Innovation HÅLLBARA STÄDER RES ENKELT INNOVATIV STAD EN ROBOT. Tidningen. utan bilägande. med enkla medel. utan klös. VINNOVA k Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovation HÅLLBARA STÄDER RES ENKELT INNOVATIV STAD EN ROBOT. Tidningen. utan bilägande. med enkla medel. utan klös. VINNOVA k Nr 2 2015"

Transkript

1 Innovation Tidningen VINNOVA k Nr RES ENKELT utan bilägande INNOVATIV STAD med enkla medel EN ROBOT utan klös HÅLLBARA STÄDER

2 Innehåll nr Hållbara städer Nu är det dags för varje stad att hålla sin egen miljöbudget. Det anser forskaren Johan Rockström som menar att hållbara städer lockar invånare Teknik med många ansikten Visage Technologies algoritm för att känna igen ansikten och rörelser är högintressant för såväl mode- som bilindustrin, som använder sig av den på olika sätt. Darja Isaksson Möt digitaliseringsexperten som gärna ser att grundskolan ska främja innovation och konkurrenskraft. Redaktionen maj 2015 Tidningen Innovation ges ut av VINNOVA, som är Sveriges innovationsmyndighet. ANSVARIG UTGIVARE Charlotte Brogren, VINNOVA REDAKTION Karin Wallton, VINNOVA samt Karin Wandrell, Snick-Snack

3 Ledare SID 4: Kort & koncist SID 6: Grönt är inte bara pynt Gröna oaser i staden är inte bara en njutning för kropp och själ de gör det också lättare att möta framtidens klimatutmaningar. Ekosystemtjänster är viktiga inslag i Norra Djurgårdsstaden. SID 9: Res enkelt utan bilägande Ett kombinerat månadskort som täcker alla trafikslag skulle kunna minska antalet bilar. Det visar projektet Gosmart/Ubigo i Göteborg. SID 12: Nya samverkansformer ska förbättra stadsutveckling Södertörnsmodellen sammanför kommun, akademi och näringsliv för att skapa en effektivare samhällsutveckling än i dag. SID 18: Tävla för en bättre värld Talanger finns över hela världen och tävlingar är ett sätt att hitta dem. Sqores affärsidé, att samla och utveckla tävlingar tillsammans med kunderna, har gjort att företaget har vuxit rekordsnabbt. SID 22: Zooma ut till friheten Den eldrivna fyrhjulingen Zoom fungerar lika bra i storstadsdjungeln som i skogen. Det är något såväl krigsveteraner i USA som tonåringar i Sverige har upptäckt. SID 24: Den innovativa staden Det räckte med målade gator och lite enkla trädgårdsmöbler för att hela gatubilden i New York skulle förändras. Det är ett bevis för att hållbar stadsutveckling inte behöver vara så komplicerat och svårt. SID 28: En robot utan klös Robotkatten JustoCat kan både andas, jama och spinna och ger personer med långt framskriden demens ökad livskvalité. ART DIRECTOR Kim Sonntag, Snick-Snack TRYCK E-print/Strokirk-Landströms PAPPER Amber Graphic, FSC-märkt OMSLAG Kim Sonntag, Snick-Snack Tidningen ges ut fyra gånger per år. FÖR PRENUMERATION ISSN I städerna ligger framtiden En majoritet av världens befolkning lever nu i städer och urbaniseringen fortsätter i snabb takt. Enligt FN:s prognos väntas stadsbefolkningen växa med 2,4 miljarder människor fram till år Det är en hisnande utveckling som ställer oss inför enorma utmaningar. Inte minst när det gäller hur städerna ska bli hållbara för människor och miljö. Samtidigt är städer dynamiska och innovativa platser där det finns stor potential att utveckla innovationer som både skapar ekonomisk utveckling och möter miljöutmaningar. Hållbarhet är också ett konkurrensmedel för städer som vill stärka sin attraktionskraft. Här ryms stora möjligheter. Det handlar förstås om miljön, men också om att göra städerna hållbara socialt och ekonomiskt. För att utveckla nya lösningar som tar helhetsgrepp och som inte bara riktar in sig på avgränsade delar av problemen, behöver aktörer inom olika branscher och samhällssektorer samverka. Effektiva och hållbara transporter i städerna kräver till exempel bidrag av alltifrån kommunens stadsplanerare till fordonstillverkare och företag som utvecklar IT-tjänster som underlättar för trafikanterna. Medborgarnas idéer behöver också tas tillvara. Sverige har potential att utveckla konkurrenskraftiga lösningar för framtidens städer, som efterfrågas globalt och som kan skapa nya affärsmöjligheter. Hållbara attraktiva städer är därför ett av de områden som VINNOVA satsar på inom programmet Utmanings driven innovation. I det här numret av tidningen kan du läsa om några av projekten vi stödjer. Men om Sverige ska bli världsledande på området krävs också gemensamma mål på nationell nivå där sådant som statliga forskningssatsningar, näringspolitik och annat drar åt samma håll. Regelverk, lagstiftning och ekonomiska drivkrafter som påverkar företag och andra aktörer behöver också inkluderas. Charlotte Brogren Tidningen Innovation k Nr

4 illustration: K.S. foto: Erik Borälv Sverige leder europeiskt innovationsnätverk Den 1 juli tar Sverige över ordförandeklubban i EUREKA, ett nätverk för internationella samarbeten med fokus på marknadsnära industriell forskning, teknisk utveckling och innovation. Allt fler länder konkurrerar högt upp i förädlingskedjorna med en kvalificerad produktion av varor, tjänster och akademisk forskning. Satsningar på FoI är därför avgörande för företagens konkurrenskraft. Genom EUREKA får Sverige tillgång till viktig kompetens, nya marknader och ett flexibelt verktyg för FoI-samarbeten med fler än 40 länder, säger Per Tervahauta, kansliråd på Näringsdepartementet och tillträdande ordförande för EUREKA. Målet för EUREKA är att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och att skapa samarbeten mellan företag och forskare. I projekten samarbetar såväl små som stora företag, institutioner och myndigheter från minst två medlemsländer. VINNOVA är svensk samordnare och ansvarar för det nationella EUREKA-kontoret. Makers skapar egna innovationer Maker-rörelsen samlar entusiaster som skapar nya lösningar genom eget experimenterande. VINNOVA riktar en ny satsning till projekt inom maker-området. Fram till den 25 augusti är det möjligt för organisationer att söka stöd för insatser som stärker maker-rörelsen och ökar användningen av deras lösningar. Upp till kronor kan sökas. Makers experimenterar med lösningar, ibland för att det är kul men också för att de vill bygga lösningar på egna problem. VINNOVAs stöd är tänkt att stärka de nätverk som finns för makers så att innovationsnivån på lösningarna höjs. Stödet är också tänkt att bidra till att de lösningar som tas fram sprids till fler användare, säger Erik Borälv, utlysningsansvarig på VINNOVA. Rekordmånga projektförslag Två satsningar har under våren lockat rekordmånga ansökningar hos VINNOVA. Det är en ny satsning på social innovation och en förenklad utlysning för små och medelstora företag som lockat ovanligt många ansökningar. Vi är överväldigade över den positiva responsen. Vi har fått in 408 projektförslag som pekar ut aktuella sociala samhällsutmaningar i Sverige och lika många förslag på lösningar för att skapa ett välmående och inkluderande samhälle för alla, säger Anna Edwall, programansvarig på VINNOVA. Utlysningen Innovationsprojekt i företag slog rekord med 706 inskickade projektförslag. Det är roligt eftersom det visar vilken innovationskraft som finns bland företagen i landet, säger Carl Naumburg, programansvarig för Innovationsprojekt i företag. Robyn och KTH fixade teknikfestival för tjejer Det behövs fler tjejer inom teknik, det säger såväl politiker som företrädare för universitet och näringsliv. Det var en av anledningarna till att KTH och Robyn anordnade teknikfestivalen Tekla den 18 april. Som pristagare av KTH:s Stora pris får man i uppdrag att hålla ett seminarium på universitetet. Jag tänkte på KTH:s motto»vetenskap och konst«och ville göra något för att inspirera tjejer som är nyfikna på teknik och samtidigt uppmärksamma att alldeles för få kvinnor söker till KTH:s utbildningar, säger Robyn. Under festivalen vimlade det av teknikintresserade unga tjejer på KTH:s kårhus. Bara 200 av sökande till festivalen fick plats. De som lyckats få en plats fick prova på allt från att göra robotar med minihjärna till att spela trumma på en banan. På festivalen varvades praktiska workshops med inspirationstalare med musikframträdanden av Robyn, Zhala och DJ:n Lap See. Fr.v. projektledare Paulina Modlitba Söderlund, Robyn och Sophia Hober, dekanus på KTH. foto: Jessica Gow / TT 4 Tidningen Innovation k Nr

5 foto: colourbox Cancerpatienter ska få personanpassad behandling VINNOVA stärker nu det strategiska innovationsprogrammet SWElife med 33 miljoner kronor för en satsning inom området Personalised Medicine med fokus på cancerbehandling. Syftet med satsningen är att göra Sverige till ett av de första länderna i Europa som erbjuder ett sjukvårdssystem för cancerpatienter som bygger på begreppet Personalised Medicine. Detta innebär bland annat att välja behandlingstyp för en cancerpatient baserat på information som finns i vår arvsmassa och/eller proteom. Patienten får på så sätt den optimala behandlingen, istället för en standardbehandling. Det strategiska innovationsprogrammet SWElife tar ett nationellt ansvar för att utveckla långsiktigt hållbara strukturer och processer inom forskning och innovation för Life Science-sektorn i hela Sverige. Satsningen innebär att ett stort antal aktörer från industrin (läkemedel, medicinteknik, bioteknik), högskolor och universitet samt hälso- och sjukvård får möjligheter till gränsöverskridande samarbeten. Kort & Koncist Svenska OpiFlex prisas internationellt Det svenska företaget OpiFlex vann EU-kommissionens stora innovationspris,»business Innovation Observatory Award«i april. Bolaget blev valt»utifrån det unika i tekniken, den förmåga företagsledningen visat, potentialen att växa internationellt såväl som storleken på den totala tillgängliga marknaden. OpiFlex löser en viktig utmaning för Europas tillverkande industri«. Bolaget erbjuder en egen lösning inom mobil robotik, där hela robotcellen kan flyttas till den maskin som behöver automation för tillfället. Konceptet möjliggör att det går att automatisera även småserietillverkning och bolagets ambition är att det ska göra det möjligt för Europa att behålla och locka tillbaka tillverkningen i industrin. Företag får råd om EU-finansiering VINNOVA och Tillväxtverket satsar nu på ett nytt supportkontor där små och medelstora företag kan få kostnadsfri rådgivning för att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont VINNOVA och Tillväxtverket har tidigare separat finansierat sammanlagt sex olika supportkontor. Nu samlas istället den kompetens som finns i Sverige för att göra det enklare för små och medel stora företag att få kvalitativ kostnadsfri hjälp. Även stödet som Enterprise Europe Network (EEN) ger till små och medelstora inkluderas. Det nya nationella supportkontoret koordineras av RISE Research Institutes of Sweden till förbättrad folkhälsa och återanvändning av textilier Metoder för snabb, kostnadseffektiv renovering av miljonprogrammets fastighetsbestånd, innovationer för effektiv återanvändning av textilier och lösningar för förbättrad folkhälsa genom minskat saltintag. Det är några av de 36 projekt som får finansiering i initieringsfasen av VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation. Utgångspunkt för programmet är att innovationer är nödvändiga för att kunna möta globala samhällsutmaningar, som klimatfrågan och de krav som en åldrande befolkning ställer på hälso- och sjukvården. Samtidigt innebär utmaningarna möjligheter att skapa tillväxt och ekonomisk utveckling. I vårens omgång får 36 projekt finansiering för att utveckla en idé och skapa en projektgrupp. Sammanlagt delar de på 18 miljoner kronor. Tidningen Innovation k Nr

6 Gröna tak, nyplanterade ekar och dammar är viktiga inslag i den framväxande stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Genom att utnyttja ekosystemtjänster blir staden bättre rustad att möta framtidens klimatutmaningar, som värme- böljor och ökad nederbörd. Grönt är inte bara pynt Text Lotta Fredholm Bilder C/O City / Colourbox Christina Wikberger Målet för det VINNOVA-finansierade c/o City-projektet har varit att skapa konkreta lösningar för att få in så kallade ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Ekosystemtjänster är sådant som naturen bidrar med, att träd suger upp dagvatten eller att insekter pollinerar våra bär- och fruktodlingar, säger projektledaren Christina Wikberger. Hon arbetar vid Miljöförvaltningen i Stockholm och har ansvarat för att sätta fokus på klimatanpassade grönskande utomhusmiljöer när staden bygger nytt i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Det är nödvändigt, eftersom ett förändrat klimat skapar nya förutsättningar. Det kommer att falla procent mer regn. Vi kan också räkna med att vintrarna försvinner på sikt och att vi får fler värmeböljor. Det måste vi ta hänsyn till och exempelvis inte bygga förskolor eller äldreboenden i söderläge utan skugga, säger hon och fortsätter: Vi måste planera stadsmiljöer som klarar dessa klimatförändringar. Från att ha betraktat grönt som gulligt pynt måste vi nu se det som en viktig faktor och ett stadsbyggnadselement. Vi bygger inte bara städer med byggnadsmaterial, utan även med grönska. Grönt poängsystem Inom c/o City har en viktig del varit att vidareutveckla Grönytefaktor för kvartersmark till ett verktyg som även kan användas på allmän platsmark. Grönytefaktorn är ett planeringsverktyg som ger möjlighet att poängsätta olika slags miljöåtgärder. Exempelvis kan man plantera ekar som tar hand om dagvatten, vilket ger poäng. Sedan bidrar träden till att skapa skugga på gården, något som svalkar vid eventuella värmeböljor. Slutligen kan träden även ges rekreationsvärde, genom att man placerar en sandlåda där eller möblerar så att de boende ska kunna fika. Det gäller att tänka mångfunktionellt, säger Christina Wikberger. På liknande vis kan en damm ta hand om regnvatten, men även bidra till ökad biologisk mångfald om den lockar vattensalamandrar och grodor. Dessutom kan dammarna bidra med upplevelsevärde, om de byggs så att barn kan leka vattenlekar. Jämfört med en vanlig gräsmatta ger det också högre poäng att plantera olika slags blommande växter som skapar en äng som kan locka fjärilar. Och för att gynna skalbaggar och andra insekter går det att skapa en så kallad mulmholk. När ekar blir gamla och håliga, blir träet inuti torrt och fnasigt, och kallas mulm. Det råder brist på sådana träd och därför kan man skapa en faunadepå på gården, säger Christina Wikberger. Grönytefaktor för kvartersmark ska i det planerade området vara lägst 0,6. Kvoten tas fram genom att dela den ekoeffektiva ytan med tomtens hela areal. Ett tydligt riktvärde gör att byggherrarna kan planera djupa växtbäddar som samlar dagvatten ger poäng, precis som gröna tak och väggar, säger Christina Wikberger och fortsätter: Vi har tagit fram exceltabeller med värden, men sedan kommer arkitekter som utifrån våra hårddata skapar en massa vackra saker, som fina dammar eller takträdgårdar förberedda för odling. Nytt koncept på gång I projektet har man även utvecklat Grönytefaktor för allmän platsmark, vilket innebär parker och liknande i stadsmiljön. 6 Tidningen Innovation k Nr

7 c/o City Vi har kommit ganska långt och har tagit fram ett koncept och de ekosystemtjänster det ska innehålla. Fokus ligger på biologisk mångfald, pollination, klimatanpassning, bullerdämpning och kulturella delar, som rekreation och hälsa, säger Christina Wikberger. Däremot har man ännu inte hunnit fastställa vilken kvot som bör uppnås på denna typ av ytor. Att på ett självklart sätt få med ekosystemtjänster vid ny- och ombyggnation kräver enligt Christina Wikberger att deras värde synliggörs. Det behövs kvantifiering och värdering, att vi sätter siffror på naturen. Exempelvis är det några procent dyrare med ett grönt tak, men då får vi även kvantifiera nyttan vad är det värt att taket ökar biologisk mångfald eller tar hand om vatten? Inom projektet har man samlat data från den vetenskapliga litteraturen över vad till exempel gröna tak och väggar innebär. Ett annat exempel på kvantifieringar är att några forskare, med hjälp av en modell, beräknat pollinationspotentialen för humlor och honungsbin. På så vis kan byggherren få tydliga siffror på att de genom att bygga på ett visst sätt faktiskt konkret bidrar till pollination, säger Christina Wikberger. Hon tycker att det har hänt mycket på miljöområdet sedan hon själv läste systemekologi för tjugo år sedan. Då var inte ekosystemtjänster något som diskuterades hos kommuner Syfte Tidsperiod Ta fram verktyg, kvantifieringar och utvärderingar för att synliggöra ekosystemtjänsters värden i stadsmiljön. Finansiering VINNOVA har bidragit med kronor genom programmet Utmaningsdriven innovation. eller länsstyrelser. Men från 2012 har det fullkomligen exploderat, och nu används begreppet både av Naturvårdsverket och Boverket, säger hon och fortsätter: Det finns en god chans att sätta Sverige på kartan och exportera vårt kunnande, eftersom både svensk miljöforskning och våra byggföretag ligger långt fram. Nu gäller det att vi förvaltar det här försprånget och de kunskaper och metoder som vi har utvecklat. k

8 Professorn och miljöforskaren Johan Rockström är optimistisk inför framtiden, men anser att det är dags att städerna tar sitt miljöansvar fullt ut. En del av detta är att varje stad måste hålla sin egen miljöbudget. Text Lotta Fredholm Foto Colourbox Johan Rockström»Städer måste agera som ansvarsfulla länder«johan Rockström är professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. I mötesrummet finns ett diplom där tidningen Miljöaktuellt utnämner honom till»miljömäktigast«år Det var samma år som Arktis istäcke var rekordlitet. Det var med industrialismen som tidsåldern Antropocen inleddes, när det främst är vi människor som påverkar jorden. Här spelar städerna stor roll, tillsammans med jordbruk och industrier, men det är städerna som växer snabbast. I dag finns det 22 städer i världen som har fler invånare än Sverige. Städer måste börja agera som ansvarsfulla länder, genom att ta sitt miljöansvar med en globalt hållbar budget för mark, luft och vatten, säger Johan Rockström. Städer bör byggas mer elastiska för att kunna anpassas till nya förutsättningar. Ännu förstår inte alla borgmästare att städerna påverkar planeten, men alla är medvetna om att planeten påverkar städerna, säger han och exemplifierar med hur orkanen Sandy lade Manhattan under vatten. På frågan om viktiga innovationer i sammanhanget nämner han beräkningsmodeller som visar att naturområden i städer gynnar människors h ä lsa. En annan är energilösningar för att byta fossila bränslen mot förnyelsebar energi från sol, vind och vatten. Lösningarna har funnits länge, men nu finns det möjlighet att skala upp dem. Hållbara städer lockar invånare Han återkommer också till mobilitet och transporter, där han slår ett slag för cykeln. Det finns en mängd innovativa lösningar för att skapa fungerande»cykelmotorvägar«, exempelvis inuti en genomskinlig tunnel, säger han. Något han lyfter är att våga vara visionär. Varför inte som stad satsa på att vara helt fossilfri till ett visst år? Dessa transformationer är inte bara nödvändiga och möjliga, utan även önskvärda och attraktiva hållbara städer lockar både boende och näringsliv, säger han. Johan Rockström är, trots det allvarliga läget, optimist. Både bland beslutsfattare och allmänhet märks en ökad insikt. Förr rörde sig diskussionen om huruvida det fanns ett klimatproblem, medan det nu handlar om graden av utmaning, säger han. I byn Davos såg det också annorlunda ut under förra årets klimatsamtal på World Economic Forum. För fem år sedan stod Greenpeace där med plakat, men nu gör istället länder och företag reklam för sina klimatsmarta lösningar indiska vindkraftverk, kinesiska solceller, elbilar och olika Life Science-lösningar. Det visar att det går i rätt riktning, säger Johan Rockström. k

9 Res enkelt utan bilägande Kan man få människor att välja bort bilägande om man bara gör det tillräckligt bekvämt att åka kollektivt? Svaret är ja, i alla fall enligt resetjänsten Ubigo i Göteborg. Text Karin Aase bildkollage Kim Sonntag/Colourbox

10 foto: colourbox Det hela började våren Hans Arby, konsult inom sälj och marknadsföring, hade i flera år funderat på hur man skulle kunna skapa en tjänst för storstadsbor som gjorde kollektivtrafik till ett lika bekvämt rese alternativ som bilen. Inte för att han hade något emot bilar i sig, men som han såg det fanns det stora fördel ar med att hjälpa människor att välja bort bilägande. För vinsterna med att minska just bilägandet är flera. Ur individens perspektiv för att det innebär ganska mycket ångest kring till exempel parkering och köer. Ur ett samhällsperspektiv är det tydligt att ju fler som äger bilar, desto mer plats tar de och desto större blir de negativa miljökonsekvenserna. En bil innebär 60 procent fasta kostnader och har du väl investerat i en så är det såklart dumt att inte utnyttja den så mycket som möjligt och då ökar bilåkandet, konstaterar Hans Arby. Även ur ett ekonomiskt perspektiv blir den lokala ekonomin starkare om människorna i en stad köper lokalproducerade tjänster istället för globalt producerade bilar. Så egentligen är det bättre för alla om färre äger en bil. Samtidigt måste hushåll och företag få ihop sin dagliga verksamhet, och då är bilen med sin flexibilitet ett viktigt redskap. Hans Arby bestämde sig för att börja skissa på en tjänst som skulle göra det möjligt för storstadsbor att välja bort bilägande samtidigt som de behöll flexibiliteten. Resultatet blev Ubigo. Affärsidén bygger på att ett bolag handlar upp vardagsresor i volym från både kollektivtrafik, bilpooler, cykeluthyrning, biluthyrning och taxi. Sedan paketerar de resorna och säljer abonnemang till privatpersoner för en mindre kostnad än vad hushållet hade fått betala om de köpt resorna var för sig. Men framförallt blir det mycket enklare, för de alternativ som finns idag är inte så flexibla. Köper du till exempel 60% fasta kostnader»i DET HÄR KONCEPTET KAN DU HA BIL NÄR DU BEHÖVER DEN, men har samtidigt också väldigt mycket annat att välja på«ett månadskort för kollektivtrafiken så ingår inte de andra trafikslagen även om du behöver dem ibland. Och även om du inte skulle åka särskilt många dagar den månaden så får du ändå betala fullt pris för ditt månadskort. Fullskaligt test Frågan var bara hur Ubigo skulle kunna realiseras. En mindre förstudie av idén gjordes 2011 som visade att det skulle kunna fungera. Problemet var bara att varken Västtrafik (Västsveriges kollektivtrafikbolag som kontaktades eftersom Hans Arby bor i Göteborg), taxi eller någon annan stor aktör ville vara ansvarig för en sådan tjänst. De tyckte att idén var väldigt bra och ville gärna vara med som leverantör, men ingen ville stå som huvudman. Det var då Hans Arby kom i kontakt med Go:smart, ett VINNOVA-finansierat projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation på Lindholmen Science Park. Go:smarts uppdrag var att utveckla framtidens resetjänster och de tyckte att Ubigo passade väldigt väl in i projektet. Tillsammans bestämde de sig för att göra ett fullskaligt test. I november 2013 startade ett halvårslångt test av Ubigo och av 500 sökande hushåll valdes 70 stycken ut. Gemensamt för dem alla var att de bodde max 400 meter från en bilpool, att de hade tillgång till kollektivtrafik men också att de inte var alltför intresserade av miljöfrågor. Ubigo valde i sin modell att erbjuda kunderna ett abonnemang som täcker alla trafikslag. Skulle det vara så att hushållet inte utnyttjade alla sina resdagar under en månad så fördes överskottet dessutom över till nästa. Kunderna skötte alltsammans via en app i sin mobiltelefon där de också enkelt kunde beställa en taxi ifall det till exempel skulle visa sig att det var stopp i spårvagnstrafiken. Då tog Ubigo taxiräkningen och skötte sedan allt pappersarbete för att få ersättning från resegarantin. Genom alla de här möjligheterna skulle användarna få i princip samma flexibilitet som med en egen bil, men till en lägre kostnad och utan obehagliga överraskningar i form av verkstadsräkningar och liknande. Och bilar uteslöts inte ur konceptet, tvärtom ingick både bilpool och hyrbil i abonnemanget. Vi positionerar oss inte mot bilanvändandet utan mot bilägandet. Bilen kan vara ett fantastiskt redskap, men problemet när du äger en bil är att du måste använda den i princip jämt för att få ekonomi i ägandet. I det här konceptet kan du ha bil när du behöver den, men har samtidigt också väldigt mycket annat att välja på. Hållbart system Deltagarna fick betala med sina egna pengar för att på så vis verkligen kunna känna efter om de tyckte att de fick ut ett tillräckligt värde av Ubigo. En som var med och testade Ubigo var Christian Seiberlich som bor i

11 Go:smart/Ubigo Syfte Att utveckla framtidens resetjänster foto: colourbox Tidsperiod Finansiering 10 miljoner kronor från VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation och lika mycket från projektdeltagarna stadsdelen Lunden i centrala Göteborg. När erbjudandet om Ubigo dök upp funderade jag precis på att skaffa bil, men jag hade läst om liknande tjänster i USA och tyckte att det verkade vara väldigt smart. Eftersom jag var nyfiken på fenomenet ville jag vara med. Själv tycker han att det fungerade alldeles utmärkt, framförallt att han kunde välja olika transportmedel från dag till dag beroende på vad han skulle göra. Jag är egen företagare och gör mycket kundbesök. När jag skulle runt inne i stan kunde jag resa kollektivt och slippa tänka på parkeringsplatser. Skulle jag sedan på möten i närområdet kunde jag ta bilpool och längre bort fanns hyrbil, det var helt perfekt! För Christian Seiberlich var det från början bekvämlighet och nyfikenhet som var avgörande, men ju längre projektet pågick ökade även tanken på hållbarhetsfrågorna. Samhällsnyttan och kundens behov, att kunna välja bort bilen och ändå behålla flexibiliteten, är bakgrunden till en lyckad resetjänst. Jag grät när jag fick reda på att testet inte skulle fortsätta. Det passade mig perfekt, och måste vara guld för dem som vill skapa något bra för framtiden när det gäller mobilitet. J ag kan inte förstå att det här inte redan finns. Bekvämt och enkelt I april 2014 avslutades testperioden och en utvärdering gjordes av forskare på Chalmers som visade att av de 70 hushållen var det bara två som inte hade använt tjänsterna. Alla övriga hade både deltagit och fullföljt hela det sex månader långa försöket, och flertalet hade också ändrat sina resvanor. De hade gått med för att de var nyfikna, men fullföljde för att de tyckte att det var bekvämt. Efter testet ställde forskarna också frågan om familjerna skulle fortsätta med sitt förändrade beteende, trots att de nu inte skulle ha tillgång till Ubigo. Hälften svarade ja, medan de andra sa att de bara skulle ha gjort det om det vore lika enkelt som under provperioden. För att släppa bilägandet behövde de en sådan här tjänst. Vad som händer med Ubigo i framtiden är fortfarande inte helt klart, däremot har Västtrafik fått stöd av VINNOVA för att göra en så kallad innovationsupphandling där den som kan presentera en liknande tjänst får rätt att sälja deras resor i den. k VINNOVA och hållbara städer Inom programmet Utmaningsdriven innovation har VINNOVA identifierat Hållbara attraktiva städer som ett av fyra huvudfokus. Programmet har utlysningar som bygger på tre steg, där det första steget Initiering är öppet för ansökningar två gånger per år. Programmets utgångspunkt är att de stora samhällsutmaningarna inte kan lösas av ett enskilt företag, universitet eller enskilda nationer utan kräver en effektiv samverkan mellan politik, näringsliv och forskning. VINNOVA deltar också i Urban Europe, ett initiativ där 19 europeiska länder samarbetar kring området hållbara städer. Tillsammans har man tagit fram en gemensam forskningsoch innovationsagenda och genomför utlysningar som ska bidra till att nå de gemensamma målen. I årets utlysning kommer runt 27 miljarder euro delas ut till olika samarbetsprojekt. Syftet är att göra arbetet med hållbar stadsutveckling mer effektivt, genom att ta fram bra policyunderlag. Många av Europas städer står inför liknande utmaningar och kan lära mycket av varandra. k foto: colourbox Tidningen Innovation k Nr

12 Nya samverkansformer ska förbättra stadsutveckling illustration: montage av bilder från colourbox Projektet Södertörnsmodellen har hittat en innovativ organisationsform som sammanför kommun, akademi och näringsliv. Det skapar effektivare stadsplanering och hållbar stadsutveckling. Text Lina Zommorodi modellen tagit fasta på och fokuserar på kommunerna på Södertörn söder om Stockholm, vilka består av Huddinge, Haninge, Botkyrka, Nynäshamn, N ykvarn, Salem, Tyresö och Södertälje. Grunden till projektet är att vi vill göra samhällsutvecklingen effektivare än i dag. Det finns en brist i samverkan i samhällsbyggnadsbranschen, säger Johan Dahlberg, biträdande De flesta stadsutvecklingsprojekt med en stark hållbarhetsprofil sker i anslutning till centrala delar av storstäder, såsom exempelvis Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Förutsättningarna i kommuner runt storstäderna och ute i landet ser annorlunda ut och erfarenheter från nybyggda hållbarhetsprojekt är därför inte alltid relevanta för dessa områden. Det har projektet Södertörnsprojektledare och hållbarhetsstrateg på White arkitekter AB. Nytt arbetssätt För att få till förändring har projektet samlat representanter från kommunerna, akademin och näringslivet. I neutrala forum får deltagarna m öjlig het att föra en dialog, samverka, utbyta kunskap och hitta innovativa lösningar i pågående utvecklings projekt. Målet är att hitta nya lösningar för stadsplanering och processen kring densamma, och i förlängningen att skapa hållbar stadsutveckling. Bara att arbeta ihop på det här sättet där vi tillsammans diskuterar stadsutveckling och dess process är 12 Tidningen Innovation k Nr

13 Södertörnsmodellen Syfte Tidsperiod Aktörer Att bidra till hållbara attraktiva städer genom att utveckla innovativa former för medborgarinflytande, verktyg för kunskapsbaserat beslutsstöd och aktörsövergripande sam verkan för hållbar stadsutveckling i storstadsregionens kranskommuner. KTH, Södertörnskommunerna (Huddinge, Haninge, Botkyrka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Haninge, Tyresö och Södertälje), White Arkitekter AB, SGBG, WSP, Skanska, Ecoloop, Nordregio, SKL International och Södertörns högskola.. Finansiering från VINNOVA, total budget för projektet är 16 miljoner. en innovation i sig. Det här forumet har inte existerat tidigare, säger Johan Dahlberg.»En effektiv planprocess är demokratisk, det finns ingen motsättning om det görs på rätt sätt«testbäddar i kommunerna Idégrupperna arbetar i testbäddar, som i det här projektet handlar om att de arbetar med faktiska projekt och aktuella frågeställningar i kommunerna. Idégrupperna utvecklar och testar bland annat nya sätt att arbeta i projekt. Därefter återkopplar de till en samverkansgrupp. Här samordnas utvecklingsarbetet och resultat sammanställs. Att testa nya lösningar på det här sättet sker sällan annars. Med den här organisationen kan vi också utvärdera satsningar, vilket är något som ofta brister i dag. Det ger ett mervärde. Att allt arbete i grupperna knyter an till processer som redan pågår i kommunerna skapar relevans, både för kommunen men också för resultatet. Det är viktigt att allt som vi gör utgår från vad som pågår i kommunerna annars kommer vi ingen vart, eftersom mycket av stadsutveckling och samhällsbyggnad sker där. Vi måste jobba med verkliga frågor och problemområden. Hållbara processer I dag är fem idégrupper igång. I Flemingsberg i Huddinge kommun har en idégrupp arbetat med social hållbarhet när det kommer till medborgarinflytande, med fokus på medborgardialoger i stadsbyggnadsprocesser. Johan Dahlberg En hållbar stadsutveckling inkluderar i högsta grad att medborgarna kan göra sig hörda, men vi behöver skapa effektiva möjligheter för det, förklarar Johan Dahlberg. Medborgare får ofta tycka till i projekt, men informationen används sällan på ett effektivt sätt. Ofta kommer medborgarna in vid fel tillfälle eller så brister det i återkopplingen. Det kan leda till misstro, säger han och förklarar att det också finns missuppfattningar åt andra hållet. Nämligen en föreställning om att det demokratiska inflytandet i planprocessen försenar byggandet. Men så är inte fallet, hävdar han. En effektiv planprocess är demokratisk, det finns ingen motsättning om det görs på rätt sätt. Det går att bli mer effektiv samtidigt som vi lyssnar på medborgarna. Skapar vi ett förändrat arbetssätt leder det till en bättre process och det ser alla aktörer en vinst med. k 430 miljoner till nya innovationsprogram VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det är inom områdena medicinteknik, samhällsbyggnad, resurs- och avfallshantering, automatiserade transporter samt transportinfrastruktur som fem nya program avses få statlig finansiering om cirka 430 miljoner kronor fram till I satsningen samverkar olika samhällsaktörer, kompetensområden och företag över gränserna. Det är avgörande för att stärka svensk konkurrenskraft inom de utvalda områdena, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA. Programmen är en del av den nationella satsningen Strategiska innovationsområden, som ingår i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Totalt finns det nu 16 strategiska innovationsprogram med en sammanlagd statlig finansiering på runt 600 miljoner kronor per år. Näringslivet bidrar med minst lika mycket. k Tidningen Innovation k Nr

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DEC 2014nytt»Jag tänker både med hjärta och hjärna«gisele Mwepu, IT-entreprenör TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN LEDARE

Läs mer

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DECEMBER 2011 nytt FÖRDEL SVERIGE Glasklart koncept TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB Soki Choi vill göra SKILLNAD LEDARE Produktion är ett allt mer prioriterat område

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor KISTA NÄSTA NYA SPÄNNANDE LÖSNINGAR GÖR RESAN SMIDIGARE MAT SOM VÄCKER LIVSLUST I GÄVLEBORG VILL MAN UPP- HANDLA LIVSKVALITET INTE MÅLTIDER SKATTER I DET FÖRDOLDA SE SOPOR SOM RÅVAROR I OLIKA STADIER AV

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap www.businessregion.se en tidning från business region göteborg nr 2 2009 tema Entreprenörskap Affärsutveckling på schemat Här skapas framtidens fordonsteknik Dem Collective ett schysst företag Lena Apler

Läs mer

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI ABC I KOLLABORATIV EKONOMI En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i kollaborativ ekonomi 1 Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Redaktör Erika Augustinsson Redaktion och texter Erika

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2012 ETHEL BRUNDIN:»I Sverige är vi lite bortskämda«dessutom Agenda för forskning Ridskolor Närhet till kreativitet 150 Estrad Smådriftsfördelar Genus Demokratiskt

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012.

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012. TIDNINGEN WE 2 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. 72 timmarsracet gav resultat på Ortviken Världens mest innovativa företag Här är människorna i fokus Hetaste trenden inom utveckling

Läs mer

FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt

FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt VATTEN ur luft SOLVÄRMEPANELER OCH KONDENSERINGSTEKNIK GER TILLGÅNG TILL VATTEN Ö V E R A L LT. Avgifter gör nytta ENLIGT JONAS ELIASSON BLEV NYTTAN AV

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer