FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE"

Transkript

1 LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE gymnasieskola Med behörighet även för grundskolan årskurs 7-9 SPECIALLÄRARE MUSIKLÄRARE KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK YRKESLÄRARE SPROGRAM CAMPUS OCH DISTANS LÄRAREN VID KARLSTADS UNIVERSITET

2 REKTOR HAR ORDET LÄRAREN VID KARLSTADS UNIVERSITET GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA Det finns nog inget yrke som har så stor betydelse för vår framtid som läraryrket. Skolan är grunden för hela vårt samhälle och vi står och faller med våra lärare. Läraryrket är kreativt, stimulerande, utmanande och krävande och det är också mycket komplext. Alla elever är olika och ingen dag är den andra lik. Därför är lärarutbildningen vid Karlstads universitet innehållsrik, utmanande och kvalificerad. Att den håller hög kvalitet visas inte minst av Högskoleverkets bedömningar i samband med examensrättsprövningen Vi var nämligen ett av endast fem lärosäten som i första ansökningsomgången gavs möjlighet att utbilda lärare på alla nivåer. Eftersom Musikhögskolan Ingesund är en del av Karlstads universitet kan du även utbilda dig till musiklärare hos oss. För närvarande studerar cirka studenter vid Karlstads universitet för att bli lärare. Vid Karlstads universitet har vi sedan lång tid tillbaka arbetat med lärarutbildning, dels genom att utbilda lärare för förskola, grundskola och gymnasieskola, dels genom att forska om förskola/skola och lärandeprocesser. Vi är öppna för nya idéer och utmaningar och erbjuder en bra balans mellan beprövad erfarenhet och de nya rön som forskningen ger oss. Eftersom både lärarens verksamhet och lärarutbildningen är så komplex, är det nödvändigt att du redan från början tillägnar dig ett reflekterande arbetssätt. Under utbildningens gång kommer du att få träna detta på flera sätt, redan från början. Du kommer också under utbildningens gång att få möjlighet att reflektera över dig själv och ditt uppdrag som blivande lärare. Detta är viktigt för att du ska kunna utveckla din egen professionalitet. Vi är övertygade om att vår lärarutbildning gör studenterna rustade för att möta de olika krav som ställs i dagens och morgondagens skola. Lärare som utbildat sig här är också attraktiva på arbetsmarknaden. För mig känns det särskilt roligt att välkomna dig till lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Det var nämligen här jag själv utbildade mig till lärare en gång. Det har jag aldrig ångrat. Varmt välkommen till Karlstads universitet! Varmt välkommen till Karlstads universitet! INNEHÅLL: Förskollärarprogrammet, 210 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta i förskolan. Programmet ger dig gedigna kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Grundlärarprogrammet: förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp eller årskurs 4-6, 240 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta i grundskolan. Välj att bli lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 eller i årskurs 4-6. Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan Med behörighet även för grundskolan årskurs 7-9, 300/330 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill undervisa i gymnasieskolan något av i följande ämnen: historia, samhällskunskap, geografi, religionskunskap, svenska, engelska, spanska, matematik, biologi, kemi, fysik, naturkunskap, teknik, musik samt idrott. Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Utbildningen riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig till ämneslärare inom gymnasieskolan eller grundskolans årskurs 7-9. Yrkeslärarprogrammet, 90 hp Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till yrkeslärare inom gymnasieskolan. Du förbereds för ett engagerande arbete Speciallärarprogrammet, 90 hp Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma lärare. Åsa Bergenheim Rektor vid Karlstads universitet 20 Musiklärarprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund, 300 hp Utbildningen är en ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan och omfattar 300 hp. Utbildningen ger behörighet även för grundskolan.

3 4 BLI LÄRARE PÅVERKA FRAMTIDEN! LÄRARE ÄR ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE YRKEN. KUNSKAPER HAR I ALLA TIDER FÖRTS VIDARE FRÅN EN GENERATION TILL NÄSTA. I TAKT MED ATT SKOLAN FÖRNYAS UTVECKLAR VI VÅR. LÄRAREN VID KARLSTADS UNIVERSITET HAR ALLTID HAR HAFT GOTT RYKTE. LÄRARE SOM FÅTT SIN HÄR ÄR ATTRAKTIVA PÅ EN. Du som tycker om att arbeta med barn och ungdomar kan se fram emot ett spännande yrkesliv. Genom väl utvecklad samverkan med kommuner och skolor får du goda möjligheter att varva teori och praktik redan under studietiden. Musikhögskolan Ingesund i Arvika är en del av Karlstads universitet - här kan du utbilda dig till musiklärare. LÄRARENS TRE OLIKA DELAR Lärarutbildningen är uppbyggd av tre olika delar, som varvas under utbildningstiden. förbereder dig för att arbeta med äldre elever kännetecknas av ett större djup inom två eller tre olika ämnen. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattar totalt en termins heltidsstudier. Du får, under återkommande perioder, träning i det pedagogiska arbetet, och dina praktiska erfarenheter knyts ihop med dina teoretiska studier under ledning av yrkesverksamma lärare. Detta gör också att du redan under studietiden får chansen att knyta värdefulla kontakter med arbetsmarknaden. Ämneslärarprogrammet erbjuds både på campus och på distans. Undervisningen sker över internet, med obligatoriska närträffar på Karlstads universitet några gånger per termin. Musiklärarprogrammet ges enbart på Campus Ingesund, Arvika. Yrkeslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ges på distans med obligatoriska närträffar på Karlstads universitet. Speciallärarprogrammet ges på distans med obligatoriska närträffar på Karlstads universitet. För distansstudier finns vissa krav på studentens tekniska utrustning. Aktuell information finns på lärarutbildningens hemsida. KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK För dig som är klar med dina ämnesstudier finns Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som kompletterar dina ämneskunskaper med ämnesdidaktik, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning YRKESLÄRARPROGRAMMET Du som har yrkeserfarenheter och kunskaper i yrkesämnen kan söka till Yrkeslärarprogrammet. Det är en internetbaserad utbildning där du deltar i undervisningen både individuellt och i grupp. Några gånger per termin träffas ni på Karlstads universitet. Dessa träffar är obligatoriska. EXAMEN OCH VIDARE STUDIER En lärarexamen är en yrkesexamen som erläggs på antingen grundnivå eller avancerad nivå, beroende på verksamhetsområde. Examensbeviset anger vilka kurser du läst och vilket verksamhetsområde din utbildning är avsedd för. En lärarexamen på avancerad nivå ger behörighet att söka forskarutbildning.för dig som söker vidareutbildning finns ett brett utbud, till exempel speciallärare, skolledare, masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling samt forskarutbildning. 5 Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) motsvarar ett års heltidsstudier och innehåller sådana områden som är gemensamma och centrala för alla lärare, till exempel ledarskap, bedömning och betygsättning, lärande och kunskapsbildning. Ämnesstudier utgör den största delen av utbildningen. Innehållet i dessa varierar beroende på vilket område du vill arbeta inom. Vill du arbeta med att undervisa yngre barn och elever bedriver du ämnesstudier som präglas av bredd. Ämnen som matematik och grundläggande läs- och skrivinlärning ges stort utrymme. Studierna som CAMPUS, LÄRCENTRUM ELLER DISTANS Om du vill studera vid ett lärcentrum eller via internet kan du läsa något av våra lärarprogram på distans. Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet ges både på campus och som lärcentrautbildning. När du läser vid ett lärcentrum tillhör du en grupp som deltar i telebildsändningar och studiegruppsarbeten på ditt lärcentrum en eller flera gånger i veckan. Det ingår obligatoriska närträffar på Karlstads universitet tre-fyra gånger per termin. STUDERA UTOMLANDS SOM LÄRARSTUDENT VID KARLSTADS UNIVERSITET HAR DU MÖJLIGHETER ATT FÖRLÄGGA EN DEL AV DIN STUDIETID UTOMLANDS. Är du intresserad i att vistas en period i ett annat land under din studietid? Du kan till exempel välja att delta i de internationaliseringssatsningar som lärarutbildningen erbjuder. Lärarstudenter kan bedriva studier inom ämnena religionsvetenskap, historia, samhällskunskap och geografi i samarbete med Banaras Hindu University vid vårt studiecenter i Varanasi, Indien. Det finns dessutom möjlighet att förlägga hela eller delar av en termin vid University of the Western Cape utanför Kapstaden i Sydafrika och vid Laikipia University i Kenya. Läser du engelska eller spanska kan du bedriva delar av dina språkstudier ett målspråksland. Du har också möjlighet att göra en liten del av din verksamhetsförlagda utbildning utomlands. Ta gärna chansen att komma ut i världen under din studietid du också! VILL DU DISKUTERA DIN VÄG TILL LÄRARYRKET? Ta gärna kontakt med studie- och lärarutbildningen. Vi besvarar dina frågor om studieval och olika vägar till en lärarexamen. Du hittar mycket information på kau.se, men det kan ändå vara värdefullt att få personlig vägledning utifrån dina drömmar och studiemål. Att göra högskoleprovet är ett bra sätt att förbereda sig. Gör du högskoleprovet ökar dina chanser att komma in eftersom du placeras i ytterligare en urvalsgrupp. KONTAKTA LÄRARPROGRAMMETS STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE: Elsa Wängestam (Ämneslärarprogrammet), Eva Einarsdotter (Förskollärarprogrammet), Nina Nesset (Grundlärarprogrammet) och Maria Rundberget (KPU och Yrkeslärarprogrammet), Eva Hallgren (Speciallärarprogrammet), (vx), boka vägledningstid på Läs mer på

4 6 FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET 210 högskolepoäng Early Years Education Programme Utbildningen startar ht -15 och vt -16. Se nedan för anmälningskoder, studieort och studieform. STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE: Eva Einarsdotter, tfn tid: må fre kl PROGRAMLEDARE: Karin Franzén, Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Programmet kan läsas på campus eller på distans via lärcentrum. Väljer du att läsa på distans ska du närvara på det lärcentrum du söker till för grupparbete och telebildsändningar flera dagar i veckan. Utöver detta ingår 3-4 obligatoriska närträffar vid Karlstads universitet varje termin, 2-3 dagar per närträff 7 Arbetsmarknaden är ljus för dig som väljer att studera på förskollärarprogrammet. Prognoser visar att välutbildade förskollärare kommer att vara efterfrågade under en lång tid framöver. Första terminen behandlar förskolan och hur synen på barn och barndom förändrats över tid. Terminen innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Termin två omfattar studier om barns lärande och utveckling. Teoretiska studier konkretiseras i rörelse och lek. Termin tre handlar om de yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande där lek och samspel är i fokus. Termin fyra handlar om förskolebarnens naturvetenskapliga, tekniska och estetiska lärande som kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I dessa terminer ingår också VFU. Termin fem ägnas åt förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Termin sex innehåller vetenskaplig metod, VFU samt examensarbete. Termin sju fokuserar på barns läs-, skriv- och matematiklärande. Du kan välja att läsa programmet på campus eller på distans via lärcentrum. Utbildningen, både på distans och campus, genomförs på heltid och dagtid. Dina teoretiska studier varvas med verksamhetsförlag utbildning, VFU. Under dessa veckor får du pröva på ditt framtida yrke under handledning av en utbildad förskollärare. Läs hela studiegången på kau.se/utbildning FÖRKUNSKAPSKRAV För antagning till Förskollärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 6a. Läs vidare på kau.se/utbildning/larare.. ANMÄLNINGSKODER CAMPUS KARLSTAD START: ht -15 ANM KOD: KAU DISTANS ALINGSÅS START: vt -16 ANM KOD: KAU HULTSFRED START: vt -16 ANM KOD: KAU KATRINEHOLM START: vt -16 ANM KOD: KAU LIDKÖPING START: vt -16 ANM KOD: KAU LINDESBERG START: vt -16 ANM KOD: KAU LYSEKIL START: vt -16 ANM KOD: KAU NYNÄSHAMN START: vt -16 ANM KOD: KAU SUNNE START: vt -16 ANM KOD: KAU SÄFFLE START: vt -16 ANM KOD: KAU TRANÅS START: vt -16 ANM KOD: KAU TERMIN 1 TEMA: BARN OCH BARNDOM Utbildningsvetenskaplig kärna 15 hp Ämnesinnehåll 7,5 hp TERMIN 2 TEMA: LÄRANDE OCH UTVECKLING Utbildningsvetenskaplig kärna fortsättning 15 hp Ämnesinnehåll 15 hp TERMIN 3 TEMA: DE YNGSTA FÖRSKOLEBARNENS SPRÅK- LIGA, MATEMATISKA OCH ESTETISKA LÄRANDE Ämnesinnehåll 22,5 hp TERMIN 4 TEMA: NATURVETENSKAP, TEKNIK, BILD, DRAMA Ämnesinnehåll 22,5 hp TERMIN 5 TEMA: ATT LEDA OCH UTVECKLA FÖRSKOLANS VERKSAMHET Utbildningsvetenskaplig kärna 22,5 hp Ämnesinnehåll 7,5 hp TERMIN 6 TEMA: FÖRSKOLAN OCH VETENSKAPLIGA PERSPEKTIV Utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp Examensarbete 15 hp TERMIN 7 TEMA: BARNS LÄS-, SKRIV- OCH MATEMATIKLÄRANDE Ämnesinnehåll 30 hp Namn: Rikhard Hakola Bor: Kristinehamn Ålder: 24 år Studerar till: Förskollärare Innan han började studera på lärarprogrammet, utbildade han sig till fritidsledare. Det var under den tiden han kom på att han ville arbeta med yngre barn. Rikhard hade också erfarenhet av barn efter att ha jobbat som skidlärare, med allt ifrån treåriga nybörjare till vuxna.bredare kunskap. Det kommer du sedan har stor nytta för i ditt blivande yrke. Sedan kan jag ge ett råd angående VFU-perioderna. Ta för dig, våga prova och bryt inte ihop ifall du misslyckas. Använd det istället som en lärdom till att göra det ännu bättre nästa gång! Varför vill du bli förskollärare? - För att se barnen utvecklas, ge dem kunskap och inspiration till att utforska världen och till att bli goda medborgare. Givetvis också för att det är världens viktigaste yrke. Under utbildningen hittills har de bland annat läst olika ämnen som matematik, dans, kemi, fysik och musik. De har också haft tre VFU perioder, vilket är det bästa med hela utbildningen, enligt Rikhard: - Att få testa i praktiken det man har lärt sig i teorin. Vad ser du mest fram emot i ditt kommande yrkesliv som lärare? - Att få komma ut och jobba med barnen och lära dem nya saker, se dem utvecklas. Självklart också få göra och testa allt som jag har lärt mig under min studietid. Sedan kommer det att bli en utmaning att komma till ett nytt arbetslag. Det är så mycket man vill göra och testa på medan de som har jobbat en längre tid kanske vill hålla sig till sina rutiner. Hur ser du på möjligheterna till jobb efter utbildningen? - Mycket goda, eftersom det är brist på utbildade förskollärare. Rikhards råd inför valet av utbildning: - Den som inget testar får heller ingenting veta.

5 8 GRUNDLÄRARPROGRAMMET: FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLANS ÅRSKURS högskolepoäng 9 Primary Education Programme: Teaching in preschool class and grades 1-3 Utbildningen startar ht -15. Se nedan för anmälningskoder, studieort och studieform. STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE: Nina Nesset, tfn tid: må fre kl PROGRAMLEDARE: Annelie Bodén, Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Ett viktigt och kreativt jobb! Grundlärarprogrammet kan läsas på campus eller på distans med koppling till lärcentraorter. Under VFU:n, den del av utbildningen som är förlagd till skolverksamhet, får du nära kontakt med skolans vardag. Namn: Bor: Ålder: Studerar till: Läser: Ditte Karlsson Karlstad 26 år Grundskollärare Fk-3 Examensarbete, termin sju EN Lärare som är utbildade på Karlstads universitet har ett gott rykte och är attraktiva på arbetsmarknaden. Framtidens arbetsmarknad för välutbildade lärare ser mycket bra ut. Läs mer om prognoser på studera.nu och arbetsformedlingen.se Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram och hur den styrs. I samband med ämnesstudierna läggs fokus på utveckling av barns läs- och skrivförmåga och matematiska begreppsförståelse. Utöver detta läser du ämneskurser. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med examensarbete. Väljer du att läsa på distans med koppling till lärcentraorter förutsätts du närvara på det lärcentra du antagits till för grupparbete och telebildsändningar flera dagar i veckan. Utöver detta ingår ett antal obligatoriska närträffar på Karlstads universitet varje termin. Utbildningen genomförs på heltid och dagtid. Väljer du att läsa på campus förutsätts du närvara vid föreläsningar och studiegruppsarbeten på Karlstads universitet flera dagar i veckan. Utbildningen genomförs på heltid och dagtid. Dina teoretiska studier varvas med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning av en utbildad lärare. Karlstads universitet garanterar en VFU-placering i någon av våra avtalskommuner. FÖRKUNSKAPSKRAV För antagning till Grundlärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet A6 b, (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Natur-kunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller - områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A). Läs vidare på ANMÄLNINGSKODER CAMPUS KARLSTAD DISTANS ARVIKA HALLSBERG MARIESTAD MOTALA NYKÖPING ORUST SÖDERTÄLJE UDDEVALLA VÄSTERVIK ÅMÅL START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU TERMIN 1 Utbildningsvetenskaplig kärna Skola som system och idé 15 hp Den lärande eleven 15 hp TERMIN 2 Svenska 22,5 hp TERMIN 3 Matematik 30 hp TERMIN 4 Engelska 15 hp Samhällsorienterande ämnen 15 hp TERMIN 5 Samhällsorienterande ämnen 7,5 hp Naturorienterande ämnen och teknik, 22,5 hp TERMIN 6 Svenska 7,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna Leda lärande, 15 hp TERMIN 7 Forts. Utbildningsvetenskaplig kärna Bedömning i praktik och teori 7,5 hp Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete 7,5 hp Examensarbete 15 hp TERMIN 8 VFU 15 hp forts. Examensarbete, 15 hp Ditte Karlsson är 26 år och har under många år innan studierna jobbat med barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Det roligaste hon vet är att se barn göra framsteg. Det är en ynnest att få vara en del av och bidra till ett barns utveckling. Jag är särskilt intresserad av elever med särskilda behov och vill därför läsa till specialpedagog om några år. Att få se den där glädjen i ögonen när polletten trillar ner samt alla roliga, smarta och finurliga kommentarer som eleverna spottar ur sig är det bästa med yrket, säger hon. Ditte lägger ner mycket tid på sin nyblivna roll som ordförande för Lärarförbundet Student, som hon tycker är fantastiskt komplement till utbildningen. Hon jobbar också som vikarie i grundskolan och i en gymnasiesärskola. Vad har du gjort/läst under utbildningen hittills? -Jag är inne på min sjunde termin på grundskollärarutbildningen, men har även läst idrott, svenska som andraspråk och specialpedagogik parallellt med ordinarie utbildning. Jag jobbar även med Ingenjörer Utan Gränser och ett volontärprojekt i Ghana. Hur är det att vara lärarstudent vid Karlstads universitet? - Det är givande. VFU:n är det absolut bästa men även de kurser vi haft med passionerade lärare som smittar av sig är en höjdare. Att skriva examensarbete om ett ämne jag själv brinner för och valt är också riktigt roligt! Vilka råd vill du ge till andra som står inför valet av utbildning? -Välj ett yrke som du kommer att vilja gå till varje dag. Lockar läraryrket ska du inte lyssna på allt snack om hur illa ute svensk skola är och hur låg nivå det är på lärarstudenterna. Just nu florerar rykten och lätta politiska poänger från politiker och tyckare med mycket varierad insyn i skolans värld. Vi ändrar inte elevernas resultat eller statusen på yrket genom smutskastning. Vi lär oss för övrigt på utbildningen att höga förväntningar på eleverna ger bättre resultat - det är dags att applicera detta även på lärarstudenter. De största utmaningarna när lärarstudenter börjar jobba är att bemöta de negativa åsikter som rör skolan just nu, det blir lite att jobba i motvind, tycker Ditte. Vad gör du om 10 år, tror du? -Jobbar som specialpedagog eller inom politiken i någon form, med fokus på skolfrågor, avslutar Ditte Karlsson.

6 10 GRUNDLÄRARPROGRAMMET: GRUNDSKOLANS ÅRSKURS högskolepoäng Primary Education Programme: Teaching in grades 4-6 Utbildningen startar ht -15. Se nedan för anmälningskoder, studieort och studieform. STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE: Nina Nesset, tfn tid: må fre kl PROGRAMLEDARE: Annelie Bodén, Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4-6. Ett viktigt och kreativt jobb! Grundlärarprogrammet kan läsas på campus eller på distans med koppling till lärcentraorter. Under VFU:n, den del av utbildningen som är förlagd till skolverksamhet, får du nära kontakt med skolans vardag. TERMIN 1 Utbildningsvetenskaplig kärna Skola som system och idé 15 hp Den lärande eleven - 15 hp TERMIN 2 Matematik 22,5 hp TERMIN 3 Svenska 30 hp TERMIN 4 Valbara kurser: Bild och Musik 30 hp Naturorienterande ämnen och teknik 30 hp eller Samhällsorienterande ämnen 30 hp TERMIN 5 Engelska 30 hp 11 Lärare som är utbildade på Karlstads universitet har ett gott rykte och är attraktiva på arbetsmarknaden. Framtidens arbetsmarknad för välutbildade lärare ser mycket bra ut. Läs mer om prognoser på studera.nu och arbetsformedlingen.se Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram och hur den styrs. I utbildningen läser du ämneskurser i svenska, matematik och engelska. Den fjärde terminen i utbildningen har du tre valmöjligheter: NO och teknik, SO eller Bild och Musik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med examensarbete. Väljer du att läsa på distans med koppling till lärcentraorter förutsätts du närvara på det lärcentra du antagits till för grupparbete och telebildsändningar flera dagar i veckan. Utöver detta ingår ett antal obligatoriska närträffar på Karlstads universitet varje termin. Utbildningen genomförs på heltid och dagtid. Väljer du att läsa på campus förutsätts du närvara vid föreläsningar och studiegruppsarbeten på Karlstads universitet flera dagar i veckan. Utbildningen genomförs på heltid och dagtid. Dina teoretiska studier blandas med verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning av en utbildad och erfaren lärare. Med start ht-14 kommer Grundlärarprogrammets studenter på campus att ingå i en försöksverksamhet med övningsskolor för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). FÖRKUNSKAPSKRAV För antagning till Grundlärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet A6 b (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2), eller - områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A). Läs vidare på ANMÄLNINGSKODER CAMPUS KARLSTAD DISTANS ALINGSÅS FALKENBERG FALKÖPING KARLSKOGA NORRTÄLJE NYNÄSHAMN STRÖMSTAD VIMMERBY VINGÅKER ÅRJÄNG START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU START: ht -15 ANM KOD: KAU TERMIN 6 Matematik 7,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna Leda lärande, 15 hp TERMIN 7 Forts. Utbildningsvetenskaplig kärna Bedömning i praktik och teori 7,5 hp Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete 7,5 hp Examensarbete 15 hp TERMIN 8 VFU 15 hp forts. Examensarbete 15 hp

7 12 ÄMNESLÄRARPROGRAMMET: GYMNASIESKOLAN MED BEHÖRIGHET ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN ÅRSKURS /330 högskolepoäng Secondary Education Programme: Upper-Secondary School Utbildningen startar ht -15. Se nedan för anmälningskoder, studieort och studieform. STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE: Elsa Wängestam, tfn tid: må fre kl PROGRAMLEDARE: Lars Lorinius, , För dig som vill undervisa i gymnasieskolan erbjuder Karlstads universitet följande ämnen: historia, samhällskunskap, geografi, religionskunskap, svenska, engelska, spanska, matematik, biologi, kemi, fysik, naturkunskap, teknik, musik samt idrott. Samtliga ämnen, fysik undantaget, går att söka som ingångsämne. Vill du bli lärare i fysik ska du välja sökalternativ matematik/fysik. Ämneslärarprogrammet erbjuds på campus och distans där studieformerna blandas och samläsning sker. Distansutbildningen sker på heltid och dagtid med schemalagd undervisning över internet med 3-4 obligatoriska träffar per termin i Karlstad. Idrott och musik erbjuds endast som campusutbildning. TERMIN 1 Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1, 30 hp TERMIN 2 forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1, 22,5 hp TERMIN 3 Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1, 30 hp TERMIN 4 Utbildningsvetenskaplig kärna - Läraryrkets förutsättningar 30 hp TERMIN 5 Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 2, 30 hp TERMIN 6 forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 2, 22,5 hp TERMIN 7 forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 2, 30 hp ev. inkl. självständigt arbete 15 hp 13 Utbildade lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Enligt prognoser varierar efterfrågan beroende på ämneskombination. Störst är bristen på lärare inom naturvetenskap och språk. Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan omfattar studier i två ämnen, ett ämne som läses upp till 120 högskolepoäng (hp) i kombination med ett ytterligare ämne som läses upp till 90 hp. Svenska och samhällskunskap omfattar alltid 120 hp. Ämnena teknik, spanska och idrott kan endast läsas upp till 90 hp även om det är ett valt ingångsämne. Övriga ingångsämnen läses som regel upp till 120 hp. Programmet inleds med studier inom valt ingångsämne. Därefter studeras generella perspektiv på läraryrket och skolan. Under resten av utbildningen varvas generella perspektiv och ämnesstudier inom det andra ämnet som ingår i vald kombination. Möjliga ämneskombinationer hittar du på kau.se/utbildning/larare Karlstads universitet erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kommuner med vilka vi har avtal (se kau.se/utbildning/larare). Observera att universitet inte kan garantera VFU-plats utanför våra avtalsområden (kau.se/lararutbildningen/vfu/vfu-placering/avtal). EXAMEN OCH VIDARE STUDIER Utbildningen leder fram till en lärarexamen på avancerad nivå. Examensbeviset visar vilka kurser du läst. En lärarexamen på avancerad nivå ger dig möjlighet att söka forskarutbildning. Du kan även söka utbildning på avancerad nivå till speciallärare. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs. Dina teoretiska studier varvas med VFU. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du kommer även att möta yrkesverksamma lärare som undervisar i kurserna på universitetet. Läs hela studiegången på kau.se/utbildning/larare FÖRKUNSKAPER: Förkunskapskraven varierar mellan olika ämnen. Läs vidare på kau.se/utbildning/larare DU KAN SÖKA FÖLJANDE INGÅNGSÄMNEN: CAMPUS DISTANS BIOLOGI 300 HP START: ht -15 KAU KAU ENGELSKA 300 HP START: ht -15 KAU KAU GEOGRAFI 300 HP START: ht -15 KAU KAU HISTORIA 300 HP START: ht -15 KAU KAU IDROTT* 300 HP START: ht -15 KAU KEMI 300 HP START: ht -15 KAU KAU MATEMATIK 300 HP START: ht -15 KAU KAU MATEMATIK-FYSIK 300 HP START: ht - 15 KAU KAU NATURKUNSKAP 300 HP START: ht -15 KAU KAU RELIGION 300 HP START: ht -15 KAU KAU SAMHÄLLSKUNSKAP 330 HP START: ht -15 KAU KAU SPANSKA 330 HP START: ht -15 KAU KAU SVENSKA 330 HP START: ht -15 KAU KAU TEKNIK 300 HP START: ht -15 KAU KAU Idrott* erbjuds endast som campusutbildning. TERMIN 8 Utbildningsvetenskaplig kärna - Pedagogiskt ledarskap, 30 hp TERMIN 9 forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1 alt.2, 7,5 hp forts. Ämnes-, ämnesdidaktiska studier i ämne 1 alt. 2, 22,5 hp, ev. inkl. självständigt arbete 15 hp TERMIN 10 VFU 15 hp Examensarbete ämne 1 eller ämne 2, 15 hp Namn: Benny Andersson Bor: Karlstad Ålder: 22 år Studerar: Matematik- och idrottslärare för gymnasiet Största anledningarna till att Benny valde att studera i Karlstad, enligt honom själv, är för att han alltid trivts i staden. Vänern är nära, människorna är trevliga och lärarutbildningen har fått goda betyg. En bonus är att det bara är en timmes resa hem till föräldrarna. Vad gjorde du innan du började studera på lärarprogrammet? - Direkt efter gymnasietiden började jag läsa på civilingenjörs-programmet på Karlstads universitet. Men efter knappt tre terminer kom jag fram till att det inte var något för mig. Då fick jag istället, genom mina gamla höstadielärare, ett vikariat som matematik- och fysiklärare på min gamla högstadieskola under en hel termin. Efter bara ett par veckor kände jag att jobbet var något jag skulle kunna tänka mig att fortsätta med. Och efter några månader med övertalning från de övriga lärarna sökte jag in på lärarutbildningen. Varför vill du bli lärare? -Jag har alltid tyckt om att hjälpa folk till att förbättra sig själva. Att vara anledningen till att någon annan kan utveckla sig själv, och hur de ser saker de tidigare inte förstått med nya ögon. Det är en svårslagen känsla när man kan vara instrumentet som får ett ämne som uppfattas som svårt att bli någonting förståligt för en elev. Eller när man lyckas ändra en människas uppfattning om sig själv till det bättre genom idrott och träning. Att visa att de kan/är mer än de tidigare trott. Vad gör du helst på fritiden när du inte studerar? -Jag ser mig lite som en livsnjutande träningsnarkoman. Jag älskar träning och måste röra på mig för att inte bli galen. Men ibland behövs inslag av lugn och ro också. Så på fritiden är det, till största delen, träning som gäller. Och mest av allt innefattar träningen fotboll som jag spelat sen unga år. Men mina vänner i Karlstad är väldigt viktiga för mig också (även om jag ofta fått sätta skolan i första hand). Ta en fika på stan tillsammans med några av dem kan ofta vara den bästa avslappningen. Vilka råd vill du ge till andra som står inför valet av utbildning? - Välj ett ämne du är intresserad av. Det är lättare att ta tag i sina studier om man inte bara ser det som något man måste lära sig utan som något man faktiskt tycker är roligt. Och det bästa tipset jag kan ge är att gå på lektionerna under första veckorna, och delta på nollningen! Du kommer få så många vänner och ha så roligt under den tiden och det kommer garanterat göra resterade delen av utbildningen lättare.

8 14 KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK 90 högskolepoäng Secondary Education: Bridging Programme Utbildningen startar ht -15 och vt-16. Se nedan för anmälningskoder, studieort och studieform. STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE: Maria Rundberget, tfn tid: må fre kl PROGRAMLEDARE: Nina Kilbrink, Utbildningen riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig till ämneslärare inom gymnasieskolan eller grundskolans årskurs 7-9. Du förbereds för ett engagerande arbete, som förutsätter såväl ämneskunskaper som pedagogiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter. Utbildade ämneslärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Efterfrågan varierar beroende på ämnesområde. Störst är bristen på lärare inom naturvetenskapliga ämnen och moderna språk. Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng och består av en utbildningsvetenskaplig kärna, som omfattar centrala och generella lärarkompetenser inklusive ämnesdidaktik i olika ämnen, samt verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Utbildningen är nätbaserad och bygger vidare på dina tidigare ämnesstudier. Den erbjuds på hel- och halvfart distans med en kombination av distansundervisning, närträffar på universitetet och verksamhetsförlagd utbildning i skolan. Universitets- och verksamhetsförlagd utbildning varvas. I skolan får du arbeta med undervisning och annan skolverksamhet i samarbete med ansvariga lärarutbildare, verksamma i skolan. Du kommer också att möta ämneslärare från skolan, som undervisar i kurserna på universitetet. FÖRKUNSKAPSKRAV För information om förkunskapskrav se kau.se/utbildning/larare ANMÄLNINGSKODER DISTANS START: ht -15 ANM KOD: KAU DISTANS (halvfart) START: ht -15 ANM KOD: KAU DISTANS START: vt -16 ANM KOD: KAU DISTANS (halvfart) START: vt -16 ANM KOD: KAU KURS 1 Skola som system och idé, 15 hp KURS 2 Den lärande eleven, 15 hp KURS 3 Verksamhetsförlagd utbildning VFU, 15 hp KURS 4 Leda lärande, 15 hp KURS 5 Bedömning, betygsättning och VFU, 15 hp KURS 6 Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och vfu - KPU, 15 hp Helfart läser utbildningen på tre terminer, två kurser per termin Namn: Bor: Ålder: Studerar till: Läser nu: Utbildningens längd: Staffan Melin I Göteborg med min dotter 45 år Högstadielärare, åk 7-9, med ämnena teknik och matematik - KPU VFU (praktik) samt Leda lärande 3 eller 6 terminer Innan Staffan började studera på lärarprogrammet arbetade han både som systemutvecklare och frilans inom kommunikation och är både civilingenjör och utbildad journalist. Varför vill du bli lärare? - I mitt tidigare värv har jag ibland fungerat som lärare, till största delen för vuxna. Men i och med att jag blev pappa har jag förstått hur spännande det är att få vara en del i unga människors utveckling. Att ge unga en bra teknisk och matematisk grund handlar för mig också mycket om demokrati. Tekniken blir alltmer integrerad i människors liv, men makten ligger till stor del inte hos de som använder den. Vad gör du helst på fritiden när du inte studerar? - Jag är med min dotter. Och så tecknar jag serier och komponerar musik. Och driver flera projekt inom öppen källkod. Staffan är till största delen mycket nöjd med utbildningen, även om han tycker att distansutbildning har sina nackdelar. Men har också fördelar för honom som ensamstående förälder med många järn i elden. - Våra lärare och föreläsare är inspirerande och ger mycket av sig själva. Det finns också en hel del utrymme för ideologiska diskussioner, nog så viktigt för ett yrke som ständigt befinner sig i hetluften. Vad ser du mest fram emot i ditt kommande yrkesliv som lärare? - Att vistas i en stimulerande miljö med både unga människor och lärarkollegor. Och med mina ämnen: teknik och matematik, ser möjligheterna till jobb efter utbildningen mycket ljusa ut. De största utmaningarna när han börjar jobba, tycker han är att alla människor är individer, och kräver att läraren ser och behandlar dem som det. Det kräver en viktig resurs - tid.

9 16 YRKESLÄRARPROGRAMMET 90 högskolepoäng Vocational Education Programme Utbildningen startar ht -15 och vt-16. Se nedan för anmälningskoder, studieort och studieform. STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE: Maria Rundberget, tfn tid: må fre kl PROGRAMLEDARE: Anita Ward, Programmet riktar sig till dig som vill utbilda dig till yrkeslärare i gymnasieskolan. Du förbereds för ett engagerande arbete som förutsätter såväl gediget yrkeskunnande som pedagogiska och yrkesdidaktiska kunskaper och färdigheter. Utbildningen startar varje termin på både hel- och halvfart. Utbildningen är nätbaserad med tre obligatoriska närträffar per termin på Karlstads universitet samt verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i skolan. 17 Under flera år har det varit brist på utbildade yrkeslärare i gymnasieskolan. Enligt prognoser kommer bristen att finnas kvar under många år framöver. Yrkeslärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng, hp, och består av en utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp inklusive yrkesdidaktik samt en verksamhetsförlagd del, VFU, om 30 hp. Programmet genomförs i form av distansstudier och kan läsas både på hel- och halvfart. Närträffar på Karlstads universitet förekommer och är obligatoriska. Du deltar i undervisningen både individuellt och i grupp och behöver tillgång till dator och internetuppkoppling. Under utbildningen varvas universitetsförlagd utbildning med verksamhetsförlagd. I skolan får du arbeta med undervisning och annan skolverksamhet i samarbete med ansvariga lärarutbildare verksamma i skolan. Du kommer också att möta yrkeslärare från skolan som undervisar i kurserna på universitetet. FÖRKUNSKAPSKRAV Se kau.se/utbildning/larare eller kau.se/yrk för mer information. ANMÄLNINGSKODER DISTANS START: ht -15 ANM KOD: KAU DISTANS (halvfart) START: ht -15 ANM KOD: KAU DISTANS START: vt -16 ANM KOD: KAU DISTANS (halvfart) START: vt -16 ANM KOD: KAU KURS 1 Skola som system och idé, 15 hp KURS 2 Den lärande eleven, 15 hp KURS 3 Verksamhetsförlagd utbildning VFU, 15 hp KURS 4 Leda lärande, 15 hp KURS 5 Bedömning, betygsättning och VFU, 15 hp KURS 6 Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och vfu - KPU, 15 hp Helfart läser utbildningen på tre terminer, två kurser per termin

10 18 SPECIALLÄRARPROGRAMMET 90 högskolepoäng Special Teacher Education Programme Utbildningen startar ht -15 och vt-16. Se nedan för anmälningskoder, studieort och studieform. STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE: Eva Hallgren , tfn tid: må fre kl PROGRAMLEDARE: Marie Tanner, Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning för dig som efter några års yrkeserfarenhet vill vidareutbilda dig för att arbeta med elever i behov av stöd. Programmet ges på distans och du kan välja mellan specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller mot diagnosen utvecklingsstörning. 19 Speciallärare har en mycket god arbetsmarknad. Under de närmaste åren förväntas stora pensionsavgångar och det har under de senaste åren genomförts flera politiska satsningar för att öka antalet speciallärare i det svenska skolväsendet. Nya krav på behörighet för att undervisa i grundsärskolan har ytterligare ökat behovet av speciallärare med specialisering mot diagnosen utvecklingsstörning. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper och verktyg för att stödja alla barns och elevers lärande utifrån din valda specialisering. Genom utbildningen utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att kritiskt granska både erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap. Utbildningen utvecklar därmed din förmåga att självständigt identifiera och analysera svårigheter i elevers skolsituation, att arbeta med individanpassade arbetssätt samt bidra till att skapa inkluderande lärandemiljöer. Programmets kurser relateras kontinuerligt till tre spår; didaktisk fördjupning, samtalet som yrkesredskap samt barns rättigheter. Många kursuppgifter utgår från fältstudier i den typ av verksamhet som du sedan ska arbeta i. Under utbildningen förutsätts du därför ha kontakt med förskola/skola/kommun för att kunna genomföra de uppgifter som ingår i kurskraven. Dessa fältstudier kan handla om allt från enskilda elevers skolsituation till kartläggning av lärmiljöer. Läs hela studiegången på kau.se/utbildning BEHÖRIGHETSKRAV Grundläggande krav är grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen, samt tre års erfarenheter från läraryrket efter avlagd examen. För specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling gäller dessutom krav på examen med ämnesstudier i svenska eller inom området språk-, skriv- och läsutveckling motsvarande 22,5 hp. EXAMEN OCH VIDARE STUDIER En lärarexamen är en yrkesexamen som erläggs på antingen grundnivå eller avancerad nivå, beroende på verksamhetsområde Examensbeviset anger vilka kurser du läst och vilket verksamhetsområde din utbildning är avsedd för. En lärarexamen på avancerad nivå ger behörighet att söka forskarutbildning. Namn: Hans Henriksen Ålder: 49 år Familj: Sonen Olle 19 år, som också studerar på Kau Studerar till: Speciallärare (inriktning Utvecklingsstörning) inom Lärarlyftet Utbildningens längd: Halvfart 3 år, 6 terminer Hans har arbetat som trä-metallslöjdlärare på grundskolan i flera år och hans nuvarande sysselsättning är som yrkeslärare på Hantverk och Produktions-programmet på gymnasiesärskolan. Han har alltid gillat mötet med ungdomar och att kombinera det med sitt andra stora intresse: skapa i trä, gör det till hans drömyrke. På vilket sätt fick du information om lärarprogrammet vid Karlstads universitet? - Jag sökte på internet för att se vilka universitet som erbjöd den utbildning som jag kunde söka inom Lärarlyftet. Karlstads universitet har gott rykte om att vara ett bra universitet. Vad har du fått med dig från utbildningen så här långt? - Stor vikt har lagts på hur man kommunicerar, både det talade språket, men också andra sätt att kommunicera. Vi har läst om hur olika lärmiljöer och läromedels utformning kan påverka elevernas möjligheter i sin utbildning. I de senare kurserna har fokus varit uppdraget som speciallärare och på aktuell forskning. Just nu handlar mycket av utbildningen om det avslutande examensarbetet. Hans har redan en anställning som lärare, men med sina nya kunskaper kan det ge nya möjligheter och andra vägar att gå inom skolans värld. Vad tror du blir de största utmaningarna när du börjar jobba? - Den största utmaningen blir nog att begränsa sig i sitt arbete. Att inte tro att man kan förändra allt på en gång, förändring måste ske långsamt och med eftertanke. Namn: Sofia Gille Bor: Falun Ålder: 49 år Studerar till: Speciallärare språk-, läs- och skrivinriktning Utbildningens längd: Halvfart 3 år, 6 terminer Varför valde du att bli student vid Karlstads universitet? - Jag läste om de olika speciallärarprogrammen på olika lärosäten och valde till slut mellan Göteborg och Karlstad. Eftersom jag tyckte att inriktningen på Karlstads speciallärarutbildning lät mest intressant, valde jag den framför Göteborg. Det som fällde avgörandet var den stora vikt som fästs vid samtalet som ett arbetsredskap i Karlstad. Varför vill du bli speciallärare? - Jag har ända sedan jag studerade till lärare hoppats och väntat på att utbildningen till speciallärare skulle återupptas. Jag har alltid varit intresserad av att arbeta specialpedagogiskt med elever. Innan jag sökte till den här utbildningen så jobbade jag som obehörig speciallärare. På fritiden så står gärna Sofia vid spisen lagar och äter god mat eller påtar i trädgården och umgås med familjen. Hon tränar också mycket exempelvis cykling, paddling, styrketräning och framförallt kyrkbåtsrodd. Sofia tycker att hon har utvecklats jättemycket i sin roll som speciallärare i mötet med elever, föräldrar, pedagoger och skolledning och i sin roll som kvalificerad samtalspartner. Hon har nu en nyckelroll på skolan där hon kan vara med och styra verksamheten i riktning mot ökad inkludering och tillgänglighet för alla elever. Hon tror att hennes största utmaning är att fortsätta att hålla sig uppdaterad inom forskningen utan hjälp från kurskamrater och handledare.

11 20 MUSIKLÄRARPROGRAMMET INRIKTNING GYMNASIESKOLAN MED BEHÖRIGHET ÄVEN FÖR GRUNDSKOLA 21 LÄRARE / MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND 300 högskolepoäng Music Teacher Education Programme Utbildningen startar ht -15 anm kod: KAU (studieort Arvika) STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE: Salome Persson, tfn tid: må fre kl PROGRAMLEDARE: Lars Lorinius, Göran Lindskog, På Musiklärarprogrammet står din konstnärliga och pedagogiska utveckling i centrum. Genom ämnesstudier i instrumentalspel, musikteori, metodik, didaktik med mera får du en god grund att möta elever på olika kunskapsnivåer. Du får också möjlighet att musicera i olika ensembler. Utbildningen genomförs vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Arbetsmarknadens behov av utbildade musiklärare har de senaste åren ökat något. Musiklärarprogrammet består av tre integrerade delar: utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier i musik. Musikstudierna innefattar ett förstaämne och ett andraämne. Inom ramen för förstaämnet har du lektioner på ditt huvudinstrument under utbildningens alla år samt ensemblespel och metodik på huvudinstrumentet under fyra år. De två första åren innehåller dessutom moment som kompgruppsinstrument, röst/sång, allmän musikdidaktik, gruppmetodik, gehör och musikteori. Inför årskurs två väljer du ett andraämne, som kompletterar förstaämnet och ger dig möjlighet att profilera din kompetens. Det erbjuds fyra olika alternativ: Under din studiegång finns perioder av VFU. Då får du möjlighet att testa och utveckla dina kunskaper i verkliga undervisningssituationer. Även den fortlöpande övningsundervisningen ger dig värdefulla kontakter med yrkeslivet. Läs hela studiegången på kau.se/utbildning FÖRKUNSKAPSKRAV För antagning till Musiklärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 6c samt godkänt antagningsprov. Läs vidare på 1. Instrument och ensemble; studier inom ytterligare ett instrument 2. Musik i klass; studier utifrån ett klassrumsperspektiv 3. Musikteori och komposition; fördjupade studier i gehör, satslära, arrangering, komposition och musikhistoria 4. Musik- och ljudproduktion; studier i akustik, ljudlära och musikproduktion

12 22 VAD VILL VI TILLSAMMANS BLI? Hur vi tar hand om och utbildar barn och unga säger något om samhället, om oss och hur vi ser på oss själva. Vad vill vi tillsammans bli? Läraryrket verkar ibland som ett lätt yrke. Det är så det är med ett mästerskap: det ser enkelt ut när det utförs, men alla vet hur mycket arbete det ligger bakom. Det är lika spännande som svårt att arbeta med barn och unga, men det är också väldigt givande. Att bidra till barns och ungas utveckling är en unik möjlighet och få människor betyder så mycket för oss som våra lärare. Om du väljer att bli lärare säger det något om dig och vad du vill göra för att bidra till samhällets fortsatta utveckling. Att studera till lärare eller förskollärare är både ett viktigt och ett självklart val. Yrket är inte som andra yrken. Ingen arbetsdag är den andra lik. Ingen klass är som andra klasser. Varje människa är unik, barn och unga, lärare och föräldrar. Att arbeta med människor kräver mycket av dig. Du kommer att arbeta med hela din person, för att påverka enskilda och grupper. Du måste kunna leda tydligt, tryggt och medvetet, samtidigt som du ser till varje enskild elev. Du samarbetar, lyssnar, lär och bidrar tillsammans med dina kollegor, samtidigt som du har kontakt med föräldrar och det omgivande samhället. I Karlstad har vi utbildat lärare lika länge som vi har haft en allmän skola. Här finns erfarenhet och kompetens. Här finns intressanta och utvecklande utbildningar för dig som vill bli lärare eller förskollärare. För att bli en skicklig lärare krävs det både breda och specialiserade studier och vi utvecklar ständigt våra program i takt med att samhället förändras. Utbildningarna på Karlstads universitet sker i nära samverkan med skolan och du kommer under utbildningen att få möte och arbeta med aktiva och yrkesskickliga lärare. Den som väljer att bli lärare tar ett stort steg. Det säger något positivt om dig och om vad du vill bidra med till framtiden för barn, unga och hela vårt samhälle. Varmt välkommen! Björn Åstrand, Dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet

13 VIKTIGA DATUM 15 FEB 7 MARS 15 MARS 28 MARS 15 APRIL 20 JUNI 18 JULI 15 SEPT 15 OKT 25 OKT sista anmälningsdag till vårens högskoleprov Lördagsöppet på studievägledningen sista ansökningsdagen för sommarkurser 2015 vårens högskoleprov äger rum sista ansökningsdag inför hösten 2015 sista datum för kompletteringar öppet hus, studievägledning och rundvandring sista anmälningsdag till höstens högskoleprov sista ansökningsdag inför våren 2016 höstens högskoleprov äger rum Produktion: Karlstads universitet Foto: Maria Obed Tryck och Layout: Universitetstryckeriet,2015 BRA KONTAKTER STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING Tfn , telefontid mån fre kl MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND Tfn , mhi.kau.se UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Tfn , kau.se/bibliotek IT-STÖD LÄRCENTRUM Lista med kontaktuppgifter kau.se/ar-student/service-support/larcentrum CSN Tfn , Talsvar , Webbsvar Mina Sidor, csn.se KAU.SE/LARARE Karlstads universitet Karlstad Tfn vxl

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE gymnasieskola Med behörighet även för grundskolan årskurs 7-9 SPECIALLÄRARE MUSIKLÄRARE

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIKLÄRARE KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKESLÄRARE

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOL GRUND förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNES årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIK KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKES UTBILDNINGSPROGRAM CAMPUS OCH

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOL GRUND förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNES årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIK YRKES UTBILDNINGSPROGRAM CAMPUS OCH DISTANS 2011-2012 lärarutbildningen

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Förskollärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: LGFLP Förskollärarprogrammet Early Years Education Programme

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Ingå ngså mne Biologi

Ingå ngså mne Biologi 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan 300/330 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng respektive 90 högskolepoäng.

Läs mer

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Vill du bli För dig som redan har akademiska poäng Lärarprogram, 90 högskolepoäng lärare? Lärarutbildning Vem kan söka till utbildningen? Lärarutbildningen 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school 1(13) Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school Basdata Nivå: Avancerad Programkod: GYLAR Inriktningskod specialidrott: GYLAR-SPID

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

2014-03-11. Fler vägar till läraryrket

2014-03-11. Fler vägar till läraryrket 2014-03-11 Fler vägar till läraryrket 2 (22) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Lärarbrist ett växande problem... 4 Förändrade villkor för behörighet... 9 Den nya lärarutbildningen...

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Lärarutbildningsnämnden Dnr: 478/2008-515 UTBILDNINGSPLAN Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

lärarutbildniing på distans

lärarutbildniing på distans Kolla kau in.se vå /lar are rn /dis tan ya f sfil m lärarutbildniing på distans Förskola, Förskoleklass Fritidshem Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan Kompletterande

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH 2009-03-30 Yttrande 1(6) Dnr 02-2009:41 Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH Inledning Skolinspektionen delar utredarens

Läs mer

Utbildningsplan. Fastställd i Utbildnings- och forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet (UFL) 2011-02-23

Utbildningsplan. Fastställd i Utbildnings- och forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet (UFL) 2011-02-23 Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan 300/330 högskolepoäng Master of Arts in Secondary Education Upper Secondary School 300/330 higher education credits 1 Fastställd i Utbildnings-

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITET

KARLSTADS UNIVERSITET lärarutbildning på distans KARLSTADS UNIVERSITET UTBILDNINGSPROGRAM 2009 2010 Studera på distans Du behöver inte flytta till Karlstad för att studera vid Karlstads universitet. Det går lika bra att studera

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Dnr 248/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Teacher Education for Pre-school, Pre-school

Läs mer

VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014

VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014 INFORMATION OCH RIKTLINJER FÖR STUDENTER, VFU-LÄRARE OCH REKTORER Denna information

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

BLI LÄRARE. Påverka framtiden! HT14 VT15

BLI LÄRARE. Påverka framtiden! HT14 VT15 BLI LÄRARE Påverka framtiden! HT14 VT15 1 UTAN LÄRARE - INGEN FRAMTID Var med och påverka Sverige år 2080! Arkitekter, barnmorskor, webbutvecklare, bilmekaniker vilka skulle du vilja vara utan? Som lärare

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Utbildningsplan

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning 1 Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning - VFU-kurser inom

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation Du som vill veta mer om vilka lärarutbildningar som finns idag och vad de innehåller, behörighet och legitimation, vem som behöver detta, hur saker hänger

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 90 hp UTBILDNINGSPLAN Sida 1 av 11 Programkod: GLM01 Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 90 hp Supplementary programme in Master of Arts in Secondary Education, 90 credits Denna

Läs mer

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4 Inventering med avseende på vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4 Dokumentet är ett försök att strukturera de krav som ställs av lärarutbildningsutredningen inför en ansökan av examensrätt. Varje

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng

Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Gäller fr.o.m. höstterminen 2007 Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng pééåá~ä=bçìå~íáçå~ä=qé~åüéê=mêçöê~ããéi=vm=üáöüéê=éçìå~íáçå=åêéçáíë= hìêëåáî W=^î~åÅÉê~Ç=åáî = péåçåç=åóåäék=

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp Översikt kursval HT05/VT06 05-0-6 LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 00 hp Antagningstermin ht 05 5 Engelska för ämneslärare (-0) 0 hp ENG0

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Examen 210 högskolepoäng, grundnivå. Degree of Bachelor of Education Compulsory School Earlier Years.

Examen 210 högskolepoäng, grundnivå. Degree of Bachelor of Education Compulsory School Earlier Years. 1(12) Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 högskolepoäng med ämnesinriktning Programkod LAÄMN Teacher education 210/240/270/300/330 higher education credits Examen Lärarexamen, avsedd för undervisning i

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Eller: Finns det en framtid för lärarutbildningar i moderna språk? Bakgrund

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

VFU i Järfälla. Till dig som är lärarstudent. Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning

VFU i Järfälla. Till dig som är lärarstudent. Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning VFU i Järfälla Till dig som är lärarstudent Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning 2 Fjällen för- och grundskola, Järfälla. Välkommen att göra din VFU i Järfälla Du är varmt välkommen att göra din verksamhetsförlagda

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD Innehåll Vad är VFU?...3 Dina möjligheter som lärarstudent...4 Förväntningar på dig som lärarstudent...7 Basgruppsdagar...8 Byte och uppehåll...9 Organisation...10

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer