ADMINISTRATION BYGGKUNSKAP/MÅLERITEKNIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATION BYGGKUNSKAP/MÅLERITEKNIK"

Transkript

1 ADMINISTRATION Information och layout A Kurskod: ADM1205 Kontaktpers: Kerstin Börjesson Information och Layout A lär dig använda Word på ett effektivt sätt, lär dig göra snygga dokument och lär dig skriva protokoll och olika typer av brev. Konferens och reception Kurskod: ADM1208 Kontaktpers: Kerstin Börjesson Konferens och reception handlar om hur sammanträden, konferenser och liknande arrangemang genomförs. Du lär dig en del praktiskt receptionsarbete. Du lär dig att använda olika programvaror och utrustning som används inom arbetsområdet. Personaladministration Kurskod: ADM1209 Kontaktpers: Kerstin Börjesson Personaladministration handlar om personalplanering, personalvård och löneadministration liksom frågor kring lagar och avtal inom det personaladministrativa området. BYGGKUNSKAP/MÅLERITEKNIK Arbete på väg Kurskod: AMT1201 Kontaktpers: Armering A Kurskod: HUS1201 Kontaktpers: Patrik Larsson Behandlar armeringsteknik i betongkonstruktioner och förutsätter kunskaper motsvarande kursen Byggnadsträ och betong. Byggisolering Kurskod: HUS1205 Kontaktpers: Dekorativ målning A Kurskod: MÅL1201 Kontaktpers: Satu Piirainen, Sten Nordgren Kursen skall ge grundläggande kunskap i dekorativt måleri. Kursen skall även ge kunskap i såväl traditionella som nyare målningstekniker. Ett mål för kursen är dessutom att ge kunskap om vad som kännetecknar en god och säker arbets- och boendemiljö. 1 Dekorativ målning B Kurskod: MÅL1202 Kontaktpers: Satu Piirainen, Sten Nordgren Kursen skall ge kunskap om och erfarenhet av dekorativt måleri. Kursen skall även ge kunskap om det dekorativa måleriets historia. Kursen skall också ge kunskap i att använda olika källor för information om material och tillvägagångssätt. Ett mål för kursen är dessutom att ge kunskap om vad som kännetecknar en god och säker arbetsmiljö. Keramiska plattor Kurskod: HUS1216 Kontaktpers: Ingvar Larsson, Tommy Arvidsson Innehåller enklare praktiska övningar i plattläggning med keramiska plattor på golv och vägg. Dessutom tar kursen upp materialens egenskaper och användningsområden samt gällande bestämmelser för våtutrymmen. Kursen är lämplig för dem som väljer en yrkesprofilering mot plattsättningsområdet. Plattsättning Kurskod: HUS1217 Poäng: 200 Kontaktpers: Reparation och ombyggnad Kurskod: HUS1211 Poäng: 150 Kontaktpers: Gunnar Albertsson Kursinnehåll inr husbyggn: Behandlar kombinationen mellan gammalt och nytt material, samt ger kunskap om och erfarenhet av hur äldre byggnader bevaras. Viktiga inslag är planeringen och förebyggande av riskmoment i samband med rivningsarbeten. Kursen är valbar och förutsätter erfarenhet av tidigare kurser inom ämnet. Kontaktpers: Satu Piirainen, Sten Nordgren Kursinnehåll inr måleri: Kursen skall ge kunskap i reparations- och ombyggnadsarbete. Kursen skall också ge kunskap i återanvändning av byggnadsmaterial. Mål för kursen är dessutom att ge kunskap om och erfarenhet av hur äldre byggnader bevaras. Ytterligare mål för kursen är att utveckla kunskap om vad som kännetecknar en god och säker arbets- och boendemiljö. Skorstenar och öppna spisar Kurskod: HUS1212 Poäng: 200 Kontaktpers: Ingvar Larsson, Tommy Arvidsson Bygger på Murning B och behandlar metoder för att bygga skorstenar och öppna spisar. Härvid beaktas de estetiska aspekterna. Viktiga inslag i kursen är förståelse av fabrikantens anvisningar. Kursen är valbar.

2 Specialgolv Kurskod: GOTE1204 Kontaktpers: Ställningsbyggnad Kurskod: HUS1215 Kontaktpers: Benny Eriksson Behandlar byggande av olika typer av system och traditionella träställningar samt föreskrifter och bestämmelser för dessa. Kursen är valbar. DATORTEKNIK Datorkunskap Kurskod: DAA1201 Datorkunskap skall ge kunskaper om persondatorer och nätverk samt färdigheter i att använda programvaror i samband med olika slags arbetsuppgifter inom vald studieinriktning. Kursen skall utveckla färdigheter i att söka och hantera information på internet/ intranet. Kursen skall dessutom ge kunskaper om datasäkerhet samt om lagstiftning och ergonomi- och miljöfrågor inom dataområdet. Kunskaperna kan också fördjupas genom att de tillämpas i sitt sammanhang inom olika ämnen. Desktopp Kurskod: DAA1202 Kontaktpers: Klas Nilsson Du får lära dig hur man producerar trycksaker med datorn. Du får lära dig arbeta med programmet InDesign men kursen tar även upp bildhantering (Photoshop), skapande av grafik (Illustrator) och hur man arbetar professionellt med text (Word). Operativsystem Kurskod: DTR1205 Kontaktpers: Lars Gunther, NE Kursen skall ge dig kunskap om operativsystems struktur och uppbyggnad samt färdigheter i att installera hård- och mjukvara. Kursen skall också ge färdigheter i att handha ett operativsystem. Du ska lära dig om operativsystems uppbyggnad och arbetssätt - installera och konfigurera operativsystem med hänsyn till systemenheter för in- och utmatning - att installera och konfigurera användargränssnitt, applikationsprogram och kringutrustningar - att administrera användare och grupper - att använda de vanligaste kommandona i ett operativsystem - om kontohantering och säkerhet i operativsystem - om filsystemet och dess uppbyggnad samt ha färdigheter i filhantering - om systemet för olika behörighetsnivåer - om olika typer av installationsmedier Programmering A Kurskod: DTR1207 Kontaktpers: Klas Nilsson Kursen är en introduktion till hur man skriver datorprogram. Du får lära dig grunderna i ett programmeringsspråk samt vad som är viktigt och hur man ska tänka när man utvecklar datorprogram. Webbdesign Kurskod: DTR1210 Kontaktpers: Klas Nilsson Du får lära dig grunderna i hur man designar hemsidor. Att producera hemsidor innebär idag att man måste arbeta med olika datorprogram för bild, rörlig grafik, text och ljud. EKONOMI / HANDEL Affärsjuridik Kurskod: RK1201 Juridik ger förståelse för hur samhället fungerar. Du får goda kunskaper om de regler som alla måste följa som privatperson eller företagare. Du får öva dig i att skriva olika typer av avtal och förstå lagtext. Aktiekunskap Kurskod: FE1500 Ger grundläggande kunskaper om aktier och den svenska aktiemarknaden. Ger kunskaper om hur och varför man köper och säljer aktier och vilka risker och möjligheter det innebär. Ge förståelse för moraliska och politiska frågor med anknytning till aktieval. Företagsekonomi A Kurskod: FE1202 Ger ökad förståelse för de privata och företagsekonomiska förhållanden som påverkar människornas levnadsvillkor. Bra grund för de som vill välja Ung Företagsamhet som projektarbete i åk 3. 2

3 Internationell ekonomi Kurskod: FE1210 Kontaktpers: Mi Ericsson Kursen kopplas till aktuella samhällsekonomiska händelser, internationella ekonomiska relationer, orsaker till och konsekvenser av den ökande globaliseringen m m. Marknadsföring Kurskod: FE1204 Vi studerar hur man utformar reklam i olika medier som radio, tv, film mm. Vi gör marknadsundersökningar och kampanjplaneringar. Vi tittar på olika yrkesgrupper inom reklam och vad som är tillåtet i lagstiftningen. Näthandel A Kurskod: HNDL1206 Kontaktpers: Eva Karlsson Näthandel A tar upp elektronisk handel och butiksetablering på Internet. I kursen ingår elektroniskt betalningssystem samt konsumenträtt och säkerhetsbestämmelser. Näthandel B Kurskod: HNDL1207 Kontaktpers: Eva Karlsson Näthandel B handlar om hur näthandel etableras och marknadsförs. Kursen tar upp affärsmöjligheter i samband med näthandel och i kursen får du lära dig att bygga en egen nätbutik utifrån en egen affärsidé. I kursen ingår även transporter och logistik inom området näthandel. Organisation och ledarskap Kurskod: FE1205 Hur skall man organisera verksamheten på arbetsplatsen för att den skall fungera bra. Bl a ingår ledarskap, gruppdynamik och arbetsrätt. Praktisk marknadsföring A Kurskod: HNDL1210 Kontaktpers: Lars Sohlman Kursen Praktisk marknadsföring ger grundläggande kunskap om marknadsföringens funktion vid handel med varor och tjänster. Du får t ex kunskaper om hur man lägger upp säljkampanjer, gör varuexponering och utformar säljstödsmaterial. Du lär dig bland annat hur man framställer skyltar med hjälp av snabbtextningsteknik. Du lär dig också lite om lagar som måste följas när man gör marknadsföringsmaterial. 3 Praktisk marknadsföring B Kurskod: HNDL1211 Kontaktpers: Lars Sohlman Praktisk marknadsföring B handlar om säljmiljöer, varuexponering och utformning av säljstödsmaterial med utgångspunkt i affärsidé och säljplan. I kursen ingår att planera och genomföra säljkampanjer och enklare marknadsundersökningar. Praktisk marknadsföring C Kurskod: HNDL1212 Kontatkpers: Lars Sohlman Rättskunskap Kurskod: RK1203 Kunskap om dina rättigheter och skyldigheter från vaggan till grav. Vad som är viktigt att veta när du köper och säljer varor, tjänster eller lånar pengar. Småföretagande A Kurskod: FE1207 Kontaktpers: Christer Lorentzon, NE Kursen lär dig tillämpning av principer och metoder för budgetering och kalkylering av små företag. Anpassas mot det område du är intresserad av. Småföretagande B Kurskod: FE1208 Ger en helhetsbild av företagande från affärsidé till etablerad verksamhet i mindre företag. Bra bas för de som följer ung företagsamhet i åk 3. Ung företagsamhet Kurskod: Genom ett stimulerande arbete få du utlopp för din kreativitet och samtidigt skaffa dig nyttiga erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv. Du får kunskaper om företagande, nyttiga kontakter utanför skolan och får pröva på att starta och driva företag på riktigt. ESTETISKA KURSER Bild och form, grundkurs Kurskod: BF1202 Kontaktpers: Mats Svensson Kursen riktar sig till dig som vill förbättra din förmåga att uttrycka dig med bild och

4 form. Du kommer att få prova på olika material och tekniker. Det kan handla om allt från att teckna ett stilleben till att jobba i lera. I kursen får du lära dig grunderna i skissteknik, komposition och färglära. Kursen är i första hand praktisk. Formgivning A Kurskod: FOG1203 Kontaktpers: Barbro Hegen I den här kursen får du lära dig att göra bruksföremål av lera och glas. Du får jobba från din egen idé till den färdiga produkten. Du får träna på att dreja en enkel kopp eller kruka. Vi jobbar också med smycken och inredning. Vi designar en stol och trycker på tyg. Vi läser om design i ett historiskt perspektiv. Formgivning B Kurskod: FOG1204 Poäng: 200 Kontaktpers: Barbro Hegen Kursen ger en fördjupning i formgivning både praktiskt och teoretiskt. Vi arbetar med idéer och skisser som vi utarbetar i olika material, vilka kan vara glas, keramik, kartong, textil, trä eller metall. Exempel på uppgifter: formge en glasskål en silverring, ett bruksföremål i keramik, ett textiltryck, inred ett studentrum. Vi besöker Innovatum samt gör en studieresa till Göteborg. FILM / TEATER / MUSIK Ensemble A Kurskod: MU1201 Kontaktpers: Ola Andersson Filmkunskap Kurskod: KUHI1201 Kontaktpers: Jan Faxér Kursen handlar om Hollywoods och Europas filmer under filmkonstens första hundra år. Du får öva dig att tolka och analysera fiktionsfilm och dokumentärfilm. Under kursen möter du begrepp som filmgenrer, film noir, italiensk neorealism, den franska nya vågen. The New Hollywood och High Conceptfilm. Vi undersöker filmens roll i samhället. Vi ser film i klassrummet och på biograf. Gehörs- och musiklära A Kurskod: MU1203 Kontaktpers: Stefan Andersson Kulturhistorisk fördjupning Kurskod: KUHI1204 Kontaktpers: Stefan Andersson Denna kurs riktar sig till dig som vill ha fördjupad kunskap inom några musikstilar. Du får bland annat öva dig i att diskutera, analysera samt spela/ sjunga musik inom genren. Körsång A Kurskod: MU1208 Kontaktpers: Cecilia Hermansson Kursen ger dig grundläggande kunskaper i körsång och körmusik. Din sångröst och lyssnarförmåga utvecklas. Vissa moment av framträdande inför publik ingår. Körsång B Kurskod: MU1209 Kontaktpers: Cecilia Hermansson Kursen ger dig fördjupade kunskaper i körsång och körrepertoar från skilda genrer. Kursen utvecklar även din förmåga att analysera en körklang. Ljudteknik A Kurskod: MUPR1203 Kontaktpers: Erik Henriksson I kursen Ljudteknik A får du lära dig grunderna inom ljudlära och akustik. Du får lära dig hur arbetet fungerar från mikrofon till färdig skiva. Du kommer att jobba praktiskt med mixning och inspelning av musik. Slutresultatet dokumenterar vi i form av en CD-skiva. Rytmik med dans Kurskod: MU1210 Kontaktpers: Linda Andersson Burström Kursen vänder sig till dig som är intresserad av musik och rörelse. Grundtanken är att du ska kunna förstå, tolka och gestalta musik genom rörelse. Via olika praktiska övningar stärks din musikalitet och din kroppsliga rörelseförmåga. Även din fantasi och din kreativitet utvecklas genom eget rörelseoch musikskapande. Oömma och mjuka kläder är att rekommendera. 4

5 FRISKVÅRD / IDROTT OCH HÄLSA Friskvård Kurskod: OMV1553 Kontaktpers: Marie-Louise Westberg, NE Kursen ger kunskap om friskvård både praktiskt och teoretiskt. Du får ökade kunskaper om hur värdefullt det är att äta bra mat. Du får arbeta med motionens betydelse för att bevara hälsan. Hälsoprofilsbedömning kommer du att få erfarenhet av. Kursen skall ge dig förutsättningar och möjligheterna till att förstå vad du skall göra för att må bra. Du kommer även att få fundera över samhällets betydelse för allas hälsa. Idrott och hälsa B Kurskod: IDH1202 Kontaktpers: Henrik Irvestam Du fördjupar dina kunskaper och färdigheter i idrott och hälsa praktiskt och teoretiskt. Du får delta i planering och genomförande av friluftsdagar och idrottsaktiviteter. Lagbollspel A Kurskod: IDH1502 Kontaktpers: Henrik Irvestam Kursen ger dig praktiska och teoretiska färdigheter i handboll, fotboll, innebandy och volleyboll. Kursen behandlar taktiska idéer, mindre skador, mental träning och ledarskap. Medicinsk grundkurs Kurskod: OMV1209 Kontaktpers: Ingrid Karlsson, NE Kursen ger kunskap om människan ur ett medicinskt perspektiv. Med den friska människokroppen som utgångspunkt, lär du dig om hur sjukdomar uppkommer och behandlas. Dessutom ingår kunskaper om hur läkemedel verkar och används. Du får lära dig om vanliga mikroorganismer, hur de sprids och hur smittspridning kan förebyggas. Vi tränar praktiskt inför olika akuta situationer och du utbildas i hjärt-lungräddning. Musik och rörelse A Kurskod: IDH1556 Kontaktpers: Sofie Johansson, NE Porva på olika sätt att röra sig till musik. Aerobic, F & S, dans funk m m. Ledarskap. Musikanalys t ex räkna puls. Natur och friluftsliv A Kurskod: LPL1206 Kontaktpers: Pernilla Wedin Kursen ger tillfällen till naturupplevelser och skapar förståelse för naturen. Planera och leda fritidsaktiviteter. Personlig assistent A Kurskod: SOMS1550 Kontaktpers: Annika Sager, NE Kursen skall ge kunskaper om personlig assistents yrkesroll. Vad innebär det att arbeta i någon annans hem? Kursen tar också upp om människans utveckling samt vilka funktionshinder som kan ge rättighet till personlig assistent utifrån lagstiftning, bl a LSS-lagen. Fritidsmöjligheter och anhörigsituationen tas också upp liksom mötet med invandrarfamiljer. Förhoppningsvis också besök från och i verksamheter. Kanske får du möjlighet till timanställning som kontaktperson efteråt? Racketsporter Kurskod: IDH1551 Kontaktpers: Sven Hallheden, NE Tennis, bordtennis, squash, badminton och andra racketsporter. Du får möjlighet att öva upp din personliga färdighet och dessutom lära dig regler, taktik och ledarskap. Specialidrott A Kurskod: SC1201 Poäng: 200 Kontaktpers: Ola Hedberg, Ulf Ahlcrona Lär dig om och förstå tankens kraft och de vanligaste idrottsskadorna samt att äta rätt för din idrott. Specialidrott B Kurskod: SC1202 Kontaktpers: Ola Hedberg Idrottsledarskap. Genomgå din idrotts grundkurs i tränar-/ledarskap. Samtidigt får du en inblick i hur olika ledare kan vara, vi tar reda på den ledarfilosofi du själv vill ha/har och hur en säsongsplanering bör/kan se ut. Spinning, kondition och styrka Kurskod: IDH1503 Kontaktpers: Pernilla Wedin Kursen ger möjlighet att prova på olika slags träningsformer. Styrketräning och konditionsträning i form av spinning, boxing, gymträning, stepup, aerobic m m. Koordination och stretching. Intervallträning och olika styrkebanor. 5

6 HOTELL O RESTAURANG Bordsdekorationer Kurskod: SERK1204 Kursen skall ge grundläggande kunskaper om smakfull och kreativ bordsdekoration samt ge kännedom om ekonomiska beräkningar för dekoration. Kursen skall också ge kunskaper om olika bordsdekorationer som följer våra högtider. Dietik och dietmatlagning Kurskod: NÄR1201 Kursen ger en fördjupning och kunskap om de olika sjukdomar som kräver specialkost. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Gastronomi Kurskod: MAKU1203 Kontaktpers: Ann Kerstis Kursen skall ge kunskap om gastronomins utveckling samt fördjupad kunskap om matsedelsplanering. Kursen skall även ge kunskap om livsmedel till den finare matlagningen och gastronomiska termer på engelska och franska. Matkultur Kurskod: MAKU1504 Kursen skall ge fördjupad kunskap om matkultur svensk och utländsk. Vidare skall kursen ge eleven ökad förståelse för olika seder och bruk i världen. Näringslära Kurskod: NÄR1202 Restaurangkunskap Kurskod: MAKU1501 Kursen skall ge fördjupande kunskaper och färdigheter i förekommande verksamheter på restaurang, såsom högtider, konditori, konfektyr, experimentell matlagning. Tävlingsmatlagning Kurskod: MAKU1503 Kontaktpers: Klas-Erik Mattsson Kursen skall tillvarata och skapa intresse för tävlingsmatlagning samt ge kunskaper och färdigheter att tillaga förrätter, varmrätter samt desserter av givna råvaror på begränsad tid. Viktiga moment i kursen är matens utseende, komposition och smak Vegetarisk kost Kurskod: MAKU1500 Kursen skall ge kunskap om de olika vegetariska koster som finns. Kursen omfattar praktisk matlagning och teori. MATEMATIK Konkret matematik Kurskod: MA1501 Kontaktpers: Ylva Andréasson Vi arbetar på ett lättbegripligt sätt med matematiken genom olika laborationer och övningar. Innehållet läggs upp inom de moment som du vill fördjupa dig mer i. Matematik B Kurskod: MA1202 Kontaktpers: Ylva Andréasson Du bör ha klarat Matematik A utan större svårigheter om du skall läsa Matematik B. Matematiken blir nu mer abstrakt och du behöver bl a kunna lösa ekvationer bra. Kursen innehåller en hel del om funktioner och algebra, samt lite geometri, sannolikhetslära och statistik. Många högskoleutbildningar kräver att du har läst Matematik B. Matematik C Kurskod: MA1203 Kontaktpers: Ylva Andréasson Du bör ha klarat Matematik B utan större svårigheter om du ska läsa Matematik C. Vi fördjupar oss i funktioner, studerar hur de förändras och jämför med graferna. Vi använder oss av begreppet derivata för att beskriva hur en graf ser ut med tillhörande funktion. Vi arbetar med algebra och studerar talföljder. Matematik C krävs bl a på många utbild-ningar inom datavetenskap och ekonomi. Matematik D Kurskod: MA1204 Kontaktpers: 6

7 MEDIEKURSER Design Kurskod: TEU1204 Kontaktpers: Morgan Svensson Kursen ger dig möjlighet till grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom områdena produktdesign, arkitektur och inredningsdesign. Du får även lära dig skiss- och prestentationsteknik. Digitalt skapande Kurskod: EOS1201 Kontaktpers: Jan Lundqvist Fotografisk bild A Kurskod: FBL1201 Kontaktpers: Jerzy Kowalski, Ulrika Wennersten Du lär dig fotograferingens grunder, hur en systemkamera fungerar och hur du skall göra för att få bättre bilder. Du lär dig framkalla och kopiera svartvita filmer. Du prövar också på den digitala tekniken. Grafisk illustration Kurskod: GKO1204 Kontaktpers: Ulrika Wennersten Att illustrera betyder att göra en förklarande bild som oftast hör till en text. Exempel på illustrationer kan vara bokomslag, cd-omslag, bilder i böcker och tidningar, bilder i broschyrer och på affischer. Dessa bilder är oftast tecknade, men kan också vara fotografier. I kursen Grafisk illustration tränar vi på att teckna bilder för olika ändamål, på både traditionellt vis med penna och färger, men också digitalt med ritprogram i datorn. Mediekunskap Kurskod: MDK1204 Kontaktpers: Christer Bergvall Du får fördjupade kunskaper om mediesamhället och dess olika aktörer. Kursen fokuserar på hur medierna styr och påverkar såväl individ som samhälle. Multimedia A Kurskod: MUM1201 Kontaktpers: Klas Nilsson Du får lära dig grunderna hur man producerar rörlig grafik för Internet på dator. Programmet vi använder är Macromedia Flash. 7 Rörlig bild A Kurskod: RBL1201 Kontaktpers: Jan Lundqvist, Fredrik Jonasson Kursen ger en introduktion i filmandets grunder. Du får skriva manus, göra bildmanus, filma med videokamera och redigera digitalt. NATURVETENSKAP Biologi A Kurskod: BI1201 Kontaktpers: Annelis Månsby Kursen innehåller fältstudier och experimentella undersökningar om naturen. Du får kunskap om alla djur och växters indelning samt dess beteende för överlevnad och förökning. Du får också kunskap om arvsmassans struktur och sambandet mellan gener och egenskaper samt teorier rörande livets uppkomst och utveckling. Du diskuterar genetiska metoder, genteknikens möjligheter och risker ur ett etiskt perspektiv. Geografi A Kurskod: GE1201 Kontaktpers: Bo Lindbergh Kursen handlar om hur man med olika kartor kan beskriva jordytan och hur solens gång ger oss olika klimat och årstider. Vi studerar också jordskorpan, som med sina drivande kontinenter ger oss fenomen som vulkanutbrott och tsunamis. Folkökningen på jorden liksom människans bosättning och vandringar är också viktiga inslag i denna kurs. Geografi B Kurskod: GE1202 Kontaktpers: Bo Lindbergh Denna kurs behandlar vattnet som en livsviktig resurs. Jordbruk och övrigt näringsliv som grund för mänsklig överlevnad tas upp. Industri- och u-länder och energi och miljö gås igenom. Hälsopedagogik Kurskod: LPL1203 Kontaktpers: Charlotte Bennetoft Vad är god livskvalitet? Hur kan jag genom min livsstil påverka min och andras hälsa? Kursen ger kunskap om hälsa utifrån den enskilde individen och även ur ett grupperspektiv. Kemi A Kurskod: KE1201 Kontaktpers: Annelis Månsby Kursen ger fördjupade kunskaper i kemi och omfattar bland annat atomens uppbyggnad, kemisk bindning, kemiska reaktioner, kemiska beräkningar,

8 enkla redoxprocesser och syror och baser. Experimentella undersökningar är en viktig del i kursen. Miljöteknik Kurskod: MKU1205 Kontaktpers: Håkan Jensen, NE Eleven skall ha kunskap om termodynamikens lagar som villkor för människans nyttjande av jordens resurser. Eleven skall ha kunskap om hur utveckling, produktion och användning av teknik påverkar människa och naturliga kretslopp. Eleven skall kunna utföra, analysera samt dra slutsatser av provtagningar och mätningar. Eleven skall ha kunskap om åtgärder för att effektivisera resursutnyttjande och minimera miljöpåverkan inom verksamhetsområdet. Eleven skall kunna ta fram information om lagar, bestämmelser och internationella överenskommelser samt tillämpa kunskaperna i arbetet. Eleven skall ha kunskap om metoder för miljöcertifiering och miljömärkning. Eleven skall ha fördjupad förståelse av intressekonflikter mellan miljö och ekonomi för valda verksamheter. Naturkunskap B Kurskod: NK1202 Kontaktpers: Annelis Månsby Kursen innehåller grundläggande kemi med enkla experiment och undersökningar. Du får kunskap om människokroppen från cell- till organnivå, med inriktning framförallt mot nervsystemets och hormonsystemets byggnad och funktion. Du studerar genetik och genteknik samt diskuterar och värderar tillämpningar ut etisk synvinkel. SAMHÄLLSVETENSKAP / HISTORIA En mänsklig historia Kurskod: SH1502 Kontaktpers: Bengt Jacobsson Kursen består egentligen av 3 st delmoment: 1) Allmän historia 2) Svensk historia 3) Antikens historia Vart och ett av dessa löper under ett läsår och återkommer sålunda med ett rullande schema vart tredje år. Gemensamt för delmomenten är att du skall fördjupa dig och utveckla dina kunskaper om olika historiska problem och tidsepoker samt träna din förmåga att pedagogiskt spegla historiska och nutida förlopp med teaterrrummet som forum. Tillsammans med ett antal elever från samtliga program och årskurser, medverkar och följer du alla delar i den process som leder fram till en färdig musikteaterproduktion. Filosofi A Kurskod: FS1201 Kontaktpers: Tomas Petrov Kursen går till djupet med frågor om vad kunskap är och vad vi egentligen kan säga oss veta. Vi läser också om och diskuterar frågor om människans existens och vilka konsekvenser hennes frihet får om hon nu är fri. I moralfilosofidelen diskuterar vi vad som gör en handling rätt, vilka vi är skyldiga att behandla moraliskt och varför. Kursen kräver ditt engagemang, både för att läsa filosofiska texter och för att formulera egna tankar. Diskussionen är vårt viktigaste verktyg, där vi utmanar oss själva och varandra. Historia A Kurskod: HI1201 Kontaktpers: Anders Lindh Kursen tar dig från människans första tid på jorden till 2005 och din egen tid. Inkarikets hemligheter eller Cubakrisens maktkamp? Fördjupningar av olika slag ger dig möjligheter att arbeta med det som intresserar dig. Historia B Kurskod: HI1202 Kontaktpers: Anders Lindh Här studerar du historien i form av teman. Du kan t ex följa kvinnans historia från forntid till nutid eller stanna i Dackeupprorets Småland på 1540-talet. Du arbetar individuellt och i grupp och redovisar dina kunskaper både muntligt och skriftligt. Att analysera och värdera källor är lika viktigt vare sig du arbetar med dagsaktuell eller äldre historia. Internationalisering Kurskod: SH1501 Kontaktpers: Anna Lorentzon Här får du möjlighet att lära dig om vardagslivet i ett europeiskt land. Du tar emot en elev under en vecka från England, Tyskland, Frankrike eller Polen och gör under året en resa till det valda landet. I kursen gör du ett större fördjupningsarbete. Internationalisering Kurskod: SH1503 Kontaktpers: Anna Lorentzon Här får du möjlighet att lära dig om vardagslivet i ett europeiskt land. Du tar emot en elev under en vecka från England, Tyskland, Frankrike eller Polen och gör under året en resa till ett av dessa länder. 8

9 Internationella relationer Kurskod: SH1204 Kontaktpers: Irene Björklund Vem är terrorist och vem är frihetskämpe? Varför blir det krig? Hur och varför samarbetar länder med varandra? Om du läser kursen Internationella relationer får du förståelse för den internationella arenan och dess spelregler. Och sannolikt blir världen lite mer begriplig. Kultur- och idéhistoria Kurskod: KUHI1202 Kontaktpers: Lena Andersson Kultur är det som vi människor skapat och skapar tillsammans. Du läser, lyssnar och ser på arkitektur, bildkonst, dramatik, film, idéhistoria, musik och reklam från alla tider och diskuterar dem mot samhällets utveckling. Under kursen kommer du att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Psykologi A Kurskod: PS1201 Kontaktpers: Annika Larsson Psykologi A utgår från de vanligaste teorierna och du får lära dig olika begrepp och förklaringsmodeller som är vanliga inom beteendevetenskapen. Kursen innehåller en introduktion om människors utveckling, behov, beteende och sociala relationer. Psykologi B Kurskod: PS1202 Kontaktpers: Annika Larsson Psykologi B är en fortsättning och fördjupning av A-kursen. Du tränar på att använda begrepp och förklaringsmodeller som du lärt dig i A-kursen. Du får dessutom själv möjlighet att fördjupa dig inom ett område du är intresserad av. Religionskunskap B Kurskod: RE1202 Kontaktpers: Tomas Petrov B-kursen i Religionskunskap fördjupar områden som behandlats i A-kursen (religiositet, Världsreligionerna, livsåskådningar mm), genom läsning och diskussion av religiösa (och andra) texter, samt fokuserar på varför? snarare än vad?, vem?, när?, hur? och var? Samhällskunskap B Kurskod: SH1202 Kontaktpers: Anders Lindh Men hur kan det vara möjligt? Varför har det blivit så? Att förstå vad som händer i vårt komplicerade samhälle är svårt. Kursen ger dig verktyg att använda för att analysera och förstå det samhälle du lever i och därmed kunna vara med och påverka. Träffpunkt Europa Kurskod: SH1500 Kontaktpers: Anders Lindh, Johnas Stranne Kursen vänder sig till dig som är intresserad av frågor kring rasism, främlingsfientlighet, etniska problem samt tycker det är värdefullt att arbeta med frågor kring krig, kriser med inriktning mot freds-, samarbets- och integrationsfrågor. I kursen kan ingå en toleransresa till för kursen centrala platser. TEKNIK Elektronik grundkurs Kurskod: ENK1205 Kontaktpers: Lars Dahlberg, NE Kursen ger dig grundläggande kunskaper om funktion och arbetssätt hos vanliga analoga och digitala elektronikkomponenter och kretslösningar. Vi lär oss också om komponenternas symboler och beteckningar samt utvecklar din förmåga att tolka elektronikkretsscheman. Kursen skall även ge färdighet i mätteknik, enklare förbindningsteknik och felsökning samt kunskap om de komponentegenskaper som är viktiga ur miljö- och säkerhetssynpunkt. TURISM Hotell A Kurskod: HOK1202 Kursen skall ge grundläggande kunskap om hotellverksamhet samt övriga kommersiella boendeformer. Kursen skall utveckla en yrkesmässig attityd till service och ett personligt förhållningssätt i sitt servicearbete. Turism Kurskod: TURI1205 Kontaktpers: Eva Karlsson Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om rese- och turistindustrin. Turism och resor Kurskod: TURI1207 Kontaktpers: Eva Karlsson Fortsättningskurs som bygger på Turismkursen och som bl a ger kunskaper om målgrupper, resvägar och resmål. 9

10 TRAFIK Körkortsteori behörighet B Kurskod: TRTE1550 Kontaktpers: Lennart Zettersten SVENSKA Kommunikation Kurskod: LPL1204 Kontaktpers: John Claesson Kursen bygger på praktiska övningar. Du lär dig hur människor fungerar i grupp och vad som påverkar oss i olika situationer. Du tränar olika tekniker för hur man informerar andra i både tal och skrift och hur ett samtal kan föreberedas och utvecklas. Litteratur och litteraturvetenskap Kurskod: SV1203 Kontaktpers: Christina Ahlsson Du läser och analyserar litterära texter, både romaner, lyrik och dramatik. Du lär dig att diskutera litterära texter utifrån litteraturvetenskapliga, historiska och personliga perspektiv. Redovisningarna kan vara både muntliga och skriftliga. Litterär gestaltning Kurskod: SV1204 Kontaktpers: Håkan G Bengtsson Kursen är en skrivarkurs. Du läser, diskuterar men framförallt skriver prosatexter, lyrik och dramatik. Du lär dig berättartekniska knep, hur man experimenterar med och använder sig av andras respons på egna texter. Retorik konsten att tala väl Kurskod: SV1550 Kontaktpers: Andreas Strindberg, NE Känner du obehag när du ska tala inför en grupp? Eller vill du bli en ännu bättre talare än vad du redan är? Oavsett vilket så är kursen Våga tala enkel retorik lämplig för dig. Under kursen får du många tillfällen att träna dig i att framträda. Sådant vi ägnar oss åt är till exempel hur man framför sin åsikt på ett bra sätt, hur man informerar, hur man redovisar och hur man håller festtal av olika slag. Du får också lära dig hur man bekämpar nervositet, hur man använder kroppsspråk och gester och hur man utnyttjar rösten på bästa sätt. På denna kurs är det kursdeltagarna som har ordet under större delen av lektionerna! Svenska C Kurskod: SV1205 Kontaktpers: Christina Ahlsson Kursen förbereder dig för högskolestudier och yrkesliv. Du utvecklar och finslipar dina kommunikativa färdigheter för att kunna uttrycka dig i tal och skrift i formella sammanhang, som t ex muntliga presentationer, PM, rapporter och populärvetenskapliga artiklar. SPRÅK Affärskommunikation engelska Kurskod: ADM1203 Kontaktpers: Eva Granström Du utvecklar din förmåga att i tal och skrift använda engelska språket som kommunikationsmedel vid internationella yrkesmässiga kontakter. Engelska B Kurskod: EN1202 Kontaktpers: Eva Granström Du uttrycker dig nyanserat och med allt större korrekthet i både och skrift. Du läser en hel del skönlitteratur och fördjupar dina kunskaper om kulturen i engelskspråkiga länder. Engelska C Kurskod: EN1203 Kontaktpers: Eva Granström Du uttrycker dig i stort sett obehindrat i både tal och skrift. Du skaffar dig djupare kunskaper om engelskspråkig litteratur. I kursen ingår även ett större fördjupningsarbete. Franska steg 1 Kurskod: FR1301 Kontaktpers: Margaret Blixth Kursen är en nybörjarkurs i franska. Du lär dig det mest grundläggande om språket och kulturen i fransktalande länder. Franska steg 2 Kurskod: FR1302 Kontaktpers: Margaret Blixth Du fördjupar dina kunskaper från steg 1 och lär dig att uttrycka dig bättre i tal och skrift på franska. 10

11 Franska steg 3 Kurskod: FR1303 Kontaktpers: Margaret Blixth Kursen är en fördjupning av innehållet i steg 2. Du blir allt duktigare på att använda det franska språket i olika sammanhang. Franska steg 4 Kurskod: FR1304 Kontaktpers: Margaret Blixth I steg 4 har du börjat bli riktigt duktig på att använda franskan i tal och skrift samtidigt som du lär dig allt mer om den franska kulturen. Franska steg 5 Kurskod: FR1305 Kontaktpers: Margaret Blixth Steg 5 är för dig som vill förbättra dina språkkunskaper ytterligare. Du jobbar mer självständigt än tidigare och använder språket som verktyg. Italienska steg 1 Kurskod: IT1301 Kontaktpers: Marina Fortunato Kursen är en nybörjarkurs i italienska. Du lär dig det mest grundläggande om språket och kulturen i Italien. Italienska steg 2 Kurskod: IT1302 Kontaktpers: Marina Fortunato Du fördjupar dina kunskaper från steg 1 och lär dig att uttrycka dig bättre i tal och skrift på italienska. Latin A Kurskod: LAS1201 Kontaktpers: Kerstin Ållenberg Du läser lätta texter på latin och lär dig hur latinet lever kvar i de moderna språken. I kursen ingår också romersk historia och samhällsliv. Latin B Kurskod: LAS1202 Kontaktpers: Kerstin Ållenberg Du läser latinska originaltexter, får goda kunskaper om det internationella ordförrådets byggstenar och möjlighet att fördjupa dig i den grekiskromerska kulturen. Spanska steg 1 Kurskod: SP1301 Kontaktpers: Thorulf Lundqvist Kursen är en nybörjarkurs i spanska. Du lär dig det mest grundläggande om språket och kulturen i spansktalande länder. Spanska steg 2 Kurskod: SP1302 Kontaktpers: Thorulf Lundqvist Du fördjupar dina kunskaper från steg 1 och lär dig att uttrycka dig bättre i tal och skrift på spanska. Spanska steg 3 Kurskod: SP1303 Kontaktpers: Thorulf Lundqvist Kursen är en fördjupning av innehållet i steg 2. Du blir allt duktigare på att använda det spanska språket i olika sammanhang. Spanska steg 4 Kurskod: SP1304 Kontaktpers: Thorulf Lundqvist I steg 4 har du börjat bli riktigt duktig på att använda spanskan i tal och skrift samtidigt som du lär dig allt mer om den spanska kulturen. Spanska steg 5 Kurskod: SP1305 Kontaktpers: Thorulf Lundqvist Steg 5 är för dig som vill förbättra dina språkkunskaper ytterligare. Du jobbar mer självständigt än tidigare och använder språket som verktyg. Tyska steg 1 Kurskod: TY1301 Kontaktpers: Christina Bergmann Kursen är en nybörjarkurs i tyska. Du lär dig det mest grundläggande om språket och kulturen i tysktalande länder. Tyska steg 2 Kurskod: TY1302 Kontaktpers: Christina Bergmann Du fördjupar dina kunskaper från steg 1 och lär dig att uttrycka dig bättre i tal och skrift på tyska. 11

12 Tyska steg 3 Kurskod: TY1303 Kontaktpers: Christina Bergmann Kursen är en fördjupning av innehållet i steg 2. Du blir allt duktigare på att använda det tyska språket i olika sammanhang. Tyska steg 4 Kurskod: TY1304 Kontaktpers: Christina Bergmann I steg 4 har du börjat bli riktigt duktig på att använda tyskan i tal och skrift samtidigt som du lär dig allt mer om den tyska kulturen. Tyska steg 5 Kurskod: TY1305 Kontaktpers: Christina Bergmann Steg 5 är för dig som vill förbättra dina språkkunskaper ytterligare. Du jobbar mer självständigt än tidigare och använder språket som verktyg. 12

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

För mer information kontakta huvudansvarig lärare. Individuella val. Kurskod: FE1501 Platser: 16. Individuella val. Kurskod: OMV1201 Platser: 30

För mer information kontakta huvudansvarig lärare. Individuella val. Kurskod: FE1501 Platser: 16. Individuella val. Kurskod: OMV1201 Platser: 30 Namn på kurs: Aktiekunskap Antal poäng: 50 Kurskod: FE1501 Platser: 16 Sk, Thomas Sköld (rum F509) Hur fungerar kapitalmarknaden och hur fungerar aktiemarknaden Vi placerar och förvaltar en summa under

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 2006-12-15 SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 DATA OCH TEKNIKKURSER...5 Webbdesign 100 poäng... 5 CAD-teknik A 50 poäng...

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 27 januari 2011 kl. 08.15 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge 1 Individuellt Val 2011/2012 Kurs Poäng Platser Period Estetiska kurser

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer