MONTAGESTUDIE AV FÖNSTER MEKANISK INFÄSTNING, DREVNING OCH TÄTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTAGESTUDIE AV FÖNSTER MEKANISK INFÄSTNING, DREVNING OCH TÄTNING"

Transkript

1 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 MONTAGESTUDIE AV FÖNSTER MEKANISK INFÄSTNING, DREVNING OCH TÄTNING Kontaktpersoner: Per-Anders Daerga, Karin Sandberg; Trätek. Sammanfattning: Artikeln presenterar resultatet från provmontage av mekanisk infästning respektive drevning och tätning av fönster i vägg. Två olika infästningssystem och sex olika system för drevning och tätning har provats. Tidsstudier har utförts, montagekostnader beräknats och användarfunktioner bedömts. Nyckelord: Fönstermontage, mekanisk infästning, fogdrevning, fogtätning, montagetider. Allmänna förutsättningar Provmontaget har utförts i inomhusklimat i Träteks testlaboratorium i Skellefteå, under mycket gynnsamma yttre betingelser. Montaget omfattar dels mekanisk infästning, dels drevning och tätning. Montagestudien ingår i Träteks projekt Installationssystem för träfönster. De allmänna förutsättningarna för provmontagen är följande: Vägg och fönsterhål: Två träregelväggar och en betongvägg användes enligt Figur 1. Väggarna var väggblock med dimension bxh = 1980x2200 mm. Fönsterhålets dimension 1200x1200 mm. Fönster: Ett träfönster och två alu-beklädda träfönster, sidhängda och inåtgående. Fabrikat SSC Snidex. Storlek 1176x1176 mm. Fönstrets placering i vägg: Karmens ytterkant placerades 120 mm innanför fasadens ytterkant. Montage: Allt montage utfördes från fönstrens rumssida. Montörer: Montaget utfördes av två erfarna snickare som arbetar med fönsterbyten. Material utifrån och in: mm träpanel 38 mm spikläkt 9 mm utvändig gips 145 mm träreglar + mineralull 0,2 mm fukt och ångspärr 45 mm träreglar + mineralull 13 mm invändig gips Material utifrån och in: 60 mm fasadtegel 30 mm luftspalt 9 mm utvändig gips 145 mm träreglar + mineralull 0,2 mm fukt och ångspärr 45 mm träreglar + mineralull 13 mm invändig gips Material utifrån och in: 70 mm ytbehandlad betong 150 mm mineralull 110 mm bärande betong 1 (17)

2 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 (a) (b) (c) Figur 1. Väggtyper som ingick i montageprovningarna: (a) Träregelvägg med träfasad, (b) Träregelvägg med tegelfasad, (c) betongvägg. Mekanisk infästning Mål Att bestämma montagetid och montagekostnad för olika utförandealternativ av mekanisk infästning av träfönster i vägg. Förutsättningar Fönsterhålet var ej speciellt förberett för montaget. Fönsterkarmen monterades utan kilning. Montagetiden mättes från det att fönstret lyftes från golvet till att det var färdigmonterat och bågen stängd och montören sa klar. Vid montaget var karmhylsor respektive fästbleck förmonterade på karmen. Totalt användes 6 infästningsdon (4 på sidorna, 1 uppe och 1 nere) enligt anvisningar i HusAma. Provade infästningssystem Två system provades: Förmonterad karmhylsa, system från Byggtema (TEMA karminfästning) respektive Nordisk Kartro (Kartro-Adjufix). Dessa system är snarlika och har i försöken behandlats som likvärdiga. Förmonterade fästbleck, system från FibreX (FX infästning). Är en nyutvecklad metod. Förmonterad karmhylsa, TEMA karminfästning / Kartro-Adjufix Montagebeskrivning: Fönsterkarmen har förmonterade karmhylsor med vilka karmen fixeras i rätt läge relativt fönsterhålet. Två karmhylsor brukar även monteras på karmbottenstycket för att nivåreglera och horisontera karmen. När karmen är positionerad i sitt läge, borras karmskruven fast i väggen genom hylsan. Med karmhylsan kan karmen efterjusteras om behov finns. TEMA karminfästning / Kartro-Adjufix systemen illustreras i Figur 2. Fästdonsplacering: Karmhylsorna placerades enligt SS Fönster Placering av fästhål. För karmdimension 1200x1200 mm innebär det två karmhylsor på vardera karmsidstyckena och en på mitten av vardera karmöverstycke och karmbottenstycke, det vill säga totalt 6 karmhylsor. Därtill användes 2 karmhylsor på karmbottenstycket för att nivåreglera och horisontera karmen i fönsterhålet istället för justeringsklossar. Karmhylsorna på sidstyckena placerades 150 mm från karmhörnens insida och 50 mm in från rumssidan. Fästdonens placering illustreras i Figur 2. Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster: 1. Lyft in karmen i fönsterhålet, positionera den i djupled, skruva ut karmhylsorna mot väggen så att karmen står av sig själv. 2. Nivåreglera och horisontera karmen i läge med karmhylsorna på bottenstycket med hjälp av vattenpass. 3. Positionera karmen i lod med vattenpass, kolla läget i djupled, dra åt karmhylsorna i sidorna. 2 (17)

3 Projekt Installationssystem för träfönster nuari Borra fast karmskruvarna på sidstyckena i väggen med skruvdragare (för betongvägg måste hålen förborras). 5. Mät med diagonalmåttet mellan karmens innerhörn och efterjustera karmhylsorna vid behov. Fäst därefter även förankringsskruvarna på karmbotten- och karmöverstyvet. 6. Lyft in fönsterbågen, lås mot bärgångjärnen, kolla manövrerbarheten efterjustera vid behov, stäng bågen, klart! Montagesekvensen illustreras med foton i Bilaga 1 och 2. Väggblock yttermått 2200x1980 mm, fönsterhål 1200x1200 mm 150 mm fönsterkarm, yttermått 1176x1176 mm spaltvidd 12 mm karmhylsor för nivåreglering och horisontering av karmen karmskruvar för infästning (a) De förmonterade karmhylsornas placering på fönsterkarmen. (b) Montage i träregelvägg: Byggtema, karmhylsa 40 mm, förankringsskruv 7x55. (c) Montage i betongvägg: Kartro-Adjufix, karmhylsa 38 mm, betongplugg med skruv 8x60. Figur 2. Infästningssystem för fönster med förmonterad karmhylsa: (a) fästdonsplacering, (b) system Byggtema, (c) system Kartro-Adjufix; i träregelväggarna användes Byggtema och i betongväggen användes Kartro-Adjufix. Förmonterade fästbleck (FX-systemet), FibreX Montagebeskrivning: FX-systemet bygger på att fönsterkarmen hänger i fönsterhålet. På karmens väggsidor förmonteras fästbleck, och i fönsterhålet skruvas på motsvarande position förankringsskruvar, ett för varje bleck. Varje fästbleck har en slitsad öppning med en försänkning längst in, i vilken förankringsskruven glider in och låses till fästblecket när karmen hängs på plats. Karmens tyngd vilar enbart på fästblecken. Karmen kan lägesjusteras i sidled och vertikalled men ej i djupled. Normalt används två fästbleck på varje karmsida, men fler kan anbringas om fönsterstorleken förutsätter det. FX-systemet illustreras i Figur 3. Fästdonsplacering: Fästblecken placerades likaså enligt SS Fönster Placering av fästhål. Två fästbleck monterades på vardera karmsidsstyckena med motsvarande lägesplacering som 3 (17)

4 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 karmhylsorna. FX-systemet har hittills inga fästbleck för karmens över-/understycke varför karmhylsor användes på samma sätt som för TEMA karminfästning / Kartro-Adjufix systemen. Fästdonens placering illustreras i Figur 3. Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster: 1. Mät in förankringsskruvarnas läge med en hjälp av en hålmall, skruva fast dessa i väggen. 2. Lyft in karmen i fönsterhålet, häng fästblecken på förankringsskruvarna börja med översta paret. 3. Horisontera karmen förskjut fästblecken vertikalt relativt förankringsskruvarna. 4. Mät diagonalmåttet mellan karmens innerhörn, efterjustera vid behov fästblecken individuellt med justeringsskruven. 5. Lyft in fönsterbågen, lås bärgångjärnen, kolla manövrerbarheten efterjustera vid behov, stäng bågen, klart! Montagesekvensen illustreras med foton i Bilaga 2. Väggblock yttermått 2200x1980 mm, fönsterhål 1200x1200 mm 150 mm fönsterkarm, yttermått 1176x1176 mm fästbleck spaltvidd 12 mm karmskruv för infästning (a) De förmonterade fästbleckens placering på fönsterkarmen. (b) FX fästbleck monterad på karm. (c) Till vänster: FX fästbleck med skruvar (uppifrån och ner): förankringsskruv i vägg?x??, justeringsskruv för positionering i sidled och hörnens diagonalmått?x??, förankringsskruvar (2 st) i karm?x??. Till höger: karmhylsa och karmskruv, Kartro-Adjufix. Figur 3. FX-infästningssystem med förmonterat fästbleck: (a) fästdonsplacering, (b) detalj fästbleck. 4 (17)

5 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Resultat Montagetider Montagetid och montagekostnad redovisas i Tabell 1. Montagetiderna är avrundade uppåt till hela minuter. Tabell 1. Resultat från mekanisk infästning. Montagesystem Leverantör Träregelvägg Betongvägg Montagetid (minuter) Montagekostnad (kr) a Montagetid (minuter) Montagekostnad (kr) a 1. Byggtema Byggtema 7 94,0 2. Kartro Nordisk Kartro Adjufix 3. FX FibreX 6 70,0 a Montagekostnad (arbetskostnad + materialkostnad), beräknat med en timlön på 360 kr/tim och produkternas försäljningspris till byggare. I tiden ingår inte tid för fastskruvning av fönsterhandtag i fönstret. Tid för att borra hål i betongvägg med en slagborrmaskin tog 15 s per hål. Utrustning Vid försöken användes följande utrustning, se Figur a) Montage med karmhylsa och förankringsskruv i träregelvägg: vattenpass (1), diagonalmått (2), hammare (3), tumstock (4), inskruvningsbits (5), justernyckel (6), skruvdragare (7). b) Montage med FX fästbleck i träregelvägg: vattenpass (1), mall (2), diagonalmätare (3), tumstock (4), plastkil (5), syl (6), blocknyckel (7), hammare(8), skruvdragare (9). Figur 4. Utrusning som användes vid fönstermontaget. Kommentarer till försöken Ett bra vattenpass i rätt längd är viktigt för ett bra utförande. Vid testmontaget innan provet började utfördes montage med montörens vattenpass och ingen kontroll av diagonalen gjordes under montaget. Vid kontroll efteråt visade det sig att hörnet inte var 90 utan det skilde 2-3 mm mellan diagonalmåtten. Montageprovningarna utfördes med Träteks vattenpass och ingen justering behövdes vid kontroll av diagonalmåttet. Kontroll med diagonalmåttet utförs inte regelmässigt trots att det är ett snabbt och effektivt sätt att kontrollera kvaliteten på utförandet. Att kontrollera diagonalmåttet tog mellan 10 och 50 s. Ett annat sätt att kontrollera utförandet är att göra en visuell bedömning av spalten mellan båge och karm från utsidan. Vid montaget var det två montörer eftersom det är vanligt att man hjälps åt med vissa moment som att lyfta in fönstret. Vi beräkning av montagekostnaden har detta bedömts motsvara 1,5 mantid. 5 (17)

6 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Bedömning Till montageprovningen har en bedömning av följande parametrar utförts: Demonterbarhet för återanvändning av fönster: beaktar om eventuella skador och utseendemässiga defekter kan uppstå på fönstret vid demontering. Personsäkerhet: beaktar risken för personskador under montaget. Funktion och flexibilitet: hur anpassningsbar produkten är och samtidigt hur den uppfyller sin funktion med avseende på: - variationer i spaltvidd mellan karm och vägg; skall klara en variation mellan 7 och 20 mm. - olika fönstertyper, det vill säga fasta-, sidhängda- och vridfönster och varierande storlekar. - efterjusterbarhet efter montaget. - om montaget kan utföras från både in och utsida av fönstret. Estetisk bedömning: en visuell och subjektiv värdering av utseende och fräschör efter montaget. Bedömningarna har gjorts av montörerna. Varje utförandalternativ bedöms i en skala 1-3 enligt följande: Demonterbarhet: 3p 2p 1p metoden tillför ingen skada på fönstret. metoden orsakade ingen skada men (personlig bedömning) det är lätt att skada fönstret om vana saknas eller i stressade situationer. metoden tillför en eller ett flertal skador. Personsäkerhet: 3p 2p 1p Metoden tillför ingen personskada. Lätt att skada sig om vana saknas eller i stressade situationer. Metoden tillförde minst en personskada under montaget. Funktion och flexibilitet: 3p 2p 1p Kan med lätthet anpassas till olika spaltbredder och fönstertyper, efterjusteras och kan monteras både från ut- och insida av fönstret i tillämpliga fall. Får ta 2-3 minuter extra med uppfylld funktion. Kan anpassas men tar mer än 3 min eller med försämrad funktion. Kan inte anpassas, eller kan anpassas men det tar mer än 10 minuter. Funktionen äventyras. Estetik: 3p 2p 1p Smälter in vackert. Tar mycket av synintrycket. Dominerar synintrycket. Tabell 2. Resultat från bedömningen Utförandealternativ Demonterbarhet (poäng) Personsäkerhet (poäng) Funktion och flexibilitet (poäng) Estetik (poäng) 1. Karmhylsa och förankringsskruv FX upphängningsbleck (17)

7 Kommentarer till bedömningen Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Montörerna tycker att båda system är montagevänliga. Det krävs många verktyg för att utföra den mekaniska infästningen. Det vore bra om man kunde använda samma verktyg till flera moment. Ett exempel är att det är olika nycklar till inskruvning av karmhylsa och vid justering. Montagevänlighet: Demontagevänlighet: Personsäkerhet: Båda metoderna går mycket bra att demontera utan att skada fönstret. Om fönstret skall återanvändas lämnas antagligen hylsor och FX-bleck kvar på karmen. Ingen skada skedde under montaget men provningarna skedde under kontrollerade förhållanden utan stress och i tempererad lokal med all tänkbar utrustning tillgänglig. Montörerna bedömde båda metoderna som säkra med mycket liten risk att göra illa sig. Det hör till att få mindre blessyrer men det räknas inte som skador. När man väl har fått fast första förankringsskruven i karmhylsan står fönstret stadigt och fönstret kan inte trilla ut och skada någon som passerar. För upphängningsblecket sitter fönstret stadigt så fort det är inhängt på förankringsskruven och kan varken tippa in eller ut. Funktion och flexibilitet: Montage av fasta fönster och vridfönster är alltid svårare att montera än sidhängda och kräver som regel åtgång från både in- och utsida. Utförandealternativ 1 - För att karmhylsan skall få full poäng för anpassning till olika spaltbredder ska det finnas förlängningsplugg eller en skarvhylsa i sortimentet. Att det är olika nycklar för inskruvning av hylsa och justering är ett minus. Dessutom är det olika verktyg till olika typer av karmhylsor. - Det går att göra montage både från in och utsidan med karmhylsor förutom för fasta fönster och vissa vridfönster då man inte kommer åt karmhylsorna från utsidan och detta ger ett minus. - Går enkelt att justera horisontellt men svårt att justera vertikalt. Finns karmhylsor i karmöver- och karmbottenstycke blir justeringen mer tidsödande, eventuellt kan krävas att nya hål måste borras. Utförandealternativ 2 - Betyget sänks för FX-blecket eftersom det inte finns ett bleck för fastsättning av karmens horisontalstycken, uppe och nere. Även om blecket är under utveckling är det svårt att dra slutsatser om dess flexibilitet utan att ha provat det. Ska man som vid provningen använda karmhylsor så får man dubbel uppsättning av verktyg att bära på.. Om inte en bra lösning för över-/underbleck kan erhållas får man begränsa fönsterbredden. - Att mäta in var hålen skall sitta med hjälp av mallen fungerade bra, men frågan är om det går lika lätt om fönsterhålet inte har vinkelräta hörn, hur blir justeringen i vertikalled i ett sådant fall? - Ingen borrning efter inhängningen av fönstret sågs som en fördel och inga täcklock att bära på och sätta fast efter montaget. - En blocknyckel med lång skaft behövs vid montaget. Estetik: Utförandealternativ 1 - På många fönster ser man inte täcklocken över karmhylsorna eftersom de sitter dolda av bågen. Men för fasta fönster och vissa vridfönster är karmhylsorna placerade så att täcklocken över hålen syns. - Felaktig inskruvning av hylsor kan ge urslag runt hålet som ibland inte täcks av täcklocken. Utförandealternativ 2 - Metodens fördel är att infästningen inte syns. 7 (17)

8 Drevning och tätning Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Mål Att bestämma montagetid och montagekostnad för olika utförandealternativ av drevning och tätning av träfönster i vägg. Förutsättningar Fönstret är monterat i vägghålet med 6 karmskruvar; två på varje sida, en i karmöverstycket och en i karmbottenstycket enligt föregående provning. Tiden mättes från det att drevningen började tills att tätningen var slutförd och montören stängde fönstret och sa klar. Spaltbredden vid försöken var 12 mm runt om fönstret utom för betongväggen som hade en spalt upptill på 15 mm och nertill på 9 mm. Provade system för drevning och tätning Följande fyra utförandealternativ provmonterades: 1. Glasullsdrev i hela spalten, utförande enligt Paroc 2. Glasullsdrev mot utsidan och fogtät (plastklädd glasullsdrev) mot insidan, utförande enligt Paroc. 3. Glasullsdrev klämd mot väggens plastfolie på rumssidan, utförande enligt Paroc. (Inget montageprov utfördes på detta alternativ men det har testas med avseende på lufttäthet.) 4. Glasullsdrev mot utsidan, en bottningslist och en diffusionstät fogmassa mot insidan, utförande enligt Byggtema. 5. En träfiberlist med kärna av EPDM mot utsidan och en diffusionstät EPDM-list med kärna av träfiber mot insidan, utförande enligt FibreX. Är en nyutvecklad metod. 1. Glasullsdrev, utförande enligt Paroc Montagebeskrivning: Glasullen drevas med en drevspatel in i spalten mellan fönster och vägg, se Figur 5. Figur 5. Drevning med glasull, utförande enligt Paroc. Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster: 1. Spalten drevas från rumsidan med glasull ett eller flera varv. Monteringen skall börja i överkant och remsan tryckas in dubbelvikt i spalten. Skarven överlappas ca 100 mm. 2. Spalten drevas från utsidan på samma sätt som från insidan. Avsluta med ett överlapp. 2. Glasullsdrev och fogtät, utförande enligt Paroc Montagebeskrivning: Glasullen drevas med en drevspatel in i spalten mellan fönster och vägg, se Figur 6. Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster: 1. Spalten drevas från rumsidan med fogtät ett eller flera varv. Monteringen skall börja i överkant och remsan tryckas in dubbelvikt i spalten. Skarven skall överlappas i början och slutet, se Figur 6. 8 (17)

9 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Ta bort lite isolering från remsans ände så att ca 200 mm plastfolie blir frilagd. Plastfolien viks sedan ca 100 mm och överlappar den andra remsan. 2. Spalten drevas från utsidan med glasull på samma sätt som från insidan. (a) (b) (c) Figur 6. Drevning med fogtät (plastklädd glasullsremsa), utförande enligt Paroc. (a) Fogtät placeras mot rumssidan och glasullsremsan mot utsidan, (b) Överlappning av skarv, (c) Foto av plastklädd glasullsremsa, ihopvikt med drevspatel. 3. Glasullsdrev klämd mot väggens plastfolie på rumssidan, utförande enligt Paroc Provmonterades ej! 4. Glasullsdrev, bottningslist och fogmassa, utförande enligt Byggtema Montagebeskrivning: Glasullen drevas med drevspatel på samma sätt som för utförandealternativ 1 och 2. Sedan drevas bottningslisten från rumsidan och därefter läggs fogmassan (Silpruf) på bottningslisten. Se Figur 7. Montagesekvens I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster 1. Dreva glasullsremsan runt hela karmen. Lämna utrymme för en luftspalt på utsidan. 2. Tryck in bottningslisten (välj rätt storlek) till ett för fogmassan, lämpligt djup. Djupet beror av fogbredden. 3. Applicera fogmassan. Fogytorna skall vara rena från damm och smuts. 4. Efterstryk fogen med en våt fogpinne så att en slät och kontinuerlig fog erhålls. 5. Låt fogmassan härda i ca 2 dygn. 9 (17)

10 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Figur 7. Drevning med glasull och fogtätning med bottningslist och fogmassa, utförande enligt Byggtema. 5. FX träfiberlist och FX fogtät, utförande enligt FibreX Montagebeskrivning: Montera FX fogtätning runt karmen, diffusionstät list invändigt, diffusionsöppen list utvändigt. Spraya med vatten på träfibern så att den expanderar och fyller utrymmet. Se Figur 8. Montagesekvens: I korthet är montagesekvensen för sidhängda, öppningsbara fönster: 1. Klipp till listerna i rätt längd så att hörnen fylls ut. 2. Montera FX fogtätning runt karmen genom att trycka in listerna med fingrarna. Den diffusionstäta invändigt och den diffusionsöppna utvändigt, se Figur Spraya vatten på träfibern så att den sväller. Gå över fogarna 3-4 ggr så att fibern sväller jämt. (a) FX fogtätning, diffusionstät invändigt, diffusionsöppen utvändigt. (b) FX fogtätning diffusionstät invändigt. (c) Ovan: diffusionsöppen list. Under: diffusionstät list. (d) Montageförlopp Figur 8. Drevning och tätning med FX-system 10 (17)

11 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Resultat Montagetider Alla montage utfördes från insidan, utsidan drevades genom det öppna fönstret. Tabell 3. Resultat från drevning och tätning. Drevnings- och tätningssystem Utförandealternativ Leverantör Montagetid (minuter) Montagekostnad (kr) a 1. Glasullsdrev i träregel- och Paroc 6 53 betongvägg 2. Glasullsdrev och fogtät Paroc 6 82 (plastklädd glasullsdrev) i träregelvägg 3. Glasullsdrev klämd mot Paroc Utfördes ej väggens plastfolie 4. Glasullsdrev, bottningslist och Byggtema fogmassa i träregelvägg 5. FX träfiberlist och EPDM/ FibreX träfiberlist i träregel- och betongvägg a Montagekostnad (arbetskostnad + materialkostnad), beräknat med en timlön på 360 kr/tim och produkternas försäljningspris till byggare. Lufttäthet Lufttäthetsprovningen redovisas i rapport Lufttäthetsprovning av fönsterfog, Nr A2203/ Resultaten sammanfattas i Tabell 4 och illustreras i Figur 9. Luftläckaget jämförs med klass 3 och 4 i SS-EN Fönster, dörrar Lufttäthet Klassificering. Tabell 4. Resultat från lufttäthetsprovning av drevningsalternativen. Resultatet avser både över- och undertryck utsida vägg. Drevningsealternativ Klass Kommentar Klass Kommentar 3 4 Glasullsdrev Efterjustering 3 mm Nej Just ovanför gränsen Nej Nej Glasullsdrev och fogtät (plastklädd glasullsdrev) Efterjustering 3 mm Nej Just ovanför gränsen Glasullsdrev med klämd plastfolie Efterjustering 3 mm Luftläckaget koncentreras till hörnen Glasullsdrev, bottningslist & fogmassa Efterjustering 3 mm Lägst luftläckage Lägst luftläckage FX träfiberlist Efterjustering 3 mm Nej God marginal Just ovanför gränsen FX träfiberlist & EPDM-klädd träfiberlist Efterjustering 3 mm Lägst luftläckage God marginal Luftläckaget enligt SS-EN är indelat i fyra klasser, där klass 4 har de högsta kraven. 11 (17)

12 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Luftläckage (m3/h x m) Luftläckage per foglängd, undertryck utsida vägg Efter montage Krav SS-EN 12207, klass 3 Krav SS-EN 12207, klass 4 Fog 1, glasull Fog 2, glasull plastinklädd Fog 3, glasull med klämd folie Fog 4, träfiberlist Fog 5, träfiberlist + träfiberlist med EPDM Fog 6, glasull + bottn.list + silikonfogmassa klass 3 glasullsdrev glasullsdrev + klämd plastfolie klass 4 glasullsdrev, plastinklädd träfiberlist träfiberlist + träfiberlist med utvändig EPDM gasullsdrev + bottningslist silikonfogmassa 600 Tryck (Pa) Luftläckage (m3/h x m) (a) Luftläckage per foglängd, undertryck utsida vägg Efter justering i sidled 3 mm Krav SS-EN 12207, klass 3 Krav SS-EN 12207, klass 4 Fog 1, glasull Fog 2, glasull plastinklädd Fog 3, glasull med klämd folie Fog 4, träfiberlist Fog 5, träfiberlist + träfiberlist med EPDM Fog 6, glasull + bottn.list + silikonfogmassa klass 3 glasullsdrev 3 glasullsdrev + klämd plastfolie 2 träfiberlist klass 4 glasullsdrev, plastinklädd 1 träfiberlist + träfiberlist med utvändig EPDM 0 gasullsdrev + bottningslist silikonfogmassa 600 Tryck (Pa) (b) Figur 9. Resultat av lufttäthetsprovning för fallet undertryck utsida vägg (invändigt övertryck): (a) direkt efter montage, (b) efter justering 3 mm i sidled. Från rapport Lufttäthetsprovning av fönsterfog, Nr A2203/ (17)

13 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Utrustning Vid försöken användes följande utrustning, se Figur (a) Utrustning för utförandealternativ 4; glasullsdrev, bottningslist och fogmassa: fogspruta (1) glasull (2), drevspatel (3), kniv (4), fogpinne (5), behållare för fogpinnar(6). 2 (b) Utrustning för utförandealternativ 5; drevning och fogtätning med FX träfiberlist och FX fogtät: vattenflaska (1), sax (2). Figur 10. Utrusning som användes vid drevningsförsök Kommentarer till försöken Utförandealternativ 1 Montaget i betongväggen tog 7 minuter (6 min i träregelväggen). Den ökade tiden beror på betongväggens högre friktion, glasullsemsan gick trögare. Med fogtät gled remsan in på plats lättare eftersom den har en glatt yta. Vid drevning med glasull skall inte isoleringen gå ända ut mot utsida fönsterkarm, utan det ska lämnas plats för luftspalt på ca 10 mm mot utsidan, se även artikel Fönstermontage; infästning, drevning och tätning. Detta alternativ är ett vanligt förekommande drevningsalternativ för fönster men har ingen diffusionstätning, vilket rekommenderas. Utförandealternativ 2 Utförandealternativ 4 Utförandealternativ 5 Det förekommer att man använder vinkelhake istället för drevspatel vid drevning. Sannolikheten är då stor för att plasten runt glasfiberremsan perforeras, speciellt om det är en trång spalt som gör att det går trögt att trycka in isoleringen. Om plasten perforeras äventyras diffusionstätningen. Vid demontering upptäcktes hål i plasten, området kring hörnen verkar vara ett riskområde. Fogmassan härdar 1 mm per timme. Man får beräkna att en fog behöver ca 48 timmar för att härda. För att ge ett bra stöd för fogmassan skall bottningslisten ligga jämt intryckt runtom hela karmen. Bottningslisten skall vara intryckt i förhållande till spaltbredden i detta fall minst 4 mm, se även artikel Fönstermontage; infästning, drevning och tätning. Listen sväller omgående vid kontakt med vatten. Det tar dock en stund för fibrerna att vätas. Vid försöken vättes listen 3 gånger med vattensprutan. I framtiden kommer antagligen en vattenmängd att rekommenderas beroende på typ av list. Man kan använda varmt vatten vintertid för att undvika att vattnet i sprutan fryser. Man kan även tillsätta sprit eller micoborlösning (mögel och brandskydd) för att hindra vattnet från att frysa. Försök visar att listen sväller bra i minusgrader om listen är varm och temperat vatten används. Om listen har legat ute i minusgrader reduceras svällningsgraden. 13 (17)

14 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Viktigt att sätta in den EPDM-klädda listen från rätt håll så att inte gummit veckas och släpper, och på så sätt försämrar den fogtätande funktionen. Bedömning Bedömning utfördes på samma sätt som det beskrivits i föregående kapitel. Utförandealternativ Tabell 5. Resultat från bedömningen Demonterbarhet (poäng) Personsäkerhet (poäng) Funktion och flexibilitet (poäng) 1. Glasullsdrev i träregel- och b betongvägg 2. Glasullsdrev och fogtät (plastad glasullsdrev) i träregelvägg 3. Glasullsdrev klämd mot Montageprovades ej. väggens plastfolie 4. Glasullsdrev, bottningslist och fogmassa i träregelvägg 5. FX träfiberlist och EPDMklädd träfiberlist i träregel- och betongvägg b betyget dras ned på grund av låg lufttäthet - Glasullsdrevet levereras på rulle. Montörerna tycker det kan vara besvärligt att hantera hela rullen med isolering (den snurras runt kroppen och rullar iväg). - FX-listerna är enkla att hantera och klippa i exakta längder. Är enkelt att trycka in listen i spalten med fingrarna. Kommentarer Montagevänlighet Demontagevänlighet Personsäkerhet: Funktion och flexibilitet: Att ta bort isoleringen går fort på alla alternativen och skadar inte fönstret. Utförandealternativ 4 - Vid demontering av fogmassa måste man skära loss tätningen då den har stelnat. Detta lämnar rester av fogmassa kvar på fönsterkarmen. Det finns risk att man skadar fönstret då man skär bort fogmassan. I bedömningen har inte arbetsmiljön värderats. Utförandealternativ 1och 4 - Glasullsdrevet irriterar lätt bar hud. Den dammar även och dammet inandas. Utförandealternativ 2 - Fogtät är betydligt trevligare att hantera i jämförelse med glasullsremsa eftersom den inte dammar och inte kliar. Utförandealternativ 5 - FX-listerna luddar och dammar något. Montage av fasta fönster och vridfönster är alltid svårare att montera än sidhängda och kräver som regel åtgång från både in- och utsida. Utförandealternativ 1 - Kan lätt anpassas till alla typer av spalter och fönstertyper, spelar ingen roll från vilket håll montaget sker. Till smala spalter kan man klyva glasullen. - Metoden får låga poäng eftersom den har låg lufttäthet (och följaktligen låg fukttäthet och ljudreduktion). Utförandealternativ 2 - Lätt att anpassa till olika spaltvidder och fönstertyper. - Metoden har sämre lufttäthet efter efterjustering och får därför poängavdrag. - Det finns uppenbar risk att hål uppstår i plasten vid monteringen. 14 (17)

15 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 Utförandealternativ 4 - Montage från insidan förutsätts vid montage av fogmassan. - Efterjusteringen medförde inte att luftläckaget ökade. - Med en korrekt utförd fog får man en lufttät fog och klarar ljudtätningskrav. Genom att välja olika typer av fogmassor kan man klarar olika typer av krav, t ex brandkrav. - Fogmassan som används måste vara elastisk för att ta upp rörelser i fogen. Rörelseupptagningen i fogen är ±50% med Silpruf, men varierar beroende på fogmassa. Utförandealternativ 5 - Genom att träfiberlisten sväller vid vattenbegjutning anpassar den sig till olika spaltvidder. Fibermaterialet tar upp och avger fukt. - Metoden är ny och produktsortimentet inte klart. - Om karmhylsa och skruv är monterad nära insidan av fönstret ryms inte den EPDM-klädda listen på insidan. Skall listen monteras från utsidan av fönstret skall den smalare (gummiklädda) gaveln skjutas in först annars finns det risk att EPDMlisten veckas och lufttätheten försämras. Om man använder FX-blecket sitter infästningen mitt på karmen och listerna ryms på vardera sidan. Se även andra artiklar/rapporter i projektet Följande artiklar beskriver andra aspekter av fönsterinstallation: Lufttäthetsprovning av fönsterfog, Rapport Nr A2203/ , Trätek Regntäthetsprovning av yttre anslutningar för fönster, Rapport Nr A2204 / , Trätek. Montagestudie av yttre anslutningar till fönster: tunnplåt, aluminium och trä. Fönstermontage: infästning, drevning och tätning. Standarder för fönster. 15 (17)

16 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 BILAGA 1 METODBESKRIVNING MEKANISK INFÄSTNING MED FÖRMONTERAD KARMHYLSA, SYSTEM BYGGTEMA / KARTRO-ADJUFIX 3. Kolla att fönstret är placerat rätt i djupled och i sidled, justera vid behov. 1. Lyft karmen i fönsterhålet. Placera den i rätt läge i djupled och i sidled. Skruva ut karmhylsorna på karmens sidor så att de ligger an mot väggen för att grovt fixera karmen. 2. Skruva ut karmhylsorna i karmsidstyckena mot väggen. 4. Horisontera karmen med de två karmhylsorna i bottenstycket och en spärrnyckel. Låt ett vattenpass ligga på karmbottenstycket under justeringen. 5. Sätt karmskruvarna i hylsorna och skruva fast dessa i väggen med en skruvdragare. 6. Kolla sidstyckenas läge med vattenpass. Justera vid behov genom att skruva karmhylsorna in/ut. 7. Kolla karmens diagonalmått, efterjustera vid behov. 8. Skruva ut karmhylsorna på karmens över- respektive bottenstycke. Sätt i karmskruvarna och skruva fast dessa i väggen med skruvdragare. 9. Lyft in fönsterbågen, lås bärgångjärnen. Kolla manövrerbarheten. Stäng. Klart! 16 (17)

17 Projekt Installationssystem för träfönster nuari 2001 BILAGA 2 METODBESKRIVNING MEKANISK INFÄSTNING MED FÖRMONTERAT FÄSTBLECK, FX-SYSTEM 1. Mät in hålen för förankringsskruvarna med hålmall. Kolla att fönstret blir placerat rätt i djupled. 2. Borra hål för skruvaran i väggen på båda väggsidorna. 3. Lyft in karmen och häng fästblecken på förankringsskruvbarna. Horisontera med hjälp av vattenpass och dra sedan åt förankringsskruvarna. 4. Justera karmens läge i lod med justeringsskruvarna. Kolla horisontalläget med vattenpasset. 5. Kolla karmens diagonalmått, efterjustera vid behov. 6. Skruva fast karmskruven i karmöver- och karmbottenstycket (FX systetemet saknar fortfarande fästbleck för fixering av karmens horisontalstycken). 7. Lyft in bågen, lås bärgångjärnen. Kolla manövrerbarheten. Stäng. Klart! 17 (17)

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar

Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar SVENSK FÖNSTERTRADITION OCH MODERN TEKNIK I SKÖN HARMONI Att montera ett Laganfönster är normalt inget GARANTIER Laganfönster

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer

1. En dörr med modulmått 10 x 21 är anpassad för ett dörrhål som är 100 cm brett och 210 cm högt.

1. En dörr med modulmått 10 x 21 är anpassad för ett dörrhål som är 100 cm brett och 210 cm högt. 1. En dörr med modulmått 10 x 21 är anpassad för ett dörrhål som är 100 cm brett och 210 cm högt. 2. Karmens breddmått är 15 mm mindre än dörrhålet, och höjdmåttet är 30 mm mindre än dörrhålet. Det ger

Läs mer

KARMHYLSA MONTAGESYSTEM INDU-PROG. TILLBEHÖR & VERKTYG För effektivare montage. SVENSK STANDARD Allt du behöver veta

KARMHYLSA MONTAGESYSTEM INDU-PROG. TILLBEHÖR & VERKTYG För effektivare montage. SVENSK STANDARD Allt du behöver veta MONTAGESYSTEM INDU-PROG KARMHYLSA PROFFSGUIDE MONTERINGSANVISNINGAR Montage i trä, lättbetong, betong, tegel & hålsten TILLBEHÖR & VERKTYG För effektivare montage SVENSK STANDARD Allt du behöver veta PRODUKTER

Läs mer

55 NSC.11. Komplettering till fönster Diktning. Diktning = drevning. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

55 NSC.11. Komplettering till fönster Diktning. Diktning = drevning. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 55 NSC.11 Komplettering till fönster Diktning Diktning = drevning Fönsterfogen är den svaga länken i klimatskärmen Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 15016 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr / 16.0.2015

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

MONTERING av PVC fönster

MONTERING av PVC fönster MANUAL Verktyg som behövs Monteringsjärn Kofot Skruv/skruv +plugg om betongvägg Vattenpass Skruvdragare Fogskum svällande fogband, drevremsa, etc Falstång Kilar (trä eller plast) Plåtsax 1 ~1,5 cm 1170

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR

MONTERINGSANVISNINGAR Version 1.0 Dok. 99-33-100 MONTERINGSANVISNINGAR Innehållsförteckning Kap 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Fönstrets funktion i vägg Placering i vägg Hur skall en korrekt installation utföras?

Läs mer

Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplats Monteringsanvisning Underhåll Garantier

Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplats Monteringsanvisning Underhåll Garantier Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplats Monteringsanvisning Underhåll Garantier Leveransbestämmelser Gör alltid en ankomstbesiktning av godset. Emballera av godset och kontrollera det för eventuella

Läs mer

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor. Mottagningskontroll Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt

Läs mer

Fönsterbleck. Utförande och montage i plåt

Fönsterbleck. Utförande och montage i plåt FÖNSTERS ANSLUTNING MOT UTSIDA VÄGG Kontaktpersoner: Per-Anders Daerga, Trätek; Göran Eriksson, Sapa Profiler; Hans-Åke Winther, Winther Bygg; Lars-Gunnar Marklund, SSC Snidex; Ingrid Bredberg, J&W arkitektur

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Inåtgående fönster och dörrar i PVC

Inåtgående fönster och dörrar i PVC Inåtgående fönster och dörrar i PVC Infästning av karm Det är samma princip att montera inåtgående fönsterdörr som inåtgående fönster, nedan står dock endast fönster. Vid montering av karm är det av största

Läs mer

Fogar mellan träfönster och yttervägg

Fogar mellan träfönster och yttervägg SFR MONTAGEANVISNING NR 3 Juni 1993 Senast rev. feb. 2008 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Fogar mellan träfönster och yttervägg 1. Allmänt Fogen mellan träfönster och vägg måste utformas på ett riktigt

Läs mer

ScreenLine 60 ScreenLine 90

ScreenLine 60 ScreenLine 90 Lunex Screen line. Monterings- och bruksanvisning med mått ScreenLine 60 ScreenLine 90 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 10 n Måttagning Screenline 60 Måttagning, montage Screenline 60 Måttagning, montage Screenline

Läs mer

WICLINE / WICSTYLE Fönstersystem / Dörrsystem

WICLINE / WICSTYLE Fönstersystem / Dörrsystem WICLINE / WICSTYLE Fönstersystem / Dörrsystem Montageanvisning 06.2016 WICSTYLE 65/75/77 WICSLIDE 160 Karminfästning enligt Svensk standard SS 81 73 32 Allmänt Granska först måtten för levererad karm (se

Läs mer

Fäst i karm. Montagebeskrivning 2. Adjufix hylsor 2. Adjufix skruv 3. Adjufix tillbehör 4. Adjufix verktyg 5. Adjufix Smart Pack 6.

Fäst i karm. Montagebeskrivning 2. Adjufix hylsor 2. Adjufix skruv 3. Adjufix tillbehör 4. Adjufix verktyg 5. Adjufix Smart Pack 6. Fäst i karm Montagebeskrivning djufix hylsor djufix skruv djufix tillbehör 4 djufix verktyg 5 djufix Smart Pack 6 djufix Propack 6 Fäst karm i alla slags material 7 Tips & trix 8 djufix hos den tillverkande

Läs mer

Adjufix. Systemet för smartare fönster- & dörrmontage

Adjufix. Systemet för smartare fönster- & dörrmontage HYLSOR FÄSTSKRUV TILLBEHÖR VERKTYG djufix Systemet för smartare fönster- & dörrmontage HYLSOR FÄSTSKRUV TILLBEHÖR VERKTYG Med djufix monterar du dörrar och fönster utan kilar. djufix är dessutom marknadens

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv 2012-10-11 Exklusiv Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv OX-parti, vänstergående XO-parti, högergående O-parti, fast parti OXO-parti, vänster eller högergående OXXO-parti Detta är en principiell

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning Elit Design

Monterings- och skötselanvisning Elit Design Monterings- och skötselanvisning Elit Design OBS! Ta del av hela monteringsanvisningen före montaget Förutom nedanstående anvisningar kan kompletterande information inhämtas i HusAMA 98, kap NSC. TRANSPORT

Läs mer

WICSLIDE Skjutdörrsystem

WICSLIDE Skjutdörrsystem WCSLDE Skjutdörrsystem Montageanvisning 11.2015 WCSLDE 160 Allmänt Granska först måtten för levererad karm (se beställningserkännande eller följesedel). Kontrollera att måtten överensstämmer med väggöppning.

Läs mer

KARMSKRUV MONTAGESYSTEM. TILLBEHÖR & VERKTYG För effektivare montage. SVENSK STANDARD Allt du behöver veta

KARMSKRUV MONTAGESYSTEM. TILLBEHÖR & VERKTYG För effektivare montage. SVENSK STANDARD Allt du behöver veta MONTAGESYSTEM KARMSKRUV Lämpligt för renovering & ombyggnad när öppningen är skev PROFFSGUIDE MONTERINGSANVISNINGAR Montage i trä, lättbetong, betong, tegel & hålsten TILLBEHÖR & VERKTYG För effektivare

Läs mer

PROJEKTERING AV FÖNSTER

PROJEKTERING AV FÖNSTER PROJEKTERING AV FÖNSTER Kontaktpersoner: Per Öhrlund, J&W arkitektur och design; Per-Anders Daerga, Trätek; Erik Johansson, Skebo Skelleftebostäder Sammanfattning: Artikeln redogör för projektering av

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 160208 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr 3 /

Läs mer

Fönsterinstruktioner

Fönsterinstruktioner Fönsterinstruktioner Här finner du information om mottagning av leverans, lagring på byggplats, montering, skötsel/kontroll och underhåll. RM Snickerier AB S.Industrigatan 8 598 40, Vimmerby Tel. 0492-797

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

Fyrdelade glidskjutpartier

Fyrdelade glidskjutpartier Montering: Våra monteringsanvisningar guidar dig steg för steg i arbetet. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss eller låta en fackman montera fönstren. Kom ihåg att våra produkter inte är

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 161025 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr 3 /

Läs mer

Monteringsanvisning. Pvc-fönster

Monteringsanvisning. Pvc-fönster Monteringsanvisning Pvc-fönster Grattis till ett bra val av fönsterleverantör och tack för förtroendet. Vi hoppas att du kommer att vara nöjd med dina nya fönster i många år! PVC fönster är helt underhållsfria

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

Inbyggnad av fönster i vägg

Inbyggnad av fönster i vägg Inbyggnad av fönster i vägg Tips och rekommendationer från Elitfönster AB I den här broschyren från Elitfönster AB lämnas råd och tips vid inbyggnad av fönstermodeller ur Elitfönsters sortiment i olika

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Titan Trä. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se

Titan Trä. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se 2015 Titan Trä Handbok för montering och underhåll www.kronfonster.se Tack, för att du har beställt Titan träfönstersystem. Titan är en gedigen produkt, framtaget av oss för att efterlikna det traditionella

Läs mer

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning Vindskivsystem System- och arbetsanvisning Fönster-/dörröppning Montage av Glasroc GHS 9 Storm Vindskyddsskiva Gipsskivorna skruvas mot träreglarna med skruv typ Gyproc QSTW 32 mm (C4) c/c- avstånd mellan

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Kronan Trä. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se

Kronan Trä. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se 2015 Kronan Trä Handbok för montering och underhåll www.kronfonster.se Tack, för att du har beställt Kronan träfönstersystem. Kronan är en gedigen produkt, framtaget av oss för att efterlikna det traditionella

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR MINIKARM

MONTERINGSANVISNING FÖR MINIKARM 1 MONTERINGSANVISNING FÖR MINIKARM MARS 2013 2 MONTERING AV TYPGODKÄNDA DÖRRAR Brandklassade, ljudklassade och inbrottsskyddande dörrar kräver särskild noggrannhet för att få avsedda egenskaper. Denna

Läs mer

Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2

Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2 Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2 Rev.nr 140619 Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Hammare Vinkelhake Såg Drevisolering Samt penna, 2st 1,5m träribbor och kilar av torrt, hårt virke

Läs mer

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma.

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma. MONTERINGS INSTRUKTIONER FASAD Inledning Detta montage handbok fungerar som ett bra underlag på byggarbetsplatsen eller på kontoret. Handboken innehåller grundläggande beskrivningar om hur montage av Clix

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått Värmeisolerande 0,033 W(m k) Ljudegenskaper över 50dB Kvalitetssäkrad Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått snickarens bästa kompis! Alla våra produkter

Läs mer

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Skivmontering Såhär klickar du enkelt ihop två skivor och regel till golv- och takskena När en skiva är klickad med skivan innan träs regel i spåret

Läs mer

Innehåll. Rekommenderade verktyg. Rivningen. Installation i liv med innervägg. Monteringsbleck. Installation med inre smyg

Innehåll. Rekommenderade verktyg. Rivningen. Installation i liv med innervägg. Monteringsbleck. Installation med inre smyg Innehåll Rekommenderade verktyg Rivningen Installation i liv med innervägg Monteringsbleck Installation med inre smyg Rekommenderade verktyg Vissa är ett måste som t.ex. kofoten, andra är nästan måste

Läs mer

Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål

Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål 65 NSC.2111 Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål Montering ytterdörr till lägenhet med dörrsmyg av stålplåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

Komplettering till fönster. Diktning. Diktning = drevning. Förutsättningar 1(4) Förklaringar NSC.1. Förutsättningar.

Komplettering till fönster. Diktning. Diktning = drevning. Förutsättningar 1(4) Förklaringar NSC.1. Förutsättningar. 55 NSC.1 Komplettering till fönster Diktning Diktning = drevning Fönsterfogen är den svaga länken i klimatskärmen Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar

Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar sida 1 Tack för att du köpt DOBROPLAST pvc-fönster! Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster

Läs mer

Monteringsanvisning April 2007 Torterolo & Re säkerhetsdörrar

Monteringsanvisning April 2007 Torterolo & Re säkerhetsdörrar Monteringsanvisning April 2007 Torterolo & Re säkerhetsdörrar Officiell monteringsanvisning av Torterolo & Re säkerhetsdörrar, TR100, TR200, TR400, TR410, TR601 och TR611. Instruktionen är i huvudsak anpassad

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

CHECKLISTA Projektering

CHECKLISTA Projektering CHECKLISTA Projektering Aktiviteter: Typ av fönster Förtydligande: Vridfönster, sidohängt, fönsterdörr eller fast karm Inåtgående eller utåtgående Aluminiumbeklädnad eller ej Storlek fönster/hål Fönsterstorlekar

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Montageanvisningar 0340-62 00 64. Montageanvisningar samt tips & tricks. Fönster, dörrar, skjutpartier och tillbehör. Komposit.

Montageanvisningar 0340-62 00 64. Montageanvisningar samt tips & tricks. Fönster, dörrar, skjutpartier och tillbehör. Komposit. Montageanvisningar Fönster, dörrar, skjutpartier och tillbehör. Komposit. 0340-62 00 64 Montageanvisningar samt tips & tricks Innehåll Sida Allmänna anvisningar 3 Vridfönster 4 Inåtgående fönster 5-6 Fasta

Läs mer

Fönster, dörrar, partier, portar Fönster

Fönster, dörrar, partier, portar Fönster 55 NSC.11 Fönster, dörrar, partier, portar Fönster Montering normala vanliga fönster Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet.

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Kontrollera först innehållet i förpackningen enligt förteckningen nedan.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER För att uppnå bästa möjliga funktion är kvaliteten på monteringen in i byggnationen av största vikt. Läs därför igenom monteringsanvisningarna innan monteringen påbörjas,

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

Anvisningar fönster. Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens. SSC 0910-72 59 00 www.sscgroup.

Anvisningar fönster. Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens. SSC 0910-72 59 00 www.sscgroup. Anvisningar fönster Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens Transport, mottagning 1.1 och Mottagning. lagning 1. Transport. Under transport ska fönster skyddas mot fukt

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING MÅTT OCH VÄGGÖPPNING Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner Läs igenom hela monteringanvisningen före montaget. För att minska risken för skador under transport är ramen omonterad. Vi har dock före leverans provmonterat hela systemet med luckor för att säkerställa

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Detta är en principiell monteringsanvisning Om objektsspecifika ritningar finns gäller dessa före denna monteringsanvisning.

Detta är en principiell monteringsanvisning Om objektsspecifika ritningar finns gäller dessa före denna monteringsanvisning. Art nr 79991 080401 Monteringsanvisning för Glaspartier Original ORIGINAL Skjutbara fönsterpartier 1, 2, 3 och 4-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 1, 2, 3 och 4-delade 2+2 spv och 3+3 spv

Läs mer

Det här behöver du när du sätta upp persienner:

Det här behöver du när du sätta upp persienner: MÅTTAGNING För att Du skall bli nöjd med dina solskyddsprodukter, är det givetvis viktigt att måttagningen blir rätt gjord. Måtten skall alltid anges i millimeter, eftersom precision vid montering av alla

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr.

Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr. Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr. OBS! Kontrollera att mått och hängning på dörren, är enligt er order. Besikta den nya dörren/porten innan ni tar bort den gamla! Montering av dörr/port med defekt

Läs mer

MONTERINGSANVISING EDGE MODULFÖRVARING

MONTERINGSANVISING EDGE MODULFÖRVARING MONTERINGSANVISING EDGE MODULFÖRVARING 1. BÖRJA MED ATT BESTÄMMA VAR PUSH-TO-OPEN FUNKTIONEN SKA VARA Varje modul är försedd med sk. push-to-open. Detta betyder att du trycker på dörren för att den ska

Läs mer

Prince Vikdörr. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se

Prince Vikdörr. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se 2015 Prince Vikdörr Handbok för montering och underhåll www.kronfonster.se Tack, för att du har beställt Prince Vikdörrsparti. Prince vikdörr ger dig möjligheten att öppna upp hela väggen från vardagsrum,

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Fönstermontage. Börje Gustavsson

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Fönstermontage. Börje Gustavsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fönstermontage Börje Gustavsson borje.gustavsson@sp.se 1 Bakgrund 1987 P märkning av fönster trä och trä alu fönster 1995 P märkning metall fönster partier 2007

Läs mer

Byta fönster. 1Byta fönster. Byta fönster. Q sidostycke W mittpost E karmöverstycke. T fönsterbåge R karmbottenstycke spröjs. utsida.

Byta fönster. 1Byta fönster. Byta fönster. Q sidostycke W mittpost E karmöverstycke. T fönsterbåge R karmbottenstycke spröjs. utsida. 16790_skogs_35_rip 07-12-05 12.11 Sida 1 Renovering Byggbeskrivning Renovering Byta fönster Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +0-5 mm Tolerans höjd: +5-5 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera.

Läs mer

Monteringstips Vertigo Glasräcken

Monteringstips Vertigo Glasräcken Monteringstips Vertigo Glasräcken Monteringstips för Vertigo glasräcken. Vi har sammanställt lite viktiga tips för att underlätta montaget av ditt nya räcke. För montering av utanpåliggande stolpar börjar

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Anvisningar F Ö R M O N T E R I N G, J U S T E R I N G & S K Ö T S E L

Anvisningar F Ö R M O N T E R I N G, J U S T E R I N G & S K Ö T S E L Anvisningar F Ö R M O N T E R I N G, J U S T E R I N G & S K Ö T S E L Innehållsförteckning 3 M o n t e r i n g s a n v i s n i n g f ö n s t e r M o n t e r i n g s a n v i s n i n g f a s t k a r m 5

Läs mer

FAKTA - Fönstermontage - anvisning. Längst bak i dokumentet fins anvisningar om skötsel

FAKTA - Fönstermontage - anvisning. Längst bak i dokumentet fins anvisningar om skötsel FAKTA - Fönstermontage - anvisning. Längst bak i dokumentet fins anvisningar om skötsel När du monterar dina partier själv, tänk på monteringsbeslagen stål försinkade plåtar med vilka sätes fönster i väggen.

Läs mer

Monteringsanvisning Novoroom Ultra

Monteringsanvisning Novoroom Ultra 2004-05-01 Uterum för hela året Monteringsanvisning Novoroom Ultra jus och inspiration i framtidens uterum Monteringsanvisning skjutbara dörrar och fönster. Novoroom Ultra levereras i skjutbara dörrar

Läs mer

Fogtätningssystem för värme, fukt, ljud och brand

Fogtätningssystem för värme, fukt, ljud och brand Fogtätningssystem för värme, fukt, ljud och brand B3-02 2004-06 Täta fogar med Isovers fogtätningsprodukter Fogtätningssystemet består av mineralullsprodukter som ger: god värmeisolering. god tätning mot

Läs mer

Arbetsanvisning Mursystem Exakt

Arbetsanvisning Mursystem Exakt Lättklinker Finja Betong Arbetsanvisning Mursystem Exakt Mursystem Exakt Genom att välja Mursystem Exakt har du tagit första steget till snabbmurade och välisolerade väggar både ovan och under mark. Med

Läs mer

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 ARBETSANVISNING Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 Byggboken på Paroc.se April 2013 Vindtät PAROC XMW 075 och Vindskydd PAROC XMW 060 Används som vindskydd i ytterväggar. Vindskyddet ska täckas

Läs mer