Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET"

Transkript

1 Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

2 Nöjdast kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex Hej! Prata med oss om dina försäkringar! Bra försäkringar och bra priser brukar Dina Försäkringar få uppskattning för. Vi känner området där vi verkar och människorna som bor och lever här. Konstigare är det inte! Dina Försäkringar fick högsta kundbetyget när svenska folket fick frågan hur nöjda de är med sitt sakförsäkringsbolag. Du som ännu inte är kund i Dina Försäkringar hör av dig, så ska vi jobba för att även du blir en av Sveriges nöjdaste kunder. Ditt närmaste försäkringsbolag hittar du på Sveriges nöjdaste kunder! Dina Försäkringar är ett 60-tal lokala bolag som kan erbjuda dig försäkringar för bland annat villa, hem, fritidshus, barn, olycksfall, bil, båt, lantbruk, företag och fastighet. Läs mer på

3 Ordföranden har ordet Runt om i vårt land arbetar människor tillsammans för sina bygders utveckling, i byalag, kooperativ och intresseföreningar. Drygt lokala utvecklingsgrupper med över människor är direkt engagerade i detta arbete. De bidrar i hög grad till att bygga vårt hållbara samhälle. Med denna skriftserie vill vi uppmärksamma några av gruppernas viktiga insatser. Vi vill inspirera och sprida goda exempel bygder emellan, men också få våra makthavare att upptäcka den kapacitet och skaparkraft som finns i hela Sverige. God läsning! Innehåll Inledning 4 Bredbyn 5 Tannsele 6 Hult 7 Kärna 8 Öxabäck 9 Fler exempel 10 Matnyttiga kontakter 11 Karl-Erik Nilsson Ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Skribent: Karin Mickelsson, NTF Form: Ingse & Co AB, Reybekiel Form AB Omslagsfoto: Lars Clason Ansvarig utgivare: Staffan Bond Skriften har tillkommit i samarbete med NTF och med ekonomiskt stöd från Skyltfonden. Första upplagan: Alltryck Plus AB, Lysekil 2008 Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7, Stockholm Tel: , Fax: Hemsida: E-post: Krokvåg Mellanfjärden Tannsele Bredbyn Mora Tived Kärna Öxabäck Hult Balingslöv

4 Inledning Tunga transporter, bilar som kör för fort och brist på cykel- och gångbanor. Det är exempel på trafiksäkerhetsproblem som finns på olika håll på Sveriges landsbygd. Men, det går att göra något åt problemen. I den här foldern har vi samlat ett antal exempel på lokala utvecklingsgrupper som skapat en säkrare trafikmiljö för sig själva och sina barn. Förhoppningen är att skriften ska tjäna som en inspirationskälla för andra lokala grupper i Sverige som vill åstadkomma en säkrare tillvaro. Med envishet kommer man långt. Det står klart efter den rundringning som skriftens redaktionsgrupp gjort för att samla fakta och underlag till artiklarna. Här finns exempel på byalag som gjort allt själva och andra som fått stöttning från kommuner och myndigheter.

5 Gemensamhetsparkeringar med värme för Anundsjöborna Med våra gemensamhetsparkeringar sparar vi energi, får bättre miljö och ökar trafiksäkerheten, säger Patrik Eriksson i Kooperativet Anundsjö Framtid. Bredbyn är ett litet samhälle som ligger 4 mil från Örnsköldsvik och med cirka invånare. I Bredbyn bor Patrik Eriksson som tillsammans med Kooperativet Anundsjö framtid hittat en lösning för de som pendlar till sina jobb i Örnsköldsvik, Domsjö, Husum och Gullänget, ofta sträckor på 10 mil. Lösningen är samåkning, och förslaget kom upp när kooperativet i samband med ett EUprojekt gick ut med en enkät till alla invånare med önskemål om vad de ville ha gjort. Hösten 2006 stod tre gemensamhetsparkeringar klara med plats för totalt cirka 45 platser. Parkeringarna ligger strategiskt placerade vid samhällen utefter vägen och den som ska åka i någon annans bil kan parkera sin egen bil där. Ungefär hälften av parkeringsplatserna har motorvärmare som styrs av utomhustemperaturen med start vid cirka + 5 grader och ungefär en timme före färd. Marken ägs av Kubbe/Norrflärke bygdeförening respektive Anundsjö bygdeförening som upplåter marken gratis. Vägverket står för de löpande elkostnaderna och snöröjning. Vi i kooperativet ser till att parkeringsplatserna fungerar och stänger av elen till sommaren, förklarar Patrik. En sen eftermiddag i december står sju bilar parkerade på den här gemensamhetsparkeringen. Fotograf: Patrik Eriksson Marknadsföring via egen hemsida För att underlätta för samåkande att hitta varandra finns en hemsida där man kan både anmäla intresse för att åka med i en bil och söka passagerare till sin bil. Sammanlagt bor cirka personer i området och det brukar stå ett antal bilar på parkeringarna varje dag, säger Patrik som tror att många ännu inte förstått att det är helt gratis att nyttja parkeringarna. kontaktperson: Patrik Eriksson, Kooperativet Andundsjö Framtid telefon: e-post: EU-projekt Gemensamhetsparkeringarna var en del av ett EU-projekt som Kooperativet Anundsjö framtid drivit mellan 2004 och Kostnaderna för parkeringarna uppgick till cirka kronor samt 500 ideella arbetstimmar från föreningens medlemmar.

6 Tannsele vann kampen om 50-gräns Äntligen kan våra barn ta sig säkert till skolan, säger en nöjd Mikael Öbrand, kontaktperson i Tannbygdens Intresseförening. Följer man Ume älv en bit uppåt landet så kommer man till Tannsele, en liten by med 57 folkbokförda. Trots få invånare, eller kanske tack vare det, är människorna som bor och verkar där mycket aktiva. För Tannseles del handlade det om att få sänkt hastighet från 70 km/tim till 50. Sex år och hyllmeter med skrivelser till trafiknämnden, länsstyrelsen och Vägverket. Som sa nej, nej och åter nej. Men avslagen stoppade inte intresseföreningen i Tannsele. Genom Tannsele, som ligger 8 kilometer från Lycksele, går en ganska hårt trafikerad väg. Raksträcka, cirka 300 fordon per dygn, en hel del timmerbilar och bussar och enda vägen för de cirka 30 barnen att ta sig till varandra bestämde byns intresseförening att de skulle ansöka om hastighetssänkning från 70 till 50 km/ tim. Intresseföreningen i Tannsele började med att ansöka om hastighetssänkning hos trafiknämnden och gick sedan vidare till Länsstyrelsen, som skickade ansökan på remiss till Vägverket Region Norr och polisen. Gruppen fick avslag, överklagade till Vägverket centralt och fick avslag av dem också. Året därpå skrev riksdagsledamoten Yvonne Ångström (fp) en motion om hastighetssänkning i Tannsele till kommunfullmäktige i Lycksele. Det resulterade i att fullmäktige tog beslut om att de skulle skriva till Vägverket på intresseföreningens vägnar. Men så blev det aldrig. Tannseleborna gav sig inte och proceduren upprepades. Brev till Länsstyrelsen som skickade ansökan på remiss till vägverksregionen och polisen. Det blev nej. Gruppen överklagade till Vägverket i Borlänge som i december 1999 avslog ansökan ännu en gång. En tredje gång skrev intresseföreningen till trafiknämnden och bad kommunen om hjälp. Kommunen skrev äntligen till Länsstyrelsen. Ärendet gick på remiss till vägverksregionen och polisen en tredje gång. Och denna gång ansåg alla att ansökan skulle styrkas. Intresseföreningen har hela tiden arbetat aktivt för att nå ut i media och har haft kontakt med både NTF Västerbotten och NTFs centrala kansli för att få stöd. Barnen i Tannsele med en lista som innehåller all korrespondens, med myndigheter, som har krävts för att få hastigheten sänkt. Fotograf: Allan Fjällström kontaktperson: Mikael Öbrand, Tannbygdens intresseförening telefon: e-post:

7 Uthållig förening gav säker trafik i Hult Trafiksituationen i Hult hade länge varit ett bekymmer. Tung trafik och höga hastigheter var två särskilt besvärliga inslag. Men med samlade krafter har Hult Samhällsförening efter flera års påverkansarbete gett de boende i Hult en säkrare trafikmiljö. Man får blodad tand göra mer när man lyckas få igenom sina krav, säger Lasse Björck, en av dem som ihärdigt arbetat för att förbättra trafiksäkerheten i Hult. På Riksväg 33 rullar drygt fordon varje dygn. Infarten till samhället i Hult, där hastigheten var 90 km/tim, medförde stora trafiksäkerhetsrisker. En camping med husvagnar vid infarten till Hult bidrog också till allvarliga trafiksituationer. Därtill ska räknas trafiken till och från Öland som mångdubblas sommartid. Det hade blivit ohållbart, helt enkelt. Hult Samhällsförening reagerade och insåg att något måste göras åt situationen. Föreningen verkade ihärdigt för att trafiksäkerhetsfrågan skulle komma upp på ansvarig väghållares, Vägverket, agenda. Den första åtgärden som föreningen ville få till stånd var att skapa en fil för vänstersväng i Hult samhälle. Ett flertal skrivelser sändes till Vägverket. Föreningen samverkade också med de trafiksäkerhetsansvariga inom kommunförvaltningen i Eksjö. Trots uttalad förståelse för situationen kom inga åtgärder till stånd. Genom att presentera en lokalekonomisk samhällsanalys, ge konkreta förslag på åtgärder och intensivt bedriva lobbyarbete förändrades Vägverkets inställning i positiv riktning. Åtgärderna har inneburit en ökad trygghet för alla trafikanter. Barnens skolväg är tryggad genom en tunnel som går under vägen och leder fram till skolan vilket gör att de inte behöver korsa vägen någonstans. En viktig erfarenhet av arbetet är att ha bra kontakter med myndigheter och instanser i samband med lobbyarbete. Därtill är ett rejält förankringsarbete bland berörda grupper A och O. Nu gäller det cykelbanor! Föreningen har också arbetat intensivt på att få ett sammanhängande cykelbanenät, dels mellan Hult och Eksjö, dels inom samhället och till badplatsen vid Försjön men har ännu inte lyckats få gehör för önskemålen. Men med tanke på engagemanget och uthålligheten i Hults Samhällsförening så kommer det sannolikt inte att dröja länge förrän cykelbanorna är på plats. kontaktperson: Lasse Björck, Hults samhällsförening telefon: Lasse Björk och Donald Selldén, båda aktiva i Hults samhällsförening. Fotograf: Mats Olsson Äntligen resultat! I ett enda slag fick Eksjö kommun en mängd åtgärder som har gjort livet i Hult säkrare. En total upprustning av Riksväg 33 från Eksjö till Mariannelund som belades med ny asfalt, räfflad mittlinje och tvåfiliga omkörningsfält. Förutom den efterlängtade filen för vänstersväng in till Hult samhälle byggdes även en omkörningsfil i Hultbacken in mot Eksjö, kompletterad med åtgärder för att undvika farliga vänstersvängar.

8 Grannar, släkt och vänner byggde cykelväg i Kärna En kilometer från Kungälv, i samhället Kärna, bor familjen Bladh. Här kör bilarna i farter långt över de godkända 70 km/tim. Samtidigt fanns där ingen gång- och cykelväg. Inte förrän familjen Bladh tog initiativ till det som idag är en rejäl separerad bana för fotgängare och cyklister. Kontakter och diskussioner med myndigheter och beslutsfattare för att få säkra gång- och cykelvägar gav inget resultat. Farfar Robert vägrade att acceptera kommunens och Vägverkets prioriteringar som låg någonstans långt, långt borta i horisonten. Alla ställde upp Tillsammans med vänner och grannar gick familjen direkt till handling med att skapa en egen farbar led för oskyddade trafikanter. Markägare ställde upp med markupplåtelse, grannar ställde upp med grävmaskiner, LRF med avtalstext, samråd med politiker och allmänheten hölls, NTF gav råd och dåd och samordning med trafikutbildning i skolan ja, hela bygden ställde upp. Att med eget arbete bygga en gång- och cykelväg och samtidigt skapa en bättre livskvalitet för sig själv och för andra är en metod som kan rekommenderas till efterföljd. Resultatet är 2,7 kilometer och ytterligare sträckor är på gång. Den nya gång- och cykelleden i Kärna gör att barnen kan cykla till skolan egen hand. På skylten står Nickes gång- och cykelbana. Fotograf: Christina Bladh Att banan kom till har sitt ursprung i den tragiska olycka som drabbade familjen, då deras 12-årige son Nicklas blev nermejad, ihjälkörd av en bilist. Olycksdrabbad väg Varje år inträffar upp emot sex olyckor på denna sträcka av vägen. Bara en kort tid före olyckan med Nicklas så kom en bil flygande och flyttade på Nicklas busskur ett 20-tal meter. Hastigheten på vägen är 70 km i timmen men de flesta kör i närmare 100, berättar Robert Bladh. Bonus Gång- och cykelvägarna används flitigt för att besöka centrum, gå med barnen till skolan och mycket mera. Robert berättar att de insåg att de genom gång- och cykelvägen skapat en infrastruktur runt Kärna. Helt plötsligt kunde föräldrar låta sina barn cykla ensamma till exempelvis skolan eller kiosken för att köpa lördagsgodis. Dagligen ser vi gående och cyklande, separerade från alla de bilister som fortfarande kör i hastigheter långt över den rekommenderade. Visa på möjligheter Engagemanget och kraften hos boende ska inte underskattas och en av invånarna vald politisk ledning bör tillvarata de signaler som framkommer. Vi känner att det är viktigt i samarbetet med politiken att visa på lösningar och vägar i stället för att bara klaga och ställa krav, säger Robert Bladh. kontaktperson: Robert Bladh e-post:

9 Trafiksäkerhet toppar agendan i Öxabäck I Öxabäck har bygdelaget varit ovanligt lyckosamt med sitt arbete för en bättre trafikmiljö. Flertalet förslag som de lagt fram har fått gehör hos berörda myndigheter. Det handlar om allt från byggande av gång- och cykelvägar till avverkning av sly och träd vid sidomiljöer. Vi känner ett stort stöd från Öxabäcksborna i vårt trafiksäkerhetsarbete, men viktigt är också att ha goda relationer med politiker och andra beslutsfattare på orten, säger Annette Malmberg, ordförande i Öxabäcks bygdelag. Sedan 1991 har lokala personer, och så småningom även bygdelaget, arbetat för att få en förbättring av Spjutåsvägen. Det är en 10,5 kilometer lång väg från Haratången till Öxabäck som har fått beläggning och förbättring vad det gäller farliga berg, svackor och kurvor. Skog och sly har avverkats för att få bättre sikt. Projektet har finansierats av Vägverket, kommunalförbundet, Västra Götalandsregionen, kommunen och markägarna själva. Fotograf: Anette Malmberg. Kamp för gång- och cykelbana Öxabäcks bygdelag hade tillsammans med andra föreningar stridit i många år för att få en gång- och cykelbana från ett vägkryss förbi skolan och lanthandeln. Förra året färdigställdes den av kommunen. Men bygdelaget nöjde sig inte med det. Med tanke på att det bor barnfamiljer utmed vägen, och unga och gamla använder den som motionsslinga, ansåg bygdelaget att gång- och cykelbanan borde förlängas. Varken kommunen eller Vägverket var dock med på noterna. Nu skred Öxabäcks Bygdelag till verket. Kostnadskalkyler togs fram och bidragsansökan skrevs till kommunen. Dialog med Vägverket och andra lokala entreprenörer etablerades. Alla nappade på denna idé. I anslutning till att den första delen av gångoch cykelvägen byggdes, tog bygdelaget kontakt med kommunen och Vägverket för att förbättra och flytta en farlig busshållplats i riktning mot Skene till ett bättre läge. Busshållplatsen i riktning mot Överlida, där av- och påstigning var rakt i diket, förbättrades genom att lägga ner en trumma i diket och grusa upp en avsats för av- och påstigning. Öxabäck, en förening med krut i Öxabäck har haft en mängd framgångar i sitt trafiksäkerhetsarbete. Genom hårt arbete har de lyckats få upp en skylt som varnar för en skarp kurva. Vägarna till och från Öxabäck som var dåliga på grund av tjällossning och tung trafik, har de lyckats få asfalterade. Ett exempel på andra åtgärder som bygdelaget fått igenom är ändrad färdväg som gav både bättre busstider och kortare restid för eleverna. Skolskjutsen har dessutom utökats på långa och dåliga skolvägar. kontaktperson: Annette Malmberg, ordförande i Öxabäck bygdelag telefon: Annette Malmbergs tips för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete God kontakt med politiker Vi arbetar hela tiden med att hålla en god och kontinuerlig kontakt med kommunalråden och övriga politiker. Vi bjuder in dem, visar på vilka vi är och vad vi gör och så gör vi en liten rundtur i Öxabäck för att ge dem kännedom om vår del av kommunen. Information till invånarna Ge information till invånarna. Varje år skickar vi ut ett A4 blad där vi skriver vad vi gjort, vad som är på gång och hur de kan ta kontakt med oss. Detta gör att uppmärksamheten på bland annat trafiksäkerhet ökar och frågor till oss väcks som vi inte har tänkt på eller vetat om. Information till andra aktörer Vi försöker även ha god kontakt och dialog med andra aktörer. Samarbeta så mycket som möjligt.

10 Fler exempel Trafiksäkerhetsrådet i Mora Sedan några år genomför Trafiksäkerhetsrådet, TSR, i Mora ett unikt projekt som syftar till att få invånarna engagerade och delaktiga i trafiksäkerhetsfrågor. Fjorton av Moras byar deltar. Jan Pålsson är byalaget i Oxbergs representant i rådet och han tycker att det fungerar bra. Jag tar tillvara byns intressen på de möten som vi har. Allt som jag framfört har man tagit hänsyn till, säger Jan Pålsson. Vi har fått gatubelysning på en vägsträcka i utkanten av byn och vi har fått hastigheten sänkt från 90 till 70 på infartsvägen till byn från Morahållet. kontaktperson: Margareta Kjellin, sekreterare i rådet, Mora kommun telefon: Ljusare tider i Mellanfjärden I vackra Mellanfjärden, som ligger i Nordanstigs kommun, har byalaget Hamnlyckan varit drivande för att få en säkrare trafikmiljö för de 120 hushåll som bor i området. För att få en säkrare plats för barnen i väntan på skolbuss byggdes två busskurer i området. Hamnlyckan stod för materialkostnaden och arbetsinsatsen var helt ideell. En allmän väg som flitigt används av många saknade belysning och kändes otrygg. På initiativ av Hamnlyckan sattes 19 belysningsstolpar upp utmed en sträcka av cirka 1,5 kilometer. Gatubelysningen bekostades till hälften av byalaget och andra hälften av kommunen. Kommunen står även för elkostnaderna medan underhållet sköts av byalaget. kontaktperson: Lennart Andersson, byalaget Hamnlyckan telefon: Kurar i Krokvåg Skolbarnen i Ragunda levde ett otryggt liv på väg till skolan. Det fanns inga busskurar eller annat skydd mot vare sig trafik, regn eller rusk. Efter kontakt med kommunen, som genast anslog medel till byggmaterial, satte några av byborna spaden i marken och vips hade busskurarna blivit verklighet. Krokvågs byförening sköter även om underhållet av kurerna mot att kommunen ställer upp med medel. kontaktperson: GunMarie Persson, Länsbygderådet i Jämtlands län telefon: Bra vägar i Tived Vägarna i Tived har varit rent bedrövliga. Men efter vår väggrupps idoga arbete tillsammans med kommunerna och andra parter läggs nu ny asfalt, sträcka för sträcka, säger Madeleine Larsson, som är ordförande i Tiveds utvecklingsgrupp. Förutom behovet av en säker väg för boende har vi också mycket tung trafik. Vi har även en nationalpark som drar besökare varje år vilket kräver en bra standard på vägarna. Bättre beläggning ger dessutom trafiksäkerhetsvinster, fortsätter Madeleine. Väggruppen består av representanter från Tiveds utvecklingsgrupp och Norra Aspamarkens bygdelag i grannkommunen. Just när det gäller vägar som går över flera kommuner är det en klar fördel att samarbeta. Ju fler desto starkare! Parterna har jobbat i många år med att förbättra vägarna och tillsammans med Laxå och Askersunds kommuner har man även uppvaktat Vägverket för att få vägarna i körbart skick. Vissa vägavsnitt var så dåliga att de inte var farbara! kontaktperson: Madeleine Larsson, Tiveds Utvecklingsgrupp telefon: e-post: Envishet gav resultat i Ballingslöv Ballingslövs byalag försökte under flera år få till stånd en separat cykelväg mellan låg- och mellanstadieskolan och Ballingslövs by. Vid skolan planerades en utökad förskoleverksamhet samt ett nytt daghem. Hastighetsgränserna var 50 km/tim vid skolan, och 70 km/tim resterande del av vägen. Markägaren längs vägen var positiv till utbyggnad av en separat cykelväg. Hastighetsmätningar visade att medelhastigheten vid skolan låg klart över 50 km/tim. Kommunen var på ett tidigt stadium positiv till byggnation, trots att Vägverket som är väghållare inte kunde prioritera sträckan, så byalaget började bearbeta ledamöterna i tekniska nämnden med skrivelser. Påtryckningar, publicitet i media, stöd från NTF Skåne och hastighetsmätningar var det som till slut fällde avgörandet. Den nya gång- och cykelvägen invigdes under festliga former. kontaktperson: Ann-Marie Hansson e-post:

11 Matnyttiga kontakter Hela Sverige ska leva På hemsidan finns kontaktuppgifter till ditt närmaste länsbygderåd telefon: e-post: hemsida: Privata väghållare: Vägförening kan vara väghållare i till exempel ett sommarstugeområde. En vägförening kan få statligt stöd om vägen är öppen för allmän trafik. Samfällighet är en förening som ansvarar för de boendes gemensamma ytor såsom vägar. NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande En ideellt arbetande organisation som kan ge råd och stöd till enskilda grupper. NTF finns i varje län och adresser hittar du på hemsidan. Där finns också information om hur man kan gå tillväga liksom exempel på hur andra grupper arbetat. telefon: hemsida: Kommuner och Vägverket Vägverket ansvarar för det statliga vägnätet, vägar som i huvudsak ligger utanför tätorter men ofta också trafikleder genom samhället. telefon: hemsida: Kommunen ansvarar för vägnätet i tätorter. En kommunal nämnd beslutar om trafikärenden. Övriga väghållare när det gäller flerfamiljshus kan det vara fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har ansvaret för vägen. Handledningar, häften och annan litteratur Första hjälpen till en säkrare trafikmiljö. Här finns råd och stöd, fakta och argument och underlag för skrivelser av olika slag med mera. Format A4. 20 sid. Finns för nedladdning på NTFs hemsida. Folder: Säkra din trafikmiljö. Innehåller bland annat en checklista som stegvis beskriver hur man går tillväga för att få en säkrare trafikmiljö. Format A5. NTF Konsument Innehåller det mesta om trafiksäkerhet som berör den enskilda människan. hemsida:

12 Skrifter i samma serie: Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg, 2006 Vi driver byskolor, 2006 Vi bevarar och brukar kulturlandskap, 2006 Vi ökar vår beredskap inför kriser, 2006 Vi skapar hållbara bygder, 2006 Vi stöder småföretagande, 2006 Vi förvaltar våra naturresurser, 2006 Vi ordnar boende, 2006 Vi behöver samlingslokalerna, 2006 Vi arbetar med integration, 2006 Vi samverkar i kommunbygderåd, 2006 Vi fördjupar demokratin, 2006 Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner, 2007 Vi ordnar bredband, 2007 Vi samlar lokalt kapital, 2008 Vi arbetar med trafiksäkerhet, 2008 Vi stödjer lokal utveckling och synliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt, över alla sektorer i samhället och över partigränser. Mer än utvecklingsgrupper, länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger företagsamma och hållbara bygder i hela Sverige! Stortorget STOCKHOLM Tel Fax:

Vi ordnar BREDBAND. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

Vi ordnar BREDBAND. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Vi ordnar BREDBAND En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Runt om i vårt land arbetar människor tillsammans för sina bygders utveckling, i byalag,

Läs mer

Vi samarbetar med Svenska kyrkan

Vi samarbetar med Svenska kyrkan Vi samarbetar med Svenska kyrkan En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Runt om i vårt land arbetar människor tillsammans för sina bygders utveckling,

Läs mer

Vi samlar LOkalt kapital

Vi samlar LOkalt kapital Vi samlar LOkalt kapital En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter LEA Lokalekonomisk analys LEA När du vill beskriva din bygd med statistik, vänd dig till SCB! Mer information

Läs mer

Vi stöder småföretagande

Vi stöder småföretagande Vi stöder småföretagande En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i

Läs mer

Vi skapar. hållbar energi. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

Vi skapar. hållbar energi. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Vi skapar hållbar energi En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Vad är förnybart? För att en resurs ska kallas förnybar måste den kunna omvandlas och återskapas av naturen

Läs mer

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

Vi skapar hållbara bygder

Vi skapar hållbara bygder Vi skapar hållbara bygder En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i

Läs mer

Text: Ulla Herlitz. Illustration: Anders Persson & Thomas Norberg

Text: Ulla Herlitz. Illustration: Anders Persson & Thomas Norberg Text: Ulla Herlitz Illustration: Anders Persson & Thomas Norberg 1 Sparbankerna bidrar med tillväxt och livskvalitet där du bor. Delar av vinsten går tillbaka till din bygd. Ekobanken ekologiskt - socialt

Läs mer

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva!

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva! 1/2013 KOMMUNBYGDERÅD 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. Tema KOMMUNBYGDERÅD Oskarshamn

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2012. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Vi ordnar BOENDE. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

Vi ordnar BOENDE. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Vi ordnar BOENDE En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i landet,

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport

Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 3 2010 Inför valet Partierna svarar på REV:s frågor om enskilda vägar Revisorns roll Så arbetar revisorn Rätt och fel Hur får föreningen använda

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1 1/2015 4 Små skolor MED stora fördelar 4 STAFFAN BOND GÅR I PENSION Hela Sverige ska leva! 1 4 Gör din röst hörd i HELA EUROPA Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER SMÅ SKOLOR MED STORA FÖRDELAR 4. NYHETER

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

LOKAL FINANSIERING. 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen 4/2013

LOKAL FINANSIERING. 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen 4/2013 4/2013 LOKAL FINANSIERING 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll 2. Ledaren 3. Tema LOKAL FINANSIERING Regionala

Läs mer

Bulletinen. Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar

Bulletinen. Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 3 2009 Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar Tyck till om närtidssatsningen, ledningsavtal och forskning för bättre vägunderhåll

Läs mer

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen Information om utbyggnaden av stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun VÄSTRA HUSBY SÖDERKÖPING ÖSTRA RYD MOGATA STEGEBORG SANKT ANNA TYRISLÖT Nr 3, februari 2013 Jörgen Filipsson, projektledare

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer