#21. Intervju: Lola Sánchez Caldentey, Podemos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#21. Intervju: Lola Sánchez Caldentey, Podemos"

Transkript

1 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #21 våren kr ISSN Intervju: Lola Sánchez Caldentey, Podemos Krisrapport Sydeuropa utmanar nedskärningspolitiken TTIP & demokratin Skatterättvisa; Lux Leaks, Swiss Leaks Skatter, välgörenhet och godhet Recensioner, motioner

2 I N N E H Å L L Den ekonomiska krisen i världen och Europa 3 Året då Sydeuropa utmanar nedskärningspolitiken 6 TTIP och den fiktiva handelns roll 9 TTIP för nybörjaren 10 Skatterättvisa är möjligt 12 Skatter, välgörenhet och godhet 14 Recensioner 16 Attacs framtid: motioner till Riksårsmötet 18 Redaktör: Åsa Ågren Ansvarig utgivare: Johan Rootzén Layout: Håkan Sundberg Omslag: Podemos Puerto, Flickr.com Attac Sverige: Attac Sverige, c/o Rönnblom, Ekholmsvägen 369, Skärholmen Välkommen till ett nytt nummer av Alt! När jag skriver detta har det precis tagits ett historiskt beslut av Riksbanken. Vi har fått negativ ränta! Riksbankens agerande gör det svårt att hävda att krisen är över. I detta nummer finns rapporter från flera krisdrabbade europeiska länder. Hur ser det ekonomiska läget ut i exempelvis Estland och på Irland idag? Ett av de länder som den ekonomiska krisen har slagit särskilt hårt mot är Spanien. I en lång intervju med Lola Sánchez Caldentey, en av spanska Podemos EU-parlamentariker, får vi reda på varför hon tycker att det är så viktigt att arbeta mot TTIP handelsavtalet mellan EU och USA. För er som vill veta mer om TTIP men är dåligt insatta finns det en nybörjarguide till avtalet i tidningen. Därefter kan ni gå vidare och läsa om TTIP utifrån sambandet mellan finansiella flöden och den reella världshandeln. Jens Cavallins artikel i ämnet tar även upp skatteflyktsfrågan. Senast har vi i nyhetstidningarna kunnat läsa om flera rika svenskar som har gömt sina förmögenheter långt borta från Skatteverkets kontroller på hemliga konton i Schweiz. Uppgifterna kommer från Swiss Leaks, och tidigare har vi fått lika graverande uppgifter genom Lux Leaks. I sin artikel om bland annat dessa läckor förklarar Gunilla Andersson varför skatterättvisa är möjlig. Microsoft är ett av de företag som flyr skatt men samtidigt anses dess VD vara världens största filantrop, hur är det möjligt? Även detta kan ni läsa om. För er som inte blir mätta på de stora ekonomiska frågorna efter att ha läst alla ovan nämnda artiklar finns i tidningen flera tips på läsvärda böcker och ett nytt internationellt initiativ, Fair Finance Guide. Slutligen har vi ett par inlägg om Attacs Sveriges framtid något vi hoppas ska skapa diskussion inför Riksårsmötet 11 april Åsa Ågren ATTAC Association pour la Taxation des Transactions financières pour l Aide aux Citoyens ATTAC Föreningen för beskattning av finansiella transaktioner för medborgarnas bästa 2

3 Text: Åsa Ågren Den ekonomiska krisen i världen och Europa Är krisen som började med en amerikansk husbubbla och därefter spred sig som ett virus världen över med hjälp av bankernas frikostiga utlåning ett avslutat kapitel? Sju år efter att krisen satte igång syns fortfarande dess spår. Om man tar in alla skulder i beräkningen, det vill säga inte bara staternas skulder utan även de skulder som företagen, bankerna och hushållen har, visar siffror att den globala skulden har ökat med 57 biljoner dollar under I procent blir det 286 % av den globala avkastningen jämfört med 269 %. Krisen har även lett till att tiotals miljoner människor världen över mist sina jobb, bara i Kina är siffran enligt Joseph Stiglitz 20 miljoner. Vissa har åter fått arbete men inte alla. I Europa visar vissa siffror på en viss återhämtning. Europeiska kommissionen har förutspått att alla EU:s medlemsstater ska ha en positiv tillväxt i år. Joseph Stiglitz är dock mer skeptisk. Han pekar på att i flera av EU:s länder är nationalprodukten per person lägre än den var före krisen. Problemet enligt honom har inte varit att de krisdrabbade länderna inte har följt åtgärdsprogrammen utan att åtgärdsprogrammen har varit felaktiga. Här nedan kommer korta landrapporter från flera av de krisdrabbade länderna i Europa. Att läsa om den ekonomiska situationen i olika länder gör en medveten om hur mycket politik som ligger bakom de ekonomiska berättelserna. Ofta är det just ekonomiska berättelser det rör sig om, berättelser som ska förklara varför en viss ekonomisk teori fungerar. Ska ett krisdrabbat land stramas åt eller ska man föra en expansiv finansiell politik? Island Island är ett intressant exempel för att det lilla landet har gått en annan väg än de andra krisdrabbade länderna i Europa. Island lät sina stora banker gå omkull. Islänningarna krävde förmånligare villkor för det gigantiska lån som en av landets nätbanker (Icesave) på eget bevåg hade tagit åt dem. På Island var det bankernas långivare som fick ta smällen, inte skattebetalarna. Island skippade det i övriga Europa obligatoriska stålbadet av åtstramningar, istället infördes valutarestriktioner. Island har på rekordfart tagit sig ur den djupa kris landet var nere i. Tre år efter krisen hade Island en fallande arbetslöshet, 2012 var den nere under 6 procent. När krisen var som värst hade de tre stora bankerna på ön skulder som motsvarade 10 års arbete för den isländska befolkningen. De tre stora privata bankerna hade på bara några år kommit upp i dessa astronomiska skulder var bara en av bankerna avreglerad. Politiskt styrde en kollation mellan vänstern och de gröna landet mellan 2009 och I valet 2013 blev det dock ett svidande nederlag för denna kollation. Att Socialdemokraterna hade drivit frågan om ett EU-medlemskap var inget som föll i god jord. Valet 2013 kan därför ses som ett missnöjesval. Även om Island har tagit sig ut ur den ekonomiska krisen finns fortsatta utmaningar för det lilla öriket. Många privatpersoner och företag är idag djupt skuldsatta. Den rödgröna regeringen sålde trots stora protester ut det statliga energibolaget och därmed stora isländska naturresurser. Även om nedskärningarna i välfärdssektorn har varit mindre än i andra krisdrabbade europeiska länder har islänningarna under krisåren fått se hur exempelvis upp till 40 % av sjuksängarna 3 Även om Island har tagit sig ut ur den ekonomiska krisen finns fortsatta utmaningar för det lilla öriket. Många privatpersoner och företag är idag djupt skuldsatta.

4 försvunnit på deras sjukhus. Det finns slutligen debattörer som menar att det inte går att applicera den isländska modellen på andra krisländer eftersom Island som en liten och öppen ekonomi är unik. Baltstaterna Om Island har blivit det goda exemplet som används av ekonomer som företräder en mer keynesiansk politik ses baltstaterna som ett föredöme av de som förespråkar järnbad istället för välfärdssatsningar. Doug Bandow har i Forbes skrivit en positiv artikel om baltstaternas återhämtning där han bl.a. citerar den svenska ekonomen Anders Åslund som menar att krisåtgärderna har varit lyckade och att den ekonomiska vändningen driven av staternas exportsektor har blivit en av de mest utmärkande och lovande berättelserna om krisen. Bandow målar sedan upp en bild där estländarna under krisen förstod och accepterade regeringens budgetåtstramningar, lönesänkningar och ökade privatiseringar Efter en period av tillväxt slog krisen hårt mot baltstaterna. Estland hade exempelvis en stark tillväxt under 2000 till Mellan 2008 och 2009 minskade dock Estlands BNP med 17,5 % samtidigt som arbetslösheten ökade till 13,8 %. Arbetslösheten fortsatte och stiga och var nästan 17 % Samma år var ungdomsarbetslösheten 32,9 % började ekonomin gå i en positiv riktning. Arbetslösheten sjönk exempelvis till 12,5 %. Därefter har landet haft en skakig väg framåt var tillväxten 4 % medan den enbart var 0,8 % Det senaste hotet mot baltstaternas ekonomi är Rysslands sanktioner mot Europa i samband med Ukrainakrisen. Det finns kritik mot att se baltstaternas utveckling som ett ekonomiskt under. Martin Wolf på Financial Times skriver bl.a. att under det sista kvartalet 2012 var den lettiska nationalprodukten fortfarande 12 % under var den hade varit innan krisen. Lettland var i en värre ekonomisk situation än Italien, Portugal, Spanien och Irland. Wolf menar att det inte går att jämföra baltstaterna med exempelvis Grekland eftersom det rör sig om små och öppna ekonomier. Irland Irland var det första av eurozonens krisländer att gå in i ett räddningspaket. Irland hade innan krisen en stark uppgång på bostadsmarknaden. Fastighetspriserna ökade 4,5 gånger mellan 1995 och årsskiftet 2007/2008. När krisen kom drabbades många irländare personligen. Krisen har bland annat lett till att irländare har lämnat Irland för bl.a. Storbritannien, Australien och Kanada. Krisen har även lett till en dramatisk ökning av budgetunderskottet. Idag är frågan om Irland har lyckats ta sig ut ur krisen. De flesta ekonomiska indikatorerna visar på en positiv ekonomisk utveckling. Arbetslösheten gick exempelvis ner till 12,5 % 2013 jämfört med 15,1 % 2012 och huspriserna i Dublin ökade med 13 %. Samtidigt är statens skuld fem gånger så hög som innan krisen och hälften av alla låntagare har huslån som är högre än värdet på deras hus. Spanien Spanien är ett land som har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Orsaken till krisen sägs vara en bostadsbubbla. Mellan 2004 och 2008 ökade enligt BBC huspriserna med 44 %. Efter att bubblan brast och fram till 2012 har huspriserna istället fallit med en tredjedel. Spanien som hade en årlig tillväxt mellan 1999 och 2007 på 3,7 % fick mellan 2007 och 2012 se en årlig negativ tillväxt på 1 %. Idag visar flera ekonomiska indikatorer att Spanien är på väg tillbaks var den ekonomiska tillväxten 1,4 %. Spanien hade därmed åter en positiv tillväxt. Verkligheten för många spanjorer är dock inte lika hoppingivande. Spanien har den näst högsta arbetslösheten i Eurozonen. Enligt den spanska banken BBVA kan det ta upp till 10 år för arbetsmarknaden att återhämta sig. Spanska arbetare tjänar 20 till 40 procent mindre än arbetarna i andra ledande europeiska länder. Detta inkomstgap kan i viss utsträckning förklaras av den höga arbetslösheten. Enligt Financial Times har antalet spanjorer som är i behov av matutdelningar ökat de senaste 4 Krisen har bland annat lett till att irländare har lämnat Irland för bl.a. Storbritannien, Australien och Kanada

5 fem åren från till 1,5 miljoner och antalet nödställda ökar fortfarande. Ett stort problem för Spaniens framtid är den starka ökningen av de långtidsarbetslösa. Fler än hushåll får ingen inkomst från arbete och har inte heller rätt att få någon form av offentligt stöd. 2,4 miljoner spanjorer har varit utan arbete i mer än två år, den period när arbetslöshetsförsäkringen slutar att gälla. Grekland Greklands kris började enligt Stefan de Vylder med att det uppdagades att den konservativa regeringen hade dolt hur stort landets budgetunderskott var. Även om fusket inte var okänt för EU:s ledare kom det som en chock att läget var så allvarligt. Grekland fick 2010 ta emot sina första stödlån från eurozonen och IMF. Med lånen kom krav på en tuff åtstramningspolitik tillsammans med en höga ränta. Ironiskt nog gick dessa lån i stor utsträckning tillbaks till de länder som hade betalat ut lånen, genom betalning av räntor till privata långivare. Fyra år i ett tyskt järnbad (Tyskland har haft ett stort inflytande över den grekiska åtstramningspolitiken) har knappast bättrat på den ekonomiska situationen i Grekland. Joseph Stiglitz menar att de åtgärder som har haft till syfte att minska skuldbördan istället har lämnat landet med en högre skuldbörda än Greklands sedan 2010 minskade BNP är betydligt värre än den negativa utveckling som USA tampades med under den stora depressionen Ungdomsarbetslösheten är exempelvis hela 50 %. Det är inte bara Stiglitz som har kritiserat den ekonomiska politik som har förts i Grekland. Bank of Englands beslutsfattare Martin Taylor har varnat för att Greklands skuld är ohållbar. Långivarna har fel i sin tro om att de kommer att få sina pengar tillbaks och Tyskland behöver därför tänka om. Greklands befolkning har tydligt sagt nej till fortsatt åtstramningspolitik genom att rösta fram Syriza som det största partiet i landet. Syriza har som mål att bl.a. förhandla om landets låneavtal. Enligt Wall Street Journal har Frankrike visat sympati för den nya grekiska regeringens hopp om att få omförhandla sina lån. Även Barack Obama har satt press på Tyskland och dess kraftiga åtstramningspolitik i Grekland. Han har i ett uttalande sagt att man inte kan fortsätta att pressa ett folk mitt i en djup depression. Enligt honom är tillväxt den bästa vägen ut ur krisen. Obama menar vidare att det behövs kompromisser från alla sidor. Det är förtidigt att säga om Syrizas politik kommer att lyckas, om partiet kommer att lyckats omförhandla lånen och vilka effekter detta i sådant fall kommer att få. Klart är att vad som händer i Grekland troligtvis kommer att påverka den ekonomiska politiken i hela Europa. Det är inte bara Stiglitz som har kritiserat den ekonomiska politik som har förts i Grekland. Bank of Englands beslutsfattare Martin Taylor har varnat för att Greklands skuld är ohållbar. 3 Foto: *Bloco, Flickr.com 5

6 Text: August Nilsson Året då Sydeuropa utmanar nedskärningspolitiken Bryssel, onsdag i tidig februari. Med en åtta meter hög uppblåsbar trojansk häst protesterar aktivister mot TTIP-förhandlingarna mellan EU och USA. I Bryssel finns också Lola Sánchez Caldentey, en av de fem EU-parlamentarikerna från spanska Podemos och en skarp kritiker av TTIP. I ett samtal över Skype berättar hon om sin involvering i partiet som enligt opinionsmätningar nu är Spaniens största. Hur blev du en del av Podemos? - Jag började jobba som lärare efter mina studier i statsvetenskap, men när krisen kom 2009 fick jag sparken. Jag reste utomlands till Island, Skottland, Irland och vidare till USA där jag till och med jobbade illegalt under en period. Samtidigt längtade jag tillbaka, och jag återvände till Spanien med idén att driva en hantverksbutik. Tyvärr bar det sig inte, och istället jobbade jag som servitris. - En kväll när jag surfade runt på internet såg jag ett klipp med Pablo Iglesias. Han pratade om idén med Podemos, och jag tänkte att det här är rätt tidpunkt. Vi har manifesterat på gatorna men inget har förändrats, vi behöver göra politik själva. Så jag började organisera i min stad Cartagena i södra Spanien under januari förra året. Metoden har varit att skapa cirklar av intresserade människor som blir ett mötesforum där vi pratar politik och formar förslag. På det här viset startades Podemos snabbt i en rad städer och orter över Spanien, med hjälp av digitala verktyg. - Vi bestämde oss för att ställa upp i EU-valet för att se vad som kan hända, hur folket skulle reagera. Min cirkel föreslog att jag skulle ställa upp, och jag blev framröstad som fyra på Podemos lista. När valdagen kom förväntade vi oss ett mandat, men fick fem! Jag vaknade på valdagen som servitris, och på kvällen gick jag och la mig som EU-parlamentariker. - En viktig grund till Podemos finns i det politiska uppvaknandet genom 15M, proteströrelsen mot nedskärningar och för riktig demokrati. De representerar inte oss var det vanligaste slagordet. Om politikerna inte kan representera oss, vad ska vi göra? Vi behöver själva ta över det är den idén som har varit vägledande för Podemos. Du har snart varit EU-parlamentariker i ett år, vilka politiska frågor fokuserar du på? - I utskottet för utveckling är jag med för att påverka inriktningen. EU:s politik för utveckling handlar idag om att skapa förutsättningar för finansiella intressen och europeiska företag i utvecklingsländer. Utvecklingspolitiken blir i praktiken ett verktyg för näringslivspolitik, och det här hänger ihop med utskottet för internationell handel som jag även är med i. EU är idag en maskin som skapar nya frihandelsavtal för att främja europeiska företags intressen runt om i världen. 6 5 Lola Sánchez Caldentey Foto: Podemos

7 - Den viktigaste frågan nu är TTIP handelsavtalet mellan EU och USA. Att få insyn i förhandlingarna är en fråga om demokrati. Även för oss som parlamentariker har informationen varit mycket begränsad. Fram tills nu är det bara sju parlamentariker som har fått möjlighet att läsa dokument i ett slutet rum, utan tillstånd till att på något sätt föra ut informationen. Nu har Cecilia Malmström gett hela parlamentet tillträde till läsrummet, men det förändrar mycket lite. Utan möjlighet att ta anteckningar eller på annat sätt berätta om det vi läser, hur ska vi kunna använda informationen? - Förra veckan publicerades EU-kommissionens förslag inför förhandlingarna i vissa frågor, men de offentliggör inte anteckningarna från förhandlingarna. Vi vet alltså inget om utfallet. För min del turnerar jag runt över Spanien och berättar om handelsavtalet. Media säger inte ett ljud om TTIP, det finns ingen offentlig debatt. Varför är TTIP så viktigt, i jämförelse med andra handelsavtal? - Det är inte bara ett handelsavtal det handlar om att skapa ett nytt handelsområde med USA som kommer att innebära en delvis ny världsordning, där storföretagens makt stärks. En del är tvistlösningsmekanismen ISDS som innebär att makt flyttas från parlamenten. En annan del är förslaget om ett organ för samarbete kring regler och ny lagstiftning (Regulatory Cooperation Body) som skulle få i uppgift att granska förslag till lagstiftning som kan påverka handel och investeringar. Det kan innebära att företag får direkt möjlighet att skriva lagarna. Det är en attack mot nationernas självständighet och demokrati. Hur ska vi från gräsrotsnivå agera mot TTIP? - Utmaningen är att få upp frågan i den offentliga debatten, i media. Journalister säger till oss att det här är en fråga som människor inte känner till och inte bryr sig om. Det är som en vägg. Men rörelserna är viktiga, i Spanien bygger vi en gemensam webbplattform för att mobilisera. I en del andra länder har debatten kommit längre, som i Tyskland eller Österrike. Hur ser Podemos sätt att göra politik ut i praktiken? - Det vi har sagt från början är att om du inte gör politik själv, kommer någon annan att göra den åt dig. Och då är det någon annans intressen som får styra. Därför säger vi tydligt att alla kan vara med och göra politik. Kanske en hemmafru är den bäst lämpade som finansminister, med kunskaper om hur en tight budget kan hanteras. - De politiker vi har arbetar inte för oss, de arbetar för sig själva. Vi behöver putta ut dem från 5 Foto: FoE Europa, Flickr.com Fakta och förklaringar om TTIP, ISDS Se sid

8 institutionerna och själva ta över, på demokratisk väg. Samma institutioner och regelverk kommer att finnas kvar, men inifrån kan vi förändra. Vanliga medborgare kan förändra. Det finns en pågående process med att forma partiets program. I vilken fas är ni i det arbetet? - Vi är i ett skede där vi behöver bygga partiet, och vi behöver hitta samstämmighet om våra idéer. Vi utvecklar partiet från den lokala nivån uppåt. En enkel men viktig princip är att alla som ska företräda partiet väljs direkt. Nu börjar vi rösta fram vilka som ska stå på listorna för valen i maj och i november. - För att vara med och rösta räcker det med att skapa ett användarkonto med ditt spanska ID-nummer på Podemos hemsida, då kan du vara med och rösta. Du behöver inte betala någon avgift för att bli medlem, men genom den personliga identifikationen online säkerställer vi att varje person bara röstar en gång. - Alla kan också vara med och diskutera, föreslå och rösta på förslagen till det politiska programmet. Röstningen styr innehållet, så formades vårt program inför EU-valet. Hur hanterar ni risken för maktstrider internt när många söker sig till partiet? - Det ser ut som att vi kommer att lyckas bra i de kommande valen och en del personer har börjat ansluta sig till partiet med tydliga maktintres- sen. Men jag brukar säga att den gemensamma församlingen är kollektivt smartare än en enskild person. När en person kommer till ett möte och vill få sin kandidatur framröstad finns möjligheten att syna vilken intressen som ligger bakom. Det blir en gemensam kontrollfunktion. Vilka är dina förhoppningar för det kommande året och politiken i Spanien? - Jag var optimistisk tidigare, men efter Syrizas seger i Grekland känns det ännu bättre. Inte bara när jag tänker på Spanien, men för alla partier i Europa som arbetar för att bryta med nedskärningspolitiken. Det här är en viktig framåtrörelse för vanliga människor, vi kan förändra regeringsmakten. Grekland visar det, sedan kommer Spanien och vi får se vad som kan hända i länder som Portugal, Irland och Italien. - De viktigaste valet i Spanien är parlamentsvalet i november. Får vi regeringsmakt kan vi göra skillnad på allvar. Men för oss är det bra att regions- och kommunalval hålls i maj, det ligger närmre människor. Genom att starta på den nivån kan vi pröva hur vi kan göra politik på ett annat sätt och förändra befintliga institutioner lokalt. I en kommun har du inte en gigantisk ekonomi att hantera, det går att starta direkt med konkreta saker. Under perioden från maj till november kan vi börja visa vad vi kan göra och varför vi behövs.. Fakta: Spanien går till val under I mars hålls regionalt val i Andalusien. Sedan följer fler regionsoch kommunalval i maj. Det katalanska regionvalet hålls i september, och det nationella parlamentsvalet avslutar året i november eller december. Exakt datum är ännu inte bestämt för parlamentsvalet. Podemos betyder Vi kan. Partiet började organiseras i januari 2014, och har i flera opinionsmätningar vid årsskiftet 2014/2015 blivit det största partiet med upp mot 30 %. Konservativa regeringspartiet Partido Popular (PP) och socialdemokratiska PSOE som har turats om att styra Spanien är därmed rejält utmanade. Vald partiledare för Podemos är statsvetaren Pablo Iglesias. Aktiva i spanska Attac har i flera fall engagerat sig i Podemos och påverkar partiets ekonomiska politik. Är du spanskspråkig kan du läsa mer om partiet på podemos.info. 3 Tiden är nu! Foto: La Veu del País Valencià, Flickr.com 8

9 Text: Jens Cavallin TTIP och den fiktiva handelns roll UD har en referensgrupp för handelspolitiska frågor dit flera frivilligorganisationer inbjudits att delta och lämna synpunkter. Attac har också kunnat delta i dessa möten och utvecklade följande synpunkt som också skickades skriftligen till den handelspolitiska referensgruppen. Den i särklass viktigaste frågan just nu är TTIP, som ju behandlats flera gånger i Alt, även i detta nummer. Det senaste mötet med referensgruppen för handelspolitik ägde rum den 15 januari. Vid detta möte framställde Attac en fråga om sambandet mellan finansiella flöden och den reella världshandeln. Attacs huvudfråga om införandet av en finansiell transaktionsskatt har framför allt beröring med handelspolitik därför att den stora majoriteten av de finansiella överföringar som sker idag (90 % av alla finansiella transaktioner har det uppskattats till) sker genom vad som kan kallas för fiktiv handel, i första hand med tjänster som går under beteckningen konsulttjänster, men också genom exempelvis fiktiv lagring av varor och transporttjänster. Alldeles oavsett hållningen till förslaget om en finansiell transaktionsskatt, som den förra regeringen avvisade, och även den nuvarande regeringen är skeptisk till, men som både EU och många enskilda EU-länder nu prövar, är det därför nödvändigt att beakta de samband som gäller mellan internationell handel och internationella finansiella flöden. Den överväldigande delen av den handel som i själva verket är utnyttjande av stater och beroende territorier för att undkomma beskattning i företags hemländer är transaktioner som enbart sker på papper. Ett beroende territorium som Jungfruöarna, Caymanöarna eller en amerikansk delstat som Delaware används för att ett brevlådeföretag ska kunna bokföra transaktioner med företagets (Apple, IKEA m fl.) andra delar eller moderbolag, investeringsbolag e. dyl. som handel med exempelvis varor eller tjänster. Världshandelsstatistiken kan därmed alldeles oberoende av de finansiella flöden som inte bokförs som handel med varor eller tjänster bli alldeles missvisande. När Caymanöarna, Luxemburg eller Jersey kan få stora belopp bokförda som handel kan det således i själva verket handla om rena finansiella transaktioner. Just den internationella karaktären, utnyttjandet av staters och territoriers olika regleringar, är förutsättningen för att undanhålla de oerhörda belopp från beskattning som alltjämt är ett av världsekonomins grundproblem. När man talar om fri handel mellan EU och USA är det således oundvikligt att också beakta den sammanflätning som finns på de flesta plan mellan finansiella flöden och flöden av varor och tjänster över statsgränser. Både EU-länder (särskilt Storbritannien och till denna stat knutna autonoma territorier, Luxemburg och Nederländerna) och delstater i USA spelar en avgörande roll för att beskattning försvåras för andra länder. Därmed uppstår givetvis också allvarliga konkurrensproblem för företag som inte utnyttjar dessa möjligheter till fiktiv handel självfallet också till skada för sund ekonomisk utveckling och arbetstillfällen. Den skepsis som finns inom den globala rättviserörelsen mot TTIP ska ses i detta ljus. Den finns väl dokumenterad i bl a genomgångar av argumenten för avtalet, framförda av t ex arbetsgivaroch kapitalägarorganisationer, men också av EU-kommissionens material kring förhandlingarna. Överenskommelser om handel mellan stater måste vara grundade på insikten om att verklig handel ska vara både så fri och så rättvis som möjligt. Attacs enkät om TTIP Innan EU-valet skickade Attac Sverige ut en enkät till kandidaterna till Europaparlamentet om TTIP. Vi fick svar från kandidater från alla riksdagspartierna förutom Socialdemokraterna och därutöver kandidater från Junilistan, Piratpartiet och Feministiskt Initiativ. Vad tyckte kandidaterna? Det var bara alliansens kandidater som accepterade det särskilda skiljedomsförfarandet. Folkpartiets och Moderaternas kandidater ansåg att avtalets vinster vägde tyngre än dess kostnader i exempelvis minskat medborgerligt inflytande och kompromisser rörande miljön medan Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Piratpartiets och Feministiskt Initiativs kandidater hade motsatt åsikt i frågan. De flesta kandidaterna ansåg sig kunna få tillräckligt god information om avtalets innebörd för att ge en självständig röst. Mest negativa var Vänsterpartiets kandidater, där tre av fyra ansåg att så inte var fallet. Tre av Miljöpartiets fem kandidater svarade att de inte visste. Åsa Ågren 9

10 Text: Åsa Ågren TTIP för nybörjaren Det vimlar av böcker som alla verkar ha läst, filosofer som alla verkar förstå, ämnen som alla verkar vara insatta i förutom just en själv. För mig har handelsavtalet TTIP varit en svårhanterlig lucka i min allmänbildning, därav denna artikel. Här är ett försök att förstå vad TTIP:en är för något. Till min hjälp har jag gått igenom myndigheters, förespråkares och kritikers texter. Vad står TTIP för? TTIP är ett transatlantiskt handels- och investeringspartnerskapsavtal mellan EU och USA, förenklat ett handelsavtal. Vilka beslutar om TTIP? EU-kommissionen har ett formellt mandat att inleda förhandlingarna för EU:s räkning. För närvarande är det den välkända folkpartisten Cecilia Malmström som är EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor. För USA:s räkning förhandlar USTR (Office of the United States Trade Representative). När avtalet är färdigförhandlat ska Europaparlamentet respektive amerikanska kongressen godkänna det. När kommer avtalet vara klart? Förhandlingarna kring TTIP påbörjades under 2013 och ambitionen är att avtalet ska vara färdigförhandlat under Vilka är för och vilka är emot TTIP? Största förespråkarna hittas bland näringslivet och de som brukar benämna sig som frihandelsförespråkare. Sveriges officiella hållning i frågan är att Sverige är för avtalet. Vår näringslivsminister Mikael Damberg har i uttalanden varit positiv till TTIP. Bland riksdagspartierna finns ett stöd för avtalet från alla partier utom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och troligtvis Sverigedemokraterna. LO, TCO och Saco har villkorat sitt stöd till TTIP. De stora fackförbunden vill ha ett avtal utan en specialdomstol där bolag kan stämma stater (domstolen beskrivs mer ingående under nästa avsnitt). Holländska parlamentet har tidigare röstat emot avtalet med samma invändning som fackförbunden, även Frankrike säger nej till ett avtal som inkluderar en specialdomstol. Flera NGO:s däribland flera nationella Attacorganisationer och stora miljöorganisationer har ställt sig negativa till avtalet i dess nuvarande utformning. Vilken kritik finns mot TTIP Det har funnits flera olika farhågor med TTIP. Allt från att subventionerna till inhemsk kultur kommer att stoppas till att TTIP kan leda till ökad import av skiffergas. Eftersom förhandlingarna är hemliga har det varit de varit svårt för kritikerna att få en heltäckande bild av avtalet och dess konsekvenser. Kritiken bygger i mångt och mycket på läckta dokument. Det som TTIP har kritiserats mest för är den specialdomstol som gör det möjligt för bolag att stämma stater och att den europeiska miljö- och hälsoskyddslagstiftningen kommer att försämras. TTIP kan även göra det svårare att gynna närproducerat. 10 Bolag kan stämma stater Farhågor finns att införandet av TTIP kommer att möjliggöra fler processer där stater stäms av storbolag vid sidan om det nationella rättssystemet, exempelvis om staterna inför nya miljö- och arbetsskyddslagar som hotar investerarnas förväntade vinst. Ett exempel som har nämnts är att vår regering kan bli stämd av ett av de stora vårdbolagen om regeringen kräver vinstförbud i välfärdssektorn. Ett annat exempel som ofta används är Vattenfalls pågående stämning mot den tyska staten på grund av Tysklands kärnkraftsavveckling. Hur kan det pågå en sådan process redan innan TTIP har införts? Här kan det behövas ett förtydligande. Kritiken mot TTIP:s specialdomstol är mer specifikt att avtalet kraftigt kommer att utöka företags möjlighet att stämma stater. Redan idag finns bilaterala avtal mellan flera av EU:s medlemsstater angående ett skiljedomssystem men inte mellan EU och USA. TTIP är ett hot mot vår hälso- och miljöskyddslagstiftning Med TTIP kan vi bli tvungna att acceptera nya produkter på den europeiska marknaden. Produkter som är tillåtna i USA men inte i Europa, såsom kycklingar dopade i klor, kor matade med tillväxthormoner och kosmetika med skadliga ämnen. TTIP vill harmonisera de europeiska och amerikanska lagarna som har inverkan på handeln mellan regionerna genom att helt enkelt sänka skyddsnivån. Samma tänk finns när det gäller lokalproducerat. Med TTIP kan det bli svårare att främja lokala och hållbara produkter vid offentlig upphandling eftersom detta anses missgynna en harmoniserad handel.

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/) Lektion 15 SCIC 10/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Finanspolitiska rådet i Sverige Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Disposition 1. Bakgrund 2. Finanspolitiska rådets uppgifter 3. Organisation 4. Arbete 5. Jämförelse med motsvarigheter

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

När arbetslösheten kom för att stanna

När arbetslösheten kom för att stanna När arbetslösheten kom för att stanna Under 1990-talet upplevde svenskarna den värsta arbetslösheten sedan depressionens dagar på 1930-talet. Orsakerna till den ekonomiska krisen tänker jag inte gå in

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)?

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? I en centralbanksekonomi är det några förhållandevis få hemliga och insynsskyddade privatpersoner som kontrollerar tillverkningen av nästan alla pengar (minst

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system 2. Konsekvenser och problem med nuvarande system Vad påverkas av penningsystemet? Penningsystemet 2 Vad påverkas av penningsystemet? Brist på pengar Inflation Ökande penningmängd Penningsystemet Överföring

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Frågor och svar om ett eventuellt investeringsskyddsavtal i TTIP

Frågor och svar om ett eventuellt investeringsskyddsavtal i TTIP SKRIVELSE Enheten för WTO 2015-04-22 Dnr 3.2.4-2013/01078-18 Jonas Hallberg Frågor och svar om ett eventuellt investeringsskyddsavtal i TTIP Nedan följer ett antal frågor och svar gällande ett eventuellt

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Motion till riksdagen 2013/14:S23002 hp av Leif Jakobsson m.fl. (S) Storföretag och beskattning

Motion till riksdagen 2013/14:S23002 hp av Leif Jakobsson m.fl. (S) Storföretag och beskattning NUMMER DELAD [ ] Kommittémotion Motion till riksdagen 2013/14:S23002 hp av Leif Jakobsson m.fl. (S) Storföretag och beskattning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 1 Motivering... 2 Bakgrund

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Det digitala valet juni 2014 Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu www.springtime.nu

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Föreläsningspaket 2013-2014

Föreläsningspaket 2013-2014 Föreläsningspaket 2013-2014 Makten över maten I Sverige står maten idag för 25 procent av växthusgaserna, från produktion och transport tills den hamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel ger

Läs mer