Management/affärsutveckling & försäljning/marknad Tillväxt & Företagsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Management/affärsutveckling & försäljning/marknad Tillväxt & Företagsanalys"

Transkript

1 FREDRIK LÖFGREN Nickes väg Torslanda Tel: Mobil: E-post: CV/RESUMÉ 1(5) Management/affärsutveckling & försäljning/marknad Tillväxt & Företagsanalys Personligt Personnummer: xxxx Civilstånd: Gift, två barn Bred erfarenhet av verksamhetsledning och management (>20 år) Jag har varit såväl projektledare som ansvarig för konsultorganisationer, sälj och marknadsavdelningar. Vidare har jag arbetat som VD med fullt finansiellt ansvar och arbetar nu bland annat som styrelseordförande i två olika bolag samt fungerar som rådgivare till företagsledningen i ett flertal andra företag. Erfarenhet från ett flertal olika branscher. Bland annat tillverkande industri, tjänste- och produktbolag i IT-branschen, handelsföretag samt renodlad konsultverksamhet Djup kunskap inom affärsutveckling Erfarenhet av att utveckla ett nytt komplett affärssystem och vara huvudansvarig för den därtill hörande marknadsplaneringen. Totalansvar för att bygga upp en ny verksamhet i Skandinavien på uppdrag av ett indiskt IT-företag. Plan för att skifta marknad från offentlig- till privat sektor inom sjukvårdsområdet. Arbetat med att ta fram ett program för strategisk tillväxtplanering i mindre företag. Har varit med om att starta upp företag inom IT och hälsa. Erfarenhet av företagsanalys och finansiell planering Har varit rådgivare vid generationsskifte i företag samt hållit utbildningar för ledningsgrupper inom affärsmodellering och finansiering. Vidare har jag genomfört ett 40-tal företagsanalyser syftandes till att identifiera tillväxtpotential och värde. Solid förståelse för marknads- och säljprocesser på skilda B2B marknader (volymprodukter, turn-key lösningar, tjänster) Mer än femton års erfarenhet av marknadsföring och att försäljning på konkurrensutsatta B2B-marknader. Jag har ansvarat för nyckelkunder, lett och utvecklat en säljorganisation bestående av såväl inne- som fältsäljare samt planerat affärs- och marknadsstrategier. Vidare har jag en bred erfarenhet av internationell försäljning och förhandlingar på ledningsnivå. Erfarenhet (höjdpunkter) ANGELINA SYSTEMS Göteborg Affärskonsult och ägare Angelina Systems är mitt eget företag. Vi är specialiserade på konsulttjänster inom affärsutveckling, tillväxtfrågor och sälj/marknadsstrategier. Projekt (exempel): - Ramavtal sedan 2006 med Business Region Göteborg (BRG) vad gäller rådgivning och utbildning inom deras tillväxtprogram. Har arbetat med ett 150-tal små- och Jan 2004 (pågående)

2 2 medelstora tillväxtföretag inom dessa program. - Komplett kurs på temat Praktisk affärsplan för tillväxtföretag. Innefattar såväl mallar som kursmaterial och föreläsningsmaterial. Kursen togs fram på uppdrag av Business Region Göteborg (BRG) har sedan starten genomförts ett 50-tal gånger av både mig själv och andra kursledare med gott resultat. - Framtagande av affärs- och marknadsplaner för företag inom ett antal olika branscher. Ofta innefattar detta arbete workshops med ledningsgrupp och grundlig analys av såväl marknad som ekonomisk ställning. - Genomfört ett 40-tal företagsanalyser vilka syftat till att ge en helhetsbild av ett företags nuläge och tillväxtpotential. I en sådan analys, vilken bygger på intervjuer med företagsledningen, ingår såväl marknadsfaktorer som ledningens personliga egenskaper och företagets ekonomiska och finansiella ställning. - Ny marknadsstrategi för ett industriföretag vilket tidigare huvudsakligen arbetat med kunder inom offentlig sektor. - Skräddarsydd utbildning inom företagsekonomi och marknadsföring för ledningsgrupp i industriföretag. - Huvudansvarig för etableringen av indiskt IT-företag i Skandinavien. Projektet innefattar allt från att sätta upp en organisation till att formulera marknadsbudskap och strategi samt att hitta partners. - Framtagande av utbildning inom strategisk affärsplanering för ledare inom tillväxtföretag. - Utbildning och seminarium kring sociala medier och hur denna kanal kan nyttjas av traditionella industriföretag. - Marknadsanalys och framtagande av ny kanalstrategi för snabbväxande IT företag. - Upphandlingsstöd och upprättande av kravspecifikation vid upphandling av nytt affärssystem samt webbplats med e-handel. - Leverantörsutvärdering vid investering i ny infrastruktur. - Projektledare för produktutvecklingsprojekt involverande Chalmers samt teknikföretag. - Interims uppdrag under ett drygt år att verka som ansvarig för etableringen av en filial till ett medelstort IT-konsultföretag. Rekrytering av nyckelpersoner såväl som att knyta nya kommersiella kontakter ingick i detta

3 3 uppdrag. SOMNA AB Lerum, Somna utvecklar, tillverkar och distribuerar kognitiva hjälpmedel. Den stora produkten är Kedjetäcket vilket är Somnas egen patenterade uppfinning. Idag är man ledande inom området i Skandinavien och har precis inlett en satsning på den globala marknaden. Har fördubblat omsättningen så gott som varje år sedan starten. SALT OCH MORTEL AB Kungälv, Styrelseledamot Salt & Mortel erbjuder helhetslösningar inom restaurangutveckling med fokus på inredning, möbler och storkök. Man har bland annat arbetat med de flesta O Learys restauranger i Europa och är i stark tillväxt. SCANDINAVIAN HEALTH SOLUTIONS AB Göteborg, VD och delägare SHS erbjuder helhetslösningar och koncept inom förebyggande hälsovård. Erbjudandet baseras på en kombination av medicinsk vetenskap, erfaren personal och innovativ IT-teknik. Vårt ledande koncept är Livakten vilket är ett komplett program för förebyggande hälsoarbete och innehåller IT-stöd för såväl personal på hälsoföretaget som för klienter/kunder. BOMEK VERKSTADS AB Göteborg, BoMek är en mekanisk verkstad med fokus på legoarbeten inom området skärande bearbetning. Bolagets erbjudande innefattar såväl serietillverkning av hela produkter som framtagning av kvalificerade prototyper och konstruktioner. COMACTIVA LANGUAGE PARTNER AB Göteborg, Comactiva erbjuder språkrådgivning och översättningstjänster med fokus på kvalitet och kulturell anpassning. OSCAR INSTRUMENT AB Kungälv, Styrelseledamot Oscar Instrument är Sveriges ledande leverantör av sjukhusinventarier och specialkylskåp för läkemedel och lab. BENIMA AB (Teleca group) Mölndal, Area Manager Benima är Skandinaviens ledande konsultföretag inom områdena industriell IT och automation. Jag var ansvarig för att kommersiellt utveckla området industriell IT för hela koncernen. (Min enhet på SYSteam köptes över av Benima under våren 2002) Jan 2015 (pågående) Juni 2014 (pågående) Juni 2012 (pågående) Maj 2008 (pågående) Aug Maj 2014 Jan 2004 (pågående) Juni Maj 2005

4 4 Utbildning SYSTEAM COMMUNICATION AB Göteborg, Marketing Manager/Professional Services Manager SYSteam Communication är ett konsultföretag vilket fokuserar på kommunikationslösningar och industriell IT. Mitt ansvar var dels all försäljning och dels Göteborgskontoret. Företaget ingår i SYSteam koncernen, vilken är en av de mest framgångsrika generella konsultgrupperna i Skandinavien. TELELOGIC AB Göteborg Corporate Account Manager Telelogic är världsledande leverantör av grafiska utvecklingsverktyg för kommunikationsindustrin. Företaget har verksamhet i femton länder. Jag var ansvarig för att utveckla globala nyckelkunder och koordinera säljarbetet med de lokala säljorganisationerna. HOGIA DISTRIBUTION AB Göteborg, Bolagschef Försäljningschef Hogia Distribution är ett mjukvaruföretag vilket utvecklar, och säljer ett affärssystem för mindre företag. Hogia Distribution ingår i Hogia gruppen vilken är marknadsledande vad gäller administrative system till små- och medelstora företag I Sverige. ALMEDAHLS AB Alingsås, Exportchef, Norra Europa Almedahls är Skandinaviens största textilföretag. Enheten I Alingsås var specialiserad mot textila material för skyddskläder. MILITÄRTJÄNST I4 Linköping, Sergeant, stabs och telefoniansvar GÖTEBORG UNIVERSITY - Göteborg, Civilekonom och magisterexamen 160 p Nationalekonomi 80 p, Företagsekonomi 40 p, Statistik 20 p, English (business) 10 p, Affärsjuridik 10 p Statskunskap 12 p ALSTRÖMERGYMNASIET Alingsås, Gymnasieutbildning, 3-årig ekonomisk linje Sep Maj 2002 Okt Sep 2001 Feb Sep 2000 Jan Feb 1999 Juni Dec 1997 Slutförd Aug 1989 Slutförd Dec 1994 Slutförd april 1994 Slutförd juni 1987 Kurser (Urval)) PROCUS KOMPETENS - Båstad, UGL, Ledarskapsutveckling, 60 timmar ENTERPRISE SELLING INTERNATIONAL, INC. Newport Beach, CA, USA Solution Selling, 40 timmar SWEDISH TRADE COUNCIL Stockholm, Sweden International Sales, Master level (6 månader) STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Göteborg, Sweden Slutförd Feb 2003 Slutförd Nov 2000 Slutförd Aug 1995

5 5 Introduction to Telecommunication, 20 timmar Slutförd Nov 2000 EDUCTUS AB Göteborg, Sweden Tyska, Affärskommunikation, 64 timmar Slutförd Juni 1995 Referenser For referenser, kontakta Göteborg,

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Jag gillar utmaningar. Jag gillar att göra det som först verkar omöjligt möjligt.

Jag gillar utmaningar. Jag gillar att göra det som först verkar omöjligt möjligt. Pernilla Eriksson ADRESS Kungsbäcksvägen 7 802 66 GÄVLE MOBIL +46 7064 789 24 EMAIL pernilla@byilo.se FÖDELSEÅR 1969 CIVILSTÅND Sambo Utveckla. Förändra. Göra nytt. En marknad. Ett företag. Eller kanske

Läs mer

TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD

TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD Axel Johnson AB Box 26008 (Villagatan 6) 100 41 Stockholm Tel: 08-701 61 00 Fax: 08-21 30 26 www.axeljohnson.se Teamwork som gör skillnad Axel Johnson Årsberättelse 2013 Axel Johnson Årsberättelse 2013

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

2009 Å r s r e d o v i s n i n g

2009 Å r s r e d o v i s n i n g 2009 År s re dovi s n ing EXPERIENCE THE EFFECT ReadSoft förenklar dokumenthantering världen över ReadSoft är en ledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Våra lösningar innebär att våra

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013 hösten 2013 Rätt kompetens för verkligheten! Innehåll 3 Om Affärshögskolan 4 Affärsinriktad redovisningsekonom 6 Marknadsinriktad företagssäljare 8 Medicinteknisk säljare 10 Strategisk säljare 12 Teknisk

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE STRATVISE 2012-13

ÅRSBERÄTTELSE STRATVISE 2012-13 ÅRSBERÄTTELSE STRATVISE 2012-13 Innehå ll VD hår ordet 1 Om Stråtvise 2 Å rsberå ttelse 2012-13 3 Expertområ den 5 Stråtegiskt Rå drum 6 Nyttoreålisering 7 Innovåtion 8 Å rets uppdråg 9 Vå rderingår 11

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Viktig information Detta memorandum

Läs mer

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige.

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige. Årsredovisning 2010 För att jag ska bli framgångsrik krävs att jag kan arbeta bäst där jag är. Jag kan inte enbart jobba vid mitt skrivbord eller på kontoret. Jag behöver snabbt kunna hantera nya situationer

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Verksamheten 1999/2000

Verksamheten 1999/2000 Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med cirka 2 700 medarbetare och ett rikstäckande

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER

UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER Välkomna 13.00 Torgny Söderlund Business Sweden Tillväxt Lidköping 13.10 Peter Larsson Tillväxt Lidköping Exportprogram för större

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

Den första september 2014 tillträdde jag som tf försäljningschef på Venue Retail Group

Den första september 2014 tillträdde jag som tf försäljningschef på Venue Retail Group Ethna Yourell Högberg ethna@numberoneretail.com mobil 0721 88 61 69 Arbetslivserfarenhet Sep 2014 Venue Retail Group tf Försäljningschef Den första september 2014 tillträdde jag som tf försäljningschef

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor ÅRSREDOVISNING 2004 INVESTORS HISTORIA 1916 1923 Investor bildas 1916 ur Stockholms Enskilda Bank (SEB), då ny lagstiftning avsevärt försvårar för banker att långsiktigt äga aktier i industriföretag. Innehav

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer