VUXENUTBILDNING I SAMVERKAN OCH UTVECKLING 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VUXENUTBILDNING I SAMVERKAN OCH UTVECKLING 2011"

Transkript

1 VUXENUTBILDNING I SAMVERKAN OCH UTVECKLING 2011

2 Konferensinformation Konferensen arrangeras av ViS, Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, tillsammans med Skolverket, Folkbildningsrådet, Sveriges kommuner och landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nitus, Linköpings universitet och Linköpings kommun. Målgrupp Alla som arbetar med vuxnas lärande t ex pedagoger, studieoch yrkesvägledare, kuratorer, bibliotekarier, skolledare, politiker och andra verksamma inom komvux, sfi, särvux, studieförbund, folkhögskolor, universitet och högskolor, folkbibliotek, utbildningsföretag samt tjänstemän inom handikapporganisationer, arbetsförmedling, försäkringskassa, flyktingmottagningar och fackföreningsrörelsen. Arbetsformer Såväl storföreläsningar med ett övergripande perspektiv som workshops, seminarier och föreläsningar arrangeras. Idé- och företagsutställningar finns som komplement. Tid och plats Konferensen Vuxenutbildning i samverkan och utveckling äger rum den mars 2011 och är förlagd till Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 i Linköping. Från tågstationen i Linköping är det ca 10 minuters promenad till Linköping Konsert & Kongress. Mer information om Linköping Konsert & Kongress, se Deltagaranmälan Sista anmälningsdag är den 8 februari Därefter tar vi emot anmälningar i mån av plats. Anmälan är bindande och görs online via konferensens webbplats på Om du inte har tillgång till Internet eller har frågor om anmälan vänligen kontakta Travel Team (se till höger). Seminariedeltagande För att kunna organisera seminarierna på bästa sätt ber vi dig att ange vilka seminarier du är intresserad att ta del av. Varje seminarium har en kod som du anger på anmälningsformuläret. Observera att seminarievalen inte ska uppfattas som platsgaranti utan mer som en intresseanmälan så vi ska kunna fördela lokalerna efter antalet intresserade. I mån av plats har du tillträde till alla seminarier, förutsatt att du betalat avgiften, se nedan. På konferensen kommer det att finnas ett mer detaljerat program, med uppgifter om lokaler och tider. Moms 25 % är inte inkluderat i ovanstående priser. I konferensavgiften ingår utöver deltagande i de olika programpunkterna och utställningen även lunch, kaffe och mingelbuffé. I avgiften ingår ej resor och logi. Mingel med lättare buffé I anmälningsavgiften ingår en mingeltallrik klockan den 22 mars. Den serveras i direkt anslutning till att dagen avslutas och där kan du passa på att nätverka och träffa andra inom vuxenutbildningsområdet. Anmälan till mingeltallriken görs på anmälningsformuläret. Hotellbokning Travel Team hjälper dig med hotellbokning. Hotellbokningen gör du i samband med anmälan. Samtliga namngivna hotell ligger centralt i Linköping. OBS! Sista datum för hotellbokning är den 8 februari. Efter detta datum kan inte hotellrum eller angivet pris garanteras. Hotellbokningen faktureras tillsammans med konferensavgiften om hotellrum bokats via anmälningsformuläret. Har du frågor om hotellbokningen kontakta Travel Team, se nedan. För att undvika kostnader i samband med eventuell avbeställning skall avbokning ske senast två veckor innan ankomst. För detaljerade regler se Avtal i anmälningsförfarandet. Bekräftelse Bekräftelse på ditt deltagande och eventuell hotellbokning skickas direkt via mail. Efter genomförd anmälan skall en bekräftelse komma på mail inom 10 minuter. Faktura skickas inom två veckor från genomförd anmälan. Avbeställning Avbokning av deltagande i konferensen skall ske skriftligt till Travel Team AB. Vid avbeställning mottagen av Travel Team AB fram till den 15 februari debiteras en avgift på 600 kr i administrativ kostnad. Efter den 15 februari, dock senast den 1 mars debiteras 50 % av konferensavgiften. Efter den 1 mars debiteras en avbokningsavgift motsvarande hela konferensavgiften. Anmälan kan dock övertas av annan person från samma organisation. Priser, anmälan och betalning Hel konferensavgift för medlemmar i ViS Hel konferensavgift för icke medlemmar Dagavgift 22 mars Dagavgift 23 mars kr kr kr kr Utställning Under konferensen pågår också en utställning där olika aktörer har möjlighet att presentera sig, t ex läromedelsföretag, utbildningsanordnare och företag. För mer information och bokning kontakta Kristina Midander, se till höger.

3 Behandling och publicering av personuppgifter Konferensdeltagarnas personuppgifter kommer att behövas även efter konferensens genomförande. Detta för redovisning av vad som framkommit under konferensen, för statistiska ändamål och för utskick av och information om framtida konferenser inom ämnesområdet. Därutöver kommer personuppgifterna i vissa fall att överföras till andra företag som medverkar i konferensen för utskick av erbjudanden direkt från dem. För denna hantering behöver vi ditt godkännande i form av ett kryss i aktuell ruta när du anmäler dig via Internet. Tillgänglighet Konferensen arrangeras med målsättningen att vara tillgänglig för alla. Vi ber dig som har särskilda behov att ange dessa på avsedd plats på anmälningsformuläret. Frågor kring konferensen Anmälan och hotell Travel Team AB Tina Malmström Tel: E-post: Konferensens kontaktperson Ulrika Grönqvist, tfn Utställningen, frågor och bokning Kristina Midander, tfn Arrangörer

4 Program Tisdagen den 22 mars Inregistrering och kaffe Samlingsmusik Välkommen Mikael Andersson, moderator Ann-Cathrine Hjerdt, Linköpings borgmästare Vuxenutbildningens framtida möjligheter Nyamko Sabuni (FP), vuxenutbildningsminister Bensträckare Musikinslag med Liljeholmens folkhögskola Lära för livet Wanja Lundby-Wedin, ordförande för LO Lunch och utställningsbesök Parallella seminarier T 01 T Kaffe och utställningsbesök Parallella seminarier T 30 T Mingel med lättare förtäring och utställningsbesök ViS årsmöte

5 Onsdagen den 23 mars Inledning Mikael Andersson, moderator Glada Hudik Pär Johansson, grundare av och ledare för Glada Hudik-teatern Kaffe och utställningsbesök Parallella föreläsningar O 01 O Lunch och utställningsbesök Parallella seminarier O Kaffe med utställningsbesök Kvinnor, män och alla vi andra Claes Smith/Sara Lund, Affärer med Nöje AB Avslutning

6 Parallella seminarier och föreläsningar TISDAG 22 MARS :00 Organisering och pedagogik inom individuella programmet och grundläggande vux Individuella programmet och grundläggande vux är två parallella spår i det svenska utbildningssystemet. Det som skiljer är om man klassificeras som ungdom eller vuxen om man är över eller under 20. Vi har studerat organisering och pedagogik inom dessa skolformer och funnit stora skillnader som rör klassiska och kritiska frågor om ungdomsutbildning och vuxenutbildning. Vi vill diskutera våra studier och bjuder in till en workshop där era erfarenheter lyfts fram och blir värdefulla för våra fortsatta studier. Ingrid Henning Loeb, IPS, Göteborgs universitet Anm kod T01 Att bli vuxenlärare politik och utbildningsvägar I seminariet behandlas politiken om och utbildningsvägar för att bli vuxenlärare idag och i den nya lärarutbildning som startar hösten Seminariet grundas i ett europeiskt forskningsprojekt kring vilka möjligheter som finns att utbilda sig till vuxenlärare, varför vi också gör europeiska jämförelser. (Innehållet utvecklas vidare i ett annat seminarium Att bli vuxenlärare blivande vuxenutbildare berättar.) Per Andersson och Susanne Köpsén, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och Lärande (IBL), Avd. för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (VUFo) Anm kod T02 Lärlingsutbildning i praktiken Lärlingsutbildning en alternativ studieväg. Så här har Norra Västmanlands Utbildningsförbund organiserat utbildningen i praktiken. Margareta Nylander och Gun Mackrory, Norra Västmanlands Utbildningsförbund Anm kod T03 Efter den här kursen är jag en stark kvinna Presentation av FogelstadAkademins medborgarutbildning för invandrarkvinnor. Utbildningen syftar till att deltagarna ska veta mer om medborgarskapet och sitt eget ansvar veta mer om hur samhället fungerar, och vilka tankar som är viktiga för samhället känna att de hör hemma i Sverige bli väckta till engagemang utveckla sitt mod så att de vågar engagera sig i samhällets uppgifter söka samband mellan handens, hjärtats och hjärnans arbete, mellan hemmets värld och samhället utveckla sin självständighet Sirpa Abben och Karin Lantz, FogelstadAkademins medborgarutbildning för invandrarkvinnor Anm kod T04 Framgångsrik modell inom sfi Gävleborg Gävleborg bedriver framgångsrikt en modell som bygger på ett unikt samarbete mellan alla länets tio kommuner, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen som samordnare. Deltagare från hela länet erbjuds att delta i arbetsmarknadsutbildningar med integrerad sfi i samarbete med Lernia utbildning. Följ med på hela resan! Lernia/Gävleborg berättar om möjligheter och svårigheter kring hur modellen arbetats fram, samt själva implementeringen i de olika verksamheterna. Dessutom visas exempel på planeringsarbete, rekrytering och urval, genomförande, uppföljning och resultat. Veronica Vasic, Lernia utbildning AB och Maria Berg, Länsstyrelsen Gävleborg Anm kod T05 Att blogga i svenska som andraspråksundervisningen didaktiska tillvägagångssätt Seminarieledaren arbetar med bloggande i svenska som andraspråk på både grundläggande nivå och på gymnasienivå och skriver samtidigt en D-uppsats i svenska och lärande om detta arbete. Hon har det sociokulturella perspektivet på lärande och bloggen blir ett verktyg för eleverna att uttrycka sig i ett kommunikativt sammanhang till flera läsare i stället för att bara skriva till läraren. Stina Thunberg, Vuxenutbildningen Luleå Anm kod T06 Strukturerad validering inom omvårdnadsutbildningen Vilken kompetens har medarbetaren eller den som ska anställas och vilken kompetens behöver verksamheten. Vilken kunskap har en individ som kan tillgodoräknas i en utbildning. Varje individ är unik och ska bedömas med en objektiv metod oavsett var i landet man bor. Välkommen till ett seminarium om hur kompetensbedömningar kan göras på ett strukturerat, objektivt och för individen tydligt sätt. En metod för kartläggning och validering som utförs i användarvänliga datorprogram presenteras också. Anita Nordlund, MedLearn Anm kod T07 Lärlingslotsen vuxenlärling i region Jämtland Projektet Lärlingslotsen ska skapa ett system för lärlingsutbildning för vuxna. Att bygga flexibla system genom nyttjande av befintliga system, testa modeller genom lärlingsförsök samt presentera hållbar ekonomisk lösning för fortsatt verksamhet efter projekt. Projektägare är Regionförbundet Jämtland. Jan Zakrisson, Region Jämtland, projekt Lärlingslotsen Anm kod T08 Nyckelkompetenser för vuxenutbildare Kvalifikationerna hos dem som har till uppgift att hjälpa andra vuxna att lära anses vara av avgörande betydelse för ett samhälles utveckling i en allt hårdare ekonomisk konkurrensklimat. En vuxenutbildare i sin mer eller mindre professionella verk-

7 samhet förväntas initiera, stödja och värdera lärande processer hos vuxna i arbetslivet och i utbildning, såväl formell som informell. På seminariet presenteras resultat från det pågående EU-projektet Qf2Teach Qualified to Teach - som genomförs inom ramen för LEONARDO DA VINCI Lifelong Learning Programme i samarbete med 7 andra EU-länder. Projektets syfte är att kartlägga den kärnkompetens som vuxenutbildare bör besitta idag och i framtiden samt utveckla ett forskningsbaserad nationell kvalifikationsram - knuten till den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF) -för den professionella gruppen vuxenutbildare. Petros Gougoulakis och Agnieszka Bron, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet Anm kod T09 Förhållandet mellan vuxenutbildning och validering Föreläsningen ämnar diskutera några av de ideal som skrivs fram som grundläggande inom vuxenutbildning och förhållandet mellan dessa ideal och olika former av validering. Fredrik Sandberg, Linköpings universitet, IBL/VUFo Anm kod T10 I språkandet blir kunskap till I kunskapssamhället ställs vi allt som oftast inför skriftspråksbaserad, abstrakt information som vi förväntas ta del av, kritiskt granska, ifrågasätta och omskapa till något eget. Språk och lärande hör nära samman, men när människors vardagsspråk ska möta sådana texter kan språkandet skapa problem. Mitt seminarium kommer att handla om två möten mellan teori och praktik, ord och handling. Det första är hämtat från min avhandling som beskriver hur en grupp brandmän som konsekvent framhåller att de är praktiker och inte teoretiker förhåller sig till den språkburna kunskapen och det språkburna kunskapandet i sin yrkesutbildning. Det andra handlar om ett lärandeprojekt om taktik, ledning och ledarskap på en brandstation. Båda studierna visar hur lärande kommer till stånd med hjälp av ord och handling i möten mellan olika undervisningsaktörer. De visar hur aktörernas bakgrund, föreställningar och förhållningssätt gentemot undervisningens innehåll och form kan hindra eller främja meningsfullt lärande. Men framför allt visar de hur viktig lärarens roll är när det gäller att skapa förutsättningar för kommunikation och lärande i en undervisningssituation. Anna-Lena Göransson, Karlstads universitet, Utbildningsvetenskap Anm kod T11 Vad händer inom grundläggande komvux, sfi och särvux? Seminariet tar upp de kommande förändringarna inom ovan nämnda skolformer. Suzanne Mehrens och Jan Lindblom, Skolverket Anm kod T12 Kompetensförsäkring att finansiera vuxnas kompetensutveckling Kompetenskonton, kompetenssparande, individuell kompetensförsäkring är olika namn på försök att skapa ett allmänt system för vuxnas kompetensutveckling. Seminariet belyser denna utveckling och redogör för de förslag som framförts och som nu diskuteras. Sven Salin och Kjell Johansson Anm kod T13 Flexlär världens bästa metod för att eleverna ska nå målen i matematik Sundsvalls kommunala vuxenutbildning har utvecklat Flexlär med ett häpnadsväckande resultat. Genom att kombinera flexibelt lärande med formativ bedömning samt en kontinuerlig uppföljning enligt fastställd matris, blir eleverna mera delaktiga och medvetna i lärprocessen. Lärarnas effektiva samarbete kring ett gemensamt studiematerial ökar utrymmet för att anpassa undervisningen efter varje elevs behov och nivå. Läraren och eleven får därmed också en tätare och bättre individuell kontakt. Undervisningen är inte knuten till en lärare utan lärarresurser kan lätt omfördelas efter behov. Flexlär har hos oss inneburit att flera elever som börjar, slutar med betyg i sin hand! Monika Lundberg, Linda Wiklund och Agneta Marsell, Komvux Sundsvall Anm kod T14 Ångest-TV i undervisningen Hur kan man jobba med ångest, depression, självmord, manier och annat som rör psykisk ohälsa i undervisningen. Producenten Åsa Tolgraven berättar om hur de tänkte med TV-serien Inferno. Och mediepedagog Björn Appelgren leder en workshop om användning. Åsa Tolgraven och Björn Appelgren, UR Anm kod T15 UR satsar på litteraturen UR har just nu tre stora satsningar på program som presenterar god litteratur till läsning: En bok, en författare; Hej litteraturen!; och Ett evigt berättande. Bernt Kviberg, Helene Näslund,Lisbeth Schulz-Contreras och Katja Troell, UR Anm kod T16 Vad lärare kan som ingen annan kan Seminariet behandlar frågan om hur exklusiv lärarkompetens måste beskrivas och vilka skilda faktorer det är som gör att lärande uppstår som en konsekvens av undervisning i analoga såväl som digitala tider. Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Anm kod T17 Validering av vuxnas kunnande från skolbänk till arbetsplats Det finns flera orsaker till att intresset för vuxnas kunnande har ökat, bland annat att vi anses leva i ett kunskapssamhälle. Det har också skett en förskjutning från vuxnas utbildningsnivå och formella meriter till att uppmärksamma det personliga erfarenhetsmässiga kunnande som utvecklas i olika miljöer, inte minst på arbetsplatsen. Lars Gustafsson, NCM, Göteborgs universitet och Lars Mouwitz, NCM/Växjö universitet Anm kod T18

8 Hur förena folkhögskolans frihet med ett gemensamt studeranderättsligt råd? Situationen för kursdeltagare på svenska folkhögskolor har beskrivits som att de befinner sig i ett rättsligt vakuum. För att komma tillrätta med det har Sveriges folkhögskolor gett Folkbildningsrådet i uppdrag att inrätta ett studeranderättsligt råd. Linda Rosén Anm kod T19 Vuxnas lärande i ett EU-perspektiv Vad händer inom EU när det gäller vuxnas lärande? Vilka är utmaningarna? Vad kan vi som bor i Europa lära av varandra? Hur kan svenska vuxenutbildare delta i arbetet för att fler vuxna ska få tillgång till lärande? Britta Lejon och Ingegerd Akselsson Le Douaron, FOLAC Anm kod T20 Folkhögskola för alla? Under våren och hösten 2010 genomförde Folkbildningsrådet en undersökning bland deltagare vid folkhögskola Deltagarna fick besvara frågor om varför de läst vid folkhögskola, hur de bedömde sina studier och om studierna påverkat deras senare yrkes- och livsval. I undersökningen ägnades särskild uppmärksamhet åt deltagare med funktionsnedsättning och deras erfarenheter. Eva Åström, Folkbildningsrådet Anm kod T21 Pedagogens nya roll på nätet Om gruppmötet, kultur, verktyg och förhållningssätt för vuxenutbildare. Nätsamhället skapar möjligheter och utmaningar för kursutveckling Ullrika Knutsson Anm kod T22 Kolla källan En bildningskompetens för vuxenutbildningen om att söka på nätet och värdera informationen. Annika Hulthén Anm kod T23 Arena för företagande- att stimulera till företagande Hur kan vi stimulera viljan till nyföretagande? Hur kan vi bidra till ökad förståelse för företagande och företagandets villkor? Hur kan vi bidra till ett ökat kunnande att driva företag? Hur kan vi stödja de kvinnor som redan driver företag? Hur kan vi motivera de kvinnor som driver företag att våga växa? Regeringen har anslagit medel för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med särskild inriktning mot kvinnors entreprenörskap. Ett av folkbildningens projekt 2010 var Arena För Företagande som drevs av Hjälmareds folkhögskola. Ellen Karlsson och Lina Holgersson ger exempel på kursupplägg och tillvägagångssätt. Mikael Lindgren, Hjälmareds folkhögskola Anm kod T24 Kvalitet i valideringsproceduren Tova Stenlund arbetar på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Seminariet kommer att handla om kvalitetsaspekter som är viktiga att ta hänsyn till för att bedömningen av reell kompetens, dvs valideringen, ska kunna räknas som rättvis och tillförlitlig. Tova Stenlund, Umeå universitet Anm kod T25 Studiemedel till studerande på grundskolenivå Beskrivning av kringförutsättningar för studiestöd för de som läser på grundskolenivå. CSNs analys och förslag. Högre bidrag till ungdomar. Information om nya regler och rutiner m.m. Margaretha Holmlund, CSN Anm kod T26 TISDAG 22 MARS :00 Att bli vuxenlärare blivande vuxenlärare berättar Hur blir man vuxenlärare? Detta seminarium tar upp resultat från ett europeiskt forskningsprojekt om hur blivande vuxenlärare/utbildare utvecklar sin professionella identitet, med utgångspunkt i hur denna grupp i intervjuer berättat om sin väg till att bli lärare. (I ett annat seminarium behandlas politiken och strukturella förutsättningar för att bli vuxenlärare Att bli vuxenlärare politik och utbildningsvägar ) Per Andersson och Susanne Köpsén, Linköpings universitet, IBL/VUFo Anm kod T30 Andraspråksinlärning med hinder på vägen Kartläggning och test av andraspråksinlärare där utvecklingen av svenska språket inte går som förväntat. Kan det vara dyslexi eller något annat som påverkar andraspråksutvecklingen? Cathrin Hafström, Vuxenutbildning Stockholm Anm kod T31 Alternativ väg till arbete I projektet som bedrivs på Julita gård lär sig nyanlända flyktingar och invandrare svenska språket och får en yrkeserfarenhet. Målet är att förkorta tiden till egen försörjning genom att deltagarna får arbetslivserfarenhet med yrkeskunskap, förbättrade språkkunskaper. Lars Lindgren, Flens kommun Anm kod T32 Sfi för traumaskadade Sedan 2006 har Hagabergs folkhögskola i Södertälje tagit emot Sfi-elever med svåra traumatiska upplevelser bakom sig, främst från Irak. Vad Innebär PTST (post traumatic stress disorder)? Vilka symtom är vanliga och hur påverkar det en undervisningssituation? Vad kan man tänka på för att underlätta inlärningen? Två lärare delar med sig av sina erfarenheter. Kerstin Möller och Åsa Farmery, Hagabergs folkhögskola Anm kod T33

9 Integration genom vuxenutbildning En studie av invandrares möjligheter till studier. En nordisk jämförelse. (men huvudvikt vid Sverige) Per-Olof Thång och Monica Larson, Göteborgs universitet Anm kod T34 ISEA-modellen för validering och kompetensutveckling inom vård och omsorg FoU Institutet ISEA är en ideell förening vars syfte är, att på vetenskaplig grund, utveckla en branschneutral metod som är kvalitetssäkrad, effektiv, användarcentrerad och verklighetsanpassad. ISEA erbjuder pedagogik och metodik för validering och kompetensutveckling med stöd av modern IT-teknik. Metoden ger anställda inom vård- och omsorg förutsättningen att bedriva en verksamhet som är av hög kvalitet, effektiv och av stor samhällsnytta. Syftet med föreläsningen/seminariet är att visa hur validering av befintliga kunskaper och kompetenser från arbete i vård och omsorg kan göras med stöd av modern IT-teknologi. Praktisk kompetens valideras i realtid i en specifikt uppbyggd valideringslägenhet och teoretisk validering genomförs direkt i IT-verktyget. Valideringen mäts mot Omvårdnadsprogrammets kurs Vård- och omsorgsarbete och delbetyg sätts på validerad kompetens. Efter validering kopplas individuellt anpassad kompetensutveckling till de eventuella kunskapsmål som behöver kompletteras. Marianne Andrén, ISEA, Institute for Skill Supply by E-Assessment Anm kod T35 Validering i svenskt och nordiskt perspektiv YH-myndighetens arbete med en nationell struktur för validering samt Skolverkets arbete i syfte att stödja validering mot kursplaner redovisas. Validering i ett nordiskt perspektiv belyses. Asta Modig, NVL/Skolverket och Anna Kahlson, Myndigheten för yrkeshögskolan Anm kod T36 Överraskning och reflektion Precis som titeln avslöjar kommer seminariet att handla om vad lärarstudenter reflekterar över när de ser sig själva på video. De lärarstudenter som ingått i den refererade studien arbetar alla på folkhögskolor men utan att ha en formell lärarexamen. Resultaten visar att lärarstudenterna när de ser på videon från den egna undervisningen ser sin egen brist på lyhördhet och uppmärksamhet i förhållande till deltagarna, men att de också ofta blir överraskade över att se en professionell lärare agera. Med detta som underlag menar jag att lärare även i andra skolformer för vuxna kan diskutera på vilka olika sätt vuxenlärare stimuleras till att reflektera över sin egen undervisning. Att använda video kan vara värdefullt för många vuxenlärare, förslagsvis som underlag för kollegahandledning. Eva-Marie Harlin, Linköpings universitet, IBL/VUFo Anm kod T37 Hur dagens pedagogik underlättat eller försvårat elevernas inlärning Trender inom dagens pedagogik är elevautonomi, användning av teknik och inlämningsuppgifter i stället för examination. Metoder framhålls framför ämnesinnehåll för eleverna, och pedagogik framför ämneskunnighet hos lärarna. Varför fungerar inte den här pedagogiken? Inger Enkvist, Lunds universitet Anm kod T38 Aktionsforskning som verktyg för didaktisk utveckling Utgångspunkten för seminariet är att lärare ses som centrala aktörer i skolutveckling. Hur kan lärare utveckla didaktiska verktyg som utgår från de professionella aktörernas verksamhet? Presentationen fokuserar hur förändringsarbete med design utifrån bottom-up perspektiv kan forma både vetenskaplig och kritisk distans samt bekräfta professionsspecifik och erfarenhetsbaserad kunskap förutsättningar för didaktiskt nytänkande i utbildning och undervisning?!! Katarina Sipos Zackrisson, Stockholms universitet Anm kod T39 Vuxenutbildning i förändring inför reformerna Här belyser företrädare för några kommuner hur de utifrån sina olika förutsättningar ser på implementeringsarbetet med reformerna. Möjligheter och utmaningar lyfts. Skolverket som har i uppdrag att informera om reformerna och stödja genomförandet inleder seminariet med information kring gymnasiereformen ur ett vuxenperspektiv. Maria Skoglöf, Undervisningsråd, Skolverket, vuxenutbildningsenheten Anm kod T40 Gå över gränsen! Hitta impulser till utveckling genom internationellt samarbete! Genom Internationella programkontoret, en myndighet under utbildningsdepartementet, kan ni finna vägar till inspirerande utbyten. På seminariet presenteras våra program inom vuxenutbildningen. Kerstin Hagblom, Internationella programkontoret Anm kod T41 Att ansöka om YH-utbildning Myndigheten beskriver vad som krävs för att bedriva yrkeshögskoleutbildning, vilka kriterier ansökan bedöms på samt omvärldsanalysarbete. Johan Blom och Björn Scheele, Myndigheten för yrkeshögskolan Anm kod T42 Var fjärde svensk behöver lättläst I Sverige ställs höga krav på att medborgaren kan läsa, förstå och använda text. Men var fjärde vuxen kan inte läsa och återberätta en vanlig nyhetsartikel. För den som har svårt att läsa och skriva finns allt färre jobb att välja mellan och man har svårt att delta i den demokratiska processen. Vi berättar mer om de olika grupperna och hur man med hjälp av lättlästa nyheter, litteratur och information kan hjälpa dem att komma vidare. Malin Elgbom, Centrum för lättläst Anm kod T43 Läs- och skrivakademin i Södertälje Läs- och Skrivakademin erbjuder: dyslexiutredning/ dyskalkyliutredning, en individuell utbildningsplan som läggs upp för att förbättra läs- och skrivförmågan, enskild

10 träning/fortbildning tillsammans med utbildare, arbetsanpassade åtgärder för att underlätta i vardagen, utbildning i alternativa verktyg, utfärdande av intyg för högskoleprov, körkort eller högskolestudier och engelska för dyslektiker. Pia Eriksson och Ewa Davidsson, Vuxenutbildningen Södertälje Anm kod T44 Varför är det så svårt att bli godkänd i matematik? - Reflektioner kring vuxenutbildningens matematikresultat Det är svårare att bli godkänd i matematik än i många andra kurser. Vilka kan orsakerna vara och hur kan resultaten förbättras? Seminarieledaren är projektledare för projektet Nationella prov. Peter Nyström, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap, avd. Beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet Anm kod T45 Vad gör Skolinspektionen inom vuxenutbildningen? Vad ser tillsynsmyndigheten inom dagens vuxenutbildning? Vad visar regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskningar inom vux? Hur arbetar man med tillsyn av enskilda anordnare med betygsrätt? Hur sker tillsyn av klientutbildning inom Kriminalvården? Seminariet beskriver Skolinspektionens arbete inom vuxenutbildningen. Agneta Sandén och Ewa Hallberg, Skolinspektionen Anm kod T46 Sfi på folkhögskola Vad kan folkhögskolornas pedagogik och studiemiljö betyda i Sfi-undervisningen? Per-Inge Andersson, Hyllie park Anm kod T50 Sociala medier och pedagogiska resurser för kursverksamheten. Nya pedagogiska resurssidor och konkreta verktyg för kursverksamhet som twitter, facebook mm. Lars-Göran Karlsson, Folkbildningsrådet/Folkbildningsnätet Anm kod T51 Öppna pedagogiska lärresurser Digitala studiematerial. Om den växande internationella dela-kulturen för pedagoger. Ronny Schueler, Folkbildningsrådet/Folkbildningsnätet Anm kod T52 Framtiden för Public service i utbildningsvärlden Erik Fichtelius, UR Anm kod T53 Fängelse en plats för lärande? Vuxenutbildning oberoende av tid och plats i fängelse ställs detta på sin spets. Hur bedriver man formell vuxenutbildning i en miljö där deltagarna förflyttas mellan olika anstalter, där säkerhet har prio ett, där Internet inte är tillåtet för de intagna och med bara ett par lärare på varje anstalt, men med ca 130 kurser inom allmän utbildning? Lena Axelsson, Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping Anm kod T47 Bli en aktiv medborgare Från att reagera till att agera. Hur kan vi stödja våra studerande i att skaffa sig ett inflytande över sitt eget liv och samhällsutvecklingen? Gunilla Andersson, Glokala folkhögskolan i Malmö Anm kod T48 Ung och arbetslös! Hur rekryterar man ungdomar som hoppat av skolan? Hur motiverar man på bästa sätt? Vad är framgångsfaktorer i ett kursupplägg? Hur skapar man förutsättningar för att ungdomarna ska fortsätta framåt efter kursens slut? Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet och Folkhögskolorna genomför sedan februari 2010 Förberedande Folkhögskolekurser riktade till arbetslösa ungdomar som fyllt 16 men inte 25 år och som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola Marieborgs Folkhögskola och Arbetsförmedlingen Norrköping berättar om samarbetet, ger exempel på upplägg och tillvägagångssätt. Lena Östlund, Folkbildningsrådet Anm kod T49

11 ONSDAG 23 MARS KL ONSDAG 23 MARS EQF/NQF och ECVET verktyg för utveckling av yrkesutbildning i Sverige och Europa Inom Europa har sedan 2000 arbetats fram en rad verktyg som ska stärka och utveckla yrkesutbildningen. EQF/NQF och ECVET är några av dessa verktyg. Hur kommer dessa verktyg att påverka utbildningen och arbetslivet i vårt land? Stefan Skimutis, Myndigheten för yrkeshögskolan Anm kod O01 Världens utmaning för svensk vuxenutbildning Samtal om hur svensk vuxenutbildning, trots att den är bland de bättre i världen, så mycket utgår från det svenska att den passar dåligt som verktyg i integrationspolitiken. Kent Andersson, Malmö stad och Arjun Bakshi, Arbetslivskontoret i Södertälje Anm kod O02 Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? En genomgång av framtidsbranscher och kompetenser. Fredrik Ribbing, Arbetsförmedlingens huvudkontor Anm kod O03 Glada Hudik (fördjupning från förmiddagens föreläsning) Fortsättning på morgonpasset om utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare i Glada Hudik. Pär Johansson Anm kod O04 Fortsatt reformering av vuxenutbildningen Presentation av och kommentarer till pågående och kommande reformering av vuxenutbildningen Amelie von Zweigkberg, Utbildningsdepartementet Anm kod O05 Pedagogik och kunskapsbildning i vuxenutbildning Bernt Gustavsson, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet Anm kod O06 Flex i sfi i Södertälje Flexi möter behovet av en flexibel och individuell undervisning. Utifrån Flexis schema kan den studerande plocka ihop sitt eget schema efter behov och kunskap. Maria Schiller, Vuxenutbildningen i Södertälje Anm kod O20 Alternativt verktyg i lärandet IT kan göra skillnad För studerande med funktionsnedsättning kan IT vara ett medel att i högre grad nå målen. Datorn ger möjlighet till ett lärande utifrån vars och ens behov. Läsning, skrivning, finmotorik och motivation stöds av IT i många olika former. Med IT görs information och läromedel tillgängliga för alla. Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar rådgivare med kompetens kring IT för elever med funktionsnedsättningar. Under föreläsningen ges exempel på användning av alternativa verktyg i praktiken användbarhet i olika studiesituationer. Morgan Henricson, Specialpedagogiska skolmyndigheten Anm kod O21 Mångfaldig folkbildning tre minoriteters egna bildningsverksamheter På detta seminarium diskuteras resultaten från ett forskningsprojekt med utgångspunkt i den nyetablering inom folkbildningens område som skett i och med att romer och muslimer startat egna folkbildningsverksamheter. Projektets övergripande syfte har varit att få en fördjupad förståelse av vad det är som händer i samband med denna etablering, d.v.s. hur etableringen kan förstås. Förutom det på muslimsk grund bildade studieförbundet Ibn Rush, Kista folkhögskola, som också bygger på en muslimsk grund, samt romernas folkhögskola i Agnesberg har samernas bildningsverksamhet i Jokkmokk studerats. Samerna har gjort en omvänd resa från att ha haft en egen folkhögskola till att i dag ha ett Utbildningscenter som står utanför folkbildningens ram. Forskningsprojektet har finansierats av Folkbildningsrådet. Lisbeth Eriksson och Robert Aman, Linköpings universitet, IBL/VUFo Anm kod O22 Öka tryggheten för invandrare genom sfi-materialet om samhällets nödnummer 112 Som presentation av mig kan det till exempel stå: Eva Bernhardtson, Svenska Stenarna, läromedelsförfattare, föreläsare och tidigare sfi-lärare. Skapare av information till invandrare om samhällets nödnummer 112. Att arbeta med autentisk samhällsinformation som samtidigt ger livsviktig språklig träning. Att förmedla vad som är en nödsituation och hur man ska agera i en sådan. Att arbeta med texter, dialoger, bilder och situationer som finns att ladda ner från nätet. Eva Bernhardtson, Svenska Stenarna, Veronica Vasic Abrahamsson, Lernia utbildning Anm kod O23

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Kompetensförsörjning och matchning

Kompetensförsörjning och matchning Kompetensförsörjning och matchning Arbetslivet behov, utbildningens innehåll och individens kompetens. Hur kan de europeiska verktygen vara ett stöd för samverkan mellan arbetslivet och utbildningsystemet?

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Tid: 12 december 2008 Plats: Krokslättsgymnasiet, Mölndal Närvarande: Ewa Berhof, Mölndal, Krokslättsgymn.

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Bakgrund Skolan har till huvuduppgift att rusta elever med kunskaper i syfte att främja deras utveckling till ansvarskännande människor som aktivt

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Protokoll ViS styrelsemöte 15-16 november 2010 i Barkaby

Protokoll ViS styrelsemöte 15-16 november 2010 i Barkaby Protokoll ViS styrelsemöte 15-16 november 2010 i Barkaby Närvarande: Jonas, Bengt, Caroline, Annika, Owe, Hans, Elisabeth, Ronny (punkt 4), Ulrika (punkt 4 och 8) Katharina (dag två, från delar av punkt

Läs mer

Modell för en fungerande studiesituation

Modell för en fungerande studiesituation Modell för en fungerande studiesituation Att hitta en fungerande studiemodell för unga vuxna med dåliga erfarenheter från tidigare skolgång bygger på att identifiera verksamma framgångsfaktorer. Frågan

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Nu välkomnar GR Drop Outs alla som är intresserade av skolkproblematik, utanförskap och unga människors framtidsutsikter att ta del av vår

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM KONFERENS OM FILM- OCH MEDIEPEDAGOGIK I KULTURSKOLAN NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 VÄLKOMMEN TILL TVÅ SPÄNNANDE DAGAR MED INSPIRATION OCH DISKUSSION OM FILMSKAPANDE I KULTURSKOLAN!

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

Rapporten kan laddas ner i sin helhet från Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats: www.spsm.se

Rapporten kan laddas ner i sin helhet från Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats: www.spsm.se Utställarscenen Kostnadsfritt! Varje pass är max 25 minuter. Måndag 29 oktober 12.05 Företagen in i skolan Björn Wärnberg från Uddevalla gymnasieskolas lärlingsprogram berättar om deras unika samverkan

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Ärende 2014:2 Stockholm den 16 september 2014 Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Bakgrund En före detta kursdeltagare vid Vara folkhögskola har anmält till FSR att han anser att

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Betänkande av utredningen om tidsbegränsad SFI Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19

Betänkande av utredningen om tidsbegränsad SFI Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Stadsledningskontoret 2011-09-10 Dnr: 2011/323-ks Ami Netzler Telefon: 021-392502 E-post: ami.netzler@vasteras.se Kommunstyrelsen Delges Betänkande av utredningen om tidsbegränsad

Läs mer