Jonas Fridman Programchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jonas Fridman Programchef"

Transkript

1 Användning av en ny datalagermiljö ger Riksskogstaxeringen nya möjligheter för statistikproduktion och analys Jonas Fridman Programchef

2 Innehåll Allmänt om Riksskogstaxeringen Arbetet med att bygga det nya datalagret Exempel på nya möjligheter för statistikproduktion och analys

3 Allmänt om Riksskogstaxeringen

4 Producerar den officiella statistik som åligger SLU () som SAM för Ämnesområde Statistikområde Jord- och skogsbruk, fiske Skogarnas tillstånd och förändring Statistikprodukter Arealer Virkesförråd Årlig tillväxt Ståndortsförhållanden Skogsskador

5 Är en i huvudsak fältbaserad stickprovsinventering av hela Sverige med fokus på skog och skogsmark Utförs i hela landet varje år hela Sverige Startade 1923 Finansieras av SLU och Naturvårdsverket

6 Övergripande syfte och mål Ge underlag för planering och kontroll av skogens nyttjande på regional- och riksnivå Officiell statistik Konsekvensanalyser Ge underlag för uppföljning av miljötillståndet Levererar underlag till Kyotoprotokollet/Klimatkonventionen Levererar underlag till Miljömålet Levande skogar Levererar underlag till ICP-forest Ge underlag för forskning

7 3256 milj m 3 sk 1760 milj m 3 sk 3256/1760 = 1,85

8 1 miljon kubikmeter (m3sk)

9

10 Miljötillståndet Underlag till UNFCCC och Kyotoprotokollet Underlag för Miljömålet Levande skogar Gammal skog Hård död ved Äldre lövrik skog

11 Rapportering av officiell statistik Internationellt Nationellt

12 Rikstaxen på nätet Statistikarkiv Taxwebb knn-sverige (Skogskarta) Miljömålsportalen Internationell statistik (FAO) Gapminder

13 Historik

14

15

16

17

18

19

20 Tillfälliga trakter (ca 550) Permanenta trakter (ca 900) Årligt Traktutlägg Metod Trakt Provyta

21 Arbetet med att bygga Riksskogstaxeringens nya datalager

22 Riksskogstaxeringens organisation Rekomendation från SCB till statistikansvariga myndigheter: Användarråd Programstyrgrupp Ledningsgrupp Strategisk och vetenskaplig ledning Operativ ledning Processer Uppdrag Verksamhetsutveckling Riksskogstaxeringen Datainsamling Statistikproduktion

23 Riksskogstaxeringens kvalitetssäkringssystem NYA DATASYSTEM för HUVUDPROCESSERNA

24 Kvalitetssäkring i alla led! Utvecklingsprojekt för system som skall stödja de två huvudprocesserna: Datainsamling Statistikproduktion

25 Kvalitetssäkring Datainsamling Domänmodell som central Verksamhetsregler Enhetstester vid utveckling Manuella tester vid utveckling Flödesstyrning vid registrering i fält Tester i samlare vid registrering i fält Data sänds in direkt från fält till DB via SharePoint Webb-baserat kvalitetssäkringsgränssnitt på kontoret Ärendehanteringssystem

26 Integrerad inventering Riksskogstaxeringen- /Markinventeringen genom att 3 datasamlare synkroniseras efter slutfört arbete på provytan till en gemensam SQL-server databas Forskningsbiträde Lagledare Markkartör

27 Kvalitetssäkring Statistikproduktion Harmonisering av koder och verksamhetsregler i RedovisningsDB Stored Procedures för lagring av funktioner i DB Tilldelning av egenskaper via GIS-skikt som lagras i DB Manuell datamining på årets data samt i relation till tidigare års data Ärendehanteringssystem

28 Överföring FältDB => RedovisningsDB/Datalager ETL-procedurer Omkodning Förädling Ärendehantering

29 Verktyg för STATISTIKPRODUKTION Bygga datalager/kuber BI-teknik, Standardprodukter (SQL Server, MS Excel, etc) Kub: Kubformler Standardredovisning / rapportering Årlig officiell statistik RT Bas Kub: Pivottabeller Vyer Vanliga förfrågningar Enklare skattningar Tabeller Skräddarsydda beställningar Specifika områden Ovanliga uppdelningar Nya variabler

30 Riksskogstaxeringens system för datainsamling, kvalitetssäkring och statistikproduktipon

31 Varför system? Ordning och reda Minska sårbarheten Minimera misstag/fel Effektivisera

32 Exempel på nya möjligheter för statistikproduktion och analys

33 Högre datakvalité

34 Insamlingssystemets utveckling samt grad av automatisk kvalitetssäkring

35 Effektivare

36 Antalet arbetade timmar Antal uppdrag Timme/uppdrag

37 Tillgängligheten till både dokumentation/meta data som data har ökat såväl internt som externt

38 Dokumentation av databas Genereras med Red Gate SQL doc Red Gate Search Red Gate SQL Prompt, m.fl.

39 Interna on the fly skattningar

40 Trycka på knappen uppdateringar av statistikprodukter

41 Enklare och säkrare hantering av data från de permanenta provytorna (1985 => 2010)

42 Publik kub för on the fly -skattningar på webben

43 Sökresultatet kan laddas ner till egen PC Areal (ha) Beståndsålder 40 års År Grand Total

44 Möjligheter att bygga långa dataserier och nyttja dagens administrativa indelning

45 Tack för uppmärksamheten!

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-05-21 1(9) Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer Riktlinjer för beslut om innehåll och

Läs mer

Anmälda brott 2011. A. Allmänna uppgifter RV0102

Anmälda brott 2011. A. Allmänna uppgifter RV0102 Anmälda brott 2011 RV0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Rättsväsende A.2 Statistikområde Brott A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistiken över anmälda brott är en

Läs mer

IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet.

IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet. Fall Studie: Bilprovningen Sponsored by: Adobe Nils Molin august 2004 I DENNA FALLSTUDIE Box 1096 Kistagangen 21 S-164 25 Kista, Sweden P.46.8.751.0415 På uppdrag av Adobe System Nordic AB har IDC studerat

Läs mer

Examensarbeten hösten 2014

Examensarbeten hösten 2014 Examensarbeten hösten 2014 2/8 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S 1(42) SWE D I S H E NV I R O NME N T A L P R OTE C T I O N A GEN C Y Notter, Manuela Tel: 010-698 1061 manuela.notter@naturvardsverket.se SKRIVELSE 2012-02-16 Ärendenr: NV-06965-11 Regeringskansliet Miljödepartementet

Läs mer

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys 2012:12 Miljöövervakning kartläggning och analys MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-16 2011/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-01 M2011/3728/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om kartläggning

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Sveriges modernaste myndighet 2013

Sveriges modernaste myndighet 2013 Sveriges modernaste myndighet 2013 SMHIs anmälan att delta i utmärkelsen En öppen och samverkande myndighet SMHI, en myndighet under miljödepartementet, har uppdrag att ta fram beslutsunderlag som bidrar

Läs mer

Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen

Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen Delrapport 1, maj 211 Elin Andersson, Länsstyrelsen i Jämtland Göran Kempe, Riksskogstaxeringen, SLU Artur Larsson, Artdatabanken, SLU

Läs mer

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati.

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Öppen kommun Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Innehåll Bakgrund. 6-7 WM-datas koncept för en Öppen, Integrerad Förvaltning. 8-11 Öppen

Läs mer

Nyttoanalys av införande av tidrapportering i Järfälla kommun

Nyttoanalys av införande av tidrapportering i Järfälla kommun Nyttoanalys av införande av tidrapportering i Järfälla kommun Sammanfattning Järfälla planerar att införa digital tidrapportering i hemtjänsten. För att bedöma nyttan av en sådan investering har en nyttoanalys

Läs mer

Årsredovisning 2013. Brottsförebyggande rådet

Årsredovisning 2013. Brottsförebyggande rådet Årsredovisning 2013 Brottsförebyggande rådet Innehåll Resultatredovisning Generaldirektören om året som gått 1 Några händelser under året 3 Kunskapsmyndighet för rättsväsendet 5 Årsredovisningens upplägg

Läs mer

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt 17 000 kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom

Läs mer

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB)

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse Bakgrund Riksbanken har enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

Läs mer

Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen

Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (39) Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen Avrapportering av uppdrag 4 i Energimyndighetens regleringsbrev 2014 Handling Datum 2 (39) Förord Statens energimyndighet

Läs mer

Italy nr. 001 PRIOR Processförbättring av Mjukvarukrav

Italy nr. 001 PRIOR Processförbättring av Mjukvarukrav Italy nr. 001 PRIOR Processförbättring av Mjukvarukrav Översikt DELFI S.r.l. är ett IT-konsultföretag med kompetens inom stordatorer, minidatorer såväl som PCbaserade system. Företagets marknadssektorer

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-07-06 1(8) Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning

Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning Internal Governance System Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning IT-stödet för effektiv regelefterlevnad Regelbördan som finansiella företag möter blir alltmer omfattande och komplex.

Läs mer

Riktlinjer för europeisk statistik (Code of Practice) en handledning och exempelsamling

Riktlinjer för europeisk statistik (Code of Practice) en handledning och exempelsamling Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer för europeisk statistik (Code of Practice) en handledning och exempelsamling Riktlinjer för europeisk statistik (Code of Practice) en handledning och exempelsamling

Läs mer

Digital insamling av vattentäktsdata till databas DGV exempel på metodik för miljömålsuppföljning

Digital insamling av vattentäktsdata till databas DGV exempel på metodik för miljömålsuppföljning Digital insamling av vattentäktsdata till databas DGV exempel på metodik för miljömålsuppföljning Digital insamling av vattentäktsdata till databas DGV exempel på metodik för miljömålsuppföljning Lars-Ove

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

LUPP. Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek

LUPP. Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek LUPP Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek Slutrapport 2011-03-28 Stefan Andersson, Per Cullhed, Mathias von Wachenfeldt, Krister

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning 1(35) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Miljömålskommunikation

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2011 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis:

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Mika Sverige AB UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Adobe, FujiFilm, EFI, Océ, Sharp, International Data Group (IDG), SAAB, SEB, Ericsson, Moniér,

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer