Information från Naturvårdsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Naturvårdsverket"

Transkript

1 Information från Naturvårdsverket Maano Aunapuu & Linda Svensson Sektionen för förvaltning av värdefull natur (Gfn) ÅGP vårträff 2013 Stockholm, februari 2013 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

2 Sakkontaktpersoner Maano Aunapuu Erik Hellberg (Linda Svensson) (Anna Lindhagen) (Josefin Olsson) Camilla Näsström Jenny Lindman Framtagande: Från 31 pv 2011 till 14,5 pv 2013 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

3 Framtagande av program - läget Framtagande budget just nu för Mkr. Arbete med framtagande ska ske inom framtagande medel. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

4 Fastställda program 2012 Skalbaggar i eklågor Hotade Frölöpare Öppna kalkrika hällmarker i Dalsland Strandpadda (Långhorningar i hassel och klen ek) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

5 Framtagande av program hos NV för fastställande Brunkulla Gullrisbock Orangefläckig brunbagge Långbensgroda Långhorningar i hassel och klen ek Skalbaggar på gammal asp Skalbaggar på nyligen död tall Skalbaggar på äldre död tallved Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

6 Framtagande av program hos NV för remissgodkännande Gölgroda Hotade låsbräknar i Norrland Större grynsnäcka Vitryggig hackspett Fältpiplärka Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

7 Framtagande av program hos ArtDatabanken Glanstagel Gräshoppsekel m.fl. i sanddyner Trolldruvemätare Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

8 Framtagande av program hos LST Almblombock på almar i parker Alvarlarvmördare Brandgynnad flora Barbastell Brynia Fågelfotsmossa Gentianor i naturliga fodermarker Grå puckelmätare m.fl Hedlarvmördare Hotade bin på salix Hotade bin på krisslor Humlepälsbi Hällebräcka Jämtlandsmarkros Jättepraktbagge Läderbagge Ortolansparv Sandstäpp Sandödla Skapanier på död ved på stränder Skärrande gräshoppa Strandskinnlav Större barkplattbagge Sydsvenska ljunghedar Vadare på sydsvenska strandängar Violett guldvinge Vityxne Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

9 Utgångna program, beslut 2012 (och 2011) Sammanfattning: 6 (och 26) program förlängs i sin nuvarande form 9 (och 17) program förlängs med uppdatering av åtgärdstabellen 4 (och 4) program ska utvärderas 15 (och 14) program avslutas Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

10 Program som förlängs i sin nuvarande form Beslut 2012 Björklevande vedskalbaggar i Norrland, förlängs tom Smällvedel, förlängs tom Stor ögontröst, förlängs tom Svartfläckig blåvinge, förlängs tom Vitryggig hackspett, förlängs tom Vityxne sydlig, förlängs tom Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

11 Program som förlängs med uppdatering av åtgärdstabellen Beslut 2012 Dårgräsfjäril, förlängs tom Finnögontröst, förlängs tom Grynig påskrislav, förlängs tom Lökgroda, förlängs tom Martorn, förlängs tom Rödlistade fjälltaggsvampar, förlängs tom Skräntärna, förlängs tom Svensk ögontröst, förlängs tom Väddnätfjäril, förlängs tom Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

12 Program som ska utvärderas Beslut 2011 och 2012 Dynglevande skalbaggar tom Rikkärr tom Småfjärilar i slåtteräng tom Spansk fluga tom Bibagge, förlängs tom Fjällräv, förlängs tom Hårklomossa, förlängs tom Mnemosynefjäril, förlängs tom Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

13 Program som avslutas 2012 Atlantisk vårtlav Dubbelbeckasin Fältnocka Fältpiplärka Grönticka Gölgroda Jättepraktbagge Knubblårsbarkfluga Kornknarr Liten havstulpanlav Näbbtrampört Prickig stenfrömal Rönnpraktbagge Sandstäpp Öländsk tegellav Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

14 Kunskapssamanställning Kuddgelélav Insekter i skånska backafall Jaktfalk Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

15 Flytt av koordineringsansvaret Gentianor i naturliga fodermarker: Z F Hotade bin på Salix: H G Långhorningar i hassel och klen ek: G H Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

16 Ny Sharepoint-lösning: Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

17 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

18 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

19 Prioritering Ändringar: Skalbaggar på nyligen & äldre död tall: till Grupp 5; Förtydligande - grupp y (inget arbete med ÅGP utan godkända remissversioner) Alvarlarvmördare Barbastell Brynia Fågelfotsmossa Fältpiplärka Glanstagel Grå puckelmätare m.fl. på vildsenap Hedlarvmördare Humlepälsbi Hällebräcka Jämtlandsmaskros Läderbagge Ortolansparv Sandstäpp Sydvästsvenska ljunghedar Trolldruvemätare Vadare på sydsvenska strandängar Större grynsnäcka Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

20 Anslaget för värdefull natur 1: Mkr 1:3 anslaget: 234 Mkr Skötsel 80 Mkr Rovdjur 46,05 Mkr ÅGP 37,641 Mkr Gränsmarkering 33,94 Mkr Byggnadsinvesteringar 31,688 Mkr Nationalparker 31,370 Mkr Naturum 33,15 Mkr LONA Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

21 Info angående 1:3 anslaget Ingen 70/30 avstämning i september; - Rekvisition ut efter 15 februari redovisning avräkning sker direkt; - Inget anslagssparande; - Utbetalningar från NV 3-4x per år (dvs inte hela rekvisitionsbeloppet landar hos Lst på en gång); - 12 mars workshop med naturvårdsdirektörerna om fördelning av anslaget; - I budgetunderlaget till regeringen planerar NV beskriva behoven av ett ökat anslag; Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

22 Medelstilldelning ,5 Mkr till LST 984 kkr till framtagande 492 kkr till utvärdering 98 kkr ÅGP träffar 3,425 Mkr direktstöd till ÅGP?? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

23 Utfall per Lst Begränsning: ingen > -10% ingen > +9,5% Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

24 Finansieringsnyckel Uppdaterad artförekomst i länen; Uppdaterad ÅGP status; Oförändrad i princip jmfr. med 2012; kr till höstmöteskoordinator; Översyn under mars 2013 MvDir-möte utkast till projektdirektiv Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

25 Överenskommelserna Programvisa redovisningar: 1 mars 30 april; Slutredovisnigar: 30 oktober 30 november; Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

26 Kurs om ÅGP i odlingslandskapet NV tänkte genomföra en kurs i vår, men Jordbruksverket har planerat ett 2 dagars miljömålsseminarium i Stockholm den november med fokus på Ett rikt odlingslandskap. så vi samverkar i SJV:s kurs istället; och har eventuellt del II våren Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

27 Uppföljning inom ÅGP Uppföljning kan vänta - bara vi inte gör fel under tiden; - bara vi inte behöver redovisa; Arbetsgrupp för att ta fram ett förslag? Ta lärdom från uppföljning i reservat; Tydliggör syftet; Samarbete med MÖ, RMÖ, Bio-geo Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

28 2013 planer 15 februari redovisning; Redovisning av era redovisningar; Programredovisningar (1 mars 30 april); Sammanställning av ÅGP arbetet 2012 (& 2011); Sammanställning av avslutade ÅGP:er; Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

29 Sammanställning av avslutade ÅGP:er Grangytterlav, , avslutas Resultat av ÅGP-arbete Under programperioden har grangytterlavens rödlistestatus ändrats från CR till EN. Tack vare inventeringar är arten känd från 10 aktuella lokaler, dvs. en ökad kunskap om artens utbredning. Däremot finns det inte tillräckligt dataunderlag för att uttala sig om grangytterlavens populationsutveckling inom programperioden. Bedömning Huvuddelen av de föreslagna åtgärderna är genomförda, och de återstående handlar framför allt om områdesskydd och miljöövervakning på de kända lokalerna. Det finns i dagsläget inget som tyder på att populationsförstärkande eller biotopvårdande åtgärder behöver genomföras. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

30 2013 planer 15 februari redovisning; Redovisning av era redovisningar; Programredovisningar (1 mars 30 april); Sammanställning av ÅGP arbetet 2012 (& 2011); Sammanställning av avslutade ÅGP:er; Ny finansieringsnyckel; Prioriteringsdiskussion; Utsättningsriktlinjer; SKS & SJV; Ny ÅGP lista; Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

31 Ny ÅGP-lista, en vision SKS SJV Nationella mål AHD, FD Restaurerings -prioriteringar NV Övriga prioriteringar HaV Prioriteringar ADb Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

32 2013 planer, forts. ÅGP inom NV; Höstmötet 2013; Överenskommelserna i oktober; Artförekomst uppdatering i oktober; Slutredovisningar; Finansiering 2014; Lst AC, Lst G, Lst X? 2 fältbesök? Snälla! Utvärdering av infoarbetet; Utvärdering av ÅGP-arbetet? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

33 Avtal med ADb 3.6 Analys av åtgärdseffekterna; 3.7 Gröna boken 3.8 Förslag på ny ÅGP-lista Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

34 Annan info från Gfn: Blå-grön forskning Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

35 Annan info från Gfn: Naturum 2012: 1,4 miljoner besök; skolelever har deltagit i cirka 1100 arrangemang som en del i deras utbildning. Naturums syfte ett naturområdes skapa förståelse för behovet av att bevara och vårda naturen i allmänhet och i området i synnerhet, stimulera intresset för natur, naturvård och naturstudier och tjäna som underlag för olika undervisningsbehov, ge kunskap om hur människan använt sig av och påverkat naturen i ett kulturhistoriskt perspektiv Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

36 Naturum & ÅGP Så kom ihåg att använda naturum som en kanal för att nå ut med information och kunskap om ÅGP. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

37 Annan info från Gfn: LIFE+ Beviljade projekt 2012: SandLIFE, koordinering Lst Skåne - återställande av 23 sandmarker från Halland till Kalmar; RECLAIM, koordinering Lst Örebro, terskapa slåtter- och betesmarker vid sjöarna Tysslingen och Venakärret. Skrivarmedel 2013: LIFE+taiga, koordinering Lst Västmanland Träd- och buskrika betesmarker i södra Sverige, koordinering Lst Skåne Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

38 Annan info från Gf: SkötselDOS - Förbättra och uppdatera användargränssnittet; - Gränssnitt, värdelistor och funktioner får en ansiktslyftning; - Värdelista på ÅGP program (rullista) - Förenklingar, förtydligande av struktur, förenkla åtgärder/uppdrag - Koppla anordningar / skötselområden till NVR/N2000/Statlig led/ågp Nya relationer ÅGP (värdelista) och skötselområden bör ge nya möjligheter att hantera faktiska arbetet bättre. - Vi vill titta på ny funktion hantera ÅGP ange ansvarigt län, koordinator, om program avslutats etc, sannolikt fler frågor ur länsperspektiv - Under året kommer vi ha kontakt med HaV, skydd av områden i vatten, skötsel åtgärder vatten (åtgärder som hanteras i VIC se vad som bör finnas i VIC för HaV) - Under året kommer vi att titta på hur artförekomster ka presenteras hanteras i / utanför VIC, skydd, skötsel, (UF, ÅGP) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

39 Information från Jordbruksverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

40 Förgraning Intensifiering Homogenare landskap förlust av mångfald Vilken betydelse har det generella biotopskyddet? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

41 Översyn av det generella biotopskyddet Kartlägga problembild (bl.a. genom enkäter till lst) Vid behov föreslå ändringar, både tillämpning och regler Redovisning till Ldep 1 mars efter samråd med NV & RAÄ Underlag till Miljömålsberedningens strategi för långsiktigt hållbar markanvändning under våren

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 SKRIVMALL 2014-06-26 Nr NV-01846-14 SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 Miljökvalitetsmål: Levande skogar Datum: 20150114 Status (utkast eller slutlig): REMISSVERSION utkast Ansvarig

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och

Läs mer

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet

Läs mer

FLORA- OCH FAUNAVÅRD 24 april 2013. GRÄNSLÖS NATURVÅRD med arten i fokus. Sammanfattningar

FLORA- OCH FAUNAVÅRD 24 april 2013. GRÄNSLÖS NATURVÅRD med arten i fokus. Sammanfattningar FLORA- OCH FAUNAVÅRD 24 april 2013 GRÄNSLÖS NATURVÅRD med arten i fokus Sammanfattningar Vad är problemet? Reflektion över naturvården idag. Perspektiv på bevarande av biologisk mångfald. Missar vi något?

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning 1(35) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Miljömålskommunikation

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

nyheter.txt startsidan, samt utökade sökmöjligheter i listan med alla indikatorer.

nyheter.txt startsidan, samt utökade sökmöjligheter i listan med alla indikatorer. 2002-10-01 RUS nyhetsblad 1 Nyhetsbladet beskriver förberedelser för indikatorpresentationen på Miljömålsportalen. Nyhetsblad 1 (PDF-fil, 1,1 MB) 2003-04-30 Miljömålsdagarna i Göteborg 24-25 april Ett

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) ANVISNINGAR 2015-03-26 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Vanliga frågor om LONA

Vanliga frågor om LONA Senast uppdaterad: 2014-06-09 1(5) Vanliga frågor om LONA Länsstyrelsen rekommenderar att ni också läser Naturvårdsverkets vägledning för bidraget som hämtas här: http://naturvardsverket.se/lona Frågor

Läs mer

Fungerande naturvård i skogen? Tänkbara vägar att klara antagna naturvårdsmål ett försök 101020/mn

Fungerande naturvård i skogen? Tänkbara vägar att klara antagna naturvårdsmål ett försök 101020/mn Fungerande naturvård i skogen? Tänkbara vägar att klara antagna naturvårdsmål ett försök 101020/mn MÅLSÄTTNING Klara riksdagens mål om biologisk mångfald i skogen till så låg samhällsekonomisk kostnad

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna Regeringsbeslut IV:15 Socialdepartementet 2013-12-19 S2012/2774/SFÖ S2013/1408/SFÖ S2013/8584/SAM länsstyrelserna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna 5bilagor Riksdagen har beslutat

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

Verksamheten år 2002

Verksamheten år 2002 1 Kristianstads Vattenrike Biosfärkandidat Verksamheten år 2002 1 Bakgrund Kristianstads Vattenrike: Kristianstads Vattenrike omfattar geografiskt Helgeåns nedre avrinningsområde i Kristianstads kommun

Läs mer

Allmän miljö- och. 20 naturvård

Allmän miljö- och. 20 naturvård Allmän miljö- och 20 naturvård Förslag till statens budget för 2015 Allmän miljö- och naturvård Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Allmän miljö- och naturvård... 11 2.1 Omfattning...

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5185 april 2002 KARTLÄGGNING M.M. AV STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia RAÄ dnr 3.5.1-988-2009 SKS dnr 2011-4173 Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia 2013-09-18 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Fördelning och förbrukning

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Fåglar. Revision av nationell miljöövervakning

Fåglar. Revision av nationell miljöövervakning Fåglar Revision av nationell miljöövervakning rapport 6493 mars 2012 Fåglar revision av nationell miljöövervakning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendet har lämnats till miljönämnden och till samhällbyggnadsnämnden för yttrande. TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen. Ärendet har lämnats till miljönämnden och till samhällbyggnadsnämnden för yttrande. TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-31 KS-2014/955.809 1 (5) HANDLÄGGARE KatarinaPersson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Ekosystemtjänster

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer