VUXENUTBILDNING I SAMVERKAN OCH UTVECKLING 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VUXENUTBILDNING I SAMVERKAN OCH UTVECKLING 2011"

Transkript

1 VUXENUTBILDNING I SAMVERKAN OCH UTVECKLING 2011

2 Konferensinformation Konferensen arrangeras av ViS, Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, tillsammans med Skolverket, Folkbildningsrådet, Sveriges kommuner och landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nitus, Linköpings universitet och Linköpings kommun. Målgrupp Alla som arbetar med vuxnas lärande t ex pedagoger, studieoch yrkesvägledare, kuratorer, bibliotekarier, skolledare, politiker och andra verksamma inom komvux, sfi, särvux, studieförbund, folkhögskolor, universitet och högskolor, folkbibliotek, utbildningsföretag samt tjänstemän inom handikapporganisationer, arbetsförmedling, försäkringskassa, flyktingmottagningar och fackföreningsrörelsen. Arbetsformer Såväl storföreläsningar med ett övergripande perspektiv som workshops, seminarier och föreläsningar arrangeras. Idé- och företagsutställningar finns som komplement. Tid och plats Konferensen Vuxenutbildning i samverkan och utveckling äger rum den mars 2011 och är förlagd till Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 i Linköping. Från tågstationen i Linköping är det ca 10 minuters promenad till Linköping Konsert & Kongress. Mer information om Linköping Konsert & Kongress, se Deltagaranmälan Sista anmälningsdag är den 8 februari Därefter tar vi emot anmälningar i mån av plats. Anmälan är bindande och görs online via konferensens webbplats på Om du inte har tillgång till Internet eller har frågor om anmälan vänligen kontakta Travel Team (se till höger). Seminariedeltagande För att kunna organisera seminarierna på bästa sätt ber vi dig att ange vilka seminarier du är intresserad att ta del av. Varje seminarium har en kod som du anger på anmälningsformuläret. Observera att seminarievalen inte ska uppfattas som platsgaranti utan mer som en intresseanmälan så vi ska kunna fördela lokalerna efter antalet intresserade. I mån av plats har du tillträde till alla seminarier, förutsatt att du betalat avgiften, se nedan. På konferensen kommer det att finnas ett mer detaljerat program, med uppgifter om lokaler och tider. Moms 25 % är inte inkluderat i ovanstående priser. I konferensavgiften ingår utöver deltagande i de olika programpunkterna och utställningen även lunch, kaffe och mingelbuffé. I avgiften ingår ej resor och logi. Mingel med lättare buffé I anmälningsavgiften ingår en mingeltallrik klockan den 22 mars. Den serveras i direkt anslutning till att dagen avslutas och där kan du passa på att nätverka och träffa andra inom vuxenutbildningsområdet. Anmälan till mingeltallriken görs på anmälningsformuläret. Hotellbokning Travel Team hjälper dig med hotellbokning. Hotellbokningen gör du i samband med anmälan. Samtliga namngivna hotell ligger centralt i Linköping. OBS! Sista datum för hotellbokning är den 8 februari. Efter detta datum kan inte hotellrum eller angivet pris garanteras. Hotellbokningen faktureras tillsammans med konferensavgiften om hotellrum bokats via anmälningsformuläret. Har du frågor om hotellbokningen kontakta Travel Team, se nedan. För att undvika kostnader i samband med eventuell avbeställning skall avbokning ske senast två veckor innan ankomst. För detaljerade regler se Avtal i anmälningsförfarandet. Bekräftelse Bekräftelse på ditt deltagande och eventuell hotellbokning skickas direkt via mail. Efter genomförd anmälan skall en bekräftelse komma på mail inom 10 minuter. Faktura skickas inom två veckor från genomförd anmälan. Avbeställning Avbokning av deltagande i konferensen skall ske skriftligt till Travel Team AB. Vid avbeställning mottagen av Travel Team AB fram till den 15 februari debiteras en avgift på 600 kr i administrativ kostnad. Efter den 15 februari, dock senast den 1 mars debiteras 50 % av konferensavgiften. Efter den 1 mars debiteras en avbokningsavgift motsvarande hela konferensavgiften. Anmälan kan dock övertas av annan person från samma organisation. Priser, anmälan och betalning Hel konferensavgift för medlemmar i ViS Hel konferensavgift för icke medlemmar Dagavgift 22 mars Dagavgift 23 mars kr kr kr kr Utställning Under konferensen pågår också en utställning där olika aktörer har möjlighet att presentera sig, t ex läromedelsföretag, utbildningsanordnare och företag. För mer information och bokning kontakta Kristina Midander, se till höger.

3 Behandling och publicering av personuppgifter Konferensdeltagarnas personuppgifter kommer att behövas även efter konferensens genomförande. Detta för redovisning av vad som framkommit under konferensen, för statistiska ändamål och för utskick av och information om framtida konferenser inom ämnesområdet. Därutöver kommer personuppgifterna i vissa fall att överföras till andra företag som medverkar i konferensen för utskick av erbjudanden direkt från dem. För denna hantering behöver vi ditt godkännande i form av ett kryss i aktuell ruta när du anmäler dig via Internet. Tillgänglighet Konferensen arrangeras med målsättningen att vara tillgänglig för alla. Vi ber dig som har särskilda behov att ange dessa på avsedd plats på anmälningsformuläret. Frågor kring konferensen Anmälan och hotell Travel Team AB Tina Malmström Tel: E-post: Konferensens kontaktperson Ulrika Grönqvist, tfn Utställningen, frågor och bokning Kristina Midander, tfn Arrangörer

4 Program Tisdagen den 22 mars Inregistrering och kaffe Samlingsmusik Välkommen Mikael Andersson, moderator Ann-Cathrine Hjerdt, Linköpings borgmästare Vuxenutbildningens framtida möjligheter Nyamko Sabuni (FP), vuxenutbildningsminister Bensträckare Musikinslag med Liljeholmens folkhögskola Lära för livet Wanja Lundby-Wedin, ordförande för LO Lunch och utställningsbesök Parallella seminarier T 01 T Kaffe och utställningsbesök Parallella seminarier T 30 T Mingel med lättare förtäring och utställningsbesök ViS årsmöte

5 Onsdagen den 23 mars Inledning Mikael Andersson, moderator Glada Hudik Pär Johansson, grundare av och ledare för Glada Hudik-teatern Kaffe och utställningsbesök Parallella föreläsningar O 01 O Lunch och utställningsbesök Parallella seminarier O Kaffe med utställningsbesök Kvinnor, män och alla vi andra Claes Smith/Sara Lund, Affärer med Nöje AB Avslutning

6 Parallella seminarier och föreläsningar TISDAG 22 MARS :00 Organisering och pedagogik inom individuella programmet och grundläggande vux Individuella programmet och grundläggande vux är två parallella spår i det svenska utbildningssystemet. Det som skiljer är om man klassificeras som ungdom eller vuxen om man är över eller under 20. Vi har studerat organisering och pedagogik inom dessa skolformer och funnit stora skillnader som rör klassiska och kritiska frågor om ungdomsutbildning och vuxenutbildning. Vi vill diskutera våra studier och bjuder in till en workshop där era erfarenheter lyfts fram och blir värdefulla för våra fortsatta studier. Ingrid Henning Loeb, IPS, Göteborgs universitet Anm kod T01 Att bli vuxenlärare politik och utbildningsvägar I seminariet behandlas politiken om och utbildningsvägar för att bli vuxenlärare idag och i den nya lärarutbildning som startar hösten Seminariet grundas i ett europeiskt forskningsprojekt kring vilka möjligheter som finns att utbilda sig till vuxenlärare, varför vi också gör europeiska jämförelser. (Innehållet utvecklas vidare i ett annat seminarium Att bli vuxenlärare blivande vuxenutbildare berättar.) Per Andersson och Susanne Köpsén, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och Lärande (IBL), Avd. för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (VUFo) Anm kod T02 Lärlingsutbildning i praktiken Lärlingsutbildning en alternativ studieväg. Så här har Norra Västmanlands Utbildningsförbund organiserat utbildningen i praktiken. Margareta Nylander och Gun Mackrory, Norra Västmanlands Utbildningsförbund Anm kod T03 Efter den här kursen är jag en stark kvinna Presentation av FogelstadAkademins medborgarutbildning för invandrarkvinnor. Utbildningen syftar till att deltagarna ska veta mer om medborgarskapet och sitt eget ansvar veta mer om hur samhället fungerar, och vilka tankar som är viktiga för samhället känna att de hör hemma i Sverige bli väckta till engagemang utveckla sitt mod så att de vågar engagera sig i samhällets uppgifter söka samband mellan handens, hjärtats och hjärnans arbete, mellan hemmets värld och samhället utveckla sin självständighet Sirpa Abben och Karin Lantz, FogelstadAkademins medborgarutbildning för invandrarkvinnor Anm kod T04 Framgångsrik modell inom sfi Gävleborg Gävleborg bedriver framgångsrikt en modell som bygger på ett unikt samarbete mellan alla länets tio kommuner, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen som samordnare. Deltagare från hela länet erbjuds att delta i arbetsmarknadsutbildningar med integrerad sfi i samarbete med Lernia utbildning. Följ med på hela resan! Lernia/Gävleborg berättar om möjligheter och svårigheter kring hur modellen arbetats fram, samt själva implementeringen i de olika verksamheterna. Dessutom visas exempel på planeringsarbete, rekrytering och urval, genomförande, uppföljning och resultat. Veronica Vasic, Lernia utbildning AB och Maria Berg, Länsstyrelsen Gävleborg Anm kod T05 Att blogga i svenska som andraspråksundervisningen didaktiska tillvägagångssätt Seminarieledaren arbetar med bloggande i svenska som andraspråk på både grundläggande nivå och på gymnasienivå och skriver samtidigt en D-uppsats i svenska och lärande om detta arbete. Hon har det sociokulturella perspektivet på lärande och bloggen blir ett verktyg för eleverna att uttrycka sig i ett kommunikativt sammanhang till flera läsare i stället för att bara skriva till läraren. Stina Thunberg, Vuxenutbildningen Luleå Anm kod T06 Strukturerad validering inom omvårdnadsutbildningen Vilken kompetens har medarbetaren eller den som ska anställas och vilken kompetens behöver verksamheten. Vilken kunskap har en individ som kan tillgodoräknas i en utbildning. Varje individ är unik och ska bedömas med en objektiv metod oavsett var i landet man bor. Välkommen till ett seminarium om hur kompetensbedömningar kan göras på ett strukturerat, objektivt och för individen tydligt sätt. En metod för kartläggning och validering som utförs i användarvänliga datorprogram presenteras också. Anita Nordlund, MedLearn Anm kod T07 Lärlingslotsen vuxenlärling i region Jämtland Projektet Lärlingslotsen ska skapa ett system för lärlingsutbildning för vuxna. Att bygga flexibla system genom nyttjande av befintliga system, testa modeller genom lärlingsförsök samt presentera hållbar ekonomisk lösning för fortsatt verksamhet efter projekt. Projektägare är Regionförbundet Jämtland. Jan Zakrisson, Region Jämtland, projekt Lärlingslotsen Anm kod T08 Nyckelkompetenser för vuxenutbildare Kvalifikationerna hos dem som har till uppgift att hjälpa andra vuxna att lära anses vara av avgörande betydelse för ett samhälles utveckling i en allt hårdare ekonomisk konkurrensklimat. En vuxenutbildare i sin mer eller mindre professionella verk-

7 samhet förväntas initiera, stödja och värdera lärande processer hos vuxna i arbetslivet och i utbildning, såväl formell som informell. På seminariet presenteras resultat från det pågående EU-projektet Qf2Teach Qualified to Teach - som genomförs inom ramen för LEONARDO DA VINCI Lifelong Learning Programme i samarbete med 7 andra EU-länder. Projektets syfte är att kartlägga den kärnkompetens som vuxenutbildare bör besitta idag och i framtiden samt utveckla ett forskningsbaserad nationell kvalifikationsram - knuten till den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF) -för den professionella gruppen vuxenutbildare. Petros Gougoulakis och Agnieszka Bron, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet Anm kod T09 Förhållandet mellan vuxenutbildning och validering Föreläsningen ämnar diskutera några av de ideal som skrivs fram som grundläggande inom vuxenutbildning och förhållandet mellan dessa ideal och olika former av validering. Fredrik Sandberg, Linköpings universitet, IBL/VUFo Anm kod T10 I språkandet blir kunskap till I kunskapssamhället ställs vi allt som oftast inför skriftspråksbaserad, abstrakt information som vi förväntas ta del av, kritiskt granska, ifrågasätta och omskapa till något eget. Språk och lärande hör nära samman, men när människors vardagsspråk ska möta sådana texter kan språkandet skapa problem. Mitt seminarium kommer att handla om två möten mellan teori och praktik, ord och handling. Det första är hämtat från min avhandling som beskriver hur en grupp brandmän som konsekvent framhåller att de är praktiker och inte teoretiker förhåller sig till den språkburna kunskapen och det språkburna kunskapandet i sin yrkesutbildning. Det andra handlar om ett lärandeprojekt om taktik, ledning och ledarskap på en brandstation. Båda studierna visar hur lärande kommer till stånd med hjälp av ord och handling i möten mellan olika undervisningsaktörer. De visar hur aktörernas bakgrund, föreställningar och förhållningssätt gentemot undervisningens innehåll och form kan hindra eller främja meningsfullt lärande. Men framför allt visar de hur viktig lärarens roll är när det gäller att skapa förutsättningar för kommunikation och lärande i en undervisningssituation. Anna-Lena Göransson, Karlstads universitet, Utbildningsvetenskap Anm kod T11 Vad händer inom grundläggande komvux, sfi och särvux? Seminariet tar upp de kommande förändringarna inom ovan nämnda skolformer. Suzanne Mehrens och Jan Lindblom, Skolverket Anm kod T12 Kompetensförsäkring att finansiera vuxnas kompetensutveckling Kompetenskonton, kompetenssparande, individuell kompetensförsäkring är olika namn på försök att skapa ett allmänt system för vuxnas kompetensutveckling. Seminariet belyser denna utveckling och redogör för de förslag som framförts och som nu diskuteras. Sven Salin och Kjell Johansson Anm kod T13 Flexlär världens bästa metod för att eleverna ska nå målen i matematik Sundsvalls kommunala vuxenutbildning har utvecklat Flexlär med ett häpnadsväckande resultat. Genom att kombinera flexibelt lärande med formativ bedömning samt en kontinuerlig uppföljning enligt fastställd matris, blir eleverna mera delaktiga och medvetna i lärprocessen. Lärarnas effektiva samarbete kring ett gemensamt studiematerial ökar utrymmet för att anpassa undervisningen efter varje elevs behov och nivå. Läraren och eleven får därmed också en tätare och bättre individuell kontakt. Undervisningen är inte knuten till en lärare utan lärarresurser kan lätt omfördelas efter behov. Flexlär har hos oss inneburit att flera elever som börjar, slutar med betyg i sin hand! Monika Lundberg, Linda Wiklund och Agneta Marsell, Komvux Sundsvall Anm kod T14 Ångest-TV i undervisningen Hur kan man jobba med ångest, depression, självmord, manier och annat som rör psykisk ohälsa i undervisningen. Producenten Åsa Tolgraven berättar om hur de tänkte med TV-serien Inferno. Och mediepedagog Björn Appelgren leder en workshop om användning. Åsa Tolgraven och Björn Appelgren, UR Anm kod T15 UR satsar på litteraturen UR har just nu tre stora satsningar på program som presenterar god litteratur till läsning: En bok, en författare; Hej litteraturen!; och Ett evigt berättande. Bernt Kviberg, Helene Näslund,Lisbeth Schulz-Contreras och Katja Troell, UR Anm kod T16 Vad lärare kan som ingen annan kan Seminariet behandlar frågan om hur exklusiv lärarkompetens måste beskrivas och vilka skilda faktorer det är som gör att lärande uppstår som en konsekvens av undervisning i analoga såväl som digitala tider. Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Anm kod T17 Validering av vuxnas kunnande från skolbänk till arbetsplats Det finns flera orsaker till att intresset för vuxnas kunnande har ökat, bland annat att vi anses leva i ett kunskapssamhälle. Det har också skett en förskjutning från vuxnas utbildningsnivå och formella meriter till att uppmärksamma det personliga erfarenhetsmässiga kunnande som utvecklas i olika miljöer, inte minst på arbetsplatsen. Lars Gustafsson, NCM, Göteborgs universitet och Lars Mouwitz, NCM/Växjö universitet Anm kod T18

8 Hur förena folkhögskolans frihet med ett gemensamt studeranderättsligt råd? Situationen för kursdeltagare på svenska folkhögskolor har beskrivits som att de befinner sig i ett rättsligt vakuum. För att komma tillrätta med det har Sveriges folkhögskolor gett Folkbildningsrådet i uppdrag att inrätta ett studeranderättsligt råd. Linda Rosén Anm kod T19 Vuxnas lärande i ett EU-perspektiv Vad händer inom EU när det gäller vuxnas lärande? Vilka är utmaningarna? Vad kan vi som bor i Europa lära av varandra? Hur kan svenska vuxenutbildare delta i arbetet för att fler vuxna ska få tillgång till lärande? Britta Lejon och Ingegerd Akselsson Le Douaron, FOLAC Anm kod T20 Folkhögskola för alla? Under våren och hösten 2010 genomförde Folkbildningsrådet en undersökning bland deltagare vid folkhögskola Deltagarna fick besvara frågor om varför de läst vid folkhögskola, hur de bedömde sina studier och om studierna påverkat deras senare yrkes- och livsval. I undersökningen ägnades särskild uppmärksamhet åt deltagare med funktionsnedsättning och deras erfarenheter. Eva Åström, Folkbildningsrådet Anm kod T21 Pedagogens nya roll på nätet Om gruppmötet, kultur, verktyg och förhållningssätt för vuxenutbildare. Nätsamhället skapar möjligheter och utmaningar för kursutveckling Ullrika Knutsson Anm kod T22 Kolla källan En bildningskompetens för vuxenutbildningen om att söka på nätet och värdera informationen. Annika Hulthén Anm kod T23 Arena för företagande- att stimulera till företagande Hur kan vi stimulera viljan till nyföretagande? Hur kan vi bidra till ökad förståelse för företagande och företagandets villkor? Hur kan vi bidra till ett ökat kunnande att driva företag? Hur kan vi stödja de kvinnor som redan driver företag? Hur kan vi motivera de kvinnor som driver företag att våga växa? Regeringen har anslagit medel för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med särskild inriktning mot kvinnors entreprenörskap. Ett av folkbildningens projekt 2010 var Arena För Företagande som drevs av Hjälmareds folkhögskola. Ellen Karlsson och Lina Holgersson ger exempel på kursupplägg och tillvägagångssätt. Mikael Lindgren, Hjälmareds folkhögskola Anm kod T24 Kvalitet i valideringsproceduren Tova Stenlund arbetar på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Seminariet kommer att handla om kvalitetsaspekter som är viktiga att ta hänsyn till för att bedömningen av reell kompetens, dvs valideringen, ska kunna räknas som rättvis och tillförlitlig. Tova Stenlund, Umeå universitet Anm kod T25 Studiemedel till studerande på grundskolenivå Beskrivning av kringförutsättningar för studiestöd för de som läser på grundskolenivå. CSNs analys och förslag. Högre bidrag till ungdomar. Information om nya regler och rutiner m.m. Margaretha Holmlund, CSN Anm kod T26 TISDAG 22 MARS :00 Att bli vuxenlärare blivande vuxenlärare berättar Hur blir man vuxenlärare? Detta seminarium tar upp resultat från ett europeiskt forskningsprojekt om hur blivande vuxenlärare/utbildare utvecklar sin professionella identitet, med utgångspunkt i hur denna grupp i intervjuer berättat om sin väg till att bli lärare. (I ett annat seminarium behandlas politiken och strukturella förutsättningar för att bli vuxenlärare Att bli vuxenlärare politik och utbildningsvägar ) Per Andersson och Susanne Köpsén, Linköpings universitet, IBL/VUFo Anm kod T30 Andraspråksinlärning med hinder på vägen Kartläggning och test av andraspråksinlärare där utvecklingen av svenska språket inte går som förväntat. Kan det vara dyslexi eller något annat som påverkar andraspråksutvecklingen? Cathrin Hafström, Vuxenutbildning Stockholm Anm kod T31 Alternativ väg till arbete I projektet som bedrivs på Julita gård lär sig nyanlända flyktingar och invandrare svenska språket och får en yrkeserfarenhet. Målet är att förkorta tiden till egen försörjning genom att deltagarna får arbetslivserfarenhet med yrkeskunskap, förbättrade språkkunskaper. Lars Lindgren, Flens kommun Anm kod T32 Sfi för traumaskadade Sedan 2006 har Hagabergs folkhögskola i Södertälje tagit emot Sfi-elever med svåra traumatiska upplevelser bakom sig, främst från Irak. Vad Innebär PTST (post traumatic stress disorder)? Vilka symtom är vanliga och hur påverkar det en undervisningssituation? Vad kan man tänka på för att underlätta inlärningen? Två lärare delar med sig av sina erfarenheter. Kerstin Möller och Åsa Farmery, Hagabergs folkhögskola Anm kod T33

9 Integration genom vuxenutbildning En studie av invandrares möjligheter till studier. En nordisk jämförelse. (men huvudvikt vid Sverige) Per-Olof Thång och Monica Larson, Göteborgs universitet Anm kod T34 ISEA-modellen för validering och kompetensutveckling inom vård och omsorg FoU Institutet ISEA är en ideell förening vars syfte är, att på vetenskaplig grund, utveckla en branschneutral metod som är kvalitetssäkrad, effektiv, användarcentrerad och verklighetsanpassad. ISEA erbjuder pedagogik och metodik för validering och kompetensutveckling med stöd av modern IT-teknik. Metoden ger anställda inom vård- och omsorg förutsättningen att bedriva en verksamhet som är av hög kvalitet, effektiv och av stor samhällsnytta. Syftet med föreläsningen/seminariet är att visa hur validering av befintliga kunskaper och kompetenser från arbete i vård och omsorg kan göras med stöd av modern IT-teknologi. Praktisk kompetens valideras i realtid i en specifikt uppbyggd valideringslägenhet och teoretisk validering genomförs direkt i IT-verktyget. Valideringen mäts mot Omvårdnadsprogrammets kurs Vård- och omsorgsarbete och delbetyg sätts på validerad kompetens. Efter validering kopplas individuellt anpassad kompetensutveckling till de eventuella kunskapsmål som behöver kompletteras. Marianne Andrén, ISEA, Institute for Skill Supply by E-Assessment Anm kod T35 Validering i svenskt och nordiskt perspektiv YH-myndighetens arbete med en nationell struktur för validering samt Skolverkets arbete i syfte att stödja validering mot kursplaner redovisas. Validering i ett nordiskt perspektiv belyses. Asta Modig, NVL/Skolverket och Anna Kahlson, Myndigheten för yrkeshögskolan Anm kod T36 Överraskning och reflektion Precis som titeln avslöjar kommer seminariet att handla om vad lärarstudenter reflekterar över när de ser sig själva på video. De lärarstudenter som ingått i den refererade studien arbetar alla på folkhögskolor men utan att ha en formell lärarexamen. Resultaten visar att lärarstudenterna när de ser på videon från den egna undervisningen ser sin egen brist på lyhördhet och uppmärksamhet i förhållande till deltagarna, men att de också ofta blir överraskade över att se en professionell lärare agera. Med detta som underlag menar jag att lärare även i andra skolformer för vuxna kan diskutera på vilka olika sätt vuxenlärare stimuleras till att reflektera över sin egen undervisning. Att använda video kan vara värdefullt för många vuxenlärare, förslagsvis som underlag för kollegahandledning. Eva-Marie Harlin, Linköpings universitet, IBL/VUFo Anm kod T37 Hur dagens pedagogik underlättat eller försvårat elevernas inlärning Trender inom dagens pedagogik är elevautonomi, användning av teknik och inlämningsuppgifter i stället för examination. Metoder framhålls framför ämnesinnehåll för eleverna, och pedagogik framför ämneskunnighet hos lärarna. Varför fungerar inte den här pedagogiken? Inger Enkvist, Lunds universitet Anm kod T38 Aktionsforskning som verktyg för didaktisk utveckling Utgångspunkten för seminariet är att lärare ses som centrala aktörer i skolutveckling. Hur kan lärare utveckla didaktiska verktyg som utgår från de professionella aktörernas verksamhet? Presentationen fokuserar hur förändringsarbete med design utifrån bottom-up perspektiv kan forma både vetenskaplig och kritisk distans samt bekräfta professionsspecifik och erfarenhetsbaserad kunskap förutsättningar för didaktiskt nytänkande i utbildning och undervisning?!! Katarina Sipos Zackrisson, Stockholms universitet Anm kod T39 Vuxenutbildning i förändring inför reformerna Här belyser företrädare för några kommuner hur de utifrån sina olika förutsättningar ser på implementeringsarbetet med reformerna. Möjligheter och utmaningar lyfts. Skolverket som har i uppdrag att informera om reformerna och stödja genomförandet inleder seminariet med information kring gymnasiereformen ur ett vuxenperspektiv. Maria Skoglöf, Undervisningsråd, Skolverket, vuxenutbildningsenheten Anm kod T40 Gå över gränsen! Hitta impulser till utveckling genom internationellt samarbete! Genom Internationella programkontoret, en myndighet under utbildningsdepartementet, kan ni finna vägar till inspirerande utbyten. På seminariet presenteras våra program inom vuxenutbildningen. Kerstin Hagblom, Internationella programkontoret Anm kod T41 Att ansöka om YH-utbildning Myndigheten beskriver vad som krävs för att bedriva yrkeshögskoleutbildning, vilka kriterier ansökan bedöms på samt omvärldsanalysarbete. Johan Blom och Björn Scheele, Myndigheten för yrkeshögskolan Anm kod T42 Var fjärde svensk behöver lättläst I Sverige ställs höga krav på att medborgaren kan läsa, förstå och använda text. Men var fjärde vuxen kan inte läsa och återberätta en vanlig nyhetsartikel. För den som har svårt att läsa och skriva finns allt färre jobb att välja mellan och man har svårt att delta i den demokratiska processen. Vi berättar mer om de olika grupperna och hur man med hjälp av lättlästa nyheter, litteratur och information kan hjälpa dem att komma vidare. Malin Elgbom, Centrum för lättläst Anm kod T43 Läs- och skrivakademin i Södertälje Läs- och Skrivakademin erbjuder: dyslexiutredning/ dyskalkyliutredning, en individuell utbildningsplan som läggs upp för att förbättra läs- och skrivförmågan, enskild

10 träning/fortbildning tillsammans med utbildare, arbetsanpassade åtgärder för att underlätta i vardagen, utbildning i alternativa verktyg, utfärdande av intyg för högskoleprov, körkort eller högskolestudier och engelska för dyslektiker. Pia Eriksson och Ewa Davidsson, Vuxenutbildningen Södertälje Anm kod T44 Varför är det så svårt att bli godkänd i matematik? - Reflektioner kring vuxenutbildningens matematikresultat Det är svårare att bli godkänd i matematik än i många andra kurser. Vilka kan orsakerna vara och hur kan resultaten förbättras? Seminarieledaren är projektledare för projektet Nationella prov. Peter Nyström, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap, avd. Beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet Anm kod T45 Vad gör Skolinspektionen inom vuxenutbildningen? Vad ser tillsynsmyndigheten inom dagens vuxenutbildning? Vad visar regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskningar inom vux? Hur arbetar man med tillsyn av enskilda anordnare med betygsrätt? Hur sker tillsyn av klientutbildning inom Kriminalvården? Seminariet beskriver Skolinspektionens arbete inom vuxenutbildningen. Agneta Sandén och Ewa Hallberg, Skolinspektionen Anm kod T46 Sfi på folkhögskola Vad kan folkhögskolornas pedagogik och studiemiljö betyda i Sfi-undervisningen? Per-Inge Andersson, Hyllie park Anm kod T50 Sociala medier och pedagogiska resurser för kursverksamheten. Nya pedagogiska resurssidor och konkreta verktyg för kursverksamhet som twitter, facebook mm. Lars-Göran Karlsson, Folkbildningsrådet/Folkbildningsnätet Anm kod T51 Öppna pedagogiska lärresurser Digitala studiematerial. Om den växande internationella dela-kulturen för pedagoger. Ronny Schueler, Folkbildningsrådet/Folkbildningsnätet Anm kod T52 Framtiden för Public service i utbildningsvärlden Erik Fichtelius, UR Anm kod T53 Fängelse en plats för lärande? Vuxenutbildning oberoende av tid och plats i fängelse ställs detta på sin spets. Hur bedriver man formell vuxenutbildning i en miljö där deltagarna förflyttas mellan olika anstalter, där säkerhet har prio ett, där Internet inte är tillåtet för de intagna och med bara ett par lärare på varje anstalt, men med ca 130 kurser inom allmän utbildning? Lena Axelsson, Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping Anm kod T47 Bli en aktiv medborgare Från att reagera till att agera. Hur kan vi stödja våra studerande i att skaffa sig ett inflytande över sitt eget liv och samhällsutvecklingen? Gunilla Andersson, Glokala folkhögskolan i Malmö Anm kod T48 Ung och arbetslös! Hur rekryterar man ungdomar som hoppat av skolan? Hur motiverar man på bästa sätt? Vad är framgångsfaktorer i ett kursupplägg? Hur skapar man förutsättningar för att ungdomarna ska fortsätta framåt efter kursens slut? Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet och Folkhögskolorna genomför sedan februari 2010 Förberedande Folkhögskolekurser riktade till arbetslösa ungdomar som fyllt 16 men inte 25 år och som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola Marieborgs Folkhögskola och Arbetsförmedlingen Norrköping berättar om samarbetet, ger exempel på upplägg och tillvägagångssätt. Lena Östlund, Folkbildningsrådet Anm kod T49

11 ONSDAG 23 MARS KL ONSDAG 23 MARS EQF/NQF och ECVET verktyg för utveckling av yrkesutbildning i Sverige och Europa Inom Europa har sedan 2000 arbetats fram en rad verktyg som ska stärka och utveckla yrkesutbildningen. EQF/NQF och ECVET är några av dessa verktyg. Hur kommer dessa verktyg att påverka utbildningen och arbetslivet i vårt land? Stefan Skimutis, Myndigheten för yrkeshögskolan Anm kod O01 Världens utmaning för svensk vuxenutbildning Samtal om hur svensk vuxenutbildning, trots att den är bland de bättre i världen, så mycket utgår från det svenska att den passar dåligt som verktyg i integrationspolitiken. Kent Andersson, Malmö stad och Arjun Bakshi, Arbetslivskontoret i Södertälje Anm kod O02 Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? En genomgång av framtidsbranscher och kompetenser. Fredrik Ribbing, Arbetsförmedlingens huvudkontor Anm kod O03 Glada Hudik (fördjupning från förmiddagens föreläsning) Fortsättning på morgonpasset om utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare i Glada Hudik. Pär Johansson Anm kod O04 Fortsatt reformering av vuxenutbildningen Presentation av och kommentarer till pågående och kommande reformering av vuxenutbildningen Amelie von Zweigkberg, Utbildningsdepartementet Anm kod O05 Pedagogik och kunskapsbildning i vuxenutbildning Bernt Gustavsson, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet Anm kod O06 Flex i sfi i Södertälje Flexi möter behovet av en flexibel och individuell undervisning. Utifrån Flexis schema kan den studerande plocka ihop sitt eget schema efter behov och kunskap. Maria Schiller, Vuxenutbildningen i Södertälje Anm kod O20 Alternativt verktyg i lärandet IT kan göra skillnad För studerande med funktionsnedsättning kan IT vara ett medel att i högre grad nå målen. Datorn ger möjlighet till ett lärande utifrån vars och ens behov. Läsning, skrivning, finmotorik och motivation stöds av IT i många olika former. Med IT görs information och läromedel tillgängliga för alla. Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar rådgivare med kompetens kring IT för elever med funktionsnedsättningar. Under föreläsningen ges exempel på användning av alternativa verktyg i praktiken användbarhet i olika studiesituationer. Morgan Henricson, Specialpedagogiska skolmyndigheten Anm kod O21 Mångfaldig folkbildning tre minoriteters egna bildningsverksamheter På detta seminarium diskuteras resultaten från ett forskningsprojekt med utgångspunkt i den nyetablering inom folkbildningens område som skett i och med att romer och muslimer startat egna folkbildningsverksamheter. Projektets övergripande syfte har varit att få en fördjupad förståelse av vad det är som händer i samband med denna etablering, d.v.s. hur etableringen kan förstås. Förutom det på muslimsk grund bildade studieförbundet Ibn Rush, Kista folkhögskola, som också bygger på en muslimsk grund, samt romernas folkhögskola i Agnesberg har samernas bildningsverksamhet i Jokkmokk studerats. Samerna har gjort en omvänd resa från att ha haft en egen folkhögskola till att i dag ha ett Utbildningscenter som står utanför folkbildningens ram. Forskningsprojektet har finansierats av Folkbildningsrådet. Lisbeth Eriksson och Robert Aman, Linköpings universitet, IBL/VUFo Anm kod O22 Öka tryggheten för invandrare genom sfi-materialet om samhällets nödnummer 112 Som presentation av mig kan det till exempel stå: Eva Bernhardtson, Svenska Stenarna, läromedelsförfattare, föreläsare och tidigare sfi-lärare. Skapare av information till invandrare om samhällets nödnummer 112. Att arbeta med autentisk samhällsinformation som samtidigt ger livsviktig språklig träning. Att förmedla vad som är en nödsituation och hur man ska agera i en sådan. Att arbeta med texter, dialoger, bilder och situationer som finns att ladda ner från nätet. Eva Bernhardtson, Svenska Stenarna, Veronica Vasic Abrahamsson, Lernia utbildning Anm kod O23

VUXENUTBILDNINGS- KONFERENSEN

VUXENUTBILDNINGS- KONFERENSEN VUXENUTBILDNINGS- KONFERENSEN VAD VÄNTAR RUNT HÖRNET? 15-16 mars 2010 STOCKHOLM ARRANGÖR Konferensinformation Arrangör Konferensen arrangeras av ViS, Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan. Målgrupp

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

www.diu.se/framtidenslarande

www.diu.se/framtidenslarande Konferens16-17 maj 2013, på Waterfront i Stockholm Upptakt med seminarier och TeachMeet 15 maj PROGRAM Välkommen till intensiva dagar med framtidens lärande i fokus! www.diu.se/framtidenslarande Framtidens

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg www.skolledarexpo.se Program Tor Andersson Jan Björklund Daniel Berr Micael Dahlén Anna Ekström Andy Hargreaves Anna-Karin Hatt Carl Heath Tommy Iseskog Torkel Klingberg Tomas Kroksmark Eva Larsson Christian

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam?

Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam? Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam? En undersökning av gymnasieskolornas hemsidor inom Göteborgsregionen (GR). Maria Johannessen LAU690 Handledare: Jan Strid Examinator:

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen?

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Fri eller ofri? Ann-Christin Lindberg Institutionen för Pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Vårdpedagogik

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Utveckla välfärdenmed Europeiska

Utveckla välfärdenmed Europeiska Foto: Hassela Helpline Utveckla välfärdenmed Europeiska socialfonden dropouts När ungdomar hamnar utanför 4 Politiker tycker: Eva Nypelius (C) 16 Anders Teljebäck (S) 22 Språksatsning gav bättre äldreomsorg

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Förmånen att få arbeta på BYN 3

Läs mer

Farvatten och blindskär i barnhabilitering

Farvatten och blindskär i barnhabilitering Habilitering & Hjälpmedel FoU-enheten Farvatten och blindskär i barnhabilitering Examinationspaper från en påbyggnadsutbildning Magnus Larsson Britta Högberg (red) Forsknings- och utvecklingsenheten Utgiven

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer