Beslut - Mentorsprogram för utländska ingenjörer - Ingenjörsresurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut - Mentorsprogram för utländska ingenjörer - Ingenjörsresurs"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2012/307-UAN-679 Göran Thunberg - tifgt01 E-post: Kopia till Ylva Wretås, strateg stadsledningskontoret Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut - Mentorsprogram för utländska ingenjörer - Ingenjörsresurs Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner projektets slutrapport Ingenjörresurs slutrapport daterad den 25 november 2013 i sin helhet. 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ett genomförande av projektet Plattform för utländska ingenjörer Ingenjörsresurs ej genomförs under 2014, ej heller delar av projektet. Ärendebeskrivning VästeråsAlliansen har inkommit med ett initiativ angående mentorsprogram för utländska ingenjörer. VästeråsAlliansen anser att det är viktigt att ta vara på den kompetens som våra medborgare har. Man tycker även att det är viktigt att människor med utländsk bakgrund ska integreras i samhället och leva under samma förutsättningar som alla medborgare i Västerås. Med anledning av den mängd människor som anländer till Sverige och Västerås vill VästeråsAlliansen ta tillvara den tekniska kompetens som många av dessa människor besitter. VästeråsAlliansen föreslår att ett mentorsprogram startas som vänder sig till utländska ingenjörer och tekniker i Västerås som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Utredning har visat att det kan vara svårt att hitta målgruppen. Utifrån beslut taget av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 11 december 2012 har beställarverksamheten anställt en person för att identifiera, kartlägga och ge förslag till en plattform för att slussa människor med ingenjörs- eller teknikerbakgrund till rätt ställe för att deras utbildningsbakgrund ska komma till sin rätt och därmed bidra till regionens kompetensförsörjning. Projekttiden pågår till den 31 december Beställarverksamheten bedömer att det inte är möjligt att genomföra igångsättandet av en Plattform för utländska ingenjörer för närvarande, på grund av de i tjänsteskrivelsen daterad den 5 november 2013 angivna förutsättningarna. Projektledaren återgår också vid årsskiftet 2013/2014 till sin tjänst på Arbetsförmedlingen. Det går heller inte för närvarande att genomföra någon av delarna i den förslagna plattformen därför att ett genomförande kräver samverkan med Arbetsförmedlingen på varje del. Skickad av: Carin Miehling - an979

2 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2012/307-UAN-679 Bilagor Plattform för utländska ingenjörer Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 6 november 2013 ( ) Ingenjörsresurs - slutrapport

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2012/307-UAN-679 Göran Thunberg - tifgt01 E-post: Kopia till Ylva Wretås, strateg, stadsledningskontoret Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut - Plattform för utländska ingenjörer - Ingenjörsresurs Förslag till beslut: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ett genomförande av projektet Plattform för utländska ingenjörer Ingenjörsresurs ej genomförs under Ärendebeskrivning VästeråsAlliansen har inkommit med ett initiativ angående mentorsprogram för utländska ingenjörer. VästeråsAlliansen anser att det är viktigt att ta vara på den kompetens som våra medborgare har. Man tycker även att det är viktigt att människor med utländsk bakgrund ska integreras i samhället och leva under samma förutsättningar som alla medborgare i Västerås. Med anledning av den mängd människor som anländer till Sverige och Västerås vill VästeråsAlliansen ta tillvara den tekniska kompetens som många av dessa människor besitter. VästeråsAlliansen föreslår att ett mentorsprogram startas som vänder sig till utländska ingenjörer och tekniker i Västerås som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Utredning har visat att det kan vara svårt att hitta målgruppen. Utifrån beslut taget av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 11 december 2012 har beställarverksamheten anställt en person för att identifiera, kartlägga och ge förslag till en plattform för att slussa människor med ingenjörs- eller teknikerbakgrund till rätt ställe för att deras utbildningsbakgrund ska komma till sin rätt och därmed bidra till regionens kompetensförsörjning. Projekttiden pågår till den 31 december Beställarverksamheten bedömer att det inte är möjligt att genomföra igångsättandet av en Plattform för utländska ingenjörer för närvarande, på grund av de i tjänsteskrivelsen den 5 november 2013 angivna förutsättningarna. Bilagor Plattform för utländska ingenjörer Skickad av: Carin Miehling - an979

4 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr:2012/307-UAN-679 Göran Thunberg Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ylva Wretås, strateg, stadsledningskontoret Plattform för utländska ingenjörer - Ingenjörsresurs Ärendebeskrivning VästeråsAlliansen har inkommit med ett initiativ angående mentorsprogram för utländska ingenjörer. VästeråsAlliansen anser att det är viktigt att ta vara på den kompetens som våra medborgare har. Man tycker även att det är viktigt att människor med utländsk bakgrund ska integreras i samhället och leva under samma förutsättningar som alla medborgare i Västerås. Med anledning av den mängd människor som anländer till Sverige och Västerås vill VästeråsAlliansen ta tillvara den tekniska kompetens som många av dessa människor besitter. VästeråsAlliansen föreslår att ett mentorsprogram startas som vänder sig till utländska ingenjörer och tekniker i Västerås som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Utredning har visat att det kan vara svårt att hitta målgruppen. Utifrån beslut taget i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 11 december 2012 har beställarverksamheten anställt en person för att identifiera, kartlägga och ge förslag till en plattform för att slussa människor med ingenjörs- eller teknikerbakgrund till rätt ställe för att deras utbildningsbakgrund ska komma till sin rätt och därmed bidra till regionens kompetensförsörjning. Delrapporten Ingenjörsresurs är ett projekt för att kartlägga förekomsten av ingenjörer och tekniker i Västerås, med utländsk bakgrund vilka trots utbildning inte funnit arbete på den svenska arbetsmarknaden. Projekttiden startade den 17 juni och pågår till den 31 december Målet med projektet har varit i första hand kartlägga förekomsten av målgruppen i Västerås samt att kartlägga deras behov. Utifrån förekomst, skapa ett förslag till en plattform för att slussa dessa till rätt plats där deras utbildning och erfarenhet kommer att vara till nytta för både individen och samhället. Metoden har varit att kontakta Arbetsförmedling, Vuxenutbildningscentrum, alla SFI-skolor,

5 VÄSTERÅS STAD 2 föreningar, Mälardalenshögskola, aktörer som samarbetar med Arbetsförmedlingen som t.ex Eductus, Miroi mfl. Sammanfattning Hur många ingenjörer och tekniker har hittats? Totalt har det genomförts 49 kartläggningssamtal med 43 ingenjörer, 1 arkitekt, 5 tekniker. Bland de 43 ingenjörerna har 2 fått jobb och 3 har inte dokument med sig. Från de 5 teknikerna har 2 inga dokument. De flesta är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Några studerar svenska på olika nivåer eller kurser på högskolan. 5 ingenjörer har arbete inom en annan bransch medan resten är arbetssökande. De är från 13 olika länder (Irak, Iran, Syrien, Indien, Pakistan, Ryssland, Armenien, Bulgarien, Bosnien, Serbien, Egypten, Burundi, Italien). I gruppen finns: 7 byggingenjörer, 9 maskiningenjörer, 2 elingenjörer, 1 VVS-ingenjör, 1 miljöingenjör, 5 dataingenjörer, 3 flygingenjörer. Bland de besök som gjorts hos andra projekt på området kan nämnas flera framgångsfaktorer, t ex att hjälpa individen hela vägen, kombination av svenskundervisning med kurser på KTH/Mdh utan att formell behörighet i svenska krävs. Förslag till plattform Utifrån att individerna har olika grad av stödbehov så skapas tre moduler där en del individer behöver alla tre moduler medan andra behöver två och en del bara den sista av modulerna. Ingenjören kallas till första möte där personal från, Svenska För Invandrare, VuxenUtbildningsCentrum, ArbetsFörmedlingen och MälarDalens Högskola medverkar, där de informeras om ingången till matchning, verksamhet och mentorsprogrammet eller studier på MDH. Individens förkunskaper och intresse styr den fortsatta vägen in i plattformen, och kan följa två spår: Vissa slussas in i en studieform som kombinerar svenska som andraspråk och högskolekurser på Mälardalens högskola (överenskommelse träffas med högskolan om samverkan enligt KTH modell). Under hela studietiden skall vägledning finnas för varje individ. Vissa slussas till en matchningsverksamhet som är kombinerad med ett mentorsprogram. Matchning verksamheten innehåller tre moduler där en del individer behöver alla tre moduler medan andra behöver två och en del bara den sista av modulerna. Mentorsprogrammet sker i samverkan med Sveriges Ingenjörer. Dessa båda delar föregås av ett rekryteringsförfarande.

6 VÄSTERÅS STAD 3 Beställarverksamhetens bedömning och förslag Projektförslaget är prövat i andra kommuner och har fungerat väl. En förutsättning för ett genomförande är att Arbetsförmedlingen anvisar dessa personer i program under projektperioden, detta beror på att individerna måste ha en ersättning för sin försörjning via aktivitetsstöd eller liknande, samt vara försäkrade på arbetsplatserna. För närvarande finns inte den möjligheten, därför att Arbetsförmedlingens riktlinjer nu är att man enbart kan anvisa personer som finns i deras garantier och det gör inte dessa personer, och kan således inte anvisas till projektet från Arbetsförmedlingen. Det finns också kostnader i detta som vi inte har några avsatta medel till. Kostnaden uppskattas till ca 1,5 miljoner kronor för projektet under Pengar för ett genomförande skulle endast kunna inhämtas genom en omprioritering av vissa poster i arbetsmarknadsbudgeten och berör då AMA Arbetsmarknad. Detta får givetvis återverkningar i AMA:s verksamheter. Omprioriteringen bör inte belasta ungdomsinsatserna. Om beslut om genomförande trots ovanstående fattas, bör projektet startas enligt ovanstående förslag redan 1 januari 2014 med att anställa projektledare och projektassistent.

7 Sazan Hussein - projektledare

8 Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdraget Mål Tidplan Genomförande: Hitta ingenjörer och tekniker i Västerås med utländsk bakgrund....3 a. Kontakt med Arbetsförmedlingen b. Kontakt med Vuxenutbildningscentrum och SFI skolor.. 4 c. Kontakt med föreningar...4 d. Kontakt med Mälardalens högskola e. Kontakt med aktörer som samarbetar med Arbetsförmedlingen Kontakt med projekt som arbetar med samma målgrupp....5 a. Projektet Nationell Matchning i Stockholm.. 5 b. SFINX - Intensiv svenska för ingenjörer i Stockholm....6 c. Projektet Search Engineer i Eskilstuna.. 9 d. Uti-Utländska tekniker och ingenjörer i Göteborg....9 e. Projektet VILL-KAN-SKA i Göteborg f. Ingenjörsmentorsprogram i Stockholm Kartläggning av marknadens behov Undersökningsblankett Resultat Projektdeltagare: Utbildning Validering Mer fakta Sammanfattning av behov enligt deltagarna Projektens samlade framgångsfaktorer Slutsats Förslag till plattform Förslag till matchningsprogram Samarbetspartner för förlaget till plattform.27 5 Länkar. 27 1

9 INGENJÖRRESURS SLUTRAPPORT IngenjörResurs är ett projekt för att kartlägga förekomsten av ingenjörer och tekniker i Västerås med utländsk bakgrund vilka trots utbildning inte funnit lämpligt arbete på den svenska arbetsmarknaden. 1 INLEDNING Syftet med denna kartläggning är att hjälpa utländska ingenjörer och tekniker att hitta lämpliga arbeten på den svenska arbetsmarknaden. Jag uttrycker förhoppningen att mitt arbete kan bidra till en framgångsrik vägledning som kan hjälpa målgruppen. Det engagemang och intresse hos alla deltagare, som jag träffat och intervjuat i projektet har varit inspirerande för mig. Intresset att hitta lösning på ett problem, som jag själv har haft, har gett mig en otrolig drivkraft. Jag - Sazan Hussein som av uppdragsgivaren Västerås Stad fått förtroendet att arbeta som projektledare i IngenjörResurs har ursprung i Irak, där jag utbildade mig till högskoleingenjör i Elteknik. Jag har bott och arbetat i Sverige under 13 år, som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Västerås. Under de 3 senaste åren har jag arbetat som arbetsförmedlare och coach på Folkuniversitetets EU projekt DinTur. 1.1 Uppdraget Uppdraget är att skapa ett förslag till en plattform för att slussa utländska ingenjörer och tekniker till rätt arbetsplats, där deras utbildning och erfarenhet kommer att vara till nytta för båda individen i fråga och samhället..2 Mål - Hjälpa ingenjörer och tekniker i Västerås med utländsk bakgrund att skaffa sig utförlig och användbar kunskap om den svenska arbetsmarknaden för att underlätta att skaffa arbeten inom teknikområdet. - Hjälpa företag att finna kompetenta ingenjörer och tekniker, som uppfyller företagens krav. 1.3 Tidplan Projektet pågår fr o m den 17 juni 2013 t o m den 31 december

10 2 Genomförande: Metoder: 2.1 Hitta ingenjörer och tekniker i Västerås med utländsk bakgrund och göra en noggrann kartläggning av deras utbildning och erfarenheter samt identifiera deras behov och förutsättningar för att skaffa arbeten motsvarande deras kompetenser. a) Kontakt med Arbetsförmedlingen Projektet startade med en informationsträff på Arbetsförmedlingen i Västerås den 19 juni

11 30 ingenjörer med utländsk bakgrund, som var inskrivna på Arbetsförmedlingen kallades till detta möte. Dessa ingenjörer har svenskt eller utländskt utbildningscertifikat. 13 personer deltog på mötet, 2 fick förhinder, medan resten inte hörde av sig. Under mötet fick ingenjörerna information om projektets syfte, mål och metoder. Ett stort antal relevanta frågor och funderingar kom fram under mötet. De flesta mötesdeltagare visade ett påtagligt intresse och ville boka tid för kartläggning. Ett antal potentiella projektdeltagare har kontaktat mig efteråt och visat intresse för att delta i projektet. b) Kontakt med Vuxenutbildningscentrum (VUC) och olika SFIskolor Kontakt med några ingenjörer som har varit på VUC för kartläggning. De har fått information om projektet via kontaktpersonen på VUC. Informationsträff med SFI-lärare på Växhuset (SFI för akademiker) den 22 augusti. Informationsträff med SFI-lärare på Lernia den 22 augusti. Informationsträff med SFI-lärare på Eductus den 30 augusti. c) Kontakt med föreningar Jag har fått information från Stadshuset om alla kultur- och socialföreningar som är registrerade på Västerås Stads hemsida. Ett mejl skickades ut den 30 juli 2013 till föreningarnas kontaktpersoner. Mejlet innehöll information om projektet och rekommendation om att sprida informationen till föreningarnas medlemmar så att de intresserade skulle kunna höra av sig till projektledaren. Jag har ännu inte fått något svar. Har skickat påminnelse i oktober. d) Kontakt med Mälardalens högskola (MDH) Jag har den 4 sep 2013 träffat Mikael Lindberg, central studievägledare på Mälardalens högskola. Det var ett informationsmöte om projektet. Mikael var väldigt intresserad av projektet och kommer att vidarebefordra informationen till andra studievägledare vid MDH. Mikael uppger att det 4

12 finns en grupp som studerar på masters- eller magisternivå inom området teknik och de behöver hjälp att hitta arbeten. MDH:s studievägledare kommer att lämna mina kontaktuppgifter till studenter, som är intresserade av projektet. e) Kontakt med aktörer som samarbetar med Arbetsförmedlingen Informationsträff med alla coacher på Kunskapskompaniet ägde rum den 13 september. Informationsträff med alla coacher på Miroi, den 13 september. Informationsträff med Matti Kuisma, verksamhetsledare på Folkuniversitet, den 23 september. Matti har informerat alla SFIlärare om projektet. 2.2 Kontakt med andra projekt som arbetar med samma målgrupp a) Projektet Nationell Matchning i Stockholm Jag besökte projektet Nationell Matchning i Stockholm den 10 juli och den 26 september Under studiebesöket träffade jag Helen Larsson, projektledare för projektet Nationell Matchning och Khaled Abdu, delprojektledare. Projektets bakgrund Projektet Nationell Matchning startade 2009 som ett lokalt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun. Syftet med projektet var att matcha utländska akademiker bl.a. ingenjörer och tekniker med arbetsgivare, som behöver sakkunnig kompetens. Projektet pågick i två år. Sedan dess har Nationell Matchning vuxit och samarbetat med flera partner. Från och med den 1 nov 2011 medfinansierar Europiska Social Fonden (ESF) projektet, som ska fortsätta till den 30 juni Syftet med projektet är att utveckla Arbetsförmedlingens och kommunernas arbetsmetoder så att man kan bättre matcha den kompetens som finns hos utländska akademiker med de behov som finns på arbetsmarknaden. Projektet är verksamt i tre städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. Städerna har nära samarbete med varandra och med projektet Korta Vägen, som ger support till arbetssökande utländska akademiker. 5

13 Målgruppen Utrikesfödda personer med utländsk akademisk utbildning och som inte har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Målgruppen ska vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och ha utlåtande från Högskolverket/Socialstyrelsen. Projektet framgångsfaktorer - Det personliga mötet med potentiella arbetsgivare är viktigt. Den gängse uppfattningen är att det gör skillnad att träffa en person i verkligheten i stället för på papperet. - Yrkeskompetensbedömning är viktig faktor. Det är en arbetsmarknadsinsats (praktik) där arbetssökande har möjlighet att visa arbetsgivare sina kunskaper och få dessa bedömda av en handledare på arbetsplatsen. Handledaren ska göra en utvärdering om hur det har gått och om det finns något som de tycker att personen har behov av att komplettera med någon, t ex utbildning i språk, data. - Projektet hjälper individen hela vägen med projektets olika möjligheter. Projektet kan skräddarsy en lösning utifrån individens och arbetsgivarens behov. Det kan handla om vidareutbildning, fördjupade språkstudier, arbetspraktik, ekonomiskt stöd eller ekonomiska lättnader för arbetsgivaren vid en anställning. - Kontinuerlig uppföljning och utvärdering är en nödvändig faktor för att nå önskat resultat. b) SFINX - Intensiv svenska för ingenjörer i Stockholm Jag besökte SFINX på KTH i Stockholm den 26 september Under studiebesöket träffade jag Petra Krödel, projektsamordnare och tillika vägledare på centrala studievägledningen på KTH och Milan Orac, projektsamordnare. SFINX är ett framgångsrikt samarbete mellan Länsstyrelsen, KTH, Järfälla kommun och Stockholms Stad. SFINX riktar sig mot utländska ingenjörer som vill studera avancerad svenska. SFINX har som mål att ge nyanlända ingenjörer goda kunskaper i 6

14 svenska, tekniskt språk samt kunskaper om svensk arbetsmarknad för att öka chansen till att få anställning inom ingenjörsbranschen. SFINX startar med intensivundervisning i svenska, dels i Järfälla, dels i Stockholm, för att sedan övergå till auskultation eller studier på KTH. Projektet samarbetar också med - Manpower vad gäller praktik och anställning - Projektet Nationell Matchning - Ingenjörsmentorsprogrammet, som Sverigeingenjörer driver för utländska ingenjörer Målgruppen ingenjörer - med utländsk examen - varit i Sverige maximalt 2 år - har kunskaper i svenska, från nybörjanivå till avslutad SFI - har betyg i engelska A eller motsvarande (för att klara av kurser på KTH där kurslitteratur på engelska förekommer) - har svenskt uppehållstillstånd för att leva och arbeta i Sverige (studentvisum gäller inte) SFINX erbjuder - intensiva studier i svenska (nivån bestäms när individen börjar) - kurser i svenska upp till högre nivå - auskultation/kurser på KTH på svenska utan formell behörighet i svenska för att utveckla det tekniska språket - värdefulla kontakter i ingenjörsvärlden - kunskaper om den svenska ingenjörsbranschen och svensk arbetskultur - i Järfälla valideras kunskaper i engelska med nationellt prov och möjlighet till studier i engelska - hjälp med CV-skrivning och försök till matchning mot näringslivet. - under hela utbildningen får SFINX-studenterna vägledning och följer en individuell studieplan Deltagarnas ekonomiska försörjning De flesta har egen försörjning d.v.s. de jobbar extra och/eller har en partner eller anhörig som står för försörjning. Även studiemedel från CSN förekommer. Utbildningens längd är maximalt 18 månader. 7

15 Framgångfaktorer - Kombinera svenska på SAS-nivå med kurser på KTH utan att formell behörighet i svenska krävs. Detta gör att tekniska språket hos deltagare utvecklas. - Deltagare kan få olika hjälp samtidigt; att studera det svenska, kurser vid KTH och deltagande i ett mentorsprogram och arbetsmarknadsinsatser. - De får vägledning och individuell studieplan. - Kunskaper om den svenska ingenjörsbranschen och svensk arbetskultur. 8

16 c) Projektet Search Engineer i Eskilstuna Under ett studiebesök på projektet Search Engineer i Eskilstuna den 23 juli 2013 träffade jag Amer Stephan, projektledare. Projektets bakgrund Projektet började med ett annat projekt, som hette Antiarbetslöshet, vars syfte var att underlätta för utländska ingenjörer att komma ut till arbete. Beskrivning Projektet är i form av en förening och bildades 1 juli 2012 och bedrivs av Eskilstuna kommun med stöd av Länsstyrelsen. Projektet fungerar som en länk mellan utländska ingenjörer och arbetsmarknaden. För närvarande har de 85 medlemmar från 27 olika länder. Målgrupper - utlandsfödda ingenjörer och tekniker - företag och organisationer, som anställer ingenjörer och tekniker. Arbetsmetoder - Kartläggning av företag och deras behov av arbetskraft med teknisk kunskap och kompetens - Kontaktnätverk - Kartläggning av medlemmarnas kompetens - Utbildning av medlemmar i svensk företagskultur - Stärka medlemmarnas självkänsla och självföretroende - Information om Arbetsförmedlingens insatser - Ansökningshandlingar för att skaffa arbete - Hur hittar du företag? - Vägledning - Fördelar med praktik d) Uti-Utländska tekniker och ingenjörer i Göteborg Jag besökte projektet i Göteborg den 29 aug Under studiebesöket träffade jag Rolf Lundström, utbildningsledare, Eva Gometz, lärare i presentationsteknik och svenska och Sofia Roosberg, biträdande utbildningsledare. 9

17 Vad är Uti? Uti är en arbetsmarknadsutbildning för nyanlända arbetsökande utländska tekniker och ingenjörer (Korta Vägen). Uti ges som uppdragsutbildning på Yrkeshögskolan i Göteborg under maximalt 26 veckor, som innehåller teori och företagsförlagd praktik. Vad ingår i utbildningen? - Karriärplanering - Teknisk svenska och engelska - Presentationsteknik och kommunikation - Telefonkontakt - Datautbildning och CAD-utbildning - Söka jobb-metodik - Att arbeta i projekt - Ingenjörsrollen i Sverige - Yrkescoaching - Individanpassade kurser - Praktik 2-12 veckor Framgångfaktorer - Noggrann kartläggning av individens kompetens - Kompletterande utbildning - Företagsförlagd praktik Utvecklingsförslag - Ändå noggrannare kartläggning - Mer kommunikationsvenska, kulturkunskap, och projektledning - Utveckla samarbete med näringslivet - Mer branschkunskap för coacherna Vad ökar deltagarnas anställningsbarhet - Individuell språkkompetens - Individuell kompetens inom specifika ämnen - Social kompetens - Personliga egenskaper - Tillgång till nätverk och kontakter 10

18 e) Projektet VILL-KAN-SKA i Göteborg Projektet VILL-KAN-SKA är ett privat initiativ som startades av Babak Rostamzadeh och hans dotter i november Projektet avslutades sista maj Babak arbetar idag som gruppchef på Infotiv ett tekniskt konsultföretag. Hans dotter Shad har under sitt sista år på gymnasiet hjälpt till med dokumentation, som sitt projektarbete på gymnasiet. Bakgrund Det finns många utländska studenter som kommer till Sverige och vill gärna stanna kvar och få arbeta i Sverige. Det är en outnyttjad resurs som kan behövas på arbetsmarknaden. Målgruppen Internationella masterstudenter från Chalmers tekniska högskola. I den första gruppen deltog 9 studenter inom el, maskin, kemi, data. Andra gruppen startade i sept 2013 och den pågår i sex månader. Vad erbjuder projektet? - Undervisning i svenska - Kännedom av svensk arbetskultur - Studiebesök - Föreläsningar - Individuell coachning - Matchning mot befintliga nätverk Framgångsfaktorer: - Gästföreläsningar av erfarna projektledare som är i produktion idag samt av personer som har varit i samma situation och har lyckats att skaffa jobb i Sverige - En träff i veckan hjälpte coachen att lära känna individen som underlättade marknadsföringen av individen - Kunskap om svensk arbetslivskultur 11

19 f) Ingenjörsmentorsprogram i Stockholm Jag besökte projektet den 21 okt På studiebesöket träffade jag Magnus Skagerfält på Sveriges Ingenjörer. Upplägg av mentorsprogrammet Programmet består av tre gemensamma träffar för alla mentorer och adepter. Dessa träffar innehåller workshop, mat och mingel och leds av de professionella coacherna Frank Ekelund och Johan Welander. Däremellan träffas mentorer och adepter vid sex tillfällen för enskilda möten. Mentorsprogrammet kan samarbeta med Västerås Stad, men det ska finnas minst 20 ingenjörer vid varje gruppstart. 2.3 Kartläggning av marknadens behov a) Jobb Shop: jag var i kontakt med olika företag via Sveriges enda ingenjörsmässa Jobb Shop den 8 sep Jag har fått ett positivt svar angående möjlighet till yrkeskompetensbedömning via praktik från företag. Arbetsgivare har behov, men de vill ha erfarna ingenjörer med spetskunskap. En ingenjör har skaffat jobb via jobbmässan. b) Kontakt med Jobba i Västerås (JIV) c) Manpower (samarbetet har påbörjats) 12

20 Kontakt med arbetsgivare ska kraftigt intensifieras när projektet INGENJÖRRESURS är i gång. Detta för att i första hand kunna placera deltagare på praktik. Ett nätverk av intresserade och intressanta företag ska tas fram för att nå delmålet - bra praktikplatser. 2.4 Undersökningsblankett Jag har ställt ett antal frågor till ingenjörer, som har utländsk bakgrund och har utländsk akademisk examen och har lyckats att skaffa jobb i Sverige inom teknikområdet. Målet med denna undersökning är att samla erfarenheter från ingenjörer, som har lyckats att skaffa jobb i Sverige. Vidare att ta fram framgångsfaktorer. Undersökningen kan stötta yrkesvägledaren. 1. Vad jobbar du med? Svar: Inom IT, byggnadskonstruktion, sysselsatt med entreprenörskap, producent/projektledare, arkitekt, byggledning av gatuarbeten, projectmanager, byggprojektledare, byggnadsingenjör, arkitekt 2. Var jobbar du idag? Svar: Complete Solution Svenska AB, KTH, TS Produktion AB, Cedervall Arkitekter AB, Grontmij, ABB, Kommun, Grontmij arkitekter, Aquagate i Täby 3. När kom du till Sverige? Svar: 2007, 2007, 1992, 1994, 2000, 1999, 2007, 2005, 1995, 1995 Kommentar; Genomsnittlig tid i Sverige: 12,9 år 4. Efter hur många år i Sverige fick du jobb som ingenjör? Svar: 5 år, 1 år, 3 år, utbildad i Sverige, efter 4 år, efter 2.5 år, efter 2 år, efter 2.5 år, efter 2.5, efter 2.5 år, efter 6 år. Kommentar; Genomsnittlig tid: 3,2 år 13

21 5. Vad har du för utbildning? Svar: Dataingenjör, byggnadsingenjör, civilingenjör, inriktning kemiteknik, högskolingenjör industriell ekonomi, arkitekt, bygg- och vägingenjör, elingenjör, civilingenjör väg och vatten, civilingenjör väg och trafik, arkitekt 6. Från vilken land är din utbildning? Svar: Irak, Irak, Ukraina, Sverige, Irak, Irak, Irak, Irak, Irak, Irak Kommentar; Irak: 80 %, Ukraina: 10 %, Severige: 10 % 7. Har du validerat din utbildning i Sverige? Vad motsvarar den i svensk utbildning? Svar: Det är samma, ja doktorand, ja 170 poäng, ja det motsvarar svensk arkitektutbildning, ja 180 högskolepoäng, ja civilingenjör, ja, ja 120 poäng, ja 160 poäng 8. Har du kompletterat din utbildning för att underlätta för dig att få teknikjobb? Om ja vad? Svar: Språkkurser och några kurser inom IT, nej, nej, nej, ja high voltage products, ja studerat till mätningsingenjör i Sverige, kurser och nya kunskaper inom bygg- och vägarbete, ja kurser för att lära mig ritning (CAD), ja olika utbildningar i IT och arkitektur. 9. Fick du hjälp för att få jobb som ingenjör? Svar: Nej, ja, ja, nej, nej, ja, no, har sökt mätningsingenjör utbildning som var som vägledning för mig, nej, nej jag har kämpat själv med olika utbildningar och erfarenheter. Kommentar; ja: 40 %, nej: 60 % 14

22 10. Hur fick du kontakt med arbetsgivaren första gången du sökte jobb som ingenjör? Svar: - Via en kompis som jobbar där - Genom en kontakt - Jobbar inte som ingenjör - Jag sökte många företag - Via Arbetsförmedlingen - Internet - Jag har lämnat mina papper för att studera magisterprogram på engelska på KTH sen fick jag jobb i stället i sex månader - Jag har gjort praktik via CAD-utbildning - På nätet, man söker jobb och sen visar man sin kunskap 11. Har du haft nytta av din erfarenhet från ditt hemland i ditt arbete i Sverige? Svar: Ja, ja, nej, jag var barn när jag kom, ja, ja, yes, ja, självklart, javisst men svensk marknad och samhälle kräver mycket mer än man har, ja språkkunskaper Kommentar: ja 80 % 12. Vad anser du om en bra CV och ett bra säljande brev för att få jobb? Vilka delar är extra viktiga för en utländsk person att skriva i sin CV eller säljande brev? Svar: - Det är viktigt - Båda är viktiga man kan sälja sig själv i Cv:n - Båda är viktiga man ska trycka på mångfald och kulturell rikedom - Båda är viktiga - Jag tycker att personligt brev och CV är viktiga för att hitta jobb samt man behöver kunna marknadsföra sig och anpassad attityd - CV more important - Absolut Cv:n jätteviktig och erfarenhet samt referenser - Jag tycker att båda är viktiga för att vi som kommer från ett annat land måste visa oss på allt sätt 15

23 - En Cv är ID för jobbsökande, man måste ha bra tydligt och rätt CV, personligt brev är också viktigt för att visa arbetsgivare kunskap och erfarenhet 13. Kan du ge förslag på framgångsfaktorer, som kan underlätta för ingenjörer som har utländsk examen för att få jobb inom teknik i Sverige? Svar: - Bra kontakter - Bra kontaktnätverk - Jobba på att lära sig så mycket som möjligt om svenska samhället och kulturen - Erfarenheter - Språket - Jobba på personliga egenskaper - Lära sig tekniskt språk - Anpassa din kompetens till svensk arbetsmarknad - Market his service with good CV - Utvärdera sin utbildning - Studera svenska språket - Hitta bra praktik hos arbetsgivare - Utveckla sig genom att studera en annan utbildning - Man kan fortsätta studera och söka jobb parallellt - Kämpa hårt och inte ge upp - Komplettera examen - Ha olika utbildningar - Förbereda kunskaper - Våga sälja sig själv 14. Har du råd och tips till en ingenjör, som har kommit till Sverige och letar efter ett jobb utifrån sin utbildning? Svar: - Tror på att det är alltid finns jobb som passar dig - Att ha utbildning inom branschen - Bra kontakter - Skaffa nya erfarenheter - Flexibilitet - Skapa kontakter - Ha rätt attityd: positiv, glad, öppen för förändring 16

Beslut - Mentorsprogram för utländska ingenjörer

Beslut - Mentorsprogram för utländska ingenjörer TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-06-12 Dnr: 2012/307-UAN-679 Göran Thunberg - tifgt01 E-post: goran.thunberg@vasteras.se Kopia till Ylva Wretås, strateg, stadsledningskontoret

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx ett gott exempel på samverkan över flera gränser Sfinx är en intensivutbildning för invandrade ingenjörer i Stockholms län. Verksamheten startade

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M)

Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M) Utlåtande 2016:131 RIII (Dnr 106-129/2016) Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:10) av Johanna

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Yttrande över remiss av skrivelse (9/11) om uppdragsutbildning för förskollärare

Yttrande över remiss av skrivelse (9/11) om uppdragsutbildning för förskollärare Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildning Stockholm Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-18 Handläggare Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 35 547 Tinna Nilsson Telefon: 08-508 35 906 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer

Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer Sida 1 (7) Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer Datum: 2016-03-24 Ansökande organisation/er: Namn på Organisationsnummer: SKL 222000-0315

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingen Gävle Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått ett övergripande ansvar för nyanländas

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända 2016-03-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/39 Arbets- och företagsnämnden Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att genomföra

Läs mer

Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden

Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden Sverige tillsammans Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden Halmstads Fastighets AB: Helene Blomberg Arbetsförmedlingen: Ana Sánchez och Ullrica Ramsin Uppdrag och samarbeten - Nationellt Tidig

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen. Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.se Arbetsmarknadsutbildning Vad är arbetsmarknadsutbildning?

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

SFA medicin. Kompetenscenter i Köping

SFA medicin. Kompetenscenter i Köping SFA medicin Kompetenscenter i Köping Svenska för medicinskt utbildade akademiker, SFA i Köping, Västmanland Sfa-medicin är en intensiv, yrkesinriktad språkutbildning för de som har utländsk utomeuropeisk

Läs mer

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker - en studie av svenska företags syn på kunskaper i svenska för praktik eller anställning Academicums rapportserie Academicum bildades 2006 som ett avknoppningsbolag

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Sverige behöver fler ingenjörer. Snabb teknisk utveckling Generationsskifte Rekryteringsbehov

Sverige behöver fler ingenjörer. Snabb teknisk utveckling Generationsskifte Rekryteringsbehov Vi som är med idag! Sverige behöver fler ingenjörer Snabb teknisk utveckling Generationsskifte Rekryteringsbehov Tekniksprånget i siffror 9500 ungdomar har sökt praktik sedan 2012 225 medverkande arbetsgivare

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Mitt Livs Chans. Mentorprogram Östergötland Vill du göra skillnad på riktigt? Bli mentor i Mitt Liv

Mitt Livs Chans. Mentorprogram Östergötland Vill du göra skillnad på riktigt? Bli mentor i Mitt Liv Mitt Livs Chans Mentorprogram Östergötland 2016-2017 Vill du göra skillnad på riktigt? Bli mentor i Mitt Liv Mitt Livs Chans Mentorprogrammet Syfte och innehåll Mentoruppdraget ger en ökad insikt i mångfaldsfrågan

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2017:16) om satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända

Yttrande över remiss av motion (2017:16) om satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-17 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 29 augusti 2017 Ärende

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

3 års verkstad med start i januari 2016

3 års verkstad med start i januari 2016 3 års verkstad med start i januari 2016 Ett projekt vars syfte är att tillvarata och vidareutveckla det tillskott av kompetens vi får i samband med migrationen. Rina Näslund Branzell Fakta En felrekrytering

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Sammanfattning. Utländska akademikers kompetens i Västra Götalandsregionen en resurs!

Sammanfattning. Utländska akademikers kompetens i Västra Götalandsregionen en resurs! Utländska akademikers kompetens i Västra Götalandsregionen en resurs! Med vårt upplägg garanterar vi att 70 % av de utländska akademiker som deltar i projekten har en egen försörjning inom två år från

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Cooperative Education, Co-op. En kombination av studier och arbete i samarbete med näringslivet

Cooperative Education, Co-op. En kombination av studier och arbete i samarbete med näringslivet Cooperative Education, Co-op En kombination av studier och arbete i samarbete med näringslivet Handbok för företag/organisationer som samarbetar inom Co-op Gäller studenter som börjar hösten 2016 Co-op

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Validering för kompetens?

Validering för kompetens? Validering för kompetens? 2016-11-25 Nils Karlson, vd, docent Ratio Näringslivets forskningsinstitut www.ratio.se Projektet Kompetens för tillväxt 2012-2017 http://ratio.se/projekt/kompetens-for-tillvaxt/

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Utbildningsprojektet Entré Q

Utbildningsprojektet Entré Q Utbildningsprojektet Entré Q Målet med Entré Q: Fler utomeuropeiskt födda kvinnor utanför den ordinarie arbetsmarknaden inom Luleå och Bodens kommuner har eller är närmare (ex praktikplats, utbildning)

Läs mer

Yttrande övre remissen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande övre remissen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) Remiss från kommunstyrelsen Arbetsmarknadsförvaltningen Staben för utveckling och utredning Tjänsteutlåtande AMN 2015 0229.01.06 Sida 1 (7) 2015-09-10 Handläggare Petra Wårstam Larnhed Telefon: 08-508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Utvärdering av SFX April-juni 2011

Utvärdering av SFX April-juni 2011 Utvärdering av SFX April-juni 211 KOMMUNFÖRBUNDET 2 (9) Sammanfattning Denna undersökning har gjorts av Arlen Herrera, student på Södertörns Högskola, på uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Län, KSL.

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande

Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande Projekt utfört av Jobbkompaniet på uppdrag av Arbetsförmedlingen i Flen oktober 2007-januari 2008 Innehåll Uppdrag och målgrupp Tidsåtgång och resultat

Läs mer

Kompetensbehovskartläggning

Kompetensbehovskartläggning Kompetensbehovskartläggning Utförd av Linda Wiltebo, Jobba i Västerås på uppdrag av Automation Region Automation Regions medlemmar och partner x5 Ca 12 000 anställda hos de 23 medverkande företagen 1 500

Läs mer

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Modell Integration i landsbygdsföretagande Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Innehåll Användare av Modellen... 3 Modellen... 3 Modellens målgrupp... 4 Modul Svenska språket... 5 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Björn Dufva Hellsten, VD Meritea AB 8 arbetsdagar inom Meritea Civilekonom Sprängämne, Lokalvård, Kommun Företagsledning, Ekonomi, Marknad, Utveckling, Tel

Läs mer

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Davidsson Per (KLK) Niemelä Tuomo (AMF) Datum 2016-02-02 Rev 2016-04-04 Diarienummer AMN-2016-0108 Arbetsmarknadsnämnden Motion av Anna Manell och Benny Lindholm

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Svar på skrivelse från Sara Pettigrew (MP) om behovet av validering av utländsk yrkesutbildning

Svar på skrivelse från Sara Pettigrew (MP) om behovet av validering av utländsk yrkesutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2013-0079- 4.0 SID 1 (8) 2013-05-08 Handläggare: Karolina Landowska Telefon: 08-508 35 509 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen, KTH samt

Läs mer

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16)

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16) 1 (5) YTTRANDE 2011-08-19 Dnr SU 50-1753-11 Anna-Karin Orsmark Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara,

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola 2011-11-15 Studentmaterial Innehållsförteckning Bakgrund 3 Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Roller 4 Viktigt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Arbetsmarknadsläget Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april 2016 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 2005 2006 2007 2009 2011 2005 2006 2007 2009 2011 Sverige har relativt hög arbetslöshet jämfört

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Historik Korta vägen År 2000-2002 - Tre ESF finansierade projekt startas i Västra Götland:

Läs mer