Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.vgregion.se/miljo/miljosamverkan"

Transkript

1 Projektledare Lasse Lind tel , fax Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel , fax Kansli Västra Götalandsregionens Miljösekretariat, Borås Ing-Marie Klaar-Haegerstam, tel , fax Tillsynsdagarna april 2003

2 Tre st. inte Miljösamverkan täcker inte upp hela tillsynsområdet Dels endast Miljöbalkens område Dels bara ett urval aktuella frågor Miljösamverkan har inte någon myndighetsfunktion En informell samverkan. Myndighetsutövning svarar endast medverkande myndigheter för Miljösamverkan är inte en organisation Ett projektsamarbete som prövas år från år 2 Tillsynsdagarna april 2003

3 Delprojekt i verksamhetsplanen 2003 Nya delprojekt Farligt avfall Tillsynskampanj [Cecilia] 2. Radon Serviceprojekt [Lasse] 3. Cisterntillsyn Serviceprojekt + ev. tillsynskampanj [Lasse] 4. Biltvättar Tillsynskampanj [Cecilia] 5. Behovsutredningar och tillsynsplaner - [L+C] 6. Dagvatten Serviceprojekt [Lasse] 7. Uppföljning hälsoskadligt buller Uppföljande tillsyn [Cecilia] Delprojekt som fortsätter från Egenkontroll och systemtillsyn Tillsynskampanj, pilotinspektioner [L+C] 9. Inomhusmiljö Tillsynskampanj skolor/förskolor [Lasse] 10. Uppföljning PCB-Fria Fogar Fortlöpande tillsyn [Lasse] 11. Bränder och utsläppsberedskap Serviceprojekt /samv. Räddningstj. [Cecilia] 12. Entreprenörer och entreprenadverksamhet Serviceprojekt [Cecilia] Fortsätter från 2002, utan att vara med i VP 2003 Mall till policy enskilda avlopp Serviceprojekt [Lasse] Utsläpp av VOC Serviceprojekt [Lasse] ( Värmepumpar Serviceprojekt ) 3 Tillsynsdagarna april 2003

4 Farligt avfall Eva Gullqvist Länsstyrelsen miljöskyddsenhet Pia Gustafsson Göteborg Gunnar Edlund Mark Lena Jonsson Svenljunga Sara Selegran Partille Sylvia Pettersson TRAAB Cecilia Lunder Miljösamverkan, sammankallande Arbetet i full gång. Inriktning: Information till alla tre leden i Farligtavfallskedjan Tillsynskampanj riktad mot mittledet i kedjan, transportörerna. Genomförs i höst FA-kedjan: Avfallslämnare Transportör Mottagare Kan ev. behöva fortsättas 2004, t.ex. med tillsyn mot andra led i kedjan 4 Tillsynsdagarna april 2003

5 Radon Annika Borg Trollhättan Gudrun Törnström Länsstyrelsens miljöskyddsenhet Kent-Åke Wilhelmsson Skövde Stina Öberg Göteborg Kent Gustawsson Åmål Ylva Sandqvist Skara Lars-Gunnar Hellgren Göteborg, Stadsbyggnad Ulla Sandblom Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet Lasse Lind, Miljösamverkan, sammankallande Påbörjat. en har haft sitt första möte Arbetet (genomförs i höst) syftar till en bred vägledning för kommunernas radonarbete, och kan ta upp bl.a: Förbättrad markradonkartering Hantering av radon i planer och bygglov Mätning och undersökningar Fortsatt spårning och åtgärdande av radonhus Radon i dricksvatten 5 Tillsynsdagarna april 2003

6 Cisterntillsyn Anneli Kylén Svenljunga Lars-Erik Svensson Dals-Ed, Räddningstjänsten Elisabeth Morales Trollhättan Anna-Lena Wullf Borås Jan-Erik Sidenvik Borås Stig Hedlund, Vänersborg, Bygglovsenheten Marie Ekberg RagnSells Lasse Lind, Miljösamverkan, sammankallande Påbörjat. en har haft sitt första möte Arbetet blir något försenat jämfört med verksamhetsplanen. Ingen tillsyn i vår, utan: Handledning klar i slutet av augusti Upptaktsmöte/utbildningsdag Tillsynskampanj under hösten Informationsinatser kan också bli aktuellt 6 Tillsynsdagarna april 2003

7 Biltvättar Katrin Nielsen Stenungsund Lars Ericsson Göteborg Jonas Georgsson Trollhättan Teresia Kling Borås Fredrik Davidsson GRYAAB Cecilia Lunder Miljösamverkan, sammankallande Behöver utökas, med fler från både Miljökontor och Gatu-/VA-kontor Hjälp oss hitta fler deltagare! Inte påbörjat. en kommer att ha sitt första möte innan sommaren. Under hösten genomförs: En väl avgränsad tillsynskampanj Enbart inriktad på fordonstvätt, inte samtidigt på t.ex. bensinstationer Grundad på policyn från Miljösamverkan 98, och aktuell information från Naturvårdsverket 7 Tillsynsdagarna april 2003

8 Behovsutredningar och tillsynsplaner = Miljösamverkans arbetsgrupp: Lasse Lind, projektledare Cecilia Lunder, biträdande projektledare Teres Byström, Skövde Björn Närlundh, Göteborg Ilpo Kettunen, Lilla Edet Camilla Björck, Munkedal Monica Lundberg, GR Gudrun Törnström, Länsstyrelsen Lotta Sahlin, Länsstyrelsen Leif Olofsson, VG-regionens miljösekretariat förstärkt med: Anna Säfsten Härryda Jan Sandell Färgelanda Ann-Britt Svedberg Uddevalla Påbörjat med ett första brainstormingmöte. Viktigt beakta bl.a. TIM-projektets arbete (Tillsyn med miljömål), och resultaten av Länsstyrelsens kommunbesök. Under hösten planeras ett par seminarier där bra exempel från vårt och andra län lyfts fram. 8 Tillsynsdagarna april 2003

9 Dagvatten Carl-Henry (Calle) Rask Mariestad, Tekniska/VA Lars Sylvén Mariestad Jenny Andersson Lysekil Jörgen Olsson Trollhättan Jonas Edin Borås Jörgen Hammarström Länsstyrelsen Lasse Lind, Miljösamverkan, sammankallande Behöver utökas, med fler från Tekniska/VA, samt från stadsark/planerare (t.ex. planingenjör) Hjälp oss hitta fler deltagare! Påbörjat. en har haft ett möte. Huvuddelen av arbetet görs i höst. Bör leda fram till En handledning eller policyförslag. Exempel på frågor som kommer att uppmärksammas: Uppkomst och avledning av dagvatten Förorening och rening av dagvatten Olika teknikalternativ (LOD m.m.) Juridiska förutsättningar, reglering i planbestämmelser m.m 9 Tillsynsdagarna april 2003

10 Uppföljning hälsoskadligt buller Björn Närlundh, Göteborg Gunilla Jansson, Hörselvården Borås lasarett Barbro Nilsson, Arbetsmiljöinspektionen Annika Lundahl, Vänersborg Britt Mari Karlsson, Trollhättan Gudrun Törnström, Länsstyrelsen Bo Sandin, Skövde Cecilia Lunder, Miljösamverkan, sammankallande Denna grupp är samma som arbetade med det tidigare Delprojekt Hälsoskadligt buller ( ) Arbetet i full gång Utgår från och använder sig av handledningen som tidigare togs fram. Kompletteras med aktuell information till miljökontoren Gemensam tillsynskampanj bedrivs juni november Viktigt att de kommuner som deltog sist gör det nu också, för att se om det blivit bättre Önskvärt att övriga kommuner nu också tar chansen att genomföra denna tillsyn. 10 Tillsynsdagarna april 2003

11 Egenkontroll och systemtillsyn = Miljösamverkans arbetsgrupp: Lasse Lind, projektledare Cecilia Lunder, biträdande projektledare Teres Byström, Skövde Björn Närlundh, Göteborg Ilpo Kettunen, Lilla Edet Camilla Björck, Munkedal Monica Lundberg, GR Gudrun Törnström, Länsstyrelsen Lotta Sahlin, Länsstyrelsen Leif Olofsson, VG-regionens miljösekretariat Pågår sedan 2002 Pilotinspektioner hösten 2002 t.o.m. mars 2003 Enkät om handledningen och inspektionerna utskickad januari. Ska besvaras till sista april! Utvärdering i höst. Seminarier, rapport Ev. reviderad handledning 11 Tillsynsdagarna april 2003

12 Inomhusmiljö Gudrun Törnström Länsstyrelsens miljöskyddsenhet Karin Kjellberg Skövde Norman Weber Västfastigheter Anders Fransson Lysekil Ingmarie Englund Göteborg Jan-Erik Andersson/Per-Eric Sellman, LFF (Göteborgslokalförsörjnings.förvaltning) Sten-Axel Wikenstedt Regionens folkhälsoenhet Olof Johansson Arbetsmiljöinspektionen Lasse Lind, Miljösamverkan, sammankallande Ny deltagare från något miljökontor sökes! Pågår sedan 1999! Tillsynskampanj skolor/förskolor hösten 2002 t.o.m. mars 2003 Omfattande enkät om handledningen, inspektionerna och innemiljöarbetet i övrigt. Skickas ut snart. Besvaras till sista maj! Viktigt att alla miljökontor, oavsett deltagande, besvarar enkäten. Utvärdering i höst. Rapport, ev. seminarier Ev. reviderad handledning 12 Tillsynsdagarna april 2003

13 Uppföljning PCB-Fria Fogar Anna-Karin Davidsson, Karin Kjellberg Skövde Kristina Sjöstedt Göteborg Ulf Andreasson, Göteborg Per-Ola Johannesson, Lerum tj.ledig mars - sept 03 Lasse Lind, projektledare, sammankallande Pågår sedan 1999! Fortsatt information till och besvarande av frågor från miljökontoren Uppföljning i höst, av hur långt arbetet kommit i kommunerna 13 Tillsynsdagarna april 2003

14 Bränder och utsläppsberedskap Ann Lundström Göteborg Carina Nyhammer Falköping Ilpo Kettunen Lilla Edet Linda Nilsson Ulricehamn Birger Engström Räddningstjänsten Lidköping Kjell Collstedt Räddningstjänsten Storgöteborg Elisabeth Forkman Länsstyrelsen Urban Lindqvist Länsstyrelsen Lennart Johansson, Stadsbyggnad Göteborg Anna Kölfeldt Trollhättan f.n. tjänstledig Cecilia Lunder, Miljösamverkan sammankallande Pågår sedan 2002 Utbildningsdag (extra tillfälle 19 maj Räddningsskolan Skövde) Miljökontor och Räddningstjänst m.fl. bör utveckla samverkan Dokumentet från 2002 och utbildningsdagarna är stöd för detta en uppmuntrar och driver på 14 Tillsynsdagarna april 2003

15 Entreprenörer och entreprenadverksamhet Anna Engström Lerum Camilla Björck Munkedal Teresia Kling Borås Katrin Nielsen Stenungsund Cecilia Lunder, Miljösamverkan, sammankallande Fler deltagare från miljökontor sökes! Pågår sedan 2002 Använd dokumentet från 2002 för tillsyn och information i kommunen. Dokumentet finns på hemsidan. Trycks nu också. Layoutade infoblad kommer samtidigt. (Kan beställas med egen logga). en kan komma att göra fler branschbeskrivningar och infoblad under året. 15 Tillsynsdagarna april 2003

16 Mall till policy enskilda avlopp Arne Hultgren Orust Lennart Kjellberg Skara Lotta Wiik Härryda Veronika Johansson Töreboda Örjan Wennman Ulricehamn Sven Brock Mariestad Lasse Lind, Miljösamverkan, sammankallande Pågår sedan 2000! - skulle ha avslutats Dokumentet Enskilda avlopp Underlag till kommunal policy under bearbetning med ledning av remissen aug-sept 2002 Kan möjligen bli klart till sommaren Samråd och kontakter pågår med andra avloppsprojekt i landet. Kan också påverka innehållet. Juridisk granskning köps in. Visste du att Naturvårdsverkets Allmänna Råd 87:6, vår gamla bibel, upphävs nu! 16 Tillsynsdagarna april 2003

17 Utsläpp av VOC Max Olsson Tibro Lena Thulin Plate Länsstyrelsen Elisabeth Forkman, Länsstyrelsen Karin Rydholm Göteborg Lasse Lind, Miljösamverkan, sammankallande Pågår sedan skulle ha avslutats Två dokument under arbete (nära klara): VOC-Lathund, Länsstyrelsen. Ger bakgrunder, fakta, underlag för bedömningar m.m. VOC-vägledning. en. Branschbeskrivningar och tillsynstips. De båda dokumenten kompletterar varandra. Båda publiceras troligen, som webbutgåvor, efter semestrarna. 17 Tillsynsdagarna april 2003

18 Värmepumpar Anders Löfgren Alingsås Fredrik Skaghammar Lidköping Lisa Holmberg Trollhättan Torbjörn Göransson Göteborg miljöförvaltning Roger Fredriksson, energirådgivare, Dalsland Flemming Åkesson Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet Pågår sedan skulle ha avslutats I princip avslutat för projektgruppens del Seminariedag hölls 8 april Använd dokumentet från 2002 för tillsyn och information i kommunen. Dokumentet finns på hemsidan. Trycks nu också. Layoutade infoblad kommer samtidigt. (Kan beställas med egen logga). en kan ev. göra någon uppföljning och revidering/komplettering av materialet under året. 18 Tillsynsdagarna april 2003

19 Miljösamverkans verksamhetsplan Enkät om vilka delprojekt vi ska arbeta med 2004 (maj) Lämna i eftermiddag förslag på delprojekt att fråga om i enkäten! Enkäten kommer att nå miljökontoren (via kontaktpersonerna) i slutet av v. 19. Ni har då tre veckor på er att besvara enkäten. 2. Styrgruppen beslutar, med beaktande av enkätresultatet, om inriktning av arbetet med ny verksamhetsplan (juni) 3. Arbetsgruppen utarbetar förslag till ny verksamhetsplan (juni - sept) 4. Styrgruppen beslutar om ny verksamhetsplan (sept) 5. Under förutsättning att huvudmännen anser att Miljösamverkan behövs och ger de bidrag som behövs fortsätter Miljösamverkan under Tillsynsdagarna april 2003

20 Gruppdiskussioner i eftermiddag Frågelista utdelas. Ni kan bl.a. ge synpunkter på Delprojekt till 2004 års verksamhetsplan (skriv opp!) Vad som kan ändras/förbättras i Miljösamverkans arbetssätt Diskussionsforum på hemsidan - kan de va något? Arbetet i pågående delprojekt Gemensam redovisning och summering sist idag 20 Tillsynsdagarna april 2003

21 Kom-i-håg att besvara tre enkäter! Egenkontroll och systemtillsyn. Utskickad. Besvaras till sista april Verksamhetsplan Skickas ut v. 19. Besvaras till sista maj Inomhusmiljö. Skickas ut senast v. 19. Besvaras till sista maj 21 Tillsynsdagarna april 2003

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn!

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! www.vgregion.se/miljo/miljosamverkan Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47, fax 0532-187 70 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU)

Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU) april 000 Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU) Bakgrund En enkät har tagits fram inom ramen för Miljösamverkan Västra Götaland och dess delprojekt Miljöanpassad

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer 28 juni 2007 Legionella Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet.... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer Om legionella... 3 Varmvatten Kyltorn m.m. Åtgärder vid legionellautbrott....

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Handels 10:AN. Fyra extra sidor om din nya Handelsavdelning 4/2009. God jul och Gott Nytt år önskar. Handels

Handels 10:AN. Fyra extra sidor om din nya Handelsavdelning 4/2009. God jul och Gott Nytt år önskar. Handels God jul och Gott Nytt år önskar Handels Handels 10:AN Tidning för dig som är medlem i Handels avd 10 4/2009 Fyra extra sidor om din nya Handelsavdelning 29 månda v 22 g 30 tisda g 31 onsda g v 23 5 måndag

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Vad Kommentar/förklaring 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av syfte och upplägg av informationsträff. 2 PM för miljökontoret

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Deltagare: Alvesta kommun: Andreas Andersson, Sofia Gustavsson, Kent Nicklason Karlskrona kommun: Eric

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-02-18 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer