Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens värd: Vårdförbundet. äldres hälsa. har blivit idol för en ny generation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens värd: Vårdförbundet. äldres hälsa. har blivit idol för en ny generation"

Transkript

1 ANNONS ALMEDALSVECKAN 3 10 juli. Sveriges största politiska mötesoch debattplats. Dagens värd: Vårdförbundet NR 6/6 Dags för nationell äldrehälsovård äldres hälsa Mästaren har blivit idol för en ny generation Evy Palm, 68, fick en ny beundrarskara när hon ställde upp i SVT:s Mästarnas mästare. Programmets äldsta deltagare tog hem den första segern för säsongen. I dag är Evy mer populär än hon var som löplegend. SID 4 Gör måltiderna till en njutning! Maria Engman, specialistsjuksköterska. Demensboende med respekt I ett värdigt liv blir en människa inte inlåst, eller går och lägger sig klockan tre. Demensvård bygger på kunskap, respekt och genomtänkta värderingar. smärtlindring Genom lätt beröring kan smärta och oro dämpas. I huden finns speciella nerver som skickar lugnande impulser till hjärnan. SID 5 SID 6 SID 5 Sitter du på en idé som kan förbättra vård eller social omsorg men du är osäker på om den är tillräckligt bra? På Idéprov- ningen.se kan du testa den (det är gjort på ett par minuter). Gör den nytta inom vård och omsorg? Kan man koppla ett forskningsprojekt till den? Då kan vi bidra till att din idé ska bli verklighet. Vilka vi är? Vårdalstiftelsen, vi finansierar forskning som leder till en bättre vård och hälsa för människor. Men börja med att testa din idé. Idéprovningen är en tjänst från Vårdalstiftelsen. Vi arbetar för att förbättra människors hälsa och livsvillkor genom stöd till nytänkande forskning som kan användas i vård och omsorg. Distribueras med Dagens Nyheter

2 Helhetsgrepp för äldres hälsa Barnmorskeprogram med stort genomslag FN:s globala barnmorskeprogram finns i drygt 30 länder, och handlar om att uppvakta regeringar i utvecklingsländer och berätta vad rätt utbildade barnmorskor kan åstadkomma. Det är barnmorskornas kostnadseffektivitet och betydelse för att sänka mödradödligheten som betonas internationellt. Omsorgen om Sveriges äldre befolkning berör många. Men ingen lyckas se helheten. Socialstyrelsen har ett perspektiv och Sveriges Kommuner och Landsting ett annat. Vårdförbundet vill nu ta ett helhetsgrepp om frågan. Vi har förslagen som kan ge Sverige världens bästa äldrehälsovård. Om vi arbetar mer preventivt i vården, bland annat genom att införa en nationellt gällande äldrehälsovård, kan vi i större utsträckning undvika livsstilssjukdomar, beroenden, fallskador, psykisk ohälsa och andra hälsoproblem. Det spar stora resurser i vården, och befolkningen får en bättre hälsa och höjd livskvalitet. Då minskar också behovet av vård och läkemedelsbehandling, och mer resurser kan satsas där de behövs bäst. När vården väl behövs i den äldres liv ska den organiseras så att individen sätts i centrum. Då kan vi skapa effektiva flöden där tillgängligheten blir bättre och vårdkvaliteten ökar. Ett mycket bra exempel är mobil röntgen som gör undersökningar bland annat i kommunernas särskilda boenden. De mobila enheterna bidrar till kostnadseffektiva undersökningar, skapar trygghet för vårdtagaren och spar resurser. För äldre med stora vårdbehov innebär det att man slipper en påfrestande och osäker resa till sjukhus. Varje liten insats som görs för att öka och bibehålla befolkningens fysiska och psykiska hälsa, gör att vårdbehovet i samhället minskar. Då kan 1+1 bli 3 och förutsättningar skapas för att kunna använda våra gemensamma resurser på ett smartare sätt. Så kan vi bidra till att skapa ett bättre liv och en bättre vård för dem som behöver den allra mest. Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet En tidning från Vårdförbundet Vid frågor om innehållet, kontakta: Alf Lindberg, Intelligent kommunikation sedan Projektledare: Mats Westerberg Texter: Linda Badner Grafisk form: Karin Söderström Korrektur: Solveig Enblom Repro: InPress Tryck: Bold Printing Group För information om intelligent kommunikation, kontakta Mats Westerberg, Foto: Ulf Huett Foto: Colourbox.com Hög tid för nationell äldrehälsovård Allt fler blir allt äldre. Möjligheten att påverka äldres hälsa blir också allt större och allt viktigare. Vårdförbundet förslår en nationellt strukturerad äldrehälsovård, i likhet med det framgångsrika vårdsystem som i dag finns för mödrar och barn. Det pratas ganska ofta om vår åldrande befolkning, ett öde som Sverige delar med många andra länder utgjorde andelen som var 65 år och äldre 13,8 procent av befolkningen. År 2030 kommer siffran att ligga på 22,7 procent. Om drygt 20 år är alltså var femte person du möter 65 år eller äldre. I Sverige finns unika system för mödraoch barnhälsovård, skolhälsovård, studenthälsa och företagsvård. Stommen i dessa verksamheter är breda och djupa kunskaper om hur vi främjar hälsa och förebygger ohälsa. Men de som har fyllt 65 faller utanför ramarna. Det saknas en strukturerad äldrehälsovård. Erfarenheter från Stockholm har visat Några goda erfarenheter att så kallade hälsosamtal i hemmiljö med alla som fyllt 75 år har fallit mycket väl ut. Under 2006 och 2007 genomfördes en studie om hälsosamtal i primärvården. Hälsosamtalen infördes då som en del av distriktssköterskornas arbete i husläkarverksamheterna. Distriktssköterskorna är mycket väl lämpade, eftersom de har specialistkunskaper inom det hälsofrämjande området. De har också en unik kunskap om hur det fungerar i kommunerna och kan vägleda äldre. Ett stort problem på äldre dagar är ju till exempel att den sociala gemenskapen försvinner, vilket på sikt kan ge fysiska problem. En distriktssköterska kan hantera både den medicinska och den sociala delen av åldrandet, säger Lena Lundh, doktorand och forskare vid Centrum för allmänmedicin. Det innebär stora samhällsekonomiska vinster om vi genom förebyggande arbete kan öka äldres hälsa och livskvalitet, anser Ulla Falk på Vårdförbundet. Erfarenheter från Stockholms läns landsting visar att av 220 genomförda hälsosamtal ledde hälften till åtgärd. Bland annat utprovning av tekniska hjälpmedel, kontakt med kommunen angående hemtjänst och läkemedels genomgångar. Förutom detta visade hälsokontroller 31 blodtrycksvärden som inte var bra och 16 förhöjda blodsockervärden. Tre personer blev inskrivna i hemsjukvården. Från Nordmalings kommun visar ett hembesöksprojekt för pensionärer, 75 år och äldre, att dödligheten halverades under projekttiden. De äldre fick råd om levnadsvanor, risker i hemmiljön och vanliga sjukdomar av distriktssköterska och hemtjänstassistent. Livskvaliteten ökade, och upp levelsen av oro och smärta minskade i gruppen som hade fått hembesök, jämfört med den som inte fått hembesök. Ett nationellt vårdsystem för seniorer, liknande MVC och BVC, skulle kunna leda till effektivisering av vården. Distriktssköterskorna med specialistutbildning i folkhälsa har goda förutsättningar att leda verksamheten. Forskaren Lena Lundh har följt upp effekterna av hälso samtal med äldre. Lena Lundh har på nära håll följt hälsosamtalen och dess effekter på äldre. Hon säger att den största vinsten är att kunskaperna om både hälsa och sjukdomar har ökat i och med samtalen. Det ligger en stor vinst i att medvetandegöra för att förebygga. Hälsosamtalen har tagits emot mycket väl. Hälsosamtal ska alltså vara en hörnsten i ett nationellt hälsoprogram för äldre. Samtalen kan även kompletteras med hälsokontroller. Vårdförbundet anser att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom det förebyggande arbetet som kan öka livskvaliteten och ge en bättre hälsa bland äldre. Det kan också innebära samhällsekonomiska vinster när fler kan klara sig själva långt upp i åldrarna och när sjukdomsutveckling kan skjutas upp eller förhindras, säger Ulla Falk, distriktssköterska och ombudsman på Vårdförbundet. Vårdförbundet föreslår: en nationellt strukturerad äldrehälsovård. en hälsovård med hälsosamtal som bas, kombinerad med relevanta hälsokontroller. att äldre har rätt till hälsovård oavsett vilken vård/omsorg som hon/han valt. att distriktssköterskor, som har den bästa kunskapen, bör leda hälsovårdsarbetet för äldre. samverkan över olika huvudmannaskapsgränser och mellan olika vårdgivare. 2

3 ANNONS All vård bygger på kompetens, vilja och engagemang Älvstorps vårdhem AB i Nora är inriktat på vård och boende för patienter med missbruksproblem. Lugnet på vårdhemmet i den lilla Bergslagsstaden är påtagligt, och vården får högt betyg av både vårdtagare och placerare. Att bedriva privat vårdverksamhet är inget man kan göra halvhjärtat. Kraven på dokumentation och administration ökar, och den som vill vara med i leken har bara att gilla läget. När tiden ska räcka till allt fler arbetsuppgifter, är det bara ett brinnande engagemang för vården och vårdtagarna som driver personalen framåt. Vi har ett mycket välutbildat team av medarbetare: sjuk sköterskor, undersköterskor, socionomer och socialpedagoger, men också andra viktiga funktioner som kock, kok ers kor och vaktmästare, säger vd Monica Nordstrand. Där arbetet flyter och fungerar, där stannar personalen kvar. Åtta medarbetare har fått förtjänsttecken för 25 år i företaget, vilket innebär var fjärde anställd. På det sättet har vi anställda som kan arbetet från grunden och som hela tiden bygger på sin kompetens. Våra vård tagare har inga enkla diagnoser, men vi har den kompetens som krävs, konstaterar Monica Nordstrand. A och O är också att alla vårdtagare blir respekterade och sedda för ett bra vårdresultat. Med sina mer än 35 år i branschen var Monica Nordstrand pionjär inom privat vårdverksamhet när hon började nu är hon närmast veteran. Och med många års ackumulerad kunskap och erfarenhet är det kanske inte förvånande att Älvstorps vårdhem fått höga poäng i det kvalitetsindex som Skandinavisk Sjukvårds information fastställt efter enkäter och intervjuer med ansvariga placerare. En av placerarna är Sandra Sanne hag, socialsekreterare vid Falu kommun: Socialtjänsten i Falu kommun har anlitat Älvstorps vårdhem länge. Per sonalens kompetens är bred och god, och de placeringar vi har haft har fungerat mycket väl. Kontakten med personal och ansvariga är mycket bra, och vi kan varmt rekommendera ett samarbete med Älvstorps vårdhem. På Älvstorps vårdhem har var fjärde anställd arbetat 25 år i företaget. Vingslaget Omsorgs AB digi 3

4 99 procent av 300 tillfrågade barnmorskor tycker att de borde ha en tydligare roll även när det gäller äldre kvinnors hälsa, sexualitet och samliv. Antibiotikaresistens är ett växande hot. I stället för att snabbt skriva ut antibiotika vid öroninflammationer eller halsfluss, föreslår vårdförbundet att patienten träffar en distriktssköterska som följer sjukdomsförloppet. Colourbox.com Evy Palm, löparstjärna: Idol på äldre dar Efter Mästarnas Mästare händer det att tonåringar kommer fram på stan och vill känna på Evy Palms biceps. Armmuskler har jag fått mycket tack vare mitt arbete. Man pratar ju mycket om problemen med tunga lyft på jobbet, men om man rör sig rätt får man mycket gratis med ett aktivt jobb. 69-åriga Evy Palm tipsar alla att njuta av motionen i vardagen och göra det i sin egen takt. Pionerna vid ingången prunkar inbjudande i rosa, rött och vitt. Evy Palm hälsar välkommen med ett varmt leende. Hon berättar att blommorna kommer från föräldrahemmet, där hon bodde tills för tre år sedan. Jag saknar den stora trädgården lite. Men jag har satt lite hallon och vinbär här också, och det är ju nära till blåbären i skogen. Det nybyggda radhuset, där Evy numera bor tillsammans med maken Ulf, ligger också i Lidköping, inte långt ifrån det motionsspår där det första kapitlet skrevs i den fantastiska löparsagan Evy Palm. Motionsjogg blev elitkarriär Själv är hon lite trött på frågan om hur allt började, men för att göra en lång historia kort: 34 år gammal arbetade Evy halvtid på en skolmatbespisning. De båda döttrarna krävde allt mindre av hennes tid och det fanns tid för en ny hobby. Så hon och en väninna tog cyklarna upp till motionsspåret och började jogga. Talangen och löparglädjen var upptäckt. Landslagsdebuten skedde vid 41 års ålder och en närmast osannolik löparkarriär var ett faktum. Bland annat noterade Evy 1989 vid 47 års ålder en maratontid på Träningstips: Tre saker är extra viktiga att träna ju äldre man blir kondition, balans och styrka. Promenader, stavgång, cykling, simning, styrketräning eller gympa är exempel på bra aktiviteter. Att hela tiden tänka på hur man kan röra sig lite extra i vardagen ger resultat, och fysisk aktivitet ger också positiva effekter på minnet och koncentrationen. Ha roligt och ta det lugnt i början annars kommer du inte att fortsätta. De nya träningsskorna med in byggda dubbar är en bra investering för att undvika fallolyckor på isiga vägar vintertid. Uppståndelsen är värre nu än när jag var på topp. Men det är bara kul. Evy Palm 2:31:05 i London. Det stod sig som svenskt rekord ända till Visst har jag tänkt tanken. Hur skulle livet blivit om vi inte hade tagit cyklarna och trampat iväg den där gången? Det har förändrat hela min tillvaro och gett mig så många fantastiska upplevelser. Deltar, men tävlar inte Evy har fortfarande mycket kontakt med friidrotten, bland annat som uppskattad ledare på årliga löparläger i Portugal. Och i september ska hon springa Tjejmilen för 25:e gången, en tävling som hon för övrigt är ensam om att ha vunnit hela fem gånger. Men numera deltar jag bara, jag har slutat tävla, poängterar hon. Egentligen skulle hon ha sprungit sin 25:e tjejmil redan i fjol, men då krockade det med inspelningarna av SVT:s tävling Mästarnas Mästare, som hon tackade ja till efter påtryckningar från både redaktionen och barnbarnen. Det har hon inte ångrat, även om vardagslivet blivit lite annorlunda efteråt. Oändliga är mailen och telefonsamtalen med förfrågningar om deltagande i nya tvprogram, invigningar, föredrag, prisutdelningar och motionslopp runt om i landet. Uppståndelsen är värre nu än när jag var på topp, skrattar Evy. Men det är bara kul. Idol för gammal och ung Allra roligast tycker hon det är att ha blivit en idol för de ungdomar som inte ens var födda då hon tävlade aktivt. Men Evy Palm är inte bara grym i tonåringarnas ögon, hon är också en stor inspirationskälla för alla äldre. Ett levande bevis för att inget är för sent. När man kommer upp i åren finns det Evy Gunilla Palm, född 1942, är ett slående bevis för att hälsa och välbefinnande inte har något utgångsdatum. Hennes bästa maraton tid, 2:31:05, sprang hon hem i London 1989 vid 47 års ålder. Hennes svenska rekord stod sig ända till ofta mer tid till vardagsmotion. För löparfenomenet Evy Palm är det fortfarande löpning som gäller. Cirka en mil 4 5 dagar i veckan, nästan alltid på morgonen. Men friskvård på lite äldre dagar innefattar många delar och kan se olika ut. Framför allt är det viktigt att ha ett intresse, något som man ser fram emot att göra. Det kan vara vad som helst som man tycker är roligt. Som att ta sig till biblioteket och lära sig använda datorer till exempel. Men självklart är det bra att röra på sin kropp, så det är ju bra att promenera eller cykla till den där datakursen. kort om Namn: Evy Palm. Född: 31 januari Bor i: Lidköping. Karriär: Svensk långdistans- och maratonlöpare. Hon har bland annat vunnit Göteborgsvarvet, Tjejmilen och Stockholm Maraton. Aktuell: Deltog i SVT:s Mästarnas mästare. Krånglar inte till dieten Livskamraten Ulf har valt att byta löpträningen mot stavgång, vilket är mer skonsamt om kroppen säger ifrån. Han håller på att lära Evy tekniken så att de tillsammans kan ta del av sina vackra motionsspår, med utsikt över Kinnekulle. Naturupplevelsen är viktig. Evy skulle aldrig komma på tanken att stoppa hörlurar i öronen i skogen, trots att hon annars tycker mycket om musik. Under löpningen vill hon höra naturens egna ljud. Hon tror inte heller på trendiga dieter eller andra konstigheter. Balanserad husmanskost, och att röra på sig på det sätt som passar bäst, är ett enklare recept för att hålla sig frisk. Jag njuter ofta av att bara vara, ta en promenad med dotterns lilla blandrastik eller att påta lite i rabatterna. Text: Karin Rehn 4

5 ANNONS Colourbox.com En sjuksköterska med tre års högskoleutbildning, eller en specialistsjuksköterska med fyra års utbildning och lång erfarenhet, tjänar i dag i genomsnitt kronor i månaden. En barnmorska med fyra och ett halvt års högskolestudier tjänar i genomsnitt kronor. En vvs-montör tjänar efter gymnasieutbildning cirka kronor och en högskoleingenjör cirka kronor. Efter 70-årsåldern kan en del människor tappa 5 procent av sin vikt varje tioårsperiod. Orsakerna kan vara allt ifrån förändrad ämnesomsättning och sjukdom till psykiska eller sociala faktorer. Genom att skapa en harmonisk måltidsmiljö har risken för undernäring minskat på Vegahusen i Göteborg. För Stina Dahlemar och Maria Engman, specialistsjuksköterska, är det viktigt att måltiderna är en njutning för alla sinnen. Matro och njutning ger harmoniska måltider barnmorskor behövs i äldrevården Studier visar att de allra flesta äldre är sexuellt aktiva. Samtidigt finns undersökningar som pekar på brister inom sjukvården när det gäller möjligheterna att tillgodose äldres behov av rådgivning, och behandling kring sexualitet och samlevnad. Kvinnor drabbas hårdast och här skulle barnmorskor kunna vara en viktig resurs, menar Vårdförbundet. Den undersökning förbundet gjort visar att 99 procent av barnmorskorna anser att de bör ha en tydlig roll när det gäller hälsa, sexualitet och samliv hos äldre kvinnor. Men bara 4 av de 300 barnmorskor som ingår i undersökningen arbetar med grupper över 60 år, och bara en med 80 år och äldre. Barnmorskans kompetens, att se kvinnans hälsa genom hela livscykeln, är en underskattad tillgång. Det finns här stora möjligheter att bibehålla och förbättra äldres hälsa genom ett aktivt och förebyggande arbete. Personalen på Tre Stiftelser har noga iakttagit hur måltiderna på deras äldreboenden går till. På så sätt har man skapat en harmonisk måltidsmiljö för de boende och risken för undernäring har minskat. Det är dags för lunch på äldreboendet Vegahusen i Göteborg. Personalen kommer med varma tallrikar och serveringsfatet med gyllenstekt kummel skickas runt. Damerna kring bordet konstaterar att fisken ser mjäll och fin ut. Några har i dag i stället valt att äta grön ärtpurésoppa med räkor och doftande pepparrot. Bordens buketter, med blommor från den egna trädgården, skiftar från ljust lila till mörk purpur. Många faktorer påverkar Vi har länge strävat efter att måltiderna ska var en njutning för alla sinnen, säger Maria Engman, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklare. Elsa Stenberg serverar Bertil Blomquist kaffe till kakan. Men det är många faktorer som påverkar hur måltiden blir. Många äldre har svårt att få i sig maten som det är tänkt, och orsakerna är inte alltid så uppenbara. Det spelar ju till exempel ingen roll hur god och näringsriktig mat vi serverar, om någon inte kan få i sig den på grund av en allt för torr mun. Genom att personalen har satt sig ner och observerat måltidssituationen, för att sedan reflektera och analysera sina fynd, har många förbättringar kunnat genomföras. Det kan handla om allt ifrån att ge effektiv smärtlindring innan måltiden, till att skapa en bekvämare sittställning. Dietist Charlotte Sandsgård har, i samarbete med Maria Engman, tagit fram den modell som används under observationerna: Det finns många olika aspekter att titta på, och hela tiden ska individen vara i fokus. Till exempel fick personalen på en demensenhet väldigt tydliga resultat efter att ha ändrat sitt beteende. Tidigare var måltiderna oroliga. Så fort personalen reste sig för att hjälpa till med något, ställde sig även Dietisten Charlotte Sandsgård har tagit fram måltidsmodellen på Vegahusen i Göteborg. Hon sätter hela tiden individen i centrum. många av de boende upp. Numera sitter alltid två i personalen med till bords och en tredje serverar. Därmed skapas matro, och en trevlig stund där man sitter länge tillsammans. Här har sjuksköterskorna varit drivande tillsammans med kostombuden. Minskar vårdskador En smakfull och avspänd måltid skapar god gemenskap och guldkant på tillvaron. Dessutom har de boende med lågt BMI gått upp i vikt i takt med att måltidsmiljön blivit bättre. Våra måltidsobservationer förebygger undernäring, vilket faktiskt är att betrakta som en vårdskada. Den tid vi lägger på detta glädjefyllda arbete får vi igen dubbelt i slutänden. I stället för att behöva lägga tid på att få i de boende sina näringsdrycker, kan vi ha trevligt och gå ut i trädgården, säger Maria Engman. Lunchen på Vegahusen går mot sitt slut. Många väljer att ta kaffet och kakan med sig ut i solen på balkongen. Där får de sällskap med de boende som valt att inta sin lunch på restaurangen, och snart är nya samtal i gång om sommarfirande och barnbarn. Det handlar helt enkelt om att skapa ett äldreboende där vi själva skulle vilja bo, konstaterar Maria Engman. Text: Karin Rehn Måltidsmodellen: Följande punkter ingår i modellen: Måltidsmiljö, Äthjälp, Sittställning, Sällskap, God tilltalande mat, Munhälsa inklusive ät- och sväljfunktion, Vanor och bemötande, Stimulera sinnena, Läkemedel. Foto: istockphoto.com Beröring i stället för medicin Taktil massage är en svensk massagemetod som består av en mjuk, följsam beröring. För några år sedan upptäckte en forskargrupp vid Sahlgrenska akademin i Göteborg att det i huden finns speciella nerver som reagerar på beröring och skickar impulser till hjärnan. Det är speciella nervtrådar som kallas CTnerver och som skickar signaler till känslocenter i hjärnan. Lugn- och ro-hormonet oxytocin frisätts. Kan det då vara möjligt att få äldre att må bättre genom att massera dem med mjuka strykningar över huden? Håkan Olausson, docent i fysiologi, överläkare i klinisk neurofysiologi, har undersökt hur nerverna reagerar på beröring. Jag tror att beröring har en positiv effekt inom vården, den kan bidra till både smärtlindring och tillit. Det är viktigt i arbetet mellan patient och vårdare, säger han. 5

6 Colourbox.com Trängsel på skrivbordet En biomedicinsk analytiker kan berätta för dig att det kan finnas runt olika virus, bakterier och svampsporer per kvadratcentimeter på ditt tangentbord. 90 procent av Vårdförbundets avdelningar ute i landet anser att den allvarliga bristen på vikarier bland förbundets medlemsyrken utgör ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Sättet vi kommunicerar på är avgörande, inte minst för människor med demens. Det är avgörande för livskvaliteten att stimulera minnet med glädje, musik, sång och närvaro. Carl-Axel Palm och Gärd Wiklund har en trevlig stund vid fikabordet. Inga Thorsell hjälper Astrid Johansson att fästa en pappersblomma på blusen. värdighet i vården Utgår från det friska Gun-Britt Lindkvist, som själv är biomedicinsk analytiker, har en vision om mobila labb, ett sätt att nå äldre i trygg hemmiljö. Hallå där, Gun-Britt Lindkvist, biomedicinsk analytiker med en vision Du vill ha mobila labb som åker ut till äldre och tar prover i hemmiljö. Varför? Jag tror att det finns stora vinster med mobila labb. Det borgar för patientnära analyser, där både handhavande och analyser är kvalitetssäkrade. Värderingar och kunskap är två ord som återkommer hela tiden då Carl-Axel Palm beskriver verksamheten inom Vingslaget Omsorgs AB. Utan dem fungerar inte demensvården. Man tror att det inte behövs kunskap inom den här vården. Det är en av anledningarna till att det inte lyckas, fortsätter Carl-Axel Palm när vi träffas på Villa Vesta, ett av bolagets fem gruppboenden i Stockholmsområdet. För det behövs kunskap om de många funktionshinder som kommer i samband med demens. Att varje dag undra var man är och vilka personer det är runt omkring skapar oro. Personalen måste veta hur man ska bemöta de äldre i denna livssituation. De har tre metoder till hjälp: validation, reminiscens och taktil massage. Validation handlar om sättet att kommunicera. Vi möter äldre i en livssituation där framför allt närminnet inte fungerar längre och därför kan den äldre stå inför en situation där hon eller han varje dag undrar vilka personer som finns runt omkring. Att inte förstå varför man själv och möblerna befinner sig i en helt främmande lägenhet med nya människor runt omkring, kan skapa mycket oro. Vi möter äldre i en situation där framför allt närminnet inte fungerar längre. C carl-axel Palm Reminiscens handlar om minnet. Att träna minnet är för sent, i stället jobbar man med att stimulera det. Här kommer musik och sång in som en viktig del, likaså gamla bruksföremål kan skänka glädje åt de äldre. Även dofter och smaker är viktiga. Maten kommer från ett närbeläget servicehus, och bröd och kakor bakar man på plats. De som vill får vara med och baka, andra kanske bara njuter av doften av nybakat. Man deltar efter förmåga. Den taktila massagen, till sist, är självklart skön att få, men stillar även oro. Den oro som så ofta kommer med sjukdomen. Det handlar hela tiden om att leva ett värdigt liv, säger Carl-Axel Palm. I ett värdigt liv bestämmer man själv när man vill äta frukost, man behöver inte vara inlåst, och man går definitivt inte och lägger sig klockan tre på eftermiddagen. På Villa Vesta bestämmer man själv. För alla boende finns en vårdplan där all information finns tillgänglig oavsett vem som jobbar. Man fokuserar på det friska och utgår från det. De anhöriga är viktiga, och kommer ofta och hälsar på när det passar dem. De är alltid välkomna. Ibland kan de komma på morgonen och stanna hela dagen. Det är ju ett hem för dem med, avslutar Anne-Lise Johansen. Text: Lotta Eriksson Du ser gärna att biomedicinska analytiker sköter dessa mobila labb? Ja, en biomedicinsk analytiker är en legitimerad yrkeskategori vars arbetsuppgifter omfattar provtagningar, undersökningar och analyser, sammanställningar och bearbetning av undersökningsresultat. En biomedicinsk analytiker kan erbjuda en mer avancerad tolkning av ett medicinskt tillstånd än vad den enklare apparaturen på vårdcentralerna klarar. Inom vilka områden ser du att mobila labb kan göra störst nytta? Jag tror att det skulle vara stora vinster, både ekonomiskt och mänskligt, om till exempel en diabetiker blev optimalt behandlad. Eller om en person som tar blodförtunnande medicin vet att medicinen gör det den är tänkt att göra. Även inom hjärt- och kärlsjukdomar finns stora fördelar med regelbundna kontroller. mobil röntgen Stora vinster utan ståhej Sedan 2008 har äldre människor i Skåne län undersökts av en mobil röntgenenhet. Röntgenapparaten är liten och smidig, och körs runt till äldreboenden i transportbil. Bilderna skickas sedan digitalt till sjukhuset. Röntgensjuksköterskan Karin Eklund har, som klinisk lärare och projektledare vid Universitetssjukhuset i Lund, initierat och genomfört Sveriges första mobila röntgen i samarbete med tio kommuner. Ett samarbete med flera aktörer och över huvudmannagränser. Mobil röntgen innebär att en röntgensjuksköterska åker ut med en mobil röntgenapparat till exempelvis särskilda boen den och hospice, för att erbjuda röntgen undersökningar i den egna trygga hemmiljön, i stället för transport till sjukhuset. Pionjärerna i Lund har hittills gjort drygt tusen undersökningar med mobil röntgen. En utvärdering visar att de mobila enheterna bidrar till en kostnadseffektiv undersökning av hög kvalitet. De skapar också trygghet för vårdtagaren och spar resurser. För exempelvis äldre med stora vårdbehov innebär det att man slipper en påfrestande resa till sjukhus. Mobil röntgen kan också användas för att nå dem som vanligen inte söker vård. Mobil röntgen innebär stora tidsvinster utan ståhej för patienten, säger Karin Eklund. Foto: Vårdförbundet Röntgensjuksköterskan Karin Eklund tog emot Salus Ansvars Vårdpris för sitt framgångsrika projekt med mobil röntgen vid Vårdförbundets kongress. 6

7 ANNONS Vårdalinstitutet Institutet för Vård- och Omsorgsvetenskap FORSKNING FÖR BÄTTRE VÅRD OCH HÄLSA BraVå Kvalitetskrav för vård, rehabilitering och omsorg av äldre. Föreningen BraVå bidrar till forskning, utbildning och utveckling inom äldres vård och omsorg. I föreningen BraVå ingår 18 medlemsorganisationer. 7

8 Här är Ingrid trygg och respekterad Alla människor, oavsett ålder, har behov av att få känna trygghet och omtanke. Alla behöver känna sig hemma och mötas med värdighet och respekt. På äldreboendet Bernadotte ut går all verksamhet från att kropp och själ hänger ihop. Hon sticker inte under stol med att hon varit lite nere, Ingrid Mattsson, innan hon flyttade in på äldreboendet Bernadotte i Uppsala. Det är en svår omställning att gå från ett väldigt aktivt liv till att bli beroende av rollator. Men jag har det väldigt bra här. Det är en så fin och hjälpsam personal, och jag får ofta besök. Jag har sex barnbarn och lika många barnbarnsbarn, säger hon och det glimtar till i de stolta och livfulla ögonen. Iréne Lindeborg är arbetsterapeut och biträdande verksamhetschef vid Kosmo Bernadotte. Ett hörnsten i verksamheten sedan starten 2009 har varit att utgå från individen. Ingrid Mattsson är 86 år och bor i en ljus, rymlig lägenhet i äldreboendet Bernadotte. Hon stickar, virkar och bakar gärna. Sex barnbarn och lika många barnbarnsbarn kan hon stoltsera med. Ingrid Mattssons lägenhet är ljus och luftig och fylld med bilder på den stora familjen och dockor hon samlat på genom åren. Iréne Lindeborg, arbetsterapeut, pratar kakrecept med 86-åringen. Det goda mötet är centralt för oss. Varje boende här har en fast kontaktperson, som intervjuar de boende, så att vi vet hur de vill ha det, hur de vill leva. Vad de tycker om. En människa fortsätter att vara en människa även när hon blir gammal, sjuk eller funktionshindrad. Vill man duscha på kvällen ska man få göra det. Tycker man om någon särskild mat eller aktivitet, ska man få hålla på med det, säger Iréne Lindeborg. Hon har har varit med sedan invigningen 2009 och hon är mycket förtjust i sin arbetsplats. Iréne Lindeborg känner sig sedd och vet att hon gör nytta. Det går att påverka, det finns en ständig förbättringsiver bland personalen. Entusiasmen och engagemanget sprider sig till Bernadotte är ett helt nybyggt äldreboende som öppnade i december Huset har 80 moderna lägenheter i fyra plan och ligger i Valsätra söder om Uppsala centrum. Verksamheten drivs av Kosmo på uppdrag av Uppsala kommun. Kosmo står för kropp och själ med omtanke. På Bernadotte har alla boenden sin egen lägenhet (enkel- eller dubbelrum) med pentry och badrum. De gemensamma lokalerna för rehabilitering och service är ljusa och rymliga. Kosmo står för Kropp Och Själ Med Omtanke. boende och till deras anhöriga. Det finns en anda av hjälpsamhet och kamratskap mellan personal och boende, och mellan de boende, som gör detta till en mycket speciell arbetsplats. Jag får så mycket tillbaka av att arbeta med äldre. På Bernadotte tas hänsyn till både kropp och själ. Iréne Lindeborg, som har erfarenhet från andra boenden och säger utan att tveka: Det är precis så här man vill jobba. Kosmo drivs av en stark humanistisk grundidé som är metodiskt omformad till praktisk handling och omtanke. Om jag var tvungen att placera mina egna föräldrar på ett äldreboende skulle jag välja Bernadotte, utan att blinka. Nacka kommun digi 8

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Vill du veta mer o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Hälsan tiger still? När vi mår bra har vi sällan anledning att klaga. Först när vi börjar känna oss lite risiga funderar vi över vad som

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM -PERSONCENTRERAT ARBETSSÄTT

BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM -PERSONCENTRERAT ARBETSSÄTT BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM -PERSONCENTRERAT ARBETSSÄTT ATT BEVARA SIN IDENTITET Blomstervägens strävan är att varje hyresgäst ska få stöd i att bevara sin identitet och självkänsla. Vi förmedlar trygghet

Läs mer

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök?

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Förebyggande hembesök Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Några överväganden Hemmet, vårdcentralen, kommunkontoret? Rikta sig till alla äldre? Viss ålder? Vissa målgrupper? Professionell eller volontär?

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej?

Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej? Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej? Anita Karp, utredare Förebyggande hembesök kan ha många syften Ge information om samhällets service till äldre tidig

Läs mer

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen!

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen! Äldreomsorg & Hospice Välkommen! Leva livet hela livet Vi vet att du är unik. Du vet själv vad du uppskattar, vad som får dig att må bra och när och hur du vill umgås med andra. Kort sagt är det bara du

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Några betydelsefulla ord om daglig verksamhet för personer med autismspektrumdiagnos

Några betydelsefulla ord om daglig verksamhet för personer med autismspektrumdiagnos Några betydelsefulla ord om daglig verksamhet för personer med autismspektrumdiagnos Det är i mötet mellan människa och människa som det sker. Det handlar om rättighet och skyldighet Man kan bygga fina

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

fokus på anhöriga nr 10 nov 2008

fokus på anhöriga nr 10 nov 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 10 nov 2008 Utveckling av ett anhörigcenter med hälsoprofil Anhörigstödsverksamheten i Hudiksvall permanentades direkt efter projektet Anhörig 300. Ända sedan starten

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan.

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 2009 06 29 Hälsa, mat och rörelse för våra små Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 1 En hälsofrämjande förskola Det friska är i fokus. Arbetet utgår från att

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Neuro-Strokeenheten Stroke / Hjärntumörer / Neurologiska sjukdomar 20 vårdplatser 45 Dödsfall på Neuro-Strokeenheten år 2012 Du

Läs mer

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans ANDERS ERIKSSON Vår organisation bygger på rörlighet och närhet, vi finns där vi behövs. Engagemang, mod, vilja och proffesionalism är våra ledord. Våra medarbetare och våra kunder är värdefulla. Som verksamhetsledare

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Socialt innehåll/kultur

Socialt innehåll/kultur Socialt innehåll/kultur Hur ser mitt uppdrag Övergripande ansvar för det sociala innehållet stödja personal och enhetschefer i arbetet tillsammans med vår värdegrundsledare Projektledare för För och med

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

KVALITETSPRIS 2010. Massage, beröring och bad - en väg till avslappning och välbefinnande. Ett bidrag från plan blå på Bergagården

KVALITETSPRIS 2010. Massage, beröring och bad - en väg till avslappning och välbefinnande. Ett bidrag från plan blå på Bergagården KVALITETSPRIS 2010 Massage, beröring och bad - en väg till avslappning och välbefinnande Ett bidrag från plan blå på Bergagården Kvalitetspris Vård och Omsorg 2010 Massage, beröring och bad - en väg till

Läs mer

Egenvård vid hjärtsvikt

Egenvård vid hjärtsvikt Egenvård vid hjärtsvikt Enkla råd till dig med hjärtsvikt Kontrollera din vikt två till tre gånger per vecka. Väg dig vid samma tidpunkt på dagen, lämpligast på morgonen. Observera! Om du ökar mer än två

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Yvonné Danielsson, Verksamhetschef, Daljunkaregårdens äldreboende Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare

Läs mer

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Ledarskapet i vården spelar en avgörande roll för att skapa en vård som utgår från individens

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare boende för äldre med inriktning musik. Vi inför en salutogen äldreomsorg

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Teamwork ökar patientsäkerhet & minskar undernäringsrisk & kostnader i Norrtälje kommun. Maggie Page Rodebjer BSc RD leg dietist.

Teamwork ökar patientsäkerhet & minskar undernäringsrisk & kostnader i Norrtälje kommun. Maggie Page Rodebjer BSc RD leg dietist. Teamwork ökar patientsäkerhet & minskar undernäringsrisk & kostnader i Norrtälje kommun Maggie Page Rodebjer BSc RD leg dietist. Norrtälje Kommun Ca 55000 medborgare (180000 under sommar) >20% (>11000)

Läs mer

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola Stångenässkolan en hälsofrämjande skola Vi vill att barn och ungdomar ska få uppleva välbefinnandet i att röra på sig, förstå vikten av sömn och mat, samt tränas i, och uppleva glädjen med, det betydelsefulla

Läs mer

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Landstingets handlingsplan utifrån folkhälsopolitiska strategin ÄLDRE

Landstingets handlingsplan utifrån folkhälsopolitiska strategin ÄLDRE Landstingets handlingsplan utifrån folkhälsopolitiska strategin ÄLDRE Övergripande inriktning av landstingets arbete I folkhälsoarbetet är landstingets primära uppgift att verka för en god vård och hälsa

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Daglig verksamhet med kommunikativ inriktning. Kommunikationskarnevalen 26 Maj 2011 Mats Lundberg och Linda Björk

Daglig verksamhet med kommunikativ inriktning. Kommunikationskarnevalen 26 Maj 2011 Mats Lundberg och Linda Björk Daglig verksamhet med kommunikativ inriktning Kommunikationskarnevalen 26 Maj 2011 Mats Lundberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö Ge Er idéer för ett bra arbetssätt

Läs mer

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Stavgång Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Produktion: blomill.se Tryckning: Prinfo Vårgårda Tryckeri AB 2007 Stavgång Stavgång är

Läs mer

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten Utbildningsdag 30 mars 2010 Sundsvall Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten - för hela hemtjänstpersonalen, enhetschefer och biståndsbedömare inom äldreomsorgen Finurliga tips och knep i vårdtagarens

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010 Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Hur vi mår som äldre hänger oftast samman med de livsvillkor vi haft tidigare under livet. Den rikaste tiondelen

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem Ulf Grahnat Marie Ernsth Bravell 1 1 Mer information på vår webbplats: www.komhem.net 2 Bakgrund varför följa upp? Socialstyrelsen har identifierat områden som

Läs mer

Hur gör du? Balans Mat Rörelse. Örebro kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Förebyggande området orebro.se 019-21 10 00

Hur gör du? Balans Mat Rörelse. Örebro kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Förebyggande området orebro.se 019-21 10 00 Hur gör du? Balans Mat Rörelse Örebro kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Förebyggande området orebro.se 019-21 10 00 Hur gör du? Det är bara du själv som kan göra förändringar i ditt liv. Förändringar

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Bo med vård och omsorg

Bo med vård och omsorg Bo med vård och omsorg Bo med vård och omsorg Vård & omsorgs vårdboenden finns inom hela Uppsala, både centralt och i ytterområden några mil från centrum. Våra boenden har därmed lite olika karaktär och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

ård Josefin hittade rätt Vårdbilden.

ård Josefin hittade rätt Vårdbilden. Vårdbilden. Josefin Mirsch. I mediernas rapportering om vård och vårdpersonal framställs det mesta som svart eller vitt. Fotografen Josefin Mirsch ville se vid sidan av den gängse bilden och bjöd in Vårdförbundsmedlemmar

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Riktlinjer Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka

Riktlinjer Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka 2012-04-17 Carina Smith Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Mål... 3 3 Kundens behov, vanor och önskemål... 3 3.1 Kundens behov... 3 3.2 Kundens vanor... 4 3.3

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Goda vanor för att förebygga fallskador

Goda vanor för att förebygga fallskador Goda vanor för att förebygga fallskador För de allra flesta är det viktigt att kunna göra det man vill. Att tänka efter före och förebygga olyckor kan ge ett mer självständigt liv. Fallolyckor är tyvärr

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer