. Läs mer på

3 Ordföranden har ordet Runt om i vårt land arbetar människor tillsammans för sina bygders utveckling, i byalag, kooperativ och intresseföreningar. Drygt lokala utvecklingsgrupper med över människor är direkt engagerade i detta arbete. De bidrar i hög grad till att bygga vårt hållbara samhälle. Med denna skriftserie vill vi uppmärksamma några av gruppernas viktiga insatser. Vi vill inspirera och sprida goda exempel bygder emellan, men också få våra makthavare att upptäcka den kapacitet och skaparkraft som finns i hela Sverige. God läsning! Innehåll Inledning 4 Bredbyn 5 Tannsele 6 Hult 7 Kärna 8 Öxabäck 9 Fler exempel 10 Matnyttiga kontakter 11 Karl-Erik Nilsson Ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Skribent: Karin Mickelsson, NTF Form: Ingse & Co AB, Reybekiel Form AB Omslagsfoto: Lars Clason Ansvarig utgivare: Staffan Bond Skriften har tillkommit i samarbete med NTF och med ekonomiskt stöd från Skyltfonden. Första upplagan: Alltryck Plus AB, Lysekil 2008 Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7, Stockholm Tel: , Fax: Hemsida: E-post: Krokvåg Mellanfjärden Tannsele Bredbyn Mora Tived Kärna Öxabäck Hult Balingslöv

4 Inledning Tunga transporter, bilar som kör för fort och brist på cykel- och gångbanor. Det är exempel på trafiksäkerhetsproblem som finns på olika håll på Sveriges landsbygd. Men, det går att göra något åt problemen. I den här foldern har vi samlat ett antal exempel på lokala utvecklingsgrupper som skapat en säkrare trafikmiljö för sig själva och sina barn. Förhoppningen är att skriften ska tjäna som en inspirationskälla för andra lokala grupper i Sverige som vill åstadkomma en säkrare tillvaro. Med envishet kommer man långt. Det står klart efter den rundringning som skriftens redaktionsgrupp gjort för att samla fakta och underlag till artiklarna. Här finns exempel på byalag som gjort allt själva och andra som fått stöttning från kommuner och myndigheter.

5 Gemensamhetsparkeringar med värme för Anundsjöborna Med våra gemensamhetsparkeringar sparar vi energi, får bättre miljö och ökar trafiksäkerheten, säger Patrik Eriksson i Kooperativet Anundsjö Framtid. Bredbyn är ett litet samhälle som ligger 4 mil från Örnsköldsvik och med cirka invånare. I Bredbyn bor Patrik Eriksson som tillsammans med Kooperativet Anundsjö framtid hittat en lösning för de som pendlar till sina jobb i Örnsköldsvik, Domsjö, Husum och Gullänget, ofta sträckor på 10 mil. Lösningen är samåkning, och förslaget kom upp när kooperativet i samband med ett EUprojekt gick ut med en enkät till alla invånare med önskemål om vad de ville ha gjort. Hösten 2006 stod tre gemensamhetsparkeringar klara med plats för totalt cirka 45 platser. Parkeringarna ligger strategiskt placerade vid samhällen utefter vägen och den som ska åka i någon annans bil kan parkera sin egen bil där. Ungefär hälften av parkeringsplatserna har motorvärmare som styrs av utomhustemperaturen med start vid cirka + 5 grader och ungefär en timme före färd. Marken ägs av Kubbe/Norrflärke bygdeförening respektive Anundsjö bygdeförening som upplåter marken gratis. Vägverket står för de löpande elkostnaderna och snöröjning. Vi i kooperativet ser till att parkeringsplatserna fungerar och stänger av elen till sommaren, förklarar Patrik. En sen eftermiddag i december står sju bilar parkerade på den här gemensamhetsparkeringen. Fotograf: Patrik Eriksson Marknadsföring via egen hemsida För att underlätta för samåkande att hitta varandra finns en hemsida där man kan både anmäla intresse för att åka med i en bil och söka passagerare till sin bil. Sammanlagt bor cirka personer i området och det brukar stå ett antal bilar på parkeringarna varje dag, säger Patrik som tror att många ännu inte förstått att det är helt gratis att nyttja parkeringarna. kontaktperson: Patrik Eriksson, Kooperativet Andundsjö Framtid telefon: e-post: EU-projekt Gemensamhetsparkeringarna var en del av ett EU-projekt som Kooperativet Anundsjö framtid drivit mellan 2004 och Kostnaderna för parkeringarna uppgick till cirka kronor samt 500 ideella arbetstimmar från föreningens medlemmar.

6 Tannsele vann kampen om 50-gräns Äntligen kan våra barn ta sig säkert till skolan, säger en nöjd Mikael Öbrand, kontaktperson i Tannbygdens Intresseförening. Följer man Ume älv en bit uppåt landet så kommer man till Tannsele, en liten by med 57 folkbokförda. Trots få invånare, eller kanske tack vare det, är människorna som bor och verkar där mycket aktiva. För Tannseles del handlade det om att få sänkt hastighet från 70 km/tim till 50. Sex år och hyllmeter med skrivelser till trafiknämnden, länsstyrelsen och Vägverket. Som sa nej, nej och åter nej. Men avslagen stoppade inte intresseföreningen i Tannsele. Genom Tannsele, som ligger 8 kilometer från Lycksele, går en ganska hårt trafikerad väg. Raksträcka, cirka 300 fordon per dygn, en hel del timmerbilar och bussar och enda vägen för de cirka 30 barnen att ta sig till varandra bestämde byns intresseförening att de skulle ansöka om hastighetssänkning från 70 till 50 km/ tim. Intresseföreningen i Tannsele började med att ansöka om hastighetssänkning hos trafiknämnden och gick sedan vidare till Länsstyrelsen, som skickade ansökan på remiss till Vägverket Region Norr och polisen. Gruppen fick avslag, överklagade till Vägverket centralt och fick avslag av dem också. Året därpå skrev riksdagsledamoten Yvonne Ångström (fp) en motion om hastighetssänkning i Tannsele till kommunfullmäktige i Lycksele. Det resulterade i att fullmäktige tog beslut om att de skulle skriva till Vägverket på intresseföreningens vägnar. Men så blev det aldrig. Tannseleborna gav sig inte och proceduren upprepades. Brev till Länsstyrelsen som skickade ansökan på remiss till vägverksregionen och polisen. Det blev nej. Gruppen överklagade till Vägverket i Borlänge som i december 1999 avslog ansökan ännu en gång. En tredje gång skrev intresseföreningen till trafiknämnden och bad kommunen om hjälp. Kommunen skrev äntligen till Länsstyrelsen. Ärendet gick på remiss till vägverksregionen och polisen en tredje gång. Och denna gång ansåg alla att ansökan skulle styrkas. Intresseföreningen har hela tiden arbetat aktivt för att nå ut i media och har haft kontakt med både NTF Västerbotten och NTFs centrala kansli för att få stöd. Barnen i Tannsele med en lista som innehåller all korrespondens, med myndigheter, som har krävts för att få hastigheten sänkt. Fotograf: Allan Fjällström kontaktperson: Mikael Öbrand, Tannbygdens intresseförening telefon: e-post:

7 Uthållig förening gav säker trafik i Hult Trafiksituationen i Hult hade länge varit ett bekymmer. Tung trafik och höga hastigheter var två särskilt besvärliga inslag. Men med samlade krafter har Hult Samhällsförening efter flera års påverkansarbete gett de boende i Hult en säkrare trafikmiljö. Man får blodad tand göra mer när man lyckas få igenom sina krav, säger Lasse Björck, en av dem som ihärdigt arbetat för att förbättra trafiksäkerheten i Hult. På Riksväg 33 rullar drygt fordon varje dygn. Infarten till samhället i Hult, där hastigheten var 90 km/tim, medförde stora trafiksäkerhetsrisker. En camping med husvagnar vid infarten till Hult bidrog också till allvarliga trafiksituationer. Därtill ska räknas trafiken till och från Öland som mångdubblas sommartid. Det hade blivit ohållbart, helt enkelt. Hult Samhällsförening reagerade och insåg att något måste göras åt situationen. Föreningen verkade ihärdigt för att trafiksäkerhetsfrågan skulle komma upp på ansvarig väghållares, Vägverket, agenda. Den första åtgärden som föreningen ville få till stånd var att skapa en fil för vänstersväng i Hult samhälle. Ett flertal skrivelser sändes till Vägverket. Föreningen samverkade också med de trafiksäkerhetsansvariga inom kommunförvaltningen i Eksjö. Trots uttalad förståelse för situationen kom inga åtgärder till stånd. Genom att presentera en lokalekonomisk samhällsanalys, ge konkreta förslag på åtgärder och intensivt bedriva lobbyarbete förändrades Vägverkets inställning i positiv riktning. Åtgärderna har inneburit en ökad trygghet för alla trafikanter. Barnens skolväg är tryggad genom en tunnel som går under vägen och leder fram till skolan vilket gör att de inte behöver korsa vägen någonstans. En viktig erfarenhet av arbetet är att ha bra kontakter med myndigheter och instanser i samband med lobbyarbete. Därtill är ett rejält förankringsarbete bland berörda grupper A och O. Nu gäller det cykelbanor! Föreningen har också arbetat intensivt på att få ett sammanhängande cykelbanenät, dels mellan Hult och Eksjö, dels inom samhället och till badplatsen vid Försjön men har ännu inte lyckats få gehör för önskemålen. Men med tanke på engagemanget och uthålligheten i Hults Samhällsförening så kommer det sannolikt inte att dröja länge förrän cykelbanorna är på plats. kontaktperson: Lasse Björck, Hults samhällsförening telefon: Lasse Björk och Donald Selldén, båda aktiva i Hults samhällsförening. Fotograf: Mats Olsson Äntligen resultat! I ett enda slag fick Eksjö kommun en mängd åtgärder som har gjort livet i Hult säkrare. En total upprustning av Riksväg 33 från Eksjö till Mariannelund som belades med ny asfalt, räfflad mittlinje och tvåfiliga omkörningsfält. Förutom den efterlängtade filen för vänstersväng in till Hult samhälle byggdes även en omkörningsfil i Hultbacken in mot Eksjö, kompletterad med åtgärder för att undvika farliga vänstersvängar.

8 Grannar, släkt och vänner byggde cykelväg i Kärna En kilometer från Kungälv, i samhället Kärna, bor familjen Bladh. Här kör bilarna i farter långt över de godkända 70 km/tim. Samtidigt fanns där ingen gång- och cykelväg. Inte förrän familjen Bladh tog initiativ till det som idag är en rejäl separerad bana för fotgängare och cyklister. Kontakter och diskussioner med myndigheter och beslutsfattare för att få säkra gång- och cykelvägar gav inget resultat. Farfar Robert vägrade att acceptera kommunens och Vägverkets prioriteringar som låg någonstans långt, långt borta i horisonten. Alla ställde upp Tillsammans med vänner och grannar gick familjen direkt till handling med att skapa en egen farbar led för oskyddade trafikanter. Markägare ställde upp med markupplåtelse, grannar ställde upp med grävmaskiner, LRF med avtalstext, samråd med politiker och allmänheten hölls, NTF gav råd och dåd och samordning med trafikutbildning i skolan ja, hela bygden ställde upp. Att med eget arbete bygga en gång- och cykelväg och samtidigt skapa en bättre livskvalitet för sig själv och för andra är en metod som kan rekommenderas till efterföljd. Resultatet är 2,7 kilometer och ytterligare sträckor är på gång. Den nya gång- och cykelleden i Kärna gör att barnen kan cykla till skolan egen hand. På skylten står Nickes gång- och cykelbana. Fotograf: Christina Bladh Att banan kom till har sitt ursprung i den tragiska olycka som drabbade familjen, då deras 12-årige son Nicklas blev nermejad, ihjälkörd av en bilist. Olycksdrabbad väg Varje år inträffar upp emot sex olyckor på denna sträcka av vägen. Bara en kort tid före olyckan med Nicklas så kom en bil flygande och flyttade på Nicklas busskur ett 20-tal meter. Hastigheten på vägen är 70 km i timmen men de flesta kör i närmare 100, berättar Robert Bladh. Bonus Gång- och cykelvägarna används flitigt för att besöka centrum, gå med barnen till skolan och mycket mera. Robert berättar att de insåg att de genom gång- och cykelvägen skapat en infrastruktur runt Kärna. Helt plötsligt kunde föräldrar låta sina barn cykla ensamma till exempelvis skolan eller kiosken för att köpa lördagsgodis. Dagligen ser vi gående och cyklande, separerade från alla de bilister som fortfarande kör i hastigheter långt över den rekommenderade. Visa på möjligheter Engagemanget och kraften hos boende ska inte underskattas och en av invånarna vald politisk ledning bör tillvarata de signaler som framkommer. Vi känner att det är viktigt i samarbetet med politiken att visa på lösningar och vägar i stället för att bara klaga och ställa krav, säger Robert Bladh. kontaktperson: Robert Bladh e-post:

9 Trafiksäkerhet toppar agendan i Öxabäck I Öxabäck har bygdelaget varit ovanligt lyckosamt med sitt arbete för en bättre trafikmiljö. Flertalet förslag som de lagt fram har fått gehör hos berörda myndigheter. Det handlar om allt från byggande av gång- och cykelvägar till avverkning av sly och träd vid sidomiljöer. Vi känner ett stort stöd från Öxabäcksborna i vårt trafiksäkerhetsarbete, men viktigt är också att ha goda relationer med politiker och andra beslutsfattare på orten, säger Annette Malmberg, ordförande i Öxabäcks bygdelag. Sedan 1991 har lokala personer, och så småningom även bygdelaget, arbetat för att få en förbättring av Spjutåsvägen. Det är en 10,5 kilometer lång väg från Haratången till Öxabäck som har fått beläggning och förbättring vad det gäller farliga berg, svackor och kurvor. Skog och sly har avverkats för att få bättre sikt. Projektet har finansierats av Vägverket, kommunalförbundet, Västra Götalandsregionen, kommunen och markägarna själva. Fotograf: Anette Malmberg. Kamp för gång- och cykelbana Öxabäcks bygdelag hade tillsammans med andra föreningar stridit i många år för att få en gång- och cykelbana från ett vägkryss förbi skolan och lanthandeln. Förra året färdigställdes den av kommunen. Men bygdelaget nöjde sig inte med det. Med tanke på att det bor barnfamiljer utmed vägen, och unga och gamla använder den som motionsslinga, ansåg bygdelaget att gång- och cykelbanan borde förlängas. Varken kommunen eller Vägverket var dock med på noterna. Nu skred Öxabäcks Bygdelag till verket. Kostnadskalkyler togs fram och bidragsansökan skrevs till kommunen. Dialog med Vägverket och andra lokala entreprenörer etablerades. Alla nappade på denna idé. I anslutning till att den första delen av gångoch cykelvägen byggdes, tog bygdelaget kontakt med kommunen och Vägverket för att förbättra och flytta en farlig busshållplats i riktning mot Skene till ett bättre läge. Busshållplatsen i riktning mot Överlida, där av- och påstigning var rakt i diket, förbättrades genom att lägga ner en trumma i diket och grusa upp en avsats för av- och påstigning. Öxabäck, en förening med krut i Öxabäck har haft en mängd framgångar i sitt trafiksäkerhetsarbete. Genom hårt arbete har de lyckats få upp en skylt som varnar för en skarp kurva. Vägarna till och från Öxabäck som var dåliga på grund av tjällossning och tung trafik, har de lyckats få asfalterade. Ett exempel på andra åtgärder som bygdelaget fått igenom är ändrad färdväg som gav både bättre busstider och kortare restid för eleverna. Skolskjutsen har dessutom utökats på långa och dåliga skolvägar. kontaktperson: Annette Malmberg, ordförande i Öxabäck bygdelag telefon: Annette Malmbergs tips för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete God kontakt med politiker Vi arbetar hela tiden med att hålla en god och kontinuerlig kontakt med kommunalråden och övriga politiker. Vi bjuder in dem, visar på vilka vi är och vad vi gör och så gör vi en liten rundtur i Öxabäck för att ge dem kännedom om vår del av kommunen. Information till invånarna Ge information till invånarna. Varje år skickar vi ut ett A4 blad där vi skriver vad vi gjort, vad som är på gång och hur de kan ta kontakt med oss. Detta gör att uppmärksamheten på bland annat trafiksäkerhet ökar och frågor till oss väcks som vi inte har tänkt på eller vetat om. Information till andra aktörer Vi försöker även ha god kontakt och dialog med andra aktörer. Samarbeta så mycket som möjligt.

10 Fler exempel Trafiksäkerhetsrådet i Mora Sedan några år genomför Trafiksäkerhetsrådet, TSR, i Mora ett unikt projekt som syftar till att få invånarna engagerade och delaktiga i trafiksäkerhetsfrågor. Fjorton av Moras byar deltar. Jan Pålsson är byalaget i Oxbergs representant i rådet och han tycker att det fungerar bra. Jag tar tillvara byns intressen på de möten som vi har. Allt som jag framfört har man tagit hänsyn till, säger Jan Pålsson. Vi har fått gatubelysning på en vägsträcka i utkanten av byn och vi har fått hastigheten sänkt från 90 till 70 på infartsvägen till byn från Morahållet. kontaktperson: Margareta Kjellin, sekreterare i rådet, Mora kommun telefon: Ljusare tider i Mellanfjärden I vackra Mellanfjärden, som ligger i Nordanstigs kommun, har byalaget Hamnlyckan varit drivande för att få en säkrare trafikmiljö för de 120 hushåll som bor i området. För att få en säkrare plats för barnen i väntan på skolbuss byggdes två busskurer i området. Hamnlyckan stod för materialkostnaden och arbetsinsatsen var helt ideell. En allmän väg som flitigt används av många saknade belysning och kändes otrygg. På initiativ av Hamnlyckan sattes 19 belysningsstolpar upp utmed en sträcka av cirka 1,5 kilometer. Gatubelysningen bekostades till hälften av byalaget och andra hälften av kommunen. Kommunen står även för elkostnaderna medan underhållet sköts av byalaget. kontaktperson: Lennart Andersson, byalaget Hamnlyckan telefon: Kurar i Krokvåg Skolbarnen i Ragunda levde ett otryggt liv på väg till skolan. Det fanns inga busskurar eller annat skydd mot vare sig trafik, regn eller rusk. Efter kontakt med kommunen, som genast anslog medel till byggmaterial, satte några av byborna spaden i marken och vips hade busskurarna blivit verklighet. Krokvågs byförening sköter även om underhållet av kurerna mot att kommunen ställer upp med medel. kontaktperson: GunMarie Persson, Länsbygderådet i Jämtlands län telefon: Bra vägar i Tived Vägarna i Tived har varit rent bedrövliga. Men efter vår väggrupps idoga arbete tillsammans med kommunerna och andra parter läggs nu ny asfalt, sträcka för sträcka, säger Madeleine Larsson, som är ordförande i Tiveds utvecklingsgrupp. Förutom behovet av en säker väg för boende har vi också mycket tung trafik. Vi har även en nationalpark som drar besökare varje år vilket kräver en bra standard på vägarna. Bättre beläggning ger dessutom trafiksäkerhetsvinster, fortsätter Madeleine. Väggruppen består av representanter från Tiveds utvecklingsgrupp och Norra Aspamarkens bygdelag i grannkommunen. Just när det gäller vägar som går över flera kommuner är det en klar fördel att samarbeta. Ju fler desto starkare! Parterna har jobbat i många år med att förbättra vägarna och tillsammans med Laxå och Askersunds kommuner har man även uppvaktat Vägverket för att få vägarna i körbart skick. Vissa vägavsnitt var så dåliga att de inte var farbara! kontaktperson: Madeleine Larsson, Tiveds Utvecklingsgrupp telefon: e-post: Envishet gav resultat i Ballingslöv Ballingslövs byalag försökte under flera år få till stånd en separat cykelväg mellan låg- och mellanstadieskolan och Ballingslövs by. Vid skolan planerades en utökad förskoleverksamhet samt ett nytt daghem. Hastighetsgränserna var 50 km/tim vid skolan, och 70 km/tim resterande del av vägen. Markägaren längs vägen var positiv till utbyggnad av en separat cykelväg. Hastighetsmätningar visade att medelhastigheten vid skolan låg klart över 50 km/tim. Kommunen var på ett tidigt stadium positiv till byggnation, trots att Vägverket som är väghållare inte kunde prioritera sträckan, så byalaget började bearbeta ledamöterna i tekniska nämnden med skrivelser. Påtryckningar, publicitet i media, stöd från NTF Skåne och hastighetsmätningar var det som till slut fällde avgörandet. Den nya gång- och cykelvägen invigdes under festliga former. kontaktperson: Ann-Marie Hansson e-post:

11 Matnyttiga kontakter Hela Sverige ska leva På hemsidan finns kontaktuppgifter till ditt närmaste länsbygderåd telefon: e-post: hemsida: Privata väghållare: Vägförening kan vara väghållare i till exempel ett sommarstugeområde. En vägförening kan få statligt stöd om vägen är öppen för allmän trafik. Samfällighet är en förening som ansvarar för de boendes gemensamma ytor såsom vägar. NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande En ideellt arbetande organisation som kan ge råd och stöd till enskilda grupper. NTF finns i varje län och adresser hittar du på hemsidan. Där finns också information om hur man kan gå tillväga liksom exempel på hur andra grupper arbetat. telefon: hemsida: Kommuner och Vägverket Vägverket ansvarar för det statliga vägnätet, vägar som i huvudsak ligger utanför tätorter men ofta också trafikleder genom samhället. telefon: hemsida: Kommunen ansvarar för vägnätet i tätorter. En kommunal nämnd beslutar om trafikärenden. Övriga väghållare när det gäller flerfamiljshus kan det vara fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har ansvaret för vägen. Handledningar, häften och annan litteratur Första hjälpen till en säkrare trafikmiljö. Här finns råd och stöd, fakta och argument och underlag för skrivelser av olika slag med mera. Format A4. 20 sid. Finns för nedladdning på NTFs hemsida. Folder: Säkra din trafikmiljö. Innehåller bland annat en checklista som stegvis beskriver hur man går tillväga för att få en säkrare trafikmiljö. Format A5. NTF Konsument Innehåller det mesta om trafiksäkerhet som berör den enskilda människan. hemsida:

12 Skrifter i samma serie: Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg, 2006 Vi driver byskolor, 2006 Vi bevarar och brukar kulturlandskap, 2006 Vi ökar vår beredskap inför kriser, 2006 Vi skapar hållbara bygder, 2006 Vi stöder småföretagande, 2006 Vi förvaltar våra naturresurser, 2006 Vi ordnar boende, 2006 Vi behöver samlingslokalerna, 2006 Vi arbetar med integration, 2006 Vi samverkar i kommunbygderåd, 2006 Vi fördjupar demokratin, 2006 Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner, 2007 Vi ordnar bredband, 2007 Vi samlar lokalt kapital, 2008 Vi arbetar med trafiksäkerhet, 2008 Vi stödjer lokal utveckling och synliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt, över alla sektorer i samhället och över partigränser. Mer än utvecklingsgrupper, länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger företagsamma och hållbara bygder i hela Sverige! Stortorget STOCKHOLM Tel Fax:

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Tekniska nämnden 2008 12 11 147 376 Tekniska nämndens arbetsutskott 2008 11 27 218 495 Dnr 2008/457.30 Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Bilagor: Yttrande, Polismyndigheten Yttrande,

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Länk till presentationen som hölls: content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp:

Länk till presentationen som hölls:  content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp: Väg 798 genom Esarp Denna rapport är framtagen av Esarps Bygdelags väggrupp baserat på det bymöte som hölls 2010-12- 14 i Esarps Skola med anledning av samrådshandlingen från Trafikverket daterad 2010-11-

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Hastigheten påverkar trafiksäkerheten Vi är många som rör oss i trafiken i Täby. Men oavsett om vi ska till jobbet, affären eller barnens fotbollsträning är det

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Information om utplacering av blomlådor

Information om utplacering av blomlådor Information om utplacering av blomlådor Arvidsjaurs kommun Uppdaterad: 2016-06-07 Arvidsjaurs kommun Information om utplacering av blomlådor För att öka uppmärksamheten och minska hastigheten finns möjlighet

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Skultuna kommundelsnämnd Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Mikael Sandberg Sammanträdesdatum 27 januari 2016 Plats och tid Kommundelskontoret Skultunagården, kl 16:30 Ledamöter

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07 BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader Bilaga 1 Kostnader I denna bilaga anges de ungefärliga uppskattade kostnaderna för utbyggander

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 69 Den 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 4 Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 8 Ks 69 Tfu 92 Dnr 2012.193 511 Smedjebackens

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

Begäran om hastighetsbegränsning på väg 363 genom Mårdsele by, Vindelns kommun.

Begäran om hastighetsbegränsning på väg 363 genom Mårdsele by, Vindelns kommun. 2015-04-09 Till Länsstyrelsen i Västerbottens län Begäran om hastighetsbegränsning på väg 363 genom Mårdsele by, Vindelns kommun. I juli förra året ansökte ägaren av Granströms Café i Mårdsele, Christer

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan

Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Information som en viktig del i det förebyggande TS-arbetet Det är ett naturligt steg för Växjö att kombinera information med fysiska

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1(2) Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Klas

Läs mer

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken http://www.helasverige.se/enkat/index.php Sida 1 av 1 Lösenord Logga in Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken Fyll i det lösenord du fått i brevet från Hela Sverige

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1 (2) Johan Hellgren Östergarn Skags 277 623 68 Katthammarsvik Stig Hellgren Östergarn Skags 281 623 68 Katthammarsvik Trafikverket Region Stockholm Gotlandskontoret (ärendenr:

Läs mer

Yttrande till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning på väg 691, Vitå och Jämtön

Yttrande till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning på väg 691, Vitå och Jämtön Tekniska nämnden 2011 09 29 96 290 Tekniska nämndens arbetsutskott 2011 09 15 94 254 Dnr 2008/321.291 Yttrande till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning på väg 691, Vitå och Jämtön Bilaga: Remiss, Länsstyrelsen

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 1(6) Blomlådor för ökad trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun MöTs inriktning Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan Vägverket och kommunerna och ska involvera kommuninvånarna. Nyckelord i projektet är samordningsvinster,

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Ansökan för bidrag till belysningsföreningar

Ansökan för bidrag till belysningsföreningar Tekniska nämnden Ansökan för bidrag till belysningsföreningar 1(7) Uppgifter om sökanden Vägföreningens namn Namn kontaktperson Adress Postnummer Ort Telefon dagtid Mobil E-post Vi/Jag anhåller om att

Läs mer

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan 20xx-xx-xx Skolvägsplan för Malsta skolan Innehåll 1. Fakta om skolan 3 2. Vi som tagit fram planen 3 3. Resvanor 3 4, Skolvägen 4 5. Trafikmiljön vid skolan 4 6. Mål 5 7. Övergripande syfte 5 8. Insatser

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Hastighetsinformation till föreningar

Hastighetsinformation till föreningar Hastighetsinformation till föreningar Resultat av en informationsinsats gentemot boendeföreningar i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist Hans Norbeck April 2000 2000 Notat 1 Inledning Under 1999 genomförde

Läs mer

Svarte byalags yttrande gällande fördjupad översiktsplan för Svarte

Svarte byalags yttrande gällande fördjupad översiktsplan för Svarte Svarte Byalag c/o Inger Widgren Soprangränd 5 27192 YSTAD Samhällsbyggnadsnämnden Planenheten 271 80 Ystad Svarte byalags yttrande gällande fördjupad översiktsplan för Svarte tisdagen den 6 maj 2008 Svarte

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Motion om ökad trafiksäkerhet vid passage på Sandgatan. KS

Motion om ökad trafiksäkerhet vid passage på Sandgatan. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-04-22 126 Motion om ökad trafiksäkerhet vid passage på Sandgatan. KS 2013-430 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag 2012-05-24 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN????/2012- Tekniska nämnden Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun Skolskjutsreglemente antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22, 8 Dnr ks 10/16. Skrivfelsrättad av hum punkt 10 2010-09-29 Skolskjutsreglemente för Ånge kommun 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Cykelvägars linjeföring och gestaltning

Cykelvägars linjeföring och gestaltning Per Kågeson Nature Associates 2008-05-31 Cykelvägars linjeföring och gestaltning Bakgrund Vägtrafiken består egentligen av fem olika transportslag: Personbilar, samt lätta bussar och lastbilar Tunga bussar

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Tekniska nämnden 2012 05 24 53 146 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 68 158 Dnr 2012/34.008 Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Erland Nilsson, för Landsbygdspartiet

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Rapportering av särskilt viltolycksdrabbade vägsträckor i Värmland

Rapportering av särskilt viltolycksdrabbade vägsträckor i Värmland Rapportering av särskilt viltolycksdrabbade vägsträckor i Värmland Regionala rådet i Värmland 2011 Nationella Viltolycksrådet (NVR), som består av 14 medlemsorganisationer (myndigheter och ideella/intresseorganisationer),

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/ RIKTLINJER GATUBELYSNING 2 Innehållsförteckning RIKTLINJER GATUBELYSNING... 1 Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer angående gatubelysning för Älvdalens Kommun allmänt... 3 Ansvar... 3 Riktlinjer... 4 Basvillkor

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem 1 Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem Transportforum 2010-01-13 Lennart Adolfsson Fotgängarnas föreningen FOT har som uppgift att påvisa problem och risker som drabbar fotgängare sprida

Läs mer