VPB 500, 750, 1000 GB FI. Användar- och installatörshandbok VPB 500, 750, 1000 User and installer manual VPB 500, 750, 1000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VPB 500, 750, 1000 GB FI. Användar- och installatörshandbok VPB 500, 750, 1000 User and installer manual VPB 500, 750, 1000"

Transkript

1 LEK LEK LEK VPB 500, 750, 1000 Användar- och installatörshandbok VPB 500, 750, 1000 User and installer manual VPB 500, 750, 1000 HKäyttö- ja asennusohje VPB 500, 750, 1000 Gebruikers- en installateurshandleiding VPB 500, 750, 1000 SE GB FI NL CHB

2

3 Table of Contents Svenska 1 Viktig information 2 Till användaren 3 Till installatören 4 Tekniska uppgifter English 1 Important information 2 For the User 3 For the Installer 4 Technical data Soumi 1 Tärkeää 2 Käyttäjälle 3 Asentajalle 4 Tekniset tiedot Nederlands 1 Belangrijke informatie 2 Voor de gebruiker 3 Voor de installateur 4 Technische gegevens VPB 500, 750, 1000 Table of Contents 3

4 1 Viktig information Svenska Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman. Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning samt av personer som saknar erfarenhet eller kunskap under förutsättning att de får handledning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och informeras så att de förstår eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan handledning. Med förbehåll för konstruktionsändringar. NIBE Symboler OBS! Denna symbol betyder fara för maskin eller människa. TÄNK PÅ! Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du sköter din anläggning. TIPS! Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlätta handhavandet av produkten. Allmänt Serienummer Serienumret hittar du på toppen av produkten. TÄNK PÅ! Uppge alltid produktens serienummer när du gör en felanmälan. Återvinning Lämna avfallshanteringen av emballaget till den installatör som installerade produkten eller till särskilda avfallsstationer. När produkten är uttjänt får den inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in till särskilda avfallsstationer eller till återförsäljare som tillhandahåller denna typ av service. Felaktig avfallshantering av produkten från användarens sida gör att administrativa påföljder tillämpas i enlighet med gällande lagstiftning. Landsspecifik information Installatörshandboken Denna installatörshandbok ska lämnas kvar hos kunden. Sverige Garanti- och försäkringsinformation Mellan dig som privatperson och företaget du köpt VPB 500, 750, 1000 av gäller konsumentlagarna. För fullständiga villkor se Mellan NIBE och det företag som sålt produkten gäller AA VVS. I enlighet med denna lämnar NIBE tre års produktgaranti till företaget som sålt produkten. Produktgarantin ersätter inte höjd energiförbrukning eller skada som uppkommit p.g.a. yttre omständigheter som t.ex. felaktig installation, låg vattenkvalité eller elektriska spänningsvariationer. Det är du som ägare som har huvudansvaret för anläggningen. För att du ska kunna känna dig trygg med att produkten fungerar som det är tänkt är det en bra idé att regelbundet läsa av bostadens energimätare. Om du misstänker att produkten på något sätt inte fungerar som den ska anmäler du detta omgående till den du köpte produkten av. 4 VPB 500, 750, 1000 SE

5 Installationskontroll Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften. Beskrivning Anmärkning Signatur Datum Varmvatten (sida 11) Avstängningsventiler Blandningsventil Kallvatten (sida 11) Avstängningsventiler Backventil Säkerhetsventil El (sida 12) Ansluten matning Givare VPB 500, 750, 1000 SE 5

6 Kontaktinformation AT CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera för mer information. 6 VPB 500, 750, 1000 SE

7 2 Till användaren Tillsyn och skötsel Säkerhetsventilen ska kontrolleras regelbundet (ca fyra gånger per år) för att förhindra igensättning. Kontrollen sker genom att öppna säkerhetsventilen manuellt, vatten ska då strömma genom spillröret. Skulle så ej ske är säkerhetsventilen defekt och måste bytas. Säkerhetsventilen släpper ibland ut lite vatten efter en varmvattentappning. Detta utsläpp orsakas av att det kalla vattnet som tas in i beredaren expanderar, med tryckökning som följd, varvid säkerhetsventilen öppnar. Tömning 1. Bryt strömmen till beredaren. 2. Stäng inkommande kallvatten. 3. Öppna avtappningsanslutningen, eller avtappningsventilen (Bipackad) om en sådan är monterad. Vid tömning måste luft tillföras beredaren genom att en varmvattenanslutning (XL4) eller en varmvattenkran öppnas. För att varmvattenberedaren ska bli helt tömd, fordras att en slang alternativt ett rör vars utlopp mynnar under beredarens lägsta nivå monteras på avtappningsanslutningen eller avtappningsventilen. Vid montering där frostrisk finns ska varmvattenberedaren tömmas då den ej är i drift. Frysning medför att beredaren kan sprängas. Åtgärder vid driftstörning Om vattnet ej blir varmt, kontrollera att säkringarna i elcentralen är hela. Om ingen säkring är trasig kan orsaken vara att temperaturbegränsaren löst ut på grund av något fel på varmvattenberedaren. När felet avhjälpts kan temperaturbegränsaren återställas. Detta måste utföras under överinseende av behörig elinstallatör. Service Vid behov av service, kontakta installatören. Serienummer (PF3) (14 siffror) och installationsdatum skall alltid uppges. Endast av NIBE levererade reservdelar får användas. VPB 500, 750, 1000 SE 7

8 3 Till installatören Allmänt VPB 500, 750, 1000 är en serie varmvattenberedare som är lämpliga att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna. Vattenmagasinet består av en stålmantel med invändigt korrosionsskydd av koppar. Varmvattenberedaren är försedd med en kamrörsslinga av koppar (två kamrörsslingor i VPB 1000). Varmvattenberedaren är konstruerad och tillverkad för ett maximalt avsäkringstryck av 10 bar. Högsta tillåtna temperatur är 95 C. Isoleringen består av polyuretan, vilket ger god värmeisolering. Isoleringen och ytterbeklädnaden av grå plast är enkelt demonterbar för att förenkla förflyttning av beredaren genom till exempel dörröppningar. För att komma åt lyftöglorna på VPB 750 och VPB 1000 måste toppisoleringen avlägsnas. VPB 500, 750, 1000 är försedd med elpatronuttag samt dykrör för styrning av varmvattenberedningen. VPB 500 kan utrustas med en elpatron och VPB 750 och VPB 1000 kan utrustas med upp till två elpatroner. Bipackade komponenter VPB 500 Avtappningsventil med plugg Isoleringsplugg VPB 750 Täckbrickor Avtappningsventil med plugg Täckbrickor VPB 1000 Avtappningsventil med plugg Täckbrickor Kopparrör Ø 28 mm 3 st. Vinkelkopplingar 3 st. T-rörskopplingar Luftningsnippel LEK Isolering 8 VPB 500, 750, 1000 SE

9 Komponentplacering VPB 500 XR1 VPB 750 XR1 VPB 1000 XR1 BT7 BT7 BT7 UA1 UA2 UA1 UA2 QQ1 UA1 UA2 QQ1 UL1 UL1 UL1 PF3 PF3 PF3 Beteckning Benämning BT7 QQ1 UA1 UA2 UL1 XR1 PF3 Varmvattengivare, topp (är monterad från fabrik) Inspektionslucka Dykrör, dockning, Ø 11 mm (inv) Dykrör, sol, Ø 11 mm (inv) Ställbara fötter Lyftögla Serienummerskylt VPB 500, 750, 1000 SE 9

10 LEK LEK LEK Demontering av isolering Isoleringen är demonterbar, för att underlätta hantering i trånga utrymmen (beredarens diameter utan isolering är för VPB 500 Ø 670 mm, för VPB 750 Ø 770 och för VPB 1000 Ø 870 mm). 1. Lossa samtliga skruvar längs skarvskenorna. 2. Lyft av topplocket, på VPB 500 måste lyftöglan i toppen först skruvas bort. 3. Drag av isoleringsmantelhalvorna rakt ut. Återmontering sker i omvänd ordning. Om skruvarna har svårt för att fästa i de gamla hålen kan skenan vändas upp och ner, vilket resulterar i nya hål i isoleringsmantelhalvorna. Bilden visar VPB 1000 med isolering Isolering borttagen 10 VPB 500, 750, 1000 SE

11 LEK Installation Varmvattenberedaren skruvas loss från pallen och lyfts på plats, använd lyftöglorna om så önskas. Varmvattenberedaren ska installeras stående. De fyra fötterna är justerbara i höjdled. VPB 500, 750, 1000 kan utrustas med nedanstående element, anslutningsdimension G50. Vid installation bör tillses att tillräckligt utrymme för demontering av element finns framför kopplingsrummet, se nedanstående tabell. Montera de bipackade täckbrickorna innan rörinstallationen. Täckbrickorna, som har självhäftande baksida, ska monteras på respektive anslutning genom att trycka dem över anslutningarna. Samtliga anslutningar (även anslutningar och hål efter lyftögla som inte används) ska isoleras för att minimera tomgångsförlusterna. OBS! Montera täckbrickorna innan rörinstallationen görs. Element Effekt Fritt utrymme IU 31 IU 33 IU 34 IU 36 IU 39 IU 310 IU W 2250 W 3000 W 4500 W 6000 W 7500 W 9000 W Rörinstallation 250 mm 260 mm 280 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm Varmvattenberedaren ska förses med termometer och tryckmätare samt avstängnings-, avtappnings-, back-, blandnings-, säkerhets- och vakuumventil enligt gällande normer. Den bipackade avtappningsventilen med tillhörande plugg monteras enligt följande: 1. Demontera klämring och klämsringsmutter från avtappningsventilen. 2. Montera ventilen med hjälp av befintlig klämring och klämringsmutter på avtappningsröret. 3. Ersätt klämring med plugg på den öppna delen av avtappningsventilen. Beredaren skall förses med blandningsventil, som begränsar temperaturen på utgående varmvatten till 60 C. Om denna ventil utelämnas måste risken för skållningsolyckor förebyggas på annat sätt. Säkerhetsventilen ska ha ett öppningstryck enligt gällande regler (dock max 10 bar/1,0 MPa). Spillrörets dimension skall vara samma som säkerhetsventilens. Spillröret ska ha en fallande dragning i hela sin längd samt vara frostfritt anordnat. Det ska mynna fritt över avlopp. Slingorna i VPB 1000 ska parallellkopplas (se bild nedan). Luftningsnippeln med tillhörande T-rörskoppling ska monteras på högsta punkten på den övre slingan. Påfyllning Påfyllning av varmvattenberedaren sker genom att: 1. Öppna en varmvattenkran i systemet. 2. Öppna avstängningsventilen på inkommande kallvatten. Denna ventil skall sedan under drift vara helt öppen. 3. När det endast kommer vatten ur varmvattenkranen (till en början kommer luftblandat vatten ut ur kranen) kan kranen stängas och varmvattenberedaren är fylld. Tryckfallsdiagram Primärsida (slinga) Tryckfall (kpa) Tryckfall värmebärarslinga VPB 500 VPB ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 Flöde (l/s) VPB 1000 VPB 500, 750, 1000 SE 11

12 Elektrisk installation OBS! Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör och enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter. VPB 500 kan kompletteras med en elpatron med maximal effekt 9 kw. VPB 750 och VPB 1000 kan kompletteras med upp till två elpatroner, maximal effekt 2x9 kw. Varje elpatron kompletteras med kopplingsbox typ K11 (2-polig termostat, 3-polig temperaturbegränsare). Förändringar eller omkopplingar får ej ske! Separat matning från gruppcentral drages till varje elpatron. OBS! Varmvattenberedaren ska vara helt fylld med vatten innan den får anslutas på elsidan. 12 VPB 500, 750, 1000 SE

13 4 Tekniska uppgifter Mått VPB 500 VPB Ø 670 Ø Ø 870 Ø VPB Ø 770 Ø VPB 500, 750, 1000 SE 13

14 Röranslutningar VPB 500 VPB 750 VPB 1000 XL8 XL13 XL8 XL13 XL8 XL13 XL9 XL35 XL3 XL9 XL10 XL3 XL35 XL9 XL10 XL35 XL10 XL3 XL4 XL5 XL4 XL5 XL4 XL5 Anslutning XL3 Kallvattenanslutning (solanslutning, ut), invändig gänga XL4 Varmvattenanslutning, invändig gänga XL5 VVC-anslutning XL8 Dockningsanslutning, inkommande från annan värmkälla XL9 Dockningsanslutning, utgående från annan värmkälla XL10 Avtappningsanslutning XL13 Solanslutning, in XL35 Anslutning för elpatroner G50 G50 Ø 15 mm Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 22 mm Ø 22 mm G50 14 VPB 500, 750, 1000 SE

15 Tekniska data Modell VPB 500 VPB 750 VPB 1000 Diameter mm Höjd (exkl. fötter) mm Nettovikt kg Max effekt kw 1x9 2x9 Max tryck, varmvattenberedare bar/mpa 10/1,0 Max tryck, batterislinga bar/mpa 10/1,0 Max arbetstemperatur C 95 Volym, slinga liter 6 7 2x6 Längd, slinga m 15,7 18,8 2x15,7 Värmeyta, slinga m² 5,2 7,6 2x5,2 Värmeöverföring, primärt 60/50 C, 50 C VV-temp i toppen kw 15,8 20,2 31,6 Värmeöverföring, primärt 80/60 C, 50 C VV-temp i toppen kw Värmeinnehåll vid 50 C kwh Motsvarande mängd varmvatten (40 C)* liter Uppvärmningstid C, VPB x 9 kw, VPB 750 och VPB x 9 kw min Korrosionsskydd Koppar RSK nr Art. nr * Vid inkommande temperatur 10 C och varmvattentappning på 24 l/min. Energimärkning Tillverkare NIBE Modell VPB 500 CU VPB VPB 1000 CU Effektivitetsklass D E F Värmeförlust W Volym l Tillbehör Mer info och bilder finns på Elpatron IU LEK Kopplingsbox K11 Kopplingsbox med termostat och överhettningsskydd. (Vid inkoppling av Elpatron IU) Art nr RSK nr LEK VPB 500, 750, 1000 SE 15

16 English 1 Important information Safety information This manual describes installation and service procedures for implementation by specialists. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Rights to make any design or technical modifications are reserved. NIBE Symbols General Serial number The serial number can be found on top of the product. Caution Recovery Always give the product's serial number when reporting a fault. Leave the disposal of the packaging to the installer who installed the product or to special waste stations. Do not dispose of used products with normal household waste. It must be disposed of at a special waste station or dealer who provides this type of service. Improper disposal of the product by the user results in administrative penalties in accordance with current legislation. Country specific information Installer manual This installer manual must be left with the customer. NOTE This symbol indicates danger to machine or person. Caution This symbol indicates important information about what you should observe when maintaining your installation. TIP This symbol indicates tips on how to facilitate using the product. 16 VPB 500, 750, 1000 GB

17 Inspection of the installation Current regulations require the heating installation to be inspected before it is commissioned. The inspection must be carried out by a suitably qualified person. Description Notes Signature Date Hot water (page 23) Shut off valves Mixing valve Cold water (page 23) Shut off valves Non-return valve Safety valve Electricity (page 24) Connected supply Sensors VPB 500, 750, 1000 GB 17

18 Contact information AT CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) For countries not mention in this list, please contact Nibe Sweden or check for more information. 18 VPB 500, 750, 1000 GB

19 2 For the User Maintenance The safety valve must be inspected regularly (about four times a year) to prevent blockages. To inspect the valve, open the safety valve manually and check that water flows through the overflow pipe. If this does not happen then the safety valve is defective and must be replaced. The safety valve sometimes releases a little water after hot water has been used. This discharge is caused by the expansion of cold water entering the water heater, resulting in a pressure increase, whereby the safety valve opens. Emptying 1. Turn off the power to the water heater. 2. Shut off the incoming cold water. 3. Open the drain connection, or the drain valve (enclosed) if installed. During draining, air must be let into the water heater by loosening a hot water connector (XL4) or opening a hot water tap. To ensure that the water heater drains completely, a hose, or a pipe, with an outlet below the lowest level of the water heater must be attached to the drain connection or drain valve. When installed in a location that is exposed to the risk of frost, the water heater must be emptied whenever it is not in operation. Freezing will result in the water heater bursting. Dealing with malfunctions If the water fails to heat up, check the fuses in the electrical distribution unit. If none of the fuses have blown, the problem may be that the temperature limiter has tripped as a result of a fault in the water heater. Once the fault has been remedied, the temperature limiter can be reset. This must be done under the supervision of a qualified electrician. Service For service, contact the installer. The serial number (PF3) (14 digits) and installation date should always be stated. Only replacement parts supplied by NIBE may be used. VPB 500, 750, 1000 GB 19

20 3 For the Installer General VPB 500, 750, 1000 is a series water heater, which is suitable for connection to heat pumps, gas or oil-fired boilers. The water tank consists of a steel jacket, with a copper lining to protect against corrosion. The water heater is equipped with a copper finned tube (two finned tubes in VPB 1000). The water heater is designed and manufactured for a maximum cut-off pressure of 10 bar. Maximum permitted temperature is 95 C. The insulation is polyurethane, which provides excellent heat insulation. The insulation and grey plastic outer cladding can be removed to make it easier to move the water heater through doorways, for example. The top insulation must be removed to access the lifting eyes on the VPB 750 and VPB VPB 500, 750, 1000 is equipped with an immersion heater socket and a submerged tube for control of hot water heating. VPB 500 can be equipped with an immersion heater and VPB 750 and VPB 1000 can be equipped with up to two immersion heaters. Supplied components VPB 500 Drain valve with plug Insulation plug VPB 750 Drain valve with plug Cover discs Cover discs VPB 1000 Drain valve with plug Cover discs Copper pipe Ø 28 mm 3 pcs Angled connectors 3 pcs T-pipe connectors Venting nipple LEK Insulation 20 VPB 500, 750, 1000 GB

21 Component positions VPB 500 XR1 VPB 750 XR1 VPB 1000 XR1 BT7 BT7 BT7 UA1 UA2 UA1 UA2 QQ1 UA1 UA2 QQ1 UL1 UL1 UL1 PF3 PF3 PF3 Designation Name BT7 QQ1 UA1 UA2 UL1 XR1 PF3 Hot water sensor, top (factory fitted) Inspection hatch Submerged tube, docking, Ø 11 mm (int) Submerged tube, solar, Ø 11 mm (int) Adjustable feet Lifting eye Serial number plate VPB 500, 750, 1000 GB 21

22 LEK LEK LEK Removing the insulation The insulation can be removed, to facilitate handling in confined spaces (the diameter of the water heater diameter without insulation is VPB 500 Ø 670 mm for VPB 750 Ø 770 and for VPB 1000 Ø 870 mm). 1. Remove all screws along the joining plates. 2. Lift off the top cover, on VPB 500 the lifting eye in the top must be unscrewed first. 3. Pull the insulated jacket halves straight off. Carry out assembly in reverse order. If the screws are difficult to fit in the old holes, the joining plate can be turned upside down, which produces new holes in the insulated jacket halves. The figure shows VPB 1000 with insulation. Insulation removed 22 VPB 500, 750, 1000 GB

23 LEK Installation The water heater is unscrewed from the pallet and lifted into position, use the lifting eyes if necessary. The water heater must be installed in an upright position. The four feet are height-adjustable. VPB 500, 750, 1000 can be equipped with the following elements, connection dimension G50. When installing the water heater, ensure that there is enough room in front of the connection area to remove the element, see following table. Fit the enclosed cover discs before pipe installation. The cover discs, with self-adhesive backs, must be installed on the relevant connection, by pushing them over the connections. All connections (including connections or holes left by the lifting eyes that are not used) must be insulated to minimise energy losses. NOTE Fit the cover discs before the pipe installation is made. Element Output Free space IU 31 IU 33 IU 34 IU 36 IU 39 IU 310 IU W 2250 W 3000 W 4500 W 6000 W 7500 W 9000 W Pipe installation 250 mm 260 mm 280 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm The water heater must be supplied with a thermometer and pressure gauge as well as a shut-off valve, drain valve, non-return valve, mixer valve, safety valve, and vacuum valve as per applicable standards. The enclosed drain valve with corresponding plug is installed as follows: 1. Remove the compression ring and compression ring nut from the drain valve. 2. Install the valve using the existing compression ring and compression ring nut on the draining pipe. 3. Replace the compression ring with a plug on the open part of the drain valve. The water heater must be provided with a mixer valve, which limits the temperature of outgoing hot water to 60 C. If this valve is not fitted, some other measure must be taken to prevent the risk of scalding. The safety valve must have a maximum opening pressure in accordance to the applicable regulations (however max 10 bar/1,0 MPa). The overflow pipe must be the same size as the safety valve. The overflow pipe must be routed downwards along its entire length and be frost proof. It must run out unobstructed over the drain. The coils in VPB 1000 must be connected in parallel (see image below). The venting nipple, with corresponding T-pipe connector, must be installed at the highest point on the upper coil. Filling Fill the water heater as follows: 1. Open a hot water tap in the system. 2. Open the shut-off valve on the incoming cold water. This valve should then be fully open during operation. 3. The hot water tap can only be shut off when the water heater is filled, which is when only water comes out of the tap (initially an air-water mixture comes out of the tap). Pressure drop diagram Primary side (coil) Pressure drop (kpa) Tryckfall värmebärarslinga VPB 500 VPB ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 Flow Flöde (l/s) VPB 1000 VPB 500, 750, 1000 GB 23

24 Electrical installation NOTE Electrical installation and service must be carried out under the supervision of a qualified electrician, and in accordance with applicable electrical safety regulations. VPB 500 can be supplemented with an immersion heater with a maximum output of 9 kw. VPB 750 and VPB 1000 can be supplemented with up to two immersion heaters with a maximum output of 2x9 kw.. Each immersion heater is supplemented with junction box type K11 (2-pole thermostat, 3-pole temperature limiter). Do not modify or reconnect! A separate supply from group central is routed to each immersion heater. NOTE The water heater must be completely filled with water before it is connected on the electrical side. 24 VPB 500, 750, 1000 GB

25 4 Technical data Dimensions VPB 500 VPB Ø 670 Ø Ø 870 Ø VPB Ø 770 Ø VPB 500, 750, 1000 GB 25

26 Pipe connections VPB 500 VPB 750 VPB 1000 XL8 XL13 XL8 XL13 XL8 XL13 XL9 XL35 XL3 XL9 XL10 XL3 XL35 XL9 XL10 XL35 XL10 XL3 XL4 XL5 XL4 XL5 XL4 XL5 Connection XL3 Cold water connection, (solar connection, out), internal thread XL4 Hot water connection, internal thread XL5 HWC connection XL8 Docking connection, incoming from another heat source XL9 Docking connection, outgoing from another heat source XL10 Drain connection XL13 Solar connection, in XL35 Connection for immersion heaters G50 G50 Ø 15 mm Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 22 mm Ø 22 mm G50 26 VPB 500, 750, 1000 GB

27 Technical specifications Model VPB 500 VPB 750 VPB 1000 Diameter mm Height (excl. feet) mm Net weight kg Max. output kw 1x9 2x9 Max pressure, water heater bar/mpa 10/1,0 Max pressure, coil bar/mpa 10/1,0 Max. operating temperature C 95 Volume, coil litre 6 7 2x6 Length, coil m 15,7 18,8 2x15,7 Heating surface, coil m² 5,2 7,6 2x5,2 Heat transfer, primary 60/50 C, 50 C HW temp at the top kw 15,8 20,2 31,6 Heat transfer, primary 80/60 C, 50 C HW temp at the top kw Heat content at 50 C kwh Equivalent amount of hot water (40 C)* litre Heating time C, VPB x 9 kw, VPB 750 and VPB x 9 kw min Corrosion protection Copper Part No * At incoming temperatures 10 C and hot water draining of 24 l/min. Energy labelling Supplier NIBE Model VPB 500 CU VPB VPB 1000 CU Energy efficiency class D E F Heat loss W Volume l Accessories Immersion heater IU LEK Connection box K11 Connection box with thermostat and overheating protection. (When connecting Immersion heater IU) Part no LEK VPB 500, 750, 1000 GB 27

28 Soumi 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. Yleistä Sarjanumero Sarjanumero on tuotteen päällä. Kierrätys MUISTA! Ilmoita aina tuotteen sarjanumero vikailmoitusta tehtäessä. Anna tuotteen asentaneen asentajan tai jäteaseman huolehtia pakkauksen hävittämisestä. Kun tuote poistetaan käytöstä, sitä ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Se tulee toimittaa jäteasemalle tai jälleenmyyjälle, joka tarjoaa tämäntyyppisen palvelun. Tuotteen asianmukaisen hävittämisen laiminlyönti aiheuttaa käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaiset hallinnolliset seuraamukset. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. 28 VPB 500, 750, 1000 FI

29 Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Kuvaus Huomautus Allekirjoitus Päiväys Käyttövesi (sivu 35) Sulkuventtiilit Sekoitusventtiili Kylmä vesi (sivu 35) Sulkuventtiilit Takaiskuventtiili Varoventtiili Sähkö (sivu 36) Kytketty syöttö Anturi VPB 500, 750, 1000 FI 29

30 Yhteystiedot AT CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisätietoja osoitteesta 30 VPB 500, 750, 1000 FI

31 2 Käyttäjälle Huolto Varoventtiili pitää tarkastaa säännöllisesti tukkeutumisen estämiseksi (noin 4 kertaa vuodessa). Tarkasta avaamalla varoventtiili käsin, jolloin poistoputkesta pitää valua vettä. Ellei näin käy, varoventtiili on viallinen ja se pitää vaihtaa. Varoventtiili päästää joskus vettä, kun lämmintä vettä on laskettu. Tämä johtuu siitä, että varaajaan täytetty kylmä vesi laajenee lämmetessään, jolloin varaajan sisäinen paine kasvaa ja varoventtiili aukeaa. Tyhjennys 1. Katkaise lämminvesivaraajan jännitteensyöttö. 2. Sulje tulevan kylmän veden venttiili. 3. Avaa tyhjennysliitäntä tai tyhjennysventtiili (ohessa), jos sellainen on asennettu. Tyhjennyksen aikana varaajaan pitää päästää ilmaa avaamalla käyttövesiliitäntä (XL4) tai kuumavesihana. Lämminvesivaraajan tyhjentämiseksi tyhjennysliitäntään tai tyhjennysventtiiliin pitää liittää letku tai putki, jonka suuaukko on varaajan alimman tason alapuolella. Jos lämminvesivaraaja asennetaan tilaan, jossa se voi jäätyä, se pitää tyhjentää silloin, kun se ei ole käytössä. Jäätyminen voi aiheuttaa varaajasäiliön rikkoutumisen. Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä Ellei vesi lämpene, tarkasta sähkökeskuksen varokkeet. Ellei varokkeita ole lauennut, syynä voi olla se, että lämpötilanrajoitin on lauennut lämminvesivaraajaan tulleen vian vuoksi. Kun vika on korjattu, rajoitin voidaan palauttaa. Se pitää tehdä valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Huolto Jos laitteisto kaipaa huoltoa, ota yhteys asentajaan. Valmistenumero (PF3) (14 numeroinen) ja asennuspäivä pitää aina mainita kaikissa yhteydenotoissa. Vain NIBE:n toimittamia varaosia saa käyttää. VPB 500, 750, 1000 FI 31

32 3 Asentajalle Yleistä VPB 500, 750, 1000 mallisto on sarja lämminvesivaraajia, jotka voidaan liittää lämpöpumppuun, kaasu- tai öljykattilaan. Teräksisen vesisäiliön sisäpinta on pinnoitettu kuparilla, joka suojaa sitä korroosiolta. Lämminvesivaraajassa on kuparinen latauskierukka (kaksi kierukkaa mallissa VPB 1000). Lämminvesivaraaja on suunniteltu ja valmistettu enintään 10 baarin käyttöpaineelle. Korkein sallittu lämpötila on 95 C. Eriste polyuretaania, jolla on erittäin hyvät lämmöneristysominaisuudet. Eriste ja harmaasta muovista valmistettu kotelo ovat helposti irrotettavissa, jotta lämminvesivaraaja on helpompi kuljettaa esimerkiksi oviaukon läpi. Malleissa VPB 750 ja VPB 1000 yläeriste pitää irrottaa nostosilmukoihin käsiksi pääsyä varten. VPB 500, 750, 1000 :ssä on valmiina liitäntä sähkövastukselle sekä anturiputki lämminvesivaraajan ohjausta varten. VPB 500 voidaan varustaa yhdellä sähkövastuksella ja VPB 750 sekä VPB 1000 voidaan varustaa enintään kahdella sähkövastuksella. Mukana toimitetut komponentit VPB 500 Tyhjennysventtiili ja tulppa Peitelevyt Eristystulppa VPB 750 Tyhjennysventtiili ja tulppa Peitelevyt VPB 1000 Tyhjennysventtiili ja tulppa Peitelevyt Kupariputki Ø 28 mm 3 kpl Kulmaliittimet 3 kpl T-liittimet Ilmausnippa LEK Eriste 32 VPB 500, 750, 1000 FI

33 Komponenttien sijainti VPB 500 XR1 VPB 750 XR1 VPB 1000 XR1 BT7 BT7 BT7 UA1 UA2 UA1 UA2 QQ1 UA1 UA2 QQ1 UL1 UL1 UL1 PF3 PF3 PF3 Merkintä Nimitys BT7 QQ1 UA1 UA2 UL1 XR1 PF3 Lämminvesivaraaja, ylä (asennettu valmiiksi tehtaalla) Tarkastusluukku Anturiputki, liitäntä, Ø 11 mm (sk.) Anturiputki, aurinko, Ø 11 mm (sk.) Säätöjalat Nostosilmukka Laitekilpi VPB 500, 750, 1000 FI 33

34 LEK LEK LEK Eristeen irrotus Eriste on irrotettavissa varaajan käsittelyn helpottamiseksi ahtaissa tiloissa (varaajan läpimitta ilman eristettä on mallissa VPB 500 Ø 670 mm, mallissa VPB 750 Ø 770 ja mallissa VPB 1000 Ø 870 mm). 1. Löysää kaikki kiskojen ruuvit. 2. Irrota yläkansi, mallissa VPB 500 pitää ensin irrottaa kannen nostosilmukka. 3. Vedä eristepuolikkaat suoraan ulos. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Jos ruuveja on vaikea saada tarttumaan vanhoihin reikiin, kiskot voidaan kääntää ylösalaisin, jolloin ruuvit tulevat eri kohtiin eristepuolikkaisiin. Kuvassa malli VPB 1000 eristeineen Eriste irrotettuna 34 VPB 500, 750, 1000 FI

35 LEK Asennus Irrota lämminvesivaraaja kuormalavalta ja nosta paikalleen, käytä tarvittaessa nostosilmukoita. Lämminvesivaraaja asennetaan pystyasentoon. Jalat ovat säädettävät. VPB 500, 750, 1000 voidaan varustaa alla olevalla sähkövastuksella, liitäntämitta G50. Asennuksen yhteydessä pitää huolehtia siitä, että kytkentätilan edessä on riittävästi tilaa sähkövastuksen irrotusta varten, katso taulukko alla. Asenna mukana toimitetut peitelevyt ennen putkiasennusta. Peitelevyt, joissa on takapuolella teippipinta, painetaan liitäntöjen päälle. HUOM! Asenna mukana toimitetut peitelevyt ennen putkiasennusta. Kaikki liitännät (myös käyttämättömät liitännät ja nostosilmukoiden reiät) pitää eristää lämpöhävikkien minimoimiseksi. Sähkövastus Teho Vapaa tila IU 31 IU 33 IU 34 IU 36 IU 39 IU 310 IU W 2250 W 3000 W 4500 W 6000 W 7500 W 9000 W Putkiasennus 250 mm 260 mm 280 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm Lämminvesivaraaja pitää varustaa lämpö- ja painemittarilla sekä sulku-, tyhjennys-, takaisku-, sekoitus-, varo- ja alipaineventtiileillä voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti. Mukana toimitettu tyhjennysventtiili tulppineen asennetaan seuraavasti: 1. Irrota puserrusrengas ja mutteri tyhjennysventtiilistä. 2. Asenna venttiili puserrusrenkaalla ja mutterilla tyhjennysputkeen. 3. Korvaa tyhjennysventtiilin avoimen pään puserrusrengas tulpalla. Lämminvesivaraaja pitää varustaa sekoitusventtiilillä, joka rajoittaa menoveden lämpötilan 60 asteeseen. Jos venttiili jätetään pois, palovammojen riski pitää ehkäistä muulla tavoin. Varoventtiilin avautumispaineen pitää olla voimassa olevien määräysten mukainen (enintään 10 bar/1,0 MPa). Poistoputken pitää olla saman kokoinen kuin varoventtiilin liitäntä. Poistoputken pitää viettää alaspäin koko matka lattiakaivoon asti ja sen pitää olla lämpimässä tilassa. Poistoputken pään pitää olla lattiakaivon yläpuolella. VPB 1000:n kierukat liitetään rinnakkain (katso kuva alla). Ilmausnippa ja T-liitin asennetaan ylemmän kierukan ylimpään pisteeseen. Täyttö Lämminvesivaraaja täytetään seuraavasti: 1. Avaa lähin käyttövesihana kuumalta puolelta. 2. Avaa tulevan kylmän veden sulkuventtiili. Tämän venttiilin on oltava käytön aikana kokonaan auki. 3. Sulje hana vasta kun ainoastaan vettä alkaa virrata hanasta (aluksi hanasta tulee ilmansekaista vettä). Lämminvesivaraaja on nyt täytetty. Painehäviökäyrästö Ensiöpuoli (lämmityskierukka) Painehäviö (kpa) Tryckfall värmebärarslinga VPB 500 VPB ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 Virtaus Flöde (l/s) VPB 1000 VPB 500, 750, 1000 FI 35

36 Sähköasennus HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa ja voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti. VPB 500 voidaan varustaa sähkövastuksella, jonka maksimiteho on 9 kw. VPB 750 ja VPB 1000 voidaan varustaa enintään kahdella sähkövastuksella, joiden maksimiteho on 2x9 kw. Kukin sähkövastus varustetaan kytkentärasialla, tyyppi K11 (2-napainen termostaatti, 3-napainen lämpötilanrajoitin). Sähkövastuksiin ja kytkentöihin ei saa tehdä muutoksia! Kullekin sähkövastukselle vedetään erillinen syöttö ryhmäkeskuksesta. HUOM! Lämminvesivaraajan pitää olla kokonaan täytetty vedellä ennen kuin sähkön voi kytkeä päälle. 36 VPB 500, 750, 1000 FI

37 4 Tekniset tiedot Mitat VPB 500 VPB Ø 670 Ø Ø 870 Ø VPB Ø 770 Ø VPB 500, 750, 1000 FI 37

38 Putkiliitännät VPB 500 VPB 750 VPB 1000 XL8 XL13 XL8 XL13 XL8 XL13 XL9 XL35 XL3 XL9 XL10 XL3 XL35 XL9 XL10 XL35 XL10 XL3 XL4 XL5 XL4 XL5 XL4 XL5 Liitäntä XL3 Kylmävesiliitäntä (aurinkokeräimen menoliitäntä), sisäkierre XL4 Käyttövesiliitäntä, sisäkierre XL5 Liitäntä, käyttövesikierto* XL8 Liitäntä, tulo toisesta lämmönlähteestä XL9 Liitäntä, meno toiseen lämmönlähteeseen XL10 Tyhjennysliitäntä XL13 Aurinkoliitäntä, tulo XL35 Liitäntä sähkövastuksille G50 G50 Ø15 mm Ø28 mm Ø28 mm Ø22 mm Ø22 mm G50 38 VPB 500, 750, 1000 FI

39 Tekniset tiedot Malli VPB 500 VPB 750 VPB 1000 Halkaisija mm Korkeus (ilman jalkoja) mm Nettopaino kg Maksimiteho kw 1x9 2x9 Enimmäispaine, lämminvesivaraaja bar/mpa 10/1,0 Enimmäispaine, kierukka bar/mpa 10/1,0 Suurin käyttölämpötila C 95 Tilavuus, kierukka litraa 6 7 2x6 Pituus, kierukka m 15,7 18,8 2x15,7 Lämmitysala, kierukka m² 5,2 7,6 2x5,2 Lämmönsiirto, ensiö 60/50 C, 50 C käyttövesilämpötila yläosassa kw 15,8 20,2 31,6 Lämmönsiirto, ensiö 80/60 C, 50 C käyttövesilämpötila yläosassa kw Lämpösisältö 50 C lämpötilassa kwh Vastaava käyttövesimäärä (40 C)* litraa Lämmitysaika C, VPB x 9 kw, VPB 750 ja VPB x 9 kw min Korroosiosuoja Kupari Tuotenro * Kun tulolämpötila on 10 C ja käyttövesikulutus on 24 l/min. Energiamerkintä Valmistaja NIBE Malli VPB 500 CU VPB VPB 1000 CU Hyötysuhdeluokka D E F Lämpöhävikki W Tilavuus l Lisätarvikkeet Sähkövastus IU LEK Kytkentärasia K11 Kytkentärasia, jossa termostaatti ja ylikuumenemissuoja. (Kytkettäessä sähkövastusta IU) Tuotenro LEK VPB 500, 750, 1000 FI 39

40 Nederlands 1 Belangrijke informatie Veiligheidsinformatie In deze handleiding worden de installatie- en onderhoudsprocedures voor uitvoering door specialisten beschreven. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar of door personen met beperkingen van psychische, zintuigelijke of lichamelijke aard, of door personen met gebrek aan kennis en ervaring, wanneer zij onder toezicht staan en instructies hebben ontvangen om het apparaat veilig te gebruiken en zij de bijkomende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhoud dat door de gebruiker mag worden uitgevoerd, kan niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Rechten om ontwerpwijzigingen door te voeren zijn voorbehouden. NIBE Algemeen Serienummer Het serienummer staat boven op het product. LET OP! Vermeld bij het doorgeven van een storing altijd het serienummer van het product. Terugwinning Laat het afvoeren van de verpakking over aan de installateur van het product of aan speciale afvalstations. Doe gebruikte producten niet bij het normale huishoudelijke afval. Breng het naar een speciaal afvalstation of naar een dealer die dit type service aanbiedt. Het onjuist afvoeren van het product door de gebruiker leidt tot boetes volgens de actuele wetgeving. Landspecifieke informatie Handleiding voor installateur Deze installatiehandleiding moet bij de klant worden achtergelaten. Symbolen Voorzichtig! Dit symbool duidt aan dat de machine of een persoon gevaar loopt. LET OP! Dit symbool duidt belangrijke informatie aan over wat u in de gaten moet houden tijdens onderhoud aan uw installatie. TIP Dit symbool duidt tips aan om het gebruik van het product te vergemakkelijken. 40 VPB 500, 750, 1000 NL

41 Inspectie van de installatie Volgens de geldende voorschriften moet de verwarmingsinstallatie aan een controle worden onderworpen voordat deze in gebruik wordt genomen. De inspectie moet door een daartoe bevoegd persoon worden uitgevoerd. Beschrijving Opmerkingen Handtekening Datum Warmtapwater (pagina 47) Afsluiters Mengklep Koud water (pagina 47) Afsluiters Terugslagklep Overstortventiel Elektriciteit (pagina 49) Aangesloten voeding Sensoren VPB 500, 750, 1000 NL 41

42 Contactgegevens AT CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Voor landen die niet in deze lijst staan kunt u contact opnemen met Nibe Sweden of kunt u kijken op voor meer informatie. 42 VPB 500, 750, 1000 NL

43 2 Voor de gebruiker Onderhoud De veiligheidsklep moet regelmatig worden gecontroleerd, circa vier keer per jaar, om verstoppingen te voorkomen. Voor het controleren van de klep opent u de veiligheidsklep handmatig en controleert u of er water door de afvoerleiding stroomt. Als dit niet gebeurt, is de veiligheidsklep defect en moet deze worden vervangen. Bij de veiligheidsklep komt soms een beetje water vrij nadat warm water is gebruikt. Deze uitstroom wordt veroorzaakt door de uitzetting van koud water dat in de boiler wordt opgenomen, waardoor een toename van de druk optreedt en de veiligheidsklep wordt geopend. Systeem leegmaken 1. Schakel de stroom naar de boiler uit. 2. Sluit de koudwatertoevoer af. 3. Open de afvoeraansluiting of - indien geplaatst - de aftapkraan (bijgeleverd). Tijdens het aftappen moet in de boiler lucht worden binnengelaten door een warmwateraansluiting (XL4) of een warmtapwaterkraan los te draaien. Om ervoor te zorgen dat de boiler volledig wordt geleegd, moet er een slang of leiding met een uitlaatopening onder het laagste punt van de boiler worden aangesloten op de afvoeraansluiting of aftapkraan. Bij installatie op een vorstgevoelige plaats moet de boiler worden geleegd als deze niet wordt gebruikt. Door vorst zal de boiler openbarsten. Storingen verhelpen Als de boiler niet in staat is water te verwarmen, controleer dan de zekeringen in de elektrische verdeelkast. Als geen van de zekeringen is gesprongen, dan kan het zijn dat de temperatuurbegrenzer is uitgeschakeld als gevolg van een storing in de boiler. Zodra de storing is verholpen, kan de temperatuurbegrenzer worden gereset. Dit moet worden gedaan onder toezicht van een gekwalificeerde elektricien. Service Neem voor service contact op met de installateur. Vermeld altijd het serienummer (PF3) (14 cijfers) en de installatiedatum. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van reserveonderdelen die worden geleverd door NIBE. VPB 500, 750, 1000 NL 43

44 3 Voor de installateur Algemeen De VPB 500, 750, 1000 is een in serie geschakelde boiler, geschikt voor aansluiting op warmtepompen, gas- of oliegestookte boilers. De watertank bestaat uit een stalen mantel met een koperen binnenvoering als bescherming tegen corrosie. De boiler is voorzien van een gevinde koperen buis (twee gevinde koperen buizen in VPB 1000). De boiler is ontworpen en geproduceerd voor een maximale uitschakeldruk van 10 bar. De maximaal toegestane temperatuur is 95 C. De isolatie wordt gevormd door polyurethaan, dat voor uitstekende warmte-isolatie zorgt. De isolatie en grijze kunststof behuizing kunnen worden verwijderd om de boiler makkelijker te kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld door deuropeningen. De isolatie aan de bovenkant moet worden verwijderd om bij de hijsogen op de VPB 750 en VPB 1000 te kunnen. De VPB 500, 750, 1000 is voorzien van een aansluiting voor een elektrisch verwarmingselement en een dompelbuis voor de regeling van de waterverwarming. De VPB 500 kan worden voorzien van een elektrisch verwarmingselement en VPB 750 en de VPB 1000 kan worden voorzien van twee elektrische verwarmingselementen. Geleverde componenten VPB 500 Aftapafsluiter met plug Isolatiedop VPB 750 Aftapafsluiter met plug VPB 1000 Afdekschijven Afdekschijven Aftapafsluiter met plug Afdekschijven Koperen pijp Ø 28 mm 3 knie-koppelingen 3 T-koppelingen Ontluchtingsnippel LEK Isolatie 44 VPB 500, 750, 1000 NL

45 Plaats van de onderdelen VPB 500 XR1 VPB 750 XR1 VPB 1000 XR1 BT7 BT7 BT7 UA1 UA2 UA1 UA2 QQ1 UA1 UA2 QQ1 UL1 UL1 UL1 PF3 PF3 PF3 Aanduiding Naam BT7 QQ1 UA1 UA2 UL1 XR1 PF3 Warmwatersensor, top (in fabriek bevestigd) Inspectieluik Dompelbuis, koppeling, Ø 11 mm (int) Dompelbuis, zon, Ø 11 mm (int) Stelvoeten Hijsoog Serienummerplaatje VPB 500, 750, 1000 NL 45

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MOS 0949-3 03256 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt VPB är en serie varmvattenberedare

Läs mer

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK MOS 0725-2 EKS2 500 031048 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Varmvattenberedaren

Läs mer

NIBE VPB

NIBE VPB NIBE VPB 500 750 1000 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare med laddslinga Korrosionsskydd av koppar. Maximalt avsäkringstryck av 10 bar. Varmvattenberedaren är försedd med laddslinga

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK MOS SE 1419- ER 6: 00, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 00, 300 MED STEATITELPATRON Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA MAV 1115-2 031788 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt UKV består av ett kondensisolerat stålkärl med isolering av freonfri polyuretan. Ytterhöljet består av slagtålig plast. UKV har många användningsområden:

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 2 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300

Installatörshandbok VPD 150, 300 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1545-3 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 3 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

MOS 1536-5 EKS 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

MOS 1536-5 EKS 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MOS 1536-5 EKS 500 031048 EKS 500 SE GB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EKS 500 Allmänt Varmvattenberedaren består av en stålbehållare

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK MOS SE 119- ER : 100, 00, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 00, 300 Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK LEK Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 Kontaktinformation 4 2 Leverans och hantering 5 Uppställning 5 Bipackade

Läs mer

Användar- och installatörshandbok Tappman

Användar- och installatörshandbok Tappman LEK Användar- och installatörshandbok Vattenautomat med värmeväxlare CHB SE 1625-5 411087 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Användarhandbok Allmänt 3 Installatörshandbok

Läs mer

Användar- och installatörshandbok EL 150, 230, 300

Användar- och installatörshandbok EL 150, 230, 300 LEK Användar- och installatörshandbok Varmvattenberedare CHB SE 1618-3 331585 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation Allmänt 2 Användarhandbok Tillsyn och skötsel Åtgärder vid driftstörning

Läs mer

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank 1 Elektrisk varmvattenberedare Ackumulatortank Korrosionskydd av koppar Högsta tillåtna temperatur 95 C Stort vattenmagasin Isolering av polyuretan Möjlighet att

Läs mer

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare NIBE PUB2 160-500 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. PUB2 160-500 är lämplig att ansluta till värmepump, gaseller

Läs mer

Användarhandbok FJVM 220

Användarhandbok FJVM 220 LEK Användarhandbok Fjärrvärmemodul UHB SE 1616-1 331762 Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Kontaktinformation Ett bra val 2 Värmeanläggningen husets

Läs mer

MOS SE ER57 STEATIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron LEK

MOS SE ER57 STEATIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron LEK MOS SE 1545-5 ER57 STEATIT 331289 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron Svenska Installation Uppställning Varmvattenberedaren skruvas loss från träpallen. Genom att variera längden

Läs mer

MOS SE PUB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB LEK

MOS SE PUB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB LEK MOS SE 1536-4 PUB2 031229 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB2 160-500 LEK CV-in CV-ut BLV V.v. 10 K.v. G AV BV SÄV VKV H 64 F PUB 44 E 63 65 8 C 42 43 11 95 41 vv kv FRONT A Ø D Utrustning 8 Avtappning

Läs mer

MOS SE PUB PUB LEK

MOS SE PUB PUB LEK MOS SE 0607-1 2 031030 160-500 LEK CV-in CV-ut SE BLV V.v. 10 K.v. G AV BV SÄV VKV F H 64 44 E 63 65 8 C 42 43 11 95 41 vv kv FRONT A Ø D Utrustning 8 Avtappning 10 Lyftögla ( 500) 11 Ställfötter 41 Kallvattenanslutning

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM LEK Användarhandbok Frånluftsmodul UHB SE 1549-3 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Kontaktinformation Ett bra val 2 Värmeanläggningen

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna MAV SE 101-12 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage 2 st. distanser

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS

Installatörshandbok VPB/VPBS Installatörshandbok Varmvattenberedare LEK IHB SE 1544-8 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 5 Elektrisk installation 15 Säkerhetsinformation 3 Givare 15 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

MOS 0609-2 VPA 450/300 031007 VPA 450/300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS LEK

MOS 0609-2 VPA 450/300 031007 VPA 450/300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS LEK LEK MOS 0609-2 031007 SE GB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS LEK LEK MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Allmänt 4 Konstruktion 4 Montering 4 Uppställning

Läs mer

Installatörshandbok AHP/AHPS

Installatörshandbok AHP/AHPS Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 1415-2 231350 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 2 AHP och AHPS Installationsalternativ 10 11 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

Byte av beredare F1245/F1255 LEK

Byte av beredare F1245/F1255 LEK SIT SE 1413-1 yte av beredare F1245/F1255 431300 SERVICEINSTRUKTION yte av beredare F1245/F1255 llmänt llmänt Vid byte av beredare i F1245/F1255 flyttas kylmodul, rörkopplingar, isolering och all elektrisk

Läs mer

EKS 500, 750, 1000 L. Användar- och installatörshandbok. User and installer manual EKS 500, 750, 1000 L. Gebruikers- en installateurshandleiding

EKS 500, 750, 1000 L. Användar- och installatörshandbok. User and installer manual EKS 500, 750, 1000 L. Gebruikers- en installateurshandleiding LEK LEK EKS 500, 750, 1000 L Användar- och installatörshandbok EKS 500, 750, 1000 L User and installer manual EKS 500, 750, 1000 L Gebruikers- en installateurshandleiding EKS 500, 750, 1000 L SE GB NL

Läs mer

Användarhandbok NIBE SAM 40

Användarhandbok NIBE SAM 40 Användarhandbok Tilluftsmodul LEK UHB SE 1549-1 331750 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Landspecifik information Kontaktinformation Ett

Läs mer

Användarhandbok NIBE SAM 41

Användarhandbok NIBE SAM 41 Användarhandbok NIBE SAM 41 Tilluftsmodul LEK UHB SE 1623-1 331771 Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation NIBE SAM 41 - Ett bra val 2 Skötsel av NIBE SAM 41 Regelbundna

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1435-4 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Uppställning 6 Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip Komponenter Systemprincip 3 3 3 Rörinstallation

Läs mer

Installatörshandbok AHP/AHPS

Installatörshandbok AHP/AHPS Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 1536-3 231350 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Installationsalternativ 12 Säkerhetsinformation 2 5 Elektrisk installation 14 2 Leverans och hantering

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VPA 300/200 EMALJ OCH KOPPAR. INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS VPA 300/200 Enamel and Copper

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VPA 300/200 EMALJ OCH KOPPAR. INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS VPA 300/200 Enamel and Copper MOS 0543-2 031001 R SE GB DE NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMALJ OCH KOPPAR INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS Enamel and Copper MONTAGE- UND BEDIENUNGSANWEISUNG MIT EMAILLIERTEM UND KUPFER-

Läs mer

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK 60 40 80 20 100 0 120 SIT 0946-4 Servicedisplay 031391 Serviceinstruktion servicedisplay EVP 500 SE Serviceinstruktion servicedisplay GB SERVICE INSTRUCTION service display RE10 LEK Servic LEK LEK SERVICEINSTRUKTION

Läs mer

VPB 500, 750, 1000 MOS 1540-4 VPB 500, 750, 1000 031723 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

VPB 500, 750, 1000 MOS 1540-4 VPB 500, 750, 1000 031723 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MOS 15-4 031723 SE GB NL FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES ASENNUS- JA HOITO-OHJEET MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt

Läs mer

VPAS 300/450. Användar- och installatörshandbok VPAS 300/450 SE. User and Installer manual VPAS 300/450 GB CHB LEK

VPAS 300/450. Användar- och installatörshandbok VPAS 300/450 SE. User and Installer manual VPAS 300/450 GB CHB LEK LEK VPAS 300/450 Användar- och installatörshandbok VPAS 300/450 SE User and Installer manual VPAS 300/450 GB CHB 1643-7 031038 Table of Contents Svenska Viktig information Till användaren Till installatören

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

NIBE VPB. Användar- och installatörshandbok NIBE VPB SE. User and Installer manual NIBE VPB GB. Käyttö- ja asennusohje NIBE VPB FI

NIBE VPB. Användar- och installatörshandbok NIBE VPB SE. User and Installer manual NIBE VPB GB. Käyttö- ja asennusohje NIBE VPB FI LEK LEK LEK NIBE VPB Användar- och installatörshandbok NIBE VPB SE User and Installer manual NIBE VPB GB Käyttö- ja asennusohje NIBE VPB FI Gebruikers- en installateurshandleiding NIBE VPB NL CHB 1643-6

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26 MOS SE 305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0354 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4

Läs mer

EKS 500 NL, EKS 1000 Exkl. El

EKS 500 NL, EKS 1000 Exkl. El EKS 500 NL, EKS 1000 Exkl. El Användar- och installatörshandbok EKS 500 NL, EKS 1000 Exkl. El User and installer manual EKS 500 NL, EKS 1000 Exkl. El Gebruikers- en installateurshandleiding EKS 500 NL,

Läs mer

ES24 160, 210, 300, 500

ES24 160, 210, 300, 500 ES24 160, 210, 300, 500 Användar- och installatörshandbok ES24 160, 210, 300, 500 User and installer manual ES24 160, 210, 300, 500 HKäyttö- ja asennusohje ES24 160, 210, 300, 500 Gebruikers- en installateurshandleiding

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235 V- 5Hz.5uF m(a) P,(W)...4 45 65 9 HEJSAN PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar M 8-8 SE MONTERINGSANVISNING FRIKYLA TILL FIGHTER 5/5 GRUNDFOS Type UPS 5-6 P/N:5956447 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt Detta

Läs mer

Användarhandbok FJVM 220

Användarhandbok FJVM 220 LEK Användarhandbok Fjärrvärmemodul UHB SE 1212-1 431266 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM Москва, Русаковская ул., 13А2 Тел\факс: +7 (499)703-4288 E-mail sales@grenergy.ru Веб-сайт www.grenergy.ru Användarhandbok Frånluftsmodul UHB SE 1214-2 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information

Läs mer

EL 150, 230, 300. Användar- och installatörshandbok. User and installer manual CHB LEK HKäyttö- ja asennusohje

EL 150, 230, 300. Användar- och installatörshandbok. User and installer manual CHB LEK HKäyttö- ja asennusohje EL 150, 230, 300 Användar- och installatörshandbok EL 150, 230, 300 User and installer manual EL 150, 230, 300 SE GB LEK HKäyttö- ja asennusohje EL 150, 230, 300 FI CHB 1635-4 3585 Table of Contents Svenska

Läs mer

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK LEK Installatörshandbok Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Demontering av

Läs mer

VPA 300/200. Användar- och installatörshandbok. User and Installer manual. Benutzer- und Installateurhandbuch. Gebruikers- en installateurshandleiding

VPA 300/200. Användar- och installatörshandbok. User and Installer manual. Benutzer- und Installateurhandbuch. Gebruikers- en installateurshandleiding VPA 300/200 Användar- och installatörshandbok VPA 300/200 User and Installer manual VPA 300/200 Benutzer- und Installateurhandbuch VPA 300/200 Gebruikers- en installateurshandleiding VPA 300/200 SE GB

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 MOS 0726-6 EVH-16: 35/55/100 611940 EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 SE FI GB MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 INSTALLATION INSTRUCTIONS EMINENT-E/CU/R

Läs mer

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 0826-4 6114 SE GB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C MONTERINGSANVISNING Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 1225 samt FIGHTER 1125

Läs mer

Panndatabas M10506. Panndatabas LEK

Panndatabas M10506. Panndatabas LEK TIF SE 0927-3 M10506 Teknisk information LEK Innehållsförteckning Måttskiss NIBE / TMV 3 FOKUS / TMV 4 ALBIN 5 AQUATOR 5 ARIMAX 5 ATMOS 5 AUTOTERM 6 BAXI / PERIFAL 6 OMBIFIRE / VEDSOL 6 T / BENTONE 7

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 38-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031593 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EKS 1000 UTAN ELPATRONANSLUTNINGAR

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EKS 1000 UTAN ELPATRONANSLUTNINGAR LEK MOS 1542-3 031698 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING UTAN ELPATRONANSLUTNINGAR INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS WITHOUT IMMERSION HEATER CONNECTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK MAV SE 0941-11 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1211-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Nibette 15 SE FI. Användar- och installatörshandbok Nibette 15. Käyttö- ja asennusohje Nibette 15 CHB

Nibette 15 SE FI. Användar- och installatörshandbok Nibette 15. Käyttö- ja asennusohje Nibette 15 CHB Nibette 15 Cu Användar- och installatörshandbok Nibette 15 Käyttö- ja asennusohje Nibette 15 SE FI MJ CHB 1734-8 031455 Table of Contents Svenska Viktig information Användarhandbok Installatörshandbok

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03154 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt

Läs mer

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump UHB SE 1315-2 231026 LEK

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump UHB SE 1315-2 231026 LEK Användarhandbok Luft/vatten-värmepump LEK UHB SE 1315-2 231026 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 89-1 2015-09-09 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80 För ditt eget minne Fyll i uppgifterna nedan.

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM LEK Användarhandbok Frånluftsmodul AHB SE 0927-1 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

POOL 10 MAV 0522-2 611154 POOL 10 SE MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

POOL 10 MAV 0522-2 611154 POOL 10 SE MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 02-2 6114 R SE MONTERINGSANVISNING GB INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C SE 3 SE Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 12 samt FIGHTER 11 med inbyggd eltillsats

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Användarhandbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vatten-värmepump UHB SE 1328-3 231835 LEK LEK LEK

Användarhandbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vatten-värmepump UHB SE 1328-3 231835 LEK LEK LEK LEK LEK LEK Användarhandbok 8, 12, 16 kw Luft/vatten-värmepump UHB SE 1328-3 231835 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 05

Användarhandbok NIBE SMO 05 LEK Användarhandbok Tillbehör LEK UHB SE 1144-1 031891 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. LEK PBD SE 1533-3 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EKS 1000 UTAN ELPATRONANSLUTNINGAR

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EKS 1000 UTAN ELPATRONANSLUTNINGAR LEK MOS 1018-1 031698 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING UTAN ELPATRONANSLUTNINGAR INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS WITHOUT IMMERSION HEATER CONNECTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES

Läs mer

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Innehåll SE Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Funktionsprincip 3 Inställningar / Systembeskrivning 4 Inställningar

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump. 8, 12, 16 kw UHB SE 1512-4 231835 LEK LEK

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump. 8, 12, 16 kw UHB SE 1512-4 231835 LEK LEK LEK LEK LEK Användarhandbok 8, 12, 16 kw Luft/vatten-värmepump UHB SE 1512-4 231835 Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Landspecifik information

Läs mer

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK MOS SE 02-7 NIBE ELK 23 646 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 23 LEK Innehåll Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanelen Funktioner på frontpanelen Strömställare

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. PBD SE 1513-1 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns med

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1227-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031963 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Ifylles när produkten är installerad 2 beskrivning Funktionsprincip 3 Frontpanel Displayförklaring

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Installatörshandbok SE-PV 3031

Installatörshandbok SE-PV 3031 Installatörshandbok IHB SE 1422-1 331135 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 4 Montering 8 Symboler Märkning 2 2 5 Elinkoppling 14 Garanti Copyright Kontaktinformation 2 Leverans och hantering

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FLM

Installatörshandbok NIBE FLM Installatörshandbok Frånluftsmodul IHB SE 1546-1 331701 Innehållsförteckning 1 Viktig information 4 6 Programinställningar 22 Säkerhetsinformation 4 Startguiden 22 2 Leverans och hantering Transport 7

Läs mer

METROSAVER MB F & F-PC

METROSAVER MB F & F-PC METROSAVER MB F & F-PC LEK LEK 08.947-1505 IHB SE 1522-1 331367 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Komponentplacering Component locations 2 2 Oversættelsestabel Översättningstabell Translation

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Installatörshandbok. SE-PV 3031 Solcellspaket IHB SE 1513-2 331135

Installatörshandbok. SE-PV 3031 Solcellspaket IHB SE 1513-2 331135 Installatörshandbok IHB SE 1513-2 331135 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 4 Montering 8 Symboler Märkning 2 2 5 Elinkoppling 14 Garanti Copyright Kontaktinformation 2 Leverans och hantering

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 20

Användarhandbok NIBE SMO 20 Användarhandbok Styrmodul LEK UHB SE 1322-1 231578 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 9. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 12.

Läs mer

LIKSTRÖMSANOD CORREX UP

LIKSTRÖMSANOD CORREX UP MAV 1208-1 Likströmsanod 031399 MONTERINGSANVISNING LIKSTRÖMSANOD CORREX UP 2.3-919 Allmänt CORREX UP 2.3-919 är en likströmsanod för korrosionsskydd för emaljerade varmvattenberedare som Nibe Compact

Läs mer

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep anv)

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep anv) MAV SE 055-4677 F10P/60P/410P - extern värmekälla R MONTERINGSANVISNING Dockningssats FIGHTER 10P/60P/410P - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep anv) FIGHTER 10P/60P/410P ved, olja

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

Användarhandbok NIBE F2026

Användarhandbok NIBE F2026 Användarhandbok Luft/vatten-värmepump LEK UHB SE 1125-1 031860 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 4 Serienummer 5 Landspecifik information 6 Kontaktinformation

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FLM

Installatörshandbok NIBE FLM Installatörshandbok Frånluftsmodul IHB SE 1549-3 331701 Innehållsförteckning 1 Viktig information 4 6 Programinställningar 20 Säkerhetsinformation 4 Startguiden 20 2 Leverans och hantering Transport 7

Läs mer

Elektra C ... 15 ... 9 GB... 11 NO... 13 ... 23 ... 17 ... 25 ... 29 ... 27

Elektra C ... 15 ... 9 GB... 11 NO... 13 ... 23 ... 17 ... 25 ... 29 ... 27 SE... 9 GB... 11 NO... 13 FR... 15 RU... 17 DE... 19 PL... 21 FI... 23 NL... 25 ES... 27 IT... 29 ELC331 ELC623, ELC633, ELC923, ELC933, ELC1533 min 300 mm 9 16 300/240 445/336 445 375 300 340 375 430

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 40

Användarhandbok NIBE SMO 40 Användarhandbok Styrmodul LEK UHB SE 1546-3 231579 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Användarhandbok NIBE F130. Varmvattenvärmepump

Användarhandbok NIBE F130. Varmvattenvärmepump LEK Användarhandbok Varmvattenvärmepump UHB SE 1433-1 231983 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Upp-/nedknappar (flytta/öka/minska) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) En detaljerad förklaring

Läs mer

Användarhandbok NIBE F110

Användarhandbok NIBE F110 Användarhandbok Varmvattenvärmepump LEK UHB SE 1420-3 231973 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 12. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Kamrör / Ribbed pipe radiator

Kamrör / Ribbed pipe radiator Kamrör / Ribbed pipe radiator SE... 4 GB... 4 RU... 5 Kamrörsradiator / Ribbed pipe radiator Mått / Dimensions/Основные размеры A min 300 180 125 min 50 125 B 185 min 200 Typ/Type/Модель A [mm] B [mm]

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer