FÖR MEDARBETARE VID SLU. Fokus pa nya VH-fak. Debatt: miljoanalytiker efterlyser karriarstege

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR MEDARBETARE VID SLU. Fokus pa nya VH-fak. Debatt: miljoanalytiker efterlyser karriarstege"

Transkript

1 ESURS 2.08 FÖR MEDARBETARE VID SLU. Fokus pa nya VH-fak.. Debatt: miljoanalytiker efterlyser karriarstege... studenter Onskar klarsprak!..

2 I SKRIVANDE STUND INFORMATIONSAVDELNINGEN Box, 7077, Uppsala ISSN: TIPSA REDAKTIONEN! AKTUELLT Många klipp för SLU:are i media 14 Personalen trivs bättre på SLU 16 Professorsinstallation 17 Debatt 18 Nya informatörer på SLU 21 6 RESURS 2.08 UTBILDNING Det handlar om djur och människor 6 SLU prövar veterinärintresserade 8 Porträttet: Margit Nothnagl 10 SLU hymla inte med jordbruket 11 ALLTID I RESURS I skrivande stund 3 18 april Webbspalten 21 in Brief 23 Krönika: Fredrik Fernqvist 24 REDAKTION Ansvarig utgivare Pernilla Björk, Redaktionsansvarig Pernilla Persson, Redaktörer Katarina Toborn, , Mikael Propst, Bildredaktör & grafisk form Julio Gonzalez, LOKALREDAKTÖRER Sven-Olov Bylund, Umeå, Anette Neldestam, Alnarp, Johan Wetterberg, Alnarp, Vanja Sandgren, Skara, MEDARBETARE I DETTA NUMMER Richard Hopkins, Informationsavdelningen, Lotten Larsson, Gunilla Ramberg, Lisa Sennerby Forsse, Jenny Svennås Gillner TRYCK Intellecta Tryckindustri, Solna 2008 PAPPER Artic Paper Munken Lynx 120 g OMSLAG Montage Julio Gonzalez Det våras för SLU Våren har kommit. Just nu hukar snö dropparna under ett tillfälligt snötäcke, men talgoxarna utanför mitt fönster lurar man inte. Så här års är det ljuset som styr, och visst får man lust att stämma in den livliga konserten från buskar och träd. Regeringen har just presenterat sin skogspolitiska proposition där SLU får flera uppdrag. Vi ska utreda effekter av ett mer intensivt skogsbruk på begränsade arealer i syfte att öka skogens tillväxt. Det handlar om både produktion och miljö, såsom biologisk mångfald och andra naturvärden. SLU ska dessutom göra omfattande prognoser för den svenska skogens och skogsmarkens framtida upptag och utsläpp av växthusgaser. En viktig anledning är förstås att vi inom SLU kan erbjuda en samlad kompetens inom de olika områden som är viktiga för ett hållbart skogsbruk och där skogens roll som kolsänka också beaktas. Kompe tensen inom dessa och andra områden kan bara uppstå på ett sätt genom forskning och utbildning. För SLU gäller att få dagens unga att söka våra utbildningar och att en del av dem väljer att satsa på forskning. Kampanjen Koldioxidmannen var populär bland ungdomarna och kanske har den medfört att fler har hittat till SLU:s hemsida och lockats till studier här. Våra studenter får lätt jobb efter sina studier och det är en viktig faktor att ta fasta på i våra rekryteringskampanjer. I konkurrensen om studenter blir troligen ranking av våra lärosäten allt vanligare i framtiden. Ett exempel är den svenska universitetsranking nyligen utförd av Urank, en association för fria studier av nationella och internationella rankningar av universitet och högskolor. Där hamnar SLU på en hedervärd tredjeplats efter KI och Handelshögskolan i Stockholm. Mycket glädjande är också att veterinärprogrammet och forskarutbildningen inom veterinärmedicin vid SLU får mycket positiva omdömen i en internationell och nationell kvalitetsgranskning. Hög kvalitet, motiverade studenter samt god forskningsanknytning är några av omdömena i utvärderingen. Som medlem i en svensk delegation ledd av näringslivsminister Maud Olofsson besökte jag nyligen Washington för att diskutera forsknings- och innovations samarbete inom området förnybar energi. Slående var att det officiella USA idag tydligt visar att man satt klimatoch energifrågorna på den politiska agendan. President Bush som deltog på den internationella konferensen WIREC presenterade en ambitiös satsning på förnybara bränslen och kärnkraft! Sverige ligger långt framme i FoU vad gäller förnybar energi och de politiska ambitionerna om ökad samverkan gällde både forskning och näringsliv. 2 RESURS 2.08 RESURS

3 NOTISER NOTISER Strategin lanseras Den strategi för SLU:s verksamheter forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys som universitetet lämnade till regeringen i vintras kommer nu ut i ett antal olika former till SLU:s medarbetare. Den kommer dels i tryckt version i en svensk och en engelsk upplaga, dels i form av en PowerPoint-presentation, dels i formav en webbplats. SLU-anställda visar konst Det sjöd av aktivitet och de två små rummen i Ultunabiblioteket fylldes snabbt av allehanda konstverk under sista inlämningsdagen. SLU-anställdas egen konst ska ställas ut. Där stod stora tavlor inlindade i lakan, kartonger och kassar fyllda med broderier, lapptäcken, foton, silversmycken, keramik- och träföremål. Det här är mitt stora fritidsintresse, säger Malin Eriksson, som kommer kånkande på några av sina akvarellmålningar. Malin är lärare på landskapsarkitektutbildningen och ställer ut för första gången. Onsdagen den 16 april kl är det vernissage. Prorektor Lena Andersson-Eklund inviger då utställningen på nedre planet i Ultunabiblioteket. Konstutställningen pågår till den 23 april. Liknande utställningar anordnades under 2004 och Intresset var stort då också, men i år är det ännu fler som ställer ut. Det är kul att så många vill visa vad de gör på sin fritid, säger Barbro Livbom som är ansvarig för konsten vid SLU. Det är också roligt att det är så många olika tekniker. Mer info: Malin Eriksson, Stad och land, med en av sina akvareller. Katarina Toborn Göran Ståhl ny vicerektor Professor Göran Ståhl är ny vicerektor vid SLU och ansvarig för Fortlöpande miljöanalys under tiden 1 mars april Genom det unika uppdraget att svara för fortlöpande miljöanalys har SLU en särskild roll när det gäller samhällets kunskapsförsörjning och strävan mot en hållbar utveckling. Göran Ståhl är 46 år och professor i skogstaxering vid Skoglig resurshushållning vid SLU Umeå. Han är programledare för Riksskogstaxeringen inom Fortlöpande miljöanalys och kommer att arbeta som vicerektor på halvtid. Carlborg framtidens forskare Forskare Örjan Carlborg, Husdjursgenetik vid SLU Uppsala, får 8,5 miljoner kronor för fem års forskning av Stiftelsen för strategisk forskning. Stiftelsen delar inom utvecklingsprogrammet Framtidens forskare ut 20 forskningsanslag om 8,5 miljoner. Det var 188 yngre forskare som hade sökt dessa medel. Det har varit en grannlaga uppgift att vaska fram 20 kandidater bland så många oerhört kvalificerade sökande, säger professor Gunnar Svedberg, beredningskommitténs ordförande. Carlborg tilldelades förra året, som en av två svenskar, den prestigefyllda EUYRIaward av European Science Foundation. Studiesocial enkät avslutas Studiesociala rådet vid SLU, STRÅ, avslutar en studiesocial enkät i dagarna. Syftet är att kartlägga frågor som arbetsbelastning, likabehandling och stöd till studenterna. Fokus ligger på frågor som SLU kan göra något åt, till exempel hur information och stödfunktioner fungerar och vilka studiesociala insatser studenterna efterfrågar. Även frågor om eventuell diskriminering ingår. Enkätresultatet är viktigt för planering av arbetet med studentmottagande, studievägledning, likabehandlingsfrågor samt insparks- och kårutbildningar. Senast en studiesocial enkät gjordes var hösten foto julio gonzalez Linda värnar om internationellt utbyte och öppenhet Hon är 25 år, kommer från Uppsala, går på landskapsingenjörsprogrammet i Alnarp och har bara en termin kvar där. Hon har gjort karriär som festmästarinna, bostadsgeneral och kårordförande innan hon blev tillfrågad om att bli SLUSS-ordförande. Det är viktigt att utbildningarna blir så bra som man har lovat. De tar tid, och påverkar resten av mitt liv, säger Linda Wallgren om en av sina drivkrafter till att bli ny SLUSS-ordförande. Jag vill se hur man kan jobba mot gemensamma mål, studenter med olika utbildningar, tillsammans med SLU. Frågor om