Utvecklingsprojekt i Kungsbacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsprojekt i Kungsbacka 2002-2003"

Transkript

1 Framtidens Konsument Konsument Kungsbacka Utvecklingsprojekt i Kungsbacka Ett projekt som skapat en informationskanal till de nya konsumenterna och öppnat dialogen med Kungsbackas handel Projektledare Eva Norrand Andersen

2 SLUTRAPPORT 1. Sammanfattning 1.1 Sammanfattning av projektet Projektet har genomförts inom de tidsramar, inkluderat förlängning på två månader enligt ansökan, som projektplanen angav. De aktiviteter som planerades har utförts. Ekonomisk rapport har skötts i kommunens ekonomisystem. I skolan har elever från alla gymnasieprogrammen utom det individuella deltagit. Lärarna har varit närvarande och delaktiga. Drygt 100 personer har fått ett års prenumeration på tidningen Råd och Rön. Under hösten 2002 har lektioner/föreläsningar genomförts för målgruppen i skolan och frukostmöten för handeln. Under våren 2003 har större föreläsningar genomförts för både skolan och handeln. Kontakten med handeln har dels varit direkt med handlarna dels genom deras föreningar. Affärscentren Kungsmässan och Freeport har deltagit i alla aktiviteter men föreningen i Innerstaden har valt att stå utanför. Dessutom har handlare som inte har varit kopplade till någon företagsförening deltagit. Vi har gjort utvärdering av aktiviteter. Styrgruppen som bestod av Eva Norrand Andersen och Maria Egeröd har träffats fem gånger under projekttiden. Projektledarutbildningen för projektledaren stod Hogia för Göteborg. Vi har gästats av Allmänna Reklamationsnämnden, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Hyresgästföreningen, Konkurrensverket och Post och Telestyrelsen däremot inte av Konsumentverket. Testresultatet från skolan visar en ökning av kunskaper mot föregående undersökning 1995, som gjordes i Kungsbacka. Materialet stod Konsumentverket för 1995 och har använts igen Utvärderingarna som gjorts vid aktiviteter visar att trots varierande svårighetsgrad på föreläsningarna har omdömena varit goda och i vissa fall mycket goda. De som aktivt deltagit har samtliga varit engagerade. Projektet har lett till att vi har fått samarbeta med grundskolan, klasserna 8 och 9, särskolan och vi har blivit inbjudna till frukostmöten med handeln på handelns initiativ. Detta har sammantaget med det planerade projektåret som gått, gjort att det har varit ett nöje att arbeta med projektet. 1.2 Ekonomisk sammanfattning Budget Kostnader Lön Lön* Utbildning Utbildning Prenumeration Prenumeration Delprojekt (1) Kostnader Föreläsare(1,2)

3 Delprojekt (2) Övriga Kostnader(1,2) Gemensamma Kostnader avslut(1,2) Kostnader (1,2) Intäkter Summa Summa *se bilaga 2. Bakgrund Riksdagen beslutade 2002 att 20 miljoner kronor skulle tilldelas utvecklingsprojekt inom de kommunala konsumentverksamheterna. Pengarna skulle fördelas av Konsumentverket och sökas av kommunen. Den 20:e februari 2002 hölls ett informationsmöte i Göteborg bland annat där Svenska Kommunförbundet och Konsumentverket informerade om vilka kriterier som gällde för en ansökan. Ett av kriterierna var att politikerna i kommunens ställde sig bakom ansökan. I Kungsbacka kommun fick Konsumentrådgivningen med sig tre politiker som i sin tur beslutade att ställa sig bakom projektet. Kommunen lämnade in en ansökan om kronor till ett projekt som riktade sig till handeln och skolan. Veckan efter midsommar fick vi beviljat ansökan. I augusti 2002 startade projektet. 3. Aktiviteter: redogörelse för projektet Framtidens Konsument Efter att ansökan blev beviljad i juni 2002 påbörjades arbetet med projektet i mitten av augusti med en mycket kort planeringsperiod. En vecka i slutet av augusti gick projektledaren projektledarutbildningen på Hogia i Göteborg. Utbildningen bestod i lärarledda lektioner och gruppdiskussioner. Målet var att ge deltagare de kunskaper, verktyg och attityder som krävs för ett självständigt projektarbete. I september hade vi frukostmöten och introduktionsträffar både i skolan och inom handeln. Ett första introduktionsbrev skickas till berörda handlare inom kommunen. Handeln uttryckte sitt missnöje till att ha frukostmöten utan vill deltaga i det planerade föreläsningsprogrammet under våren 2003.Ytterligare två utskick görs till handeln med inbjudan till projektet Framtidens Konsument. Handelsprogrammet, alla tre årskurserna deltar med respektive lärare. Det individuella programmet tackar nej med anledning av tidsbrist. Istället anmäler sig samhällsprogrammet med inriktning mot marknadsföring med en klass. Alla lärare har deltagit aktivt under läsåret och har varit ett stort stöd. Varje klass får en introduktion. Därefter genomförs lektioner i konsumenträtt. Vi går igenom Konsumentköplagen och Konsumenttjänstelagen. Vi delar ut en blå plastportfölj med projektets logga där eleverna kan samla allt material som vi planerar att dela ut. Vid första tillfället delas material från Konsumentverket ut och ett nummer av tidningen Råd & Rön som handlar om fastighetsköp. Alla deltagande elever och lärare får ett års prenumeration av Råd & Rön. Sammanlagt är det drygt 100 stycken som får prenumerationen och tack vare antalet genererar detta en rabatt på 25% på priset. 2

4 I december har vi aktivitet kring marknadsföring. Eleverna väljer en aktuell ungdomstidning som blir underlag för studier om reklam. Insamling på kommunen görs av äldre vecko/månadstidningar. Med hjälp av Britt-Marie Thörnqvist på Konsumentverket får jag sammanställt ett bra material för reklamanalys och en hel del oh-bilder som jag visar eleverna. Vi tittar på bilderna ur ett manligt/kvinnligt perspektiv. Alla elever får skapa en plansch med typisk manlig eller kvinnlig reklam. Stora vita ark av planschtyp bidrar ett grafiskt företag i Kungsbacka med. En kort information om marknadsföringslagen och hur man anmäler reklam till Konsumentverket avslutar höstterminen. Under hösten 2002 och våren 2003 har styrgruppen som består av Maria Egeröd och Eva Norrand Andersen möte 5 gånger. Idéer och infall bollas och vi beslutar vad för aktiviteter vi skall satsa på. Det har varit värdefullt att satsa tid på styrgruppens möten. Som projektledare har man fått feed-back på idéer och stöd när det har behövts. Under vårterminen besökte Konsumentverket projektet och jag fick redogöra för var vi stod tidsmässigt och berätta om projektet. Under vårterminen samordnades föreläsningar och träffar för elever och handelns parter. Vid varje tillfälle fick vi låna en lokal, i pausen fanns kaffe och det gavs möjlighet åt utomstående att deltaga till självkostnadspris för att fylla platserna i lokalen. Utvärdering gjordes vid varje tillfälle. Vi inledde i januari med Torsten Palm från Allmänna Reklamationsnämnden som fängslade eleverna med konsumenträtt och fall från ARN. Januari avslutades med en extern föreläsare, David Loid. Han talade om varumärkesförsörjning, retorik och vikten av att kunna övertyga. I februari fick vi besök av Gunnar Olsson från Konsumenternas försäkringsbyrå, som intresserade ungdomarna speciellt för pensionsfrågan. Månaden avslutades med ett besök från Hyresgästföreningen och Maria Egeröd som talade om hushållsekonomi. I mars hade vi ytterligare en extern föreläsare, Joachim Due Boje som talade om kundvård och kundservice ur ett tjänstperspektiv. Åhörarna fick en genomgång av hur viktigt det är att följa upp reklamationer istället för att ta strid. I april kom Konkurrensverket och berättade om sin verksamhet och om hur den påverkar oss konsumenter. Vi avslutade april månad med ett besök från Post och Telestyrelsen av juristen Mattias Grafström. Den planerade avslutningen haltade ända in i det sista då Kungsbacka Kommun var drabbad av Kommunals strejk. Med stor portion tur och hårt arbete genomfördes den sista föreläsningen i maj. Vi gästades av Fredrik Härén som talade om att tänka på olika sätt. Varför vi gör vissa saker efter invanda mönster och har svårt att ta till oss något nytt innan vi vant oss. Åhörarantalet var dock blygsamt trots intresserade utomstående. Det var också planerat att vi skulle avsluta skolprojektet med ett testformulär som bygger på Konsumentverkets frågeformulär från Varje klass skulle få ett besök och en stund att fylla i frågorna. Nu fanns inga skolor öppna så vi gjorde ett försök att skicka ut frågorna. Detta fick vi göra två gånger. Det sammanlagda resultatet blev 38 svar och en försening av projektet med 7-8 veckor. Jag sökte förlängning av projektet med två månader och fick detta beviljat. Sista tiden av projektet har använts till att göra utvärderingar och skriva slutrapport. Dessutom är en hemsida för Konsument Kungsbacka på gång där vi kommer att ha en aktuell länklista som vi hoppas kunna uppdatera kontinuerligt. Den planerade skriftliga länklista som skulle distribueras till alla deltagare kommer att skickas ut i formen av ett vykort med hänvisning till vår hemsida. Detta kommer att ske samtidigt som hemsidan publiceras. På detta sätt löser vi problemet med att uppgifter i en länklista blir gamla. Ett antal butiksägare i staden har hört av sig, ett år efter första kontakten, och velat ha möten med oss och information om konsumenträtt. Detta är glädjande eftersom vi inte fick riktigt den förväntade responsen från handeln som vi hade förväntat oss. Men det bekräftar också att ett projekt riktat mot handeln kräver en längre tidsperiod för att synas och sjunka in. 3

5 4. Resultat Uppnådda resultat Utbildning av projektledare skedde hos Hogia i Göteborg med lyckat resultat. Valet föll på en kurs som översteg den satta budgeten men i gengäld fick vi kursen precis i det ögonblicket som vi var i behov av den samt att kursen hade ett gediget innehåll. Delprojektet som riktade sig mot skolan hade framgång omedelbart. Vi fick kontakt med lärarna för berörda klasser och som sedan har samarbetat under resans gång fram till och med våren 2003 då vi avslutade projektet. Vi har delat ut en prenumeration till elever och lärare av tidningen Råd&Rön. Höstterminen har ägnats åt fakta föreläsningar i konsumenträtt och marknadsföring. Vårterminen har ägnade vi åt större föreläsningar. Vi har inbjudit myndigheter och föreläsare i mindre konkreta ämnen som t ex retorik. Vi har lyckats nå en helhet där alla bitar har fått plats. Avslutningen blev genomförd trots strejken inom kommunen vecka men med ett litet deltagarantal. Det planerade testet som skulle genomföras i samarbete med lärarna uteblev också den på grund av strejken. Istället har vi skickat ut testet till eleverna och bett om hjälp och därigenom fått in ett underlag. Delprojektet som riktar sig mot handeln har vi fått kontakt genom företagsföreningarna som har hjälpt oss att förmedla information. Vi har delat ut information om konsumenträtt i skriftlig form till handlarna. Företagsföreningarna både i Kungsbacka och Halland har givit sitt fulla stöd. Vi har utfört två större frukostmöten där vi har presenterat projektet och gett en allmän information om konsumenträtt. Vi har haft god uppslutning på de större föreläsningarna från handeln. Deltagarantalet från näringsidkarna ligger upp mot 40 olika företag. Ett gott resultat är också företagare som ringer och hör av sig när de har problem med en konsumentfråga. Det har blivit en öppnare dialog i konsumentfrågan. En konsekvens av projektet är att lärare har hört av sig med förfrågan om träffar efter våra besök på gymnasiet. Vi har haft en vecka i vår där vi har träffat särskolan i Kungsbacka. Eleverna har kommit i smågrupper på grund av deras grundförutsättningar är annorlunda än de elever som vi har haft i projektet för övrigt. Jag har använt samma material men i ett förenklat skick med mer bilder. Detta har varit mycket givande och vi kommer att försöka fortsätta samarbetet. Samtal har inletts med Komvux för att vi skall kunna deltaga med ett förenklat program för olika invandrargrupper. Detta är en utsatt grupp som är i stort behov av information. Grundskolan har utökat samarbetet med oss. Vi har träffat elever i åttan på hemkunskapslektionerna. Detta samarbete kommer att fortsätta. Inom handeln har vi nu ett år efteråt fått förfrågningar om frukostmöten. Informationen om projektet har spritt sig till handlare som i en eller annan situation behövt information om konsumenträtt till sig själv och sina anställda. Ej uppnådda resultat Vi har ej fått uppslutning till att ordna frukostmöten med handeln i den utsträckning vi har förväntat oss. Arbetet med handeln kräver en längre tidsbearbetning och förankring av idéen och dessutom måste man anpassa möten efter handelns olika säsonger. Det individuella programmet på gymnasiet som var inbjudet att deltaga i projektet tackade nej på grund av tidsbrist. 4

6 Vi har inte kunnat testa alla elever som var planerat. Avslutningen blev av men fick inte den uppmärksamhet som vi har förväntat oss. Testresultat Övervägande ett gott resultat. 64,5% rätt i år i medelvärde mot 55% rätt i medelvärde Frågor som uppmärksammats mycket har bättre resultat förutom frågan om garanti och vad det innebär samt högsta pris vid hantverkstjänster. Dessa frågor är svåra och man ser en koppling till frågor som kommer till konsumentrådgivningen i konsumenträtt. Frågan om garanti och prisets hantering vid hantverkstjänster är genomgående frågor vid rådgivningen. Frågor som inte var med som t ex kredit och privatköp gav inga bra resultat. Vi hade inte med ämnen om kreditavtal och privatköp vilket testresultatet visar. En stark föreläsning i försäkringsrätt har gett ett mycket gott resultat. En mindre stark föreläsning i hyresrätt och hushållsekonomi har inte gett den ökade kunskap som vi förväntade oss. Däremot visar tre frågor om Konsumtion och miljö att eleverna överlag är mycket mer miljömedvetna idag än för 8 år sedan. Vi har uppmärksammat avsnittet om miljö med broschyrer från Råd&Rön om tvättråd och symbolmärkning av miljömärken. 5

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap

Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap Abstrakt Följande undersökning är en utvärdering gjord på

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

handelsplats wermland Enklare e-handel

handelsplats wermland Enklare e-handel handelsplats wermland Enklare e-handel En sammanfattning av Handelskammaren Värmlands initiativ att öka kunskapen om e-handel och både stimulera och aktivt arbeta med e-handelsutvecklingen i regionen.

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Konkurrenskraft Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt "Konkurrenskraft" har sin grund i projektledarnas

Läs mer

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01- -2011-10-31 1. Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Rapport 2001:01 Projekt Hedra förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Författare: Dilek Baladiz Projekt Hedra Förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Utgivningsår:

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer