#21. Intervju: Lola Sánchez Caldentey, Podemos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#21. Intervju: Lola Sánchez Caldentey, Podemos"

Transkript

1 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #21 våren kr ISSN Intervju: Lola Sánchez Caldentey, Podemos Krisrapport Sydeuropa utmanar nedskärningspolitiken TTIP & demokratin Skatterättvisa; Lux Leaks, Swiss Leaks Skatter, välgörenhet och godhet Recensioner, motioner

2 I N N E H Å L L Den ekonomiska krisen i världen och Europa 3 Året då Sydeuropa utmanar nedskärningspolitiken 6 TTIP och den fiktiva handelns roll 9 TTIP för nybörjaren 10 Skatterättvisa är möjligt 12 Skatter, välgörenhet och godhet 14 Recensioner 16 Attacs framtid: motioner till Riksårsmötet 18 Redaktör: Åsa Ågren Ansvarig utgivare: Johan Rootzén Layout: Håkan Sundberg Omslag: Podemos Puerto, Flickr.com Attac Sverige: Attac Sverige, c/o Rönnblom, Ekholmsvägen 369, Skärholmen Välkommen till ett nytt nummer av Alt! När jag skriver detta har det precis tagits ett historiskt beslut av Riksbanken. Vi har fått negativ ränta! Riksbankens agerande gör det svårt att hävda att krisen är över. I detta nummer finns rapporter från flera krisdrabbade europeiska länder. Hur ser det ekonomiska läget ut i exempelvis Estland och på Irland idag? Ett av de länder som den ekonomiska krisen har slagit särskilt hårt mot är Spanien. I en lång intervju med Lola Sánchez Caldentey, en av spanska Podemos EU-parlamentariker, får vi reda på varför hon tycker att det är så viktigt att arbeta mot TTIP handelsavtalet mellan EU och USA. För er som vill veta mer om TTIP men är dåligt insatta finns det en nybörjarguide till avtalet i tidningen. Därefter kan ni gå vidare och läsa om TTIP utifrån sambandet mellan finansiella flöden och den reella världshandeln. Jens Cavallins artikel i ämnet tar även upp skatteflyktsfrågan. Senast har vi i nyhetstidningarna kunnat läsa om flera rika svenskar som har gömt sina förmögenheter långt borta från Skatteverkets kontroller på hemliga konton i Schweiz. Uppgifterna kommer från Swiss Leaks, och tidigare har vi fått lika graverande uppgifter genom Lux Leaks. I sin artikel om bland annat dessa läckor förklarar Gunilla Andersson varför skatterättvisa är möjlig. Microsoft är ett av de företag som flyr skatt men samtidigt anses dess VD vara världens största filantrop, hur är det möjligt? Även detta kan ni läsa om. För er som inte blir mätta på de stora ekonomiska frågorna efter att ha läst alla ovan nämnda artiklar finns i tidningen flera tips på läsvärda böcker och ett nytt internationellt initiativ, Fair Finance Guide. Slutligen har vi ett par inlägg om Attacs Sveriges framtid något vi hoppas ska skapa diskussion inför Riksårsmötet 11 april Åsa Ågren ATTAC Association pour la Taxation des Transactions financières pour l Aide aux Citoyens ATTAC Föreningen för beskattning av finansiella transaktioner för medborgarnas bästa 2

3 Text: Åsa Ågren Den ekonomiska krisen i världen och Europa Är krisen som började med en amerikansk husbubbla och därefter spred sig som ett virus världen över med hjälp av bankernas frikostiga utlåning ett avslutat kapitel? Sju år efter att krisen satte igång syns fortfarande dess spår. Om man tar in alla skulder i beräkningen, det vill säga inte bara staternas skulder utan även de skulder som företagen, bankerna och hushållen har, visar siffror att den globala skulden har ökat med 57 biljoner dollar under I procent blir det 286 % av den globala avkastningen jämfört med 269 %. Krisen har även lett till att tiotals miljoner människor världen över mist sina jobb, bara i Kina är siffran enligt Joseph Stiglitz 20 miljoner. Vissa har åter fått arbete men inte alla. I Europa visar vissa siffror på en viss återhämtning. Europeiska kommissionen har förutspått att alla EU:s medlemsstater ska ha en positiv tillväxt i år. Joseph Stiglitz är dock mer skeptisk. Han pekar på att i flera av EU:s länder är nationalprodukten per person lägre än den var före krisen. Problemet enligt honom har inte varit att de krisdrabbade länderna inte har följt åtgärdsprogrammen utan att åtgärdsprogrammen har varit felaktiga. Här nedan kommer korta landrapporter från flera av de krisdrabbade länderna i Europa. Att läsa om den ekonomiska situationen i olika länder gör en medveten om hur mycket politik som ligger bakom de ekonomiska berättelserna. Ofta är det just ekonomiska berättelser det rör sig om, berättelser som ska förklara varför en viss ekonomisk teori fungerar. Ska ett krisdrabbat land stramas åt eller ska man föra en expansiv finansiell politik? Island Island är ett intressant exempel för att det lilla landet har gått en annan väg än de andra krisdrabbade länderna i Europa. Island lät sina stora banker gå omkull. Islänningarna krävde förmånligare villkor för det gigantiska lån som en av landets nätbanker (Icesave) på eget bevåg hade tagit åt dem. På Island var det bankernas långivare som fick ta smällen, inte skattebetalarna. Island skippade det i övriga Europa obligatoriska stålbadet av åtstramningar, istället infördes valutarestriktioner. Island har på rekordfart tagit sig ur den djupa kris landet var nere i. Tre år efter krisen hade Island en fallande arbetslöshet, 2012 var den nere under 6 procent. När krisen var som värst hade de tre stora bankerna på ön skulder som motsvarade 10 års arbete för den isländska befolkningen. De tre stora privata bankerna hade på bara några år kommit upp i dessa astronomiska skulder var bara en av bankerna avreglerad. Politiskt styrde en kollation mellan vänstern och de gröna landet mellan 2009 och I valet 2013 blev det dock ett svidande nederlag för denna kollation. Att Socialdemokraterna hade drivit frågan om ett EU-medlemskap var inget som föll i god jord. Valet 2013 kan därför ses som ett missnöjesval. Även om Island har tagit sig ut ur den ekonomiska krisen finns fortsatta utmaningar för det lilla öriket. Många privatpersoner och företag är idag djupt skuldsatta. Den rödgröna regeringen sålde trots stora protester ut det statliga energibolaget och därmed stora isländska naturresurser. Även om nedskärningarna i välfärdssektorn har varit mindre än i andra krisdrabbade europeiska länder har islänningarna under krisåren fått se hur exempelvis upp till 40 % av sjuksängarna 3 Även om Island har tagit sig ut ur den ekonomiska krisen finns fortsatta utmaningar för det lilla öriket. Många privatpersoner och företag är idag djupt skuldsatta.

4 försvunnit på deras sjukhus. Det finns slutligen debattörer som menar att det inte går att applicera den isländska modellen på andra krisländer eftersom Island som en liten och öppen ekonomi är unik. Baltstaterna Om Island har blivit det goda exemplet som används av ekonomer som företräder en mer keynesiansk politik ses baltstaterna som ett föredöme av de som förespråkar järnbad istället för välfärdssatsningar. Doug Bandow har i Forbes skrivit en positiv artikel om baltstaternas återhämtning där han bl.a. citerar den svenska ekonomen Anders Åslund som menar att krisåtgärderna har varit lyckade och att den ekonomiska vändningen driven av staternas exportsektor har blivit en av de mest utmärkande och lovande berättelserna om krisen. Bandow målar sedan upp en bild där estländarna under krisen förstod och accepterade regeringens budgetåtstramningar, lönesänkningar och ökade privatiseringar Efter en period av tillväxt slog krisen hårt mot baltstaterna. Estland hade exempelvis en stark tillväxt under 2000 till Mellan 2008 och 2009 minskade dock Estlands BNP med 17,5 % samtidigt som arbetslösheten ökade till 13,8 %. Arbetslösheten fortsatte och stiga och var nästan 17 % Samma år var ungdomsarbetslösheten 32,9 % började ekonomin gå i en positiv riktning. Arbetslösheten sjönk exempelvis till 12,5 %. Därefter har landet haft en skakig väg framåt var tillväxten 4 % medan den enbart var 0,8 % Det senaste hotet mot baltstaternas ekonomi är Rysslands sanktioner mot Europa i samband med Ukrainakrisen. Det finns kritik mot att se baltstaternas utveckling som ett ekonomiskt under. Martin Wolf på Financial Times skriver bl.a. att under det sista kvartalet 2012 var den lettiska nationalprodukten fortfarande 12 % under var den hade varit innan krisen. Lettland var i en värre ekonomisk situation än Italien, Portugal, Spanien och Irland. Wolf menar att det inte går att jämföra baltstaterna med exempelvis Grekland eftersom det rör sig om små och öppna ekonomier. Irland Irland var det första av eurozonens krisländer att gå in i ett räddningspaket. Irland hade innan krisen en stark uppgång på bostadsmarknaden. Fastighetspriserna ökade 4,5 gånger mellan 1995 och årsskiftet 2007/2008. När krisen kom drabbades många irländare personligen. Krisen har bland annat lett till att irländare har lämnat Irland för bl.a. Storbritannien, Australien och Kanada. Krisen har även lett till en dramatisk ökning av budgetunderskottet. Idag är frågan om Irland har lyckats ta sig ut ur krisen. De flesta ekonomiska indikatorerna visar på en positiv ekonomisk utveckling. Arbetslösheten gick exempelvis ner till 12,5 % 2013 jämfört med 15,1 % 2012 och huspriserna i Dublin ökade med 13 %. Samtidigt är statens skuld fem gånger så hög som innan krisen och hälften av alla låntagare har huslån som är högre än värdet på deras hus. Spanien Spanien är ett land som har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Orsaken till krisen sägs vara en bostadsbubbla. Mellan 2004 och 2008 ökade enligt BBC huspriserna med 44 %. Efter att bubblan brast och fram till 2012 har huspriserna istället fallit med en tredjedel. Spanien som hade en årlig tillväxt mellan 1999 och 2007 på 3,7 % fick mellan 2007 och 2012 se en årlig negativ tillväxt på 1 %. Idag visar flera ekonomiska indikatorer att Spanien är på väg tillbaks var den ekonomiska tillväxten 1,4 %. Spanien hade därmed åter en positiv tillväxt. Verkligheten för många spanjorer är dock inte lika hoppingivande. Spanien har den näst högsta arbetslösheten i Eurozonen. Enligt den spanska banken BBVA kan det ta upp till 10 år för arbetsmarknaden att återhämta sig. Spanska arbetare tjänar 20 till 40 procent mindre än arbetarna i andra ledande europeiska länder. Detta inkomstgap kan i viss utsträckning förklaras av den höga arbetslösheten. Enligt Financial Times har antalet spanjorer som är i behov av matutdelningar ökat de senaste 4 Krisen har bland annat lett till att irländare har lämnat Irland för bl.a. Storbritannien, Australien och Kanada

5 fem åren från till 1,5 miljoner och antalet nödställda ökar fortfarande. Ett stort problem för Spaniens framtid är den starka ökningen av de långtidsarbetslösa. Fler än hushåll får ingen inkomst från arbete och har inte heller rätt att få någon form av offentligt stöd. 2,4 miljoner spanjorer har varit utan arbete i mer än två år, den period när arbetslöshetsförsäkringen slutar att gälla. Grekland Greklands kris började enligt Stefan de Vylder med att det uppdagades att den konservativa regeringen hade dolt hur stort landets budgetunderskott var. Även om fusket inte var okänt för EU:s ledare kom det som en chock att läget var så allvarligt. Grekland fick 2010 ta emot sina första stödlån från eurozonen och IMF. Med lånen kom krav på en tuff åtstramningspolitik tillsammans med en höga ränta. Ironiskt nog gick dessa lån i stor utsträckning tillbaks till de länder som hade betalat ut lånen, genom betalning av räntor till privata långivare. Fyra år i ett tyskt järnbad (Tyskland har haft ett stort inflytande över den grekiska åtstramningspolitiken) har knappast bättrat på den ekonomiska situationen i Grekland. Joseph Stiglitz menar att de åtgärder som har haft till syfte att minska skuldbördan istället har lämnat landet med en högre skuldbörda än Greklands sedan 2010 minskade BNP är betydligt värre än den negativa utveckling som USA tampades med under den stora depressionen Ungdomsarbetslösheten är exempelvis hela 50 %. Det är inte bara Stiglitz som har kritiserat den ekonomiska politik som har förts i Grekland. Bank of Englands beslutsfattare Martin Taylor har varnat för att Greklands skuld är ohållbar. Långivarna har fel i sin tro om att de kommer att få sina pengar tillbaks och Tyskland behöver därför tänka om. Greklands befolkning har tydligt sagt nej till fortsatt åtstramningspolitik genom att rösta fram Syriza som det största partiet i landet. Syriza har som mål att bl.a. förhandla om landets låneavtal. Enligt Wall Street Journal har Frankrike visat sympati för den nya grekiska regeringens hopp om att få omförhandla sina lån. Även Barack Obama har satt press på Tyskland och dess kraftiga åtstramningspolitik i Grekland. Han har i ett uttalande sagt att man inte kan fortsätta att pressa ett folk mitt i en djup depression. Enligt honom är tillväxt den bästa vägen ut ur krisen. Obama menar vidare att det behövs kompromisser från alla sidor. Det är förtidigt att säga om Syrizas politik kommer att lyckas, om partiet kommer att lyckats omförhandla lånen och vilka effekter detta i sådant fall kommer att få. Klart är att vad som händer i Grekland troligtvis kommer att påverka den ekonomiska politiken i hela Europa. Det är inte bara Stiglitz som har kritiserat den ekonomiska politik som har förts i Grekland. Bank of Englands beslutsfattare Martin Taylor har varnat för att Greklands skuld är ohållbar. 3 Foto: *Bloco, Flickr.com 5

6 Text: August Nilsson Året då Sydeuropa utmanar nedskärningspolitiken Bryssel, onsdag i tidig februari. Med en åtta meter hög uppblåsbar trojansk häst protesterar aktivister mot TTIP-förhandlingarna mellan EU och USA. I Bryssel finns också Lola Sánchez Caldentey, en av de fem EU-parlamentarikerna från spanska Podemos och en skarp kritiker av TTIP. I ett samtal över Skype berättar hon om sin involvering i partiet som enligt opinionsmätningar nu är Spaniens största. Hur blev du en del av Podemos? - Jag började jobba som lärare efter mina studier i statsvetenskap, men när krisen kom 2009 fick jag sparken. Jag reste utomlands till Island, Skottland, Irland och vidare till USA där jag till och med jobbade illegalt under en period. Samtidigt längtade jag tillbaka, och jag återvände till Spanien med idén att driva en hantverksbutik. Tyvärr bar det sig inte, och istället jobbade jag som servitris. - En kväll när jag surfade runt på internet såg jag ett klipp med Pablo Iglesias. Han pratade om idén med Podemos, och jag tänkte att det här är rätt tidpunkt. Vi har manifesterat på gatorna men inget har förändrats, vi behöver göra politik själva. Så jag började organisera i min stad Cartagena i södra Spanien under januari förra året. Metoden har varit att skapa cirklar av intresserade människor som blir ett mötesforum där vi pratar politik och formar förslag. På det här viset startades Podemos snabbt i en rad städer och orter över Spanien, med hjälp av digitala verktyg. - Vi bestämde oss för att ställa upp i EU-valet för att se vad som kan hända, hur folket skulle reagera. Min cirkel föreslog att jag skulle ställa upp, och jag blev framröstad som fyra på Podemos lista. När valdagen kom förväntade vi oss ett mandat, men fick fem! Jag vaknade på valdagen som servitris, och på kvällen gick jag och la mig som EU-parlamentariker. - En viktig grund till Podemos finns i det politiska uppvaknandet genom 15M, proteströrelsen mot nedskärningar och för riktig demokrati. De representerar inte oss var det vanligaste slagordet. Om politikerna inte kan representera oss, vad ska vi göra? Vi behöver själva ta över det är den idén som har varit vägledande för Podemos. Du har snart varit EU-parlamentariker i ett år, vilka politiska frågor fokuserar du på? - I utskottet för utveckling är jag med för att påverka inriktningen. EU:s politik för utveckling handlar idag om att skapa förutsättningar för finansiella intressen och europeiska företag i utvecklingsländer. Utvecklingspolitiken blir i praktiken ett verktyg för näringslivspolitik, och det här hänger ihop med utskottet för internationell handel som jag även är med i. EU är idag en maskin som skapar nya frihandelsavtal för att främja europeiska företags intressen runt om i världen. 6 5 Lola Sánchez Caldentey Foto: Podemos

7 - Den viktigaste frågan nu är TTIP handelsavtalet mellan EU och USA. Att få insyn i förhandlingarna är en fråga om demokrati. Även för oss som parlamentariker har informationen varit mycket begränsad. Fram tills nu är det bara sju parlamentariker som har fått möjlighet att läsa dokument i ett slutet rum, utan tillstånd till att på något sätt föra ut informationen. Nu har Cecilia Malmström gett hela parlamentet tillträde till läsrummet, men det förändrar mycket lite. Utan möjlighet att ta anteckningar eller på annat sätt berätta om det vi läser, hur ska vi kunna använda informationen? - Förra veckan publicerades EU-kommissionens förslag inför förhandlingarna i vissa frågor, men de offentliggör inte anteckningarna från förhandlingarna. Vi vet alltså inget om utfallet. För min del turnerar jag runt över Spanien och berättar om handelsavtalet. Media säger inte ett ljud om TTIP, det finns ingen offentlig debatt. Varför är TTIP så viktigt, i jämförelse med andra handelsavtal? - Det är inte bara ett handelsavtal det handlar om att skapa ett nytt handelsområde med USA som kommer att innebära en delvis ny världsordning, där storföretagens makt stärks. En del är tvistlösningsmekanismen ISDS som innebär att makt flyttas från parlamenten. En annan del är förslaget om ett organ för samarbete kring regler och ny lagstiftning (Regulatory Cooperation Body) som skulle få i uppgift att granska förslag till lagstiftning som kan påverka handel och investeringar. Det kan innebära att företag får direkt möjlighet att skriva lagarna. Det är en attack mot nationernas självständighet och demokrati. Hur ska vi från gräsrotsnivå agera mot TTIP? - Utmaningen är att få upp frågan i den offentliga debatten, i media. Journalister säger till oss att det här är en fråga som människor inte känner till och inte bryr sig om. Det är som en vägg. Men rörelserna är viktiga, i Spanien bygger vi en gemensam webbplattform för att mobilisera. I en del andra länder har debatten kommit längre, som i Tyskland eller Österrike. Hur ser Podemos sätt att göra politik ut i praktiken? - Det vi har sagt från början är att om du inte gör politik själv, kommer någon annan att göra den åt dig. Och då är det någon annans intressen som får styra. Därför säger vi tydligt att alla kan vara med och göra politik. Kanske en hemmafru är den bäst lämpade som finansminister, med kunskaper om hur en tight budget kan hanteras. - De politiker vi har arbetar inte för oss, de arbetar för sig själva. Vi behöver putta ut dem från 5 Foto: FoE Europa, Flickr.com Fakta och förklaringar om TTIP, ISDS Se sid

8 institutionerna och själva ta över, på demokratisk väg. Samma institutioner och regelverk kommer att finnas kvar, men inifrån kan vi förändra. Vanliga medborgare kan förändra. Det finns en pågående process med att forma partiets program. I vilken fas är ni i det arbetet? - Vi är i ett skede där vi behöver bygga partiet, och vi behöver hitta samstämmighet om våra idéer. Vi utvecklar partiet från den lokala nivån uppåt. En enkel men viktig princip är att alla som ska företräda partiet väljs direkt. Nu börjar vi rösta fram vilka som ska stå på listorna för valen i maj och i november. - För att vara med och rösta räcker det med att skapa ett användarkonto med ditt spanska ID-nummer på Podemos hemsida, då kan du vara med och rösta. Du behöver inte betala någon avgift för att bli medlem, men genom den personliga identifikationen online säkerställer vi att varje person bara röstar en gång. - Alla kan också vara med och diskutera, föreslå och rösta på förslagen till det politiska programmet. Röstningen styr innehållet, så formades vårt program inför EU-valet. Hur hanterar ni risken för maktstrider internt när många söker sig till partiet? - Det ser ut som att vi kommer att lyckas bra i de kommande valen och en del personer har börjat ansluta sig till partiet med tydliga maktintres- sen. Men jag brukar säga att den gemensamma församlingen är kollektivt smartare än en enskild person. När en person kommer till ett möte och vill få sin kandidatur framröstad finns möjligheten att syna vilken intressen som ligger bakom. Det blir en gemensam kontrollfunktion. Vilka är dina förhoppningar för det kommande året och politiken i Spanien? - Jag var optimistisk tidigare, men efter Syrizas seger i Grekland känns det ännu bättre. Inte bara när jag tänker på Spanien, men för alla partier i Europa som arbetar för att bryta med nedskärningspolitiken. Det här är en viktig framåtrörelse för vanliga människor, vi kan förändra regeringsmakten. Grekland visar det, sedan kommer Spanien och vi får se vad som kan hända i länder som Portugal, Irland och Italien. - De viktigaste valet i Spanien är parlamentsvalet i november. Får vi regeringsmakt kan vi göra skillnad på allvar. Men för oss är det bra att regions- och kommunalval hålls i maj, det ligger närmre människor. Genom att starta på den nivån kan vi pröva hur vi kan göra politik på ett annat sätt och förändra befintliga institutioner lokalt. I en kommun har du inte en gigantisk ekonomi att hantera, det går att starta direkt med konkreta saker. Under perioden från maj till november kan vi börja visa vad vi kan göra och varför vi behövs.. Fakta: Spanien går till val under I mars hålls regionalt val i Andalusien. Sedan följer fler regionsoch kommunalval i maj. Det katalanska regionvalet hålls i september, och det nationella parlamentsvalet avslutar året i november eller december. Exakt datum är ännu inte bestämt för parlamentsvalet. Podemos betyder Vi kan. Partiet började organiseras i januari 2014, och har i flera opinionsmätningar vid årsskiftet 2014/2015 blivit det största partiet med upp mot 30 %. Konservativa regeringspartiet Partido Popular (PP) och socialdemokratiska PSOE som har turats om att styra Spanien är därmed rejält utmanade. Vald partiledare för Podemos är statsvetaren Pablo Iglesias. Aktiva i spanska Attac har i flera fall engagerat sig i Podemos och påverkar partiets ekonomiska politik. Är du spanskspråkig kan du läsa mer om partiet på podemos.info. 3 Tiden är nu! Foto: La Veu del País Valencià, Flickr.com 8

9 Text: Jens Cavallin TTIP och den fiktiva handelns roll UD har en referensgrupp för handelspolitiska frågor dit flera frivilligorganisationer inbjudits att delta och lämna synpunkter. Attac har också kunnat delta i dessa möten och utvecklade följande synpunkt som också skickades skriftligen till den handelspolitiska referensgruppen. Den i särklass viktigaste frågan just nu är TTIP, som ju behandlats flera gånger i Alt, även i detta nummer. Det senaste mötet med referensgruppen för handelspolitik ägde rum den 15 januari. Vid detta möte framställde Attac en fråga om sambandet mellan finansiella flöden och den reella världshandeln. Attacs huvudfråga om införandet av en finansiell transaktionsskatt har framför allt beröring med handelspolitik därför att den stora majoriteten av de finansiella överföringar som sker idag (90 % av alla finansiella transaktioner har det uppskattats till) sker genom vad som kan kallas för fiktiv handel, i första hand med tjänster som går under beteckningen konsulttjänster, men också genom exempelvis fiktiv lagring av varor och transporttjänster. Alldeles oavsett hållningen till förslaget om en finansiell transaktionsskatt, som den förra regeringen avvisade, och även den nuvarande regeringen är skeptisk till, men som både EU och många enskilda EU-länder nu prövar, är det därför nödvändigt att beakta de samband som gäller mellan internationell handel och internationella finansiella flöden. Den överväldigande delen av den handel som i själva verket är utnyttjande av stater och beroende territorier för att undkomma beskattning i företags hemländer är transaktioner som enbart sker på papper. Ett beroende territorium som Jungfruöarna, Caymanöarna eller en amerikansk delstat som Delaware används för att ett brevlådeföretag ska kunna bokföra transaktioner med företagets (Apple, IKEA m fl.) andra delar eller moderbolag, investeringsbolag e. dyl. som handel med exempelvis varor eller tjänster. Världshandelsstatistiken kan därmed alldeles oberoende av de finansiella flöden som inte bokförs som handel med varor eller tjänster bli alldeles missvisande. När Caymanöarna, Luxemburg eller Jersey kan få stora belopp bokförda som handel kan det således i själva verket handla om rena finansiella transaktioner. Just den internationella karaktären, utnyttjandet av staters och territoriers olika regleringar, är förutsättningen för att undanhålla de oerhörda belopp från beskattning som alltjämt är ett av världsekonomins grundproblem. När man talar om fri handel mellan EU och USA är det således oundvikligt att också beakta den sammanflätning som finns på de flesta plan mellan finansiella flöden och flöden av varor och tjänster över statsgränser. Både EU-länder (särskilt Storbritannien och till denna stat knutna autonoma territorier, Luxemburg och Nederländerna) och delstater i USA spelar en avgörande roll för att beskattning försvåras för andra länder. Därmed uppstår givetvis också allvarliga konkurrensproblem för företag som inte utnyttjar dessa möjligheter till fiktiv handel självfallet också till skada för sund ekonomisk utveckling och arbetstillfällen. Den skepsis som finns inom den globala rättviserörelsen mot TTIP ska ses i detta ljus. Den finns väl dokumenterad i bl a genomgångar av argumenten för avtalet, framförda av t ex arbetsgivaroch kapitalägarorganisationer, men också av EU-kommissionens material kring förhandlingarna. Överenskommelser om handel mellan stater måste vara grundade på insikten om att verklig handel ska vara både så fri och så rättvis som möjligt. Attacs enkät om TTIP Innan EU-valet skickade Attac Sverige ut en enkät till kandidaterna till Europaparlamentet om TTIP. Vi fick svar från kandidater från alla riksdagspartierna förutom Socialdemokraterna och därutöver kandidater från Junilistan, Piratpartiet och Feministiskt Initiativ. Vad tyckte kandidaterna? Det var bara alliansens kandidater som accepterade det särskilda skiljedomsförfarandet. Folkpartiets och Moderaternas kandidater ansåg att avtalets vinster vägde tyngre än dess kostnader i exempelvis minskat medborgerligt inflytande och kompromisser rörande miljön medan Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Piratpartiets och Feministiskt Initiativs kandidater hade motsatt åsikt i frågan. De flesta kandidaterna ansåg sig kunna få tillräckligt god information om avtalets innebörd för att ge en självständig röst. Mest negativa var Vänsterpartiets kandidater, där tre av fyra ansåg att så inte var fallet. Tre av Miljöpartiets fem kandidater svarade att de inte visste. Åsa Ågren 9

10 Text: Åsa Ågren TTIP för nybörjaren Det vimlar av böcker som alla verkar ha läst, filosofer som alla verkar förstå, ämnen som alla verkar vara insatta i förutom just en själv. För mig har handelsavtalet TTIP varit en svårhanterlig lucka i min allmänbildning, därav denna artikel. Här är ett försök att förstå vad TTIP:en är för något. Till min hjälp har jag gått igenom myndigheters, förespråkares och kritikers texter. Vad står TTIP för? TTIP är ett transatlantiskt handels- och investeringspartnerskapsavtal mellan EU och USA, förenklat ett handelsavtal. Vilka beslutar om TTIP? EU-kommissionen har ett formellt mandat att inleda förhandlingarna för EU:s räkning. För närvarande är det den välkända folkpartisten Cecilia Malmström som är EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor. För USA:s räkning förhandlar USTR (Office of the United States Trade Representative). När avtalet är färdigförhandlat ska Europaparlamentet respektive amerikanska kongressen godkänna det. När kommer avtalet vara klart? Förhandlingarna kring TTIP påbörjades under 2013 och ambitionen är att avtalet ska vara färdigförhandlat under Vilka är för och vilka är emot TTIP? Största förespråkarna hittas bland näringslivet och de som brukar benämna sig som frihandelsförespråkare. Sveriges officiella hållning i frågan är att Sverige är för avtalet. Vår näringslivsminister Mikael Damberg har i uttalanden varit positiv till TTIP. Bland riksdagspartierna finns ett stöd för avtalet från alla partier utom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och troligtvis Sverigedemokraterna. LO, TCO och Saco har villkorat sitt stöd till TTIP. De stora fackförbunden vill ha ett avtal utan en specialdomstol där bolag kan stämma stater (domstolen beskrivs mer ingående under nästa avsnitt). Holländska parlamentet har tidigare röstat emot avtalet med samma invändning som fackförbunden, även Frankrike säger nej till ett avtal som inkluderar en specialdomstol. Flera NGO:s däribland flera nationella Attacorganisationer och stora miljöorganisationer har ställt sig negativa till avtalet i dess nuvarande utformning. Vilken kritik finns mot TTIP Det har funnits flera olika farhågor med TTIP. Allt från att subventionerna till inhemsk kultur kommer att stoppas till att TTIP kan leda till ökad import av skiffergas. Eftersom förhandlingarna är hemliga har det varit de varit svårt för kritikerna att få en heltäckande bild av avtalet och dess konsekvenser. Kritiken bygger i mångt och mycket på läckta dokument. Det som TTIP har kritiserats mest för är den specialdomstol som gör det möjligt för bolag att stämma stater och att den europeiska miljö- och hälsoskyddslagstiftningen kommer att försämras. TTIP kan även göra det svårare att gynna närproducerat. 10 Bolag kan stämma stater Farhågor finns att införandet av TTIP kommer att möjliggöra fler processer där stater stäms av storbolag vid sidan om det nationella rättssystemet, exempelvis om staterna inför nya miljö- och arbetsskyddslagar som hotar investerarnas förväntade vinst. Ett exempel som har nämnts är att vår regering kan bli stämd av ett av de stora vårdbolagen om regeringen kräver vinstförbud i välfärdssektorn. Ett annat exempel som ofta används är Vattenfalls pågående stämning mot den tyska staten på grund av Tysklands kärnkraftsavveckling. Hur kan det pågå en sådan process redan innan TTIP har införts? Här kan det behövas ett förtydligande. Kritiken mot TTIP:s specialdomstol är mer specifikt att avtalet kraftigt kommer att utöka företags möjlighet att stämma stater. Redan idag finns bilaterala avtal mellan flera av EU:s medlemsstater angående ett skiljedomssystem men inte mellan EU och USA. TTIP är ett hot mot vår hälso- och miljöskyddslagstiftning Med TTIP kan vi bli tvungna att acceptera nya produkter på den europeiska marknaden. Produkter som är tillåtna i USA men inte i Europa, såsom kycklingar dopade i klor, kor matade med tillväxthormoner och kosmetika med skadliga ämnen. TTIP vill harmonisera de europeiska och amerikanska lagarna som har inverkan på handeln mellan regionerna genom att helt enkelt sänka skyddsnivån. Samma tänk finns när det gäller lokalproducerat. Med TTIP kan det bli svårare att främja lokala och hållbara produkter vid offentlig upphandling eftersom detta anses missgynna en harmoniserad handel.

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift 3 40994 41000 37853 Uppg. 20 Finanskrisen 2008-09 Island - varför klarade Island av finanskrisen? Frågeställning Vi har valt att undersöka varför Island lyckades återhämta sig så pass

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

En skatteparadisfri framtid

En skatteparadisfri framtid En skatteparadisfri framtid Eva Nilsson Attac och FBF, Åbo 25/10/2014 Frågor Vad innebär skatteparadisekonomin? Vem är egentligen boven? Hurdana problem möter länder i globala syd? Varför är det så svårt

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade WTO 1994 World Trade Organization GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATS ingår i ett större mönster Makt och kontroll flyttar utanför landets

Läs mer

I soffan kan ingen höra dig skrika. Vår röst din röst i EU

I soffan kan ingen höra dig skrika. Vår röst din röst i EU I soffan kan ingen höra dig skrika Vår röst din röst i EU Piratpartiet levererar 2009 fick Piratpartiet 7,13 % i EU-valet. Sedan dess har våra två EU-parlamentariker Christian Engström och Amelia Andersdotter

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Sverige idag, i morgon. Hägringar. och därefter. Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010

Sverige idag, i morgon. Hägringar. och därefter. Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010 Sverige idag, i morgon Hägringar och därefter Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010 onomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Tänkt innehåll DEN SVENSKA EKONOMISKA UTVECKLINGEN AVTALSRÖRELSEN VALET

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 Nytt politiskt landskap efter historiskt val Partido Popular störst men svårt bilda regering Valet tvingar spanska politiker lära sig kohandla Intervju om

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Promemoria 2016-04-28. Finansdepartementet. Finansministern. Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt

Promemoria 2016-04-28. Finansdepartementet. Finansministern. Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt Promemoria 2016-04-28 Finansdepartementet Finansministern Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Finanspolitiska rådet i Sverige Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Disposition 1. Bakgrund 2. Finanspolitiska rådets uppgifter 3. Organisation 4. Arbete 5. Jämförelse med motsvarigheter

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport Finansdepartementet 16 maj 2012

Finanspolitiska rådets rapport Finansdepartementet 16 maj 2012 Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finansdepartementet 16 maj 2012 1 Rapportens innehåll Bedömning av finanspolitiken Finanspolitiska medel och analysmetoder Den långsiktiga skuldkvoten Generationsräkenskaper

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet?

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? Bilder av 1920-talet Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? George Grosz Kapitalismens största kris: depressionen Börskrasch 29 oktober

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Vinster i den privata vården i Malmö en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Inledning Den här rapporten handlar om våra gemensamma skattepengar och hur de används idag.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Grupparbete Jobbet och samhället

Grupparbete Jobbet och samhället Grupparbete Jobbet och samhället Utgå från det parti/partier just din grupp har blivit tilldelat. Fundera över följande frågor: 1. Hur vill ditt parti att eventuellt överskott i välfärden ska användas?

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Valdeltagande vid riksdagsvalen Andel (%) av röstberättigade

Valdeltagande vid riksdagsvalen Andel (%) av röstberättigade Inflytande och makt Valdeltagande vid riksdagsvalen 973 998 Andel (%) av röstberättigade År Samtliga Förstagångsväljare Kvinnor Män Kvinnor Män 973 92 92 85 87 976 94 94 90 89 979 94 93 89 86 982 93 92

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden. Bettina Kashefi Augusti 2017

Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden. Bettina Kashefi Augusti 2017 Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden Bettina Kashefi Augusti 2017 Går det bra för Sverige? Starka makrosiffror Hög BNP-tillväxt Starka statsfinanser (särskilt jämfört andra länder) Hög sysselsättningsgrad

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas? Lars Calmfors Kungl. Vetenskaps-societeten Uppsala, 31/8-2010

Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas? Lars Calmfors Kungl. Vetenskaps-societeten Uppsala, 31/8-2010 Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas? Lars Calmfors Kungl. Vetenskaps-societeten Uppsala, 31/8-2010 Budgetunderskott och den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuldkvot 83,8

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund Föredrag 2010-03-23 för SOI:s årskongress i Östersund Jag heter Christina Ramberg och är professor i juridik vid Handelshögskolan i Göteborg. Min specialitet är kommersiella avtal. På den gamla goda tiden

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Ja, vad har du fått för reaktioner från bankkunder den här veckan?

Ja, vad har du fått för reaktioner från bankkunder den här veckan? Sida 1 av 6 Ja, vi har bjudit in Nordeas ledning och också bankföreningen men ingen av dem har velat komma till Agenda. Men här har vi i stället finansmarknadsminister Per Bolund. Välkommen. Tack så mycket.

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer