VUXENUTBILDNING I SAMVERKAN OCH UTVECKLING 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VUXENUTBILDNING I SAMVERKAN OCH UTVECKLING 2011"

Transkript

1 VUXENUTBILDNING I SAMVERKAN OCH UTVECKLING 2011

2 Konferensinformation Konferensen arrangeras av ViS, Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, tillsammans med Skolverket, Folkbildningsrådet, Sveriges kommuner och landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nitus, Linköpings universitet och Linköpings kommun. Målgrupp Alla som arbetar med vuxnas lärande t ex pedagoger, studieoch yrkesvägledare, kuratorer, bibliotekarier, skolledare, politiker och andra verksamma inom komvux, sfi, särvux, studieförbund, folkhögskolor, universitet och högskolor, folkbibliotek, utbildningsföretag samt tjänstemän inom handikapporganisationer, arbetsförmedling, försäkringskassa, flyktingmottagningar och fackföreningsrörelsen. Arbetsformer Såväl storföreläsningar med ett övergripande perspektiv som workshops, seminarier och föreläsningar arrangeras. Idé- och företagsutställningar finns som komplement. Tid och plats Konferensen Vuxenutbildning i samverkan och utveckling äger rum den mars 2011 och är förlagd till Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 i Linköping. Från tågstationen i Linköping är det ca 10 minuters promenad till Linköping Konsert & Kongress. Mer information om Linköping Konsert & Kongress, se Deltagaranmälan Sista anmälningsdag är den 8 februari Därefter tar vi emot anmälningar i mån av plats. Anmälan är bindande och görs online via konferensens webbplats på Om du inte har tillgång till Internet eller har frågor om anmälan vänligen kontakta Travel Team (se till höger). Seminariedeltagande För att kunna organisera seminarierna på bästa sätt ber vi dig att ange vilka seminarier du är intresserad att ta del av. Varje seminarium har en kod som du anger på anmälningsformuläret. Observera att seminarievalen inte ska uppfattas som platsgaranti utan mer som en intresseanmälan så vi ska kunna fördela lokalerna efter antalet intresserade. I mån av plats har du tillträde till alla seminarier, förutsatt att du betalat avgiften, se nedan. På konferensen kommer det att finnas ett mer detaljerat program, med uppgifter om lokaler och tider. Moms 25 % är inte inkluderat i ovanstående priser. I konferensavgiften ingår utöver deltagande i de olika programpunkterna och utställningen även lunch, kaffe och mingelbuffé. I avgiften ingår ej resor och logi. Mingel med lättare buffé I anmälningsavgiften ingår en mingeltallrik klockan den 22 mars. Den serveras i direkt anslutning till att dagen avslutas och där kan du passa på att nätverka och träffa andra inom vuxenutbildningsområdet. Anmälan till mingeltallriken görs på anmälningsformuläret. Hotellbokning Travel Team hjälper dig med hotellbokning. Hotellbokningen gör du i samband med anmälan. Samtliga namngivna hotell ligger centralt i Linköping. OBS! Sista datum för hotellbokning är den 8 februari. Efter detta datum kan inte hotellrum eller angivet pris garanteras. Hotellbokningen faktureras tillsammans med konferensavgiften om hotellrum bokats via anmälningsformuläret. Har du frågor om hotellbokningen kontakta Travel Team, se nedan. För att undvika kostnader i samband med eventuell avbeställning skall avbokning ske senast två veckor innan ankomst. För detaljerade regler se Avtal i anmälningsförfarandet. Bekräftelse Bekräftelse på ditt deltagande och eventuell hotellbokning skickas direkt via mail. Efter genomförd anmälan skall en bekräftelse komma på mail inom 10 minuter. Faktura skickas inom två veckor från genomförd anmälan. Avbeställning Avbokning av deltagande i konferensen skall ske skriftligt till Travel Team AB. Vid avbeställning mottagen av Travel Team AB fram till den 15 februari debiteras en avgift på 600 kr i administrativ kostnad. Efter den 15 februari, dock senast den 1 mars debiteras 50 % av konferensavgiften. Efter den 1 mars debiteras en avbokningsavgift motsvarande hela konferensavgiften. Anmälan kan dock övertas av annan person från samma organisation. Priser, anmälan och betalning Hel konferensavgift för medlemmar i ViS Hel konferensavgift för icke medlemmar Dagavgift 22 mars Dagavgift 23 mars kr kr kr kr Utställning Under konferensen pågår också en utställning där olika aktörer har möjlighet att presentera sig, t ex läromedelsföretag, utbildningsanordnare och företag. För mer information och bokning kontakta Kristina Midander, se till höger.

3 Behandling och publicering av personuppgifter Konferensdeltagarnas personuppgifter kommer att behövas även efter konferensens genomförande. Detta för redovisning av vad som framkommit under konferensen, för statistiska ändamål och för utskick av och information om framtida konferenser inom ämnesområdet. Därutöver kommer personuppgifterna i vissa fall att överföras till andra företag som medverkar i konferensen för utskick av erbjudanden direkt från dem. För denna hantering behöver vi ditt godkännande i form av ett kryss i aktuell ruta när du anmäler dig via Internet. Tillgänglighet Konferensen arrangeras med målsättningen att vara tillgänglig för alla. Vi ber dig som har särskilda behov att ange dessa på avsedd plats på anmälningsformuläret. Frågor kring konferensen Anmälan och hotell Travel Team AB Tina Malmström Tel: E-post: Konferensens kontaktperson Ulrika Grönqvist, tfn Utställningen, frågor och bokning Kristina Midander, tfn Arrangörer

4 Program Tisdagen den 22 mars Inregistrering och kaffe Samlingsmusik Välkommen Mikael Andersson, moderator Ann-Cathrine Hjerdt, Linköpings borgmästare Vuxenutbildningens framtida möjligheter Nyamko Sabuni (FP), vuxenutbildningsminister Bensträckare Musikinslag med Liljeholmens folkhögskola Lära för livet Wanja Lundby-Wedin, ordförande för LO Lunch och utställningsbesök Parallella seminarier T 01 T Kaffe och utställningsbesök Parallella seminarier T 30 T Mingel med lättare förtäring och utställningsbesök ViS årsmöte

5 Onsdagen den 23 mars Inledning Mikael Andersson, moderator Glada Hudik Pär Johansson, grundare av och ledare för Glada Hudik-teatern Kaffe och utställningsbesök Parallella föreläsningar O 01 O Lunch och utställningsbesök Parallella seminarier O Kaffe med utställningsbesök Kvinnor, män och alla vi andra Claes Smith/Sara Lund, Affärer med Nöje AB Avslutning

6 Parallella seminarier och föreläsningar TISDAG 22 MARS :00 Organisering och pedagogik inom individuella programmet och grundläggande vux Individuella programmet och grundläggande vux är två parallella spår i det svenska utbildningssystemet. Det som skiljer är om man klassificeras som ungdom eller vuxen om man är över eller under 20. Vi har studerat organisering och pedagogik inom dessa skolformer och funnit stora skillnader som rör klassiska och kritiska frågor om ungdomsutbildning och vuxenutbildning. Vi vill diskutera våra studier och bjuder in till en workshop där era erfarenheter lyfts fram och blir värdefulla för våra fortsatta studier. Ingrid Henning Loeb, IPS, Göteborgs universitet Anm kod T01 Att bli vuxenlärare politik och utbildningsvägar I seminariet behandlas politiken om och utbildningsvägar för att bli vuxenlärare idag och i den nya lärarutbildning som startar hösten Seminariet grundas i ett europeiskt forskningsprojekt kring vilka möjligheter som finns att utbilda sig till vuxenlärare, varför vi också gör europeiska jämförelser. (Innehållet utvecklas vidare i ett annat seminarium Att bli vuxenlärare blivande vuxenutbildare berättar.) Per Andersson och Susanne Köpsén, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och Lärande (IBL), Avd. för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (VUFo) Anm kod T02 Lärlingsutbildning i praktiken Lärlingsutbildning en alternativ studieväg. Så här har Norra Västmanlands Utbildningsförbund organiserat utbildningen i praktiken. Margareta Nylander och Gun Mackrory, Norra Västmanlands Utbildningsförbund Anm kod T03 Efter den här kursen är jag en stark kvinna Presentation av FogelstadAkademins medborgarutbildning för invandrarkvinnor. Utbildningen syftar till att deltagarna ska veta mer om medborgarskapet och sitt eget ansvar veta mer om hur samhället fungerar, och vilka tankar som är viktiga för samhället känna att de hör hemma i Sverige bli väckta till engagemang utveckla sitt mod så att de vågar engagera sig i samhällets uppgifter söka samband mellan handens, hjärtats och hjärnans arbete, mellan hemmets värld och samhället utveckla sin självständighet Sirpa Abben och Karin Lantz, FogelstadAkademins medborgarutbildning för invandrarkvinnor Anm kod T04 Framgångsrik modell inom sfi Gävleborg Gävleborg bedriver framgångsrikt en modell som bygger på ett unikt samarbete mellan alla länets tio kommuner, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen som samordnare. Deltagare från hela länet erbjuds att delta i arbetsmarknadsutbildningar med integrerad sfi i samarbete med Lernia utbildning. Följ med på hela resan! Lernia/Gävleborg berättar om möjligheter och svårigheter kring hur modellen arbetats fram, samt själva implementeringen i de olika verksamheterna. Dessutom visas exempel på planeringsarbete, rekrytering och urval, genomförande, uppföljning och resultat. Veronica Vasic, Lernia utbildning AB och Maria Berg, Länsstyrelsen Gävleborg Anm kod T05 Att blogga i svenska som andraspråksundervisningen didaktiska tillvägagångssätt Seminarieledaren arbetar med bloggande i svenska som andraspråk på både grundläggande nivå och på gymnasienivå och skriver samtidigt en D-uppsats i svenska och lärande om detta arbete. Hon har det sociokulturella perspektivet på lärande och bloggen blir ett verktyg för eleverna att uttrycka sig i ett kommunikativt sammanhang till flera läsare i stället för att bara skriva till läraren. Stina Thunberg, Vuxenutbildningen Luleå Anm kod T06 Strukturerad validering inom omvårdnadsutbildningen Vilken kompetens har medarbetaren eller den som ska anställas och vilken kompetens behöver verksamheten. Vilken kunskap har en individ som kan tillgodoräknas i en utbildning. Varje individ är unik och ska bedömas med en objektiv metod oavsett var i landet man bor. Välkommen till ett seminarium om hur kompetensbedömningar kan göras på ett strukturerat, objektivt och för individen tydligt sätt. En metod för kartläggning och validering som utförs i användarvänliga datorprogram presenteras också. Anita Nordlund, MedLearn Anm kod T07 Lärlingslotsen vuxenlärling i region Jämtland Projektet Lärlingslotsen ska skapa ett system för lärlingsutbildning för vuxna. Att bygga flexibla system genom nyttjande av befintliga system, testa modeller genom lärlingsförsök samt presentera hållbar ekonomisk lösning för fortsatt verksamhet efter projekt. Projektägare är Regionförbundet Jämtland. Jan Zakrisson, Region Jämtland, projekt Lärlingslotsen Anm kod T08 Nyckelkompetenser för vuxenutbildare Kvalifikationerna hos dem som har till uppgift att hjälpa andra vuxna att lära anses vara av avgörande betydelse för ett samhälles utveckling i en allt hårdare ekonomisk konkurrensklimat. En vuxenutbildare i sin mer eller mindre professionella verk-

7 samhet förväntas initiera, stödja och värdera lärande processer hos vuxna i arbetslivet och i utbildning, såväl formell som informell. På seminariet presenteras resultat från det pågående EU-projektet Qf2Teach Qualified to Teach - som genomförs inom ramen för LEONARDO DA VINCI Lifelong Learning Programme i samarbete med 7 andra EU-länder. Projektets syfte är att kartlägga den kärnkompetens som vuxenutbildare bör besitta idag och i framtiden samt utveckla ett forskningsbaserad nationell kvalifikationsram - knuten till den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF) -för den professionella gruppen vuxenutbildare. Petros Gougoulakis och Agnieszka Bron, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet Anm kod T09 Förhållandet mellan vuxenutbildning och validering Föreläsningen ämnar diskutera några av de ideal som skrivs fram som grundläggande inom vuxenutbildning och förhållandet mellan dessa ideal och olika former av validering. Fredrik Sandberg, Linköpings universitet, IBL/VUFo Anm kod T10 I språkandet blir kunskap till I kunskapssamhället ställs vi allt som oftast inför skriftspråksbaserad, abstrakt information som vi förväntas ta del av, kritiskt granska, ifrågasätta och omskapa till något eget. Språk och lärande hör nära samman, men när människors vardagsspråk ska möta sådana texter kan språkandet skapa problem. Mitt seminarium kommer att handla om två möten mellan teori och praktik, ord och handling. Det första är hämtat från min avhandling som beskriver hur en grupp brandmän som konsekvent framhåller att de är praktiker och inte teoretiker förhåller sig till den språkburna kunskapen och det språkburna kunskapandet i sin yrkesutbildning. Det andra handlar om ett lärandeprojekt om taktik, ledning och ledarskap på en brandstation. Båda studierna visar hur lärande kommer till stånd med hjälp av ord och handling i möten mellan olika undervisningsaktörer. De visar hur aktörernas bakgrund, föreställningar och förhållningssätt gentemot undervisningens innehåll och form kan hindra eller främja meningsfullt lärande. Men framför allt visar de hur viktig lärarens roll är när det gäller att skapa förutsättningar för kommunikation och lärande i en undervisningssituation. Anna-Lena Göransson, Karlstads universitet, Utbildningsvetenskap Anm kod T11 Vad händer inom grundläggande komvux, sfi och särvux? Seminariet tar upp de kommande förändringarna inom ovan nämnda skolformer. Suzanne Mehrens och Jan Lindblom, Skolverket Anm kod T12 Kompetensförsäkring att finansiera vuxnas kompetensutveckling Kompetenskonton, kompetenssparande, individuell kompetensförsäkring är olika namn på försök att skapa ett allmänt system för vuxnas kompetensutveckling. Seminariet belyser denna utveckling och redogör för de förslag som framförts och som nu diskuteras. Sven Salin och Kjell Johansson Anm kod T13 Flexlär världens bästa metod för att eleverna ska nå målen i matematik Sundsvalls kommunala vuxenutbildning har utvecklat Flexlär med ett häpnadsväckande resultat. Genom att kombinera flexibelt lärande med formativ bedömning samt en kontinuerlig uppföljning enligt fastställd matris, blir eleverna mera delaktiga och medvetna i lärprocessen. Lärarnas effektiva samarbete kring ett gemensamt studiematerial ökar utrymmet för att anpassa undervisningen efter varje elevs behov och nivå. Läraren och eleven får därmed också en tätare och bättre individuell kontakt. Undervisningen är inte knuten till en lärare utan lärarresurser kan lätt omfördelas efter behov. Flexlär har hos oss inneburit att flera elever som börjar, slutar med betyg i sin hand! Monika Lundberg, Linda Wiklund och Agneta Marsell, Komvux Sundsvall Anm kod T14 Ångest-TV i undervisningen Hur kan man jobba med ångest, depression, självmord, manier och annat som rör psykisk ohälsa i undervisningen. Producenten Åsa Tolgraven berättar om hur de tänkte med TV-serien Inferno. Och mediepedagog Björn Appelgren leder en workshop om användning. Åsa Tolgraven och Björn Appelgren, UR Anm kod T15 UR satsar på litteraturen UR har just nu tre stora satsningar på program som presenterar god litteratur till läsning: En bok, en författare; Hej litteraturen!; och Ett evigt berättande. Bernt Kviberg, Helene Näslund,Lisbeth Schulz-Contreras och Katja Troell, UR Anm kod T16 Vad lärare kan som ingen annan kan Seminariet behandlar frågan om hur exklusiv lärarkompetens måste beskrivas och vilka skilda faktorer det är som gör att lärande uppstår som en konsekvens av undervisning i analoga såväl som digitala tider. Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Anm kod T17 Validering av vuxnas kunnande från skolbänk till arbetsplats Det finns flera orsaker till att intresset för vuxnas kunnande har ökat, bland annat att vi anses leva i ett kunskapssamhälle. Det har också skett en förskjutning från vuxnas utbildningsnivå och formella meriter till att uppmärksamma det personliga erfarenhetsmässiga kunnande som utvecklas i olika miljöer, inte minst på arbetsplatsen. Lars Gustafsson, NCM, Göteborgs universitet och Lars Mouwitz, NCM/Växjö universitet Anm kod T18

8 Hur förena folkhögskolans frihet med ett gemensamt studeranderättsligt råd? Situationen för kursdeltagare på svenska folkhögskolor har beskrivits som att de befinner sig i ett rättsligt vakuum. För att komma tillrätta med det har Sveriges folkhögskolor gett Folkbildningsrådet i uppdrag att inrätta ett studeranderättsligt råd. Linda Rosén Anm kod T19 Vuxnas lärande i ett EU-perspektiv Vad händer inom EU när det gäller vuxnas lärande? Vilka är utmaningarna? Vad kan vi som bor i Europa lära av varandra? Hur kan svenska vuxenutbildare delta i arbetet för att fler vuxna ska få tillgång till lärande? Britta Lejon och Ingegerd Akselsson Le Douaron, FOLAC Anm kod T20 Folkhögskola för alla? Under våren och hösten 2010 genomförde Folkbildningsrådet en undersökning bland deltagare vid folkhögskola Deltagarna fick besvara frågor om varför de läst vid folkhögskola, hur de bedömde sina studier och om studierna påverkat deras senare yrkes- och livsval. I undersökningen ägnades särskild uppmärksamhet åt deltagare med funktionsnedsättning och deras erfarenheter. Eva Åström, Folkbildningsrådet Anm kod T21 Pedagogens nya roll på nätet Om gruppmötet, kultur, verktyg och förhållningssätt för vuxenutbildare. Nätsamhället skapar möjligheter och utmaningar för kursutveckling Ullrika Knutsson Anm kod T22 Kolla källan En bildningskompetens för vuxenutbildningen om att söka på nätet och värdera informationen. Annika Hulthén Anm kod T23 Arena för företagande- att stimulera till företagande Hur kan vi stimulera viljan till nyföretagande? Hur kan vi bidra till ökad förståelse för företagande och företagandets villkor? Hur kan vi bidra till ett ökat kunnande att driva företag? Hur kan vi stödja de kvinnor som redan driver företag? Hur kan vi motivera de kvinnor som driver företag att våga växa? Regeringen har anslagit medel för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med särskild inriktning mot kvinnors entreprenörskap. Ett av folkbildningens projekt 2010 var Arena För Företagande som drevs av Hjälmareds folkhögskola. Ellen Karlsson och Lina Holgersson ger exempel på kursupplägg och tillvägagångssätt. Mikael Lindgren, Hjälmareds folkhögskola Anm kod T24 Kvalitet i valideringsproceduren Tova Stenlund arbetar på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Seminariet kommer att handla om kvalitetsaspekter som är viktiga att ta hänsyn till för att bedömningen av reell kompetens, dvs valideringen, ska kunna räknas som rättvis och tillförlitlig. Tova Stenlund, Umeå universitet Anm kod T25 Studiemedel till studerande på grundskolenivå Beskrivning av kringförutsättningar för studiestöd för de som läser på grundskolenivå. CSNs analys och förslag. Högre bidrag till ungdomar. Information om nya regler och rutiner m.m. Margaretha Holmlund, CSN Anm kod T26 TISDAG 22 MARS :00 Att bli vuxenlärare blivande vuxenlärare berättar Hur blir man vuxenlärare? Detta seminarium tar upp resultat från ett europeiskt forskningsprojekt om hur blivande vuxenlärare/utbildare utvecklar sin professionella identitet, med utgångspunkt i hur denna grupp i intervjuer berättat om sin väg till att bli lärare. (I ett annat seminarium behandlas politiken och strukturella förutsättningar för att bli vuxenlärare Att bli vuxenlärare politik och utbildningsvägar ) Per Andersson och Susanne Köpsén, Linköpings universitet, IBL/VUFo Anm kod T30 Andraspråksinlärning med hinder på vägen Kartläggning och test av andraspråksinlärare där utvecklingen av svenska språket inte går som förväntat. Kan det vara dyslexi eller något annat som påverkar andraspråksutvecklingen? Cathrin Hafström, Vuxenutbildning Stockholm Anm kod T31 Alternativ väg till arbete I projektet som bedrivs på Julita gård lär sig nyanlända flyktingar och invandrare svenska språket och får en yrkeserfarenhet. Målet är att förkorta tiden till egen försörjning genom att deltagarna får arbetslivserfarenhet med yrkeskunskap, förbättrade språkkunskaper. Lars Lindgren, Flens kommun Anm kod T32 Sfi för traumaskadade Sedan 2006 har Hagabergs folkhögskola i Södertälje tagit emot Sfi-elever med svåra traumatiska upplevelser bakom sig, främst från Irak. Vad Innebär PTST (post traumatic stress disorder)? Vilka symtom är vanliga och hur påverkar det en undervisningssituation? Vad kan man tänka på för att underlätta inlärningen? Två lärare delar med sig av sina erfarenheter. Kerstin Möller och Åsa Farmery, Hagabergs folkhögskola Anm kod T33

9 Integration genom vuxenutbildning En studie av invandrares möjligheter till studier. En nordisk jämförelse. (men huvudvikt vid Sverige) Per-Olof Thång och Monica Larson, Göteborgs universitet Anm kod T34 ISEA-modellen för validering och kompetensutveckling inom vård och omsorg FoU Institutet ISEA är en ideell förening vars syfte är, att på vetenskaplig grund, utveckla en branschneutral metod som är kvalitetssäkrad, effektiv, användarcentrerad och verklighetsanpassad. ISEA erbjuder pedagogik och metodik för validering och kompetensutveckling med stöd av modern IT-teknik. Metoden ger anställda inom vård- och omsorg förutsättningen att bedriva en verksamhet som är av hög kvalitet, effektiv och av stor samhällsnytta. Syftet med föreläsningen/seminariet är att visa hur validering av befintliga kunskaper och kompetenser från arbete i vård och omsorg kan göras med stöd av modern IT-teknologi. Praktisk kompetens valideras i realtid i en specifikt uppbyggd valideringslägenhet och teoretisk validering genomförs direkt i IT-verktyget. Valideringen mäts mot Omvårdnadsprogrammets kurs Vård- och omsorgsarbete och delbetyg sätts på validerad kompetens. Efter validering kopplas individuellt anpassad kompetensutveckling till de eventuella kunskapsmål som behöver kompletteras. Marianne Andrén, ISEA, Institute for Skill Supply by E-Assessment Anm kod T35 Validering i svenskt och nordiskt perspektiv YH-myndighetens arbete med en nationell struktur för validering samt Skolverkets arbete i syfte att stödja validering mot kursplaner redovisas. Validering i ett nordiskt perspektiv belyses. Asta Modig, NVL/Skolverket och Anna Kahlson, Myndigheten för yrkeshögskolan Anm kod T36 Överraskning och reflektion Precis som titeln avslöjar kommer seminariet att handla om vad lärarstudenter reflekterar över när de ser sig själva på video. De lärarstudenter som ingått i den refererade studien arbetar alla på folkhögskolor men utan att ha en formell lärarexamen. Resultaten visar att lärarstudenterna när de ser på videon från den egna undervisningen ser sin egen brist på lyhördhet och uppmärksamhet i förhållande till deltagarna, men att de också ofta blir överraskade över att se en professionell lärare agera. Med detta som underlag menar jag att lärare även i andra skolformer för vuxna kan diskutera på vilka olika sätt vuxenlärare stimuleras till att reflektera över sin egen undervisning. Att använda video kan vara värdefullt för många vuxenlärare, förslagsvis som underlag för kollegahandledning. Eva-Marie Harlin, Linköpings universitet, IBL/VUFo Anm kod T37 Hur dagens pedagogik underlättat eller försvårat elevernas inlärning Trender inom dagens pedagogik är elevautonomi, användning av teknik och inlämningsuppgifter i stället för examination. Metoder framhålls framför ämnesinnehåll för eleverna, och pedagogik framför ämneskunnighet hos lärarna. Varför fungerar inte den här pedagogiken? Inger Enkvist, Lunds universitet Anm kod T38 Aktionsforskning som verktyg för didaktisk utveckling Utgångspunkten för seminariet är att lärare ses som centrala aktörer i skolutveckling. Hur kan lärare utveckla didaktiska verktyg som utgår från de professionella aktörernas verksamhet? Presentationen fokuserar hur förändringsarbete med design utifrån bottom-up perspektiv kan forma både vetenskaplig och kritisk distans samt bekräfta professionsspecifik och erfarenhetsbaserad kunskap förutsättningar för didaktiskt nytänkande i utbildning och undervisning?!! Katarina Sipos Zackrisson, Stockholms universitet Anm kod T39 Vuxenutbildning i förändring inför reformerna Här belyser företrädare för några kommuner hur de utifrån sina olika förutsättningar ser på implementeringsarbetet med reformerna. Möjligheter och utmaningar lyfts. Skolverket som har i uppdrag att informera om reformerna och stödja genomförandet inleder seminariet med information kring gymnasiereformen ur ett vuxenperspektiv. Maria Skoglöf, Undervisningsråd, Skolverket, vuxenutbildningsenheten Anm kod T40 Gå över gränsen! Hitta impulser till utveckling genom internationellt samarbete! Genom Internationella programkontoret, en myndighet under utbildningsdepartementet, kan ni finna vägar till inspirerande utbyten. På seminariet presenteras våra program inom vuxenutbildningen. Kerstin Hagblom, Internationella programkontoret Anm kod T41 Att ansöka om YH-utbildning Myndigheten beskriver vad som krävs för att bedriva yrkeshögskoleutbildning, vilka kriterier ansökan bedöms på samt omvärldsanalysarbete. Johan Blom och Björn Scheele, Myndigheten för yrkeshögskolan Anm kod T42 Var fjärde svensk behöver lättläst I Sverige ställs höga krav på att medborgaren kan läsa, förstå och använda text. Men var fjärde vuxen kan inte läsa och återberätta en vanlig nyhetsartikel. För den som har svårt att läsa och skriva finns allt färre jobb att välja mellan och man har svårt att delta i den demokratiska processen. Vi berättar mer om de olika grupperna och hur man med hjälp av lättlästa nyheter, litteratur och information kan hjälpa dem att komma vidare. Malin Elgbom, Centrum för lättläst Anm kod T43 Läs- och skrivakademin i Södertälje Läs- och Skrivakademin erbjuder: dyslexiutredning/ dyskalkyliutredning, en individuell utbildningsplan som läggs upp för att förbättra läs- och skrivförmågan, enskild

10 träning/fortbildning tillsammans med utbildare, arbetsanpassade åtgärder för att underlätta i vardagen, utbildning i alternativa verktyg, utfärdande av intyg för högskoleprov, körkort eller högskolestudier och engelska för dyslektiker. Pia Eriksson och Ewa Davidsson, Vuxenutbildningen Södertälje Anm kod T44 Varför är det så svårt att bli godkänd i matematik? - Reflektioner kring vuxenutbildningens matematikresultat Det är svårare att bli godkänd i matematik än i många andra kurser. Vilka kan orsakerna vara och hur kan resultaten förbättras? Seminarieledaren är projektledare för projektet Nationella prov. Peter Nyström, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap, avd. Beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet Anm kod T45 Vad gör Skolinspektionen inom vuxenutbildningen? Vad ser tillsynsmyndigheten inom dagens vuxenutbildning? Vad visar regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskningar inom vux? Hur arbetar man med tillsyn av enskilda anordnare med betygsrätt? Hur sker tillsyn av klientutbildning inom Kriminalvården? Seminariet beskriver Skolinspektionens arbete inom vuxenutbildningen. Agneta Sandén och Ewa Hallberg, Skolinspektionen Anm kod T46 Sfi på folkhögskola Vad kan folkhögskolornas pedagogik och studiemiljö betyda i Sfi-undervisningen? Per-Inge Andersson, Hyllie park Anm kod T50 Sociala medier och pedagogiska resurser för kursverksamheten. Nya pedagogiska resurssidor och konkreta verktyg för kursverksamhet som twitter, facebook mm. Lars-Göran Karlsson, Folkbildningsrådet/Folkbildningsnätet Anm kod T51 Öppna pedagogiska lärresurser Digitala studiematerial. Om den växande internationella dela-kulturen för pedagoger. Ronny Schueler, Folkbildningsrådet/Folkbildningsnätet Anm kod T52 Framtiden för Public service i utbildningsvärlden Erik Fichtelius, UR Anm kod T53 Fängelse en plats för lärande? Vuxenutbildning oberoende av tid och plats i fängelse ställs detta på sin spets. Hur bedriver man formell vuxenutbildning i en miljö där deltagarna förflyttas mellan olika anstalter, där säkerhet har prio ett, där Internet inte är tillåtet för de intagna och med bara ett par lärare på varje anstalt, men med ca 130 kurser inom allmän utbildning? Lena Axelsson, Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping Anm kod T47 Bli en aktiv medborgare Från att reagera till att agera. Hur kan vi stödja våra studerande i att skaffa sig ett inflytande över sitt eget liv och samhällsutvecklingen? Gunilla Andersson, Glokala folkhögskolan i Malmö Anm kod T48 Ung och arbetslös! Hur rekryterar man ungdomar som hoppat av skolan? Hur motiverar man på bästa sätt? Vad är framgångsfaktorer i ett kursupplägg? Hur skapar man förutsättningar för att ungdomarna ska fortsätta framåt efter kursens slut? Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet och Folkhögskolorna genomför sedan februari 2010 Förberedande Folkhögskolekurser riktade till arbetslösa ungdomar som fyllt 16 men inte 25 år och som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola Marieborgs Folkhögskola och Arbetsförmedlingen Norrköping berättar om samarbetet, ger exempel på upplägg och tillvägagångssätt. Lena Östlund, Folkbildningsrådet Anm kod T49

11 ONSDAG 23 MARS KL ONSDAG 23 MARS EQF/NQF och ECVET verktyg för utveckling av yrkesutbildning i Sverige och Europa Inom Europa har sedan 2000 arbetats fram en rad verktyg som ska stärka och utveckla yrkesutbildningen. EQF/NQF och ECVET är några av dessa verktyg. Hur kommer dessa verktyg att påverka utbildningen och arbetslivet i vårt land? Stefan Skimutis, Myndigheten för yrkeshögskolan Anm kod O01 Världens utmaning för svensk vuxenutbildning Samtal om hur svensk vuxenutbildning, trots att den är bland de bättre i världen, så mycket utgår från det svenska att den passar dåligt som verktyg i integrationspolitiken. Kent Andersson, Malmö stad och Arjun Bakshi, Arbetslivskontoret i Södertälje Anm kod O02 Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? En genomgång av framtidsbranscher och kompetenser. Fredrik Ribbing, Arbetsförmedlingens huvudkontor Anm kod O03 Glada Hudik (fördjupning från förmiddagens föreläsning) Fortsättning på morgonpasset om utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare i Glada Hudik. Pär Johansson Anm kod O04 Fortsatt reformering av vuxenutbildningen Presentation av och kommentarer till pågående och kommande reformering av vuxenutbildningen Amelie von Zweigkberg, Utbildningsdepartementet Anm kod O05 Pedagogik och kunskapsbildning i vuxenutbildning Bernt Gustavsson, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet Anm kod O06 Flex i sfi i Södertälje Flexi möter behovet av en flexibel och individuell undervisning. Utifrån Flexis schema kan den studerande plocka ihop sitt eget schema efter behov och kunskap. Maria Schiller, Vuxenutbildningen i Södertälje Anm kod O20 Alternativt verktyg i lärandet IT kan göra skillnad För studerande med funktionsnedsättning kan IT vara ett medel att i högre grad nå målen. Datorn ger möjlighet till ett lärande utifrån vars och ens behov. Läsning, skrivning, finmotorik och motivation stöds av IT i många olika former. Med IT görs information och läromedel tillgängliga för alla. Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar rådgivare med kompetens kring IT för elever med funktionsnedsättningar. Under föreläsningen ges exempel på användning av alternativa verktyg i praktiken användbarhet i olika studiesituationer. Morgan Henricson, Specialpedagogiska skolmyndigheten Anm kod O21 Mångfaldig folkbildning tre minoriteters egna bildningsverksamheter På detta seminarium diskuteras resultaten från ett forskningsprojekt med utgångspunkt i den nyetablering inom folkbildningens område som skett i och med att romer och muslimer startat egna folkbildningsverksamheter. Projektets övergripande syfte har varit att få en fördjupad förståelse av vad det är som händer i samband med denna etablering, d.v.s. hur etableringen kan förstås. Förutom det på muslimsk grund bildade studieförbundet Ibn Rush, Kista folkhögskola, som också bygger på en muslimsk grund, samt romernas folkhögskola i Agnesberg har samernas bildningsverksamhet i Jokkmokk studerats. Samerna har gjort en omvänd resa från att ha haft en egen folkhögskola till att i dag ha ett Utbildningscenter som står utanför folkbildningens ram. Forskningsprojektet har finansierats av Folkbildningsrådet. Lisbeth Eriksson och Robert Aman, Linköpings universitet, IBL/VUFo Anm kod O22 Öka tryggheten för invandrare genom sfi-materialet om samhällets nödnummer 112 Som presentation av mig kan det till exempel stå: Eva Bernhardtson, Svenska Stenarna, läromedelsförfattare, föreläsare och tidigare sfi-lärare. Skapare av information till invandrare om samhällets nödnummer 112. Att arbeta med autentisk samhällsinformation som samtidigt ger livsviktig språklig träning. Att förmedla vad som är en nödsituation och hur man ska agera i en sådan. Att arbeta med texter, dialoger, bilder och situationer som finns att ladda ner från nätet. Eva Bernhardtson, Svenska Stenarna, Veronica Vasic Abrahamsson, Lernia utbildning Anm kod O23

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning En annorlunda seminarieserie läsåret 2013 2014 Välkommen till en annorlunda seminarieserie Skollagen betonar att utbildning ska vila på vetenskaplig grund

Läs mer

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret inbjudan F KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret 2011 2012 Välkommen till en annorlunda seminarieserie! Fokus på specialpedagogisk forskning är ett samarbete mellan Specialpedagogiska

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås

FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås Aktivitets ID: 5229 Tid: 15 oktober 2013, kl 13:00-16:30 Tid: 19 november 2013, kl 13:00-16:30 Tid: 18 februari 2014, kl 13:00-16:30 Tid: 25 mars 2014, kl

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer Samhällsorientering för nyanlända invandrare Välkommen till Stockholms Universitet och utbildningen av samhällsinformatörer Utbildningen omfattar 30 hp respektive 45 hp. För dig som saknar pedagogisk kompetens

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Verktyg för Individanpassad SFI

Verktyg för Individanpassad SFI Verktyg för Individanpassad SFI Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2011 TALARE Lunds kommun Eva Leijon Burlövs kommun Thérèse Stringer och författare Nacka kommun Viveca Schön Utbildningscentrum

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier når bättre uppfyllelse av kunskapsmålen. Dagens ungdomar lever i en värld där kommunikation och samspel med digital teknik

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Apl-utvecklarutbildning

Apl-utvecklarutbildning och kursbeskrivning Apl-utvecklarutbildning Stockholms universitet hösten 2016 1 (7) Apl-utvecklarutbildning Våren 2017 Datum: Frescati, Stockholm: 7-8/2, 10/3, 6/4, 17/5 Arlanda, Stockholm: 1-2/2, 8/3,

Läs mer

Den 2 februari arrangerar Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro den regionala konferensen Sverige tillsammans. Syftet

Den 2 februari arrangerar Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro den regionala konferensen Sverige tillsammans. Syftet 2 februari 2016 Västmanlands län och Örebro län Regional konferens 2 februari Sverige tillsammans Den 2 februari arrangerar Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro den regionala konferensen Sverige tillsammans.

Läs mer

Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden

Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden Validering synliggöra kompetens Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Välkommen till en samverkanskonferens för länets kommunala sfi-anordnare

Välkommen till en samverkanskonferens för länets kommunala sfi-anordnare 20-21 september 2012 Välkommen till en samverkanskonferens för länets kommunala sfi-anordnare 20-21 september 2012 anordnar Integration Gävleborg en samverkanskonferens för länets kommunala sfi-anordnare.

Läs mer

SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER!

SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! Se möjligheter! Huvudmannaplan SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Förvaltningschefer/skolchefer,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet några reflektioner från Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Vad är kunskap? Kunskapssyn och kunskapsformer Läroplanens fyra F Fakta Förståelse

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Moderator: Margareta Landh, Myndigheten för yrkeshögskolan

Moderator: Margareta Landh, Myndigheten för yrkeshögskolan Program Moderator: Margareta Landh, Myndigheten för 08.15-09.00 Registrering och kaffebuffé 09.00-09.15 Inledning Pia Enochsson och Margareta Landh, Myndigheten för 09.15-10.00 Yrkeshögskolan möjligheter

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Utbildningsplan för utbildning av speciallärare

Utbildningsplan för utbildning av speciallärare Utbildningsplan för utbildning av speciallärare Genomförda och godkända studier enligt denna plan leder fram till Speciallärarexamen (Graduate Diploma in Special Teacher Education) Avancerad nivå 1. Statsmakternas

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm Lärarlyftet -där arbetslivserfarenhet och reell kompetens kan ge högskolepoäng 1 Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet Flera av de högskolor och universitet som anordnar Skolverkets

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

PDA004 BEDÖMNING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, 15 högskolepoäng

PDA004 BEDÖMNING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, 15 högskolepoäng Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDA004 BEDÖMNING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, 15 högskolepoäng Assessment of Knowledge and Skills,15 higher education credits Avancerad nivå/ Second Cycle 1. FASTSTÄLLANDE

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Nu välkomnar GR Drop Outs alla som är intresserade av skolkproblematik, utanförskap och unga människors framtidsutsikter att ta del av vår

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Nätverk för validering inom högre utbildning

Nätverk för validering inom högre utbildning Nätverk för validering inom högre utbildning - Validering och bedömning av reell komptetens Marianne Andrén 2017-03-17 Nätverk för validering inom högre utbildning Startade 2016 på initiativ av Malmö högskola,

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbildning för imamer. Dir. 2008:66. Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008

Kommittédirektiv. Utbildning för imamer. Dir. 2008:66. Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Kommittédirektiv Utbildning för imamer Dir. 2008:66 Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska kartlägga och analysera de behov av utbildning för

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Malmö högskola / Gemensam förvaltning Studieadministrativa avdelningen 1(5) Mars 2010 Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Bedömning av reell kompetens vad

Läs mer

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet Malmö högskola / Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum 1(5) Mars 2015 Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet Reell kompetens vad är det?

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning INBJUDAN 2002-03-07 Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Vasag.8-10 103 33 Stockholm Kommuner, Landsting. Länsstyrelser, Universitet och högskolor, Folkbildningsrådet Delegationen för

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer