RIKSETTAN TILL FÖRDEL FÖR ALLA MOTORVÄGEN E18 MUURLA LOJO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSETTAN TILL FÖRDEL FÖR ALLA MOTORVÄGEN E18 MUURLA LOJO"

Transkript

1

2

3 Riksväg 1 blir helt och hållet motorväg Riksväg 1 mellan Åbo och Helsingfors är snart motorväg längs hela sträckan. Det femtioen kilometer långa avsnittet mellan Muurla och Lojo byggs ut till en trygg motorväg med smidig trafik, väl inpassad i terrängen. Det nya motorvägsavsnittet skall öppnas för trafik före utgången av november Redan på 1960-talet togs det första motorvägsavsnittet av riksväg 1 i bruk. Byggandet återupptogs på 1990-talet och sedan dess har tre avsnitt gjorts om till motorväg. När det nya avsnittet mellan Muurla och Lojo är färdigt är hela vägen mellan Åbo och Helsingfors motorväg. Långivare EIB NIB Nordea Handelsbanken RBS Låneavtal Beställare Serviceavtal med livscykelansvar Avtal om byggandet Tjänsteproducent Tieyhtiö Ykköstie Aktieägaravtal Avtal om service och underhåll Aktieägare Skanska ID AB John Laing Infrastructure Ltd Lemminkäinen Oyj Samprojekt mellan den offentliga och den privata sektorn För realiseringen av projektet på uppdrag av Vägförvaltningen står Tieyhtiö Ykköstie Oy, ett bolag som grundats gemensamt av Skanska Infrastructure Development AB från Sverige, brittiska John Laing Infrastructure Ltd och finländska Lemminkäinen Oyj. Tieyhtiö Ykköstie ger uppdraget att projektera, bygga och underhålla vägen vidare till Konsortiet E18 som bildas av Skanska Infra Oy och Lemcon Oy. Skanska Infra Oy Lemcon Oy Skanska Infra Oy Lemcon Oy

4 Vägen anpassas till omgivningarna Motorvägen mellan Muurla och Lojo går genom ett glest bebyggt landskap som präglas av dominanta bergsryggar och korsande dalgångar med sydvästnordostlig sträckning. Bland mera betydande kulturlandskap i vägens närhet kan nämnas terränghelheterna Kruusila, Laperla, Raati och Karnais. I vägplaneringen och byggandet tillmäts de landskapsmässiga aspekterna stor betydelse. Bygget av tunnlar, bullerbekämpningen, skyddet för grundvattnet och de långa dalbroarna skall lindra vägens miljöverkningar. Vägen passas in i terrängen med utnyttjande av terrängens egna mineraler och de terrasserade områdena beskogas. De planterade trädarterna och deras utplacering väljs för att passa den övriga naturen och för att bilda grönområden som väl tål påfrestningarna från trafiken. Bullerbekämpningen realiseras med bullervallar, -stängsel och -plank. Bullervallarna byggs av det jordoch stenmaterial som tas från vägbygget. Genom att den existerande terrängens form utnyttjas kommer vallarna att ges en så naturlig uppsyn som möjligt. Även vägtrafikanterna kan se det omgivande landskapet, eftersom en del av bullerplanken blir genomskinliga.

5 Motorväg ger ökad trafiksäkerhet Tack vare motorvägen blir trafiken säkrare och smidigare. Trafikolyckorna minskar och körtiden mellan Åbo och Helsingfors förkortas. Bland annat tack vare de planskilda korsningarna, de separata körbanorna, viltstängslena och vägens form höjs säkerhetsnivån. Modern utrustning för övervakning av trafiken och väglaget samlar in information för trafikstyrningssystemen. Tack vare dessa system kan det ges exakta rapporter om väglaget och trafiktätheten, trafiken kan styras och det blir möjligt att reagera tryggt och effektivt i händelse av störningar. Trygga, övervakade tunnlar Mellan Muurla och Lojo blir det hela sju vägtunnlar. Säkerheten i tunnlarna prioriteras högt. Det blir till exempel separata tvåfiliga tunnlar i vardera körriktningen, tunnlarna är rymliga och de förses med belysning som justeras automatiskt beroende på ljusförhållandena ute. Tunnlarna förses också med moderna system för trafikstyrning och för hantering av störningssituationer. När motorvägen mellan Muurla och Lojo är färdig förbättras trafiksäkerheten även på de andra vägarna i regionen genom avlastning, eftersom en del av trafikflödet flyttar över till den nya motorvägen.

6 Effektiv och lönsam livscykelmodell Motorvägen Muurla Lojo realiseras som ett livscykelprojekt i form av ett samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Hela projektet inklusive drift och underhåll under 21 år kostar ca 700 MEuro. Livscykelmodellen är en finländsk tillämpning av den internationella modellen PPP (Public Private Partnership), där den offentliga och den privata sektorn samverkar. Vägförvaltningen köper av tjänsteproducenten Tieyhtiö Ykköstie Oy hela vägprojekteringen, byggandet och även drift och underhållet under 21 år, fram till år Tieyhtiö Ykköstie sköter administration och projektfinansiering, likaså ingår bolaget separata avtal om byggandet och underhållet med Konsortiet E18 som bildas av Skanska Infra Oy och Lemcon Oy. Livscykelmodellen gör att vägen betydligt snabbare blir verklighet och uppmuntrar också till nya innovationer. Tieyhtiö Ykköstie har förbundit sig att öppna vägen för trafik ett helt år tidigare än beställaren hade tänkt sig. Eftersom bolagets ansvar för vägen fortgår långt in i framtiden, lönar det sig för det att planera och bygga vägen till så höga kvalitativa specifikationer som möjligt. Vägen betalas först när den är i bruk Tack vare livscykelmodellen betalar Vägförvaltningen serviceavgifter först när motorvägen är färdig och öppen för trafik. Avgifterna sprids över 21 år och de är servicelaterade, med andra ord beror de på vägens tillgänglighet och servicenivå. Väghållningen är inte beroende av årliga budgetanslag, i och med att Tieyhtiö Ykköstie tar hand om vägunderhållet enligt överenskomna kvalitetskriterier. När den avtalade perioden löpt ut överlåts vägen till Vägförvaltningen, utan ersättning och i överenskommet skick. Suo

7 Ett vägavsnitt av internationell betydelse Fördelning av investeringskostnaderna Eurooppaväg E18 är en del av den Nordiska triangeln som av EU utsetts till ett av de viktigaste utvecklingsprojekten för vägnätet. Särskilt viktig ur finländsk synvinkel är den Nordiska triangeln därför att det betonar Finlands ställning som genomfartsland mellan öst och väst. Utrustning och apparatur 11 % Vägbeläggning 2 % Konstruktionsarbete 4 % Vägstruktur 25 % Eurooppaväg E18 ger effektiva trafikförbindelser från Åbo och Nådendal via Helsingforsregionen och vidare till ryska gränsen i Vaalimaa. Vägen sammanbinder viktiga centra längs Finlands sydkust. Att vägen blir motorväg är till stöd för utvecklingen av hela sydvästra Finland, framför allt tillväxtregionerna Åbo, Salo och Lojo och deras förbindelser med Helsingforsregionen. Omgivningarna 1 % Broar 21 % Grundförstärkning 6 % De redan färdigställda motorvägsavsnitten längs E18 mellan Åbo och Helsingfors är Helsingfors Lojo (48 km) och Åbo Muurla (63 km). Det nya avsnittet Muurla Lojo skall som sagt öppnas för trafik i november Finland har för avsikt att OSLO göra hela den finländska delen av E18 till motorväg före år STOCKHOLM ÅBO HELSINGFORS S:T PETERSBURG Tunnlar 30 % KÖPENHAMN

8 Motorvägsprojektet E18 Muurla Lojo i siffror Motorvägslängd 51,3 km Antal ramper 16,0 km Övriga allmänna vägar, längd 12,5 km Privatvägar, längd 23,8 km Antal trafikplatser 8 Antal serviceområden 1 Antal rastparkeringar 1 Antal broplatser/broar 47/75 Antal tunnlar/deras längd 7 st. / 5,2 km Bullerskydd, längd 28,1 km Grundvattenskydd på 4,2 km Beräknade byggkostnader 335 milj. euro Relationen nytta/kostnad 1,7 Byggperiod Öppning för trafik slutet av år 2008 Vägförvaltningen E18 Muurla Lojo-projekt Universitetsgatan 34 FI Åbo, Finland projektdirektör Matti Vehviläinen mobiltelefon projektansvarig Juha Sillanpää mobiltelefon Tieyhtiö Ykköstie Oy PB 114 FI Helsingfors, Finland VD Tom Schmidt mobiltelefon informatör Jenni Virtanen mobiltelefon Konsortiet E18 Motorvägsprojektet E18 Muurla Lojo projektbyrå Urheilutie 15 FI Suomusjärvi, Finland projektdirektör Esko Mulari mobiltelefon

BULLETIN. Transport och kommunikation. nordiska investeringsbanken december 2005 PPP-MODELL FÖR UTVECKLING AV INFRASTRUKTUR FRAMTIDENS LASTBILSMOTORER

BULLETIN. Transport och kommunikation. nordiska investeringsbanken december 2005 PPP-MODELL FÖR UTVECKLING AV INFRASTRUKTUR FRAMTIDENS LASTBILSMOTORER BULLETIN nordiska investeringsbanken december 2005 Transport och kommunikation PPP-MODELL FÖR UTVECKLING AV INFRASTRUKTUR FRAMTIDENS LASTBILSMOTORER RENARE LIVSMILJÖ I ÖSTERSJÖN VD har ordet Stöd till

Läs mer

KORTRUTT FINANSIERING 2013 06 25. 04 Bilaga 13 PM kortrutt OPS 20130930.docx 1(12) FÖRSTUDIE 2012 2013

KORTRUTT FINANSIERING 2013 06 25. 04 Bilaga 13 PM kortrutt OPS 20130930.docx 1(12) FÖRSTUDIE 2012 2013 04 Bilaga 13 PM kortrutt OPS 20130930.docx 1(12) Innehåll 1 Uppdraget... 3 2 Begrepp... 3 3 Offentlig Privat Samverkan... 4 BOT Gemensam byggentreprenad och underhållsentreprenad... 4 4 Finska erfarenheter...

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 1999 1

ÅRSBERÄTTELSE 1999 1 ÅRSBERÄTTELSE 1999 1 INNEHÅLL Sidan Banförvaltningscentralen 3 Verksamhetsidé Organisation Styrelsen Överdirektörens översikt 4 Banhållningens resultatmål 6 Verksamhetsmiljö 8 Grundförbättring 12 Utvecklingsprojekt

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 0

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 0 ÅRSBERÄTTELSE 2000 INNEHÅLL Sidan Banförvaltningscentralen 3 Verksamhetsidé Organisation Styrelsen Överdirektörens översikt 4 Banhållningens resultatmål 6 Verksamhetsmiljö 8 Strategin för bannätet 10 Upprustning

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 23/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om riksdagens samtycke till överlåtande av aktier i Finlands Bilbesiktning Ab PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att Riksdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen ÅRSREDOVISNING 2007 Finavia Finlands port ut i världen Finavia öppnar förbindelser till världen INNEHÅLL Finavia i korthet 4 2007 händelser och nyckeltal 6 Generaldirektörens översikt 8 Strategi 12 Flygtrafiken

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Trafikförsäkringen behöver förändras

Trafikförsäkringen behöver förändras Trafikförsäkringen NFT behöver 2/2008 förändras Trafikförsäkringen behöver förändras av Patricia Seidel Garpedal m.fl. Patricia Seidel Garpedal patricia.seidel-garpedal @lansforsakringar.se Ett av de stora

Läs mer

Hos oss är kunskap standard

Hos oss är kunskap standard Abonnemang Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas,

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Program och strategier 3/2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik 3 Konkurrenskraft

Läs mer

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Årsredovisning 2006 Innehåll Kort om SVEDAB Kort om SVEDAB 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 5 Detta är SVEDAB 6 8 Omvärld och marknad 9 11 Miljöperspektivet 12

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

E22 som OPS E22 AB E22 AB. Samverkan för snabbare utbyggnad. Samverkansprojekt. Malmö 14 februari 2007. Samverkansprojekt.

E22 som OPS E22 AB E22 AB. Samverkan för snabbare utbyggnad. Samverkansprojekt. Malmö 14 februari 2007. Samverkansprojekt. E22 som OPS Samverkan för snabbare utbyggnad Malmö 14 Maj 2007 Malmö 14 februari 2007 Samverkansprojekt Samverkansprojekt E22 Fakta Sträcka Trelleborg Karlskrona Kalmar - Norrköping Längd 545 km, varav

Läs mer

Nordisk infrastruktur

Nordisk infrastruktur Nordisk infrastruktur Anteckningar från konferensen i Helsingborg, 23 september 2009 Inledning och välkomsthälsning Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Jerker Swanstein inledde

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Årsredovisning 2004. Together we can do it.

Årsredovisning 2004. Together we can do it. Årsredovisning 2004 Together we can do it. YIT-koncernens Årsredovisning bokslut 2004 2004 1 Innehåll 3 Information till aktieägarna och övriga investerare 4 YIT i korthet 5 År 2004 i korthet 6 Segmenten

Läs mer

BULLETIN. nordiska investeringsbanken juli 2004. Tema: Skogsindustrin

BULLETIN. nordiska investeringsbanken juli 2004. Tema: Skogsindustrin BULLETIN nordiska investeringsbanken juli 2004 Tema: Skogsindustrin Vd har ordet Skogsindustrin i fokus Ari Magg För tre av Nordens länder, Finland, Norge och Sverige, är skogsindustrin en av näringslivets

Läs mer

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010 både ett järnvägs- och samhällsbygge 1 Förord Den 20 december 2005 tog regeringen beslutet om att utse undertecknad som förhandlingsperson

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2014 Riksgälden Årsredovisning Innehåll INLEDNING 2 Statens centrala finansförvaltning 3 Viktiga händelser 2014 4 Riksgäldsdirektören har ordet RESULTATREDOVISNING 6 Statens internbank 10 Skuldförvaltning

Läs mer

Effektivare transport infrastruktur

Effektivare transport infrastruktur 2012:3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Effektivare transport infrastruktur med ny organisation och finansiering BJÖRN HASSELGREN, KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Förord Huvudstadsregionen

Läs mer

Sedan Essingeleden byggdes har Stockholms län vuxit med ett helt Göteborg. Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten?

Sedan Essingeleden byggdes har Stockholms län vuxit med ett helt Göteborg. Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten? 2008 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten? Stockholmsregionen har mycket stora behov av nyinvesteringar i infrastruktur. Handelskammaren

Läs mer

Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008

Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008 Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008 Innehåll Destia i korthet 1 Strategi och dess förverkligande år 2008 4 Verkställande direktörens översikt 6 Omgivning 8 Infrabyggande 10 Infraunderhåll 14

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer Årsredovisning 2012 Framtidens miljöer Ansvarsfullt byggande Hållbart samspel Framtidens miljöer med ansvarsfullt byggande ett hållbart samspel NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen

Läs mer

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV INFRASTRUKTURPROJEKT Infrastrukturprojekt har i Sverige traditionellt sett finansierats av staten, landstingen och kommunerna över budgeten och genom lån. Det har dock blivit

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer