LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!"

Transkript

1 LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIKLÄRARE KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKESLÄRARE UTBILDNINGSPROGRAM CAMPUS OCH DISTANS lärarutbildningen vid karlstads universitet

2 REKTOR HAR ORDET lärarutbildningen vid karlstads universitet gör dig redo för framtidens skola Det finns nog inget yrke som har så stor betydelse för vår framtid som läraryrket. Skolan är grunden för hela vårt samhälle och vi står och faller med våra lärare. Läraryrket är kreativt, stimulerande, utmanande och krävande och det är också mycket komplext. Alla elever är olika och ingen dag är den andra lik. Därför är Lärarutbildningen vid Karlstads universitet innehållsrik, utmanande och kvalificerad. Att den håller hög kvalitet visas inte minst av Högskoleverkets bedömningar i samband med examensrättsprövningen Vi var nämligen ett av endast fem lärosäten som i första ansökningsomgången gavs möjlighet att utbilda lärare på alla nivåer. Eftersom Musikhögskolan Ingesund är en del av Karlstads universitet kan du även utbilda dig till musiklärare hos oss, samtidigt som du får en egen gedigen musikerutbildning. För närvarande studerar cirka studenter vid Karlstads universitet för att bli lärare. Vid Karlstads universitet har vi sedan lång tid tillbaka arbetat med lärarutbildning, dels genom att utbilda lärare för förskola, grundskola och gymnasium, dels genom att forska om skola och lärandeprocesser. Vi är öppna för nya idéer och utmaningar och erbjuder en bra balans mellan beprövad erfarenhet och de nya rön som forskningen ger oss. Eftersom både lärarens verksamhet och lärarutbildningen är så komplex, är det nödvändigt att du redan från början tillägnar dig ett reflekterande arbetssätt. Under utbildningens gång kommer du att få träna detta på flera sätt, redan från början. Du kommer också under utbildningens gång att få möjlighet att reflektera över dig själv och ditt uppdrag som blivande lärare. Detta är viktigt för att du ska kunna utveckla din egen professionalitet. Vi är övertygade om att vår lärarutbildning gör studenterna rustade för att möta de olika krav som ställs i dagens och morgondagens skola. Lärare som utbildat sig här är också attraktiva på arbetsmarknaden. För mig känns det särskilt roligt att välkomna dig till Lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Det var nämligen här jag själv utbildade mig till lärare en gång. Det har jag aldrig ångrat. Varmt välkommen till Karlstads universitet! Åsa Bergenheim Rektor vid Karlstads universitet

3 INNEHÅLL: 6 Förskollärarprogrammet, 210 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta i förskolan. Programmet ger dig gedigna kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. 8 Grundlärarprogrammet: förskoleklass och årskurs 1-3 eller årskurs 4-6, 240 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta i grundskolan. Välj att bli lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 eller i årskurs Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp eller gymnasieskolan, 300/330 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill undervisa i två eller flera ämnen. Vi har även Musiklärarprogrammet. 16 Kompletterande pedagogisk utbildning Utbildningen riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig till ämneslärare inom gymnasieskolan eller grundskolans årskurs Yrkeslärarprogrammet, 90 hp Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till yrkeslärare inom gymnasieskolan. Du förbereds för ett engagerande arbete. 20 Musiklärarprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund, 300 hp Utbildningen är en ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan och omfattar 300 hp.

4 4 bli lärare förändra framtiden Lärare är ett av världens viktigaste yrken. Kunskaper har i alla tider förts vidare från en generation till nästa. I takt med att skolan förnyas utvecklar vi vår utbildning. Vi är glada över det goda rykte som lärarutbildningen vid Karlstads universitet alltid har haft. Lärare som fått sin utbildning här är attraktiva på arbetsmarknaden. Vi är öppna för nya idéer och utmaningar och vill erbjuda en bra balans mellan beprövad erfarenhet och de nya rön som forskningen ger oss. Du som tycker om att arbeta med barn och ungdomar kan se fram emot ett spännande yrkesliv. Genom väl utvecklad samverkan med kommuner och skolor får du goda möjligheter att varva teori och praktik redan under studietiden. Musikhögskolan Ingesund är en del av Karlstads universitet. Här kan du utbilda dig till musiklärare samtidigt som du får en egen musikerutbildning. Lärarutbildningens tre olika delar Den första delen är den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) där man studerar det som är centralt för alla lärare. Denna del motsvarar ett års heltidsstudier och innehållet kan vara både gemensamt och specifikt för de olika utbildningsspåren. Beroende på vilket område du vill arbeta inom läser du ämnesstudier med olika fokus och innehåll. Vill du arbeta med att undervisa yngre barn läser du ämnesstudier som präglas av bredd och ämnen som matematik och grundläggande läs- och skrivinlärning ges stort utrymme. Studierna som förbereder dig för att arbeta med äldre ungdomar kännetecknas av ett större djup inom två eller möjligen tre olika ämnen. Den tredje delen i lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som omfattar totalt 20 veckor. Under denna tid har du regelbunden kontakt med skolan och den verksamhet du utbildar dig för. Du får, under kortare och längre perioder, inblick i det pedagogiska arbetet och dina praktiska erfarenheter knyts ihop med dina teoretiska studier under ledning av yrkesverksamma lärare. Detta gör också att du redan under studietiden får chansen att knyta värdefulla kontakter med arbetsmarknaden. Campus eller distans Vill du inte byta bostadsort kan du läsa många av våra lärarprogram på distans. Vissa distansprogram är kopplade

5 till olika lärcentrum i landet. Då söker du din utbildning genom att välja vilket lärcentrum du vill tillhöra. Du får då delta i telebildssändningar och studiegruppsarbeten på valt lärcentrum en eller flera gånger i veckan. Det ingår obligatoriska närträffar på Karlstads universitet ett antal gånger per termin. Ämneslärarutbildningen, årskurs 7-9 eller gymnasieskolan, erbjuds både på campus och på distans. Karlstad är det första universitetet i landet som startar en så bred ämneslärarutbildning på distans. Ämneslärarprogrammet kommer inte att vara kopplat till olika lärcentrum. Undervisningen sker över internet, men även här förekommer obligatoriska träffar på Karlstads universitet. Läs mer under respektive utbildning. Yrkeslärarprogrammet Du som har yrkeserfarenheter och kunskaper i yrkesämnen kan söka till yrkeslärarprogrammet. Det handlar om en nätbaserad utbildning där du deltar i undervisningen både individuelltoch i grupp. Några gånger per termin träffas ni på Karlstads universitet. Dessa träffar är obligatoriska. Kompletterande Pedagogisk utbildning För dig som är klar med dina ämnesstudier finns kompletterande pedagogisk utbildning, som bygger vidare på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter. Examen och vidare studier En lärarexamen är en yrkesexamen som kan erläggas både på grundnivå och avancerad nivå. Examensbeviset visar vilka kurser du läst och vilket verksamhetsområde din utbildning är avsedd för. En lärarexamen på avancerad nivå ger behörighet att söka forskarutbildning. Här finns möjlighet att komplettera akademiska kunskaper eller annan yrkesbakgrund med en lärarutbildning. Också för dig som söker vidareutbildning finns ett brett utbud, till exempel speciallärare, skolledare, masterprogram och forskarutbildning. 5 STUDERA UTOMLANDS Som lärarstudent vid Karlstads universitet har du möjligheter att förlägga en del av din studietid utomlands. Är du intresserad i att vistas i ett annat land, utforska en ny kultur eller kanske lära dig ett nytt språk? Du kan till exempel vara utbytesstudent vid något av de universitet runt om i världen som Karlstads universitet har utbytesavtal med. Eller du kan välja att delta i de internationaliseringssatsningar som lärarprogrammet erbjuder. Lärarstudenter kan bedriva studier inom ämnena religion, historia, samhällskunskap och geografi i samarbete med Banaras Hindu University vid vårt studiecenter i Varanasi, Indien. Det finns dessutom möjlighet att förlägga hela eller delar av en termin vid University of the Western Cape utanför Kapstaden i Sydafrika och vid Laikipia College i Kenya. Läser du engelska eller spanska kan du bedriva dina språkstudier inom ett målspråksland. Ta gärna chansen att komma ut i världen under din studietid du också! VILL DU DISKUTERA DIN VÄG TILL LÄRARYRKET? Ta gärna kontakt med studievägledarna på lärarprogrammet. Vi besvarar dina frågor om studieval och olika vägar till en lärarexamen. Du hittar mycket information på kau.se, men det kan ändå vara värdefullt att få personlig vägledning utifrån dina drömmar och studiemål. Att göra högskoleprovet är ett bra sätt att förbereda sig. Gör du högskoleprovet ökar dina chanser att komma in eftersom du placeras i ytterligare en urvalsgrupp. Kontakta lärarprogrammets studie- och karriärvägledare: Elsa Wängestam, Eva Einarsdotter och Nina Nesset, (vx), Vägledning via chat erbjuds i perioden 15 mars - 15 april. Läs mera på

6 6 FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET 210 högskolepoäng Early Years Education Programme Utbildningen startar ht -13. Se nedan för anmälningskoder, studieort och studieform. studie- och karriärvägledare: Eva Einarsdotter, PROGRAMLEDARE: Christina Andersson, Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet kan läsas både på campus eller på distans via lärcentrum. Det omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden är ljus för dig som väljer att studera på förskollärarprogrammet. Prognoser visar att utbildade förskollärare kommer att vara efterfrågade under en lång tid framöver. KONTAKT MED ARBETSLIVET Under utbildningen varvas dina teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Under dessa veckor får du pröva på ditt framtida yrke under handledning av en utbildad förskollärare. UTBILDNING Första terminen behandlar förskolan och hur synen på barn och barndom förändrats över tid. Terminen innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den andra terminen omfattar studier om barns lärande och utveckling. Teoretiska studier konkretiseras i rörelse och lek. Därefter följer ämnesstudier där innehållsliga aspekter i relation till barns språkliga, sociala och kognitiva utveckling kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I dessa terminer ingår också VFU. Termin fem ägnas åt förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Termin sex innehåller vetenskaplig metod, VFU samt ett examensarbete. Termin sju fokuserar på barns läs-, skriv- och matematiklärande. Du kan välja att läsa programmet antingen på campus eller på distans via lärcentrum. Utbildningen, både på distans och campus, genomförs på heltid och dagtid. Väljer du att läsa på distans ska du närvara på det lärcentrum du söker till för grupparbete och telebildsändningar flera dagar i veckan. Utöver detta ingår 3-4 obligatoriska närträffar vid Karlstads universitet varje termin. STUDIEGÅNG Läs hela studiegången på kau.se/utbildning FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a, se kau.se/behorighet). Förkunskapskrav enligt Gy11/Vux12, läs mer på kau.se/behorighet. STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU DISTANS Alingsås KAU Falkenberg KAU Falköping KAU Karlskoga KAU Katrineholm KAU Lindesberg KAU Nynäshamn KAU Tranås KAU Uddevalla KAU Västervik KAU EXAMEN OCH VIDARE STUDIER Utbildningen leder fram till en förskollärarexamen på grundnivå. Din examen ger dig även behörighet för undervisning i förskoleklass.

7 7 Studiegång Termin 1 Tema: Barn och barndom Utbildningsvetenskaplig kärna - Läraryrkets förutsättningar 15 hp VFU 7,5 hp Ämnesinnehåll 7,5 hp Namn: Bor: Ålder: Familj: Studerar till: Emelie Skogsberg Karlstad 22 år Särbo Förskollärare Termin 2 Tema: Lärande och utveckling Utbildningsvetenskaplig kärna fortsättning 15 hp Ämnesinnehåll 15 hp Termin 3 Tema: De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande Ämnesinnehåll 22,5 hp VFU 7,5 hp Termin 4 Tema: naturvetenskap, teknik, bild, drama Ämnesinnehåll 22,5 hp VFU 7,5 hp Termin 5 Tema: Att leda och utveckla förskolans verksamhet Utbildningsvetenskaplig kärna 22,5 hp Ämnesinnehåll 7,5 hp Termin 6 Tema: Förskolan och vetenskapliga perspektiv VFU 7,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp Examensarbete 15 hp -Jag kan inte tänka mig något roligare eller mer inspirerande yrke som höjer livskvaliteten och glädjen för alla som deltar, än just lärare, säger Emelie Skogsberg. Hur är det att vara lärarstudent vid Karlstads universitet? -Det är superkul, speciellt om man vill engagera sig i något utanför skolan. Det är samtidigt väldigt roligt att träffa nya människor inom utbildningen såsom i lärarnas studentförening LÄSK. Jag ser fram mot att få arbeta med människor, som är subjektiva varelser där det sker ständig förändring och därför blir en utmaning att ta sig an! Emelie engagerar sig även utanför föreläsningarna. -Jag engagerar mig i LÄSK, där jag har hoppat in som ordförande i utbildningsutskottet under hösten och nu har jag blivit vald till kassör. Jag ser till att få ut så mycket som möjligt av utbildningen och vill ha bra betyg för att jag sedan ska kunna känna mig trygg i min yrkesroll när jag är färdig. Om tio år, vad gör du då? -Jag kanske håller på att utbilda mig vidare till rektor, specialpedagog eller kanske försöker driva igenom ett forskningsprojekt, vem vet? Termin 7 Tema: Barns läs-, skriv- och matematiklärande Ämnesinnehåll 30 hp

8 8 GRUNDLÄRARPROGRAMMET: FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLANS ÅRSKURS högskolepoäng Primary Education Programme: Teaching in preschool class and grades 1-3 Utbildningen startar ht -13. Se nedan för anmälningskoder, studieort och studieform. studie- och karriärvägledare: Nina Nesset, PROGRAMLEDARE: Annelie Bodén, Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan. Ett mycket viktigt, kreativt och spännande jobb! Grundlärarprogrammet ges med två olika inriktningar både på campus och på distans. Väljer du förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 får du breda kunskaper i flera ämnen. Utbildningen handlar bland annat om hur man ger de grundläggande färdigheterna i att läsa, skriva och räkna. Under VFU:n får du nära kontakt med skolans vardag. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. ARBETSMARKNAD Lärare som är utbildade på Karlstads universitet har ett gott rykte och är attraktiva på arbetsmarknaden. Framtidens arbetsmarknad för välutbildade lärare ser mycket bra ut. UTBILDNING Vilka kurser du läser och i vilken omfattning, beror på vald inriktning. Alla inriktningar inleds dock med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I samband med ämnesstudierna läggs fokus på utveckling av barns läs- och skrivförmåga och matematiska begreppsförståelse. Utöver detta läser du ämneskurser som innehåller engelska, SO-ämnen samt NO-ämnen och teknik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Både inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 respektive årskurs 4-6 går att läsa på distans via lärcentrum. (För mer information om distansstudier se Lärare: allmän information på sid 4.) EXAMEN OCH VIDARE STUDIER Efter avslutade studier kan du söka lärarexamen på avancerad nivå. Examensbeviset visar vilket verksamhetsområde din utbildning är avsedd för. En lärarexamen på avancerad nivå ger behörighet för forskarutbildning. Du kan även söka utbildning på avancerad nivå till speciallärare. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs. KONTAKT MED ARBETSLIVET Dina teoretiska studier varvas med verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du kommer även att möta yrkesverksamma lärare i undervisningen på universitetet. FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 b, se kau.se/behorighet). Förkunskapskrav enligt Gy11/ Vux12, läs mer på kau.se/behorighet. Anmälningskoder STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU DISTANS Alingsås KAU Arvika KAU Kungsör KAU Lidköping KAU Motala KAU Nyköping KAU Stenungsund KAU Sunne KAU Säffle KAU Uddevalla KAU-68541

9 9 Studiegång Termin 1 Utbildningsvetenskaplig kärna Skola som system och idé 15 hp Den lärande eleven 15 hp Termin 2 Svenska 22,5 hp VFU 7,5 hp Termin 3 Matematik 30 hp Termin 4 Engelska 15 hp Samhällsorienterande ämnen 15 hp Termin 5 Samhällsorienterande ämnen 7,5 hp Naturorienterande ämnen och teknik, 22,5 hp Termin 6 Svenska 7,5 hp VFU 7,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna Leda lärande, 15 hp Termin 7 Forts. Utbildningsvetenskaplig kärna Bedömning i praktik och teori 7,5 hp Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete 7,5 hp Examensarbete 15 hp Termin 8 VFU 15 hp forts. Examensarbete, 15 hp Namn: Linda Järpemark Bor: Källby Ålder: 31 år Familj: 2 barn och sambo Läser: Grundlärarexamen F-3 - Jag älskar barn, de är så spontana och härliga! Tänk att kunna inspirera och vara med i barnens utveckling, det fascinerar mig, säger Linda Järpemark från Källby. Linda hade hört mycket gott om Karlstads universitets utbildningar och har flera vänner som studerat på universitetet. Att Karlstad har en distansutbildning var perfekt då det var det enda alternativet för Linda som har man och två barn i Källby. Innan hon började studera så jobbade hon som danslärare, säljare och har sedan varit föräldraledig. - Om jag fick ge råd till andra som står inför valet av utbildning, skulle det vara att tänka långsiktigt. Vad vill du göra om tio år? Vad vill du göra på fritiden? Hur mycket tid vill du lägga på ditt kommande yrke respektive familjen och så vidare? Linda är inte heller orolig för framtiden. - Jag tror att det finns en marknad för lärare eftersom många går i pension nu, ett framtidsyrke helt klart! För att förbereda mig ännu mer under studietiden så vill jag lära mig att spela piano och gitarr. Den största utmaningen när hon börjar jobba är mötet med föräldrarna. - De har så höga krav på skolan idag och alla har gått i skolan, så de tror de vet vad de pratar om. Avslutningsvis Linda: Vad gör du om tio år, tror du? - Jobbar på en liten skola där jag har en musikalinriktad klass där man får ta ut svängarna!

10 10 GRUNDLÄRARPROGRAMMET: GRUNDSKOLANS ÅRSKURS högskolepoäng Primary Education Programme: Teaching in grades 4-6 Utbildningen startar ht -13. Se nedan för anmälningskoder, studieort och studieform. studie- och karriärvägledare: Nina Nesset, PROGRAMLEDARE: Annelie Bodén, Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan. Ett mycket viktigt, kreativt och spännande jobb! Grundlärarprogrammet ges med två olika inriktningar. Väljer du årskurs 4-6 (campus eller distans) får du förutom centrala och generella lärarkunskaper bland annat kunskaper i svenska, matematik och engelska. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. Under VFU:n får du nära kontakt med skolans vardag. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. ARBETSMARKNAD Lärare som är utbildade på Karlstads universitet har ett gott rykte och är attraktiva på arbetsmarknaden. Framtidens arbetsmarknad för välutbildade lärare ser mycket bra ut. UTBILDNING Vilka kurser du läser och i vilken omfattning, beror på vald inriktning. Alla inriktningar inleds dock med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I samband med ämnesstudierna läggs fokus på utveckling av barns läs- och skrivförmåga och matematiska begreppsförståelse. Utöver detta läser du ämneskurser som innehåller engelska, SO-ämnen samt NO-ämnen och teknik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Både inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 respektive årskurs 4-6 går att läsa på distans via lärcentrum. (För mer information om distansstudier se Lärare: allmän information på sid 4.). EXAMEN OCH VIDARE STUDIER Efter avslutade studier kan du söka lärarexamen på avancerad nivå. Examensbeviset visar vilket verksamhetsområde din utbildning är avsedd för. En lärarexamen på avancerad nivå ger behörighet för forskarutbildning. Du kan även söka utbildning på avancerad nivå till speciallärare. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs. KONTAKT MED ARBETSLIVET Dina teoretiska studier varvas med verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du kommer även att möta yrkesverksamma lärare i undervisningen på universitetet. FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 b, se kau.se/behorighet). Förkunskapskrav enligt Gy11/ Vux12, läs mer på kau.se/behorighet. Anmälningskoder STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU DISTANS Arboga KAU Bengtsfors KAU Karlskoga KAU Katrineholm KAU Mariestad KAU Norrtälje KAU Strängnäs KAU Södertälje KAU Västervik KAU Årjäng KAU-68552

11 Studiegång Termin 1 Utbildningsvetenskaplig kärna Skola som system och idé 15 hp Den lärande eleven - 15 hp 11 Termin 2 Matematik 22,5 hp VFU 7,5 hp Termin 3 Svenska 30 hp Termin 4 Bild och Musik, NO och teknik eller SO Termin 5 Engelska 30 hp Termin 6 Svenska 7,5 hp VFU 7,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna Leda lärande, 15 hp Termin 7 Forts. Utbildningsvetenskaplig kärna Bedömning i praktik och teori 7,5 hp Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete 7,5 hp Examensarbete 15 hp Termin 8 VFU 15 hp forts. Examensarbete 15 hp Namn: Elin Lundqvist Bor: Campus, Karlstad Ålder: 22 år Familj: Mamma, pappa, syster, plastmamma och två plastsystrar (och två katter) Läser: Grundskollärare åk 4-6 (inriktning NO) -Jag har alltid haft ett stort intresse för människor och därför velat jobba inom ett yrke där man möter och får arbeta tillsammans med människor. Intresset för att bli lärare har alltid funnits, men det var först på senare år som valet blev självklart, säger Elin Lundqvist. Elin valde Karlstads universitet eftersom hon är född i Värmland och trivs bra. Hon hade även hört mycket gott om universitetet och valet kändes därmed självklart. - På min fritid umgås jag med kompisar och tränar, gym, orientering, cykling och löpning samt tävlar i Kils Ok i orientering, där jag hjälper till med ungdomsträningen. Elin tycker att det är trevligt att vara lärarstudent på Karlstads universitet. De har god kontakt och kontinuerliga möten med lärarna om kurserna i programmet. - Om du är ute efter ett utmanande, varierande arbete där du möter människor och får vara en del av deras liv och utveckling: sök till lärare, säger Elin. - För att lättare få jobb i framtiden tror jag att det kan vara bra att visa framfötterna och visa att man är intresserad av arbetet. Jag anser att alla jobb där man jobbar med människor eller pedagogik är till stor hjälp inför den framtida yrkesrollen. På min fritid hjälper jag frivilligt till på en skola en gång i veckan med läxhjälp, utöver det jobbar jag med en kille några gånger i veckan och hjälper honom med svenska och matematik. Den största utmaningen när hon börjar jobba är att se alla elever och ge dem lika mycket tid. Vad ser du mest fram emot i ditt kommande yrkesliv som lärare? - Jag ser fram emot att möta och följa eleverna och vara en del av deras utveckling!

12 12 ÄMNESLÄRARPROGRAMMET: ÅRSKURS högskolepoäng Secondary Education Programme: Teaching in grades 7-9 Utbildningen startar ht -13. Se nästa sida för anmälningskoder, studieort och studieform. studie- och karriärvägledare: Elsa Wängestam PROGRAMLEDARE: Lars Lorinius, För dig som vill undervisa i grundskolans årskurs 7-9 erbjuder Karlstads universitet följande ämnen: historia, samhällskunskap, geografi, religion, svenska, engelska, spanska, matematik, biologi, kemi, fysik, teknik samt idrott*. Samtliga ämnen, spanska undantaget, går att söka som ingångsämne. Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 erbjuds som campus och distans där studieformerna blandas och samläsning sker, det vi kallar blended learning. Distansutbildningen sker på heltid och dagtid med schemalagd undervisning över internet med 3-4 obligatoriska träffar per termin i Karlstad. Idrott* erbjuds endast som campusutbildning. ARBETSMARKNAD Utbildade lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Enligt prognoser varierar efterfrågan beroende på ämneskombination. Störst är bristen på lärare inom naturvetenskap och språk. UTBILDNING Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 omfattar studier i tre ämnen, ett huvudämne som läses upp till 90 högskolepoäng (hp) i kombination med två ytterligare ämnen som läses upp till 45 hp vardera. Svenska och samhällskunskap omfattar alltid 90 hp. Programmet inleds med studier inom valt huvudämne. Under resten av utbildningen varvas generella perspektiv och ämnesstudier inom de övriga valda ämnen. Karlstads universitet erbjuder verksamhetsförlagd utbildning i kommuner med vilka vi har avtal (se kau.se/utbildning/larare). Universitetetet kan inte garantera VFU-plats utanför våra avtalsområden. EXAMEN OCH VIDARE STUDIER Utbildningen leder fram till en lärarexamen på avancerad nivå. Examensbeviset visar vilka kurser du läst. En lärarexamen på avancerad nivå ger dig möjlighet att söka forskarutbildning. Du kan även söka utbildning på avancerad nivå till speciallärare. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs. KONTAKT MED ARBETSLIVET Dina teoretiska studier varvas med VFU. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du kommer även att möta yrkesverksamma lärare som undervisar i kurserna på universitetet. FÖRKUNSKAPSKRAV Förkunskapskraven varierar mellan olika ämnen. Läs vidare på kau.se/utbildning/larare. *Under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

13 Anmälningskoder Studiegång Ingångsämne BIOLOGI Biology ENGELSKA English FYSIK Physics GEOGRAFI Geography HISTORIA History IDROTT* Physical Education and Health KEMI Chemistry MATEMATIK Mathematics RELIGION Religion SAMHÄLLSKUNSKAP Social Science HP Campus Anm kod Distans Anm kod 270 hp KAU KAU hp KAU KAU hp KAU KAU hp KAU KAU hp KAU KAU hp KAU (utbildningen ges endast på campus) 270 hp KAU KAU hp KAU KAU hp KAU KAU hp KAU KAU Termin 1 Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1, 30 hp Termin 2 forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1, 22,5 hp VFU 7,5 hp Termin 3 Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 2, 30 hp Termin 4 Utbildningsvetenskaplig kärna - Läraryrkets förutsättningar 30 hp Termin 5 Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 3, 30 hp Termin 6 forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 3, 15 hp forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 2, 15 hp, självständigt arbete Termin 7 VFU 7,5 hp forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1,22,5 hp Termin 8 Utbildningsvetenskaplig kärna - Pedagogiskt ledarskap, 30 hp TERMIN 9 VFU 15 hp Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1, examensarbete, 15 hp 13 SVENSKA Swedish 270 hp KAU KAU TEKNIK Technology 270 hp KAU KAU Namn: Susanne Persson Bor: Karlstad Ålder: 21 år Familj: Mamma, pappa, bror och pojkvän Läser: Ämneslärare årskurs 7-9, historia, religion och geografi Den största anledningen till att Susanne Persson vill bli lärare är att hon gillar att lära ut och se när eleverna förstår vad hon menar. - Sedan är det både ett viktigt och roligt jobb samt väldigt varierande eftersom man har flera olika klasser. Och att det är ett socialt jobb lockar väldigt mycket för min del. Susanne Persson valde Karlstad bland annat för att representanter från Karlstads universitet kom till hennes gymnasieskola i Skövde och presenterade universitetet. Hon hade även en gymnasielärare som gått på Karlstads universitet och berättade att det här var en bra skola, även bostadsgarantin var en sak som lockade. - Det var även skönt att flytta hemifrån, men inte så långt ifrån utan att det går lätt att komma hem. - Om jag fick ge ett råd till blivande lärarstudenter så är det att ta reda på vad du brinner för och vad du verkligen kan tänka dig att jobba med. Det är viktigt att komma ihåg när studierna känns lite tunga, vilket de kan göra ibland. Om du vill bli lärare så välj ämnen du själv tycker om, det gör utbildningen mer intressant. För att förbereda sig för bättre chanser till jobb i framtiden så är hon involverad i läxhjälp på en skola i Karlstad. Det tycker hon är kul eftersom man får kontakt med elever och får öva sig på sin lärarroll. Men Susanne Persson tycker att det framför allt är under den verksamhetsförlagda utbildningen som man lär sig mest. - Eftersom man har VFU, så får man kontakt med olika skolor vilket ökar chansen att få jobb eftersom de känner dig.

lärarutbildniing på distans

lärarutbildniing på distans Kolla kau in.se vå /lar are rn /dis tan ya f sfil m lärarutbildniing på distans Förskola, Förskoleklass Fritidshem Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan Kompletterande

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

Hela denna bilaga är är en en annons från GIH, Dans och Cirkushögskolan, Kungliga Kungl. Musikhögskolan och Konstfack LÄRARE!

Hela denna bilaga är är en en annons från GIH, Dans och Cirkushögskolan, Kungliga Kungl. Musikhögskolan och Konstfack LÄRARE! Hela denna bilaga är är en en annons från GIH, Dans och Cirkushögskolan, Kungliga Kungl. Musikhögskolan och Konstfack Bli En tidning från Gymnastik- & idrotts högskolan (GIH), Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar-

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- 2015 2 Utbildningskatalog 2015/2016 Utbildningskatalog 2015/2016 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en klok investering

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

MAGASINET. Blir lärare på distans SID 12-13. Ny lärare får mentorstöd. Rektorer på skolbänken. Möt Årets alumner UTBILD- NING

MAGASINET. Blir lärare på distans SID 12-13. Ny lärare får mentorstöd. Rektorer på skolbänken. Möt Årets alumner UTBILD- NING MAGASINET Karlstads universitet Nr 3/2013 Ny lärare får mentorstöd Sid 9-11 Den här studieformen funkar jättebra för mig. Rektorer på skolbänken Sid 14-15 Möt Årets alumner Sid 20-22 TEMA Lärar- UTBILD-

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Utbildningar vårterminen 2o11

Utbildningar vårterminen 2o11 Utbildningar vårterminen 2o11 1 Innehåll Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! 3 Människor växer här. Du också. 4 Kalmar Studentstaden vid havet 7 Växjö Ett levande campus 8 Studera på universitet

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN. Katedralskolan 2010/11

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN. Katedralskolan 2010/11 KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN Katedralskolan 2010/11 Katedralskolan modern sedan 1000-talet Känner du till det allra minsta om Katte blir du kanske förvånad nu. Katedralskolans starkaste tradition är nämligen

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Teknik och ingenjörsutbildningar

Teknik och ingenjörsutbildningar Teknik och ingenjörsutbildningar 1 Innehåll Inledning...3 Bygg...4 Byggnadsutformning... 4 Högskoleingenjör i byggteknik... 6 Magisterprogram i byggteknik...7 Data- och elektroteknik...8 Högskoleingenjör

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Alumnistudie. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2009:9. Vad gör idrottslärarstudenterna när de avslutat sina

Alumnistudie. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2009:9. Vad gör idrottslärarstudenterna när de avslutat sina Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2009:9 Alumnistudie Vad gör idrottslärarstudenterna när de avslutat sina studier vid GIH? Béatrice Gangnebien GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

dina drömmar vår passion

dina drömmar vår passion KUNGSGYMNASIET Dina drömmar. Vår passion. dina drömmar vår passion + Friskola utan vinstkrav! + Behöriga lärare! + Utbildningsgaranti! + Högskoleförberedande! + Läxhjälp! + Möjligheter till utökat program!

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer