Ronny Berggren Textdesign ITE Yrkesorientering på. Posten Retail. Ombudsstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ronny Berggren rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08. Yrkesorientering på. Posten Retail. Ombudsstöd"

Transkript

1 Textdesign ITE Yrkesorientering på Posten Retail Ombudsstöd 1

2 Posten Retail Ombudsstöd Inledning Jag har gjort min yrkesorientering på Posten Retail som är en avdelning inom Posten som arbetar mot alla postombud ute i Sverige. På Posten Retail finns fyra olika enheter. Affärsutveckling, Retailområden, Ombudsstöd och Försäljning/Kampanjer. Eftersom jag arbetade tillsammans med kommunikatör Marie Bülow blev jag också en del av hennes enhet Ombudsstöd. Enheten består totalt av 28 medarbetare. Posten Retail Organisation Sveriges privatpersoners postkontor. Men det är givetvis fortfarande Posten som sköter allt innan ett paket eller brev kommer till ett ombud. En mycket viktig del för att samarbetet mellan ombudet och Posten ska bli bra är att kommunikation och information fungerar väl. Posten Retail Ombudsstöd använder olika metoder för att informera och kommunicera med ombuden. Dessa har jag fått en bra inblick över under min yrkesorientering. Retail betyder detaljhandel och det är precis vad det handlar om på Posten Retail. När Posten stängde Postkontoren flyttades många av Postens tjänster till mataffärer, kiosker och liknade. I dag är det ICA, Coop och Axfood som är Varje ombud är utrustat med en dator med ett datasystem som kallas för Pablo (Postens Applikation för Brev och LOgistik) och alla försändelser som lämnas ut och lämnas in registreras i detta system. I detta system finns även ett verksamhetsstöd så att ombuden kan få stöd och information. Här kan ombuden läsa till sig det mesta. Denna plats i Pablo kallas för kompetensportalen. Här finns information som inte behöver uppdateras särskilt ofta. Om ombudet inte hittar det de söker har Posten Retail Ombudsstöd en support som ombudet kan ringa. När Posten Retail vill informera om något nytt och viktig skickar de ut ett så kallat infoblad via Pablo. Infobladen är oftast korta med ett en tydlig uppmaning till ombuden. Till exempel kan det handla om att Posten måste uppdatera Pablo under en viss tidsperiod och under den tiden hänvisas de till en tillfällig lösning. Infobladen är till skillnad mot informationen i kompetensportalen utrustade med ett bästföredatum. 2 3

3 Så fick jag tag på praktik Eftersom jag är anställd inom Posten har jag tillgång till platsannonser i Posten. Jag sökte ett jobb som kommunikatör på Posten Retail Ombudsstöd. Jag fick komma på intervju. Det beslutades ungefär samtidigt att Posten fryst alla rekryteringar. Så tjänsten som jag sökt kunde inte tillsättas. Men efter min intervju kändes det som att Posten Retail skulle vara en bra plats för min praktik. Så jag ringde chefen för Posten Retail Ombudsstöd Leena Pajunen (det var även hon som ansvarade för rekryteringen av tjänsten som kommunikatör) och frågade om jag kunde göra min praktik hos dem. Efter visst övervägande fick jag klartecken. Handledare Jag har haft två handledare. Dels chefen för Posten Retail Ombudsstöd Leena Pajunen och dels kommunikatören på Posten Retail Ombudsstöd Marie Bülow. Jag har följt Marie Bülow i hennes dagliga arbete. Hon ansvarar för publicering av information som ska ut till ombuden. Alla som arbetar på Posten Retail skriver sina egna texter om det är något speciellt de vill få ut till ombuden. Detta skickas till ombuden via Marie Bülow som kontrollerar att allt ser bra ut. Hon tilldelade texter till mig som behövde förbättras. Marie Bülow har även mycket kontakt med andra kommunikatörer inom Posten. Dessa träffas regelbundet för att diskutera kommunikativa insatser och informerar varandra om det hänt något som är värt att veta. Jag medverkade vid dessa möten. Program man arbetar i På Posten Retail sitter man i ett öppet kontorslandskap i grupperingar fyra och fyra med blicken mot samma mitt. På Posten Retail sker allt arbete i Office 2003 i PC-miljö. Word, Exel och PowerPoint används flitigt. Min handledare har även Photoshop eftersom hon publicerar mycket bilder. Eftersom man inte gör så mycket trycksaker på Posten Retail är inte behovet jättestort för något mer avancerat layoutprogram som Indesign. Trycksaker sköts via Postens inhouse-byrå. Där arbetar man med Adobe CS5. I dagsläget använder Posten publiceringsverktyget Tridion. Man byter till SharePoint 2010 under Behovet är stort för en uppgradering av Office till en nyare utgåva, speciellt eftersom SharePoint 2010 är integrerat med Office. Rekommendationen är att man har Office 2007 eller senare. Material till rapporten Jag har haft möten med flera olika personer som beskrivit deras yrkesroll och vilka arbetsuppgifter de har. Jag har använt papper och penna för att dokumentera det viktigaste. De flesta som arbetar på Posten Retail har lång karriär inom Posten. Många har tidigare varit chefer inom Posten på olika nivåer eller har arbetat på Posten kundtjänst. Gemensamt för alla att de kan Posten och Postens tjänster väldigt bra. Så de har inte varit något problem att få tag i information. De har alltid funnits någon att fråga. Om den jag frågat inte kunnat svara har de oftast bra koll på vem som kan svara på min fråga. På detta sätt har jag slussats runt och träffat medarbetare på flera olika avdelningar. Detta är mycket gynnsamt då mitt mål är att bli anställd på en avdelning som arbetar med information och kommunikation inom Posten. Jag har redan byggt ett nätverk som kommer att vara viktigt om en anställning här blir verklighet. Det finns även mycket skrifligt material att tillgå via Postens intranät. 4 5

4 Tvådelad yrkesorientering Man kan dela upp min praktik i två delar. Den första delen har bestått av möten, seminarier och studiebesök. Detta har gett mig en bra inblick i hur Postens organisation är uppbyggd i stort men även hur Posten Retail arbetar på sin avdelning. Den andra delen har bestått av praktiska uppgifter. Dessa har mestadels kommit från min handledare Marie Bülow, men även från andra inom Posten Retail som inte arbetar som kommunikatörer men behövt hjälp med sina texter. Vissa texter har varit lätta att skriva vissa har varit riktigt svåra eftersom det har berört ämnen som kräver mycket förkunskaper. Möten, seminarier och studiebesök I denna kategori är det främst tre händelser som är speciellt intressanta. Det första var när jag fick följa med till Microsoft för att närvara vid ett seminarium om postens nya intranät SharePoint 2010(Akalla, ). Det mest intressanta var att fokus låg på att bygga ett socialt intranät som bygger på fyra kategorier. Publicering, personligt, kunskapsdelning och samarbete. Ett av målen med SharePoint 2010 är att det ska bli lättare att hitta andra kompetenser hos medarbetare i organisationen. Det var intressant att se vilka faktorer som spelar in när man bygger ett nytt intranät. Den andra intressanta delen var när jag följde med Ove Eriksson vars uppgift är att säkerställa att ombuden gör ett bra arbete med Posten. Han är teamchef över 13 stycken ombudansvariga. Vi besökte två butiker. Ove Eriksson hade en checklista för att säkerställa att ICA sköter Posten på ett bra sätt. Ove gick igenom hur butikerna lyckats med sitt arbete, hur de placerar ut skyltar, kundpinnar och liknade för att marknadsföra Posten. Ove visade även siffror på försäljning av Postens produkter och tjänster. Intressant är att de båda butikerna utstrålar två helt olika inställningar till att arbeta med Posten. Min hypotes efter dessa två besök är att ju mindre konkurrens en butik har av andra butiker i samma branch desto mindre villiga är de att se hur Posten kan locka kunder till deras butik. Jag hade ett möte med Anna Holst, chef för Postens Inhouse-byrå, där hon berättade om hur de tillverkar olika trycksaker som alla inom Posten kan beställa. Det kan röra sig om små foldrars som brevbäraren vill dela ut till alla villaägare på sitt distrikt. Exempelvis upplysningar om att det är villaägaren som ansvarar för att skotta bort snön vid sin egen brevlåda. Då vänder sig brevbärarkontoret till Inhousebyrån som har ett program, Mallis, där allt material för trycksaker finns. Brevbärarkontoret kan lägga beställningen på vad de vill ha via ett program online. Inhouse-byrån kan lätt hantera beställningen på detta sätt. Beställarna betalar bara frakten. Vi diskuterar även om det finns möjlighet för mig att göra mitt examensarbete här. Eftersom de på Inhouse-byrån både arbetar med att skriva och göra layout skulle det passa bra, och att de arbetar i Adobe CS5-programmen. Det gäller bara att komma på något lämpligt att arbeta med. Ett exempel kunde vara informatonen till nyanställda. Eftersom jag har ett långt förflutet som brevbärare vet jag att informationen till just nyanställda brevbärare kan vara bristfällig. Jag har själv aldrig sett att det finns något informationsmaterial inom detta ämne. Jag deltog vid ett möte om nya Posten.se. Mycket intressant att se hur arbetet med att ta fram den nya webbplatsen växt fram. Speciellt intressant var att se att de använt metoder som vi lärt oss i skolan. Till exempel vid utprovningar använde de ögonrörelsekameror för att se hur användarna söker av sidorna. Hur själva sidan ser ut får jag inte beskriva eftersom det bara är offentligt internt inom Posten. 6 7

5 Uppgifter jag utfört I min intervju för jobbet som kommunikatör berättade jag om kursen lättläst. Detta tyckte min handledare Leena Pajunen var mycket intressant. De praktiska uppgifterna under praktiken bestod därav av att skriva lättlästa texter utifrån infoblad som finns i Pablo (ombudens verksamhetsstöd) och även att föreläsa om lättlästa texter för medarbetarna på Posten Retail och även redaktörer på andra avdelningar vid tre tillfällen. Maria Sundin menar vidare att frasanpassat radfall hjälper ovana läsare att hitta till en ny rad (sid 61, 2007). Sundin menar att rejäla radavstånd underlättar för ovana läsare att ta till sig en text. Rekommendationen är 1,5 eller 2 (sid 137, 2007). Till sist menar Sundin att tilltalet påverkar läsaren. Genom att skriva direkt till läsaren känner sig läsaren synlig och läsaren får en känsla av att jag som skribent riktar mig till henne/honom (sid, 91, 2007). Föreläsning om lättläst Jag får i uppdrag av min handledare Leena Pajunen att hålla en föreläsning om lättläst. Jag arbetar fram punkter som jag tycker är de mest relevanta. Eftersom jag endast har 15 minuter på mig kan jag bara ta med det allra viktigaste. Efter att ha genomfört föreläsningen väcks ett intresse hos några fler medarbetare. Jag blir inbokad för ytterligare två föreläsningar. Se bilaga 1 för mitt talmanus samt bilaga 3 för Powerpoint-presentation ( skickas som separat bifogad fil tillsammans med rapporten). Allt som jag berättar hämtar jag från Maria Sundins Lättläst - Så funkar det. Infoblad i lättläst En av Posten Retails kanaler för att informera ombuden är de så kallade infobladen. Dessa är redan idag relativt lättlästa. Men de är inte skrivna enligt de regler som finns för lättläst. Jag får i uppdrag att omarbeta befintliga infoblad till ett lättläst infoblad. Grepp som jag använt är aktiva verb, frasanpassat radfall, dubbelt radavstånd och personligt tilltal när jag formulerat om infobladen. se bilaga 2. Enligt Maria Sundin ska man använda aktiva verb för att skänka texten en trevligare ton och så kan inte skribenten gömma sig bakom en passiv formulering. Man måste kunna ämnet bättre för att skriva aktivt. Då blir det lättare för läsaren att läsa texten (sid 111, 2007). 8 9

6 Slutord Källförteckning Jag lyckades pricka in en bra period att praktisera på Posten Retail. Förutom att det var mycket intressant att se hur Posten Retail arbetar med sin kommunikation mot ombuden pågick två stora arbeten centralt inom Posten som i allra högsta grad har med information och kommunikation att göra. Införandet av ett nytt intranät för Posten och lansering av nya Posten.se. Tyvärr är detta fortfarande hemlig så jag kan inte skriva mer än att Posten kommer att lansera en ny webbplats. Inom båda dessa arbeten har jag fått bra inblick i vad de kommer att innebära för alla som på något sätt har med Posten att göra. Oavsett om jag är anställd eller kund. Det absolut svåraste i arbetet som kommunikatör på Posten Retail är att sätta sig in i en så stor organisation som Posten är. Att förstå hur allt hänger ihop. Att få kännedom om alla rutiner och tjänster hos ombuden tar tid. Att skaffa sig kunskap är en förutsättning för att göra ett bra arbete som kommunikatör. Jag har fått insikt om att alla är beroende av varandra för att det ska fungera på Posten Retail. Det finns alltid någon som vet lösningen på ett problem även om det inte är den första man vänder sig till. Av de uppgifter som jag blev tilldelad var det flertalet som krävde att jag sökte mer information från andra medarbetare. Det är svårt att säga vad jag saknar med vår utbildning. Mycket av den kunskap som behövs för att klarar arbetet som kommunikatör på Posten Retail och inom andra organisationer är kunskap om just organisationen i detta fall Posten. Detta är självklart ingen kunskap man lär sig på Textdesignprogrammet. Men det är givetvis mycket som jag känt att jag lärt mig i skolan som jag direkt kunnat applicera under yrkesorienteringen. Man ser ganska snabbt förbättringspunkter man kunde genomföra på informationsmaterial i både läslighet och läsbarhet. Att infobladen som Posten skickar ut till ombuden har alldeles för långa rader var något som jag påpekade tidigt under min yrkesorientering. Men det ska också poängteras att Posten ligger lång fram i sitt informations och kommunikationsarbete, så mycket av min kunskap som jag lärt mig i skolan är kunskap som Posten redan använder. Litteratur Lättläst, Maria Sundin, Jure Förlag, Seminarier och samtal Portaler i Share Point 2010 och SharePoint Online Seminarium 29 November. Microsoft, Akalla. Handledning av Marie Bülow till och med Handledning av Leena Pajunen, Chef på Posten Retail, till och med Möte med Anna Holst, Chef Posten Inhouse-byrå, Ove Eriksson, Teamchef för ombudsansvariga i Örebro, Övriga medarbetare vid Posten Retail under yrkesorienteringen. Bildkällor Bild på förstasida fick jag av Lena Ekelund Pledger, konceptansvarig Posten Retail, Annette Rihagen Power Point Presentation Posten Retails organisation Bilagor Bilaga 1 - Talmanus för lättläst. Bilaga 2 - Postens Infoblad till ombud, två versioner. Bilaga 3 - PowerPoint-presentation, bifogas i separat fil. Bilaga 4 - Kontaktuppgifter till min handledare

7 Bilaga 1 Talmanus för föreläsning om Lättläst Bilaga 1 Talmanus för föreläsning om Lättläst Bakgrund Nästan 2 miljoner svenskar har stora läsproblem. ¼ av alla vuxna klarar inte kraven som ställs på en elev i årskurs 9 för läsning. Dessa kan inte läsa en tidningsartikel med full förståelse. Det klarar av texter som tv-tablå, fotbollsresultat och enklare notiser. Vad leder detta till? Att denna målgrupp får väldigt svårt att ta del av information. Och det är mycket info som kommer i skriftlig form Myndigheter, banker, försäkringsbolag med mera. Av dessa är de flesta inte medvetna om att de har läsproblem. Orsak till detta: - De inser inte att det är skillnad mellan läsförmåga och läsförståelse. Eftersom som de kan tolka bokstäverna till ord anser de sig inte ha något problem - De läser bara texter som de klarar av att läsa. Tre olika målgrupper av läsproblem Läslighet (det yttre) Teckensnitt använd ett så vanligt teckensnitt som möjligt. Times new roman för utskrift och Verdana för skärm. Teckenstorlek punkter Radlängd tecken. Anledningen är att många läsare har svårt att hitta tillbaka från högerkanten till vänsterkanten om raderna blir för långa. Störst problem på webben. Radavstånd 1,5-2. detta skänker mycket luft kring raderna. Läsbarhet (innehållet) Verb Slösa med verb. Substantiv gör en text tung eftersom de är den ordklass som innehåller mest information. Dyslektiker problem att avkoda orden Nysvenskar problem med språkförståelsen Psykiska funktionshinder svårt att koncentrera sig För att dessa ska få det lättare att läsa. Har man tagit fram något som kallas Lättläst. Inom informationsdesign pratar man mycket om Läslighet och läsbarhet. Vet ni vad det är för skillnad mellan dessa? Aktiva verb skänker texten en trevligare ton. Tala om vem som gör vad. Undvikas blir undviker. I en passiv text kan skribenten gömma sig bakom passiva formuleringar. I en aktiv text måste skribenten ta reda på vem som gör vad. Med andra ord: du måste kunna ämnet bättre om du skriver aktivt. Frasanpassat radfall Man skriver med korta rader och alltid börjar en ny mening med ny rad. Det frasanpassade radfallet gör att tex

8 Bilaga ITE Talmanus INL1 för föreläsning om Lättläst Ursprungligt infoblad Info från Posten Bilaga 2 ten ser mer luftig ut och blir mer lättillgänglig. De är inte alla som uppskattar detta. Ofta gillar inte dyslektiker det. De som uppskattar det har problem med läsrytmen och att dela upp orden i fraser. Information till Postombud Nr 17 Förutsätt inte att läsaren har förkunskaper Man får inte ta för givet att läsaren kan en massa. Alla vet inte att PC är en dator eller att kapitalkonto är sätt att spara pengar. Detta leder till att texterna blir mer genomarbetade. Ställ hela tiden frågan, vet läsaren det. Ifall nej, förklara ordet. Ge exempel. Tilltalet Skriv direkt till läsaren. Du är det vanligaste. Undvik Detta kan tyckas självklart men det är extra viktigt när man skriver lättlästa texter. 17 Tillfällig lösning för åtkomst av Posten.se via Pablo Den 13 november får du en tillfällig sida med länkar till Posten.se, för att nå den information du kan behöva i ditt arbete. Sidan är gemensam för Postombud och Företagscenter. Det innebär för dig Om du trycker på knappen Posten.se i Pablo, kommer du till sidan med sökfunktionen Spåra brev & paket samt länkar. Se bilden nedan. Om du trycker på någon av knapparna o Postnummer o Kundsynpunkt kommer du direkt in till respektive sida. Ironi Kan lätt missuppfattas som en sanning Bildspråk Läsaren måste göra egna tolkningar. Den kognitiva belastningen blir onödigt hög. Ordspråk och liknande. Andra bullar. Som ett brevpå Posten. Varför gör vi denna lösning? Posten.se lanserar en ny webbplats. Det krävs en större systemändring i Pablo, innan du kan komma åt Posten.se som vanligt. Pablo kommer att uppgraderas i början av Då fungerar knapparna i Pablo som vanligt igen. Giltig endast utskriftsdagen 1(1)

9 Bilaga 2 Ronny Berggren Exempel på ett lättläst infoblad Bilaga 4 Kontaktuppgifter handledare Information till ombud nummer 17 Info från Posten Leena Pajunen Chef Posten Retail Ombudsstöd Tel Postens Huvudkontor Terminalvägen Solna Tillfällig lösning för Pablo Vi inom Posten arbetar med att förbättra Pablo. Därför kommer du att få en tillfällig sida i Pablo. När vi är klara med förbättringen kan du använda Pablo som vanligt. Detta kommer att ske den 13 november. Den tillfälliga sidan fungerar bara några dagar. På sidan finns länkar till Posten.se. Här finner du viktig information. Informationen handlar om ditt arbete med Posten. Om du trycker på knappen Posten.se i Pablo kommer du till en sida som heter Spåra brev & paket. Titta på bilden ovanför. Om du trycker på någon av knapparna Postnummer och Kundsynpunkt kommer du direkt in till respektive sida. Titta på bilden ovanför.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Den eländiga elen. En studie om att utforma information om elförbrukning på webben. med syfte att öka medvetenheten hos unga vuxna

Den eländiga elen. En studie om att utforma information om elförbrukning på webben. med syfte att öka medvetenheten hos unga vuxna Den eländiga elen En studie om att utforma information om elförbrukning på webben med syfte att öka medvetenheten hos unga vuxna Isabelle Willén Examensarbete i informationsdesign med inriktning textdesign,

Läs mer

Ebba Strandberg RAPPORT

Ebba Strandberg RAPPORT RAPPORT 8/12 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... s. 3 Metod... s. 4 Verksamhetens historia... s. 6 Verksamheten i dag... s. 6 Min handledare...s.10 Mina uppgifter... s. 10 Kontakter... s. 10 Kunskaper

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Webbredaktörens ABC. Av Fredrik Wackå www.wpr.se

Webbredaktörens ABC. Av Fredrik Wackå www.wpr.se Webbredaktörens ABC Av Fredrik Wackå www.wpr.se 2 Bra innehåll ger bra RESULTAT Det du skriver avgör hur väl er webbplats eller ert intranät lyckas. Enstaka ordval kan innebära att informationen når fram.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Klarspråk. Skrivhjälp för myndigheter och offentliga organisationer

Klarspråk. Skrivhjälp för myndigheter och offentliga organisationer Klarspråk Skrivhjälp för myndigheter och offentliga organisationer Innehållsförteckning Förord 1 Så här fungerar häftet 2 Exempel och förklaringar 2 Andra hjälpmedel kompletterar 2 Vad är klarspråk och

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

En fallstudie på den interna kommunikationen på ZyXEL Göteborgskontoret

En fallstudie på den interna kommunikationen på ZyXEL Göteborgskontoret MKV C/HT06 Handledare: Bodil Eriksson Högskolan Dalarna Institutionen för kultur, media och data C-uppsats av Vincent de Deugd Intern Kommunikation En fallstudie på den interna kommunikationen på ZyXEL

Läs mer

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen.

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen. Vårt webbverktyg Klicka här för att få en kort introduktion av Victoria Sjöström om hur webbplatserna i fub.se fungerar! http://youtu.be/gtjtjz-votk Kognitiv tillgänglighet och utvecklingsstörning Utvecklingsstörning

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy

Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy Lise Lehto Examensarbete Företagsekonomi Lise Lehto 2011 Lise Lehto EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer