Onsdag 5:e Oktober 13:15 16:00 Föreläsning 6, PPU204 Produktutveckling 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Onsdag 5:e Oktober 13:15 16:00 Föreläsning 6, PPU204 Produktutveckling 1"

Transkript

1 Onsdag 5:e Oktober 13:15 16:00 Föreläsning 6, PPU204 Produktutveckling 1 Eftermiddagens agenda Tillverkningsanpassad konstruktion, DFM, kapitel 13 Paus 5min Prototypframtagning, kapitel 14 Robust konstruktion, kapitel 15 Längre paus, 30 min Repetition av kursen 1

2 Tillverkningsanpassad konstruktion, DFM, kapitel 13 Design for Manufacturing, DFM (manufacurability) Metod för att optimera tillverkningen för att reducera tillverkningskostnaden Sänkt tillverkningskostnad kan leda till ökad vinst 2

3 Företagets vinst Vinstmarginal per produkt * antalet sålda produkter Öka vinstmarginalen eller antalet sålda produkter Vinstmarginal = försäljningspris tillverkningskostnad Antalet sålda produkter beror på pris och kvalitet 3

4 Vinstexempel Exklusivt Högt pris Lågt pris Billigt Tillverkningskostnad Försäljningspris Antal sålda produkter Vinst % kostnadsökning Exklusivt Högt pris Lågt pris Billigt Tillverkningskostnad Försäljningspris Antal sålda produkter Vinst

5 Tillverkningsanpassad konstruktion Metod för att optimera tillverkningen för att reducera tillverkningskostnaden med bibehållen produktkvalitet De flesta förändringar på verkar både kostnad och kvalitet Exempelvis: Materialbyte Tillverkningsland 5

6 DFM-processens fem steg 1. Uppskatta tillverkningskostnaderna 2. Reducera komponentkostnaderna 3. Reducera monteringskostnaderna 4. Reducera produktionssupportkostnaderna 5. Beakta effekterna av DFM-beslut på andra faktorer 6

7 Uppskatta tillverkningskostnaderna Fasta och rörliga kostnader Komponentkostnader Standardkomponenter Unika delar Monteringskostnader Kostnader för arbetskraft Kostnader för utrustning och verktyg Omkostnader Supportkostnader Fördelningskostnader 7

8 Reducera komponentkostnaderna Komponentkostnaden är ofta den största rörliga kostnaden Reducera antalet komponenter Använd standardkomponenter Anpassa process till produktionsvolym Omkonstruera för färre operationer 8

9 Reducera monteringskostnaderna Monteringsanpassad konstruktion, DFA Design for assembly Monteringseffektivitet kan mätas med DFA-index DFA-index = Integrera komponenter Minsta teoretiska antalet delar (3 sekunder) Uppskattad total monteringstid Maximera monteringsvänligheten Greppa, rikta och passa in Överväg kundmontering IKEA! 9

10 Reducera produktionssupportkostnaderna Omkostnader: supportkostnader och fördelningskostnader Supportkostnaderna beror på konstruktionslösningen Fördelningskostnaderna är inte kopplade till konstruktionen Minimera systemets komplexitet Nya leverantörer, komponenter, processer 10

11 Beakta effekterna av DFM-beslut på andra faktorer Effekt på utvecklingstid och utvecklingskostnader Många förändringar kostar tid och pengar Effekt på produktkvaliteten Många positiva effekter men även risker Tillförlitlighet, robusthet och livslängd Effekt på externa faktorer Återanvändning av komponenter efterföljande projekt Livscykelkostnader återvinning eller servicekostnader 11

12 Exempel på effekt av DFM GMs insugningsgrenrör Kostnadsbesparing på 45% Viktreducering på 66 % 3,3 kg Förenklad montering Förbättrade utsläpp Förbättrade prestanda pga svalare insugsluft Reducerade transportkostnader pga lägre vikt Ökad standardisering i fordonsprogrammen Besparingar på flera miljoner USD/år 12

13 Paus 5 min 13

14 Prototypframtagning, kapitel 14 Prototyp En approximation av en produkt inom ett eller flera intresseområden Konceptskiss Matematiska modeller Simuleringar Testkomponenter Utseendeprototyp Funktionsprototyper Alfaprototyper Betaprototyper Nollserieprototyper 14

15 Olika typer av prototyper Klassificering utifrån två dimensioner: 1. Fysisk eller analytisk 2. Omfattande eller specialiserad 15

16 Vad används prototyper till? Inlärning Kommer vår konceptidé att fungera? Kommunikation Kommunicera koncept till företaget, kunder och investerare Integration Omfattande fysiska prototyper testar att integrationen av alla delsystem fungerar Milstolpar Olika prototyper måste klara olika test för att projektet ska fortsätta Exempelvis typprovning 16

17 Vilka prototyper behövs? Analytiska prototyper är mer flexibla än fysiska Parameterstudier går enkelt med en analytisk modell Fysiska protyper krävs för att upptäcka oväntade fenomen Alla fysikens lagar gäller för en fysisk prototyp En prototyp kan minska risken för dyra iterationer Testa prototyper innan dyrbara verktyg tas fram En prototyp kan påskynda andra steg i utvecklingen Ett verktyg kan utvecklas snabbare med en fysisk modell En prototyp kan omstrukturera beroenden mellan aktiviteter En prototyp kan användas parallellt med övriga aktiviteter 17

18 Prototypframtagning 3D CAD-modeller Ger enorma möjligheter att skapa virtuella prototyper Friformsframställning 3D-skrivare Revolutionerande för prototypframtagning Visualisering och för funktionsprototyper 18

19 Planering av prototyper 1. Definiera syftet med prototypen Inlärning, kommunikation, integration och milstolpar 2. Fastställ approximationsnivån för prototypen Fysisk eller analytisk? Omfattande eller specialiserad? 3. Upprätta en försöksplan Försöksplanering kan minimera antalet prototyper 4. Skapa tidsplan för anskaffning, byggande och provning Delar framme, datum för första test och datum för resultat 19

20 Milstolpsprotoyper Milstolpsprototyper läggs in i projektplanen Alfaprototyp Inte byggd med slutlig tillverkningsprocess Betaprototyp Inte monterad i slutlig monteringslina Nollserieprototyp Pilotproduktionsprototyper Verifierar hela tillverkningsprocessen Används för typprovning 20

21 Robust konstruktion, kapitel 15 Robust konstruktion används för att skapa robusta produkter och processer En robust konstruktion har bra prestanda även om den utsätts för störningar En smal och hög I-balk klarar en högre vertikal last än en bredare och lägre H-balk men blir lätt instabil En H-balk är en robustare konstruktion 21

22 Statistisk försöksplanering Vid robust konstruktion behöver vi finna vad som påverkar prestandan Prestanda hos en produkt beror oftast på flera faktorer Exempel: En bra sockerkaka innehåller 2 ägg 2 dl socker 3 dl vetemjöl 1,5 tsk bakpulver 0,5 tsk vaniljsocker 50 g smör 1 dl mjölk Totalt 7 ingredienser/faktorer 22

23 Vi vill utveckla en bättre sockerkaka! 2 eller 3 ägg? 2 eller 3 dl socker? 2 eller 3 dl vetemjöl? 1 eller 1,5 tsk bakpulver? 0,5 eller 1 tsk vaniljsocker? 50 eller 100 g smör? 1 eller 2 dl mjölk? 2 7 = 128 kombinationer! 23

24 Bättre sockerkaka med bara 8 gräddningar! Ägg Socker Vetemjöl Bakpulver VaniljsockeSmör Mjölk 1 = 2 ägg 1 = 2 dl 1 = 2 dl 1 = 1 tsk 2 = 0,5 tsk 1 = 50 g 1 = 1 dl Försök 2 = 3 ägg 2 = 3 dl 2 = 3 dl 2 = 1,5 tsk 2 = 1 tsk 2 = 100 g 2 = 2 dl

25 Paus 30 min 25

26 Repetition av kursen Produktutvecklingsprocessen Planering Konceptutveckling Konceptgenerering och val Projektledning Koncepttestning Produktarkitektur Industridesign Miljöanpassad design 26

27 Produktutvecklingsprocessens faser Fas 0: Planering, föregår projektstarten (därav 0) Börjar med identifiering av möjligheter och följs av produktplaneringen som avgör vilka möjliga projekt som ska startas. Resulterar i en uppdragsbeskrivning Fas 1: Konceptutveckling Identifierar kundbehoven. Utvärderar flera koncept. Testar prototyper. Uppskatta tillverkningskostnaden Fas 2: Utveckling på systemnivå Plan för produktoptioner. Definiera delsystem. Planera för produktion och montering 27

28 Produktutvecklingsprocessens faser Fas 3: Detaljutveckling Marknadsföringsplan. Fullständig specifikation av geometri, material och toleranser. Konstruera tillverkningsverktyg Fas 4: Testning och vidareutveckling Fältprov. Konstruktion och utvärdering av förserieversioner av produkten. Alfa- och betaprototyper tas fram Fas 5: Produktionsupptakt Lansera produkten. Trimma in produktionen. Efterhandsutvärdering av projektet för återkoppling 28

29 Produktplanering, kapitel 4 Produktplaneringsprocessen Äger rum innan projekt startas Är en del av Fas 0 Ser till att produktutvecklingen sker i linje med affärsstrategin Produktplanen Innehåller den framtida produktportföljen En tidsplan som visar vilka typer av produkter som ska utvecklas Fyra typer av produktutvecklingsprojekt Nya produktplattformar Horisont 2-möjlighet Derivat av befintliga produktplattformar Horisont 1-möjlighet Förbättringar av befintliga produkter Horisont 1-möjlighet Fundamentalt nya produkter Horisont 3-möjlighet 29

30 Uppdragsbeskrivning Startpunkt för projektgruppen och Fas 1 Uppdragsbeskrivningen kan ha följande rubriker Produktbeskrivning Förslag på fördelar Nyckelaffärsmål Primärmarknad Sekundärmarknader Antaganden och begränsningar Intressenter 30

31 Produktspecifikationer Specifikationer tas fram flera gånger i konceptfasen Målspecifikationer tas fram direkt efter att kundbehoven fastställts Innehåller en lista på fullständiga egenskaper Teamets mål men ändå rimliga egenskaper Innehåller både ideala och marginellt acceptabla målvärden Slutliga specifikationer tas fram efter konceptvalet 31

32 Konceptutveckling; frontprocessen Konceptutvecklingsprocessen består av följande aktiviteter: Identifiering av kundbehov (kapitel 5) Upprättande av målspecifikationer (kapitel 6) Konceptgenerering (kapitel 7) Konceptval (kapitel 8) Koncepttestning (kapitel 9) Upprättande av slutgiltiga specifikationer (kapitel 6) Projektplanering (kapitel 18) Ekonomisk analys (kapitel 17, gås inte igenom) Benchmarking av konkurrerande produkter (kapitel 5-9) Modellering och prototypframtagning (kapitel 5-7, 9, 11, 14 & 15) 32

33 Koncepttestning, kapitel 9 Sjustegsmetod 1. Definiera syftet med koncepttest 2. Välj en undersökningspopulation för testet 3. Välj ett angreppssätt för testet 4. Kommunicera konceptet 5. Mät kundresponsen 6. Tolka resultaten 7. Reflektera över resultaten och processen 33

34 Miljöanpassad design Design for Environment, DFE Vad är miljöanpassad design, DFE? DFE är en praktisk metod för företag att minimera produkternas effekter på miljön för produktens hela livscykel för att sträva efter ett hållbart samhälle Den totala miljöpåverkan kan beräknas med hjälp av en livscykelanalys, Life Cycle Assessement, LCA Produktens miljöpåverkan kan redovisas i en miljövarudeklaration, Environmental Product Declaration, EPD enligt ISO

Välkommen till ProduktProcessUtveckling AB - en kort repetition om vad som hänt

Välkommen till ProduktProcessUtveckling AB - en kort repetition om vad som hänt Välkommen till ProduktProcessUtveckling AB - en kort repetition om vad som hänt PPU AB (PPU 204) En kurs HT1 på 7,5 p halvfart Företagsledning: Janne Färm och Niklas Friedler Repetitionsföreläsning 2015-10-29

Läs mer

Torsdag 3:e September 13:15 17:00 Föreläsning 2, PPU204 Produktutveckling 1

Torsdag 3:e September 13:15 17:00 Föreläsning 2, PPU204 Produktutveckling 1 Torsdag 3:e September 13:15 17:00 Föreläsning 2, PPU204 Produktutveckling 1 Eftermiddagens agenda Allmän kursinfo Sammanfattning av kapitel 1-3 Produktplanering, kapitel 4 Kort paus, 10 min Identifiering

Läs mer

Upprop & Lediga tjänster

Upprop & Lediga tjänster Upprop & Lediga tjänster Det finns 60 lediga tjänster på PPU AB Välj en ledig tjänst vid första bordet PPU AB har 4 avdelningar vid huvudkontoret i Eskilstuna samt vid Västeråsfilialen: Marknadsavdelning,

Läs mer

Måndag 12:e September 13:15 16:00 Föreläsning 3, PPU204 Produktutveckling 1

Måndag 12:e September 13:15 16:00 Föreläsning 3, PPU204 Produktutveckling 1 Måndag 12:e September 13:15 16:00 Föreläsning 3, PPU204 Produktutveckling 1 Eftermiddagens agenda Konceptutveckling: frontprocessen Konceptgenerering, kapitel 7 Kort paus, 10 min Konceptval, kapitel 8

Läs mer

Måndag 19:e September 13:15 16:00 Föreläsning 4, PPU204 Produktutveckling 1

Måndag 19:e September 13:15 16:00 Föreläsning 4, PPU204 Produktutveckling 1 Måndag 19:e September 13:15 16:00 Föreläsning 4, PPU204 Produktutveckling 1 Eftermiddagens agenda Koncepttestning, kapitel 9 Längre paus, 30 min Produktarkitektur, kapitel 10 1 Koncepttestning Vad menas

Läs mer

Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306

Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306 Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306 Product Design and Development, Ulrich och Eppinger 2008 Kapitel 12 Sebastian Englund Victor Asting Syfte och metod Syftet med detta PM är att en

Läs mer

PM: Design for Manufacturing

PM: Design for Manufacturing PM: Design for Manufacturing I den inledande delen av produktutveckling är det av hög vikt att se till kundens behov, krav och produktens egenskaper samt korrelation mellan dessa aspekter. I det senare

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

Integrering av miljöaspekter i produktutveckling ISO/TR 14062. Gunnel Wisén Persson ABB. ABB Corporate Research - 1 2002-10-23

Integrering av miljöaspekter i produktutveckling ISO/TR 14062. Gunnel Wisén Persson ABB. ABB Corporate Research - 1 2002-10-23 Gunnel Wisén Persson ABB Integrering av miljöaspekter i produktutveckling ISO/TR 14062 ABB Corporate Research - 1 2002-10-23 ISO/TR 14062 Environmental Management - Integrating Environmental Aspects into

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen KPP306 Produkt- och processutveckling Joakim Vasilevski 10/4/2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Skisser... 3

Läs mer

Design For Manufacturing

Design For Manufacturing Design For Manufacturing 28 februari 2012 Ett PM som reflekterar över och sammanfattar begreppet DFM, Design For Manufacturing. Som underlag för detta arbete har kapitel 13 i Product Design and Development,

Läs mer

PM Kapitel 5 Produktspecifikationer

PM Kapitel 5 Produktspecifikationer Produktspecifikationer Kapitlet som vi har sammanfattat och diskuterat beskriver två metoder för att definiera produktspecifikationerna. Här kommer kundbehoven från kapitel 4 i boken att användas. Metoderna

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

[DESIGN FOR MANUFACTURING]

[DESIGN FOR MANUFACTURING] PM Claes Eriksson, David Lihv, Petra Liljenroth Mälardalens Högskola, IDT KPP306, produkt och processutveckling 2010 03 05 [DESIGN FOR MANUFACTURING] Kapitel 11, Product Design and Development, Karl T.

Läs mer

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion.

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion. Tvättfat Produktframtagning och projektgrupper Maskinkonstruktion Vattenkran Tips Blandare Engreppsblandare 1 Termostatblandare Nyrenoverat 6000 sek Tunga Resväskor Resväskor på hjul Stabila resväskor

Läs mer

DFA2 Design For Assembly

DFA2 Design For Assembly DFA2 Design For Assembly Ämne DFA2 är till för att finna monteringssvårigheterna på produkter som monteras automatiskt. Då produkten är utformad att monteras automatiskt bidrar det till att den blir enkel

Läs mer

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess MÄLARDALENS HÖGSKOLA Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess En sammanfattning av artikeln Toyota s Principles of Set-Based concurrent Engineering Philip Åhagen och Anders Svanbom 2/23/2011 Bakgrund

Läs mer

Vad är en designprocess?

Vad är en designprocess? Vad är en designprocess? En designprocess är organisation och ledning av människor och den information och kunskap de tar fram vid utvecklingen av en produkt Vilka variabler kan vi kontrollera? Hur mäter

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Fallstudie utförd av produktavdelningen inom additiv tillverkning Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Ramen har tillverkats additivt i titanlegering

Läs mer

Introduktion - Metodik i Produktutveckling

Introduktion - Metodik i Produktutveckling Introduktion - Metodik i Produktutveckling Innehåll i denna föreläsning Allmänt om kursen Produktutvecklingsprocessen Behovet av samarbete vid PU Olika aktörer i PU-processen Kursens mål Efter godkänd

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

5. Framtagning av ett vinnande koncept

5. Framtagning av ett vinnande koncept 5. Framtagning av ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Tidigare i projektet lokaliserades starka och svaga delsystem.vid utvecklandet av nya lösningar bestämdes att så många starka delsystem

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Produktspecifikationer och QFD. Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering

Produktspecifikationer och QFD. Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering Produktspecifikationer och QFD Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering Innehållet i presentationen Målspecifikation (target specification) Vad ska man tänka på vid kravställning?

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Utvecklingsmetodik MMKF01

Utvecklingsmetodik MMKF01 Utvecklingsmetodik MMKF01 Servicetorn för Nederman 2012-03-01 Rasmus Anderberg Michael Andersson Sofia Beets Ying Liu Marie Mattsson Handledare: Robert Bjärnemo Uppdragsformulering Produktbeskrivning Konkurrensfördelar

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Produktanpassning vid insourcing av bearbetning: Tillverkningsanpassad konstruktion och insourcing i produktutvecklingsprocessen

Produktanpassning vid insourcing av bearbetning: Tillverkningsanpassad konstruktion och insourcing i produktutvecklingsprocessen Akademin för Innovation, Design och Teknik Produktanpassning vid insourcing av bearbetning: Tillverkningsanpassad konstruktion och insourcing i produktutvecklingsprocessen Examensarbete Grundläggande nivå,

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Produktutveckling av shaker för underlättning av kosttillskottsblandning

Produktutveckling av shaker för underlättning av kosttillskottsblandning Akademin för Innovation, Design och Teknik Produktutveckling av shaker för underlättning av kosttillskottsblandning Examensarbete Grundnivå, 15 hp Produkt- och processutveckling Industriell design Martin

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde IKOTTME040 2009 03 01 GruppB6 5 Skapaettvinnandekoncept 5.1 Skapaalternativakonceptmedhögrekundvärde Förattfåutstörstamöjligakundvärdehosproduktenböralternativakoncepttasframsomärbättre änreferenslösningen.ettkonceptärvanligenenskiss,ettdokumentellerenenkelprototyp,somger

Läs mer

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist CHALMERS IKOT 2010 7.1 Systemarkitektur Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist Innehåll 7.1.1 Modularisering av produkten m.h.a. flödesschemat...3 7.1.2

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Seminarieuppgift. Kapitel 12 - Wrapping Up the Design Process and Supporting the Product. Lina Bjelkenäs Matilda Lagerkvist Keng Su

Seminarieuppgift. Kapitel 12 - Wrapping Up the Design Process and Supporting the Product. Lina Bjelkenäs Matilda Lagerkvist Keng Su Akademin för Innovation, Design och Teknik Seminarieuppgift Kapitel 12 - Wrapping Up the Design Process and Supporting the Product Lina Bjelkenäs Matilda Lagerkvist Keng Su Ordlista DFA DFE DFM ECN/ECO

Läs mer

BILAGA 1 - Preliminär tidsplan

BILAGA 1 - Preliminär tidsplan ILG - Preliminär tidsplan Preliminär tidsplan Vecka: 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 Planering Projektbeskrivning Projektplanering örberedelse Nulägesanalys atainsamling atautvärdering Produktutveckling Produktbeskrivning

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Examensarbete inom M/P/T,grundnivå

Examensarbete inom M/P/T,grundnivå Examensarbete inom M/P/T,grundnivå MF103x/MF102x/MF104x Maskinkonstruktion MF111x/MF112x/MF114x Integrerad produktutveckling MF1025 Modellbaserad produktutveckling Lektion 1 Modellbaserad produktutveckling

Läs mer

8. Verifiera och utvärdera konceptet

8. Verifiera och utvärdera konceptet 8. Verifiera och utvärdera konceptet 8.1 Prototyptillverkning Projektgruppen har valt att göra en digitalt tillverkad prototyp. Diskussion har förts med Håkan Almius om möjligheterna att tillverka en fysisk

Läs mer

Produktutvecklingsprocessen med multimaterial och sammanfogning

Produktutvecklingsprocessen med multimaterial och sammanfogning Produktutvecklingsprocessen med multimaterial och sammanfogning Tomas Luksepp Rapport nr 1312 Utveckling av Fogningsmetoder för kombination av Olika material till Hybridlösningar Ett LIGHTer initiativ

Läs mer

Sida 5 av 18. 1 http://www.miljomal.nu/

Sida 5 av 18. 1 http://www.miljomal.nu/ Akademin för Innovation, Design och Teknik Miljöanpassad PU-process Ämnet till denna essä bygger på tanken att när det gäller köp av produkter har människor i vårt samhälle lätt att dra en koppling mellan

Läs mer

Status LCA och digitala modeller. Martin Erlandsson IVL Svenska Miljöinstitutet

Status LCA och digitala modeller. Martin Erlandsson IVL Svenska Miljöinstitutet Status LCA och digitala modeller Martin Erlandsson IVL Svenska Miljöinstitutet Alla dessa standarder och förkortningar n n EN15978 EPD PCR Building products*n EN 15804 ISO 21930 ISO 14025 Program operator:

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology. Simone Ambruschi, Renato Dosmo

Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology. Simone Ambruschi, Renato Dosmo Generation Review Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology Simone Ambruschi, Renato Dosmo Hård konkurrens och behovet att behålla eller öka marknadsandelen tvingar tillverkare av

Läs mer

Integrering av belysning i Grindstolpe

Integrering av belysning i Grindstolpe Integrering av belysning i Grindstolpe Tobias Selander Examensarbete, 15 hp Innovation & Produktutveckling Nivå: Högskoleingenjör Mälardalens Högskola Beställare: Åke Andersson Företag: FMK Trafik Produkter

Läs mer

Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson

Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson Tekn Dr Gruppchef Hållbart Byggande 1991: IVL var med och

Läs mer

Produktutveckling. Uppsala Universitet Erik Treskog

Produktutveckling. Uppsala Universitet Erik Treskog Produktutveckling II Uppsala Universitet Erik Treskog Industriell produktutveckling En produkt består av olika system Ledning Projekt Referensgr. Styrgrupp SW Mekanik Realtid Design Beräkningar Formbundet

Läs mer

A-Ö Ämnet i pdf Ämne - Fysik Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens

Läs mer

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 Inledning Produkten

Läs mer

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner Grupp C5 7.1 Systemarkitektur 7.1.1 Träddiagram Träddiagrammet visar gränssnitt för de olika modulerna i produkten SCREEDRY, se figur 1. Figur 1. Träddiagram över SCREEDRY 7.1.2 Modulfunktioner Nedan beskrivs

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Konceptgenerering. IKOT D1 söndag den 1 mars 2009

Konceptgenerering. IKOT D1 söndag den 1 mars 2009 D1 Konceptgenerering 0 Inledning Detta är slutskedet på vägen till vårat slutgiliga konceptval. Med all bakgrund och research som har tagits fram ska det nu analyseras. Med re-metoden ser vi till att få

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

Industridesign. Mälardalens Högskola. KPP306 Produkt- och processutveckling

Industridesign. Mälardalens Högskola. KPP306 Produkt- och processutveckling Mälardalens Högskola Industridesign KPP306 Produkt- och processutveckling Seminariegrupp 6: Christoffer Löfstrand, Jan-Peter Rosén, Joakim Vasilevski 2012-02-28 Innehållsförteckning Inledning... 2 Vad

Läs mer

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Robert Bjärnemo och Damien Motte Avdelningen för maskinkonstruktion Institutionen för designvetenskaper LTH Inledning Kalkylmetoder Payback-metoden (återbetalningsmetoden)

Läs mer

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen Livscykelanalys - exempel Ingenjörsmässig Analys, föreläsning 4 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Innehåll Repris: Vilka steg ska man göra i en LCA? Målbeskrivning

Läs mer

Utveckling av pennhållare

Utveckling av pennhållare Projektgrupp 3 Utveckling av pennhållare PPU204 Produktutveckling 1 Projektgrupp 3 PPU204 Produktutveckling 1 Robert Fäldt, Max Benvenuto, Handledare: Janne Färm Fredrik Beiertz, Christoffer Zandén, Jonas

Läs mer

Gunilla Jönson Professor, Förpackningslogistik, LTH

Gunilla Jönson Professor, Förpackningslogistik, LTH Materialhantering: Materialfasader, Flöden, Lagerhantering i fabrik och Transport Vilka är trenderna inom området? Gunilla Jönson Professor, Förpackningslogistik, LTH Inst för Designvetenskaper, LTH Institutionen

Läs mer

Beskrivning av produkten

Beskrivning av produkten Beskrivning av produkten 2.1 Kartläggning av kundsamverkan under produktens livscykel Fas 1 Kunden som spekulant Under denna fas anser gruppen att de viktigaste nyckelorden för ett företags image inom

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

TM700 ProgressiveTraction. Mer dragkraft till marken.

TM700 ProgressiveTraction. Mer dragkraft till marken. ProgressiveTraction. Mer dragkraft till marken. Officiell partner Ladda ner appen gratis Tire ibrochure ProgressiveTraction. Där inget däck har rullat förut... Milstolpe: tisdag den 9 december 214 kl.

Läs mer

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik SFK Tillförlitlighet och Produktsäkerhet, Sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet Framgångsrecept för teknikföretag - att vara ledande inom kvalitet - Varje fel innebär kostnader, både synliga och osynliga!

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Christer Ericson Varför Design? Vad är EkoDesign? Vad är Ekodesign Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Vad är

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Vad är ekosystemansatsen?

Vad är ekosystemansatsen? Vad är ekosystemansatsen? -Vad innebär begreppet och hur förhåller vi oss till det? Jan Schmidtbauer Crona jan.schmidtbauer.crona@havochvatten.se Ekosystemansatsen är som en 2 Sockerkaka! 3 Sockerkakor

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

Sidor att läsa inför provet vecka 49

Sidor att läsa inför provet vecka 49 Teknik åk 7 Produktion / konstruktion / historia, nu och framtid Varför teknik Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom

Läs mer

Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation. Åsa Ander, 22 Oktober 2002

Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation. Åsa Ander, 22 Oktober 2002 Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation Åsa Ander, 22 Oktober 2002 Bombardier Transportation Recreational 7% Capital 3% Aerospace 52% Transportation equipment 38% Globalt

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

Omkonstruktion av komponenter i en desinfektionsdiskmaskin med syfte att reducera monteringstiden

Omkonstruktion av komponenter i en desinfektionsdiskmaskin med syfte att reducera monteringstiden Examensarbete Omkonstruktion av komponenter i en desinfektionsdiskmaskin med syfte att reducera monteringstiden Författare: Fang Chen, Hampus Eriksson Handledare: Samir Khoshaba Examinator: Izudin Dugic

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT Patrick Luthardt Marie Norling 2/23/2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Kapitel 10

Läs mer

F2 Konceptutveckling. Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder

F2 Konceptutveckling. Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder F2 Konceptutveckling Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder Disposition Introduktion Konceptgenerering Kreativa verktyg Presentation av koncept Konceptval Allmänt om koncept Ett koncept

Läs mer

Från vetenskap till verklighet

Från vetenskap till verklighet Från vetenskap till verklighet TEMA: NATURRESURSER OCH CIRKULÄR EKONOMI Swedish Life Cycle Center en viktig plattform för samarbete Elin Eriksson, IVL Elisabeth Hochschorner, KTH Sara Nilsson, Vattenfall

Läs mer

Automatisk separator. Christian Cedergren & Johan Högenberg

Automatisk separator. Christian Cedergren & Johan Högenberg Automatisk separator Christian Cedergren & Johan Högenberg Maskinkonstruktion Institutionen för designvetenskaper LTH 2010 Maskinkonstruktion, Institutionen för designvetenskaper LTH Lunds Universitet

Läs mer

Utveckling av häckvagn inom friidrott

Utveckling av häckvagn inom friidrott Akademin för Innovation, Design och Teknik Nordic Sport AB Utveckling av häckvagn inom friidrott Examensarbete, produktutveckling - konstruktion 15 högskolepoäng, grundnivå Produkt- och processutveckling

Läs mer

Lean Produktutveckling - ett koncept för resurseffektiv och robust produktutveckling eller Vet du varför du är sen med produktlanseringen?

Lean Produktutveckling - ett koncept för resurseffektiv och robust produktutveckling eller Vet du varför du är sen med produktlanseringen? Lean Produktutveckling - ett koncept för resurseffektiv och robust produktutveckling eller Vet du varför du är sen med produktlanseringen? Värdeskapande för produktutvecklingsprocessen? Alan Ward en amerikansk

Läs mer

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ SVÅRT SOM DET VERKAR HUR KAN VI MINSKA VÅRT FOTAVTRYCK? VAD KAN VI GÖRA I VÅR VARDAG? GATU- OCH PARKDAGAR, NACKA 19/5 Klimatet, avtrycket, målen 5/19/2016

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 1 2011-02-03 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Bakgrund

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Datum: Detaljnummer:

Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Datum: Detaljnummer: Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Har vi sett till att detaljerna själva visar hur de skall monteras, att formen är tydlig och att de bara går att montera rätt? Har vi standardiserat detaljerna för

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Intressenter och krav. Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Vilka intressenter påverkar ett företag?

Intressenter och krav. Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Vilka intressenter påverkar ett företag? Intressenter och krav Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Ekonomi är de redan intresserade av! Diskussionsfråga Vilka intressenter påverkar ett företag? Det gäller att ligga steget före

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket L U F T VATTEN STANDARDER M A R K OCH MILJÖ ENERGI HÖR DET IHOP? PRODUKT SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket Visste du att standarder kan ge stora miljövinster? Har standardisering med

Läs mer

ELEKTRONIKPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTRONIKPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTRONIKPRODUKTION Ämnet elektronikproduktion behandlar produktionsprocessens olika steg vid tillverkning av elektronikprodukter, från beredning och montering fram till utprovning och leveranskontroll.

Läs mer

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling - Utbildning med syfte att integrera socialt ansvarstagande och miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen för industrin Distansutbildning på 1 år 210 Yrkeshögskolepoäng

Läs mer

SOLIDWORKS SIMULATION SUITE

SOLIDWORKS SIMULATION SUITE SOLIDWORKS SIMULATION SUITE LÖSNINGAR FÖR 3D-KONSTRUKTION SIMULERINGSDRIVEN 3D-KONSTRUKTION OCH TEKNIK Tillverkare inom alla branscher har gjort virtuella 3D-simuleringar till ett värdefullt ingenjörsverktyg

Läs mer

EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE

EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE ZERO LEAKAGE HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE Vi på Hydroscand erbjuder dig hög service, från beställning till leverans. Vårt produktsortiment är brett och håller hög kvalitet. Dessutom är många

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer