LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!"

Transkript

1 GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOL GRUND förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNES årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIK YRKES UTBILDNINGSPROGRAM CAMPUS OCH DISTANS lärarutbildningen vid karlstads universitet

2 2 lärarutbildningen vid karlstads universitet gör dig redo för framtidens skola Lärande är en ständigt pågående process. Genom livets alla skeden samlar vi på oss erfarenheter och upplevelser som vi omvandlar till kunskaper, färdigheter, attityder, värderingar och övertygelser. Vi deltar alla i utvecklingen. Det känns roligt och inspirerande att hälsa dig välkommen till Karlstad och Lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Efter beskeden från Högskoleverket vet vi att vårt universitet står sig starkt som lärarutbildare. I höst kommer nämligen Karlstad att vara en av endast fem orter som utbildar lärare på alla nivåer i den nya utbildningen. Vår lärarutbildning och forskningen inom området håller mycket hög kvalitet. Förutom specifika ämneskunskaper vill vi ge dig självförtroende att ifrågasätta och tänka självständigt. Vi vill uppmuntra dig att öppna dina kritiska ögon. Och inte minst vi vill ta del av de upptäckter du gör. Det finns många goda skäl att välja Karlstads universitet. Vi är ett av landets yngsta. Det gör oss lite modernare, lite modigare. Vi ser det som vårt uppdrag att utmana det etablerade och utforska det okända. Det betyder att vi gärna går våra egna vägar för att främja utveckling. Vi tar ingenting för givet. Vi vill se bortom gamla sanningar och söka nya insikter. Vi vill ge dig rätt förutsättningar att förändra framtiden. Kerstin Norén, Rektor vid Karlstads universitet

3 INNEHÅLL förskollärarprogrammet, 210 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta i förskolan. Programmet ger dig gedigna kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. grundlärarprogrammet: förskoleklass och årskurs 1-3 eller årskurs 4-6, 240 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta i grundskolan. Välj att bli lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 (campus/distans) eller i årskurs 4-6. ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp eller gymnasieskolan, 300/330 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill undervisa i två eller flera ämnen. Vi har även Musiklärarprogrammet. yrkeslärarprogrammet, 90 hp Programmet riktar sig till dig som vill utbilda dig till yrkeslärare inom gymnasieskolan. Du förbereds för ett engagerande arbete

4 bli lärare förändra framtiden Lärare är ett av världens viktigaste yrken. Kunskaper har i alla tider förts vidare från en generation till nästa. I takt med att skolan förnyas utvecklar vi vår utbildning. Vi är glada över det goda rykte som lärarutbildningen vid Karlstads universitet alltid har haft. Lärare som fått sin utbildning här är attraktiva på arbetsmarknaden. 4 Vi är öppna för nya idéer och utmaningar och vill erbjuda en bra balans mellan beprövad erfarenhet och de nya rön som forskningen ger oss. Du som tycker om att arbeta med barn och ungdomar kan se fram emot ett spännande yrkesliv. Genom väl utvecklad samverkan med kommuner och skolor får du goda möjligheter att varva teori och praktik redan under studietiden. Du kan efter erlagd lärarexamen söka utbildning på avancerad nivå till speciallärare eller pedagogisk yrkesverksamhet. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs. Musikhögskolan Ingesund är en del av Karlstads universitet. Här kan du utbilda dig till musiklärare samtidigt som du får en egen musikerutbildning. Lärarutbildningens tre olika delar. Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) där man studerar det som är centralt för alla lärare. Denna del motsvarar ett års heltidsstudier och innehållet kan vara både gemensamt och specifikt för de olika utbildningsspåren. Beroende på vilket område du vill arbeta inom läser du ämnesstudier med olika fokus och innehåll. Vill du arbeta med att undervisa yngre barn läser du ämnesstudier som präglas av bredd och ämnen som matematik och grundläggande läs- och skrivinlärning ges stort utrymme. Studierna som förbereder dig för att arbeta med äldre ungdomar kännetecknas av ett större djup inom två eller möjligen tre olika ämnen. Den tredje delen i lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som omfattar totalt 20 veckor. Under denna tid har du regelbunden kontakt med skolan och den verksamhet du utbildar dig för. Du får, under kortare och längre perioder, inblick i det pedagogiska arbetet och dina praktiska erfarenheter knyts ihop med dina teoretiska studier under ledning av yrkesverksamma lärare. Detta gör också att du redan under studietiden får chansen att knyta värdefulla kontakter med arbetsmarknaden. Yrkeslärarprogrammet Om du redan har erfarenhet från något annat yrke kan du bygga vidare med yrkeslärarprogrammet. Det handlar om en webbaserad utbildning där du deltar i undervisningen både individuellt och i grupp. Några gånger per termin träffas ni på Karlstads universitet. Dessa träffar är obligatoriska. Examen och vidare studier En lärarexamen är en yrkesexamen som kan erläggas både på grundnivå och avancerad nivå. Examensbeviset visar vilka kurser du läst och vilket verksamhetsområde din utbildning är avsedd för. En lärarexamen på avancerad nivå ger behörighet att söka forskarutbildning. Här finns möjlighet att komplettera akademiska kunskaper eller annan yrkesbakgrund med en lärarutbildning. Också för dig som söker vidareutbildning finns ett brett utbud, till exempel speciallärare, skolledare, masterprogram och forskarutbildning. Campus eller distans Många av lärarprogrammen vid Karlstads universitet går att läsa antingen på campus eller på distans. Även om du är rotad med familj och har svårt att byta bostadsort finns möjligheten att läsa flera av våra program på distans. Dessa distansprogram är kopplade till olika lärcentrum runt om i landet. Du söker din utbildning genom att välja vilket lärcentrum du vill tillhöra. På så sätt får du delta i telebildsändningar och studiegruppsarbeten på valt lärcentrum en eller flera gånger i veckan. I denna typ av utbildning ingår också obligatoriska närträffar på Karlstads universitet ett antal gånger per termin.

5 STUDERA UTOMLANDS Som lärarstudent vid Karlstads universitet har du goda möjligheter att förlägga en del av din studietid utomlands. Det finns ett stort utbud för den som är intresserad i att vistas i en internationell miljö, utforska en ny kultur eller kanske lära sig ett nytt språk. Du kan till exempel vara utbytesstudent vid något av de universitet runt om i världen som Karlstads universitet har utbytesavtal med. Eller du kan välja att delta i de internationaliserings-satsningar som lärarprogrammet erbjuder. Lärarstudenter kan bedriva studier inom ämnena religion, historia, samhällskunskap och geografi i samarbete med Banaras Hindu University vid vårt studiecenter i Varanasi, Indien. Läser du engelska eller spanska kan du bedriva dina språkstudier inom ett målspråksland. Det finns dessutom möjlighet att förlägga hela eller delar av en termin vid University of the Western Cape utanför Kapstaden i Sydafrika och vid Laikipia College i Kenya. Ta gärna chansen att komma ut i världen under din studietid du också! 5 VILL DU DISKUTERA DIN VÄG TILL LÄRARYRKET? Ta gärna kontakt med studievägledarna på lärarprogrammet. Vi besvarar dina frågor om studieval och olika vägar till en lärarexamen. Den nya lärarutbildningen som startar hösten 2011 innebär en del ändringar både i innehåll, studiegång och behörighetskrav. Denna information hittar du redan på kau.se men det kan ändå vara värdefullt att få personlig vägledning utifrån dina drömmar och studiemål. Du kan förbereda dig inför högskolestudierna på olika sätt, genom att till exempel läsa extra kurser i svenska, engelska och matematik utvecklar du ditt skrivande och språk samt din matematiska förståelse. Dessa kunskaper kommer du att få nytta av både under studietiden och i läraryrket. Extra kurser kan dessutom ge dig flera meritpoäng när du söker till utbildningen. Att göra högskoleprovet är ett annat bra sätt att förbereda sig. Gör du högskoleprovet ökar dina chanser att komma in eftersom du placeras i ytterligare en urvalsgrupp. Kontakta lärarprogrammets studievägledare: Eva Einarsdotter, Kerstin Skogler och Nina Nesset, (vx),

6 Distansstudier passar där vi är i livet. Namn: Therése Viitanen (till vänster) och Nadja Koljonen Josefsson (till höger). Studerar till lärare för de tidigare åren, svenska och matematik i samspel. Distansstudier passar där vi är i livet, säger Therése och Nadja som båda har familj på annan ort och därför inte vill flytta. Men lärare ville vi bli och Lärarutbildningen vid Karlstads universitet har goda vitsord så därför sökte vi oss dit. Idag vet jag till 100 procent varför jag vill bli lärare. Det är elevernas aha-upplevelse i olika situationer och att få se deras lycka i att lyckas. Att hela tiden arbeta med olika individer är en utmaning, säger Therése och får medhåll av Nadja. Läraryrket är varierande och inte sig likt från dag till dag. Jag blir aldrig fullärd då jag jobbar med olika individer. Att lära och lotsa elever är livet! De förgyller dagen. Om tio år hoppas både Therése och Nadja att de arbetar inom en verksamhet där man har inställningen: En skola för alla. Och deras råd till alla som tvekar om vad de ska göra av framtiden har de en uppmaning: Våga ta steget att börja studera. Du kommer att utvecklas som person och få mycket kunskap. Vi har inte en enda dag ångrat vårt val. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng STUDIEVÄGLEDARE: Eva Einarsdotter, , Kerstin Skogler, , Nina Nesset, Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet kan läsas på campus eller på distans via lärcentrum. Det omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Arbetsmarknad Arbetsmarknaden är ljus för dig som väljer att studera förskollärarprogrammet. Prognoser visar att förskollärare kommer att vara efterfrågade under en lång tid framöver. Utbildning Första terminen behandlar förskolan och hur synen på barn och barndom förändrats över tid. Terminen innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Den andra

7 terminen omfattar studier om barns lärande och utveckling. Teoretiska studier konkretiseras i rörelse och lek. Därefter följer ämnesstudier där innehållsliga aspekter i relation till barns språkliga, sociala och kognitiva utveckling kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I dessa terminer ingår också VFU. Termin fem ägnas åt förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Termin sex innehåller vetenskaplig metod, VFU samt ett examensarbete. Termin sju fokuserar på barns läs-, skriv- och matematiklärande. Du kan välja att läsa programmet antingen på campus eller på distans via lärcentrum. Examen och vidare studier Utbildningen leder fram till en förskollärarexamen på grundnivå. Du kan därefter bygga på dina studier med kurser på avancerad nivå. Kontakt med arbetslivet Under utbildningen varvas dina teoretiska studier med VFU. Under dessa veckor får du pröva på ditt framtida yrke under handledning av en utbildad förskollärare. Utöver VFU kommer du möta yrkesverksamma förskollärare i kurser du läser på universitetet. mer information Se kau.se/utbildning/larare Studiegång för förskollärarprogrammet Termin 1 Tema: Barn och barndom Utbildningsvetenskaplig kärna - Läraryrkets förutsättningar 15 hp VFU 7,5hp Ämnesinnehåll 7,5hp Termin 2 Tema: Lärande och utveckling Utbildningsvetenskaplig kärna fortsättning 15hp Ämnesinnehåll 15hp Termin 3 Tema: Ämnesstudier och estetik (svenska, matematik, musik, dans) Ämnesinnehåll 22,5hp VFU 7,5hp Termin 4 Tema: Ämnesstudier och estetik (naturvetenskap, teknik, bild, drama) Ämnesinnehåll 22,5hp VFU 7,5hp Termin 5 Tema: Att leda och utveckla förskolans verksamhet Utbildningsvetenskaplig kärna 22,5hp Ämnesinnehåll 7,5hp Termin 6 Tema: Förskolan och vetenskapliga perspektiv VFU 7,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna 7,5hp Examensarbete 15hp Termin 7 Tema: Barns läs-, skriv- och matematiklärande Ämnesinnehåll 30 hp 7 Anmälningskoder: Förskollärare Anm kod Ort Studieform TERMIN behörighetskrav KAU Karlstad Campus Ht-11 KAU Alingsås Distans* Ht-11 KAU Karlskoga Distans* Ht-11 KAU Katrineholm Distans* Ht-11 KAU Mariestad Distans* Ht-11 KAU Norrtälje Distans* Ht-11 KAU Orust Distans* Ht-11 KAU Strömstad Distans* Ht-11 KAU Tranås Distans* Ht-11 KAU Vara Distans* Ht-11 Grundläggande behörighet kau.se/utbildning/anmalan-och-antagning/behorighet Områdesbehörighet 6 a, det vill säga Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A * Distansutbildning med närträffar på det lärcentrum du antas till samt på Karlstads universitet, se sida 4 för mer information.

8 GRUNDLÄRARPROGRAMMET: FÖrskoleklass och årskurs 1-3 eller årskurs högskolepoäng STUDIEVÄGLEDARE: Eva Einarsdotter, , Kerstin Skogler, , Nina Nesset, Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan. Du kan välja att bli lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (campus och distans) eller i årskurs 4-6. Du läser svenska, matematik, NO- och SO-ämnen. Vill du bli lärare inom 4-6 väljer du om du vill fördjupa dig inom NO (endast distans) eller SO (endast campus). Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till skolan. Samtliga inriktningar omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå. 8 ARBETSMARKNAD Utbildade lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Erfarenhet visar att de flesta som tagit en lärarexamen vid Karlstads universitet får arbete inom skolan. UTBILDNING Vilka kurser du läser och i vilken omfattning, beror på vald inriktning. Alla inriktningar inleds dock med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I samband med ämnesstudierna läggs fokus på utveckling av barns läs- och skrivförmåga och matematiska begreppsförståelse. Utöver detta läser du ämneskurser som innehåller engelska, SO-ämnen samt NO-ämnen och teknik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Inriktningarna förskoleklass och årskurs 1-3 respektive årskurs 4-6 med fördjupning i naturvetenskapliga ämnen går att läsa på distans via lärcentrum. (För mer information om distansstudier se "Lärare: allmän information" på sid 4.) EXAMEN OCH VIDARE STUDIER Efter avslutade studier kan du söka lärarexamen på avancerad nivå. Examensbeviset visar vilket verksamhetsområde din utbildning är avsedd för. En lärarexamen på avancerad nivå ger behörighet för forskarutbildning. Du kan även söka utbildning på avancerad nivå till speciallärare. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs. KONTAKT MED ARBETSLIVET Dina teoretiska studier varvas med verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du kommer även att möta yrkesverksamma lärare i undervisningen på universitetet. mer information Se kau.se/utbildning/larare jag hade hört mycket gott om lärarutbildningen i karlstad. Jag fick mycket information om Karlstads universitet av vänner som studerar här. De tipsade mig att söka in. Jag hade hört mycket gott om lärarutbildningen i Karlstad och kan bara falla in i lovorden. Jag ser fram emot att bli lärare och att få chansen att vara med och påverka barns uppväxt på ett positivt sätt, det känns väldigt inspirerande. Att dessutom välkomnas i klassrummet med leenden varje dag är fantastiskt. Att få ett ansvarsfullt arbete känns också stimulerande. Jag trivs oerhört bra på lärarutbildningen vid Karlstads universitet och har gjort det under hela min studietid. Man får väldigt bra kontakt med sina studiekamrater i och med de studiegruppsarbeten som ofta förekommer i utbildningen. Det blir en genuin vänskapskänsla och det är viktigt att ha när tentapluggandet hänger över en. Namn: Fredrik Sundqvist Ålder: 24 år Familj: Sambo Utbildning: Lärare för grundskolans tidigare år

9 Studiegång för grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Termin 1 Utbildningsvetenskaplig kärna Läraryrkets förutsättningar 30hp Termin 2 Svenska 22,5 hp VFU 7,5hp Termin 3 Matematik 30hp Termin 4 Engelska 15hp Samhällsorienterande ämnen 15hp Termin 5 Samhällsorienterande ämnen 7,5hp Naturorienterande ämnen och teknik, 22,5hp Termin 6 Svenska 7,5hp VFU 7,5hp Utbildningsvetenskaplig kärna Pedagogiskt ledarskap 15hp TERMIN 7 TERMIN 8 forts. Utbildningsvetenskaplig kärna Pedagogiskt ledarskap 15hp Examensarbete 15hp VFU 15hp forts. Examensarbete, 15hp 9 Anmälningskoder: Förskoleklass och årskurs 1-3 Anm kod Ort Studieform Termin behörighetskrav KAU Karlstad Campus Ht-11 KAU Alingsås Distans* Ht-11 KAU Arboga Distans* Ht-11 Grundläggande behörighet KAU Arvika Distans* Ht-11 kau.se/utbildning/anmalan-och-antagning/behorighet KAU Lidköping Distans* Ht-11 Områdesbehörighet 6 b, det vill säga Engelska B, Matematik KAU Lindesberg Distans* Ht-11 B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A KAU Motala Distans* Ht-11 KAU Sunne Distans* Ht-11 * Distansutbildning med närträffar på det lärcentrum du antas till samt på Karlstads universitet, se sida 4 för mer information. STUDIEGÅNG för grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6 PÅ nästa sida >>>

10 Studiegång för grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6 Termin 1 Utbildningsvetenskaplig kärna Läraryrkets förutsättningar 30hp Termin 2 Matematik 22,5hp VFU 7,5hp Termin 3 Svenska 30hp Termin 4 Samhällsorienterande ämnen 30hp (campus) eller naturorienterade ämnen och teknik 30hp (distans) Termin 5 Engelska 30hp Termin 6 Matematik 7,5hp VFU 7,5hp Utbildningsvetenskaplig kärna Pedagogiskt ledarskap 15hp 10 TERMIN 7 Utbildningsvetenskaplig kärna - Pedagogiskt ledarskap 15hp Examensarbete 15hp TERMIN 8 VFU 15hp forts. Examensarbete 15hp Anmälningskoder: årskurs 4-6 (NO, distans) Anm kod Ort Studieform TERMIN behörighetskrav KAU Karlstad Distans* Ht-11 KAU Arvika Distans* Ht-11 KAU Askersund Distans* Ht-11 Grundläggande behörighet kau.se/utbildning/anmalan-och-antagning/behorighet KAU Falköping Distans* Ht-11 KAU Lidköping Distans* Ht-11 Områdesbehörighet 6 b, det vill säga Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A KAU Lilla Edet Distans* Ht-11 KAU Säffle Distans* Ht-11 * Distansutbildning med närträffar på det lärcentrum du antas till samt på Karlstads universitet, se sida 4 för mer information. Anmälningskoder: årskurs 4-6 (SO, campus) Anm kod Ort Studieform termin BEHÖRIGHETSKRAV KAU Karlstad Campus Ht-11 Grundläggande behörighet kau.se/utbildning/anmalan-och-antagning/behorighet Områdesbehörighet 6 b, det vill säga Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

11 11 lärare formar framtiden för unga människor Martin Stolare, Universitetslektor och forskare vid Karlstads universitet Det finns många skäl till varför man ska utbilda sig till lärare. Ser jag till mig själv så är det en del av min personlighet. Att vara lärare är för mig nästan som en religiös upplevelse. När man står i klassrummet och jobbar med eleverna och man ser på dem när de har skapat ny förståelse. När man undervisar är man en handledare, man guidar unga människor in i framtiden, man hjälper dem att öppna dörrar de kanske inte visste om eller klarat av att öppna tidigare. Den känslan tror jag inte att man har i några andra yrken. Man formar framtiden, man jobbar med barn och man hjälper till att forma det samhälle som håller på att byggas. Ja, man är ett slags samhällsbyggare i den meningen, det är ett enormt viktigt arbete. Varför ska man läsa till lärare just i Karlstad? För att Karlstad är ett öppet och modernt universitet. Här får man verkligen möjligheten att erövra förståelsen för yrket, att det är ett speciellt yrke. Utan bra lärare så kan vi inte bygga ett bra framtida samhälle. Jag tror att det spelar roll att man har haft lärarutbildning här så länge. Det har inte bara blivit en naturlig del av universitetet, det är på sätt och vis kärnan i verksamheten här. Alla har en förståelse för lärarutbildningen här i Karlstad.

12 ÄMNESLÄRARPROGRAMMET: årskurs högskolepoäng STUDIEVÄGLEDARE: Eva Einarsdotter, , Kerstin Skogler, , Nina Nesset, För dig som vill undervisa i grundskolans årskurs 7-9 har Karlstads universitet skapat en särskild utbildning med fasta ämneskombinationer. Dessa är framtagna för att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 ges med sex fasta ämneskombinationer. Varje kombination omfattar ett huvudämne som läses 90 högskolepoäng (hp) i kombination med två ytterligare ämnen som läses 45 hp vardera. 12 ARBETSMARKNAD Utbildade lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Enligt prognoser varierar efterfrågan beroende på ämneskombination. Störst är bristen på lärare inom naturvetenskap och språk. UTBILDNING Utbildningen består av tre delar, utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ämnesoch ämnesdidaktiska studier. I utbildningen ingår också självständiga arbeten. Programmet inleds med studier inom valt huvudämne. Därefter studeras generella perspektiv på läraryrket och skolan. Under resten av utbildningen varvas generella perspektiv och ämnesstudier inom de övriga ämnen som ingår i vald kombination. EXAMEN OCH VIDARE STUDIER Efter avslutade studier kan du söka lärarexamen på avancerad nivå. Examensbeviset visar vilka kurser du läst. En lärarexamen på avancerad nivå ger dig möjlighet att söka forskarutbildning. Du kan även söka utbildning på avancerad nivå. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs. KONTAKT MED ARBETSLIVET Dina teoretiska studier varvas med VFU. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du kommer även att möta yrkesverksamma lärare som undervisar i kurserna på universitetet. FörkunskapSKRAV Se kau.se/utbildning/larare för mer information om behörighetskraven för de olika ämneskombinationerna som återfinns på nästa sida. mer information Se kau.se/utbildning/larare det är ett fräscht universitet och kul med en så stor lärarutbildning. Under sista året på gymnasiet kom det två studentambassadörer från Karlstads universitet och berättade om universitetet och Karlstad. De gjorde ett stort intryck på mig och när det var dags att välja blev Karlstads universitet mitt första val. Jag har alltid tyckt om att tala inför människor och att ha ögonen på sig. Under en period då jag var ungdomstränare i bugg upptäckte jag även hur roligt det är att arbeta med ungdomar. Det gjorde valet lätt, som lärare får jag allt detta. Att vara lärarstudent vid Karlstads universitet är bra. Det finns bra valmöjligheter till vad och hur man vill läsa samt en bra blandning mellan teori och praktik. Det är ett fräscht universitet och kul med en så stor lärarutbildning. Jag längtar tills den dagen jag får min egen klass och får föra kunskap och trygghet vidare. Jag tror jag kommer att trivas som fisken i vattnet! Namn: Emmelie Andersson Ålder: 23 år Familj: Mamma, pappa och syster hemma i Uddevalla Studerar till: Lärare för grundskolans senare år och gymnasiet

13 Studiegång för ämneslärarprogrammet inriktning årskurs 7-9 Termin 1 Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1, 30hp Termin 2 forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1, 22,5hp VFU 7,5hp Termin 3 Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 2, 30hp Termin 4 Utbildningsvetenskaplig kärna - Läraryrkets förutsättningar 30hp Termin 5 Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 3, 30hp Termin 6 forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 3, 15hp forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 2, 15hp, självständigt arbete TERMIN 7 VFU 7,5hp forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1, 22,5hp TERMIN 8 Utbildningsvetenskaplig kärna - Pedagogiskt ledarskap, 30hp TERMIN 9 VFU 15hp Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1, examensarbete, 15hp Anmälningskoder: årskurs anm kod ämne 1 ämne 2 ämne 3 behörighetskrav KAU Svenska 90 hp Engelska 45 hp Spanska 45 hp Grundläggande behörighet & En B & Sh A samt Sp steg 3 KAU Svenska 90 hp Religion 45 hp Historia 45 hp Grundläggande behörighet & En B och Sh A samt Hi A KAU Samhällskunskap 90 hp Geografi 45 hp Historia 45 hp Grundläggande behörighet & En B, Ma B, Sh B samt Hi A KAU Historia 90 hp Religion 45 hp Geografi 45 hp Grundläggande behörighet & En B, Ma B, Sh A Hi A KAU Matematik 90 hp Fysik 45 hp Teknik 45 hp Grundläggande behörighet & En B, Sh A, Fy B, Ma D KAU Matematik 90 hp Kemi 45 hp Biologi 45 hp Grundläggande behörighet & En B, Sh A, Bi B, Ke B, Ma D Dan Granström, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kils kommun BRA KONTAKT MED UNIVERSITETET ger bra lärarstudenter Dan Granström är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Kils kommun utanför Karlstad. Kils kommun har knappt tolvtusen invånare och mellan elever fördelade på åtta olika grundskolor, sju F-6 skolor och en 7-9 skola. Att läsa till lärare är inte bara en teoriutbildning, utbildningen måste höra ihop med den dagliga verksamheten ute i skolorna. Ämneslärarna är duktiga på sina ämnen, men det finns en dimension till för en lärare. Därför är det viktigt med en bra dialog mellan Karlstads universitet och verksamheten. Jag tycker själv att vi alltid har haft en bra och tät dialog med universitetet, en kontakt som dessutom blir bättre och bättre och det är helt klart en styrka för studenterna här i Karlstad. Man pratar oerhört mycket om samverkan med näringslivet. Men det är viktigt att också samverka med skolan. Det är också något som blivit bättre här på Karlstads universitet. Här finns en ärlig vilja och ett intresse av att lyssna på oss i verksamheten för att kunna förändra utbildningar. Mitt mål är att ungarna i Kil ska känna att det händer något nytt i klassrummet.

14 Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan 300/330 högskolepoäng STUDIEVÄGLEDARE: Eva Einarsdotter, , Kerstin Skogler, , Nina Nesset, Om du vill undervisa i gymnasieskolan ska du läsa ämneslärarprogrammet. Du väljer något av de ingångsämnen som erbjuds på Karlstads universitet. Utbildningen ger dig goda förutsättningar för ett yrkesliv som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. För blivande gymnasielärare erbjuds sju olika ingångsämnen: Biologi, Engelska, Historia, Matematik, Samhällskunskap, Svenska, och Musik. I ditt huvudämne studerar du 120 högskolepoäng (hp) och i ditt andraämne läser du 90 hp. Under din andra termin väljer du vilket ytterligare ämne du vill studera. Utöver ingångsämnena kan du välja bland ämnena: Fysik, Geografi, Kemi, Naturkunskap, Religion, Spanska eller Teknik. 14 ARBETSMARKNAD Utbildade lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Enligt prognoser varierar efterfrågan beroende på ämneskombination. Störst är bristen på lärare inom naturvetenskap och språk. UTBILDNING Utbildningen består av tre delar, utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier. I utbildningen ingår också självständiga arbeten. Utbildningens längd beror på vilken inriktning du väljer. Programmet inleds med studier i valt ingångsämne. Därefter studeras generella perspektiv på läraryrket och skolan. Under återstoden av utbildningen varvas generella perspektiv och ämnesstudier. Din utbildning omfattar fem års studier. Väljer du ämneskombinationen svenska och samhällskunskap blir din utbildning fem och ett halvt år. Du kan söka följande ingångsämnen på Karlstads universitet: KAU Biologi Grundläggande behörighet & En B samt Sh A, Bi B, Ke A, Ma C KAU Engelska Grundläggande behörighet & En B samt Sh A KAU Historia Grundläggande behörighet & En B Sh samt Hi A KAU Matematik Grundläggande behörighet & En B Sh A samt Ma D KAU Musik imh.kau.se KAU Samhällskunskap Grundläggande behörighet & En B, Sh B samt Ma B KAU Svenska Grundläggande behörighet & En B samt Sh A EXAMEN OCH VIDARE STUDIER Efter avslutade studier kan du söka lärarexamen på avancerad nivå. Examensbeviset visar vilka kurser du läst. En lärarexamen på avancerad nivå ger dig möjlighet att söka forskarutbildning. Du kan även söka utbildning på avancerad nivå till speciallärare. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs. KONTAKT MED ARBETSLIVET Dina teoretiska studier varvas med VFU. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du kommer även att möta yrkesverksamma lärare som undervisar i kurserna på universitetet. FörkunskapSKRAV Se kau.se/utbildning/larare för mer information om behörighetskraven. mer information Se kau.se/utbildning/larare välj med hjärtat! Jag visste tidigt att jag ville bli lärare och lärarutbildningen i Karlstad har gott rykte. Att vara lärare är omväxlande. Det är fantastiskt att lära ut och se blicken i elevernas ögon när de förstår och gläds över att lära sig något nytt. Man träffar många människor och det är ett socialt yrke. Karlstads universitet är ett ungt universitet. Det har inte gamla traditioner som sitter i väggarna, vilket känns bra. Det är fint och modernt. Jag var på studiebesök på universitetet innan jag skulle söka in och fastnade för det fina biblioteket, att alla byggnader är samlade på samma plats och att jag blev så bra bemött. Att vara lärarstudent är bra! Jag får en ordentlig utbildning och det finns mycket att göra som student. Det är skönt att universitetet är samlat på en plats så man inte behöver åka mellan olika byggnader för att komma till föreläsningarna och det är bra kontakt med lärarna. Till de som funderar kring val av utbildning vill jag säga: Välj med hjärtat! Ägna dig åt det du verkligen vill göra. Namn: Sofia Granström Ålder: 23 år Utbildning: Gymnasielärare i samhällskunskap och religion

