Till dig som har fått HUMIRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som har fått HUMIRA"

Transkript

1

2 Till dig som har fått HUMIRA Du ska börja få behandling med HUMIRA. Syftet med den här genomgången är att du ska känna dig trygg med din behandling och kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att behöva hindras av din sjukdom.

3 Till dig som har fått HUMIRA Information om behandling vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit

4 Vad är HUMIRA och hur fungerar det? HUMIRA är ett biologiskt läkemedel, en så kallad TNFhämmare. TNF (tumörnekrosfaktor) är ett inflammationsstimulerande protein som förekommer naturligt i kroppen. I normala fall är inflammationens uppgift att skydda kroppen mot skadlig påverkan genom att stöta bort inkräktare som bakterier och virus. Vid inflammatoriska sjukdomar finns ett överskott av TNF, vilket leder till att immunsystemet felaktigt orsakar inflammation. En human antikropp framställd med genteknik Det är viktigt att läkemedlet uppför sig på samma sätt som naturligt förekommande substanser när det kommer in i kroppen. Vid tillverkningen av biologiska läkemedel använder man därför ämnen med en struktur som liknar människans egna. HUMIRA är en human antikropp mot TNF, framställd med så kallad rekombinant teknik. Genom att injiceras varannan vecka ger HUMIRA en effektiv hämning av inflammationen. Den verksamma substansen i HUMIRA heter adalimumab. Det är en antikropp som genom att binda sig till TNF, minskar överskottet, vilket gör att inflammationen dämpas och risken för skador minskar.

5 Vad är HUMIRA och hur fungerar det? Ett biologiskt läkemedel (TNF-hämmare). Överskott av TNF orsakar inflammation. HUMIRA minskar överskottet och dämpar inflammationen. För mycket TNF ger obalans. HUMIRA minskar överskottet.

6 Vem kan behandlas med HUMIRA? Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är en grupp inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen utan påvisbar infektion. Crohns sjukdom och ulcerös kolit, som är de vanligaste formerna, kan behandlas med HUMIRA. HUMIRA används även för behandling av Crohns sjukdom hos barn 6 17 år. Vanligen är det personer som redan provat andra läkemedel som får HUMIRA. HUMIRA kan tas i kombination med andra läkemedel eller som enda behandling. Behandling av autoimmuna sjukdomar HUMIRA används för att behandla en rad olika inflammatoriska sjukdomar. Gemensamt för dessa är att de är autoimmuna, vilket innebär att de orsakas av att det egna immunförsvaret angriper kroppen. Utöver inflammatoriska tarmsjukdomar används HUMIRA även för att behandla psoriasis samt flera olika reumatiska sjukdomar. CD: Crohns sjukdom dosering 80/40/40 mg alt. 160/80/40 mg Ped CD: Pediatrisk Crohns sjukdom viktbaserad dosering enl. Fass UC: Ulcerös kolit dosering 160/80/40 mg PS: Psoriasis dosering 80/40 mg RA: Reumatoid artrit dosering 40 mg AS: Ankyloserande spondylit dosering 40 mg PsA: Psoriasisartrit dosering 40 mg JIA: Juvenil idiopatisk artrit viktbaserad dosering enl. Fass Ir-ax SpA: Icke-radiografisk axial spondylartrit dosering 40 mg

7 Vem kan behandlas med HUMIRA? Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) Crohns sjukdom Ped Ulcerös kolit UC

8 Crohns sjukdom (CD) Crohns sjukdom är en kronisk autoimmun sjukdom som framför allt drabbar tunn- och tjocktarmen, men ibland även andra delar av mag-tarmkanalen. Vid autoimmuna sjukdomar överaktiveras immunsystemet och angriper kroppen på ett felaktigt sätt och orsakar kronisk inflammation. Inflammationen ger upphov till sårbildningar i tarmslemhinnan men även i resten av magtarmkanalen. Crohns sjukdom allmänt I Sverige lever drygt personer med Crohns sjukdom. Varje år nyinsjuknar ca 500 personer; ungefär lika många kvinnor som män drabbas. Sjukdomsdebuten sker oftast vid en ålder mellan år. Den exakta orsaken till att man får Crohns sjukdom är ännu inte känd. Man vet att arvet spelar en stor roll, men även den miljö man lever i. Rökning dubblerar risken att insjukna i Crohns sjukdom, och fortsatt rökning försämrar prognosen ytterligare.

9 Crohns sjukdom (CD) Kronisk autoimmun sjukdom som framför allt drabbar tunn- och tjocktarm. Ger upphov till sårbildningar i tarmslemhinnan. Drygt lever med sjukdomen. Den exakta orsaken är inte känd. Inflammerad tjocktarm Frisk tjocktarm

10 Crohns sjukdom (CD) Crohns sjukdom har individuella symtom, men det finns en del klassiska besvär som de flesta insjuknade upplever: kortare eller längre perioder med daglig diarré, magsmärtor, feber, viktminskning och eventuellt blod i avföringen. Vid Crohns sjukdom varierar symtomen ofta över tid, med sämre perioder (skov) som följs av perioder då man känner sig bättre. För % av de personer som har Crohns, är sjukdomen mindre aktiv och ger få eller inga symtom under längre perioder. Vissa kan vara symtomfria flera år. Men minst 20 % har en högaktiv sjukdom med ständiga besvär som måste få behandling. Med effektiv medicinsk behandling kan man uppnå snabb symtomlindring. Målet med den behandling du får, är att du ska kunna leva ett normalt liv utan symtom och färre skov, tack vare att inflammationen i tarmen dämpas. Följ alltid de ordinationer du får när det gäller läkemedel och provtagningar. 44% 24 % 3% 29 % Referens: Solberg et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;5(12):

11 0 5 0år 0 5 år 5 0år 5 år Crohns sjukdom (CD) Sjukdomsaktivitet Hög Låg Tid Med rätt läkemedelsanvändning och regelbundna provtagningar kan man hålla sjukdomen under kontroll. 0 50år 0 5 år 50år 5 år 0 5 0år år 50år 5 0år 0 5 år 5 år 50år 5 år

12 Ulcerös kolit (UC) Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar tjock- och ändtarm. Vid ulcerös kolit angriper kroppens immunförsvar cellerna i tarmslemhinnan som blir inflammerad. Ulcerös kolit allmänt Drygt personer i Sverige lever med ulcerös kolit. Varje år nyinsjuknar cirka personer; ungefär lika många kvinnor som män drabbas. Sjukdomsdebuten sker oftast vid en ålder mellan år. Orsaken till ulcerös kolit är ännu inte känd, men man vet att sjukdomen delvis är ärftlig. Det finns även faktorer i omgivningen som kan påverka risken för att få ulcerös kolit.

13 Ulcerös kolit (UC) Kronisk autoimmun sjukdom som drabbar tjock- och ändtarm. Ger upphov till sårbildningar i tarmslemhinnan. Drygt lever med sjukdomen. Den exakta orsaken är inte känd. Inflammerad tjocktarm Frisk tjocktarm

14 Ulcerös kolit (UC) Inflammationen leder till att slemhinnan svullnar, blir sårig och blöder. Vanliga symtom vid ulcerös kolit är diarré med blod och slem i avföringen, smärtor i nedre vänstra delen av magen som försvinner vid tarmtömning, försämrad matlust och ibland viktminskning. Typiskt för ulcerös kolit är att symtomen varierar över tid, där sämre perioder (skov) följs av perioder då man inte märker så mycket av symtomen. Ulcerös kolit kan behandlas med olika läkemedel som gör att symtomen helt eller delvis försvinner. Det är även vanligt att man får behandling för att förebygga nya sjukdomsperioder. Sjukdomens svårighetsgrad har stor betydelse för valet av behandling. För att få en uppfattning om svårighetsgraden av sjukdomen och kunna följa behandlingens effekt används en internationellt erkänd poängskala (Mayo score) som bedömer hälsotillståndet för personer med ulcerös kolit. De fyra parametrarna man tittar på är: Antal avföringar Blod i avföring Hur tarmen ser ut Övergripande bedömning av sjukdomsaktivitet Målet med din behandling är att du ska kunna leva ett normalt liv utan symtom och med färre skov, tack vare att inflammationen i tarmen dämpas. Följ alltid de ordinationer du får när det gäller läkemedel och provtagningar. 59 % 9% 1% 31 % Referens: Solberg et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;5(12):

15 0 5 0år 0 5 år 5 0år 5 år Ulcerös kolit (UC) Sjukdomsaktivitet Hög Låg Tid Med rätt läkemedelsanvändning och regelbundna provtagningar kan man hålla sjukdomen under kontroll. 0 50år 0 5 år 50år 5 år 0 5 0år år 50år 5 0år 0 5 år 5 år 50år 5 år

16 Läkemedelsbehandling vid IBD De läkemedel som används vid Crohns sjukdom/ulcerös kolit kan delas in i fyra grupper som i vissa fall kan användas tillsammans och i andra fall var för sig. Ditt behandlingsteam kommer tillsammans med dig att ta fram en behandlingsplan anpassad just för dig. Aminosalicylsyra eller antibiotika kan ges till personer med en mild inflammatorisk tarmsjukdom. Kortison, som också kallas steroider, ges vid svårare inflammatorisk tarmsjukdom.behandlingen har ofta snabb effekt, men kan ge biverkningar på lång sikt. Därför ges kortison oftast under en begränsad tid. Kortison kan ges intravenöst, som tabletter eller som lokal behandling i form av klysma. Immundämpande läkemedel som t ex azatioprin ges mot svårare former av inflammatorisk tarmsjukdom. TNF-hämmare är biologiska läkemedel som ges vid måttlig till svår inflammatorisk tarmsjukdom. HUMIRA tillhör denna grupp. Samma behandlingsriktlinjer i hela Europa ECCO Guidelines

17 Läkemedelsbehandling vid IBD 5-ASA (UC) Antibiotika (CD) Kortison (steroider) Immundämpande läkemedel (t ex AZA) IBD-team TNF-hämmare (t ex HUMIRA) Samma behandlingsriktlinjer i hela Europa ECCO Guidelines

18 Vad är målet med behandlingen? Det övergripande målet för din behandling är du ska slippa symtom och undvika skov. På läkarspråk kallas detta remission och betyder att det inte finns någon aktiv inflammation och att tarmslemhinnan läker. Andra viktiga mål är att undvika långtidskomplikationer och behov av sjukhusvård. Det viktigaste målet är dock att du ska må bra och kunna leva ditt liv som du vill med arbete, vänner, familj och fritidsintressen. Vad är målet med behandlingen? Remission Symtomfrihet Utan skov Ingen aktiv inflammation Undvika långtidskomplikationer Inget behov av sjukhusvård Leva ett vanligt liv

19 Vad är målet med behandlingen? Remission Symtomfrihet Utan skov Ingen aktiv inflammation Undvika långtidskomplikationer Inget behov av sjukhusvård Leva ett vanligt liv

20 Vad kan du förvänta dig av HUMIRA? Det medicinska målet för din behandling är kontrollera inflammationen, reducera symtomen och förhindra att den återkommer. Vanligen ger HUMIRA snabb effekt, ibland redan inom några dagar. För andra kan det dröja från ett par veckor till någon månad innan man märker förbättring. Det gäller alltså att ha lite tålamod. Under tiden är det viktigt att du fortsätter att ta dina injektioner. När läkemedlet börjar verka kommer du att märka att de direkta besvären av din sjukdom minskar. Dessutom har behandlingen en dokumenterat positiv inverkan på allmäntillståndet. Många upplever ett ökat välbefinnande, mindre trötthet och att livet blir lättare att leva.

21 Vad kan du förvänta dig av HUMIRA? Att kontrollera inflammationen. Reducera symtomen och förhindra att de återkommer. Ibland effekt inom några dagar. Men kan ta upp till någon månad. Dokumenterat positiv inverkan på allmäntillståndet.

22 Viktigt att veta inför behandlingen med HUMIRA Din trygghet är viktigast. Tidigare sjukdomar, nuvarande infektioner och framtida planer, allt som rör din kropp kan ha betydelse för din kommande behandling med HUMIRA och för att hålla symtomen under kontroll. Precis som andra läkemedel kan HUMIRA ge biverkningar. De vanligaste biverkningarna är ofarliga och övergående, men allvarliga biverkningar kan förekomma. I början av behandlingen kan huden bli lite röd och svullen på injektionsstället. Det är normalt och ingenting farligt. Vanligtvis går svullnaden över inom ett par dagar. Har du en allvarlig infektion, kontakta din IBD-läkare eller sjuksköterska. För att säkerställa att du inte har någon pågående infektion när behandlingen börjar kommer din läkare att ta ett antal prover och genomföra olika undersökningar, bland annat för att utesluta vilande tuberkulos och hepatit B och C. Se Fass.se för övriga biverkningar.

23 Viktigt att veta inför behandlingen med HUMIRA Din trygghet är viktigast. De vanligaste biverkningarna är ofarliga och övergående, men allvarliga biverkningar kan förekomma. I början av behandlingen kan huden bli lite röd och svullen på injektionsstället. Undersökningar: Röntgen Blodprover Avföringsprover Vaccinationer

24 Viktigt att ta upp med din IBD-mottagning Att tänka på inför behandlingen Berätta alltid för din läkare: Om du har en infektion lokalt på kroppen (t ex ett infekterat sår) eller i kroppen (t ex influensa, lunginflammation eller halsfluss). Om du har, har haft TBC eller varit i kontakt med någon som har TBC. Om du planerar att vaccinera dig. Om du har eller har haft någon allvarlig hjärtsjukdom eller hjärtsvikt. Om du har någon tumörsjukdom. Om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du planerar att bli pappa. Om du röker. Om du tar något annat läkemedel, även receptfria sådana och/eller naturläkemedel. Ta med en lista över de läkemedel du använder när du besöker din läkare eller annan vårdpersonal.

25 Viktigt att ta upp med din IBD-mottagning Infektioner Tuberkulos Vaccinationer Hjärtsjukdom Tumörsjukdom Graviditet Rökning Andra läkemedel/naturläkemedel

26 Dosering Crohns sjukdom Din läkare bestämmer hur stor dos och hur ofta du behöver injicera HUMIRA. Den rekommenderade startdosen för vuxna patienter med måttlig till svår Crohns sjukdom, är två injektioner första veckan (80 mg), ytterligare en dos (40 mg) två veckor senare och därefter en injektion (40 mg) varannan vecka. Om det är nödvändigt med ett snabbare svar på behandlingen kan startdosen ges som fyra injektioner (160 mg) vid ett tillfälle eller som två injektioner per dag (80 mg) två dagar i följd och två injektioner (80 mg) två veckor senare. Efter induktionsbehandling är den vanligaste dosen en injektion (40 mg) varannan vecka. Vid otillräckligt svar kan dosen ändras till 40 mg varje vecka.

27 Dosering Crohns sjukdom Startdos Underhållsdos 80 mg 40 mg 40 mg Vecka 0 Vecka 2 Vecka 4 och varannan vecka därefter Alternativ dosering, om snabbare svar önskas 160 mg 80 mg 40 mg Vecka 0 Vecka 2 Vecka 4 och varannan vecka därefter

28 Dosering ulcerös kolit Din läkare bestämmer hur stor dos och hur ofta du behöver injicera HUMIRA. Den rekommenderade startdosen för vuxna patienter med måttlig till svår ulcerös kolit är fyra injektioner (160 mg) under en dag eller som två injektioner per dag (80 mg) under två på varandra följande dagar och två injektioner (80 mg) två veckor senare. Efter induktionsbehandling är den vanligaste dosen en injektion (40 mg) varannan vecka. Vid otillräckligt svar kan dosen ändras till 40 mg varje vecka.

29 Dosering ulcerös kolit Startdos Underhållsdos 160 mg 80 mg 40 mg Vecka 0 Vecka 2 Vecka 4 och varannan vecka därefter Startdosen kan ges som 4 injektioner en dag eller 2 injektioner per dag under två efterföljande dagar.

30 Så här använder du HUMIRA injektionspenna Det är viktigt att du lär dig allt om hur pennan ska användas innan du lämnar mottagningen, eftersom du sedan kommer att sköta injektionerna själv. HUMIRA finns även som förfylld spruta. 1. Ta fram det du behöver Ta fram injektionspennan från kylskåpet minuter före injektion. Ta fram en spritsudd (finns i förpackningen) och eventuellt en ispåse. 2. Förbered injektionsstället Välj ett nytt injektionsställe på lår eller mage, mer än 3 cm från den plats där HUMIRA senast injicerades och minst 5 cm från naveln. Tvätta händerna grundligt med tvål. Bedöva vid behov huden genom att hålla en ispåse mot injektionsstället under några minuter. Torka därefter av området med spritsudden. 3. Förbered injektionspennan Håll HUMIRA-pennan upprätt med det grå locket märkt 1 uppåt. Studera injektionsvätskan i fönstret, den ska vara klar och ofärgad. 4. Injicera Håll pennan i ett stadigt grepp, mitt på. Ta bort skyddslocken, först det grå locket märkt 1, därefter det plommonfärgade locket märkt 2. Sätt aldrig tillbaka locken. Tryck ihop den rengjorda huden och placera injektionspennan i rät vinkel mot huden med fönstret riktat uppåt. Tryck in den plommonfärgade knappen. När du hör klicket ska du långsamt räkna till tio och hålla kvar injektionspennan. När du räknat klart kontrollerar du att hela det gula fältet är synligt i fönstret och att det slutat röra sig. Dra injektionspennan rakt ut i samma räta vinkel från huden. Håll en bomullstuss mot injektionsstället i sekunder. Det kan eventuellt komma ut en droppe blod eller vätska vilket är helt normalt. Gnugga inte på injektionsstället. Sätt på plåster om du vill. 5. Kasta använt material Sätt inte tillbaka skyddslocken. Kasta förbrukade injektionspennor i den speciella behållare du fått av din sjuksköterska. Skyddslocken kan sorteras och slängas som hårdplast. Fulla och förslutna behållare lämnar du till ditt apotek eller till din lokala miljöstation. Observera att lokala avvikelser kan förekomma! Hör efter med ditt apotek om vad som gäller i din kommun. Agera miljövänligt! HUMIRA skadar inte miljön om du följer instruktionerna för hur man tar hand om förbrukade injektionspennor. Se instruktionsfilm på alltomibd.se (Vårdpersonaldelen/om HUMIRA/HUMIRA-pennan) eller medicininstruktioner.se.

31 Så här använder du HUMIRA injektionspenna Ta fram det du behöver Förbered injektionspennan Injicera Förbered injektionsstället Kasta använt material Agera miljövänligt!

32 Så här använder du HUMIRA förfylld spruta Det är viktigt att du lär dig allt om hur sprutan ska användas innan du lämnar mottagningen, eftersom du sedan kommer att sköta injektionerna själv. 1. Ta fram det du behöver Ta fram sprutan från kylskåpet minuter före injektion. Ta fram en spritsudd (finns i förpackningen) och eventuellt en ispåse eller bedövningskräm. 2. Förbered injektionsstället Välj ett nytt injektionsställe på lår eller mage, mer än 3 cm från den plats där HUMIRA senast injicerades och minst 5 cm från naveln. Tvätta händerna grundligt med tvål. Bedöva vid behov huden genom att hålla en ispåse mot injektionsstället under några minuter eller med bedövningskräm enligt anvisning. Torka därefter av området med spritsudden. 4. Kasta använt material Sätt inte tillbaka nålskyddet. Klipp av nålen med Safe-Clip som du får på din mottagning. Kassera sprutor och nålar enligt anvisningar som du fått av din sjuksköterska eller doktor. Agera miljövänligt! HUMIRA skadar inte miljön om du följer instruktionerna för hur man tar hand om förbrukade sprutor. 3. Injicera Ta bort skyddet från nålen. Skaka inte sprutan. Tryck ihop den rengjorda huden med en hand och håll stadigt. Ta sprutan med den andra handen och håll den i 45 graders vinkel mot huden. Stick in nålen hela vägen in i huden med en snabb, kort rörelse. Släpp taget om huden. Tryck in sprutans kolv för att injicera HUMIRA. Det tar 2 5 sekunder att tömma sprutan. Dra ut sprutan ur huden. Var försiktig och dra i samma vinkel. Håll en bomullstuss mot injektionsstället i sekunder. Det kan eventuellt komma ut en droppe blod eller vätska vilket är helt normalt. Gnugga inte på injektionsstället. Sätt på plåster om du vill.

33 Så här använder du HUMIRA förfylld spruta 45 Ta fram det du behöver Injicera Förbered injektionsstället Kasta använt material Agera miljövänligt!

34 När ska du kontakta din IBD-mottagning? Precis som innan du började använda HUMIRA är det under behandlingen viktigt att hålla ett öga på din hälsa. Under behandlingen kan det vara svårare att upptäcka infektioner. Du bör därför noggrant känna efter hur du mår. Har du barn på dagis kan det vara bra att stämma av med din läkare hur du ska agera under infektionstäta tider på året. Upptäcker du förändringar i din hälsa som inte känns bra, ta alltid kontakt med din läkare! Kontakta alltid din IBD-mottagning: Om du märker av följande sjukdomstecken: svullna lymfkörtlar rethosta som inte förbättras på någon vecka plötslig viktminskning svettningar som inte går över. Om du får en svårare infektion. Om du får symtom på hjärtsvikt. Om du missat att ta HUMIRA och det gått flera dagar sedan du glömde att ta din dos. Sök akut vård! Vid kraftiga hudutslag, svullet ansikte eller andningssvårigheter. Fortsätt inte behandlingen innan dina besvär har utretts.

35 När ska du kontakta din IBD-mottagning? Upptäcker du förändringar i din hälsa som inte känns bra, ta alltid kontakt med din läkare! Kontakta alltid din IBD-mottagning: Om du märker av följande sjukdomstecken: svullna lymfkörtlar rethosta som inte förbättras på någon vecka plötslig viktminskning svettningar som inte går över. Om du får en svårare infektion. Om du får symtom på hjärtsvikt. Om du missat att ta HUMIRA och det gått flera dagar sedan du glömde att ta din dos. Sök akut vård! Vid kraftiga hudutslag, svullet ansikte eller andningssvårigheter. Fortsätt inte behandlingen innan dina besvär har utretts.

36 Vardagen med HUMIRA Graviditet Om du planerar att skaffa barn, prata med din läkare i god tid innan. Vissa av de läkemedel som används för behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar bör inte användas under den tid man planerar en graviditet. Skulle du bli gravid under behandlingens gång är det mycket viktigt att diskutera detta med din läkare. Vaccinationer Vanliga vaccin har ibland sämre effekt hos personer som behandlas med TNF-hämmare. Din läkare kan därför behöva se över eller fylla på ditt skydd om han eller hon bedömer att din risk att smittas är förhöjd. Vaccinationer med så kallade levande vacciner ska dock inte ges under pågående behandling! Till dessa hör vaccin för mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor, bältros, tuberkulos och gula febern. Om du behöver vaccineras med någon av dessa vaccin, till exempel inför en resa, måste behandlingen med HUMIRA avslutas i god tid innan (3 månader). Operation Inför en planerad operation bör behandlingen med HUMIRA avslutas minst 2 4 veckor innan. Den kan som regel återupptas 1 2 veckor efter ingreppet. Besök hos tandläkare eller annan vårdpersonal Eftersom behandling med HUMIRA påverkar immunförsvaret är det viktigt att du berättar för den vårdpersonal du möter, inklusive din tandläkare, att du behandlas med HUMIRA. Ta alltid med det patientkort du får av oss. Alkohol Det finns inga speciella risker förknippade med alkohol när du tar HUMIRA. Men det är förstås, som alltid, viktigt att du är rädd om dig. Rökning Forskning visar att rökning kan framkalla och förvärra inflammation vid Crohns sjukdom. Resa Om du ska ta med HUMIRA på resa utomlands, ta även med intyget Jag behandlas med HUMIRA som du kan få på din mottagning. Intyget ska undertecknas av din läkare. HUMIRA kan förvaras i rumstemperatur (upp till 25 C) i maximalt 14 dagar. När du reser, kan du med andra ord förvara pennan/sprutan utan kylförvaring. Var dock noga med att skydda den från ljus. Viktigt att notera är att när du en gång tagit ut pennan/sprutan ur kylförvaringen, måste du använda den inom 14 dagar eller kasta bort den, även om du under denna tid skulle lägga tillbaka den i kyla.

37 Vardagen med HUMIRA Under tiden du behandlas är det viktigt att konsultera din IBD-mottagning för råd om: Eventuell graviditet Vaccinationer Operationer Besök hos tandläkare eller annan vårdpersonal Alkohol Rökning Resor Intyg Jag behandlas med HUMIRA (adalimumab) Patientkort

38 Varför kontroller? Målet för din behandling är att du ska kunna leva ditt liv utan symtom. Under det första året kommer en bedömning av behandlingen att göras efter 6 respektive 12 månader. Kontrollerna kommer därefter att läggas upp på ett sätt som vi tillsammans kommer överens om. För att hålla koll på i vilket skede din sjukdom befinner sig är kontrollerna en viktig vägvisare. Även om du känner dig bra är det därför angeläget med regelbunden uppföljning. Kontakta alltid din läkare om du skulle bli sämre eller upplever att något annat inte riktigt känns som det ska. Det är inte meningen att din sjukdomsbild ska se ut som en berg-och-dal-bana!

39 Varför kontroller? 8 v 12 v Start HUMIRA Utvärdering effekt Kontroll Kontroll Kontroll

40 HUMIRA förvaring Hemma: Låt HUMIRA ligga kvar i sin kartong och förvara i kylskåp (2 8 C). HUMIRA får inte frysas. Vid behov (till exempel om du reser), så kan en HUMIRA förfylld spruta/penna förvaras vid rumstemperatur (upp till 25 C) under högst 14 dagar säkerställ att den skyddas från ljus. Då den tas ur kylskåpet för förvaring i rumstemperatur, måste sprutan/pennan användas inom 14 dagar eller kasseras, även om den stoppas tillbaks i kylskåpet. På resa: Förvara HUMIRA i en kylväska tillsammans med kylpåsar. Låt HUMIRA ligga kvar i sin kartong inne i kylväskan. Glöm inte att ta med dig ett undertecknat intyg från din läkare om att du behandlas med HUMIRA.

41 HUMIRA förvaring Hemma: Låt HUMIRA ligga kvar i sin kartong och förvara i kylskåp (2 8 C). HUMIRA får inte frysas. HUMIRA kan förvaras i rumstemperatur (upp till 25 C) i maximalt 14 dagar. Viktigt: När du en gång tagit ut pennan/sprutan ur kylförvaringen, måste du använda den inom 14 dagar eller kasta bort den. Intyg Jag behandlas med HUMIRA (adalimumab) På resa: Förvara HUMIRA i en kylväska tillsammans med kylpåsar. Låt HUMIRA ligga kvar i sin kartong inne i kylväskan. Glöm inte att ta med dig ett undertecknat intyg från din läkare om att du behandlas med HUMIRA.

42 Resa med HUMIRA Risken att drabbas av en bakteriell infektion (däribland tuberkulos, legionella, salmonella och listeria) ökar när du behandlas med HUMIRA. I vissa länder är förekomsten av dessa sjukdomar vanligare, vilket gör att du alltid bör prata med din läkare om de risker som finns i det land du ska åka till, vilka symtom du behöver vara vaksam på och hur du kan komma i kontakt med sjukvården om du behöver. Tänk på att så kallade levande vaccin, däribland vaccin mot tuberkulos, kräver tre månaders behandlingsuppehåll innan de kan tas. Aktuella rese- och vaccinationsrekommendationer se 1177.se. Är du osäker kontakta infektionskliniken!

43 Resa med HUMIRA För aktuella rese- och vaccinationsrekommendationer se 1177.se. Är du osäker kontakta infektionskliniken!

44 HUMIRA hjälpmedel och informationsmaterial Patientinformation Patientinformation barn och ungdom Kylväska Reseintyg Patientkort Patientdagbok Patientmaterial kan beställas på alltomibd.se.

45 HUMIRA hjälpmedel och informationsmaterial Intyg (adalimumab) med HUMIRA Jag behandlas Patientinformation om HUMIRA vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit Till dig som har fått HUMIRA Patientinformation om HUMIRA vid pediatrisk Crohns sjukdom Patientkort Patientdagbok 2015 Behandling med HUMIRA vid Crohns sjukdom från 6 år.

46 Referenser: 1. Vervloet et al. J Am Med Inform Assoc. 2012;19: Stockl et al. J Manag Care Pharm. 2010;16(8): Cross et al. Inflamm Bowel Dis. 2012;18: Hibbard & Greene. Health Affairs. 2013;32(2): Cuijpers et al. J Behav Med. 2008;31: Van t Hof et al. CNS Spect. 2009;14(2):34-40 Färdigställt den: Mars 2014 AbbVie Care ett extra stöd AbbVie Care erbjuder dig som får behandling med HUMIRA en möjlighet till stöd utöver det som du får i kontakten med sjukvården. AbbVie Care ger stöd även mellan besöken här på IBD-mottagningen. AbbVie Care är ett patientstödsprogram som syftar till att öka dina möjligheter att må så bra som möjligt, till exempel genom att lära dig mer om din sjukdom och hur du tar dina läkemedel på rätt sätt. Programmet omfattar en hemsida, magasin, behandlingsdagbok, en handbok som stöd vid start av behandling, samt valfria påminnelser och motiverande meddelanden via e-post och/eller sms. Vill du ansluta dig eller veta mer om patientstödsprogrammet gå in på abbviecare.se. PATIENTSTÖDPROGRAM PATIENTSTÖDPROGRAM Välkommen till Abbvie Care Målet med din läkemedelsbehandling är är att förhindra att sjukdomen förvärras eller leder till långvariga komplikationer; samtidigt som den ska lindra dina besvär och minska ditt behov av sjukvårdsstöd. På så sätt syftar din behandling till att öka din å här livskvalitet. kan du anmäla dig till stödprogrammet Samtidigt vet vi att livskvalitet inte bara är frånvaro av symtom, utan självklart även andra faktorer. Till exempel att känna sig delaktig, att ha kontroll över sin situation och att förstå sin sjukdom spelar också AbbVie stor roll. Även Care sådana saker som att kunna medverka i upplägget av sin behandling kan leda till att man Du kan snabbt och enkelt anmäla dig för att få individanpassat stöd och känner en högre grad av frihet. skräddarsydd information mellan dina vårdbesök: besök Möjligheten att få ut maximal effekt av din behandling eller skanna Det in QR-koden är viktigt med att din du mobiltelefon inte bara får en effektiv läkemedelsbehandling, returnera utan det tryckta även anmälningsformuläret. förutsättningar för att använda läkemedlet eller fyll i och på bästa sätt. Om läkemedlet används som det är avsett, är nämligen chansen störst att uppnå maximal effekt. AbbVie Care är kostnadsfritt och du kan när som helst avbryta din medverkan i programmet. Det gör du genom att skicka sms, mail eller brev. Informationen om detta är lättillgänglig AbbVie Care i allt syftar material till vi skickar att öka ut. dina möjligheter att ta ansvar för din situation och känna dig delaktig i din behandling, till exempel genom att hjälpa dig att ta dina läkemedel som de är avsedda. På så sätt hjälper Abbvie Care dig att aktivt arbeta för att skapa ett bättre liv med din sjukdom. Men Abbvie Care kan hjälpa dig med betydligt mer än så: AbbVie Samarbete med Care Apoteket AB Utöver det stöd som du kan få genom AbbVie Care, har vi inlett ett samarbete med Apoteket AB, för att du ska kunna försäkra dig om att ditt läkemedel finns på ditt apotek när det är dags att hämta ut mer. Liknande tjänster erbjuds också av andra apotekskedjor. ett individanpassat stödprogram Apoteket ABs tjänst innebär att de skickar ett meddelande till dig i god tid innan det är dags för nästa uttag, och du bekräftar om du vill ha dina mediciner. När medicinerna är klara för uthämtning får du ett nytt med delande. På så sätt kan du vara säker på att din medicin finns på Apoteket när du går dit för att hämta ut den. När sista uttaget är gjort informeras du om detta, och du kan i god tid be din läkare om ett nytt recept. Ange att du vill utnyttja Apoteket AB:s tjänst när du anmäler dig till AbbVie Care så kontaktar Apoteket AB dig för mer information. Humira, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC Indika tionsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos barn och ungdomar från 2 års ålder som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroid antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte har svarat på eller som har en kontraindikation till eller som är intoleranta mot andra systembehandlingar. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi, en kortikosteroid och en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Humira finns som injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna/spruta, 40 mg. För fullständig information om indikationer, kontra indikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. AbbVie AB, Box 1523, Solna Tel: Vill du ha hjälp att hantera och förstå din sjukdom även mellan läkarbesöken?

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid juvenil idiopatisk artrit. Behandling med HUMIRA vid JIA från 2 år

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid juvenil idiopatisk artrit. Behandling med HUMIRA vid JIA från 2 år Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid juvenil idiopatisk artrit Behandling med HUMIRA vid JIA från 2 år 2 Ditt barn ska behandlas med HUMIRA. Här kan du läsa en kort bakgrund om JIA. JIA är en

Läs mer

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT Till dig som har fått Humira Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel: mail: Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel: mail:

Läs mer

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID REUMATISKA SJUKDOMAR. Till dig som har fått Humira

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID REUMATISKA SJUKDOMAR. Till dig som har fått Humira PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID REUMATISKA SJUKDOMAR Till dig som har fått Humira Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel: mail: Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel: mail: Klinik

Läs mer

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) Behandling med HUMIRA vid plackpsoriasis

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) Behandling med HUMIRA vid plackpsoriasis Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) Behandling med HUMIRA vid plackpsoriasis Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel mail Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel mail Klinik Sjukhus

Läs mer

Till dig som fått Humira

Till dig som fått Humira INFORMATION OM psoriasis OCH Humira Till dig som fått Humira Välkommen till en ny period av ditt liv. Ju bättre du lär känna din medicin, desto enklare kan vardagen med psoriasis bli. I takt med att sjukdomen

Läs mer

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid plackpsoriasis hos barn. Behandling med HUMIRA vid plackpsoriasis från 4 år

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid plackpsoriasis hos barn. Behandling med HUMIRA vid plackpsoriasis från 4 år Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid plackpsoriasis hos barn Behandling med HUMIRA vid plackpsoriasis från 4 år 2 Psoriasis hos barn Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk sjukdom som beror på

Läs mer

Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION

Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION S TÖD I VARDAGEN Innehåll Till dig som behandlas med Enbrel 5 Om inflammatoriska sjukdomar 6 Vad är Enbrel? 8 Beredning och injektion av Enbrel 10 Instruktion

Läs mer

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid reumatiska sjukdomar. Till dig som har fått HUMIRA

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid reumatiska sjukdomar. Till dig som har fått HUMIRA Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) vid reumatiska sjukdomar Till dig som har fått HUMIRA 1 Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel: mail: Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel:

Läs mer

Till dig som behandlas med EnbrEL

Till dig som behandlas med EnbrEL Till dig som behandlas med EnbrEL PATIENTINFORMATION STÖD I VARDAGEN Innehåll Till dig som behandlas med Enbrel 5 Om inflammatoriska sjukdomar 6 Vad är Enbrel? 8 Beredning och injektion av Enbrel 10 Instruktion

Läs mer

Abbott Scandinavia AB. Telefon 08-54 65 67 00. www.abbott.se. SWE/50/03.2007 860-1721 1.000 heart.se

Abbott Scandinavia AB. Telefon 08-54 65 67 00. www.abbott.se. SWE/50/03.2007 860-1721 1.000 heart.se Abbott Scandinavia AB. Telefon 08-54 65 67 00. www.abbott.se SWE/50/03.2007 860-1721 1.000 heart.se SÅ HÄR INJICERAR DU HUMIRA STEG 1 Förbered för injektion. Lägg fram följande på en ren yta: 1 spruta

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Metojectpen (metotrexat)

Metojectpen (metotrexat) SE Patientinformation metotrexat och Metojectpen (metotrexat) Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika infl ammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis

Läs mer

Patientinformation. metotrexat. metotrexat

Patientinformation. metotrexat. metotrexat Patientinformation metotrexat metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis och Crohns sjukdom. Samlade

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

PATIENTINFORMATION Till dig som fått originalläkemedlet Enbrel förskrivet.

PATIENTINFORMATION Till dig som fått originalläkemedlet Enbrel förskrivet. PATIENTINFORMATION Till dig som fått originalläkemedlet Enbrel förskrivet. S TÖD I VARDAGEN Innehåll Till dig som behandlas med Enbrel 5 Om inflammatoriska sjukdomar 6 Vad är Enbrel? 8 Beredning och injektion

Läs mer

Metojectpen (metotrexat)

Metojectpen (metotrexat) SE Att leva med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) Patientinformation En föräldraguide till er med barn som förskrivits Metoject /Metojectpen metotrexat och Metojectpen (metotrexat) Bäste förälder, Ditt barn

Läs mer

Att injicera ORENCIA (abatacept): en guide steg för steg

Att injicera ORENCIA (abatacept): en guide steg för steg Denna broschyr har du fått via din behandlande läkare Att injicera ORENCIA (abatacept): en guide steg för steg Hur du förbereder, använder och kasserar ORENCIA förfylld spruta i fem steg. Att injicera

Läs mer

FERRING PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT. Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor.

FERRING PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT. Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor. FERRING PHARMACEUTICALS PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor. VAD ÄR CORTIMENT1? Cortiment innehåller budesonid. Budesonid

Läs mer

Patientinformation. Att leva med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) En föräldraguide till er med barn som förskrivits Metojectpen /Metoject.

Patientinformation. Att leva med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) En föräldraguide till er med barn som förskrivits Metojectpen /Metoject. SE Att leva med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) Patientinformation En föräldraguide till er med barn som förskrivits Metojectpen /Metoject metotrexat metotrexat Bäste förälder, Ditt barn har diagnostiserats

Läs mer

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) Behandling med HUMIRA vid hidradenitis suppurativa (HS)

Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) Behandling med HUMIRA vid hidradenitis suppurativa (HS) Patientinformation om HUMIRA (adalimumab) Behandling med HUMIRA vid hidradenitis suppurativa (HS) Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel Klinik

Läs mer

Inflectra för ulcerös kolit

Inflectra för ulcerös kolit Inflectra för ulcerös kolit Viktig information för att du ska komma igång med din behandling Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra. Introduktion När du påbörjar

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med Praluent

Patientinformation. Till dig som behandlas med Praluent Patientinformation Till dig som behandlas med Praluent Ateroskleros, åderförfettning, är den viktigaste riskfaktorn för hjärtinfarkt och stroke. Blodfetter lagras i kärlväggarna och blodförsörjningen till

Läs mer

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent alirokumab alirokumab PRALUENT (alirokumab), Rx, (EF) C10B, förfyllda pennor 75 mg och 150 mg. Indikation: Praluent är indicerat hos vuxna med

Läs mer

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk.

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk. Metotab metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

Förstå din Plegridy - behandling

Förstå din Plegridy - behandling Behandlingsdagbok Information i denna broschyr är avsedd som ett led i behandlande läkares patientinformation om Plegridy. Texten är baserad på bipacksedel och produktresumé för Plegridy. Se även www.fass.se.

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

Varför får jag Metoject 50 mg/ml?

Varför får jag Metoject 50 mg/ml? SE metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år med denna

Läs mer

Varför får jag Metoject 50 mg/ml?

Varför får jag Metoject 50 mg/ml? SE metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis och Crohns sjukdom. Samlade erfarenheter under mer

Läs mer

Inflectra för Crohns sjukdom

Inflectra för Crohns sjukdom Inflectra för Crohns sjukdom Viktig information för att du ska komma igång med din behandling Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra. Introduktion När du påbörjar

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) WWW.BMS.SE REGIMEN Inledning Före behandling med OPDIVO i kombination med YERVOY TM Det här är

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

INJEKTIONSGUIDE. (asfotase alfa) för injektion. 40 mg/ml lösning för injektion. 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml. 100 mg/ml lösning för injektion

INJEKTIONSGUIDE. (asfotase alfa) för injektion. 40 mg/ml lösning för injektion. 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml. 100 mg/ml lösning för injektion INJEKTIONSGUIDE (asfotase alfa) för injektion 40 mg/ml lösning för injektion 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml lösning för injektion 80 mg/0,8 ml asfotas alfa Detta läkemedel står under utökad

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Din startguide till Taltz (ixekizumab)

Din startguide till Taltz (ixekizumab) SETLZ00022/10.2016 Läs bipacksedeln noga före du använder Taltz Du ska alltid kontakta din vårdgivare om du upplever biverkningar. Om du vill rapportera en biverkan gällande någon av Lillys produkter kan

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS

ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS Du som läser det här har av din läkare just fått veta att du troligen har ulcerös kolit. Säkert känns det omtumlande att få besked om att du har en sjukdom

Läs mer

Genotropin GoQuick. Bruksanvisning för. Pfizer AB, Sollentuna. Tel: somatropin (rekombinant)

Genotropin GoQuick. Bruksanvisning för. Pfizer AB, Sollentuna. Tel: somatropin (rekombinant) GEN101108PSE01 lindh&partners gbg Bruksanvisning för Genotropin GoQuick somatropin (rekombinant) Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel: 08 550 52 000. www.pfizer.se 13008_100909_GoQuick_Bruksanvisning_GÄLLER!!!.indd

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS

ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS Du som läser det här har just fått veta att du troligen har Crohns sjukdom. Säkert känns det omtumlande att få besked om att du har en sjukdom som du

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Om hepatit C. och din behandling

Om hepatit C. och din behandling Om hepatit C och din behandling MAJORITETEN AV HEPATIT C BOTAS IDAG VILKEN PÅVERKAN KAN HEPATIT C HA PÅ LEVERN? Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och infekterar levercellerna. Det finns flera

Läs mer

Till dig som fått Lyxumia

Till dig som fått Lyxumia P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lyxumia Lyx_patientbroschyr_maj2015.indd 1 2015-06-05 09:00:12 Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid).

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

GUIDE FÖR DIG SOM INJICERAR DIG SJÄLV

GUIDE FÖR DIG SOM INJICERAR DIG SJÄLV GUIDE FÖR DIG SOM INJICERAR DIG SJÄLV (asfotase alfa) 40 mg/ml injektionsvätska, lösning 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektionsvätska, lösning 80 mg/0,8 ml asfotas alfa Detta läkemedel

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Information till dig som får Raptiva

Information till dig som får Raptiva McBride Information till dig som får Raptiva Serono Nordic AB, Box 1803, 171 21 Solna. Tel 08-562 445 00. EN PATIENTINFORMATION INNEHÅLL Psoriasis är en vanlig sjukdom........................ 2 Vad är

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) ORENCIA ABATACEPT 1 2 ORENCIA ABATACEPT Innehåll Om ORENCIA (abatacept) 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga frågor

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel Läkarens namn Telefon E-post Informera

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB)

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB) TILL DIG SOM FÅR (NATALIZUMAB) BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS Tag noga del av informationen i bipacksedeln som följer med läkemedlet. 1 Denna broschyr är ett komplement till behandlande

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla

Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Om JEVTANA JEVTANA är ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer som har fortskridit efter att du har behandlats med annan

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Juvenil Dermatomyosit

Juvenil Dermatomyosit www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Dermatomyosit 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Är sjukdomen annorlunda hos barn jämfört med vuxna? Hos vuxna kan dermatomyosit vara sekundär till cancer.

Läs mer

Patientinformation PM Ledsjukdomar

Patientinformation PM Ledsjukdomar Led- och muskelsjukdomar inkl reumatiska Patientinformations PM Omvårdnads PM Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Barn och ungdomsklinikerna i Linköping/Motala och Norrköping Patientinformation 1(7)

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Inflectra för reumatoid artrit

Inflectra för reumatoid artrit Inflectra för reumatoid artrit Viktig information för att du ska komma igång med din behandling Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra. Introduktion När du påbörjar

Läs mer

PATIENTINFORMATION. 03/ BEN-SWE BENEPALI patientbroschyr. BENEPALI Etanercept

PATIENTINFORMATION. 03/ BEN-SWE BENEPALI patientbroschyr. BENEPALI Etanercept PATIENTINFORMATION 03/2017 - BEN-SWE-0056 - BENEPALI patientbroschyr BENEPALI Etanercept 20 1 PATIENTINFORMATION 3 VAR KAN JAG FÅ MER INFORMATION? 3 INLEDNING 3 VAD ÄR ETANERCEPT? 3 VILKA SJUKDOMAR BEHANDLAS

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Vaccination mot rödsjuka

Vaccination mot rödsjuka Vaccination mot rödsjuka Rödsjuka orsakas av en bakterie, Erysipelothrix rhusiopathiae. Vacciner mot bakteriella sjukdomar, som till exempel rödsjuka, innehåller avdödade bakterier eller delar av bakterier

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Till dig som behandlas med subkutant ORENCIA

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Till dig som behandlas med subkutant ORENCIA Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Till dig som behandlas med subkutant ORENCIA Innehållsförteckning Vad är ORENCIA? 4 Så bör ORENCIA förvaras 7 Därför har du fått ORENCIA ordinerat

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Hepatit C hos unga. - Fakta

Hepatit C hos unga. - Fakta Hepatit C hos unga - Fakta 2 Kan jag vara smittad med hepatit C? Hepatit C är ett virus som överförs genom kontakt med smittat blod och som kan påverka levern. De vanligaste sätten för unga personer att

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer