Till dig som har fått HUMIRA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som har fått HUMIRA"

Transkript

1

2 Till dig som har fått HUMIRA Du ska börja få behandling med HUMIRA. Syftet med den här genomgången är att du ska känna dig trygg med din behandling och kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att behöva hindras av din sjukdom.

3 Till dig som har fått HUMIRA Information om behandling vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit

4 Vad är HUMIRA och hur fungerar det? HUMIRA är ett biologiskt läkemedel, en så kallad TNFhämmare. TNF (tumörnekrosfaktor) är ett inflammationsstimulerande protein som förekommer naturligt i kroppen. I normala fall är inflammationens uppgift att skydda kroppen mot skadlig påverkan genom att stöta bort inkräktare som bakterier och virus. Vid inflammatoriska sjukdomar finns ett överskott av TNF, vilket leder till att immunsystemet felaktigt orsakar inflammation. En human antikropp framställd med genteknik Det är viktigt att läkemedlet uppför sig på samma sätt som naturligt förekommande substanser när det kommer in i kroppen. Vid tillverkningen av biologiska läkemedel använder man därför ämnen med en struktur som liknar människans egna. HUMIRA är en human antikropp mot TNF, framställd med så kallad rekombinant teknik. Genom att injiceras varannan vecka ger HUMIRA en effektiv hämning av inflammationen. Den verksamma substansen i HUMIRA heter adalimumab. Det är en antikropp som genom att binda sig till TNF, minskar överskottet, vilket gör att inflammationen dämpas och risken för skador minskar.

5 Vad är HUMIRA och hur fungerar det? Ett biologiskt läkemedel (TNF-hämmare). Överskott av TNF orsakar inflammation. HUMIRA minskar överskottet och dämpar inflammationen. För mycket TNF ger obalans. HUMIRA minskar överskottet.

6 Vem kan behandlas med HUMIRA? Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är en grupp inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen utan påvisbar infektion. Crohns sjukdom och ulcerös kolit, som är de vanligaste formerna, kan behandlas med HUMIRA. HUMIRA används även för behandling av Crohns sjukdom hos barn 6 17 år. Vanligen är det personer som redan provat andra läkemedel som får HUMIRA. HUMIRA kan tas i kombination med andra läkemedel eller som enda behandling. Behandling av autoimmuna sjukdomar HUMIRA används för att behandla en rad olika inflammatoriska sjukdomar. Gemensamt för dessa är att de är autoimmuna, vilket innebär att de orsakas av att det egna immunförsvaret angriper kroppen. Utöver inflammatoriska tarmsjukdomar används HUMIRA även för att behandla psoriasis samt flera olika reumatiska sjukdomar. CD: Crohns sjukdom dosering 80/40/40 mg alt. 160/80/40 mg Ped CD: Pediatrisk Crohns sjukdom viktbaserad dosering enl. Fass UC: Ulcerös kolit dosering 160/80/40 mg PS: Psoriasis dosering 80/40 mg RA: Reumatoid artrit dosering 40 mg AS: Ankyloserande spondylit dosering 40 mg PsA: Psoriasisartrit dosering 40 mg JIA: Juvenil idiopatisk artrit viktbaserad dosering enl. Fass Ir-ax SpA: Icke-radiografisk axial spondylartrit dosering 40 mg

7 Vem kan behandlas med HUMIRA? Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) Crohns sjukdom Ped Ulcerös kolit UC

8 Crohns sjukdom (CD) Crohns sjukdom är en kronisk autoimmun sjukdom som framför allt drabbar tunn- och tjocktarmen, men ibland även andra delar av mag-tarmkanalen. Vid autoimmuna sjukdomar överaktiveras immunsystemet och angriper kroppen på ett felaktigt sätt och orsakar kronisk inflammation. Inflammationen ger upphov till sårbildningar i tarmslemhinnan men även i resten av magtarmkanalen. Crohns sjukdom allmänt I Sverige lever drygt personer med Crohns sjukdom. Varje år nyinsjuknar ca 500 personer; ungefär lika många kvinnor som män drabbas. Sjukdomsdebuten sker oftast vid en ålder mellan år. Den exakta orsaken till att man får Crohns sjukdom är ännu inte känd. Man vet att arvet spelar en stor roll, men även den miljö man lever i. Rökning dubblerar risken att insjukna i Crohns sjukdom, och fortsatt rökning försämrar prognosen ytterligare.

9 Crohns sjukdom (CD) Kronisk autoimmun sjukdom som framför allt drabbar tunn- och tjocktarm. Ger upphov till sårbildningar i tarmslemhinnan. Drygt lever med sjukdomen. Den exakta orsaken är inte känd. Inflammerad tjocktarm Frisk tjocktarm

10 Crohns sjukdom (CD) Crohns sjukdom har individuella symtom, men det finns en del klassiska besvär som de flesta insjuknade upplever: kortare eller längre perioder med daglig diarré, magsmärtor, feber, viktminskning och eventuellt blod i avföringen. Vid Crohns sjukdom varierar symtomen ofta över tid, med sämre perioder (skov) som följs av perioder då man känner sig bättre. För % av de personer som har Crohns, är sjukdomen mindre aktiv och ger få eller inga symtom under längre perioder. Vissa kan vara symtomfria flera år. Men minst 20 % har en högaktiv sjukdom med ständiga besvär som måste få behandling. Med effektiv medicinsk behandling kan man uppnå snabb symtomlindring. Målet med den behandling du får, är att du ska kunna leva ett normalt liv utan symtom och färre skov, tack vare att inflammationen i tarmen dämpas. Följ alltid de ordinationer du får när det gäller läkemedel och provtagningar. 44% 24 % 3% 29 % Referens: Solberg et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;5(12):

11 0 5 0år 0 5 år 5 0år 5 år Crohns sjukdom (CD) Sjukdomsaktivitet Hög Låg Tid Med rätt läkemedelsanvändning och regelbundna provtagningar kan man hålla sjukdomen under kontroll. 0 50år 0 5 år 50år 5 år 0 5 0år år 50år 5 0år 0 5 år 5 år 50år 5 år

12 Ulcerös kolit (UC) Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar tjock- och ändtarm. Vid ulcerös kolit angriper kroppens immunförsvar cellerna i tarmslemhinnan som blir inflammerad. Ulcerös kolit allmänt Drygt personer i Sverige lever med ulcerös kolit. Varje år nyinsjuknar cirka personer; ungefär lika många kvinnor som män drabbas. Sjukdomsdebuten sker oftast vid en ålder mellan år. Orsaken till ulcerös kolit är ännu inte känd, men man vet att sjukdomen delvis är ärftlig. Det finns även faktorer i omgivningen som kan påverka risken för att få ulcerös kolit.

13 Ulcerös kolit (UC) Kronisk autoimmun sjukdom som drabbar tjock- och ändtarm. Ger upphov till sårbildningar i tarmslemhinnan. Drygt lever med sjukdomen. Den exakta orsaken är inte känd. Inflammerad tjocktarm Frisk tjocktarm

14 Ulcerös kolit (UC) Inflammationen leder till att slemhinnan svullnar, blir sårig och blöder. Vanliga symtom vid ulcerös kolit är diarré med blod och slem i avföringen, smärtor i nedre vänstra delen av magen som försvinner vid tarmtömning, försämrad matlust och ibland viktminskning. Typiskt för ulcerös kolit är att symtomen varierar över tid, där sämre perioder (skov) följs av perioder då man inte märker så mycket av symtomen. Ulcerös kolit kan behandlas med olika läkemedel som gör att symtomen helt eller delvis försvinner. Det är även vanligt att man får behandling för att förebygga nya sjukdomsperioder. Sjukdomens svårighetsgrad har stor betydelse för valet av behandling. För att få en uppfattning om svårighetsgraden av sjukdomen och kunna följa behandlingens effekt används en internationellt erkänd poängskala (Mayo score) som bedömer hälsotillståndet för personer med ulcerös kolit. De fyra parametrarna man tittar på är: Antal avföringar Blod i avföring Hur tarmen ser ut Övergripande bedömning av sjukdomsaktivitet Målet med din behandling är att du ska kunna leva ett normalt liv utan symtom och med färre skov, tack vare att inflammationen i tarmen dämpas. Följ alltid de ordinationer du får när det gäller läkemedel och provtagningar. 59 % 9% 1% 31 % Referens: Solberg et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;5(12):

15 0 5 0år 0 5 år 5 0år 5 år Ulcerös kolit (UC) Sjukdomsaktivitet Hög Låg Tid Med rätt läkemedelsanvändning och regelbundna provtagningar kan man hålla sjukdomen under kontroll. 0 50år 0 5 år 50år 5 år 0 5 0år år 50år 5 0år 0 5 år 5 år 50år 5 år

16 Läkemedelsbehandling vid IBD De läkemedel som används vid Crohns sjukdom/ulcerös kolit kan delas in i fyra grupper som i vissa fall kan användas tillsammans och i andra fall var för sig. Ditt behandlingsteam kommer tillsammans med dig att ta fram en behandlingsplan anpassad just för dig. Aminosalicylsyra eller antibiotika kan ges till personer med en mild inflammatorisk tarmsjukdom. Kortison, som också kallas steroider, ges vid svårare inflammatorisk tarmsjukdom.behandlingen har ofta snabb effekt, men kan ge biverkningar på lång sikt. Därför ges kortison oftast under en begränsad tid. Kortison kan ges intravenöst, som tabletter eller som lokal behandling i form av klysma. Immundämpande läkemedel som t ex azatioprin ges mot svårare former av inflammatorisk tarmsjukdom. TNF-hämmare är biologiska läkemedel som ges vid måttlig till svår inflammatorisk tarmsjukdom. HUMIRA tillhör denna grupp. Samma behandlingsriktlinjer i hela Europa ECCO Guidelines

17 Läkemedelsbehandling vid IBD 5-ASA (UC) Antibiotika (CD) Kortison (steroider) Immundämpande läkemedel (t ex AZA) IBD-team TNF-hämmare (t ex HUMIRA) Samma behandlingsriktlinjer i hela Europa ECCO Guidelines

18 Vad är målet med behandlingen? Det övergripande målet för din behandling är du ska slippa symtom och undvika skov. På läkarspråk kallas detta remission och betyder att det inte finns någon aktiv inflammation och att tarmslemhinnan läker. Andra viktiga mål är att undvika långtidskomplikationer och behov av sjukhusvård. Det viktigaste målet är dock att du ska må bra och kunna leva ditt liv som du vill med arbete, vänner, familj och fritidsintressen. Vad är målet med behandlingen? Remission Symtomfrihet Utan skov Ingen aktiv inflammation Undvika långtidskomplikationer Inget behov av sjukhusvård Leva ett vanligt liv

19 Vad är målet med behandlingen? Remission Symtomfrihet Utan skov Ingen aktiv inflammation Undvika långtidskomplikationer Inget behov av sjukhusvård Leva ett vanligt liv

20 Vad kan du förvänta dig av HUMIRA? Det medicinska målet för din behandling är kontrollera inflammationen, reducera symtomen och förhindra att den återkommer. Vanligen ger HUMIRA snabb effekt, ibland redan inom några dagar. För andra kan det dröja från ett par veckor till någon månad innan man märker förbättring. Det gäller alltså att ha lite tålamod. Under tiden är det viktigt att du fortsätter att ta dina injektioner. När läkemedlet börjar verka kommer du att märka att de direkta besvären av din sjukdom minskar. Dessutom har behandlingen en dokumenterat positiv inverkan på allmäntillståndet. Många upplever ett ökat välbefinnande, mindre trötthet och att livet blir lättare att leva.

21 Vad kan du förvänta dig av HUMIRA? Att kontrollera inflammationen. Reducera symtomen och förhindra att de återkommer. Ibland effekt inom några dagar. Men kan ta upp till någon månad. Dokumenterat positiv inverkan på allmäntillståndet.

22 Viktigt att veta inför behandlingen med HUMIRA Din trygghet är viktigast. Tidigare sjukdomar, nuvarande infektioner och framtida planer, allt som rör din kropp kan ha betydelse för din kommande behandling med HUMIRA och för att hålla symtomen under kontroll. Precis som andra läkemedel kan HUMIRA ge biverkningar. De vanligaste biverkningarna är ofarliga och övergående, men allvarliga biverkningar kan förekomma. I början av behandlingen kan huden bli lite röd och svullen på injektionsstället. Det är normalt och ingenting farligt. Vanligtvis går svullnaden över inom ett par dagar. Har du en allvarlig infektion, kontakta din IBD-läkare eller sjuksköterska. För att säkerställa att du inte har någon pågående infektion när behandlingen börjar kommer din läkare att ta ett antal prover och genomföra olika undersökningar, bland annat för att utesluta vilande tuberkulos och hepatit B och C. Se Fass.se för övriga biverkningar.

23 Viktigt att veta inför behandlingen med HUMIRA Din trygghet är viktigast. De vanligaste biverkningarna är ofarliga och övergående, men allvarliga biverkningar kan förekomma. I början av behandlingen kan huden bli lite röd och svullen på injektionsstället. Undersökningar: Röntgen Blodprover Avföringsprover Vaccinationer

24 Viktigt att ta upp med din IBD-mottagning Att tänka på inför behandlingen Berätta alltid för din läkare: Om du har en infektion lokalt på kroppen (t ex ett infekterat sår) eller i kroppen (t ex influensa, lunginflammation eller halsfluss). Om du har, har haft TBC eller varit i kontakt med någon som har TBC. Om du planerar att vaccinera dig. Om du har eller har haft någon allvarlig hjärtsjukdom eller hjärtsvikt. Om du har någon tumörsjukdom. Om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du planerar att bli pappa. Om du röker. Om du tar något annat läkemedel, även receptfria sådana och/eller naturläkemedel. Ta med en lista över de läkemedel du använder när du besöker din läkare eller annan vårdpersonal.

25 Viktigt att ta upp med din IBD-mottagning Infektioner Tuberkulos Vaccinationer Hjärtsjukdom Tumörsjukdom Graviditet Rökning Andra läkemedel/naturläkemedel

26 Dosering Crohns sjukdom Din läkare bestämmer hur stor dos och hur ofta du behöver injicera HUMIRA. Den rekommenderade startdosen för vuxna patienter med måttlig till svår Crohns sjukdom, är två injektioner första veckan (80 mg), ytterligare en dos (40 mg) två veckor senare och därefter en injektion (40 mg) varannan vecka. Om det är nödvändigt med ett snabbare svar på behandlingen kan startdosen ges som fyra injektioner (160 mg) vid ett tillfälle eller som två injektioner per dag (80 mg) två dagar i följd och två injektioner (80 mg) två veckor senare. Efter induktionsbehandling är den vanligaste dosen en injektion (40 mg) varannan vecka. Vid otillräckligt svar kan dosen ändras till 40 mg varje vecka.

27 Dosering Crohns sjukdom Startdos Underhållsdos 80 mg 40 mg 40 mg Vecka 0 Vecka 2 Vecka 4 och varannan vecka därefter Alternativ dosering, om snabbare svar önskas 160 mg 80 mg 40 mg Vecka 0 Vecka 2 Vecka 4 och varannan vecka därefter

28 Dosering ulcerös kolit Din läkare bestämmer hur stor dos och hur ofta du behöver injicera HUMIRA. Den rekommenderade startdosen för vuxna patienter med måttlig till svår ulcerös kolit är fyra injektioner (160 mg) under en dag eller som två injektioner per dag (80 mg) under två på varandra följande dagar och två injektioner (80 mg) två veckor senare. Efter induktionsbehandling är den vanligaste dosen en injektion (40 mg) varannan vecka. Vid otillräckligt svar kan dosen ändras till 40 mg varje vecka.

29 Dosering ulcerös kolit Startdos Underhållsdos 160 mg 80 mg 40 mg Vecka 0 Vecka 2 Vecka 4 och varannan vecka därefter Startdosen kan ges som 4 injektioner en dag eller 2 injektioner per dag under två efterföljande dagar.

30 Så här använder du HUMIRA injektionspenna Det är viktigt att du lär dig allt om hur pennan ska användas innan du lämnar mottagningen, eftersom du sedan kommer att sköta injektionerna själv. HUMIRA finns även som förfylld spruta. 1. Ta fram det du behöver Ta fram injektionspennan från kylskåpet minuter före injektion. Ta fram en spritsudd (finns i förpackningen) och eventuellt en ispåse. 2. Förbered injektionsstället Välj ett nytt injektionsställe på lår eller mage, mer än 3 cm från den plats där HUMIRA senast injicerades och minst 5 cm från naveln. Tvätta händerna grundligt med tvål. Bedöva vid behov huden genom att hålla en ispåse mot injektionsstället under några minuter. Torka därefter av området med spritsudden. 3. Förbered injektionspennan Håll HUMIRA-pennan upprätt med det grå locket märkt 1 uppåt. Studera injektionsvätskan i fönstret, den ska vara klar och ofärgad. 4. Injicera Håll pennan i ett stadigt grepp, mitt på. Ta bort skyddslocken, först det grå locket märkt 1, därefter det plommonfärgade locket märkt 2. Sätt aldrig tillbaka locken. Tryck ihop den rengjorda huden och placera injektionspennan i rät vinkel mot huden med fönstret riktat uppåt. Tryck in den plommonfärgade knappen. När du hör klicket ska du långsamt räkna till tio och hålla kvar injektionspennan. När du räknat klart kontrollerar du att hela det gula fältet är synligt i fönstret och att det slutat röra sig. Dra injektionspennan rakt ut i samma räta vinkel från huden. Håll en bomullstuss mot injektionsstället i sekunder. Det kan eventuellt komma ut en droppe blod eller vätska vilket är helt normalt. Gnugga inte på injektionsstället. Sätt på plåster om du vill. 5. Kasta använt material Sätt inte tillbaka skyddslocken. Kasta förbrukade injektionspennor i den speciella behållare du fått av din sjuksköterska. Skyddslocken kan sorteras och slängas som hårdplast. Fulla och förslutna behållare lämnar du till ditt apotek eller till din lokala miljöstation. Observera att lokala avvikelser kan förekomma! Hör efter med ditt apotek om vad som gäller i din kommun. Agera miljövänligt! HUMIRA skadar inte miljön om du följer instruktionerna för hur man tar hand om förbrukade injektionspennor. Se instruktionsfilm på alltomibd.se (Vårdpersonaldelen/om HUMIRA/HUMIRA-pennan) eller medicininstruktioner.se.

31 Så här använder du HUMIRA injektionspenna Ta fram det du behöver Förbered injektionspennan Injicera Förbered injektionsstället Kasta använt material Agera miljövänligt!

32 Så här använder du HUMIRA förfylld spruta Det är viktigt att du lär dig allt om hur sprutan ska användas innan du lämnar mottagningen, eftersom du sedan kommer att sköta injektionerna själv. 1. Ta fram det du behöver Ta fram sprutan från kylskåpet minuter före injektion. Ta fram en spritsudd (finns i förpackningen) och eventuellt en ispåse eller bedövningskräm. 2. Förbered injektionsstället Välj ett nytt injektionsställe på lår eller mage, mer än 3 cm från den plats där HUMIRA senast injicerades och minst 5 cm från naveln. Tvätta händerna grundligt med tvål. Bedöva vid behov huden genom att hålla en ispåse mot injektionsstället under några minuter eller med bedövningskräm enligt anvisning. Torka därefter av området med spritsudden. 4. Kasta använt material Sätt inte tillbaka nålskyddet. Klipp av nålen med Safe-Clip som du får på din mottagning. Kassera sprutor och nålar enligt anvisningar som du fått av din sjuksköterska eller doktor. Agera miljövänligt! HUMIRA skadar inte miljön om du följer instruktionerna för hur man tar hand om förbrukade sprutor. 3. Injicera Ta bort skyddet från nålen. Skaka inte sprutan. Tryck ihop den rengjorda huden med en hand och håll stadigt. Ta sprutan med den andra handen och håll den i 45 graders vinkel mot huden. Stick in nålen hela vägen in i huden med en snabb, kort rörelse. Släpp taget om huden. Tryck in sprutans kolv för att injicera HUMIRA. Det tar 2 5 sekunder att tömma sprutan. Dra ut sprutan ur huden. Var försiktig och dra i samma vinkel. Håll en bomullstuss mot injektionsstället i sekunder. Det kan eventuellt komma ut en droppe blod eller vätska vilket är helt normalt. Gnugga inte på injektionsstället. Sätt på plåster om du vill.

33 Så här använder du HUMIRA förfylld spruta 45 Ta fram det du behöver Injicera Förbered injektionsstället Kasta använt material Agera miljövänligt!

34 När ska du kontakta din IBD-mottagning? Precis som innan du började använda HUMIRA är det under behandlingen viktigt att hålla ett öga på din hälsa. Under behandlingen kan det vara svårare att upptäcka infektioner. Du bör därför noggrant känna efter hur du mår. Har du barn på dagis kan det vara bra att stämma av med din läkare hur du ska agera under infektionstäta tider på året. Upptäcker du förändringar i din hälsa som inte känns bra, ta alltid kontakt med din läkare! Kontakta alltid din IBD-mottagning: Om du märker av följande sjukdomstecken: svullna lymfkörtlar rethosta som inte förbättras på någon vecka plötslig viktminskning svettningar som inte går över. Om du får en svårare infektion. Om du får symtom på hjärtsvikt. Om du missat att ta HUMIRA och det gått flera dagar sedan du glömde att ta din dos. Sök akut vård! Vid kraftiga hudutslag, svullet ansikte eller andningssvårigheter. Fortsätt inte behandlingen innan dina besvär har utretts.

35 När ska du kontakta din IBD-mottagning? Upptäcker du förändringar i din hälsa som inte känns bra, ta alltid kontakt med din läkare! Kontakta alltid din IBD-mottagning: Om du märker av följande sjukdomstecken: svullna lymfkörtlar rethosta som inte förbättras på någon vecka plötslig viktminskning svettningar som inte går över. Om du får en svårare infektion. Om du får symtom på hjärtsvikt. Om du missat att ta HUMIRA och det gått flera dagar sedan du glömde att ta din dos. Sök akut vård! Vid kraftiga hudutslag, svullet ansikte eller andningssvårigheter. Fortsätt inte behandlingen innan dina besvär har utretts.

36 Vardagen med HUMIRA Graviditet Om du planerar att skaffa barn, prata med din läkare i god tid innan. Vissa av de läkemedel som används för behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar bör inte användas under den tid man planerar en graviditet. Skulle du bli gravid under behandlingens gång är det mycket viktigt att diskutera detta med din läkare. Vaccinationer Vanliga vaccin har ibland sämre effekt hos personer som behandlas med TNF-hämmare. Din läkare kan därför behöva se över eller fylla på ditt skydd om han eller hon bedömer att din risk att smittas är förhöjd. Vaccinationer med så kallade levande vacciner ska dock inte ges under pågående behandling! Till dessa hör vaccin för mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor, bältros, tuberkulos och gula febern. Om du behöver vaccineras med någon av dessa vaccin, till exempel inför en resa, måste behandlingen med HUMIRA avslutas i god tid innan (3 månader). Operation Inför en planerad operation bör behandlingen med HUMIRA avslutas minst 2 4 veckor innan. Den kan som regel återupptas 1 2 veckor efter ingreppet. Besök hos tandläkare eller annan vårdpersonal Eftersom behandling med HUMIRA påverkar immunförsvaret är det viktigt att du berättar för den vårdpersonal du möter, inklusive din tandläkare, att du behandlas med HUMIRA. Ta alltid med det patientkort du får av oss. Alkohol Det finns inga speciella risker förknippade med alkohol när du tar HUMIRA. Men det är förstås, som alltid, viktigt att du är rädd om dig. Rökning Forskning visar att rökning kan framkalla och förvärra inflammation vid Crohns sjukdom. Resa Om du ska ta med HUMIRA på resa utomlands, ta även med intyget Jag behandlas med HUMIRA som du kan få på din mottagning. Intyget ska undertecknas av din läkare. HUMIRA kan förvaras i rumstemperatur (upp till 25 C) i maximalt 14 dagar. När du reser, kan du med andra ord förvara pennan/sprutan utan kylförvaring. Var dock noga med att skydda den från ljus. Viktigt att notera är att när du en gång tagit ut pennan/sprutan ur kylförvaringen, måste du använda den inom 14 dagar eller kasta bort den, även om du under denna tid skulle lägga tillbaka den i kyla.

37 Vardagen med HUMIRA Under tiden du behandlas är det viktigt att konsultera din IBD-mottagning för råd om: Eventuell graviditet Vaccinationer Operationer Besök hos tandläkare eller annan vårdpersonal Alkohol Rökning Resor Intyg Jag behandlas med HUMIRA (adalimumab) Patientkort

38 Varför kontroller? Målet för din behandling är att du ska kunna leva ditt liv utan symtom. Under det första året kommer en bedömning av behandlingen att göras efter 6 respektive 12 månader. Kontrollerna kommer därefter att läggas upp på ett sätt som vi tillsammans kommer överens om. För att hålla koll på i vilket skede din sjukdom befinner sig är kontrollerna en viktig vägvisare. Även om du känner dig bra är det därför angeläget med regelbunden uppföljning. Kontakta alltid din läkare om du skulle bli sämre eller upplever att något annat inte riktigt känns som det ska. Det är inte meningen att din sjukdomsbild ska se ut som en berg-och-dal-bana!

39 Varför kontroller? 8 v 12 v Start HUMIRA Utvärdering effekt Kontroll Kontroll Kontroll

40 HUMIRA förvaring Hemma: Låt HUMIRA ligga kvar i sin kartong och förvara i kylskåp (2 8 C). HUMIRA får inte frysas. Vid behov (till exempel om du reser), så kan en HUMIRA förfylld spruta/penna förvaras vid rumstemperatur (upp till 25 C) under högst 14 dagar säkerställ att den skyddas från ljus. Då den tas ur kylskåpet för förvaring i rumstemperatur, måste sprutan/pennan användas inom 14 dagar eller kasseras, även om den stoppas tillbaks i kylskåpet. På resa: Förvara HUMIRA i en kylväska tillsammans med kylpåsar. Låt HUMIRA ligga kvar i sin kartong inne i kylväskan. Glöm inte att ta med dig ett undertecknat intyg från din läkare om att du behandlas med HUMIRA.

41 HUMIRA förvaring Hemma: Låt HUMIRA ligga kvar i sin kartong och förvara i kylskåp (2 8 C). HUMIRA får inte frysas. HUMIRA kan förvaras i rumstemperatur (upp till 25 C) i maximalt 14 dagar. Viktigt: När du en gång tagit ut pennan/sprutan ur kylförvaringen, måste du använda den inom 14 dagar eller kasta bort den. Intyg Jag behandlas med HUMIRA (adalimumab) På resa: Förvara HUMIRA i en kylväska tillsammans med kylpåsar. Låt HUMIRA ligga kvar i sin kartong inne i kylväskan. Glöm inte att ta med dig ett undertecknat intyg från din läkare om att du behandlas med HUMIRA.

42 Resa med HUMIRA Risken att drabbas av en bakteriell infektion (däribland tuberkulos, legionella, salmonella och listeria) ökar när du behandlas med HUMIRA. I vissa länder är förekomsten av dessa sjukdomar vanligare, vilket gör att du alltid bör prata med din läkare om de risker som finns i det land du ska åka till, vilka symtom du behöver vara vaksam på och hur du kan komma i kontakt med sjukvården om du behöver. Tänk på att så kallade levande vaccin, däribland vaccin mot tuberkulos, kräver tre månaders behandlingsuppehåll innan de kan tas. Aktuella rese- och vaccinationsrekommendationer se 1177.se. Är du osäker kontakta infektionskliniken!

43 Resa med HUMIRA För aktuella rese- och vaccinationsrekommendationer se 1177.se. Är du osäker kontakta infektionskliniken!

44 HUMIRA hjälpmedel och informationsmaterial Patientinformation Patientinformation barn och ungdom Kylväska Reseintyg Patientkort Patientdagbok Patientmaterial kan beställas på alltomibd.se.

45 HUMIRA hjälpmedel och informationsmaterial Intyg (adalimumab) med HUMIRA Jag behandlas Patientinformation om HUMIRA vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit Till dig som har fått HUMIRA Patientinformation om HUMIRA vid pediatrisk Crohns sjukdom Patientkort Patientdagbok 2015 Behandling med HUMIRA vid Crohns sjukdom från 6 år.

46 Referenser: 1. Vervloet et al. J Am Med Inform Assoc. 2012;19: Stockl et al. J Manag Care Pharm. 2010;16(8): Cross et al. Inflamm Bowel Dis. 2012;18: Hibbard & Greene. Health Affairs. 2013;32(2): Cuijpers et al. J Behav Med. 2008;31: Van t Hof et al. CNS Spect. 2009;14(2):34-40 Färdigställt den: Mars 2014 AbbVie Care ett extra stöd AbbVie Care erbjuder dig som får behandling med HUMIRA en möjlighet till stöd utöver det som du får i kontakten med sjukvården. AbbVie Care ger stöd även mellan besöken här på IBD-mottagningen. AbbVie Care är ett patientstödsprogram som syftar till att öka dina möjligheter att må så bra som möjligt, till exempel genom att lära dig mer om din sjukdom och hur du tar dina läkemedel på rätt sätt. Programmet omfattar en hemsida, magasin, behandlingsdagbok, en handbok som stöd vid start av behandling, samt valfria påminnelser och motiverande meddelanden via e-post och/eller sms. Vill du ansluta dig eller veta mer om patientstödsprogrammet gå in på abbviecare.se. PATIENTSTÖDPROGRAM PATIENTSTÖDPROGRAM Välkommen till Abbvie Care Målet med din läkemedelsbehandling är är att förhindra att sjukdomen förvärras eller leder till långvariga komplikationer; samtidigt som den ska lindra dina besvär och minska ditt behov av sjukvårdsstöd. På så sätt syftar din behandling till att öka din å här livskvalitet. kan du anmäla dig till stödprogrammet Samtidigt vet vi att livskvalitet inte bara är frånvaro av symtom, utan självklart även andra faktorer. Till exempel att känna sig delaktig, att ha kontroll över sin situation och att förstå sin sjukdom spelar också AbbVie stor roll. Även Care sådana saker som att kunna medverka i upplägget av sin behandling kan leda till att man Du kan snabbt och enkelt anmäla dig för att få individanpassat stöd och känner en högre grad av frihet. skräddarsydd information mellan dina vårdbesök: besök Möjligheten att få ut maximal effekt av din behandling eller skanna Det in QR-koden är viktigt med att din du mobiltelefon inte bara får en effektiv läkemedelsbehandling, returnera utan det tryckta även anmälningsformuläret. förutsättningar för att använda läkemedlet eller fyll i och på bästa sätt. Om läkemedlet används som det är avsett, är nämligen chansen störst att uppnå maximal effekt. AbbVie Care är kostnadsfritt och du kan när som helst avbryta din medverkan i programmet. Det gör du genom att skicka sms, mail eller brev. Informationen om detta är lättillgänglig AbbVie Care i allt syftar material till vi skickar att öka ut. dina möjligheter att ta ansvar för din situation och känna dig delaktig i din behandling, till exempel genom att hjälpa dig att ta dina läkemedel som de är avsedda. På så sätt hjälper Abbvie Care dig att aktivt arbeta för att skapa ett bättre liv med din sjukdom. Men Abbvie Care kan hjälpa dig med betydligt mer än så: AbbVie Samarbete med Care Apoteket AB Utöver det stöd som du kan få genom AbbVie Care, har vi inlett ett samarbete med Apoteket AB, för att du ska kunna försäkra dig om att ditt läkemedel finns på ditt apotek när det är dags att hämta ut mer. Liknande tjänster erbjuds också av andra apotekskedjor. ett individanpassat stödprogram Apoteket ABs tjänst innebär att de skickar ett meddelande till dig i god tid innan det är dags för nästa uttag, och du bekräftar om du vill ha dina mediciner. När medicinerna är klara för uthämtning får du ett nytt med delande. På så sätt kan du vara säker på att din medicin finns på Apoteket när du går dit för att hämta ut den. När sista uttaget är gjort informeras du om detta, och du kan i god tid be din läkare om ett nytt recept. Ange att du vill utnyttja Apoteket AB:s tjänst när du anmäler dig till AbbVie Care så kontaktar Apoteket AB dig för mer information. Humira, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC Indika tionsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos barn och ungdomar från 2 års ålder som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroid antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte har svarat på eller som har en kontraindikation till eller som är intoleranta mot andra systembehandlingar. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi, en kortikosteroid och en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Humira finns som injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna/spruta, 40 mg. För fullständig information om indikationer, kontra indikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. AbbVie AB, Box 1523, Solna Tel: Vill du ha hjälp att hantera och förstå din sjukdom även mellan läkarbesöken?

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal.

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. Barnreumatism Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. 1 2 Utgivare: Redaktör: Reumaförbundet i Finland rf. Teija Riikola Experter: Pekka Lahdenne Specialist i barnreumatologi,

Läs mer

NJUR- TRANSPLANTATION. - RNj informerar -

NJUR- TRANSPLANTATION. - RNj informerar - NJUR- TRANSPLANTATION - RNj informerar - Publikationer utgivna i samma serie: Dialysbehandling, RNj informerar 1983, -92, -96 ISBN 91-86776-13-4 Att äta rätt, RNj informerar 1993 ISBN 91-86776-08-8 Njursjuk,

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

kombinationsbehandlingens

kombinationsbehandlingens kombinationsbehandlingens En väglednig till underlättad behandling av hivinfektion RFSL Posithiva gruppen k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g e n s a b C RFSL Posithiva gruppen Broschyren är framtagen

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Reumatologisk läkemedelsforskning

Reumatologisk läkemedelsforskning Subvention eller inte Om ett läkemedel ska subventioneras eller inte beslutas av myndigheten Läkemedelsförmånsnämnden, LFN. I deras expertgrupp sitter förutom ledamöter med specialistkunskap inom medicin

Läs mer

Granulomatös polyangit

Granulomatös polyangit Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter - av Ann Knight utgiven av Reumatikerförbundet1 Innehåll inledning Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter - en orientering för

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Ankyloserande spondylit

Ankyloserande spondylit Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit Grundläggande information om ankyloserande spondylit och dess behandling för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. 1 Till läsaren Ankyloserande spondylit

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen Rosa Boken Information till dig som fått diagnosen bröstcancer Västra sjukvårdsregionen Om Rosa Boken Den här informationen har vi sammanställt till dig som fått diagnosen bröstcancer. Vi hoppas att den

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/Juni 2009 VÄLMÅENDE MAGE 4 TIPS FÖR ATT BLI AV MED DINA FOTO: LENNART EDVARDSSON/RÄTTVIKS BILDARKIV Martin Lidberg: Vill du bli vän

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 25 mg etanercept.

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Varför får jag Metoject 50 mg/ml?

Varför får jag Metoject 50 mg/ml? SE metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis och Crohns sjukdom. Samlade erfarenheter under mer

Läs mer

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra Fatigue vid MS möjlig att bemästra Om författaren: Anna Cunningham är legitimerad sjuksköterska sedan 1994 och arbetade åren 1998-2005 som klinisk MSsjuksköterska och forskningssjuksköterska på MS-centrum,

Läs mer

Varför får jag Metoject 50 mg/ml?

Varför får jag Metoject 50 mg/ml? SE metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år med denna

Läs mer

Hypogammaglobulinemi

Hypogammaglobulinemi Hypogammaglobulinemi en informationsskrift SmågruppsCentrum Informationscentrum för små och mindre kända handikappgrupper innehåll Förord... 3 SmågruppsCentrum... 4 Det normala immunförsvaret... 5 Ospecifikt

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer