Ronny Berggren Textdesign ITE Yrkesorientering på. Posten Retail. Ombudsstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ronny Berggren rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08. Yrkesorientering på. Posten Retail. Ombudsstöd"

Transkript

1 Textdesign ITE Yrkesorientering på Posten Retail Ombudsstöd 1

2 Posten Retail Ombudsstöd Inledning Jag har gjort min yrkesorientering på Posten Retail som är en avdelning inom Posten som arbetar mot alla postombud ute i Sverige. På Posten Retail finns fyra olika enheter. Affärsutveckling, Retailområden, Ombudsstöd och Försäljning/Kampanjer. Eftersom jag arbetade tillsammans med kommunikatör Marie Bülow blev jag också en del av hennes enhet Ombudsstöd. Enheten består totalt av 28 medarbetare. Posten Retail Organisation Sveriges privatpersoners postkontor. Men det är givetvis fortfarande Posten som sköter allt innan ett paket eller brev kommer till ett ombud. En mycket viktig del för att samarbetet mellan ombudet och Posten ska bli bra är att kommunikation och information fungerar väl. Posten Retail Ombudsstöd använder olika metoder för att informera och kommunicera med ombuden. Dessa har jag fått en bra inblick över under min yrkesorientering. Retail betyder detaljhandel och det är precis vad det handlar om på Posten Retail. När Posten stängde Postkontoren flyttades många av Postens tjänster till mataffärer, kiosker och liknade. I dag är det ICA, Coop och Axfood som är Varje ombud är utrustat med en dator med ett datasystem som kallas för Pablo (Postens Applikation för Brev och LOgistik) och alla försändelser som lämnas ut och lämnas in registreras i detta system. I detta system finns även ett verksamhetsstöd så att ombuden kan få stöd och information. Här kan ombuden läsa till sig det mesta. Denna plats i Pablo kallas för kompetensportalen. Här finns information som inte behöver uppdateras särskilt ofta. Om ombudet inte hittar det de söker har Posten Retail Ombudsstöd en support som ombudet kan ringa. När Posten Retail vill informera om något nytt och viktig skickar de ut ett så kallat infoblad via Pablo. Infobladen är oftast korta med ett en tydlig uppmaning till ombuden. Till exempel kan det handla om att Posten måste uppdatera Pablo under en viss tidsperiod och under den tiden hänvisas de till en tillfällig lösning. Infobladen är till skillnad mot informationen i kompetensportalen utrustade med ett bästföredatum. 2 3

3 Så fick jag tag på praktik Eftersom jag är anställd inom Posten har jag tillgång till platsannonser i Posten. Jag sökte ett jobb som kommunikatör på Posten Retail Ombudsstöd. Jag fick komma på intervju. Det beslutades ungefär samtidigt att Posten fryst alla rekryteringar. Så tjänsten som jag sökt kunde inte tillsättas. Men efter min intervju kändes det som att Posten Retail skulle vara en bra plats för min praktik. Så jag ringde chefen för Posten Retail Ombudsstöd Leena Pajunen (det var även hon som ansvarade för rekryteringen av tjänsten som kommunikatör) och frågade om jag kunde göra min praktik hos dem. Efter visst övervägande fick jag klartecken. Handledare Jag har haft två handledare. Dels chefen för Posten Retail Ombudsstöd Leena Pajunen och dels kommunikatören på Posten Retail Ombudsstöd Marie Bülow. Jag har följt Marie Bülow i hennes dagliga arbete. Hon ansvarar för publicering av information som ska ut till ombuden. Alla som arbetar på Posten Retail skriver sina egna texter om det är något speciellt de vill få ut till ombuden. Detta skickas till ombuden via Marie Bülow som kontrollerar att allt ser bra ut. Hon tilldelade texter till mig som behövde förbättras. Marie Bülow har även mycket kontakt med andra kommunikatörer inom Posten. Dessa träffas regelbundet för att diskutera kommunikativa insatser och informerar varandra om det hänt något som är värt att veta. Jag medverkade vid dessa möten. Program man arbetar i På Posten Retail sitter man i ett öppet kontorslandskap i grupperingar fyra och fyra med blicken mot samma mitt. På Posten Retail sker allt arbete i Office 2003 i PC-miljö. Word, Exel och PowerPoint används flitigt. Min handledare har även Photoshop eftersom hon publicerar mycket bilder. Eftersom man inte gör så mycket trycksaker på Posten Retail är inte behovet jättestort för något mer avancerat layoutprogram som Indesign. Trycksaker sköts via Postens inhouse-byrå. Där arbetar man med Adobe CS5. I dagsläget använder Posten publiceringsverktyget Tridion. Man byter till SharePoint 2010 under Behovet är stort för en uppgradering av Office till en nyare utgåva, speciellt eftersom SharePoint 2010 är integrerat med Office. Rekommendationen är att man har Office 2007 eller senare. Material till rapporten Jag har haft möten med flera olika personer som beskrivit deras yrkesroll och vilka arbetsuppgifter de har. Jag har använt papper och penna för att dokumentera det viktigaste. De flesta som arbetar på Posten Retail har lång karriär inom Posten. Många har tidigare varit chefer inom Posten på olika nivåer eller har arbetat på Posten kundtjänst. Gemensamt för alla att de kan Posten och Postens tjänster väldigt bra. Så de har inte varit något problem att få tag i information. De har alltid funnits någon att fråga. Om den jag frågat inte kunnat svara har de oftast bra koll på vem som kan svara på min fråga. På detta sätt har jag slussats runt och träffat medarbetare på flera olika avdelningar. Detta är mycket gynnsamt då mitt mål är att bli anställd på en avdelning som arbetar med information och kommunikation inom Posten. Jag har redan byggt ett nätverk som kommer att vara viktigt om en anställning här blir verklighet. Det finns även mycket skrifligt material att tillgå via Postens intranät. 4 5

4 Tvådelad yrkesorientering Man kan dela upp min praktik i två delar. Den första delen har bestått av möten, seminarier och studiebesök. Detta har gett mig en bra inblick i hur Postens organisation är uppbyggd i stort men även hur Posten Retail arbetar på sin avdelning. Den andra delen har bestått av praktiska uppgifter. Dessa har mestadels kommit från min handledare Marie Bülow, men även från andra inom Posten Retail som inte arbetar som kommunikatörer men behövt hjälp med sina texter. Vissa texter har varit lätta att skriva vissa har varit riktigt svåra eftersom det har berört ämnen som kräver mycket förkunskaper. Möten, seminarier och studiebesök I denna kategori är det främst tre händelser som är speciellt intressanta. Det första var när jag fick följa med till Microsoft för att närvara vid ett seminarium om postens nya intranät SharePoint 2010(Akalla, ). Det mest intressanta var att fokus låg på att bygga ett socialt intranät som bygger på fyra kategorier. Publicering, personligt, kunskapsdelning och samarbete. Ett av målen med SharePoint 2010 är att det ska bli lättare att hitta andra kompetenser hos medarbetare i organisationen. Det var intressant att se vilka faktorer som spelar in när man bygger ett nytt intranät. Den andra intressanta delen var när jag följde med Ove Eriksson vars uppgift är att säkerställa att ombuden gör ett bra arbete med Posten. Han är teamchef över 13 stycken ombudansvariga. Vi besökte två butiker. Ove Eriksson hade en checklista för att säkerställa att ICA sköter Posten på ett bra sätt. Ove gick igenom hur butikerna lyckats med sitt arbete, hur de placerar ut skyltar, kundpinnar och liknade för att marknadsföra Posten. Ove visade även siffror på försäljning av Postens produkter och tjänster. Intressant är att de båda butikerna utstrålar två helt olika inställningar till att arbeta med Posten. Min hypotes efter dessa två besök är att ju mindre konkurrens en butik har av andra butiker i samma branch desto mindre villiga är de att se hur Posten kan locka kunder till deras butik. Jag hade ett möte med Anna Holst, chef för Postens Inhouse-byrå, där hon berättade om hur de tillverkar olika trycksaker som alla inom Posten kan beställa. Det kan röra sig om små foldrars som brevbäraren vill dela ut till alla villaägare på sitt distrikt. Exempelvis upplysningar om att det är villaägaren som ansvarar för att skotta bort snön vid sin egen brevlåda. Då vänder sig brevbärarkontoret till Inhousebyrån som har ett program, Mallis, där allt material för trycksaker finns. Brevbärarkontoret kan lägga beställningen på vad de vill ha via ett program online. Inhouse-byrån kan lätt hantera beställningen på detta sätt. Beställarna betalar bara frakten. Vi diskuterar även om det finns möjlighet för mig att göra mitt examensarbete här. Eftersom de på Inhouse-byrån både arbetar med att skriva och göra layout skulle det passa bra, och att de arbetar i Adobe CS5-programmen. Det gäller bara att komma på något lämpligt att arbeta med. Ett exempel kunde vara informatonen till nyanställda. Eftersom jag har ett långt förflutet som brevbärare vet jag att informationen till just nyanställda brevbärare kan vara bristfällig. Jag har själv aldrig sett att det finns något informationsmaterial inom detta ämne. Jag deltog vid ett möte om nya Posten.se. Mycket intressant att se hur arbetet med att ta fram den nya webbplatsen växt fram. Speciellt intressant var att se att de använt metoder som vi lärt oss i skolan. Till exempel vid utprovningar använde de ögonrörelsekameror för att se hur användarna söker av sidorna. Hur själva sidan ser ut får jag inte beskriva eftersom det bara är offentligt internt inom Posten. 6 7

5 Uppgifter jag utfört I min intervju för jobbet som kommunikatör berättade jag om kursen lättläst. Detta tyckte min handledare Leena Pajunen var mycket intressant. De praktiska uppgifterna under praktiken bestod därav av att skriva lättlästa texter utifrån infoblad som finns i Pablo (ombudens verksamhetsstöd) och även att föreläsa om lättlästa texter för medarbetarna på Posten Retail och även redaktörer på andra avdelningar vid tre tillfällen. Maria Sundin menar vidare att frasanpassat radfall hjälper ovana läsare att hitta till en ny rad (sid 61, 2007). Sundin menar att rejäla radavstånd underlättar för ovana läsare att ta till sig en text. Rekommendationen är 1,5 eller 2 (sid 137, 2007). Till sist menar Sundin att tilltalet påverkar läsaren. Genom att skriva direkt till läsaren känner sig läsaren synlig och läsaren får en känsla av att jag som skribent riktar mig till henne/honom (sid, 91, 2007). Föreläsning om lättläst Jag får i uppdrag av min handledare Leena Pajunen att hålla en föreläsning om lättläst. Jag arbetar fram punkter som jag tycker är de mest relevanta. Eftersom jag endast har 15 minuter på mig kan jag bara ta med det allra viktigaste. Efter att ha genomfört föreläsningen väcks ett intresse hos några fler medarbetare. Jag blir inbokad för ytterligare två föreläsningar. Se bilaga 1 för mitt talmanus samt bilaga 3 för Powerpoint-presentation ( skickas som separat bifogad fil tillsammans med rapporten). Allt som jag berättar hämtar jag från Maria Sundins Lättläst - Så funkar det. Infoblad i lättläst En av Posten Retails kanaler för att informera ombuden är de så kallade infobladen. Dessa är redan idag relativt lättlästa. Men de är inte skrivna enligt de regler som finns för lättläst. Jag får i uppdrag att omarbeta befintliga infoblad till ett lättläst infoblad. Grepp som jag använt är aktiva verb, frasanpassat radfall, dubbelt radavstånd och personligt tilltal när jag formulerat om infobladen. se bilaga 2. Enligt Maria Sundin ska man använda aktiva verb för att skänka texten en trevligare ton och så kan inte skribenten gömma sig bakom en passiv formulering. Man måste kunna ämnet bättre för att skriva aktivt. Då blir det lättare för läsaren att läsa texten (sid 111, 2007). 8 9

6 Slutord Källförteckning Jag lyckades pricka in en bra period att praktisera på Posten Retail. Förutom att det var mycket intressant att se hur Posten Retail arbetar med sin kommunikation mot ombuden pågick två stora arbeten centralt inom Posten som i allra högsta grad har med information och kommunikation att göra. Införandet av ett nytt intranät för Posten och lansering av nya Posten.se. Tyvärr är detta fortfarande hemlig så jag kan inte skriva mer än att Posten kommer att lansera en ny webbplats. Inom båda dessa arbeten har jag fått bra inblick i vad de kommer att innebära för alla som på något sätt har med Posten att göra. Oavsett om jag är anställd eller kund. Det absolut svåraste i arbetet som kommunikatör på Posten Retail är att sätta sig in i en så stor organisation som Posten är. Att förstå hur allt hänger ihop. Att få kännedom om alla rutiner och tjänster hos ombuden tar tid. Att skaffa sig kunskap är en förutsättning för att göra ett bra arbete som kommunikatör. Jag har fått insikt om att alla är beroende av varandra för att det ska fungera på Posten Retail. Det finns alltid någon som vet lösningen på ett problem även om det inte är den första man vänder sig till. Av de uppgifter som jag blev tilldelad var det flertalet som krävde att jag sökte mer information från andra medarbetare. Det är svårt att säga vad jag saknar med vår utbildning. Mycket av den kunskap som behövs för att klarar arbetet som kommunikatör på Posten Retail och inom andra organisationer är kunskap om just organisationen i detta fall Posten. Detta är självklart ingen kunskap man lär sig på Textdesignprogrammet. Men det är givetvis mycket som jag känt att jag lärt mig i skolan som jag direkt kunnat applicera under yrkesorienteringen. Man ser ganska snabbt förbättringspunkter man kunde genomföra på informationsmaterial i både läslighet och läsbarhet. Att infobladen som Posten skickar ut till ombuden har alldeles för långa rader var något som jag påpekade tidigt under min yrkesorientering. Men det ska också poängteras att Posten ligger lång fram i sitt informations och kommunikationsarbete, så mycket av min kunskap som jag lärt mig i skolan är kunskap som Posten redan använder. Litteratur Lättläst, Maria Sundin, Jure Förlag, Seminarier och samtal Portaler i Share Point 2010 och SharePoint Online Seminarium 29 November. Microsoft, Akalla. Handledning av Marie Bülow till och med Handledning av Leena Pajunen, Chef på Posten Retail, till och med Möte med Anna Holst, Chef Posten Inhouse-byrå, Ove Eriksson, Teamchef för ombudsansvariga i Örebro, Övriga medarbetare vid Posten Retail under yrkesorienteringen. Bildkällor Bild på förstasida fick jag av Lena Ekelund Pledger, konceptansvarig Posten Retail, Annette Rihagen Power Point Presentation Posten Retails organisation Bilagor Bilaga 1 - Talmanus för lättläst. Bilaga 2 - Postens Infoblad till ombud, två versioner. Bilaga 3 - PowerPoint-presentation, bifogas i separat fil. Bilaga 4 - Kontaktuppgifter till min handledare

7 Bilaga 1 Talmanus för föreläsning om Lättläst Bilaga 1 Talmanus för föreläsning om Lättläst Bakgrund Nästan 2 miljoner svenskar har stora läsproblem. ¼ av alla vuxna klarar inte kraven som ställs på en elev i årskurs 9 för läsning. Dessa kan inte läsa en tidningsartikel med full förståelse. Det klarar av texter som tv-tablå, fotbollsresultat och enklare notiser. Vad leder detta till? Att denna målgrupp får väldigt svårt att ta del av information. Och det är mycket info som kommer i skriftlig form Myndigheter, banker, försäkringsbolag med mera. Av dessa är de flesta inte medvetna om att de har läsproblem. Orsak till detta: - De inser inte att det är skillnad mellan läsförmåga och läsförståelse. Eftersom som de kan tolka bokstäverna till ord anser de sig inte ha något problem - De läser bara texter som de klarar av att läsa. Tre olika målgrupper av läsproblem Läslighet (det yttre) Teckensnitt använd ett så vanligt teckensnitt som möjligt. Times new roman för utskrift och Verdana för skärm. Teckenstorlek punkter Radlängd tecken. Anledningen är att många läsare har svårt att hitta tillbaka från högerkanten till vänsterkanten om raderna blir för långa. Störst problem på webben. Radavstånd 1,5-2. detta skänker mycket luft kring raderna. Läsbarhet (innehållet) Verb Slösa med verb. Substantiv gör en text tung eftersom de är den ordklass som innehåller mest information. Dyslektiker problem att avkoda orden Nysvenskar problem med språkförståelsen Psykiska funktionshinder svårt att koncentrera sig För att dessa ska få det lättare att läsa. Har man tagit fram något som kallas Lättläst. Inom informationsdesign pratar man mycket om Läslighet och läsbarhet. Vet ni vad det är för skillnad mellan dessa? Aktiva verb skänker texten en trevligare ton. Tala om vem som gör vad. Undvikas blir undviker. I en passiv text kan skribenten gömma sig bakom passiva formuleringar. I en aktiv text måste skribenten ta reda på vem som gör vad. Med andra ord: du måste kunna ämnet bättre om du skriver aktivt. Frasanpassat radfall Man skriver med korta rader och alltid börjar en ny mening med ny rad. Det frasanpassade radfallet gör att tex

8 Bilaga ITE Talmanus INL1 för föreläsning om Lättläst Ursprungligt infoblad Info från Posten Bilaga 2 ten ser mer luftig ut och blir mer lättillgänglig. De är inte alla som uppskattar detta. Ofta gillar inte dyslektiker det. De som uppskattar det har problem med läsrytmen och att dela upp orden i fraser. Information till Postombud Nr 17 Förutsätt inte att läsaren har förkunskaper Man får inte ta för givet att läsaren kan en massa. Alla vet inte att PC är en dator eller att kapitalkonto är sätt att spara pengar. Detta leder till att texterna blir mer genomarbetade. Ställ hela tiden frågan, vet läsaren det. Ifall nej, förklara ordet. Ge exempel. Tilltalet Skriv direkt till läsaren. Du är det vanligaste. Undvik Detta kan tyckas självklart men det är extra viktigt när man skriver lättlästa texter. 17 Tillfällig lösning för åtkomst av Posten.se via Pablo Den 13 november får du en tillfällig sida med länkar till Posten.se, för att nå den information du kan behöva i ditt arbete. Sidan är gemensam för Postombud och Företagscenter. Det innebär för dig Om du trycker på knappen Posten.se i Pablo, kommer du till sidan med sökfunktionen Spåra brev & paket samt länkar. Se bilden nedan. Om du trycker på någon av knapparna o Postnummer o Kundsynpunkt kommer du direkt in till respektive sida. Ironi Kan lätt missuppfattas som en sanning Bildspråk Läsaren måste göra egna tolkningar. Den kognitiva belastningen blir onödigt hög. Ordspråk och liknande. Andra bullar. Som ett brevpå Posten. Varför gör vi denna lösning? Posten.se lanserar en ny webbplats. Det krävs en större systemändring i Pablo, innan du kan komma åt Posten.se som vanligt. Pablo kommer att uppgraderas i början av Då fungerar knapparna i Pablo som vanligt igen. Giltig endast utskriftsdagen 1(1)

9 Bilaga 2 Ronny Berggren Exempel på ett lättläst infoblad Bilaga 4 Kontaktuppgifter handledare Information till ombud nummer 17 Info från Posten Leena Pajunen Chef Posten Retail Ombudsstöd Tel Postens Huvudkontor Terminalvägen Solna Tillfällig lösning för Pablo Vi inom Posten arbetar med att förbättra Pablo. Därför kommer du att få en tillfällig sida i Pablo. När vi är klara med förbättringen kan du använda Pablo som vanligt. Detta kommer att ske den 13 november. Den tillfälliga sidan fungerar bara några dagar. På sidan finns länkar till Posten.se. Här finner du viktig information. Informationen handlar om ditt arbete med Posten. Om du trycker på knappen Posten.se i Pablo kommer du till en sida som heter Spåra brev & paket. Titta på bilden ovanför. Om du trycker på någon av knapparna Postnummer och Kundsynpunkt kommer du direkt in till respektive sida. Titta på bilden ovanför.

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Handledning för eklara

Handledning för eklara 2014-04-04 Handledning för eklara Innehåll Tekniska krav... 2 Användarkonto i eklara... 2 Att söka bidrag hos Forte... 3 Anvisningar för ansökan... 3 Ansökansformuläret... 3 Elektroniska bilagor till ansökan...

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Google Apps till Office 365 för företag

Google Apps till Office 365 för företag Google Apps till Office 365 för företag Uppgradera Office 365 för företag ser annorlunda ut än Google Apps, så när du loggar in visas den här vyn som hjälper dig att komma igång. Efter de första veckorna

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011

Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011 Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011 Lizette Nilsson 2012-05-07 Idag Kort om vår datormiljö Vanliga orsaker till problem Låt MS Word göra jobbet åt dig - Formatmallar

Läs mer

Hur vet vi att något är begripligt?

Hur vet vi att något är begripligt? Hur vet vi att något är begripligt? Håkan Eftring Certec, Lunds Tekniska Högskola Hur vet vi att något är begripligt? Svårt, men vi kan: Fråga personen Testa personen Kontrollera informationen Kontrollera

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg PowerPoint Grunder /Fredrik Wiberg Detta dokument beskriver grunderna i vad man skall tänka på när man skapar en presentation, och grundläggande steg för att skapa ett PowerPoint-dokument. Att skapa en

Läs mer

SRG Company Tools SKALL

SRG Company Tools SKALL SRG Company Tools Robert Bengtsson augusti 2015 Det här dokumentet beskriver vilka programvaror och/eller webbtjänster skall eller bör finnas i din dator och din telefon. Vi berättar också vad du bör kunna

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

Guide till Elektronisk Följesedel

Guide till Elektronisk Följesedel Guide till Elektronisk Följesedel Sid 1 Beskrivning av Elektronisk Följesedel Elektronisk följesedel är till för dig som skickar brev eller andra försändelser och betalar via faktura. Genom detta verktyg

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Kom igång med Disgen 6

Kom igång med Disgen 6 Kom igång med Disgen 6 Gör en antavla med bilder. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.se www.kj2.se/dskimd Läs mer om 10. Antavla med foton 11. Säkerhetskopiering Kontrollera Disgens uppgifter

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

POWER POINT FÖRDJUPNING

POWER POINT FÖRDJUPNING POWER POINT 010 FÖRDJUPNING Microsoft PowerPoint 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Teman Del 1 Skapa presentation med tema...7 Välja tema...8 Redigera

Läs mer

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning Whitepaper Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En steg-för-steg guide 2 Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En ny tjänst eller verktyg gör inte

Läs mer

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 BIMA11 (PU 1) HT 2009 Summary Total number of answers 18 Filter no Group by question no Professional development Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 Lunds Universitet, Höstterminen 2009

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Paket Brev. Kontorsservice Vaktmästeri och repro Serviceförvaltningen

Paket Brev. Kontorsservice Vaktmästeri och repro Serviceförvaltningen Paket Brev Kontorsservice Vaktmästeri och repro Serviceförvaltningen Repro kommer från ordet reproduktion som enligt uppslagsboken betyder: mångfaldigande, av tryck, återgivande och det är just det vi

Läs mer

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund! 137 000 medlemmar! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer! Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden! Förhandling och förhandlingsstöd! Rådgivning

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

NYCKELN DIÖS INTRANÄT

NYCKELN DIÖS INTRANÄT NYCKELN DIÖS INTRANÄT I designen av intranätet har fokus varit att hålla information relevant och personlig med en ambition om att all information ska riktas mot målgrupper och alltid finnas tillgänglig

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida SUPPORT I PDF FORMAT Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida 8 Lathund CSF Färginställningar i Adobe CS För att få rätt färginställningar i Adobe CS är det enklast

Läs mer

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30 Snabbguide 1/13 Snabbguide Välkommen! Web Apps är en nyhet i Microsoft SharePoint Online, som ingår i Microsoft Office 365. Web Apps är bantade versioner av Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel och

Läs mer

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE Som absolut nybörjare i programmering och utan att ha några handledarpass: Mycket tufft, låg bokstavligen talat i fosterställning varannan vecka... Den gav en bra grund till fortsatta egenstudier i C++.

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd 1 Petter Kolseth Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi pkl@du.se och nsieme consulting, Norra Järnvägsgatan 7 petter@nsieme.se 79135

Läs mer

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt!

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! 1 (5) Vad är det? Om du saknar den formella grundläggande behörigheten, dvs. du har t.ex. inte ett slutbetyg

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

O365 Program via portal.office.com

O365 Program via portal.office.com O365 Program via portal.office.com 1 2 Program: E-post Funktion: hantera e-post i O365 Bra att veta: Här kan du skapa och hantera alternativt medverka i arbetsgrupper som du är inbjuden till i O365 (SLS,

Läs mer

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre separata delar på fem olika företag. Dessa tre delar har jag

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Rapport. Framtidsjobb i staten 2011-2016

Rapport. Framtidsjobb i staten 2011-2016 Heléne Savio Konsult, rådgivare & coach sen 10 år tillbaka Arbetar med individ- och grupputveckling Erfarenhet av rekrytering ST Karriärcoach Gift med Roberto Två barn Bor i Sollentuna Rapport Framtidsjobb

Läs mer

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Vägga Vuxenutbildning ITiS-projekt Väggaskolan Vårterminen 2002 Karlshamn Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Författare Lotta Holmgren Karin Svensson Ove Svensson Handledare

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Version April 2015 TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Tryckguide De riktlinjer och råd som vi listar i guiden kan hjälpa dig att spara både arbete och tid. Vi ger dig information om hur du bäst anpassar

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden

SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden SKRIVHANDLEDNING Klarspråk på Kronofogden Innehåll Varför klarspråk?... 3 Utgå från läsaren... 4 Börja med det viktigaste... 6 Strukturera din text... 7 Tänk på tonen... 9 Tala till läsaren... 11 Skriv

Läs mer

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Skapat av Petra Karlsson Datum: 2015-04-07 Syfte: Det här dokumentet innehåller instruktioner steg för steg hur du hanterar din inloggning kring vårt

Läs mer