- Kostnaderna för affärsresor förväntas generellt sett att stiga, trots nuvarande ekonomiska förutsättningar -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Kostnaderna för affärsresor förväntas generellt sett att stiga, trots nuvarande ekonomiska förutsättningar -"

Transkript

1 Kontakt: Suzanne Withers +44 (0) november 2008 AMERICAN EXPRESS PRESENTERAR GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT FÖR Kostnaderna för affärs förväntas generellt sett att stiga, trots nuvarande ekonomiska förutsättningar - - Europeiska hotellprognoser förutspår prisökningar på upp till 6,5 procent - Flygpriserna beräknas öka med upp till nio procent för europeiska företag, medan företag i Norden kan få se höjningar på upp till åtta procent, enligt American Express årliga Global Business Travel Forecast som presenterades i slutet av oktober. Prognosen för 2009, gällande framtida pristrender för affärs, förutspår att 2009 års priser kommer att påverkas av reducerad kapacitet och reducerad konkurrens, vilket medför sänkta priser vad gäller flyg och hotell på vissa marknader. Prognosen hävdar även att företagen kan förvänta sig ytterligare 15 procents ökning utöver grundpriserna, som ett resultat av flygbolagens fortsatta separering av tjänster som incheckning av bagage, förfriskningar ombord och avgifter för service som placering vid mittgång. Både leverantörer och köpare av och relaterade tjänster kan förväntas möta nya operativa utmaningar under det kommande året. Undersökningen visar på ett ökat behov för företagsledare samt rese- och inköpschefer att betrakta 2009 års budget för som en investering i företagets tillväxt. Kaveh Atrak, VD på American Express Business Travel Nordic, förklarar: Med stigande kostnader måste företagsledare acceptera behovet av att balansera rese- och representationskostnader med den roll na spelar som en viktig inkomstgenererande funktion. I en besvärlig ekonomisk miljö kommer framgångsrika strategier för rese- och representation att baseras på totala kostnaden för en affärsresa, något som även inbegriper kostnader som parkeringsavgifter, flygpriser, måltider och andra relaterade utgifter. Resekostnader måste betraktas som en investering i företagets tillväxt. Effektiv mätning av avkastningen på denna investering kommer att komplettera de besparingar som uppnås genom att kontrollera resekostnader genom omfattande regelverk för och ökad efterrättelse av dessa regelverk av affärsresenärerna.

2 Global prognos för affärsresande Prognosen, som sammanställts av American Express Business Travel s Advisory Services, förutspår att den genomsnittliga kostnaden för inrikes och utrikes för nordiska företag återigen kommer att öka under Detta kommer att ge återverkningar på andra områden inklusive hotell, biluthyrning samt företagsmöten och arrangemang. Allt eftersom leverantörer anpassar sig till stigande driftskostnader kommer allt fler serviceavgifter att skapa nya utmaningar för företagens reseadministratörer under Atrak fortsätter; Med tanke på flygkostnader, biluthyrning och hotellvistelse förväntar vi att ett nordiskt företags kostnader för en genomsnittlig inrikesresa ska öka med tre procent. En ökning med sex procent kan förväntas för internationella. Globalt 2009 Prognostiserade ökningar Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Inrikes/ Utrikes/Längre Mellansegment Nordamerika (-3)% till 5% 1% till 6% (-1)% till 6% (-2)% till 4.5% Europa 0% till 4% 1% till 9% 0% till 6.5% 0% till 5% Asien/Stilla havet 2% till 4% 5% till 7% 8% till 12% 8% till 13% Latinamerika 3% till 5% 2% till 4% 4% till 6% 3% till 7% Globalt (-1)% till 5% 2% till 7% (-1)% till 6% (-2)% till 5% Global prognos flygpriser Det ökade antalet avgifter för bagage, och andra avgifter som införts av flygbolagen, kommer tillsammans med kapacitetsminskningar att dominera flygprismarknaden under Detta kommer att skapa ett betydande behov hos företagen att etablera och tydliggöra nya riktlinjer för sina affärsresenärer. Atrak förklarar: Som en reaktion på 2008 års rekordhöga energipriser började många flygbolag att ta ut avgifter för olika tjänster som incheckning av bagage, förfriskningar samt placering vid mittgång. För att i viss mån lindra effekten av dessa nya avgifter, som redan införts i USA, råder vi företagen att fokusera på att försäkra sig om att planerade lever upp till de riktlinjer som skapats för att främja en effektiv användning av denna affärsinvestering. Kapacitetsnedskärningar kommer förmodligen att leda till en brist på tillgängliga stolar i lägre prisklasser. Ändringar i prissättning och krav på minimilängd för uppehåll, osäkerhet kring framtida priser på jetbränsle, förändringar vad gäller bolagskonsolideringar och allianser, samt hårdare kontroll gällande kontraktprestationsmätningar kommer förmodligen att skapa prishöjningar. Det förväntas att priserna pressas ned på grund av avmattningen i den globala ekonomin, förbättrad kravhantering hos företagen samt starkare efterrättelse av regelverk för. Det förväntas även att lågprisbolagens expansion, effektivisering av flygplan och flygbolagens verksamheter samt industrins fortsatta avreglering kommer att lindra höjningarna. 2

3 Global prognos hotellkostnader Även om American Express Business Travel förutsätter viss tillväxt i den globala hotellindustrin kommer de flesta regioner att uppleva något minskad beläggning, vilket kommer att hålla prisökningarna på lägre nivåer än de vi sett under De rekordhöga oljepriserna under 2008 kommer att fortsätta att påverka hotellindustrin, nedskärningar i kapaciteten hos flygbolagen kommer att hålla ned efterfrågan på vissa marknader. Eftersom nya hotell ökar den globala tillgången och efterfrågan minskar på vissa marknader kommer reseköpare att få ökat förhandlingsutrymme vad gäller 2009 års priser. Prognos för strategiska möten De ekonomiska förhållandena fortsättar att dra uppmärksamhet till möten som en källa för besparingar. Företagsledare kommer att eftersträva ökad transparens gällande möteskostnader och vilja mäta företagets kapitalavkastning för möten och arrangemang. En effektiv taktik för kravhantering, en tendens mot kortare möten och att arrangemang hålls på mer närliggande destinationer kommer att hjälpa företagen att uppnå bästa möjliga ROI. Implementering och skapande av riktlinjer för möten förväntas ge företagen en möjlighet att driva kostnadsbesparingar. Enligt en nyligen utförd undersökning gällande American Express kunder har 70 procent av företagen inga definierade riktlinjer för möten. Teknikutvecklingen erbjuder kostnadseffektiva metoder att komplettera program för möten och arrangemang. Telefonkonferenser och sociala nätverk på webben ökar i popularitet, som verktyg för att stärka relationer som skapats genom traditionella möten. Avtal och gemensam planering för övernattning och möten på hotell förväntas möjliggöra att företagen får bättre kontroll över dessa områden och att de där kan göra besparingar. Framförhandlade paket med önskvärt innehåll kommer att förenkla arbetet med att se till att riktlinjerna efterföljs. Dessutom antyder prognosen att många företag kommer att söka efter alternativa resesätt, som tåg eller bil i stället för flyg, i de fall där dessa alternativ är möjliga och kan skära kostnader.denna fokus på alternativa transportformer kommer även att stödja ett företags CSR och initiativ för miljöriktigt resande. Strategier för kostnadskontroll för 2009 Företag runt världen söker efter nya sätt att hantera sina reseinvesteringar och maximera värdet på sina program för och representation. American Express påpekar flera steg som ett företag kan ta: Företag bör utvärdera sin resepolitik för att säkra att resenärerna har utförliga riktlinjer för att kunna navigera i den nuvarande resemiljön. Förutom en stram resepolicy kan kravhantering och ökat fokus på efterrättelse generera besparingar. Utvärderingar och jämförelser mot tidigare år och branschkollegor kan skapa möjligheter för reseköparna att bli mer medvetna om generella resmönster och ytterligare hjälpa till att skapa kostnadskontroll på en dynamisk marknad. 3

4 Ytterligare prognoser och trender för flyg/hotell/biluthyrning i Europa Europa 2009 Prognostiserade ökningar Inrikes / Utrikes/Längre Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Biluthyrningskostnader Mellansegment UK (-2)% till 1% (-2)% till 2% 0% till 5% 0% till 4.5% (-1)% till 2% Frankrike 1% till 3% 3% till 8% 3% till 6.5% 2% till 5% 0% till 3% Tyskland 2% till 5% 3% till 9% 2.5% till 6.5% 1% till 5% (-1)% till 2% Norden / (-1)% till 2% Sverige 1% till 4% 4% till 8% 2% till 5% 1.5% till 4.5% Europa 0% till 4% 1% till 9% 0% till 6.5% 0% till 5% (-1)% till 2% Faktorer som kan driva på ökningar: o Flygkostnader: Ökad efterfrågan på affärs till Asien, tillsammans med ökande bränslekostnader och en minskad kapacitet på kortdistansrutter kommer att driva fram en högre prissättning. o Hotell: Efterfrågan är stor i städer inom framträdande sektorer av olje- och naturresurser, samt städer som är kopplade till dessa sektorer, som Aberdeen, Dubai, Oslo och Moskva. o Flygkostnader: Nedgången i ekonomin tillsammans med konkurrensen på internationella och långdistansrutter kommer att orsaka en minskad efterfrågan. o Hotell: Minskad efterfrågan som resultat av reducerad trafik till ekonomiskt utsatta områden (speciellt London och Frankfurt) kommer att dämpa ökningarna under American Express Global Business Travel Forecast kan köpas i två olika rapportutgåvor. För att beställa en kopia, besök https://www.b-there.com/arm/2009gbtf. -SLUT- Noteringar till redaktörer: Regionala huvudpunkter Nordamerika flyg/hotell/biluthyrning prognoser och trender Den globala ekonomiska nedgången kan leda till en långsammare ökning av efterfrågan på tillgängliga flygstolar och med tanke på de avgifter som läggs på grundpriserna är det troligt att en reducering av Nordamerikas flygpriser kan uppstå. 4

5 Inrikes / Utrikes/Längre Nordamerika 2009 Prognostiserade ökningar Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Biluthyrningskostnader Mellansegment (-1)% till USA (-5)% till 5% 1% till 6% 5.5% (-2)% till 4.5% -2% till 3% Kanada (-3)% till 5% 3% till 8% 2% till 7% 1% till 5% 0% till 3% Nordamerika (-3)% till 5% 1% till 6% (-1)% till 6% (-2)% till 4.5% (-2)% till 3% Faktorer som kan driva på ökningar: o Flygkostnader: I samklang med globala trender kommer det Nordamerikanska segmentet troligtvis att uppleva reducerad kapacitet, ökade biljettrestriktioner, menybaserad prissättning (speciellt på USA-marknaden) och striktare kontraktupprätthållande. o Hotell: Efterfrågan på hotellrum i de viktigaste städerna i USA kommer att fortsätta sätta press uppåt vad gäller priserna. o Bilar: Hyresavgifterna och högre bränslepriser kan sätta ytterligare press på budgeten för biluthyrning. o Flygkostnader: Reducerad efterfrågan, potentiellt sjunkande bränslepriser och ansträngningar från företagen att uppnå ökad efterföljelse av riktlinjer och kravhantering kommer att hjälpa till att hålla priserna nere. o Hotell: När pendeln svänger mot köparens marknad kan en bromsande efterfrågan inrikes och hotellpriser (som kan uppvägas av ökningar i internationell efterfrågan) kopplat till ökad inventering och striktare restriktioner från företagen dämpa prisökningar. o Biluthyrning: Konkurrens kommer att hjälpa till att mildra en eventuell ökning av hyrpriserna, medan en väntad ökning i efterfrågan, som förväntas leda till att företagen styr sina anställda mot att hyra bilar i stället för att använda sina egna, kommer att leda till press vad gäller kostnadsökningarna för biluthyrning. Latinamerika & Karibien (LAC) flyg/hotell/biluthyrning prognoser och trender Latinamerika & Karibien 2009, Prognostiserade ökningar Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Biluthyrningskostnader Inrikes / Utrikes/Längre Mellan-segment Argentina 3% till 7% 0% till 3% 6% till 9% 4% till 6% 0% till 2% Brasilien 5% till 8% 1% till 3% 7% till 9% 6% till 8% 0% till 2% Mexiko 2% till 5% 2% till 4% 3% till 5% 2% till 5% 0% till 2% LAC 3% till 5% 2% till 4% 4% till 6% 3% till 7% 0% till 2% 5

6 Faktorer som kan driva på ökningar: o Flygkostnader: Kapacitetsminskningar, på grund av företagskonsolideringar och nedläggningar, borde tillsammans med stigande bränslepriser pressa upp flygpriserna. o Hotell: Högre driftkostnader kan driva på kostnadsökningar under det kommande året. o Flygkostnader: Förbättrad uppföljning av företagens resepolicy och kravhantering, tillsammans med ökad marknadspåverkan från lågprisbolag, kan hjälpa till att dämpa vissa planerade ökningar. o Hotell: En minskad efterfrågan, baserat på flygbranschens aktuella situation och introduktionen av ytterligare erbjudanden på marknaden, borde hjälpa till att dämpa prisökningarna. Asien/Stilla havs-regionen flyg/hotell/biluthyrning prognoser och trender JAPA 2009 Prognostiserade ökningar Region Kostnad flygbiljetter Hotellkostnader Biluthyrning Inrikes / Utrikes/Längre Mellan-segment Australien 2% - 4% 4% - 6% 5% - 9% 5% - 9% Kina 4% - 8% 7% - 10% 9% - 13% 9% - 13% Hong Kong 2% - 4% 2% - 5% 10% - 14% 7% - 12% Indien -3% - 3% 0% - 3% 16% - 20% 14% - 18% Japan 5% - 8% 8% - 12% 1% - 3% 2% - 4% Singapore 2% - 5% 4% - 6% 10% - 14% 10% - 14% Asien Stilla havsregionen 2% - 4% 5% - 7% 8% - 12% 8% - 13% -1% - 2% Faktorer som kan driva på ökningar: o Flygkostnader: Ekonomin fortsätter att vara relativt stabil, stark lokal dominans för många bolag, en majoritet av rutterna utgörs av de mer lönsamma långdistansrutterna. o Hotell: Efterfrågan är även fortsättningsvis högre än tillgång på en majoritet av nyckelmarknaderna. o Flygkostnader: En inbromsad ekonomi kan orsaka minskad efterfrågan på vissa marknader, särskilt gällande trafiken till Amerika. o Hotell: Nya hotellprojekt på nyckelmarknader borde lösa vissa efterfrågeproblem och lätta på pressen uppåt vad gäller priserna, jämfört med föregående år. o Bilar: Ökad konkurrens för resevaluta på företagsmarknaden American Express Global Business Travel Forecast kan köpas i två olika rapportutgåvor. För att beställa en kopia, besök https://www.b-there.com/arm/2009gbtf. 6

7 Prognosmetoder Prognoserna har baserats på en kombination av statistisk prognostisering, fördjupad research på leverantörsmarknader, regionala ekonomiska trender, intervjuer med branschanalytiker på American Express, samt analyser av rapporter som utförts av American Express och andra. Smith Travel Research har även använts för hotellresearch vad gäller specifika marknader och trender. Prognoserna och antagandena som ges i rapporten baseras på information som sammanställts från ett antal olika interna och externa källor och ingen garanti kan ges vad gäller riktigheten i dessa prognoser och antaganden. Faktiska förändringar i kostnader för affärs kan komma att skilja sig signifikant från prognostiserade data, särskilt som resultat av oförutsedda framtida politiska, ekonomiska och/eller miljömässiga händelser. Om American Express Business Travel American Express Business Travel (www.americanexpress.com/businesstravel) är en avdelning inom American Express Company. Syftet är att hjälpa kunderna få ut största möjliga värde av sina reseinvesteringar genom ökade kostnadsbesparingar, enastående kundtjänst och ökad utgiftskontroll. American Express Business Travel kan erbjuda mindre, mellanstora företag och multinationella bolag en kombination av branschledande bokningsteknik, konsultexpertis inom reseadministration, strategiskt förhandlingsstöd för outsourcing och leverantörsförhandlingar och en kundtjänst som är tillgänglig online och offline, över allt i hela världen. American Express driver ett av världens största resebyrånätverk med en reseförsäljning om 26.4 miljarder USD under år American Express Company (www.americanexpress.com) är ett diversifierat världsomspännande rese-, finans- och nätverkstjänsteföretag, grundat Det är världsledande vad gäller konto- och kreditkort, resecheckar, rese- och affärsresetjänster. 7

AMERICAN EXPRESS LANSERAR BUSINESS TRAVEL MONITOR EMEA, MED EN HALVÅRSRAPPORT ÖVER 2008

AMERICAN EXPRESS LANSERAR BUSINESS TRAVEL MONITOR EMEA, MED EN HALVÅRSRAPPORT ÖVER 2008 Contact: Suzanne Withers 020 7976 4604 Suzanne.A.Withers@aexp.com Deepa Bose 020 7976 4677 Deepa.B.Bose@aexp.com AMERICAN EXPRESS LANSERAR BUSINESS TRAVEL MONITOR EMEA, MED EN HALVÅRSRAPPORT ÖVER 2008

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE Ditt arbete inom SAS är som en resa. Varje tid erbjuder sina utmaningar. Frågorna vi brottas med är ofta de samma Hur uppfyller vi kundernas behov bättre?

Läs mer

A Basware Presentation. Pass 2C. Travel & Expense Management. Mikael Eriksson 2011-09-15

A Basware Presentation. Pass 2C. Travel & Expense Management. Mikael Eriksson 2011-09-15 A Basware Presentation Pass 2C Travel & Expense Management Mikael Eriksson 2011-09-15 Agenda för pass 2C Viatravel presentation Eurocard presentation Basware presentation Beskrivning av hela processen

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Vägledning för Flyg utrikes

Vägledning för Flyg utrikes Sid 1 (6) 2013-06-03 Vägledning för Flyg utrikes Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet ska vara korsreferenser

Läs mer

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Planering av Flygtrafik Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Varför växer flygtrafiken? Ökad levnadsstandard Fler har råd att flyga, och att betala för flygfrakt Ökad säkerhet Fler vågar använda

Läs mer

Planering av flygtrafik

Planering av flygtrafik Planering av flygtrafik Fö 6: Flygbolag Ekonomiska strategier och styrning Tobias Andersson Granberg Källa: Abdelghany & Abdelghany (2010) 2014-09-16 Tobias Andersson Granberg 2 Produkten Vad säljer flygbolaget?

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI UTREDNINGSTJÄNSTEN Anders Linnhag Tfn: 08-786 4956 PM 2013-02-26 Dnr 2012:1161 Komplettering EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI 1) Hur skulle en flygskatt påverka flygresandet och svensk

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION NÅGRA SKÄL TILL VARFÖR DU SKA VÄLJA JUST QUÉBEC: INNOVATION OCH KREATIVITET Stockholm KOMPETENT ARBETSKRAFT London Québec City

Läs mer

Komplett utläggshantering

Komplett utläggshantering Komplett Välkommen till komplett Det är ett välkänt faktum att system för gör stor nytta genom att resande anställda kan lämna in sina utlägg snabbt och effektivt. Men vill du ha fullständig kontroll över

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Vårt uppdrag Copenhagen Economics har av Länsstyrelsen

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade lägre på fredagen, men stark ISM-data lyfte humöret och fick upp indexen på plus inför helgen. Att budgetdebatten i

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Analytiker: Jakob Lillieroth Martin Nordqvist

Analytiker: Jakob Lillieroth Martin Nordqvist Ingress: Norwegian är ett flygbolag i lågprissegmentet som de senaste åren haft en konstant hög tillväxt men med uteblivna resultat. Företaget gör enorma investeringar i en bransch med ökad konkurrens

Läs mer

Planering av flygtrafik

Planering av flygtrafik Fö 8: Flygbolag Ekonomiska strategier Tobias Andersson Granberg Källa: Abdelghany & Abdelghany (2010) 2015-09-24 Tobias Andersson Granberg 2 Produkten Vad säljer flygbolaget? Flygstolar Fraktutrymme Egenskaper

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två

Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två Copyright 2014 CWT Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Den globala konjunkturen står och stampar. I delar av världsekonomin är dock den ekonomiska utvecklingen relativt stark

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

1 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering juni 2014, Svenskt Näringsliv 2 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen

1 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering juni 2014, Svenskt Näringsliv 2 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen Copyright 2014 CWT Världsekonomin återhämtar sig sakta men säkert Återhämtningen i omvärldsekonomin går som förväntat trögt och drivs till stor del av extraordinär expansiv penningpolitik. Den globala

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

SENASTE NYTT OCH LOUNGETIPS

SENASTE NYTT OCH LOUNGETIPS AIRBORNE SENASTE NYTT OCH LOUNGETIPS Medan flygets lågprisbolag erbjuder transport med minimal service tävlar andra bolag med att utveckla sina premiumklasser. Här erbjuds mer komfort och service under

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Marknadsprofil 2009 USA

Marknadsprofil 2009 USA Marknadsprofil 2009 USA Sammanfattning Ekonomi och befolkning Befolkningsmängden i USA är idag cirka 307 miljoner invånare. USAs äldre befolkning ökar i antal, där den största åldersgruppen är mellan 40-44

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Välkommen till oss. Resecity i Västervik AB Stora Torget. 593 33 Västervik. Sverige. Curt Persson

Välkommen till oss. Resecity i Västervik AB Stora Torget. 593 33 Västervik. Sverige. Curt Persson Välkommen till oss Resecity i Västervik AB Sverige Telefoner: 0490 833 08 Affärsresor HÖGSTA PRIO e-mail bokning resecity@swetravel.se HÖGSTA PRIO 0490 833 00 Privatresor Direkttelefoner endast i undantagsfall

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens!

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! RELEX SCM-seminarium 2014 Michael Falck E-post: michael.falck@relexsolutions.com Telefon: +358 44 5520 860 Adress: Gjuterivägen 27, Helsingfors

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden Mikael Olsson Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden 15 juni 2012 NÖTKÖTTSMARKNADEN Brasilien Exporten till EU fortsätter att öka under april och maj månad. Gapet mellan förra

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX - EMI

EXPORTCHEFSINDEX - EMI EXPORTCHEFSINDEX - EMI Andra kvartalet 14 14-05-15 BUSINESS SWEDEN 15 MAJ 14 EXPORTCHEFSINDEX MÄTNINGEN MAJ 14 EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande.

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 Årets nyheter HUI Research ny leverantör av data Inga trender i årets rapport Vi har i årets rapport lagt till en övergripande

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer