LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD"

Transkript

1 Sid 1 (30) LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

2 Sid 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INNAN DEN STUDERANDE ÄR ANTAGEN 3 Mål med skolans kurser 3 Huvudmannens profil 4 Statens syfte 4 Avgifter och kostnader samt vad deltagare själv ska tillhandahålla under studietiden 4 Antagningsprinciper 5 Antagningsprocessen 5 Intyg, behörigheter och studieomdöme 6 Skolans tillgänglighet, och möjlighet till pedagogiskt stöd, för studerande med funktionsnedsättning 8 Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan 8 VIKTIGA TELEFONNUMMER OCH ADRESSER 9 INFORMATION VID KURSSTART 10 Frånvaroregler 10 Rapporteringssystem 10 Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen 10 Etiska regler och ansvar vid användning av datorer/internet i folkhögskolans lokaler 11 DELTAGARINFLYTANDE OCH STUDERANDERÄTT 11 Elevråd 11 Matråd 11 Elevskyddsombud 11 Konflikthantering 11 Klagomålshantering 12 OM EN KURS UPPHÖR ELLER STÄLLS IN 12 UTVÄRDERING 12 DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER 12 Grunder för avskiljande från studier 12 Grunder för avskiljande från boende 13 Avstängning 13 PRINCIPER FÖR ARKIVERING OCH ÖPPENHET 13 BILAGOR VI HÄNVISAR TILL: 14 Bilaga 1: Lunnevads folkhögskola: Alkohol- och drogpolicy 15 Bilaga 2: Hyresregler 16 Bilaga 3: Praktisk information 18 Bilaga 4: Regler för användning av datorer vid Lunnevads folkhögskola 25 Bilaga 5: Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling/hot 27 Bilaga 6: Rutin för utfärdande av varning för boende på internat 29

3 Sid 3 (30) Studeranderättslig standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter. Lunnevads folkhögskola har förbundit sig att anta denna standard enligt Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Styrelsen för Lunnevads folkhögskola har vid sammanträde den 31 maj 2012, 14 beslutat att godkänna denna studeranderättsliga standard. Information om den studeranderättsliga standarden på skolan ges i kurskatalogen, på vår webbplats samt i informationsfoldern Bra att veta i samband med kursstarten. Dokumentet i sin helhet finns att läsa på skolans webbadress INFORMATION INNAN DEN STUDERANDE ÄR ANTAGEN Mål med skolans kurser Att främja de studerandes utveckling som enskilda individer och som samhällsmedborgare. Allmän kurs Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som bas för fortsatta studier. Att åt den som uppfyller kraven ge behörighet för studier på gymnasie- eller högskolenivå. Danslinjen Att utveckla de studerandes förmåga att på ett konstnärligt och personligt sätt uttrycka sig genom dans. Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som yrkesförberedelse inom danssektorn. Att hjälpa dem som så önskar till en kunskapsnivå inom dansområdet som ger möjlighet att söka till högskoleutbildning inom danssektorn. Konstlinjen Att utveckla de studerandes förmåga att på ett konstnärligt sätt uttrycka sig i bild och form. Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som yrkesförberedelse inom bildsektorn. Att hjälpa dem som så önskar till en kunskapsnivå inom bildsektorn som ger möjlighet att söka till högskoleutbildning inom bildsektorn. Musiklinjen Att utveckla de studerandes förmåga att på ett konstnärligt sätt uttrycka sig i musik. Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som yrkesförberedelse inom musiksektorn. Att ge sådan utbildning som kan tjäna som förberedelse för högre musikstudier/musikhögskola.

4 Sid 4 (30) Huvudmannens profil Huvudman för Lunnevads folkhögskola är Landstinget i Östergötland. Skolan har en egen styrelse, som utses av Landstingsfullmäktige i samband med varje ny mandatperiod. Som samhällsägd institution är skolan partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Förutom allmän bildning har skapande verksamhet länge haft en central plats i skolans verksamhet. Statens syfte -stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin -bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen -bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället -bidra till att bredda intresset för, och öka delaktigheten i kulturlivet Avgifter och kostnader samt vad deltagare själv ska tillhandahålla under studietiden All undervisning på skolan är avgiftsfri. Kostnader och avgifter under studietiden är beskrivet på Lunnevads webbplats. Information finns vidare att hämta i skolans kurskatalog och i annat tryckt informationsmaterial. Läromedel Studerande bekostar själva vissa av sina läromedel. Kostnaden kan variera beroende på vilken linje som studierna bedrivs på. Studieresor I samtliga kurser ingår en studieresa och/ eller ett antal studiebesök. Vid din ekonomiska planering bör du räkna med en kostnad om kr för detta beroende på linje och resmål. Internatboende Internatrummen har en basmöblering, men du måste själv stå för sänglinne, täcke, kudde och handdukar. Boende på Lunnevads folkhögskola Internatavgiften = kostnaden för boende och måltider. Avgiftens storlek varierar något beroende på vilken boendestandard du väljer. Du bor i eget möblerat rum med tillgång till pentry och dusch/toalett i korridor samt äter dina måltider i skolans matsal. Måndag till torsdag serveras frukost, lunch och middag. Fredagar serveras endast frukost och lunch. Det går inte att enbart hyra rum utan måltider. Hyresavtal tecknas och följer normala regler för hyresavtal. Boende för danslinjens deltagare, Knektgatan i Linköping Skolan hyr tre lägenheter i Linköping (12 rum) för i första hand danslinjens deltagare. Då vi här inte kan erbjuda måltider betalar du endast boendekostnaden.

5 Sid 5 (30) Förbrukningsavgift Det är den avgift samtliga deltagare betalar för att bidra till gemensamma kostnader. Exempel på gemensamma kostnader är: studerandeförsäkring, vissa basläromedel, tillgång till datorer, internetanslutning, avtalslicens för kopiering, datorutskrifter, förbrukningsmaterial, städning/reparationer/underhåll, lunchrum med köksutrustning. Därutöver täcks kostnader för förtäring i samband med gemensamma evenemang och avslutningar. Försäkringar Under skoltid och av skolan anordnad aktivitet, finns olycksfallsförsäkring. Du själv och dina ägodelar är dock inte försäkrade genom skolan. Du måste själv se till att du har det försäkringsskydd du önskar. Tillbud och olycksfall registreras och anmäls till försäkringskassan. Antagningsprinciper Skolans målsättning vid antagningsarbetet är att skapa en grupp där individerna bedöms kunna fungera bra tillsammans och kunna tillgodogöra sig kursen. Vi tittar bland annat på studiemotivation, studiebakgrund, behov av kursen, om kursen verkar rätt för den som söker och vilka referenser den sökande har. Antagningsprocessen Ansökan till kurserna lämnas på skolans blankett som finns på webben och i skolans kurskatalog. Allmän kurs Företräde ges åt sökande som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier och/eller vill förbereda sig för fortsatta studier. Sökande blir inbjuden till en informations- och intervjudag. Vid antagningen fäster vi stor vikt vid den personliga kontakt vi får vid denna intervju. Vi strävar efter att anta sökanden så att vi får pedagogiskt fungerande grupper. Om du är under 20 år och saknar fullständiga gymnasiebetyg, bör du i första hand kontakta din hemkommun eller den gymnasieskola där du eventuellt är inskriven. I vissa fall kan dessa bekosta en utbildningsplats på folkhögskola. Danslinjen För att kunna antas ska du ha dansvana från en eller helst flera danstekniker. Du kommer att kallas till ett antagningsprov som pågår under en hel dag. Under antagningsprovet som även innehåller en personlig intervju, väger vi samman följande faktorer; den sökandes förkunskaper i de olika dansämnena, fysiska förutsättningar, kreativitet, musikalitet, rörelsekvaliteter, uttryck och inlärningsförmåga. Vi söker deltagare som har en stark motivation och god samarbetsförmåga. Vi strävar efter att sätta samman en pedagogiskt fungerande grupp.

6 Sid 6 (30) Konstlinjen Antagningsprocessen består av tre delar: Arbetsprover som sänds in tillsammans med ansökan. Antagningstest som pågår under en hel dag och består av ett teckningsprov samt en personlig intervju. Vid antagning bedöms din förmåga att uttrycka sig i bild och form. Vi bedömer den sökandes förmåga att tillgodogöra sig undervisningen, samt inställning till och engagemang för att gå på konstlinjen. Musiklinjen För att kunna antas ska du kunna spela ett instrument eller sjunga. Dessutom erfordras god notkunskap. För att denna förmåga ska kunna bedömas kallas du till ett antagningsprov under en dag. Dagen innehåller bland annat ett teori- och gehörsprov. Syftet med detta är att kunna göra nivågrupperingar i ämnet musikaliskt hantverk. Vid antagning bedöms färdigheter på huvudinstrumentet, samt förmåga att samverka musikaliskt i ensemble. Vi genomför ett samtal kring mål, motiv och erfarenheter. De olika delmomenten vägs samman vid antagningen. För utförligare information, se kurskatalog eller skolans webbadress Intyg, behörigheter och studieomdöme Intyg Om du fullföljt hel kurs med godkänd närvaro erhåller du ett kursintyg som innehåller uppgifter om kurstid och ämnen. Behörighet för studier på gymnasienivå Du som inte har fullständig grundskola kan gå en allmän kurs och bli behörig för studier på gymnasienivå. Behörighet för högskolestudier Ett sätt att få möjlighet till studier vid universitet och högskola är att du har skaffat dig grundläggande behörighet för högskolestudier. De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar och mellan olika universitet/högskolor. Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier och har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämneskurser*. Längden på studierna beror på omfattningen av tidigare studie- och arbetslivserfarenhet. *Med kärnämneskurser avses: Svenska A + B (alternativt Svenska 2 A+B), Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A, Naturkunskap A och Religionskunskap A. Du har möjlighet att helt eller delvis läsa för grundläggande behörighet på Lunnevads allmänna kurs.

7 Sid 7 (30) Folkhögskolan kan också ge särskild behörighet i enskilda ämnen. Studieomdöme Om du fullföljt full årskurs med godkänd närvaro på en allmän kurs, kan du också få ett omdöme om din förmåga att bedriva studier. Du får inte studieomdöme i varje ämne. Omdömet är ett sammanfattande omdöme från alla dina lärare avseende din förmåga att studera och beskriver dina förutsättningar att tillgodogöra dig fortsatt utbildning. Enligt Folkbildningsrådets bestämmelser skall som studieomdöme användas något av uttrycken Utmärkt (4), Mycket god (3), God (2) eller Mindre god (1). Det som vägs in i bedömningen är: - kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa - förmåga till bearbetning och överblick - ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier - social förmåga För att kunna vara jämförbara över hela landet ska genomsnittet av studieomdömena på skolan under ett läsår ligga inom intervallet 2.7 plus/minus 5 %. Detta innebär att det finns en begränsning på hur många studieomdömen som varje skola kan sätta på respektive skalsteg. På de särskilda kurserna får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs. Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte höja betygsmedelvärdet från gymnasiet. Urval till högskolestudier Studieomdöme Om inte antalet platser på högskolan räcker till för alla behöriga sökande måste ett urval göras. Tillsammans med grundläggande behörighet kan du via studieomdömet söka till högskoleutbildningar. De folkhögskolestuderande utgör en egen urvalsgrupp inom betygsurvalet. Högskoleprov Studerande som genom folkhögskolestudier fått grundläggande behörighet har dessutom alltid möjlighet att antas till högskoleutbildningar genom att delta i högskoleprovet. För mer information om vilka särskilda behörighetskrav som de olika utbildningarna på högskolan ställer, och hur urvalet till dessa går till, läs informationsmaterial från Verket för högskoleservice (VHS) och från de enskilda universiteten och högskolorna. För mer information kan du också kontakta Folkhögskolornas informationstjänst, telefon: , e-post: eller besöka deras webbadress: Lunnevads folkhögskolas beslut om studieomdöme och behörighetsgivning kan inte prövas hos Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd.

8 Sid 8 (30) Skolans tillgänglighet, och möjlighet till pedagogiskt stöd, för studerande med funktionsnedsättning Lunnevad är en välutrustad skola. De flesta undervisningslokaler och allmänna utrymmen är tillgängliga för rullstolsburna, dock endast ett begränsat antal internatrum. Tillgänglighet handlar inte bara om att ta bort fysiska hinder och att ha tillgängliga lokaler. Det handlar också om pedagogisk tillgänglighet. Skolan har tillgång till specialpedagogisk personal som har kunskap om alternativa verktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Det handlar om att se alternativ för att stärka deltagares delaktighet, ha respekt för individen samt social tillgänglighet så att det går att delta i alla aktiviteter. Det ska finnas en skriftlig pedagogisk planering som kursdeltagaren varit delaktig i. Planen görs för att öka förståelsen för kursdeltagarens kunskaper, färdigheter, erfarenheter, förutsättningar och behov. Detta är värdefullt inför planering och anpassning av undervisningen utifrån individuella förutsättningar. En dokumentation av åtgärder kring kursdeltagarens svårigheter och behov ska finnas för senare uppföljning och utvärdering. Deltagare med funktionsnedsättning kan ha behov av undervisning i små grupper med kostnader för förstärkta lärarinsatser som följd. Vid nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga kan det finnas behov av anpassad studiegång (t ex deltidsstudier) eller specialpedagogiskt stöd såsom delaktighet i specialundervisningsgrupper eller enskild undervisning. Specialpedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter förekommer också. Insatserna ska så långt som möjligt finansieras genom ordinarie statsbidrag. För väsentligt utökad lärartäthet ansöker skolan om extra förstärkningsbidrag. Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan Drogpolicy För att leva upp till skolans drogpolicy (se bilaga 1) har rektor alt internatföreståndaren rätt att kräva drogtestning om starka misstankar riktas mot någon. Vid misstänkt droghantering kontaktas alltid polisen. Den som vägrar att låta testa sig tolkas som påverkad och stängs då av från skolan. Alkohol För bruk av alkohol på skolan gäller att alkoholförtäring i skolans gemensamma utrymmen inte är tillåten. Med gemensamma utrymmen avses alla utrymmen förutom internatrum och pentry i anslutning till det egna boendet samt skolans Kårhus. I boendet lugn korridor gäller totalt alkoholförbud. Rökning Rökning/rökelse är förbjuden i skolans alla lokaler. Rökning är endast tillåten utomhus på anvisade platser.

9 Sid 9 (30) Övriga villkor Regler för boendet på skolan beskrivs i hyreskontraktet, se bilaga 2. Se även Praktisk information, bilaga 3. VIKTIGA TELEFONNUMMER OCH ADRESSER Postadress VIKINGSTAD Telefonväxel Telefax E-post Webbadress Plusgiro Bankgiro Rektor Bodelius, Annika (arbetsmobil) Administrativ chef Druidh, Jan (arbetsmobil) Internatföreståndare Andersson, Kristina (arbetsmobil) Linjeledare Allmän kurs Sofia Cedvén (arbetsmobil) Danslinjen Wallberg, Åse (arbetsmobil) Konstlinjen Bodelius, Annika (arbetsmobil) Musiklinjen Segerberg, Leif (arbetsmobil) Profilansvarig Klassisk musik Strand, Mats (arbetsmobil) Konstlinjen Annika Sjöblom Folkmusik Eckerbom, Per

10 Sid 10 (30) Specialpedagogik Andersson, Coby INFORMATION VID KURSSTART Information om lärares namn och kontaktuppgifter, kursplaner och scheman samt terminstider och ledigheter ges vid kursstart av respektive linjeledare. Frånvaroregler Nedanstående information bekräftar kursdeltagaren i samband med att han/hon tackar ja till platsen. Jag bekräftar att jag är införstådd med: att alla aktiviteter under lektionstid är obligatoriska och att frånvaro från lektionerna kan medföra att intyg för aktuellt ämne(n) inte kan lämnas eller att kursen i sin helhet inte bedöms som fullföljd. Om en deltagare ofta är frånvarande bedömer ansvarig linjeledare behovet av samtal med deltagare. Syftet med samtalet är att så tidigt som möjligt ta reda på vad som kan göras på skolan för att förhindra fortsatt frånvaro. Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka om frånvaron bedöms som tillåten eller otillåten. Uppföljning och dokumentation av frånvaro görs av respektive linjeledare månadsvis. Dokumentationen (stöd för minnet ) ligger sedan till grund för ställningstagande om deltagaren har så hög frånvaro i förhållande till den totala undervisningstiden att en varning bör utfärdas. Skolan är skyldig att rapportera frånvaro till Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Om anledningen till frånvaron är ogiltig och ingen förbättring sker, bedömer skolan dig som inte studieaktiv och meddelar CSN detta, vilket kan leda till att studiestödet dras in och att du kan bli återbetalningsskyldig. Rapporteringssystem Information enligt personuppgiftslagen Vi använder oss av datorbaserade elevadministrativa program. Det innebär att vi registrerar vissa personuppgifter som används dels i samband med registrering av ansökan, dels som underlag för elevmatrikel, studieintyg, statistikredovisning till SCB (Statistiska Centralbyrån) och för rapportering till CSN (Centrala Studiestödsnämnden) via nätet. Vi använder även ett datorbaserat program för schemaläggning och frånvaroregistrering. Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen Musiklinjen har tillgång till en inspelningsstudio och ett 30-tal undervisnings- och övningsrum, varav ett 20-tal är utrustade med piano.

11 Sid 11 (30) Vi har en stor aula med konsert flygel och flera andra undervisningsrum med flyglar. Det finns ett mycket välfyllt musikbibliotek och en mängd olika instrument för utlåning. Konstlinjen förfogar över moderna och välutrustade lokaler. Vi har grafik-, måleri- och skulptursalar. Dessutom finns keramikavdelning, snickeri, smedja, fotolabb och datorer. Vi arbetar med allt från de gamla teknikerna till experimenterande med, och utveckling av nyare tekniker. Skolan har ett stort bibliotek och är även välutrustad med datorer. Du har tillgång till datorer med program för ord och textbehandling, kalkyl, grafik, e-post, www, bildbehandling m m. Alla datorer är internetanslutna. Trådlösa surfzoner (s k wlan-nät) finns i stort sett på hela skolområdet inklusive de olika internathusen. Samtliga skolans undervisningsrum, övningsrum, ateljéer m fl är tillgängliga kvällstid och helger. Etiska regler och ansvar vid användning av datorer/internet i folkhögskolans lokaler Alla besök på webbplatser loggas och sparas i den centrala servern för att möjliggöra utredning av eventuella regel- eller lagbrott, se bilaga 4. DELTAGARINFLYTANDE OCH STUDERANDERÄTT Elevråd Som studerande har du inflytande på din studie- och arbetssituation. Elevrådet är ett av flera samrådsorgan och elevrådsrepresentanterna har möjlighet att medverka vid ledningsgruppens sammanträden. I det praktiska arbetet kan du påverka såväl arbetsformer som studiernas innehåll samt internatlivet. Elevkåren kan utse två representanter med ersättare till skolans styrelse. Företrädarna har närvarooch yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Matråd Deltagarna har möjlighet att påverka maten genom att delta i ett matråd. Elevskyddsombud Det finns ett elevskyddsombud på skolan. Elevskyddsombudets roll på Lunnevads folkhögskola är att företräda alla deltagare i arbetsmiljöarbetet och verka för en god arbetsmiljö i skolan. Denna formulering finns anslagen på skolan. Konflikthantering Ett korrekt och respektfullt bemötande förväntas av alla medarbetare på skolan och ett förhållningssätt som bygger på skolans värdegrund. Se policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling/hot på Lunnevads folkhögskola, bilaga 5.

12 Sid 12 (30) Klagomålshantering 1. Som enskild studerande på folkhögskola ska man i första hand vända sig till skolans rektor med klagomål eller synpunkter. 2. Om den studerande inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av ärendet ska man vända sig skolans styrelse. 3. Om en folkhögskolestuderande efter att ha vänt sig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan hon eller han göra en skriftlig anmälan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) med sitt klagomål. Folkhögskolestuderande kan vända sig till FSR oavsett om skolan är ansluten till FSR eller ej. Anmälan ska ha kommit in senast inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen. I första hand ska klagomål ställas till berörda inom skolan, linjeledare, rektor, styrelsen innan ärendet går till FSR. Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR. OM EN KURS UPPHÖR ELLER STÄLLS IN Vissa justeringar i kursinnehållet kan förekomma då vi fortlöpande gör kursutvärderingar och ständigt söker förbättra kursernas innehåll. Vi är måna om att du som söker kan beredas plats till sökt utbildning. Vi måste dock reservera oss för, och vill informera om, att en kurs eller inriktning kan ställas in om det blir för få deltagare. Berörda sökande informeras personligen. UTVÄRDERING Information om formerna för utvärdering och uppföljning: För att ständigt försöka förbättra oss genomför vi elevenkäter vid två tillfällen varje läsår. Den första sker på hösten efter skolstarten och den andra under senare delen av vårterminen. DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER Beslut om avskiljande fattas av skolans rektor och innebär att deltagaren avskiljs från skolan. Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till skolans styrelse och FSR. Grunder för avskiljande från studier Grovt åsidosättande av skolans värdegrund genom t ex hot, våld, trakasserier eller annan kriminalitet. Droganvändning. Se skolans policy i frågor rörande narkotika och narkotikaklassade preparat, se bilaga 1 Upprepad och långdragen misskötsel av studier. Varje linje har upprättade krav för godkänd studiegång.

13 Sid 13 (30) Grunder för avskiljande från boende Avbrutna studier eller deltagare som bryter mot hyres- och/eller ordningsregel och ej rättat sig efter de varningar (1 muntlig och 1 skriftlig) som utfärdats i enlighet med vad som föreskrivs i Rutin för utfärdande av varning för boende på internat. Se bilaga 6. Avstängning Innan beslut fattas om eventuellt avskiljande kan deltagaren avstängas under den tid ärendet utreds. Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under viss bestämd tid inte får delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan. PRINCIPER FÖR ARKIVERING OCH ÖPPENHET Lunnevads folkhögskolas hantering av studerandeuppgifter och hur beslut och handlingar ska bevaras och gallras tillämpas i enlighet med gällande lagstiftning enligt nedan: Förvaltningslagen behandlar myndigheters handläggning av ärenden och serviceskyldigheter gentemot allmänheten. På en landstingsfolkhögskola kan man t.ex. ställa krav på att ärenden ska handläggas inom en rimlig tid. Anmälningar enligt förvaltningslagen kan bara göras av den som är direkt berörd och anmälan ska ske senast tre veckor efter att det beslut man vill klaga på har fattats. Lunnevads folkhögskola som har Landstinget i Östergötland som huvudman tillämpar landstingets arkivreglemente samt de riktlinjer och gallringsplaner som finns upprättade. Offentlighetsprincipen och sekretesslagen: En del av offentlighetsprincipen är att handlingsoffentligheten som ger var och en rätt att begära att ta del av allmänna handlingar. Alla handlingar som kommer in och skickas ut från myndigheter, t.ex. brev, beslut och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga tillgängliga för vem som helst. Utkast, t.ex. en preliminär studieomdömessättning, är inte allmän handling medan färdiga studieomdömen är det. Utredningar och samtal i disciplinärenden och i samband med avskiljande kan sekretessbeläggas men själva beslutshandlingen är offentlig. Om en kursdeltagare känner sig hotad och det är troligt att personen är förföljd kan den studerandes och nära anhörigas identitet, adress och personnummer skyddas. Allmänna handlingar Allmänna handlingar är alla handlingar som är inkomna eller upprättade hos myndigheten och förvaras där. Handling betraktas som inkommen när den har anlänt till myndighet eller kommit till behörig person. Ett meddelande som är personligt adresserat är allmän handling om meddelandet gäller sådant som ligger inom myndighetens verksamhetsområde. En handling är upprättad när den expedierats, d v s skrivits under och postats. Handling som inte expedieras anses upprättad när beslut har fattats, ärendet lagts till handlingarna eller färdigställts.

14 Sid 14 (30) Till allmänna handlingar räknas inte interna handlingar (s k mellanprodukter), arbetsmaterial, icke justerade protokoll och handlingar. Inte heller handlingar ställda till personaltidning eller handling till facklig eller politisk förtroendeman i dess egenskap som facklig företrädare eller partipolitisk medlem. En allmän handling är offentlig om den inte innehåller uppgifter som är föremål för sekretess. Diarium Ett diarium är ett register över myndighetens allmänna handlingar. Ett diarium ska alltid innehålla diarienummer, datum då handlingen inkommit/upprättats, vem handlingen inkommit från eller expedierats till samt en ärendemening. Diarium för Lunnevads folkhögskola finns i landstingets datorbaserade diariesystem. Diarieföringens syfte är att: att överblicka ärendena och deras behandling lämna enskilda och andra myndigheter upplysning om var ärendet befinner sig i behandlingsgången kontrollera så att ett ärende inte fördröjs tillgodose behovet av information för rättssäkerhet, förvaltning och forskning Vad ska diarieföras? Allmän handling skall omedelbart registreras/diarieföras. Huvudregeln är att både inkommande och utgående/upprättade handlingar ska registreras/diarieföras om de har betydelse för myndigheten. I sekretesslagen (SekrL 1980:100) finns de grundläggande bestämmelserna om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. En ovillkorlig registreringsskyldighet omfattar handlingar som är sekretessbelagda. Undantag från registerkravet är: allmän handling som saknar betydelse för verksamheten, t ex reklam, inbjudningar till kurser och konferenser, e-postbrev av tillfällighetskaraktär, t ex frågor om lämplig tid för sammanträde. registrering i annan ordning, t ex protokoll och fakturor BILAGOR VI HÄNVISAR TILL: Bilaga 1: Lunnevads folkhögskola: Alkohol- och drogpolicy Bilaga 2: Hyresregler Bilaga 3: Praktiskt information Bilaga 4: Regler för användning av datorer vid Lunnevads folkhögskola Bilaga 5: Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling/hot Bilaga 6: Rutin för utfärdande av varning för boende på internat

15 Sid 15 (30) Bilaga 1: Alkohol- och drogpolicy inklusive handlingsplan för Lunnevads folkhögskola I detta dokument avser ordet drog, narkotika, samt icke medicinsk användning av läkemedel eller andra preparat som påverkar det centrala nervsystemet (t ex internetdroger), samt olagliga preparat såsom anabola steroider och andra prestationshöjande medel. Narkotikastrafflagen (1968:64): Det är olagligt att bruka, inneha, sälja, framställa, bearbeta och transportera narkotika. Det är också olagligt att förmedla kontakt mellan säljare och köpare. Alkohol- och drogpolicy På Lunnevads folkhögskola accepterar vi inga droger nolltolerans. Elever och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som studerar och arbetar vid skolan har en bra arbets-/studiemiljö. En god arbetsmiljö skall vara fri från droger. Skolans område och det som sker i skolans verksamhet i övrigt ska vara fritt från droger. Det är inte tillåtet att inneha, sälja, förmedla eller använda droger. Vi eftersträvar alkoholfria arbetsveckor. Under skoltid och vid skolrelaterade aktiviteter råder alkoholförbud. Alkohol får utanför skoltid brukas endast i eget internatrum med tillhörande pentry samt i skolans kårhus. I övrigt råder alkoholförbud på skolan. Handlingsplan förebyggande åtgärder Elev I samband med att elev tackar ja till erbjuden plats på Lunnevads folkhögskola, ska denne informeras om att skolan har nolltolerans mot droger. Hänvisning ska ske till skolans alkohol & drogpolicy som bifogas antagningsbeskedet. Administrationen ansvarar för detta. Mentor går igenom skolans alkohol & drogpolicy inkl. handlingsplan i början av varje läsår. Varje elev ska kvittera att denne läst, förstår och accepterar vad policy & handlingsplan innebär. Mentor ansvarar för att detta genomförs under första skolveckan. Värdegrundsfrågor kring hälsa och droger integreras återkommande i undervisningen. Alla elever i årskurs 1 erbjuds hälsosamtal hos kurator. Personal All personal arbetar enligt skolans alkohol & drogpolicy. Detta säkerställs inför varje läsårsstart. Nyanställd personal informeras fortlöpande. Respektive chef ansvarar för ovanstående. Handlingsplan vid bruk av droger - skarpt läge Elev Om du som elev vet om, eller känner dig orolig för, att du själv eller någon annan på skolan använder droger ska du vända dig till din mentor, linjeledare eller kurator.

16 Sid 16 (30) Personal Om du som anställd misstänker att någon elev använder droger ska du alltid informera aktuell linjeledare. Om en elev är uppenbart påverkad av droger eller alkohol på skolan, se då till att eleven kommer hem eller till vård på ett säkert sätt. Vid behov kontakta anhöriga. Om eleven uppträder aggressivt eller är hotfull tillkalla polis. Meddela alltid närmaste chef om vad som har hänt. Rektor och kurator ska alltid informeras. Vid kvällstid och helger gäller följande: Ring skolans beredskapsgrupp. Den person som svarar avgör vad som ska göras. Vid akutläge ring SOS Alarm (112). Drogtest Vid misstanke om bruk av droger, har ansvarig chef/rektor rätt att kräva drogtest av aktuell elev. Aktuell linjeledare ansvarar för att detta test genomförs. Om eleven vägrar gå med på drogtest räknas det som ett positivt resultat. Skolan står för kostnaden för detta drogtest. Disciplinära åtgärder Ett positivt drogtest leder i normalfallet till omedelbar avstängning från utbildning och internatboende. Eleven är välkommen att söka på nytt till nästa läsår/termin under förutsättning att man då är drogfri och har vilja och motivation att förbli detta. Det kan vid antagning då bli aktuellt med speciella åtgärder för att följa upp eventuell droganvändning, exempelvis krav på regelbundna drogtester. I undantagsfall* kan positivt drogtest leda till att en handlingsplan utarbetas i syfte att möjliggöra för eleven att fortsätta sina studier och bo kvar på skolan. Rektor beslutar om undantag ska beviljas. *Om undantag beviljas gäller följande: Kurator ansvarar för att handlingsplan upprättas och genomförs. Återkoppling sker till linjeledare. I handlingsplanen ska finnas en tydlig överenskommelse om kontakt med drogterapeut eller liknande instans, samt att både regelbunden och slumpvis provtagning sker. Resultaten från provtagningarna som ingår i handlingsplanen skall visa på en sjunkande nivå av droger. Eleven betalar själv dessa provtagningar. Elev som beviljas ovanstående handlingsplan får delta i undervisning, och om aktuellt, bo kvar på internatet under den tid som handlingsplanen genomförs. Om elev under pågående eller efter genomförd handlingsplan återigen brukar droger, leder detta till omedelbar avstängning Om du känner att du aktivt vill medverka till att hålla vår alkohol- och drogpolicy levande är du välkommen att studera och bo hos oss. Bilaga 2: Hyresregler HYRESREGLER FÖR INTERNATBOENDE; Upplåtelseändamål Bostadsändamål Bostaden upplåts som tillfällig genomgångsbostad under förutsättning att hyresgästen är elev på Lunnevads folkhögskola och bedriver aktiva studier. Inneboende Hyresgästen har inte rätt att ha inneboende eller använda singelbostad som familjebostad. Övernattningsgäst(er) Elev som önskar ha extern(a) övernattningsgäst(er) skall anmäla det till husmor. (Räddningstjänstens föreskrifter)

17 Sid 17 (30) Tillträde med reservnyckel Elev medger rektor eller hans ombud rätt att bereda sig tillträde med reservnyckel för underhåll eller då fara föreligger samt ger fastighetsskötaren rätt att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada på fastigheten. Nedsättning av hyran Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning i hyran för tid, varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av rum eller fastighet. Internatavgift Om betalning ej har skett vid fastställd betalningsdag görs en påminnelse. Därefter lämnas ärendet till sedvanlig inkassohantering. Elev som ej betalar internatavgift inom föreskriven tid får sitt hyreskontrakt uppsagt. Besiktningsprotokoll Rummet hyrs ut i befintligt skick. För att undgå ersättningsanspråk får elev vid inflyttning, på särskilt besiktningsprotokoll anteckna befintliga skador och brister. Saknas undertecknat besiktningsprotokoll utlämnas ingen rumsnyckel till internatet. Tavlor, affischer Vid uppsättning av tavlor, affischer o dyl på väggarna får endast härför avsedda tavellister användas. Snören och krokar till dessa tillhandahålls av vaktmästarna. Ersättningsskyldighet Vid onormalt slitage eller skadegörelse får hyresgästen själv stå för den faktiska kostnaden att återställa rummet. Skadade inventarier eller avsaknad av utrustning i gemensamma utrymmen såsom pentry och dagrum ersätts av boende i korridoren. Städansvar Hyresgästen skall iakta allt som fordras för att bevara sundhet samt förbinder sig följa ordningsföreskrifter om bl a gemensamt städansvar för gemensamma utrymmen som gäller vid s k korridorboende. Störningar Störande beteende accepteras varken dag eller kvällstid. Efter kl ska det vara tyst på internatet. Störande elev kan efter skriftlig varning få sitt hyreskontrakt uppsagt. Om du upplever att du blir störd ska du fylla i en störningsjournal och lämna den i 1:a hand till elevskyddsombudet. Husdjur Husdjur är inte tillåtna på internatet. Rökning Rökning/rökelse är förbjuden i alla lokaler på skolan. Hyrestid Elev hyr rummet under kurstid. Senast kl sista kursdagen skall rummet vara städat och återställt i samma skick som vid tillträde. Uppsägning Uppsägning av hyreskontraktet görs skriftligt längst ned på framsidan av denna blankett och lämnas till husmor. Uppsägningstiden för internatboende är 3 månader räknat från uppsägningsdatum. Det finns två uppsägningsdatum under en månad. Anmälan om uppsägning som lämnas till husmor före den 15:e i månaden, får uppsägningsdatum fastställt till den 15:e. Anmälan om uppsägning som lämnas till husmor efter den 15:e, får uppsägningsdatum den 30:e. Studieavbrott är likställt med uppsägning av hyreskontrakt dvs inga studier inget boende på internatet. Elev som avbryter kurs betalar en halv månadshyra.vid avflyttning skall rummet städas och nycklar återlämnas.

18 Sid 18 (30) Drogpolicy För att leva upp till skolans drogpolicy har rektor alternativt internatföreståndaren rätt att kräva drogtestning om starka misstankar riktas mot någon elev. Vid misstänkt droghantering kontakas alltid polisen. Hyresgäst som vägrar låta sig testas tolkas som påverkad och stängs då av från skolan. Alkoholpolicy För bruk av alkohol på skolan gäller att alkoholförtäring i skolans gemensamma utrymmen inte är tillåten. Med gemensamma utrymmen avses alla utrymmen förutom internatrum och pentry i anslutning till det egna boendet samt skolans kårhus. I boendet "Lugn korridor" gäller totalt alkoholförbud. Bilaga 3: Praktisk information Praktisk information ger upplysning om vissa gemensamma Bestämmelser och rutiner. Vi som arbetar på Lunnevads folkhögskola vill verka för en bra skola och ett bra internat. För att kunna erbjuda en studiemiljö som ger förutsättningar för studier med stor frihet och under personligt ansvar är det viktigt

19 Sid 19 (30) - att sätta människan i centrum och visa varandra respekt och hänsyn - att föra en rak och öppen diskussion för att främja en positiv miljö och samvaro - att ingen skall utsättas för kränkande behandling/mobbning - att sträva efter en arbetsvecka fri från alkohol Affär Närmaste livsmedelsaffär finns i Mantorp och i Vikingstad. Akutnummer Akutnummer till krisberedskapsgruppen är Vardagar kl samt helger (dock ej under loven). Alkohol Anslagstavlor Alkoholförtäring i skolans gemensamma utrymmen är ej tillåten. Med gemensamma utrymmen avses alla utrymmen utom internatrum och pentry i anslutning till det egna boendet. Skolans anslagstavlor är avsedda för meddelanden som rör verksamheten, samt sådan verksamhet utanför skolan som personal och elever kan ha direkt intresse av, t ex teaterföreställningar, konserter, konstutställningar. För hela skolan gemensam anslagstavla finns i skolhusets entré, där det liksom vid matsalen även finns elektroniska anslagstavlor. Därutöver har varje linje en egen anslagstavla. Den som sätter upp något på en anslagstavla, måste förse det anslagna med sitt namn/signatur och datum. Bad Bank Besök Utomhusbad med uppvärmd bassäng finns i Vikingstad, 5 km från skolan. Öppen sommartid. Närmaste bank finns i Mjölby eller Linköping. Uttagsautomat finns inne i Mobilia köpcentrum samt vid Shellmacken i Mantorp. Den som har besök på skolan är ansvarig för sina gäster. Elev som önskar ha övernattningsgäst(er) skall anmäla det till husmor. (Räddningstjänstens föreskrifter) Bibliotek Skolan har ett bibliotek som är öppet , övriga tider kommer du in med din tagg. Du har förtroendet att själv låna böcker och själv

20 Sid 20 (30) notera lånet via ett datorbaserat biblioteksprogram. Du kan logga in på för att se vårt utbud i biblioteket. Brandinformation Bullerinformation Buss och pendeltåg Vid brand larma räddningstjänsten på tel nr 112 (OBS! Om du ringer från skolans telefoner måste du slå nollan först för att komma ut på linjen). Lunnevads folkhögskola har automatlarm, det innebär att när brandlarmet hörs går larmet automatiskt till räddningstjänsten. Trots detta ska man aktivt larma räddningstjänsten vid brand. Brandlarmet aktiveras av rökdetektorer. Vid brandlarm försök lokalisera branden om möjligt släck branden gå sedan till stora parkeringen söder om skolhuset som är skolans uppsamlingsplats. Här görs en inräkning för att se om någon saknas. Tänk på att skydda din hörsel. Ta del av Arbetsmiljöverkets information som tillhandahålls av linjeledaren, samt finns uppsatt på anslagstavlor i skolan. Du kan även ta del av informationen via hemsidan Tidtabeller finns på anslagstavlor på varje linje samt på den gemensamma anslagstavlan i skolhusets entré. Cyklar Cyklar lånas ut kostnadsfritt under två dygn eller över en helg (fredag - måndag). Cykelnyckel utkvitteras på skolexpeditionen. Om inte cykel och nyckel återlämnats inom ovanstående tidsintervall riskerar du att debiteras en avgift om 100 kr per påbörjad kalendervecka. (Visa hänsyn mot din kamrater och återlämna din lånecykel så fort du kan). Ställ alltid tillbaka din lånecykel i cykelskjulet. Droger Se bilaga 1 Entrédörrarnas öppethållande Elevskyddsombud Elevskåp De byggnader som innehåller undervisnings- och övningslokaler är öppna måndag fredag kl Övriga tider är dörrarna låsta och du måste använda din tagg (se info under Tagg) för att komma in. Internatens dörrar är alltid låsta, vilket innebär att du alltid måste använda din tagg för att komma in på internaten. Elevskyddsombud finns på skolan. För externatelever finns tillgång till elevskåp. Nyckel kan kvitteras ut på skolexpeditionen mot en depositionsavgift på 100 kr som betalas tillbaka när nyckeln återlämnas.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan I det här dokumentet får du som deltagare på Glokala folkhögskolan en översikt för dina rättigheter och skyldigheter. Innehåll: 1.

Läs mer

Datum: Studeranderättslig standard

Datum: Studeranderättslig standard Datum: 2017-01-24 Studeranderättslig standard Studeranderättslig standard Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard sammanfattar dina och skolans rättigheter och skyldigheter under din tid

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard NYKÖPINGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 1 Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard Innehåll Huvudman... 2 Statens syfte... 2 Förekomsten av den studeranderättsliga standarden...

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Innehåll Statens syfte med stöd till folkbildningen... 3 Kurs- och öppettider samt lunch och fika... 4 Kurs- och läsårstider... 4 Öppettider...

Läs mer

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard 1. Information innan den studerande är antagen 2. Information vid kursstart 3. Deltagarinflytande och studeranderätt 4. Avgiftsfri undervisning 5.

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Interkulturella Folkhögskolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Dnr: 10119-5 GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Gäller från och med 2012-01-01 Uppdaterad 2015-08-17 Godkänd av styrelsen 2010-12-16 Göteborgs folkhögskolas studeranderätt... 2 1. Inför att du söker

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14

ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14 April 2013 ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14 Vad är studieomdöme? Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Antagningsregler Antagningsreglerna är olika beroende

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll Allmän kurs är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och/eller gymnasiet. Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen 25 836 95 Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre).

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre). Antagen av Edelviks styrelse 2015-04-16 Studeranderättslig standard Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Studeranderättslig standard Eskilstuna folkhögskola

Studeranderättslig standard Eskilstuna folkhögskola Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson +46155247088 2012-11-28 KN-KUS12-173-2 Eskilstuna folkhögskola Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Välkommen till Sommarkursen. Glimåkra folkhögskola. 30 juni - 18 juli 2014. Glimåkra folkhögskola

Välkommen till Sommarkursen. Glimåkra folkhögskola. 30 juni - 18 juli 2014. Glimåkra folkhögskola Välkommen till Sommarkursen Box 115 280 64 Glimåkra E-post: info@glimnet.se tel. 044-448 19, 448 00 För mer information se skolans hemsida www.glimnet.se 30 juni - 18 juli 2014 På Sommarkursen får du;

Läs mer

VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA

VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA 1 av 6 0821 A B C VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA Ht 20 Vt 2014 2 av 6 0821 Alkohol Arbetsterapi Bad Betalning Bibliotek Biljard s folkhögskola arbetar för en drogfri skolmiljö. Skolan har nolltolerans gällande

Läs mer

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Antagen av styrelsen 2011-09-06 Inledning Skolan har anslutit sig till Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard och ska därmed uppfylla uppställda kriterier.

Läs mer

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Ärende 2014:2 Stockholm den 16 september 2014 Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Bakgrund En före detta kursdeltagare vid Vara folkhögskola har anmält till FSR att han anser att

Läs mer

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kommunal Vuxenutbildning, SFI Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Information 2015/2016 Ingesunds folkhögskola

Information 2015/2016 Ingesunds folkhögskola Information 2015/2016 Ingesunds folkhögskola Allmänt om skolan Huvudman Ingesunds folkhögskola drivs av Region Värmland som har det ekonomiska ansvaret. Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland.

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola I skollagens 5 kapitel Trygghet och studiero finns bestämmelser om disciplinära åtgärder som gäller för samtliga skolformer. På Lundsbergs skola (LS)

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen,

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 1 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2016-2017 Planen utgår från diskrimineringslagen (2008:65)samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen

Läs mer

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola Bilaga 9 Hyresvärd HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Hyresgäst Löftadalens Folkhögskola Box 193, 439 05 ÅSA Namn:_ Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Hyresvärd Sigtuna folkhögskola Manfred Björkqvists allé 20 193 22 Sigtuna Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Avser statsbidragsfinansierad kursverksamhet som är 15 dagar eller längre. Beslutad av styrelsen för Sigtuna folkhögskola 2010-12-08 Följande information

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Läsåret 2012/2013 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse med

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer.

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer. Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola. Tiden på folkhögskola är ofta

Läs mer

Blekinge folkhögskola

Blekinge folkhögskola folkhögskola ANSÖKAN LÄSÅRET 2015/2016 Texta tydligt och fyll i alla uppgifter! KURSER Du kan söka till mer än en kurs, rangordna dina val med siffror 1, 2, 3 etc. Särskilda kurser, gör dina val nedan!

Läs mer

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09 Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Antagen av styrelsen 120619 Studeranderättslig standard Skolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Policy och handlingsplan mot droger

Policy och handlingsplan mot droger Policy och handlingsplan mot droger Ht 2016/Vt 2017 /Sundlerhälsan 2016-12-08 1 Innehållsförteckning Syfte och mål...2 Skolans regler...3 Tobak...3 Alkohol...3 Narkotika...3 Elevskåp...3 Förebyggande insatser...3

Läs mer

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning 2014 Sida 1 av 14 Innehållsförteckning Information innan den studerande är antagen... 3 Övergripande, skolgemensam information... 3 Huvudmannens profil... 3 Statens syfte... 3 Förekomst av och innehåll

Läs mer

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Studeranderättslig standard 2016 Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Sjöviks folkhögskola Enligt beslut i Sjöviks folkhögskolas styrelse 2016-01-27 Ordförande: Els-Marie Carlbäcker Rektor:

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

STUDENTBOENDE LEKSANDS GYMNASIUM

STUDENTBOENDE LEKSANDS GYMNASIUM STUDENTBOENDE LEKSANDS GYMNASIUM Elevbostäder för elever vid Leksands gymnasium Leksands gymnasium förmedlar lägenheter och rum till studerande via fastighetsbolagen Leksandsbostäder AB och Nils Skoglunds

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Handlingsplan för en drogfri skola

Handlingsplan för en drogfri skola Handlingsplan för en drogfri skola Antagen av Halmstad Utbildnings ledningsgrupp 2012-10-22 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan ett stöd för skolpersonal Syftet med föreliggande

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak Människor med missbruksproblem möter vi överallt i vårt samhälle. Skolan är inget undantag.

Läs mer

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning 2013-04-05 13/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser i kommuner och landsting Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läs mer