Idéspruta. Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéspruta. Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral"

Transkript

1 Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin Aug 2012 Idéspruta Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral Distriktsläkaren med lungkoll Studiecirklar ska minska antalet fallolyckor Så bli du antibiotikasmart Unikt forskningsprojekt för friskare magar Starta artrosskola Ta spirometrikörkort Stöd för att upptäcka våld i nära relationer Populära kurser om motiverande samtal

2 VäxtkrAFt Sommaren fortsätter att blomma precis som alla viktiga insatser inom forskning, utbildning och utvecklingsfrågor i primärvården. Tillsammans flyttar vi fram positionerna ytterligare. Utvecklingen är explosiv och måste tillämpas i vårdens vardag. Det framgår med all önskvärd tydlighet av innehållet i detta nummer av AHA!, som du nu håller i din hand. Här kan du läsa om alltifrån kurser om diabetes och motiverande samtal till projekt för friskare magar och minskning av antalet fallolyckor bland äldre. Framgång bygger vi med många små steg engagerade medarbetare och chefer, ny kunskap med nytta för primärvården och nya journalsystem, är bara några exempel. Lägg till en större tillströmning av patienter som gör primärvården till en unik arena att utforska. För fortsatt framgång måste framförallt två saker utvecklas: ett mer aktivt samarbete mellan olika specialister och verksamheter i vårdkedjan och akademiska vårdcentraler. I dagsläget är fyra akademiska vårdcentraler igång. På sikt planeras det för tolv med full steam. Tillsammans med CeFAM som akademiskt nav, fortsätter vi vägen fram som en uppenbart viktig och vårdnyttig resurs att räkna med.... och den ljusnande framtid är vår... sjunger från basstämman, Lars Agréus Professor och verksamhetschef på CeFAM

3 innehåll starta ARTROssKOLA sid 4 LUNGKOLL sid 6 missa inte möjligheten ATT TA spirometrikörkort sid 8 INNOVATÖRER full fart på JAKOBSBERGs AKAdemisKA VÅRDCENTRAL sid 10 fram för psykisk hälsa sid 13 satsning på studiecirklar ska minska ANTALet fallolyckor sid 14 lär dig UTBilda diabetespatienter i GRUpp sid 16 De hjälper patienter som har sömnproblem med KOGNitiv beteendeterapi i GRUpp sid 18 populära KURser i motiverande samtal sid 21 studiecirkeln som ger styrka OCh GLädje sid 22 UNiKT forskningsprojekt för friskare magar sid 24 våga fråga sid 28 BLi ANTibiOTiKAsmART sid 32 möt en pionjär inom psykiatrisk sjukgymnastik sid 36 CeFAM ett centrum ATT räkna med sid 38 3

4 Starta artrosskola 4-5 oktober Hur minskar man lidande och sjukskrivning för patienter med artros, ledsvikt? Och vad finns det för icke-kirurgiska behandlingsmetoder? Artrosskolan används nu i den nationella satsningen BOA (Bättre omhändertagande av patienter med artros). CeFAM lär ut hur man driver och utvärderar en artrosskola i primärvården. Målgrupp: Arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Datum: 4/10, kl och 5/10, kl Plats: Centrum för allmänmedicin, Alfred Nobels allé 23, sal 203, Flemingsberg. Kostnad: kronor, exklusive moms. Anmälan: Sök på kursens namn: Utbildning i artrosskola. Att möta patienter med diabetes från olika kulturer 26 oktober Kunskap om individens kulturella mönster och olika kulturers särdrag behövs, inte minst när det gäller diabetesvård. Under CeFAM:s endagskurs i oktober, får du lära dig att värdera egenvårdsbehov och utforma anpassade omvårdnadsplaner för patienter med diabetes. Målgrupp: Vårdpersonal som arbetar med patienter från olika kulturer. Datum: 26/10. Kostnad: kronor. Anmälan: klicka på kursanmälan eller via e-post: Digitalt nyhetsbrev från CeFAM direkt till dig... Vill du prenumerera på CeFAMs digitala nyhetsbrev för att få reda på vad som är på gång? Gå in på och klicka på länken om nyhetsbrevet som du hittar på första sidan. 4

5 Baskurs diabetes september och oktober Kursen är ett måste för dig som arbetar med personer med diabetes på vårdcentralen. Den ingår som första steget i vårt baskoncept. Kursen är godkänd av Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) och Svensk förening för diabetologi (SFD). Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor. Datum: 10-12/9 och 22-23/10. Plats: Centrum för allmänmedicin, Alfred Nobels allé 12, plan 6, Flemingsberg. Anmälan: eller via klicka på kursanmälan. Kostnad: kronor, exklusive moms. Mer information: Kontakta Ann Nikolausson på tfn Motverka undernäring bland äldre effektivt 13 eller 26 september Det är vanligt med undernäring bland äldre personer, och viktigt att upptäcka och hantera problemen på ett tidigt stadium. Men hur gör man det, och vilket slags kosttillägg passar? Målgrupp: Den här kursen på 2,5 dagar vänder sig till dig som är distriktssköterska. Datum: I höst finns platser kvar: 13/9 med uppföljning den 31/10 (på Jakobsbergs sjukhus) eller 26/9 med uppföljning den 6/11 (på CeFAM). Kostnad: Kostnadsfritt, men utebliven avbokning debiteras med 500 kronor. Anmälan: Sök på kursens namn: Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg, eller via e-post: Mer information Kontakta Liisa Samuelsson, e-post: riitta-liisa. tfn eller

6 Lungkoll Distriktsläkaren Hanna Sandelowsky på Bollmora vårdcentral misstänkte att det fanns många patienter i primärvården med oupptäckt KOL som borde få behandling. Nu visar hennes första forskningsstudie att hon hade rätt. Nästan en tredjedel av patienterna som sökte akut för besvär i luftvägarna hade KOL utan att de visste om det. 6

7 För några år sedan kände inte många till lungsjukdomen KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. I dag räknas den till en av våra folksjukdomar som ökar i både omfattning och dödlighet. Tidig upptäckt är viktigt för att lindra sjukdomen. Många går med oupptäckt KOL trots att diagnosen enkelt ställs med hjälp av ett lungfunktionstest, spirometri. På Handens närakut funderade distriktsläkaren och doktoranden Hanna Sandelowsky över hur läget ser ut i Stockholms läns primärvård. Jag hade en känsla av att många av våra patienter var underdiagnostiserade och borde få behandling. Majoriteten av de som har den milda eller måttliga varianten skulle både förbättra sin livskvalitet och leva längre om de testade sig och fick hjälp tidigare. Där har vi i primärvården ett stort ansvar, menar Hanna Sandelowsky. För att få mer klarhet startade hon en forskningsstudie vid Handens närakut. 138 män och kvinnor i åldrarna 40 till 75 som sökte akut för besvär i övre eller nedre luftvägarna, som var eller hade varit rökare samt inte hade någon tidigare lungsjukdom, undersöktes med spirometri. Av resultatet framgår att 27 procent av patienterna hade KOL utan att de visste om det. Majoriteten var mellan 55 och 75 år och hade rökt minst ett paket cigaretter om dagen under 20 års tid. Det fanns inga stora skillnader mellan könen. Studien visade också att kopplingen till KOL var lika stark om besvären kom från de övre eller nedre luftvägarna. Det är skrämmande, men samtidigt en glädje att veta att man kan göra skillnad för patienterna på ett enkelt sätt, säger Hanna och fortsätter: Resultatet visar att vi i primärvården bör bli bättre på att fånga upp patienter i riskzonen och att rutinmässigt erbjuda spirometri till rökare eller före detta rökare över 55 år som söker akut för exempelvis hosta, eller en förkylning med snuva och ont i halsen. Det här är en fin möjlighet, säger Hanna Sandelowsky. Och det behövs. KOL är vardag för över en halv miljon människor i Sverige. Sjukdomen utvecklas långsamt i luftvägar och lungor, och beror nästan alltid på rökning. Ungefär svenskar har så svår KOL att det krävs läkarkontroller och medicinsk behandling. Fler dör av den kroniska lungsjukdomen än av hjärt-kärlsjukdom, och det är dubbelt så vanligt med KOL som med diabetes typ 2. För de hjärt-kärlsjuka sjunker dödligheten medan den ökar dramatiskt för patienter med KOL. Dessutom får cirka 30 procent av patienter med KOL även hjärtsvikt. Trots att det finns utmärkta riktlinjer för hur man kan uppnå en bra KOL-vård lever få vårdcentraler upp till dem. Varför har då KOL-vården hamnat på efterkälken? Det är en glädje att veta att man kan göra skillnad för patienterna på ett enkelt sätt. Sannolikt spelar flera faktorer in. Tidsbrist, tradition och kanske att spirometri inte vanligtvis används i vår utredningsarsenal, kan vara några förklaringar, menar Hanna. I sin fortsatta forskning kommer Hanna att rikta in sig på olika faktorer som påverkar omhändertagandet av KOL-patienterna. Det handlar både om individuella faktorer hos distriktsläkarna och om organisation. Det samlade resultatet ska mynna ut i ett fortbildningsprogram för distriktsläkarna som vi ska utvärdera vetenskapligt, säger Hanna Sandelowsky. Vill du veta mer? text: daphne macris illustration: anna ödlund Kontakta: AKTIVITETER/FORTBILDNING HÖST september, kl , Astma och allergisk rinit. 7 september, kl , KOL 25 oktober, kl , atopisk eksem. 8 och 9 november, kl , spirometrikörkort. Mer om kurserna och anmälan hittar du på och sid 8 och 9 i tidningen. VÅRDUTVECKLINGSPLANER Som extra stöd finns tre vårdutvecklingsplaner om KOL, astma och allergisk rinit respektive tobaksavvänjning, som kan laddas ner från www. cefam.se BRA LÄNKAR OM ASTMA OCH KOL (även facebook) TEAM SOM hjälper TILL ATT STÄRKA ASTMA- OCH KOLVÅRDEN Behöver du hjälp med att utveckla en bra astmaoch KOL-mottagning eller ett program för rökavvänjning? Kontakta CeFAMs vårdutvecklare inom astma, KOL, allergi och tobaksavvänjning distriktssköterskan Lene Nordstrand, eller distriktsläkaren Luisa Escuder, så får du hjälp. 7

8 Kvalitet och dokumentation av astma- och KOL-vården 19 november Här är utbildningen där du får lära dig vilka kvalitetsindikatorer, metoder och verktyg man kan använda för att följa upp vården av patienter med astma och KOL. Målgrupp: Verksamhetschefer, läkare och sjuksköterskor i primärvården. Även sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och psykolog/kurator som arbetar med astma och KOL-patienter är välkomna. Datum: 19/11, kl Plats: CeFAM, Alfred Nobels allé 12, plan 6. Kostnad: 500 kronor. Anmälan: klicka på kursanmälan eller via e-post: Få koll på patienters lungfunktion ta körkort i spirometri 26 oktober Missa inte CeFAM:s välmatade tvådagarskurs för kvalitetssäkrade mätningar av lungfunktion, spirometri. Ta vårt körkort enligt nationell standard och förbättra era undersökningar av patienters lungor. Sjukdomen som många missar KOL 7 september En halv miljon människor beräknas vara drabbade av KOL kronisk obstruktiv lungsjukdom. Ur ett mänskligt lidande-perspektiv och även hälsoekonomiskt, behöver vården bli bättre på att upptäcka och behandla sjukdomen. Flera yrkesgrupper behöver samverka och arbeta i team för att klara det målet. Missa inte vår endagsutbildning i september. Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, psykologer och kuratorer i primärvården. Datum: 7/9, kl Plats: CeFAM, Alfred Nobels allé 12, plan 6. Kostnad: kronor, exklusive moms. Fika ingår. Anmälan: Sök på kursens namn: KOL. Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till astma- och KOL-team i primärvården. Datum: 8/11, kl (teoretiska moment). 9/11, kl (praktiska övningar). Kostnad: kronor, exklusive moms. Fika ingår. Anmälan: Sök på kursens namn: Nationellt spirometrikörkort. 8

9 Effektiv hjälp av böjveckseksem 25 oktober Atopisk eksem, böjveckseksem, är ett vanligt och besvärande problem inte minst för barn och unga. Men med eksemmottagning i primärvården och en eksemskola, kan många drabbade få effektiv hjälp. Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor i primärvården. Datum: 25/10, kl Plats: CeFAM, Alfred Nobels allé 12, plan 6. Kostnad: 500 kronor. Anmälan: sök på kursens namn: Atopiskt eksem i primärvården. Diagnosticera astma och allergisk rinit 6 september Senare års forskning visar att hela 80 procent av patienter med astma också har rinit, inflammation i näsan. Men med ordentligt utförda diagnoser kan fler få effektiv hjälp och samhället spara pengar. Målgrupp: Utbildningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter i primärvården. Datum: 6/9, kl Plats: CeFAM, Alfred Nobels allé 12, plan 6. Kostnad: kronor. Anmälan: sök på kursens namn: Astma och allergisk rinit. Jörgen Syk prisad för astmastudie Distriktsläkaren och doktoranden Jörgen Syk knep IPCRGs världskonferens (International Primary Care Respiratory Group world conference) pris för bästa insända abstract i slutet av april. Priset fick han för fynden i den så kallade NOAK-studien. Där har han testat om patienter med allergisk astma kan få en bättre astmakontroll och livskvalitet genom att låta nivån kväveoxid, NO, i utandningsluften styra den antiinflammatoriska behandlingen. Drygt 170 patienter i åldrarna har ingått i studien. NO mättes i deras utandningsluft och de fick även fick fylla i ett frågeformulär om bland annat livskvalitet, stress och självskattad hälsa. Resultatet visar en tydlig förbättring av astmakontroll, det vill säga färre symtom som exempelvis andfåddhet och pip i bröstet. Av studien framgår även att antalet perioder av försämring minskat. Fynden visar att vi i primärvården kan förbättra omhändertagandet av astmapatienterna och skärpa diagnostiken av allergisk astma med hjälp av NO-mätningar. Dessutom kan det öka patientens förståelse av sin sjukdom och vikten av att sköta den antiinflammatoriska behandlingen eftersom det blir mer konkret när patienterna kan få ett mått på inflammationsgraden. Vad betyder utmärkelsen för dig? Jag känner mig både stolt och glad. Jag vill även passa på att rikta ett stort tack till all personal och alla patienter på de 17 vårdcentraler som deltagit i studien. Förutom äran fick Jörgen 500 euro i prispengar. text: daphne macris 9

10 jordnära Verksamhetchef Agneta Björklund (till vänster) och samordnaren Eva Henriksen hoppas mycket på satsningen med akademiska vårdcentraler. De ser det som extra viktigt att lyfta fram idéer som föds i det kliniska vårdarbetet. Innovatörer Nu är fyra akademiska vårdcentraler i Stockholmsregionen öppnade. En av dem som är först ut ärjakobsbergs AVC. Det känns både roligt och som en utmaning. Vi hoppas att det blir ett lyft för både personal, studenter och våra patienter, säger verksamhetschef Agneta Björklund. Igång eller i startgroparna är bland annat ett kliniskt träningscentrum, en livsstilsmottagning och projekt kring bland annat äldre multisjuka, psykisk hälsa och diabetes. 10

11 Under ständig utveckling och med många aktiviteter och förslag, utifrån den kliniska vardagen, med kreativa förtecken. Så skulle Jakobsbergs akademiska vårdcentral, AVC, kunna beskrivas. Starten för ungefär ett år sedan var trevande. Men steg för steg har konceptet tagit form. Verksamhetschef Agneta Björklund tycker att satsningen är nytänkande och nödvändig. Det är spännande och intressant, men också en överlevnadsfråga. Att ha engagemang i undervisning, utveckling och vetenskapliga frågor som en naturlig del i vårdarbetet och inte något vid sidan av, är en förutsättning för att vi ska kunna förbättra vård och hälsa för patienter i primärvården. Extra viktigt är att sätta fingret på frågor som dyker upp i det dagliga arbetet. Många goda idéer om att förbättra vården kläcks i den kliniska vardagen, men det är inte alltid lätt att veta hur man ska göra för att förverkliga dem. Med AVC tror jag att vi kan lyckas, säger Agneta Björklund. Hon hoppas även att satsningen ska leda till att primärvården blir en attraktivare arbetsplats för såväl personal som studenter. En dynamisk och kreativ miljö, med större möjligheter att varva kliniskt arbete med exempelvis forskning kan nog locka många. Att utveckla Jakobsbergs akademiska vårdcentral pågår långt utanför vårdcentralens gränser. Det är ett helt nätverk med personal och chefer från ett tjugotal verksamheter i närområdet, bland annat från primärvård, rehab, kommuner, geriatrik, psykiatri, folktandvård och mödra- och barnhälsovård. Nära samarbete är även inlett med de olika lärosätena i länet och CeFAM. Att personalen själv får hitta utvecklingsområden betonas av AVCsamordnaren Eva Henriksen. Och när någon får en bra idé finns det ett särskilt AVC-team som hjälper till att fånga upp den. Dessutom finns en FoUU-grupp, lärare, forskare, vårdutvecklare med flera som kan stötta i planering och genomförande. För att öka engagemanget måste vi vända på förslagsvägarna, från topdown till bottom-up. Att få alla med sig är ju i slutänden helt avgörande för om vi ska lyckas eller inte. Idéer och förslag strömmar in. Det är jätteroligt, säger Eva Henriksen. Stort fokus ligger på utbildningsfrågorna: Alltfler studenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning i primärvården. Det är viktigt att både hålla hög kvalitet på utbildningen och höja kompetensen hos dem som handleder studenterna. Ett mål är att alla som handleder ska få en uppdaterad utbildning. Studenterna ska också få bättre möjligheter att tränas i teamtänkande, säger Eva Henriksen. För att studenter och även personal ska kunna träna kliniska färdigheter, enskilt och i team har man öppnat ett nytt kliniskt träningscentrum på Jakobsbergs AVC. Där finns bland annat dockor, träningsattrapper och teknisk apparatur. Dockorna är avancerade och ska bland annat användas för att träna A-HLR, intubering, injektion, venprovtagning och intravenös infusion. Övningarna kan även spelas in på video som deltagarna kan titta på efteråt och analysera tillsammans med handledare och kliniska adjunkter som ansvarar för att momenten utförs korrekt och säkert. Tanken är att öva och bli trygg i det man sysslar med och att ett team kan skapa bra rutiner. När man övar tillsammans blir var och en bättre på att förstå hur de andra tänker och agerar, säger Christina Sundman, adjungerad klinisk adjunkt, AKA, och ansvarig för träningscentrumet. Under hela våren har personalen kunnat ta del av lunchseminarier om bland annat patienters levnadsvanor, nationella riktlinjer för diabetes, mun- Engagemang i undervisning, utveckling och vetenskapliga frågor ska vara naturligt i det dagliga vårdarbetet, inte något vid sidan av. STORSATSNING Jakobsbergs akademiska vårdcentral storsatsar på utbildningsfrågor i fräscha lokaler. Här finns bland annat det helt nya kliniska träningscentrumet där studenter och personal ska kunna träna kliniska färdigheter. 11

12 hälsa, psykisk ohälsa hos äldre och fysisk aktivitet för äldre. Tanken är att utvidga seminarierna så att det även kan bli ett forum där man kan presentera uppsatser, examensarbeten och olika projekt. AVC-nätverket skissar på många tänkbara forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett handlar om att hjälpa patienter med stressrelaterade besvär, där både vårdcentraler, rehabenheter och folktandvården är med. Vi har redan börjat på en gemensam forskningsansökan, säger Eva Henriksen. I och kring Jakobsberg finns många multisjuka och sköra äldre personer. Därför vill nätverket även försöka hitta sätt att stärka vårdkedjan och tidigt identifiera individuella vård- och behandlingsbehov, exempelvis med hjälp av riskbedömningar. I startgroparna är även ett projekt för att ta fram behandlingsprogram för äldre personer med lättare psykiska problem via IT-kommunikation. Andra områden att utforska är förebyggande insatser mot diabetes typ 2, nutritionsproblem bland äldre, och om behandling i grupp för patienter med symtom som lättare depression, ångest och värk kan ge bra effekt. I startgroparna är även ett projekt för att ta fram stödprogram via internet som ska underlätta i vardagen för äldre personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. För att lära sig mer om hur man söker vetenskaplig litteratur och artiklar på internet har man dessutom etablerat ett samarbete med e-biblioteket vid Danderyds sjukhus. I samband med den nationella diabetesdagen 14 november kommer Jakobsbergs AVC att synas lite extra i Jakobsbergsområdet. Då bjuder man in allmänhet, personal, studenter, samarbetspartners och beslutsfattare till ett öppet hus. Även de lokala gymnasieskolorna är välkomna. Vi ska visa vilken sprängkraft det finns här och vad våra kreatörer kan åstadkomma, avslutar Eva Henriksen. Vill du veta mer? text: daphne macris Kontakta: eller 4 Akademiska vårdcentraler Sedan ett år tillbaka har utbildningsfrågor, kvalitetsarbete och forskning flyttats närmare personalen och studenterna i primärvården, genom nya satsningen akademiska vårdcentraler, AVC. En akademisk vårdcentral är en sambandscentral och plantskola för forskning, utbildning, utvecklingsarbete, interprofessionellt lärande och vårdverksamhet. Syftet är höja vårdkvaliteten och få en primärvård i frontlinjen. I dag är 4 akademiska vårdcentraler öppnade: Gustavsberg, Hässelby/ Akalla, Jakobsberg och Liljeholmen. På sikt planeras 12. Konceptet akademisk vårdcentral vänder sig till alla yrkesgrupper och studenter i primärvården. Till varje AVC är knutet ett nätverk med vårdcentraler, andra aktörer i närområdet, utbildningssamordnare, adjungerande kliniska adjunkter, kliniska lektorer och forskare. Uppdraget att införa AVC i primärvården har landstingsstyrelsen gett Stockholms läns sjukvårdsområde. Arbetet drivs tillsammans med Karolinska Institutet, men även andra högskolor, universitet med flera i regionen är involverade. Vill du veta mer om vad som är på gång på de akademiska vårdcentralerna? Kontaktuppgifter hittar du här: Gustavsbergs akademiska vårdcentral Samordnare: Erik Hedman, Verksamhetschef: Kersti Ejeby, CeFAM senior: Gunnar Nilsson, Hässelby & Akalla akademiska vårdcentral Samordnare: Christina Olsson, Verksamhetschef: Erik Lucht, CeFAM senior: Bo Christer Bertilson, och Per Wändell, Jakobsbergs akademiska vårdcentral Samordnare: Eva Henriksen, Verksamhetschef: Agneta Björklund, CeFAM senior: Lars Agréus, Liljeholmens akademiska vårdcentral Samordnare: Eva Toth-Pal, Verksamhetschef: Henrik Hallberg, CeFAM senior: Lena Törnkvist, 120

13 Fram för psykisk hälsa Två välmatade seminarier i höst med fokus på depressioner, ätstörningar, självmord och självskadebeteenden bland barn, ungdomar och vuxna. För tid och plats: Håll utkik efter vårt nyhetsbrev i september eller gå in på Alla träffar på vuxna med psykisk ohälsa i vården men det gäller också att se barnen. Det säger Teresa Saraiva Leão, distriktsläkare på CeFAM. Hon är medförfattare till rapporten Primärvårdens team för fortbildning om Barn och Ungdomars psykiska hälsa (2010). Den tydliggör behovet av mer kunskap hos vårdpersonal inom primärvården, som till exempel på vårdcentraler och inom rehab. Inte ens verksamhetschefer inom primärvården vet alltid att det ingår i husläkaruppdraget att även ta hand om barn med psykisk ohälsa, en grupp som ökar i dag, säger Teresa Saraiva Leão. Det finns en utbredd tradition att någon annan ska ta hand om den gruppen, som barn- och ungdomspsykiatrin. Men det är väldigt viktigt att uppmärksamma problemen tidigt innan de utvecklas till allvarlig sjukdom. Vårdval Stockholm påverkar också hur vi bland annat arbetar ute på mottagningarna, fortsätter hon, där många och snabba besök premieras för att få budgeten att gå ihop. Att arbeta med psykisk ohälsa kräver mer tid och engagemang. Det behövs ofta ett samarbete med Teresa Saraiva Leão olika enheter som till exempel BUP, socialtjänsten, skola och förskola. Men kan då några seminarier egentligen tillföra? Man kan göra en hel del med små medel på sin arbetsplats, betonar Teresa Saraiva Leão, som själv har CeFAM:s specifika mix av forskning och praktiskt vårdarbete i ryggen. Hon ger några exempel: När vi ser en deprimerad vuxen kan vi fråga om det finns barn hemma och hur de mår. Vi kan uppmärksamma unga som ofta kommer till en vårdcentral. Det kan ju finnas psykiska orsaker bakom kroppsliga besvär. På sin arbetsplats kan man bygga upp ett kontaktnät med olika samarbetspartners, som till exempel skolor och socialtjänst i området, lättillgängliga för personalen. Teresa Saraiva Leão håller just nu på att boka ett antal erfarna föreläsare för det 23.e respektive 24:e fristående utbildningstillfället på temat psykisk ohälsa. text: Marie Eriksson 13

14 Ett för Sverige unikt program för att förebygga och minska fallskador bland äldre personer har nyligen avslutats på 10 rehabenheter i primärvården. Programmet består av en studiecirkel med olika expertföreläsare, gruppdiskussioner, social samvaro och olika aktiviteter. Satsningen kallas Fallprevention aktiv livsstil hela livet. Ny satsning ska m antalet fallolyckor Det är ett helhetsgrepp som vi hoppas mycket på, säger sjukgymnast Anne Claesson från Centrum för allmänmedicin och projektledare. Vi lutar oss mot forskning som visar att en kombination av olika aktiviteter och yrkesgruppers kunnande är effek- tivt för att öka de äldres kunskaper, delaktighet och trygghet. Vi vill även bidra till att personalen i primärvården får en fungerande modell för att arbeta med fallprevention, säger Anne Claesson. Hon berättar att risken att ramla är störst bland äldre. Nio av tio fallskador drabbar personer över 65 år. Kvinnor drabbas mest. Bland personer över 65 är det så vanligt att det kan betraktas som ett folkhälsoproblem. Dessutom är det ett problem som ökar i takt med att antalet äldre i samhället ökar. Förutom mänskligt lidande, isolering och förlust av livskvalitet handlar det om mycket pengar. Bara de höftfrakturer som uppkommer genom fallskador under ett år kostar samhället 3,6 miljarder under det första året. Och då är bara vårdkostnaderna räknade. Det finns alltså starka skäl att förebygga fall och fallskador. Men det handlar inte bara om att göra hemmen säkrare genom att ta bort lösa sladdar och halkiga mattor. Det är minst lika viktigt att fortsätta med meningsfulla, engagerande aktiviteter, social samvaro, att äta rätt, se över sina läkemedel med en läkare och att vara fysiskt aktiv, menar Anne. Projektet är ett samarbete mellan Centrum för allmänmedicin, Karolinska Institutet, Hjälpmedelsinstitutet, Pensionärernas riksorganisation och Sveriges pensionärsförening. Totalt har cirka 130 personer deltagit, varav 80 deltog i studiecirklar och 50 ingick i en kontrollgrupp. I varje studiecirkel deltog 7-8 personer över 65 år som varit med om en fallolycka det senaste året eller som känt sig oroliga för att ramla Deltagarna träffades under 9 månader vid 12 tillfällen. Varje möte har haft ett bestämt tema, där olika experter inom fallprevention bjudits in. Bland annat berättade en dietist om kost, en distriktssköterska om läkemedel vid ökad fallrisk och en biståndshandläggare om kommunens utbud av aktiviteter. Deltagarna fick också hemuppgifter att lösa och pröva mellan träffarna som sedan följdes upp i gruppen. En kombination av aktiviteter och olika yrkesgruppers kunnande har visat sig framgångsrik. Upplägget bygger på att få ny kunskap, nya infallsvinkar och öppna upp för diskussioner, säger Anne Claesson. En fallolycka kan även innebära att man har färre sociala relationer än tidigare och isolerar sig, eller som en deltagare uttryckte sig med höftfrakturen blev jag gammal. I projektet får deltagarna möjlighet att träffas i studiecirkeln och på mötesplatser i kommunen. Förhoppningsvis blir både lärdomar och bekantskaper bestående, säger Anne Claesson Anne Claesson. Studiecirklarna leds av en arbetsterapeut och en sjukgymnast som ansvarar för strukturen och processen under cirkelns gång. Cirkelledarna fick en dags utbildning i förväg och en halv dags uppföljning. Fokus ligger på att informera om projektupplägg och material och hur man skapar ett gott klimat i gruppen och får en bra dynamik. Vi går även igenom de senaste vetenskapliga rönen inom fallprevention, berättar Anne Claesson. 14

15 inska Varje cirkeltillfälle avslutades med balansträning och övningar som stegvis ökats ju bättre balansen blivit. För att stimulera till nya vanor och se förändringar fick deltagarna även med sig ett träningsprogram att göra hemma och en träningsdagbok att anteckna aktiviteterna. Med fysisk aktivitet kan man minska fallrisken med så mycket som 40 procent, säger Anne Claesson. De flesta fallolyckorna sker i den egna bostaden dagtid och inte utomhus på natten som man kanske kan tro. Därför gör studiecirkelledarna hembesök för att tillsammans med den äldre gå igenom vad som hände vid fallet eller hur man kan undvika att ramla. Många gånger kan det vara så enkelt som att byta ut en pall mot en stol med rygg- och armstöd eller att inte resa sig för fort om man suttit länge i soffan och tittat på tv, menar Anne Claesson. Projektet ska studeras och utvärderas vetenskapligt av en forskare vid Karolinska Institutet. De första resultaten väntas bli klara efter sommaren. En första lägesrapport till landstinget pekar dock på att man är på rätt väg. Det känns hoppfullt och roligt. Eftersom projektet på flera sätt är unikt, och vi vet att många andra vårdenheter i Sverige brottas med att försöka minska fallskador bland äldre personer, tror vi att vår modell kan vara intressant också utanför vår egen region och kanske även internationellt, säger Anne. Redan nu öppnas möjligheten för fler att ta del av konceptet. 18 nya cirkelledare blev nyligen klara, och fler sjukgymnaster och arbetsterapeuter i primärvården ges möjlighet att utbilda sig till studiecirkelledare till hösten. Det är ett angeläget område och suget att få fler bra metoder att jobba med är stort, säger Anne Claesson. Upplägget och materialet är nu reviderat utifrån deltagares och cirkelledares synpunkter. Bland annat har antalet tillfällen bantats från 12 till 10. Den som vill vara säker på att få en plats på en kurs i höst eller som vill att Anne Claesson kommer till arbetsplatsen och berättar mer om projektet, bör kontakta henne så snart som möjligt. Vill du veta mer? text: daphne macris illustration: anna ödlund Kontakta: AKTIVITETER/FORTBILDNING i HÖST Fallprevention Aktiv livsstil hela livet Datum: 3, 13, 21 september eller 29 oktober. uppföljning 27 september eller 14 december Artrosskola: Datum: 4-5 oktober. TIPPA- bedömningsinstrument av rehabiliteringspotential och fysisk förmåga hos patienter med långvarig muskuloskeletal värk Datum: 17 och 31 oktober. Mer om kurserna och anmälan hittar du på och sid 4 och 34 i detta nummer. Hur studiecirkeln går till i praktiken kan du läsa om på sid 22. VÅRDUTVECKLINGSPLAN ÄR PÅ GÅNG Vårdutvecklingsplan för fallprevention är på gång. Den kommer att kunna laddas ner från i höst. BRA LÄNKAR OM FALLPREVENTION Attachments/8333/ _ _rev.pdf doc39460_1.pdf 15

16 Lär dig utbilda diabetespatienter i grupp september och 16 november Lär dig leda, utveckla och utvärdera grupper av vuxna med typ 2-diabetes. CeFAM:s 3-dagarskurs ger dig praktiska och teoretiska kunskaper med handledning, enligt de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Specialdesignad kurs för STläkare diabetes i primärvården november Målgrupp: sjuksköterskor Datum: 24-25/9 och 16/11. Plats: CeFAM, Alfred Nobels allé 12, plan 6. Kostnad: kronor. Anmälan: Sök på kursens namn: Grupputbildning för diabetespatienter kom igång på din vårdcentral. Det här är en komprimerad 3-dagarskurs som innehåller allt du behöver veta om diabetes. Målgrupp: ST-läkare inom allmänmedicin. Utbildningsform: Föreläsningar varvade med gruppdiskussioner och patientfall. Datum: 21-23/11. Plats: Centrum för allmänmedicin, Alfred Nobels allé 12, Flemingsberg. Kostnad: kronor, exklusive moms. Kurslitteratur, lunch och fika ingår. Anmälan: eller via webbplatsen klicka på kursanmälan. Mer information: Kontakta Alexandre Wajngot, via e-post: 16

17 Insulinbehandling vid typ 2-diabetes 9 oktober För att kunna starta insulinbehandling ska du ha gått denna industrioberoende kurs. Kursen är godkänd av Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) och Svensk förening för diabetologi (SFD). Uppdaterat material för gruppundervisning Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor. Utbildningsform: Föreläsningar varvade med gruppdiskussioner och praktiska övningar. Patientfall. Datum: 9/10, på Liljeholmens vårdcentral. Kostnad: kronor, exklusive moms. Anmälan: eller via webbplatsen klicka på kursanmälan. Mer information: Kontakta Ann Nikolausson på tfn Nu finns ett omarbetat gruppundervisningsmaterial för personer med typ 2-diabetes, som överensstämmer med de nya nationella riktlinjerna för diabetes. Materialet består av en manual och ett 70-tal powerpointpresentationer. För dig som har gått utbildningen Grupputbildning för diabetespatienter kom igång på din vårdcentral, och har ett äldre material, kostar uppdateringen inte något extra. Övriga får materialet i samband med utbildningen som ges i september. Materialet kan beställas av kurssekreterare Ann Nikolausson, tfn: eller e-post: 17

18 Sov SÖMNPROBLEM Nära 30 procent av svenskarna lider av sömnproblem. Karin Ejefalk och Ina El-Sherif lär sina patienter att sova bättre. Att hjälpa patienter med sömnproblem med metoder från kognitiv beteendeterapi i grupp är en smart lösning som man använder på Capio Ringens vårdcentral. Resultatet är förvånansvärt bra med tanke på att behandlingstiden är så kort, men det krävs mycket förberedelser av den som leder gruppen, menar Karin Ejefalk, distriktssköterska. Tillsammans med kollegan Ina El-Sherif håller hon sömnkursen som hittills har getts två gånger. Det är ett privilegium att få lära sig den här metoden. Distriktssköterskorna Karin Ejefalk och Ina El-Sherif på Capio Ringens vårdcentral inspirerades att starta sömngrupper efter ett seminarium och inbjudan att delta i ett forskningsprojekt om sömn. I dag hjälper de sömnlösa patienter att sova bättre med hjälp av en metod som bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT, framtagen av distriktssköterskan Christina Sandlund på Centrum för allmänmedicin. Sömnproblem är ett stort folkhälsoproblem och något som blir allt vanligare bland våra patienter. Men ofta kan vi inte erbjuda något annat än sömnmedel som behandling, som ofta bara fungerar för stunden, säger Karin Ejefalk och fortsätter: Därför är det fint med ett verktyg där vi kan hjälpa patienter att på egen hand förstå och komma tillrätta med sina sömnproblem, som forskning visat kan fungera på längre sikt, säger Karin Ejefalk. Deltagarna remitteras till Ina och Karin via läkarna på vårdcentralen. Först görs ett bedömningssamtal enligt en mall. Varje grupp har mellan 5 och 8 deltagare. De träffas två timmar i veckan i 5 veckor, med en uppföljning efter cirka 4 veckor. Behandlingen bygger på ett program som patienterna går igenom i grupp. På schemat står information om den biologiska 18

19 gott klockan, hur sömnbehovet varierar mellan olika människor och mellan olika åldrar, vilka effekter sömnbrist får på kroppen, stresshantering och hur mediciner påverkar sömnen. Vi pratar om bra vanor som underlättar god sömn. Man kan tycka att de är självklara men det visar sig att de inte är det, säger Ina El-Sherif. Sömnkvalitet, sömnhygien och strategier mot negativa tankar är andra punkter som berörs liksom metoden sömnrestriktion. Den går ut på att hitta sin lägstanivå av sömn och sedan plussa på med lite tid i taget tills man hittat sin naturliga sovtid. Genom att hålla sig vaken sent på kvällarna i 2-3 veckor triggas kroppen att vilja sova, menar Karin Ejefalk. Deltagarna får även hemuppgifter och prova olika metoder för avslappning och att hantera tankar och oro, samt föra dagbok över sin nattsömn. Vi uppmuntrar deltagarna att skriva ner vad som har fungerat, så att de kan friska upp minnet om de får svårt att sova igen längre fram Ibland är sömnstörningar ett symtom på djupare problem som de kan behöva bearbeta hos en kurator eller psykolog. Hittills har vårdcentralen haft två sömngrupper. En pågår just nu och ytterligare två planeras till hösten. Ina El-Sherif är förvånad över att de flesta verkar ha haft nytta av kursen, trots att den är kort. Flera har ändå haft problem att sova i flera år,, som til exempel en av våra deltagare, en 70-årig dam. Hon oroade sig över mycket saker i livet, men lyckades efter hand vända sina negativa tankar och sover nu betydligt bättre, säger Ina. Premiäromgången gick dock inte alls som distriktssköterskorna hade tänkt sig. Deltagarna var visserligen nöjda, men vi kände oss osäkra i att leda gruppen och materialet var för maffigt. Vi drog över tiden varje gång, berättar Ina El-Sherif. Envist fortsatte de ändå. Med mer kunskap om KBT och sömnproblem, samt nedkortning av materialet och minskat antal träffar förändrades allt. Det gick lysande och i dag har vi full kontroll. Men det är hårt jobb bakom och det behövs mer än två dagars utbildning för att behärska metoden, säger Karin Ejefalk. Distriktssköterskorna rekommenderar fler kollegor i primärvården att starta sömngrupper. Fördelarna är många. Det är ett privilegium att få lära sig den här metoden och kunna bidra till att våra patienter kan bryta en ond cirkel utan mediciner, avslutar Karin Ejefalk. Vill du veta mer? Kontakta: text: daphne macris STARTA SÖMNGRUPPER (för distriktssköterskor) Är du som distriktssköterska intresserad av att starta en sömngrupp på din vårdcentral? Då kan du kontakta Christina Sandlund på Centrum för allmänmedicin via e-post: Hon utbildar distriktssköterskor efter era önskemål och lägger upp utbildningen tillsammans med er. Christina erbjuder även handledning och stöd i arbetet med att starta en sömngrupp och rekrytera patienter. VÅRDUTVECKLINGSPLAN OM SÖMNPROBLEM Som extra stöd är finns vårdutvecklingsplanwn Stöd i arbetet med patienter med sömnproblem att ladda ner via BRA LÄNKAR OCH WEBBPLATSER om sömnstörningar 19

20 Var med och utveckla demensvården! Vill du jobba som lokal vårdutvecklare inom ämnesområdet demens? Som vårdutvecklare ska du fungera som en länk mellan minnesmottagningen och kollegor på husläkarmottagningarna. Du får själv möjlighet att fördjupa dig inom ämnesområdet kognitiv svikt/demens, och att stimulera till kvalitetsutveckling inom området bland kollegor. En annan uppgift blir att pröva en modell som ska underlätta och säkra kommunikationen mellan distriktssköterskan och vårdbiträden/undersköterskor i hemtjänsten. Visst låter det spännande? Kontakta: sll.se, så får du veta mer. Vill du lära dig utföra Mini Mental Test? vi kommer till er! Har du patienter som möjligen har en nedsatt kognitiv förmåga? Kanske tecken på demenssjukdom? För att öka möjligheten för dessa patienter att bibehålla en hög livskvalitet, är utredning och insättning av adekvata insatser en förutsättning. I det arbetet kan Mini Mental Test vara en hjälp. Det är ett kognitivt test som också kallas MMSE (Mini Mental State Examination) där man kan skatta en persons minne, koncentrationsförmåga, spatial förmåga och orientering i tid och rum. Missa inte demensdagen I dag lever minst stockholmare med en demenssjukdom men saknar diagnos. Primärvården liksom ett gott samarbete mellan kommun och landsting är avgörande för att tidigt upptäcka och förbättra vården av personer med demens. Kom och låt dig inspireras av goda exempel, nyheter och möten vid årets upplaga av Stockholms läns demensdag 6 september. Anmäl dig på Målgrupp: Distriktssköterskor eller mottagningssköterskor i primärvården. Boka tid så kommer vi till er Vill du veta mer om hur man utför testet kan vi komma till din/er arbetsplats. Kontakta Hanna Müller, eller Leila Haapaniemi, leila. för överenskommelse om dag och tid. Tidsåtgången är cirka minuter. 20

VESTA. gav 81 projekt. Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola

VESTA. gav 81 projekt. Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN JUNI 2010 Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola VESTA gav

Läs mer

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN OKTOBER 2010 Tensta vårdcentral lyfter astma- och KOL-vården Teamet med fokus på andningsorganen Ny modell främjar hälsoarbetet

Läs mer

Bättre läkemedelskoll

Bättre läkemedelskoll Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin Dec 2012 Bättre läkemedelskoll Nytt koncept prövas på ett 70-tal vårdcentraler SMA bra instrument för att fånga upp risker

Läs mer

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN DECEMBER 2010 Team med magkänsla Flitig förskrivare av motion Riktlinjer för sundare levnadsvanor Motiverande samtal positiv

Läs mer

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2009 TEMA HJÄRTA-KÄRL Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom Invandrarkvinnors hälsa hjärtefråga

Läs mer

Nu vässas distriktsläkarnas fortbildning. Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning

Nu vässas distriktsläkarnas fortbildning. Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin april 2011 Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning Nu vässas distriktsläkarnas

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10.

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10. BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION TEMA KRONISK BRÖSTCANCER TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

minhälsa psykiatrin? Vad fasengör Tema Dags för vaccination mot TBE Stressen utlöste sjukdomen psykisk ohälsa

minhälsa psykiatrin? Vad fasengör Tema Dags för vaccination mot TBE Stressen utlöste sjukdomen psykisk ohälsa minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2013 Vad fasengör psykiatrin? Tema psykisk ohälsa Dags för vaccination mot TBE Stressen utlöste sjukdomen foto pelle wichmann 3. Tema Psykisk ohälsa.

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En titt bakom kulisserna

En titt bakom kulisserna akademiska sjukhusets personaltidning nummer 3 2014 krönika Själva marken omformas med samma frenesi som sanden i en lekpark En titt bakom kulisserna bma Ronden har låtit en fotograf skildra vardagen på

Läs mer

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Ett magasin om spelberoendebehandling från Statens folkhälsoinstitut Slutspel Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Nu finns behandlingsmetoder som

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer. Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik

Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer. Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik Nummer 4 2012 Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik TEMA: Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer innehåll nr 4 2012 9 Ledaren 4 Redaktören

Läs mer

Vem vill ha rökavvänjning?

Vem vill ha rökavvänjning? & report Leading Health Care nr 3 2012 Vem vill ha rökavvänjning? Att styra motivationen eller låta motivationen styra Maria Nilsson Linus Johansson Krafve & Claes-Fredrik Helgesson Vem vill ha rökavvänjning?

Läs mer

Hitta rätt i vården med 1177

Hitta rätt i vården med 1177 En tidning från Landstinget i Jönköpings län 3.2013 Hitta rätt i vården med 1177 SIDORNA 10 12 Njursjukdomar Donerade njure till kompisar SIDORNA 4 5 Läs också... Tror på patientkraften SIDORNA 14 15 Så

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer