Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET"

Transkript

1 Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

2 Nöjdast kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex Hej! Prata med oss om dina försäkringar! Bra försäkringar och bra priser brukar Dina Försäkringar få uppskattning för. Vi känner området där vi verkar och människorna som bor och lever här. Konstigare är det inte! Dina Försäkringar fick högsta kundbetyget när svenska folket fick frågan hur nöjda de är med sitt sakförsäkringsbolag. Du som ännu inte är kund i Dina Försäkringar hör av dig, så ska vi jobba för att även du blir en av Sveriges nöjdaste kunder. Ditt närmaste försäkringsbolag hittar du på Sveriges nöjdaste kunder! Dina Försäkringar är ett 60-tal lokala bolag som kan erbjuda dig försäkringar för bland annat villa, hem, fritidshus, barn, olycksfall, bil, båt, lantbruk, företag och fastighet. Läs mer på

3 Ordföranden har ordet Runt om i vårt land arbetar människor tillsammans för sina bygders utveckling, i byalag, kooperativ och intresseföreningar. Drygt lokala utvecklingsgrupper med över människor är direkt engagerade i detta arbete. De bidrar i hög grad till att bygga vårt hållbara samhälle. Med denna skriftserie vill vi uppmärksamma några av gruppernas viktiga insatser. Vi vill inspirera och sprida goda exempel bygder emellan, men också få våra makthavare att upptäcka den kapacitet och skaparkraft som finns i hela Sverige. God läsning! Innehåll Inledning 4 Bredbyn 5 Tannsele 6 Hult 7 Kärna 8 Öxabäck 9 Fler exempel 10 Matnyttiga kontakter 11 Karl-Erik Nilsson Ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Skribent: Karin Mickelsson, NTF Form: Ingse & Co AB, Reybekiel Form AB Omslagsfoto: Lars Clason Ansvarig utgivare: Staffan Bond Skriften har tillkommit i samarbete med NTF och med ekonomiskt stöd från Skyltfonden. Första upplagan: Alltryck Plus AB, Lysekil 2008 Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7, Stockholm Tel: , Fax: Hemsida: E-post: Krokvåg Mellanfjärden Tannsele Bredbyn Mora Tived Kärna Öxabäck Hult Balingslöv

4 Inledning Tunga transporter, bilar som kör för fort och brist på cykel- och gångbanor. Det är exempel på trafiksäkerhetsproblem som finns på olika håll på Sveriges landsbygd. Men, det går att göra något åt problemen. I den här foldern har vi samlat ett antal exempel på lokala utvecklingsgrupper som skapat en säkrare trafikmiljö för sig själva och sina barn. Förhoppningen är att skriften ska tjäna som en inspirationskälla för andra lokala grupper i Sverige som vill åstadkomma en säkrare tillvaro. Med envishet kommer man långt. Det står klart efter den rundringning som skriftens redaktionsgrupp gjort för att samla fakta och underlag till artiklarna. Här finns exempel på byalag som gjort allt själva och andra som fått stöttning från kommuner och myndigheter.

5 Gemensamhetsparkeringar med värme för Anundsjöborna Med våra gemensamhetsparkeringar sparar vi energi, får bättre miljö och ökar trafiksäkerheten, säger Patrik Eriksson i Kooperativet Anundsjö Framtid. Bredbyn är ett litet samhälle som ligger 4 mil från Örnsköldsvik och med cirka invånare. I Bredbyn bor Patrik Eriksson som tillsammans med Kooperativet Anundsjö framtid hittat en lösning för de som pendlar till sina jobb i Örnsköldsvik, Domsjö, Husum och Gullänget, ofta sträckor på 10 mil. Lösningen är samåkning, och förslaget kom upp när kooperativet i samband med ett EUprojekt gick ut med en enkät till alla invånare med önskemål om vad de ville ha gjort. Hösten 2006 stod tre gemensamhetsparkeringar klara med plats för totalt cirka 45 platser. Parkeringarna ligger strategiskt placerade vid samhällen utefter vägen och den som ska åka i någon annans bil kan parkera sin egen bil där. Ungefär hälften av parkeringsplatserna har motorvärmare som styrs av utomhustemperaturen med start vid cirka + 5 grader och ungefär en timme före färd. Marken ägs av Kubbe/Norrflärke bygdeförening respektive Anundsjö bygdeförening som upplåter marken gratis. Vägverket står för de löpande elkostnaderna och snöröjning. Vi i kooperativet ser till att parkeringsplatserna fungerar och stänger av elen till sommaren, förklarar Patrik. En sen eftermiddag i december står sju bilar parkerade på den här gemensamhetsparkeringen. Fotograf: Patrik Eriksson Marknadsföring via egen hemsida För att underlätta för samåkande att hitta varandra finns en hemsida där man kan både anmäla intresse för att åka med i en bil och söka passagerare till sin bil. Sammanlagt bor cirka personer i området och det brukar stå ett antal bilar på parkeringarna varje dag, säger Patrik som tror att många ännu inte förstått att det är helt gratis att nyttja parkeringarna. kontaktperson: Patrik Eriksson, Kooperativet Andundsjö Framtid telefon: e-post: EU-projekt Gemensamhetsparkeringarna var en del av ett EU-projekt som Kooperativet Anundsjö framtid drivit mellan 2004 och Kostnaderna för parkeringarna uppgick till cirka kronor samt 500 ideella arbetstimmar från föreningens medlemmar.

6 Tannsele vann kampen om 50-gräns Äntligen kan våra barn ta sig säkert till skolan, säger en nöjd Mikael Öbrand, kontaktperson i Tannbygdens Intresseförening. Följer man Ume älv en bit uppåt landet så kommer man till Tannsele, en liten by med 57 folkbokförda. Trots få invånare, eller kanske tack vare det, är människorna som bor och verkar där mycket aktiva. För Tannseles del handlade det om att få sänkt hastighet från 70 km/tim till 50. Sex år och hyllmeter med skrivelser till trafiknämnden, länsstyrelsen och Vägverket. Som sa nej, nej och åter nej. Men avslagen stoppade inte intresseföreningen i Tannsele. Genom Tannsele, som ligger 8 kilometer från Lycksele, går en ganska hårt trafikerad väg. Raksträcka, cirka 300 fordon per dygn, en hel del timmerbilar och bussar och enda vägen för de cirka 30 barnen att ta sig till varandra bestämde byns intresseförening att de skulle ansöka om hastighetssänkning från 70 till 50 km/ tim. Intresseföreningen i Tannsele började med att ansöka om hastighetssänkning hos trafiknämnden och gick sedan vidare till Länsstyrelsen, som skickade ansökan på remiss till Vägverket Region Norr och polisen. Gruppen fick avslag, överklagade till Vägverket centralt och fick avslag av dem också. Året därpå skrev riksdagsledamoten Yvonne Ångström (fp) en motion om hastighetssänkning i Tannsele till kommunfullmäktige i Lycksele. Det resulterade i att fullmäktige tog beslut om att de skulle skriva till Vägverket på intresseföreningens vägnar. Men så blev det aldrig. Tannseleborna gav sig inte och proceduren upprepades. Brev till Länsstyrelsen som skickade ansökan på remiss till vägverksregionen och polisen. Det blev nej. Gruppen överklagade till Vägverket i Borlänge som i december 1999 avslog ansökan ännu en gång. En tredje gång skrev intresseföreningen till trafiknämnden och bad kommunen om hjälp. Kommunen skrev äntligen till Länsstyrelsen. Ärendet gick på remiss till vägverksregionen och polisen en tredje gång. Och denna gång ansåg alla att ansökan skulle styrkas. Intresseföreningen har hela tiden arbetat aktivt för att nå ut i media och har haft kontakt med både NTF Västerbotten och NTFs centrala kansli för att få stöd. Barnen i Tannsele med en lista som innehåller all korrespondens, med myndigheter, som har krävts för att få hastigheten sänkt. Fotograf: Allan Fjällström kontaktperson: Mikael Öbrand, Tannbygdens intresseförening telefon: e-post:

7 Uthållig förening gav säker trafik i Hult Trafiksituationen i Hult hade länge varit ett bekymmer. Tung trafik och höga hastigheter var två särskilt besvärliga inslag. Men med samlade krafter har Hult Samhällsförening efter flera års påverkansarbete gett de boende i Hult en säkrare trafikmiljö. Man får blodad tand göra mer när man lyckas få igenom sina krav, säger Lasse Björck, en av dem som ihärdigt arbetat för att förbättra trafiksäkerheten i Hult. På Riksväg 33 rullar drygt fordon varje dygn. Infarten till samhället i Hult, där hastigheten var 90 km/tim, medförde stora trafiksäkerhetsrisker. En camping med husvagnar vid infarten till Hult bidrog också till allvarliga trafiksituationer. Därtill ska räknas trafiken till och från Öland som mångdubblas sommartid. Det hade blivit ohållbart, helt enkelt. Hult Samhällsförening reagerade och insåg att något måste göras åt situationen. Föreningen verkade ihärdigt för att trafiksäkerhetsfrågan skulle komma upp på ansvarig väghållares, Vägverket, agenda. Den första åtgärden som föreningen ville få till stånd var att skapa en fil för vänstersväng i Hult samhälle. Ett flertal skrivelser sändes till Vägverket. Föreningen samverkade också med de trafiksäkerhetsansvariga inom kommunförvaltningen i Eksjö. Trots uttalad förståelse för situationen kom inga åtgärder till stånd. Genom att presentera en lokalekonomisk samhällsanalys, ge konkreta förslag på åtgärder och intensivt bedriva lobbyarbete förändrades Vägverkets inställning i positiv riktning. Åtgärderna har inneburit en ökad trygghet för alla trafikanter. Barnens skolväg är tryggad genom en tunnel som går under vägen och leder fram till skolan vilket gör att de inte behöver korsa vägen någonstans. En viktig erfarenhet av arbetet är att ha bra kontakter med myndigheter och instanser i samband med lobbyarbete. Därtill är ett rejält förankringsarbete bland berörda grupper A och O. Nu gäller det cykelbanor! Föreningen har också arbetat intensivt på att få ett sammanhängande cykelbanenät, dels mellan Hult och Eksjö, dels inom samhället och till badplatsen vid Försjön men har ännu inte lyckats få gehör för önskemålen. Men med tanke på engagemanget och uthålligheten i Hults Samhällsförening så kommer det sannolikt inte att dröja länge förrän cykelbanorna är på plats. kontaktperson: Lasse Björck, Hults samhällsförening telefon: Lasse Björk och Donald Selldén, båda aktiva i Hults samhällsförening. Fotograf: Mats Olsson Äntligen resultat! I ett enda slag fick Eksjö kommun en mängd åtgärder som har gjort livet i Hult säkrare. En total upprustning av Riksväg 33 från Eksjö till Mariannelund som belades med ny asfalt, räfflad mittlinje och tvåfiliga omkörningsfält. Förutom den efterlängtade filen för vänstersväng in till Hult samhälle byggdes även en omkörningsfil i Hultbacken in mot Eksjö, kompletterad med åtgärder för att undvika farliga vänstersvängar.

8 Grannar, släkt och vänner byggde cykelväg i Kärna En kilometer från Kungälv, i samhället Kärna, bor familjen Bladh. Här kör bilarna i farter långt över de godkända 70 km/tim. Samtidigt fanns där ingen gång- och cykelväg. Inte förrän familjen Bladh tog initiativ till det som idag är en rejäl separerad bana för fotgängare och cyklister. Kontakter och diskussioner med myndigheter och beslutsfattare för att få säkra gång- och cykelvägar gav inget resultat. Farfar Robert vägrade att acceptera kommunens och Vägverkets prioriteringar som låg någonstans långt, långt borta i horisonten. Alla ställde upp Tillsammans med vänner och grannar gick familjen direkt till handling med att skapa en egen farbar led för oskyddade trafikanter. Markägare ställde upp med markupplåtelse, grannar ställde upp med grävmaskiner, LRF med avtalstext, samråd med politiker och allmänheten hölls, NTF gav råd och dåd och samordning med trafikutbildning i skolan ja, hela bygden ställde upp. Att med eget arbete bygga en gång- och cykelväg och samtidigt skapa en bättre livskvalitet för sig själv och för andra är en metod som kan rekommenderas till efterföljd. Resultatet är 2,7 kilometer och ytterligare sträckor är på gång. Den nya gång- och cykelleden i Kärna gör att barnen kan cykla till skolan egen hand. På skylten står Nickes gång- och cykelbana. Fotograf: Christina Bladh Att banan kom till har sitt ursprung i den tragiska olycka som drabbade familjen, då deras 12-årige son Nicklas blev nermejad, ihjälkörd av en bilist. Olycksdrabbad väg Varje år inträffar upp emot sex olyckor på denna sträcka av vägen. Bara en kort tid före olyckan med Nicklas så kom en bil flygande och flyttade på Nicklas busskur ett 20-tal meter. Hastigheten på vägen är 70 km i timmen men de flesta kör i närmare 100, berättar Robert Bladh. Bonus Gång- och cykelvägarna används flitigt för att besöka centrum, gå med barnen till skolan och mycket mera. Robert berättar att de insåg att de genom gång- och cykelvägen skapat en infrastruktur runt Kärna. Helt plötsligt kunde föräldrar låta sina barn cykla ensamma till exempelvis skolan eller kiosken för att köpa lördagsgodis. Dagligen ser vi gående och cyklande, separerade från alla de bilister som fortfarande kör i hastigheter långt över den rekommenderade. Visa på möjligheter Engagemanget och kraften hos boende ska inte underskattas och en av invånarna vald politisk ledning bör tillvarata de signaler som framkommer. Vi känner att det är viktigt i samarbetet med politiken att visa på lösningar och vägar i stället för att bara klaga och ställa krav, säger Robert Bladh. kontaktperson: Robert Bladh e-post:

9 Trafiksäkerhet toppar agendan i Öxabäck I Öxabäck har bygdelaget varit ovanligt lyckosamt med sitt arbete för en bättre trafikmiljö. Flertalet förslag som de lagt fram har fått gehör hos berörda myndigheter. Det handlar om allt från byggande av gång- och cykelvägar till avverkning av sly och träd vid sidomiljöer. Vi känner ett stort stöd från Öxabäcksborna i vårt trafiksäkerhetsarbete, men viktigt är också att ha goda relationer med politiker och andra beslutsfattare på orten, säger Annette Malmberg, ordförande i Öxabäcks bygdelag. Sedan 1991 har lokala personer, och så småningom även bygdelaget, arbetat för att få en förbättring av Spjutåsvägen. Det är en 10,5 kilometer lång väg från Haratången till Öxabäck som har fått beläggning och förbättring vad det gäller farliga berg, svackor och kurvor. Skog och sly har avverkats för att få bättre sikt. Projektet har finansierats av Vägverket, kommunalförbundet, Västra Götalandsregionen, kommunen och markägarna själva. Fotograf: Anette Malmberg. Kamp för gång- och cykelbana Öxabäcks bygdelag hade tillsammans med andra föreningar stridit i många år för att få en gång- och cykelbana från ett vägkryss förbi skolan och lanthandeln. Förra året färdigställdes den av kommunen. Men bygdelaget nöjde sig inte med det. Med tanke på att det bor barnfamiljer utmed vägen, och unga och gamla använder den som motionsslinga, ansåg bygdelaget att gång- och cykelbanan borde förlängas. Varken kommunen eller Vägverket var dock med på noterna. Nu skred Öxabäcks Bygdelag till verket. Kostnadskalkyler togs fram och bidragsansökan skrevs till kommunen. Dialog med Vägverket och andra lokala entreprenörer etablerades. Alla nappade på denna idé. I anslutning till att den första delen av gångoch cykelvägen byggdes, tog bygdelaget kontakt med kommunen och Vägverket för att förbättra och flytta en farlig busshållplats i riktning mot Skene till ett bättre läge. Busshållplatsen i riktning mot Överlida, där av- och påstigning var rakt i diket, förbättrades genom att lägga ner en trumma i diket och grusa upp en avsats för av- och påstigning. Öxabäck, en förening med krut i Öxabäck har haft en mängd framgångar i sitt trafiksäkerhetsarbete. Genom hårt arbete har de lyckats få upp en skylt som varnar för en skarp kurva. Vägarna till och från Öxabäck som var dåliga på grund av tjällossning och tung trafik, har de lyckats få asfalterade. Ett exempel på andra åtgärder som bygdelaget fått igenom är ändrad färdväg som gav både bättre busstider och kortare restid för eleverna. Skolskjutsen har dessutom utökats på långa och dåliga skolvägar. kontaktperson: Annette Malmberg, ordförande i Öxabäck bygdelag telefon: Annette Malmbergs tips för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete God kontakt med politiker Vi arbetar hela tiden med att hålla en god och kontinuerlig kontakt med kommunalråden och övriga politiker. Vi bjuder in dem, visar på vilka vi är och vad vi gör och så gör vi en liten rundtur i Öxabäck för att ge dem kännedom om vår del av kommunen. Information till invånarna Ge information till invånarna. Varje år skickar vi ut ett A4 blad där vi skriver vad vi gjort, vad som är på gång och hur de kan ta kontakt med oss. Detta gör att uppmärksamheten på bland annat trafiksäkerhet ökar och frågor till oss väcks som vi inte har tänkt på eller vetat om. Information till andra aktörer Vi försöker även ha god kontakt och dialog med andra aktörer. Samarbeta så mycket som möjligt.

10 Fler exempel Trafiksäkerhetsrådet i Mora Sedan några år genomför Trafiksäkerhetsrådet, TSR, i Mora ett unikt projekt som syftar till att få invånarna engagerade och delaktiga i trafiksäkerhetsfrågor. Fjorton av Moras byar deltar. Jan Pålsson är byalaget i Oxbergs representant i rådet och han tycker att det fungerar bra. Jag tar tillvara byns intressen på de möten som vi har. Allt som jag framfört har man tagit hänsyn till, säger Jan Pålsson. Vi har fått gatubelysning på en vägsträcka i utkanten av byn och vi har fått hastigheten sänkt från 90 till 70 på infartsvägen till byn från Morahållet. kontaktperson: Margareta Kjellin, sekreterare i rådet, Mora kommun telefon: Ljusare tider i Mellanfjärden I vackra Mellanfjärden, som ligger i Nordanstigs kommun, har byalaget Hamnlyckan varit drivande för att få en säkrare trafikmiljö för de 120 hushåll som bor i området. För att få en säkrare plats för barnen i väntan på skolbuss byggdes två busskurer i området. Hamnlyckan stod för materialkostnaden och arbetsinsatsen var helt ideell. En allmän väg som flitigt används av många saknade belysning och kändes otrygg. På initiativ av Hamnlyckan sattes 19 belysningsstolpar upp utmed en sträcka av cirka 1,5 kilometer. Gatubelysningen bekostades till hälften av byalaget och andra hälften av kommunen. Kommunen står även för elkostnaderna medan underhållet sköts av byalaget. kontaktperson: Lennart Andersson, byalaget Hamnlyckan telefon: Kurar i Krokvåg Skolbarnen i Ragunda levde ett otryggt liv på väg till skolan. Det fanns inga busskurar eller annat skydd mot vare sig trafik, regn eller rusk. Efter kontakt med kommunen, som genast anslog medel till byggmaterial, satte några av byborna spaden i marken och vips hade busskurarna blivit verklighet. Krokvågs byförening sköter även om underhållet av kurerna mot att kommunen ställer upp med medel. kontaktperson: GunMarie Persson, Länsbygderådet i Jämtlands län telefon: Bra vägar i Tived Vägarna i Tived har varit rent bedrövliga. Men efter vår väggrupps idoga arbete tillsammans med kommunerna och andra parter läggs nu ny asfalt, sträcka för sträcka, säger Madeleine Larsson, som är ordförande i Tiveds utvecklingsgrupp. Förutom behovet av en säker väg för boende har vi också mycket tung trafik. Vi har även en nationalpark som drar besökare varje år vilket kräver en bra standard på vägarna. Bättre beläggning ger dessutom trafiksäkerhetsvinster, fortsätter Madeleine. Väggruppen består av representanter från Tiveds utvecklingsgrupp och Norra Aspamarkens bygdelag i grannkommunen. Just när det gäller vägar som går över flera kommuner är det en klar fördel att samarbeta. Ju fler desto starkare! Parterna har jobbat i många år med att förbättra vägarna och tillsammans med Laxå och Askersunds kommuner har man även uppvaktat Vägverket för att få vägarna i körbart skick. Vissa vägavsnitt var så dåliga att de inte var farbara! kontaktperson: Madeleine Larsson, Tiveds Utvecklingsgrupp telefon: e-post: Envishet gav resultat i Ballingslöv Ballingslövs byalag försökte under flera år få till stånd en separat cykelväg mellan låg- och mellanstadieskolan och Ballingslövs by. Vid skolan planerades en utökad förskoleverksamhet samt ett nytt daghem. Hastighetsgränserna var 50 km/tim vid skolan, och 70 km/tim resterande del av vägen. Markägaren längs vägen var positiv till utbyggnad av en separat cykelväg. Hastighetsmätningar visade att medelhastigheten vid skolan låg klart över 50 km/tim. Kommunen var på ett tidigt stadium positiv till byggnation, trots att Vägverket som är väghållare inte kunde prioritera sträckan, så byalaget började bearbeta ledamöterna i tekniska nämnden med skrivelser. Påtryckningar, publicitet i media, stöd från NTF Skåne och hastighetsmätningar var det som till slut fällde avgörandet. Den nya gång- och cykelvägen invigdes under festliga former. kontaktperson: Ann-Marie Hansson e-post:

11 Matnyttiga kontakter Hela Sverige ska leva På hemsidan finns kontaktuppgifter till ditt närmaste länsbygderåd telefon: e-post: hemsida: Privata väghållare: Vägförening kan vara väghållare i till exempel ett sommarstugeområde. En vägförening kan få statligt stöd om vägen är öppen för allmän trafik. Samfällighet är en förening som ansvarar för de boendes gemensamma ytor såsom vägar. NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande En ideellt arbetande organisation som kan ge råd och stöd till enskilda grupper. NTF finns i varje län och adresser hittar du på hemsidan. Där finns också information om hur man kan gå tillväga liksom exempel på hur andra grupper arbetat. telefon: hemsida: Kommuner och Vägverket Vägverket ansvarar för det statliga vägnätet, vägar som i huvudsak ligger utanför tätorter men ofta också trafikleder genom samhället. telefon: hemsida: Kommunen ansvarar för vägnätet i tätorter. En kommunal nämnd beslutar om trafikärenden. Övriga väghållare när det gäller flerfamiljshus kan det vara fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har ansvaret för vägen. Handledningar, häften och annan litteratur Första hjälpen till en säkrare trafikmiljö. Här finns råd och stöd, fakta och argument och underlag för skrivelser av olika slag med mera. Format A4. 20 sid. Finns för nedladdning på NTFs hemsida. Folder: Säkra din trafikmiljö. Innehåller bland annat en checklista som stegvis beskriver hur man går tillväga för att få en säkrare trafikmiljö. Format A5. NTF Konsument Innehåller det mesta om trafiksäkerhet som berör den enskilda människan. hemsida:

12 Skrifter i samma serie: Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg, 2006 Vi driver byskolor, 2006 Vi bevarar och brukar kulturlandskap, 2006 Vi ökar vår beredskap inför kriser, 2006 Vi skapar hållbara bygder, 2006 Vi stöder småföretagande, 2006 Vi förvaltar våra naturresurser, 2006 Vi ordnar boende, 2006 Vi behöver samlingslokalerna, 2006 Vi arbetar med integration, 2006 Vi samverkar i kommunbygderåd, 2006 Vi fördjupar demokratin, 2006 Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner, 2007 Vi ordnar bredband, 2007 Vi samlar lokalt kapital, 2008 Vi arbetar med trafiksäkerhet, 2008 Vi stödjer lokal utveckling och synliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt, över alla sektorer i samhället och över partigränser. Mer än utvecklingsgrupper, länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger företagsamma och hållbara bygder i hela Sverige! Stortorget STOCKHOLM Tel Fax:

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken http://www.helasverige.se/enkat/index.php Sida 1 av 1 Lösenord Logga in Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken Fyll i det lösenord du fått i brevet från Hela Sverige

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Trosa Kommun

Skolskjutsreglemente för Trosa Kommun Skolskjutsreglemente för Trosa Kommun Allmänt Lagar och föreskrifter Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17) Skollagen (SFS 1985:1100). Förordningen om skolskjutsning (SFS

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall och Bertil Jonsson hade tyvärr fått förhinder. Monika Andersson hälsade välkomna.

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall och Bertil Jonsson hade tyvärr fått förhinder. Monika Andersson hälsade välkomna. Datum:2015-06-03 Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar Vinningarådet Tid och plats Vinninga 2015-06-03 Deltagare Se bifogad deltagarlista, 15 personer från Vinninga Från kommunen: Paula Evertsson, Tora Gustafsson,

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Foto Ingela Nyman Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för hållbara bygder i ett hållbart samhälle. Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna,

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Utlåningsverksamhet -Prolaser

Utlåningsverksamhet -Prolaser Utlåningsverksamhet -Prolaser Uppföljning av förbundets utlåning av instrument för hastighetsmätning genom enkät till dem som lånat år 2 till 6 Helena Hartzell RAP 2 feb 7 BAKGRUND NTF Stockholms län

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun Skolskjutsreglemente antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22, 8 Dnr ks 10/16. Skrivfelsrättad av hum punkt 10 2010-09-29 Skolskjutsreglemente för Ånge kommun 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån.

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån. TRAFIK Emmaboda tätort har växt fram runt järnvägsstationen och idag finns ett spårområde som är sex spår brett. Med järnvägen kan man åka i tre riktningar, mot Alvesta, Kalmar eller Karlskrona. Ur ett

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras.

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras. YTTRANDE 2012-06-29 Dnr: 2012/0357-13 Cyklingsutredningen Näringsdepartementet Synpunkter till Cyklingsutredningen Översyn av regler som påverkar förutsättningarna för att cykla, i syfte att öka cykeltrafiken

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Information som en viktig del i det förebyggande TS-arbetet Det är ett naturligt steg för Växjö att kombinera information med fysiska

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014

Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET MINNESANTECKNINGAR Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014 Tid 16.00 17.00 Plats Närvarande Sammanträdesrum Höken Lars Lindgren (M) Mailis Dahlberg (C) Lars Wessberg (M) Ingrid

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Regler gällande vägbelysning inom Skellefteå kommun

Regler gällande vägbelysning inom Skellefteå kommun 2012-03--20 Tekniska kontoret Regler gällande vägbelysning inom Skellefteå kommun 1. Bakgrund och syfte med gällande regler I och med att kostnaden för elavgifter, drift och underhåll av belysningsanläggningar

Läs mer

Sammanställning över övergripande cykelnät i Tanums kommun

Sammanställning över övergripande cykelnät i Tanums kommun Sammanställning över övergripande cykelnät i Tanums kommun Sommaren 2009 Reviderad 2010-08-12, 2011-01-21 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnummer BBK Teknik & Miljökonsulter AB Kungsgatan 1

Läs mer

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 Bilaga till Verksamhetsplan 2015 Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 UNDERHÅLLETS PRIORITERINGAR För 2015 avser vi att sätta upp nya farthinder på Nedre Dalhuggevägen. Vita Pollare är inköpta.

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid KALLELSE 2012-04-02 1 (1) Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina

Läs mer

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva KS 19 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2011-04-19 Diarienummer KSN-2010-0533 Kommunstyrelsen Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Hardemo bygdelag konstituerande möte 2013-02-28 kl. 18 i Hardemo bygdegård

Hardemo bygdelag konstituerande möte 2013-02-28 kl. 18 i Hardemo bygdegård Hardemo Per-Arne Mårstad 2013-03-05 Hardemo bygdelag konstituerande möte 2013-02-28 kl. 18 i Hardemo bygdegård Närvarande: Ett 60-tal personer enligt bifogad deltagarförteckning Inledning Detta var första

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor 1 Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun Gäller från 1 juli 2014 Fastställda av Kommunfullmäktige Nordanstigs kommun 2014-06-02 62 2 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Avståndsregler

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Tyck till möte 3 oktober 2013

Tyck till möte 3 oktober 2013 2013-10-24 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Tyck till möte 3 oktober 2013 Var: Östra Grevie Folkhögskola När: 3 oktober 2013 kl. 17-19 Deltagare: c:a 40 personer Från kommunledningen: Magnus Hedin, Carina

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

(Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11)

(Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN REGLEMENTE 2011-11-09 Skolskjutsreglemente (Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11) Bilagor: 1. Kartor 2. Modell för bedömning av risk och otrygghet

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Solna den 2 november 2006. Per Nybom / Itra-Onex AB 1.22

Solna den 2 november 2006. Per Nybom / Itra-Onex AB 1.22 Förord Under de senaste åren har flera tillbud och tragiska olyckor inträffat i samband med att elever vistats vid skolskjutshållplatser eller varit på väg till och från dessa. Detta har bland annat medfört

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige Trafikanternas respekt för -skylten vid skolor i Västsverige NTF Västs undersökning Väst inledning INNEHÅLL Alla 16 kommuner Inledning...........................................................................................

Läs mer

Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki

Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki 2 Innehåll Beslutande organ Bashastighet Motorvägar Landsvägar Inom tätort Bussar, lastbilar

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN FÖRSLAG TILL BESLUTSUNDERLAG VÅR STRATEGI! STRATEGIN CENTERPARTIET PÅ BJÄREHALVÖN syftet Att boende på Bjärehalvön vet att en röst på Centerpartiet ger en trygg och hållbar

Läs mer

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun.

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. 1 (14) PM Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. Sundsvall 2009-10-05 WSP Samhällsbyggnad Oskar Haggren Lundblad WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Dan Björk, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sunnersta Egnahemsförening

Sunnersta Egnahemsförening Sunnersta Egnahemsförening www.sunnersta.nu Säkrare vägar för barn och vuna i Sunnersta-Graneberg Trafikgruppen för Sunnersta Egnahemsförening Slutrapport 2009-12-08 1 Innehållsförteckning: Bakgrund 3

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ANTAGNA AV BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 2009-12-15, 81 REVIDERADE 2011-03-30, 26 SAMT 2011-11-29, 80. REVIDERADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2012-06-04, 111 1. VILKA HAR RÄTT TILL FRI SKOLSKJUTS?

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Bilaga. 39 Socialnämnden 2013-05-22 Reservation ärende 5: Riktlinjer för bedömning av insatser enligt SOL. Vi socialdemokrater tycker det är positivt att man

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Inspiration. Hämta våra inspirationsskrifter, studiematerial, handledningar och informationsbroschyrer. helasverige.se

Inspiration. Hämta våra inspirationsskrifter, studiematerial, handledningar och informationsbroschyrer. helasverige.se Inspiration Hämta våra inspirationsskrifter, studiematerial, handledningar och informationsbroschyrer. helasverige.se Hämta material Materialet i den här beställningslistan går att ladda ner från vår hemsida

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2012/2013 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Vision Ett bilfritt Vänersborg

Vision Ett bilfritt Vänersborg Vision Ett bilfritt Vänersborg Vi är två ungdomar som under fyra veckor har jobbat med Agenda 21 och folkhälsa i Vänersborgs kommun. Vi har valt att rikta in oss på hållbar transport ur både miljö- och

Läs mer