Beslut - Mentorsprogram för utländska ingenjörer - Ingenjörsresurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut - Mentorsprogram för utländska ingenjörer - Ingenjörsresurs"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2012/307-UAN-679 Göran Thunberg - tifgt01 E-post: Kopia till Ylva Wretås, strateg stadsledningskontoret Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut - Mentorsprogram för utländska ingenjörer - Ingenjörsresurs Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner projektets slutrapport Ingenjörresurs slutrapport daterad den 25 november 2013 i sin helhet. 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ett genomförande av projektet Plattform för utländska ingenjörer Ingenjörsresurs ej genomförs under 2014, ej heller delar av projektet. Ärendebeskrivning VästeråsAlliansen har inkommit med ett initiativ angående mentorsprogram för utländska ingenjörer. VästeråsAlliansen anser att det är viktigt att ta vara på den kompetens som våra medborgare har. Man tycker även att det är viktigt att människor med utländsk bakgrund ska integreras i samhället och leva under samma förutsättningar som alla medborgare i Västerås. Med anledning av den mängd människor som anländer till Sverige och Västerås vill VästeråsAlliansen ta tillvara den tekniska kompetens som många av dessa människor besitter. VästeråsAlliansen föreslår att ett mentorsprogram startas som vänder sig till utländska ingenjörer och tekniker i Västerås som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Utredning har visat att det kan vara svårt att hitta målgruppen. Utifrån beslut taget av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 11 december 2012 har beställarverksamheten anställt en person för att identifiera, kartlägga och ge förslag till en plattform för att slussa människor med ingenjörs- eller teknikerbakgrund till rätt ställe för att deras utbildningsbakgrund ska komma till sin rätt och därmed bidra till regionens kompetensförsörjning. Projekttiden pågår till den 31 december Beställarverksamheten bedömer att det inte är möjligt att genomföra igångsättandet av en Plattform för utländska ingenjörer för närvarande, på grund av de i tjänsteskrivelsen daterad den 5 november 2013 angivna förutsättningarna. Projektledaren återgår också vid årsskiftet 2013/2014 till sin tjänst på Arbetsförmedlingen. Det går heller inte för närvarande att genomföra någon av delarna i den förslagna plattformen därför att ett genomförande kräver samverkan med Arbetsförmedlingen på varje del. Skickad av: Carin Miehling - an979

2 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2012/307-UAN-679 Bilagor Plattform för utländska ingenjörer Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 6 november 2013 ( ) Ingenjörsresurs - slutrapport

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2012/307-UAN-679 Göran Thunberg - tifgt01 E-post: Kopia till Ylva Wretås, strateg, stadsledningskontoret Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut - Plattform för utländska ingenjörer - Ingenjörsresurs Förslag till beslut: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ett genomförande av projektet Plattform för utländska ingenjörer Ingenjörsresurs ej genomförs under Ärendebeskrivning VästeråsAlliansen har inkommit med ett initiativ angående mentorsprogram för utländska ingenjörer. VästeråsAlliansen anser att det är viktigt att ta vara på den kompetens som våra medborgare har. Man tycker även att det är viktigt att människor med utländsk bakgrund ska integreras i samhället och leva under samma förutsättningar som alla medborgare i Västerås. Med anledning av den mängd människor som anländer till Sverige och Västerås vill VästeråsAlliansen ta tillvara den tekniska kompetens som många av dessa människor besitter. VästeråsAlliansen föreslår att ett mentorsprogram startas som vänder sig till utländska ingenjörer och tekniker i Västerås som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Utredning har visat att det kan vara svårt att hitta målgruppen. Utifrån beslut taget av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 11 december 2012 har beställarverksamheten anställt en person för att identifiera, kartlägga och ge förslag till en plattform för att slussa människor med ingenjörs- eller teknikerbakgrund till rätt ställe för att deras utbildningsbakgrund ska komma till sin rätt och därmed bidra till regionens kompetensförsörjning. Projekttiden pågår till den 31 december Beställarverksamheten bedömer att det inte är möjligt att genomföra igångsättandet av en Plattform för utländska ingenjörer för närvarande, på grund av de i tjänsteskrivelsen den 5 november 2013 angivna förutsättningarna. Bilagor Plattform för utländska ingenjörer Skickad av: Carin Miehling - an979

4 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr:2012/307-UAN-679 Göran Thunberg Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ylva Wretås, strateg, stadsledningskontoret Plattform för utländska ingenjörer - Ingenjörsresurs Ärendebeskrivning VästeråsAlliansen har inkommit med ett initiativ angående mentorsprogram för utländska ingenjörer. VästeråsAlliansen anser att det är viktigt att ta vara på den kompetens som våra medborgare har. Man tycker även att det är viktigt att människor med utländsk bakgrund ska integreras i samhället och leva under samma förutsättningar som alla medborgare i Västerås. Med anledning av den mängd människor som anländer till Sverige och Västerås vill VästeråsAlliansen ta tillvara den tekniska kompetens som många av dessa människor besitter. VästeråsAlliansen föreslår att ett mentorsprogram startas som vänder sig till utländska ingenjörer och tekniker i Västerås som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Utredning har visat att det kan vara svårt att hitta målgruppen. Utifrån beslut taget i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 11 december 2012 har beställarverksamheten anställt en person för att identifiera, kartlägga och ge förslag till en plattform för att slussa människor med ingenjörs- eller teknikerbakgrund till rätt ställe för att deras utbildningsbakgrund ska komma till sin rätt och därmed bidra till regionens kompetensförsörjning. Delrapporten Ingenjörsresurs är ett projekt för att kartlägga förekomsten av ingenjörer och tekniker i Västerås, med utländsk bakgrund vilka trots utbildning inte funnit arbete på den svenska arbetsmarknaden. Projekttiden startade den 17 juni och pågår till den 31 december Målet med projektet har varit i första hand kartlägga förekomsten av målgruppen i Västerås samt att kartlägga deras behov. Utifrån förekomst, skapa ett förslag till en plattform för att slussa dessa till rätt plats där deras utbildning och erfarenhet kommer att vara till nytta för både individen och samhället. Metoden har varit att kontakta Arbetsförmedling, Vuxenutbildningscentrum, alla SFI-skolor,

5 VÄSTERÅS STAD 2 föreningar, Mälardalenshögskola, aktörer som samarbetar med Arbetsförmedlingen som t.ex Eductus, Miroi mfl. Sammanfattning Hur många ingenjörer och tekniker har hittats? Totalt har det genomförts 49 kartläggningssamtal med 43 ingenjörer, 1 arkitekt, 5 tekniker. Bland de 43 ingenjörerna har 2 fått jobb och 3 har inte dokument med sig. Från de 5 teknikerna har 2 inga dokument. De flesta är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Några studerar svenska på olika nivåer eller kurser på högskolan. 5 ingenjörer har arbete inom en annan bransch medan resten är arbetssökande. De är från 13 olika länder (Irak, Iran, Syrien, Indien, Pakistan, Ryssland, Armenien, Bulgarien, Bosnien, Serbien, Egypten, Burundi, Italien). I gruppen finns: 7 byggingenjörer, 9 maskiningenjörer, 2 elingenjörer, 1 VVS-ingenjör, 1 miljöingenjör, 5 dataingenjörer, 3 flygingenjörer. Bland de besök som gjorts hos andra projekt på området kan nämnas flera framgångsfaktorer, t ex att hjälpa individen hela vägen, kombination av svenskundervisning med kurser på KTH/Mdh utan att formell behörighet i svenska krävs. Förslag till plattform Utifrån att individerna har olika grad av stödbehov så skapas tre moduler där en del individer behöver alla tre moduler medan andra behöver två och en del bara den sista av modulerna. Ingenjören kallas till första möte där personal från, Svenska För Invandrare, VuxenUtbildningsCentrum, ArbetsFörmedlingen och MälarDalens Högskola medverkar, där de informeras om ingången till matchning, verksamhet och mentorsprogrammet eller studier på MDH. Individens förkunskaper och intresse styr den fortsatta vägen in i plattformen, och kan följa två spår: Vissa slussas in i en studieform som kombinerar svenska som andraspråk och högskolekurser på Mälardalens högskola (överenskommelse träffas med högskolan om samverkan enligt KTH modell). Under hela studietiden skall vägledning finnas för varje individ. Vissa slussas till en matchningsverksamhet som är kombinerad med ett mentorsprogram. Matchning verksamheten innehåller tre moduler där en del individer behöver alla tre moduler medan andra behöver två och en del bara den sista av modulerna. Mentorsprogrammet sker i samverkan med Sveriges Ingenjörer. Dessa båda delar föregås av ett rekryteringsförfarande.

6 VÄSTERÅS STAD 3 Beställarverksamhetens bedömning och förslag Projektförslaget är prövat i andra kommuner och har fungerat väl. En förutsättning för ett genomförande är att Arbetsförmedlingen anvisar dessa personer i program under projektperioden, detta beror på att individerna måste ha en ersättning för sin försörjning via aktivitetsstöd eller liknande, samt vara försäkrade på arbetsplatserna. För närvarande finns inte den möjligheten, därför att Arbetsförmedlingens riktlinjer nu är att man enbart kan anvisa personer som finns i deras garantier och det gör inte dessa personer, och kan således inte anvisas till projektet från Arbetsförmedlingen. Det finns också kostnader i detta som vi inte har några avsatta medel till. Kostnaden uppskattas till ca 1,5 miljoner kronor för projektet under Pengar för ett genomförande skulle endast kunna inhämtas genom en omprioritering av vissa poster i arbetsmarknadsbudgeten och berör då AMA Arbetsmarknad. Detta får givetvis återverkningar i AMA:s verksamheter. Omprioriteringen bör inte belasta ungdomsinsatserna. Om beslut om genomförande trots ovanstående fattas, bör projektet startas enligt ovanstående förslag redan 1 januari 2014 med att anställa projektledare och projektassistent.

7 Sazan Hussein - projektledare

8 Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdraget Mål Tidplan Genomförande: Hitta ingenjörer och tekniker i Västerås med utländsk bakgrund....3 a. Kontakt med Arbetsförmedlingen b. Kontakt med Vuxenutbildningscentrum och SFI skolor.. 4 c. Kontakt med föreningar...4 d. Kontakt med Mälardalens högskola e. Kontakt med aktörer som samarbetar med Arbetsförmedlingen Kontakt med projekt som arbetar med samma målgrupp....5 a. Projektet Nationell Matchning i Stockholm.. 5 b. SFINX - Intensiv svenska för ingenjörer i Stockholm....6 c. Projektet Search Engineer i Eskilstuna.. 9 d. Uti-Utländska tekniker och ingenjörer i Göteborg....9 e. Projektet VILL-KAN-SKA i Göteborg f. Ingenjörsmentorsprogram i Stockholm Kartläggning av marknadens behov Undersökningsblankett Resultat Projektdeltagare: Utbildning Validering Mer fakta Sammanfattning av behov enligt deltagarna Projektens samlade framgångsfaktorer Slutsats Förslag till plattform Förslag till matchningsprogram Samarbetspartner för förlaget till plattform.27 5 Länkar. 27 1

9 INGENJÖRRESURS SLUTRAPPORT IngenjörResurs är ett projekt för att kartlägga förekomsten av ingenjörer och tekniker i Västerås med utländsk bakgrund vilka trots utbildning inte funnit lämpligt arbete på den svenska arbetsmarknaden. 1 INLEDNING Syftet med denna kartläggning är att hjälpa utländska ingenjörer och tekniker att hitta lämpliga arbeten på den svenska arbetsmarknaden. Jag uttrycker förhoppningen att mitt arbete kan bidra till en framgångsrik vägledning som kan hjälpa målgruppen. Det engagemang och intresse hos alla deltagare, som jag träffat och intervjuat i projektet har varit inspirerande för mig. Intresset att hitta lösning på ett problem, som jag själv har haft, har gett mig en otrolig drivkraft. Jag - Sazan Hussein som av uppdragsgivaren Västerås Stad fått förtroendet att arbeta som projektledare i IngenjörResurs har ursprung i Irak, där jag utbildade mig till högskoleingenjör i Elteknik. Jag har bott och arbetat i Sverige under 13 år, som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Västerås. Under de 3 senaste åren har jag arbetat som arbetsförmedlare och coach på Folkuniversitetets EU projekt DinTur. 1.1 Uppdraget Uppdraget är att skapa ett förslag till en plattform för att slussa utländska ingenjörer och tekniker till rätt arbetsplats, där deras utbildning och erfarenhet kommer att vara till nytta för båda individen i fråga och samhället..2 Mål - Hjälpa ingenjörer och tekniker i Västerås med utländsk bakgrund att skaffa sig utförlig och användbar kunskap om den svenska arbetsmarknaden för att underlätta att skaffa arbeten inom teknikområdet. - Hjälpa företag att finna kompetenta ingenjörer och tekniker, som uppfyller företagens krav. 1.3 Tidplan Projektet pågår fr o m den 17 juni 2013 t o m den 31 december

10 2 Genomförande: Metoder: 2.1 Hitta ingenjörer och tekniker i Västerås med utländsk bakgrund och göra en noggrann kartläggning av deras utbildning och erfarenheter samt identifiera deras behov och förutsättningar för att skaffa arbeten motsvarande deras kompetenser. a) Kontakt med Arbetsförmedlingen Projektet startade med en informationsträff på Arbetsförmedlingen i Västerås den 19 juni

11 30 ingenjörer med utländsk bakgrund, som var inskrivna på Arbetsförmedlingen kallades till detta möte. Dessa ingenjörer har svenskt eller utländskt utbildningscertifikat. 13 personer deltog på mötet, 2 fick förhinder, medan resten inte hörde av sig. Under mötet fick ingenjörerna information om projektets syfte, mål och metoder. Ett stort antal relevanta frågor och funderingar kom fram under mötet. De flesta mötesdeltagare visade ett påtagligt intresse och ville boka tid för kartläggning. Ett antal potentiella projektdeltagare har kontaktat mig efteråt och visat intresse för att delta i projektet. b) Kontakt med Vuxenutbildningscentrum (VUC) och olika SFIskolor Kontakt med några ingenjörer som har varit på VUC för kartläggning. De har fått information om projektet via kontaktpersonen på VUC. Informationsträff med SFI-lärare på Växhuset (SFI för akademiker) den 22 augusti. Informationsträff med SFI-lärare på Lernia den 22 augusti. Informationsträff med SFI-lärare på Eductus den 30 augusti. c) Kontakt med föreningar Jag har fått information från Stadshuset om alla kultur- och socialföreningar som är registrerade på Västerås Stads hemsida. Ett mejl skickades ut den 30 juli 2013 till föreningarnas kontaktpersoner. Mejlet innehöll information om projektet och rekommendation om att sprida informationen till föreningarnas medlemmar så att de intresserade skulle kunna höra av sig till projektledaren. Jag har ännu inte fått något svar. Har skickat påminnelse i oktober. d) Kontakt med Mälardalens högskola (MDH) Jag har den 4 sep 2013 träffat Mikael Lindberg, central studievägledare på Mälardalens högskola. Det var ett informationsmöte om projektet. Mikael var väldigt intresserad av projektet och kommer att vidarebefordra informationen till andra studievägledare vid MDH. Mikael uppger att det 4

12 finns en grupp som studerar på masters- eller magisternivå inom området teknik och de behöver hjälp att hitta arbeten. MDH:s studievägledare kommer att lämna mina kontaktuppgifter till studenter, som är intresserade av projektet. e) Kontakt med aktörer som samarbetar med Arbetsförmedlingen Informationsträff med alla coacher på Kunskapskompaniet ägde rum den 13 september. Informationsträff med alla coacher på Miroi, den 13 september. Informationsträff med Matti Kuisma, verksamhetsledare på Folkuniversitet, den 23 september. Matti har informerat alla SFIlärare om projektet. 2.2 Kontakt med andra projekt som arbetar med samma målgrupp a) Projektet Nationell Matchning i Stockholm Jag besökte projektet Nationell Matchning i Stockholm den 10 juli och den 26 september Under studiebesöket träffade jag Helen Larsson, projektledare för projektet Nationell Matchning och Khaled Abdu, delprojektledare. Projektets bakgrund Projektet Nationell Matchning startade 2009 som ett lokalt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun. Syftet med projektet var att matcha utländska akademiker bl.a. ingenjörer och tekniker med arbetsgivare, som behöver sakkunnig kompetens. Projektet pågick i två år. Sedan dess har Nationell Matchning vuxit och samarbetat med flera partner. Från och med den 1 nov 2011 medfinansierar Europiska Social Fonden (ESF) projektet, som ska fortsätta till den 30 juni Syftet med projektet är att utveckla Arbetsförmedlingens och kommunernas arbetsmetoder så att man kan bättre matcha den kompetens som finns hos utländska akademiker med de behov som finns på arbetsmarknaden. Projektet är verksamt i tre städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. Städerna har nära samarbete med varandra och med projektet Korta Vägen, som ger support till arbetssökande utländska akademiker. 5

13 Målgruppen Utrikesfödda personer med utländsk akademisk utbildning och som inte har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Målgruppen ska vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och ha utlåtande från Högskolverket/Socialstyrelsen. Projektet framgångsfaktorer - Det personliga mötet med potentiella arbetsgivare är viktigt. Den gängse uppfattningen är att det gör skillnad att träffa en person i verkligheten i stället för på papperet. - Yrkeskompetensbedömning är viktig faktor. Det är en arbetsmarknadsinsats (praktik) där arbetssökande har möjlighet att visa arbetsgivare sina kunskaper och få dessa bedömda av en handledare på arbetsplatsen. Handledaren ska göra en utvärdering om hur det har gått och om det finns något som de tycker att personen har behov av att komplettera med någon, t ex utbildning i språk, data. - Projektet hjälper individen hela vägen med projektets olika möjligheter. Projektet kan skräddarsy en lösning utifrån individens och arbetsgivarens behov. Det kan handla om vidareutbildning, fördjupade språkstudier, arbetspraktik, ekonomiskt stöd eller ekonomiska lättnader för arbetsgivaren vid en anställning. - Kontinuerlig uppföljning och utvärdering är en nödvändig faktor för att nå önskat resultat. b) SFINX - Intensiv svenska för ingenjörer i Stockholm Jag besökte SFINX på KTH i Stockholm den 26 september Under studiebesöket träffade jag Petra Krödel, projektsamordnare och tillika vägledare på centrala studievägledningen på KTH och Milan Orac, projektsamordnare. SFINX är ett framgångsrikt samarbete mellan Länsstyrelsen, KTH, Järfälla kommun och Stockholms Stad. SFINX riktar sig mot utländska ingenjörer som vill studera avancerad svenska. SFINX har som mål att ge nyanlända ingenjörer goda kunskaper i 6

14 svenska, tekniskt språk samt kunskaper om svensk arbetsmarknad för att öka chansen till att få anställning inom ingenjörsbranschen. SFINX startar med intensivundervisning i svenska, dels i Järfälla, dels i Stockholm, för att sedan övergå till auskultation eller studier på KTH. Projektet samarbetar också med - Manpower vad gäller praktik och anställning - Projektet Nationell Matchning - Ingenjörsmentorsprogrammet, som Sverigeingenjörer driver för utländska ingenjörer Målgruppen ingenjörer - med utländsk examen - varit i Sverige maximalt 2 år - har kunskaper i svenska, från nybörjanivå till avslutad SFI - har betyg i engelska A eller motsvarande (för att klara av kurser på KTH där kurslitteratur på engelska förekommer) - har svenskt uppehållstillstånd för att leva och arbeta i Sverige (studentvisum gäller inte) SFINX erbjuder - intensiva studier i svenska (nivån bestäms när individen börjar) - kurser i svenska upp till högre nivå - auskultation/kurser på KTH på svenska utan formell behörighet i svenska för att utveckla det tekniska språket - värdefulla kontakter i ingenjörsvärlden - kunskaper om den svenska ingenjörsbranschen och svensk arbetskultur - i Järfälla valideras kunskaper i engelska med nationellt prov och möjlighet till studier i engelska - hjälp med CV-skrivning och försök till matchning mot näringslivet. - under hela utbildningen får SFINX-studenterna vägledning och följer en individuell studieplan Deltagarnas ekonomiska försörjning De flesta har egen försörjning d.v.s. de jobbar extra och/eller har en partner eller anhörig som står för försörjning. Även studiemedel från CSN förekommer. Utbildningens längd är maximalt 18 månader. 7

15 Framgångfaktorer - Kombinera svenska på SAS-nivå med kurser på KTH utan att formell behörighet i svenska krävs. Detta gör att tekniska språket hos deltagare utvecklas. - Deltagare kan få olika hjälp samtidigt; att studera det svenska, kurser vid KTH och deltagande i ett mentorsprogram och arbetsmarknadsinsatser. - De får vägledning och individuell studieplan. - Kunskaper om den svenska ingenjörsbranschen och svensk arbetskultur. 8

16 c) Projektet Search Engineer i Eskilstuna Under ett studiebesök på projektet Search Engineer i Eskilstuna den 23 juli 2013 träffade jag Amer Stephan, projektledare. Projektets bakgrund Projektet började med ett annat projekt, som hette Antiarbetslöshet, vars syfte var att underlätta för utländska ingenjörer att komma ut till arbete. Beskrivning Projektet är i form av en förening och bildades 1 juli 2012 och bedrivs av Eskilstuna kommun med stöd av Länsstyrelsen. Projektet fungerar som en länk mellan utländska ingenjörer och arbetsmarknaden. För närvarande har de 85 medlemmar från 27 olika länder. Målgrupper - utlandsfödda ingenjörer och tekniker - företag och organisationer, som anställer ingenjörer och tekniker. Arbetsmetoder - Kartläggning av företag och deras behov av arbetskraft med teknisk kunskap och kompetens - Kontaktnätverk - Kartläggning av medlemmarnas kompetens - Utbildning av medlemmar i svensk företagskultur - Stärka medlemmarnas självkänsla och självföretroende - Information om Arbetsförmedlingens insatser - Ansökningshandlingar för att skaffa arbete - Hur hittar du företag? - Vägledning - Fördelar med praktik d) Uti-Utländska tekniker och ingenjörer i Göteborg Jag besökte projektet i Göteborg den 29 aug Under studiebesöket träffade jag Rolf Lundström, utbildningsledare, Eva Gometz, lärare i presentationsteknik och svenska och Sofia Roosberg, biträdande utbildningsledare. 9

17 Vad är Uti? Uti är en arbetsmarknadsutbildning för nyanlända arbetsökande utländska tekniker och ingenjörer (Korta Vägen). Uti ges som uppdragsutbildning på Yrkeshögskolan i Göteborg under maximalt 26 veckor, som innehåller teori och företagsförlagd praktik. Vad ingår i utbildningen? - Karriärplanering - Teknisk svenska och engelska - Presentationsteknik och kommunikation - Telefonkontakt - Datautbildning och CAD-utbildning - Söka jobb-metodik - Att arbeta i projekt - Ingenjörsrollen i Sverige - Yrkescoaching - Individanpassade kurser - Praktik 2-12 veckor Framgångfaktorer - Noggrann kartläggning av individens kompetens - Kompletterande utbildning - Företagsförlagd praktik Utvecklingsförslag - Ändå noggrannare kartläggning - Mer kommunikationsvenska, kulturkunskap, och projektledning - Utveckla samarbete med näringslivet - Mer branschkunskap för coacherna Vad ökar deltagarnas anställningsbarhet - Individuell språkkompetens - Individuell kompetens inom specifika ämnen - Social kompetens - Personliga egenskaper - Tillgång till nätverk och kontakter 10

18 e) Projektet VILL-KAN-SKA i Göteborg Projektet VILL-KAN-SKA är ett privat initiativ som startades av Babak Rostamzadeh och hans dotter i november Projektet avslutades sista maj Babak arbetar idag som gruppchef på Infotiv ett tekniskt konsultföretag. Hans dotter Shad har under sitt sista år på gymnasiet hjälpt till med dokumentation, som sitt projektarbete på gymnasiet. Bakgrund Det finns många utländska studenter som kommer till Sverige och vill gärna stanna kvar och få arbeta i Sverige. Det är en outnyttjad resurs som kan behövas på arbetsmarknaden. Målgruppen Internationella masterstudenter från Chalmers tekniska högskola. I den första gruppen deltog 9 studenter inom el, maskin, kemi, data. Andra gruppen startade i sept 2013 och den pågår i sex månader. Vad erbjuder projektet? - Undervisning i svenska - Kännedom av svensk arbetskultur - Studiebesök - Föreläsningar - Individuell coachning - Matchning mot befintliga nätverk Framgångsfaktorer: - Gästföreläsningar av erfarna projektledare som är i produktion idag samt av personer som har varit i samma situation och har lyckats att skaffa jobb i Sverige - En träff i veckan hjälpte coachen att lära känna individen som underlättade marknadsföringen av individen - Kunskap om svensk arbetslivskultur 11

19 f) Ingenjörsmentorsprogram i Stockholm Jag besökte projektet den 21 okt På studiebesöket träffade jag Magnus Skagerfält på Sveriges Ingenjörer. Upplägg av mentorsprogrammet Programmet består av tre gemensamma träffar för alla mentorer och adepter. Dessa träffar innehåller workshop, mat och mingel och leds av de professionella coacherna Frank Ekelund och Johan Welander. Däremellan träffas mentorer och adepter vid sex tillfällen för enskilda möten. Mentorsprogrammet kan samarbeta med Västerås Stad, men det ska finnas minst 20 ingenjörer vid varje gruppstart. 2.3 Kartläggning av marknadens behov a) Jobb Shop: jag var i kontakt med olika företag via Sveriges enda ingenjörsmässa Jobb Shop den 8 sep Jag har fått ett positivt svar angående möjlighet till yrkeskompetensbedömning via praktik från företag. Arbetsgivare har behov, men de vill ha erfarna ingenjörer med spetskunskap. En ingenjör har skaffat jobb via jobbmässan. b) Kontakt med Jobba i Västerås (JIV) c) Manpower (samarbetet har påbörjats) 12

20 Kontakt med arbetsgivare ska kraftigt intensifieras när projektet INGENJÖRRESURS är i gång. Detta för att i första hand kunna placera deltagare på praktik. Ett nätverk av intresserade och intressanta företag ska tas fram för att nå delmålet - bra praktikplatser. 2.4 Undersökningsblankett Jag har ställt ett antal frågor till ingenjörer, som har utländsk bakgrund och har utländsk akademisk examen och har lyckats att skaffa jobb i Sverige inom teknikområdet. Målet med denna undersökning är att samla erfarenheter från ingenjörer, som har lyckats att skaffa jobb i Sverige. Vidare att ta fram framgångsfaktorer. Undersökningen kan stötta yrkesvägledaren. 1. Vad jobbar du med? Svar: Inom IT, byggnadskonstruktion, sysselsatt med entreprenörskap, producent/projektledare, arkitekt, byggledning av gatuarbeten, projectmanager, byggprojektledare, byggnadsingenjör, arkitekt 2. Var jobbar du idag? Svar: Complete Solution Svenska AB, KTH, TS Produktion AB, Cedervall Arkitekter AB, Grontmij, ABB, Kommun, Grontmij arkitekter, Aquagate i Täby 3. När kom du till Sverige? Svar: 2007, 2007, 1992, 1994, 2000, 1999, 2007, 2005, 1995, 1995 Kommentar; Genomsnittlig tid i Sverige: 12,9 år 4. Efter hur många år i Sverige fick du jobb som ingenjör? Svar: 5 år, 1 år, 3 år, utbildad i Sverige, efter 4 år, efter 2.5 år, efter 2 år, efter 2.5 år, efter 2.5, efter 2.5 år, efter 6 år. Kommentar; Genomsnittlig tid: 3,2 år 13

21 5. Vad har du för utbildning? Svar: Dataingenjör, byggnadsingenjör, civilingenjör, inriktning kemiteknik, högskolingenjör industriell ekonomi, arkitekt, bygg- och vägingenjör, elingenjör, civilingenjör väg och vatten, civilingenjör väg och trafik, arkitekt 6. Från vilken land är din utbildning? Svar: Irak, Irak, Ukraina, Sverige, Irak, Irak, Irak, Irak, Irak, Irak Kommentar; Irak: 80 %, Ukraina: 10 %, Severige: 10 % 7. Har du validerat din utbildning i Sverige? Vad motsvarar den i svensk utbildning? Svar: Det är samma, ja doktorand, ja 170 poäng, ja det motsvarar svensk arkitektutbildning, ja 180 högskolepoäng, ja civilingenjör, ja, ja 120 poäng, ja 160 poäng 8. Har du kompletterat din utbildning för att underlätta för dig att få teknikjobb? Om ja vad? Svar: Språkkurser och några kurser inom IT, nej, nej, nej, ja high voltage products, ja studerat till mätningsingenjör i Sverige, kurser och nya kunskaper inom bygg- och vägarbete, ja kurser för att lära mig ritning (CAD), ja olika utbildningar i IT och arkitektur. 9. Fick du hjälp för att få jobb som ingenjör? Svar: Nej, ja, ja, nej, nej, ja, no, har sökt mätningsingenjör utbildning som var som vägledning för mig, nej, nej jag har kämpat själv med olika utbildningar och erfarenheter. Kommentar; ja: 40 %, nej: 60 % 14

22 10. Hur fick du kontakt med arbetsgivaren första gången du sökte jobb som ingenjör? Svar: - Via en kompis som jobbar där - Genom en kontakt - Jobbar inte som ingenjör - Jag sökte många företag - Via Arbetsförmedlingen - Internet - Jag har lämnat mina papper för att studera magisterprogram på engelska på KTH sen fick jag jobb i stället i sex månader - Jag har gjort praktik via CAD-utbildning - På nätet, man söker jobb och sen visar man sin kunskap 11. Har du haft nytta av din erfarenhet från ditt hemland i ditt arbete i Sverige? Svar: Ja, ja, nej, jag var barn när jag kom, ja, ja, yes, ja, självklart, javisst men svensk marknad och samhälle kräver mycket mer än man har, ja språkkunskaper Kommentar: ja 80 % 12. Vad anser du om en bra CV och ett bra säljande brev för att få jobb? Vilka delar är extra viktiga för en utländsk person att skriva i sin CV eller säljande brev? Svar: - Det är viktigt - Båda är viktiga man kan sälja sig själv i Cv:n - Båda är viktiga man ska trycka på mångfald och kulturell rikedom - Båda är viktiga - Jag tycker att personligt brev och CV är viktiga för att hitta jobb samt man behöver kunna marknadsföra sig och anpassad attityd - CV more important - Absolut Cv:n jätteviktig och erfarenhet samt referenser - Jag tycker att båda är viktiga för att vi som kommer från ett annat land måste visa oss på allt sätt 15

23 - En Cv är ID för jobbsökande, man måste ha bra tydligt och rätt CV, personligt brev är också viktigt för att visa arbetsgivare kunskap och erfarenhet 13. Kan du ge förslag på framgångsfaktorer, som kan underlätta för ingenjörer som har utländsk examen för att få jobb inom teknik i Sverige? Svar: - Bra kontakter - Bra kontaktnätverk - Jobba på att lära sig så mycket som möjligt om svenska samhället och kulturen - Erfarenheter - Språket - Jobba på personliga egenskaper - Lära sig tekniskt språk - Anpassa din kompetens till svensk arbetsmarknad - Market his service with good CV - Utvärdera sin utbildning - Studera svenska språket - Hitta bra praktik hos arbetsgivare - Utveckla sig genom att studera en annan utbildning - Man kan fortsätta studera och söka jobb parallellt - Kämpa hårt och inte ge upp - Komplettera examen - Ha olika utbildningar - Förbereda kunskaper - Våga sälja sig själv 14. Har du råd och tips till en ingenjör, som har kommit till Sverige och letar efter ett jobb utifrån sin utbildning? Svar: - Tror på att det är alltid finns jobb som passar dig - Att ha utbildning inom branschen - Bra kontakter - Skaffa nya erfarenheter - Flexibilitet - Skapa kontakter - Ha rätt attityd: positiv, glad, öppen för förändring 16

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Idébank utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Mars 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kompletterande utbildningar... 5 2.1 Korta vägen - Arbetsförmedlingen... 5 Korta vägen för legitimationsyrken

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 2 q INNEHÅLLSFÖRTECKNING AB SVENSK KOMMUNTJÄNST... 3 ALPHACE... 4 ARBETSLIVSRESURS... 6 ASTAR... 7 HERMODS... 9 IDÉKRAFT... 11 IRIS HADAR... 12

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärdering av projektet Integration i landsbygdsföretagande Slutrapport Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärderare Gunilla Thurfjell, fil dr, thurfjell

Läs mer

Yrkessvenska för integration genom samverkan. -Metodbeskrivning

Yrkessvenska för integration genom samverkan. -Metodbeskrivning Yrkessvenska för integration genom samverkan -Metodbeskrivning Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Kontaktuppgifter... 5 Syfte... 6 Målgrupp... 6 Mål... 6 Tid... 6 Pojektssammanfattning...

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Yrkesmentor i Helsingborg kortar vägen till arbete

Yrkesmentor i Helsingborg kortar vägen till arbete Yrkesmentor i Helsingborg kortar vägen till arbete Slutrapport Yrkesmentor i Helsingborg är ett projekt av Helsingborgs stad, utvecklingsnämndens förvaltning med stöd av Europeiska Integrationsfonden 1(27)

Läs mer

utrikes födda fastnar i grundläggande vuxenutbildning

utrikes födda fastnar i grundläggande vuxenutbildning VUXENUTBILDNING OCH VALIDERING VUXENUTBILDNING OCH VALIDERING Under flera år och i en mängd olika rapporter har Integrationsverket konstaterat att vuxna utrikes föddas väg till arbete och egenförsörjning

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Regeringen beslutade den 23 januari 2003 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka hur näringslivets engagemang i arbetet för integration av invandrare

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

Akademiker med utländsk utbildning på den nordiska arbetsmarknaden. Goda exempel på hur man underlättar etablering

Akademiker med utländsk utbildning på den nordiska arbetsmarknaden. Goda exempel på hur man underlättar etablering Akademiker med utländsk utbildning på den nordiska arbetsmarknaden Goda exempel på hur man underlättar etablering Anteckningar från konferens 29 oktober 2013 Öppning Ulf Melin, generaldirektör, Universitets

Läs mer

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Projektplan AcadEMic POWER

Projektplan AcadEMic POWER Sida 1 Projektplan AcadEMic POWER Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden. Innehållsförteckning Sida 2 1. OMVÄRLDSANALYS... 3 1.1 Realise... 3 1.2 SFX utbildningar

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer