2012 Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse"

Transkript

1 2012 Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse Bhj vb indd :18:18

2 Omslag: Cecilia Hultman, Andrasidansten (detalj), 2012 Form: SIDOSAK. Mattias Enström. Tryck: Kph, Uppsala Bhj vb indd :18:18

3 Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse OM ÅR 2012 Bror Hjorths Hus hade under år 2012 fler besökare än någonsin. Antalet uppgick till Det är kombinationen av den stora samlingen, atmosfären i ateljén och huset, spännande och varierande utställningar och en omfattande pedagogisk verksamhet, i stor utsträckning riktad till barn, som ligger till grund för det stora publikintresset. Bror Hjorths Hus är den mest intressanta konstscenen i Uppsala för närvarande. Under sommaren 2012 visades i Bror Hjorths Hus en stor utställning med bilder av och med Bror Hjorth. Denna utställning har senare visats i Västerås och Halmstad. Utställningen kommenteras i punkt 20. En jobspost för föreningen var att vår mångårige kassaförvaltare, Lasse Skiöld, drabbades av en allvarlig sjukdom under året, vilket medförde att han inte kan utföra de sysslor som åvilar kassaförvaltaren. 2 BROR HJORTHFÖRENINGENS ÅRSMÖTE Föreningens årsmöte ägde rum i Bror Hjorths Hus torsdagen den 29 mars Föreningens ordförande Ulf Henricsson öppnade mötet och till ordförande för mötet valdes Hans Alsén med Joakim Löfkvist som sekreterare. Bengt Löfberg valdes att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. Val av ny styrelse förrättades (se pkt 4). Årsmötet beslutade om en oförändrad årsavgift på 150 kronor. Till revisorer omvaldes Birgitta Söderlund och Hans Årstadius. Maj Söderberg omvaldes till revisorssuppleant. Till ledamöter i valberedningen valdes Bertil Norbelie (sammankallande), samt Lisen Hessner och Mattias Enström. Efter årsmötet presenterade Maria Malmberg-Wallin (Bror Hjorths Hus) föreningens konstpedagogstipendiat, Helen Karlsson, Kulturhuset i Stockholm. Ingen folkmusikstipendiat utsågs under året. 3. Bhj vb indd :18:19

4 3 EKONOMI Föreningens ekonomiska situation är stabil. En anledning till detta är Margareta Hjorths generösa testamentariska beslut att ge sin del att upphovsrätten till Bror Hjorths konst till Bror Hjorthföreningen (se pkt 16). Till detta kommer bidrag från stödjande medlemmar, medlemsavgifter samt intäkter från försäljningen. 4 BROR HJORTHFÖRENINGENS STYRELSE Styrelsen under år 2012 bestod av följande personer: Ulf Henricsson, ordförande, Joakim Löfkvist, sekreterare, Lasse Skiöld, kassaförvaltare, Maria Bjersby Stenudd, Ulla Fries, Ylva Hillström och Arne Skoglund. Styrelsen hade sju sammanträden under verksamhetsåret. Ulf Henricsson och Joakim Löfkvist har under Lasse Skiölds sjukdom gemensamt fungerat som kassaförvaltare 5 MEDLEMSANTAL Vid årsskiftet 2012/13 hade föreningen 469 enskilda medlemmar, samt 28 företag som stödjande medlemmar. 6 MEDLEMSFÖRMÅNER Föreningens medlemmar har som tidigare år haft fri entré till husets utställningar och vernissager samt fått 10 kronors rabatt på entréavgiften till evenemang där avgiften varit högre än normal entré. Medlemmarna har även haft förmånen att till reducerat pris kunna köpa husets katalog och böcker, planscher och souvenirer ur föreningens sortiment i museets butik, samt haft möjlighet att delta i olika arrangemang. 7 HEDERSMEDLEMMAR Hedersmedlemmar i Bror Hjorthföreningen är Hans Alsén, Märit Ehn, Ulla Fries, Reijo Heinonen, Anna Lisa Hjorth, Ole Hjorth, Pär-Olof Hjorth, Agneta Nordler, Hans Nordler, Katarina Rosengren, Margareta Wirmark och Bengt Löfberg. Lasse Skiöld utsågs till hedersmedlem i september. 8 SAMVERKAN MELLAN BROR HJORTHFÖRENINGEN OCH FAMILJEN OLE HJORTH Ett nära och mycket bra samarbete finns mellan föreningen och familjen Hjorth. Samarbetet har de senaste åren bland annat omfattat juryarbetet för Bror Hjorthföreningens stipendium för unga spelmän/folkmusiker. 4. Bhj vb indd :18:19

5 9 SAMVERKAN MED BROR HJORTHSTIFTELSEN En nära samverkan mellan Bror Hjorthföreningen, Bror Hjorthstiftelsen och museipersonalen är en förutsättning för att vår verksamhet skall fungera väl. Som ett led i denna samverkan har en företrädare för styrelsen regelmässigt deltagit i stiftelsens sammankomster. En företrädare för husets personal deltar oftast i styrelsens sammanträden. Föreningen och stiftelsen har en överenskommelse om att en anställd i museet mot ersättning sköter föreningens medlemsregister och utskick. Föreningen tar ej ut någon ersättning för upphovsrätten till Bror Hjorths konst då Bror Hjorths Hus nyttjar olika verk i sitt arbete. 10 BROR HJORTHFÖRENINGEN OCH SAMLINGARNA I BROR HJORTHS HUS Bror Hjorthföreningen har under de senaste åren köpt in ett stort antal konstverk som förvarats i Bror Hjorths Hus. Föreningen har också på annat sätt medverkat till förvärv av konstverk och verk har även donerats till föreningen för att visas i Bror Hjorths Hus. Ett piano har köpts in av föreningen för att utnyttjas vid musikarrangemang i Bror Hjorths Hus. Konstverken finns förtecknade i bilaga 1. Vid årsmötet den 29 mars 2012 beslutades att: - De verk som redovisades i bilaga 1 punkt 1 till verksamhetsberättelsen 2011 skall ges till Bror Hjorthstiftelsen på samma villkor som Margareta Hjorth donerade ett antal verk av Bror Hjorth till stiftelsen. Detta innebär att Bror Hjorthstiftelsen får verken med det fulla ägaransvaret för deras vård, försäkring mm. Om Bror Hjorthstiftelsen upphör skall verken återgå till Bror Hjorthföreningen. - Av Lennart Rodhes affischer överlämnas en signerad och en osignerad affisch till Bror Hjorthstiftelsen enligt samma villkor som anges i förra stycket. Övriga affischer förvaras i museet och får försäljas till överenskommet pris. Stiftelsen erhåller 50 % av försäljningssumman. Bror Hjorth, Självporträtt, Bhj vb indd :18:19

6 - Pianot överlämnas till Bror Hjorthstiftelsen utan återlämningsklausul. - De verk som förtecknades i bilaga 1 punkt 2 till verksamhetsberättelsen och som donerats till föreningen av Reijo Heinonen ska deponeras i Bror Hjorths Hus under i övrigt samma villkor som de i bilaga 1 punkt 1 förtecknade verken. Donationen har formellt genomförts under året. Den av föreningen inköpta teckningen av 2012 års teckningsstipendiat (se omslag) har överlämnats till Bror Hjorthstiftelsen under samma villkor som tidigare inköpta teckningar. 11 BROR HJORTHSTIPENDIET FÖR UNGA TECKNARE Stipendiet, som instiftades år 1992 i samarbete mellan Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus, är avsett att uppmuntra lovande unga tecknare vid landets konsthögskolor och Konstfack. Ett syfte med stipendiet är också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth som konstnär samt påminna om hans gärning som professor i teckning vid Konstakademien. Föreningen bekostar stipendiesumman på kronor. Stipendiaten får även göra en separatutställning i Bror Hjorths Hus. Inför valet av stipendiat inbjuds varje konsthögskola att utse två kandidater. Bland dessa utses stipendiaten av en jury med representanter från Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus. Teckningsstipendiet 2012 tilldelades Cecilia Hultman, Konstfack. Cecilia Hultman är född 1985 i Sundsvall och har gått ut fjärde året på Konstfack i Stockholm. Cecilia Hultmans arbeten tar sin utgångspunkt i en blandning av konceptuella idéer och friare associationer. Hennes teckningar kännetecknas av en imponerande exakthet och koncentration. Presentationen av verken förstärker ofta tecknandets tidskrävande process, närvaro och fysiska intimitet (ur utställingstexten). Utställningen bestod av såväl teckningar som ljud-/textverk med utgångspunkt i definitionen av jorden som en stenplanet i 23,4 lutning och tecknandet som ett metaforiskt sätt att förhålla sig till den. Cecilia Hultman, Konstfack i Stockholm. Teckningsstipendiat Bhj vb indd :18:20

7 Föreningen inköpte ett av de utställda verken (se omslaget). Även under de tidigare åren har föreningen köpt in ett verk av varje stipendiat. Dessa teckningar ger en god och representativ samling av de senaste 20 årens unga teckningskonstnärer. Stipendiater har varit: Karin Wikström (1992), Katarina Pettersson (1993), Klara Kristalova (1994), Ingela Svensson (1995), Filippa v Krusenstjerna (1996), Pelle Perlefelt (1997), Anneli Aaltonen (1998), Veronika Brovall (1999), Kristoffer Nilson (2000), Jenny Granlund (2001), Ann Böttcher (2002), Henric Westlund (2003), Fritz Quasthoff (2004), Sanna Gabrielson (2005), Åsa Norberg (2006), Tobias Törnqvist (2007), Hertha Hanson (2008), Sara Wallgren (2009), Madelaine Sillfors (2011) delades inget stipendium ut. 12 FOLKMUSIKSTIPENDIET Under år 2012 utdelades inte något folkmusikstipendium. Tidigare stipendiater: Hanna Wiskari, sopransaxofon (2005), Joel Bremer, fiol (2007), Magnus Holmström, nyckelharpa (2008), David Eriksson, nyckelharpa (2009) och Lena Jonsson (2010). Samtliga har studerat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 13 KONSTPEDAGOGSTIPENDIET Föreningen har under året delat ut det fjärde konstpedagogstipendiet. Stipendiet är ett resestipendium som efter ansökan ges till en aktiv och initiativrik konstpedagog vid något av Sveriges museer eller vid en konsthall. Stipendiaten inbjuds också att berätta om sitt arbete vid ett seminarium i Bror Hjorths Hus. Juryn består av en ledamot utsedd av föreningen och en utsedd av Bror Hjorths Hus. Stipendiet år 2012 tilldelades Helen Karlsson, konstpedagog på Kulturhuset i Stockholm, för hennes arbete med konstpedaogik för vuxna. Helen Karlsson använde resestipendiet till att studera pedagogiken på några tyska konstinstitutioner. Tidigare stipendiater: Marika Bogren, Nationalmuseum och Åsa Mårtensson, Haninge Konsthall (båda 2009), Anna Stina Ulfström, Magasin 3 (2010) och Karin Johansson, Malmö konsthall (2011).. Helen Karlsson, Kulturhuset i Stockholm. Konstpedagogstipendiat Bhj vb indd :18:20

8 14 FÖRENINGENS STIPENDIER I FRAMTIDEN Bror Hjorthföreningen har sedan år 1992 delat ut ett stipendium till en ung tecknare. Stipendiebeloppet har varierat, men uppgick år 2012 till kronor. Folkmusikstipendiet inrättades år Det uppgår också till kronor. Under år 2012 utsågs inte någon stipendiat. Sedan år 2009 delar föreningen också ut ett stipendium till en konstpedagog vid ett konstmuseum eller konsthall i Sverige. Stipendiet, som är ett resestipendium, utgår med kronor. Mot bakgrund av begynnande svårigheter att finna tecknings- och folkmusikstipendiater med den halt som mottagaren skall ha, har föreningens styrelse beslutat att göra vissa förändringar vad gäller dessa stipendier. Stipendiesumman ökas till kronor och stipendierna utdelas i framtiden växelvis vartannat år. Folkmusikstipendiet har utlysts för år 2013 och kommer att nästa gång utlysas 2015, därefter 2017 osv. Teckningsstipendiet kommer att utlysas igen 2014, därefter 2016 osv. Utöver ändringarna i stipendiebeloppen kvarstår övriga inslag; en solokonsert i Bror Hjorths Hus för folkmusikstipendiaten och en separatutställning i Bror Hjorths Hus för teckningsstipendiaten. Konstpedagogstipendiet är nyare och där finns inte anledning att ändra villkoren, varför detta stipendium även i fortsättningen kommer att utlysas årligen och utgöras av ett resestipendium på kronor. Stipendiaten skall, liksom nu, delta i ett seminarium i Bror Hjorths Hus och där redogöra för sina reseerfarenheter och sin syn på konstpedagogiken 16 UPPHOVSRÄTT OCH DROIT DE SUITE (FÖLJERÄTT) År 1985 fick föreningen i enlighet med Margareta Hjorths testamente i gåva hennes andel av upp-hovsrätten till Bror Hjorths konst. Sedan några år gäller vid vidareförsäljning av konstverk (s k droit de suite eller följerätt) att en viss ersättning skall erläggas vid all försäljning av konst i handel, auktionsföretag m m. Genom att föreningen ingått avtal med BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige), har BUS för föreningens räkning bevaka olika publiceringar och försäljningar av Bror Hjorths verk. Ersättning utgår till den som innehar upphovsrätten och detta gäller 70 år från upphovsmannens död. Bror Hjorths Bondpolska från 1959 såldes på Bukowskis under Bhj vb indd :18:21

9 17 SKRIFTSERIEN Föreningens skriftserie är bl a avsedd att uppmuntra unga forskare, studenter och andra att ägna sig åt Bror Hjorth och hans konst. Ingen ny skrift har tillkommit under året, men nytryck övervägs för de som är slutsålda. -Nr 1, Mötet med det främmande i Paul Gauguins och Bror Hjorths konst av Stina Högkvist, -Nr 2, Den konstpedagogiska verksamheten i Bror Hjorths Hus av Hanna Sjöberg -Nr 3, Debatten om Bror Hjorths Hus av Solfrid Söderlind. -Nr 4, Bror Hjorth och fiolspelmannen Hjort Anders Olsson av Gunnar Ternhag. 18 MUSEIBUTIKEN Föreningens försäljning i shopen syftar i första hand till att sprida kännedom om Bror Hjorth och hans konst. Produkter som finns att köpa är bland annat de små skulpturen Flickhuvud, block med Bror Hjorthteckningar, böcker, planscher och vykort, Försäljningen uppgick till ca kronor under verksamhetsåret. Bror Hjorths Hus får en viss del av försäljningen i provision. 19 STÖDJANDE MEDLEMMAR Under år 2012 har föreningen haft 28 företag i Uppsala som stödjande medlemmar. Föreningen tackar de stödjande medlemmarna för deras bidrag, som varit mycket viktiga för föreningens möjligheter att på olika sätt främja verksamheterna i Bror Hjorths Hus och sprida kunskap om Bror Hjorth och hans konst. Föreningens stödjande medlemmar i december 2012 framgår av baksidan. 20 BILDER AV BROR - AV OCH MED BROR HJORH Under sommaren 2012 visade Bror Hjorths Hus utställningen Bilder av Bror - av och med Bror Hjorth. I utställningen visades verk av Bror Hjorth ( ) där han på ett eller annat sätt har inkluderat sig själv i motivet. För att nyansera bilden av honom presenterades även verk av andra konstnärer som avbildar Bror, däribland Otte Skölds porträtt från 1920-talet.. Utställningskommissarie var museets marknadsförare Mattias Enström, som också skrev och formgav en katalog till utställningen. 9. Bhj vb indd :18:21

10 Kafferepet (1940) målades som en minnesbild av en tid som flytt. Den brukar omnämnas som ett styck svensk sommaridyll, men tittar man närmare kan man fundera över om den beskrivningen rymmer hela sanningen. Bilder av Bror sökte fånga och problematisera det livsbejakande i Bror Hjorths motiv och samtidigt fördjupa bilden av konstnären genom att framhålla hans medvetna formarbete. Konstverken placerades i och relaterades till ett biografiskt sammanhang. Verken i utställningen spände över hela Bror Hjorths konstnärsliv, från de första trevande stegen till den sena konsten. Konstverken lånades från ett flertal museer, däribland Moderna Museet och Jönköpings läns museum samt från privata långivare. Lånen kompletterades med verk ur Bror Hjorths Hus egen samling. Till de verkliga guldkornen i utställngen kan nämnas målningarna Bondbröllop (1924) och Kafferepet (1940), samt ett stort tecknat självporträtt från 1920-talet från Statens porträttsamling. De två sistnämnda visades enbart i Bror Hjorths Hus. Kafferepet är en av det svenska 1900-talets konsthistoriska ikoner och tveklöst Bror Hjorths mest ryktbara målning. Tore Wretman hängde den i Operakällarens foajé, där den sågs av många festglada besökare. Målningen ingår numera i en privat konstsamling och har inte visats offentligt annat än i samband med de få tillfällen då den sålts på auktion. Under hösten har Bilder av Bror visats först på Västerås konstmuseum och därefter på Hallands konstmuseum i Halmstad, där utställningsturnén avslutas i mars På båda platserna har utställningen haft goda besökssiffror och varit mycket uppskattad. 10. Bhj vb indd :18:21

11 21 UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET I HUSET 26 nov 22 jan 2012 Maria Miesenberger 28 jan 4 mars Henrik Allert Gestaltning i lera 10 mars 22 apr Lars Lerin Akvareller 28 april 3 jun Ilon Wikland Originalillustrationer 13 jun 26 aug Bilder av Bror av och med Bror Hjorth 1 sep - 14 okt Bridges, part II 27 okt 11 nov Cecilia Hultman Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat nov 20 jan 2013 Folke Truedsson Cecilia Hultman, Greetings from Iceland, Uppsala den 20 februari 2013 Bror Hjorthföreningens styrelse Ulf Henricsson Joakim Löfkvist Ulf Henricsson, ordförande, Joakim Löfkvist, sekreterare, Lasse Skiöld, kassaförvaltare, samt Maria Bjersby Stenudd, Ulla Fries, Ylva Hillström och Arne Skoglund, styrelseledamöter. 11. Bhj vb indd :18:21

12 Bror Hjorthföreningens stödjande medlemmar 2012 Advokatfirman Tomas Matsson AB Arne Skoglund Fastigheter AB Arcum Arkitektkontor AB Axéns Byggservice AB Beijer Byggmaterial AB Bjerking AB Birgitta Söderlund AB Centega Hus AB Didner & Gerge Fonder AB HSB Uppsala Kph Trycksaksbolaget AB L Skiöld Konsult AB NCC Nordea Bank Sverige AB Peab Bostad Projektengagemang AB Sallén Elektriska AB Sandler Mergel Design Swedbank AB Tema arkitektur & projektledning TEXTAB Reklamproduktion Trolltyg Upplandsbanken Uppsala Färg AB AB Upsala Nya Tidning Viking Line Werket arkitekter ab Wikströms Tryckeri BROR HJORTHFÖRENINGEN Bror Hjorths Hus, Norbyvägen 26, Uppsala Bhj vb indd :18:21

Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse 2010

Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse 2010 Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse 2010 Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse 2010 1 OM ÅR 2010 Intresset för Bror Hjorth och hans konst är stort. Det syns i många sammanhang bl.a. i

Läs mer

Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse 2008

Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse 2008 Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse 2008 Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse 2008 1 OM ÅR 2008 Intresset för Bror Hjorth och hans konst har varit fortsatt stort under år 2008. Det visade

Läs mer

Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse

Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse 2011 Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse 2011 1 OM ÅR 2011 Intresset för Bror Hjorth och hans konst är stort. Det syns i många sammanhang bl a i de

Läs mer

Bror Hjorthföreningens. verksamhetsberättelse

Bror Hjorthföreningens. verksamhetsberättelse Bror Hjorthföreningens 2007 verksamhetsberättelse Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse 2007 1 OM ÅR 2007 Intresset för Bror Hjorth och hans konst har varit fortsatt stort under år 2007. Det har

Läs mer

Bror Hjorths Hus av Johanna Uddén

Bror Hjorths Hus av Johanna Uddén 20 Bror Hjorths Hus av Johanna Uddén Den här fjärilen har dött, men den hamnade i ett finare land. Olivia som har målat fjärilen går i ettan på Bergaskolan och hon vet vad bildskapande handlar om. På Bror

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2009 var 117 (120) stycken medlemmar. Vi har fått 15 nya medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015/2016

Verksamhetsberättelse för 2015/2016 Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för 2015/2016 Styrelse PO Brandeker ordförande Lena Sandin vice ordförande LG Karlsson kassör Monika Patz-Strömstedt sekreterare Raili Kalliovaara

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Protokoll HALLANDS MUSEIFORENING 2010 - 1(7) Arsmote. Tid: 18.30-20.30. Lansmuseet Halmstad

Protokoll HALLANDS MUSEIFORENING 2010 - 1(7) Arsmote. Tid: 18.30-20.30. Lansmuseet Halmstad - 1(7) Arsmote Dag: 17maj Tid: 18.30-20.30 Plats: Narvarande: Lansmuseet Halmstad Ca 50 medlemmar samt styrelsen och mottagare av fbreningens diplom for god byggnadsvard Ordforande Sekreterare Sven Lundstrom

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Driot de suite. Följerätt en kort presentation av ett nytt lagförslag. Katarina Renman Claesson maj 2007

Driot de suite. Följerätt en kort presentation av ett nytt lagförslag. Katarina Renman Claesson maj 2007 Driot de suite Följerätt en kort presentation av ett nytt lagförslag maj 2007 Theas akvarell Föregående bild pryddes av Thea Bucht Renmans akvarell. Tavlan är såld vid en utställning till ett företags

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING 2009-02-04 Närvarande: Charlotte Ståhl, Gunilla Augustsson, Bengt Augustsson, Anne-Marie Bruno, Kaj Josefsson, Carl-Eric Thors, Niclas Holmberg,

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Tid och plats: 2016.03.31, 18.00, Friskis&Svettis Ingelsta 1. Mötets öppnande. Styrelsens ordförande Agneta Westerdahl öppnade mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Datum: 2009-08-29. Plats: Wisby Rackethall. Närvarande, röstberättigade: Kjell Pettersson, Johan Gate, Anneli Gate Lawergren, Bertil Lawergren, Mattias

Läs mer

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06)

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06) (2014-10-06) Ansökan om utställningsersättning 2015 Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. För sent inkommen

Läs mer

ANSÖKAN OM UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 2017 För konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar

ANSÖKAN OM UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 2017 För konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar Sidan 1 (4) Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. OBS! En kopia på kontraktet ska också skickas med. VÄNLIGEN

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Årsstämma - Brf Bergakungen

Årsstämma - Brf Bergakungen HSB Brf Bergakungen Sida 1 (5) Årsstämma - Brf Bergakungen Datum 21 februari 2008 Klockan 19:00 Plats Föreningslokalen Becksjudarvägen 33-35 Dagordning Stämman öppnas 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande

Läs mer

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte Stadgar för STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS RIKSORGANISATION STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS REGIONER STADGAR FÖR STIPENDIEFONDEN Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte 2014-10-10. 2 STADGAR

Läs mer

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003)

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) (ursprungligen antagna 1992-05-19 och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) 1. Lindholmsdockans Hamnförening är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar. 2. Hamnföreningens ändamål och syfte

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 84:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar Malmö Kommunanställdas Konstförening Stadgar Antagna 2015-02-12 1. Konstföreningens namn är Malmö Kommunanställdas Konstförening (MKK) med säte i Malmö. 2. Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer

Tid och plats Lördagen den 2 april 2016, kl 14.00, Örnsköldsviks församlingshem.

Tid och plats Lördagen den 2 april 2016, kl 14.00, Örnsköldsviks församlingshem. 2016-04-02 1 (4) Tid och plats Lördagen den 2 april 2016, kl 14.00, Örnsköldsviks församlingshem. Vid årsmötet deltog 20 personer. Närvarande styrelseledamöter Britta Håkans Elly Gunnarsson Inger Söderlind

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset 2016 04 06 1 Öppnande Mötet öppnades av ordförande Richard Nordgård som hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Stadgar. Antagna på årsstämman

Stadgar. Antagna på årsstämman Sida 1 av 6 Stadgar 1. Lindholmsdockans hamn- och sjöbodsförening är en sammanslutning av båtintresserade medlemmar i Bostadsrättsföreningen Lindholmsdockan. 2. Hamn- och sjöbodsföreningens ändamål och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Utvecklingen av medlemsavgift

Utvecklingen av medlemsavgift Utvecklingen av medlemsavgift År medlemsavgift/år antal inköpta verk medelpris på verken 1985 120 kr /år 8 st 1752 kr 2012 150 kr /år 15 st 1361 kr Löneutveckling medlemsavgift i % av årsinkomsten Medellön

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla.

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. 1 Inledning och mötets öppnande. Ordförande Anette Jerresand förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

- 1 - Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i föreningen.

- 1 - Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i föreningen. - 1 - STADGAR FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS KONSTFÖRENING I GÖTEBORG Fastställda 8 dec 2004 samt 10 mars 2005 1 Föreningens namn är Stadsbyggnadskontorets Namn och ändamål Konstförening i Göteborg. Den är

Läs mer

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna.

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna. 1 BORÅS O-RING Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 27 januari 2016. Plats: SOK 68:s klubbstuga, Nordtorp Närvarande: föreningarnas ombud enligt bilaga. 1 Öppnande Årsmötet öppnades

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Plats: Vänkretslokal på Tidagatan i Tidaholm Tid: Lördagen den 18 februari 2012, kl. 15.00 Närvarande: Årsmötesordföranden, 6 styrelseledamöter,

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE SKANKEFÖRENINGEN 1(5) SVERIGE STADGAR SKANKEFÖRENINGEN Instiftad den 21 juli 1974 Organisationsnummer 893201-8735 1 ÄNDAMÅL Skankeföreningen är en ideell förening, som har till ändamål: att verka för sammanhållning

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer