Vimmerby kommun ~~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vimmerby kommun ~~ www.vimmerby.se"

Transkript

1 Vimmerby kommun ~~ Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen TJG KUNGÖRELSE (1) Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 27 maj 2013, kl. 18:30. Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Komplettering med ytterligare ett ärende: 22 A. Avfallsplan- fårslag till insamlingssystem VIMMERBY KOMMUN Kommunfullmäktige Vimmerby den 15 maj 2013 LEIF LARSSON Ordfårande l Therese Jigsved Kanslijurist

2 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 27 maj 2013

3 Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE (4) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen 27 maj 2013, kl18.30 Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Ärenden enligt nedanstående förteckning: l. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar av inkomna ärenden. -Antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige ärende från Länsstyrelsen i Kalmar län som kommer att behandlas under hösten Allmänhetens frågestund med anledning av fullmäktiges hantering av Vimmerby kommuns årsredovisning för Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för verksamhetsåret Handlingar vad gäller ansvarsfrihet för samtliga politiska organ kommer att skickas ut senare efter revisions- och demokratiberedningens sammanträde 17 maj. 7. Fråga om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för socialnämnden for verksamhetsåret

4 11. Fråga om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för teknik- och servicenämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för omsorgsnämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för valnämnden för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för revisions- och demolg'atiberedningen för verksamhetsåret Årsredovisning 2012 för Vimmerby kommun- godkänna. 17. Fråga om ansvarsfrihet och årsredovisning för kommunalförbundet ITSAM. 18. Utökat mottagande av flyktingar- fråga från Länsstyrelsen i Kalmar län. 19. Ansökan om bidrag till rensning av Stångån. 20. Resursfördelningsmodell- anta. 21. Tomträttsavtal för industri- och handelsområdet Krönsmon och Ceos. 22. Reglemente för kommunstyrelsen- revidering från och med l. 23. Motion angående lokal handlingsplan mot barnfattig dom. 24. Detaljplan för fastigheterna Eleven l och Bollsparkaren l samt del av Vimmerby 3:3 i Vimmerby stad- anta. 25. Arbetsordning för fullmäktige - anta. 26. Tillsättande av tillfållig fullmäktigeberedning -landsbygdsfrågor. 3

5 27. Utredning om tillfällig beredning för ungdomsfrågor. 28. Granskning av kommunstyrelsens arbete och processer med fysisk planering. 29. Regler för uppvaktningar m m av anställda och förtroendevalda vid Vimmerby kommun- anta. 30. Byggnation av två vård- och omsorgsboenden - tidplan. 31. B ud get för valnämnden år 2 O Val av lckmatmarevisor i Vimmerby Turistbyrå AB och instruktion till ombud i Vimmerby Turistbyrå AB. 33. Val av ersättare i valnämnden efter Kent Svensson (SD). 34. Val av ersättare i valberedningen efter Assar Gällerspång (FP). 35. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Malin Gwmarsson (C). 36. Inkomna handlingar. Handlingarna finns tillgängliga på kanslienheten, stadshuset, Vimmerby och på kommunens wcbbplats under fliken "Politik och förvaltning". Protokollet justeras den 3 juni 2013 på kansli enheten, Stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 15 maj LEIF LARSSON Ordförande l /~/~ // Therese Jig::JVed " Kanslijurist 4

6 Vid anmälan av forhinder och inkallande av ersättare, ring: Vik kommunsekreterare Liselott Frejd Registrator Marize Viderström: Kanslijurist Therese Jigsved: E-post: 0492/ / /

7 Arende

8 VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen PSI OFÖRUTSEDDA BEHOV Dnr 17/2013/ Redovisning av anslag till oförutsedda behov. 98 EXTRAORDINÄRA KOSTNADER 980 Anslag till oförutsedda behov MEDEL ATT DISPONERAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Verk 9801 Anslag enligt budget ,00 Anslagna medel tom ,00 K varvarande anslag ,00 MEDEL ATT DISPONERAS AV KOMMUNSTYRELSEN Verk 9802 Anslag enligt budget ,00 Anslagna medel t o m ,0 K varvarande anslag ,00 VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen Patrik Simonsson Redovisningskamrer 7

9 GPCl Aren de

10 Länsstyrelsen Kalmar län l (2) c~;=--- ~-., l-:t -~-r\ t-,l _?/i/o_..-j)c-.--- /J v~ Delg.kvitto,,,\, 1,;;:~~ 'i kommunfullmäktige i Vimmerby kommun htadshuse~ &l/u C/v O VImmerby Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige Antalet ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Beslutar kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige skall ändras, skall beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Beslutet skall fattas fore utgången av februari månad valåret (5 kap 3 kommunallagen). Om beslutet om antalet ledamöter påverkar valkretsindelningen måste beaktas vad som anges nedan under "V alkretsindelning". Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som skall finnas. Antalet skall utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. Beslut om antal ersättare skall fattas fore utgången av februari månad valåret (5 kap 4 kommunallagen). Länsstyrelsen skall genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut vad gäller såväl antalet ledamöter som antalet ersättare. Valkretsindelning. Indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har fler än personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Om det fmns fler än som har rösträtt i en kommun eller om det för kommunen skall utses minst 51 fullmäktige, skall kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Antalet personer som har rösträtt i en kommun skall beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen hos skatteverket den l mars det år beslutet om valkretsindelning fattas. Beslut om indelning i valkretsar skall meddelas senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen skall gälla för forsta gången (4 kap.13 vallagen). Postadress Kalmar Besöksadress Malmbrogatan 6 Telefon R1 O Telefax 0'1 O O E-post Hemsida

11 !?'f~j{.!/1 ;zv {/'. ]J tv Länsstyrelsen Kalmar län (2) Beslutet skall fastställas av Länsstyrelsen. Förteckning över antalet personer som har rösträtt den 1 mars 2013 bifogas. Besked till Länsstyrelsen Länsstyrelsen emotser kopia av beslut av kommunfullmäktige om kommun som idag inte är valkretsindelad skall vara indelad i valkretsar vid 2014-års val. Beslutet emotses snarast möjligt efter det att det är fattat. Länsstyrelsen skall senast den 30 april2014 fastställa det antal fullmäktige som skall utses i varje valkrets (4 kap. 14 vallagen). Länsstyrelsen emotser därför i god tid före den 30 april 2014 besked om det antalledamöter och ersättare som skall utses i nu valkretsindelade kommuner och i förekommande fall det antalledamöter och ersättare som skall utses i för första gången valkretsindelade kommuner. Länsstyrelsen emotser besked även från övriga kommuner om det antalledamöter och ersättare som skall utses. Zeinab Fazli Bilagor Antalet röstberättigade Kopia till Valnämnden Valpärmen BB ZF PL 10

12 -~-~~~~~----~-, -, ' ' ' : : l. ' ; l Valmyndigheten Röstberättigade per kommun den i mars 2013 ~~~~~_t~ Med antal mandat avses det antal mandat som kommunfullmäktige beslutade om inför valet 2010 (eller tidigare om ingen ändring gjordes inför 2010). Kommunkod Kommun Antal röstberättigade Antal mandat Upplands Väs by Vallentuna Österåker Vätmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Ny kvarn Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Hå bo IÄhrhrleby I<nivsta Heby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen

13 0483 Katrineholm 0484 Eskilstuna 0486 Strängnäs 0488 Trosa 0509 Ödeshög 0512 Ydte 0513 Kinda 0560 Boxhohn 0561 Alvidaberg 0562 Finspång 0563 V aldemarsvik: 0580 Linköping 0581 Norrköping 0582 söderköping 0583 Motala 0584 Vadstena 0586 Mjölby 0604 Aneby 0617 Gnosjö 0642 Mullsjö 0643 Ha bo 0662 Gislaved 0665 V aggetyd 0680 Jönköping 0682 Nässjö 0683 Vätnamo 0684 Sävsjö 0685 Vetlanda 0686 Eksjö 0687 Tranås 0760 Uppvidinge 0761 Lessebo 0763 Tingsryd 0764 Alvesta 0765 Älmhult 0767 Markru.yd 0780 Växjö 0781 Ljungby 0821 Högs by 0834 Torsås 0840 Mörbylånga 0860 Hultsfred 0861 Mönsterås 0862 Emmaboda 0880 I <:almar 0881 Nybro 0882 Oskarshamn 0883 Västervilt j'ljolt!lf/// o2!)1} 13t;-;<J

14 0884 Vimmerby 0885 Borgholm 0980 Gotland 1060 Olofström 1080 Katlsktona 1081 Ronneby 1082 Karlshamn 1083 Sölvesborg 1214 Svalöv 1230 Staffanstor.p 1231 Burlöv 1233 V eliinge 1256 Östra Göinge 1257 Örkelljunga 1260 Bjuv 1261 IGvlinge 1262 Lomrna 1263 Svedala 1264 Skw:up 1265 Sjöbo 1266 Hörby 1267 Höö:t 1270 Tornelilla 1272 Bromölla 1273 Os by 1275 Petstorp 1276 Klippan 1277 As t o t-p 1278 B åstad 1280 Malmö 1281 Lund 1282 Landskrona 1283 ~g 1284 Höganäs 1285 Eslöv 1286 Ystad 1287 Trelleborg 1290 Kristianstad 1291 Sirurishamn Ängelholm 1293 Hässleholm 1315 Hyl te 1380 Halmstad 1381 Laholm 1382 Falkenberg 1383 Varberg 1384 Kungsbacka 1401 Härtyda S'fcl # /7/// ajv l J 13 6;?/

15 --~.. - -~~, Areode o e.

16 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(1) KS 102 Dnr 91/2013 Kod 043 Arsredovisning 2012 för Vimmerby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Vimmerby kommuns årsredovisning för Ärendet Årsredovisning för Vimmerby kommun 2012 innehåller utöver kommunens resultat även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Övergripande mål följs upp och väsentliga händelser beskrivs också. Resultatet för kommunen 2012 blev 41,7 miljoner laonor och för kommunkoncernen 50,8 miljoner kronor. Nämndernas utfall jämfört med budget blev - 23,9 miljoner kronor. Årsredovisningen kommer att kompletteras med revisionsberättelsen från kommunens revisorer till behandlingen i kommunfullmäktige. Administrativ chef Helena Sjöholm deltar och redogör för årsredovisningen. Ärendet diskuteras. Förslag till beslut Administrativ chef Helena Sjöholm föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för Beslutsunderlag Årsredovisning 2012, Id Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

17 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen HS TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 91/2013/043 Id (1) Kommunstyrelsen Arsredovisning 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för Ärendet Årsredovisning för kommunen 2012 innehåller utöver kommunens resultat även en sammanställd redovisning for kommunkoncernen. Övergripande mål följs upp och väsentliga händelser beskrivs också. Resultatet för kommunen 2012 blev 41,7 mnkr och for kommunkoncernen 50,8 mnkr. Nämndernas utfalljämfört med budget blev 23,9 mnla. Årsredovisningen kommer att kompletteras med revisionsberättelsen från kommunens revisorer till behandlingen i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 Helena Sjöholm Administrativ chef Postadress Besöksadress stadshuset Stångågatan VIMMERBY Organisationsnummer Godkänd för F-skatt Telefon Fax Bankgiro PlusGiro o E-post W ebbplats

18 ~ "~~

19 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen KS 129 Dnr 89/2013 Kod 043 Arsredovisning för kommunalförbundet ITSAM år 2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet 2. godkänna kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning för verksamhetsåret Anmälan om jäv Micael Glennfalk (M) och PerÅke Svensson (C) anmäler jäv och deltar inte vid beslutsfattandet i detta ärende. Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning för år Årsredovisningen syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av ITSAM:s verksamhet som helhet, och resultat för helåret Förslag till beslut De av Kinda kommuns kommunfullmäktige utsedda revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet och att kommunalförbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2012 godkänns. Peter Högberg (S) yrkar bifall. Beslutsunderlag Kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning 2012, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

20 l 1!1\'iMERBY " KOMMUl ~rt unsl y!'elsefö r\'a!tningen : ~~J- f)~ --!5: - " ~:===="' "C=~==========~~~f1"3;y.j H:or. ~!/j it-jj

21 IFÖRVAL TNYNCG~Il~HEJRÄ ITIEL~IE :3! ITSAMS SYFTE... 3 VIK.TIGA HÄNDELSER KOMMUNALFÖRBUNDET ITSAMS EKONOMI... 3 ÅRETS RESUL T A T... 3 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE... 3 EKONOMISKA MÅL... 3 VÄsENTLIGA PERSONELLA MÅL... 4 Redovisning av sjukfrånvaro..."... 4 VERKSAMHETSMÅL Drift... :... 4 Bredband-Fysiska nät... 4 Aktiva nät... 4 System... 4 Telefoni... 4 Service och logistik... s Servicedesk... 5 IT~SÄKERHET ITSAM~ARKIV KUNDGRUPPER ;. 6 FRAMTIDSPERSPEK.TIV IFHNAN~HIELLA RAPPORTIEIR OCJH NOTlER '71 Resultaträkning... 7 Noter och tilläggsupplysningar till resultaträkningen... 7 Finansieringsanalys... 8 Noter och tilläggsupplysningar till finansieringsanalysen... 8 Balansräkning... 9 Noter och tilläggsupplysningar till balansräkningen Redovisningsprinciper

22 FöRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen syflar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av ltsams verksamhet som hell1et, och resultat för hcl5n;t Kostnader o rh intäkter har periodiserats. Tidigare har i enlighet med Kommunahedouisuingslag (Kl{L) 9 kap l en delarsrapport upprättats som avsåg perioden ITSAMS SYFTE ITSAM ska leverera största möjliga kundnyttil inom!t-området till sina medlemskommuner. Detta syfte konkretiseras i följande punkter: 1. ITSAM ger medlcmskommw1erna en gemensam frorganisation med bred och djup kompetens 2. ITSAM ska leverera funktion och vara en betjänande och i:nfomlerande stöd verksamhet. 3. ITSAM ska bygga ut bredband till medlemsk01mnunemas invånare. 4. IISAM ska agera som en juridisk patt mot leverantörer. 5. ITSAM ska vara medlemskommunernas beställarkompetens när det gäller!t-relaterade frågor. 6. ITSAM ska vara medlemskomnlwlernas spjutspets vad det g51ler!t-strategiska frågor. 7. ITSAM ska medverka till och möjliggöra fördjupad samverkan på andra verks<~rnhetsområden. KOMMUNALFÖRBUNDETIJSAMS EKONOMI Under ä rens lopp har ITSA.iVIs ekonomi ramjusterats och produköfierats. Detta har inneburet alt finansieringen övergått successivt fdm finansiering i form av grundersållning till hyresfinansiering. Detta är något som konllller alt fortsätta i en ännu högre utsträckning även framövet. Overheadkosh1ader (t.ex. adminish ation, strategi, kundkontakt, direktion) är framledes de enda koshlader som kanuner att vara grundersättningsfinansierade baserade på storlek av kommun. Hyresavtal tecknas inom alla ITSAMs verksamhetsområden mellan ITSMI och mc:dlcmskommunerna. ÅRETS RESUL TAT Överskottet för helåret 2012 uppgår till tkr. I den finansiella rapporten jämförs helåret 2012 med helåret Den totala omsättningen återspeglar ITSAMS ordinarie verksamhet oeh de bredbandsprojekt som ITSAM driver för medlemskouummernas räkning. To t~ 1 omsättning helåret 2012 var 62.10lkr Under delåret har även Vinunerbys TT-verksamhet gått in i IT SAlvi. formellt antogs Vimmerby som medlem i ITSAM, men redan vid 5rets börj~n påbörjddes sammanslagningen. Den budget som fa~tst51! des för 2012 har därför kraftigt reviderats. LJet goda årsresulmet kan förklaras iiy följande faktorer: a) Vi har nått uppställt resujtatmål. b) h"rre effektivisering som minskat koslna d!.1nass an. VIKTIGA HÄNDELSER Utveckling av kommunernas e-förvaltning har fortsatt. Digitala blanketter med elektronisk signering i form av bank-id har tagits fram och testas nu i Kind a kommun. o Den stora PA-HR-implementation genomfördes under varen. Det gemensamma HR-systemet har möjliggjmt ett gemensamt arbetssätt i mcdlemskommunema. Kompetensmodulsinförande i samtliga medlemskommuner har påbörjats. o Reviderade styrdokument-förbundsordning, Rcglemenle och ltsa.lvj.-avtal- trädde i kraft ~ Bredbandsutbyggnad pågår i samtliga medlemskomrnuner. IT-Infrashukturplanhar tagits fram för Vimmerby kommun. Vimmerby kommun har deltagit i samtliga upphandlingar kom. munalförbundet ITSAM haft UJ1der året. Vimmerby iir sedan l fullvärdig medlem i ITSAM. IDHA-ärende- och dokumenthanteringsprojektet har upphillldlats och implementejingen har påbörjats. Infönmdet av gemen5amt system för Omsorg och IFO har påbörjats för samtliga medlemskommuncr. ~ Dokument produktion: Upphandling har slutfört; och införandet av nya skrivare/kopiatorer på påbö*ls i samtliga medlerru;kommuncr. Fortsättningsvis betalar verksam heterna endast för varje u tskliven kopia. e SITH.s HSA-tjänstekort har utgivits och alla sjuksköterskor har nu ~änstekort. GOD EKONOMisK HUsHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELsE God ekonomiskhushållning innebär planering ochllan!ering av ITSAMs verksamheter och ekonomi så alt kollununalförbundet långsiktigt har förrnåga till god och konkurrenskraftig service förmedlernskommunema. För verksamhet;i'n:et 2012 har mätbara mål för god ekunrnnisk hush1lllnil.lg.liksom en intem kontrollplan uppställts, i samband med budget l nedanstiicnde vcrk.samh.. "fssxrätt:n! b:skrivs hur vrn ITSAM har nått uppställda mål för 2012 Dänned an.."<'s god ekonomisk hushiillningh~ uppnåtts. EKONOMISKA MÅL soliditet Mål 10 % 15% 20% Måluppfyllelse 7,8% 10,9% Resultat Mål 3 ~ 3 % 3% 3% l Måluppfyllolse 1% 3,8%

23 V ÄSENTLIGA PERSONELLA MÅL REDOVISNING AV sjukfrånvaro I Lagen om kommunal redovisning föreskrivs att kommunen ska lämna upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro i sin förvaltningsberättelse. Redovisningen ska lämnas via sju nyckeltal uttryckta i procent och omfatta samtliga arbetstagare. Med begreppet långtidssjukfrånvaro avses 60 sjukdagar eller mer. Indikator l nyckeltal { lförhlil!andetlll} T otal sjukfrånvarotid: Sammanlagd ordinarie arbetstid: 85 dagar dagar 1.2% 1,0% 0,7% Summa tid med lång- T otal sjukfrånvarotid: tids-sjukfrånvaro: 85 dagar 0% O% 0% O dagar Summa sjukfrånvaro- Sammanlagd ordinarie arbetstid tid för kvinnor: för kvinnor: 3,6% 0,1% 0% 64 dagar 2444 dagar Summa sjukfrånvaro- Sammanlagd ordinarie arbetstid tid förmän: förmän: 0,4% 1,2% 0,9% 21 dagar B 064dagar Summa sjukfrånvaro- Sammanlagd ordinarie arbetstid l tid l åldersgruppen åldersgruppen 29 år eller yngre: 29 år eller yngre: 882 dagar 20dagar l 3,2% 1,4% 0% Summa sjukfrånvaro- Sammanlagd ordinarie arbetstid i tid i åldersgruppen åldersgruppen år: 1,3% 0,5% 0,7% år: 62 dagar dagar Summa sjukfrånvaro~ Sammanlagd ordinarie arbetstid i tid 1 åldersgrupren åldersgruppen 50 år eller äldre: 50 år eller äldre: 2066dagar 3 dagar VERKSAMHETSMÅL l 0,2% 1,8% 0,6% AKTIVANÄT 2009 hade kommunerna inga accesspunkter för hådlös kommunikation. Fram till har vi byggt ut ett nät av fjärrstyrt och övervakllingsbart nät så att vi har totalt 421 accesspunkter. Under 2012 implementerades DNSSEC. - Å~;,bolm l SYSTEM Samtliga skolor har migrerat till Windows 7 och Microsoft Office Införandet av Metakatalogtjänsten är klar inom skolsidan _ i alla kommw1er. Vidare har vi infört ett nytt backup-system och vi arbetar hårt på att virtualisera fler servrar. Kommun Totalt l Totalt antal servrar 180 :-:z ::i DRIFT BREDBAND FYSISKA NÄT Det har varit hög ansluhringsgrad i samband med fiberutbyggnaden i våra kommuner. Byalagskonceptet engagerar och är mycket kostnadseffektivt. Kommunala medel har möjliggjort att stamnätsbyggnationer är förberedda för 100% ansluhling. Detta ger positiva effekter även sedan projekten är slutförda i form av enklare förfaringssätt vid etableringar. Fibernätet byggs successivt ut för att säkra redundans inom och mellan våra kommuner samt till kringliggande stadsnät. Fibernätet är mycket kostnadseffektiv för den interna kommunala verksamheten. Fiberanslutning ger ökad attraktionskraft, ökad produktivitet, ökad effektivitet och ökad innovationsförmåga för boende och företagare. Det växande fibernätet borgar för snabb, säker och högkvalitativ uppkoppling i tätort och på landsbygd. Det har varit hög anslutningsgrad av hushållen i samband med projekten. Under 2012 har vi slutfört byggnation av 5 stamshäckar som har beviljats medel från Jordbruksverket, Tillväxtverket, PTS och kommunerna. TELEFONI. Vid utgången av 2011 har all telefoni produktifierats. Alla kommuner utom Vimmerby har en gemensam växel. Utöver nedanstående information kan sägas att ITSAM tillhandahåller växeltjänster till Vadstena kommw1 som f.n. har 324 anknytningar =----~---'1-- ::::::::; r--!~j ;l 319 Antal fasta an- Antal mobilknytningar abonnemang ~ ~---~~~--~ ~-~-=; Bredband års anslutnin l" gar -lf Kommun 2012 Boxholm l 69 l Kinda l 16 j Vimmerby l O l Ydre ~ 73 l Åtvidaberg l 155 :-o- d_es_h_ög ~-----~~- _ Totalt 348 l

24 SERVICE OCH LOGISTIK Vi har levererat 1950 datorer/!wma klienter (varav 700 till Vimmerby) under Efter inventering av Vimmerby kommuns dalarpark har vi kurmat starta upp samma leasingförfarande för nya datorer där som i övriga ITSAM-kommuner. Vi har infört en portal för val av daloru!byle/ersätlningsval. Via sidan kan beställningsansvarige enkelt göra sina val och få en översikt över sin datorpark. Vi har utökat leasingavtalet så att det nu ger möjlighet till att leasa maskinerna i 48 mii11ader istället för enbmt 36 månader. Under året har rutiner införts för att ge Cll tätare kontakt med både beställni.ng~ansvarige och slut<mvändaren av datom. Detta har lett till att vi kunnat minimera felen, så att rätt program kommer in på rätt dator och att tiden då enheten är i vårt lager även minskilt markant. Vi har köpt in snabbare och säkrare utrustning för fullsländig radering av hårddiskar på alla återlämnade datorer. Trend huör 2013: Man väljer bärbara datorer i stället för siat ionärn datorer. Antalet tunna klienter ökar pga att de är mer kostnadseffektiva än stationära standarddatorer. I Vinunerby har ca 800 VDI:er installerats. En VDI gör det möjligt för användaren att använda valfri klienthåt dvara. Mobila ertheter (smartphones och plattor) har haft en explosionsartad utveckling på konsument marknaden - funktionellt och i antal - och det kommer att avspegla sig i vår verksamhet. Dntornrbetsplntset' :.. c o ~ c: ~ c (!)!'! c " ~ ~.!'! ;;; "" c ' n> " "' ~ "' e c "' g c "' ~ -å o E c: E ] ~ o '"' s ::> '" > ::> r; 5.. en VJ 1- "" o VJ C>. Boxholm l o l o :137 l l 6 Kinda o o!; l Vimmerby l l Y d re l o o :wo o 200 l Atvidabcrg o o!i Ödeshög o o il l l l -. - l -.. Externa :143 o 143 l 3 Totalt Fördeluing mellnu olika typer av dntorm betsplatser: 205; 3% 145;?.% "' l a Bärbara c stationära 449 t:' Tunna l:lienter a ö vriga c o c ~ ~ iii SERVICEDESK Med anledning av att vi under 2012 inte nådde målet på 50% lösta ärenden inom 1 tirruna har vi gjort följande åtgärder under året. Servicedesk har omorganiserats enligt principen First, seeondoch Third-Line support med en ii1 endekoordinator som nav. I l:'irst Line tar nu fyra personer kundärenden. Sccond-Line fångar upp ärenden med längre hanteringstid samt ger tätare återkoppling liu kunderna. Vi har utökat vår in.formationswebb föx att möta kundemas behov. Vi har utökat våra öppetlider med 9 timmar/vecka. Det irmebär i praktiken att våra km1der knn få personlig kontakt med någon i Servicedesk varje vardag meuan 7.00 och J För kunder som ri.ng,er oss har vi arbetat fram ett menyvals!;ystem som testals under hösten och siitts i drift Ql Varje år genomförs en kundnöjdhetsen kåt. E11kätens resultat analyseröls och kanuner att ligga till grund för kvalitetshöjande insatser inom Servicedesk. ITSJ\M har under 2012 hanlera t ärenden.. ~renden kan vara av helt skilda slag, t.ex. felanmälningar, beställningur och förfrågningar. Volymen av ärenden har ökat med 45 % sedan Vinunerby anslöts vid årsskiftet. Den tekniska miljön i Virru11erby har ännu inte integrerats i ltsams vilket w1der våren försvårat handläggningen och lösningen på ärenden. Vi arbetar intensivt på att harmoniera dc olika tcl<niska miljöema. År-~ Antal ärenden Mål Medeldagar IT-SÄKERHET 7 Lösta ärenden j % l timme l l dag 13 dagar ::J ::J:; ~% J.2Y. ~ 55 '!~ l ve-cka Ett omfattande arbete har utförts vid införa11dct av TjiinstcJD-kort i de sex medlemskommunerna och ITSAM. Detta var en nödvändig förutsättning för att möta kraven från ehälsa-tjänstcr såsom l'ascal och NPÖ. Vi har även kvalitetssäkrat DNS genom implementering och systemering av DNSSEC för samtliga medlemskommuner. Vi uppfyller nu kraven från.se och MSB för att som kqmmun skydda sig mot förfalskade DNS-uppslagningar. Under 2012 hnr påböjjats projekt gällande redundans och uppgradering av kommunalledni.ngsplats. ITSAM-ARKIV Den 1 juli startade ITSAM-Arkiv sin verksamhet. Med den specialistkompetens som de två arkivarierna tillförde har en breddding av!t SAMs verksamhetsfält kurmat ske. Arkivariemas arbete ute i kommunerna sker enligt planerat veckoschema. Under hösten har arkivhandbok för ITSAM-komrru.inerna uppdaterats. En utbildningsplan med fokus i första hand på arkivassistenter och handläggare i kommunerna har framtagits. Avsevärd tid har lagts på!a fram ny diariepla11 för det nya dokument-hanteringssystemet Inledningsvis skapades en klassificerings struktur som utgår ifrån konunrmernas verksamheter. Därefter bygger ma11 vidare med regler för dokumenttyper och deras hantering fram till a>'kivering eller gallring. Diskussioner och överläggningar med kommunsekreterare och verksamhetsansvariga har skett under arbetets gå11(} Arbetet resulterade i en remissupplilga av "Verksam" som nu rem..issbehandlas i kommunema. Inhämtande av kunskap om e-arkiv har lagt grunden till förstudie som planeras starta under våren

25 KUNDGRUPPER Det fruktbärande och viktiga samarbetet med kundgrupper har fortsatt under N å gr a större förändringar att notera är att ytterligare en kundansvarig anställts med fokus på social~änst/ äldre- och handikappsomsorg. Kommuncltefer: Gruppen agerar ofta som styrgrupp i projekt av olika slag och medverkar i att bereda ärenden till direktionen. År 2010 skrev gruppen ett strategidokument som tog upp vilka mål man ville styra mot och hur och i vilken takt man ville styra mot dessa. Dokumentet förankrades sedan på bred front i övriga kundgrupper. Gruppen intresserar sig även för på påskynda införandet av videokonferenser vid sammanträden. Lokala ledningsgrupper: Arbetet med att ha återkommande träffar ute i kommunernas lokala ledningsgrupper har fortsatt med gott resultat för att man brett ska kunna sy ihop och påminna om det som sagts i de övergripande kundgrupperna. Dessa regelbundna möten med olika kundgrupper leder i sin tur till möten med leverantörer av olika stödfunktioner för att tillmötesgå önskemål som kommit upp i kundgrupperna. Kommunsekreterare: Denna grupp sitter på en stor kunskap om hur processer och ärendeflöden bör gå tillväga inom kommunal verksamhet. I denna grupp så har det viktiga projektet Informations och dokumenthanteringssystem startats upp. Kundgrupp bam oclt utbildning: Under året har ett nytt stödsystem för individuella utvecklingssamtal samt betyg och skriftliga omdömen införts. Arbetet har lett till att många inom utbildning i grundskolan fått bättre möjligheter att följa upp och få en större delaktighet i elevers utveckling och måluppfyllelse. Krmdgntpp SOC IFO: Verksamheten står inför stora förändringar och IT får en allt viktigare roll i arbetet. Detta medför att antalet datorer ökar. Framför allt måste man planera hur verksamheterna ännu bättre ska kunna samarbeta digitalt med allt fler aktörer t ex apoteksbolagen, landstinget, statliga myndigheter och andra vårdgivare. Införandet av e-~änstelegitimation är en viktig del i detta arbete. Ekonomichefer: Gruppen jobbar med övergripande ekonomifrågor men även bl. a. nyckeltalsuppföljning med hjälp av stödsystem och elektronisk fakturahantering. Gruppen har även format krav på vilka ekonomiska återkopplingar som ska göras av IT SÅM gentemot sina medlemskommuner. Informationsansvariga: De som i respektive kommun ansvarar för att information når ut via kommunernas publika hemsidor och intranät utgör gruppen informationsansvariga. Inköpsansvariga: I denna grupp har det dryftats hur ITSAM ska kunna hantera gemensamma inköp av copy/scan/printlösningar, med hjälp av ramavtal och andra avtal som vi behöver vara anslutna mot mm. Personalchefer: Fokus har varit på att införa nytt P A/HR system. Vi står nu mitt uppe i införandefasen det nya P A/HRsystem som upphandlats. FRAMTIDSPERSPEKTIV IT som möjliggörare är en avgörande fråga om offentlig sektor ska lyckas med de effektiviseringar som behövs för att i framtiden kunna ge medborgarna den service som de vill ha. Vi ser att önskemålen från verksamheterna blir fler i takt med att deras samarbete med myndigheter och övriga kommuner ökar, men också de effektiviseringskrav som finns. Det krävs en ny syn på förvaltningsutveckling där målet är en behovsstyrd, flexiblare förvaltning som genom öppenhet och tillgänglighet maximerar nyttan för hela samhället. ITSAM ska vara den källa som möjliggör medlemskommunernas utveckling i dessa delar. Allt i linje med regeringens strategi för e-förvaltning. För att kommunal kärnverksamhet, i dagens samhälle, ska kunna bedrivas effektivt är IT en så viktig generell resurs att den kan ställas jämsides med de personella och ekonomiska resurserna i kommunerna. För att hantera dessa krav och vara det stöd som förväntas, krävs dynamik men även resurser i kommunalförbundet ITSAM. Personella resurser: o o o Kompetensutveckling av befintlig personal Rekrytering av ny personal med viss spetskompetens Avtal med externa konsulter Ekonomiska resurser o o Det egna kapitalet behöver ökas Höjning av grundersättningen strategiska resurser: o Verksamhetsstrategiska kompetenser/resurser måste knytas till kommunalförbundet. Stora kompetens- och effektivitetsmöjligheter har redan idag skapats genom bildandet av ITSAM. Kommunalförbundet måste dock i framtiden arbeta ytterligare med att kvalitetssäkra sina leveranser, samt att arbeta vidare med frågor runt en gemensam värdegrund för personalen inom ITSAM. Detta för att ytterligare förbättra servicenivån mot kunderna. Vi ser det som en styrka att Vimmerby kommun har blivit medlem i kommunalförbundet ITSAM. Vi står därmed starkare i samband med upphandlingar då vi ökar vår samlade volym samt att nya kompetenser höjer vår möjlighet att möta framtidens krav på medlemskommunernas behov av!t-stöd.

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 september 2013 1 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE 2013-09-18 1(3) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunalråden har ordet Förvaltningsberättelse Periodens resultat 2 Balanskravet 2 Nyckeltal 3-4 Driftredovisning i sammandrag med prognos 5-6 Investeringsredovisning 7 Antal invånare

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 22 september 2015 kl. 17.00 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer