Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens värd: Vårdförbundet. äldres hälsa. har blivit idol för en ny generation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens värd: Vårdförbundet. äldres hälsa. har blivit idol för en ny generation"

Transkript

1 ANNONS ALMEDALSVECKAN 3 10 juli. Sveriges största politiska mötesoch debattplats. Dagens värd: Vårdförbundet NR 6/6 Dags för nationell äldrehälsovård äldres hälsa Mästaren har blivit idol för en ny generation Evy Palm, 68, fick en ny beundrarskara när hon ställde upp i SVT:s Mästarnas mästare. Programmets äldsta deltagare tog hem den första segern för säsongen. I dag är Evy mer populär än hon var som löplegend. SID 4 Gör måltiderna till en njutning! Maria Engman, specialistsjuksköterska. Demensboende med respekt I ett värdigt liv blir en människa inte inlåst, eller går och lägger sig klockan tre. Demensvård bygger på kunskap, respekt och genomtänkta värderingar. smärtlindring Genom lätt beröring kan smärta och oro dämpas. I huden finns speciella nerver som skickar lugnande impulser till hjärnan. SID 5 SID 6 SID 5 Sitter du på en idé som kan förbättra vård eller social omsorg men du är osäker på om den är tillräckligt bra? På Idéprov- ningen.se kan du testa den (det är gjort på ett par minuter). Gör den nytta inom vård och omsorg? Kan man koppla ett forskningsprojekt till den? Då kan vi bidra till att din idé ska bli verklighet. Vilka vi är? Vårdalstiftelsen, vi finansierar forskning som leder till en bättre vård och hälsa för människor. Men börja med att testa din idé. Idéprovningen är en tjänst från Vårdalstiftelsen. Vi arbetar för att förbättra människors hälsa och livsvillkor genom stöd till nytänkande forskning som kan användas i vård och omsorg. Distribueras med Dagens Nyheter

2 Helhetsgrepp för äldres hälsa Barnmorskeprogram med stort genomslag FN:s globala barnmorskeprogram finns i drygt 30 länder, och handlar om att uppvakta regeringar i utvecklingsländer och berätta vad rätt utbildade barnmorskor kan åstadkomma. Det är barnmorskornas kostnadseffektivitet och betydelse för att sänka mödradödligheten som betonas internationellt. Omsorgen om Sveriges äldre befolkning berör många. Men ingen lyckas se helheten. Socialstyrelsen har ett perspektiv och Sveriges Kommuner och Landsting ett annat. Vårdförbundet vill nu ta ett helhetsgrepp om frågan. Vi har förslagen som kan ge Sverige världens bästa äldrehälsovård. Om vi arbetar mer preventivt i vården, bland annat genom att införa en nationellt gällande äldrehälsovård, kan vi i större utsträckning undvika livsstilssjukdomar, beroenden, fallskador, psykisk ohälsa och andra hälsoproblem. Det spar stora resurser i vården, och befolkningen får en bättre hälsa och höjd livskvalitet. Då minskar också behovet av vård och läkemedelsbehandling, och mer resurser kan satsas där de behövs bäst. När vården väl behövs i den äldres liv ska den organiseras så att individen sätts i centrum. Då kan vi skapa effektiva flöden där tillgängligheten blir bättre och vårdkvaliteten ökar. Ett mycket bra exempel är mobil röntgen som gör undersökningar bland annat i kommunernas särskilda boenden. De mobila enheterna bidrar till kostnadseffektiva undersökningar, skapar trygghet för vårdtagaren och spar resurser. För äldre med stora vårdbehov innebär det att man slipper en påfrestande och osäker resa till sjukhus. Varje liten insats som görs för att öka och bibehålla befolkningens fysiska och psykiska hälsa, gör att vårdbehovet i samhället minskar. Då kan 1+1 bli 3 och förutsättningar skapas för att kunna använda våra gemensamma resurser på ett smartare sätt. Så kan vi bidra till att skapa ett bättre liv och en bättre vård för dem som behöver den allra mest. Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet En tidning från Vårdförbundet Vid frågor om innehållet, kontakta: Alf Lindberg, Intelligent kommunikation sedan Projektledare: Mats Westerberg Texter: Linda Badner Grafisk form: Karin Söderström Korrektur: Solveig Enblom Repro: InPress Tryck: Bold Printing Group För information om intelligent kommunikation, kontakta Mats Westerberg, Foto: Ulf Huett Foto: Colourbox.com Hög tid för nationell äldrehälsovård Allt fler blir allt äldre. Möjligheten att påverka äldres hälsa blir också allt större och allt viktigare. Vårdförbundet förslår en nationellt strukturerad äldrehälsovård, i likhet med det framgångsrika vårdsystem som i dag finns för mödrar och barn. Det pratas ganska ofta om vår åldrande befolkning, ett öde som Sverige delar med många andra länder utgjorde andelen som var 65 år och äldre 13,8 procent av befolkningen. År 2030 kommer siffran att ligga på 22,7 procent. Om drygt 20 år är alltså var femte person du möter 65 år eller äldre. I Sverige finns unika system för mödraoch barnhälsovård, skolhälsovård, studenthälsa och företagsvård. Stommen i dessa verksamheter är breda och djupa kunskaper om hur vi främjar hälsa och förebygger ohälsa. Men de som har fyllt 65 faller utanför ramarna. Det saknas en strukturerad äldrehälsovård. Erfarenheter från Stockholm har visat Några goda erfarenheter att så kallade hälsosamtal i hemmiljö med alla som fyllt 75 år har fallit mycket väl ut. Under 2006 och 2007 genomfördes en studie om hälsosamtal i primärvården. Hälsosamtalen infördes då som en del av distriktssköterskornas arbete i husläkarverksamheterna. Distriktssköterskorna är mycket väl lämpade, eftersom de har specialistkunskaper inom det hälsofrämjande området. De har också en unik kunskap om hur det fungerar i kommunerna och kan vägleda äldre. Ett stort problem på äldre dagar är ju till exempel att den sociala gemenskapen försvinner, vilket på sikt kan ge fysiska problem. En distriktssköterska kan hantera både den medicinska och den sociala delen av åldrandet, säger Lena Lundh, doktorand och forskare vid Centrum för allmänmedicin. Det innebär stora samhällsekonomiska vinster om vi genom förebyggande arbete kan öka äldres hälsa och livskvalitet, anser Ulla Falk på Vårdförbundet. Erfarenheter från Stockholms läns landsting visar att av 220 genomförda hälsosamtal ledde hälften till åtgärd. Bland annat utprovning av tekniska hjälpmedel, kontakt med kommunen angående hemtjänst och läkemedels genomgångar. Förutom detta visade hälsokontroller 31 blodtrycksvärden som inte var bra och 16 förhöjda blodsockervärden. Tre personer blev inskrivna i hemsjukvården. Från Nordmalings kommun visar ett hembesöksprojekt för pensionärer, 75 år och äldre, att dödligheten halverades under projekttiden. De äldre fick råd om levnadsvanor, risker i hemmiljön och vanliga sjukdomar av distriktssköterska och hemtjänstassistent. Livskvaliteten ökade, och upp levelsen av oro och smärta minskade i gruppen som hade fått hembesök, jämfört med den som inte fått hembesök. Ett nationellt vårdsystem för seniorer, liknande MVC och BVC, skulle kunna leda till effektivisering av vården. Distriktssköterskorna med specialistutbildning i folkhälsa har goda förutsättningar att leda verksamheten. Forskaren Lena Lundh har följt upp effekterna av hälso samtal med äldre. Lena Lundh har på nära håll följt hälsosamtalen och dess effekter på äldre. Hon säger att den största vinsten är att kunskaperna om både hälsa och sjukdomar har ökat i och med samtalen. Det ligger en stor vinst i att medvetandegöra för att förebygga. Hälsosamtalen har tagits emot mycket väl. Hälsosamtal ska alltså vara en hörnsten i ett nationellt hälsoprogram för äldre. Samtalen kan även kompletteras med hälsokontroller. Vårdförbundet anser att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom det förebyggande arbetet som kan öka livskvaliteten och ge en bättre hälsa bland äldre. Det kan också innebära samhällsekonomiska vinster när fler kan klara sig själva långt upp i åldrarna och när sjukdomsutveckling kan skjutas upp eller förhindras, säger Ulla Falk, distriktssköterska och ombudsman på Vårdförbundet. Vårdförbundet föreslår: en nationellt strukturerad äldrehälsovård. en hälsovård med hälsosamtal som bas, kombinerad med relevanta hälsokontroller. att äldre har rätt till hälsovård oavsett vilken vård/omsorg som hon/han valt. att distriktssköterskor, som har den bästa kunskapen, bör leda hälsovårdsarbetet för äldre. samverkan över olika huvudmannaskapsgränser och mellan olika vårdgivare. 2

3 ANNONS All vård bygger på kompetens, vilja och engagemang Älvstorps vårdhem AB i Nora är inriktat på vård och boende för patienter med missbruksproblem. Lugnet på vårdhemmet i den lilla Bergslagsstaden är påtagligt, och vården får högt betyg av både vårdtagare och placerare. Att bedriva privat vårdverksamhet är inget man kan göra halvhjärtat. Kraven på dokumentation och administration ökar, och den som vill vara med i leken har bara att gilla läget. När tiden ska räcka till allt fler arbetsuppgifter, är det bara ett brinnande engagemang för vården och vårdtagarna som driver personalen framåt. Vi har ett mycket välutbildat team av medarbetare: sjuk sköterskor, undersköterskor, socionomer och socialpedagoger, men också andra viktiga funktioner som kock, kok ers kor och vaktmästare, säger vd Monica Nordstrand. Där arbetet flyter och fungerar, där stannar personalen kvar. Åtta medarbetare har fått förtjänsttecken för 25 år i företaget, vilket innebär var fjärde anställd. På det sättet har vi anställda som kan arbetet från grunden och som hela tiden bygger på sin kompetens. Våra vård tagare har inga enkla diagnoser, men vi har den kompetens som krävs, konstaterar Monica Nordstrand. A och O är också att alla vårdtagare blir respekterade och sedda för ett bra vårdresultat. Med sina mer än 35 år i branschen var Monica Nordstrand pionjär inom privat vårdverksamhet när hon började nu är hon närmast veteran. Och med många års ackumulerad kunskap och erfarenhet är det kanske inte förvånande att Älvstorps vårdhem fått höga poäng i det kvalitetsindex som Skandinavisk Sjukvårds information fastställt efter enkäter och intervjuer med ansvariga placerare. En av placerarna är Sandra Sanne hag, socialsekreterare vid Falu kommun: Socialtjänsten i Falu kommun har anlitat Älvstorps vårdhem länge. Per sonalens kompetens är bred och god, och de placeringar vi har haft har fungerat mycket väl. Kontakten med personal och ansvariga är mycket bra, och vi kan varmt rekommendera ett samarbete med Älvstorps vårdhem. På Älvstorps vårdhem har var fjärde anställd arbetat 25 år i företaget. Vingslaget Omsorgs AB digi 3

4 99 procent av 300 tillfrågade barnmorskor tycker att de borde ha en tydligare roll även när det gäller äldre kvinnors hälsa, sexualitet och samliv. Antibiotikaresistens är ett växande hot. I stället för att snabbt skriva ut antibiotika vid öroninflammationer eller halsfluss, föreslår vårdförbundet att patienten träffar en distriktssköterska som följer sjukdomsförloppet. Colourbox.com Evy Palm, löparstjärna: Idol på äldre dar Efter Mästarnas Mästare händer det att tonåringar kommer fram på stan och vill känna på Evy Palms biceps. Armmuskler har jag fått mycket tack vare mitt arbete. Man pratar ju mycket om problemen med tunga lyft på jobbet, men om man rör sig rätt får man mycket gratis med ett aktivt jobb. 69-åriga Evy Palm tipsar alla att njuta av motionen i vardagen och göra det i sin egen takt. Pionerna vid ingången prunkar inbjudande i rosa, rött och vitt. Evy Palm hälsar välkommen med ett varmt leende. Hon berättar att blommorna kommer från föräldrahemmet, där hon bodde tills för tre år sedan. Jag saknar den stora trädgården lite. Men jag har satt lite hallon och vinbär här också, och det är ju nära till blåbären i skogen. Det nybyggda radhuset, där Evy numera bor tillsammans med maken Ulf, ligger också i Lidköping, inte långt ifrån det motionsspår där det första kapitlet skrevs i den fantastiska löparsagan Evy Palm. Motionsjogg blev elitkarriär Själv är hon lite trött på frågan om hur allt började, men för att göra en lång historia kort: 34 år gammal arbetade Evy halvtid på en skolmatbespisning. De båda döttrarna krävde allt mindre av hennes tid och det fanns tid för en ny hobby. Så hon och en väninna tog cyklarna upp till motionsspåret och började jogga. Talangen och löparglädjen var upptäckt. Landslagsdebuten skedde vid 41 års ålder och en närmast osannolik löparkarriär var ett faktum. Bland annat noterade Evy 1989 vid 47 års ålder en maratontid på Träningstips: Tre saker är extra viktiga att träna ju äldre man blir kondition, balans och styrka. Promenader, stavgång, cykling, simning, styrketräning eller gympa är exempel på bra aktiviteter. Att hela tiden tänka på hur man kan röra sig lite extra i vardagen ger resultat, och fysisk aktivitet ger också positiva effekter på minnet och koncentrationen. Ha roligt och ta det lugnt i början annars kommer du inte att fortsätta. De nya träningsskorna med in byggda dubbar är en bra investering för att undvika fallolyckor på isiga vägar vintertid. Uppståndelsen är värre nu än när jag var på topp. Men det är bara kul. Evy Palm 2:31:05 i London. Det stod sig som svenskt rekord ända till Visst har jag tänkt tanken. Hur skulle livet blivit om vi inte hade tagit cyklarna och trampat iväg den där gången? Det har förändrat hela min tillvaro och gett mig så många fantastiska upplevelser. Deltar, men tävlar inte Evy har fortfarande mycket kontakt med friidrotten, bland annat som uppskattad ledare på årliga löparläger i Portugal. Och i september ska hon springa Tjejmilen för 25:e gången, en tävling som hon för övrigt är ensam om att ha vunnit hela fem gånger. Men numera deltar jag bara, jag har slutat tävla, poängterar hon. Egentligen skulle hon ha sprungit sin 25:e tjejmil redan i fjol, men då krockade det med inspelningarna av SVT:s tävling Mästarnas Mästare, som hon tackade ja till efter påtryckningar från både redaktionen och barnbarnen. Det har hon inte ångrat, även om vardagslivet blivit lite annorlunda efteråt. Oändliga är mailen och telefonsamtalen med förfrågningar om deltagande i nya tvprogram, invigningar, föredrag, prisutdelningar och motionslopp runt om i landet. Uppståndelsen är värre nu än när jag var på topp, skrattar Evy. Men det är bara kul. Idol för gammal och ung Allra roligast tycker hon det är att ha blivit en idol för de ungdomar som inte ens var födda då hon tävlade aktivt. Men Evy Palm är inte bara grym i tonåringarnas ögon, hon är också en stor inspirationskälla för alla äldre. Ett levande bevis för att inget är för sent. När man kommer upp i åren finns det Evy Gunilla Palm, född 1942, är ett slående bevis för att hälsa och välbefinnande inte har något utgångsdatum. Hennes bästa maraton tid, 2:31:05, sprang hon hem i London 1989 vid 47 års ålder. Hennes svenska rekord stod sig ända till ofta mer tid till vardagsmotion. För löparfenomenet Evy Palm är det fortfarande löpning som gäller. Cirka en mil 4 5 dagar i veckan, nästan alltid på morgonen. Men friskvård på lite äldre dagar innefattar många delar och kan se olika ut. Framför allt är det viktigt att ha ett intresse, något som man ser fram emot att göra. Det kan vara vad som helst som man tycker är roligt. Som att ta sig till biblioteket och lära sig använda datorer till exempel. Men självklart är det bra att röra på sin kropp, så det är ju bra att promenera eller cykla till den där datakursen. kort om Namn: Evy Palm. Född: 31 januari Bor i: Lidköping. Karriär: Svensk långdistans- och maratonlöpare. Hon har bland annat vunnit Göteborgsvarvet, Tjejmilen och Stockholm Maraton. Aktuell: Deltog i SVT:s Mästarnas mästare. Krånglar inte till dieten Livskamraten Ulf har valt att byta löpträningen mot stavgång, vilket är mer skonsamt om kroppen säger ifrån. Han håller på att lära Evy tekniken så att de tillsammans kan ta del av sina vackra motionsspår, med utsikt över Kinnekulle. Naturupplevelsen är viktig. Evy skulle aldrig komma på tanken att stoppa hörlurar i öronen i skogen, trots att hon annars tycker mycket om musik. Under löpningen vill hon höra naturens egna ljud. Hon tror inte heller på trendiga dieter eller andra konstigheter. Balanserad husmanskost, och att röra på sig på det sätt som passar bäst, är ett enklare recept för att hålla sig frisk. Jag njuter ofta av att bara vara, ta en promenad med dotterns lilla blandrastik eller att påta lite i rabatterna. Text: Karin Rehn 4

5 ANNONS Colourbox.com En sjuksköterska med tre års högskoleutbildning, eller en specialistsjuksköterska med fyra års utbildning och lång erfarenhet, tjänar i dag i genomsnitt kronor i månaden. En barnmorska med fyra och ett halvt års högskolestudier tjänar i genomsnitt kronor. En vvs-montör tjänar efter gymnasieutbildning cirka kronor och en högskoleingenjör cirka kronor. Efter 70-årsåldern kan en del människor tappa 5 procent av sin vikt varje tioårsperiod. Orsakerna kan vara allt ifrån förändrad ämnesomsättning och sjukdom till psykiska eller sociala faktorer. Genom att skapa en harmonisk måltidsmiljö har risken för undernäring minskat på Vegahusen i Göteborg. För Stina Dahlemar och Maria Engman, specialistsjuksköterska, är det viktigt att måltiderna är en njutning för alla sinnen. Matro och njutning ger harmoniska måltider barnmorskor behövs i äldrevården Studier visar att de allra flesta äldre är sexuellt aktiva. Samtidigt finns undersökningar som pekar på brister inom sjukvården när det gäller möjligheterna att tillgodose äldres behov av rådgivning, och behandling kring sexualitet och samlevnad. Kvinnor drabbas hårdast och här skulle barnmorskor kunna vara en viktig resurs, menar Vårdförbundet. Den undersökning förbundet gjort visar att 99 procent av barnmorskorna anser att de bör ha en tydlig roll när det gäller hälsa, sexualitet och samliv hos äldre kvinnor. Men bara 4 av de 300 barnmorskor som ingår i undersökningen arbetar med grupper över 60 år, och bara en med 80 år och äldre. Barnmorskans kompetens, att se kvinnans hälsa genom hela livscykeln, är en underskattad tillgång. Det finns här stora möjligheter att bibehålla och förbättra äldres hälsa genom ett aktivt och förebyggande arbete. Personalen på Tre Stiftelser har noga iakttagit hur måltiderna på deras äldreboenden går till. På så sätt har man skapat en harmonisk måltidsmiljö för de boende och risken för undernäring har minskat. Det är dags för lunch på äldreboendet Vegahusen i Göteborg. Personalen kommer med varma tallrikar och serveringsfatet med gyllenstekt kummel skickas runt. Damerna kring bordet konstaterar att fisken ser mjäll och fin ut. Några har i dag i stället valt att äta grön ärtpurésoppa med räkor och doftande pepparrot. Bordens buketter, med blommor från den egna trädgården, skiftar från ljust lila till mörk purpur. Många faktorer påverkar Vi har länge strävat efter att måltiderna ska var en njutning för alla sinnen, säger Maria Engman, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklare. Elsa Stenberg serverar Bertil Blomquist kaffe till kakan. Men det är många faktorer som påverkar hur måltiden blir. Många äldre har svårt att få i sig maten som det är tänkt, och orsakerna är inte alltid så uppenbara. Det spelar ju till exempel ingen roll hur god och näringsriktig mat vi serverar, om någon inte kan få i sig den på grund av en allt för torr mun. Genom att personalen har satt sig ner och observerat måltidssituationen, för att sedan reflektera och analysera sina fynd, har många förbättringar kunnat genomföras. Det kan handla om allt ifrån att ge effektiv smärtlindring innan måltiden, till att skapa en bekvämare sittställning. Dietist Charlotte Sandsgård har, i samarbete med Maria Engman, tagit fram den modell som används under observationerna: Det finns många olika aspekter att titta på, och hela tiden ska individen vara i fokus. Till exempel fick personalen på en demensenhet väldigt tydliga resultat efter att ha ändrat sitt beteende. Tidigare var måltiderna oroliga. Så fort personalen reste sig för att hjälpa till med något, ställde sig även Dietisten Charlotte Sandsgård har tagit fram måltidsmodellen på Vegahusen i Göteborg. Hon sätter hela tiden individen i centrum. många av de boende upp. Numera sitter alltid två i personalen med till bords och en tredje serverar. Därmed skapas matro, och en trevlig stund där man sitter länge tillsammans. Här har sjuksköterskorna varit drivande tillsammans med kostombuden. Minskar vårdskador En smakfull och avspänd måltid skapar god gemenskap och guldkant på tillvaron. Dessutom har de boende med lågt BMI gått upp i vikt i takt med att måltidsmiljön blivit bättre. Våra måltidsobservationer förebygger undernäring, vilket faktiskt är att betrakta som en vårdskada. Den tid vi lägger på detta glädjefyllda arbete får vi igen dubbelt i slutänden. I stället för att behöva lägga tid på att få i de boende sina näringsdrycker, kan vi ha trevligt och gå ut i trädgården, säger Maria Engman. Lunchen på Vegahusen går mot sitt slut. Många väljer att ta kaffet och kakan med sig ut i solen på balkongen. Där får de sällskap med de boende som valt att inta sin lunch på restaurangen, och snart är nya samtal i gång om sommarfirande och barnbarn. Det handlar helt enkelt om att skapa ett äldreboende där vi själva skulle vilja bo, konstaterar Maria Engman. Text: Karin Rehn Måltidsmodellen: Följande punkter ingår i modellen: Måltidsmiljö, Äthjälp, Sittställning, Sällskap, God tilltalande mat, Munhälsa inklusive ät- och sväljfunktion, Vanor och bemötande, Stimulera sinnena, Läkemedel. Foto: istockphoto.com Beröring i stället för medicin Taktil massage är en svensk massagemetod som består av en mjuk, följsam beröring. För några år sedan upptäckte en forskargrupp vid Sahlgrenska akademin i Göteborg att det i huden finns speciella nerver som reagerar på beröring och skickar impulser till hjärnan. Det är speciella nervtrådar som kallas CTnerver och som skickar signaler till känslocenter i hjärnan. Lugn- och ro-hormonet oxytocin frisätts. Kan det då vara möjligt att få äldre att må bättre genom att massera dem med mjuka strykningar över huden? Håkan Olausson, docent i fysiologi, överläkare i klinisk neurofysiologi, har undersökt hur nerverna reagerar på beröring. Jag tror att beröring har en positiv effekt inom vården, den kan bidra till både smärtlindring och tillit. Det är viktigt i arbetet mellan patient och vårdare, säger han. 5

6 Colourbox.com Trängsel på skrivbordet En biomedicinsk analytiker kan berätta för dig att det kan finnas runt olika virus, bakterier och svampsporer per kvadratcentimeter på ditt tangentbord. 90 procent av Vårdförbundets avdelningar ute i landet anser att den allvarliga bristen på vikarier bland förbundets medlemsyrken utgör ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Sättet vi kommunicerar på är avgörande, inte minst för människor med demens. Det är avgörande för livskvaliteten att stimulera minnet med glädje, musik, sång och närvaro. Carl-Axel Palm och Gärd Wiklund har en trevlig stund vid fikabordet. Inga Thorsell hjälper Astrid Johansson att fästa en pappersblomma på blusen. värdighet i vården Utgår från det friska Gun-Britt Lindkvist, som själv är biomedicinsk analytiker, har en vision om mobila labb, ett sätt att nå äldre i trygg hemmiljö. Hallå där, Gun-Britt Lindkvist, biomedicinsk analytiker med en vision Du vill ha mobila labb som åker ut till äldre och tar prover i hemmiljö. Varför? Jag tror att det finns stora vinster med mobila labb. Det borgar för patientnära analyser, där både handhavande och analyser är kvalitetssäkrade. Värderingar och kunskap är två ord som återkommer hela tiden då Carl-Axel Palm beskriver verksamheten inom Vingslaget Omsorgs AB. Utan dem fungerar inte demensvården. Man tror att det inte behövs kunskap inom den här vården. Det är en av anledningarna till att det inte lyckas, fortsätter Carl-Axel Palm när vi träffas på Villa Vesta, ett av bolagets fem gruppboenden i Stockholmsområdet. För det behövs kunskap om de många funktionshinder som kommer i samband med demens. Att varje dag undra var man är och vilka personer det är runt omkring skapar oro. Personalen måste veta hur man ska bemöta de äldre i denna livssituation. De har tre metoder till hjälp: validation, reminiscens och taktil massage. Validation handlar om sättet att kommunicera. Vi möter äldre i en livssituation där framför allt närminnet inte fungerar längre och därför kan den äldre stå inför en situation där hon eller han varje dag undrar vilka personer som finns runt omkring. Att inte förstå varför man själv och möblerna befinner sig i en helt främmande lägenhet med nya människor runt omkring, kan skapa mycket oro. Vi möter äldre i en situation där framför allt närminnet inte fungerar längre. C carl-axel Palm Reminiscens handlar om minnet. Att träna minnet är för sent, i stället jobbar man med att stimulera det. Här kommer musik och sång in som en viktig del, likaså gamla bruksföremål kan skänka glädje åt de äldre. Även dofter och smaker är viktiga. Maten kommer från ett närbeläget servicehus, och bröd och kakor bakar man på plats. De som vill får vara med och baka, andra kanske bara njuter av doften av nybakat. Man deltar efter förmåga. Den taktila massagen, till sist, är självklart skön att få, men stillar även oro. Den oro som så ofta kommer med sjukdomen. Det handlar hela tiden om att leva ett värdigt liv, säger Carl-Axel Palm. I ett värdigt liv bestämmer man själv när man vill äta frukost, man behöver inte vara inlåst, och man går definitivt inte och lägger sig klockan tre på eftermiddagen. På Villa Vesta bestämmer man själv. För alla boende finns en vårdplan där all information finns tillgänglig oavsett vem som jobbar. Man fokuserar på det friska och utgår från det. De anhöriga är viktiga, och kommer ofta och hälsar på när det passar dem. De är alltid välkomna. Ibland kan de komma på morgonen och stanna hela dagen. Det är ju ett hem för dem med, avslutar Anne-Lise Johansen. Text: Lotta Eriksson Du ser gärna att biomedicinska analytiker sköter dessa mobila labb? Ja, en biomedicinsk analytiker är en legitimerad yrkeskategori vars arbetsuppgifter omfattar provtagningar, undersökningar och analyser, sammanställningar och bearbetning av undersökningsresultat. En biomedicinsk analytiker kan erbjuda en mer avancerad tolkning av ett medicinskt tillstånd än vad den enklare apparaturen på vårdcentralerna klarar. Inom vilka områden ser du att mobila labb kan göra störst nytta? Jag tror att det skulle vara stora vinster, både ekonomiskt och mänskligt, om till exempel en diabetiker blev optimalt behandlad. Eller om en person som tar blodförtunnande medicin vet att medicinen gör det den är tänkt att göra. Även inom hjärt- och kärlsjukdomar finns stora fördelar med regelbundna kontroller. mobil röntgen Stora vinster utan ståhej Sedan 2008 har äldre människor i Skåne län undersökts av en mobil röntgenenhet. Röntgenapparaten är liten och smidig, och körs runt till äldreboenden i transportbil. Bilderna skickas sedan digitalt till sjukhuset. Röntgensjuksköterskan Karin Eklund har, som klinisk lärare och projektledare vid Universitetssjukhuset i Lund, initierat och genomfört Sveriges första mobila röntgen i samarbete med tio kommuner. Ett samarbete med flera aktörer och över huvudmannagränser. Mobil röntgen innebär att en röntgensjuksköterska åker ut med en mobil röntgenapparat till exempelvis särskilda boen den och hospice, för att erbjuda röntgen undersökningar i den egna trygga hemmiljön, i stället för transport till sjukhuset. Pionjärerna i Lund har hittills gjort drygt tusen undersökningar med mobil röntgen. En utvärdering visar att de mobila enheterna bidrar till en kostnadseffektiv undersökning av hög kvalitet. De skapar också trygghet för vårdtagaren och spar resurser. För exempelvis äldre med stora vårdbehov innebär det att man slipper en påfrestande resa till sjukhus. Mobil röntgen kan också användas för att nå dem som vanligen inte söker vård. Mobil röntgen innebär stora tidsvinster utan ståhej för patienten, säger Karin Eklund. Foto: Vårdförbundet Röntgensjuksköterskan Karin Eklund tog emot Salus Ansvars Vårdpris för sitt framgångsrika projekt med mobil röntgen vid Vårdförbundets kongress. 6

7 ANNONS Vårdalinstitutet Institutet för Vård- och Omsorgsvetenskap FORSKNING FÖR BÄTTRE VÅRD OCH HÄLSA BraVå Kvalitetskrav för vård, rehabilitering och omsorg av äldre. Föreningen BraVå bidrar till forskning, utbildning och utveckling inom äldres vård och omsorg. I föreningen BraVå ingår 18 medlemsorganisationer. 7

8 Här är Ingrid trygg och respekterad Alla människor, oavsett ålder, har behov av att få känna trygghet och omtanke. Alla behöver känna sig hemma och mötas med värdighet och respekt. På äldreboendet Bernadotte ut går all verksamhet från att kropp och själ hänger ihop. Hon sticker inte under stol med att hon varit lite nere, Ingrid Mattsson, innan hon flyttade in på äldreboendet Bernadotte i Uppsala. Det är en svår omställning att gå från ett väldigt aktivt liv till att bli beroende av rollator. Men jag har det väldigt bra här. Det är en så fin och hjälpsam personal, och jag får ofta besök. Jag har sex barnbarn och lika många barnbarnsbarn, säger hon och det glimtar till i de stolta och livfulla ögonen. Iréne Lindeborg är arbetsterapeut och biträdande verksamhetschef vid Kosmo Bernadotte. Ett hörnsten i verksamheten sedan starten 2009 har varit att utgå från individen. Ingrid Mattsson är 86 år och bor i en ljus, rymlig lägenhet i äldreboendet Bernadotte. Hon stickar, virkar och bakar gärna. Sex barnbarn och lika många barnbarnsbarn kan hon stoltsera med. Ingrid Mattssons lägenhet är ljus och luftig och fylld med bilder på den stora familjen och dockor hon samlat på genom åren. Iréne Lindeborg, arbetsterapeut, pratar kakrecept med 86-åringen. Det goda mötet är centralt för oss. Varje boende här har en fast kontaktperson, som intervjuar de boende, så att vi vet hur de vill ha det, hur de vill leva. Vad de tycker om. En människa fortsätter att vara en människa även när hon blir gammal, sjuk eller funktionshindrad. Vill man duscha på kvällen ska man få göra det. Tycker man om någon särskild mat eller aktivitet, ska man få hålla på med det, säger Iréne Lindeborg. Hon har har varit med sedan invigningen 2009 och hon är mycket förtjust i sin arbetsplats. Iréne Lindeborg känner sig sedd och vet att hon gör nytta. Det går att påverka, det finns en ständig förbättringsiver bland personalen. Entusiasmen och engagemanget sprider sig till Bernadotte är ett helt nybyggt äldreboende som öppnade i december Huset har 80 moderna lägenheter i fyra plan och ligger i Valsätra söder om Uppsala centrum. Verksamheten drivs av Kosmo på uppdrag av Uppsala kommun. Kosmo står för kropp och själ med omtanke. På Bernadotte har alla boenden sin egen lägenhet (enkel- eller dubbelrum) med pentry och badrum. De gemensamma lokalerna för rehabilitering och service är ljusa och rymliga. Kosmo står för Kropp Och Själ Med Omtanke. boende och till deras anhöriga. Det finns en anda av hjälpsamhet och kamratskap mellan personal och boende, och mellan de boende, som gör detta till en mycket speciell arbetsplats. Jag får så mycket tillbaka av att arbeta med äldre. På Bernadotte tas hänsyn till både kropp och själ. Iréne Lindeborg, som har erfarenhet från andra boenden och säger utan att tveka: Det är precis så här man vill jobba. Kosmo drivs av en stark humanistisk grundidé som är metodiskt omformad till praktisk handling och omtanke. Om jag var tvungen att placera mina egna föräldrar på ett äldreboende skulle jag välja Bernadotte, utan att blinka. Nacka kommun digi 8

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet ANNONS Dagens tema från: Vårdförbundet NR 4/6 Samtal för seniorhälsa 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Hälsosamtal förstärker det friska I GÖTEBORG välkomnar

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Allt fler nattklubbar för äldre FOTO: HANNA KLARASSON ONSDAG 21 NOVEMBER 2018 SVERIGES STÖRSTA VÅRDTIDNING LÖSNUMMER MÅN-TOR 40 KR

Läs mer

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58 nr 3:2013 TIdskrIFTFörakTuElläldrEForsknIng 70 kr Gammal är äldst Ledaren: uti hundrade år! 2 Att bli 100 år något att sträva efter? 6 Hundraåring, hur har du det? 18 ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

Distriktssköterskans uppdrag

Distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans uppdrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Historik...4 Områdesansvar...5 Intervju med Jan-Erik Ingwall, Stadshusdoktorn, Lidingö...5 Utbildning och kompetens...7 Kunskapsområden...8

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Under 2010 startade Örebro Läns Landsting ett

Under 2010 startade Örebro Läns Landsting ett CARE MAGASIN Ett magasin från Care of Sweden AB Nr 1/2014 Erfarenheter från Chile: Madrasser från Care of Sweden underlättar i krislägen Tema: Förebygga trycksår Änggårdens Hospice: Ingenting är omöjligt

Läs mer

Kultur och hälsa. Hälsohörnan Hur gick det sedan? Biblioterapi i London. Merete Mazzarella Kulturen inget nyttoprojekt

Kultur och hälsa. Hälsohörnan Hur gick det sedan? Biblioterapi i London. Merete Mazzarella Kulturen inget nyttoprojekt Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2012 Kultur och hälsa Hälsohörnan Hur gick det sedan? Biblioterapi i London Merete Mazzarella Kulturen inget nyttoprojekt www.framsidan.net

Läs mer

Nr 3. 2013 Tema: Att bli äldre

Nr 3. 2013 Tema: Att bli äldre EN TIDNING FRÅN HABILITERING & HÄLSA Nr 3. 2013 Tema: Att bli äldre ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: Innehåll Dålig beredskap vid misstänkt demens 3-4 Gruppen - det bästa som hänt mig! 5-7 Tugga och svälj

Läs mer

Patienten ska få leva sitt liv så länge det går. Jag kände direkt att något gick sönder. Studenten som lämnade media för vårdyrket sid 13

Patienten ska få leva sitt liv så länge det går. Jag kände direkt att något gick sönder. Studenten som lämnade media för vårdyrket sid 13 en tidning om sophiahemmet nr 2 november 2013 FOTO: SAMIR SOUDAH BB SOPHIA ÖPPNAR TILL VÅREN sid 3 FOTO: OSKAR OMNE FOTO: OSKAR OMNE HEMSJUKVÅRD NÄR PATIENTEN BEHÖVER sid 10 FOTO: SAMIR SOUDAH Alpinstjärnan

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 3/2005 SÄNKT STRESSNIVÅ GER HÖGRE VINST Högpresterande chefer är utan att veta om det i riskzonen för att bli utbrända. Men det finns

Läs mer

det goda NR 2 2011 magasin Projekt kropp

det goda NR 2 2011 magasin Projekt kropp LIVET det goda magasin NR 2 2011 Projekt kropp 1 Det goda livet började som ett hälsofrämjande projekt som nu ingår i landstinget kronobergs ordinarie folkhälsoarbete. Detta är den trettonde tidningen

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting BL ADE T 01#2008 En personaltidning for oss i landstinget kronoberg Smarta festare tema missbruk på SIDORNA 6 11 Börje hittade ett välskött landsting Solveig tror på solidarisk vård Psykiatri i förändring

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 1 OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 Ett gott bemötande innebär att vara så trygg i sin professionalitet att man vågar vara personlig EMELIE HJELM BONIN, EN AV FRÖSUNDAS 206 VERKSAMHETSCHEFER

Läs mer

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10.

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10. BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION TEMA KRONISK BRÖSTCANCER TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan

Läs mer

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor Framtidens Karriär Sjuksköterska Säker sjukvård kräver fler specialistsjuksköterskor Specialistutbildning för sjuksköterskor måste löna sig Så får du nytändning på jobbet genom nya utmaningar Bristen på

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

Topp till tå. Smak för det sunda Goda vanor skapas av Mika, mamma och pappa. Årets kulturkommun. för att unga ska må bra och vilja bo kvar.

Topp till tå. Smak för det sunda Goda vanor skapas av Mika, mamma och pappa. Årets kulturkommun. för att unga ska må bra och vilja bo kvar. Topp till tå Din guide om hälsa från Landstinget Blekinge JUNI 2013 Smak för det sunda Goda vanor skapas av Mika, mamma och pappa Alla kan lyfta Styrkelyft är en sport för alla, menar världsmästaren Frida

Läs mer