16 MEDARBETARE 18 VÅRA 19 SAMHÄLLSANSVAR 22 HÅLLBARHET. 26 RESuLTATRÄkNING 30 STYRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16 MEDARBETARE 18 VÅRA 19 SAMHÄLLSANSVAR 22 HÅLLBARHET. 26 RESuLTATRÄkNING 30 STYRELSE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 INNEHÅLL 3 SPARbANkEN 4 ÅRET 6 VD 8 STYRELSEORDFÖRANDE ÖRESund i korthet i KORTHET HAR ORDET HAR ORDET 16 MEDARBETARE 18 VÅRA ÄGARE 19 SAMHÄLLSANSVAR 20 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 9 VARuMÄRkET 22 HÅLLBARHET 2 10 PRIVATMARKNAD 11 FÖRETAGSMARKNAD 26 RESuLTATRÄkNING 27 BALANSRÄkNING 12 PLACERINGSMARKNAD 28 nyckeltal 13 PRIVATE BANKING 14 OMVÄRLD 30 STYRELSE 31 KONCERNLEDNING / AFFÄRSLEDNING 15 RISK REGIONENS MEST NÖJDA KUNDER Oberoende Svenskt Kvalitetsindex årliga rapport om kundnöjdhet inom banksektorn var en stor framgång för Sparbanken Öresund. Resultatet visar att banken i sitt verksamhetsområde ligger i toppskiktet när det gäller kundnöjdhet, både bland privatkunder och bland företagskunder. Det är naturligtvis mycket glädjande och bekräftar att samgåendet mellan Sparbankerna Finn och Gripen har tagits emot väl av kunderna. Inte minst har det samhällsansvar som banken tar, dels i egen regi, dels via ägarstiftelserna, uppmärksammats.

3 SPARBANKEN ÖRESUND i korthet VI SKAPAR VÄRDEN TILLSAMMANS Sparbanken Öresund är unik som regional fullservicebank med fokus på människor och företag i Öresundsregionen. Ambitionen är att vara förstahandsvalet för människor och företag som lever och verkar i regionen samt att vara en mötesplats och en motor för den regionala ekonomin. 3 Verksamhetsområdet omfattar 24 kommuner: Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Perstorp, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Åstorp, Ängelholm samt Örkelljunga. Sparbanken Öresund ägs av två sparbanksstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne, med säte i Lund, och Sparbanksstiftelsen Gripen, med säte i Ängelholm. Banken har säte och huvudkontor i Malmö och styrelse, ledning, medarbetare samt ägare finns i regionen. Affärsvolymen för 2011 var 91,1 mdkr.

4 ÅRET I KORTHET Sparbanken Öresund-koncernens operativa rörelseresultat blev för 2011 cirka 210 mnkr (162) före engångskostnader för samgåendet. Inlåningstillväxten blev 2 procent. Utlåningstillväxten (inkl. samarbetspartners) blev 3,1 procent. Utlåningen i egen portfölj minskade med 2,8 procent. Inom placeringar minskade volymen med 15 procent beroende på sjunkande börsvärden. Samtidigt begränsas minskningen genom en framgångsrik nyförsäljning av placeringsprodukter. JAN MAR I början av året lanserades Sparbanken Öresund Private Banking. En tjänst som vänder sig till privatpersoner, företag och stiftelser som har en miljon kronor eller mer i placeringsbart kapital. Redan från start har intresset för tjänsten varit stort och vid årets slut har cirka kunder tecknat sig för tjänsten. I mars invigdes Sparbanken Öresunds nya huvudkontor vid Dockan i Malmö med närmare 300 externa gäster från bankens hela verksamhetsområde. Banken lanserade nio nya fonder på Fondtorget. Fonderna är tillgängliga både för pensionssparande och traditionellt fondsparande. Härutöver har nya placerings möjligheter i nya instrument, som Private Equity och statsobligationer i länder med hög tillväxt, tagits in i bankens erbjudande. APR JUN I april var det världspremiär för familjemusikalen Pippi Långstrump ett äventyr på is. Banken bjöd in flera tusen barn och föräldrar till föreställningen. Det uppskattade evenemanget fyllde Malmö Arena och i samband med föreställningen ordnades bland annat tävlingar med fina Pippi-priser. Härutöver har ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter genomförts under året, inte minst i samband med semifinalen av Idol i Malmö samt den näringslivsträff som arrangerades tillsammans med Rapidus under tennisveckan i Båstad. I slutet av våren bildades nätverket Öresund Executives med Sparbanken Öresund som initiativtagare. Nätverket är en mötesplats för beslutsfattare inom näringslivet, akademin och organisationer från Båstad i norr till Trelleborg i söder. Öresund Executives kombinerar möjligheten att göra affärer, utbyta idéer och kunskap, skapa dialog för samhällsutveckling regionalt samt driva ett gemensamt CSR-projekt. Kombinationen av affärer, regional och global samhällsutveckling gör nätverket till en unik mötesplats. I maj inledde Sparbanken Öresund ett nytt samarbete med Medeon Science Park. Som en del i samarbetet sponsrar banken det nyinstiftade Medeonstipendiet. Stipendiet delas ut till unga, lovande forskare vid Clinical Research Center (CRC) i Malmö som uppmuntran inför framtiden. Genom att ansluta banken till samarbetet mellan ECPAT, Rikskriminalpolisen och andra banker visar Sparbanken Öresund sitt aktiva ställningstagande mot barnpornografi och tar samtidigt aktiv del i att förhindra kommersiell exploatering av barn. I juni lanserade Sparbanken Öresund i samarbete med If Skadeförsäkring marknadens mest omfattande hemförsäkring Stor Hem. Försäkringen omfattar förutom det som traditionella hemförsäkringar brukar innehålla, bland annat otursförsäkring, hemelektronikförsäkring, utökat reseskydd, flyttskydd och underförsäkringsskydd. Härutöver lanserades även två förmånliga försäkringserbjudanden för ungdomar: If Start och If Student. I juni, vid den årliga stipendieutdelningen till elever vid gymnasier i Lund och Eslöv samt vid Ekonomihögskolan i Lund delades i år ut till 23 utvalda personer. Samma dag delade bankens kontor i Ängelholm för fjärde året i rad ut ett stipendium till Rönneskolans bästa gymnasieekonom.

5 JUL SEP I augusti lanserade banken en sida på careerbook.se, som är en karriärportal för studenter och unga akademiker. Lanseringen är ett steg i att utveckla bankens kommunikation med studenter och ett sätt att nå potentiella medarbetare på ett nytt sätt. Under hösten är tjänsten Kundcenter Företag, en servicekanal via telefon, tillgänglig för bankens samtliga företagskunder. Genom att ringa till Kundcenter Företag får kunderna hjälp med vardagsärenden. Sparbanken Öresund bjöd i september in till en kostnadsfri kurs Husbyggarskolan för kunder som går i nybyggnadstankar. I början av hösten lanserades en app med vilken kunder kan betala räkningar, föra över pengar mellan olika konton direkt i mobilen samt se saldon och transaktioner. Appen har mottagits väl på marknaden och har fått höga betyg av kunderna. OKT DEC Under hösten genomfördes det sista steget i samgåendet mellan Sparbankerna Finn och Gripen i och med samordningen av de datasystem som tidigare fanns till ett nytt gemensamt system. Den tekniska sammanslagningen genomfördes utan störningar eller komplikationer för kunderna. I Svenskt Kvalitetsindex (SKI:s) årliga undersökning som mäter kundnöjdheten i bankbranschen fick Sparbanken Öresund mycket höga värden av både privat- och företagskunder och är även den bank som höjer sitt betyg mest av alla svenska banker. En separat undersökning för den skånska bankmarknaden visade dessutom att Sparbanken Öresund får högre betyg än samtliga storbanker i Skåne. Intresset för Miljölånet som lanserades vid årsskiftet 2010/2011 har varit påtagligt och under 2011 har ett betydande antal Miljölån beviljats till företag inom en rad olika branscher. Produkten är en viktig del av Sparbanken Öresunds hållbarhetsprofil. Under första veckan i november firades bankens ettårsdag runt om på bankkontoren. Det bjöds bland annat på tårta och korv, en del kontor hade sparbössetömning, tävlingar och presenter till barnen. I december öppnade banken ett företagskontor i Hyllie, Malmö. Det är det andra företagskontoret i Malmö och har en strategisk placering i en del av Malmö som växer snabbt. Sparbanken Öresund tecknade avtal avseende större lokaler på Väla utanför Helsingborg. Det nya kontoret kommer även i fortsättningen att vara Sveriges mest tillgängliga bankkontor, med öppet alla veckans dagar, 66 timmar per vecka. Lanseringen av Sparbanken Öresund har tagits emot mycket positivt på marknaden och under bankens första verksamhetsår har kundtillströmningen varit hög både bland företagskunder och bland privatkunder. Under 2011 har bankens båda ägarstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen tillsammans delat ut drygt 27 miljoner kronor till över 130 projekt runt om i bankens verksamhetsområde. Sedan januari 2009 har närmare klasser och cirka skolelever i västra Skåne fått lära mer om hur man sköter sin privatekonomi vid Cashguidens besök på gymnasieskolor. Cashguiden, som finansieras av Sparbanksstiftelsen Öresund, drivs av två unga ekonomer och föreläsningarna i privatekonomi är helt kostnadsfria Medarbetarnas betyg i den interna undersökning som genomfördes under hösten är exceptionellt högt jämfört med andra företag som genomgått en liknande förändring. På en sexgradig skala får den nya organisationen och upplevelsen av att arbeta i Sparbanken Öresund 4,91 i genomsnittsbetyg. I oktober lanserades möjligheten för kunder att i Internetbanken se sina kapitalförsäkringar, privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar från ett antal försäkringsbolag. Parallellt lanserades det Gröna Kuvertet, en sammanställning över kundens pension, sjuk- och livförsäkringar. I början av 2012 lanserade banken en ny finansieringslösning för företag, Sparbanken Öresund Finans. Tjänsten innebär att bankens företagskunder får möjlighet att sälja mer, och till fler kunder, genom att de ska kunna erbjuda sina kunder ett bra och konkurrenskraftigt finansieringsalternativ. I januari 2012 lanserades Bankkort Företag, som är ett nytt bankkort för enskilda företag och ideella föreningar. Kortet är knutet direkt till ett företagskonto i banken.

6 VD HAR ORdET VI HAR LAGT GRUNDEN FÖR SPARbANkEN ÖRESUND ATT VÄXA I REGIONEN 6 Ett år går fort. Särskilt inom ett verksamhetsområde som vårt där det hela tiden händer saker som kräver uppmärksamhet och handling, men också i en tid när det som sker i världen runt omkring oss snabbt får följdverkningar. Ingen kan ha undgått att lägga märke till att det gångna året på många sätt var ett turbulent år med finansoro i stora delar av världen, inte minst inom Europa med finanskris i ett flertal länder och en begynnande lågkonjunktur i sikte. I det perspektivet har Sverige klarat sig bra tack vare sunda statsfinanser och sedan tidigare genomförda strukturförändringar. Positivt är också att Sparbanken Öresund har merparten av sin verksamhet i en av Sveriges mest expansiva regioner som visar en fortsatt god tillväxt med internationella investeringar, till exempel Max IV Laboratory och ESS i Lund som kommer att ha stor betydelse lång tid framöver. Vi har Skånes mest nöjda bankkunder 2011 var också ett anmärkningsvärt år sett ur ett annat perspektiv, eftersom det var det första hela verksamhetsåret för Sparbanken Öresund efter samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. Med facit i hand kan vi konstatera att det var ett riktigt beslut, som gör att vi idag kan spela en mer aktiv roll i Öresundsregionen samtidigt som vi står bättre rustade att anta de utmaningar som ligger framför oss. Att positionera Sparbanken Öresund i vårt verksamhetsområde västra Skåne, har därför varit en viktig och angelägen uppgift under bankens första år. Att det arbetet burit god frukt vidimeras inte minst av två saker. Dels har vi under året fått ett nettotillskott av nya kunder, både företag och privatpersoner. Dels ger den undersökning som varje år genomförs av Svenskt Kvalitetsindex, och som mäter kundnöjdheten i bankbranschen, Sparbanken Öresund högsta betyg. Redan efter ett år har vi Öresundsregionens mest nöjda bankkunder! Det är ett förtroende vi ska vara både stolta över och rädda om och samtidigt se till att utveckla. En starkt bidragande orsak till de fina siffrorna och den positiva utvecklingen på kundsidan är, som jag ser det, att den gamla sparbanksidén, att ge tillbaka, upplevs som mer aktuell än någonsin. Andra saker som uppskattas av våra kunder och stärker vår position på marknaden är vår tydliga lokala närvaro, att vi har snabba och korta beslutsvägar samt att våra medarbetare upplevs som kunniga och engagerade. och medarbetare som trivs Ett betydelsefullt arbete har också varit att skapa en ny och väl fungerande organisation av två gamla. Även här vill jag påstå att vi har lyckats. Våra medarbetare trivs. Det visar bland annat den undersökning som gjorts bland bankens personal. Vid en utvärdering av samgåendet och den nya organisationen fick detta arbete ett mycket högt betyg. En annan omfattande och komplicerad uppgift under året har varit att samordna de datasystem som tidigare fanns i Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen i ett nytt gemensamt system. Detta genomfördes under hösten utan störningar eller komplikationer för kunderna. Under året har också ett nytt bankkontor öppnats, vårt 35:e, vid Hyllie station ett av Malmös mest spännande områden som står inför en utveckling med många nya företag som redan flyttat till området eller är på väg att etablera sig där. Ett operativt resultat på 180 miljoner kronor Under 2011 gjorde Sparbanken Öresund ett operativt resultat på närmare 180 miljoner kronor före engångs - kostnader och samgåendekostnader. De senare beräknas till drygt 100 miljoner kronor. Resultatet ligger i linje med den budget som lades inför årets början. När det gäller affärsvolymtillväxten kan ändå en viss stagnation noteras. Detta ska dock

7 ses mot bakgrund av den osäkerhet som idag råder på marknaden. Nya möjligheter och affärer väntar under 2012 Grunden för Sparbanken Öresund är nu lagd och det finns goda förutsättningar för banken att utvecklas på ett positivt sätt under de kommande åren. Vi har finansiell stabilitet och är väl rustade med ett utvecklat kontorsnät, kunniga och engagerade medarbetare samtidigt som vi har ett brett och konkurrenskraftigt utbud av produkter och tjänster anpassade till olika kunders behov och önskemål. På företagsmarknaden kommer vi att intensifiera vårt arbete för att intressera framför allt fler mindre och medelstora företag för vad vi kan erbjuda. Vi tror att allt fler ser fördelarna med att vara en större kund i en mindre bank än att vara en liten kund i en stor bank. På privatmarknaden fortsätter våra ansträngningar för att kunna tillgodose kundernas behov. Vi är redan en av de ledande aktörerna i regionen avseende finansiering av boende, en position vi gärna behåller och vill utveckla. De framgångar som vi haft inom området kapitalförvaltning och placeringar sporrar till nya offensiva satsningar. Till detta ska också läggas något som vi är helt ensamma om vårt oberoende. Som placeringsrådgivare är Sparbanken Öresund ensamma om att kunna erbjuda marknadens så gott som samtliga produkter genom vårt val av starka och erkänt skickliga samarbetspartners. Detta oberoende är en styrka av central betydelse för vår utveckling inom placeringsområdet och för vår trovärdighet som rådgivare. Internt kommer vi under 2012 att utveckla arbetet med vår hållbarhetsredovisning. Det är ett viktigt dokument för att säkerställa att vi arbetar effektivt för att minska bankens egen miljöpåverkan, men också hur vi kan bidra över tid till att skapa en mer hållbar samhällsutveckling. Vårt miljölån, som företag kan få till särskilt fördelaktiga villkor för olika miljöinvesteringar, är redan idag ett exempel på detta. Stort tack för gott samarbete Avslutningsvis vill jag passa på tillfället att tacka alla kunder, samarbetspartners och medarbetare för ett fantastiskt samarbete. Det har varit nästan 20 spännande, intensiva och framför allt lärorika år, först som VD i Sparbanken Finn och sedan i samma roll i Sparbanken Öresund. Framför allt ser jag det som en förmån att tillsammans med er alla ha fått vara med om att skriva ett stycke bankhistoria i och med skapandet av den nya banken. Ett varmt välkommen till bankens nye VD Med ett visst vemod lämnar jag nu över mina arbetsuppgifter till min efterträdare Lars Ljungälv samtidigt som jag önskar honom varmt välkommen till Sparbanken Öresund. I Lars får banken en kunnig bankman och en skicklig ledare med sina rötter väl förankrade i sparbanksrörelsen. Jag önskar Sparbanken Öresund fortsatt framgång! Lars-Erik SkjuTARE VD 7

8 StyRELSEORdFÖRANde HAR ORdET En SATSNING SOM VISAT SIG VARA RÄTT 8 På många sätt blev 2011 ett tufft år, men också ett år med flera positiva signaler, som stärker min övertygelse om att satsningen på en regional bank Sparbanken Öresund var och är rätt. Det finns avgjort ett stort behov av en regional bank med fokus på Öresundsregionen, men också ett ökat intresse för en bank som är besjälad av en affärsidé som allt fler människor uppskattar och sympatiserar med. Det jag tänker på är naturligtvis den gamla men fortsatt lika aktuella sparbanksidén, att ge tillbaka. Under året har vi fått många bevis för just detta, inte minst genom att fler kunder, både privatpersoner och företag, valt Sparbanken Öresund som sin bank. Men också i informella möten med representanter för näringslivet såväl som i samtal med andra människor jag träffar. Goda framtidsutsikter men också en del problem När jag säger att 2011 var ett tufft år tänker jag naturligtvis i första hand på det finansiellt instabila läge som återfinns i vår omvärld, och som kommer att påverka hela den finansiella sektorn även under Mot den bakgrunden är det positivt att ha förmånen att verka i en av Europas mer expansiva regioner. Allt fler företag väljer att förlägga sina huvudkontor hit och att utvidga sin verksamhet här. Allt fler människor väljer att bosätta sig eller att studera i västra Skåne. Och allt fler tunga och för framtiden viktiga infrastrukturella projekt är på gång. Att satsningarna i Lund med Max IV Laboratory, ESS och Ideon Life Science kommer att ha betydelse för näringslivet lång tid framöver är odiskutabelt. Malmös fortsatta expansion är också en positiv injektion liksom det arbete som pågår i Helsingborg och kommunerna runt omkring för att förverkliga en fast förbindelse över norra Öresund. Men även om Sverige är bäst i klassen med sunda statsfinanser och Öresundsregionen har en positiv utveckling lurar en lågkonjunktur runt hörnet. Signalerna om en avmattning i ekonomin blir allt tydligare. Det som nu krävs är att återvinna finansmarknadens förtroende och det kan bara göras genom politiskt långsiktiga och trovärdiga reformer, framför allt inom Europeiska Unionen. En bank för människor Under de närmaste åren ska Sparbanken Öresund fortsätta arbetet att vara de många människornas bank. En bank som sträcker ut handen i livets olika skeden och som man alltid kan vända sig till i företroende och samtidigt veta att man får kvalificerad rådgivning. Sparbanken Öresund är redan idag störst i västra Skåne när det gäller finansiering av bostäder. Det är en sektor som vi kommer fortsätta att utveckla. Vårt starka utbud av produkter och tjänster för förmögenhetsförvaltning, pensionssparande och försäkringslösningar, kombinerat med vårt oberoende, är en annan sektor med goda förutsättningar för tillväxt. Den ökade affärsvolymen inom detta område visar tydligt att det finns ett stort intresse för vårt kunnande och våra erbjudanden. En annan ambition är att bli den bank som bäst tar tillvara på de behov som de tusentals människor har som dagligen pendlar för att arbeta på den ena eller den andra sidan av Öresund. Vi ser detta som ett av de områden som, inte minst ur ett framtidsperspektiv, är betydelsefullt för bankens utveckling. Integrationen i Öresundsregionen har inte bara kommit för att stanna, den kommer också att öka över tid. men också för näringslivet Med den dynamiska utveckling som finns i regionen vill vi vara en attraktiv samarbetspartner för att utveckla det skånska näringslivet och skapa förutsättningar för att stimulera tillväxt. Vi vill också inspirera till ökat nyföretagande, som är så betydelsefullt för människors utveckling och för morgondagens välfärd. Vi ska vara drivande i utvecklingen Den bild som jag skissat bjuder både på hot och på möjligheter. Framför allt möjligheter. Den som är realist, och som i mitt fall varit med under många år, vet att kriser är övergående, att framtiden ligger i att se nya möjligheter och att utmaningar är till för att förverkligas. Lars AndERSSON ORDFÖRANDE

9 VARuMÄRkET VI HAR BÖRJAT bygga ETT STARKT VARUMÄRKE Att bygga ett nytt varumärke är ett arbete som tar tid och kräver stora insatser. Det är också en process som kräver kontinuitet och lyhördhet framför allt för omgivningens behov och förväntningar. Ett varumärke består av både hårda och mjuka värden. De hårda handlar i Sparbanken Öresunds fall om de tjänster och funktioner som är efterfrågade av våra kunder och som banken erbjuder. De mjuka värdena handlar om hur banken uppfattas. Ofta visar det sig att de mjuka värdena har större betydelse än de hårda när människor väljer. Förklaringen är ganska enkel. De flesta produkter och tjänster är ofta likvärdiga. I stället är det kundens samlade upp - fattning och känslor för varumärket som blir avgörande. Vi har etablerat namnet och logotypen När Sparbanken Öresund lanserades 2010 var upp - giften att etablera den nya bankens namn och skapa en igenkänning av den nya logotypen. Men också att lyfta fram Sparbanken Öresund som en bank för både företag och privatpersoner. Det skedde genom en profilerande kampanj i regio - nala media och med information till kunderna. På kort tid väcktes ett intresse för den nya banken med hög kännedom om det nya namnet och den nya logotypen. Under 2011 har arbetet med att bygga ett starkt varumärke och samtidigt flytta fram bankens position på marknaden fortsatt. Nu med fokus på framför allt de mjukare värdena och det som särskiljer Sparbanken Öresund från andra banker. I den inledande marknadsaktiviteten som gjordes under året framhölls bankens bärande grundidé, att ge tillbaka. Året avrundades med en profilkampanj där vi lyfte fram det unika i Sparbanken Öresunds oberoende rådgivning genom att erbjuda de lösningar som är bäst för den enskilde kunden. Trovärdigheten garanteras av att banken inte har några egna produkter som rådgivarna är bundna att rekommendera. Sparbanken Öresund ska väcka sympatier Gemensamt för de olika aktiviteterna var att budskapen fick ett positivt mottagande. De värden som kommunicerades var också starkt bidragande till att många valde Sparbanken Öresund som sin nya bank. Den undersökning som årligen genomförs av Svenskt Kvalitetsindex, och som mäter kundnöjdheten i bank - branschen, visar att Sparbanken Öresund får högre betyg än samtliga storbanker i Skåne. Andra marknadsundersökningar bekräftar att Sparbanken Öresund redan efter ett år fått ett starkt fäste i Öresundsregionen. Vi ska upplevas som en bank som tänker annorlunda Under 2012 kommer det utåtriktade varumärkesarbetet att fortsätta med nya kampanjer där vi lyfter fram de mjuka värden som särskiljer Sparbanken Öresund från våra konkurrenter parallellt med att nya produkter, tjänster och erbjudanden lanseras. Vårt kommunikationskoncept, det vill säga den bärande idén för vår kommunikation, är TÄNK OM. Konceptet positionerar varumärket och kan varieras och användas både över tid och i olika sammanhang. Med TÄNK OM fångar vi mottagarens uppmärksamhet och särskiljer Sparbanken Öresund från mängden. TÄNK OM är dessutom en förlängning av att vi skapar värden tillsammans med våra kunder och handlar om effekten när värden skapas. Samtidigt som vi fortsätter att synas externt för att positionera vårt varumärke intensifierar vi det interna varumärkesarbetet. Vi har kommit en bra bit på vägen att bygga ett välförankrat varumärke. Men mycket återstår att göra. Ett starkt varumärke är alltid ett levande varumärke. Christina Elwing Chef KOMMUNIKATION 9

10 PRIVATMARkNAd UNDER ÅRET HAR VI FÅTT MÅNGA NYA VÄNNER 10 Inom privatsidan kan vi notera en mycket positiv utveckling det gångna året med en stor tillströmning av nya privatkunder samtidigt som lojaliteten hos befintliga kunder kunnat stärkas. Framgångarna ser vi som ett bevis för att Sparbanken Öresund har en viktig och efterfrågad roll att spela i Öresundsregionen. Särskilt tydlig har ökningen varit inom segmentet bolånekunder, där banken både ökat sin utlåning och tagit marknadsandelar. I en tid med ekonomisk oro har bankens kunniga medarbetare visat sig vara särskilt värdefulla. Allt fler efterfrågar en personlig relation med sin bank för att i lugn och ro få möjlighet att diskutera sin och familjens ekonomi, men också för att få kvalificerad rådgivning om pensionssparande och kapitalförvaltning. Många som väljer Sparbanken Öresund uppskattar och sympatiserar med sparbanksidén, att delar av bankens överskott åter investeras i olika projekt och aktiviteter på orter där banken är verksam och på så sätt kommer många människor till nytta. Detta har vi kommunicerat under begreppet Vi ger tillbaka. Pippi gladde våra yngsta kunder I Sparbanken Öresund är alla kunder viktiga. Även de allra yngsta och de som är på väg att ta de första stegen ut i vuxenvärlden. Årligen genomförs olika kundvårdande aktiviteter som har till syfte att både roa och uppmuntra till sparande. Under 2011 bjöd vi till exempel in flera tusen barn och deras föräldrar till Pippi Långstrump ett äventyr på is, en riktig familjefest på Malmö Arena. Under 2011 fortsatte vi också vår satsning Cashguiden. Det är en ungdomsturné där gymnasieelever får rådgivning om hur man sköter sin privatekonomi. Vi vill göra vardagen tryggare Som kund i Sparbanken Öresund ska man känna sig trygg, både i vardagen eller om något oförväntat inträffar. Under året har vi därför introducerat en ny och kraftigt rabatterad hemförsäkring Stor Hem. Försäkringen omfattar det som traditionella hemförsäkringar brukar innehålla men även bland annat otursförsäkring, hemelektronikförsäkring, utökat reseskydd och flyttskydd. men också lite enklare De olika värdepaket som tidigare framgångsrikt lanserats är goda exempel på produkter som gör vardagslivet enklare för många. Med hjälp av dessa kan man enkelt och smidigt sköta sina bankärenden. En helt ny värdeprodukt är Privatlån Värde som ger våra kunder möjlighet att lösa dyra krediter hos andra aktörer, för att i stället samla allt hos oss och på samma gång få bättre lånevillkor. Den app som vi har introducerat för Iphone och Android-telefoner är ett annat exempel som gör vardagen lite smidigare. Med den kan våra kunder utföra enklare bankärenden. Hållbara pensionslösningar Avslutningsvis kan noteras att banken också tagit nya initiativ för att skapa hållbara pensionslösningar för våra kunder. Bland annat har en tjänst utvecklats som gör det möjligt att få överblick över varje persons sammantagna situation för att sedan kunna rekommendera en lösning som passar. MAGNus MÅNSSON Chef PRIVATMARKNAD

11 FÖRETAGSMARkNAd En POSITIV utveckling INOM AFFÄRSOMRÅde FÖRETAGSMARkNAd 2011 kommer att gå till historien som ett år med stor ekonomisk oro på finansmarknaden och osäkerhet om konjunkturens utveckling. Bland våra företags kunder har detta främst avspeglats i försiktighet ifråga om investeringar och expansion. Trots dyra upplåningskostnader och en knapp tillgång på likviditet har Sparbanken Öresund lyckats möta företagskundernas behov fullt ut. Banken har fått många nya företagskunder Även om 2011 präglades av turbulens har Sparbanken Öresund flyttat fram sina positioner inom segmentet mindre och medelstora företag i Öresundsregionen, och vi glädjer oss därför särskilt åt att ha fått ett betydande antal nya företagskunder. Bankens vision att ha regionens mest nöjda bankkunder har dessutom redan infriats. I Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning bland bankkunder har Sparbanken Öresund fått högst betyg av alla fullsortimentsbanker i Skåne. I båda fallen är utvecklingen mycket uppmuntrande. Samtidigt stimulerar det till än större satsningar på god service och till att utveckla en fortsatt hög kompetens hos bankens medarbetare. Vårt Miljölån har fått ett bra mottagande Vid förra årsskiftet lanserade Sparbanken Öresund en helt ny låneprodukt Miljölån med syfte att underlätta och göra det billigare för företag att investera i miljöförbättrande åtgärder. Miljölån kan beviljas för de flesta typer av miljöförbättringar i mindre och medelstora företag, till exempel för energieffektivisering, ökad återvinning och åtgärder för att minska utsläpp, men också för att skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda. Intresset för vårt Miljölån visade sig vara påtagligt och under 2011 har ett betydande antal Miljölån beviljats till företag inom en rad olika branscher. För 2012 kan vi se ett fortsatt intresse för denna produkt, som är en viktig del av Sparbanken Öresunds hållbarhetsprofil. Fler nyheter har fått positiv respons För att på bästa sätt kunna tillgodose det våra företagskunder efterfrågar har banken under 2011 presenterat en rad nya produkter och tjänster. Kundcenter Företag är sedan hösten tillgänglig för bankens samtliga företagskunder. Genom att ringa Kundcenter Företag får kunderna hjälp med vardagsärenden av medarbetare med god företagskompetens. Ett nytt Bankkort för enskilda företag och ideella föreningar lanserades också under året. Vidare har utvecklingen av företagstjänster i Internetbanken fortsatt. Bland annat har filöverföringstjänsten för betalningar fått ett positivt gensvar. Vi fortsätter att satsa för framtiden I december 2011 öppnade banken ett nytt företagskontor i Hyllie i Malmö. Det är det andra företagskontoret i Malmö och har en strategisk placering i en del av Malmö som växer snabbt. På produktsidan lanserades i början av 2012 i hela Sparbanken Öresund en ny finansieringslösning för företag, Sparbanken Öresund Finans. Syftet med tjänsten är att kunna hjälpa våra företagskunder att sälja mer, och till fler kunder, genom att de ska kunna erbjuda sina kunder ett bra och konkurrenskraftigt finansieringsalternativ. Göran Sjöberg Chef FÖRETAGSMARKNAD 11

12 PLAcERINGSMARkNAd VÅRT oberoende SKAPAR FÖRTROENDE 12 Inom placeringsmarknaden är det Sparbanken Öresunds uttalade strategi att arbeta så nära kunderna som möjligt. Med hög närvaro och tillgänglighet samt aktiv förvaltning skapar vi förtroende och mervärden, men också goda, långsiktiga affärer och relationer. Under 2011 har placeringsmarknaden inom banken utvecklats väl och visar god lönsamhet. Nya kunder har tillkommit samtidigt som en större andel av bankens befintliga placeringskunder valt en mer aktiv kapitalförvaltning än tidigare. En starkt bidragande orsak till framgångarna är vårt oberoende. Våra rådgivare har inga produkter som de är bundna att rekommendera utan kan i samråd med kunden och utifrån kundens riskvilja välja det som passar just honom eller henne bäst. Vårt oberoende gör att vi också kan samarbeta med alla marknadens ledande aktörer och därigenom erbjuda ett utbud av produkter som går både på djupet och på bredden. En viktning mot mindre risk En tendens som funnits en längre tid bland svenska sparare är att många valt att placera sina tillgångar i aktier, gärna i svenska aktier med ett starkt exportberoende. Redan tidigt under 2011 rekommenderade vi våra placeringskunder att dra ned på sin riskexponering till förmån för bland annat olika räntesparformer, hedgefonder och strukturerade produkter. Det visade sig vara ett korrekt råd som uppskattats av kunderna, inte minst med tanke på den kraftiga börsnedgången under hösten. Kontinuerlig utveckling av vårt utbud Under året har vi breddat och fördjupat vårt utbud av fonder. I vår produktportfölj har nio nya fonder, som är mindre beroende av börsutvecklingen och som bedömts ha möjlighet att ge god avkastning även vid nedåt- gående aktiekurser, tagits in. Samtidigt har fem andra som bedömts ha sämre potential tagits bort. Parallellt med detta har nya instrument, som Private Equity och statsobligationer i länder med hög tillväxt, tagits in i det sortiment banken kan erbjuda. Pensionsrådgivning ett angeläget område Inom området pensionsrådgivning ser vi en tillväxtpotential på både kort och lång sikt, och vårt erbjudande till bankens kunder har utvecklats ytterligare under året. Med mer information om tjänstepension och försäkringar i Internetbanken får kunden en bättre överblick och därmed insikt om behovet av pensionssparande. Genom vårt samarbete med Solidar Fondservice kan vi nu dessutom erbjuda kunderna det Gröna Kuvertet, en sammanställning över kundens pension, sjuk- och livförsäkringar. Eftersom pensionssparande är det största och det viktigaste sparandet för de flesta av bankens kunder är detta ett område som kommer att ägnas särskild uppmärksamhet under Lansering av ISK-konto under 2012 I mars 2012 lanseras det nya Investeringssparkontot (ISK). Det är ett konto som påminner om en kapitalförsäkring med i stort sett samma regler. På kontot kan man bland annat spara i fonder, aktier, strukturerade produkter och obligationer. Den stora fördelen med ISK är att varje köp och försäljning inte deklareras. I stället beskattas kontot schablonmässigt på samma sätt som en kapitalförsäkring. En annan skillnad är att ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin. Michael Ekelund Chef PLACERINGSMARKNAD

13 PRIVATE banking PRIVATE banking EN STOR FRAMGÅNG Sparbanken Öresund har under en längre tid haft fokus inriktat på och gjort medvetna satsningar inom placeringsområdet. Förmögenhetsförvaltning erbjuds sedan länge och för fyra år sedan lanserades försäkringsförmedling. Under förra året tog vi ytterligare ett steg och introducerade Private Banking, som vänder sig till kunder med en miljon kronor eller mer att förvalta. Jämfört med andra aktörer är det en lägre nivå, vilket öppnar för fler att kunna ta del av tjänsten. Private Banking vänder sig förutom till privatpersoner även till företag och stiftelser. Stort intresse redan från start Intresset för Private Banking har visat sig vara omfattande. Det står helt klart att allt fler kunder efterfrågar professionell rådgivning, aktiv förmögenhetsförvaltning och kvalificerad finansiell planering. Private Banking har därför som mål att ta hand om kundens hela ekonomi och förmögenhet, för att på ett fördjupat och individuellt sätt uppnå bästa trygghet och optimal avkastning på befintligt kapital. Närhet och vårt oberoende viktiga faktorer En starkt bidragande anledning till framgången, som vi ser det, är att våra private bankers ger oberoende råd - givning. Det vill säga att de råd vi ger är utan bindningar till i förväg utvalda produkter eller samarbetspartners. I stället arbetar vi fritt med marknadens främsta aktörer. För Sparbanken Öresund är det en fråga om trovärdighet att alltid sätta kundens intresse i första rummet. Ett annat starkt vägande skäl till det positiva mottagandet för Private Banking är att våra private bankers är placerade direkt ute i verksamheten på fem av våra kontor, i Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm och Båstad. Det ger närhet, ökar tillgängligheten och bidrar till att skapa en personlig och förtroendefull relation. Varje private banker har dessutom ett begränsat antal uppdrag. Därmed blir det möjligt för var och en att ägna mer tid till varje enskild uppdragsgivare samtidigt som engagemanget i varje affär ökar. Ett starkt koncept för framtiden Under 2012 kommer fokus framför allt att vara inriktat på att ta hand om befintliga kunder, särskilt mot bakgrund av den internationella finansoro som präglat världsekonomin under andra hälften av Parallellt med detta ser vi även en potential att ta nya marknadsandelar, framför allt som en följd av Sparbanken Öresunds starka närvaro i den fortsatt expansiva Öresundsregionen och den kvalificerade expertis som vi kan erbjuda. Mot bakgrund av den positiva utvecklingen för Private Banking under 2011 och den potential som finns i marknaden kommer antalet private bankers att öka under 2012, i ett första steg med ytterligare en tjänst i Malmö. MATTIAS karlsson Chef PRIVATE Banking 13

14 OMVÄRLD ETT BEkyMMERSAMT ÅR FÖR VÄRLDSEKONOMIN 14 Inför 2011 fanns det en påtaglig optimism om en fortsatt god ekonomisk utveckling i Sverige och en begynnande stabilisering i världskonjunkturen. Nu ett år senare vet vi att 2011 blev ett av de mest oroliga åren på mycket länge. Den våldsamma jord - bävningen i Japan med allvarliga skador på landets kärnkraftsindustri skapade osäkerhet och ett rejält hack i ekonomin. Den politiska utvecklingen i flera nord afrikanska länder och det säkerhetspolitiska läget i Persiska viken spädde ytterligare på osäkerheten. Än större blev oron när det visade sig att den finansiella situationen i flera av den Europeiska Unionens länder blev akut under sommaren Det talades om statsbankrutt för länder som Grekland och Portugal samtidigt som den ekonomiska instabiliteten också utvidgades till flera större EU-länder som Spanien och Italien. Till detta ska också läggas en fortsatt svag konjunkturutveckling i USA liksom att det allmänt negativa konjunkturläget i världen skulle få återverkningar även på den kinesiska ekonomin, som i allt väsentligt är beroende av en världsekonomi i balans och utveckling. Tydliga tecken på avmattning i Sverige Den internationella utvecklingen har en stark påverkan på ett så exportberoende land som Sverige även om Sverige är ett av de finansiellt mest starka länderna i Europa. I mitten av oktober 2011 hade en förväntad fortsatt börsuppgång förvandlats till en nedgång. Närmare 20 procent av det totala värdet på Stockholmsbörsen hade utraderats på mindre än tio månader. I stället för att höja räntan tvingades Riksbanken att sänka reporäntan för att stimulera ekonomin. Tidigare prognoser om en svensk ökning av BNP med tre procent under 2012 har reviderats ner till runt en procent. Den långa räntan på statsobligationer låg också på en historiskt låg nivå. Att inte Öresundsregionen skulle beröras av den finansiella oron i omvärlden är naturligtvis varken sant eller trovärdigt. Men det finns ändå skäl för oss som har förmånen att få verka i den här delen av Sverige att se positivt på framtiden. Sparbanken Öresunds finansiella ställning är god. Vi har ingen riskexponering mot krisande länder i Europa. Vår upplåning sker till största delen inom Sverige och det finns tillgång på likviditet även om upplåningskostnaderna har ökat. Vi lever redan nu upp till de strängare krav som fastställs i Basel III. Banken kommer dessutom att anpassa sig till de ännu stängare krav på likviditet och kärnprimärkapital som den svenska regeringen meddelat för att slå vakt om vår höga trovärdighet på marknaden. Det finns goda skäl till optimism för Sparbanken Öresund Den lärdom vi framför allt kan dra av 2011 är att förändringarnas vindar blåser allt kraftigare och snabbare. Att försöka förutsäga vad som väntar i framtiden blir därmed allt svårare. Samtidigt finns det tecken på att en ljusning kan skönjas. Flera länder i vårt närområde, framför allt Tyskland, har en god ekonomisk utveckling. De senaste månaderna har också konjunkturen i USA börjat återhämta sig. Den kinesiska konjunkturen har dessutom stått emot bra. Det finns också en stark politisk vilja för att återvinna finansmarknadens förtroende för det europeiska samarbetet och förmågan att kunna lösa svåra ekonomiska och politiska problem, för att på så sätt skapa förutsättningar för framtidsoptimism. För Sparbanken Öresund finns det samtidigt anledning att andas en viss optimism. Som bank har vi förmånen att verka i en region som har en dynamisk utveckling. En region där det skapas nya företag och arbetstillfällen och dit människor vill flytta. MATS NILSSON vice VD

15 RISK MED UPPDRAG ATT FÖRUTSE DET OFÖRUTSEddA En viktig del i Sparbanken Öresunds affärsidé är att ta kalkylerade risker, men också att sätta rätt pris på vårt risktagande. Särskilt i tider av finansiell oro i världen sätts kreditgivarens förmåga att förutse och hantera risker på prov. En konsekvens av den ökade osäkerheten blir ökad försiktighet. Samtidigt får försiktigheten inte bli ett hinder för banken att göra sunda affärer. Vår uppgift är därför, som alltid, att hitta den rätta balansen mellan möjligheter och risktagande, så att vi kan tillgodose våra kunders behov av finansiering samtidigt som vi har kontroll över bankens risker för kreditförluster. Vår bedömning är att banken står väl rustad att klara den uppgiften, dels genom ett väl fungerande kontroll- och uppföljningssystem med tre försvarslinjer, dels genom medarbetare, både på de lokala kontoren och på centrala positioner i banken, som har hög kompetens och lång erfarenhet av att göra kreditbedömningar och riskanalyser. Tre försvarslinjer för riskhantering I den första försvarslinjen finns bland annat en kredit - kommitté och en finanskommitté som regelbundet tillsammans med medarbetarna hanterar Sparbanken Öresunds risker. Dessutom finns en tränad krisledning med syfte att hantera för organisationen osannolika men möjliga händelser. Den andra försvarslinjen utövar tillsyn inom banken när det gäller riskhantering och hur det regelverk som finns följs. Organisatoriskt är funktionen samlad i en riskenhet som är självständig och oberoende från verksamheten. Riskenhetens identifierade väsentliga risker uppmärksammas och behandlas regelbundet på möten i bankens riskkommitté där alla tre försvarslinjer deltar. Den tredje försvarslinjen utgörs av internrevisionen som har till uppgift att utvärdera och verifiera att riskhanteringen och den interna styrningen och kontrollen fungerar tillfredställande. Under 2012 kommer mycket arbete att vara fokuserat på att följa utvecklingen i vår omvärld och på att förbättra bankens beredskap för det oförutsedda. Även i ett väl fungerande kontroll- och uppföljningssystem finns det alltid områden som går att förbättra och kunskap som kan fördjupas. Nytt regelverk ställer högre krav på bankerna Väl fungerande och kapitalstarka banker är en förut - sättning för att företag och hushåll ska kunna låna, spara och investera. Utan dessa möjligheter stannar samhällets utveckling med stora konsekvenser för arbetstillfällen och välfärd. För att finanskriser och andra framtida kriser ska få mindre konsekvenser har samhället skapat ett ramverk för finansiell stabilitet. Det består bland annat av ett stärkt regelverk, höjd insättningsgaranti samt effektivare krishanteringsmekanismer. En viktig del i det stärkta regelverket är att bankerna ska ha tillräckliga likviditetsreserver och mer kapital för att vara motståndskraftiga. Basel III, det regelverk som införts på global nivå, är ett led i det arbetet. I Sverige har regeringen valt att gå ytterligare ett steg längre med hänvisning till att Sverige har ett av Europas största banksystem i förhållande till BNP. Kravet riktar sig i första hand till de fyra största affärsbankerna. Sparbanken Öresund, som redan idag har en god likviditetsreserv och ett kärnprimärkapital som är i nivå med framtida ökade krav, kommer att följa de ökade svenska kraven. Det är väsentligt för Sparbanken Öresund, som bank i en expansiv marknad, att ha en tillfredsställande kapitaliseringsnivå. Anders Enberg Chef EKONOMI & Finans 15

16 MedARbETARE VI HAR SKAPAT EN KRAFTFULL ORGANISATION BESJÄLAD AV ARBETSGLÄDJE 16 När två organisationer ska bli en finns en uppenbar risk, och allt för många exempel på, att den ena parten känner sig som förlorare och den andra som vinnare. Oron för att bli av med sitt arbete, att kanske tvingas flytta eller att få nya och i vissa fall mindre intressanta arbetsuppgifter är bara några saker som kan uppta medarbetarnas tankar, framför allt inom områden i verksamheten där det finns dubbla funktioner. I samband med samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen i slutet av 2010, men också fortsatt under det år som gått, har mycket arbete lagts ned på att skapa en ny, slagkraftig och affärsmässig organisation med stark laganda och rätt kompetens på rätt plats. Vi har medarbetarna med oss För att få en bild av hur pass väl den nya organisationen fungerar, och för att kunna identifiera eventuella problem, genomfördes under året en undersökning där bankens medarbetare fick komma till tals, värdera sammanslagningen av de båda bankerna ur ett medarbetarperspektiv och därmed också ge sin syn på hur väl den nya organisationen fungerar. Undersökningen, som genomfördes under hösten, visar på ett gott resultat och att vi har medarbetarna med oss. På en sexgradig skala får den nya organisationen och upplevelsen av att arbeta i den nya banken 4,91 i genomsnittsbetyg. Det är ett resultat som av Quicksearch, det företag som utförde undersökningen, bedöms som exceptionellt bra vid en jämförelse med andra företag som genomgått en liknande förändring. Ett annat bevis för att bildandet av Sparbanken Öresund och att den nya organisationen varit framgångsrik, är att sjukfrånvaron varit låg under året som gått. Trivsel är en framgångsfaktor för banken Att våra medarbetare trivs är en viktig faktor för Sparbankens Öresunds fortsatta verksamhet och expansion. Med nöjda och motiverade medarbetare får vi nöjda kunder som upplever att de blir affärsmässigt och personligt bemötta. Något som i sin tur genererar ökad lönsamhet för banken och i dess förlängning skapar ett större utrymme för våra ägare, de båda sparbanksstiftelserna, att ge tillbaka av bankens överskott till angelägna projekt och initiativ på de orter där vi är verksamma. Men ingenting är så bra att det inte kan göras ännu bättre. Därför fortsätter vårt arbete med att utveckla våra medarbetare på alla nivåer i verksamheten. Dels genom åtgärder för att stärka kompetensen inom samtliga affärsområden. Dels genom att ge medarbetarna en starkare grund att stå på för att kunna växa i sin yrkesroll och anta nya utmaningar. Att Sparbanken Öresund är en attraktiv arbetsplats är avgörande även ur andra aspekter. Framför allt när vi ska rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens. catarina dahlman Chef Personal & SEKRETARIAT

17 17

18 VÅRA ÄGARE VÅRA 18 ÄGARE Sparbanken Öresund ägs av två sparbanksstiftelser: Sparbanksstiftelsen Öresund, med säte i Lund och Sparbanksstiftelsen Gripen, med säte i Ängelholm. Tillsammans med Sparbanksstiftelserna engagerar Sparbanken Öresund sig aktivt i regionens utveckling. Som regional bank värnar vi om de människor och de verksamheter som finns i regionen. Att vara med och utveckla samhället ligger i sparbanksidén. Via ägarstiftelserna går en del av bankens vinst till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt infrastruktur och näringsliv i västra Skåne. För 2011 föreslår bankens styrelse att utdelningen till ägarstiftelserna blir cirka 33,5 mnkr. Delar av detta belopp kommer ägarstiftelserna att dela ut till olika projekt i bankens verksamhetsområde, västra Skåne. Genom att ge tillbaka till olika projekt kommer vår vinst människor som lever och verkar i regionen till del. SPARbankSSTIFTELSEN Öresund Sparbanksstiftelsen Öresund bildades i samband med bildandet av Sparbanken Öresund hösten Stiftelsen, som är Skånes mest förmögna stiftelse med tillgångar på cirka 2 miljarder kronor, är majoritetsägare i Sparbanken Öresund. Stiftelsen har även till uppgift att dela ut bidrag till olika projekt som främjar regionens utveckling, företrädesvis i sydvästra och mellersta Skåne. SPARbankSSTIFTELSEN Gripen Sparbanksstiftelsen Gripen bildades 2003 och ägde Sparbanken Gripen AB fram till bankens samgående med Sparbanken Finn och är nu delägare till Sparbanken Öresund. Stiftelsen bidrar ekonomiskt till olika projekt som främjar den regionala utvecklingen i nordvästra Skåne.

19 SAMHÄLLSANSVAR Vi ska VARA MEd och utveckla SAMHÄLLET En stark lokal förankring med tydlig närvaro i det dagliga livet på de orter där banken är verksam har alltid varit grundfilosofin i sparbanksrörelsen ända sedan starten för snart 200 år sedan. Samma filosofi gäller fortfarande. Förutom att Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen har som huvuduppgift att ta ett ägaransvar för Sparbanken Öresund, har stiftelserna till uppgift att uppmuntra och stödja projekt i västra Skåne med inriktning på barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt infrastruktur och näringsliv. Cancerforskningen i Lund får 2,5 miljoner Under 2011 har de båda stiftelserna, tack vare ett gott resultat, tillsammans kunnat dela ut drygt 27 miljoner kronor till över 130 olika projekt. Några mindre, några större men alla med det gemensamt att de bidrar till att utveckla regionen och på så sätt kommer människor som lever och bor här tillgodo. Ett exempel på detta är att Sparbanksstiftelsen Öresund beviljat 2,5 miljoner kronor, fördelat över två år, till ett projekt inom cancerforskning vid Lunds universitet. I första hand vänder sig projektet till unga forskare som nyligen disputerat och syftet är att resultat från olika forskningsprojekt ska kunna ta steget från laboratorium till kliniker. Det vill säga från teori till praktisk nytta i den vardagliga verksamheten. Ett annat exempel på projekt som Sparbanksstiftelsen Öresund stödjer är att alla tredjeklassare i Lunds kommun under 2012 bjuds in att besöka Botaniska trädgården i Lund. Där kommer eleverna att få uppleva en riktig regnskog liksom lära sig mer om vilka växter man kan äta och inte äta. Flera integrationsprojekt får vårt stöd I Malmö stöttas en rad initiativ för att öka integrationen. Ett projekt syftar till att ge invandrarkvinnor simundervisning och på samma gång ge dem möjlighet att bryta den isolering som många upplever. Ett annat projekt, kallat BRYT, vill visa ungdomar vägen in i föreningslivet som ett positivt alternativ till kriminella gängmiljöer. Ett projekt som alla Malmöbor kommer att kunna glädja sig åt är utsmyckningen av Anna Lindhs plats med ett färgsprakande konstverk av Matti Kallioinen, som beräknas stå färdigt under hösten Ytterligare exempel på initiativ som fått stöd är den mötesplats för internationella konstnärer som planeras i Harlösa, Tif Vikings hockeyskola i Trelleborg och bidrag till ett nytt tumblinggolv som getts till Staffanstorps Gymnastikklubb. Inom integrationsområdet fick Naturskyddsföreningen i Staffanstorp hjälp att finansiera ett projekt för tio ensamkommande flyktingbarn, som tillsammans med sina ledare fick uppleva den svenska fjällvärlden under en vecka. Vi vill uppmuntra barn och ungas hälsa Några av de projekt som Sparbanksstiftelsen Gripen ställt sig bakom handlar om att stödja barn och ungdomars hälsa och idrottande. Bland annat har bidrag lämnats till ett projekt som syftar till fler schema - lagda gymnastiktimmar för elever vid Ängelholms skolor än vad som föreskrivs i läroplanen. Friidrottssektionen inom Båstad GIF har också fått bidrag till nya redskap, bland annat en höjdhoppsmatta, för att kunna utveckla en redan framgångsrik ungdomsverksamhet. På Bjärehalvön får Ängelsbäcks-Segeltorps bad - förening bidrag för städning av badstränderna och skötsel av den utomhusbassäng som finns i området, sedan Båstad kommun slutat driva verksamheten i kommunal regi. På kulturområdet stöttar Sparbanksstiftelsen Gripen bland annat Höganäs museum med ett bidrag som gjort det möjligt att införskaffa hörutrustning för individuell visning av museets samlingar. 19

20 utifrånperspektiv VÄGEN UT UR KRISEN 20 Vi lever mer än någon gång tidigare i historien i en internationaliserad värld. Händer något, oavsett var på jordklotet, får det omedelbart följdverkningar för såväl Sverige, svenskt näringsliv som för människors privatekonomi, både på kort och på lång sikt. De senaste åren är ett bra exempel på detta, säger Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på SACO, författare och debattör med rötter i Malmö. Den ekonomiska oron i världen, som vi dagligen matas med nyheter om i massmedia, får inverkan på såväl företagens möjligheter att få avsättning för sina produkter och tjänster som viljan att investera. Men det påverkar också enskilda människor genom ökad oro för arbetslöshet, höjda bolånekostnader och kapitalförluster på en börs som minskar i värde. Viktigt att fokusera rätt Idag riktas mycket fokus på det som i dagligt tal brukar kallas eurokrisen och som har sitt ursprung i stora statsfinansiella underskott. Det ena lånepaketet efter det andra har presenterats för att rädda länder som Irland, Portugal och framför allt Grekland från statsbankrutt. Samtidigt har andra länder fått se sin kreditvärdighet sänkt och därmed fått fördyrade upplåningskostnader. Men det är inte staterna i sig som är bekymret. Om Grekland eller rentav Italien skriver ned sina skulder eller lämnar euron blir den omedelbara effekten på världens handel ganska måttlig. Det är de stora internationella bankerna och den finansiella sektorn som är huvudproblemet. Upprepa inte samma misstag igen När Lehman Brothers kraschade 2008, och därmed satte en lavin i rullning, visste bankerna inte vilka andra banker som satt med Svarte Pepper på hand, det vill säga flest dåliga papper. Följden blev att lånemarknaden mellan bankerna nästan helt och hållet upphörde, fortsätter Gunnar Wetterberg. Kreditmarknaden slutade mer eller mindre att fungera. Konsekvensen av detta blev att företag inte fick tillgång till kapital för att kunna investera och massor av order återkallades. Ett belysande exempel på konsekvenserna av detta är att Volvo Lastvagnar under det sista kvartalet 2008 förlorade 96 procent av sin orderstock. Den stora faran nu är om något liknande skulle upprepas. Om oron bankerna emellan leder till samma kraftiga inbromsning som för fyra år sedan är världs - ekonomin illa ute, förklarar Gunnar Wetterberg. Banksektorn måste fungera Det viktiga är alltså att se till att banksektorn fortsätter att fungera. Det är enklare att stödja bankerna direkt än att gå omvägen via länderna. Låt de skakiga länderna skriva ner sina skulder och därmed få bättre förutsättningar för en återhämtning. Investerare som inte granskat låntagarna tillräckligt får helt enkelt skylla sig själva. Att försöka rädda Grekland från statsbankrutt är, som jag ser det, bara uppehållande verksamhet. Angrip i stället problemets kärna. Om centralbankerna låter bankerna låna hos dem, om de inte får låna hos varandra, så har den allvarligaste risken för ett sammanbrott undanröjts. Att stötta bankerna är långt bättre än en finanspolitisk union. Om staterna dessutom talar om att banker på obestånd får betala genom att släppa in staterna som ägare, minskar riskerna för att centralbankernas löfte missbrukas. Läget positivt för svensk ekonomi För svenskt vidkommande menar Gunnar Wetterberg att det trots alla orosmoln ser jämförelsevis positivt

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Öresund Food Network Torsdagen den 19 mars 2009 Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Den största självständiga sparbanken i Sverige Sparbanken Finn 21 kontor i sydvästra och mellersta Skåne Affärsvolym

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; David Sjöberg, Projektledare bank

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen.

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Välkommen till en kundägd bank Länsförsäkringar Västerbotten har arbetat för kundernas bästa sedan 1855. Banken ägs av våra kunder, och därför

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Konfidentiellt SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige 1 Handelsbankens företagsfilosofi Starkt decentraliserad organisation kontoret är banken

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av Tack herr ordförande! Aktieägare och stämmodeltagare, inom SEB har vi sedan länge en tydlig ersättningsfilosofi som utgår från att det som långsiktigt är bäst för bankens kunder också är långsiktigt bäst

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare Telefon:

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015.

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO 1 Collector snapshot Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer