NR 1 VÅRVINTERN 2011 ÅRGÅNG 85 UTGES AV RIKSFÖRBUNDET HEM OCH SAMHÄLLE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 1 VÅRVINTERN 2011 ÅRGÅNG 85 UTGES AV RIKSFÖRBUNDET HEM OCH SAMHÄLLE"

Transkript

1 NR 1 VÅRVINTERN 2011 ÅRGÅNG 85 UTGES AV RIKSFÖRBUNDET HEM OCH SAMHÄLLE

2 HS AKTIVA KVINNA 2010 Elisabeth Marklund Det finns poänger med att protestera högt så att det hörs långt. Hade vi löst problemet själva hade vi aldrig nått ut och kunnat engagera i en fråga som berör så många. Av omtanke och kärlek till de gamla och sjuka Ovanstående är Elisabeths egna ord, som förklarar varför hon trädde fram och berättade om hur gamla och demenssjuka människor låses in utan att någon personal finns inne på avdelningen. Vi har sett Elisabeth i Uppdrag Granskning, TV4 Norrbotten, i dagspressen i samband med utmärkelser och nu är hon också utsedd till HS Aktiva Kvinna En person mer värdig denna utmärkelse är svår att finna. Att våga stå upp för sin åsikt och vara obekväm kräver mod och uthållighet. Och Elisabeth besegrade sina rädslor. Hon har sett gamla, demenssjuka människor fara illa så många gånger att hon inte kunde vara tyst längre. Det är vår samhälleliga plikt att slå näven i bordet när vi ser att något är alldeles på tok, säger hon. Man kan bara inte stå bredvid och titta på. Inlåsning av patienter är inget nytt och ibland kan det faktiskt vara nödvändigt ur säkerhetssynpunkt. Svårt demenssjuka klarar inte trafiken och kan också förirra sig ut i minus 20 grader endast iklädda underkläder. Om man har ytterdörrar eller enhetsdörrar låsta så måste det finnas tillräckligt med personal för att antingen kunna följa med ut eller kunna avleda de personer som inte klarar sig utanför boendet/enheten, menar Elisabeth Marklund Lås och larm får dock aldrig ersätta personal men det är precis det som hänt. Nattpersonal har plockats bort och man har lämnat svårt demenssjuka i flera timmar ensamma på låsta avdelningar utan att få den hjälp de behöver. De ramlar och kan bli liggande länge. Våld förekommer mellan de boende och de blir skadade. Vilsna, halvnakna eller nakna demenssjuka, som inte hittar till sina rum, gör sina behov på golvet i korridorerna. När så politikerna tänkte genomföra ytterligare personalneddragningar, som skulle innebära ännu mer missförhållanden gick Elisabeth till facket för att få dem att dra igång protester, men där visades inget intresse. Hon skrev då en skrivelse till politikerna och bollade frågan med sina arbetskamrater både på den egna arbetsplatsen Norrgården och på fler äldreboenden i Piteå, bland annat Öjagården. Flera skrev upp sig på protestlistan. Då sa chefer att de som skrivit på listan hade brutit mot tystnadsplikten och om någon gjorde en anmälan kunde det leda till rättsliga efterspel och de kunde förlora jobbet.de anklagades också för att de kränkt de demenssjuka när de beskrivit situationer på demensboendena. Då strök många sina namn Elisabeth har fått både ros och ris för att hon framträtt. Ett tag trodde Elisabeth att hon skulle stå helt ensam kvar, men efter hand stöttade allt fler. Genom Elisabeth Swills fick hon mycket stöd från Öjagårdens demensboende, som senare kom att få en framträdande roll. Både Norrgårdens och Öjagårdens situation med samma missförhållanden skildrades i Uppdrag Granskning men det var inte alla som hann uppfatta det. Jag har blivit beskylld för att ha smutskastat Öjagården trots att jag inte velat peka ut ett specifikt boende utan lyft hela demensvårdens situation, att jag gjort det här bara för att bli känd, att jag haft dolda politiska motiv som aktiv politiker trots att jag aldrig varit politiker, inte ens medlem i något politiskt parti och att jag farit fram med osanningar när jag skildrat missförhållandena. Men vi måste våga lyfta missförhållanden även om det kostar på. Om ingen vågar kan ingenting förändras! Problem är till för att lösas! Om vi kan enas om att göra något åt missförhållandena så kan vi stegvis uppnå bättre villkor både för de demenssjuka och personalen Att känna sig förstådd är viktigt för alla människor. Personalen måste få känna 4 Nr 1 vårvintern 2011 hem & Samhälle

3 att man förstår deras arbetssituation, som sannerligen inte är lätt alla gånger. Därför är det så viktigt att rekrytera rätt personer, människor som är beredda att ge och som vågar protestera när gamla far illa. Det är kanske bekvämare att anpassa sig till dåliga förhållanden än att ge hals. Man kan ju tänka sig hur det känns när någon står bredvid medan man borstar tänderna eller sitter på toaletten. Vi kan alla hamna i den situationen att vi behöver ta hjälp med det allra intimaste. Att bemötas med värdighet och omtanke är då otroligt viktigt. Förbundsordförande Siw Warholm överlämnar utmärkelsen HS Aktiva Kvinna 2010 till Elisabeth Marklund vid en ceremoni på HS kansli den 21 januari. Elisabeth vill gärna tacka alla i Hem och samhälle för utmärkelsen och stödet i kampen med några kloka ord av Wilhelm Born. Nej, låt dig ej förbrukas, men bruka världens tid. Nej, låt dig aldrig kuvas Du stöder oss, Vi stöder dig, Vi ger varandra liv. Text och foto: BIRGITTA COLLENIUS Vad är demens? Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor. Källa: Demensförbundet Vid lunchen på kansliet deltog bl. a. Evy Kimson, Siv Olofsson, Anna-Greta Lindqvist, Ann-Mari von Sydow och Ingrid Lodén. Var fjärde 50-åring kommer att så småningom drabbas av en demenssjukdom 40 miljoner människor världen över är drabbade av demens svenskar lider av demenssjukdom Källa: TV-programmet Fråga doktorn Vice förbundsordförande Helén Hellroth Larsson serverar bubbel till hyllningsskålen. Avundsjuka, trakasserier och lokala debatter har förekommit och man har från en del håll ifrågasatt Elisabeths motiv när hon engagerat sig. hem & Samhälle Nr 1 vårvintern

4 Antibiotikaresistens en fråga om bättre hygien? Sveriges Konsumenter anordnade i januari ett seminarium om antibiotikaresistens. Föreläsarna kom från Smittskyddsinstitutet, Karolinska Institutet och Statens Veterinärmedicinska anstalt Deras gemensamma budskap var förebygg bota inte, det vill säga sprid inte smitta. Vi får alldeles för mycket recept på antibiotika när vi går till doktorn och det är ofta patienten som vill ha ett recept i tron att penicillin botar allt. Så är det inte! Antibiotika biter inte på virus som orsakar halsfluss, öroninflammation, bihåleinflammation och hosta. En av föreläsarna visade diagram på tillfrisknandet hos patienter, med dessa sjukdomar, som fått och patienter som inte fått penicillin. De tillfrisknade precis lika fort. Bakterier, som antibiotika skall bita på, kan tillverka ett enzym som förstör antibiotikan och bakterien blir på så sätt resi- stent mot medicinen och den hjälper inte! Men det är inte bara vi själva som använder antibiotika i onödan, Våra husdjur, hundar och katter, får enorma mängder alldeles i onödan. Även lantbrukarna använder stora mängder till sina djur men de försöker hålla ner användningen så mycket som möjligt. Antibiotikan går dessutom genom kroppen ganska oförändrat och kommer så småningom ut i våra vattendrag liksom även andra mediciner vi stoppar i oss. Utomlands kan man ofta köpa antibiotika receptfritt. Men skall vi kunna minska användningen ska vi naturligtvis inte köpa den heller. Pasteur upptäckte att bättre hygien minskade smittspridning och minskade dödligheten radikalt när all personal lärde sig hygien. Det gällde då och gäller fortfarande att det bästa är att minska smittspridningen genom bättre hygien överallt. I vissa fall behövs antibiotikan men det gäller nu att begränsa användningen så att inte alla bakterier blir resistenta. Då kan det bli riktigt illa. Den måste fungera när den verkligen behövs. Jag har lärt mig att en förkylning går över på 14 dagar om du gör något åt den och gör du ingenting får du behålla den i 2 veckor. Text: INGRID LODÉN Foto: BIRGITTA COLLENIUS hem & Samhälle Nr 1 vårvintern

5 Är adressen rätt? Om inte skriv den rätta här bredvid och sänd in både gamla och nya adressen till Riksförbundet Hem och Samhälle Box 19109, Stockholm POSTTIDNING Nordiska brevet VÄRLDENS VATTEN När man sitter i Sverige en mycket kall decemberdag med glimmade snö och rimfrost i träden utanför fönstret, kan det vara svårt att förstå att vi globalt står inför en vattenkris. Cirka 1,2 miljarder människor har inte tillgång till rent vatten. Utrotningen av djur och växter som lever i sjöar och vattendrag går upp till åtta gånger snabbare än i andra miljöer. Snabbare än till exempel utrotningen av djur som lever i tropiska skogar. Yangtzedelfinen en delfin som levde i Kinas floder är i dag helt utrotad. Delfinen har stadigt minskat i antal de senaste decennierna. Stora dammbyggnationer, miljögifter och båttrafiken har raserat möjligheten för dess överlevnad. Det finns inget som på något sätt är rättvist när det gäller vatten. Tillgången är ojämlik och där behovet är som störst är tillgången som minst. I Sverige är vi förunnande mycket vatten. Vi har cirka sjöar och den pågående klimatförändringen förväntas ge Norden en ökad nederbörd. Det intressanta är att, trots att vi har mycket vatten i Sverige, är vi till stor del indirekt beroende av vatten från andra länder. Vi importerar vårt kaffe, bomull och ris från länder som Brasilien och Pakistan. Det är grödor som kräver mycket vatten när de odlas. Om jag tittar på mig själv har det gått åt cirka liter vatten för att odla och producera bomullen i kläderna jag har på mig i dag. Det har gått åt cirka 400 liter för de 2 koppar kaffe som jag har druckit på förmiddagen. Världsnaturfonden WWF har gjort en studie som visar att en svensk i genomsnitt konsumerar cirka 6000 liter vatten per dag, vilket motsvarar ungefär 40 badkar! Det är en enormt stor siffra. Om man då också tänker på att vi slänger en stor del av vår mat, så innebär det att vi egentligen häller ut tusentals liter vatten dagligen, vatten som många gånger har sitt ursprung i länder med vattenbrist. Det är inte av en slump som de tidigaste civilisationerna växte fram i floddalar. En säker tillgång till vatten, fisk och bördiga åkrar gav en stabil grund för social och kulturell utveckling. Skriftspråket och tideräkningen utvecklades. Hjulet uppfanns i de bördiga floddalarna runt Eufrat och Tigris, Nilens delta, Indusfloden och Gula floden. I dag är många av dessa tidigare bördiga floddalar förstörda. Indusfloden är i dag fragmenterad av bevattningsdammar, som avleder vatten till socker och bomullsodlingar. Gula floden är inte vad den en gång varit, utan kraftigt förorenad och hårt exploaterad för bevattning och energi. FN: s generalsekreterare Ban Ki-Moon uttryckte sin oro i ett tal till företagsledare i Davos Utmaningen att säkra rent och tillräckligt med vatten för alla är en av de mest skrämmande utmaningar som världen står inför i dag. Vår erfarenhet säger oss att bristen på vatten kommer att leda till konflikter och kommer att bli störst i fattiga länder. I spåren av en osäker tillgång på vatten gror konflikter. Ordet rivalitet sägs ha sitt ursprung från det latinska ordet rivalis med betydelsen de som delar samma flod. Bakom många små och större konflikter i världen pyr ofta en osämja över hur man ska fördela en knapp vattenresurs. Vatten är en källa till liv, välstånd och ekonomisk utveckling och alla vill därför vara säkra på att få sin del av vattnet. Vi står inför en stor utmaning men det händer också mycket positivt, små steg av förändring som i längden förhoppningsvis kan vända en ohållbar trend. Många bra initiativ tas i dag av såväl länder, företag som kommuner för att minska vattenpåverkan. Även du och jag kan bidra till en förändring genom att tänka på vad och hur vi konsumerar. Att exempelvis ta vara på maten och ta hand om våra kläder så att de håller längre, leder i längden till att tusentals liter vatten sparas. ANNA FORSLUND Rådgivare Internationella Vattenfrågor, WWF 20 Nr 1 vårvintern 2011 hem & Samhälle

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR Undersökningen i korthet Sju av tio barn mellan 11-15 år (68%) oroar sig för klimatförändringarna. Tjejer oroar sig mer än

Läs mer

Ett ansvarsfullt lån

Ett ansvarsfullt lån Ett ansvarsfullt lån Av: Johannes Djerf [Även som bibelstudium för ledarscouterna, UV-Lägret 2011] Har du någongång fått i uppgift att ta hand om något som egentligen inte är ditt? Du har kanske fått låna

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

En diskussion om den funktionshindrades svårigheter att begära assistans med hushållsnära tjänster Problem och möjligheter med personlig assistans

En diskussion om den funktionshindrades svårigheter att begära assistans med hushållsnära tjänster Problem och möjligheter med personlig assistans Heléna Karnström Ersta Sköndal Högskola Nätverk och familjearbete/terapi Påbyggnadsutbildning i systemisk psykoterapi 2008-2010 Handledare: Ulf Hammare Examinator: Ulf Hammare En diskussion om den funktionshindrades

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Sommartal. Anna Kinberg Batra. 6 juni 2015

Sommartal. Anna Kinberg Batra. 6 juni 2015 Sommartal Anna Kinberg Batra 6 juni 2015 Sommartal av Anna Kinberg Batra, 6 juni 2015 I dag firar vi Sverige. En nation, som om den själv hade fått välja, kanske skulle ha satt in en annons med texten

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Intervju: Heidi Olsson Marianne Samuelsson Språkrör 1992-1999, riksdagsledamot och gruppledare. Miljöpartiet har redan från början haft kvotering som princip,

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

I dag lever över två miljoner människor i direkta konsekvenser av klimatförändringarna. Enligt Världshälsoorganisationen har vi fem miljoner

I dag lever över två miljoner människor i direkta konsekvenser av klimatförändringarna. Enligt Världshälsoorganisationen har vi fem miljoner Mötesdeltagare, partivänner Tack för att jag får komma hit till er i Vaggeryd Jag vill tala om jämlikhet och utveckling, om hållbar jobbtillväxt, om social demokrati för människa och miljö. Vet ni vad

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD WANGARI MAATHAI

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD WANGARI MAATHAI MOD UTAN GRÄNSER SPEAK TRUTH TO POWER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD WANGARI MAATHAI 50 Mod utan gränser WANGARI MAATHAI KENYA NÄR MAN BÖRJAR ARBETA MED DET HÄR, GÖR MAN DET MED ETT ALLDELES

Läs mer