Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 1 januari Foto Göran Lindgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 1 januari 2010. Foto Göran Lindgren"

Transkript

1 Svensk Druid-Tidning Nr 1 januari årgången Foto Göran Lindgren

2 Logen Belenos firar 50 år! Välkommen till Uppsala lördagen den 15 maj När Uppsala börjar grönska och Botaniska trädgårdens alla blommor spirar, då samlas vi till jubileumsfest. Bröder och respektive damer inbjuds till Uppsala för att deltaga. Festligheterna går av stapeln lördagen den 15 maj Kl samlas bröder av alla grader till Högtidsloge i logelokalen på Bangårdsgatan 3. Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst. Riddare ombedes bära riddardräkt. Kl samlas vi med damer för välkomstdrink på borggården vid den gamla Vasaborgen, Uppsala Slott, för att sedan med fanborg och musik defilera genom trädgården till Linnésalen och orangeriet. Där ska vi fira både vår 50-årsdag och den annalkande sommaren med bankett och dans. Högtidsdräkt med vit väst. För eventuellt rörelsehindrade ordnas transport till Linnésalen. Vi får underhållning under middagen och dansar sedan till Sweet Emma and the Moodswingers. Bindande anmälan om deltagande snarast till Antalet gäster i lokalen är begränsat. Med anmälan insändes kuvertavgiften 500 kr/person till plusgiro Sista anmälningsdag är 19 april. Ange loge, grad och namn på samtliga deltagare samt vegetariskt önskemål eller eventuell kostallergi. Övernattnig kan ordnas. Övrig information: Caj Söderberg , Tommy Lindgren LOGEN BELENOS

3 Nr 1 januari 2010 I huvudet på en redaktör Nytt år. Nya förväntningar. Nya idéer. Det blir mycket nytt så här i början och ambitionsnivån är hög. Människan är förmodligen ett av få djur som kan föreställa sig framtiden. Det är många nya och intressanta idéer som poppat up och som nu ska förverkligas. Ett av våra mer spännande projekt är att producera ett specialnummer av som skall handla om rekryteringen av nya bröder. Vi räknar med att detta nummer skall vara tryckt och klart till höstupptakten, alltså i september. I stora drag kommer detta rekryteringsnummer att innehålla en presentation av vår Orden, vad Orden står för, vår organisation mm. Vi tror att det är viktigt att presumtiva bröder får en korrekt bild över vad det kostar, hur ofta vi träffas, vad som händer under ett logemöte och vad medlemskapet betyder och har betytt för den enskilde brodern. Det innebär att vi kommer att genomföra ett antal intervjuer av bröder som dels varit med ett antal år och dels bröder som är nya i brödrakretsen. Detta specialnummer kommer att distribueras till alla bröder, en överupplaga skall finnas hos respektive storloge för beställning av grundlogerna. En annan idé som vuxit fram är att producera en almanacka för 2011 med typiskt druidiska förtecken. Den skall kunna fungera som en sambandscentral hemma på kylskåpet där viktiga möten och träffar kan antecknas. Förhoppningsvis skall den också innehålla information om storlogernas mötesdagar och grundlogernas årsdagar. Almanackan har vi tänkt att sälja till bröderna för 100:- per styck och hela överskottet skall tillfalla vår Stipendiefond och det insamlingsmål vi kommer att presentera på vårkanten. Överskottet bör bli ca :-, under förutsättning att vi trycker och säljer minst tusen styck. Närmre presentation av almanackan kommer vi att göra under våren/försommaren då också förhandsbeställningar ska kunna göras. Vi kommer att hålla er alla kontinuerligt informerade om arbetets framskridande. Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning SVENSKA DRUID-ORDEN F G D O Västergatan 3A Malmö Tel Fax Bankgiro: Bank: Svenska Handelsbanken Website: Ansvarig utgivare: Björn Cederberg Erlandsvägen Köping, Tel E-post: Redaktion: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö, Tel E-post: Johnny S Andersson Spruthusgränd Söderhamn, Tel E-post: Bertil Carlsson Spinettstråket 1 G Umeå, E-post: Henrik Enander Bolmstadvägen Ljungby, Tel E-post: Caj Söderberg Box Uppsala, Tel E-post: Annonsansvarig layout & original: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö Tel E-post: Adressändringar Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli i Malmö i samband med övrig rapportering. Tryckeri: Exakta, Hässleholm Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända manus. Nummer 2 utkommer den 19 febr manusstopp den 25 jan Nummer 3 utkommer den 19 mars manusstopp den 25 febr Upplaga: ex ISSN: Göran Lindgren Tel E-post 3

4 Nr 1 januari 2010 SL Sydborgens höstmöte Referat från höstmötet den 6 december i Malmö 2009 under ledning av logen Mimer och med Lv Tommy Wihlborg vid rodret. Terminens SL-möte var flyttat fram i tiden. Vi befinner oss i början av december, normalt mitten av november, och vädret i denna del av Sverige brukar vara grått och trist. Så även denna 2:a advent. Samling kl som de alltid brukar vara. Ljudnivån i förrummet var så där lagom hög, kanske beroende på den tidiga timman. Start med OÄ-graden. SÄÄ Lars-Åke Sevborn hälsade OÄ-bröderna välkomna och vände sig speciellt till de gästande bröderna från danska RSL, SL Selandia samt bröderna från logen Tirtuel i Søborg samt vår egen representant från den svenska Ordensledningen, RSSkr Göran Lundgren. Efter det ritualenliga öppnande så konstaterades det att vi saknade våra ordinarie representanter på orgelläktarn, musikerna OÄ Milos Kalla och ROÄ Kjell Olsson, mycket ovant med deras frånvaro men vi fick trygg och proffsig hjälp av OÄ Rune Rosell sång. Från orgelläktaren kom musiken från en CD-spelare. Musiken sammanställd av RSSkr, och framspelad av Eskil Jönsson. Bland SL-ämbetsmännen saknade vi SV Ronny Holmgren och i hans ställe tjänstgjorde ROÄ Lars Larson. Under Ideellt läste SÄÄ en dikt av Gunnar Silverstolpe och som handlade om den stundande julhelgen. Tyvärr var det glest med ringbröder att upphöjas i OÄ-graden så det blev reservprogrammet som fick plockas fram. SMÄ Lars Grefmar informerade de närvarande OÄ viktigheten av att ha en väl fungerande brödravård. Dessförinnan lät SÄÄ de väntande ÄÄ inträda i lunden så att även de fick ta del av denna viktiga information. Med rubriken Hur ser det ut inom vår Orden talade så SMÄ om hur vi kan stärka Orden i både kvalitet och kvantitet vid rekrytering. Informationen var koncentrerad till tre viktiga delar; brödravården, vår hemsida och marknadsföringen av Orden. SMÄ Lars Grefmar avslutade det hela med att konstatera att Druid-Orden i Sverige är rätt bra! Vi andas optimism och bröderna nickade gillande och medhållande! OÄ-mötet avslutades och 36 bröder tågade ut ur Lunden underledning av SM Mats Månsson. Som sig bör så blev det nu paus och tid för en närande och vederkvickande lunch. När så bröderna var mätta och belåtna så startade mötet i Ringgraden, lunden fylldes nu med nyanlända bröder och SÄÄ kunde räkna in 44 ringbröder. Ritualenligt blev kapitelbröderna Ingemar Radacic och Jonas von Nolting från logen Vasa samt Lars Steinholz, Logen Hesperus hedrade med Ringgraden och fick mottaga den gyllne ringen. 4

5 Nr 1 januari 2010 Vissa problem uppstod, för en av bröderna, då SÄÄ skulle placera ringen på höger hands långfinger - fingrar kan svullna. Men det hela slutade lyckligt och ringen blev placerad på rätt finger utan att blodvite uppstod. Broder Rune sjön Ringsången med stor inlevelse. Möte avslutades med 47 ringbröders uttåg. Efter en kort paus var tiden inne för mötet i Kapitelgraden och bröderna tågade in ritualenligt i Lunden och blev hälsade välkomna av SÄÄ Lars-Åke Sevborn. Till denna grad var druiderna Jonas Rasmussen, Peter Öhman samt Torbjörn Andersson alla från logen Hesperus, kallade. Ritualen förflöt som sig bör och de nya kapitelbröderna blev anvisade sina reserverade platser i lunden. Vid parentationen som följde hedrade SL Sydborgen två avlidna bröder med att SOÄ Christer Henriksson läste dikten Det är vackrast när det skymmer av Pär Lagerkvist. En tyst minut hölls över bröderna OÄ Alve Persson logen Hesperus och Jubelveteranen George Allgulander, logen Mimer. Parentationen avslutades med sång av OÄ Rune Rosell. Under Ideellt bad RSSkr Göran Lundgren att SM skulle ledsaga Ad Astrabrodern Kjell-Åke Nilsson till honom för att utdela Ordens Förtjänsttecken. Detta tecken kan tilldelas broder som under en lång följd av år utfört ett framgångsrikt druidiskt arbete. Det var en överraskad och lätt rörd broder som mottog tecknet. Vid Efterlogen var det sista gången som sittande ämbetsmän höll i arrangemanget från början till slut. Vid mötet 18 april blir det byte i halvtid. Vissa stannar kvar på sina poster andra byter plats och några tackar för sig. När kvällens Toastmaster, Mats Månsson, ställde frågan till SÄÄ; Hur välkomna är vi i kväll? så var det med visst vemod i rösten som svaret kom. Visst var vi alla varmt välkomna, visst hade de gångna fyra åren varit intressanta och givande. Men, nu är det denna sista gång som jag är den som bestämmer då känns det dock lite speciell. Sammanfattningsvis så var SÄÄ Lars-Åke Sevborn i stort sätt nöjd med sin tid i detta ämbete. Vad han inte var nöjd med förblev outtalat. Lv Tommy Wihlborg informerade om kvällens spelreglerna och framför allt vad vi hade att förvänta oss av bordets gåvor. Det traditionella talen, till Fosterlandet, till Orden, hälsningar från danska bröder som inte kunde närvara och tacket för maten hölls på ett sedvanligt och spirituellt sätt. Både den svenska och danska nationalsången sjöngs med klara och tonsäkra röster, allt under ledning av OÄ Rune Rosell. Blomsterkvastar delades sedvanligt ut till förtjänta bröder Efter måltiden blev det möjligt för en bensträckare och för ett besök i vår välförsedda bar. Så har ytterligare en kväll i druidernas hägn tagit till ända. Mörkret har lagt sig över vår stad och det är dags att tänka på refrängen. Efter att vi alla önskat varandra angenäma Jul- och Nyårshelger skildes vi åt. Text och foto Göran Lindgren Broder Kjell-Åke har lagt ner och lägger ner ett enormt arbete i Malmölogernas Fastighetsbolag och vårt hus på Västergatan. Det skall vara ordning och reda när lokalerna hyrs ut. Detta har blivit broder Kjell-Åkes mantra. Antalet glas, tallrikar, bord och stolar skall vara i samma antal när lokaliteterna återlämnas. Med tanke på antalet uthyrningar vi har så är det ett stort och viktigt arbete som broder Kjell-Åke lägger ner. Dagens Kapitelmöte avslutades med ljusöverbringandet, den ceremoni som startade vid Riksmötet i Östersund. SM tågade ut ur lunden följd av 66 bröder. 5

6 Nr 1 januari 2010 Bröder! behöver hjälp med att komma i kontakt med annonsörer! Kontakta: Göran Lindgren, 6

7 Nr 1 januari 2010 Bröder! Glöm inte en av våra bärande principer SVENSKA DRUID-ORDENS STIPENDIEFOND Till förmån för utbildning, forskning och social hjälpverksamhet Alla bidrag är varmt välkomna Bankgiro

8 Nr 1 januari 2010 Välgörenhet och vår Orden Text: Caj Söderberg Foto: Hans Lidberg Tacksam mottagare vid Härbärget för hemlösa i Enköping när ÄÄ Kari Aarnivaara överlämnade checken. 8 Välgörenhet är ett ord som vi gärna vill använda när man frågar oss druider vad vi sysslar med. Visst framhåller vi broderligheten, den etiska livssynen och gemytet i efterlogen men välgörenhet är ändå en väsentlig del av vår verksamhet. Tyvärr brukar den inte synas så mycket utåt. Därför bör den uppmärksammas mer. Det är välgörande för Ordens goodwill att andra förstår att vi faktiskt hjälper människor som har det svårt och att vi också med vår stipendiefond delar ut betydande summor som kommer samhället tillgodo på olika sätt. Detta ska inte uppfattas som att vi slår oss för bröstet utan för att sporra till fortsatt givmildhet och engagemang. Vi vet att generositeten är stor bland bröderna. Vi skall med stolthet kunna säga att Druid-Orden i Sverige ger bort si eller så många hundra tusen varje år i form av stipendier och välgörenhet i olika former. Vi har alla som mål att marknadsföra Orden så att fler blir intresserade av att bli druidbröder och dela vår livssyn. Samtidigt är det vissa problem med en öppen marknadsföring, vår Ordenslag har ett regelverk som skall följas. Ett sätt är att få medial uppmärksamhet är att skänka pengar till välgörande ändamål. Dokumentera det med bilder och skriva en pressrelease och skicka till tidningarna. Belenos i Uppsala, har valt att i huvudsak låta logekvällens insamling i Lunden avsätts för välgörenhet. Har då ÄK beslutat att pengarna under terminen skall gå till en speciell mottagare så vet vi att givmildheten bland bröderna ökar markant. Före jul delade Belenos ÄÄ Kari Aarnivaara ut totalt kronor till de hemlösas härbärgen i Uppsala och Enköping. Och det var ingen tvekan om att det var välkommet inför helgerna. Samma glädje som mottagarna kände, känner också vi när vi vet att varenda krona som vi skänker är så viktig i deras verksamhet säger Kari.

9 Nr 1 januari 2010 Bröder skrivare. För att alla uppgifter skall vara korrekta i matrikel och Druid-Tidning är det viktigt att månadsrapporterna skickas in i rätt tid. Adressändringar, information om nya bröder och avlidna bröder skall alltid gå via Ordens Kansli! skribenter & FOTOGRAFER Läs detta! Redaktionen behöver hjälp med detta: I ämnesrutan på mailet - skriver Du logens nummer och namn. Exempel: 1 Ad Astra eller SL namn. På dokumentet - inget annat än logens nummer, namn och datum. Ex: 8 Wirdar 28/10 Manus - Börja med logens namn, se här vid sidan i tidningen. Referaten skall vara kortfattade och utan markeringar för kursiv- eller fet text. Undvik många hälsningar och beskrivningar av Lunden eller våra ritualers innehåll. Referaten skall vara aktuella! Inga sammandrag från den gångna säsongen. Korrekturläs - de flesta datorprogram har rättstavningsprogram, men läs gärna igenom texten innan den skickas. Kolla så att det inte finns extra mellanslag i texten. Foton - skall ha god upplösning! Inga beskärning eller andra bearbetningar av foton. Skriv bildtexter och annan information sist i manuset - inte i mailet! Hjälper Du till med detta - underlättar Du vårt arbete avsevärt. Utdelning av Jubelveterantecken till Gunnar Nilsson Den 11:e december 1959 invigdes Gunnar Nilsson som Eubat i Logen Stonehenge, Hässleholm. Fredagen den 11 december 2009, på dagen 50 år senare, hedrades Gunnar Nilsson förtjänstfullt med ett Jubelveterantecken. Gunnar Nilsson som är en av Logen Manannáns stiftarbröder, hedrades av 13 logebröder under en lunchsammankomst på kursgården Gits Gård i Falkenberg. Mellan förrätt och varmrätt förrättade RSM Bertil Svensson, från moderlogen Lir, teckenutdelning, överlämnande av diplom till Jubelveteranen och till sist en blomsterbukett med mörkröda rosor. Broder Gunnar, på sitt 90:e levnadsår syntes njuta till fulla drag av sitt jubileum, dagen till ära extra pigg av all uppståndelse. Närvarande bröder uttryckte samstämt beundran över högtidsstunden samt att logen fått uppleva milstolpen med att ha en jubelveteran i brödraskaran. Kent Olsson Bröder Druider! Annonsera i 9

10 Nr 1 januari 2010 Logen Allbota, Kalmar Från vänster br Anders Nilsson, br Martin Holm, Dr Sonny Schelin och br Fredrik Norén tillsammans med gåvochecken Årets sista möte stod för dörren, bara ett par dagar efter att det var det många av oss som fått besök av Lucia med tärnor och där mörkret lysts upp av deras ljus och värme. Så här en dryg vecka före jul kom vintern till Öland. Temperaturen låg strax under nollan då snön, under sen eftermiddag, stilla började falla med flingor stora som dasslock. Det låg några centimeter snömodd på gator och vägar då färden mot logelokalen på Öland inleddes. På den drygt 6 km långa bron var det däremot snöfritt på vägen och det regnade medan det på Öland åter var snömoddigt och snöflingorna föll. Nåväl, inte bryr sig en Druidbroder om lite snöväder när han kommer till den varma och välkomnande stämningen som råder på Skansen när bröderna träffas igen. Som vanligt diskuterades det som hänt och inte hänt sedan sist under allmänt mingel och struparna läskades med en whiskey, en öl, ett glas vin eller mineralvatten, allt beroende på tycke och smak. Då tiden går fort när man har trevligt dröjde det inte länge innan Yv påannonserade kvällens möte. Eubatmöte Efter att de närvarande 48 bröderna bänkat sig i Lunden öppnade ÄÄ mötet och hälsade bröderna varmt välkomna. De sedvanliga punkterna avhandlades. Under ordet fritt passade br Anders Möller att sammanfatta de Kaloriregler som gäller för julen om man vill undvika att skjortan ser ut som en parentes mellan knapparna efter jul. De fem punkterna är: Det du äter och ingen ser innehåller inga kalorier Allt som slickas från knivar, slickepottar eller skedar innehåller inga kalorier eftersom det är ett led i matlagningsprocessen Mat i samma färg har samma kaloriinnehåll, dvs vit choklad har lika få kalorier som champinjoner Julgodis som intas av medicinska skäl, t ex äggtoddy, glögg eller konjak, räknas aldrig Om du äter tillsammans med andra, räknas bara de kalorier du får i dig utöver vad de andra får i sig Mötet avslutades sedan ritualenligt i EFE men då ett föredrag var inplanerat gav ÄÄ dispens och de hemliga tingen i städades snabbt undan. Föredrag av Dr Sonny Schelin ÄÄ välkomnade kvällens gäst, läkaren och forskaren Dr Sonny Schelin från Kalmar, som under sin karriär forskat och forskar kring prostatacancer och behandlingsmetoder. Det upptäcks ca nya fall per år och ca män dör varje år i denna cancerform. Det är en utpräglad ålderssjukdom och det är sällsynt med fall där den drabbade är yngre än 50 år. Dr Sonny Schelin berättade bl a om att PSA-test, ett enkelt blodprov, är det enda sättet att i tid få en indikation på att något kan vara fel. När man väl fått symptomen är det alldeles för sent att göra något. Samtidigt är detta test ett trubbigt instrument och i praktiken är det bara ca 1/3 av de med förhöjt PSA-värde som har cancer medan övriga 2/3-delar har andra naturliga förändringar. Därför krävs även vävnadsprov för att ställa diagnosen. Dr Sonny Schelin avslutade med att berätta om multibehandling och om hans mycket goda resultat att bota drabbade, bara sjukdomen upptäcks i tid. Han var övertygad att baserat på de forskningsresultat han och hans team publicerade skulle en allmän screening, liknande kvinnornas mammografi, vara verklighet inom ungefär 5 år. Det ställdes många frågor av bröderna och tiden flög iväg men med ett väntande julbord avrundades föredraget och Logen Allbota överlämnade en gåva på kr till Dr Sonny Schelin och hans forskningsprojekt. Efterlogen Väl tillbaka i baren blev det ytterligare en kort stund för social samvaro och förfriskningar innan det var dags för Lv att klinga i klockan och bjuda bröderna till bords. Bröderna intog sina platser runt bordet och snart klingade det i ett glas och den första snapsvisan ljöd runt bordet. Som vanligt när det är julbord blev det en del spring och det var inte vid något tillfälle som alla bröderna var bänkade samtidigt men detta hindrade inte stämningen var hög. Med fulla magar efter det utsökta julbordet avrundades kvällen med kaffe och avec i de mjuka sofforna och fåtöljerna i salongen. Trots att snön föll så sakta på Öland var stämningen varm och gemytlig då det åter drog ihop sig för uppbrott efter ännu trevlig logekväll. Vid tangentbordet; Anders Möller 10

11 Nr 1 januari 2010 Ökad brandsäkerhet genom flamskydd av kåpor! I Ordenscirkulär har uppmärksammats om brandfaran i logelokalerna eftersom vi handskas med levande eld och brinnande ljus vid våra möten. Ett steg i att förbättra säkerheten har logen Halör i Höllviken tagit genom att flamskydda kåporna. OÄ Ulf Liljegren gjorde en del praktiska prov med vanligt vitt bomullstyg typ lakan. En provbit behandlades med flamskyddsmedel och en provbit förblev obehandlad varefter båda bearbetades med en gasdriven ogräsbrännare. Den obehandlade biten flammade snabbt upp och förstördes, medan den behandlade provbiten aldrig brann utan blev endast bitvis förkolnad. Logens M Rolf Persson fick i uppdrag att behandla kåporna och valde en produkt med namnet Brandvakten. Det är en lukt och färglös vattenbaserad och giftfri vätska som inte innehåller drivgaser eller ämnen som skadar ozonskiktet. Det är också viktigt att konstatera att ett sådant här medel saknar bromerande flamskyddsmedel eller andra organiska eller miljöfarliga ämnen. Brandvakten kommer från Rescue Life i Solna, men det finns också andra likvärdiga produkter. Hans Johansson 11

12 Nr 1 januari 2010 LANDET RUNT Lucia- & Julkavalkad Lilla julafton hos Logen Merlin Denna lite kylslagna lördag var det dags för logen Merlin att fira lilla julafton som årets sista logemöte. ÄÄ Kurt Olsson kunde hälsa 47 bröder välkomna. Det började med att M Dennis Larsson tände de sju ljusen med en vers till varje, som lästes av br. Nils-Göran Jenvald. Han fortsatte sedan med att läsa berättelsen Julotta av Albert Engström. Under pauserna i läsningen sjöng bröderna fem olika julsånger till ackompanjemang av br. Ulf Ottosson. Han gav oss också ett musikaliskt julkort, när han i eget arrangemang på hammondorgel spelade Bereden väg för Herran. Därefter kom Tomten alias br. Dennis Larsson och läste en juldikt samt bjöd oss till glöggbordet. Lv Weine Holmberg att bjöd oss till julbordet som han tillsammans med Fu hade komponerat på ett utmärkt sätt. Under måltiden sjöngs ett antal julsnapsvisor och stämningen var verkligen hög. Br. K-E Andersson läste dikten Läraren. Br. N-G Jenvald trakterade snatterpinnar till logen Merlins egen marsch Pompa och ståt och dessutom fick vi veta hur man gör för att baka en god fjuktkaka med mycket whisky i. Br. Anders Welltén berättade om tolv små tomtenissar och br. Dennis Larsson delgav oss dygnets olika supar som man kan intaga. Brr. Tommy Anbrand, Mats Fagerström, Roland Lundström och Ulf Ottosson underhöll oss med vacker musik. Efter pausen var det dags för Merlins lucia att göra entré. Det var i år br. Lennart Lilja som blev krönt i vederbörlig ordning. Efter denna ceremoni blev det julklappsutdelning och dragning i lotterierna bl.a. det traditionella pepparkakshuset. Därefter fortsatte den trevliga samvaron en bra stund innan det var dags att bege sig hemåt. KEA Druiddamernas & Logen Stonehenges julbord En höst går fort när man har trevligt. Den 8 december var det dags för Druiddamernas årliga julavslutning. Druiddamernas husmödrar Anette Jönsson och Margaretha Persson hade sett till att ett tillräckligt rikligt julbord serverades med lämpliga drycker. Ett julbord med lämpliga drycker fodrar också sina visor, som alla sjöng hellre än bra. När julbordets alla läckerheter var avsmakade uppenbarade sig till allas överraskning och förvåning ett luciatåg av det mer sällsynta slaget. Rösterna var mer åt bas och sopran än de normalt ljuvliga ljusa tonarter, som vi är vana vid att höra i detta sammanhang. In tågade nämligen fem skönsjungande Druidbröder och framförde de traditionella lucia sångerna plus några extra nummer. Efter en kort återhämtning, efter detta något chockartade framträdande, intogs kaffet en trappa ned. En stund senare visade det sig att Hissmossa tomten även i år hade vägarna förbi Göingehuset och delade ut generösa klappar till alla damer. Efter att nyfiket och tacksamt beskådat sina klappar var det dags att bege sig hemåt för sitt eget julfirande med nära och kära. Jag har som Druidbroder under alla år beundrat damernas fantasirikedom att arrangera intressanta teman och föredrag vid sina månatliga tisdagsmöten och detta har nu pågått i snart 60 år. Den 30 januari 2010 firar man sin 60-åriga tillvaro tillsammans med sina Stonehenge bröder. Vid pennan Mats Ericsson Foto: Leif Schütz Annonsering i lönar sig alltid! 12

13 Nr 1 januari 2010 Luciafirandet och Logen Derva Lilla Julafton hos Logen Wirdar Lördagen den 12 dec. kl träffades bröderna för att fira Lilla Julafton, 58 bröder hade hörsammat kallelsen. Till traditionen hör att Barmäster bjuder på välsmakande glögg och därmed känns det lite extra högtidligt när vi därefter samlas för samvaro i lunden. Luciafirandet blev som vanligt en stor succé med mycket folk och full fart. Vi var 37 bröder och totalt 70 med medföljande damer och inbjudna änkorna; Gertrude Nilsson, Gertrude Windstedt, Annika Nordell och Anna-Britt Kaktus Forsmark. Mitt under Luciasången gjorde två av våra bröder, Björn Ulfson och Jimmy Skoglund en bejublad entré som stjärngossar iförda en minst sagt minimal klädsel, stjärna i handen och strut på huvudet. Även i år uppvaktades vi av Lucia, hennes tärnor och stjärngossar som framförde ett flertal vackra jul- och luciasånger. Framförandet var mycket uppskattat av bröderna som gav Lucia och hennes följe en stor applåd varefter ÄÄ avtackade ledarna för Luciatåget och överräckte blommor och önskade en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År. ÄÄ tackade även vår organist för hans medverkan. Därefter framförde TjOÄ Lars Oskarsson delar av Viktor Rydbergs dikt Tomten, ackompanjerad av vår eminente organist Nils-Göran Jonasson. Efterlogen fortsatte därefter i matsalen med en brödramåltid som bestod av ett magnifikt Julbord som vår fantastiske Lv Jan-Eric S. och hans Fu och damerna i köket arrangerat. Det dröjde av förståeliga skäl inte lång stund förrän sångerna ljöd högt och väl blandat eftersom varje bord hade olika sånghäften. Stämningen var mycket god vilket är en sann följd av att bli trakterad med god mat och dryck i goda vänners lag. Luciorna svarade senare upp med ett fartfyllt Micael Jackson-tema som extranummer. Under intagande av kaffe med tillbehör uppträdde Brr Leif Moe, Dan Hellström och Björn Ulfson som Logen Dervas egna Pistvakter med sång, spex och spel. RSÄÄ Björn Cederberg, Riksstorlogen, tfsää Lennart Cederberg från SL Boreland. Norska bröderna Rein Fagernes, Karl-Johan Meedby med fruar från Nidaros i Trondheim och Egil Kristiansen med fru från Belenus i Stjördal gästade oss i samband med luciafirandet. Bosse Th Annonsprislista 1/1-sida 185 x 260 mm 2.500:- 1/2-sida 185 x 128 mm 1.500:- 1/2-sida 0 90 x 260 mm 1.500:- 1/3-sida 90 x 170 mm 1.000:-/stående 1/3-sida 185 x 88 mm 1.000:-/liggande 1/4-sida 0 90 x 128 mm 0.800:- Modul 90 x 50 mm 400:- Årsprenumeration, 10 nummer./. 25% Som avslutning tackade ÄÄ, Lv och hans medhjälpare för den goda maten samt överräckte blommor till damerna i köket med ett stort tack för god service under hela året och med förhoppningen att de hjälper oss även nästa år. Efter middagen återsamlades vi i Caféet för kaffe och avec varvid br Clas- Bertil Bohman sin vana trogen pockade på uppmärksamhet, det var nu dags för kvällen stora begivenhet, Julklappsauktionen, vilken br Clas- Bertil sköter med den äran, Under mycket skratt och glada tillrop såg han till att vår gode Skm fick en ansenlig summa att bokföra. Efter en mycket lyckad kväll var det så dags att bryta upp, Brr önskade varandra en God Jul och ett Gott Nytt År och gick ut i decembermörkret med ett Gott Humör och med vetskapen att snart träffas vi igen. Vid Pennan, Br. Lilleman J. 13

14 Logen Belenos Julloge med damer Nr 1 januari 2010 Seniorernas Jullunch Logen Alir Årets traditionella jullunch för våra äldre bröder inträffade i år onsdagen den 9 december i vår logelokal. Att denna jullunch är efterlängtad kunde man läsa av att 32 seniorbröder kommit för att äta av julens alla läckerheter. Så hade vi äntligen fått någon minusgrad. Snö hade de lovat de efterföljande dagarna. (I efterhand vet vi att det dagen efter blev ett veritabelt snökaos i nästan hela Sverige med snö som fortfarande ligger kvar.) Ett tiotal av bröderna samlas redan vid halvtiotiden för att under kökschefen Leif Nylund ledning skala potatis, skära upp laxen, steka köttbullar, prinskorv och fixa allt annat som måste till för att det skall bli en riktig festmåltid. Vid tolv-tiden anlände de övriga bröderna. De bröder som hade svårt att ta sig själva till jullunchen hämtades med biltransport. Glöggbrickan vid ankomsten sköttes av Karl-Axel Dahl som hade tillgång till både spetsad och ospetsad glögg. Under jullunchen underhöll Eva Björk, Hanna Eriksson och Åse Björk oss bröder med att sjunga en helt knippe julsånger. Kvällen blev traditionellt en lyckad Julloge med damer och mycket bra musik av våra musiker Roland Thalén, Bert Lindberg och Jan Bergström. Medan logelokalen dukades om till matsal minglades det med juldrink och julmusik av våra spelande tomtar förstärkta av Hans Hallberg på dragspel och undertecknad på gitarr. Under den goda julmåltiden presenterades Belenos musikstipendiat för året, som kom för att underhålla oss, Clara Zandejas på bilden med Caj Söderberg. Clara är bara 16 år och spelade så vi satt andlösa för att efteråt ge henne stående ovationer. Hon var helt enastående. Senare blev det åter musik av våra egna bröder. Ett stort tack till Fu som arrangerat detta. 84 personer deltog i årets Julloge. Pressombud Caj Söderberg, foto Johan Beijer Vår ÄÄ Per-Olov Persson var även inbjuden och han uttryckte sin stora glädje att få äran att vara med och hälsade alla bröderna och deras familjer en God Jul och Ett Gott Nytt År. Efter två timmars ätande, drickande och en massa nya historier var det dags att åter vända hem. Vi sänder en tacksamhetens tanke till Senior-utskottet som anordnade denna tillställning för oss lite äldre bröder. Vi vill från Senior-utskottet tacka vår logevärd Per Sköld för hans så viktiga insats. Text o bild: Johnny S Andersson Carlgren s Herr Husbyvägen 15 Borensberg tel: FRACK 1.595:- Svart kostym 1.150:- Emil, Stefan, Smoking + skjorta 1.600:- Komplett med alla tillbehör 2.250:- Lackskor 500:- Mats Erik 14

15 Nr 1 januari 2010 Tomteloge på Fingalloftet Traditionellt Luciafirande hos Logen Guta För lussandet svarade som vanligt, klass 6 i Västerhejde skola på ett föredömligt sätt och alla förvånades över den säkerhet som aktörerna kunde uppvisa vid det stämningsfulla framträdandet. Det måste ligga mycket träning bakom deras sånger och deklamationer. Årets lucia var Annika Stömstedt och klassens fröken Annika Jakobsson kan vara stolt över sina skickliga adepter. Tomtenissarna som ingick i luciatåget arbetade på ett skickligt och humoristiskt sätt när de visade upp sina färdigheter. Lv Görgen Fridolf bjuder Göte Persson på ål och i tur är Arne Nittmo Året avslutades med julmusik och sång i Hörby kyrka. Org Bengt Ekstrand hade under hösten övat in kvällens program med Fingalkören bestående av fem bröder och lika många Fingaldamer. En skön mix som strålade ut flera välkända julsånger förstärkt med br Jan Davidsson på trumpet. Luciatåget under ledning av Jenny Haglund bestod av elever från Älvdalsskolan. Deras intåg och framförande av de traditionella lucia- och julsångerna. Slutligen läste org Bengt Ekstrand några minnesvärda ord om julen. Br Gert Servins dotterdotter Sara Servin med fyra välsjungande duktiga elever från G-Hillsskolan gav oss närvarande bröder med resp och goda vänner, en försmak av den stundande julen. Rosor till fingaldamerna och ungdomarna delades ut av Skr Christer Lindblad. Promenaden till Fingalloftet gick med upprymda steg efter allt det fina vi varit med om. Laddning i baren och så fram med tallriken som raskt fylldes på från dignande julbord. Det blev mer än en runda och man kunde känna hur magmusklerna började ta åt sig innan det var dags för att kora årstomten. Nya tomten, Bengt Ekstrand, krönes av fjolårstomten Arne Nittmo samt Karl Gustav Lidström, Conny Ekström I täten kom årstomten Arne Nittmo och tre nissar allt enligt ritualen. Vem skulle nu bli årstomten? Spänningen stegrades och så kom det förlösande namnet som denna gång var Bengt Ekstrand och avslutade med att förrätta julklappsauktionen och slutsumman blev drygt kr till logekassan. Br Göte Persson läste om de 10 tomtenissarna. Br Karl Gustav Lidström gav oss nytt bevis på sin sångförmåga och för kvällens eminenta musikunderhållning svarade br Bertil Olsson med sitt dragspel. Lv Görgen Fridolf som haft hjälp av Anna-Greta med dottern Irene tackades extra för allt det goda vi stoppade i oss denna tomtelogeskväll samt Bertil för sin dragspelsunderhållning. Avslutningsvis önskade ÄÄ Ola Lundh oss alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Gert FU, i år med hjälp av flera frivilliga, svarade för ett välordnat arrangemang vilket som vanligt hade hörsammats av många bröder med damer. Sammanlagt hade 84 personer samlats för att skåda den värmande ljusdrottningen när hon stämningsfullt trädde in i den mörklagda festlokalen. Enligt en av de många legenderna så firar man i nutid Lucia för att hedra den modiga kvinna som för 2000 år sedan utan tanke på sin egen säkerhet bar mat till fattiga och nödlidande genom stadens katakomber och för att ta med sig så mycket som möjligt genom de slingrande underjordiska gångarna lät fästa ett ljus på sitt huvud för att finna den rätta vägen. En annan legend är att Lucia är importerad från den tyska kristussymbolen Christkindlein och fått sin nuvarande utformning och plats i Sverige för att visa något äkta svenskt. Det tror jag inte riktigt på. Men vem vet? Förra året väcktes till exempel nobelpristagaren i litteratur i den tidiga mörka morgonen av denna vitklädda sjungande ljusgestalt. Det huvudsakliga skälet till den höga besöksfrekvensen vid Logen Gutas luciafester är, högst individuellt. Men många ser nog logens sammankomster som redan i förväg garanterat trevliga och välordnade tillställningar, präglade av värme och omsorg med mycken välfägnad och för att samtidigt få ta del av brödernas stora sociala engagemang. Det viktigaste skälet är ändå att se den lysande uppenbarelsen och höra de välkända sångerna i decembermörkret. Det ger en stunds lugn och möjlighet till egna tankar i våra själars innersta gömslen. Att år efter år komma samman med andra, känna den speciella stämning som råder då Lucia och hennes följe sakta skrider in i vår mörklagda lokal och höra de unga stämmornas spröda ljud är ändå en hugsvalelse som vi inte tillnärmelsevis kan uppleva i vardagslivet. Mellan Lucias framträdande och julbordets läckerheter hölls en kort druidstämma som avhandlade det kommande årets budget. Därefter hölls ett förenklat eubatmöte dit även damerna var inbjudna att närvara. ÄÄ Kenth Klasén sjöng solo den gotländska visan Soli gynnar helle som visar betydelsen och uppskattningen av en mors roll i familjen. Tack Kenth det var bra gjort! Festen avklingade i god tid före midnatt och deltagarna kunde bege sig hemåt. Med oss på vår hemfärd denna speciella natt, då olika trolltyg härjar fritt och djuren kan tala människornas språk var ändå de levande fladdrande ljusen i den mörka ordenslokalen. Bertil Andersson 15

16 Julbord & Lucia hos Logen Halör Nobeldagen och stor middag i Stockholms stadshus, men vad är en bal där jämfört med Halörs julfest i Mariastugan! Åtminstone föredrog 35 bröder att komma dit och med tanke på alla de hälsningar som framfördes framgick att många fler skulle vilja vara med. I Lunden tackade ÄÄ Thommy Gransten för den gångna terminen och uttryckte sin glädje över att mötena varit så välbesökta. Han kunde också hälsa två gäster välkomna, nämligen OÄ Lars Fridell från Ad Astra och långvägaren från Fredriksund i Danmark, Svend Jeske, ÄÄ i Excalibur. ROÄ Roland Boström informerade om att han och ÄÄ Thommy Gransten blivit intervjuade i Lokaltidningen och artikeln om logen och Druid- Orden kommer i tidningen nästa vecka. Det blir en bra PR för vår verksamhet. Br. Musici lät oss njuta av Jussi Björlings insjungning av Adams julsång och mer skulle följa i efterlogen, men då live! Logen Aquila Julloge Nr 1 januari 2010 Jullogen blev enligt tradition årets mest besökta sammankomst. Efter ett kort Druidmöte och därefter lika kort Eubatmöte möblerades lokalen om för Lucia. Vi väntade en stund i mörkret. Sång hördes och vi såg fladder från levande ljus. Lucia med sju tärnor skred in i lokalen. Vi njöt andäktigt till ett stämningsfullt framförande av julsånger. Malmös Lucia med följe lyste upp i decembermörkret med sång och ljus. Lucia själv är Hörby flicka som studerar socialantropologi, medan hennes tärnor och stjärngossar kommer från Helenholmsgymnasiets estetiska linje. Under ett antal dagar besöker de omkring 60 platser i Malmö och så ett besök utanför kommunen, nämligen Höllviken. Det är broder Leif Göransson som med sina goda kontakter har lyckats med detta för sjätte året. Det är något speciellt med deras framträdande. Mer skönsjungande grupp får man leta efter och glädjen lyser i deras ögon. Vi har också som förmån att få bjuda dem på vårt delikata julbord, trots att de nästa morgon skall ut på nya uppdrag. Våra väl inövade snapsvisor fick ytterligare en dimension när Luciaföljet deltog. Med en blomma till dem var avtackade ÄÄ Thommy Gransten dem och en blomma fick också broder Leif Göransson och Madelen som håller samman gänget. Efter det välsmakande och rikliga julbordet var det så dags för kvällens julklappsauktion. MÄ Göran Hylén, van att svinga golfklubban, visade också sin skicklighet med auktionsklubban. Förmodligen från barndomen väl inövade kramande av paket fick inroparna goda indikationer om vad som kunde döljas under julklappspapperet. Dessutom fickorna fyllda med reklampennor för ett visst ståndsmässigt piller kammades ytterligare slantar in. Totalt blev det 4757 kronor som går till FU och våra fadderbarn. Men musiken var inte slut. Broder Sven Westerlund framförde på munspel Stilla Natt och snart var det dags att traska hem från det, som någon broder uttryckte Det trevligaste logemötet på hela året. Hans E. Johansson Efter Lucia fick vi lyssna till radikala kostråd (passar bra inför julen) under temat: Hela världen bantar men alla går upp i vikt! Läkaren Christer Enqvist från Vänersborg gav oss på tjugo minuter radikala kostråd: Man blir inte fet av fett. Det är kolhydraterna som är boven! Dags för traditionsenlig glögg. Glöggen var som seden påbjuder komponerad enligt hemligt recept av bröderna: Gunnar Lindborg och Ulf Sundeqvist. Uppenbarligen har dessa bröder genom åren lärt sig att finna de rätta råvarorna och blanda dem i rätt proportioner. Ett fantastiskt julbord hade dukats upp av kvällens FU. Ingen broder gick hungrig hem efter denna trivsamma avslutning på logeåret! Örjan H Logen Mimer Lucia & julbord med damer Då är det slut på terminen och julen nalkas med stormsteg. Konstigt att tiden går så fort, med tanke på så tråkigt väder vi haft denna höst, mörkt och trist. Första advent kommer, ljus tänds, både inne och ute. Plötsligt är det inte så mörkt och trist längre. Så dyker Lucia upp med tärnor och stjärngossar. Det är trevligt att ungdomar från Backaskolan i Malmö ställer upp och skänker oss detta ljus. Så till vår egen tomte OÄ Hans Lunga, som de sista åren läst någonting om julen. I år var det ord ifrån Jan Öjvind Swan, Br Hans lottade också ut UNICEFS julkula. Min fru Birgitta blev den lyckliga vinnaren i år. I de andra lotterierna två vinnare Br Ulf Thorin och Br Jesper Berghult, lyckostar. Julbordet var digert, där fanns allt ifrån sill och ål till köttbullar och janssons Frestelse, en kulinarisk upplevelse. Avrundat med Ris ala Malta. OÄ Kjell Ranemyr bidrog som vanligt med en historia. En mycket trevlig avlutning på höst terminen. Rolf 16

17 Nr 1 januari 2010 Logen Beltains rådjursjakt & Julloge med damer Efter ett intensivt höstarbete i lunden avslutade Östhammarslogen sitt druidiska arbete med rådjursjakt och julloge med damer i mitten av december. Jakten. I början av julmånaden inbjöds bröderna till rådjursjakt hos MÄ Lennart Brolin. En inbjudan som hörsammades av ett 10-tal bröder som förväntansfullt samlades en tidig lördagsmorgon med övriga jaktlag. Efter jaktledarens direktiv intog skyttarna sina tilldelade pass, hundförarna gick ut med sina hundar och övriga åkte direkt till jaktkojan för att förbereda ärtsoppan. Hundarna släpptes och jakten började, skallen ekade i skogen och skyttarna var på helspänn, men rådjuren hade koll på läget och lurade hundarna med sig ut på andra marker. Efter ett par timmars passande började kylan göra sig påmind, och truppen samlades i kojan som var varm och skön. Ärtsoppan hade under ledning av broder Tom Pålsson fått den rätta sältan av det väl tilltagna fläsket. Logen Idris, Adventloge med damer Alla lät sig väl smaka och varefter gubbarna tinade upp började jakten analyseras, varför gick det som det gick? Ingen kom till skott och hundarna, hur hade de drevat? Alltid samma sak - varför inte inse att rådjuren den här dagen var steget före! Jullogen med damer. Inför lucia samlades Östhammars-bröderna i lunden till en julloge med damerna. Det var nu flera år sedan sist och många hade längtat efter denna stund som alltid varit fylld av ett härligt lugn och fin julstämning. Årets julloge blev lika fin som sina föregångare. Vacker och stämningsfull julsång framfördes av broder Guy Eriksson på pianot och hans Carola stod för sången. ÄÄ Lennart Owenius jobbade efter den speciella julritualen och avslutade med en önskan om God Jul till alla. Dessförinnan hade damklubbens ordförande Lena Olsson framfört Viktor Rydbergs dikt, Tomten, samt framfört damernas tack för denna sammankomst. Jullogen slutade med bussresa till Öregrund och broder Lennart Brolins sekelskifteshus där bröder i dagar förberett ett dignande julbord. En mycket lyckad sammankomst kan kort konstateras och nu samlar vi nya krafter inför kommande år Text och foto Börje Eriksson Henning Danielsson rör i grytorna Så har vi äntligen kommit till den tid på året då respektive bjuds in att deltaga i en av logens verksamheter, nämligen i efterlogen under ideellt. Det råder ett bidande lugn och värme i lunden. Där ute finns vinterns första dag med råkalla minusgrader och tung rimfrost som påtagligt lägrat sig över Strängnäs. Eubatmötet genomfördes i en värdig men förkortad version där 41 bröder deltog och efter mötet anslöt sig våra gäster till lunden som för kvällen förvandlats till trubadurscen vilken sedermera intogs av Strängnäsparet Gösta och Lena Linderholm. Han med rulla in en boll, ni vet och hon med sina blåa goa färger. Gösta och Lena guidade oss på sin resa, från det att de träffades varvid tycke uppstod. Under resan fick vi lära känna, lyssna på deras egen skrivna musik och sång samt läsning ur boken, Lena & Göstas julbok. I boken kan man läsa Misteln var en helig växt och viktig under religiösa riter. Den kunde endast skäras av en Druid och den skulle skäras med en skära av guld. Lena har målat en akvarell på detta tema som kallas Ängladruid se bild. Ängladruiden handlar om misteln. Paret Linderholm har bopålar förutom i Strängnäs i Waxholm, Härjedalen och Provence. Parets bil för färd mellan boplatserna är lastad med musik och målargrejor. Lena och Gösta gav oss en uppmaning: Man skall kyssa varandra på knäna då får man inte ont. En bra uppmaning, vem vill ha ont i knäna. Kanske gäller det för andra ställen på kroppen tillika. Pröva på! När Gösta sjunger sången rulla in en boll och låt den rulla, kunde ingen hand vara still utan föll in i en medryckande klappning. Lena och Gösta Linderholm hade varit våra ciceroner på en 45 minuters resa och den var nu slut. Hur kan 45 minuter vara så underbart sköna och sluta så tidigt? Tack Lena och Gösta. Härefter vidtog kvällens andra begivenhet nämligen den kulinariska. Där vi serverades fyllda tomater med räkröra som förrätt och som varmrätt apelsinmarinerad fläskfilé med madeirasås och potatisgratäng. Mums. Br Åke Pehrsson läste, mellan förrätt och varmrätt, inlevelsefullt Bo Setterlinds underbara dikt Tänd ljus. Birgitta Fridström tackade för kvällens arrangemang och påpassligt nog även för maten. För text och bild: Leif Schütz 17

18 Logen Värends Julavslutning En gemytlig afton med mycken julstämning, även om sorg och saknad fanns med oss denna gång, var det allmänna omdömet när vi vandrade hemåt från årets sista möte. 36 bröder hade mött upp denna onsdagskväll. Enligt traditionen började vi på övre våningen med glögg och pepparkakor. Dessförinnan hade de flesta lämnat paket till Jullotteriet. Det är helt frivilligt att lämna paket. Uppslutningen blev dock mycket god, 34 paket vilket ger en träffyta på 94,5%! Nr 1 januari 2010 Adventsloge med damer i Logen Dair. Lv Bror Wiegandt avtackades för förtjänstfullt arbete under det gångna året av vår ÄÄ Hans Eric Svensson. Under sedvanlig andlös tystnad lyssnade vi sedan till broder ROÄ Bo J Olssons eminenta framförande av Victor Rydbergs Tomten. Efter en stunds mingel blev det så dags att vandra ner för trapporna och förbereda intåget i Lunden. Mötet inleddes med en högtidlig parentation över brustna länken; OÄ Bengt Rörström. Broder Bengt sista möte blev sommarens historiska utomhusmöte 27 maj För oss nyblivna/ganska nyblivna bröder blev det ett extra intressant inslag i Lunden då vår ÄÄ Hans Eric Svensson informerade om hur det fungerar med gradgivning i Druid-Orden. Förvisso var det en kall onsdagskväll ute med sjunkande temperatur men i Lunden var handlade det om stigande grader! I m dreaming of a White Christmas blev en rogivande och avspänd avslutning på mötet i lunden. Alla förväntade sig förstås att Bing Crosby skulle sjunga men vår organist Anders Johansson hade funnit en fantastiskt fin CD med Frank Sinatra och Count Basies orkester! Efterlogens julbord motsvarade helt förväntningarna. Våra härliga damer som svarar för mathållningen gjorde verkligen inga besvikna! Tre stjärnor i Guide Michelin var mötets mening. Det avslutande jul-lotteriet blev en fin avslutning på kvällen. Nästa möte först den 13 januari En hel evighet! Text: Hans Petersson Foto: Filip Andersson Dairs första år som egen loge avslutades med en festlig Adventsloge med damer och dagen till ära hade 17 bröder och många bröders respektive slutit upp till denna avslutning som skulle komma att förgyllas med ett musikevenemang. Kvällen inleddes med mingel med våra gäster och fortsatte sedan med ett förkortat eubatmöte. Vår vackra lund, Klara kyrkas gamla vackra före detta kyrksal, var kvällen till ära också förberedd som konsertlokal där vi, efter det förkortade eubatmötet, tillsammans med våra damer skulle få avnjuta av en härlig musikstund. Kvällen till ära hade vår skrivare, Bengt Ullberg, enga gerat sopranen Therése Törnblom, från Pärlfiskarna på Folkoperan, som tillsammans med pianisten Majsan Dahling genomförde en mycket uppskattad föreställning. Musiktemat för kvällen var kärleken och julen, vad kunde var mer passande för en adventsloge med damer. När konserten avslutades med Stilla natt hade nog både kärleks- och julstämningen infunnit sig hos samtliga närvarande. Efter konserten förgylldes stämningen ännu mer av en välsmakande måltid som vanligt arrangerad av vår förträfflige logevärd Christer Cardestrand. Måltiden inleddes med en mycket god skaldjurscocktail följt av en smördegsinbakad oxfilé. Det hela avrundades med kaffe och riktigt smarriga chokladpraliner. De flesta satt kvar länge och njöt av samvaron innan de nöjda åkte hem var och en till sitt för att börja julförberedelserna. Bröderna i Dair ser tillbaka på ett spännande första år som egen loge och längtar redan till nästa års verksamhet och det första mötet den 27 januari. Text: Per Johansson Foto: Bengt Ullberg 18

19 Nr 1 januari 2010 LANDET RUNT 8 Logen Wirdar, Ljungby Bardgradgivning De nyblivna barderna är (från vänster) : Michael Johansson, Jan-Inge Roubert, Ulf Bondesson, Peter S Johansson och Hans-Gunnar Bremer höll parentation över de avlidna bröderna Hans Granflo och Bengt Aghed. Under mycket högtidliga former blev Robert Sandell, Thomas Lind och Kenneth Nestlén invigda som nya eubatbröder i logen Merlin. Som vanligt inramades receptionen med vacker och njutbar musik. Därefter var det dags för SÄÄ Ove Finnhult, SSkr Peter Sunnanek och SM Roland Lundström att agera. Det var br. Kenth Storm som fick ta emot Veterantecknet för 25 års medlemskap i logen Merlin. Efterlogen inleddes med att M Dennis Larsson höll tal till Fosterlandet. Han försökte förklara vad Fosterlandet egentligen är och utgick bland annat från sången Här är gudagott att vara. ÄÄ Kurt Olsson talade till logen Merlin och med tanke på dagens logemöte handlade det om både glädje och sorg. Därefter var det dags för ÄÄ att tala till kvällens nyblivna eubater. Han hälsade dem välkomna i brödragemenskapen och hoppades att de skulle bli flitiga besökare i logen. För recipienterna talade br. Kenneth Nestlén och han uttryckte stor tacksamhet över att de hade blivit invalda i logen Merlin. Nästa talare var br. Tommy Anbrand som talade till kvällens nyblivne veteran br. Kenth Storm. Han berättade en episod om när br. Kenth var Iv och samtidigt skulle vara organist. Br. Kenth höll mycket humoristiskt tacktal. M Dennis Larsson undervisade de nya bröderna om deras plats i den druidiska kalendern. Sist ut som talare var SÄÄ Ove Finnhult som tackade för maten. Han berättade på ett humoristiskt sätt om hur djuren i skogen firade loge i sin lund. Efter kaffet fortsatte det broderliga umgänget ytterligare ett tag och alla återvände nöjda till den Yttre världen i EFE. 9 Logen Merlin, Karlskrona Eubatmöte med Reception den 28 november 19 Logen StonehengeHässleholm Årsdag med reception den 11 december Fr.v. nyblivne veteranen Kenth Storm, våra nya eubater Thomas Lind, Sandell och Kenneth Nestlén Robert I den mörka och gråa novemberkvällen kunde ÄÄ Kurt Olsson hälsa 40 bröder välkomna till Lundens ljus och värme. Mötet inleddes med att man Våra nya Eubater Jonas Engmarker, Ola Karlsson, Tord Westergren Till denna högtidsdag och den något frostiga decemberkvällen hade 48 bröder hörsammat kallelsen till Eubatmöte med reception av tre nya bröder. Ett svart moln av frackklädda bröder hade i god tid före mötet samlats för att vara väl förberedda inför den stundande ritualen och den inre samling, som 19

20 Nr 1 januari 2010 en årsdag innebär. Alla bröder var redan inbegripna i mer eller mindre djupa diskussioner, men när ämbetsmännen kallade till förrummet inför kvällens möte, var alla på allerten och tågade stämningsfullt in i vår vackra lund. Kvällen till ära hade SÄÄ Ove Finnhult tillsammans med storlogeämbetsmännen Leif Persson och Karl-Axel Tilijander från SL Östanland infunnit sig, för att dela ut Stjärntecken till Brr Bo EA Persson och Percy Elofsson. Jimmy Skoglund, Egon Karlsson, Thomas Fagerström och Thomas Engman Under högtidliga former delade SL-ämbetsmännen Tf SÄÄ Lennart Cederberg, SSkr Peter Vahter och SMÄ Svante Mellberg, ut Orderns Stjärntecken till OÄ Marcus Nilsson. Bosse Th De nya Stjärntecken bröderna Bo EA Persson och Percy Elofsson Som årsdagen påbjuder så läste Br Lars R Johansson dikten Ett källsprång av Rolf Mörke och Org Evert Storm avslutade stämningsfullt med att spela We meet again med Vera Lynn. Logemötet avslutades ritualenligt och bröderna samlades en trappa ned för kvällens högtidliga och välsmakande högtidsmeny. En kväll som denna är det många tal som skall genomföras och efter en välsmakande måltid började vår M att klinga upp talarna. Talet till Logen hölls av undertecknad. Br Jörgen Thillberg höll talet till Fosterlandet. Recipiendernas tal höll nye brodern Jonas Engmarker. Stjärntecken brödernas tal hölls av Br Percy Elofsson. Slutligen tackade SÄÄ Ove Finnhult för maten genom en skröna om ett slukhål i Småland. En komplicerad historia, som var och en själv kan fundera över. Aftonen hade nu blivit SÄÄ Ove Finnhult i samspråk med vår ÄÄ Jonny Nilsson sen och efter kaffe och avec lämnade bröderna kvällens begivenheter och begav sig ut i det Skånska vintermörkret. Vid pennan Mats Ericsson 22 Logen Derva, Östersund Receptionen den 10 oktober Marcus Färnström Bo Göran Karlsson Vid receptionen upphöjdes Marcus Färnström till Druidgraden och Bo Göran Karlsson till Bardgraden. Fyra nya bröder, Thomas Engman, Jimmy Skoglund, Egon Karlsson och Thomas Fagerström invigdes i vår Ordern. Marcus Nilsson 31 Logen Merkur, Piteå Torsdagen den 12 november var det både reception och teckenutdelning hos logen Merkur, Piteå. Våra nya bröder. Från vänster Hans Lindbäck, Marcus Olovsson, Mattias Sandström, Andreas Wallström och Ulf Wiksten Hans Bergström och Lennart Svärdsudd Text och Foto: Mikael Jaldeby 77 bröder hade hörsammat kallelsen och slutit upp till denna fina högtid. Fem nya bröder invigdes i vår loge och broder OÄ Hans Bergström tilldelades Ordens Veterantecken och broder Lennart Svärdsudd tilldelades Ordens Stjärntecken 20

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

SPG SALES Stureplansgruppen

SPG SALES Stureplansgruppen Bokningsbekräftelse SPG SALES grundades våren 2007 och är en del av upplevelsekoncernen Stureplansgruppen och bedriver verksamhet inom festvåning, event, konferens och restaurang. Idag är SPG Sales ett

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av J U L B O R D E T 2 0 1 5 Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor. Utanför kluckar vattnet i den vintriga krispiga luften. Det doftar

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21

Verksamhetsberättelse 2005. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21 Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen 1 Inledning Föreningen bildades /konstituerades den 1 april

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012

barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012 barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012 Det må vara lågsäsong på Phuket men det är högsäsong för barnen i skolan. Vi har fått några nya små vänner, volontärer har lämnat oss och nya

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer?

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer? Logen nr 117 Gustaf V Vattengränden 9 602 22 Norrköping Plusgiro FS: 39 11 33-6 Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8 Måltidsanmälan: 011-199 535 Redaktör: Per Johansson E-post: p-m.johansson@swipnet.se Hemsida:

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Nr 2 2015-03 25. Bästa Vågbrytarbröder! I Vänskap Kärlek Sanning. Göran Andersson Övermästare. Vi startar reda klockan 18:00 den kvällen!

Nr 2 2015-03 25. Bästa Vågbrytarbröder! I Vänskap Kärlek Sanning. Göran Andersson Övermästare. Vi startar reda klockan 18:00 den kvällen! Nr 2 2015-03 25 Bästa Vågbrytarbröder! A rbetet i O Fellow fortskrider och vi ämbetsmän börjar komma in i våra nya roller så sakta även om mycket återstår. Vi har varit på utbildning en dag, vi har haft

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Club 100-träff i Stockholm 111218

Club 100-träff i Stockholm 111218 Club 100-träff i Stockholm 111218 Ovanstående datum hölls Club100s näst största möte någonsin efter årsmötet i Rättvik 2010. Hela 30 medlemmar, aspiranter och andra resglada dök upp (i Rättvik var vi 34).

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling.

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling. Övermästaren har ordet Mina Bröder! Välkomna till ett nytt givande år i Odd Fellow och vår Loge 106 Tre Kronor! Vi har hunnit med ett möte hittills, den 12 januari. Det var ett vanligt möte med lite olika

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013.

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Tovrida By byalag får härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. Det sjätte verksamhetsåret för byalaget

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning Nr 1 januari 2014 80 årgången God Fortsättning på 2014 Foto Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 1 Januari 2014 SL Nordanland Kallar till ordinarie storlogemöte Fredagen den 14 mars

Läs mer

VÄLKOMMEN BRÖLLOPSDAGEN FÖLJE PRAKTISKT BOENDE OSA. äntligen!

VÄLKOMMEN BRÖLLOPSDAGEN FÖLJE PRAKTISKT BOENDE OSA. äntligen! äntligen! I våra förlovningsringar står det ÄNTLIGEN och så känner vi också inför glädjen att få bjuda Er, allra käraste familj och vänner, till att dela denna bröllopsdag med oss. Vi ser fram emot att

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013

BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013 BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013 Mellan den 20-24 November 2013 fick Stålforsskolan besök av den lettiska vänskolan. Många aktiviteter ägde rum under besöket

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

På följande sidor ges en fördjupad vägledning i Druid-Ordens spännande och broderliga gemenskap.

På följande sidor ges en fördjupad vägledning i Druid-Ordens spännande och broderliga gemenskap. Ledstjärnan Polstjärnan har som ledstjärna i alla tider varit ett viktigt navigeringshjälpmedel för människor på land och till sjöss. Den druidiska stjärnan är med sina sju strålar en ledstjärna for Druid-

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Till Z. Röster om Monica Zetterlund. Redaktör Tom Alandh. monica zetterlund sällskapet ersatz

Till Z. Röster om Monica Zetterlund. Redaktör Tom Alandh. monica zetterlund sällskapet ersatz 1 % Till Z Till Z Röster om Monica Zetterlund Redaktör Tom Alandh monica zetterlund sällskapet ersatz 2 3 Resp. skribent, Monica Zetterlund Sällskapet samt Ersatz 2007 Privata fotografier Eva-Lena Jerneld

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

BrodersNytt. ÖM:s tankar. Vad händer? Månadens bidragsgivare. Logen nr 117 Gustaf V. Januari nr 1 2010. Söndag den 10 januari kl 15.

BrodersNytt. ÖM:s tankar. Vad händer? Månadens bidragsgivare. Logen nr 117 Gustaf V. Januari nr 1 2010. Söndag den 10 januari kl 15. Logen nr 117 Gustaf V Vattengränden 9 602 22 Norrköping Plusgiro FS: 39 11 33-6 Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8 Måltidsanmälan: 011-199 535 Redaktör: Per Johansson E-post: p-m.johansson@swipnet.se Hemsida:

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013

barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013 barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013 Tiden går fort, alldeles för fort! Vi tycker det var igår vi skickade vårt förra brev, men igår var det hela sex veckor sedan. Och visst har

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn Planen avser perioden B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com Offert Bröllop 2015 Kund: Kontakt: Datum: Tid: 17.00 01.00 Antal: minimum 90 personer Kontakt: Anna-Karin Haglund, anna-karin@dalaroskans.com, 072 512 64 68 Bröllop kan se ut på många olika sätt och här

Läs mer