15 Studiegång för ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan Termin 1 Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1, 30hp Termin 2 forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1, 22,5hp VFU 7,5hp Termin 3 Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1, 30hp Termin 4 Utbildningsvetenskaplig kärna - Läraryrkets förutsättningar 30hp Termin 5 Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 2, 30hp Termin 6 forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 2, 22,5hp VFU 7,5hp TERMIN 7 forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 2, 30hp ev. inkl. självständigt arbete 15hp TERMIN 8 Utbildningsvetenskaplig kärna - Pedagogiskt ledarskap, 30hp TERMIN 9 forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1 alt.2, 7,5hp forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1 alt. 2, 22,5hp, ev. inkl. självständigt arbete 15hp TERMIN 10 VFU 15hp Examensarbete ämne 1 eller ämne 2, 15hp 15 Christina Olin-Scheller, Universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet vi måste förhålla oss till det som finns utanför skolan Jag forskar kring barns och ungdomars läsande och skrivande i dagens medielandskap. Jag vill försöka förstå det lärande som sker i informella lärmiljöer, undersöka vad barn och unga har med sig in i klassrummet och hur vi kan utnyttja det i undervisningen. Samtidigt är det många som stirrar sig blinda på tekniken som finns. Många tror att om vi bara har en dator eller en smartboard i varje klassrum så löser det sig. Teknik möjliggör visserligen saker, men den stora förändringen kommer när man börjar använda sig av tekniken fullt ut i vardagen och börjar skapa kunskap tillsammans. Internet och datorns förmåga är fortfarande något nytt. Vi har tillgång till all den information som datorn har och faktum är att vi aldrig tidigare i mänsklighetens historia har haft tillgång till så mycket information, som vi kan omvandla till kunskap. Det ger oss ett slags kollektiv intelligens som ligger ovanpå vår individuella intelligens. Och det ställer skolan inför stora utmaningar. Hur kan vi stötta unga att bli kritiska till och konstruktiva inför det enorma informationsflöde som finns? Hur kan vi berika varandra?

16 Musiklärarprogrammet 300 högskolepoäng STUDIEVÄGLEDARE: Salome Persson, PROGRAMLEDARE: Göran Lindskog, På musiklärarprogrammet står din konstnärliga och pedagogiska utveckling i centrum. Programmet är en ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan och omfattar 300 högskolepoäng. Genom studier i bland annat solospel, musikteori, komposition, ensembleledning, metodik och didaktik får du en god grund för att möta elever på olika kunskapsnivåer. Utbildningen genomförs vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Vid Musikhögskolan finns bland annat symfoniorkester, stråkorkester, körer, symfonisk blåsorkester och storband. 16 Arbetsmarknad Arbetsmarknadens behov av utbildade musiklärare har de senaste åren ökat något. Detta eftersom antalet elever på det estetiska programmet i gymnasieskolan är fler än tidigare. Utbildning Musiklärarprogrammet består av tre integrerade delar: utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier i musik. Musikstudierna innefattar ett förstaämne och ett andraämne. I förstaämnet står ditt huvudinstrument i fokus och det ingår exempelvis solo- och ensemblespel samt instrumentalmetodik. Inför årskurs två väljer du ett andraämne. Det erbjuds fyra olika alternativ: Instrument och Ensemble (studier inom ytterligare ett instrument eller instrumentgrupp), Musik i klass (färdigheter utifrån ett klassrumsperspektiv), Musikteori och komposition (fördjupade studier i gehör, satslära, arrangering, komposition och musikhistoria) eller Musik- och ljudproduktion (studier kring akustik, ljudlära och musikproduktion). Mer information om utbildningen och valmöjligheter finns att läsa på imh.kau.se En lärarexamen på avancerad nivå ger behörighet för forskarutbildning. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs. Kontakt med arbetslivet Under din studiegång finns perioder av VFU. Då får du möjlighet att testa och utveckla dina kunskaper i verkliga undervisningssituationer. Även den fortlöpande praktiken och övningsundervisningen ger dig värdefulla kontakter med yrkeslivet. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet (områdesbehörighet 6) samt antagningsprov krävs. ansökan Nästa gång du kan söka till musiklärarprogrammet är inför hösten Antagning sker i samarbete med de övriga musikhögskolor i Sverige och kräver antagningsprov. Kontakta Musikhögskolan Ingesund redan hösten 2011 för närmare information om ansökningsdatum och tider för antagningsprov kau.se/imh Examen och vidare studier Efter avslutade studier kan du söka lärarexamen på avancerad nivå. Examensbeviset visar vilka kurser du läst. mer information Se imh.kau.se BRA kontakt med arbetslivet Vid Musikhögskolan Ingesund får musiklärarstudenterna stort utrymme och bra kontakt med arbetslivet. Det intygar Rebecca Proba. Jag hade hört mycket gott om Musikhögskolan Ingesund innan jag sökte. Skolan är inriktad på just musiklärarutbildningar. Här får man utrymme och tampas inte med dem som vill bli enbart musiker. Utbildningen ger mycket tid för spel, även i ensembler. Sedan får man bra kontakt med arbetslivet i verksamhetsförlagd utbildning. Namn: Rebecca Proba Ålder: 28 år Bor: Arvika Utbildning: Fjärde året på musiklärarprogrammet, rytmisk improvisation och sång

17 Yrkeslärarprogrammet 90 högskolepoäng Utbildningen startar ht -11 anm kod: KAU (distans, heltid), ht -11 anm kod: KAU (distans, halvfart), vt -12 anm kod: KAU (distans, heltid), vt -12 anm kod: KAU (distans, halvfart) STUDIEVÄGLEDARE: Eva Einarsdotter, , Kerstin Skogler, , Nina Nesset, PROGRAMLEDARE: Birgitta Holm, Programmet riktar sig till dig som vill utbilda dig till yrkeslärare inom gymnasieskolan. Du förbereds för ett engagerande arbete som förutsätter såväl ett gediget yrkeskunnande som pedagogiska kunskaper och färdigheter. Yrkeslärarprogrammet startar varje termin och erbjuds både på hel- och halvfart. Programmet genomförs på distans med tre obligatoriska närträffar per termin på Karlstads universitet. Arbetsmarknad Under flera år har det varit brist på utbildade yrkeslärare i gymnasieskolan. Enligt prognoser kommer bristen att finnas kvar under många år framöver. Först framåt år 2025 väntas tillgången på yrkeslärare att vara någorlunda i balans med efterfrågan. Utbildning Yrkeslärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng (hp), och består av en utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp samt en verksamhetsförlagd del om 30 hp. Programmet genomförs i form av distansstudier och kan läsas både på hel- och halvfart. Utbildningen är webbaserad och du behöver tillgång till dator och internetuppkoppling. Du deltar i undervisningen både individuellt och i grupp. Närträffar på Karlstads universitet förekommer och är obligatoriska. För studerande som kan tillgodoräkna sig för utbildningen relevant yrkeserfarenhet som lärare (och således inte gör någon VFU) omfattar programmet två terminers studier på helfart, alternativt fyra terminer på halvfart. Vilken omfattning av yrkeserfarenhet som kommer att krävas för tillgodoräknande av VFU är ännu ej fastställt nationellt. Examen och vidare studier Efter genomgången utbildning kan du söka en yrkeslärarexamen på grundnivå. Examensbeviset visar vilka kurser du studerat och vilket verksamhetsområde din utbildning är avsedd för. Kontakt med arbetslivet Du möter yrkeslärare som, förutom att de arbetar i gymnasieskolan, även undervisar i kurserna på yrkeslärarprogrammet på universitetet. Under de verksamhetsförlagda studierna får du en möjlighet att omsätta det du läst i praktisk pedagogisk verksamhet. Från din VFU kommer du också hämta perspektiv som du kan problematisera under de övriga studierna. förkunskapskrav Vid denna katalogs tryckning saknas beslut om förkunskapskrav från Högskoleverket. Se kau.se/utbildning/larare för mer information. mer information Se kau.se/utbildning/larare 17 Studiegång för yrkeslärarprogrammet* Termin 1 (1+2 halvfart) Läraryrkets förutsättningar Skola och utbildning som system och idé 15hp Läraryrkets förutsättningar Den lärande eleven, 15hp Termin 2 (3+4 halvfart) Verksamhetsförlagd yrkeslärarutbildning I och II, 15hp Pedagogiskt ledarskap Leda lärande, 15hp Termin 3 (5+6 halvfart) Betyg och bedömning i praktik och teori, 7,5hp Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete, 7,5hp Verksamhetsförlagd yrkeslärarutbildning III, 15 hp * Antalet terminer varierar beroende på om du läser hel- eller halvfart.

18 18 jag tycker det är oerhört viktigt att man behåller den här typen av modell och gärna bygger vidare på den. Louise Gundert, lärarexamen grundskolans tidigare år, VM-semifinalist och svensk mästarinna på 400 m häck 2005 sprang Louise Gundert VM-semifinal på 400 meter häck i Helsingfors. Därefter blev det flytt till Karlstad, IF Göta och lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Men att läsa till lärare och samtidigt elitsatsa som idrottare är ingen enkel kombination. Lösningen stavas Karlstads Elitidrottsuniversitet. Det var jättebra att jag kunde kombinera min utbildning med träning. Som friidrottare åker man ofta på träningsläger strax efter jul eller under våren, med andra ord när det är tentaperiod. Krockade läger med tentor fick jag chansen att göra tentan senare, samma sak med inlämningsuppgifter, utan att det påverkade mina betyg. Jag fick samma chans som mina klasskamrater. Jag fick dessutom hjälp med att hitta en VFU-plats i Karlstad istället för i en grannkommun. Det var också något som underlättade träningen eftersom det kortade resorna en hel del. Idag är Louise färdigutbildad lärare och jobbar på Hammarö utanför Karlstad. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man behåller den här typen av modell och gärna bygger vidare på den. Det är bra att man kan kombinera utbildning med en elitsatsning, det är något man vinner på i alla avseenden. Dels slipper man känna stress som går ut över träningen och dels får man en utbildning att falla tillbaka på efter karriären. Elitsatsa på din idrott och studera Karlstads Elitidrottsuniversitet är ett samverkansprojekt för att underlätta kombinationen av universitetsstudier och en elitsatsning inom idrott. Här ges möjlighet att lägga upp studierna så att de passar in i tränings- och tävlingsprogrammet. För att få möjlighet att studera inom Karlstads Elitidrottsuniversitet gäller i regel att du har landslagsmeriter. För mer information kontakta Christian Augustsson eller

19 Att bli lärare är att göra sig betydelsefull Det finns många goda skäl till att bli lärare: det är ett spännande, omväxlande men också krävande arbete. Vad som kommer att ske under dagen i förskolegruppen eller i skolklassen går aldrig att helt förutse. Du behöver använda din egen kreativitet liksom dina förmågor till att samarbeta med och inspirera andra. Du får användning av dina kunskaper samtidigt som du behöver fortsätta lära. Helt färdig som lärare blir man aldrig. Att vara lärare är att ta på sig ett stort ansvar för andras lärande, trygghet och utveckling. Att vara lärare är att vara viktig! 19 Men varför läsa just i Karlstad? Vi framhåller gärna vår fina studiemiljö, möjligheten att läsa flexibelt på det sätt som passar dig bäst, liksom vår bostadsgaranti och studentlivet. Men främst vill vi ändå lyfta vår lärarutbildning som vi utformar utifrån vetskapen om att duktiga lärare gör skillnad. Genom att ställa höga krav på oss själva som lärarutbildare och på våra lärarstudenter skapar vi förutsättningar för dig att bli en kompetent och självständig förskollärare eller lärare. En lärare måste vara kunnig för att ta barnens och elevernas frågor på allvar och göra undervisningen intressant. En lärare måste kunna omvandla sina kunskaper åt andra för att aktivera barns och elevers lärande. En lärare skall vara en pedagogisk ledare som kan möta barn och elever med respekt och skapa en både trygg och utmanande lärandemiljö. Vi har antagit utmaningen att bygga en professionell lärarutbildning för framtiden är du redo att påverka framtiden? Bli lärare. Kenneth Nordgren, Dekan, Lärarutbildningen vid Karlstads universitet

20 VIKTIGA DATUM 12 MARS 15 MARS 2 APRIL 15 APRIL 21 JUNI 23 JULI 15 SEPT 15 OKT 29 OKT lördagsöppet på studievägledningen sista ansökningsdag till sommarkurser 2011 vårens högskoleprov äger rum sista ansökningsdag inför hösten 2011 sista datum för kompletteringar öppet hus, studievägledning och rundvandring sista anmälningsdag till höstens högskoleprov sista ansökningsdag inför våren 2012 höstens högskoleprov äger rum Produktion Karlstads universitet Foto Hans M Karlsson, Maria Obed, istockphoto, Motherland BRA KONTAKTER KARLSTADS UNIVERSITET Tfn (vx) STUDIEVÄGLEDNING Telefontid mån-tor kl Kerstin Skogler, tfn Eva Einarsdotter, tfn Nina Nesset, tfn MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND Tfn , imh.kau.se Studievägledare Musiklärarprogrammet Salome Persson, tfn UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Tfn , bib.kau.se Lärstöd och support i användande av utbildningsplattformar Tfn , telefontid mån fre kl LÄRCENTRUM Lista med kontaktuppgifter kau.se/lararutbildningen/kontaktinformation CSN Tfn Talsvar Webbsvar Mina sidor, csn.se KAU.SE/LARARE Karlstads universitet Karlstad Tfn vxl

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOL GRUND förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNES årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIK KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKES UTBILDNINGSPROGRAM CAMPUS OCH

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIKLÄRARE KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKESLÄRARE

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE gymnasieskola Med behörighet även för grundskolan årskurs 7-9 SPECIALLÄRARE MUSIKLÄRARE

Läs mer

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE gymnasieskola Med behörighet även för grundskolan årskurs 7-9 SPECIALLÄRARE MUSIKLÄRARE

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Förskollärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: LGFLP Förskollärarprogrammet Early Years Education Programme

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Ingå ngså mne Biologi

Ingå ngså mne Biologi 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan 300/330 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng respektive 90 högskolepoäng.

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school 1(13) Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school Basdata Nivå: Avancerad Programkod: GYLAR Inriktningskod specialidrott: GYLAR-SPID

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Vill du bli För dig som redan har akademiska poäng Lärarprogram, 90 högskolepoäng lärare? Lärarutbildning Vem kan söka till utbildningen? Lärarutbildningen 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

lärarutbildniing på distans

lärarutbildniing på distans Kolla kau in.se vå /lar are rn /dis tan ya f sfil m lärarutbildniing på distans Förskola, Förskoleklass Fritidshem Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan Kompletterande

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Utbildningsplan

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

2014-03-11. Fler vägar till läraryrket

2014-03-11. Fler vägar till läraryrket 2014-03-11 Fler vägar till läraryrket 2 (22) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Lärarbrist ett växande problem... 4 Förändrade villkor för behörighet... 9 Den nya lärarutbildningen...

Läs mer

Utbildningsplan. Fastställd i Utbildnings- och forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet (UFL) 2011-02-23

Utbildningsplan. Fastställd i Utbildnings- och forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet (UFL) 2011-02-23 Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan 300/330 högskolepoäng Master of Arts in Secondary Education Upper Secondary School 300/330 higher education credits 1 Fastställd i Utbildnings-

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITET

KARLSTADS UNIVERSITET lärarutbildning på distans KARLSTADS UNIVERSITET UTBILDNINGSPROGRAM 2009 2010 Studera på distans Du behöver inte flytta till Karlstad för att studera vid Karlstads universitet. Det går lika bra att studera

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp Översikt kursval HT05/VT06 05-0-6 LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 00 hp Antagningstermin ht 05 5 Engelska för ämneslärare (-0) 0 hp ENG0

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Eller: Finns det en framtid för lärarutbildningar i moderna språk? Bakgrund

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation Du som vill veta mer om vilka lärarutbildningar som finns idag och vad de innehåller, behörighet och legitimation, vem som behöver detta, hur saker hänger

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning 1 Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning - VFU-kurser inom

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH 2009-03-30 Yttrande 1(6) Dnr 02-2009:41 Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH Inledning Skolinspektionen delar utredarens

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014

VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014 INFORMATION OCH RIKTLINJER FÖR STUDENTER, VFU-LÄRARE OCH REKTORER Denna information

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4 Inventering med avseende på vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4 Dokumentet är ett försök att strukturera de krav som ställs av lärarutbildningsutredningen inför en ansökan av examensrätt. Varje

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

BLI LÄRARE. Påverka framtiden! HT14 VT15

BLI LÄRARE. Påverka framtiden! HT14 VT15 BLI LÄRARE Påverka framtiden! HT14 VT15 1 UTAN LÄRARE - INGEN FRAMTID Var med och påverka Sverige år 2080! Arkitekter, barnmorskor, webbutvecklare, bilmekaniker vilka skulle du vilja vara utan? Som lärare

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Dnr 248/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Teacher Education for Pre-school, Pre-school

Läs mer