LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 1 Mardi, 23. mars :56 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 1 Mardi, 23. mars :56 15"

Transkript

1 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 1 Mardi, 23. mars :56 15 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBLA MOTTAGARE DTR 94000TA Mjukvara version och senare BRUKSANVISNING SVENSKA

2 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 2 Mardi, 23. mars :56 15

3 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page I Mardi, 23. mars :56 15 INNEHÅLL 1. SNABBSTART ALLMÄN INFORMATION PLACERING AV MOTTAGAREN VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BATTERIER STÖRNING HÅRDDISK USB LAGRINGSENHETER RENGÖRING AV MOTTAGAREN 3 3. MILJÖ BETYDELSEN AV DE MÄRKEN SOM FINNS PÅ PRODUKTEN ELLER FÖRPACKNINGEN ÅTERVINNING OCH SKROTNING AV PRODUKTEN EUROPEISKA DIREKTIVET FÖR SKROTAD ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE) DIREKTIV SOM BEGRÄNSAR ANVÄNDNINGEN AV VISSA FARLIGA ÄMNEN I ELEKTRONISK UTRUSTNING (ROHS) MOTTAGARENS STRÖMFÖRBRUKNING 5 4. FÖRBEREDELSER MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR TV-ANTENN 6 5. FJÄRRKONTROLL ANSLUTNINGAR PRODUKTBESKRIVNING ANSLUTNING AV MOTTAGAREN TILL TV-APPARATEN 9 7. FÖRSTA INSTALLATION VAL AV SPRÅK I MENYN VAL AV LAND I MENYN VAL AV BILDINSTÄLLNINGAR SKAPA DIN MOTTAGARKOD INSTALLATION AV KANALER INSTALLATIONSMENYER ÖPPNA INSTALLATIONSMENYERNA ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR INSTALLERA FAVORITLISTOR MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 19 - I -

4 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page II Mardi, 23. mars : INFORMATION ANTENNSIGNAL MOTTAGARE HÅRDDISK ABONNEMANGSINFORMATION DAGLIG ANVÄNDNING VAL AV TV-KANAL VAL AV RADIOKANAL JUSTERA LJUDNIVÅN ÄNDRA FAVORITLISTA TILLFÄLLIGT VAL AV LJUDSPRÅK OCH UNDERTEXTER TEXT-TV KNAPP FÖR TV / VIDEO ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (BOXER TV-NAVIGATOR)* TILLFÄLLIGT VAL AV VISNINGSFORMAT DIREKTSÄNDNING / FÖRDRÖJT LÄGE INSPELNING OCH UPPSPELNING OMEDELBAR INSPELNING INSPELNING SOM PROGRAMMERAS VIA MENYN INSPELNING PROGRAMMERAD VIA PROGRAMGUIDEN INSPELNINGSLISTA HANTERA INSPELNINGSLISTAN SPARA EN INSPELNING PÅ EN ANNAN MASKIN MULTIMEDIA (BEROENDE PÅ PROGRAMVARUVERSION) ÅTKOMST TILL MEDIALISTAN NAVIGERA I MEDIALISTAN HANTERING AV INNEHÅLL TITTA PÅ OCH HANTERA BILDFILER SPELA OCH HANTERA LJUDFILER SPELLISTOR AVANCERADE ALTERNATIV UPPDATERA PROGRAMVARAN FELSÖKNING ANVÄNDNING UPPDATERING AV PROGRAMVARA SPECIFIKATIONER GARANTI II -

5 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 1 Mardi, 23. mars : SNABBSTART GRATULERAR! Detta är den nya generationen Sagemcom-mottagare för markburen Digital-TV och den är utrustad med en inspelningsbar hårddisk. Med denna teknologiska fördel kan du göra digitala TV-inspelningar. När du har anslutit din mottagare och utfört den inledande installationen, kommer du att kunna använda alla dess egenskaper. Du kan uppdatera din mottagare om nya funktioner eller tjänster blir tillgängliga. Sagemcom mottagare följer en kontinuerlig utvecklingsstrategi. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra och förbättra produkten som beskrivs i denna bruksanvisning utan förvarning. Produkten uppfyller EMC-direktivet 89/336/EEC. CE-märkning: CE-märkningen intygar att produkten uppfyller de nödvändiga krav som gäller för Europaparlamentet och rådets direktiv 1999/9/CE om radio- och telekommunikationsutrustning avseende användares hälsa och säkerhet samt magnetisk störning. Försäkran om CE-överensstämmelse finns i supportavsnittet på Sagemcom webbplats eller så kan försäkran erhållas från följande adress: Sagemcom - Customer relations department Route de l'empereur RUEIL MALMAISON CEDEX - France Med ensamrätt Sagem Communications SAS Alla rättigheter förbehålles. Copyright 2008 Sagem Communications SAS Sagemcom is a registered trademark. All rights reserved HDMI, HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. Dolby Digital and AC-3 are registered trademarks of Dolby Laboratories Inc. DTS is a registered trademark of Digital Theater Systems, Inc. Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. VIKTIGT Innan du fortsätter att packa upp produkten, Din mottagare har kod 1234 Har du eller återförsäljaren kontrollerat mottagningsförhållandena i ditt mottagningsområde? Återförsäljarens telefonnummer anges på inköpskvittot. Observera! Du kan behöva en ny antenn för att kunna ta emot en digitalsignal av god kvalitet

6 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 2 Mardi, 23. mars : ALLMÄN INFORMATION Användningen av din mottagare sker på villkor att du följer de säkerhetsbestämmelser som är avsedda att skydda användare och miljön. 2-1 PLACERING AV MOTTAGAREN För att kunna garantera rätt funktion på din mottagare måste du: placera den inomhus i skydd mot åska, regn och direkt solljus, placera den på en plats som är torr och har god luftväxling, hålla den borta från värmekällor som värmeelement, stearinljus, lampor, etc. skydda den mot fukt, placera den på ett stabilt underlag där den inte kan falla ner och är utom räckhåll för barn, placera inget på mottagaren (som skulle kunna begränsa luftväxlingen): ventilationsuttagen på skalet skyddar din mottagare mot överhettning. Om du placerar mottagaren i ett utrymme skall du lämna minst 10 cm på var sida och 20 framför och bakom mottagaren. ansluter den direkt till strömuttaget med de bifogade sladdarna, uttaget måste vara nära mottagaren och lätt att nå. Vi rekommenderar inte att du använder dig av en förlängningssladd med förgrenat uttag. 2-2 VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖPPNA ALDRIG MOTTAGAREN ELLER STRÖMADAPTERN! DU RISKERAR ATT FÅ EN ELEKTRISK STÖT. Använd bara den strömadapter som levererades med mottagaren för anslutning till ett strömuttag. Det kan vara farligt att göra på annat sätt. Som en försiktighetsåtgärd, kan strömadaptern vid fara fungera som en nödstömbrytare för 230V strömmen. Därför är det det viktigt att du ansluter mottagaren till ett strömuttag som är nära och lätt tillgängligt. Då måste absolut ansluta strömadaptern till mottagaren innan du ansluter strömadaptern till strömuttaget. För att undvika kortslutning (fara för brand eller stötar) skall du inte utsätta mottagaren för fukt. Ställ inget som innehåller vätska (exempelvis en vas) på apparaten. Man får inte stänka vatten på mottagaren. Om man råkar spilla vatten i mottagaren skall man genast koppla loss den från strömuttaget och rådfråga leverantören. Se till att ingen vätska eller föremål faller in i mottagaren genom ventileringshålen

7 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 3 Mardi, 23. mars :56 15 Koppla inte in mottagaren direkt efter det att den har utsatts för stora temperaturväxlinger. Mottagaren måste kopplas loss från strömtillförseln (vid strömuttaget eller vid bakpanelen) innan du gör ändringar på anslutningarna mellan TV, video eller antenn. Vi rekommenderar att du kopplar ur antennen om det blir oväder. Även om mottagaren och TV:n är losskopplade fröm strömuttaget kan ett blixtnedslag ändå skada dem. Endast behörig personal får reparera mottagaren. Om säkerhetsreglerna inte följs, kan garantin upphöra att gälla. 2-3 BATTERIER Små barn kan lätt svälja batterier. Låt inte små barn leka med fjärrkontrollen. För att undvika skador på fjärrkontrollen skall man bara använda liknande batterier eller batterier av motsvarande typ. De batterier som levererades med enheten är inte uppladdningsbara. 2-4 STÖRNING Placera inte mottagaren nära utrustning som kan orsaka elektromagnetisk störning (exempelvis högtalare). Detta kan påverka mottagarens funktion och förvränga bild och ljud. 2-5 HÅRDDISK Utrustningen innehåller en hårddisk. Vänta tills apparaten har växlat till standbyläge innan du kopplar ur och flyttar den. 2-6 USB LAGRINGSENHETER Vänta tills dess att mottagaren har lämnat programmet för multimedialistor (multimediafilprogrammet) eller befinner sig i standbyläge innan du kopplar loss din lagringsenhet. Annars kan du förlora data eller skada din lagringsenhet. 2-7 RENGÖRING AV MOTTAGAREN Mottagarens hölje kan regöras med en mjuk och torr duk. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel, såsom alkohol eller terpentin, eftersom de kan skada ytskiktet på höljet

8 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 4 Mardi, 23. mars : MILJÖ Bevarande av miljön är en väsentlig angelägenhet för Sagem Communications. Sagem Communications önskan är att hantera system som uppmärksammar miljön och följaktligen har de bestämt att integrera miljöutföranden i livscykeln av dess produkter, från tillverkning till beställning, användning och avskaffande. 3-1 BETYDELSEN AV DE MÄRKEN SOM FINNS PÅ PRODUKTEN ELLER FÖRPACKNINGEN Märket med den överkorsade soptunnan som sitter på produkten eller tillbehör innebär att när produkten är förbrukad får den inte kastas bland hushållsavfallet utan måste skickas till återvinning. Märket med pilarna som går runt i cirkel innebär att förpackningen kan återvinnas och får inte kastas bland hushållsavfallet. Det gröna märket innebär att en finansiell ersättning har betalats till den godkända nationella återanvändnings- och återvinningsorganisationen. 04 Märket med de tre pilarna som finns på plastdelarna innebär att de kan återvinnas och får inte kastas bland hushållsavfallet. 3-2 ÅTERVINNING OCH SKROTNING AV PRODUKTEN För att hjälpa till med återvinningen skall du respektera de regler som gäller för denna typ av avfall. Om din produkt innehåller batterier, måste de läggas i batteriholkar på återvinningsplatserna. Europeiska bestämmelser säger att du skall lämna in produkter som tillhör gruppen med elektriska och elektroniska produkter ( ) för återvinning: - På de lokala ställen som finns tillgängliga (återvinningsstationer, återvinningscentraler, mm.), - Vid försäljningsställena där du köper liknande utrustning. Detta är ditt bidrag för att återanvända och uppgradera Elektrisk och Elektronisk Utrustningsavfall, vilka kan påverka omgivningen och människors hälsa

9 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 5 Mardi, 23. mars : EUROPEISKA DIREKTIVET FÖR SKROTAD ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE) I sammanhang med miljövänlig utveckling, rekommenderas man starkt att minska avfall genom att återanvända, återvinna, kompostera och utvinna energi. För att uppfylla detta krav vilket gäller elektriska och elektroniska apparater sålda efter 13/08/2005, kommer din mottagare att tas tillbaka utan kostnad och återvinnas av distributören av den elektriska eller elektroniska utrustningen begränsat till den mängd och de typer av utrustning de har sålt. Utrustning som innehåller ämnen som är potentiellt farliga för människors hälsa och för omgivningen kommer att återvinnas. 3-4 DIREKTIV SOM BEGRÄNSAR ANVÄNDNINGEN AV VISSA FARLIGA ÄMNEN I ELEKTRONISK UTRUSTNING (ROHS) Din mottagare och batterierna däri uppfyller kravet i direktivet som gäller RoHS - farliga ämnen som bly, kvicksilver och kadmium används inte. Detta minskar riskerna för omgivningen och eventuella risker för personal på återvinningsstationerna. Batterierna i fjärrkontrollen är lätta att byta ut. Observera: När batterierna i fjärrkontrollen är förbrukade skall de läggas i avsedda behållare på återvinningsplatserna och inte i hushållsavfallet. 3-5 MOTTAGARENS STRÖMFÖRBRUKNING För att minska strömförbrukningen i din mottagare, rekommenderar vi att du växlar över till standby-läge när du inte använder den. Vi rekommenderar att du stänger av mottagaren eller kopplar ur den från strömuttaget om du inte tänker använda den en längre tid

10 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 6 Mardi, 23. mars : FÖRBEREDELSER 4-1 MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR Din mottagare är levererad med följande delar: - 1 fjärrkontroll - 2 batterier (AAA) för fjärkontrollen - 1 AC/DC-adapter och strömkabel - 1 bruksanvisning - 1 Scart-kabel för anslutning till TV:n (tillval) - Beroende av land, 1 Scart-coaxialkabel eller RCA (YPrPb, CVBS, Audio Hö och Audio Vä) för anslutning till TV-apparaten 4-2 TV-ANTENN Väldigt ofta, för att få den bästa mottagningen, måste du helt enkelt justera din antenn. Alternativt, så kan du ansluta en andra antenn till din utrustning. För vidare information, var god kontakta din specialiserade återförsäljare Standard utomhusantenn Det är bäst om du använder en takantenn som är tillverkad för att ta emot VHF-kanaler (6 till 11) och UHFkanaler (21 till 69). Men: - Om din byggnad är utrustad med en gammal antennmodell, kan digitala kanaler som sänds vid höga frekvenser vara svåra eller kanske omöjliga att ta emot. Problemet kan lösas genom att byta antennen. - Om ditt hus har centralantenn med selektiva filter för analoga kanaler kommer mottagningen nog inte att fungera på rätt vis. I sådant fall bör du tala med hyresvärden. - Vissa antenner är riktade mot en analog sändare och måste justeras mot en digital tv-sändare. Om du stöter på mottagningsproblem, kan du också försöka placera antennen på olika höjder Inomhusantenn I bästa mottagningsförhållanden, är den här typen av antenn tillräcklig. Hur som helst, några anmärkningar och tips ges nedan: - använd en antenn avsedd för kanalerna 6 till 11 och 21 till Installera antennen nära fönstret och rikta den mot den digitala tvsändaren. - Om möjligt, använd en antenn med en förstärkare. Mottagaren kan ge ström till din inomhusantenn (se Antennsignal, sida 22)

11 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 7 Mardi, 23. mars : FJÄRRKONTROLL KNAPPAR FUNKTION Slå på mottagaren eller ställ den i standbyläge Hantering av TV- och AUX-lägena för TV:ns Scart-utgång a bc ghi jk l mno pq r s tuv w xyz Visa programinformation och valmöjligheter Visa den elektroniska programguiden (EPG) och en Hjälpskärm def + VOL - Visa huvudmenyn 0 + PROG - + Fo r m a t A PROG B C + M ute VOL Justera ljudvolymen Stäng av ljudet In f o s G u id e Komma åt kanalerna och olika on-screen alternativ OK Byta kanal Flytta runt på en sida eller i meny... Visa kanallistan, bekräfta en funktion eller ett val Gå tillbaka till tidigare kanal, skärmbild eller läge D Lämna en skärmbild eller läge Föregående eller nästa index, snabbspolning bakåt eller framåt, byta dag i programguiden (EPG) Snabbspolning bakåt eller framåt, öka eller minska tidsomfånget i programguiden (EPG) Spela in M enu Fn OK Stopp E xit B a ck Spela upp List M e d ia Ttx Paus R a d io Valmöjligheter på skärmen Visa inspelningslistan Display the multimedia application screen Fn Växla till MP3 / Foto Växla till radioläge Visa text-tv Videoomställning, visa/dölj video i programguiden (EPG) Batterier: Fjärrkontrollen kräver två batterier (AAA) för att fungera. Diagrammet i batterifacket indikerar hur man installerar dem. Batterierna som medföljer är inte uppladdningsbara. -7-

12 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 8 Mardi, 23. mars : ANSLUTNINGAR Innan du ansluter apparaten, kontrollera att markbunden digital-tv (DTT) är tillgänglig i ditt område. 6-1 PRODUKTBESKRIVNING Mottagarens frontpanel Visningsknapp 4 Knappar för val av kanal 2 Statuskontroll 5 På/Av/Återställ - Sätt på/stäng mottagaren (tryck och släpp) - Sätt på mottagaren (tryck och håll i 5 sek.) 3 USB-port 6 Programkortläsare Mottagarens baksida Antenningång 12 Analog komponentvideo (Y Pb Pr) 8 Antennutgång 13 Digitala ljudkontakter (S/PDIF) 9 Ethernetport (inaktiverad) 14 Scart-kontakt (till VCR eller DVD) 10 HDMI digital ljud videokontakt 15 Scart-kontakt (till TV) 11 Analoga ljudkontakter (till hifi-apparat) 16 Kontakt till eluttag - 8 -

13 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 9 Mardi, 23. mars : ANSLUTNING AV MOTTAGAREN TILL TV-APPARATEN Innan du installerar mottagaren, kontrollera att alla delar har levererats (se Medföljande tillbehör, sida 6). Se till att de apparater som ska anslutas med varandra (mottagare, tv, video ) är frånkopplade innan du utför några anslutningar Anslutning till en TV med HDMI (Högupplöst platt-tv) För att utnyttja högkvalitativa skärpa måste du koppla den digitala mottagarens HDMI- anslutning till HDMIeller DVI-kontakten (skyddad genom HDCP) på din tv-apparat (kabel ingår ej). Video VCR/DVD-spelaren är ansluten till tv-apparaten och mottagaren genom scart-kontakterna. Om din tv-apparat är utrustad med ett DVI-uttag (skyddat genom HDCP), gå till sida 12 i denna manual för att ansluta ljudkablarna. Platt TV Högupplöst Digital mottagare SCART HDMI VCR recorder VCR eller DVD - 9 -

14 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 10 Mardi, 23. mars : Anslutning till en tv-apparat med standard upplösning (SD) Du måste ansluta tv-apparaten till mottagaren med hjälp av scart-kontakten. För att få optimal kvalitet, anslut företrädesvis scart-kabeln till det scart-uttag på tv-apparaten som är märkt med 3 prickar (RGB). SD television Digital mottagare Digital decoder SCART SCART VCR recorder VCR eller DVD

15 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 11 Mardi, 23. mars : Antennanslutningar För att säkerställa att din mottagare kan ta emot alla DTT-kanaler som ingår i operatörens abonnemang måste du först och främst kontrollera att ditt hus täcks av markbunden TV och att du använder en antenn anpassad för detta. Gå till operatörens webbplats för att söka information om DTT-täckning när det gäller ditt hus samt information om kompatibla antenner för din geografiska lokalisering. För in ditt abonnemangskort i kortfacket på din mottagare i pilens riktning med datachipset uppåt. Anslut antennen genom att ansluta markantennkabeln till ANT IN -uttaget. Anslut sedan ANT OUTkontakten till antennintaget på din video-/dvd-spelare. Anslut därefter elkabeln mellan 12V-kontakten på mottagaren och eluttaget. Om din video-/dvd-spelare har flera scart-kontakter, välj TV eller EXT1- kontakten. Digital mottagare Digital decoder SCART Passande antenn* DTT Aerial VCR recorder VCR eller DVD Om du använder en antenn med en förstärkare kan du ta ström till antennen från mottagaren (+5 VDC, 50 ma). I menyn Teknisk information, ställ in Antenn elström på Ja (se Antennsignal, sida 22)

16 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 12 Mardi, 23. mars : Anslutning till en förstärkare för hemmabio För att utnyttja digitalt kvalitetsljud för flerkanaler som är tillgängligt på vissa kanaler råder vi dig att ansluta mottagaren till hemmabions förstärkare som är utrustad med en koaxial S/PDIF-utgång. Anslut det digitala ljuduttaget till ingången på hemmabions förstärkare (koaxialkabel ingår ej). Hemmabio förstärkare Home Cinema Amplifier Digital mottagare Digital decoder Anslutning till en hifi-apparat För att utnyttja mottagarens ljudkvalitet, anslut bara mottagarens högra och vänstra ljudutgångar till hifisystemets ljudngång (kabel ingår ej). Ett tips!: Om du ansluter på detta sätt kan du lyssna på radiokanaler när tv-apparaten är avstängd. Hifi-apparat Digital mottagare Digital decoder HiFi unit

17 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 13 Mardi, 23. mars : FÖRSTA INSTALLATION När du har kopplat in mottagaren korrekt, måste du göra en första installation. - Koppla på tv-apparaten. - Ett välkomstfönster visas. Om fönstret ännu inte visas efter 30 sekunder, tryck på TV/AUX-switch på TV:ns fjärrkontroll tills välkommenfönstret visas. 7-1 VAL AV SPRÅK I MENYN Välj språk på menyn genom att trycka ned,, tangenterna på fjärrkontrollen. Tryck OK för att bekräfta. 7-2 VAL AV LAND I MENYN Välj land på menyn genom att trycka ned, tangenterna på fjärrkontrollen. Tryck OK för att bekräfta

18 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 14 Mardi, 23. mars : VAL AV BILDINSTÄLLNINGAR Anpassa bildinställningarna efter plattskärmen som är ansluten till mottagaren. Om du har anslutit mottagaren till en platt-tv med en HDMI eller DVI ingång bör du: Välja Ja i HDMI utgången. Välja passande bildupplösning (1080i, 720p eller 576p) i HDMI Upplösning. Välja lämplig HDMI Color Space-inställning (RGB eller YCbCr). Om HDMI Upplösning är inställd på 576p, välj ditt TV Format (16/9, 4/3 eller Auto). Om TV-formatet är 4/3 välj rätt format Video Storleksändring (Letterbox eller Pan&Scan). Välj lämpligt alternativ i YPbPr Utgång (Ja eller Nej). Om YPbPr är aktiverad, är RGB på TV Scart inaktiverad. Om YPbPr är inaktiverad, välj lämplig TV Scart videostandard (RGB eller Komposit). Välj AUX Scart videostandard: Komposit eller SVHS (bättre kvalitet). Om Scart videostandard är Komposit, välj lämplig standard (PAL eller SECAM). Om du inte har anslutit mottagaren till en platt-tv med utan till en standard tv 16/9 eller 4/3, bör du: välja Nej i HDMI Utgång. I TV Format välj din standard tv:s format (4/3 eller 16/9). Om bildskärmens format är 4/3 välj rätt format Video storleksändring (Letterbox eller Pan&Scan). I YPbPr Utgång välj lämpligt alternativ (Ja eller Nej). Om YPbPr är aktiverad, är RGB på TV Scart inaktiverad. Om YPbPr är inaktiverad, välj lämplig TV Scart videostandard (RGB eller Komposit). Välj AUX Scart videostandard: Komposit eller SVHS (bättre kvalitet). Om Scart videostandard är Komposit, välj lämplig standard (PAL eller SECAM). Note: I det senaste fallet kommer då HDMI utgången på din mottagare inte att skicka ut någon videosignal. Tryck OK för att bekräfta inställningarna

19 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 15 Mardi, 23. mars : SKAPA DIN MOTTAGARKOD Mata in en mottagarkod med hjälp av fjärrkontrollen och tryck sedan på OK tangenten. Note: Kod 0000 accepteras inte. Bekräfta mottagarkoden igen och tryck sedan på OK. Tips: Använd standardkod "1234" om du vill ha en kod du enkelt kommer ihåg. 7-5 INSTALLATION AV KANALER Mottagaren söker automatiskt efter tillgängliga DTT-kanaler. Välj Ja och tryck på OK för att spara kanalerna. Note: Om inga kanaler hittas justera antennen tills nivå- och kvalitetssignalerna blir gröna på den visade bildskärmen (se sidan 22 för kontroll av signalkvalitet). När antennen har justerats tryck BACK för att fortsätta installationen

20 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 16 Mardi, 23. mars : INSTALLATIONSMENYER För att flytta runt i skärmbilderna och för att ändra olika inställningar, använder du knapparna,, och för att markera dina val, OK för att bekräfta, och för att lämna skärmbilderna. 8-1 ÖPPNA INSTALLATIONSMENYERNA Inspelningstimer Inspelningslista Favoritlistor Elektronisk programguide Användarinställningar Mottagarinställningar Media Teknisk information Radiokanalslista 8-2 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR För att komma åt menyn för användarinställningarna, tryck ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR.. När du är i huvudmenyn, välj Språkval I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj SPRÅKINSTÄLLNINGAR. I språkmenyn, välj det önskade språket från undermenyn, ljud (huvud och alternativt) och undertexter (huvud och alternativ). Ditt val av ljudspråk och undertexter kommer att tillämpas vid varje kanalbyte förutsatt att de sänds

21 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 17 Mardi, 23. mars : Användarinställningar På den här menyn kan du välja visningstid för information och volymbanderoller. Det ger dig också en säkerhetsmarginal för den programinspelning du ställde in från den elektroniska programguiden (se Elektronisk programguide (Boxer TV-Navigator)*, sid 25). Här ställer du också in Insomningstimerfunktionen på mottagaren. I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR. - Banderoll visningstid: du kan ställa in den tid som visas i informationsbanderollen. - Nätövervakning: du kan aktivera nätövervakning. Om den är aktiverad, kommer du att bli informerad om nya kanaltjänster och annan service när den blir tillgänglig. - Visningstid för volymstapel: du kan ställa in volymstapelns visningstid. - Användarland: Bekräfta din geografiska plats. Om du vill byta land, måste du först återställa apparaten till standardinställningarna (se Återgå till fabriksinställningarna, sida 21). Om du gör ett felaktigt val, kommer några tjänster eller kanaler inte att vara tillgängliga. - Inspelningstyp: (beroende av programvaruvariant): du kan specificera den typ som skall användas som standard vid inspelningar som du programmerar med den elektroniska programguiden: Program- eller Timerläge. Om möjligheten att välja inspelningstyp inte finns med bland valmöjligheterna, betyder det att detta inspelningsläge inte är tillgängligt för ditt land. Du kan bara använda inspelningsläget med fast Timer (se Inspelningstyper: Timer eller Program, sida 32). - EPG tidsmarginal (Timerläge): du kan programmera inspelningarna så att du har säkerhetsmarginaler före och efter inspelningstiden när du gör inspelningarna med den elektroniska programguiden, i Timer-läge. Alltså kan du programmera mottagaren så att den börjar att spela in programmet innan den annonserade tiden, och så att den slutar efter den annonserade sluttiden. - Vilo-timer: du kan ställa in mottagaren så att den automatiskt växlar över till standby-läge vid en specifik tidpunkt. När detta är inställt, kommer mottagaren (och TV-apparaten) att vid den specificerade tiden automatiskt växla till standby-läge (24-timmarsformat) Låsning och föräldrarkontroll Du kan låsa åtkomsten till mottagaren. Varje gång du slår på den, kommer du att uppmanas att ange din mottagarkod. Du kan också låsa åtkomsten till önskade kanaler och installera ett allmänt lås baserat på lämplighet (föräldralås)

22 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 18 Mardi, 23. mars :56 15 I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj LÅSNING. För att ändra inställningar måste du ange en kod. (Läs nedan så att du vet vilken kod du ska använda) om inget programkort sitter i mottagaren anger du 1234 (mottagarkod) om ett programkort sitter i mottagaren, anger du programkortskoden (som är 0000) Obs: Om du vill ändra mottagarkoden - se Ändra mottagarkod. Om du vill ändra programkortskoden - gå till "TEKNISK INFORMATION", välj "PROGRAMKORTSINFORMATION", sen "PROGRAMKORTSKOD". - Mottagarlåsning (Föräldralås): Låser mottagaren helt med en mottagarkod. Om du väljer JA, kommer du att bli ombedd att ange en mottagarkod (1234 som standard) varje gång du sätter på mottagaren. - Kanallåsning: Låser endast kanal. Du blir ombedd att ange din mottagarkod varje gång du vill titta på en låst kanal. Välj JA för att aktivera denna finess och välj programmet i kanalen för att låsa skärmen. - Att låsa en kanal: Visa lista för program att låsa. Välj kanaler och tryck OK för att låsa eller låsa upp dom. Du blir ombedd att ange din mottagarkod varje gång du vill titta på en låst kanal. - Nivå: För att låsa program i enlighet med åldersnivån du angivit. Välj 03 för maximal kontroll (alla klassificerade program kommer att blockeras) eller 18 (alla program kommer att bli godkända) Ändra mottagarkod Om du har programmerat en inspelning med högre åldersnivå än du har, kommer denna inspelning automatiskt att vara blockerad och visas bara i den fullständiga listan med inspelningar. I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj ÄNDRA MOTTAGARKOD. Denna kod används och begärs för att låsa upp installation, mottagare, kanaler och inspelningar. Standardmottagarkoden är Mata in en mottagarkod med hjälp av fjärrkontrollen och tryck sedan OK tangenten. Kod 0000 accepteras inte. Bekräfta mottagarkoden igen och tryck sedan på OK. 8-3 INSTALLERA FAVORITLISTOR För att öppna skärmen för att skapa och modifiera favoritlistor, tryck på FAVORITLISTOR.. När du är i huvudmenyn, välj

23 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 19 Mardi, 23. mars :56 15 Vald lista: Som standard, alla kanalerna som hittades under installationen finns i lista A. Det finns två olika typer av listor: TV-listor och RADIO-listor. För att skapa en lista, välj en tom lista (från B till H) och tryck på OK. Välj den typ av lista du vill skapa: TV eller RADIO och tryck på OK. Skärmen för att skapa favoritlistor visas (vänstra panelen) med listan över tillgängliga kanaler (högra panelen). För att lägga till en kanal i listan, välj den och tryck sedan på tangenten. För att ta bort en kanal från listan, välj den och tryck sedan på tangenten. För att spara listan, tryck på. För att stänga menyn för favoritlistan, tryck på eller. För att ändra eller ta bort en lista med favoritkanaler, välj den i listan och gör de förändringar du önskar. 8-4 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR För att komma åt mottagarens installationsskärm, tryck. När du är i huvudmenyn, välj MOTTAGARINSTÄLLNINGAR. Om du har ändrat mottagarkoden, kommer du att uppmanas att knappa in den (för att ändra koden, se Ändra mottagarkod, sida 18) Automatisk kanalsökning I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj KANALSÖKNING. Tryck på OK för att börja kanalsökningen. En stapel indikerar sökprocessen. Om kanaler är funna, kommer ett fönster visas och be dig godkänna dem. Om inga kanaler är funna, hänvisas till avsnittet för antennsignal för att justera antennen (se Antennsignal, sida 22). Antalen kanaler i listan kan vara mindre än antalet som visas under sökningen, när väl dubbletterna har tagits bort vid slutet av sökprocessen Manuell kanalsökning I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj MANUELL KANALSÖKNING. Du kan ange ett kanalnummer (6 till 11 och 21 till 69) eller en frekvens. Kanallistan ändras på följande sätt: nya kanaler som hittas läggs till i listan på befintliga kanaler, redan befintliga kanaler behålls, men den gamla sändaren ersätts med den nya

24 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 20 Mardi, 23. mars : Bildinställningar I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj BILDINSTÄLLNINGAR. Gå till bruksanvisning en för din videoutrustning för att få ytterligare uppgifter om hur du kan konfigurera videon till utrustningen. HDMI-utgång Om du har anslutit mottagaren till en platt-tv med en HDMI eller DVI ingång bör du: välja Ja i HDMI utgången. välja passande bildupplösning (1080i, 720p eller 576p) i HDMI Upplösning. välja lämplig HDMI Color Space-inställning (RGB eller YCbCr).. Om HDMI Upplösning är inställd på 576p, välj ditt TV Format (16/9, 4/3 eller Auto). Om tv-formatet är 4/3 välj rätt format Video Storleksändring (Letterbox eller Pan&Scan). Välj lämpligt alternativ i YPbPr Utgång (Ja eller Nej). Om YPbPr är aktiverad, är RGB på TV Scart inaktiverad.. Om YPbPr är inaktiverad, välj lämplig TV Scart videostandard (RGB eller Komposit). Välj AUX Scart videostandard: Komposit eller SVHS (bättre kvalitet). Om Scart bildstandard är Komposit, välj lämplig standard (PAL eller SECAM). Tryck OK. för att bekräfta inställningarna. För att stänga utan att spara ändringarna, tryck på. För att stänga menyfönstret, tryck på. Utgång standardupplösning Om du inte har anslutit mottagaren till en platt-tv utan till en standard tv 16/9 eller 4/3, bör du: välja Nej i HDMI Utgång. I TV Format välj din standard-tv:s format (4/3 eller 16/9). Om tv-formatet är 4/3 välj rätt format Video Storleksändring (Letterbox eller Pan&Scan). Välj lämpligt alternativ i YPbPr Utgång (Ja eller Nej). Om YPbPr är aktiverad, är RGB på TV Scart inaktiverad. Om YPbPr är inaktiverad, välj lämplig TV Scart videostandard (RGB eller Komposit). Välj AUX Scart bildstandard: Komposit eller SVHS (bättre kvalitet). Om Scart bildstandard är Komposit, välj lämplig standard (PAL eller SECAM).. I denna konfiguration kommer således HDMI-utgången på din mottagare inte att sända ut någon videosignal. Tryck OK för att bekräfta inställningarna. För att stänga utan att spara ändringarna, tryck på. För att stänga menyfönstret, tryck på

25 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 21 Mardi, 23. mars : Ljudinställningar I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj LJUDINSTÄLLNINGAR. Se bruksanvisningen för din ljudutrustning om detaljerna för installationen. Välj rätt Digital ljudutgång: Stereo eller hemmabio. Om du väljer hemmabio använd S/PDIFljudutgång (se Anslutning till en förstärkare för hemmabio, sid 12. Välj "HEMMABIO" endast om du har kopplat till en förstärkare som har detta val. Om du väljer "HEMMABIO" när ett program med ljudsignal för flerkanaler sänds, går signalen direkt till din förstärkare. Annars är det den allmänna ljudsignalen som går till din förstärkare. I de flesta fall sänds programmen med ljudsignaler för flerkanaler (HE-ACC nivå 4). Dessa ljudsignaler konverteras automatiskt till DTS ljudformat och sänds till förstärkaren på hemmabio-läge. Eftersom ljudstyrkan kan variera från ett program till ett annat eller en kanal till en annan (på grund av den typ av signal som mottas, PCM, ) kan du justera hemmabions utgång för ljudstyrka för att minska volymskillnader mellan program/kanaler. För att minska skillnaderna, välj justeringsinställning och använd däreftere och - tangenterna för att öka eller minska volymen. Om ljud och bild inte är synkroniserade, använd inställningen AUDIO/VIDEO fördröjning (standardvärde är 0 millisekund). Tryck OK. för att bekräfta inställningarna. För att stänga utan att spara ändringarna, tryck på. För att stänga menyfönstret, tryck på Återgå till fabriksinställningarna I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj ÅTERSTÄLL FABRIKSINSTÄLLNINGAR. Denna funktion låter dig återställa fabriksinställningarna på mottagaren. Alla kanaler och parametrar försvinner när du bekräftar att du vill göra detta, däremot försvinner inte dina inspelningar. Tryck på eller för att avbryta. Om du vill installera om mottagaren, tryck på OK. När inställningen är återställd, kommer mottagarens installeringsskärm att visas. Nu kan du göra om inställningarna på din mottagare (se FÖRSTA INSTALLATION, sida 13)

26 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 22 Mardi, 23. mars : INFORMATION Informationen i denna meny kan efterfrågas om du kontaktar din leverantör eller annan serviceinstans (för till exempel Underhåll). Här får du information om din mottagare, den ingående programvaran, ditt abonnemang, kapaciteten på mottagarens hårddisk samt ett lämpligt diagnosverktyg för signalmottagning. För att öppna mottagarens tekniska information, tryck. När du är i huvudmenyn, välj TEKNISK INFORMATION. 9-1 ANTENNSIGNAL I TEKNISK INFORMATION, välj INFORMATION OM ANTENNSIGNAL. Skriv ett värde i raden för KANAL, tryck sedan på OK för att få reda på styrka och kvalitet på signalen till denna kanal. Om styrka och kvalitet på mottagnngen inte är tillräcklig, måste du justera antennen för att få en bättre signal. Om du använder en aktiv innomhusantenn (med förstärkare), kan du aktivera den med strömmatning från mottagaren om den behöver 5V (50mA max.). Det fabriksinställda alternativet är aktiverat (på JA). Om du inte använder en aktiv antenn, rekommenderar vi att du ställer in alternativet på NEJ. Tryck på OK för att bekräfta ändringarna. För att stänga menyfönstret, tryck på eller. 9-2 MOTTAGARE I TEKNISK INFORMATION, välj PRODUKTDATA. Ger information angående mottagarens programvara. 9-3 HÅRDDISK I TEKNISK INFORMATION, välj HDD INFORMATION. Den inspelningstid som beräknas vara kvar på hårddisken ges som information, eftersom kapaciteten beror på kvaliteten på bild och ljud i programmet som spelas in (kvaliteten på bild och ljud varierar från program till program). Hårddisken på din digitalbox är organiserad på följande sätt: 16 GB reserveras för paus-funktioner 24 GB reserveras för framtida tillämpningar Resten (120 GB på 160 GB hårddisk och 210 GB på 250 GB HDD) är tillgängliga för användarens program inspelningar 9-4 ABONNEMANGSINFORMATION I TEKNISK INFORMATION välj INFORMATION OM VILLKORLIG ÅTKOMST. Välj raden ABONNEMANGSSTATUS och tryck på 0 för att se abonnemangsinformation. För att stänga OK menyfönstret, tryck på eller

27 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 23 Mardi, 23. mars : DAGLIG ANVÄNDNING 10-1 VAL AV TV-KANAL Genom att använda knapparna PROG -, eller knapparna Tryck på knapparna PROG - för att ändra kanal eller ange dess nummer på den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen för att komma åt de önskade kanalerna direkt. Det är möjligt att gå tillbaka till den föregående kanalen genom att trycka på knappen Användning av kanallistan Tryck på knappen OK för att ändra kanallista, välj din kanal och tryck sedan igen OK för att godkänna Banderoll för kanalinformation + Varje gång du valt en ny kanal, visas en informationsbanderoll på skärmen. Visningstiden för banderollen och genomskinlighetsnivån kan ställas in i använderpreferenserna (se sida 17): A B C D E F G H I J K Kanalnummer och namn Programnamn Favoritlista Antal ljudspår och undertexter Logotyp för flerkanalslljud Programmets starttid Tid som gått sedan programmet startade Programmets sluttid Aktuell tid Programmets åldersgräns Programmet spelas in Tillgängligheten av och noggranheten på program informationen beror inte på din mottagare utan på dem som tillhandahåller programmen

28 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 24 Mardi, 23. mars : Detaljerad programinformation Om du vill ha mer information om det nuvarande programmet och det följande programmet, tryck på knappen på din fjärrkontroll. Tryck på för att se information om det följande programmet. Tryck igen på eller för att ta bort informationsbanderollen. En övre banderoll visas också om inspelning pågår, och visar: kanalen (kanalerna) spelas in (N) statusen på programmet du tittar på: Direkt eller ett annat läge (M) N M 10-2 VAL AV RADIOKANAL Du kan välja en radiokanal om din programleverantör erbjuder denna tjänst. Tryck på knappen för att växla till RADIO-läge. Listan med radiokanaler visas. Du kan även öppna denna lista genom att trycka på, och sedan välja RADIOKANALSLISTA. Välj den radiostation du vill ha och tryck på OK för att lyssna på den. Tryck på för att lämna radioläget JUSTERA LJUDNIVÅN Volym: Ljudnivån justeras genom att använda knapparna VOL. - + Ljudet på AUX-scart uttaget och digitala ljud-ut påverkas inte av dessa funktioner. Tyst läge: Ljudet stängs av om du trycker på knappen knapp igen.. Ljudet återställs om du trycker på samma 10-4 ÄNDRA FAVORITLISTA Tryck på för att visa skärmbilden. Tryck på knappen för att ändra listan. Du kan skapa och ändra listorna med dina favoritkanaler i menyn FAVORITLISTOR (se sida 18)

29 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 25 Mardi, 23. mars : TILLFÄLLIGT VAL AV LJUDSPRÅK OCH UNDERTEXTER Så här använder du banderollen med utökad information Tryck för att visa den utökade informationsbanderollen. Tryck på OK för att visa banderollen med tillval. Använd knapparne,, eller, välj ljudspråk och textning ur den lista som visas, och tryck sedan på OK TEXT-TV Alla ändringar sker genast. Emellerid så sparas inte tillfälliga ändringar när du byter kanal. Du kan välja bland valmöjligheterna för text-tv om din programleverantör erbjuder denna tjänst. Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att komma åt text-tv läget. Tryck åter på samma knapp om du vill ha textningen på genomskinlig bakgrund. För att komma åt text-tv sidorna, använd de numeriska knapparna eller tryck på knapparna färgtangenterna. + PROG - eller 10-7 KNAPP FÖR TV / VIDEO Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att växla videosignalen så den skickas direkt till TV:n. Denna funktion är endast möjlig om enheterna är sammankopplade med en scart-kabel. Första tryckningen: TV:n visar de signaler som tas emot på AUX scart-ingången (exempel DVDspelare, etc.). Andra tryckningen: TV-enheten är vald, och visar inga mottagarsignaler. Tredje tryckningen: tillbaka till standardläge; TV:n visar de signaler den tar emot från mottagaren ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (BOXER TV-NAVIGATOR)* De elektroniska programguiderna visar programinformation för alla kanalerna. Denna tjänst är beroende på informationen som sänds av operatören. Vi rekommenderar "Boxer TV-Navigator" för mesta möjliga användning av funktionen (*Abonnemang behövs). För instruktionsvideo med alla funktioner se Tryck på knappen för att komma åt den elektroniska programguiden. Du kan även öppna guiden

30 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 26 Mardi, 23. mars :56 15 genom att trycka på, och sedan välja ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE. I standardläge visas den elektroniska guiden i Översiktsläge med bild på aktuell kanal. För att titta i Listläget skall du trycka på knappen. Följande tabell visar de olika visningslägena: Översiktsläge Listläge Vy av aktuell kanal Detaljerad information om det valda programmet Vy av aktuell kanal Detaljerad information om det valda programmet Med bild på aktuell kanal Lista på tillgängliga kanaler Programtablån sorterade kanalvis för den utvalda tiden Lista på tillgängliga kanaler Kommande program på den valda kanalen Detaljerad information om det valda programmet Detaljerad information om det valda programmet Utan bild på aktuell kanal Lista på tillgängliga kanaler Programtablån sorterade kanalvis för den utvalda tiden Lista på tillgängliga kanaler Kommande program på den valda kanalen Du kan på detta vis söka den information du vill ha om programmen som sänds av de olika kanalerna. Beroende på kanal, kan denna information ibland sträcka sig 8 dagar framåt. Som hjälp vid navigering genom den elektroniska guiden, visar en gul linje den aktuella tiden i översiktsläget. Följande valmöjligheter finns:

31 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 27 Mardi, 23. mars :56 15 För att välja en kanal/program: använd,, eller. Du kan även knappa in kanalnumret direkt med fjärrkontrollen. För att se detaljerad information om ett program (sammanfattning, genre, tillkomstår, regissör, skådespelare, reprisinformation, etc.): välj programmet (visas med färgad markering) och tryck på knappen. + För att flytta kanallistan från en sida till en annan, tryck på För att titta på ett program: välj den önskade kanalen och tryck på OK. För att titta på nästa/föregående dag: tryck på knapp Så här ökar eller minskar du det tidsomfång som visas (Översiktsläge): tryck på knapp PROG - eller.. eller. Tryck flera gånger på samma knappar för att flytta dig genom tiden. Så här visar du bara den programkategori som du vill ha: tryck på knapp eller Så här visar du bara de kanaler som du vill ha: tryck på knapp knapp, använd knapp för att välja den programkategori du vill se, och tryck sedan på OK.,, eller och tryck på eller. Välj kanal ur listan med för att lägga den till listan. Upprepa detta för att lägga till de kanaler du vill ha till listan. När du är klar med kanalval, tryck på knapp OK. För att visa/dölja bilden på aktuell kanal, tryck på knappen visas fler kanaler i listan.. När bilden på aktuell kanal är dold, Du kan när som helst gå tillbaka till det aktuellta programmet och kanalinformationen genom att trycka på knapp. Tryck på knapp för att lämna den elektroniska programguiden. Du kan även programmera inspelningar direkt med den elektroniska programguiden (se Inspelning programmerad via programguiden, sida 32) TILLFÄLLIGT VAL AV VISNINGSFORMAT Den här egenskapen är endast tillgänglig om din platt-tv är ansluten till mottagarens HDMI- eller DVI-kontakt. Alla ändringar sker omedelbart. Tillfälliga justeringar bevaras emellertid inte när du byter kanal. Tryck på på fjärrkontrollen för att välja format beroende på det program som ses: SD-program: 4/3, zoom 14/9, zoom 16/9 och helskärm

32 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 28 Mardi, 23. mars : DIREKTSÄNDNING / FÖRDRÖJT LÄGE Mottagaren sparar automatiskt de senaste två timmarna från den kanal som tittas på. Detta fördröjda inspelningsläge gör det möjligt att tillfälligt pausa ett program, växla mellan direktsändning och fördröjt läge, backa tillbaka och se om programmet i fördröjt läge. Tryck,,, och för att gå in i detta läge (fördröjt läge). En banderoll med tiden för Fördröjd/Direkt tid visas överst på skärmen Paus / Uppspelning Du kan pausa mitt i ett program utan att missa fortsättningen. Tryck på knappen det aktuella programmet, tryck på knappen Spola tillbaka. För att fortsätta med Du kan spola tillbaka genom att trycka på knapp. På banderollen ökar fördröjningen Fördröjd/Direkt. Genom att flera gånger trycka på denna knapp, ökar du hastigheten på tillbakaspolningen (upp till 600 gånger normal hastighet). Du kan på så vis spola tillbaka 2 timmar, under förutsättning att du har tittat på aktuellt program i minst 2 timmar Snabbspolning framåt Du kan spola framåt genom att trycka på knapp. På banderollen minskar fördröjningen Fördröjd/Direkt. Genom att flera gånger trycka på denna knapp, ökar du hastigheten på spolningen framåt (upp till 600 gånger normal hastighet). Fortsätter du med snabbspolningen framåt, når du till slut direktsändningen Stopp Du kan när som helst lämna det Fördröjda läget och gå tillbaka till direktsändningen Tryck på knapp för att göra det

33 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 29 Mardi, 23. mars : INSPELNING OCH UPPSPELNING Inspelningskapaciteten beror på hårddiskkapaciteten och det valda programmet. Det är möjligt att: - spela in ett program medan du ser på att annat, - spela in två program medan du ser på ett av dem. På samma sätt, är det möjligt att: - se på ett program i fördröjt läge medan du spelar in ett annat program, - se på ett inspelat program medan du spelar in ett eller två program OMEDELBAR INSPELNING För att spela in ett direktsänt program, väljer du kanalen och trycker på. På samma vis är det att om du vill spela in ett program du har tittat på en stund (2 timmar max), skall du med hjälp av knapparna,, söka upp det ställe där du vill börja inspelningen, och börja inspelningen genom att trycka på. Namnet på den kanal du spelar in visas i banderollen längst upp. Du kan sedan ändra kanal utan att inspelningen påverkas. Om du vill begränsa tillgängligheten till din inspelning genom att låsa den, behöver du först trycka på, direkt trycka på, och sedan på OK knappen. I banderollen för valmöjligheter, skall du trycka på JA för att låsa. Den låsta inspelningen kommer att vara gömd i listan med Inspelningar, för att titta på den krävs att du knappar in tillträdeskoden (se Komma åt den fullständiga listan, sida 35)

34 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 30 Mardi, 23. mars :56 15 Om du vill avbryta en inspelning, återgå till kanalen som spelas in och tryck på knappen. Om du trycker ytterligare en gång på kommer programmet att spelas in fram till slutet av den annonserade tiden. När knappen trycks ned fler gånger, kan du välja en inspelningstid i 30- minuters steg med en maximal varaktighet på fyra timmar (beroende av programvaruvariant). Du kan stänga av mottagaren. Inspelningen kommer att stoppas automatiskt vid slutet av den inställda tiden. När du spelar i i fördröjt läge kan mottagaren lägga till ett par sekunder med video i början på inspelningen. När du väl har börjat att spela in, kan du inte längre spola tillbaka till inspelningens starttid INSPELNING SOM PROGRAMMERAS VIA MENYN Menyn för Inspelningstimern låter dig programmera dina inspelningar på 2 sätt: - manuell programmering, med de val och den frekvens du önskar; - med automatisk sökning med inspelningsprogrammet, med kategori eller programtitel Manuell programmering Tryck på för att öppna huvudmenyn. Välj INSPELNINGSTIMER och tryck på OK. Markera en tom rad genom att använda och och tryck OK. En skärmbild visas i vilken du kan programmera dina inspelningar. - Välj det kanalnummer du vill spela in. - Välj inspelningsfrekvens: - ETT TILLFÄLLE: ett enstaka tillfälle vid den schemalagda tiden. - VECKOVIS: en gång i veckan vid den schemalagda tiden. - DAGLIGEN (MÅN-FRE): vid den schemalagda tiden, varje dag från måndag till fredag och varje vecka. - DAGLIGEN (MÅN-LÖR): vid den schemalagda tiden, varje dag från måndag till lördag och varje vecka. - DAGLIGEN (MÅN-SÖN): vid den schemalagda tiden, varje dag och varje vecka. - Skriv in inspelningens startdatum. - Skriv in inspelningens start- och sluttid

35 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 31 Mardi, 23. mars : Om vill begränsa tillgängligheten till denna inspelning, skall du aktivera låsningen (se Inspelningslista, sida 33). Bekräfta programmeringen genom att trycka på OK. För att modifiera en inspelning, se Hantering av programmerade inspelningar, sida Sökning med inspelningsprogrammet (Boxer TV-Navigator krävs) Denna metod låter dig finna ett program med hjälp av kategorin eller titeln. Tryck på för att öppna huvudmenyn. Välj INSPELNINGSTIMER och tryck på OK. Tryck på. En skärmbild visas i vilken du kan välja sökvarianter. Välj söktyp (Tema/Genre eller Titel) med knappa eller, tryck sedan på. Välj kategori av program för sökning i Tema/Genre och tryck sedan på OK. eller Skriv namnet eller del av namnet med fjärrkontrollen för sökning med Namn och tryck sedan på OK. Sökningen börjar. En skärmbild visas i vilken resultatet av sökningen visas. För varje program som hittas visas information, för att visa mer information, tryck på. Tryck påa eller för att spela in det program i listan som önskas och tryck sedan på. Ikonen som visar att inspelningen är programmerad visas. För att modifiera en inspelning, se Hantering av programmerade inspelningar, sida 32. Information om det valda programmet Sökparametrar

36 LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 32 Mardi, 23. mars : Hantering av programmerade inspelningar Tryck på för att öppna huvudmenyn. Välj INSPELNINGSTIMER och tryck på OK. Tryck påa eller och tryck sedan på för att radera en inspelningsprogrammering. Det går inte att radera när en inspelning pågår. I sådant fall, återgå till kanalen som spelas in och tryck på knappen. För att ändra inspelningsprogrammeringen, välj den med knapp eller och tryck på OK. Om inspelningen är spärrad, skriv in koden och tryck på OK för att bekräfta. Gör de förändringar du vill göra, och tryck på OK för att bekräfta de nya inställningarna INSPELNING PROGRAMMERAD VIA PROGRAMGUIDEN Fördelen med att programmera en inspelning med den elektroniska programguiden är att du kan spela in specifika program än bara vissa tidsintervaller på kanalerna. Du kan bara använda denna funktion om TV-kanalen ger ut information om de kommande programmen Inspelningstyper: Timer eller Program Mottagaren kan hantera två programinspelningslägen med den elektroniska programguiden: inspelning en fastställd tid (Timer-läge) eller för en händelse (Program-läge). Timerläge - Om du programmerar en inspelning med den elektroniska programguiden kommer mottagaren ihåg kanalen, datum och den utannonserade start- och sluttiden för programmet som spelas in. - Mottagaren spelar då in den specificerade kanalen vid det förbestämda tillfället. - För att undvika att du råkar ut för födröjning eller framflyttning i sändningstider, kan du specificera säkerhetsmarginaler i dina användarinställningar. Mottagaren kan börja och sluta inspelningen mellan 1 och 15 minuter före och efter den utlovade tiden. Program-läge (beroende på land) - Om du programmerar en inspelning med den elektroniska programguiden kommer mottagaren ihåg information om programmet som TV-kanalen tillhandahåller: Namn, sammanfattning, datum, kanal och tid för sändningen. - När inspelningens början närmar sig (10 minuter innan sändningstiden), övervakar mottagaren kanalen och väntar på signalen som markerar början på programmet. Mottagaren börjar bara spela in när programmet börjar

Din manual SAGEM DTR 94160TA HD http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202712

Din manual SAGEM DTR 94160TA HD http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202712 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAGEM DTR 94160TA HD. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16

LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16 LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBLA MOTTAGARE DTR 94000TA HD Mjukvara version 0.2.0

Läs mer

LU 253090144A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars 2008 1:18 13

LU 253090144A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars 2008 1:18 13 LU 253090144A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars 2008 1:18 13 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBEL TUNER DVR 6200T/6400T Mjukvaruvariant 0.7.7 och senare

Läs mer

LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre 2008 10:38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA 253183506A-SWE

LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre 2008 10:38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA 253183506A-SWE LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre 2008 10:38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA 253183506A-SWE LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 2 Mardi, 2. décembre 2008

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Användarmanual Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande:

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21 DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 InstallationsinsMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 2 Förpackningens innehåll

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 17 8 REDIGERA

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Huvudmeny... 5 2.1 Film... 5 2.2 Play... 5 2.3 Tv-guide... 6 2.4 Sök... 6 2.5 Mina sidor... 6 2.6 Inställningar... 6 2.7 OM...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Guide DILOG DT550DVR

Guide DILOG DT550DVR Guide DILOG DT550DVR EPG (Elektronisk Program Guide) är en inbyggd TV-tablå där du enkelt kan se vilka program som sänds, när de sänds och på vilken kanal. Boxer Navigator förenklar Ert DVR användande

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW FREE TO AIR : ITD 48 SW / ITD 51 SW / ITD 52 SW / ITD 53 SW / ITD 54 SW / ITD 55 SW USER MANUAL

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3220. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3220. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3220 Bruksanvisning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO PICTURE

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7 Fjärrkontroll Innehållsförteckning 1 Fjärrkontroll... 7 2 PVR / Inspelning... 7 2.1 Direktinspelning... 8 2.2 Programmera inspelning via EPG... 8 2.3 Direkt programmering (undermeny Timer)... 8 2.4 Timeshift

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Canal Digital www.canaldigital.se

Canal Digital www.canaldigital.se Användarmanual HD-Box Canal Digital www.canaldigital.se Canal Digital är ett företag som ägs till 100 % av Telenor och är Nordens största distributör av TV-kanaler via parabol- och kabel-tv. Canal Digital

Läs mer

Ni har just införskaffat den nya generationens radio från Sagemcom och vi tackar er för ert förtroende.

Ni har just införskaffat den nya generationens radio från Sagemcom och vi tackar er för ert förtroende. HL-HM10 Bäste kund, Ni har just införskaffat den nya generationens radio från Sagemcom och vi tackar er för ert förtroende. Denna produkt är tillverkad med yttersta omsorg. Den är resultatet av ständigt

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113 INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN Arris VIP1113 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER: Digitalbox för HD FiberLAN Installationsguide Nätverkskabel HDMI-kabel 1 2 MNO PQR WXYZ TEXT INFO EPG OK TV REC VOD

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA7220. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA7220. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips SPA7220 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL VIP1903

INSTALLATIONSMANUAL VIP1903 INSTALLATIONSMANUAL VIP1903 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt hushålls- eller företagsavfall. Återvinning av din Motorola-utrustning

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer