- Kostnaderna för affärsresor förväntas generellt sett att stiga, trots nuvarande ekonomiska förutsättningar -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Kostnaderna för affärsresor förväntas generellt sett att stiga, trots nuvarande ekonomiska förutsättningar -"

Transkript

1 Kontakt: Suzanne Withers +44 (0) november 2008 AMERICAN EXPRESS PRESENTERAR GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT FÖR Kostnaderna för affärs förväntas generellt sett att stiga, trots nuvarande ekonomiska förutsättningar - - Europeiska hotellprognoser förutspår prisökningar på upp till 6,5 procent - Flygpriserna beräknas öka med upp till nio procent för europeiska företag, medan företag i Norden kan få se höjningar på upp till åtta procent, enligt American Express årliga Global Business Travel Forecast som presenterades i slutet av oktober. Prognosen för 2009, gällande framtida pristrender för affärs, förutspår att 2009 års priser kommer att påverkas av reducerad kapacitet och reducerad konkurrens, vilket medför sänkta priser vad gäller flyg och hotell på vissa marknader. Prognosen hävdar även att företagen kan förvänta sig ytterligare 15 procents ökning utöver grundpriserna, som ett resultat av flygbolagens fortsatta separering av tjänster som incheckning av bagage, förfriskningar ombord och avgifter för service som placering vid mittgång. Både leverantörer och köpare av och relaterade tjänster kan förväntas möta nya operativa utmaningar under det kommande året. Undersökningen visar på ett ökat behov för företagsledare samt rese- och inköpschefer att betrakta 2009 års budget för som en investering i företagets tillväxt. Kaveh Atrak, VD på American Express Business Travel Nordic, förklarar: Med stigande kostnader måste företagsledare acceptera behovet av att balansera rese- och representationskostnader med den roll na spelar som en viktig inkomstgenererande funktion. I en besvärlig ekonomisk miljö kommer framgångsrika strategier för rese- och representation att baseras på totala kostnaden för en affärsresa, något som även inbegriper kostnader som parkeringsavgifter, flygpriser, måltider och andra relaterade utgifter. Resekostnader måste betraktas som en investering i företagets tillväxt. Effektiv mätning av avkastningen på denna investering kommer att komplettera de besparingar som uppnås genom att kontrollera resekostnader genom omfattande regelverk för och ökad efterrättelse av dessa regelverk av affärsresenärerna.

2 Global prognos för affärsresande Prognosen, som sammanställts av American Express Business Travel s Advisory Services, förutspår att den genomsnittliga kostnaden för inrikes och utrikes för nordiska företag återigen kommer att öka under Detta kommer att ge återverkningar på andra områden inklusive hotell, biluthyrning samt företagsmöten och arrangemang. Allt eftersom leverantörer anpassar sig till stigande driftskostnader kommer allt fler serviceavgifter att skapa nya utmaningar för företagens reseadministratörer under Atrak fortsätter; Med tanke på flygkostnader, biluthyrning och hotellvistelse förväntar vi att ett nordiskt företags kostnader för en genomsnittlig inrikesresa ska öka med tre procent. En ökning med sex procent kan förväntas för internationella. Globalt 2009 Prognostiserade ökningar Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Inrikes/ Utrikes/Längre Mellansegment Nordamerika (-3)% till 5% 1% till 6% (-1)% till 6% (-2)% till 4.5% Europa 0% till 4% 1% till 9% 0% till 6.5% 0% till 5% Asien/Stilla havet 2% till 4% 5% till 7% 8% till 12% 8% till 13% Latinamerika 3% till 5% 2% till 4% 4% till 6% 3% till 7% Globalt (-1)% till 5% 2% till 7% (-1)% till 6% (-2)% till 5% Global prognos flygpriser Det ökade antalet avgifter för bagage, och andra avgifter som införts av flygbolagen, kommer tillsammans med kapacitetsminskningar att dominera flygprismarknaden under Detta kommer att skapa ett betydande behov hos företagen att etablera och tydliggöra nya riktlinjer för sina affärsresenärer. Atrak förklarar: Som en reaktion på 2008 års rekordhöga energipriser började många flygbolag att ta ut avgifter för olika tjänster som incheckning av bagage, förfriskningar samt placering vid mittgång. För att i viss mån lindra effekten av dessa nya avgifter, som redan införts i USA, råder vi företagen att fokusera på att försäkra sig om att planerade lever upp till de riktlinjer som skapats för att främja en effektiv användning av denna affärsinvestering. Kapacitetsnedskärningar kommer förmodligen att leda till en brist på tillgängliga stolar i lägre prisklasser. Ändringar i prissättning och krav på minimilängd för uppehåll, osäkerhet kring framtida priser på jetbränsle, förändringar vad gäller bolagskonsolideringar och allianser, samt hårdare kontroll gällande kontraktprestationsmätningar kommer förmodligen att skapa prishöjningar. Det förväntas att priserna pressas ned på grund av avmattningen i den globala ekonomin, förbättrad kravhantering hos företagen samt starkare efterrättelse av regelverk för. Det förväntas även att lågprisbolagens expansion, effektivisering av flygplan och flygbolagens verksamheter samt industrins fortsatta avreglering kommer att lindra höjningarna. 2

3 Global prognos hotellkostnader Även om American Express Business Travel förutsätter viss tillväxt i den globala hotellindustrin kommer de flesta regioner att uppleva något minskad beläggning, vilket kommer att hålla prisökningarna på lägre nivåer än de vi sett under De rekordhöga oljepriserna under 2008 kommer att fortsätta att påverka hotellindustrin, nedskärningar i kapaciteten hos flygbolagen kommer att hålla ned efterfrågan på vissa marknader. Eftersom nya hotell ökar den globala tillgången och efterfrågan minskar på vissa marknader kommer reseköpare att få ökat förhandlingsutrymme vad gäller 2009 års priser. Prognos för strategiska möten De ekonomiska förhållandena fortsättar att dra uppmärksamhet till möten som en källa för besparingar. Företagsledare kommer att eftersträva ökad transparens gällande möteskostnader och vilja mäta företagets kapitalavkastning för möten och arrangemang. En effektiv taktik för kravhantering, en tendens mot kortare möten och att arrangemang hålls på mer närliggande destinationer kommer att hjälpa företagen att uppnå bästa möjliga ROI. Implementering och skapande av riktlinjer för möten förväntas ge företagen en möjlighet att driva kostnadsbesparingar. Enligt en nyligen utförd undersökning gällande American Express kunder har 70 procent av företagen inga definierade riktlinjer för möten. Teknikutvecklingen erbjuder kostnadseffektiva metoder att komplettera program för möten och arrangemang. Telefonkonferenser och sociala nätverk på webben ökar i popularitet, som verktyg för att stärka relationer som skapats genom traditionella möten. Avtal och gemensam planering för övernattning och möten på hotell förväntas möjliggöra att företagen får bättre kontroll över dessa områden och att de där kan göra besparingar. Framförhandlade paket med önskvärt innehåll kommer att förenkla arbetet med att se till att riktlinjerna efterföljs. Dessutom antyder prognosen att många företag kommer att söka efter alternativa resesätt, som tåg eller bil i stället för flyg, i de fall där dessa alternativ är möjliga och kan skära kostnader.denna fokus på alternativa transportformer kommer även att stödja ett företags CSR och initiativ för miljöriktigt resande. Strategier för kostnadskontroll för 2009 Företag runt världen söker efter nya sätt att hantera sina reseinvesteringar och maximera värdet på sina program för och representation. American Express påpekar flera steg som ett företag kan ta: Företag bör utvärdera sin resepolitik för att säkra att resenärerna har utförliga riktlinjer för att kunna navigera i den nuvarande resemiljön. Förutom en stram resepolicy kan kravhantering och ökat fokus på efterrättelse generera besparingar. Utvärderingar och jämförelser mot tidigare år och branschkollegor kan skapa möjligheter för reseköparna att bli mer medvetna om generella resmönster och ytterligare hjälpa till att skapa kostnadskontroll på en dynamisk marknad. 3

4 Ytterligare prognoser och trender för flyg/hotell/biluthyrning i Europa Europa 2009 Prognostiserade ökningar Inrikes / Utrikes/Längre Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Biluthyrningskostnader Mellansegment UK (-2)% till 1% (-2)% till 2% 0% till 5% 0% till 4.5% (-1)% till 2% Frankrike 1% till 3% 3% till 8% 3% till 6.5% 2% till 5% 0% till 3% Tyskland 2% till 5% 3% till 9% 2.5% till 6.5% 1% till 5% (-1)% till 2% Norden / (-1)% till 2% Sverige 1% till 4% 4% till 8% 2% till 5% 1.5% till 4.5% Europa 0% till 4% 1% till 9% 0% till 6.5% 0% till 5% (-1)% till 2% Faktorer som kan driva på ökningar: o Flygkostnader: Ökad efterfrågan på affärs till Asien, tillsammans med ökande bränslekostnader och en minskad kapacitet på kortdistansrutter kommer att driva fram en högre prissättning. o Hotell: Efterfrågan är stor i städer inom framträdande sektorer av olje- och naturresurser, samt städer som är kopplade till dessa sektorer, som Aberdeen, Dubai, Oslo och Moskva. o Flygkostnader: Nedgången i ekonomin tillsammans med konkurrensen på internationella och långdistansrutter kommer att orsaka en minskad efterfrågan. o Hotell: Minskad efterfrågan som resultat av reducerad trafik till ekonomiskt utsatta områden (speciellt London och Frankfurt) kommer att dämpa ökningarna under American Express Global Business Travel Forecast kan köpas i två olika rapportutgåvor. För att beställa en kopia, besök https://www.b-there.com/arm/2009gbtf. -SLUT- Noteringar till redaktörer: Regionala huvudpunkter Nordamerika flyg/hotell/biluthyrning prognoser och trender Den globala ekonomiska nedgången kan leda till en långsammare ökning av efterfrågan på tillgängliga flygstolar och med tanke på de avgifter som läggs på grundpriserna är det troligt att en reducering av Nordamerikas flygpriser kan uppstå. 4

5 Inrikes / Utrikes/Längre Nordamerika 2009 Prognostiserade ökningar Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Biluthyrningskostnader Mellansegment (-1)% till USA (-5)% till 5% 1% till 6% 5.5% (-2)% till 4.5% -2% till 3% Kanada (-3)% till 5% 3% till 8% 2% till 7% 1% till 5% 0% till 3% Nordamerika (-3)% till 5% 1% till 6% (-1)% till 6% (-2)% till 4.5% (-2)% till 3% Faktorer som kan driva på ökningar: o Flygkostnader: I samklang med globala trender kommer det Nordamerikanska segmentet troligtvis att uppleva reducerad kapacitet, ökade biljettrestriktioner, menybaserad prissättning (speciellt på USA-marknaden) och striktare kontraktupprätthållande. o Hotell: Efterfrågan på hotellrum i de viktigaste städerna i USA kommer att fortsätta sätta press uppåt vad gäller priserna. o Bilar: Hyresavgifterna och högre bränslepriser kan sätta ytterligare press på budgeten för biluthyrning. o Flygkostnader: Reducerad efterfrågan, potentiellt sjunkande bränslepriser och ansträngningar från företagen att uppnå ökad efterföljelse av riktlinjer och kravhantering kommer att hjälpa till att hålla priserna nere. o Hotell: När pendeln svänger mot köparens marknad kan en bromsande efterfrågan inrikes och hotellpriser (som kan uppvägas av ökningar i internationell efterfrågan) kopplat till ökad inventering och striktare restriktioner från företagen dämpa prisökningar. o Biluthyrning: Konkurrens kommer att hjälpa till att mildra en eventuell ökning av hyrpriserna, medan en väntad ökning i efterfrågan, som förväntas leda till att företagen styr sina anställda mot att hyra bilar i stället för att använda sina egna, kommer att leda till press vad gäller kostnadsökningarna för biluthyrning. Latinamerika & Karibien (LAC) flyg/hotell/biluthyrning prognoser och trender Latinamerika & Karibien 2009, Prognostiserade ökningar Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Biluthyrningskostnader Inrikes / Utrikes/Längre Mellan-segment Argentina 3% till 7% 0% till 3% 6% till 9% 4% till 6% 0% till 2% Brasilien 5% till 8% 1% till 3% 7% till 9% 6% till 8% 0% till 2% Mexiko 2% till 5% 2% till 4% 3% till 5% 2% till 5% 0% till 2% LAC 3% till 5% 2% till 4% 4% till 6% 3% till 7% 0% till 2% 5

6 Faktorer som kan driva på ökningar: o Flygkostnader: Kapacitetsminskningar, på grund av företagskonsolideringar och nedläggningar, borde tillsammans med stigande bränslepriser pressa upp flygpriserna. o Hotell: Högre driftkostnader kan driva på kostnadsökningar under det kommande året. o Flygkostnader: Förbättrad uppföljning av företagens resepolicy och kravhantering, tillsammans med ökad marknadspåverkan från lågprisbolag, kan hjälpa till att dämpa vissa planerade ökningar. o Hotell: En minskad efterfrågan, baserat på flygbranschens aktuella situation och introduktionen av ytterligare erbjudanden på marknaden, borde hjälpa till att dämpa prisökningarna. Asien/Stilla havs-regionen flyg/hotell/biluthyrning prognoser och trender JAPA 2009 Prognostiserade ökningar Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Biluthyrning Inrikes / Utrikes/Längre Mellan-segment Australien 2% - 4% 4% - 6% 5% - 9% 5% - 9% Kina 4% - 8% 7% - 10% 9% - 13% 9% - 13% Hong Kong 2% - 4% 2% - 5% 10% - 14% 7% - 12% Indien -3% - 3% 0% - 3% 16% - 20% 14% - 18% Japan 5% - 8% 8% - 12% 1% - 3% 2% - 4% Singapore 2% - 5% 4% - 6% 10% - 14% 10% - 14% Asien Stilla havsregionen 2% - 4% 5% - 7% 8% - 12% 8% - 13% -1% - 2% Faktorer som kan driva på ökningar: o Flygkostnader: Ekonomin fortsätter att vara relativt stabil, stark lokal dominans för många bolag, en majoritet av rutterna utgörs av de mer lönsamma långdistansrutterna. o Hotell: Efterfrågan är även fortsättningsvis högre än tillgång på en majoritet av nyckelmarknaderna. o Flygkostnader: En inbromsad ekonomi kan orsaka minskad efterfrågan på vissa marknader, särskilt gällande trafiken till Amerika. o Hotell: Nya hotellprojekt på nyckelmarknader borde lösa vissa efterfrågeproblem och lätta på pressen uppåt vad gäller priserna, jämfört med föregående år. o Bilar: Ökad konkurrens för resevaluta på företagsmarknaden American Express Global Business Travel Forecast kan köpas i två olika rapportutgåvor. För att beställa en kopia, besök https://www.b-there.com/arm/2009gbtf. 6

7 Prognosmetoder Prognoserna har baserats på en kombination av statistisk prognostisering, fördjupad research på leverantörsmarknader, regionala ekonomiska trender, intervjuer med branschanalytiker på American Express, samt analyser av rapporter som utförts av American Express och andra. Smith Travel Research har även använts för hotellresearch vad gäller specifika marknader och trender. Prognoserna och antagandena som ges i rapporten baseras på information som sammanställts från ett antal olika interna och externa källor och ingen garanti kan ges vad gäller riktigheten i dessa prognoser och antaganden. Faktiska förändringar i kostnader för affärs kan komma att skilja sig signifikant från prognostiserade data, särskilt som resultat av oförutsedda framtida politiska, ekonomiska och/eller miljömässiga händelser. Om American Express Business Travel American Express Business Travel (www.americanexpress.com/businesstravel) är en avdelning inom American Express Company. Syftet är att hjälpa kunderna få ut största möjliga värde av sina reseinvesteringar genom ökade kostnadsbesparingar, enastående kundtjänst och ökad utgiftskontroll. American Express Business Travel kan erbjuda mindre, mellanstora företag och multinationella bolag en kombination av branschledande bokningsteknik, konsultexpertis inom reseadministration, strategiskt förhandlingsstöd för outsourcing och leverantörsförhandlingar och en kundtjänst som är tillgänglig online och offline, över allt i hela världen. American Express driver ett av världens största resebyrånätverk med en reseförsäljning om 26.4 miljarder USD under år American Express Company (www.americanexpress.com) är ett diversifierat världsomspännande rese-, finans- och nätverkstjänsteföretag, grundat Det är världsledande vad gäller konto- och kreditkort, resecheckar, rese- och affärsresetjänster. 7

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013 Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013 Copyright 2013 CWT Det övergripande läget Världsekonomin fortsätter sin ojämna återhämtning Den ekonomiska aktiviteten stabiliseras gradvis

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa

Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa Analysgaranti* 21 December 2007 Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa Ticket går mot ett starkt 2007 där en mer tydlig strategi börjar ge betalt. Men en bit kvarstår till att nå målet om en

Läs mer

Förord. USA visade vägen

Förord. USA visade vägen Hotels.com Hotel Price Index Översikt över globala hotellpriser: Jan-Jun 2013 Översikt över globala hotellpriser: Jan-Jun 2013 Inledning Hotels.com Hotel Price IndexTM (HPI ) är en regelbundet återkommande

Läs mer

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik 2014 Utvecklad säkerhet med ny teknik VD har ordet 2 4 Marknader 6 7 Strategi 8 9 Vårt erbjudande 10 13 Verksamheter 14 19 Översikt affärssegmenten 14 15 Security Services North America 16 Security Services

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

På väg mot Route 2015... Flik Intervju med Kurt Ritter och Wolfgang M. Neumann... 3 Hälsning från Kurt Ritter... 5 Kort om Rezidor...

På väg mot Route 2015... Flik Intervju med Kurt Ritter och Wolfgang M. Neumann... 3 Hälsning från Kurt Ritter... 5 Kort om Rezidor... Årsredovisning 2012 Innehåll På väg mot Route 2015... Flik Intervju med Kurt Ritter och Wolfgang M. Neumann... 3 Hälsning från Kurt Ritter... 5 Kort om Rezidor... 6 Varumärken Radisson Blu... 8 Park Inn

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus, Nicolas Espinoza FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING Solberg The Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Koncernen har en portfölj med fler än 400 hotell i drift och under utveckling med 87 000 rum i över 60 länder i Europa,

Läs mer

Entreprenörskap i industriella nätverk

Entreprenörskap i industriella nätverk Arbetsrapport till Konkurrensverket Entreprenörskap i industriella nätverk En studie av nätverksberoende för småföretagande efter den formella avregleringen Maria Dembrower Sektionen för marknadsföring

Läs mer

Please, do not disturb.

Please, do not disturb. Please, do not disturb. Come inside and join our world of hospitality! Årsredovisning 2013 Innehåll Rezidor på 30 sekunder... Flik VD-ord...2 4D-strategin...6 Våra varumärken...10 Marknadsutveckling...16

Läs mer

Regionplane- och trafikkontoret Box 4414, 102 69 Stockholm Tel: 08-737 44 23 Fax: 08-737 25 66 e-post: rtk@rtk.sll.se www.rtk.sll.

Regionplane- och trafikkontoret Box 4414, 102 69 Stockholm Tel: 08-737 44 23 Fax: 08-737 25 66 e-post: rtk@rtk.sll.se www.rtk.sll. Destination Stockholm Regionen som mötesplats för affärsresande Regionplane- och trafikkontorets rapporter 1997 1 Nio gånger i livet 1997 2 Tankar om framtiden 1997 3 Våra näringar 1997 4 Minsta möjliga

Läs mer

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD VÅR VISION: Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats. Vi kommer att resa mer i framtiden inte mindre. Men kommer

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Bästa aktieägare! 2005 blev ett händelserikt år med 100-årsfirande, en rad nya utmaningar och förvärv. Under året har Trelleborg

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB

Årsredovisning 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Årsredovisning 1998 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Ett starkt trafiksystem SAS erbjuder sina kunder ett globalt trafiksystem, ett nätverk genom vilket kunden kan resa enkelt och

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen innehåller en diskussion och analys av Ericssons koncernredovisning och verksamhetens resultat 2007 samt annan information. Den omfattar även framtidsinriktad

Läs mer