PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 27 mars 2010, på Hotell Högland i Nässjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 27 mars 2010, på Hotell Högland i Nässjö"

Transkript

1 PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 27 mars 2010, på Hotell Högland i Nässjö 1 Mötets öppnande samt val av ordförande SAHF:s ordförande Håkan Mattsson hälsade de drygt 40 mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Val av ordförande vid mötet Mötet föreslog och valde sittande ordförande, Håkan Mattsson, till mötets ordförande. Andreas Nehm valdes till vice ordförande. 3 Anmälan om styrelsens val av protokollförare Styrelsen anmälde Anette Mattsson till att föra dagens protokoll. 4 Val av protokolljusterare Michael Fejér och Anne Svensson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll, samt att i förekommande fall fungera som rösträknare. 5 Fastställande av röstlängd Årsmötet beslöt att röstlängden fastställes vid behov. 6 Fråga om årsmötet har utlysts i behörig ordning Årsmötet beslöt att mötet är utlyst i behörig ordning. 7 Rapporter Utöver dagordning kommer representant för AGRIA att komma. Rapport för medlemsförmåner (Andreas Nehm) och rapport westernarrangemang (Karin Fejér) kommer att läggas till 7. a. Avelskommittén

2 Presentation av riktlinjer för förslag av avelsvärdering presenteras av Benny Freme som sista punkt. b. Mediakommittén Sammankallande för kommittén Anette Mattsson presenterade vart arabhästen har profilerats i media under året. Mediabevakning är viktig och ju mer arabhästen syns i media desto bättre är det för rasen. Anette uppmanade alla att skicka in resultat och nyheter och även om man inte vill/kan skriva själv så kan någon annan göra det bara man får in informationen. c. Arrangemangskommittén Sammankallande är Lillemo Antonsson och hon efterlyser folk som kan och vill hjälpa till vid evenemang där arabhästen deltar. Lillemo själv har hand om westerntävlingar, men det behövs många frivilliga till utställningar och övriga evenemang. Webshopen har kommit igång och Lillemo presenterade en jacka som finns till försäljning för 350 kr, där 50 kr går direkt till SAHF. Det har tagit längre tid än beräknat att få till webshopen eftersom det har varit svårt att hitta någon som ger ersättning till förening vid försäljning. Frågan uppkom om det finns tygmärken kvar, men alla dessa gick på auktion förra året på Riksutställningen. Däremot går det att ta fram nya för försäljning. d. ECAHO Ann Nordén berättade som SAHF s representant i ECAHO om att man arbetar för att höja domarnas kunskap och etik. Varje år plockas de domare som inte sköter sitt jobb bort från listan och varje nationellt land ordnar domarkurser. Här i Norden har vi gemensamma kurser och de som klarar kursen hamnar på den Nationella listan. Efter 3 år hamnar de på listan över ECAHO s B-domare om de klarar provet och sedan skall de vara minst 3 år på den listan innan de är aktuella för A-listan skall DC s kompetens höjas genom kurser. Det är stor skillnad idag på DC i norra och södra Europa. Ann uppmanar alla att hålla sig uppdaterad med nya regler på ECAHO s hemsida. En stor nyhet från Sport Commission är att vi i Sverige skall hålla European Sport Horse Championships 2010, det har tidigare varit i Stadl Paura. AHIS anordnar EM och SAHF står bakom detta till fullo. Det har varit positiv respons från Europa. Sportcupen 2010 kommer att genomföras som en del av EM och allt kommer att gå av stapeln på Bökeberg 9-11 juli. Under ett diskussionsmöte som styrelsen anordnat uppkom frågan om utbildning till handlers, något som inte finns idag, men det är en väldigt bra idé för att få hästägare att våga visa sina hästar själva. Det har tidigare

3 arrangerats clinics i samband med utställningar, bland annat Turbocupen, som varit väldigt uppskattade. e. Westernsverige Karin Fejér kom direkt från ett möte med Westernsverige där Karin är SAHF s representant. I Westernsverige finns rasföreningar, reiningföreningar och andra westerninriktade föreningar och man samlas 2 gånger/år. Man kommer att anordna ett gemensamt SM juli 2010 på Bökeberg, något man arbetat för i många år. Tidigare har föreningarna haft egna SM, vilket gör att det blir mindre prestige i att vinna SM. Nu hoppas vi på framgångar för arabhästen i detta gemensamma SM. f. Medlemsförmåner Andreas Nehm berättar om styrelsens arbete för medlemförmåner och medlemsvärvning. Styrelsen arbetar på att forma paket för att värva medlemmar samt med förmåner för våra befintliga medlemmar. Ambitionen är att fortsätta med detta arbete och ju mer engagerade vi blir, desto mer förmåner kan ges till medlemmarna. Gåvomedlemsskap infördes under hösten Om du säljer en häst till en icke-medlem så kan du skänka ett medlemskap för 200 kr. Ny medlem skall få välkomstbrev, 2 nummer av SAM och 50 kr att handla för i webshopen. Medlemsinloggning hemsida beslut är taget av styrelsen att forum och stambok skall ha medlemsinloggning och endast medlemmar kommer att ha tillgång till detta. Arbete för att införa detta pågår. Ständigt medlemskap beslut om ständigt medlemskap är taget och kommer att kosta kr. Fråga ställdes om hur många ständiga medlemmar det är idag, som mest har de varit 80-90, men är idag endast st. När det gäller personer som inte betalat för sina medlemskap utan fått det, så är det inte många kvar. Hur skall pengar för ständigt medlemskap behandlas? Dessa borde inte förbrukas första året, utan man bör diskutera hur dessa bör behandlas i balansräkningen. Det är viktigt att vi höjer medlemsvärdet. Förslag inkom om att man ordnar rabatter hos ex.vis Granngården eller dylikt för medlemmarna. SAM 4/09 skickades ut till samtliga som var medlem (507 st), då många glömmer bort att betala in sin medlemsavgift. Inbetalningskort medföljde denna tidning. Frågan uppkom om det gett resultat, men det är för tidigt att säga. Frågan om tidigare medlemmar tillfrågats om varför de har gått ur uppkom också, men det har det inte gjort. Styrelsen förordar att DC och domare är medlemmar i SAHF.

4 ARAB kommer ut med en ny prislista från och med 1 april där SAHF s medlemmar får lägre priser än icke-medlemmar. Medlemmar får rabatt i samtliga SAHF-arrangerade evenemang. Ny medlem får ¼ sida annons i SAM. Autogiro för medlemsavgiften kommer att införas. Förslag inkom om att när en medlem värvar 5 nya medlemmar så får man ett gratis medlemskap. Förslag inkom om att införa familjemedlemskap, där den fullvärdiga medlemmen får tidningen medan övriga i familjen är passiva. g. ARAB ARAB har idag en väl fungerande verksamhet som fungerar bra. Minna Andersson och Lennart Arnrup handhar arbetet och det fungerar bra och folk är nöjda. Kritik uppkom om att det är omöjligt att komma fram på telefon, det är oftast upptaget under den telefontid som är. Detta indikerar att telefontiden är för kort. Det som flera reagerat på är att om man betalat in fakturan under födelseåret och inte hinner få registreringsbeviset samma år, så får man inte ett registreringsnummer med födelseåret. Det är svårt att veta vad det är som har gjort att det blivit så, eventuellt kan det vara att DNA-typningen har tagit tid. Det är rimligt att ha ett regelverk för detta och frågan tas upp i ARAB. Håkan Matsson redogjorde för hur det 2004 framkom att det saknades pengar i ARAB och hur en ny verksamhet byggdes upp efter att de befintliga lokaler sagts upp av hyresvärden och personalen sjukskrev sig i november I mitten på december 2009 kom en av de anställda tillbaka efter sin sjukskrivning och den andra kom tillbaka i början av Detta innebar en merkostnad för ARAB på kr och tillsammans med två advokater, revisor, facket och arbetsgivarorganisationen har man nu arbetat fram en uppgörelse som ger de två anställda kr och man har avslutat deras anställning omgående. Lennart Arnrup redogjorde för hur pengarna försvann ur verksamheten och hur bakgrunden till detta ser ut. Håkan Matsson sammanfattar att vi har en väl fungerande verksamhet, men denna merkostnad med de två anställda kommer att påverka arabhästägarna genom höjda priser. Det blir en ny prislista från och med 1 april med rabatter för SAHF s medlemmar. Fråga uppkom om priserna kommer att sänkas när denna skuld är betald? Svaret var att det får dåvarande styrelse ta beslut om, men ARAB har inget behov att ha ett överskott. ARAB har en omsättning på miljoner och hade vid sista bokslutet ett överskott på ca kr. Lennart Arnrup informerade om att ARAB håller på att uppdatera stamboken på nätet, man skall presentera den på annat sätt, den skall uppdateras oftare och skall finnas tillgänglig på svenska och engelska. Michael Fejér föreslog att man kan ta betalt för stamboken och därigenom få en inkomstkälla. Lennart svarade att kostnaden för att ta betalt är för stor, men Michael rekommenderar att ARAB tittar på det igen.

5 8 Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret Michael Fejér visade hur han upplevde flera saker som en negativ trend. Medlemsantalet minskade med 26 %, SAM utkom med endast 3 nummer och samtliga var sena, Futurityn är död, Årets Arab delades inte ut, Hingstkatalogen gavs inte ut (Veronica Mann Wernsten inflikar att den publicerades på hemsidan) och man har haft den lägsta prylförsäljningen på 10 år. Han ifrågasatte engagemanget från SAHF i Sportcupen och Westernsverige, Madeleine Haag kunde informera om att engagemanget i Sportcupen har varit lika som tidigare år. Michael Fejér vill att styrelsen ser över sin struktur för att vända den här trenden och visade samtidigt upp statistik över medlemsantalet Det är viktigt att styrelsen tar tag i problemen och vänder det så att det blir bättre. Lillemo Antonsson ifrågasatte vad förväntningar från Westernsverige är på SAHF, Fejér svarade att dessa är att SAHF s ordförande skall sitta i Westernsverige samt att medlemsavgiften betalas i tid. SAHF s representant är idag Karin Fejér i och med att hon är aktiv westernryttare och mer insatt i sporten än vad ordförande är. Karin inflikar att det på det planerade SM:et är kval för araberna på plats. Tanken är att dessa skall gå efter ECAHO s regler, men eftersom dessa är väldigt inaktuella och ej kompletta, så är de svåra att följa när man håller kvalen. Karin Fejér vill att SAHF s representant i Show Commission skall arbeta för nya regler. Håkan Matsson berättade om att SAM i januari 2009 stod utan redaktör då Anette Mattsson avslutade sitt uppdrag som dåvarande redaktör. I augusti 2009 tillträdde Anette Mattsson som redaktör igen då tidningen fortfarande saknade redaktör och redaktion. Det sjunkande medlemsantalet är ett stort problem och här skall medlemsförmånerna förhoppningsvis hjälpa. Håkan Matsson berättar att alla i styrelsen har olika ansvarsområden för att dela upp arbetet. Ingela Brinkefeldt undrade hur vi kan få till en vi -känsla? Diskussionsmötet som hölls i februari hade drygt 20 deltagare och det är viktigt att få folk till dessa möten för att få folk att umgås och att skapa diskussioner. Madeleine Haag berättade om distansens distansgala, som anordnas varje år, ett perfekt tillfälle för folk att träffas och att få en vi -känsla. Vi kanske kan ha en helg i november eller februari med föreläsningar inom olika områden så att det attraherar folk inom alla discipliner. Det är bara vi som kan få saker gjorda! Frågan uppkom varför inte människor utanför styrelsen anordnar aktiviteter? Cathrin Nehm nämde att vi har en riksomfattande förening och det finns ingen möjlighet för styrelsen att ordna allt, men kan stödja medlemmar som vill anordna olika aktiviteter. Det bästa vore om man hade geografiska områden med personer som kan driva olika saker. Michael Fejér: Styrelsen kan inte ägna sig åt att ordna allt, men det är viktigt med en vi -känsla och att styrelsen befrämjar det som de har som uppgifter. Ingela Brinkefeldt lyfte fram att en stor grupp arabhästägare är distansryttarna och hon försöker att få med dem som medlemmar, men det är svårt att få dem att tycka att det är värt att vara medlem. En bra idé är att lyfta fram och skriva om prestationer. Anette Mattsson uppmanade samtliga att skicka in resultat och bilder så att det kan komma in i SAM och på hemsidan, annars är det ingen som får veta något. Håkan Mattsson lyfte fram att det är väldigt viktigt att vara representerade på olika evenemang och

6 uppmanade samtidigt alla som har goda idéer att maila dessa till webmaster Veronica Mann Wernsten. Inger Lindegren undrade varför man ska vara medlem när man kan få tillgång till all information på hemsidan. Håkan Matsson svarade att det är därför arbetet med inloggning för medlemmar pågår. Beslöts att godkänna styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse och dessa lades till handlingarna. 9 Revisorernas berättelse Andreas Nehm läste upp revisorernas berättelse, varav framgick att inga anmärkningar riktats mot styrelsens förvaltning eller ekonomiska redovisning. Beslöts att godkänna revisorernas berättelse som lades till handlingarna. 10 Fastställande av resultat- och balansräkning Beslöts fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan. 11 Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Beslöts att i enlighet med styrelsens förslag överföra för 2009 redovisat överskott på kr i ny räkning. 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, valberedningskommitté och revisorer Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ersättning (=arvode) till styrelseledamöter och valberedningskommittéledamöter skall vara oförändrad, d.v.s. ingen ersättning. Dock utgår, som tidigare, reseersättning vid styrelsemöten. Till revisorerna utgår ersättning enligt praxis och företedd räkning. 14 Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår

7 Beslöts att behålla medlemsavgiften oförändrad, 350 kr för medlemmar i Sverige och 450 kr för medlemmar bosatta i utlandet, för år Behandling av motioner och de frågor som väckts av styrelsen Motionerna beskrivs här jämte styrelsens svar. Respektive motion besvarades av årsmötet med Ja eller Nej, med avseende på styrelsens givna svar. Motion 1 Motionen avser Obligatorisk CA-testning på hingstar för utlösning av licens/att individuell CA-status skall finnas med i hingstkatalogen. Motionären yrkar att styrelsen verkar för obligatorisk CA-testning på hingstar för utlösande av licens från och med avelssäsongen Att styrelsen verkar för att individuell CA-status finns med i Hingstkatalogen från och med avelssäsongen John Weinerhall Styrelsens yttrande: a. SAHF rekommenderar att stoägaren inför betäckning undersöker att hingsten är fri exempelvis från defekter, såväl synliga som genetiska och medicinska. b. Det finns möjlighet för hingstägaren att kunna tillföra ytterligare information i Hingstkatalogen. Förslag till beslut: a. med hänvisning till ovanstående anses den första att-satsen avslås b. med hänvisning till ovanstående anses den andra att-satsen avslås Årsmötets beslut i enlighet med styrelsens svar: Ja Motion 2 Motionen avser upprättandet av CA-register Motionären yrkar på att det skall upprättas ett offentligt register på SAHF s sida med ua-individer, ett register uppdelat på namn, härstamning, kön och typ av kontroll man gjort. Finns hästen med på listan har alltså kontroll av intyg gjorts av förening och ARAB. Linda Söderberg Styrelsens yttrande: Det är en viktig fråga som belyses i motionen, både för sto och hingstägare. Att få en bra utveckling av aveln av det Arabiska fullblodet så är det viktigt att man har en så detaljerad information som möjligt om hingsten och stoets hälsostatus och deras eventuella defekter. Det måste vara hästägarens ansvar att avgöra vilka hästar man vill använda i aveln för att få friska individer. Att upprätta ett centralt register är både kostsamt och praktiskt svårt att genomföra.

8 Förslag till beslut: Med hänvisning till ovanstående anses att motionen avslås. Flera ansåg att förslaget var bra, men problemet är att det inte går att verifiera att det är rätt häst så länge testerna inte görs tillsammans med en härstamningskontroll. ARAB kan därför inte intyga riktigheten i registret, utan det ligger i stoägarens intresse att kolla upp det. Årsmötets beslut i enlighet med styrelsens svar: Ja Motion 3 Motionen avser val av plats för årsmöte Motionären yrkar på att varje år sätta årsmötet centralt beläget, exempelvis i Stockholmsområdet. Att dela upp årsmötet så att det hålls var 3:e år i Skåne, sedan mittsverige och ett år i Norrland. Detta skulle kunna ge en bra närhet till alla och samma möjligheter. Linda Söderberg Styrelsens yttrande: Sverige är ett långt land med stora avstånd och det är svårt att tillgodose de olika geografiska önskemålen. En självklar ambition är att så många medlemmar som möjligt skall ha möjlighet att delta i årsmötet. De senaste årens årsmöte har varit på följande platser: 2004 Göteborg, 2005 Revingehed, 2006 Nässjö, 2007 Malmö, 2008 Linköping, 2009 Revingehed, 2010 Nässjö. Vi har försökt att variera platserna och också placera årsmöten där det finns bra kommunikationer. Styrelsen bör i sin fortsatta planering av årsmötena variera platserna där en viktig utgångspunkt är att så många medlemmar som möjligt skall kunna deltaga på årsmötet. Förslag till beslut: Med ovanstående anses motionen besvarad. Årsmötets beslut i enlighet med styrelsens svar: Ja 16 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen Anne Svensson presenterade valberedningens förslag Ordinarie ledamöter Valberedningens förslag: Gustaf Uhlén, omval perioden

9 Lillemo Antonsson, omval/nyval perioden Lillemo Antonsson föreslog att Ann Nordén till omval som ordinarie ledamot och sig själv till omval som suppleant. Beslöts att anta förslagen enligt följande: Gustaf Uhlén, omval perioden Ann Nordén, omval perioden Kvarstår sedan tidigare: Håkan Matsson perioden (t o m årsmötet 2011) Andreas Nehm perioden (t o m årsmötet 2011) Anette Mattsson perioden (t o m årsmötet 2012) Åse Uddgård perioden (t o m årsmötet 2012) Veronica Mann-Wernsten perioden (t o m årsmötet 2012) Suppleanter Valberedningens förslag: Ann Nordén, omval/nyval perioden Eva Palmaer, nyval perioden Linn Tauberman, fyllnadsval perioden (t o m årsmötet 2011) Beslöts att anta förslagen enligt följande: Lillemo Antonsson, omval perioden Eva Palmaer, nyval perioden Linn Tauberman, fyllnadsval perioden (t o m årsmötet 2011) 17 Val av revisorer och revisorssuppleant Beslöts att anta valberedningens förslag: Jan Andersson och Pia Påhlstorp, samt som suppleant Håkan Wetterqvist.

10 18 Val av valberedningskommitté Beslöts att anta valberedningens förslag: Veronika Miedl-Ohlsson (sammankallande), Lina Kristoffersen, Linn Kihlgren samt som suppleant Anne Svensson. 19 Riktlinjer för avelsvärdering Benny Freme presenterar det förslag som avelskommittén har arbetat fram med de synpunkter och förslag man har fått in. I dagsläget är avelsvärderingen frivillig, SAHF är medlem i Svenska Hästavelsförbundet och har hittills erbjudit avelsvärdering i deras regi till arabhingstägare. Även om avelsvärderingen är frivillig måste djurskyddslagstiftningen följas. Förslaget som arbetats fram är att hingst kan påbörja sin avelsvärdering tidigast det år han fyller två år enligt följande: Han skall visas på ordinarie utställningsklass på Riksutställningen Han skall genomgå en hälsobedömning inklusive röntgen avseende cystor och osteochondros Han skall vara registrerad i Svenska Arabhäst Registret WAHO s regler skall vara gällande När hingsten är fyra år skall han genomgå ett bruksprov enligt SH s grundkrav eller så kan tävlingsmeriter ersätta bruksprov som till exempel English Pleasure klass på SAHF s Riksutställning, deltagande i tävlingsklass på Sportcupen eller deltagande i Clear Round i långdistans. Hingst som genomfört prov/tävling enligt ovan placeras i avelsklass II. Hingstar som har någon eller några av följande meriter kan placeras i klass I: i. Tävlingsmeriterad i galopp, rid eller kördisciplin. ii. Utställningsmeriter på hög nivå iii. Avkommor med framträdande tävlings- eller utställningsmeriter. Ett BLUP-system skall också arbetar fram. BLUP är en metod som skattar avelsvärden. Michael Fejér tycker att det är viktigt att man kommer fram till ett beslut i år eftersom frågan har hanterats under så lång tid. Frågor kom angående deltagandet i tävling för att höjas en klass. Det får inte vara för enkelt, så att endast ett genomförande krävs utan vi kan ställa lite högre krav på hingstarna för att de skall få höjas en klass. Veronica Mann Wernsten berättar om hur det är i Holland, där man har tre domare plus hästägare som får svara på 75 frågor gällande olika exteriöra saker. Där går man igenom hästen med en riktig analys. Om bedömningen sker på Riksutställningen är Veronicas förslag

11 att hingstarna inte skall ställas mot varandra i ordinarie klass utan att det skall vara en enskild bedömning. Michael Fejér undrar varför man inte har ett alternativ till Riksutställningen när det gäller den exteriöra bedömingen och betonar att det är viktigt med en skriftlig bedömning även på Riksutställningen. Eva Palmaer anser att Riksutställningen är en dålig tid för att visa hingsten om man har en tävlingshäst, det är därför bra med alternativ som ligger tidigare i tiden. Benny svarar att vi kan inte ha för många tillfällen för det kommer att kosta för mycket. Dessutom så finns möjligheten att visa sin hingst som 2 eller 3-åring då hästen inte startat sin tävlingskarriär. Synpunkter kom fram gällande att visa under Riksutställningen då flera ansåg att det behövs en showighet som alla inte är intresserad av. Benny påpekar att man som domare bortser från showigheten och Cathrin Nehm på pekar att med en egen klass så bedöms hingstarna individuellt och då spelar det ingen roll om det är en galopphingst, distanshingst eller utställningshingst. Ann Nordén ser inga problem att få domarna att fylla i en skriftlig bedömning och med en egen klass så har de dessutom tid att fylla i det vi begär att de skall göra. Michael Fejér anser att det är viktigt att föreningen ger ut en hingstkatalog med all information om hingstarna, antingen i tryckt version och/eller på hemsidan. Det ger ett sug och ett intresse för hingstägarna att vara med i den. Lina Kristoffersen anser att det är många problem med klassindelning. Det är en mångsidig ras och hur skall man hitta ett sätt att jämställa meriter som inte är subjektivt? Det är dessutom frivilligt att avelsvärdera. Det bästa vore att upprätta ett register där man kan kontrollera alla meriter och föra in det i ett officiellt register under SAHF. Vad är nästa steg? Avelskommittén tar in förslag och arbetar vidare, så att man kan presentera ett färdigt förslag så snart som möjligt. När ett färdigt förslag finns går det till styrelsen, som får ta beslut i denna fråga. 19 Årsmötets avslutande Ordförande Håkan Mattsson tackade därefter alla mötesdeltagarna för förtroendet och visat intresse, och förklarade därmed mötet avslutat. Nässjö 27 mars 2010 Anette Mattsson vid protokollet Håkan Mattsson mötesordförande Anne Svensson protokolljusterare Michael Fejér protokolljusterare

PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne,

PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne, PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne, 1 Mötets öppnande samt val av ordförande SAHF:s ordförande Håkan Mattsson hälsade

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Sven Fogelberg öppnade stämman. 2. Val av stämmoordförande och val av protokollförare Ordförande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland Tid 2015-04-16 kl 18.30 21.00 1-24 Plats: Restaurang Visborg, Visby Sekreterare: Ulf Jönsson Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Ebbe Sundberg 1 Mötets

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Styrelsens ordförande Nils-Erik Hedin hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 1. Val av ordförande för stämman. Lars Edström,

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson.

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2007-06-04 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Brf Kungsängsliljans ordförande Åke Sjödin hälsade samtliga välkomna

Läs mer

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI PROTOKOLL Vid föreningsstämman var cirka 250 personer närvarande, varav ungefär 170 av dem medlemmar i föreningen. 1. Mötets öppnande Linus Nordling öppnade

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Tid och plats: 2016.03.31, 18.00, Friskis&Svettis Ingelsta 1. Mötets öppnande. Styrelsens ordförande Agneta Westerdahl öppnade mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62,

Läs mer

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00 Årsmöte Fuxernaskolan 160313 kl 14.00 Närvarande: Zorayah Hellberg, Ewa Larsson. Alf Joakim Persson, Cecilia Sandbeck, Malin Holström, Markus Andersson, Amanda Georgiou, Alva Olsson, Erik Georgiou, Matilda

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Tid: 2016-11-15 kl. 18.30 21.50 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: 78 personer, varav 63 röstberättigade inklusive

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet.

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2014 Mötesdatum: Torsdagen den 8 maj 2014 Tid: Kl. 19:00 20:15 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Staffan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer