16 MEDARBETARE 18 VÅRA 19 SAMHÄLLSANSVAR 22 HÅLLBARHET. 26 RESuLTATRÄkNING 30 STYRELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16 MEDARBETARE 18 VÅRA 19 SAMHÄLLSANSVAR 22 HÅLLBARHET. 26 RESuLTATRÄkNING 30 STYRELSE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 INNEHÅLL 3 SPARbANkEN 4 ÅRET 6 VD 8 STYRELSEORDFÖRANDE ÖRESund i korthet i KORTHET HAR ORDET HAR ORDET 16 MEDARBETARE 18 VÅRA ÄGARE 19 SAMHÄLLSANSVAR 20 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 9 VARuMÄRkET 22 HÅLLBARHET 2 10 PRIVATMARKNAD 11 FÖRETAGSMARKNAD 26 RESuLTATRÄkNING 27 BALANSRÄkNING 12 PLACERINGSMARKNAD 28 nyckeltal 13 PRIVATE BANKING 14 OMVÄRLD 30 STYRELSE 31 KONCERNLEDNING / AFFÄRSLEDNING 15 RISK REGIONENS MEST NÖJDA KUNDER Oberoende Svenskt Kvalitetsindex årliga rapport om kundnöjdhet inom banksektorn var en stor framgång för Sparbanken Öresund. Resultatet visar att banken i sitt verksamhetsområde ligger i toppskiktet när det gäller kundnöjdhet, både bland privatkunder och bland företagskunder. Det är naturligtvis mycket glädjande och bekräftar att samgåendet mellan Sparbankerna Finn och Gripen har tagits emot väl av kunderna. Inte minst har det samhällsansvar som banken tar, dels i egen regi, dels via ägarstiftelserna, uppmärksammats.

3 SPARBANKEN ÖRESUND i korthet VI SKAPAR VÄRDEN TILLSAMMANS Sparbanken Öresund är unik som regional fullservicebank med fokus på människor och företag i Öresundsregionen. Ambitionen är att vara förstahandsvalet för människor och företag som lever och verkar i regionen samt att vara en mötesplats och en motor för den regionala ekonomin. 3 Verksamhetsområdet omfattar 24 kommuner: Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Perstorp, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Åstorp, Ängelholm samt Örkelljunga. Sparbanken Öresund ägs av två sparbanksstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne, med säte i Lund, och Sparbanksstiftelsen Gripen, med säte i Ängelholm. Banken har säte och huvudkontor i Malmö och styrelse, ledning, medarbetare samt ägare finns i regionen. Affärsvolymen för 2011 var 91,1 mdkr.

4 ÅRET I KORTHET Sparbanken Öresund-koncernens operativa rörelseresultat blev för 2011 cirka 210 mnkr (162) före engångskostnader för samgåendet. Inlåningstillväxten blev 2 procent. Utlåningstillväxten (inkl. samarbetspartners) blev 3,1 procent. Utlåningen i egen portfölj minskade med 2,8 procent. Inom placeringar minskade volymen med 15 procent beroende på sjunkande börsvärden. Samtidigt begränsas minskningen genom en framgångsrik nyförsäljning av placeringsprodukter. JAN MAR I början av året lanserades Sparbanken Öresund Private Banking. En tjänst som vänder sig till privatpersoner, företag och stiftelser som har en miljon kronor eller mer i placeringsbart kapital. Redan från start har intresset för tjänsten varit stort och vid årets slut har cirka kunder tecknat sig för tjänsten. I mars invigdes Sparbanken Öresunds nya huvudkontor vid Dockan i Malmö med närmare 300 externa gäster från bankens hela verksamhetsområde. Banken lanserade nio nya fonder på Fondtorget. Fonderna är tillgängliga både för pensionssparande och traditionellt fondsparande. Härutöver har nya placerings möjligheter i nya instrument, som Private Equity och statsobligationer i länder med hög tillväxt, tagits in i bankens erbjudande. APR JUN I april var det världspremiär för familjemusikalen Pippi Långstrump ett äventyr på is. Banken bjöd in flera tusen barn och föräldrar till föreställningen. Det uppskattade evenemanget fyllde Malmö Arena och i samband med föreställningen ordnades bland annat tävlingar med fina Pippi-priser. Härutöver har ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter genomförts under året, inte minst i samband med semifinalen av Idol i Malmö samt den näringslivsträff som arrangerades tillsammans med Rapidus under tennisveckan i Båstad. I slutet av våren bildades nätverket Öresund Executives med Sparbanken Öresund som initiativtagare. Nätverket är en mötesplats för beslutsfattare inom näringslivet, akademin och organisationer från Båstad i norr till Trelleborg i söder. Öresund Executives kombinerar möjligheten att göra affärer, utbyta idéer och kunskap, skapa dialog för samhällsutveckling regionalt samt driva ett gemensamt CSR-projekt. Kombinationen av affärer, regional och global samhällsutveckling gör nätverket till en unik mötesplats. I maj inledde Sparbanken Öresund ett nytt samarbete med Medeon Science Park. Som en del i samarbetet sponsrar banken det nyinstiftade Medeonstipendiet. Stipendiet delas ut till unga, lovande forskare vid Clinical Research Center (CRC) i Malmö som uppmuntran inför framtiden. Genom att ansluta banken till samarbetet mellan ECPAT, Rikskriminalpolisen och andra banker visar Sparbanken Öresund sitt aktiva ställningstagande mot barnpornografi och tar samtidigt aktiv del i att förhindra kommersiell exploatering av barn. I juni lanserade Sparbanken Öresund i samarbete med If Skadeförsäkring marknadens mest omfattande hemförsäkring Stor Hem. Försäkringen omfattar förutom det som traditionella hemförsäkringar brukar innehålla, bland annat otursförsäkring, hemelektronikförsäkring, utökat reseskydd, flyttskydd och underförsäkringsskydd. Härutöver lanserades även två förmånliga försäkringserbjudanden för ungdomar: If Start och If Student. I juni, vid den årliga stipendieutdelningen till elever vid gymnasier i Lund och Eslöv samt vid Ekonomihögskolan i Lund delades i år ut till 23 utvalda personer. Samma dag delade bankens kontor i Ängelholm för fjärde året i rad ut ett stipendium till Rönneskolans bästa gymnasieekonom.

5 JUL SEP I augusti lanserade banken en sida på careerbook.se, som är en karriärportal för studenter och unga akademiker. Lanseringen är ett steg i att utveckla bankens kommunikation med studenter och ett sätt att nå potentiella medarbetare på ett nytt sätt. Under hösten är tjänsten Kundcenter Företag, en servicekanal via telefon, tillgänglig för bankens samtliga företagskunder. Genom att ringa till Kundcenter Företag får kunderna hjälp med vardagsärenden. Sparbanken Öresund bjöd i september in till en kostnadsfri kurs Husbyggarskolan för kunder som går i nybyggnadstankar. I början av hösten lanserades en app med vilken kunder kan betala räkningar, föra över pengar mellan olika konton direkt i mobilen samt se saldon och transaktioner. Appen har mottagits väl på marknaden och har fått höga betyg av kunderna. OKT DEC Under hösten genomfördes det sista steget i samgåendet mellan Sparbankerna Finn och Gripen i och med samordningen av de datasystem som tidigare fanns till ett nytt gemensamt system. Den tekniska sammanslagningen genomfördes utan störningar eller komplikationer för kunderna. I Svenskt Kvalitetsindex (SKI:s) årliga undersökning som mäter kundnöjdheten i bankbranschen fick Sparbanken Öresund mycket höga värden av både privat- och företagskunder och är även den bank som höjer sitt betyg mest av alla svenska banker. En separat undersökning för den skånska bankmarknaden visade dessutom att Sparbanken Öresund får högre betyg än samtliga storbanker i Skåne. Intresset för Miljölånet som lanserades vid årsskiftet 2010/2011 har varit påtagligt och under 2011 har ett betydande antal Miljölån beviljats till företag inom en rad olika branscher. Produkten är en viktig del av Sparbanken Öresunds hållbarhetsprofil. Under första veckan i november firades bankens ettårsdag runt om på bankkontoren. Det bjöds bland annat på tårta och korv, en del kontor hade sparbössetömning, tävlingar och presenter till barnen. I december öppnade banken ett företagskontor i Hyllie, Malmö. Det är det andra företagskontoret i Malmö och har en strategisk placering i en del av Malmö som växer snabbt. Sparbanken Öresund tecknade avtal avseende större lokaler på Väla utanför Helsingborg. Det nya kontoret kommer även i fortsättningen att vara Sveriges mest tillgängliga bankkontor, med öppet alla veckans dagar, 66 timmar per vecka. Lanseringen av Sparbanken Öresund har tagits emot mycket positivt på marknaden och under bankens första verksamhetsår har kundtillströmningen varit hög både bland företagskunder och bland privatkunder. Under 2011 har bankens båda ägarstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen tillsammans delat ut drygt 27 miljoner kronor till över 130 projekt runt om i bankens verksamhetsområde. Sedan januari 2009 har närmare klasser och cirka skolelever i västra Skåne fått lära mer om hur man sköter sin privatekonomi vid Cashguidens besök på gymnasieskolor. Cashguiden, som finansieras av Sparbanksstiftelsen Öresund, drivs av två unga ekonomer och föreläsningarna i privatekonomi är helt kostnadsfria Medarbetarnas betyg i den interna undersökning som genomfördes under hösten är exceptionellt högt jämfört med andra företag som genomgått en liknande förändring. På en sexgradig skala får den nya organisationen och upplevelsen av att arbeta i Sparbanken Öresund 4,91 i genomsnittsbetyg. I oktober lanserades möjligheten för kunder att i Internetbanken se sina kapitalförsäkringar, privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar från ett antal försäkringsbolag. Parallellt lanserades det Gröna Kuvertet, en sammanställning över kundens pension, sjuk- och livförsäkringar. I början av 2012 lanserade banken en ny finansieringslösning för företag, Sparbanken Öresund Finans. Tjänsten innebär att bankens företagskunder får möjlighet att sälja mer, och till fler kunder, genom att de ska kunna erbjuda sina kunder ett bra och konkurrenskraftigt finansieringsalternativ. I januari 2012 lanserades Bankkort Företag, som är ett nytt bankkort för enskilda företag och ideella föreningar. Kortet är knutet direkt till ett företagskonto i banken.

6 VD HAR ORdET VI HAR LAGT GRUNDEN FÖR SPARbANkEN ÖRESUND ATT VÄXA I REGIONEN 6 Ett år går fort. Särskilt inom ett verksamhetsområde som vårt där det hela tiden händer saker som kräver uppmärksamhet och handling, men också i en tid när det som sker i världen runt omkring oss snabbt får följdverkningar. Ingen kan ha undgått att lägga märke till att det gångna året på många sätt var ett turbulent år med finansoro i stora delar av världen, inte minst inom Europa med finanskris i ett flertal länder och en begynnande lågkonjunktur i sikte. I det perspektivet har Sverige klarat sig bra tack vare sunda statsfinanser och sedan tidigare genomförda strukturförändringar. Positivt är också att Sparbanken Öresund har merparten av sin verksamhet i en av Sveriges mest expansiva regioner som visar en fortsatt god tillväxt med internationella investeringar, till exempel Max IV Laboratory och ESS i Lund som kommer att ha stor betydelse lång tid framöver. Vi har Skånes mest nöjda bankkunder 2011 var också ett anmärkningsvärt år sett ur ett annat perspektiv, eftersom det var det första hela verksamhetsåret för Sparbanken Öresund efter samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. Med facit i hand kan vi konstatera att det var ett riktigt beslut, som gör att vi idag kan spela en mer aktiv roll i Öresundsregionen samtidigt som vi står bättre rustade att anta de utmaningar som ligger framför oss. Att positionera Sparbanken Öresund i vårt verksamhetsområde västra Skåne, har därför varit en viktig och angelägen uppgift under bankens första år. Att det arbetet burit god frukt vidimeras inte minst av två saker. Dels har vi under året fått ett nettotillskott av nya kunder, både företag och privatpersoner. Dels ger den undersökning som varje år genomförs av Svenskt Kvalitetsindex, och som mäter kundnöjdheten i bankbranschen, Sparbanken Öresund högsta betyg. Redan efter ett år har vi Öresundsregionens mest nöjda bankkunder! Det är ett förtroende vi ska vara både stolta över och rädda om och samtidigt se till att utveckla. En starkt bidragande orsak till de fina siffrorna och den positiva utvecklingen på kundsidan är, som jag ser det, att den gamla sparbanksidén, att ge tillbaka, upplevs som mer aktuell än någonsin. Andra saker som uppskattas av våra kunder och stärker vår position på marknaden är vår tydliga lokala närvaro, att vi har snabba och korta beslutsvägar samt att våra medarbetare upplevs som kunniga och engagerade. och medarbetare som trivs Ett betydelsefullt arbete har också varit att skapa en ny och väl fungerande organisation av två gamla. Även här vill jag påstå att vi har lyckats. Våra medarbetare trivs. Det visar bland annat den undersökning som gjorts bland bankens personal. Vid en utvärdering av samgåendet och den nya organisationen fick detta arbete ett mycket högt betyg. En annan omfattande och komplicerad uppgift under året har varit att samordna de datasystem som tidigare fanns i Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen i ett nytt gemensamt system. Detta genomfördes under hösten utan störningar eller komplikationer för kunderna. Under året har också ett nytt bankkontor öppnats, vårt 35:e, vid Hyllie station ett av Malmös mest spännande områden som står inför en utveckling med många nya företag som redan flyttat till området eller är på väg att etablera sig där. Ett operativt resultat på 180 miljoner kronor Under 2011 gjorde Sparbanken Öresund ett operativt resultat på närmare 180 miljoner kronor före engångs - kostnader och samgåendekostnader. De senare beräknas till drygt 100 miljoner kronor. Resultatet ligger i linje med den budget som lades inför årets början. När det gäller affärsvolymtillväxten kan ändå en viss stagnation noteras. Detta ska dock

7 ses mot bakgrund av den osäkerhet som idag råder på marknaden. Nya möjligheter och affärer väntar under 2012 Grunden för Sparbanken Öresund är nu lagd och det finns goda förutsättningar för banken att utvecklas på ett positivt sätt under de kommande åren. Vi har finansiell stabilitet och är väl rustade med ett utvecklat kontorsnät, kunniga och engagerade medarbetare samtidigt som vi har ett brett och konkurrenskraftigt utbud av produkter och tjänster anpassade till olika kunders behov och önskemål. På företagsmarknaden kommer vi att intensifiera vårt arbete för att intressera framför allt fler mindre och medelstora företag för vad vi kan erbjuda. Vi tror att allt fler ser fördelarna med att vara en större kund i en mindre bank än att vara en liten kund i en stor bank. På privatmarknaden fortsätter våra ansträngningar för att kunna tillgodose kundernas behov. Vi är redan en av de ledande aktörerna i regionen avseende finansiering av boende, en position vi gärna behåller och vill utveckla. De framgångar som vi haft inom området kapitalförvaltning och placeringar sporrar till nya offensiva satsningar. Till detta ska också läggas något som vi är helt ensamma om vårt oberoende. Som placeringsrådgivare är Sparbanken Öresund ensamma om att kunna erbjuda marknadens så gott som samtliga produkter genom vårt val av starka och erkänt skickliga samarbetspartners. Detta oberoende är en styrka av central betydelse för vår utveckling inom placeringsområdet och för vår trovärdighet som rådgivare. Internt kommer vi under 2012 att utveckla arbetet med vår hållbarhetsredovisning. Det är ett viktigt dokument för att säkerställa att vi arbetar effektivt för att minska bankens egen miljöpåverkan, men också hur vi kan bidra över tid till att skapa en mer hållbar samhällsutveckling. Vårt miljölån, som företag kan få till särskilt fördelaktiga villkor för olika miljöinvesteringar, är redan idag ett exempel på detta. Stort tack för gott samarbete Avslutningsvis vill jag passa på tillfället att tacka alla kunder, samarbetspartners och medarbetare för ett fantastiskt samarbete. Det har varit nästan 20 spännande, intensiva och framför allt lärorika år, först som VD i Sparbanken Finn och sedan i samma roll i Sparbanken Öresund. Framför allt ser jag det som en förmån att tillsammans med er alla ha fått vara med om att skriva ett stycke bankhistoria i och med skapandet av den nya banken. Ett varmt välkommen till bankens nye VD Med ett visst vemod lämnar jag nu över mina arbetsuppgifter till min efterträdare Lars Ljungälv samtidigt som jag önskar honom varmt välkommen till Sparbanken Öresund. I Lars får banken en kunnig bankman och en skicklig ledare med sina rötter väl förankrade i sparbanksrörelsen. Jag önskar Sparbanken Öresund fortsatt framgång! Lars-Erik SkjuTARE VD 7

8 StyRELSEORdFÖRANde HAR ORdET En SATSNING SOM VISAT SIG VARA RÄTT 8 På många sätt blev 2011 ett tufft år, men också ett år med flera positiva signaler, som stärker min övertygelse om att satsningen på en regional bank Sparbanken Öresund var och är rätt. Det finns avgjort ett stort behov av en regional bank med fokus på Öresundsregionen, men också ett ökat intresse för en bank som är besjälad av en affärsidé som allt fler människor uppskattar och sympatiserar med. Det jag tänker på är naturligtvis den gamla men fortsatt lika aktuella sparbanksidén, att ge tillbaka. Under året har vi fått många bevis för just detta, inte minst genom att fler kunder, både privatpersoner och företag, valt Sparbanken Öresund som sin bank. Men också i informella möten med representanter för näringslivet såväl som i samtal med andra människor jag träffar. Goda framtidsutsikter men också en del problem När jag säger att 2011 var ett tufft år tänker jag naturligtvis i första hand på det finansiellt instabila läge som återfinns i vår omvärld, och som kommer att påverka hela den finansiella sektorn även under Mot den bakgrunden är det positivt att ha förmånen att verka i en av Europas mer expansiva regioner. Allt fler företag väljer att förlägga sina huvudkontor hit och att utvidga sin verksamhet här. Allt fler människor väljer att bosätta sig eller att studera i västra Skåne. Och allt fler tunga och för framtiden viktiga infrastrukturella projekt är på gång. Att satsningarna i Lund med Max IV Laboratory, ESS och Ideon Life Science kommer att ha betydelse för näringslivet lång tid framöver är odiskutabelt. Malmös fortsatta expansion är också en positiv injektion liksom det arbete som pågår i Helsingborg och kommunerna runt omkring för att förverkliga en fast förbindelse över norra Öresund. Men även om Sverige är bäst i klassen med sunda statsfinanser och Öresundsregionen har en positiv utveckling lurar en lågkonjunktur runt hörnet. Signalerna om en avmattning i ekonomin blir allt tydligare. Det som nu krävs är att återvinna finansmarknadens förtroende och det kan bara göras genom politiskt långsiktiga och trovärdiga reformer, framför allt inom Europeiska Unionen. En bank för människor Under de närmaste åren ska Sparbanken Öresund fortsätta arbetet att vara de många människornas bank. En bank som sträcker ut handen i livets olika skeden och som man alltid kan vända sig till i företroende och samtidigt veta att man får kvalificerad rådgivning. Sparbanken Öresund är redan idag störst i västra Skåne när det gäller finansiering av bostäder. Det är en sektor som vi kommer fortsätta att utveckla. Vårt starka utbud av produkter och tjänster för förmögenhetsförvaltning, pensionssparande och försäkringslösningar, kombinerat med vårt oberoende, är en annan sektor med goda förutsättningar för tillväxt. Den ökade affärsvolymen inom detta område visar tydligt att det finns ett stort intresse för vårt kunnande och våra erbjudanden. En annan ambition är att bli den bank som bäst tar tillvara på de behov som de tusentals människor har som dagligen pendlar för att arbeta på den ena eller den andra sidan av Öresund. Vi ser detta som ett av de områden som, inte minst ur ett framtidsperspektiv, är betydelsefullt för bankens utveckling. Integrationen i Öresundsregionen har inte bara kommit för att stanna, den kommer också att öka över tid. men också för näringslivet Med den dynamiska utveckling som finns i regionen vill vi vara en attraktiv samarbetspartner för att utveckla det skånska näringslivet och skapa förutsättningar för att stimulera tillväxt. Vi vill också inspirera till ökat nyföretagande, som är så betydelsefullt för människors utveckling och för morgondagens välfärd. Vi ska vara drivande i utvecklingen Den bild som jag skissat bjuder både på hot och på möjligheter. Framför allt möjligheter. Den som är realist, och som i mitt fall varit med under många år, vet att kriser är övergående, att framtiden ligger i att se nya möjligheter och att utmaningar är till för att förverkligas. Lars AndERSSON ORDFÖRANDE

9 VARuMÄRkET VI HAR BÖRJAT bygga ETT STARKT VARUMÄRKE Att bygga ett nytt varumärke är ett arbete som tar tid och kräver stora insatser. Det är också en process som kräver kontinuitet och lyhördhet framför allt för omgivningens behov och förväntningar. Ett varumärke består av både hårda och mjuka värden. De hårda handlar i Sparbanken Öresunds fall om de tjänster och funktioner som är efterfrågade av våra kunder och som banken erbjuder. De mjuka värdena handlar om hur banken uppfattas. Ofta visar det sig att de mjuka värdena har större betydelse än de hårda när människor väljer. Förklaringen är ganska enkel. De flesta produkter och tjänster är ofta likvärdiga. I stället är det kundens samlade upp - fattning och känslor för varumärket som blir avgörande. Vi har etablerat namnet och logotypen När Sparbanken Öresund lanserades 2010 var upp - giften att etablera den nya bankens namn och skapa en igenkänning av den nya logotypen. Men också att lyfta fram Sparbanken Öresund som en bank för både företag och privatpersoner. Det skedde genom en profilerande kampanj i regio - nala media och med information till kunderna. På kort tid väcktes ett intresse för den nya banken med hög kännedom om det nya namnet och den nya logotypen. Under 2011 har arbetet med att bygga ett starkt varumärke och samtidigt flytta fram bankens position på marknaden fortsatt. Nu med fokus på framför allt de mjukare värdena och det som särskiljer Sparbanken Öresund från andra banker. I den inledande marknadsaktiviteten som gjordes under året framhölls bankens bärande grundidé, att ge tillbaka. Året avrundades med en profilkampanj där vi lyfte fram det unika i Sparbanken Öresunds oberoende rådgivning genom att erbjuda de lösningar som är bäst för den enskilde kunden. Trovärdigheten garanteras av att banken inte har några egna produkter som rådgivarna är bundna att rekommendera. Sparbanken Öresund ska väcka sympatier Gemensamt för de olika aktiviteterna var att budskapen fick ett positivt mottagande. De värden som kommunicerades var också starkt bidragande till att många valde Sparbanken Öresund som sin nya bank. Den undersökning som årligen genomförs av Svenskt Kvalitetsindex, och som mäter kundnöjdheten i bank - branschen, visar att Sparbanken Öresund får högre betyg än samtliga storbanker i Skåne. Andra marknadsundersökningar bekräftar att Sparbanken Öresund redan efter ett år fått ett starkt fäste i Öresundsregionen. Vi ska upplevas som en bank som tänker annorlunda Under 2012 kommer det utåtriktade varumärkesarbetet att fortsätta med nya kampanjer där vi lyfter fram de mjuka värden som särskiljer Sparbanken Öresund från våra konkurrenter parallellt med att nya produkter, tjänster och erbjudanden lanseras. Vårt kommunikationskoncept, det vill säga den bärande idén för vår kommunikation, är TÄNK OM. Konceptet positionerar varumärket och kan varieras och användas både över tid och i olika sammanhang. Med TÄNK OM fångar vi mottagarens uppmärksamhet och särskiljer Sparbanken Öresund från mängden. TÄNK OM är dessutom en förlängning av att vi skapar värden tillsammans med våra kunder och handlar om effekten när värden skapas. Samtidigt som vi fortsätter att synas externt för att positionera vårt varumärke intensifierar vi det interna varumärkesarbetet. Vi har kommit en bra bit på vägen att bygga ett välförankrat varumärke. Men mycket återstår att göra. Ett starkt varumärke är alltid ett levande varumärke. Christina Elwing Chef KOMMUNIKATION 9

10 PRIVATMARkNAd UNDER ÅRET HAR VI FÅTT MÅNGA NYA VÄNNER 10 Inom privatsidan kan vi notera en mycket positiv utveckling det gångna året med en stor tillströmning av nya privatkunder samtidigt som lojaliteten hos befintliga kunder kunnat stärkas. Framgångarna ser vi som ett bevis för att Sparbanken Öresund har en viktig och efterfrågad roll att spela i Öresundsregionen. Särskilt tydlig har ökningen varit inom segmentet bolånekunder, där banken både ökat sin utlåning och tagit marknadsandelar. I en tid med ekonomisk oro har bankens kunniga medarbetare visat sig vara särskilt värdefulla. Allt fler efterfrågar en personlig relation med sin bank för att i lugn och ro få möjlighet att diskutera sin och familjens ekonomi, men också för att få kvalificerad rådgivning om pensionssparande och kapitalförvaltning. Många som väljer Sparbanken Öresund uppskattar och sympatiserar med sparbanksidén, att delar av bankens överskott åter investeras i olika projekt och aktiviteter på orter där banken är verksam och på så sätt kommer många människor till nytta. Detta har vi kommunicerat under begreppet Vi ger tillbaka. Pippi gladde våra yngsta kunder I Sparbanken Öresund är alla kunder viktiga. Även de allra yngsta och de som är på väg att ta de första stegen ut i vuxenvärlden. Årligen genomförs olika kundvårdande aktiviteter som har till syfte att både roa och uppmuntra till sparande. Under 2011 bjöd vi till exempel in flera tusen barn och deras föräldrar till Pippi Långstrump ett äventyr på is, en riktig familjefest på Malmö Arena. Under 2011 fortsatte vi också vår satsning Cashguiden. Det är en ungdomsturné där gymnasieelever får rådgivning om hur man sköter sin privatekonomi. Vi vill göra vardagen tryggare Som kund i Sparbanken Öresund ska man känna sig trygg, både i vardagen eller om något oförväntat inträffar. Under året har vi därför introducerat en ny och kraftigt rabatterad hemförsäkring Stor Hem. Försäkringen omfattar det som traditionella hemförsäkringar brukar innehålla men även bland annat otursförsäkring, hemelektronikförsäkring, utökat reseskydd och flyttskydd. men också lite enklare De olika värdepaket som tidigare framgångsrikt lanserats är goda exempel på produkter som gör vardagslivet enklare för många. Med hjälp av dessa kan man enkelt och smidigt sköta sina bankärenden. En helt ny värdeprodukt är Privatlån Värde som ger våra kunder möjlighet att lösa dyra krediter hos andra aktörer, för att i stället samla allt hos oss och på samma gång få bättre lånevillkor. Den app som vi har introducerat för Iphone och Android-telefoner är ett annat exempel som gör vardagen lite smidigare. Med den kan våra kunder utföra enklare bankärenden. Hållbara pensionslösningar Avslutningsvis kan noteras att banken också tagit nya initiativ för att skapa hållbara pensionslösningar för våra kunder. Bland annat har en tjänst utvecklats som gör det möjligt att få överblick över varje persons sammantagna situation för att sedan kunna rekommendera en lösning som passar. MAGNus MÅNSSON Chef PRIVATMARKNAD

11 FÖRETAGSMARkNAd En POSITIV utveckling INOM AFFÄRSOMRÅde FÖRETAGSMARkNAd 2011 kommer att gå till historien som ett år med stor ekonomisk oro på finansmarknaden och osäkerhet om konjunkturens utveckling. Bland våra företags kunder har detta främst avspeglats i försiktighet ifråga om investeringar och expansion. Trots dyra upplåningskostnader och en knapp tillgång på likviditet har Sparbanken Öresund lyckats möta företagskundernas behov fullt ut. Banken har fått många nya företagskunder Även om 2011 präglades av turbulens har Sparbanken Öresund flyttat fram sina positioner inom segmentet mindre och medelstora företag i Öresundsregionen, och vi glädjer oss därför särskilt åt att ha fått ett betydande antal nya företagskunder. Bankens vision att ha regionens mest nöjda bankkunder har dessutom redan infriats. I Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning bland bankkunder har Sparbanken Öresund fått högst betyg av alla fullsortimentsbanker i Skåne. I båda fallen är utvecklingen mycket uppmuntrande. Samtidigt stimulerar det till än större satsningar på god service och till att utveckla en fortsatt hög kompetens hos bankens medarbetare. Vårt Miljölån har fått ett bra mottagande Vid förra årsskiftet lanserade Sparbanken Öresund en helt ny låneprodukt Miljölån med syfte att underlätta och göra det billigare för företag att investera i miljöförbättrande åtgärder. Miljölån kan beviljas för de flesta typer av miljöförbättringar i mindre och medelstora företag, till exempel för energieffektivisering, ökad återvinning och åtgärder för att minska utsläpp, men också för att skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda. Intresset för vårt Miljölån visade sig vara påtagligt och under 2011 har ett betydande antal Miljölån beviljats till företag inom en rad olika branscher. För 2012 kan vi se ett fortsatt intresse för denna produkt, som är en viktig del av Sparbanken Öresunds hållbarhetsprofil. Fler nyheter har fått positiv respons För att på bästa sätt kunna tillgodose det våra företagskunder efterfrågar har banken under 2011 presenterat en rad nya produkter och tjänster. Kundcenter Företag är sedan hösten tillgänglig för bankens samtliga företagskunder. Genom att ringa Kundcenter Företag får kunderna hjälp med vardagsärenden av medarbetare med god företagskompetens. Ett nytt Bankkort för enskilda företag och ideella föreningar lanserades också under året. Vidare har utvecklingen av företagstjänster i Internetbanken fortsatt. Bland annat har filöverföringstjänsten för betalningar fått ett positivt gensvar. Vi fortsätter att satsa för framtiden I december 2011 öppnade banken ett nytt företagskontor i Hyllie i Malmö. Det är det andra företagskontoret i Malmö och har en strategisk placering i en del av Malmö som växer snabbt. På produktsidan lanserades i början av 2012 i hela Sparbanken Öresund en ny finansieringslösning för företag, Sparbanken Öresund Finans. Syftet med tjänsten är att kunna hjälpa våra företagskunder att sälja mer, och till fler kunder, genom att de ska kunna erbjuda sina kunder ett bra och konkurrenskraftigt finansieringsalternativ. Göran Sjöberg Chef FÖRETAGSMARKNAD 11

12 PLAcERINGSMARkNAd VÅRT oberoende SKAPAR FÖRTROENDE 12 Inom placeringsmarknaden är det Sparbanken Öresunds uttalade strategi att arbeta så nära kunderna som möjligt. Med hög närvaro och tillgänglighet samt aktiv förvaltning skapar vi förtroende och mervärden, men också goda, långsiktiga affärer och relationer. Under 2011 har placeringsmarknaden inom banken utvecklats väl och visar god lönsamhet. Nya kunder har tillkommit samtidigt som en större andel av bankens befintliga placeringskunder valt en mer aktiv kapitalförvaltning än tidigare. En starkt bidragande orsak till framgångarna är vårt oberoende. Våra rådgivare har inga produkter som de är bundna att rekommendera utan kan i samråd med kunden och utifrån kundens riskvilja välja det som passar just honom eller henne bäst. Vårt oberoende gör att vi också kan samarbeta med alla marknadens ledande aktörer och därigenom erbjuda ett utbud av produkter som går både på djupet och på bredden. En viktning mot mindre risk En tendens som funnits en längre tid bland svenska sparare är att många valt att placera sina tillgångar i aktier, gärna i svenska aktier med ett starkt exportberoende. Redan tidigt under 2011 rekommenderade vi våra placeringskunder att dra ned på sin riskexponering till förmån för bland annat olika räntesparformer, hedgefonder och strukturerade produkter. Det visade sig vara ett korrekt råd som uppskattats av kunderna, inte minst med tanke på den kraftiga börsnedgången under hösten. Kontinuerlig utveckling av vårt utbud Under året har vi breddat och fördjupat vårt utbud av fonder. I vår produktportfölj har nio nya fonder, som är mindre beroende av börsutvecklingen och som bedömts ha möjlighet att ge god avkastning även vid nedåt- gående aktiekurser, tagits in. Samtidigt har fem andra som bedömts ha sämre potential tagits bort. Parallellt med detta har nya instrument, som Private Equity och statsobligationer i länder med hög tillväxt, tagits in i det sortiment banken kan erbjuda. Pensionsrådgivning ett angeläget område Inom området pensionsrådgivning ser vi en tillväxtpotential på både kort och lång sikt, och vårt erbjudande till bankens kunder har utvecklats ytterligare under året. Med mer information om tjänstepension och försäkringar i Internetbanken får kunden en bättre överblick och därmed insikt om behovet av pensionssparande. Genom vårt samarbete med Solidar Fondservice kan vi nu dessutom erbjuda kunderna det Gröna Kuvertet, en sammanställning över kundens pension, sjuk- och livförsäkringar. Eftersom pensionssparande är det största och det viktigaste sparandet för de flesta av bankens kunder är detta ett område som kommer att ägnas särskild uppmärksamhet under Lansering av ISK-konto under 2012 I mars 2012 lanseras det nya Investeringssparkontot (ISK). Det är ett konto som påminner om en kapitalförsäkring med i stort sett samma regler. På kontot kan man bland annat spara i fonder, aktier, strukturerade produkter och obligationer. Den stora fördelen med ISK är att varje köp och försäljning inte deklareras. I stället beskattas kontot schablonmässigt på samma sätt som en kapitalförsäkring. En annan skillnad är att ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin. Michael Ekelund Chef PLACERINGSMARKNAD

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Årsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Årsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 Innehåll

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Bankens 156:e verksamhetsår

ÅRSREDOVISNING 2007. Bankens 156:e verksamhetsår ÅRSREDOVISNING 2007 Bankens 156:e verksamhetsår Årsredovisning 2007 Sparbankens 156:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdag den 3 april 2008 kl 16.00 i Sparbanken Nords samlingssal,

Läs mer

Årsredovisning 2008 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)

Årsredovisning 2008 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Årsredovisning 2008 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Innehåll Året i korthet 2008 1 Styrelseordförandens kommentar 2 VD har ordet 3 Affärsmodell 4 Omvärld 5 Konjunktur och räntor 5

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås Årsredovisning 2013 Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 5 Året i sammandrag 6 Privatmarknad 8 Företagsmarknad 10 Internet och telefontjänster 12 Årsredovisning

Läs mer

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den Årsredovisning 2014 Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den starka utveckling som sker i Borås

Läs mer

ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅR 180

ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅR 180 ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅR 180 2006 VD har ordet 4 Om Sparbanken Syd 8 Vision & mål 11 Tjänster & produkter 13 Bank- & finansmarknaden 16 Stiftelse och sponsring 19 Förvaltningsberättelse 22 Fem år i

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Innehåll Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov Vierbjuderpersonligrådgiv ningochserviceviakontor, internetochtelefonallatider pådygnet. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Detmesttillfredsställandeär

Läs mer

2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank en överblick 2 VD har ordet 4 Omvärld och marknad 6 Strategi 7 Prioriteringar 2014 8 Mål och utfall 10 Våra medarbetare 12 Så skapas vårt resultat Förvaltningsberättelse

Läs mer

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning Innehåll Innehåll 3 År 2009 i korthet 4 Vd-kommentar 5 Länshem 7 120-års firande 9 Privatmarknad 11 Företagsmarknad 13 Lantbruksmarknad 15 Skadeservice 16 Personal

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte Borås

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte Borås Innehåll Verkställande direktörens kommentarer VD Bo Johansson gläds över ett framgångsrikt år... 2 Bygdens bank i 175 år...4 175 år som stordonator...9 Privatmarknad...10 Företagsmarknad...12 Telefonbank

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsredovisning 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB

Läs mer

3Exportsuccéer. Bondes uppror KINA. Carnegie. AMF:s vd om pensionssystemet. svenska företag. i finanssektorn

3Exportsuccéer. Bondes uppror KINA. Carnegie. AMF:s vd om pensionssystemet. svenska företag. i finanssektorn En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.com/se KINA Jätte med hemkära banker t e m a: f i n a n s så påverkar eurokrisen svenska företag 3Exportsuccéer i finanssektorn

Läs mer