internationellt utbyte, både studenter som reser till SLU och de som reser ut från universitetet, ser hon som viktiga att driva nu. Helst hade Linda velat behålla den tvågradiga betygsskalan. När den nya fyrgradiga betygsskalan införs, funderar hon över om pressen kommer att öka för mycket på dem som idag ligger precis över gränsen till godkänt. Hon hoppas att kvaliteten i utbildningarna samtidigt höjs och att nivån för att bli godkänd hamnar på samma nivå som idag. Hon är tveksam till att olika lärosäten har skilda skalor. Jag hade hellre sett att alla högskolor har samma skala. Till sist vill Linda Wallgren verka för en större öppenhet inom och mellan studentkårerna vid SLU och även i förhållande till administrationen. Nya kurskataloger Nu finns kurskatalogen och Course Guide. Informationsavdelningen har tidigare producerat två programkataloger. Samtliga finns att beställa på SLU:s webbplats: Foto Jenny Svennås Gillner Mikael Propst Ny betygsskala i siffror Från två till fyra grader, så kan man sammanfatta SLU:s nya betygssystem. Resurs bad Claes I:son Lundin, avdelningsdirektör vid ledningskansliet, att förklara vad det betyder: SLU har valt en fyrgradig, målrelaterad skala. Betygs kriterier ska finnas för varje steg. Beteckningarna är samma som vanligen används inom tekniska utbildningar: U (underkänd), 3 (godkänd), 4 (väl godkänd) och 5 (mycket väl godkänd). Endast siffrorna används, förutom för 1 och 2 som inte är godkänt resultat och då är det förenklat med ett U. Vissa utbildningar och kurser har dessutom tillstånd att under en övergångsperiod använda den gamla tvågradiga skalan, till exempel veterinärutbildningen och de tvååriga programmen. Betygskalan är gemensam för hela SLU. För enstaka kurs kan fakulteten besluta om att endast använda den gamla tvågraderade skalan; IG och G. Det gäller kurser där examinationen till stor del består av övningar som inte kan bedömas efter betygskriterier. För hela program kan göras undantag, detta gäller till exempel veterinärutbildningen som fått anstånd medan den läggs om till ett nytt system. Varför har man valt just en fyrgradig skala? I praktiken kan man bara med acceptabel kvalité och upplösning beskriva kraven för godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. Varför valde man inte den sjugradiga Bolognamodellen? Det finns ingen egen skala inom Bolognamodellen, utan den sjugradiga skala som brukar refereras till har utvecklats inom Erasmussystemet (ECTS). Skalan ska ses som en översättningsmall mellan olika betygssystem i Europa. Skalan är relativ, en viss procent av de godkända studenterna i en kurs ska få vissa betyg. I Sverige är vi emot att använda relativa betygssystem. MIKAEL PROPST Foto Jenny Svennås Gillner Storkonferenser på SLU Två större konferenser hålls på SLU i vår. Den maj hålls Meeting Global Challenges in Research Cooperation, arrangerad av Centrum för hållbar utveckling, SLU, och Uppsala universitet och sponsrat av Sida. På programmet finns bland annat hållbara energisystem, markförstöring och hållbart jordbruk. Den 9 12 juni arrangerar SLU och European Grassland Federation konferensen Biodiversity and Animal Feed, en stor internationell konferens på temat framtida utmaningar för vallproduktion. LARKSTUDENTER VISADE FULLSKALEPROJEKT I UPPSALA Vi valde att göra en installation på en busshållplats för att dra igång våren, för att vi inte ska missa denna årstid då vintern inte varit den bästa. Vi ville göra en glad installation som vi hoppades skulle ge många leenden, vilket den också gjorde. En vanlig busskur i Uppsala blev alldeles blommig och kvittrade dessutom. Så skriver Anna Lennartsson om sin grupps tolkning av temat En oväntad plats. I larkstudentgruppen ingick Mikaela Svensson, Joanna Silvermark Junemar, Maria Holmlund, Kristina Vikholm och Marie Wikström. På kan du höra fågelkvitter från busskuren. 4 RESURS 2.08 RESURS

4 UTBILDNING UTBILDNING Utbildning, forskning, byggen och människor, det är vardagen för de anställda vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH i vardagligt tal. Det som förenar är engagemanget för våra djur Text och foto Vanja Sandgren illustrationer torbjörn gozzi Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Dekanus: Arvid Uggla. Vice dekanus: Lotta Rydhmer Fakultetsdirektör: Yvonne Andersson Medarbetare: 478 personer Institutioner i Uppsala är: Anatomi, fysiologi och biokemi, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Husdjurens utfodring och vård, Husdjursgenetik samt Kliniska vetenskaper. Hippologenheten och Enheten för renskötsel finns också i Uppsala. Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa finns i Skara. Det finns också flera centrumbildningar. VH fakulteten: Fakultetskansliet: Universitetsdjursjukhuset, UDS: Det handlar om djur och människor VH NL LTJ S Resurs kommer under våren och hösten att presentera SLU:s fyra fakulteter med start i detta nummer. Har du idéer eller önskemål, hör gärna av dig till oss på redaktionen. Åsa Wengström är 20 år och går andra året på etologi och djurskyddsprogrammet i Skara, den nyaste utbildningen vid fakulteten. Jag är intresserad av friska djur och djur i allmänhet, säger Åsa och påpekar att djurens välfärd blir alltmer uppmärk sammad idag. Jag tror att vi kommer att få mycket att göra på arbetsmarknaden. Vi kommer att bli en yrkesgrupp med kunskaper som ingen annan har. Andra utbildningar inom fakulteten är husdjursagronom- och veterinärprogrammen. Veterinärprogrammet har fått mycket positiva omdömen i en nyss redovisad kvalitetsgranskning och kommer från och med i höst att ta in studenter med hjälp av ett vårdprov. Lotta Rydhmer, som är vicedekan med ansvar för grundutbildningarna vid fakulteten berättar att de tvååriga utbildningarna till djursjukvårdare och hippolog ska utökas till treåriga program. De kommer att kunna göras mer forskningsanknutna, säger hon. Vi har haft bra utbildningar innan och nu blir de ännu bättre, inte minst med hjälp av våra studenter som deltar i fakultetens nämnder och råd. En het fråga är de nya betygen. Jag tror de kan ge en kvalitetshöjning, säger Lotta Rydhmer. Alla blir tvungna att tänka mer på lärandemål och undervisningsmetoder. Examinatorerna jobbar med betygskriterier nu som sedan ska diskuteras i programnämnder där vi kan fånga upp studenternas åsikter. Från underskott till tillskott Arvid Uggla, dekanus vid fakulteten sedan den bildades 2004: Vi har minskat antalet institutioner från 17 till sex genom att organisatoriskt föra samman likartade ämnesinriktningar, säger han. Man gick in i den nya fakultets bildningen med 65 miljoner i underskott och till råga på allt var lokalerna på KC (Klinikcentrum) mögelangripna och hade läckande tak. Det var en tuff start, säger Arvid Uggla Det handlade om människor, och många var oroliga. Samtidigt ger han en eloge till alla sina medarbetare för deras konstruktiva arbete under processen. Idag ser bilden annorlunda ut. Vi skapade det nya Universitetsdjursjukhuset, UDS, genom avknoppning av djursjukvården från den akademiska verksamheten. Vi sneglade på hur man gör inom de humanmedicinska utbildningarna och i januari 2007 var UDS igång. Den akademiska expertisen på den kliniska sidan samlades senare i institutionen för kliniska vetenskaper. Här finns omkring 120 personer som sysslar med forskning och undervisning kring smådjur, häst, idisslare, svin, försöksdjur med mera. Det känns som att fakulteten är på rätt väg, vilket är väldigt kul, säger Arvid Uggla. Nu har vi en långsiktigt hållbar plattform och ekonomin är under kontroll. Anläggning modernast i Europa Djuren finns också med i andra viktiga planer för VH. Vi skapar ett nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur på Funbo-Lövsta utanför Uppsala, säger Arvid Uggla. Här planeras för mjölkko-, svin-, och fjäderfästallar och vi hoppas på beslut från SLU:s styrelse i juni om byggnation. Lantbrukets organisationer och företag tror på projektet, som ska bli den mest moderna anläggningen i sitt slag i Europa. Jordbruksministern, som också har välkomnat SLU:s initiativ, har uttryckt sig med orden sikta på att bli bäst. Med 500 mjölkkor som kan användas för genetisk, näringsfysiologisk och veterinärmedicinsk forskning ser chanserna goda ut. Och inte nog med detta. Efter 30 år på olika platser i Uppsala ska forskarna nu få ett gemen- samt hus. Efter sommaren 2012 ska det nya VH-huset stå klart. Det är stora projekt som innebär mycket arbete för alla inblandade, säger Arvid Uggla. Men de är nödvändiga för fakultetens framtid och det är en förmån att få arbeta med framtidsfrågor. Han vill också gärna framhålla att HMH i Skara är ett viktigt resurscentrum med kompletterande kompetenser och goda relationer med näringen. Den akademiska kompetensen i Sverige inom husdjursområdet finns vid VH. Det har visat sig inte minst genom det massmediala intresset kring husdjurens roll för klimatet och för sjukdomar som kan överföras från djur till människa, till exempel fågelinfluensa. Det är intressant att se att vi kan tillhandahålla den forskning och utbildning som krävs inom så många av dagens aktuella frågor kring djurhållning, djurhälsa, djurvälfärd och våra livsmedels kvalitet och säkerhet, avslutar Arvid Uggla. Vår fakultet kommer alltid att ha viktiga uppgifter! << Åsa Wengström och labradorvalpen Ambra. 6 RESURS 2.08 RESURS

5 UTBILDNING UTBILDNING Veterinärprogrammet är ett av våra populäraste PROGRAM. Under 2007 sökte 1350 personer till 100 platser. Det har krävts både tur och toppbetyg vid antagningen. Men nu införs ett vårdprov för att rangordna de sökande. BETYG VÄRDERAR INTE HUR PERSONEN ÄR, MEN DET GÖR INTE VÅRDPROVET HELLER. FÖR DET KRÄVS DET INTERVJUER Text Jonathan Sohl Foto Julio Gonzalez SLU prövar veterinärintresserade Samuel Jakobsson och Anja Pedersen läser båda till veterinärer och är positiva till det nya vårdprovet. Tidigare har det ofta varit lotten som avgjort vilka som kommit in på programmet, men under 2008 och 2009 kommer de sökande till veterinär utbildningen att göra ett vårdprov (initierat av Högskoleverket). Provet är ett nytt verktyg för att på försök rangordna de som söker. Om två år ska det utvärderas. Det rör alltså på sig i frågan om antagningen till veterinär utbildningen, men vad tycker studenterna och lärarna? Lotta Rydhmer är vicedekanus med grundutbildningsansvar på VH-fakulteten. Det vore jätteskönt att komma bort från lottningen. Alternativ antagning med intervjuer har tidigare prövats på veterinärprogrammet. Det är möjligt att kombinera vårdprovet med intervjuer i framtiden, men först ska vi se hur provet fungerar för oss. I bästa fall slipper vi intervjuerna. Hon påpekar dock att betygen grundar sig på tre års arbete under gymnasiet, medan vårdprovet mäter vad studenten presterar under en enda provdag. Vi får inte glömma bort att för SLU är det här ett försök. Men för de sökande är det stort allvar, eftersom de ofta velat bli veterinärer i många år. Sistaårsstudent: Betyg värderar inte hur personen är, men det gör inte vårdprovet heller. För det krävs det intervjuer. Anja Pedersen går femte året på veterinärprogrammet och är under 2008 ordförande i VMF. När Anja sökte till veterinärprogrammet första gången genomfördes fortfarande intervjuantagningar. Intervjudagarna var jättebra. Man visste vad en veterinär var men egentligen inte vad det innebar. Det blev tydligt då. Anja har varit med och gjort prototypen till det nya vårdprovet. Hon tycker att provet är bra men lite för humaninriktat. Den mest positiva effekten är att det på ett mer rättvist sätt än högskoleprovet mäter kvalitéer som behövs för utbildningen. Intervjuer är det bästa alternativet. Ett prov är statiskt och inget bra sätt att mäta etik och moral utifrån. Det blir för fyrkantigt. Men du tycker att det behövs ett lämplighetsprov för veterinärer? Ja, till viss del. Betyg värderar inte hur personen är, men det gör inte vårdprovet heller. För det krävs det intervjuer. Lärare: ett sätt att ge alla sökande samma chans Camilla Björkman är lärare på veterinär programmet och ordförande i programnämnden. Vårdprovet har inte lett till någon större diskussion bland lärarna. Det är fortfarande relativt okänt bland dem, men frågan har kommit till programnämnden och vi har ställt oss positiva utifrån vad vi fått höra. Camilla tycker lottningsförfarandet varit olyckligt, och tror att vårdprovet kan bli bra för universitetet men framförallt för dem som söker. Att göra provet kan ge ett riktigare underlag för de sökande. De får en tydligare bild av programmet och förhoppningsvis en bättre känsla för om det verkligen är det de vill läsa. Hon ser inte heller provet som ett lämplighetstest, utan mer som ett sätt att ge alla sökande samma chans. Det finns många olika arbetsuppgifter för veterinärer. Alla kommer heller inte att jobba på en klinik eller ett djursjukhus. Möjligtvis behövs ett lämplighetstest för att få studenter som klarar studierna, men redan nu har vi väldigt få som inte gör det. Förstaårsstudent: Ett av provets problem blir nog att det är ogynnsamt för dem som inte kommer direkt från gymnasiet. Samuel Jakobsson går första året på veterinärutbildningen. Han antogs på betyg till veterinärprogrammet förra året och är en av trettio killar i en klass på hundra personer. Jag trodde inte jag hade så stor chans att komma in. Jag har sökt två gånger tidigare men utan fullständiga betyg. Visst var det lite nervöst efter första antagningsbeskedet. Riktigt säker på att jag kommit in var jag inte förrän jag var här i Uppsala. Samuel bestämde sig redan i nian för att han ville bli veterinär. Djursjukvårdare hade också fungerat, men jag ville hellre bli veterinär. Vad tyckte du om vårdprovet när du gjorde testversionen av det? Det var ganska svårt. Kunskapsdelen är lättast om du kommer direkt från gymnasiet, och den andra delen består mer av tolkningar av situationer. Ett av provets problem blir nog att det är ogynnsamt för dem som inte kommer direkt från gymnasiet. Intervjuerna är nog bättre i så fall. << FAKTA OM VÅRDPROVET Vårdprovet består av tre delar: - kunskapsprov - kommunikativ kompetens - förmåga att samspela med andra människor Det kommer att användas för att särskilja de som har 20,00 i gymnasiebetyg respektive 4 i folkhögskolebetyg. De som inte gör vårdprovet rangordnas lägre än de som har genomfört det. Antagningen i urvalsgruppen från högskoleprovet berörs inte av försöket med vårdprov. 8 RESURS 2.08 RESURS

6 UTBILDNING PORTRÄTT UTBILDNING NAMN BAKGRUND EXAMEN UTBILDNINGSLEDARE ÖVRIGT Margit Nothnagl Född 1974 i Spitz an der Donau, Österrike Gymnasielärare biologi och geovetenskap, Wiens universitet Fil. Dr. trädgårdsvetenskap, SLU, 2006 Sedan augusti 2007 vid LTJ-fakulteten i Alnarp Filosofera, göra och höra musik, naturen, familjen TEXT JOHAN WETTERBERG FOTO JULIO GONZALEZ " Jag är mer pedagog än forskare, brinner mer för utbildningsfrågor än för forskningsämnet. Men att vara disputerad biolog ser jag inte bara som ämneskunskaper utan främst som en viktig erfarenhet. Men vägen till jobbet som utbildningsledare i Alnarp var inte spikrak eller självklar. Margit föddes i Österrike, i en liten by med ca 2000 invånare vid namn Spitz an der Donau tio mil väster om Wien. Hon växte upp med tre systrar, föräldrar och farfar i en miljö fylld av den mindre ortens samhällsliv, traditioner och musik. Intresset för biologi och språk ledde fram till en högstadie/gymnasielärarutbildning i biologi och engelska. Det viktigaste är att hålla koll på vad "våra studenter kan när de är färdiga. Att de är rustade för arbetslivet. Från Alperna till Alnarp Via Wiens universitets Erasmusutbyte blev det 1996 Lund för en termin biologi varav två månader i ett projekt på SLU i Alnarp. Efter att ha avslutat sina kurser i Wien återvände hon till Alnarp 1998 för exjobb och disputerade Under dessa år träffade hon även sin man, Christer, och fick de två barnen Hanna och Jens. Under föräldraledigheten fick jag perspektiv på min framtid och insåg att forskning inte var huvudintresset. Margit hade påbörjat en utbildning som rektorstrainee då tjänsten som utbildningsledare utlystes. Jobbeskrivningen kändes helt rätt! Jag kände som rektorstrainee hur givande det var att jobba med människor och utbildningsfrågor. I juni 2007 kom beskedet om att hon fått jobbet som utbildningsledare på SLU i Alnarp. Rollen som nätverkande strateg Utbildningsledare, man kan förklara rollen som en strategisk satsning på utbildning på fakultetsnivå samt ett språkrör för SLU:s gemensamma intressen i utbildningsfrågor. Med tanke på att utbildningsledare är en ny tjänst finns möjligheter att utveckla tjänsten. Jag ser mig främst som ett stöd och en länk mellan administrationen och akademin, förklarar Margit. En viktig del av rollen tycker hon är att skapa nätverk som spänner över fakulteterna. Men framtidens största utmaningar som utbild ningsledare tror hon ligger i implementeringen av Bolognaprocessen, internationalisering och kvalitetssäkring enligt strategin. Ett av målen är att göra SLU mer prestigefyllt för internationella studenter och skicka f ler av våra studenter utomlands. Med det nya utbildningscentret i Alnarp på plats har vi en proffsig utbildningsadministration, en trygghet för både lärare och studenter. Drivande skall vara gemensamhetskänslan, service och effektivitet. Att få alla att inse sin egen kapacitet på alla nivåer! << MARGIT Övriga utbildningsledare på SLU: Anna Rudebeck NL-fak Anders Karlsson, S-fak Anders Alanärä, S-fak Svante Axelsson, VH-fak UNDERVISNINGENS NÄRA FORSKNINGSKONTAKT ÄR BRA. MEN DEN KOMPETENS NÄRINGSLIVET EFTERFRÅGAR GLÖMS BORT. SÅ SÄGER YLVA JONZON OCH ANNA DENCKER, BÅDA MYCKET NÖJDA STUDENTER VID SLU UPPSALA. 10 RESURS 2.08 RESURS

7 UTBILDNING UTBILDNING Anna Dencker och Ylva Jonzon är två studenter som är väldigt nöjda med sina respektive utbildningar. Möjligheterna till utbytesstudier utomlands och till gäststudenter här värderar de högt. SLU hymla inte med lantbruket! Ylva Jonzon blir klar i augusti med en dubbel examen, dels på ekonomiprogrammet med naturresursinriktning och dels på agronomekonomprogrammet. Anna Dencker har uppgraderat sin husdjursinriktade agronomutbildning till en Master of Animal Science, och tar examen våren Ylva kommer från ett icke akademiskt hem i Sundsvall, där pappan drivit ett bilskoleföretag och mamman arbetar som tandsköterska. Efter gymnasieexamen på naturvetenskapligt program var hennes väg till SLU inte spikrak. Slump hamna på SLU Det var en slump att jag hamnade här. Jag hade läst samhällsvetenskap som kulturantropologi innan vid Uppsala universitet, säger Ylva. En kurskamrat läste även ekonomi på Ultuna. Eftersom Ylva gillar både matte och nationalekonomi, samt den tvärvetenskapliga miljöanknytningen vid SLU, blev hon intresserad och sökte sig hit. För Anna däremot var vägen desto rakare. Med båda föräldrarna som läkare kändes naturvetenskap rätt, och hon valde att studera på naturbruksgymnasiet i Ås. En entusiastisk lärare där, själv husdjursagronom, väckte Annas intresse för SLU. Men jordbrukets låga status då 2003 gjorde henne tveksam. Tungan på vågen blev ett stipendium till LRF:s kursgård, där hon träffade likasinnade från södra landet vilka dessutom var mycket positiva till lantbruk. Jag har trivts väldigt bra Vad tycker då de båda om SLU? Jag har trivts väldigt bra och är jättenöjd med de sista tre åren, säger Ylva Jonzon. Det har varit stimulerande. Jag var däremot missnöjd i början. Det var slappt. Och det är tråkigt att jag inte får graderade betyg utan bara G. Det är en klar nackdel som gör det svårt att konkurrera med andra ekonomer och som hade kunnat få mig att välja ett annat lärosäte än SLU. En annan negativ faktor i början, som hon tror bidragit till avhopp från ekonomprogrammet, är att inriktningen på forskning varit så stark att man glömt att tala om företagens kompetensbehov. Det tog lång tid innan jag förstod vad arbetsmarknaden egentligen efterfrågar. Mina ögon öppnades när jag var utbytesstudent i USA och man pratade om vad som var bra för företagen. Anna är inne på samma linje: Det var dålig information om vilken kompetens som behövs efter studierna. Man vet ju inte vad näringslivet kräver. Däremot håller Anna inte med om att tempot kunde ha varit högre i början: Det var inte slappt första året, kanske inte alltid så engagerande, men andra till fjärde året gav mycket då engagemanget från lärarna var otroligt starkt. Att undervisningen ligger nära den senaste forskningen ger också väldigt mycket. Jag är jättenöjd med min utbildning. Undervisningen har visat en fantastisk kompetens och bredd. Gör gemensamt projekt Att tjejerna blivit goda vänner beror på att de nu går en gemensam kurs i agro system. De jobbar också med ett gemensamt projekt för DeLaval. Att dela kurs med andra inriktningar ser de positivt på. Om både Ylva och Anna var kritiska till en början, så har deras inställning svängt efterhand. Ju mer specialiserad undervisningen har blivit desto tydligare har den också framstått. Pedagogiken har bara blivit bättre desto högre kurser man gått, menar tjejerna. Jag gick en kurs i tillväxt och miljö, säger Ylva. Vi var bara två studenter, men den hölls ändå! Det var bra och jag kände mig privilegierad. Den senaste reklamkampanjen med Koldioxidmannen uppskattades av Ylva: Den var kul och väckte debatt. Webbplatsen var bra. Koldioxidmannen överraskade För Anna innebar kampanjen dock en överraskning: Jag fattade inte alls att det var SLU som det handlade om. Jag upplever inte att SLU är så kopplat till miljön. Jag såg Koldioxidmannen på Aftonbladets webb, men först när jag senare hittade ett kort i biblioteket förstod jag att SLU låg bakom. De menar båda att marknadsföringen av SLU generellt drar för mycket åt det hippa hållet. HYmla inte med jordbruket Reklamen ger inte rätt bild, säger Ylva. Den är klyschig och lättsam. Vid universitetet där jag var i USA försöker man inte dölja att man håller på med jordbruk. Jag tror man tjänar mer på det, att stå för det man är bra på och inte hymla. Anna har blandade känslor: Jag kan förstå SLU och rädslan att marknadsföras med lantbruk. Men att vara i en stad med många studentnationer är inte viktigast! SLU kunde gå i bräschen för lantbruket. Ylva vill hellre lyfta fram nöjda studenter som får bra jobb, jätteduktiga forskare och professorer samt en bra akademisk utbildning. Även positiva rankinglistor är bra att visa på. Försök med rak approach! Lantbruket är det som du äter till frukost. << Text Mikael Propst foto julio gonzalez 12 RESURS 2.08 RESURS

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006 resurs för medarbetare vid slu nr 4/2006 Ann-Christin om livet som rektor och lite till KOSSOR TILL KUNGEN STUDENTER PÅ TRÅDEN VAD ÄR KLUSTER? GRISEN SOM MODELLDJUR 1 VÅR EGEN TROLLKARL PENSIONERAS RESURS

Läs mer

Vart leder examen 2 DET OKÄNDA SLU 6 KOLET & KLIMATET 8 TJOCKASTE AVHANDLINGEN? 10 PORTRÄTT AV EN GÄSTPROFESSOR 12. för medarbetare vid slu nr 3/2005

Vart leder examen 2 DET OKÄNDA SLU 6 KOLET & KLIMATET 8 TJOCKASTE AVHANDLINGEN? 10 PORTRÄTT AV EN GÄSTPROFESSOR 12. för medarbetare vid slu nr 3/2005 resurs för medarbetare vid slu nr 3/2005 Vart leder examen 2 DET OKÄNDA SLU 6 KOLET & KLIMATET 8 TJOCKASTE AVHANDLINGEN? 10 PORTRÄTT AV EN GÄSTPROFESSOR 12 1 SNABBT GENOMSLAG FÖR BLOMNING 14 UTBILDNING

Läs mer

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword ESURS 3.10 FÖR MEDARBETARE VID SLU Studieavgifter så slår de Doktorand utvecklar avel i Afrika Internationell forskning stimuleras Bilingual crossword "Swedes have a good work-life balance" SLU och världen

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

Master öppnar för internationalisering

Master öppnar för internationalisering 2/2008 Master öppnar för internationalisering Elitläraren Harriette Fler kvinnliga professorer! Summary in English Vi behöver fler kvinnliga professorer Kvinnliga professorer behövs som förebilder för

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus 20/2011 Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus Projekt för 20 miljarder ska genomföras sid 4 Upphovsrätt Kb Publicering SULF-kritik Historiker protesterar Forskare måste mot Chalmers mot

Läs mer

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende nr 2 2008 Nya sammanläggningar Barnet i fokus Praktikplats Europa Pedagogiskt teknikstrul Ny generaldirektör för Domstolsverket domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR De bygger verktyg för förtroende

Läs mer

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna 11/2014 Framtiden i våra händer Filosofen gustaf Arrhenius tar över rodret vid institutet för framtidsstudier sid 24 nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna sid 4 Lönesättande samtal öppnar

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Hon vill se fler män i förskolan SID 16

Hon vill se fler män i förskolan SID 16 2/2013 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon vill se fler män i förskolan SID 16 Från Iran till Trollhättan SID 4 Möte med Mehdi Eshagh, ny professor i geodesi Ny app ger roligare matupplevelse

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

3/2008. Forskare som påverkar samhället. 40 år efter ockupationen Fler sökande till hösten Kunskap utifrån

3/2008. Forskare som påverkar samhället. 40 år efter ockupationen Fler sökande till hösten Kunskap utifrån 3/2008 Forskare som påverkar samhället 40 år efter ockupationen Fler sökande till hösten Kunskap utifrån En vår fylld av spännande institutionsbesök Terminen är snart slut. Jag blir lika överraskad varje

Läs mer

Med blick för miljön TEMA. Årets västerbottning Yngve Gustafson ger röst åt äldre. En dag på UFBI Där hjärnan har huvudrollen

Med blick för miljön TEMA. Årets västerbottning Yngve Gustafson ger röst åt äldre. En dag på UFBI Där hjärnan har huvudrollen för dig som arbetar VID umeå universitet februari 2012 nr 1 Årets västerbottning Yngve Gustafson ger röst åt äldre En dag på UFBI Där hjärnan har huvudrollen Utblick Europas ekonomiska kris 5 frågor Om

Läs mer

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt niversitetsläraren 15/09 Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal Sid 4 Teknikdelegationen Volvochefen tror på intresse för teknik Sid 6 Uppmärksamhet krävs Utan koll på pensionen risk att förlora pengar

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig 6/2008 Dekaner diskuterar framtiden Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig Satsning på ledande humaniora Forskningspropositionen tillför Stockholms universitet nya permanenta resurser, 66

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED ANNONS 5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS FOTO: BABBEN.SE SOM

Läs mer

UNIVERSEN. Lärare i annat land. SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3. Universitetet tar hem allt mer EU-medel Sid 10

UNIVERSEN. Lärare i annat land. SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3. Universitetet tar hem allt mer EU-medel Sid 10 UNIVERSEN # 2 mars -12 årg 43 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Lärare i annat land utbyte Sid 14 15 SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3 t tt Fokus på äldre i stor uppdragsutbildning

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer