#21. Intervju: Lola Sánchez Caldentey, Podemos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#21. Intervju: Lola Sánchez Caldentey, Podemos"

Transkript

1 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #21 våren kr ISSN Intervju: Lola Sánchez Caldentey, Podemos Krisrapport Sydeuropa utmanar nedskärningspolitiken TTIP & demokratin Skatterättvisa; Lux Leaks, Swiss Leaks Skatter, välgörenhet och godhet Recensioner, motioner

2 I N N E H Å L L Den ekonomiska krisen i världen och Europa 3 Året då Sydeuropa utmanar nedskärningspolitiken 6 TTIP och den fiktiva handelns roll 9 TTIP för nybörjaren 10 Skatterättvisa är möjligt 12 Skatter, välgörenhet och godhet 14 Recensioner 16 Attacs framtid: motioner till Riksårsmötet 18 Redaktör: Åsa Ågren Ansvarig utgivare: Johan Rootzén Layout: Håkan Sundberg Omslag: Podemos Puerto, Flickr.com Attac Sverige: Attac Sverige, c/o Rönnblom, Ekholmsvägen 369, Skärholmen Välkommen till ett nytt nummer av Alt! När jag skriver detta har det precis tagits ett historiskt beslut av Riksbanken. Vi har fått negativ ränta! Riksbankens agerande gör det svårt att hävda att krisen är över. I detta nummer finns rapporter från flera krisdrabbade europeiska länder. Hur ser det ekonomiska läget ut i exempelvis Estland och på Irland idag? Ett av de länder som den ekonomiska krisen har slagit särskilt hårt mot är Spanien. I en lång intervju med Lola Sánchez Caldentey, en av spanska Podemos EU-parlamentariker, får vi reda på varför hon tycker att det är så viktigt att arbeta mot TTIP handelsavtalet mellan EU och USA. För er som vill veta mer om TTIP men är dåligt insatta finns det en nybörjarguide till avtalet i tidningen. Därefter kan ni gå vidare och läsa om TTIP utifrån sambandet mellan finansiella flöden och den reella världshandeln. Jens Cavallins artikel i ämnet tar även upp skatteflyktsfrågan. Senast har vi i nyhetstidningarna kunnat läsa om flera rika svenskar som har gömt sina förmögenheter långt borta från Skatteverkets kontroller på hemliga konton i Schweiz. Uppgifterna kommer från Swiss Leaks, och tidigare har vi fått lika graverande uppgifter genom Lux Leaks. I sin artikel om bland annat dessa läckor förklarar Gunilla Andersson varför skatterättvisa är möjlig. Microsoft är ett av de företag som flyr skatt men samtidigt anses dess VD vara världens största filantrop, hur är det möjligt? Även detta kan ni läsa om. För er som inte blir mätta på de stora ekonomiska frågorna efter att ha läst alla ovan nämnda artiklar finns i tidningen flera tips på läsvärda böcker och ett nytt internationellt initiativ, Fair Finance Guide. Slutligen har vi ett par inlägg om Attacs Sveriges framtid något vi hoppas ska skapa diskussion inför Riksårsmötet 11 april Åsa Ågren ATTAC Association pour la Taxation des Transactions financières pour l Aide aux Citoyens ATTAC Föreningen för beskattning av finansiella transaktioner för medborgarnas bästa 2

3 Text: Åsa Ågren Den ekonomiska krisen i världen och Europa Är krisen som började med en amerikansk husbubbla och därefter spred sig som ett virus världen över med hjälp av bankernas frikostiga utlåning ett avslutat kapitel? Sju år efter att krisen satte igång syns fortfarande dess spår. Om man tar in alla skulder i beräkningen, det vill säga inte bara staternas skulder utan även de skulder som företagen, bankerna och hushållen har, visar siffror att den globala skulden har ökat med 57 biljoner dollar under I procent blir det 286 % av den globala avkastningen jämfört med 269 %. Krisen har även lett till att tiotals miljoner människor världen över mist sina jobb, bara i Kina är siffran enligt Joseph Stiglitz 20 miljoner. Vissa har åter fått arbete men inte alla. I Europa visar vissa siffror på en viss återhämtning. Europeiska kommissionen har förutspått att alla EU:s medlemsstater ska ha en positiv tillväxt i år. Joseph Stiglitz är dock mer skeptisk. Han pekar på att i flera av EU:s länder är nationalprodukten per person lägre än den var före krisen. Problemet enligt honom har inte varit att de krisdrabbade länderna inte har följt åtgärdsprogrammen utan att åtgärdsprogrammen har varit felaktiga. Här nedan kommer korta landrapporter från flera av de krisdrabbade länderna i Europa. Att läsa om den ekonomiska situationen i olika länder gör en medveten om hur mycket politik som ligger bakom de ekonomiska berättelserna. Ofta är det just ekonomiska berättelser det rör sig om, berättelser som ska förklara varför en viss ekonomisk teori fungerar. Ska ett krisdrabbat land stramas åt eller ska man föra en expansiv finansiell politik? Island Island är ett intressant exempel för att det lilla landet har gått en annan väg än de andra krisdrabbade länderna i Europa. Island lät sina stora banker gå omkull. Islänningarna krävde förmånligare villkor för det gigantiska lån som en av landets nätbanker (Icesave) på eget bevåg hade tagit åt dem. På Island var det bankernas långivare som fick ta smällen, inte skattebetalarna. Island skippade det i övriga Europa obligatoriska stålbadet av åtstramningar, istället infördes valutarestriktioner. Island har på rekordfart tagit sig ur den djupa kris landet var nere i. Tre år efter krisen hade Island en fallande arbetslöshet, 2012 var den nere under 6 procent. När krisen var som värst hade de tre stora bankerna på ön skulder som motsvarade 10 års arbete för den isländska befolkningen. De tre stora privata bankerna hade på bara några år kommit upp i dessa astronomiska skulder var bara en av bankerna avreglerad. Politiskt styrde en kollation mellan vänstern och de gröna landet mellan 2009 och I valet 2013 blev det dock ett svidande nederlag för denna kollation. Att Socialdemokraterna hade drivit frågan om ett EU-medlemskap var inget som föll i god jord. Valet 2013 kan därför ses som ett missnöjesval. Även om Island har tagit sig ut ur den ekonomiska krisen finns fortsatta utmaningar för det lilla öriket. Många privatpersoner och företag är idag djupt skuldsatta. Den rödgröna regeringen sålde trots stora protester ut det statliga energibolaget och därmed stora isländska naturresurser. Även om nedskärningarna i välfärdssektorn har varit mindre än i andra krisdrabbade europeiska länder har islänningarna under krisåren fått se hur exempelvis upp till 40 % av sjuksängarna 3 Även om Island har tagit sig ut ur den ekonomiska krisen finns fortsatta utmaningar för det lilla öriket. Många privatpersoner och företag är idag djupt skuldsatta.

4 försvunnit på deras sjukhus. Det finns slutligen debattörer som menar att det inte går att applicera den isländska modellen på andra krisländer eftersom Island som en liten och öppen ekonomi är unik. Baltstaterna Om Island har blivit det goda exemplet som används av ekonomer som företräder en mer keynesiansk politik ses baltstaterna som ett föredöme av de som förespråkar järnbad istället för välfärdssatsningar. Doug Bandow har i Forbes skrivit en positiv artikel om baltstaternas återhämtning där han bl.a. citerar den svenska ekonomen Anders Åslund som menar att krisåtgärderna har varit lyckade och att den ekonomiska vändningen driven av staternas exportsektor har blivit en av de mest utmärkande och lovande berättelserna om krisen. Bandow målar sedan upp en bild där estländarna under krisen förstod och accepterade regeringens budgetåtstramningar, lönesänkningar och ökade privatiseringar Efter en period av tillväxt slog krisen hårt mot baltstaterna. Estland hade exempelvis en stark tillväxt under 2000 till Mellan 2008 och 2009 minskade dock Estlands BNP med 17,5 % samtidigt som arbetslösheten ökade till 13,8 %. Arbetslösheten fortsatte och stiga och var nästan 17 % Samma år var ungdomsarbetslösheten 32,9 % började ekonomin gå i en positiv riktning. Arbetslösheten sjönk exempelvis till 12,5 %. Därefter har landet haft en skakig väg framåt var tillväxten 4 % medan den enbart var 0,8 % Det senaste hotet mot baltstaternas ekonomi är Rysslands sanktioner mot Europa i samband med Ukrainakrisen. Det finns kritik mot att se baltstaternas utveckling som ett ekonomiskt under. Martin Wolf på Financial Times skriver bl.a. att under det sista kvartalet 2012 var den lettiska nationalprodukten fortfarande 12 % under var den hade varit innan krisen. Lettland var i en värre ekonomisk situation än Italien, Portugal, Spanien och Irland. Wolf menar att det inte går att jämföra baltstaterna med exempelvis Grekland eftersom det rör sig om små och öppna ekonomier. Irland Irland var det första av eurozonens krisländer att gå in i ett räddningspaket. Irland hade innan krisen en stark uppgång på bostadsmarknaden. Fastighetspriserna ökade 4,5 gånger mellan 1995 och årsskiftet 2007/2008. När krisen kom drabbades många irländare personligen. Krisen har bland annat lett till att irländare har lämnat Irland för bl.a. Storbritannien, Australien och Kanada. Krisen har även lett till en dramatisk ökning av budgetunderskottet. Idag är frågan om Irland har lyckats ta sig ut ur krisen. De flesta ekonomiska indikatorerna visar på en positiv ekonomisk utveckling. Arbetslösheten gick exempelvis ner till 12,5 % 2013 jämfört med 15,1 % 2012 och huspriserna i Dublin ökade med 13 %. Samtidigt är statens skuld fem gånger så hög som innan krisen och hälften av alla låntagare har huslån som är högre än värdet på deras hus. Spanien Spanien är ett land som har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Orsaken till krisen sägs vara en bostadsbubbla. Mellan 2004 och 2008 ökade enligt BBC huspriserna med 44 %. Efter att bubblan brast och fram till 2012 har huspriserna istället fallit med en tredjedel. Spanien som hade en årlig tillväxt mellan 1999 och 2007 på 3,7 % fick mellan 2007 och 2012 se en årlig negativ tillväxt på 1 %. Idag visar flera ekonomiska indikatorer att Spanien är på väg tillbaks var den ekonomiska tillväxten 1,4 %. Spanien hade därmed åter en positiv tillväxt. Verkligheten för många spanjorer är dock inte lika hoppingivande. Spanien har den näst högsta arbetslösheten i Eurozonen. Enligt den spanska banken BBVA kan det ta upp till 10 år för arbetsmarknaden att återhämta sig. Spanska arbetare tjänar 20 till 40 procent mindre än arbetarna i andra ledande europeiska länder. Detta inkomstgap kan i viss utsträckning förklaras av den höga arbetslösheten. Enligt Financial Times har antalet spanjorer som är i behov av matutdelningar ökat de senaste 4 Krisen har bland annat lett till att irländare har lämnat Irland för bl.a. Storbritannien, Australien och Kanada

5 fem åren från till 1,5 miljoner och antalet nödställda ökar fortfarande. Ett stort problem för Spaniens framtid är den starka ökningen av de långtidsarbetslösa. Fler än hushåll får ingen inkomst från arbete och har inte heller rätt att få någon form av offentligt stöd. 2,4 miljoner spanjorer har varit utan arbete i mer än två år, den period när arbetslöshetsförsäkringen slutar att gälla. Grekland Greklands kris började enligt Stefan de Vylder med att det uppdagades att den konservativa regeringen hade dolt hur stort landets budgetunderskott var. Även om fusket inte var okänt för EU:s ledare kom det som en chock att läget var så allvarligt. Grekland fick 2010 ta emot sina första stödlån från eurozonen och IMF. Med lånen kom krav på en tuff åtstramningspolitik tillsammans med en höga ränta. Ironiskt nog gick dessa lån i stor utsträckning tillbaks till de länder som hade betalat ut lånen, genom betalning av räntor till privata långivare. Fyra år i ett tyskt järnbad (Tyskland har haft ett stort inflytande över den grekiska åtstramningspolitiken) har knappast bättrat på den ekonomiska situationen i Grekland. Joseph Stiglitz menar att de åtgärder som har haft till syfte att minska skuldbördan istället har lämnat landet med en högre skuldbörda än Greklands sedan 2010 minskade BNP är betydligt värre än den negativa utveckling som USA tampades med under den stora depressionen Ungdomsarbetslösheten är exempelvis hela 50 %. Det är inte bara Stiglitz som har kritiserat den ekonomiska politik som har förts i Grekland. Bank of Englands beslutsfattare Martin Taylor har varnat för att Greklands skuld är ohållbar. Långivarna har fel i sin tro om att de kommer att få sina pengar tillbaks och Tyskland behöver därför tänka om. Greklands befolkning har tydligt sagt nej till fortsatt åtstramningspolitik genom att rösta fram Syriza som det största partiet i landet. Syriza har som mål att bl.a. förhandla om landets låneavtal. Enligt Wall Street Journal har Frankrike visat sympati för den nya grekiska regeringens hopp om att få omförhandla sina lån. Även Barack Obama har satt press på Tyskland och dess kraftiga åtstramningspolitik i Grekland. Han har i ett uttalande sagt att man inte kan fortsätta att pressa ett folk mitt i en djup depression. Enligt honom är tillväxt den bästa vägen ut ur krisen. Obama menar vidare att det behövs kompromisser från alla sidor. Det är förtidigt att säga om Syrizas politik kommer att lyckas, om partiet kommer att lyckats omförhandla lånen och vilka effekter detta i sådant fall kommer att få. Klart är att vad som händer i Grekland troligtvis kommer att påverka den ekonomiska politiken i hela Europa. Det är inte bara Stiglitz som har kritiserat den ekonomiska politik som har förts i Grekland. Bank of Englands beslutsfattare Martin Taylor har varnat för att Greklands skuld är ohållbar. 3 Foto: *Bloco, Flickr.com 5

6 Text: August Nilsson Året då Sydeuropa utmanar nedskärningspolitiken Bryssel, onsdag i tidig februari. Med en åtta meter hög uppblåsbar trojansk häst protesterar aktivister mot TTIP-förhandlingarna mellan EU och USA. I Bryssel finns också Lola Sánchez Caldentey, en av de fem EU-parlamentarikerna från spanska Podemos och en skarp kritiker av TTIP. I ett samtal över Skype berättar hon om sin involvering i partiet som enligt opinionsmätningar nu är Spaniens största. Hur blev du en del av Podemos? - Jag började jobba som lärare efter mina studier i statsvetenskap, men när krisen kom 2009 fick jag sparken. Jag reste utomlands till Island, Skottland, Irland och vidare till USA där jag till och med jobbade illegalt under en period. Samtidigt längtade jag tillbaka, och jag återvände till Spanien med idén att driva en hantverksbutik. Tyvärr bar det sig inte, och istället jobbade jag som servitris. - En kväll när jag surfade runt på internet såg jag ett klipp med Pablo Iglesias. Han pratade om idén med Podemos, och jag tänkte att det här är rätt tidpunkt. Vi har manifesterat på gatorna men inget har förändrats, vi behöver göra politik själva. Så jag började organisera i min stad Cartagena i södra Spanien under januari förra året. Metoden har varit att skapa cirklar av intresserade människor som blir ett mötesforum där vi pratar politik och formar förslag. På det här viset startades Podemos snabbt i en rad städer och orter över Spanien, med hjälp av digitala verktyg. - Vi bestämde oss för att ställa upp i EU-valet för att se vad som kan hända, hur folket skulle reagera. Min cirkel föreslog att jag skulle ställa upp, och jag blev framröstad som fyra på Podemos lista. När valdagen kom förväntade vi oss ett mandat, men fick fem! Jag vaknade på valdagen som servitris, och på kvällen gick jag och la mig som EU-parlamentariker. - En viktig grund till Podemos finns i det politiska uppvaknandet genom 15M, proteströrelsen mot nedskärningar och för riktig demokrati. De representerar inte oss var det vanligaste slagordet. Om politikerna inte kan representera oss, vad ska vi göra? Vi behöver själva ta över det är den idén som har varit vägledande för Podemos. Du har snart varit EU-parlamentariker i ett år, vilka politiska frågor fokuserar du på? - I utskottet för utveckling är jag med för att påverka inriktningen. EU:s politik för utveckling handlar idag om att skapa förutsättningar för finansiella intressen och europeiska företag i utvecklingsländer. Utvecklingspolitiken blir i praktiken ett verktyg för näringslivspolitik, och det här hänger ihop med utskottet för internationell handel som jag även är med i. EU är idag en maskin som skapar nya frihandelsavtal för att främja europeiska företags intressen runt om i världen. 6 5 Lola Sánchez Caldentey Foto: Podemos

7 - Den viktigaste frågan nu är TTIP handelsavtalet mellan EU och USA. Att få insyn i förhandlingarna är en fråga om demokrati. Även för oss som parlamentariker har informationen varit mycket begränsad. Fram tills nu är det bara sju parlamentariker som har fått möjlighet att läsa dokument i ett slutet rum, utan tillstånd till att på något sätt föra ut informationen. Nu har Cecilia Malmström gett hela parlamentet tillträde till läsrummet, men det förändrar mycket lite. Utan möjlighet att ta anteckningar eller på annat sätt berätta om det vi läser, hur ska vi kunna använda informationen? - Förra veckan publicerades EU-kommissionens förslag inför förhandlingarna i vissa frågor, men de offentliggör inte anteckningarna från förhandlingarna. Vi vet alltså inget om utfallet. För min del turnerar jag runt över Spanien och berättar om handelsavtalet. Media säger inte ett ljud om TTIP, det finns ingen offentlig debatt. Varför är TTIP så viktigt, i jämförelse med andra handelsavtal? - Det är inte bara ett handelsavtal det handlar om att skapa ett nytt handelsområde med USA som kommer att innebära en delvis ny världsordning, där storföretagens makt stärks. En del är tvistlösningsmekanismen ISDS som innebär att makt flyttas från parlamenten. En annan del är förslaget om ett organ för samarbete kring regler och ny lagstiftning (Regulatory Cooperation Body) som skulle få i uppgift att granska förslag till lagstiftning som kan påverka handel och investeringar. Det kan innebära att företag får direkt möjlighet att skriva lagarna. Det är en attack mot nationernas självständighet och demokrati. Hur ska vi från gräsrotsnivå agera mot TTIP? - Utmaningen är att få upp frågan i den offentliga debatten, i media. Journalister säger till oss att det här är en fråga som människor inte känner till och inte bryr sig om. Det är som en vägg. Men rörelserna är viktiga, i Spanien bygger vi en gemensam webbplattform för att mobilisera. I en del andra länder har debatten kommit längre, som i Tyskland eller Österrike. Hur ser Podemos sätt att göra politik ut i praktiken? - Det vi har sagt från början är att om du inte gör politik själv, kommer någon annan att göra den åt dig. Och då är det någon annans intressen som får styra. Därför säger vi tydligt att alla kan vara med och göra politik. Kanske en hemmafru är den bäst lämpade som finansminister, med kunskaper om hur en tight budget kan hanteras. - De politiker vi har arbetar inte för oss, de arbetar för sig själva. Vi behöver putta ut dem från 5 Foto: FoE Europa, Flickr.com Fakta och förklaringar om TTIP, ISDS Se sid

8 institutionerna och själva ta över, på demokratisk väg. Samma institutioner och regelverk kommer att finnas kvar, men inifrån kan vi förändra. Vanliga medborgare kan förändra. Det finns en pågående process med att forma partiets program. I vilken fas är ni i det arbetet? - Vi är i ett skede där vi behöver bygga partiet, och vi behöver hitta samstämmighet om våra idéer. Vi utvecklar partiet från den lokala nivån uppåt. En enkel men viktig princip är att alla som ska företräda partiet väljs direkt. Nu börjar vi rösta fram vilka som ska stå på listorna för valen i maj och i november. - För att vara med och rösta räcker det med att skapa ett användarkonto med ditt spanska ID-nummer på Podemos hemsida, då kan du vara med och rösta. Du behöver inte betala någon avgift för att bli medlem, men genom den personliga identifikationen online säkerställer vi att varje person bara röstar en gång. - Alla kan också vara med och diskutera, föreslå och rösta på förslagen till det politiska programmet. Röstningen styr innehållet, så formades vårt program inför EU-valet. Hur hanterar ni risken för maktstrider internt när många söker sig till partiet? - Det ser ut som att vi kommer att lyckas bra i de kommande valen och en del personer har börjat ansluta sig till partiet med tydliga maktintres- sen. Men jag brukar säga att den gemensamma församlingen är kollektivt smartare än en enskild person. När en person kommer till ett möte och vill få sin kandidatur framröstad finns möjligheten att syna vilken intressen som ligger bakom. Det blir en gemensam kontrollfunktion. Vilka är dina förhoppningar för det kommande året och politiken i Spanien? - Jag var optimistisk tidigare, men efter Syrizas seger i Grekland känns det ännu bättre. Inte bara när jag tänker på Spanien, men för alla partier i Europa som arbetar för att bryta med nedskärningspolitiken. Det här är en viktig framåtrörelse för vanliga människor, vi kan förändra regeringsmakten. Grekland visar det, sedan kommer Spanien och vi får se vad som kan hända i länder som Portugal, Irland och Italien. - De viktigaste valet i Spanien är parlamentsvalet i november. Får vi regeringsmakt kan vi göra skillnad på allvar. Men för oss är det bra att regions- och kommunalval hålls i maj, det ligger närmre människor. Genom att starta på den nivån kan vi pröva hur vi kan göra politik på ett annat sätt och förändra befintliga institutioner lokalt. I en kommun har du inte en gigantisk ekonomi att hantera, det går att starta direkt med konkreta saker. Under perioden från maj till november kan vi börja visa vad vi kan göra och varför vi behövs.. Fakta: Spanien går till val under I mars hålls regionalt val i Andalusien. Sedan följer fler regionsoch kommunalval i maj. Det katalanska regionvalet hålls i september, och det nationella parlamentsvalet avslutar året i november eller december. Exakt datum är ännu inte bestämt för parlamentsvalet. Podemos betyder Vi kan. Partiet började organiseras i januari 2014, och har i flera opinionsmätningar vid årsskiftet 2014/2015 blivit det största partiet med upp mot 30 %. Konservativa regeringspartiet Partido Popular (PP) och socialdemokratiska PSOE som har turats om att styra Spanien är därmed rejält utmanade. Vald partiledare för Podemos är statsvetaren Pablo Iglesias. Aktiva i spanska Attac har i flera fall engagerat sig i Podemos och påverkar partiets ekonomiska politik. Är du spanskspråkig kan du läsa mer om partiet på podemos.info. 3 Tiden är nu! Foto: La Veu del País Valencià, Flickr.com 8

9 Text: Jens Cavallin TTIP och den fiktiva handelns roll UD har en referensgrupp för handelspolitiska frågor dit flera frivilligorganisationer inbjudits att delta och lämna synpunkter. Attac har också kunnat delta i dessa möten och utvecklade följande synpunkt som också skickades skriftligen till den handelspolitiska referensgruppen. Den i särklass viktigaste frågan just nu är TTIP, som ju behandlats flera gånger i Alt, även i detta nummer. Det senaste mötet med referensgruppen för handelspolitik ägde rum den 15 januari. Vid detta möte framställde Attac en fråga om sambandet mellan finansiella flöden och den reella världshandeln. Attacs huvudfråga om införandet av en finansiell transaktionsskatt har framför allt beröring med handelspolitik därför att den stora majoriteten av de finansiella överföringar som sker idag (90 % av alla finansiella transaktioner har det uppskattats till) sker genom vad som kan kallas för fiktiv handel, i första hand med tjänster som går under beteckningen konsulttjänster, men också genom exempelvis fiktiv lagring av varor och transporttjänster. Alldeles oavsett hållningen till förslaget om en finansiell transaktionsskatt, som den förra regeringen avvisade, och även den nuvarande regeringen är skeptisk till, men som både EU och många enskilda EU-länder nu prövar, är det därför nödvändigt att beakta de samband som gäller mellan internationell handel och internationella finansiella flöden. Den överväldigande delen av den handel som i själva verket är utnyttjande av stater och beroende territorier för att undkomma beskattning i företags hemländer är transaktioner som enbart sker på papper. Ett beroende territorium som Jungfruöarna, Caymanöarna eller en amerikansk delstat som Delaware används för att ett brevlådeföretag ska kunna bokföra transaktioner med företagets (Apple, IKEA m fl.) andra delar eller moderbolag, investeringsbolag e. dyl. som handel med exempelvis varor eller tjänster. Världshandelsstatistiken kan därmed alldeles oberoende av de finansiella flöden som inte bokförs som handel med varor eller tjänster bli alldeles missvisande. När Caymanöarna, Luxemburg eller Jersey kan få stora belopp bokförda som handel kan det således i själva verket handla om rena finansiella transaktioner. Just den internationella karaktären, utnyttjandet av staters och territoriers olika regleringar, är förutsättningen för att undanhålla de oerhörda belopp från beskattning som alltjämt är ett av världsekonomins grundproblem. När man talar om fri handel mellan EU och USA är det således oundvikligt att också beakta den sammanflätning som finns på de flesta plan mellan finansiella flöden och flöden av varor och tjänster över statsgränser. Både EU-länder (särskilt Storbritannien och till denna stat knutna autonoma territorier, Luxemburg och Nederländerna) och delstater i USA spelar en avgörande roll för att beskattning försvåras för andra länder. Därmed uppstår givetvis också allvarliga konkurrensproblem för företag som inte utnyttjar dessa möjligheter till fiktiv handel självfallet också till skada för sund ekonomisk utveckling och arbetstillfällen. Den skepsis som finns inom den globala rättviserörelsen mot TTIP ska ses i detta ljus. Den finns väl dokumenterad i bl a genomgångar av argumenten för avtalet, framförda av t ex arbetsgivaroch kapitalägarorganisationer, men också av EU-kommissionens material kring förhandlingarna. Överenskommelser om handel mellan stater måste vara grundade på insikten om att verklig handel ska vara både så fri och så rättvis som möjligt. Attacs enkät om TTIP Innan EU-valet skickade Attac Sverige ut en enkät till kandidaterna till Europaparlamentet om TTIP. Vi fick svar från kandidater från alla riksdagspartierna förutom Socialdemokraterna och därutöver kandidater från Junilistan, Piratpartiet och Feministiskt Initiativ. Vad tyckte kandidaterna? Det var bara alliansens kandidater som accepterade det särskilda skiljedomsförfarandet. Folkpartiets och Moderaternas kandidater ansåg att avtalets vinster vägde tyngre än dess kostnader i exempelvis minskat medborgerligt inflytande och kompromisser rörande miljön medan Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Piratpartiets och Feministiskt Initiativs kandidater hade motsatt åsikt i frågan. De flesta kandidaterna ansåg sig kunna få tillräckligt god information om avtalets innebörd för att ge en självständig röst. Mest negativa var Vänsterpartiets kandidater, där tre av fyra ansåg att så inte var fallet. Tre av Miljöpartiets fem kandidater svarade att de inte visste. Åsa Ågren 9

10 Text: Åsa Ågren TTIP för nybörjaren Det vimlar av böcker som alla verkar ha läst, filosofer som alla verkar förstå, ämnen som alla verkar vara insatta i förutom just en själv. För mig har handelsavtalet TTIP varit en svårhanterlig lucka i min allmänbildning, därav denna artikel. Här är ett försök att förstå vad TTIP:en är för något. Till min hjälp har jag gått igenom myndigheters, förespråkares och kritikers texter. Vad står TTIP för? TTIP är ett transatlantiskt handels- och investeringspartnerskapsavtal mellan EU och USA, förenklat ett handelsavtal. Vilka beslutar om TTIP? EU-kommissionen har ett formellt mandat att inleda förhandlingarna för EU:s räkning. För närvarande är det den välkända folkpartisten Cecilia Malmström som är EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor. För USA:s räkning förhandlar USTR (Office of the United States Trade Representative). När avtalet är färdigförhandlat ska Europaparlamentet respektive amerikanska kongressen godkänna det. När kommer avtalet vara klart? Förhandlingarna kring TTIP påbörjades under 2013 och ambitionen är att avtalet ska vara färdigförhandlat under Vilka är för och vilka är emot TTIP? Största förespråkarna hittas bland näringslivet och de som brukar benämna sig som frihandelsförespråkare. Sveriges officiella hållning i frågan är att Sverige är för avtalet. Vår näringslivsminister Mikael Damberg har i uttalanden varit positiv till TTIP. Bland riksdagspartierna finns ett stöd för avtalet från alla partier utom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och troligtvis Sverigedemokraterna. LO, TCO och Saco har villkorat sitt stöd till TTIP. De stora fackförbunden vill ha ett avtal utan en specialdomstol där bolag kan stämma stater (domstolen beskrivs mer ingående under nästa avsnitt). Holländska parlamentet har tidigare röstat emot avtalet med samma invändning som fackförbunden, även Frankrike säger nej till ett avtal som inkluderar en specialdomstol. Flera NGO:s däribland flera nationella Attacorganisationer och stora miljöorganisationer har ställt sig negativa till avtalet i dess nuvarande utformning. Vilken kritik finns mot TTIP Det har funnits flera olika farhågor med TTIP. Allt från att subventionerna till inhemsk kultur kommer att stoppas till att TTIP kan leda till ökad import av skiffergas. Eftersom förhandlingarna är hemliga har det varit de varit svårt för kritikerna att få en heltäckande bild av avtalet och dess konsekvenser. Kritiken bygger i mångt och mycket på läckta dokument. Det som TTIP har kritiserats mest för är den specialdomstol som gör det möjligt för bolag att stämma stater och att den europeiska miljö- och hälsoskyddslagstiftningen kommer att försämras. TTIP kan även göra det svårare att gynna närproducerat. 10 Bolag kan stämma stater Farhågor finns att införandet av TTIP kommer att möjliggöra fler processer där stater stäms av storbolag vid sidan om det nationella rättssystemet, exempelvis om staterna inför nya miljö- och arbetsskyddslagar som hotar investerarnas förväntade vinst. Ett exempel som har nämnts är att vår regering kan bli stämd av ett av de stora vårdbolagen om regeringen kräver vinstförbud i välfärdssektorn. Ett annat exempel som ofta används är Vattenfalls pågående stämning mot den tyska staten på grund av Tysklands kärnkraftsavveckling. Hur kan det pågå en sådan process redan innan TTIP har införts? Här kan det behövas ett förtydligande. Kritiken mot TTIP:s specialdomstol är mer specifikt att avtalet kraftigt kommer att utöka företags möjlighet att stämma stater. Redan idag finns bilaterala avtal mellan flera av EU:s medlemsstater angående ett skiljedomssystem men inte mellan EU och USA. TTIP är ett hot mot vår hälso- och miljöskyddslagstiftning Med TTIP kan vi bli tvungna att acceptera nya produkter på den europeiska marknaden. Produkter som är tillåtna i USA men inte i Europa, såsom kycklingar dopade i klor, kor matade med tillväxthormoner och kosmetika med skadliga ämnen. TTIP vill harmonisera de europeiska och amerikanska lagarna som har inverkan på handeln mellan regionerna genom att helt enkelt sänka skyddsnivån. Samma tänk finns när det gäller lokalproducerat. Med TTIP kan det bli svårare att främja lokala och hållbara produkter vid offentlig upphandling eftersom detta anses missgynna en harmoniserad handel.

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse.

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #13 14 våren 2011 30kr ISSN 1654-6067 Irland nyliberalismens totala misslyckande Europa satt i skuld Susan George Attac Sverige 10 år

Läs mer

#17. Framtiden för den europeiska integrationen står på spel Från ekonomisk kris till demokratisk Attac Nordic Summer Forum Susan George i Sverige

#17. Framtiden för den europeiska integrationen står på spel Från ekonomisk kris till demokratisk Attac Nordic Summer Forum Susan George i Sverige alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #17 våren 2012 30kr ISSN 1654-6067 Framtiden för den europeiska integrationen står på spel Från ekonomisk kris till demokratisk Attac

Läs mer

#18 19. hösten 2012 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse.

#18 19. hösten 2012 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #18 19 hösten 2012 30kr ISSN 1654-6067 Storbankernas skyltfönster går inte att få rena Riskkapitalister och skatteparadis Attac Europa

Läs mer

Tema: Skatterättvisa Kajsa hoppade över skatten Vad är rättvisa skatter? Att finansiera fattigdomsbekämpning. februari 2008 30kr ISSN 1654-6067

Tema: Skatterättvisa Kajsa hoppade över skatten Vad är rättvisa skatter? Att finansiera fattigdomsbekämpning. februari 2008 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #3 februari 2008 30kr ISSN 1654-6067 Tema: Skatterättvisa Kajsa hoppade över skatten Vad är rättvisa skatter? Att finansiera fattigdomsbekämpning

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 69 april 2015. eu och facket april 2015 1

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 69 april 2015. eu och facket april 2015 1 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 69 april 2015 [eu eu och facket] Det handlar om den allmänna rösträtten Ett allvarligt problem är ett system för investeringsskydd [ISDS] som

Läs mer

#9 10. Tema: Skatteparadis Slutet för skatteparadisen? Vinsten framför allt Tobinskattens comeback. vintern 2009 30kr ISSN 1654-6067

#9 10. Tema: Skatteparadis Slutet för skatteparadisen? Vinsten framför allt Tobinskattens comeback. vintern 2009 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #9 10 vintern 2009 30kr ISSN 1654-6067 Tema: Skatteparadis Slutet för skatteparadisen? Vinsten framför allt Tobinskattens comeback Innehåll

Läs mer

Studiematerial om Attac. En annan värld är möjlig!

Studiematerial om Attac. En annan värld är möjlig! Studiematerial om Attac En annan värld är möjlig! Är det så säkert att det är dödsryckningar världen befinner sig i? Kan det inte lika gärna vara födslovåndor? Okänd Välkommen till Attac! En annan värld

Läs mer

Låt oss tala om skatter

Låt oss tala om skatter Låt oss tala om skatter och hur vi kan finansiera global utveckling En skrift från Attac Sverige om hur skatteparadisen främjar korruption, om hur vi skulle kunna lösa världsfattigdomen och om hur globala

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

SOLIDARITET 0030 GREKLANDS TRAGEDI ÄR EUROPEISKA UNIONENS NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 12 JUNI 2015

SOLIDARITET 0030 GREKLANDS TRAGEDI ÄR EUROPEISKA UNIONENS NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 12 JUNI 2015 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 12 JUNI 2015 SOLIDARITET 0030 GREKLANDS TRAGEDI ÄR EUROPEISKA UNIONENS RATIONELLA OCH LÅNGSIKTIGA LÖSNINGAR på Greklandsfrågan har inte en chans mot EU:s helvetesapparat.

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 67 februari 2015

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 67 februari 2015 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 67 februari 2015 [eu och facket] Euron har visat sig vara en katastrof Euron var det största misstaget i Europas historia sedan 1930-talet.

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpartiet Syriza har nu suttit i regering (tillsammans med högerpartiet Oberoende greker) i snart en månad. Hårda förhandlingar har förts med EU

Läs mer

SOLIDARITET 0030 DEN RIKTIGT STORA MARDRÖMMEN I BRYSSEL NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 10 APRIL 2015

SOLIDARITET 0030 DEN RIKTIGT STORA MARDRÖMMEN I BRYSSEL NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 10 APRIL 2015 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 10 APRIL 2015 SOLIDARITET 0030 DEN RIKTIGT STORA MARDRÖMMEN I BRYSSEL Vet ni vad jag tror är den riktigt stora mardrömmen i Bryssel? Att Grekland överger euron.

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 72 JUlI 2015. eu och facket juli 2015 1

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 72 JUlI 2015. eu och facket juli 2015 1 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 72 JUlI 2015 [eu eu och facket] Angela Merkels stora mardröm Vet ni vad jag tror är den riktigt stora mardrömmen i Bryssel? Att Grekland överger

Läs mer

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron Granskning en tidning om EU-samarbetet - 2/2007 EU I skuggan av uron Temanummer om den gemensamma valutan Politisk cynism och mygel kring euron Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism 246 Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Världen har på senare år skakats av en stor finanskris vars följder fortfarande märks i världsekonomin.

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 137 Februari 2015 LEDARE Kritiska

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 71 JUNI 2015. eu och facket juni 2015 1

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 71 JUNI 2015. eu och facket juni 2015 1 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 71 JUNI 2015 [eu eu och facket] Tjänstesektorn i EU behöver bättre villkor EU:s ekonomi vilar på tjänstesektorn. En generell dumpning av sektorns

Läs mer

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste

Läs mer

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN.

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Förslag Faktaunderlag till Kongressen till Kommunals i Stockholm kongress den 7 11 i Stockholm juni 2010 den 7 11 juni 2010 KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Kommunals medlemmar och den

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer