- Kostnaderna för affärsresor förväntas generellt sett att stiga, trots nuvarande ekonomiska förutsättningar -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Kostnaderna för affärsresor förväntas generellt sett att stiga, trots nuvarande ekonomiska förutsättningar -"

Transkript

1 Kontakt: Suzanne Withers +44 (0) november 2008 AMERICAN EXPRESS PRESENTERAR GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT FÖR Kostnaderna för affärs förväntas generellt sett att stiga, trots nuvarande ekonomiska förutsättningar - - Europeiska hotellprognoser förutspår prisökningar på upp till 6,5 procent - Flygpriserna beräknas öka med upp till nio procent för europeiska företag, medan företag i Norden kan få se höjningar på upp till åtta procent, enligt American Express årliga Global Business Travel Forecast som presenterades i slutet av oktober. Prognosen för 2009, gällande framtida pristrender för affärs, förutspår att 2009 års priser kommer att påverkas av reducerad kapacitet och reducerad konkurrens, vilket medför sänkta priser vad gäller flyg och hotell på vissa marknader. Prognosen hävdar även att företagen kan förvänta sig ytterligare 15 procents ökning utöver grundpriserna, som ett resultat av flygbolagens fortsatta separering av tjänster som incheckning av bagage, förfriskningar ombord och avgifter för service som placering vid mittgång. Både leverantörer och köpare av och relaterade tjänster kan förväntas möta nya operativa utmaningar under det kommande året. Undersökningen visar på ett ökat behov för företagsledare samt rese- och inköpschefer att betrakta 2009 års budget för som en investering i företagets tillväxt. Kaveh Atrak, VD på American Express Business Travel Nordic, förklarar: Med stigande kostnader måste företagsledare acceptera behovet av att balansera rese- och representationskostnader med den roll na spelar som en viktig inkomstgenererande funktion. I en besvärlig ekonomisk miljö kommer framgångsrika strategier för rese- och representation att baseras på totala kostnaden för en affärsresa, något som även inbegriper kostnader som parkeringsavgifter, flygpriser, måltider och andra relaterade utgifter. Resekostnader måste betraktas som en investering i företagets tillväxt. Effektiv mätning av avkastningen på denna investering kommer att komplettera de besparingar som uppnås genom att kontrollera resekostnader genom omfattande regelverk för och ökad efterrättelse av dessa regelverk av affärsresenärerna.

2 Global prognos för affärsresande Prognosen, som sammanställts av American Express Business Travel s Advisory Services, förutspår att den genomsnittliga kostnaden för inrikes och utrikes för nordiska företag återigen kommer att öka under Detta kommer att ge återverkningar på andra områden inklusive hotell, biluthyrning samt företagsmöten och arrangemang. Allt eftersom leverantörer anpassar sig till stigande driftskostnader kommer allt fler serviceavgifter att skapa nya utmaningar för företagens reseadministratörer under Atrak fortsätter; Med tanke på flygkostnader, biluthyrning och hotellvistelse förväntar vi att ett nordiskt företags kostnader för en genomsnittlig inrikesresa ska öka med tre procent. En ökning med sex procent kan förväntas för internationella. Globalt 2009 Prognostiserade ökningar Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Inrikes/ Utrikes/Längre Mellansegment Nordamerika (-3)% till 5% 1% till 6% (-1)% till 6% (-2)% till 4.5% Europa 0% till 4% 1% till 9% 0% till 6.5% 0% till 5% Asien/Stilla havet 2% till 4% 5% till 7% 8% till 12% 8% till 13% Latinamerika 3% till 5% 2% till 4% 4% till 6% 3% till 7% Globalt (-1)% till 5% 2% till 7% (-1)% till 6% (-2)% till 5% Global prognos flygpriser Det ökade antalet avgifter för bagage, och andra avgifter som införts av flygbolagen, kommer tillsammans med kapacitetsminskningar att dominera flygprismarknaden under Detta kommer att skapa ett betydande behov hos företagen att etablera och tydliggöra nya riktlinjer för sina affärsresenärer. Atrak förklarar: Som en reaktion på 2008 års rekordhöga energipriser började många flygbolag att ta ut avgifter för olika tjänster som incheckning av bagage, förfriskningar samt placering vid mittgång. För att i viss mån lindra effekten av dessa nya avgifter, som redan införts i USA, råder vi företagen att fokusera på att försäkra sig om att planerade lever upp till de riktlinjer som skapats för att främja en effektiv användning av denna affärsinvestering. Kapacitetsnedskärningar kommer förmodligen att leda till en brist på tillgängliga stolar i lägre prisklasser. Ändringar i prissättning och krav på minimilängd för uppehåll, osäkerhet kring framtida priser på jetbränsle, förändringar vad gäller bolagskonsolideringar och allianser, samt hårdare kontroll gällande kontraktprestationsmätningar kommer förmodligen att skapa prishöjningar. Det förväntas att priserna pressas ned på grund av avmattningen i den globala ekonomin, förbättrad kravhantering hos företagen samt starkare efterrättelse av regelverk för. Det förväntas även att lågprisbolagens expansion, effektivisering av flygplan och flygbolagens verksamheter samt industrins fortsatta avreglering kommer att lindra höjningarna. 2

3 Global prognos hotellkostnader Även om American Express Business Travel förutsätter viss tillväxt i den globala hotellindustrin kommer de flesta regioner att uppleva något minskad beläggning, vilket kommer att hålla prisökningarna på lägre nivåer än de vi sett under De rekordhöga oljepriserna under 2008 kommer att fortsätta att påverka hotellindustrin, nedskärningar i kapaciteten hos flygbolagen kommer att hålla ned efterfrågan på vissa marknader. Eftersom nya hotell ökar den globala tillgången och efterfrågan minskar på vissa marknader kommer reseköpare att få ökat förhandlingsutrymme vad gäller 2009 års priser. Prognos för strategiska möten De ekonomiska förhållandena fortsättar att dra uppmärksamhet till möten som en källa för besparingar. Företagsledare kommer att eftersträva ökad transparens gällande möteskostnader och vilja mäta företagets kapitalavkastning för möten och arrangemang. En effektiv taktik för kravhantering, en tendens mot kortare möten och att arrangemang hålls på mer närliggande destinationer kommer att hjälpa företagen att uppnå bästa möjliga ROI. Implementering och skapande av riktlinjer för möten förväntas ge företagen en möjlighet att driva kostnadsbesparingar. Enligt en nyligen utförd undersökning gällande American Express kunder har 70 procent av företagen inga definierade riktlinjer för möten. Teknikutvecklingen erbjuder kostnadseffektiva metoder att komplettera program för möten och arrangemang. Telefonkonferenser och sociala nätverk på webben ökar i popularitet, som verktyg för att stärka relationer som skapats genom traditionella möten. Avtal och gemensam planering för övernattning och möten på hotell förväntas möjliggöra att företagen får bättre kontroll över dessa områden och att de där kan göra besparingar. Framförhandlade paket med önskvärt innehåll kommer att förenkla arbetet med att se till att riktlinjerna efterföljs. Dessutom antyder prognosen att många företag kommer att söka efter alternativa resesätt, som tåg eller bil i stället för flyg, i de fall där dessa alternativ är möjliga och kan skära kostnader.denna fokus på alternativa transportformer kommer även att stödja ett företags CSR och initiativ för miljöriktigt resande. Strategier för kostnadskontroll för 2009 Företag runt världen söker efter nya sätt att hantera sina reseinvesteringar och maximera värdet på sina program för och representation. American Express påpekar flera steg som ett företag kan ta: Företag bör utvärdera sin resepolitik för att säkra att resenärerna har utförliga riktlinjer för att kunna navigera i den nuvarande resemiljön. Förutom en stram resepolicy kan kravhantering och ökat fokus på efterrättelse generera besparingar. Utvärderingar och jämförelser mot tidigare år och branschkollegor kan skapa möjligheter för reseköparna att bli mer medvetna om generella resmönster och ytterligare hjälpa till att skapa kostnadskontroll på en dynamisk marknad. 3

4 Ytterligare prognoser och trender för flyg/hotell/biluthyrning i Europa Europa 2009 Prognostiserade ökningar Inrikes / Utrikes/Längre Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Biluthyrningskostnader Mellansegment UK (-2)% till 1% (-2)% till 2% 0% till 5% 0% till 4.5% (-1)% till 2% Frankrike 1% till 3% 3% till 8% 3% till 6.5% 2% till 5% 0% till 3% Tyskland 2% till 5% 3% till 9% 2.5% till 6.5% 1% till 5% (-1)% till 2% Norden / (-1)% till 2% Sverige 1% till 4% 4% till 8% 2% till 5% 1.5% till 4.5% Europa 0% till 4% 1% till 9% 0% till 6.5% 0% till 5% (-1)% till 2% Faktorer som kan driva på ökningar: o Flygkostnader: Ökad efterfrågan på affärs till Asien, tillsammans med ökande bränslekostnader och en minskad kapacitet på kortdistansrutter kommer att driva fram en högre prissättning. o Hotell: Efterfrågan är stor i städer inom framträdande sektorer av olje- och naturresurser, samt städer som är kopplade till dessa sektorer, som Aberdeen, Dubai, Oslo och Moskva. o Flygkostnader: Nedgången i ekonomin tillsammans med konkurrensen på internationella och långdistansrutter kommer att orsaka en minskad efterfrågan. o Hotell: Minskad efterfrågan som resultat av reducerad trafik till ekonomiskt utsatta områden (speciellt London och Frankfurt) kommer att dämpa ökningarna under American Express Global Business Travel Forecast kan köpas i två olika rapportutgåvor. För att beställa en kopia, besök https://www.b-there.com/arm/2009gbtf. -SLUT- Noteringar till redaktörer: Regionala huvudpunkter Nordamerika flyg/hotell/biluthyrning prognoser och trender Den globala ekonomiska nedgången kan leda till en långsammare ökning av efterfrågan på tillgängliga flygstolar och med tanke på de avgifter som läggs på grundpriserna är det troligt att en reducering av Nordamerikas flygpriser kan uppstå. 4

5 Inrikes / Utrikes/Längre Nordamerika 2009 Prognostiserade ökningar Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Biluthyrningskostnader Mellansegment (-1)% till USA (-5)% till 5% 1% till 6% 5.5% (-2)% till 4.5% -2% till 3% Kanada (-3)% till 5% 3% till 8% 2% till 7% 1% till 5% 0% till 3% Nordamerika (-3)% till 5% 1% till 6% (-1)% till 6% (-2)% till 4.5% (-2)% till 3% Faktorer som kan driva på ökningar: o Flygkostnader: I samklang med globala trender kommer det Nordamerikanska segmentet troligtvis att uppleva reducerad kapacitet, ökade biljettrestriktioner, menybaserad prissättning (speciellt på USA-marknaden) och striktare kontraktupprätthållande. o Hotell: Efterfrågan på hotellrum i de viktigaste städerna i USA kommer att fortsätta sätta press uppåt vad gäller priserna. o Bilar: Hyresavgifterna och högre bränslepriser kan sätta ytterligare press på budgeten för biluthyrning. o Flygkostnader: Reducerad efterfrågan, potentiellt sjunkande bränslepriser och ansträngningar från företagen att uppnå ökad efterföljelse av riktlinjer och kravhantering kommer att hjälpa till att hålla priserna nere. o Hotell: När pendeln svänger mot köparens marknad kan en bromsande efterfrågan inrikes och hotellpriser (som kan uppvägas av ökningar i internationell efterfrågan) kopplat till ökad inventering och striktare restriktioner från företagen dämpa prisökningar. o Biluthyrning: Konkurrens kommer att hjälpa till att mildra en eventuell ökning av hyrpriserna, medan en väntad ökning i efterfrågan, som förväntas leda till att företagen styr sina anställda mot att hyra bilar i stället för att använda sina egna, kommer att leda till press vad gäller kostnadsökningarna för biluthyrning. Latinamerika & Karibien (LAC) flyg/hotell/biluthyrning prognoser och trender Latinamerika & Karibien 2009, Prognostiserade ökningar Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Biluthyrningskostnader Inrikes / Utrikes/Längre Mellan-segment Argentina 3% till 7% 0% till 3% 6% till 9% 4% till 6% 0% till 2% Brasilien 5% till 8% 1% till 3% 7% till 9% 6% till 8% 0% till 2% Mexiko 2% till 5% 2% till 4% 3% till 5% 2% till 5% 0% till 2% LAC 3% till 5% 2% till 4% 4% till 6% 3% till 7% 0% till 2% 5

6 Faktorer som kan driva på ökningar: o Flygkostnader: Kapacitetsminskningar, på grund av företagskonsolideringar och nedläggningar, borde tillsammans med stigande bränslepriser pressa upp flygpriserna. o Hotell: Högre driftkostnader kan driva på kostnadsökningar under det kommande året. o Flygkostnader: Förbättrad uppföljning av företagens resepolicy och kravhantering, tillsammans med ökad marknadspåverkan från lågprisbolag, kan hjälpa till att dämpa vissa planerade ökningar. o Hotell: En minskad efterfrågan, baserat på flygbranschens aktuella situation och introduktionen av ytterligare erbjudanden på marknaden, borde hjälpa till att dämpa prisökningarna. Asien/Stilla havs-regionen flyg/hotell/biluthyrning prognoser och trender JAPA 2009 Prognostiserade ökningar Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Biluthyrning Inrikes / Utrikes/Längre Mellan-segment Australien 2% - 4% 4% - 6% 5% - 9% 5% - 9% Kina 4% - 8% 7% - 10% 9% - 13% 9% - 13% Hong Kong 2% - 4% 2% - 5% 10% - 14% 7% - 12% Indien -3% - 3% 0% - 3% 16% - 20% 14% - 18% Japan 5% - 8% 8% - 12% 1% - 3% 2% - 4% Singapore 2% - 5% 4% - 6% 10% - 14% 10% - 14% Asien Stilla havsregionen 2% - 4% 5% - 7% 8% - 12% 8% - 13% -1% - 2% Faktorer som kan driva på ökningar: o Flygkostnader: Ekonomin fortsätter att vara relativt stabil, stark lokal dominans för många bolag, en majoritet av rutterna utgörs av de mer lönsamma långdistansrutterna. o Hotell: Efterfrågan är även fortsättningsvis högre än tillgång på en majoritet av nyckelmarknaderna. o Flygkostnader: En inbromsad ekonomi kan orsaka minskad efterfrågan på vissa marknader, särskilt gällande trafiken till Amerika. o Hotell: Nya hotellprojekt på nyckelmarknader borde lösa vissa efterfrågeproblem och lätta på pressen uppåt vad gäller priserna, jämfört med föregående år. o Bilar: Ökad konkurrens för resevaluta på företagsmarknaden American Express Global Business Travel Forecast kan köpas i två olika rapportutgåvor. För att beställa en kopia, besök https://www.b-there.com/arm/2009gbtf. 6

7 Prognosmetoder Prognoserna har baserats på en kombination av statistisk prognostisering, fördjupad research på leverantörsmarknader, regionala ekonomiska trender, intervjuer med branschanalytiker på American Express, samt analyser av rapporter som utförts av American Express och andra. Smith Travel Research har även använts för hotellresearch vad gäller specifika marknader och trender. Prognoserna och antagandena som ges i rapporten baseras på information som sammanställts från ett antal olika interna och externa källor och ingen garanti kan ges vad gäller riktigheten i dessa prognoser och antaganden. Faktiska förändringar i kostnader för affärs kan komma att skilja sig signifikant från prognostiserade data, särskilt som resultat av oförutsedda framtida politiska, ekonomiska och/eller miljömässiga händelser. Om American Express Business Travel American Express Business Travel (www.americanexpress.com/businesstravel) är en avdelning inom American Express Company. Syftet är att hjälpa kunderna få ut största möjliga värde av sina reseinvesteringar genom ökade kostnadsbesparingar, enastående kundtjänst och ökad utgiftskontroll. American Express Business Travel kan erbjuda mindre, mellanstora företag och multinationella bolag en kombination av branschledande bokningsteknik, konsultexpertis inom reseadministration, strategiskt förhandlingsstöd för outsourcing och leverantörsförhandlingar och en kundtjänst som är tillgänglig online och offline, över allt i hela världen. American Express driver ett av världens största resebyrånätverk med en reseförsäljning om 26.4 miljarder USD under år American Express Company (www.americanexpress.com) är ett diversifierat världsomspännande rese-, finans- och nätverkstjänsteföretag, grundat Det är världsledande vad gäller konto- och kreditkort, resecheckar, rese- och affärsresetjänster. 7

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

AMERICAN EXPRESS LANSERAR BUSINESS TRAVEL MONITOR EMEA, MED EN HALVÅRSRAPPORT ÖVER 2008

AMERICAN EXPRESS LANSERAR BUSINESS TRAVEL MONITOR EMEA, MED EN HALVÅRSRAPPORT ÖVER 2008 Contact: Suzanne Withers 020 7976 4604 Suzanne.A.Withers@aexp.com Deepa Bose 020 7976 4677 Deepa.B.Bose@aexp.com AMERICAN EXPRESS LANSERAR BUSINESS TRAVEL MONITOR EMEA, MED EN HALVÅRSRAPPORT ÖVER 2008

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

UNDERSÖKNING: TRENDER INOM FLYGRESOR 2015

UNDERSÖKNING: TRENDER INOM FLYGRESOR 2015 UNDERSÖKNING: TRENDER INOM FLYGRESOR 2015 En halvårsgranskning av flygresedata och en titt på vad det innebär för resenärerna Introduktion Resebranschen för med sig enorma mängder data. Bara inom Expedia

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Innehåll Q3/6 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q4 28 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Strategiska trender i globalt perspektiv 2025: en helt annan värld?

Strategiska trender i globalt perspektiv 2025: en helt annan värld? Strategiska trender i globalt perspektiv 2025: en helt annan värld? 1 Kansliet för strategisk analys Folk och Försvar 10 november 2014 Makroekonomiska trender 2 2000 2013 2025 (p) EU 17,2% Övriga 29,4%

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q1 8 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13)

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13) PROGNOS 2016 2022 TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats www.transportstyrelsen.se

Läs mer

Q3 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 28 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Internet of Everything (IoE) De 10 bästa lärdomarna från Ciscos IoE analys av Value at Risk (VaR) för den offentliga sektorn

Internet of Everything (IoE) De 10 bästa lärdomarna från Ciscos IoE analys av Value at Risk (VaR) för den offentliga sektorn Internet of Everything (IoE) De 10 bästa lärdomarna från Ciscos IoE analys av Value at Risk (VaR) för den offentliga sektorn Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal Gupta IoE kan hjälpa

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-1-1 Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri Finansieringsträffar 19 och 20 jan 2016 Lennart Holmström, LRF Mjölk Foto: Ester Sorri Vad händer i omvärlden fram till 2025? Ekonomiskt välstånd och befolkningsökning driver efterfrågan Efterfrågan stiger

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Vägledning för Flyg utrikes

Vägledning för Flyg utrikes Sid 1 (6) 2013-06-03 Vägledning för Flyg utrikes Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet ska vara korsreferenser

Läs mer

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 21 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 21 Manpower Inc. All rights reserved. Q4/1 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION NÅGRA SKÄL TILL VARFÖR DU SKA VÄLJA JUST QUÉBEC: INNOVATION OCH KREATIVITET Stockholm KOMPETENT ARBETSKRAFT London Québec City

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI PM till Nämnden för KPI ES/PR Sammanträde nr 1 Henrik Björk 2016-10-16 Martina Sundström Brunilda Sandén Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI 1(6) För information Prissättningsstrategin

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Lastbilsleveranser februari 2011

Lastbilsleveranser februari 2011 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser februari 2011 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under februari till 17 862 fordon. Detta var en ökning med 49% jämfört

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE Ditt arbete inom SAS är som en resa. Varje tid erbjuder sina utmaningar. Frågorna vi brottas med är ofta de samma Hur uppfyller vi kundernas behov bättre?

Läs mer

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 SCA-koncernen Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 09 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 00 länder Världens

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Planering av Flygtrafik Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Varför växer flygtrafiken? Ökad levnadsstandard Fler har råd att flyga, och att betala för flygfrakt Ökad säkerhet Fler vågar använda

Läs mer