Konst och vetenskap går hand i hand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konst och vetenskap går hand i hand"

Transkript

1 stiftelsen viktor rydbergs skolor 2007/2008

2 Konst och vetenskap går hand i hand Art and science go hand in hand Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor. Louise Andersson och Louise Westerberg, founders and working boardmembers, Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor. stiftelsens VISION Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. The Vision of Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor To lead the development in Swedish schools and to contribute to the improvement of quality in Swedish schools on the whole. The foundation s schools shall be forerunners in all areas. Verksamhetsidé, Viktor Rydberg Gymnasium Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. Concept, Viktor Rydberg Gymnasium Based on an overall view with focus on the individual, to offer an advanced academic level education that includes artistic creativity, with an aim to future studies and working life in Sweden and abroad. Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs Samskola Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet. Concept, Viktor Rydbergs Samskola With the student in focus, to convey knowledge with teaching that is based on student prerequisites and which helps students develop their social and creative capabilities and to form a stable foundation for high school level studies.

3 Sedan starten 1994 har verksamhetens omfattning utvecklats, från ett litet nyskapande gymnasium med 104 elever, till dagens fyra skolor, med elever och 200 anställda. Det som driver expansionen är lusten till utveckling och vårt ansvar att förvalta den rika kompetens och kreativitet som finns inom organisationen. Våra mål är också högt ställda, då vi vill vara med om att leda och utveckla den svenska skolan. Antalet sökande, elevernas avgångsbetyg, såväl som externa och interna utvärderingar, ger oss bekräftelse på att vi lyckas i våra ambitioner. Vår uppgift är nu att se till att denna positiva utveckling fortgår. Since 1994 the organization has developed from one small, creative high school with 104 students to today s four schools with an enrolment of 1750 students and 200 members of staff. The driving force behind this expansion is the desire to develop and our sense of responsibility to manage and promote the extensive expertise and creativity that exists within the organization. Our goals are set high to be leaders in the development within the Swedish school system. The number of applicants, graduates grade point average, and both internal and external evaluations confirm that we are successful in reaching our objectives. Our goal is to ensure that this positive development continues. Bertil Hult, styrelseordförande/chairman of the Board hjärnan vill ha roligt brains want to have fun Hjärnan vill ha roligt det är tanken bakom verksamheten vid våra skolor, som vill ge eleverna en gedigen grund för fortsatta studier, och rika möjligheter att utveckla alla sina förmågor. Utvärderingar och feed back från tidigare elever visar tydligt att vi har lyckats väl. Därför är vi oroade av rege ringens förslag till ny gymnasieskola, som om den träder i kraft utan förändringar, kommer att göra gymnasiet mindre inspirerande, där möjligheterna att kombinera konst och vetenskap på de studieförberedande programmen i hög grad kommer att begränsas. Stiftelsen har lämnat in ett remissvar och arbetar för att förslaget ska revideras. Vi arbetar också med att utveckla pedagogiken till att än mer integrera kreativa uttryckssätt i den teoretiska undervisningen. Undersökningar visar att de engagerade lärarna och den höga kunskapsnivån är de främsta orsakerna till att man söker till stiftelsens skolor, som kännetecknas av pedagogisk frihet för lärarna och kontinuerliga utvärderingar, vilka ligger till grund för utvecklingsarbetet. Undervisningen har också en internationell prägel. Omkring 25% av undervisningen ges på engelska av lärare med engelska som modersmål. Ett annat prioriterat område är betygsättning och bedömning, där våra skolor samarbetar med varandra och med andra skolor. En målsättning för året har varit att an passa verksamheten till hållbar utveckling. Det innebär rent praktiska förändringar i matservering, sophantering, och återspeglar sig i teman för undervisning, såväl som elevernas projektarbeten. Brains want to have fun- is the underlying idea of our schools. We want them to provide students with a sound foundation for continued studies and rich opportunities to develop to their full capacity. Evaluations and feedback from former students confirm that we have been successful. Thus, we are concerned over the Government s proposal for a new high school reform. If the pro posal is adopted without modification, high schools will become less inspiring and the opportunities to combine art and science in the college preparatory study programs will become limited. The Board has submitted comments to the proposal, and is working to have it revised. We are also working to develop teaching so that creative expression is part of theoretical instruction to an even greater extent. Surveys show that our committed teachers and high level of knowledge are the primary reasons students apply to the Foundation s schools. The schools are characterized by pedagogical freedom for teachers and regular evaluations that form the basis of development. Instruction also has an international character. Around 25% of instruction is in English by teachers who are native English speakers. Another area of priority is setting grades and giving assessments. Our schools collaborate with each other and with other schools. One objective for the year has been to adapt the organization to sustainable development. This entails practical changes in food service and waste management, and the issue is reflected in teaching themes and student projects. Louise & Louise

4 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, DJURSHOLM Rektor/Principal Bo Kristoffersson Viktor Rydbergs väg 29, Djursholm Verksamhetsstart/First year of activity 1994 Program/Study programs NV inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch SP inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch Antal elever/number of students 430 från 11 kommuner/430 students from 11 municipalities Antal elever per lärare/number of students per teacher 14 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, ODENPLAN Norrtullsgatan ö.g., Stockholm Rektor/Principal Louisa Rolandsdotter Verksamhetsstart/First year of activity 1998 Program/Study programs NV, inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch NV, inriktning natur & musik/natural Science and Music Branch SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch SP, inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch Antal elever/number of students 350 från 28 kommuner/350 students from 28 municipalities Antal elever per lärare/number of students per teacher 14 Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Instämmer helt /instämmer Agree completely /agree Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Instämmer helt /instämmer Agree completely /agree VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school should be. 95% VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school should be. 95% Jag trivs i skolan. I am happy at school. 92% Jag trivs i skolan. I am happy at school. 92% Personalen anstränger sig för att skolan ska bli så bra som möjligt. Staff members work for the school to be as good as possible. 96% Personalen anstränger sig för att skolan ska bli så bra som möjligt. Staff members work for the school to be as good as possible. 92% Det är bra stämning i skolan. There is a positive atmosphere at school. 93% Det är bra stämning i skolan. There is a positive atmosphere at school. 89% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 90% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 92% Bo Kristoffersson, rektor, VRG Djursholm. Bo Kristoffersson, principal, VRG Djursholm. Louisa Rolandsdotter, rektor, VRG Odenplan. Louisa Rolandsdotter, principal, VRG Odenplan.

5 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, JARLAPLAN Rektor/Principal Pernilla Hemmingsson Kungstensgatan 6, Stockholm Verksamhetsstart/First year of activity 2003 Program/Study programs SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch Estetiskt, inriktning dans/arts, Dance Branch Estetiskt, inriktning teater/arts, Theater Branch Estetiskt, inriktning bild och form/arts, Art and Design Branch Estetiskt, inriktning musik/arts, Music Branch Antal elever/number of students 430 från 31 kommuner/430 students from 31 municipalities VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA, djursholm Rektor/Principal Kerstin Hallén Viktor Rydbergs väg 2, Djursholm Verksamhetsstart/First year of activity 2004 Program/Study programs Högstadium åk 7 9/Junior high school, grades 7 9 Antal elever/number of students 500 Antal elever per lärare/number of students per teacher 14 Antal elever per lärare/number of students per teacher 14 Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Instämmer helt /instämmer Agree completely /agree Elevenkät VRS år Student survey 2008, year 9 students Instämmer helt /instämmer Agree completely /agree VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school should be. 97% VRS motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRS meets the demands for what a good school should be. 97% Jag trivs i skolan. I am happy at school. 92% Jag trivs i skolan. I am happy at school. 92% Personalen anstränger sig för att skolan ska bli så bra som möjligt. Staff members work for the school to be as good as possible. 96% Personalen anstränger sig för att skolan ska bli så bra som möjligt. Staff members work for the school to be as good as possible. 96% Det är bra stämning i skolan. There is a positive atmosphere at school. 93% Det är bra stämning i skolan. There is a positive atmosphere at school. 93% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 93% Jag kan rekommendera VRS till kommande elever. I can recommend VRS to future students. 93% Pernilla Hemmingsson, rektor, VRG Jarlaplan. Pernilla Hemmingsson, principal, VRG Jarlaplan. Kerstin Hallén, rektor, VRS Djursholm. Kerstin Hallén, principal, VRS Djursholm.

6 T Musikalen City of Angels För 14e året i rad satte Viktor Rydberg Gymnasium i januari upp en musikal, det här året musikalen City of Angels, av Coleman, Zippel och Gelbart, på Maximteatern. Eleverna producerar själva hela musikalen som sina 100-poängsprojekt, med allt från sång och dans till marknads föring och scenografi. År 2007 sattes We Will Rock You upp på Oscarsteatern och på samma scen spelades 2006 Blanche & Marie, som skrivits av lärare på VRG. City of Angels Musical For the 14th year in a row, Viktor Rydberg Gymnasium produced a musical. This year the musical was City of Angels by Coleman, Zippel and Gelbart, and it was shown at the Maxim Theater. Students produce the entire musical themselves as their 3rdyear 100 credit point project; production includes everything from singing and dancing to marketing and set design. We Will Rock You was produced at The Oscar Theater in Blanche & Marie, which was written by VRG teachers, was produced there in Bästa nutidsorienterare Melker Epstein Henriksson från nionde klass i Viktor Rydbergs Samskola hade alla rätt och blev 2007 års vinnare av Dagens Nyheters nutidsorientering. I nutidsorienteringen deltog högstadie ung domar från alla delar av landet. För vinnaren blev det prisutdelning på Kungliga slottet med drottning Silvia och Melker Epstein Henriksson fick också vara med när Nobelpriset delas ut i Konserthuset. HÄNDELSER highlights Most Knowledgeable of Contemporary Life Melker Epstein Henriksson, who was a ninth grader at Viktor Rydbergs Samskola at the time, answered all the questions correctly and was named the 2007 winner of Dagens Nyheter s contemporary knowledge competition. Around 300,000 junior high students from all over the country took part in the competition. The awards ceremony was held at the Royal Palace with Queen Silvia, and Melker Epstein Henriksson was also in attendance when the Nobel Prize was awarded at the Stockholm Concert Hall. FIRST LEGO League Viktor Rydbergs Samskola var den enda svenska skola som vann pris i den skandinaviska finalen i FIRST LEGO League i Danmark i december. Samskolans elever i åk 8 arbetade med ett teknikprojekt och deltog i en tävling med tema förnybar energi.efter att ha tävlat och vunnit i Sverige fick eleverna möjlighet att åka till den skandinaviska finalen i Danmark. Till skillnad från klassisk uppgiftslösning med ett facit kräver FIRST LEGO League kreativ problemlösning. Eleverna tävlar i lag med sin egen designade robot och ska på en spelplan lösa ett antal problem. För att klara detta måste de under pågående tävling modifiera och omprogrammera roboten. FIRST LEGO League Viktor Rydbergs Samskola was the first Swedish school to win an award in the Scandinavian final of FIRST LEGO League in Denmark, which is held in December. Samskolan s 8th grade students worked on a technology project, and took part in a competition on renewable energy. After competing and subsequently winning in Sweden, the students traveled to the Scandinavian final in Denmark. As opposed to a more traditional assignment with a given answer, FIRST LEGO League requires creative problem solving. Students compete on teams with a robot of their own design. They must resolve a number of problems, which means they must modify and reprogram the robot during the course of the competition. Unga Forskares stipendium Kristin Lindberg, VRG Odenplan, tävlade och vann stipendium med sitt 100 poängsprojekt Syntes av modifierad flavin i Unga Forskares tävling i naturvetenskap och teknik. Kristin bevisade att sulfoxider, som används i framtagning av läkemedel som t ex Losec och Clinoril, kan framställas effektivt och mer miljövänligt än vad de gör idag, genom att använda ett syntetiskt och återanvändbart flavin. Kristin vann en vecka på ett Crime Scene Investigation-camp i Danmark. Young Researcher Scholarship Kristin Lindberg, VRG Odenplan, competed in and won the Unga Forskare competition, which is a science and technology competition for young researchers. She entered her 3rd year 100 credit point project entitled Synthesis of Modified Flavin (in Swedish). Kristin proved that sulfoxides, which are used when producing drugs such as Losec and Clinoril, can be produced efficiently and in a more environmentally friendly manner than is the case today by using a synthetic and recyclable flavin. Kristin won a week at a Crime Scene Investigation camp in Denmark.

7 A Miljögala räddade kvm regnskog Som en del i det pågående miljöarbetet på Viktor Rydbergs skolor tog Viktor Rydberg Jarlaplans miljögrupp initiativ till miljögalan Over the Rainforest, en galakväll där alla intäkter oavkortat gick till att rädda regnskogen. Även före detta elever, föräldrar och företag ställde upp. Intäkterna räckte till att att köpa kvm regnskog i Ecuador genom föreningen Rädda regnskog. Environmental Gala Saved 170,000 Square Meters of Rainforest As one aspect of ongoing environmental initiatives at the Viktor Rydberg schools, the environmental group at Viktor Rydberg Jarlaplan organized the Over the Rainforest gala. All of the proceeds from the gala evening went towards saving the rainforest. Former students, parents and various companies also offered their support. There were enough proceeds to purchase 171,650 square meters of rainforest in Ecuador via the Rädda Regnskog association. 0 Give Gig för Guatemala Elever från Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan anordnade en välgörenhetskonsert till förmån för en skola i Guatemala, som nu kommer att få en kemisal för de insamlade pengarna. Konserten var kulmen för ett samarbetsprojekt mellan eleverna i spanska och eleverna på naturvetenskapsprogrammets musikprofil. Uppgiften var att hitta musik med koppling till temat en bättre värld och framföra den i form av en konsert med ett välgörande ändamål. Skolans elever i spanska hade redan ett fadderbarn i Guatemala och barnets by kontaktades och det bestämdes att de insamlade pengarna skulle skänkas till skolan. Give Gig for Guatemala Students from Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan organized a charity concert on behalf of a school in Guatemala. The proceeds from the concert will enable the Guatemalan school to obtain a chemistry laboratory. The concert was the culmination of a project in partnership between students of spanish and natural science music profile students. The assignment involved finding music associated with the theme of a better world, and then performing it in a charity concert. The school s Spanish students were already sponsoring a child in Guatemala. The child s village was con tacted and a decision was made to donate the money that was collected to the school. Två kulturstipendiater Alicia Rempler och Peder Berggren fick i maj var sitt kulturstipendium från Danderyds kommun. Båda gick estetprogrammet på Jarlaplan med inriktning musik, Alicia med sång och Peder med piano som huvudinstrument. Two Cultural Scholarship Students Alicia Rempler and Peder Berggren each received a cultural scholarship from Danderyd Municipality in May. Both students attended the fine arts program with a focus on music at Jarlaplan. Alicia s concentration was on voice and Peter s was on the piano. S Tredjepris i uppsatstävling mot våld Elsa Kugelberg på VRG Jarlaplan vann 3:e priset i Emerichfondens uppsatstävling för gymnasieelever. Hon vann pris med upp satsen What we can learn from the History of the Olympic Games som handlade om problematiken kring att en diktatur som Kina arrangerar OS. Juryns motivering var: "En tydlig och stark argumentering som belyser faran med att låta diktaturer arrangera olympiska spel. Historien visar att idrott och politik inte går att skilja åt." Emerichfonden är Fonden Mot Våld För Mänsklighet och fondens syfte är att stödja insatser av och för ungdomar som inom grundskolan och gymnasiet arbetar för att förhindra våld och för att öka förståelsen mellan människor med olika bakgrund. Third Place in an Essay Competition against Violence Elsa Kugelberg at VRG Jarlaplan won 3rd place in the Emerichfonden s essay competition for high school students. She won with her essay entitled What we can learn from the History of the Olympic Games. It dealt with the problematic issue of a dictatorship such as China organizing the Olympic Games. The jury s justification was: Lucid and substantial argumentation that elucidates the hazards of allowing a dictatorship to organize the Olympic Games. History shows the impossibility of separating sports from politics. The Emerichfonden foundation works to counteract violence against mankind. It supports initiatives by and for young people at junior high school and high school level who work to prevent violence, as well as works to increase understanding between people with diverse backgrounds. U Guld i Basket DM Samskolans pojkar födda 92/93 satsade hårt på att vinna distriktsmästerskapet i basket och lyckades. Bland 20 del tag ande lag och flera mycket jämna matcher vann till slut laget finalen med de jämna siffrorna 43 mot 41.

8 Gold in Basketball District Championships Samskolan s boys who were born in 1992 and 1993 put their minds to winning the district championship in basketball and succeeded. As one of 20 teams taking part in the competition, the team played several close matches to finally win, 43 to 41. A Samarbete med Rinkeby I april fick dramakursen på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan besök av 24 femteklassare från Bredbyskolan i Rinkeby. VRG-eleverna spelade upp två teaterföreställningar som tog upp problem kring förtryck och lögn, utifrån förslag från femteklassarna. Föreställningarna utmynnade i att skådespelarna och eleverna från Rinkeby diskuterade hur pjäsernas slut kan förbättras. Collaboration with Rinkeby Twenty-four fifth graders from Bredbyskolan in Rinkeby visited the drama class at Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan in April. Upon request of the fifth graders, the VRG students put on two theater performances on the theme of repression and lies. The performances were concluded with the actors and Rinkeby students discussing how the end of the plays could be improved. Kunskap genom rollspel på gymnasiet Kurserna MEP, Model European Parliament, och MUN, Model United Nations, har rollspel som inlärningsmetod. Man genomför parlament och sessioner enligt samma protokoll som i verkligheten, deltar i utskottsarbete, bereder frågor och avslutar sedan med debatt. Tanken med verksamheten i MEP är att höja unga människors intresse och förståelse för det europeiska samarbetet och syftet med MUN att ge en förståelse för hur FN fungerar, hur internationella konflikter uppstår och hur man försöker lösa dem. Över 200 elever på skolorna gick dessa kurser under läsåret, vilket ledde till att skolan representerades av elever på MEP i Rom och Stockholm, samt MEP Baltic i Riga. Även i andra internationella rollspel deltog VRG-elever; 10 elever deltog i Global Youth Summit Ankara och ytterligare 10 elever deltog i European Youth Parliament i Umeå, efter att ha vunnit en uppsatstävling. Tre av dessa elever gick vidare och skall representera Skandinavien i denna debattävling i Paris Learning by Roll Play The MEP (Model European Parliament) and MUN (Model United Nations) courses use roll play as a method of instruction on high school level. The roll plays involve parliamentary sessions that correspond to the same type of proceedings that go on in real life. Students take part in committee work, prepare questions and then conclude the roll play with a debate. The MEP concept aims to increase young people s interest in and understanding of European cooperation. MUN aims to increase understanding for how the FN works, how international conflicts arise and what attempts are made to resolve them. Over 200 students at the schools attended the courses over the school year, which resulted in VRG students being represented at MEP in Rome and Stockholm, and MEP Baltic in Riga. VRG students also took part in other international roll plays 10 students attended the Global Youth Summit Ankara, and an additional 10 students participated in European Youth Parliament in Umeå after having won an essay competition. Three of these students will go on to represent Scandinavia in the debate competition in Paris in Internationellt MEP-möte i Stockholm Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm och Stockholms Stads utbildningsförvaltning stod som värdar för den 28:e upplagan av den internationella parlamentssessionen Model European Parliament. Under en vecka i april möttes 150 ungdomar från hela Europa i Stockholm för att utöva europapolitik enligt EU:s procedur. Tillsammans simulerade europeiska ambassadörer och ung domar, svenska politiker och elever från Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm, Tensta Gymnasium och Thorildsplan Gymnasium EU-parlamentet i olika kommittéer och sessioner. International MEP Meeting in Stockholm Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm and the City of Stockholm s education administration hosted the 28th international parliamentary session of Model European Parliament. Over the course of one week in April, 150 students from all over Europe gathered in Stockholm to practice European politics according to EU procedures. European ambassadors and young people, Swedish politicians and students from Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm, Tensta Gymnasium and Thorildsplan Gymnasium simulated various committees and sessions. 3 Samarbete med UI Viktor Rydberg Gymnasium har ett samarbete med Utrikespolitiska Institutet, som innebär att VRG-elever får åhöra föreläsningar. I år anordnade också UI, i samarbete med United World College, Tällberg Foundation, Viktor Rydberg Gymnasium och Blackebergs gymnasium, en temadag med globalisering i fokus. Under en dag samlades 100 elever för att diskutera globalisering och integration och för att lyssna till den svenske globaliseringsexperten Thomas

9 Ries och den amerikanske medborgarrättsadvokaten Clifford Johnson. Collaboration with UI Viktor Rydberg Gymnasium cooperates with The Swedish Institute of Foreign Affairs (UI), which enables VRG students to attend lectures. This past year, UI also organized a day on the topic of globalization in collaboration with United World College, Tällberg Foundation, Viktor Rydberg Gymnasium and Blackebergs gymnasium. A hundred students gathered for one day to discuss globalization and integration, as well as to listen to Swedish globalization expert Thomas Ries and American civil rights lawyer Clifford Johnson speak. n Seger i SIPSI SIPSI-utbytet är ett idrottsutbyte mellan Grennaskolan, Lundsbergs Skola, Sigtunaskolan, Enskilda Gymnasiet och Viktor Rydbergs skolor. Samskolan deltog i fotbollsutbytet för högstadiet som hålls i Gränna en gång om året och vann i överlägsen stil, total målskillnad på 48 1 på fyra matcher. Efter tredje vinsten i rad fick VRS behålla vandringspokalen för alltid. SIPSI Win SIPSI is a sports exchange between grennaskolan, Lundsbergs Skola, Sigtunaskolan, Enskilda Gymnasiet and the Viktor Rydberg schools. Samskolan took part in the soccer exchange for junior high students that is held once a year in Gränna. The school won big the total goal difference was 48-1 for four games. VRS won for the third year in a row, and was permanently awarded the challenge cup. 6 Lawrenceville-stipendiat Bland många sökande och efter intervju och språktest fick Josefin Dahlerus, elev på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan, Sverige-Amerika Stiftelsens stipendium för studier i USA. Stiftelsen delar ut ett stipendium per år och det gäller för ett läsår vid The Lawrenceville School, en högt rankad skola, belägen i New Jersey, USA. Lawrenceville Scholarship After competing among a large number of applicants, being subjected to an interview and a language test, Josefin Dahlerus, who is a student at Viktor Rydberg Gym nasium Odenplan, was awarded the Sweden-America Foundation s scholarship to study in the U.S. The Foundation awards one scholarship every year to study a year abroad at the Lawrenceville School, which is a highly ranked institution located in New Jersey, USA. o Världsmästare i buktaleri Buktalaren och VRG-eleven Cecilia Andrén ställde upp och vann tävlingen Talang 2007 på TV4. Som artist kallar sig Cecilia för Zillah och uppträder tillsammans med apan Totte. Cecilia använde delar av prissumman till att i juli åka till Championship Of Performing Art i Hollywood. Zillah och Totte vann varieté-klassen bland 800 deltagare och kan titulera sig 2008 Grand Champion of the World. World Champion Ventriloquist Ventriloquist and VRG student Cecilia Andrén won TV4 s Talang 2007 talent show. Cecilia s stage name is Zillah, and she performs with Totte, a monkey. Cecilia used part of her prize money to compete in the Championship of Performing Art that was held in Hollywood. Zillah and Totte won the variety show category with over 800 competitors; Cecilia can now call herself 2008 Grand Champion of the World. CSharepoint Under läsåret 2007/2008 blev den sista delen i utbyggnaden av portalen Sharepoint klar och är nu ett arbetsverktyg för alla lärare och elever. Sharepoint är ett avancerat internt datanätverk som gör att allt material på skolan blir tillgängligt via Internet. Det underlättar samarbetet mellan lärare som kan dela kursupplägg, prov och uppgifter med varandra på en kurssajt. För eleverna innebär Sharepoint att man kan komma åt sitt kursmaterial hemifrån, att man kan kommunicera med varandra och dela arbeten fast man befinner sig på olika ställen. Elevarbeten kan lämnas in och rättas på kurssajten utan att papper behöver användas. Sharepoint integrerar med , kalendrar och alla andra verktyg som är så viktiga för att hålla en kommunikations intensiv verksamhet som en skola igång. Sharepoint The final segment of the Sharepoint portal was completed over the course of the 2007/2008 school year, meaning that students and teachers can now use it as a tool. Sharepoint is an advanced internal data network that makes all of the schools materials accessible via the Internet. This facilitates cooperation among teachers since they are able to share course information, tests and assignments with one another on a course site. Sharepoint allows student to access course material from home, as well as enables them to communicate and share work even if they are at different places. Student assign ments can be submitted and corrected on the course site without the necessity of using paper. Sharepoint integrates with , calendars and all the other important tools needed to keep an extremely communication-rich organization such as a school going.

10 VRG Djursholm Antal förstahandssökande per plats/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Number of first choice applicants per spot Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ekonomi/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch n.a. Admission points per program (median) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch n.a. Max = 320/Maximum = 320 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 93% 99% 94% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG odenplan Antal förstahandssökande per plats/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Number of first choice applicants per spot Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch (en naturklass extra 2008)/ Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch (one extra class in Natural science 2008) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Admission points per program (median) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 320/Maximum = 320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Naturvetenskapsprogrammet med musikprofil maxpoäng Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch = antagningsprov = 420/Natural science program with music profile maximum number of points = admission test = 420 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 94% 97% 100% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG jarlaplan Antal förstahandssökande per plats/ Estetiskt program inr bild/arts program, art branch Number of first choice applicants per spot Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Intagningspoäng per program (medianen)/ estetiskt program inr bild/arts program, art branch Admission points per program (median) Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiska programmets maxpoäng= i antagnings- Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch prov = 640/Arts program maximum number of points estetiskt program inr teater/arts program, theater branch = admission test = 640 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Avgångspoäng i medeltal/final points, average Estetiskt program/arts program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 95% 94% 88% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation Viktor Rydbergs Samskola Avgångspoäng i snitt åk 9 (medianen)/final points in grade 9 (median) Max = 320/Maximum = 320 årets siffror/annual figures 2007/2008 miljoner sek/sek million Stiftelsens intäkter/foundation s revenues Personalkostnader/Staff costs Övriga kostnader/other costs Resultat/Results 2 006

11

12

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

hjärnan vill ha roligt entertain your brain

hjärnan vill ha roligt entertain your brain stiftelsen viktor rydbergs skolor 2010/2011 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Andersson Ankarcrona, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson,

Läs mer

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium, stiftelsen viktor rydbergs skolor 2008/2009 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Bakre raden: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter och Bo Kristoffersson, rektorer,

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt,

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt, STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2009/2010 K O N S T O C H V E T E N S K A P G Å R H A N D I H A N D FOTOGRAF TINA AXELSSON Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade vår första skola

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Skådespelarutbildningen Teaterhögskolan i Malmö

Skådespelarutbildningen Teaterhögskolan i Malmö Skådespelarutbildningen Teaterhögskolan i Malmö Teaterhögskolan i Malmö På Teaterhögskolan i Malmö utbildar vi skådespelare till teater, film, tv och andra medier. Utbildningen är treårig och antagningar

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Contact by

Contact by SSA111 - Swedish as a Second Language, 1-5 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa111.html Code: SSA111 Date: June Name: Swedish as a Second Language, 1-5 points

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden Saar (2005) describes the condition of aesthetic activities in the school's practice.

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone Zambiaprojektet Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium Chinika High School, Lusaka Monze Boarding High School Hillcrest Technical High School, Livingstone Gästlärarprogram Möten och utbyte mellan

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2014/2015 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2014/2015 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2014/2015 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION LEDNINGEN HAR ORDET Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kan glädja sig åt att det nationellt svåra läget som lärarbristen

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION 2013/2014 Ledningen har ordet / Words from management Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor drivs utifrån tanken att vetenskap och konst

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy Kursplan KI2006 Kinesisk traditionell filosofi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2 Chinese Traditional Philosophy 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 2 Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2015/2016

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2015/2016 STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2015/2016 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION ARSBERATTELSE_2016_180x255_ORG.indd 1 2016-12-14 09:10 LEDNINGEN HAR ORDET FROM MANAGEMENT Med 22 års verksamhet bakom

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Översättning www.bokkok.se Det är lördag. Veena och Vinay är i trädgården. Det finns burkar med målarfärg överallt. 2 Det finns vit färg och

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer