2012 Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse"

Transkript

1 2012 Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse Bhj vb indd :18:18

2 Omslag: Cecilia Hultman, Andrasidansten (detalj), 2012 Form: SIDOSAK. Mattias Enström. Tryck: Kph, Uppsala Bhj vb indd :18:18

3 Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse OM ÅR 2012 Bror Hjorths Hus hade under år 2012 fler besökare än någonsin. Antalet uppgick till Det är kombinationen av den stora samlingen, atmosfären i ateljén och huset, spännande och varierande utställningar och en omfattande pedagogisk verksamhet, i stor utsträckning riktad till barn, som ligger till grund för det stora publikintresset. Bror Hjorths Hus är den mest intressanta konstscenen i Uppsala för närvarande. Under sommaren 2012 visades i Bror Hjorths Hus en stor utställning med bilder av och med Bror Hjorth. Denna utställning har senare visats i Västerås och Halmstad. Utställningen kommenteras i punkt 20. En jobspost för föreningen var att vår mångårige kassaförvaltare, Lasse Skiöld, drabbades av en allvarlig sjukdom under året, vilket medförde att han inte kan utföra de sysslor som åvilar kassaförvaltaren. 2 BROR HJORTHFÖRENINGENS ÅRSMÖTE Föreningens årsmöte ägde rum i Bror Hjorths Hus torsdagen den 29 mars Föreningens ordförande Ulf Henricsson öppnade mötet och till ordförande för mötet valdes Hans Alsén med Joakim Löfkvist som sekreterare. Bengt Löfberg valdes att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. Val av ny styrelse förrättades (se pkt 4). Årsmötet beslutade om en oförändrad årsavgift på 150 kronor. Till revisorer omvaldes Birgitta Söderlund och Hans Årstadius. Maj Söderberg omvaldes till revisorssuppleant. Till ledamöter i valberedningen valdes Bertil Norbelie (sammankallande), samt Lisen Hessner och Mattias Enström. Efter årsmötet presenterade Maria Malmberg-Wallin (Bror Hjorths Hus) föreningens konstpedagogstipendiat, Helen Karlsson, Kulturhuset i Stockholm. Ingen folkmusikstipendiat utsågs under året. 3. Bhj vb indd :18:19

4 3 EKONOMI Föreningens ekonomiska situation är stabil. En anledning till detta är Margareta Hjorths generösa testamentariska beslut att ge sin del att upphovsrätten till Bror Hjorths konst till Bror Hjorthföreningen (se pkt 16). Till detta kommer bidrag från stödjande medlemmar, medlemsavgifter samt intäkter från försäljningen. 4 BROR HJORTHFÖRENINGENS STYRELSE Styrelsen under år 2012 bestod av följande personer: Ulf Henricsson, ordförande, Joakim Löfkvist, sekreterare, Lasse Skiöld, kassaförvaltare, Maria Bjersby Stenudd, Ulla Fries, Ylva Hillström och Arne Skoglund. Styrelsen hade sju sammanträden under verksamhetsåret. Ulf Henricsson och Joakim Löfkvist har under Lasse Skiölds sjukdom gemensamt fungerat som kassaförvaltare 5 MEDLEMSANTAL Vid årsskiftet 2012/13 hade föreningen 469 enskilda medlemmar, samt 28 företag som stödjande medlemmar. 6 MEDLEMSFÖRMÅNER Föreningens medlemmar har som tidigare år haft fri entré till husets utställningar och vernissager samt fått 10 kronors rabatt på entréavgiften till evenemang där avgiften varit högre än normal entré. Medlemmarna har även haft förmånen att till reducerat pris kunna köpa husets katalog och böcker, planscher och souvenirer ur föreningens sortiment i museets butik, samt haft möjlighet att delta i olika arrangemang. 7 HEDERSMEDLEMMAR Hedersmedlemmar i Bror Hjorthföreningen är Hans Alsén, Märit Ehn, Ulla Fries, Reijo Heinonen, Anna Lisa Hjorth, Ole Hjorth, Pär-Olof Hjorth, Agneta Nordler, Hans Nordler, Katarina Rosengren, Margareta Wirmark och Bengt Löfberg. Lasse Skiöld utsågs till hedersmedlem i september. 8 SAMVERKAN MELLAN BROR HJORTHFÖRENINGEN OCH FAMILJEN OLE HJORTH Ett nära och mycket bra samarbete finns mellan föreningen och familjen Hjorth. Samarbetet har de senaste åren bland annat omfattat juryarbetet för Bror Hjorthföreningens stipendium för unga spelmän/folkmusiker. 4. Bhj vb indd :18:19

5 9 SAMVERKAN MED BROR HJORTHSTIFTELSEN En nära samverkan mellan Bror Hjorthföreningen, Bror Hjorthstiftelsen och museipersonalen är en förutsättning för att vår verksamhet skall fungera väl. Som ett led i denna samverkan har en företrädare för styrelsen regelmässigt deltagit i stiftelsens sammankomster. En företrädare för husets personal deltar oftast i styrelsens sammanträden. Föreningen och stiftelsen har en överenskommelse om att en anställd i museet mot ersättning sköter föreningens medlemsregister och utskick. Föreningen tar ej ut någon ersättning för upphovsrätten till Bror Hjorths konst då Bror Hjorths Hus nyttjar olika verk i sitt arbete. 10 BROR HJORTHFÖRENINGEN OCH SAMLINGARNA I BROR HJORTHS HUS Bror Hjorthföreningen har under de senaste åren köpt in ett stort antal konstverk som förvarats i Bror Hjorths Hus. Föreningen har också på annat sätt medverkat till förvärv av konstverk och verk har även donerats till föreningen för att visas i Bror Hjorths Hus. Ett piano har köpts in av föreningen för att utnyttjas vid musikarrangemang i Bror Hjorths Hus. Konstverken finns förtecknade i bilaga 1. Vid årsmötet den 29 mars 2012 beslutades att: - De verk som redovisades i bilaga 1 punkt 1 till verksamhetsberättelsen 2011 skall ges till Bror Hjorthstiftelsen på samma villkor som Margareta Hjorth donerade ett antal verk av Bror Hjorth till stiftelsen. Detta innebär att Bror Hjorthstiftelsen får verken med det fulla ägaransvaret för deras vård, försäkring mm. Om Bror Hjorthstiftelsen upphör skall verken återgå till Bror Hjorthföreningen. - Av Lennart Rodhes affischer överlämnas en signerad och en osignerad affisch till Bror Hjorthstiftelsen enligt samma villkor som anges i förra stycket. Övriga affischer förvaras i museet och får försäljas till överenskommet pris. Stiftelsen erhåller 50 % av försäljningssumman. Bror Hjorth, Självporträtt, Bhj vb indd :18:19

6 - Pianot överlämnas till Bror Hjorthstiftelsen utan återlämningsklausul. - De verk som förtecknades i bilaga 1 punkt 2 till verksamhetsberättelsen och som donerats till föreningen av Reijo Heinonen ska deponeras i Bror Hjorths Hus under i övrigt samma villkor som de i bilaga 1 punkt 1 förtecknade verken. Donationen har formellt genomförts under året. Den av föreningen inköpta teckningen av 2012 års teckningsstipendiat (se omslag) har överlämnats till Bror Hjorthstiftelsen under samma villkor som tidigare inköpta teckningar. 11 BROR HJORTHSTIPENDIET FÖR UNGA TECKNARE Stipendiet, som instiftades år 1992 i samarbete mellan Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus, är avsett att uppmuntra lovande unga tecknare vid landets konsthögskolor och Konstfack. Ett syfte med stipendiet är också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth som konstnär samt påminna om hans gärning som professor i teckning vid Konstakademien. Föreningen bekostar stipendiesumman på kronor. Stipendiaten får även göra en separatutställning i Bror Hjorths Hus. Inför valet av stipendiat inbjuds varje konsthögskola att utse två kandidater. Bland dessa utses stipendiaten av en jury med representanter från Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus. Teckningsstipendiet 2012 tilldelades Cecilia Hultman, Konstfack. Cecilia Hultman är född 1985 i Sundsvall och har gått ut fjärde året på Konstfack i Stockholm. Cecilia Hultmans arbeten tar sin utgångspunkt i en blandning av konceptuella idéer och friare associationer. Hennes teckningar kännetecknas av en imponerande exakthet och koncentration. Presentationen av verken förstärker ofta tecknandets tidskrävande process, närvaro och fysiska intimitet (ur utställingstexten). Utställningen bestod av såväl teckningar som ljud-/textverk med utgångspunkt i definitionen av jorden som en stenplanet i 23,4 lutning och tecknandet som ett metaforiskt sätt att förhålla sig till den. Cecilia Hultman, Konstfack i Stockholm. Teckningsstipendiat Bhj vb indd :18:20

7 Föreningen inköpte ett av de utställda verken (se omslaget). Även under de tidigare åren har föreningen köpt in ett verk av varje stipendiat. Dessa teckningar ger en god och representativ samling av de senaste 20 årens unga teckningskonstnärer. Stipendiater har varit: Karin Wikström (1992), Katarina Pettersson (1993), Klara Kristalova (1994), Ingela Svensson (1995), Filippa v Krusenstjerna (1996), Pelle Perlefelt (1997), Anneli Aaltonen (1998), Veronika Brovall (1999), Kristoffer Nilson (2000), Jenny Granlund (2001), Ann Böttcher (2002), Henric Westlund (2003), Fritz Quasthoff (2004), Sanna Gabrielson (2005), Åsa Norberg (2006), Tobias Törnqvist (2007), Hertha Hanson (2008), Sara Wallgren (2009), Madelaine Sillfors (2011) delades inget stipendium ut. 12 FOLKMUSIKSTIPENDIET Under år 2012 utdelades inte något folkmusikstipendium. Tidigare stipendiater: Hanna Wiskari, sopransaxofon (2005), Joel Bremer, fiol (2007), Magnus Holmström, nyckelharpa (2008), David Eriksson, nyckelharpa (2009) och Lena Jonsson (2010). Samtliga har studerat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 13 KONSTPEDAGOGSTIPENDIET Föreningen har under året delat ut det fjärde konstpedagogstipendiet. Stipendiet är ett resestipendium som efter ansökan ges till en aktiv och initiativrik konstpedagog vid något av Sveriges museer eller vid en konsthall. Stipendiaten inbjuds också att berätta om sitt arbete vid ett seminarium i Bror Hjorths Hus. Juryn består av en ledamot utsedd av föreningen och en utsedd av Bror Hjorths Hus. Stipendiet år 2012 tilldelades Helen Karlsson, konstpedagog på Kulturhuset i Stockholm, för hennes arbete med konstpedaogik för vuxna. Helen Karlsson använde resestipendiet till att studera pedagogiken på några tyska konstinstitutioner. Tidigare stipendiater: Marika Bogren, Nationalmuseum och Åsa Mårtensson, Haninge Konsthall (båda 2009), Anna Stina Ulfström, Magasin 3 (2010) och Karin Johansson, Malmö konsthall (2011).. Helen Karlsson, Kulturhuset i Stockholm. Konstpedagogstipendiat Bhj vb indd :18:20

8 14 FÖRENINGENS STIPENDIER I FRAMTIDEN Bror Hjorthföreningen har sedan år 1992 delat ut ett stipendium till en ung tecknare. Stipendiebeloppet har varierat, men uppgick år 2012 till kronor. Folkmusikstipendiet inrättades år Det uppgår också till kronor. Under år 2012 utsågs inte någon stipendiat. Sedan år 2009 delar föreningen också ut ett stipendium till en konstpedagog vid ett konstmuseum eller konsthall i Sverige. Stipendiet, som är ett resestipendium, utgår med kronor. Mot bakgrund av begynnande svårigheter att finna tecknings- och folkmusikstipendiater med den halt som mottagaren skall ha, har föreningens styrelse beslutat att göra vissa förändringar vad gäller dessa stipendier. Stipendiesumman ökas till kronor och stipendierna utdelas i framtiden växelvis vartannat år. Folkmusikstipendiet har utlysts för år 2013 och kommer att nästa gång utlysas 2015, därefter 2017 osv. Teckningsstipendiet kommer att utlysas igen 2014, därefter 2016 osv. Utöver ändringarna i stipendiebeloppen kvarstår övriga inslag; en solokonsert i Bror Hjorths Hus för folkmusikstipendiaten och en separatutställning i Bror Hjorths Hus för teckningsstipendiaten. Konstpedagogstipendiet är nyare och där finns inte anledning att ändra villkoren, varför detta stipendium även i fortsättningen kommer att utlysas årligen och utgöras av ett resestipendium på kronor. Stipendiaten skall, liksom nu, delta i ett seminarium i Bror Hjorths Hus och där redogöra för sina reseerfarenheter och sin syn på konstpedagogiken 16 UPPHOVSRÄTT OCH DROIT DE SUITE (FÖLJERÄTT) År 1985 fick föreningen i enlighet med Margareta Hjorths testamente i gåva hennes andel av upp-hovsrätten till Bror Hjorths konst. Sedan några år gäller vid vidareförsäljning av konstverk (s k droit de suite eller följerätt) att en viss ersättning skall erläggas vid all försäljning av konst i handel, auktionsföretag m m. Genom att föreningen ingått avtal med BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige), har BUS för föreningens räkning bevaka olika publiceringar och försäljningar av Bror Hjorths verk. Ersättning utgår till den som innehar upphovsrätten och detta gäller 70 år från upphovsmannens död. Bror Hjorths Bondpolska från 1959 såldes på Bukowskis under Bhj vb indd :18:21

9 17 SKRIFTSERIEN Föreningens skriftserie är bl a avsedd att uppmuntra unga forskare, studenter och andra att ägna sig åt Bror Hjorth och hans konst. Ingen ny skrift har tillkommit under året, men nytryck övervägs för de som är slutsålda. -Nr 1, Mötet med det främmande i Paul Gauguins och Bror Hjorths konst av Stina Högkvist, -Nr 2, Den konstpedagogiska verksamheten i Bror Hjorths Hus av Hanna Sjöberg -Nr 3, Debatten om Bror Hjorths Hus av Solfrid Söderlind. -Nr 4, Bror Hjorth och fiolspelmannen Hjort Anders Olsson av Gunnar Ternhag. 18 MUSEIBUTIKEN Föreningens försäljning i shopen syftar i första hand till att sprida kännedom om Bror Hjorth och hans konst. Produkter som finns att köpa är bland annat de små skulpturen Flickhuvud, block med Bror Hjorthteckningar, böcker, planscher och vykort, Försäljningen uppgick till ca kronor under verksamhetsåret. Bror Hjorths Hus får en viss del av försäljningen i provision. 19 STÖDJANDE MEDLEMMAR Under år 2012 har föreningen haft 28 företag i Uppsala som stödjande medlemmar. Föreningen tackar de stödjande medlemmarna för deras bidrag, som varit mycket viktiga för föreningens möjligheter att på olika sätt främja verksamheterna i Bror Hjorths Hus och sprida kunskap om Bror Hjorth och hans konst. Föreningens stödjande medlemmar i december 2012 framgår av baksidan. 20 BILDER AV BROR - AV OCH MED BROR HJORH Under sommaren 2012 visade Bror Hjorths Hus utställningen Bilder av Bror - av och med Bror Hjorth. I utställningen visades verk av Bror Hjorth ( ) där han på ett eller annat sätt har inkluderat sig själv i motivet. För att nyansera bilden av honom presenterades även verk av andra konstnärer som avbildar Bror, däribland Otte Skölds porträtt från 1920-talet.. Utställningskommissarie var museets marknadsförare Mattias Enström, som också skrev och formgav en katalog till utställningen. 9. Bhj vb indd :18:21

10 Kafferepet (1940) målades som en minnesbild av en tid som flytt. Den brukar omnämnas som ett styck svensk sommaridyll, men tittar man närmare kan man fundera över om den beskrivningen rymmer hela sanningen. Bilder av Bror sökte fånga och problematisera det livsbejakande i Bror Hjorths motiv och samtidigt fördjupa bilden av konstnären genom att framhålla hans medvetna formarbete. Konstverken placerades i och relaterades till ett biografiskt sammanhang. Verken i utställningen spände över hela Bror Hjorths konstnärsliv, från de första trevande stegen till den sena konsten. Konstverken lånades från ett flertal museer, däribland Moderna Museet och Jönköpings läns museum samt från privata långivare. Lånen kompletterades med verk ur Bror Hjorths Hus egen samling. Till de verkliga guldkornen i utställngen kan nämnas målningarna Bondbröllop (1924) och Kafferepet (1940), samt ett stort tecknat självporträtt från 1920-talet från Statens porträttsamling. De två sistnämnda visades enbart i Bror Hjorths Hus. Kafferepet är en av det svenska 1900-talets konsthistoriska ikoner och tveklöst Bror Hjorths mest ryktbara målning. Tore Wretman hängde den i Operakällarens foajé, där den sågs av många festglada besökare. Målningen ingår numera i en privat konstsamling och har inte visats offentligt annat än i samband med de få tillfällen då den sålts på auktion. Under hösten har Bilder av Bror visats först på Västerås konstmuseum och därefter på Hallands konstmuseum i Halmstad, där utställningsturnén avslutas i mars På båda platserna har utställningen haft goda besökssiffror och varit mycket uppskattad. 10. Bhj vb indd :18:21

11 21 UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET I HUSET 26 nov 22 jan 2012 Maria Miesenberger 28 jan 4 mars Henrik Allert Gestaltning i lera 10 mars 22 apr Lars Lerin Akvareller 28 april 3 jun Ilon Wikland Originalillustrationer 13 jun 26 aug Bilder av Bror av och med Bror Hjorth 1 sep - 14 okt Bridges, part II 27 okt 11 nov Cecilia Hultman Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat nov 20 jan 2013 Folke Truedsson Cecilia Hultman, Greetings from Iceland, Uppsala den 20 februari 2013 Bror Hjorthföreningens styrelse Ulf Henricsson Joakim Löfkvist Ulf Henricsson, ordförande, Joakim Löfkvist, sekreterare, Lasse Skiöld, kassaförvaltare, samt Maria Bjersby Stenudd, Ulla Fries, Ylva Hillström och Arne Skoglund, styrelseledamöter. 11. Bhj vb indd :18:21

12 Bror Hjorthföreningens stödjande medlemmar 2012 Advokatfirman Tomas Matsson AB Arne Skoglund Fastigheter AB Arcum Arkitektkontor AB Axéns Byggservice AB Beijer Byggmaterial AB Bjerking AB Birgitta Söderlund AB Centega Hus AB Didner & Gerge Fonder AB HSB Uppsala Kph Trycksaksbolaget AB L Skiöld Konsult AB NCC Nordea Bank Sverige AB Peab Bostad Projektengagemang AB Sallén Elektriska AB Sandler Mergel Design Swedbank AB Tema arkitektur & projektledning TEXTAB Reklamproduktion Trolltyg Upplandsbanken Uppsala Färg AB AB Upsala Nya Tidning Viking Line Werket arkitekter ab Wikströms Tryckeri BROR HJORTHFÖRENINGEN Bror Hjorths Hus, Norbyvägen 26, Uppsala Bhj vb indd :18:21

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER Här kommer handlingarna till Svenska Tecknares årsmöte. Årsmötet

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska

konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska Konstpedagogik och konstförmedling vid större skånska konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska uppdrag i Skåne Katja Lindqvist april 2012 Innehåll Uppdrag... 3 Kultur Skånes

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år 2006 av Agneta Lundgren m.fl. Föreningens tillkomst U nder 1960-talet började automatisk databehandling (ADB) uppmärksammas

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001 info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Årsmöte 24 mars: Varför har vi RP och kommer den att kunna botas? 4. Årsavgift och budget för 2002 4. Ändrad

Läs mer

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2013 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2013 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2013 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk Forms huvuduppgifter och uppdrag Inledning Föreningsarbete & Medlemmar Särskilda Fokusområden

Läs mer

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk Forms huvuduppgifter och uppdrag 5 Inledning 7 Föreningsarbete och Medlemmar 9 Form

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Bo Roland

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

Trosabygdens konstförening Verksamhetsberättelse 2014

Trosabygdens konstförening Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för får härmed avge följande berättelse över sin verksamhet och förvaltning av föreningens angelägenheter under verksamhetsåret 2014. Styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45)

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45) Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013 Moderna Museet

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2015

Kallelse till ÅRSMÖTE 2015 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Filmsöndag 3 Rättigheter 3 Studiebesök Operan 3 Café KonstArten 3 NEUROpromenaden 4-5 Dagsresa till Skara-Mullsjö 6 Resa till Spanien 7 Dansfest 8 Resa till Värmland 9 Strannegården

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Skulptur efter skulptur Fritsch, Koons, Ray Stockholm 11.10 2014 18.1 2015 Jeff Koons, Balloon Dog, 1994 2000 Jeff Koons

Skulptur efter skulptur Fritsch, Koons, Ray Stockholm 11.10 2014 18.1 2015 Jeff Koons, Balloon Dog, 1994 2000 Jeff Koons ÅRSREDOVISNING 2014 Pablo Picasso Från Arkadiens sorglöshet till målad exorcism Malmö 6.6 2014 24.8 2014 Pablo Picasso, La source (Källan), 1921 Succession Picasso/BUS 2014 Skulptur efter skulptur Fritsch,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 3.1 MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2010 SJUKFÖRSÄKRING Vad gör den för mig? PENSIONEN Så kan du påverka den INKOMSTFÖRSÄKRING Så räddar den din ekonomi vid arbetslöshet Går en diakon

Läs mer

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Förbundskongress i Eksjö 10 11 april 2010

Förbundskongress i Eksjö 10 11 april 2010 Sveriges Filatelist-Förbund Förbundskongress i Eksjö 10 11 april 2010 Innehållsförteckning Program för kongressen 3 Dagordning 4 Kongressprotokoll 2008 6 Kongressprotokoll 2009-10-10 20 Verksamhetsberättelse

Läs mer