Vimmerby kommun ~~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vimmerby kommun ~~ www.vimmerby.se"

Transkript

1 Vimmerby kommun ~~ Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen TJG KUNGÖRELSE (1) Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 27 maj 2013, kl. 18:30. Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Komplettering med ytterligare ett ärende: 22 A. Avfallsplan- fårslag till insamlingssystem VIMMERBY KOMMUN Kommunfullmäktige Vimmerby den 15 maj 2013 LEIF LARSSON Ordfårande l Therese Jigsved Kanslijurist

2 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 27 maj 2013

3 Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE (4) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen 27 maj 2013, kl18.30 Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Ärenden enligt nedanstående förteckning: l. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar av inkomna ärenden. -Antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige ärende från Länsstyrelsen i Kalmar län som kommer att behandlas under hösten Allmänhetens frågestund med anledning av fullmäktiges hantering av Vimmerby kommuns årsredovisning för Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för verksamhetsåret Handlingar vad gäller ansvarsfrihet för samtliga politiska organ kommer att skickas ut senare efter revisions- och demokratiberedningens sammanträde 17 maj. 7. Fråga om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för socialnämnden for verksamhetsåret

4 11. Fråga om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för teknik- och servicenämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för omsorgsnämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för valnämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för revisions- och demolg'atiberedningen för verksamhetsåret Årsredovisning 2012 för Vimmerby kommun- godkänna. 17. Fråga om ansvarsfrihet och årsredovisning för kommunalförbundet ITSAM. 18. Utökat mottagande av flyktingar- fråga från Länsstyrelsen i Kalmar län. 19. Ansökan om bidrag till rensning av Stångån. 20. Resursfördelningsmodell- anta. 21. Tomträttsavtal för industri- och handelsområdet Krönsmon och Ceos. 22. Reglemente för kommunstyrelsen- revidering från och med l. 23. Motion angående lokal handlingsplan mot barnfattig dom. 24. Detaljplan för fastigheterna Eleven l och Bollsparkaren l samt del av Vimmerby 3:3 i Vimmerby stad- anta. 25. Arbetsordning för fullmäktige - anta. 26. Tillsättande av tillfållig fullmäktigeberedning -landsbygdsfrågor. 3

5 27. Utredning om tillfällig beredning för ungdomsfrågor. 28. Granskning av kommunstyrelsens arbete och processer med fysisk planering. 29. Regler för uppvaktningar m m av anställda och förtroendevalda vid Vimmerby kommun- anta. 30. Byggnation av två vård- och omsorgsboenden - tidplan. 31. B ud get för valnämnden år 2 O Val av lckmatmarevisor i Vimmerby Turistbyrå AB och instruktion till ombud i Vimmerby Turistbyrå AB. 33. Val av ersättare i valnämnden efter Kent Svensson (SD). 34. Val av ersättare i valberedningen efter Assar Gällerspång (FP). 35. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Malin Gwmarsson (C). 36. Inkomna handlingar. Handlingarna finns tillgängliga på kanslienheten, stadshuset, Vimmerby och på kommunens wcbbplats under fliken "Politik och förvaltning". Protokollet justeras den 3 juni 2013 på kansli enheten, Stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 15 maj LEIF LARSSON Ordförande l /~/~ // Therese Jig::JVed " Kanslijurist 4

6 Vid anmälan av forhinder och inkallande av ersättare, ring: Vik kommunsekreterare Liselott Frejd Registrator Marize Viderström: Kanslijurist Therese Jigsved: E-post: 0492/ / /

7 Arende

8 VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen PSI OFÖRUTSEDDA BEHOV Dnr 17/2013/ Redovisning av anslag till oförutsedda behov. 98 EXTRAORDINÄRA KOSTNADER 980 Anslag till oförutsedda behov MEDEL ATT DISPONERAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Verk 9801 Anslag enligt budget ,00 Anslagna medel tom ,00 K varvarande anslag ,00 MEDEL ATT DISPONERAS AV KOMMUNSTYRELSEN Verk 9802 Anslag enligt budget ,00 Anslagna medel t o m ,0 K varvarande anslag ,00 VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen Patrik Simonsson Redovisningskamrer 7

9 GPCl Aren de

10 Länsstyrelsen Kalmar län l (2) c~;=--- ~-., l-:t -~-r\ t-,l _?/i/o_..-j)c-.--- /J v~ Delg.kvitto,,,\, 1,;;:~~ 'i kommunfullmäktige i Vimmerby kommun htadshuse~ &l/u C/v O VImmerby Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige Antalet ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Beslutar kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige skall ändras, skall beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Beslutet skall fattas fore utgången av februari månad valåret (5 kap 3 kommunallagen). Om beslutet om antalet ledamöter påverkar valkretsindelningen måste beaktas vad som anges nedan under "V alkretsindelning". Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som skall finnas. Antalet skall utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. Beslut om antal ersättare skall fattas fore utgången av februari månad valåret (5 kap 4 kommunallagen). Länsstyrelsen skall genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut vad gäller såväl antalet ledamöter som antalet ersättare. Valkretsindelning. Indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har fler än personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Om det fmns fler än som har rösträtt i en kommun eller om det för kommunen skall utses minst 51 fullmäktige, skall kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Antalet personer som har rösträtt i en kommun skall beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen hos skatteverket den l mars det år beslutet om valkretsindelning fattas. Beslut om indelning i valkretsar skall meddelas senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen skall gälla för forsta gången (4 kap.13 vallagen). Postadress Kalmar Besöksadress Malmbrogatan 6 Telefon R1 O Telefax 0'1 O O E-post Hemsida

11 !?'f~j{.!/1 ;zv {/'. ]J tv Länsstyrelsen Kalmar län (2) Beslutet skall fastställas av Länsstyrelsen. Förteckning över antalet personer som har rösträtt den 1 mars 2013 bifogas. Besked till Länsstyrelsen Länsstyrelsen emotser kopia av beslut av kommunfullmäktige om kommun som idag inte är valkretsindelad skall vara indelad i valkretsar vid 2014-års val. Beslutet emotses snarast möjligt efter det att det är fattat. Länsstyrelsen skall senast den 30 april2014 fastställa det antal fullmäktige som skall utses i varje valkrets (4 kap. 14 vallagen). Länsstyrelsen emotser därför i god tid före den 30 april 2014 besked om det antalledamöter och ersättare som skall utses i nu valkretsindelade kommuner och i förekommande fall det antalledamöter och ersättare som skall utses i för första gången valkretsindelade kommuner. Länsstyrelsen emotser besked även från övriga kommuner om det antalledamöter och ersättare som skall utses. Zeinab Fazli Bilagor Antalet röstberättigade Kopia till Valnämnden Valpärmen BB ZF PL 10

12 -~-~~~~~----~-, -, ' ' ' : : l. ' ; l Valmyndigheten Röstberättigade per kommun den i mars 2013 ~~~~~_t~ Med antal mandat avses det antal mandat som kommunfullmäktige beslutade om inför valet 2010 (eller tidigare om ingen ändring gjordes inför 2010). Kommunkod Kommun Antal röstberättigade Antal mandat Upplands Väs by Vallentuna Österåker Vätmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Ny kvarn Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Hå bo IÄhrhrleby I<nivsta Heby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen

13 0483 Katrineholm 0484 Eskilstuna 0486 Strängnäs 0488 Trosa 0509 Ödeshög 0512 Ydte 0513 Kinda 0560 Boxhohn 0561 Alvidaberg 0562 Finspång 0563 V aldemarsvik: 0580 Linköping 0581 Norrköping 0582 söderköping 0583 Motala 0584 Vadstena 0586 Mjölby 0604 Aneby 0617 Gnosjö 0642 Mullsjö 0643 Ha bo 0662 Gislaved 0665 V aggetyd 0680 Jönköping 0682 Nässjö 0683 Vätnamo 0684 Sävsjö 0685 Vetlanda 0686 Eksjö 0687 Tranås 0760 Uppvidinge 0761 Lessebo 0763 Tingsryd 0764 Alvesta 0765 Älmhult 0767 Markru.yd 0780 Växjö 0781 Ljungby 0821 Högs by 0834 Torsås 0840 Mörbylånga 0860 Hultsfred 0861 Mönsterås 0862 Emmaboda 0880 I <:almar 0881 Nybro 0882 Oskarshamn 0883 Västervilt j'ljolt!lf/// o2!)1} 13t;-;<J

14 0884 Vimmerby 0885 Borgholm 0980 Gotland 1060 Olofström 1080 Katlsktona 1081 Ronneby 1082 Karlshamn 1083 Sölvesborg 1214 Svalöv 1230 Staffanstor.p 1231 Burlöv 1233 V eliinge 1256 Östra Göinge 1257 Örkelljunga 1260 Bjuv 1261 IGvlinge 1262 Lomrna 1263 Svedala 1264 Skw:up 1265 Sjöbo 1266 Hörby 1267 Höö:t 1270 Tornelilla 1272 Bromölla 1273 Os by 1275 Petstorp 1276 Klippan 1277 As t o t-p 1278 B åstad 1280 Malmö 1281 Lund 1282 Landskrona 1283 ~g 1284 Höganäs 1285 Eslöv 1286 Ystad 1287 Trelleborg 1290 Kristianstad 1291 Sirurishamn Ängelholm 1293 Hässleholm 1315 Hyl te 1380 Halmstad 1381 Laholm 1382 Falkenberg 1383 Varberg 1384 Kungsbacka 1401 Härtyda S'fcl # /7/// ajv l J 13 6;?/

15 --~.. - -~~, Areode o e.

16 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(1) KS 102 Dnr 91/2013 Kod 043 Arsredovisning 2012 för Vimmerby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Vimmerby kommuns årsredovisning för Ärendet Årsredovisning för Vimmerby kommun 2012 innehåller utöver kommunens resultat även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Övergripande mål följs upp och väsentliga händelser beskrivs också. Resultatet för kommunen 2012 blev 41,7 miljoner laonor och för kommunkoncernen 50,8 miljoner kronor. Nämndernas utfall jämfört med budget blev - 23,9 miljoner kronor. Årsredovisningen kommer att kompletteras med revisionsberättelsen från kommunens revisorer till behandlingen i kommunfullmäktige. Administrativ chef Helena Sjöholm deltar och redogör för årsredovisningen. Ärendet diskuteras. Förslag till beslut Administrativ chef Helena Sjöholm föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för Beslutsunderlag Årsredovisning 2012, Id Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

17 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen HS TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 91/2013/043 Id (1) Kommunstyrelsen Arsredovisning 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för Ärendet Årsredovisning för kommunen 2012 innehåller utöver kommunens resultat även en sammanställd redovisning for kommunkoncernen. Övergripande mål följs upp och väsentliga händelser beskrivs också. Resultatet för kommunen 2012 blev 41,7 mnkr och for kommunkoncernen 50,8 mnkr. Nämndernas utfalljämfört med budget blev 23,9 mnla. Årsredovisningen kommer att kompletteras med revisionsberättelsen från kommunens revisorer till behandlingen i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 Helena Sjöholm Administrativ chef Postadress Besöksadress stadshuset Stångågatan VIMMERBY Organisationsnummer Godkänd för F-skatt Telefon Fax Bankgiro PlusGiro o E-post W ebbplats

18 ~ "~~

19 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen KS 129 Dnr 89/2013 Kod 043 Arsredovisning för kommunalförbundet ITSAM år 2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet 2. godkänna kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning för verksamhetsåret Anmälan om jäv Micael Glennfalk (M) och PerÅke Svensson (C) anmäler jäv och deltar inte vid beslutsfattandet i detta ärende. Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning för år Årsredovisningen syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av ITSAM:s verksamhet som helhet, och resultat för helåret Förslag till beslut De av Kinda kommuns kommunfullmäktige utsedda revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet och att kommunalförbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2012 godkänns. Peter Högberg (S) yrkar bifall. Beslutsunderlag Kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning 2012, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

20 l 1!1\'iMERBY " KOMMUl ~rt unsl y!'elsefö r\'a!tningen : ~~J- f)~ --!5: - " ~:===="' "C=~==========~~~f1"3;y.j H:or. ~!/j it-jj

21 IFÖRVAL TNYNCG~Il~HEJRÄ ITIEL~IE :3! ITSAMS SYFTE... 3 VIK.TIGA HÄNDELSER KOMMUNALFÖRBUNDET ITSAMS EKONOMI... 3 ÅRETS RESUL T A T... 3 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE... 3 EKONOMISKA MÅL... 3 VÄsENTLIGA PERSONELLA MÅL... 4 Redovisning av sjukfrånvaro..."... 4 VERKSAMHETSMÅL Drift... :... 4 Bredband-Fysiska nät... 4 Aktiva nät... 4 System... 4 Telefoni... 4 Service och logistik... s Servicedesk... 5 IT~SÄKERHET ITSAM~ARKIV KUNDGRUPPER ;. 6 FRAMTIDSPERSPEK.TIV IFHNAN~HIELLA RAPPORTIEIR OCJH NOTlER '71 Resultaträkning... 7 Noter och tilläggsupplysningar till resultaträkningen... 7 Finansieringsanalys... 8 Noter och tilläggsupplysningar till finansieringsanalysen... 8 Balansräkning... 9 Noter och tilläggsupplysningar till balansräkningen Redovisningsprinciper

22 FöRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen syflar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av ltsams verksamhet som hell1et, och resultat för hcl5n;t Kostnader o rh intäkter har periodiserats. Tidigare har i enlighet med Kommunahedouisuingslag (Kl{L) 9 kap l en delarsrapport upprättats som avsåg perioden ITSAMS SYFTE ITSAM ska leverera största möjliga kundnyttil inom!t-området till sina medlemskommuner. Detta syfte konkretiseras i följande punkter: 1. ITSAM ger medlcmskommw1erna en gemensam frorganisation med bred och djup kompetens 2. ITSAM ska leverera funktion och vara en betjänande och i:nfomlerande stöd verksamhet. 3. ITSAM ska bygga ut bredband till medlemsk01mnunemas invånare. 4. IISAM ska agera som en juridisk patt mot leverantörer. 5. ITSAM ska vara medlemskommunernas beställarkompetens när det gäller!t-relaterade frågor. 6. ITSAM ska vara medlemskomnlwlernas spjutspets vad det g51ler!t-strategiska frågor. 7. ITSAM ska medverka till och möjliggöra fördjupad samverkan på andra verks<~rnhetsområden. KOMMUNALFÖRBUNDETIJSAMS EKONOMI Under ä rens lopp har ITSA.iVIs ekonomi ramjusterats och produköfierats. Detta har inneburet alt finansieringen övergått successivt fdm finansiering i form av grundersållning till hyresfinansiering. Detta är något som konllller alt fortsätta i en ännu högre utsträckning även framövet. Overheadkosh1ader (t.ex. adminish ation, strategi, kundkontakt, direktion) är framledes de enda koshlader som kanuner att vara grundersättningsfinansierade baserade på storlek av kommun. Hyresavtal tecknas inom alla ITSAMs verksamhetsområden mellan ITSMI och mc:dlcmskommunerna. ÅRETS RESUL TAT Överskottet för helåret 2012 uppgår till tkr. I den finansiella rapporten jämförs helåret 2012 med helåret Den totala omsättningen återspeglar ITSAMS ordinarie verksamhet oeh de bredbandsprojekt som ITSAM driver för medlemskouummernas räkning. To t~ 1 omsättning helåret 2012 var 62.10lkr Under delåret har även Vinunerbys TT-verksamhet gått in i IT SAlvi. formellt antogs Vimmerby som medlem i ITSAM, men redan vid 5rets börj~n påbörjddes sammanslagningen. Den budget som fa~tst51! des för 2012 har därför kraftigt reviderats. LJet goda årsresulmet kan förklaras iiy följande faktorer: a) Vi har nått uppställt resujtatmål. b) h"rre effektivisering som minskat koslna d!.1nass an. VIKTIGA HÄNDELSER Utveckling av kommunernas e-förvaltning har fortsatt. Digitala blanketter med elektronisk signering i form av bank-id har tagits fram och testas nu i Kind a kommun. o Den stora PA-HR-implementation genomfördes under varen. Det gemensamma HR-systemet har möjliggjmt ett gemensamt arbetssätt i mcdlemskommunema. Kompetensmodulsinförande i samtliga medlemskommuner har påbörjats. o Reviderade styrdokument-förbundsordning, Rcglemenle och ltsa.lvj.-avtal- trädde i kraft ~ Bredbandsutbyggnad pågår i samtliga medlemskomrnuner. IT-Infrashukturplanhar tagits fram för Vimmerby kommun. Vimmerby kommun har deltagit i samtliga upphandlingar kom. munalförbundet ITSAM haft UJ1der året. Vimmerby iir sedan l fullvärdig medlem i ITSAM. IDHA-ärende- och dokumenthanteringsprojektet har upphillldlats och implementejingen har påbörjats. Infönmdet av gemen5amt system för Omsorg och IFO har påbörjats för samtliga medlemskommuncr. ~ Dokument produktion: Upphandling har slutfört; och införandet av nya skrivare/kopiatorer på påbö*ls i samtliga medlerru;kommuncr. Fortsättningsvis betalar verksam heterna endast för varje u tskliven kopia. e SITH.s HSA-tjänstekort har utgivits och alla sjuksköterskor har nu ~änstekort. GOD EKONOMisK HUsHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELsE God ekonomiskhushållning innebär planering ochllan!ering av ITSAMs verksamheter och ekonomi så alt kollununalförbundet långsiktigt har förrnåga till god och konkurrenskraftig service förmedlernskommunema. För verksamhet;i'n:et 2012 har mätbara mål för god ekunrnnisk hush1lllnil.lg.liksom en intem kontrollplan uppställts, i samband med budget l nedanstiicnde vcrk.samh.. "fssxrätt:n! b:skrivs hur vrn ITSAM har nått uppställda mål för 2012 Dänned an.."<'s god ekonomisk hushiillningh~ uppnåtts. EKONOMISKA MÅL soliditet Mål 10 % 15% 20% Måluppfyllelse 7,8% 10,9% Resultat Mål 3 ~ 3 % 3% 3% l Måluppfyllolse 1% 3,8%

23 V ÄSENTLIGA PERSONELLA MÅL REDOVISNING AV sjukfrånvaro I Lagen om kommunal redovisning föreskrivs att kommunen ska lämna upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro i sin förvaltningsberättelse. Redovisningen ska lämnas via sju nyckeltal uttryckta i procent och omfatta samtliga arbetstagare. Med begreppet långtidssjukfrånvaro avses 60 sjukdagar eller mer. Indikator l nyckeltal { lförhlil!andetlll} T otal sjukfrånvarotid: Sammanlagd ordinarie arbetstid: 85 dagar dagar 1.2% 1,0% 0,7% Summa tid med lång- T otal sjukfrånvarotid: tids-sjukfrånvaro: 85 dagar 0% O% 0% O dagar Summa sjukfrånvaro- Sammanlagd ordinarie arbetstid tid för kvinnor: för kvinnor: 3,6% 0,1% 0% 64 dagar 2444 dagar Summa sjukfrånvaro- Sammanlagd ordinarie arbetstid tid förmän: förmän: 0,4% 1,2% 0,9% 21 dagar B 064dagar Summa sjukfrånvaro- Sammanlagd ordinarie arbetstid l tid l åldersgruppen åldersgruppen 29 år eller yngre: 29 år eller yngre: 882 dagar 20dagar l 3,2% 1,4% 0% Summa sjukfrånvaro- Sammanlagd ordinarie arbetstid i tid i åldersgruppen åldersgruppen år: 1,3% 0,5% 0,7% år: 62 dagar dagar Summa sjukfrånvaro~ Sammanlagd ordinarie arbetstid i tid 1 åldersgrupren åldersgruppen 50 år eller äldre: 50 år eller äldre: 2066dagar 3 dagar VERKSAMHETSMÅL l 0,2% 1,8% 0,6% AKTIVANÄT 2009 hade kommunerna inga accesspunkter för hådlös kommunikation. Fram till har vi byggt ut ett nät av fjärrstyrt och övervakllingsbart nät så att vi har totalt 421 accesspunkter. Under 2012 implementerades DNSSEC. - Å~;,bolm l SYSTEM Samtliga skolor har migrerat till Windows 7 och Microsoft Office Införandet av Metakatalogtjänsten är klar inom skolsidan _ i alla kommw1er. Vidare har vi infört ett nytt backup-system och vi arbetar hårt på att virtualisera fler servrar. Kommun Totalt l Totalt antal servrar 180 :-:z ::i DRIFT BREDBAND FYSISKA NÄT Det har varit hög ansluhringsgrad i samband med fiberutbyggnaden i våra kommuner. Byalagskonceptet engagerar och är mycket kostnadseffektivt. Kommunala medel har möjliggjort att stamnätsbyggnationer är förberedda för 100% ansluhling. Detta ger positiva effekter även sedan projekten är slutförda i form av enklare förfaringssätt vid etableringar. Fibernätet byggs successivt ut för att säkra redundans inom och mellan våra kommuner samt till kringliggande stadsnät. Fibernätet är mycket kostnadseffektiv för den interna kommunala verksamheten. Fiberanslutning ger ökad attraktionskraft, ökad produktivitet, ökad effektivitet och ökad innovationsförmåga för boende och företagare. Det växande fibernätet borgar för snabb, säker och högkvalitativ uppkoppling i tätort och på landsbygd. Det har varit hög anslutningsgrad av hushållen i samband med projekten. Under 2012 har vi slutfört byggnation av 5 stamshäckar som har beviljats medel från Jordbruksverket, Tillväxtverket, PTS och kommunerna. TELEFONI. Vid utgången av 2011 har all telefoni produktifierats. Alla kommuner utom Vimmerby har en gemensam växel. Utöver nedanstående information kan sägas att ITSAM tillhandahåller växeltjänster till Vadstena kommw1 som f.n. har 324 anknytningar =----~---'1-- ::::::::; r--!~j ;l 319 Antal fasta an- Antal mobilknytningar abonnemang ~ ~---~~~--~ ~-~-=; Bredband års anslutnin l" gar -lf Kommun 2012 Boxholm l 69 l Kinda l 16 j Vimmerby l O l Ydre ~ 73 l Åtvidaberg l 155 :-o- d_es_h_ög ~-----~~- _ Totalt 348 l

24 SERVICE OCH LOGISTIK Vi har levererat 1950 datorer/!wma klienter (varav 700 till Vimmerby) under Efter inventering av Vimmerby kommuns dalarpark har vi kurmat starta upp samma leasingförfarande för nya datorer där som i övriga ITSAM-kommuner. Vi har infört en portal för val av daloru!byle/ersätlningsval. Via sidan kan beställningsansvarige enkelt göra sina val och få en översikt över sin datorpark. Vi har utökat leasingavtalet så att det nu ger möjlighet till att leasa maskinerna i 48 mii11ader istället för enbmt 36 månader. Under året har rutiner införts för att ge Cll tätare kontakt med både beställni.ng~ansvarige och slut<mvändaren av datom. Detta har lett till att vi kunnat minimera felen, så att rätt program kommer in på rätt dator och att tiden då enheten är i vårt lager även minskilt markant. Vi har köpt in snabbare och säkrare utrustning för fullsländig radering av hårddiskar på alla återlämnade datorer. Trend huör 2013: Man väljer bärbara datorer i stället för siat ionärn datorer. Antalet tunna klienter ökar pga att de är mer kostnadseffektiva än stationära standarddatorer. I Vinunerby har ca 800 VDI:er installerats. En VDI gör det möjligt för användaren att använda valfri klienthåt dvara. Mobila ertheter (smartphones och plattor) har haft en explosionsartad utveckling på konsument marknaden - funktionellt och i antal - och det kommer att avspegla sig i vår verksamhet. Dntornrbetsplntset' :.. c o ~ c: ~ c (!)!'! c " ~ ~.!'! ;;; "" c ' n> " "' ~ "' e c "' g c "' ~ -å o E c: E ] ~ o '"' s ::> '" > ::> r; 5.. en VJ 1- "" o VJ C>. Boxholm l o l o :137 l l 6 Kinda o o!; l Vimmerby l l Y d re l o o :wo o 200 l Atvidabcrg o o!i Ödeshög o o il l l l -. - l -.. Externa :143 o 143 l 3 Totalt Fördeluing mellnu olika typer av dntorm betsplatser: 205; 3% 145;?.% "' l a Bärbara c stationära 449 t:' Tunna l:lienter a ö vriga c o c ~ ~ iii SERVICEDESK Med anledning av att vi under 2012 inte nådde målet på 50% lösta ärenden inom 1 tirruna har vi gjort följande åtgärder under året. Servicedesk har omorganiserats enligt principen First, seeondoch Third-Line support med en ii1 endekoordinator som nav. I l:'irst Line tar nu fyra personer kundärenden. Sccond-Line fångar upp ärenden med längre hanteringstid samt ger tätare återkoppling liu kunderna. Vi har utökat vår in.formationswebb föx att möta kundemas behov. Vi har utökat våra öppetlider med 9 timmar/vecka. Det irmebär i praktiken att våra km1der knn få personlig kontakt med någon i Servicedesk varje vardag meuan 7.00 och J För kunder som ri.ng,er oss har vi arbetat fram ett menyvals!;ystem som testals under hösten och siitts i drift Ql Varje år genomförs en kundnöjdhetsen kåt. E11kätens resultat analyseröls och kanuner att ligga till grund för kvalitetshöjande insatser inom Servicedesk. ITSJ\M har under 2012 hanlera t ärenden.. ~renden kan vara av helt skilda slag, t.ex. felanmälningar, beställningur och förfrågningar. Volymen av ärenden har ökat med 45 % sedan Vinunerby anslöts vid årsskiftet. Den tekniska miljön i Virru11erby har ännu inte integrerats i ltsams vilket w1der våren försvårat handläggningen och lösningen på ärenden. Vi arbetar intensivt på att harmoniera dc olika tcl<niska miljöema. År-~ Antal ärenden Mål Medeldagar IT-SÄKERHET 7 Lösta ärenden j % l timme l l dag 13 dagar ::J ::J:; ~% J.2Y. ~ 55 '!~ l ve-cka Ett omfattande arbete har utförts vid införa11dct av TjiinstcJD-kort i de sex medlemskommunerna och ITSAM. Detta var en nödvändig förutsättning för att möta kraven från ehälsa-tjänstcr såsom l'ascal och NPÖ. Vi har även kvalitetssäkrat DNS genom implementering och systemering av DNSSEC för samtliga medlemskommuner. Vi uppfyller nu kraven från.se och MSB för att som kqmmun skydda sig mot förfalskade DNS-uppslagningar. Under 2012 hnr påböjjats projekt gällande redundans och uppgradering av kommunalledni.ngsplats. ITSAM-ARKIV Den 1 juli startade ITSAM-Arkiv sin verksamhet. Med den specialistkompetens som de två arkivarierna tillförde har en breddding av!t SAMs verksamhetsfält kurmat ske. Arkivariemas arbete ute i kommunerna sker enligt planerat veckoschema. Under hösten har arkivhandbok för ITSAM-komrru.inerna uppdaterats. En utbildningsplan med fokus i första hand på arkivassistenter och handläggare i kommunerna har framtagits. Avsevärd tid har lagts på!a fram ny diariepla11 för det nya dokument-hanteringssystemet Inledningsvis skapades en klassificerings struktur som utgår ifrån konunrmernas verksamheter. Därefter bygger ma11 vidare med regler för dokumenttyper och deras hantering fram till a>'kivering eller gallring. Diskussioner och överläggningar med kommunsekreterare och verksamhetsansvariga har skett under arbetets gå11(} Arbetet resulterade i en remissupplilga av "Verksam" som nu rem..issbehandlas i kommunema. Inhämtande av kunskap om e-arkiv har lagt grunden till förstudie som planeras starta under våren

25 KUNDGRUPPER Det fruktbärande och viktiga samarbetet med kundgrupper har fortsatt under N å gr a större förändringar att notera är att ytterligare en kundansvarig anställts med fokus på social~änst/ äldre- och handikappsomsorg. Kommuncltefer: Gruppen agerar ofta som styrgrupp i projekt av olika slag och medverkar i att bereda ärenden till direktionen. År 2010 skrev gruppen ett strategidokument som tog upp vilka mål man ville styra mot och hur och i vilken takt man ville styra mot dessa. Dokumentet förankrades sedan på bred front i övriga kundgrupper. Gruppen intresserar sig även för på påskynda införandet av videokonferenser vid sammanträden. Lokala ledningsgrupper: Arbetet med att ha återkommande träffar ute i kommunernas lokala ledningsgrupper har fortsatt med gott resultat för att man brett ska kunna sy ihop och påminna om det som sagts i de övergripande kundgrupperna. Dessa regelbundna möten med olika kundgrupper leder i sin tur till möten med leverantörer av olika stödfunktioner för att tillmötesgå önskemål som kommit upp i kundgrupperna. Kommunsekreterare: Denna grupp sitter på en stor kunskap om hur processer och ärendeflöden bör gå tillväga inom kommunal verksamhet. I denna grupp så har det viktiga projektet Informations och dokumenthanteringssystem startats upp. Kundgrupp bam oclt utbildning: Under året har ett nytt stödsystem för individuella utvecklingssamtal samt betyg och skriftliga omdömen införts. Arbetet har lett till att många inom utbildning i grundskolan fått bättre möjligheter att följa upp och få en större delaktighet i elevers utveckling och måluppfyllelse. Krmdgntpp SOC IFO: Verksamheten står inför stora förändringar och IT får en allt viktigare roll i arbetet. Detta medför att antalet datorer ökar. Framför allt måste man planera hur verksamheterna ännu bättre ska kunna samarbeta digitalt med allt fler aktörer t ex apoteksbolagen, landstinget, statliga myndigheter och andra vårdgivare. Införandet av e-~änstelegitimation är en viktig del i detta arbete. Ekonomichefer: Gruppen jobbar med övergripande ekonomifrågor men även bl. a. nyckeltalsuppföljning med hjälp av stödsystem och elektronisk fakturahantering. Gruppen har även format krav på vilka ekonomiska återkopplingar som ska göras av IT SÅM gentemot sina medlemskommuner. Informationsansvariga: De som i respektive kommun ansvarar för att information når ut via kommunernas publika hemsidor och intranät utgör gruppen informationsansvariga. Inköpsansvariga: I denna grupp har det dryftats hur ITSAM ska kunna hantera gemensamma inköp av copy/scan/printlösningar, med hjälp av ramavtal och andra avtal som vi behöver vara anslutna mot mm. Personalchefer: Fokus har varit på att införa nytt P A/HR system. Vi står nu mitt uppe i införandefasen det nya P A/HRsystem som upphandlats. FRAMTIDSPERSPEKTIV IT som möjliggörare är en avgörande fråga om offentlig sektor ska lyckas med de effektiviseringar som behövs för att i framtiden kunna ge medborgarna den service som de vill ha. Vi ser att önskemålen från verksamheterna blir fler i takt med att deras samarbete med myndigheter och övriga kommuner ökar, men också de effektiviseringskrav som finns. Det krävs en ny syn på förvaltningsutveckling där målet är en behovsstyrd, flexiblare förvaltning som genom öppenhet och tillgänglighet maximerar nyttan för hela samhället. ITSAM ska vara den källa som möjliggör medlemskommunernas utveckling i dessa delar. Allt i linje med regeringens strategi för e-förvaltning. För att kommunal kärnverksamhet, i dagens samhälle, ska kunna bedrivas effektivt är IT en så viktig generell resurs att den kan ställas jämsides med de personella och ekonomiska resurserna i kommunerna. För att hantera dessa krav och vara det stöd som förväntas, krävs dynamik men även resurser i kommunalförbundet ITSAM. Personella resurser: o o o Kompetensutveckling av befintlig personal Rekrytering av ny personal med viss spetskompetens Avtal med externa konsulter Ekonomiska resurser o o Det egna kapitalet behöver ökas Höjning av grundersättningen strategiska resurser: o Verksamhetsstrategiska kompetenser/resurser måste knytas till kommunalförbundet. Stora kompetens- och effektivitetsmöjligheter har redan idag skapats genom bildandet av ITSAM. Kommunalförbundet måste dock i framtiden arbeta ytterligare med att kvalitetssäkra sina leveranser, samt att arbeta vidare med frågor runt en gemensam värdegrund för personalen inom ITSAM. Detta för att ytterligare förbättra servicenivån mot kunderna. Vi ser det som en styrka att Vimmerby kommun har blivit medlem i kommunalförbundet ITSAM. Vi står därmed starkare i samband med upphandlingar då vi ökar vår samlade volym samt att nya kompetenser höjer vår möjlighet att möta framtidens krav på medlemskommunernas behov av!t-stöd.

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

14 A. skatteverkets beslut om nedläggning av servicekontoret- svar på uppdrag om konsekvenser.

14 A. skatteverkets beslut om nedläggning av servicekontoret- svar på uppdrag om konsekvenser. Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TJG KUNGÖRELSE 2012-12-12 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde -extra ärende Tid Måndag 17 december 2012, kl. 18:30. Plats

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE 2013-01-23 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer