MONTAGESTUDIE AV FÖNSTER MEKANISK INFÄSTNING, DREVNING OCH TÄTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTAGESTUDIE AV FÖNSTER MEKANISK INFÄSTNING, DREVNING OCH TÄTNING"

Transkript

1 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 MONTAGESTUDIE AV FÖNSTER MEKANISK INFÄSTNING, DREVNING OCH TÄTNING Kontaktpersoner: Per-Anders Daerga, Karin Sandberg; Trätek. Sammanfattning: Artikeln presenterar resultatet från provmontage av mekanisk infästning respektive drevning och tätning av fönster i vägg. Två olika infästningssystem och sex olika system för drevning och tätning har provats. Tidsstudier har utförts, montagekostnader beräknats och användarfunktioner bedömts. Nyckelord: Fönstermontage, mekanisk infästning, fogdrevning, fogtätning, montagetider. Allmänna förutsättningar Provmontaget har utförts i inomhusklimat i Träteks testlaboratorium i Skellefteå, under mycket gynnsamma yttre betingelser. Montaget omfattar dels mekanisk infästning, dels drevning och tätning. Montagestudien ingår i Träteks projekt Installationssystem för träfönster. De allmänna förutsättningarna för provmontagen är följande: Vägg och fönsterhål: Två träregelväggar och en betongvägg användes enligt Figur 1. Väggarna var väggblock med dimension bxh = 1980x2200 mm. Fönsterhålets dimension 1200x1200 mm. Fönster: Ett träfönster och två alu-beklädda träfönster, sidhängda och inåtgående. Fabrikat SSC Snidex. Storlek 1176x1176 mm. Fönstrets placering i vägg: Karmens ytterkant placerades 120 mm innanför fasadens ytterkant. Montage: Allt montage utfördes från fönstrens rumssida. Montörer: Montaget utfördes av två erfarna snickare som arbetar med fönsterbyten. Material utifrån och in: mm träpanel 38 mm spikläkt 9 mm utvändig gips 145 mm träreglar + mineralull 0,2 mm fukt och ångspärr 45 mm träreglar + mineralull 13 mm invändig gips Material utifrån och in: 60 mm fasadtegel 30 mm luftspalt 9 mm utvändig gips 145 mm träreglar + mineralull 0,2 mm fukt och ångspärr 45 mm träreglar + mineralull 13 mm invändig gips Material utifrån och in: 70 mm ytbehandlad betong 150 mm mineralull 110 mm bärande betong 1 (17)

2 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 (a) (b) (c) Figur 1. Väggtyper som ingick i montageprovningarna: (a) Träregelvägg med träfasad, (b) Träregelvägg med tegelfasad, (c) betongvägg. Mekanisk infästning Mål Att bestämma montagetid och montagekostnad för olika utförandealternativ av mekanisk infästning av träfönster i vägg. Förutsättningar Fönsterhålet var ej speciellt förberett för montaget. Fönsterkarmen monterades utan kilning. Montagetiden mättes från det att fönstret lyftes från golvet till att det var färdigmonterat och bågen stängd och montören sa klar. Vid montaget var karmhylsor respektive fästbleck förmonterade på karmen. Totalt användes 6 infästningsdon (4 på sidorna, 1 uppe och 1 nere) enligt anvisningar i HusAma. Provade infästningssystem Två system provades: Förmonterad karmhylsa, system från Byggtema (TEMA karminfästning) respektive Nordisk Kartro (Kartro-Adjufix). Dessa system är snarlika och har i försöken behandlats som likvärdiga. Förmonterade fästbleck, system från FibreX (FX infästning). Är en nyutvecklad metod. Förmonterad karmhylsa, TEMA karminfästning / Kartro-Adjufix Montagebeskrivning: Fönsterkarmen har förmonterade karmhylsor med vilka karmen fixeras i rätt läge relativt fönsterhålet. Två karmhylsor brukar även monteras på karmbottenstycket för att nivåreglera och horisontera karmen. När karmen är positionerad i sitt läge, borras karmskruven fast i väggen genom hylsan. Med karmhylsan kan karmen efterjusteras om behov finns. TEMA karminfästning / Kartro-Adjufix systemen illustreras i Figur 2. Fästdonsplacering: Karmhylsorna placerades enligt SS Fönster Placering av fästhål. För karmdimension 1200x1200 mm innebär det två karmhylsor på vardera karmsidstyckena och en på mitten av vardera karmöverstycke och karmbottenstycke, det vill säga totalt 6 karmhylsor. Därtill användes 2 karmhylsor på karmbottenstycket för att nivåreglera och horisontera karmen i fönsterhålet istället för justeringsklossar. Karmhylsorna på sidstyckena placerades 150 mm från karmhörnens insida och 50 mm in från rumssidan. Fästdonens placering illustreras i Figur 2. Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster: 1. Lyft in karmen i fönsterhålet, positionera den i djupled, skruva ut karmhylsorna mot väggen så att karmen står av sig själv. 2. Nivåreglera och horisontera karmen i läge med karmhylsorna på bottenstycket med hjälp av vattenpass. 3. Positionera karmen i lod med vattenpass, kolla läget i djupled, dra åt karmhylsorna i sidorna. 2 (17)

3 Projekt Installationssystem för träfönster nuari Borra fast karmskruvarna på sidstyckena i väggen med skruvdragare (för betongvägg måste hålen förborras). 5. Mät med diagonalmåttet mellan karmens innerhörn och efterjustera karmhylsorna vid behov. Fäst därefter även förankringsskruvarna på karmbotten- och karmöverstyvet. 6. Lyft in fönsterbågen, lås mot bärgångjärnen, kolla manövrerbarheten efterjustera vid behov, stäng bågen, klart! Montagesekvensen illustreras med foton i Bilaga 1 och 2. Väggblock yttermått 2200x1980 mm, fönsterhål 1200x1200 mm 150 mm fönsterkarm, yttermått 1176x1176 mm spaltvidd 12 mm karmhylsor för nivåreglering och horisontering av karmen karmskruvar för infästning (a) De förmonterade karmhylsornas placering på fönsterkarmen. (b) Montage i träregelvägg: Byggtema, karmhylsa 40 mm, förankringsskruv 7x55. (c) Montage i betongvägg: Kartro-Adjufix, karmhylsa 38 mm, betongplugg med skruv 8x60. Figur 2. Infästningssystem för fönster med förmonterad karmhylsa: (a) fästdonsplacering, (b) system Byggtema, (c) system Kartro-Adjufix; i träregelväggarna användes Byggtema och i betongväggen användes Kartro-Adjufix. Förmonterade fästbleck (FX-systemet), FibreX Montagebeskrivning: FX-systemet bygger på att fönsterkarmen hänger i fönsterhålet. På karmens väggsidor förmonteras fästbleck, och i fönsterhålet skruvas på motsvarande position förankringsskruvar, ett för varje bleck. Varje fästbleck har en slitsad öppning med en försänkning längst in, i vilken förankringsskruven glider in och låses till fästblecket när karmen hängs på plats. Karmens tyngd vilar enbart på fästblecken. Karmen kan lägesjusteras i sidled och vertikalled men ej i djupled. Normalt används två fästbleck på varje karmsida, men fler kan anbringas om fönsterstorleken förutsätter det. FX-systemet illustreras i Figur 3. Fästdonsplacering: Fästblecken placerades likaså enligt SS Fönster Placering av fästhål. Två fästbleck monterades på vardera karmsidsstyckena med motsvarande lägesplacering som 3 (17)

4 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 karmhylsorna. FX-systemet har hittills inga fästbleck för karmens över-/understycke varför karmhylsor användes på samma sätt som för TEMA karminfästning / Kartro-Adjufix systemen. Fästdonens placering illustreras i Figur 3. Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster: 1. Mät in förankringsskruvarnas läge med en hjälp av en hålmall, skruva fast dessa i väggen. 2. Lyft in karmen i fönsterhålet, häng fästblecken på förankringsskruvarna börja med översta paret. 3. Horisontera karmen förskjut fästblecken vertikalt relativt förankringsskruvarna. 4. Mät diagonalmåttet mellan karmens innerhörn, efterjustera vid behov fästblecken individuellt med justeringsskruven. 5. Lyft in fönsterbågen, lås bärgångjärnen, kolla manövrerbarheten efterjustera vid behov, stäng bågen, klart! Montagesekvensen illustreras med foton i Bilaga 2. Väggblock yttermått 2200x1980 mm, fönsterhål 1200x1200 mm 150 mm fönsterkarm, yttermått 1176x1176 mm fästbleck spaltvidd 12 mm karmskruv för infästning (a) De förmonterade fästbleckens placering på fönsterkarmen. (b) FX fästbleck monterad på karm. (c) Till vänster: FX fästbleck med skruvar (uppifrån och ner): förankringsskruv i vägg?x??, justeringsskruv för positionering i sidled och hörnens diagonalmått?x??, förankringsskruvar (2 st) i karm?x??. Till höger: karmhylsa och karmskruv, Kartro-Adjufix. Figur 3. FX-infästningssystem med förmonterat fästbleck: (a) fästdonsplacering, (b) detalj fästbleck. 4 (17)

5 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Resultat Montagetider Montagetid och montagekostnad redovisas i Tabell 1. Montagetiderna är avrundade uppåt till hela minuter. Tabell 1. Resultat från mekanisk infästning. Montagesystem Leverantör Träregelvägg Betongvägg Montagetid (minuter) Montagekostnad (kr) a Montagetid (minuter) Montagekostnad (kr) a 1. Byggtema Byggtema 7 94,0 2. Kartro Nordisk Kartro Adjufix 3. FX FibreX 6 70,0 a Montagekostnad (arbetskostnad + materialkostnad), beräknat med en timlön på 360 kr/tim och produkternas försäljningspris till byggare. I tiden ingår inte tid för fastskruvning av fönsterhandtag i fönstret. Tid för att borra hål i betongvägg med en slagborrmaskin tog 15 s per hål. Utrustning Vid försöken användes följande utrustning, se Figur a) Montage med karmhylsa och förankringsskruv i träregelvägg: vattenpass (1), diagonalmått (2), hammare (3), tumstock (4), inskruvningsbits (5), justernyckel (6), skruvdragare (7). b) Montage med FX fästbleck i träregelvägg: vattenpass (1), mall (2), diagonalmätare (3), tumstock (4), plastkil (5), syl (6), blocknyckel (7), hammare(8), skruvdragare (9). Figur 4. Utrusning som användes vid fönstermontaget. Kommentarer till försöken Ett bra vattenpass i rätt längd är viktigt för ett bra utförande. Vid testmontaget innan provet började utfördes montage med montörens vattenpass och ingen kontroll av diagonalen gjordes under montaget. Vid kontroll efteråt visade det sig att hörnet inte var 90 utan det skilde 2-3 mm mellan diagonalmåtten. Montageprovningarna utfördes med Träteks vattenpass och ingen justering behövdes vid kontroll av diagonalmåttet. Kontroll med diagonalmåttet utförs inte regelmässigt trots att det är ett snabbt och effektivt sätt att kontrollera kvaliteten på utförandet. Att kontrollera diagonalmåttet tog mellan 10 och 50 s. Ett annat sätt att kontrollera utförandet är att göra en visuell bedömning av spalten mellan båge och karm från utsidan. Vid montaget var det två montörer eftersom det är vanligt att man hjälps åt med vissa moment som att lyfta in fönstret. Vi beräkning av montagekostnaden har detta bedömts motsvara 1,5 mantid. 5 (17)

6 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Bedömning Till montageprovningen har en bedömning av följande parametrar utförts: Demonterbarhet för återanvändning av fönster: beaktar om eventuella skador och utseendemässiga defekter kan uppstå på fönstret vid demontering. Personsäkerhet: beaktar risken för personskador under montaget. Funktion och flexibilitet: hur anpassningsbar produkten är och samtidigt hur den uppfyller sin funktion med avseende på: - variationer i spaltvidd mellan karm och vägg; skall klara en variation mellan 7 och 20 mm. - olika fönstertyper, det vill säga fasta-, sidhängda- och vridfönster och varierande storlekar. - efterjusterbarhet efter montaget. - om montaget kan utföras från både in och utsida av fönstret. Estetisk bedömning: en visuell och subjektiv värdering av utseende och fräschör efter montaget. Bedömningarna har gjorts av montörerna. Varje utförandalternativ bedöms i en skala 1-3 enligt följande: Demonterbarhet: 3p 2p 1p metoden tillför ingen skada på fönstret. metoden orsakade ingen skada men (personlig bedömning) det är lätt att skada fönstret om vana saknas eller i stressade situationer. metoden tillför en eller ett flertal skador. Personsäkerhet: 3p 2p 1p Metoden tillför ingen personskada. Lätt att skada sig om vana saknas eller i stressade situationer. Metoden tillförde minst en personskada under montaget. Funktion och flexibilitet: 3p 2p 1p Kan med lätthet anpassas till olika spaltbredder och fönstertyper, efterjusteras och kan monteras både från ut- och insida av fönstret i tillämpliga fall. Får ta 2-3 minuter extra med uppfylld funktion. Kan anpassas men tar mer än 3 min eller med försämrad funktion. Kan inte anpassas, eller kan anpassas men det tar mer än 10 minuter. Funktionen äventyras. Estetik: 3p 2p 1p Smälter in vackert. Tar mycket av synintrycket. Dominerar synintrycket. Tabell 2. Resultat från bedömningen Utförandealternativ Demonterbarhet (poäng) Personsäkerhet (poäng) Funktion och flexibilitet (poäng) Estetik (poäng) 1. Karmhylsa och förankringsskruv FX upphängningsbleck (17)

7 Kommentarer till bedömningen Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Montörerna tycker att båda system är montagevänliga. Det krävs många verktyg för att utföra den mekaniska infästningen. Det vore bra om man kunde använda samma verktyg till flera moment. Ett exempel är att det är olika nycklar till inskruvning av karmhylsa och vid justering. Montagevänlighet: Demontagevänlighet: Personsäkerhet: Båda metoderna går mycket bra att demontera utan att skada fönstret. Om fönstret skall återanvändas lämnas antagligen hylsor och FX-bleck kvar på karmen. Ingen skada skedde under montaget men provningarna skedde under kontrollerade förhållanden utan stress och i tempererad lokal med all tänkbar utrustning tillgänglig. Montörerna bedömde båda metoderna som säkra med mycket liten risk att göra illa sig. Det hör till att få mindre blessyrer men det räknas inte som skador. När man väl har fått fast första förankringsskruven i karmhylsan står fönstret stadigt och fönstret kan inte trilla ut och skada någon som passerar. För upphängningsblecket sitter fönstret stadigt så fort det är inhängt på förankringsskruven och kan varken tippa in eller ut. Funktion och flexibilitet: Montage av fasta fönster och vridfönster är alltid svårare att montera än sidhängda och kräver som regel åtgång från både in- och utsida. Utförandealternativ 1 - För att karmhylsan skall få full poäng för anpassning till olika spaltbredder ska det finnas förlängningsplugg eller en skarvhylsa i sortimentet. Att det är olika nycklar för inskruvning av hylsa och justering är ett minus. Dessutom är det olika verktyg till olika typer av karmhylsor. - Det går att göra montage både från in och utsidan med karmhylsor förutom för fasta fönster och vissa vridfönster då man inte kommer åt karmhylsorna från utsidan och detta ger ett minus. - Går enkelt att justera horisontellt men svårt att justera vertikalt. Finns karmhylsor i karmöver- och karmbottenstycke blir justeringen mer tidsödande, eventuellt kan krävas att nya hål måste borras. Utförandealternativ 2 - Betyget sänks för FX-blecket eftersom det inte finns ett bleck för fastsättning av karmens horisontalstycken, uppe och nere. Även om blecket är under utveckling är det svårt att dra slutsatser om dess flexibilitet utan att ha provat det. Ska man som vid provningen använda karmhylsor så får man dubbel uppsättning av verktyg att bära på.. Om inte en bra lösning för över-/underbleck kan erhållas får man begränsa fönsterbredden. - Att mäta in var hålen skall sitta med hjälp av mallen fungerade bra, men frågan är om det går lika lätt om fönsterhålet inte har vinkelräta hörn, hur blir justeringen i vertikalled i ett sådant fall? - Ingen borrning efter inhängningen av fönstret sågs som en fördel och inga täcklock att bära på och sätta fast efter montaget. - En blocknyckel med lång skaft behövs vid montaget. Estetik: Utförandealternativ 1 - På många fönster ser man inte täcklocken över karmhylsorna eftersom de sitter dolda av bågen. Men för fasta fönster och vissa vridfönster är karmhylsorna placerade så att täcklocken över hålen syns. - Felaktig inskruvning av hylsor kan ge urslag runt hålet som ibland inte täcks av täcklocken. Utförandealternativ 2 - Metodens fördel är att infästningen inte syns. 7 (17)

8 Drevning och tätning Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Mål Att bestämma montagetid och montagekostnad för olika utförandealternativ av drevning och tätning av träfönster i vägg. Förutsättningar Fönstret är monterat i vägghålet med 6 karmskruvar; två på varje sida, en i karmöverstycket och en i karmbottenstycket enligt föregående provning. Tiden mättes från det att drevningen började tills att tätningen var slutförd och montören stängde fönstret och sa klar. Spaltbredden vid försöken var 12 mm runt om fönstret utom för betongväggen som hade en spalt upptill på 15 mm och nertill på 9 mm. Provade system för drevning och tätning Följande fyra utförandealternativ provmonterades: 1. Glasullsdrev i hela spalten, utförande enligt Paroc 2. Glasullsdrev mot utsidan och fogtät (plastklädd glasullsdrev) mot insidan, utförande enligt Paroc. 3. Glasullsdrev klämd mot väggens plastfolie på rumssidan, utförande enligt Paroc. (Inget montageprov utfördes på detta alternativ men det har testas med avseende på lufttäthet.) 4. Glasullsdrev mot utsidan, en bottningslist och en diffusionstät fogmassa mot insidan, utförande enligt Byggtema. 5. En träfiberlist med kärna av EPDM mot utsidan och en diffusionstät EPDM-list med kärna av träfiber mot insidan, utförande enligt FibreX. Är en nyutvecklad metod. 1. Glasullsdrev, utförande enligt Paroc Montagebeskrivning: Glasullen drevas med en drevspatel in i spalten mellan fönster och vägg, se Figur 5. Figur 5. Drevning med glasull, utförande enligt Paroc. Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster: 1. Spalten drevas från rumsidan med glasull ett eller flera varv. Monteringen skall börja i överkant och remsan tryckas in dubbelvikt i spalten. Skarven överlappas ca 100 mm. 2. Spalten drevas från utsidan på samma sätt som från insidan. Avsluta med ett överlapp. 2. Glasullsdrev och fogtät, utförande enligt Paroc Montagebeskrivning: Glasullen drevas med en drevspatel in i spalten mellan fönster och vägg, se Figur 6. Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster: 1. Spalten drevas från rumsidan med fogtät ett eller flera varv. Monteringen skall börja i överkant och remsan tryckas in dubbelvikt i spalten. Skarven skall överlappas i början och slutet, se Figur 6. 8 (17)

9 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Ta bort lite isolering från remsans ände så att ca 200 mm plastfolie blir frilagd. Plastfolien viks sedan ca 100 mm och överlappar den andra remsan. 2. Spalten drevas från utsidan med glasull på samma sätt som från insidan. (a) (b) (c) Figur 6. Drevning med fogtät (plastklädd glasullsremsa), utförande enligt Paroc. (a) Fogtät placeras mot rumssidan och glasullsremsan mot utsidan, (b) Överlappning av skarv, (c) Foto av plastklädd glasullsremsa, ihopvikt med drevspatel. 3. Glasullsdrev klämd mot väggens plastfolie på rumssidan, utförande enligt Paroc Provmonterades ej! 4. Glasullsdrev, bottningslist och fogmassa, utförande enligt Byggtema Montagebeskrivning: Glasullen drevas med drevspatel på samma sätt som för utförandealternativ 1 och 2. Sedan drevas bottningslisten från rumsidan och därefter läggs fogmassan (Silpruf) på bottningslisten. Se Figur 7. Montagesekvens I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster 1. Dreva glasullsremsan runt hela karmen. Lämna utrymme för en luftspalt på utsidan. 2. Tryck in bottningslisten (välj rätt storlek) till ett för fogmassan, lämpligt djup. Djupet beror av fogbredden. 3. Applicera fogmassan. Fogytorna skall vara rena från damm och smuts. 4. Efterstryk fogen med en våt fogpinne så att en slät och kontinuerlig fog erhålls. 5. Låt fogmassan härda i ca 2 dygn. 9 (17)

10 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Figur 7. Drevning med glasull och fogtätning med bottningslist och fogmassa, utförande enligt Byggtema. 5. FX träfiberlist och FX fogtät, utförande enligt FibreX Montagebeskrivning: Montera FX fogtätning runt karmen, diffusionstät list invändigt, diffusionsöppen list utvändigt. Spraya med vatten på träfibern så att den expanderar och fyller utrymmet. Se Figur 8. Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster: 1. Klipp till listerna i rätt längd så att hörnen fylls ut. 2. Montera FX fogtätning runt karmen genom att trycka in listerna med fingrarna. Den diffusionstäta invändigt och den diffusionsöppna utvändigt, se Figur Spraya vatten på träfibern så att den sväller. Gå över fogarna 3-4 ggr så att fibern sväller jämt. (a) FX fogtätning, diffusionstät invändigt, diffusionsöppen utvändigt. (b) FX fogtätning diffusionstät invändigt. (c) Ovan: diffusionsöppen list. Under: diffusionstät list. (d) Montageförlopp Figur 8. Drevning och tätning med FX-system 10 (17)

11 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Resultat Montagetider Alla montage utfördes från insidan, utsidan drevades genom det öppna fönstret. Tabell 3. Resultat från drevning och tätning. Drevnings- och tätningssystem Utförandealternativ Leverantör Montagetid (minuter) Montagekostnad (kr) a 1. Glasullsdrev i träregel- och Paroc 6 53 betongvägg 2. Glasullsdrev och fogtät Paroc 6 82 (plastklädd glasullsdrev) i träregelvägg 3. Glasullsdrev klämd mot Paroc Utfördes ej väggens plastfolie 4. Glasullsdrev, bottningslist och Byggtema fogmassa i träregelvägg 5. FX träfiberlist och EPDM/ FibreX träfiberlist i träregel- och betongvägg a Montagekostnad (arbetskostnad + materialkostnad), beräknat med en timlön på 360 kr/tim och produkternas försäljningspris till byggare. Lufttäthet Lufttäthetsprovningen redovisas i rapport Lufttäthetsprovning av fönsterfog, Nr A2203/ Resultaten sammanfattas i Tabell 4 och illustreras i Figur 9. Luftläckaget jämförs med klass 3 och 4 i SS-EN Fönster, dörrar Lufttäthet Klassificering. Tabell 4. Resultat från lufttäthetsprovning av drevningsalternativen. Resultatet avser både över- och undertryck utsida vägg. Drevningsealternativ Klass Kommentar Klass Kommentar 3 4 Glasullsdrev Efterjustering 3 mm Nej Just ovanför gränsen Nej Nej Glasullsdrev och fogtät (plastklädd glasullsdrev) Efterjustering 3 mm Nej Just ovanför gränsen Glasullsdrev med klämd plastfolie Efterjustering 3 mm Luftläckaget koncentreras till hörnen Glasullsdrev, bottningslist & fogmassa Efterjustering 3 mm Lägst luftläckage Lägst luftläckage FX träfiberlist Efterjustering 3 mm Nej God marginal Just ovanför gränsen FX träfiberlist & EPDM-klädd träfiberlist Efterjustering 3 mm Lägst luftläckage God marginal Luftläckaget enligt SS-EN är indelat i fyra klasser, där klass 4 har de högsta kraven. 11 (17)

12 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Luftläckage (m3/h x m) Luftläckage per foglängd, undertryck utsida vägg Efter montage Krav SS-EN 12207, klass 3 Krav SS-EN 12207, klass 4 Fog 1, glasull Fog 2, glasull plastinklädd Fog 3, glasull med klämd folie Fog 4, träfiberlist Fog 5, träfiberlist + träfiberlist med EPDM Fog 6, glasull + bottn.list + silikonfogmassa klass 3 glasullsdrev glasullsdrev + klämd plastfolie klass 4 glasullsdrev, plastinklädd träfiberlist träfiberlist + träfiberlist med utvändig EPDM gasullsdrev + bottningslist silikonfogmassa 600 Tryck (Pa) Luftläckage (m3/h x m) (a) Luftläckage per foglängd, undertryck utsida vägg Efter justering i sidled 3 mm Krav SS-EN 12207, klass 3 Krav SS-EN 12207, klass 4 Fog 1, glasull Fog 2, glasull plastinklädd Fog 3, glasull med klämd folie Fog 4, träfiberlist Fog 5, träfiberlist + träfiberlist med EPDM Fog 6, glasull + bottn.list + silikonfogmassa klass 3 glasullsdrev 3 glasullsdrev + klämd plastfolie 2 träfiberlist klass 4 glasullsdrev, plastinklädd 1 träfiberlist + träfiberlist med utvändig EPDM 0 gasullsdrev + bottningslist silikonfogmassa 600 Tryck (Pa) (b) Figur 9. Resultat av lufttäthetsprovning för fallet undertryck utsida vägg (invändigt övertryck): (a) direkt efter montage, (b) efter justering 3 mm i sidled. Från rapport Lufttäthetsprovning av fönsterfog, Nr A2203/ (17)

13 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Utrustning Vid försöken användes följande utrustning, se Figur (a) Utrustning för utförandealternativ 4; glasullsdrev, bottningslist och fogmassa: fogspruta (1) glasull (2), drevspatel (3), kniv (4), fogpinne (5), behållare för fogpinnar(6). 2 (b) Utrustning för utförandealternativ 5; drevning och fogtätning med FX träfiberlist och FX fogtät: vattenflaska (1), sax (2). Figur 10. Utrusning som användes vid drevningsförsök Kommentarer till försöken Utförandealternativ 1 Montaget i betongväggen tog 7 minuter (6 min i träregelväggen). Den ökade tiden beror på betongväggens högre friktion, glasullsemsan gick trögare. Med fogtät gled remsan in på plats lättare eftersom den har en glatt yta. Vid drevning med glasull skall inte isoleringen gå ända ut mot utsida fönsterkarm, utan det ska lämnas plats för luftspalt på ca 10 mm mot utsidan, se även artikel Fönstermontage; infästning, drevning och tätning. Detta alternativ är ett vanligt förekommande drevningsalternativ för fönster men har ingen diffusionstätning, vilket rekommenderas. Utförandealternativ 2 Utförandealternativ 4 Utförandealternativ 5 Det förekommer att man använder vinkelhake istället för drevspatel vid drevning. Sannolikheten är då stor för att plasten runt glasfiberremsan perforeras, speciellt om det är en trång spalt som gör att det går trögt att trycka in isoleringen. Om plasten perforeras äventyras diffusionstätningen. Vid demontering upptäcktes hål i plasten, området kring hörnen verkar vara ett riskområde. Fogmassan härdar 1 mm per timme. Man får beräkna att en fog behöver ca 48 timmar för att härda. För att ge ett bra stöd för fogmassan skall bottningslisten ligga jämt intryckt runtom hela karmen. Bottningslisten skall vara intryckt i förhållande till spaltbredden i detta fall minst 4 mm, se även artikel Fönstermontage; infästning, drevning och tätning. Listen sväller omgående vid kontakt med vatten. Det tar dock en stund för fibrerna att vätas. Vid försöken vättes listen 3 gånger med vattensprutan. I framtiden kommer antagligen en vattenmängd att rekommenderas beroende på typ av list. Man kan använda varmt vatten vintertid för att undvika att vattnet i sprutan fryser. Man kan även tillsätta sprit eller micoborlösning (mögel och brandskydd) för att hindra vattnet från att frysa. Försök visar att listen sväller bra i minusgrader om listen är varm och temperat vatten används. Om listen har legat ute i minusgrader reduceras svällningsgraden. 13 (17)

14 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Viktigt att sätta in den EPDM-klädda listen från rätt håll så att inte gummit veckas och släpper, och på så sätt försämrar den fogtätande funktionen. Bedömning Bedömning utfördes på samma sätt som det beskrivits i föregående kapitel. Utförandealternativ Tabell 5. Resultat från bedömningen Demonterbarhet (poäng) Personsäkerhet (poäng) Funktion och flexibilitet (poäng) 1. Glasullsdrev i träregel- och b betongvägg 2. Glasullsdrev och fogtät (plastad glasullsdrev) i träregelvägg 3. Glasullsdrev klämd mot Montageprovades ej. väggens plastfolie 4. Glasullsdrev, bottningslist och fogmassa i träregelvägg 5. FX träfiberlist och EPDMklädd träfiberlist i träregel- och betongvägg b betyget dras ned på grund av låg lufttäthet - Glasullsdrevet levereras på rulle. Montörerna tycker det kan vara besvärligt att hantera hela rullen med isolering (den snurras runt kroppen och rullar iväg). - FX-listerna är enkla att hantera och klippa i exakta längder. Är enkelt att trycka in listen i spalten med fingrarna. Kommentarer Montagevänlighet Demontagevänlighet Personsäkerhet: Funktion och flexibilitet: Att ta bort isoleringen går fort på alla alternativen och skadar inte fönstret. Utförandealternativ 4 - Vid demontering av fogmassa måste man skära loss tätningen då den har stelnat. Detta lämnar rester av fogmassa kvar på fönsterkarmen. Det finns risk att man skadar fönstret då man skär bort fogmassan. I bedömningen har inte arbetsmiljön värderats. Utförandealternativ 1och 4 - Glasullsdrevet irriterar lätt bar hud. Den dammar även och dammet inandas. Utförandealternativ 2 - Fogtät är betydligt trevligare att hantera i jämförelse med glasullsremsa eftersom den inte dammar och inte kliar. Utförandealternativ 5 - FX-listerna luddar och dammar något. Montage av fasta fönster och vridfönster är alltid svårare att montera än sidhängda och kräver som regel åtgång från både in- och utsida. Utförandealternativ 1 - Kan lätt anpassas till alla typer av spalter och fönstertyper, spelar ingen roll från vilket håll montaget sker. Till smala spalter kan man klyva glasullen. - Metoden får låga poäng eftersom den har låg lufttäthet (och följaktligen låg fukttäthet och ljudreduktion). Utförandealternativ 2 - Lätt att anpassa till olika spaltvidder och fönstertyper. - Metoden har sämre lufttäthet efter efterjustering och får därför poängavdrag. - Det finns uppenbar risk att hål uppstår i plasten vid monteringen. 14 (17)

15 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Utförandealternativ 4 - Montage från insidan förutsätts vid montage av fogmassan. - Efterjusteringen medförde inte att luftläckaget ökade. - Med en korrekt utförd fog får man en lufttät fog och klarar ljudtätningskrav. Genom att välja olika typer av fogmassor kan man klarar olika typer av krav, t ex brandkrav. - Fogmassan som används måste vara elastisk för att ta upp rörelser i fogen. Rörelseupptagningen i fogen är ±50% med Silpruf, men varierar beroende på fogmassa. Utförandealternativ 5 - Genom att träfiberlisten sväller vid vattenbegjutning anpassar den sig till olika spaltvidder. Fibermaterialet tar upp och avger fukt. - Metoden är ny och produktsortimentet inte klart. - Om karmhylsa och skruv är monterad nära insidan av fönstret ryms inte den EPDM-klädda listen på insidan. Skall listen monteras från utsidan av fönstret skall den smalare (gummiklädda) gaveln skjutas in först annars finns det risk att EPDMlisten veckas och lufttätheten försämras. Om man använder FX-blecket sitter infästningen mitt på karmen och listerna ryms på vardera sidan. Se även andra artiklar/rapporter i projektet Följande artiklar beskriver andra aspekter av fönsterinstallation: Lufttäthetsprovning av fönsterfog, Rapport Nr A2203/ , Trätek Regntäthetsprovning av yttre anslutningar för fönster, Rapport Nr A2204 / , Trätek. Montagestudie av yttre anslutningar till fönster: tunnplåt, aluminium och trä. Fönstermontage: infästning, drevning och tätning. Standarder för fönster. 15 (17)

16 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 BILAGA 1 METODBESKRIVNING MEKANISK INFÄSTNING MED FÖRMONTERAD KARMHYLSA, SYSTEM BYGGTEMA / KARTRO-ADJUFIX 3. Kolla att fönstret är placerat rätt i djupled och i sidled, justera vid behov. 1. Lyft karmen i fönsterhålet. Placera den i rätt läge i djupled och i sidled. Skruva ut karmhylsorna på karmens sidor så att de ligger an mot väggen för att grovt fixera karmen. 2. Skruva ut karmhylsorna i karmsidstyckena mot väggen. 4. Horisontera karmen med de två karmhylsorna i bottenstycket och en spärrnyckel. Låt ett vattenpass ligga på karmbottenstycket under justeringen. 5. Sätt karmskruvarna i hylsorna och skruva fast dessa i väggen med en skruvdragare. 6. Kolla sidstyckenas läge med vattenpass. Justera vid behov genom att skruva karmhylsorna in/ut. 7. Kolla karmens diagonalmått, efterjustera vid behov. 8. Skruva ut karmhylsorna på karmens över- respektive bottenstycke. Sätt i karmskruvarna och skruva fast dessa i väggen med skruvdragare. 9. Lyft in fönsterbågen, lås bärgångjärnen. Kolla manövrerbarheten. Stäng. Klart! 16 (17)

17 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 BILAGA 2 METODBESKRIVNING MEKANISK INFÄSTNING MED FÖRMONTERAT FÄSTBLECK, FX-SYSTEM 1. Mät in hålen för förankringsskruvarna med hålmall. Kolla att fönstret blir placerat rätt i djupled. 2. Borra hål för skruvaran i väggen på båda väggsidorna. 3. Lyft in karmen och häng fästblecken på förankringsskruvbarna. Horisontera med hjälp av vattenpass och dra sedan åt förankringsskruvarna. 4. Justera karmens läge i lod med justeringsskruvarna. Kolla horisontalläget med vattenpasset. 5. Kolla karmens diagonalmått, efterjustera vid behov. 6. Skruva fast karmskruven i karmöver- och karmbottenstycket (FX systetemet saknar fortfarande fästbleck för fixering av karmens horisontalstycken). 7. Lyft in bågen, lås bärgångjärnen. Kolla manövrerbarheten. Stäng. Klart! 17 (17)

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll fönster och ytterdörrar Fönster och ytterdörrar Projektering, montage, skötsel och underhåll INNEHÅLL. Inledning. Projektering ELITFONSTER Fönsterkonstruktioner Glasalternativ, U-värden SFDK 5 Ytbehandling,

Läs mer

FÖNSTERMONTAGE. Kontaktpersoner: Sören Johansson, Byggtema; Mats Svensson, Nordisk Kartro; Per-Anders Daerga, Trätek

FÖNSTERMONTAGE. Kontaktpersoner: Sören Johansson, Byggtema; Mats Svensson, Nordisk Kartro; Per-Anders Daerga, Trätek FÖNSTERMONTGE INFÄSTNING, DREVNING OCH TÄTNING Kontaktpersoner: Sören Johansson, Byggtema; Mats Svensson, Nordisk Kartro; Pernders Daerga, Trätek Sammanfattning: rtikeln behandlar fönsterfogen, dvs gränssnittet

Läs mer

www.trarydfonster.se Monteringsanvisningar Montera och underhåll dina fönster och fönsterdörrar

www.trarydfonster.se Monteringsanvisningar Montera och underhåll dina fönster och fönsterdörrar www.trarydfonster.se Monteringsanvisningar Montera och underhåll dina fönster och fönsterdörrar 2 Ger dig tid för annat Det är inte svårt att montera Traryd Fönsters produkter. I denna installationsguide

Läs mer

www.trarydfonster.se Monteringsanvisningar Montera och underhåll dina fönster och fönsterdörrar

www.trarydfonster.se Monteringsanvisningar Montera och underhåll dina fönster och fönsterdörrar www.trarydfonster.se Monteringsanvisningar Montera och underhåll dina fönster och fönsterdörrar 1 Ger dig tid för annat Det är inte svårt att montera Traryd Fönsters produkter. I denna installationsguide

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 Fasadmatris Referenser Fasadprinciper Brand - Fasadskiss Bländning Solnavägen SIDA 1 BILAGA 1 Fasadmatris Krav Dubbelskalsfasad

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus LUND UNIVERSITY, LUND, SWEDEN DEPT OF BUILDING TECHNOLOGY, BUILDING PHYSICS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR BYGGNADSTEKNIK, BYGGNADSFYSIK Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014

Montering av Lustväxthus. 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014 Montering av Lustväxthus 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset.

Läs mer

En dörr och ett fönster står öppet för er

En dörr och ett fönster står öppet för er En dörr och ett fönster står öppet för er Välkommen in Dörrar och fönster med Grunden till Allmogesnickerier lades för mer än 30 år sedan och affärsidén var då som nu att ge våra kunder det där lilla extra

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 Byggfysik Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 316 317 Ljud Allmänt om ljud våglängd Ljudets väg Ljud eller oljud, beroende på åhöraren, är tryckfortplantningar, förtätningar/förtunningar, i

Läs mer

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation MultiPex rörsystem Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation Systembeskrivning Roth MultiPex rörsystem MultiPex är rörsystemet som är anpassat till, Branschregler Säker Vatteninstallation*.

Läs mer

Bågskyttens materiel. Tillverka Vårda

Bågskyttens materiel. Tillverka Vårda Bågskyttens materiel Tillverka Vårda Trimma Materielteknisk utveckling SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 1 INNEHÅLL LÅNA KÖPA TRIMNING Låna klubb materiel - nybörjare 3 Trimning av tävlingsutrustning 20 Inköp

Läs mer

Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling

Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling TIR-konvention, bilaga 2, artikel 1 [3121] Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling Bilaga 2 Artikel 1 Grundprinciper

Läs mer

ATT FACETTSLIPA EN STEN

ATT FACETTSLIPA EN STEN En steg för steg guide i konsten att facettslipa stenar. INLEDNING ATT FACETTSLIPA EN STEN Av Torbjörn Lorin. Foto: Torbjörn Lorin och Magnus Carlsson I denna artikel beskrivs hur man facettslipar en sten.

Läs mer

Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land

Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land 1 2 Innehållsförteckning casabona, det smarta och moderna integrerade stom- och isoleringssystemet...4 UPPfinningen - casabonasystemets

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning PROJEKTRAPPORT En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning I Förord Rapporten du nu håller i din hand är produkten av drygt två månaders hårt arbete under kursen Projektkurs

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer