Utbildning i Årlig Hcp-revision GGF jan-febr 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning i Årlig Hcp-revision GGF jan-febr 2011"

Transkript

1 Utbildning i Årlig Hcp-revision GGF jan-febr 2011 Karl-Gunnar Persson Mobil: Åke Holmqvist Mobil:

2 Program EGA:s arbete inför 2012 Hcp-projektet i Stockholm Genomgång EGA-hcpregler Nya årsrevisionsregler EGA GIT-rapporten Underlag för HCP-revision Erfarenheter från Uppland Information till hemsida och till spelaren 2

3 EGA HANDICAP SYSTEM Syftar till ( ) att uppnå en likformig och rättvis handicapsättning i hela Europa som möjliggör för spelare med varierande spelstandard att tävla på lika villkor att eliminera katastrofhål för handicapsättning genom omräkning av resultat till poängbogey att erbjuda en EGA spelhandicap som är kopplad till banans svårighetsgrad att vara så enkelt som möjligt att tillämpa 3

4 EGA:s arbete med uppdateringen av regelverket Handicap Research Group (2009) Arbetsgrupp tillsatt (juni 2010): direktiv Utkast presenterat för EGA HCRC (november 2010) Återremiss till Handicap Research Group Beslutsmöte (mars 2011) Presentation för samtliga EGA-förbund i maj

5 Stringens Europa Mindre valmöjlighet för nationella förbund Aktiv vs. inaktiv handicap obligatorisk CSA obligatorisk(?) (Competition Stableford Adjustment) Nya regler för handicapgrundande sällskapsronder Obligatorisk årsrevision Resultat från scorer i parspel??? 5

6 CSA (Competition Stableford Adjustment) Regelverkets justeringskomponent i samband med onormala förhållanden Stora likheter med 10%-regeln Problem med acceptans och implementering Nytt omfattande statistiskt underlag mer robust algoritm för CSA CSA eller CBA? (competion buffer zone adjustment) 6

7 Stockholms handicapprojekt Projektledare Projektsekreterare Birgitta Ljung, SGF:s regelkommitté Göran Hermes SGF Övergripande syfte: Fler spelare med aktuell och korrekt handicap genom att Kartlägga hur dagens system tillämpas, särskilt sällskapsronder Jämföra handicapstatistik mellan olika klubbar Testa EGA:s årsrevisionsanvisningar Föreslå IT-stöd till kommande år Föreslå förändringar till kommande 2012 års systemrevision Genomföra en aktiv handicaprevision på sex klubbar 7

8 Stockholms handicapprojekt Statistikredovisning från sex klubbar Utan hcp: 2-7% (av aktiva medlemmar) 36+ hcp: 3-9% (av aktiva medlemmar) Medlemmar med officiell hcp: Ingen hcp-rond: 35-42% > 1 hcp-rond: 57-65% > 4 hcp-ronder: 33-37% > 4 tävlingsronder: 11-22% 8

9 Slutsatser från Stockholms hcp-projekt Användning av sällskapsrundor varierar mycket mellan olika spelare Många registrerar enbart sällskapsronder >36 poäng Många äldre spelare har för lågt handicap Förekommer att sällskapsrundor är signifikant bättre än tävlingsrundor (spec. bland juniorer) 9

10 Forts. slutsatser från Stockholms hcp-projekt Rutiner för sällskapsrundor behöver ses över till 2012 års revision av hcp-systemet Rutiner kring Valfri-start-och-partner -tävlingar behöver stramas upp på flertalet klubbar genom att t ex GIT används som tävlingsstöd Nödvändigt med ett bättre GIT-stöd för handicapkommittéer Omöjligt att bedöma en spelares handicapkvalitet om tävlingsscorer saknas 10

11 Forts. slutsatser från Stockholms hcp-projekt När EGA:s årsrevisions-anvisningar används för dem med minst fyra tävlingsrundor ger det ett relevant utfall 2-6% av medlemmar med officiell hcp föreslås höjas 0-1% med officiell hcp föreslås sänkas Positivt till att införa aktivt/inaktivt handicap som grund för att deltaga i tävling 11

12 Genomgång EGA-hcpregler Åke Holmqvist Mobil:

13 Handicapkommitténs ansvar 2.16 Handicapkommittén är den instans som varje ansluten klubb är skyldig att utse för att ansvara för tillämpningen av EGA:s handicapsystem 13

14 Årsrevisionen Göteborgs Golfförbund Kurs i handicaprevision En årlig översyn ( besiktning ) av alla klubbmedlemmars exakta handicap Filosofi: rättvisande handicap roligare golf Men! Ett rättvisande handicap förutsätter hcpgrundande ronder (tävling/sällskapsronder), d v s ett statistiskt underlag för revision Årsrevision baserad på ett statistiskt underlag är en fundamental byggsten i varje handicapsystem värt namnet 14

15 Handicapkommitténs skyldigheter avseende allmän spelstandard Justera spelarens exakta handicap till den nivå som handicapkommittén anser är korrekt Noga beakta all tillgänglig information Informera spelaren om fattat beslut Årsrevision skall genomföras årligen efter säsongens slut Årsrevisionen skall bygga på minst fyra tävlingsronder 15

16 EGA:s nya årsrevisionsrutiner Syftet är att aktivt föreslå höjning eller sänkning av spelarens exakta handicap Kräver minst fyra tävlingsscorer Görs med minst ett helt slag En ny GIT-rapport som underlättar arbetet betydligt 16

17 Aktiv / inaktiv handicap Kopplat till årsrevisionen > 4 tävlingsscorer under senaste 12 mån aktiv hcp < 3 tävlingsscorer under senaste 12 mån inaktiv hcp Aktiv handicap = tävlingshandicap Inaktiv handicap = social golf Filosofi: Bristande underhåll leder till att handicapen inte är säker 17

18 Handicapgrundande sällskapsrond Idag Föranmälan krävs för höjning Alltid sänkning Mycket slarv med föranmälan Ej i hcp-grupp 1 (max -4,4) 2012 Principerna för föranmälan ses över Föranmälan krävs alltid Föranmälan krävs alltid inom EGA även för sänkning Ev. andra begränsningar T ex avseende antal per tidsperiod; olika i regler i olika hcp-grupper etc 18

19 Nya årsrevisionsregler EGA Karl-Gunnar Persson Mobil:

20 Tre tal att jämföra för att få en uppfattning om spelaren har rätt handicap ABHSS (Average Better Half Stableford Scores) Nedre buffertzongränsen + 5 EMSS (Expected Mean Stableford Score) 20

21 Hur räkna ut ABHSS? (Average Better Half Stableford Scores) Bara tävlingsronder räknas Det krävs minst 4 tävlingsronder Om udda antal ronder räknas medianronden till den bättre halvan Snittet beräknas på den bättre halvan av tävlingsronderna Ex 32, 29, 24, 29, 35 : ABHSS = 96/3 = 32,0 21

22 Om ABHSS är högre än nedre buffertzonen+5 bör handicapen sänkas HCP-grupp -4,4 4,5-11,4 11,5-18,4 18,5-26,4 26,5-36,0 Buffertzon Nedre buffertzongräns+5 poäng Maximal sänkning 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 22

23 EMSS Statistiskt underlag (Mean Stableford Score) Andel 0,1400 0,1200 0,1000 0,0800 0,0600 Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V 0,0400 0,0200 0, Stableford Score (poäng) 23

24 EMSS (Expected Mean Stableford Score) Förväntad snittpoäng i olika handicapintervaller Handicap -2,4 2,5-5,4 5,5-9,4 9,5-13,4 13,5-18,4 18,5-26,4 26,5-36 EMSS Poäng

25 Om ABHSS är lägre än EMSS höjs man med skillnaden men med maximalt: HCP-grupp -4,4 4,5-11,4 11,5-18,4 18,5-26,4 26,5-36 Maxhöjning 1 1,5 2 2,5 3,0 25

26 Sammanfattning HCP-grupp -4,4 4,5-11,4 11,5-18,4 18,5-26,4 26,5-36 Nedre buffertzongräns+5 poäng Spelarens handicap behöver inte revideras om hans/hennes ABHSS ligger mellan Nedre Buffertzongränsen+5 och EMSS Handicap -2,4 2,5-5,4 5,5-9,4 9,5-13,4 13,5-18,4 18,5-26,4 26,5-36 EMSS Poäng

27 1 44 Intervall för ABHSS som ger oförändrat hcp Nedre BZ EMSS ,4 2,5-4,4 4,5-5,4 5,5-9,4 9,5-11,4 11,5-13,4 13,5-18,4 18,5-26,4 26,5-36 exakt hcp

28 GIT-rapporten Åke Holmqvist Mobil:

29 Sammanfattning Årsrevision Görs på dem med minst fyra tävlingsscorer Görs med minst ett helt slag Spelare som erhållit exakt handicap under det senaste året ska inte höjas men kan sänkas Datorstöd finns i GIT Personrapporter Underlag för handicaprevision 29

30 Praktisk instruktion om GIT-rapport Från GIT till Excel 1. Rapporter Personrapporter Personrapporter 2. Underlag för HCP-revision Generera Rapport 3. Välj År OK 4. Export 5. Format Microsoft Excel (xls) 6. Filnamn + välj plats [ ] OK 30

31 Från Excel till överskådlig lista Så här får man fram en lista med förslag på höjning/sänkning 1. Markera en ruta i fältet (vilken som helst) 2. Vänsterklicka på Sortera och Filtrera i Startmenyn 3. Vänsterklicka på Filter 4. Vänsterklicka på pil vid Förslag till höjning/sänkning 5. Vänsterklicka på Sortera från minsta till största 6. Markera de rader med värde i kolumnen Förslag till höjning/sänkning och kopiera/klistra in i nytt excelblad eller t ex Word 7. Ändra sidbrytningar och kolumnbredd för att få plats på ett liggande A4-format 31

32 Erfarenheter från Uppland medelbetyg från 18 kommittéer 10 = instämmer helt; 1 = instämmer inte alls var lätt att använda 8,4 bidrog till ett bra slutresultat 8,7 gav underlag för att förklara revisionen 8,5 har underlättat kommitténs arbete 9,3 verktyget behöver utvecklas ytterligare 7,1 vi använder det även nästa revision 9,8 kan rekommenderas till alla klubbar 9,7 Totalt 8,8 Mycket positivt att det tagits fram det här verktyget. Nu blir det så objektivt det kan bli och det är bara bra. Och jag tror att respekten för hcp-systemet kommer att öka. 32

33 Information till hemsida och till spelaren (ex KbGK) Regler och Handicap SGF (Svenska Golf Förbundet) har under ett par år och tillsammans med ett antal klubbar och golfdistrikt testat en förbättrad metod för den årliga revideringen av handicap. I dessa planer nämns bl.a. Införa kategorin inaktivt handicap med begränsad tävlingsmöjlighet Att kräva fyra handicapscorer från tävlingar under de senaste 12 månaderna för ett aktivt handicap Att öka kraven på föranmälan av sällskapsrundor Göra årsrevisionsrutinerna obligatoriska för samtliga klubbar avseende aktiva handicap med målet att detta är genomfört inför Öka invalskraven för klubbar avseende handicapkommittéer För att möta dessa krav har Kungsbacka GK beslutat att bilda en Regel- och Handicapkommitté (RH) med följande medlemmar: Eva Olson med ansvar för juniorer, Monica Jacobson för damer, Arne Lundh för herrarna, Åse Blennius för TK, Karl-Gunnar Persson (distriktsdomare) för regler och markering av banan samt Oddbjörn Fastesson, ordförande. Var och en i kommittén har tillgång till medlemmarnas handicap-statistik i GIT för att självständigt kunna handlägga handicapfrågor inom respektive ansvarsområde. Kungsbacka GK kommer att använda en ny datorstödd metod som stöd för revision av handicap inför Vad innebär detta för dig? Hur påverkas din hcp av de nya reglerna? Läs mera om detta genom att läsa bifogat dokument. Regel- och handicapkommitté Kb DOC 33

34 Mail/brev-förslag vid erbjudande om höjning Till Årets handicaprevision i. GK är nu genomförd Med hänsyn till de varierande rutinerna beträffande rapportering av sällskapsronder har Handicap-kommittén i årets revision valt att i huvudsak bortse från sällskapsronder när vi granskat spelstyrkan. Rapporterade rondresultat från sällskapsspel har självfallet fått påverka varje spelares exakta handicap i enlighet med kapitel 4.12 i handicapreglerna, men när färre än fyra tävlingsronder rapporterats har inte någon justering gjorts av uppnått handicap i samband med den enskilda årsrevisionen. (I enlighet med EGA:s (European Golf Association:s) rekommendationer kring justering av handicap.) Du är en av de medlemmar, som registrerat minst 4 tävlingsronder och med ledning av resultatet från dem och EGA:s rekommendationer, föreslår/erbjuder vi att ditt exakta handicap höjs med inför kommande säsong. Höjningen är frivillig och sker utifrån klausulen om allmän spelstandard. Tacksam om du ger besked om du tackar ja eller avböjer erbjudandet till undertecknad genom att besvara detta mail eller på tel.. senast den Vill du veta mer exakt hur vi har kommit fram till den föreslagna förändringen av ditt exakta handicap, står vi gärna till tjänst med information. Om du anser att vi gjort en felaktig bedömning är du också välkommen att återkomma. Vänliga hälsningar NN Regel- och handicapkommittén Golfklubb 34

35 Tack för uppmärksamheten! 35

Skillingetrycket november/december 2014

Skillingetrycket november/december 2014 Missa inte årets JULNÖT sidan 13! Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Nya goflstudion Banan utvecklas Juniorsummering HIOs 2014 Årets JULNÖT Inomhusträning Utnyttjande av starttider Handicaprevision

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Avrapportering av utredningsuppdrag avseende arbetsgruppen för Finansiering Stockholm den 18 april 2008 1 Rapportens innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 TILL: Golfklubbar som är medlemmar i Svenska Golfförbundet FÖR KÄNNEDOM TILL: Golfdistriktsförbunden Anslutna organisationer KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE 2013

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSOMBUDSMANNEN

JÄMSTÄLLDHETSOMBUDSMANNEN BILAGA TILL RAPPORTEN Lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner. JämOs erfarenheter av de förstärkta reglerna i jämställdhetslagen från den 1 januari 2001 JämO Drottninggatan 92 Box

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 2013-07-09 Svenska Mini-Touren 1 (13) MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012-2015 Spel- och

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik

Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Version 1.2 www.jaradata.com ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats och bedöms vara korrekt. Användare

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Nordisk enkät 1 Fördjupningsarbete STU organisation och

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Att flytta eller inte flytta?

Att flytta eller inte flytta? Att flytta eller inte flytta? Utvärderingsrapport om Projekt Stockholm INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:03 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 1. Utvärderingens ramar 5 Bakgrund 5 Utgångspunkter och

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Mätning av företagens administrativa börda

Mätning av företagens administrativa börda Mätning av företagens administrativa börda Huvudrapport: Metodbedömning, organisationsförslag samt resursbedömning 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 Telefon: 08-681 91 00. Telefax: 08-19

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer