StaffangymnasieT Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!"

Transkript

1 StaffangymnasieT Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

2 På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval mot resten av ditt liv. Därför ska Du ta god tid på Dig och fundera över vad Du vill och vad som känns rätt för just Dig. Dina möjligheter att få en väl anpassad gymnasieutbildning är många, och det är vår ambition att ge Dig det yttersta av kunskap, entreprenörskap, inflytande och trivsel. PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2012 / 2013 Var med där det händer! - 4 Europaresan - internationalisering - 5 Elevrådet - 5 Idrottsgymnasium i Söderhamn - 6 Så söker du til gymnasieskolan -7 Ditt första stora vägval -8 Lärlingsutbildning - 9 UF - ung företagsamhet - 10 BA Bygg- och anläggningsprogrammet - 11 Inriktning: Husbyggnad EE El- och energiprogrammet - 12 Inriktningar: Dator- och kommunikationsteknik Elteknik För att göra ett bra val behöver Du skaffa Dig mer information. I denna katalog kan Du läsa mer om Staffangymnasiets alla utbildningar. Informationskvällarna och öppet hus är ett bra sätt att ta reda på mer om ett visst program. Då kan Du själv se skolan, träffa elever och lärare och ställa frågor som Du vill ha svar på. Du kommer också få rikliga möjligheter att göra studiebesök som Du kan boka via din studie- och yrkesvägledare. I den nya gymnasieskolan har flera förändringar införts. De nationella programmen har gjorts om för att bli mer lika varandra oavsett var du studerar. Dessutom har behörighetskraven förändrats. Nu behöver Du godkänt i minst 8 ämnen för att bli behörig till gymnasieskolan. Varför välja Staffangymnasiet? Du vill ha engagerade, kunniga lärare och hög kvalitet på undervisningen Över 90 % av eleverna trivs bra och tycker att stämningen är bra på skolan Över 90 % av eleverna når högskolebehörighet Lyckade studier på våra yrkesprogram leder direkt till ett arbete Vi är ett certifierat Teknikcollege Vi har blivit utsedd till Sveriges bästa skola i Ung Företagsamhet (UF) Du vill ha möjlighet att besöka ett annat land i Europa Du vill helt enkelt vara där du har det bra och där dina kompisar är! Vi som arbetar på Staffangymnasiet hälsar Dig välkommen till Dina gymnasiestudier. Hos oss får Du möjlighet att under tre år fördjupa de kunskaper Du redan har, lära Dig mycket nytt, lära känna nya människor och utvecklas som individ. Hos oss blir Du sedd samtidigt som Du kan vara Dig själv. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet och på Staffangymnasiet kan Du även fortsättningsvis både plugga och idrotta. Välkommen till Staffangymnasiet! Tomas Hartikainen Gymnasiechef EK Ekonomiprogrammet - 13 Inriktning: Ekonomi ES Estetiska programmet -14, 15 Inriktningar: Musik Bild och formgivning Estetik och media FT Fordons- och transportprogrammet - 16 Inriktning: Transport HA Handels- och administrationsprogrammet - 17 Inriktning: Handel och service IM Introduktionsprogram - 18 IN Industritekniska programmet - 19 Inriktning: Produkt- och maskinteknik NA Naturvetenskapsprogrammet - 20 Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle SA Samhällsvetenskapsprogrammet - 21 Inriktningar: Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap TE Teknikprogrammet - 22 Inriktningar: Design- och produktutveckling Teknikvetenskap VO Vård- och omsorgsprogrammet - 23 Val av inriktning sker vanligen till årskurs 2. Genom individuella val och valbara kurser kan du skapa en egen profil på dina studier inom det program du valt. Läs mer på vår hemsida och kontakta oss gärna!

3 Europaresan - internationalisering Vi flyttar ut klassrummet i Europa På Staffangymnasiet anser vi att internationalisering är en självklar och grundläggande merit som du får möjlighet att ta del av under din gymnasietid hos oss. Forskning visar nämligen att ungdomar som besöker andra länder har större förståelse och intresse för andra kulturer, man lär sig genom att uppleva. Vi i Söderhamns kommun vill ge våra ungdomar på Staffangymnasiet möjlighet att se den egna verkligheten ur ett internationellt perspektiv och förbereda eleverna för ett samhälle där allt tätare kommunikationer över nations- och kulturgränser är ett faktum. Tanken med resorna är att klassrummet flyttas ut i Europa. Syftet med projektet Europaresan är att: Öka intresse för språkstudier på Staffangymnasiet. Öka kompetensen att kommunicera på ett eller flera språk. Öka förståelsen och kunskapen om andra länders samhällsliv och kultur. Var med där det händer! På Staffangymnasiet håller vi många dörrar öppna till din framtid. Här finns allt från certifierat Teknikcollege till yrkesutbildningar i tiden med god arbetsmarknad, högskoleförberedande program av hög klass och massor med valmöjligheter. På Staffangymnasiet satsar vi på entreprenöriellt lärande. Under dina studier har du bland annat möjlighet att få prova på att starta ett företag. Detta sker i samarbete med UF - Ung företagsamhet. Bästa åren i ditt liv För att studera framgångsrikt behöver man må bra och trivas. Våra lärare kommer att göra allt för att du ska lyckas i dina studier och gå ut från Staffangymnasiet med lust att lära mer och med en positiv syn på din framtid. Under dina år hos oss kommer du att ha en mentor som du delar med 10 till 15 andra elever. Det innebär att du alltid har en handledare som tillsammans med dig ser till att du har kontroll på dina studier och får hjälp när du behöver. Staffangymnasiet har lärare som är proffs på sina ämnen och ett elevhälsoteam med kurator, skolsköterskor, specialpedagog och studievägledare. Alla hjälps åt för att du ska lyckas med dina studier så att dina år på Staffangymnasiet ska bli de bästa hittills i ditt liv. Staffangymnasiet har trådlöst nätverk och vi satsar på en kontinuerlig utbyggnad av datorparken med bärbara och stationära datorer. Det ger möjlighet till flexibelt lärande för dig som elev. Med nya elever kommer nya idéer! Vi lyssnar på dig och du kan engagera dig i skolans elevråd där du har möjlighet att tillsammans med andra genomföra nya idéer, ge uppslag till förbättringar och i samarbete med skolans personal utveckla vår skola. Elevrådet Staffangymnasiets elevrådsordförande Ingela Lindkvist säger: Vi har större makt än vad många tror att påverka i stort sett allt, mer eller mindre. Elevrådet arbetar med att organisera aktiviteter för eleverna bl.a. för bra sammanhållning och bra trivsel på skolan. Vi har möten med skolledningen en gång per månad. Samarbetet fungerar jättebra, vi får hjälp och man lyssnar på oss. Vissa frågor kan vi få hjälp med att ta upp med politikerna om det behövs. Elevrådet är viktigt, det är här alla får inblick i hur demokrati fungerar. Grundsynen på skolan är att alla elever är lika mycket värda har lika stor betydelse för skolans utveckling Välj ett program där du får hålla på mycket med sånt du tycker är roligt eller är intresserad av. och har samma rätt att framföra sina åsikter. Vi i elevrådet jobbar för att alla elever ska få säga sitt. Ju mer vi elever kan samarbeta, desto starkare blir vi! Ahlquistska stipendiet Generöst stipendium endast på Staffangymnasiet Vid Staffangymnasiet finns ett mycket generöst stipendium Ahlquistska stipendiet. Det riktar sig till elever som är födda i Söderhamn och som studerar i år två, oavsett program, på Staffangymnasiet. Stipendiet möjliggör tre veckors vistelse med språkstudier i franska, tyska eller italienska, alternativt praktik i Schweiz. Dessa genomförs under sommaruppehållet mellan år två och tre. Stipendiet täcker alla kostnader och ger också utrymme för studiebesök i samband med vistelsen i Schweiz. Öppet hus på Staffangymnasiet Lördag den 21 januari

4 Staffangymnasiet Regionalt och lokalt idrottsgymnasium i Söderhamn På Staffangymnasiet kan du kombinera dina studier med idrottande på hög nivå. Vi vill att du skall fördjupa dina idrottskunskaper både teoretiskt och praktiskt. Förutom träning i din idrott ingår fysträning och idrottsteori som en naturlig del av skoldagen. Bordtennis elitnivå Bordtennisgymnasiet finns i nyrustade lokaler som erbjuder goda träningsmöjligheter. Skolans instruktörer har en bred kunskap från elitserie och landslagsuppdrag och du har stora möjligheter att utvecklas som bordtennisspelare. Staffangymnasiet har godkänts som NIU-skola (Nationellt godkänd idrottsutbildning) inom bordtennis. Det innebär att skolan uppfyller de kvalitetskrav som Svenska bordtennisförbundet och Skolverket ställer på undervisningen. Fördjupning inom övriga idrotter Om du är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i andra idrotter finns möjlighet att läsa kurserna Idrott och hälsa specialisering 1 & 2. Utbudet av idrotter som kan läsas som specialiseringskurser varierar beroende på elevintresse och träningsmöjligheter. Förutom träning inom vald idrott innehåller kursen fördjupning inom fysträning, träningslära och ledarskap. Så söker du till gymnasieskolan Behörighet För att få börja på ett nationellt program ska du I slutbetyget från år 9 eller motsvarande vara behörig till gymnasieskolan. Kraven för behörighet är olika för yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gemensamt för alla program är att du har lägst betyget Godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. För behörighet till Yrkesprogram krävs dessutom minst Godkänt i ytterligare fem ämnen. För behörighet till Högskoleförberedande program krävs, förutom svenska, engelska och matematik, att du har ytterligare minst 9 ämnen med i slutbetyget. Söker du till Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapliga programmet ska fyra av dessa nio ämnen vara geografi, samhällskunskap, historia och religionskunskap. Söker du till Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet ska ämnena biologi, kemi och fysik ingå i de nio ämnena. Inte tidigare ha slutfört ett nationellt program Vara under 20 år Du som inte är behörig, dvs. saknar betyg i ett eller flera av dessa ämnen, kan söka något av våra introduktionsprogram. Ansökan Du som går i grundskolan i Söderhamn kommer att söka på webben. Din studievägledare, SYV, kommer att hjälpa dig med det. Du som inte går i grundskolan och inte tidigare gjort en webbansökan vänder dig till närmaste studie- och yrkesvägledare för att få en ansökningsblankett eller ansökningskod. Urval Till vissa utbildningar blir det konkurrens om platserna. Urvalet görs då med hjälp av de sökandes meritvärde. Ditt meritvärde är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från gundskolan. Betygsvärdet är 20 för MVG, 15 för VG och 10 för G. Om ditt meritvärde inte räcker för att komma in på ditt förstahandsval så prövas du på de andra val du gjort. Frikvot Om du anser att du har medicinska eller sociala skäl kan du ansöka om prövning i så kallad frikvot. Du måste dock fortfarande vara behörig att söka till gymnasieskolan. Meritpoäng - Att tänka på inför ditt gymnasieval Skaffa dig meritpoäng för att öka dina möjligheter att komma in på högskolan. Vänd dig till din studievägledare på din skola eller på Staffangymnasiet för att få reda på de nya regler som gäller för antagning till högskolan. Tidsplan för gymnasieantagning Senast 1 februari ska ansökan vara hos antagningskansliet. Hör med din vägledare om hur det går till. I mitten av april görs en preliminär antagning som grundas på höstterminsbetygen från år 9. Preliminär antagning görs dels för att gymnasieskolan ska kunna planera inför kommande läsår, dels för att du ska veta ungefär hur du ligger till. Fram till i mitten av maj har du möjlighet att göra omval. Du kan ändra ordningen på valen, lägga till eller stryka. I början av juli görs den slutliga antagningen. Den grundar sig på ditt slutbetyg från år 9. Det är nu det avgörs var du kommer in. Du får ett skriftligt antagningsbesked med ett svarskort. ett program men kan kvarstå som reserv på något du sökt före detta i din ansökan. Studieekonomi Du får studiehjälp, studiebidrag, för gymnasiestudier från CSN från och med kvartalet efter att du fyllt 16 till och med vårterminen det år du fyller 20. Det förutsätter att du studerar på heltid. Bidraget betalas ut 10 månader per år. Du behöver inte ansöka om det. Ett extra tillägg kan sökas hos CSN om familjens bruttoinkomst inte är högre än kr per år. Du kan läsa mer om studiehjälp på För frågor om inackordering och dagliga resor kan Staffangymnasiets expedition eller kurator kontaktas. Blanketter finns på kommunens webbplats, Att studera på annan ort Om du väljer att studera på annan ort måste du räkna med att familjens kostnader ökar. Bidraget för inackordering täcker knappast alla utgifter man har. Det är familjen, inte kommunen, som har ansvar för kostnaderna. Ta noga reda på vilka villkor som gäller om du tänkt studera på annan ort. Vissa utbildningar får man inget inackorderingstillägg för, inte heller om man sökt genom frisök. I slutet av juli börjar reservantagningen. Då sker en löpande antagning till de platser som blir lediga när någon som kommit in tackar nej. Reservantagning sker efter en reservlista som grundar sig på ditt betyg. Du kan inte bli antagen på flera program samtidigt. Du kan bara tacka ja till 6 7

5 Ditt första stora vägval Lärlingsutbildning Det finns mycket att välja på i den nya gymnasieskolan. Vissa program förbereder för yrkeslivet direkt efter gymnasiet, andra är i första hand förberedande för vidare studier. Staffangymnasiet erbjuder dig 11 nationella gymnasieprogram varav 6 är yrkesprogram och 5 är högskoleförberedande. Dessutom erbjuder vi Introduktionsprogram. Behörighet till högskolestudier Om du tar examen från ett Högskoleförberedande program får du grundläggande behörighet till högskolestudier. Om du vill uppnå grundläggande behörighet till högskolestudier, när du går ett Yrkesprogram, kan du läsa in kurser för detta inom individuellt val och begära utökat program. Till många högskoleutbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet, d.v.s. att du läst ytterligare kurser. De nationella programmens uppbyggnad Den nya gymnasieskolan, Gy 11, gäller från hösten Varje program innehåller: Gymnasiegemensamma ämnen Inriktningarnas kurser Individuellt val Gymnasiearbete och inriktningskurser presenteras på varje programsida. Du kan också fördjupa dina kunskaper inom programmet, programfördjupning. Individuellt val I det individuella valet har du flera kurser att välja mellan. Du kan välja kurser som tillsammans blir oäng. Här kan du kan fördjupa dig i något extra intressant och läsa kurser för att uppnå viss behörighet eller meritpoäng för vidare studier. Yrkesprogram Högskoleförberedande program Alla EK ES NA SA TE Engelska Historia Idrott och hälsa Matematik Naturkunskap Religionskunskap Samhällskunskap Svenska/ Svenska som Andraspråk Totalt gymnasie gemensamma ämnen Här ovan kan du se vilka ämnen som ingår som gymnasiegemensamma för de olika programmen och hur många poäng de omfattar (storleken på kursen): Gymnasiearbete Alla elever gör en större självständig arbetsuppgift på oäng som kallas gymnasiearbete. Det ska ha anknytning till det program, ämnen, du läser. Du får en handledare som följer ditt arbete. Många elever väljer idag att driva ett eget företag genom konceptet Ung Företagsamhet UF. För att få ut din examen ska gymnasiearbetet vara godkänt. Läs mer om inriktningarnas ämnen på Om du sökt och blivit antagen till ett yrkesprogram vid Staffangymnasiet så kan du ges möjlighet att välja arbetsplatsförlagd utbildningsform, lärlingsutbildning, inom ditt program Lärlingsutbildning på gymnasiet är ett samarbete mellan skola och arbetsliv där du får möjlighet att kombinera studier i skolan med yrkesutbildning på ett företag. Du läser gymnasiegemensamma ämnen EDDIE LUNDQUIST, TE11 ANNA ENGREN, TE11 och vissa på skolan och gör andra delar av utbildningen på ett eller flera företag. På utbildningsplatsen/företaget har du en utsedd handledare som tillsammans med lärare har en viktig roll i utbildningen. Utbildningen planeras individuellt utifrån varje elev, arbetsplats och eventuella branschkrav. Det finns inget anställningsförhållande under lärlingsutbildningen utan eleven är gymnasieelev på sitt program vid Staffangymnasiet. Hur är det att gå på Staffan? Jättekul, det är en jättestor skillnad om man jämför med grundskolan. Vad säger ni om era kamrater? Det är hur bra som helst, man vet mera vad man vill nu här på Staffan. Alla är mera mogna här vilket påverkar stämningen till det bättre. Vad var det som gjorde att ni valde Staffan? Har hört om allt roligt som händer på Teknikprogrammet. Staffan var enda alternativet då jag inte vill pendla till ett annat gymnasium. Det tar för mycket tid av min fritid. MALIN HEDQVIST, SP2EK Varför sökte du till Staffan? Ville först och främst varken flytta eller pendla, så därför var Staffan ett självklart val. Sen verkade utbildningen bra också. Vad är bäst med Staffan? Att de satsar på ungt företagande, Europaresa och sådant. Man måste inte sitta i skolbänken hela tiden i tre år. Hur är utbildningen? Bred, lärorik och rolig. Man lär sig saker som man oavsett yrke kommer att ha nytta av. Vilka råd har du för den som ska söka gymnasiet? Välj något du är intresserad av så ska det gå bra. Det är inte så hemskt som man tror. Vad är bäst på Staffan? Alla tar det mycket mer seriöst här än på grundskolan. Hur är utbildningen? Trodde det skulle vara mycket svårare men det är ett högt tempo, framför allt matten. Något mer som ni tycker att de som söker till gymnasiet ska tänka på? Ja, sök inte det som dina kompisar söker utan sök det som du verkligen vill gå. Tänk inte på att du kommer tappa kompisar, du hittar snabbt nya här på Staffan. Välj ett program som ger dig en bred utbildning. 8 9

6 UF - ung företagsamhet BA Bygg- och anläggninsprogrammet YRKESPROGRAM Inriktning: Husbyggnad På Staffangymnasiet satsar vi på entreprenöriellt lärande. Under dina studier har du bland annat möjlighet att få prova på att starta ett företag. Detta sker i samarbete med UF- Ung företagsamhet. Ung företagsamhet är ett utbildningskoncept som ger ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Under ett år på gymnasiet driver, du själv eller med flera, ett UF- företag med verkliga tjänster och varor. Du går igenom ett företags hela livscykel från start till drift och slutligen avveckling. Detta är värdefull kunskap som du kan ta med dig ut i livet efter gymnasiet. Varje UF-företag har minst en lärare/coach och till företaget knyts också en rådgivare från det lokala näringslivet. År 2010 fick Staffangymnasiet utnämningen Sveriges bästa skola i Ung Företagsamhet. Jennie Jonsson, Teknikprogrammet med sitt pris. Byggrund 1, Byggrund 2, Inriktning Husbyggnad Husbyggnadsprocessen, Husbyggnad 1, Husbyggnad 2, Husbyggnad 3, p Folke Andersson Åsa Kristansson-Hult Vincent Ekdahl, NV2 Varför sökte du till Staffangymnasiet? Jag hade vänner som gick här, och det är nära hem. Hur är det att gå på det naturvetenskapliga programmet? Det är lättare än väntat. Vi har kompetenta lärare. Det är lätt att trivas, för det är så trevliga personer. Vi har många grupprum då vi ska arbeta. Vad får man vara med om när man går på Staffan? Utlandsresor, föreställningar och föreläsningar. Har du något råd till den som söker NV? Häng med från början, så går det bra OSKAR KÅRSTRÖM, NV2 Hur är det att gå på Staffan? Vi har bra labbutrustning och egna datorer. Det är bra personal på Staffan, bra lokaler och god mat. Transporten till och från skolan går var 20-e minut. Det är jättebra. Det är trevliga personer i klassen och på skolan. Vi får göra en utlandsresa och kan åka till Schweiz på Ahlqvistska stipendiet. trevliga personer. Vi har många grupprum då vi ska arbeta. Varför valde du NV? Det är det bredaste programmet och jag är osäker på mitt yrkesval. Det är intressant att göra exkursioner. Har du några råd till den som ska söka till naturvetenskapliga programmet? Om man hänger med på lektionerna så går allt bra. Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som varvar teori med praktik. Som byggnadsarbetare får du ett rörligt, fritt och skapande arbete. Du kan bygga nya hus eller renovera äldre och du kan jobba både inom- och utomhus. Du kan ingå i ett arbetslag men du kommer även att arbeta självständigt och därmed ta ett eget ansvar. Arbetet inom byggbranschen utförs vanligtvis i nära kontakt med kunden vilket ställer krav på din serviceförmåga och kreativitet. Vi vill ge dig en byggutbildning med bredd och kvalitet och, utifrån dina egna förutsättningar och erfarenheter, utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för arbetslivet eller att studera vidare. På Flygstaden har vi vår verkstad och övningsgård. Första året är ett gemensamt basår för alla byggare, då läser du om hus och anläggning, måleri och byggplåt. Dessutom läser du gymnasiegemensamma ämnen. Sedan kan du välja att specialisera dig mot trä, mureri eller betong. Vad du än väljer så har du valt ett hantverksyrke som kräver yrkesskicklighet. Du fördjupar dig sedan inom din valda specialisering. I årskurs två och tre gör du din APL, arbetsplatsförlagt lärande, och då tränar du dina färdigheter på en riktig byggarbetsplats. Under utbildningen finns en röd tråd av entreprenörskap och företagande som kan leda till att du som hantverkare startar ett eget företag. Trä /Snickare Här lär du dig att bygga och renovera hus i trä. I det ingår att resa husstommar, lägga tak, isolera, spika panel och skivor, montera kök och spika lister. Du lär dig också att forma för gjutning och montera ställning. Murare Som murare får du lära dig att mura fasader, väggar, skorstenar och öppna spisar. Du lär dig också att putsa, sätta kakel och klinkers, mura fasader, väggar, skorstenar och öppna spisar. Betong Som betongare lär du dig att arbeta med betong. I det ingår att armera och gjuta grunder, väggar och golv. Du lär dig också att göra betonggolv släta och fina. Efter utbildningen Efter tre års utbildning är du färdig att gå ut på ett byggföretag som avlönad lärling. Efter drygt två års arbete i yrket får du ett yrkesbevis. Byggare är idag efterfrågade på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt. Du har också möjlighet att välja en påbyggnadsutbildning inom yrkeshögskola

7 EE EL- OCH ENERGIprogrammet YRKESPROGRAM Inriktningar: Dator- och kommunikationsteknik Elteknik EK EKONOMIprogrammet HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktning: Ekonomi Datorteknik 1, Elektromekanik, Energiteknik 1, Mekatronik 1, Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik, Elektronik- och mikrodatorteknik, Kommunikationsnät, Nätverksteknik, Inriktning: Elteknik Elektroteknik Ellära grund, Elinstallationer, Kommunikationsnät, p Det här är ett program för dig som är intresserad av elteknik eller data/ nätverksteknik. Båda inriktningarna är uppbyggda så att teori integreras med praktiskt arbete. Genomgående under utbildningen är att du arbetar självständigt med kurser som ger dig mycket goda kunskaper inför ditt framtida yrkesval. Inriktning Dator- och kommunikationsteknik Under första tiden får du de grundläggande kunskaperna som behövs för att sedan specialisera dig mot olika typer av kommunikationsnät m.m. Unik CISCO-utbildning Vi är en lokal Cisco Akademi där vår huvudman i Sverige är Högskolan Väst i Trollhättan. Att vi är en Cisco Akademi gör att du har möjlighet till certifiering efter de olika kurserna. Certifikaten är giltiga i hela världen och du kommer att bli mycket attraktiv på en global arbetsmarknad, samtidigt som du får en gedigen grund att stå på inför ev. fortsatta studier. Utbildningsmaterialet som är riktat mot Ciscoutbildningen är webbaserat och språket är engelska. Lektionerna bedrivs på svenska. Inriktning Elteknik Inriktningen vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill arbeta i ett område som ökar snabbt och blir allt mer avancerat. Med elteknik som grund kan du i princip arbeta över hela värden. Exempelvis kan du arbeta som installationselektriker, och inom industri och larm. Du får lära dig att installera och planera olika typer av belysning, kraft, larm, automatiserade system samt övervakningssystem. Du som väljer den här inriktningen kan även arbeta inom elkraftstekniska områden inom industri, distribution och automation. Under utbildningen får du lära dig använda styrsystem Jonas Hesselgren, dator- och kommunikationsteknik Sven-Erik Olsson, elteknik Åsa Kristansson-Hult för PC, PLC samt nätverkssystem. Du får även arbeta med automation, motorstyrningar samt frekvensriktning. Du läser även elektronik, ellära, styrteknik, cad, digitalteknik mm. Vill du jobba som civilekonom, revisor, VD, personalchef, banktjänsteman, marknadsförare, redovisningsassistent etc? Vill du kanske bli egen företagare eller tänker dig en helt annan väg i livet men tycker att ekonomi ger en bra grund att stå på inför vidare studier och jobb? Då är ekonomiprogrammet något för dig. Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande och du har efter tre års studier en bra grund inför kommande studier och arbetsliv. Entreprenörskap Inom ekonomiämnet läser du bl.a marknadsföring, redovisning, kalkylering och organisation. Entreprenörskap är också centralt i ekonomiprogrammet och du kommer att jobba både teoretiskt och praktiskt med att bygga upp kunskaper om företagande. Med de teoretiska kunskaperna som grund blir du redo att jobba i projektform där du omsätter teorin i praktiken. Du övar samtidigt din förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. Kunskaper om grupprocesser och ledarskap blir naturliga inslag under utbildningens gång. Du får möjlighet att starta ett UF-företag (UF är en förkortning för Ung Företagsamhet) där dina kunskaper kommer till praktisk användning. Är du tävlingsintresserad så finns det många möjligheter att utmanas inom UF om man så vill. Kanske kommer du att jobba för att vinna SM i företagande. Nätverk Idag har vi kontakt med det lokala näringslivet och eleverna får på så sätt en djupare insikt om företagens villkor. Datorn är ett naturligt hjälpmedel hos oss och du blir utrustad med en egen bärbar dator. Möjligheter till internationella kontakter finns i flera former. För närvarande så sker det genom ett Comeniusprojekt där lärare och elever har kontakt med, och träffar andra lärare och elever från 12 olika länder. Vi knyter kontakter och löser uppgifter tillsammans antingen över nätet eller i verkligheten på olika platser. Europaresan och Ahlquistska stipendiet ger eleverna fina möjligheter att resa ut i Europa. Företagsekonomi 1, Privatjuridik, Moderna språk Psykologi Inriktning: Ekonomi Entreprenörskap och företagande, Företagsekonomi 2, Matematik 2, 300 p Ann-Sofie Engholm Åsa Kristansson-Hult

8 ES ESTETISKA programmet HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktningar: Bild och formgivning Estetik och media Musik Estetisk kommunikation, Konstarterna och samhället, Musik Thomas Jutterström Inriktning: Bild och formgivning Bild, Bild och form, Form, Bildteori Inriktning: Estetik och media Digitalt skapande, Medieproduktion 1 och 2, Medier, samhälle och kommunikation Bild- och formgivning Eva Wastenson Estetik och media Helena Hägg Inriktning: Musik Ensemble med körsång, Instrument/sång 1, Gehörs- och musiklära 500 p Ingrid Åhlin På Staffangymnasiet har vi tre inriktningar på Estetiska programmet. Bild och formgivning Estetik och media Musik Du söker direkt till den inriktning du vill ha. Under de tre åren fördjupar du dig inom inriktningen. Programmet är högskoleförberedande och du har möjlighet att läsa språk från första året. En del ämnen är gemensamma för alla esteter och en del har du inom inriktningen. Gemensamt för inriktningarna är att du får utveckla din kreativitet och förmåga att kommunicera. Många dörrar är öppna efter Estetiska programmet. Du kan gå vidare inom bild och formgivning, media eller musik eller söka helt andra utbildningar efter dina år hos oss. Oavsett vilken inriktning du väljer kan du se fram emot inspirerande år med mycket skapande. Bild och formgivning Här kan du få prova många olika tekniker och uttryckssätt, teckning, måleri, foto, film, skulptur, keramik och formgivning i olika material. Du får utveckla din skapande förmåga och omsätta skisser och idéer till färdiga produkter. Tillfällen att ställa ut det du har skapat är många. Estetik och media Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Bilder och berättande står i centrum. Du lär dig medieproduktion från idé till färdig produkt och får arbeta med foto, film, grafisk formgivning, och text. Du får möjlighet att fördjupa dig inom det medieområde du är mest intresserad av. Musik Här får du utveckla din sång eller ditt instrumentspel tillsammans med andra och individuellt. Vi inriktar oss framförallt på afro, pop, rock och jazz och även klassiskt. Du får enskild undervisning på ditt instrument/sång och du spelar i mindre grupper, ensembler. Våra musikelever är mycket eftersökta som underhållare vid många arrangemang

9 FT Fordons- och transportprogrammet YRKESPROGRAM Inriktning: Transport HA Handels- och administrationsprogrammet YRKESPROGRAM Inriktning: Handel och service Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden Fordonsteknik-introduktion Inriktning: Transport Yrkestrafik 1a, Yrkestrafik 1b, 300 p p Daniel Johansson Åsa Kristansson-Hult Fordonsprogrammets inriktningar ger dig möjlighet att skaffa dig en yrkesutbildning som ger dig tillträde till en mängd olika yrken. Du kan lära dig reparera personbilar, arbetsmaskiner, lastbilar, småmaskiner, arbeta med reservdelar, karosseri, lackering samt utföra transporter inom distribution, skog, anläggning, miljö, godshantering med truck, hjullastare och styckegodskran m.m. År ett är gemensamt för alla, så valet av inriktning sker till år två. Inriktning Transport Transportinriktningen i Söderhamn ger dig en bra grund till ett spännande och kreativt yrkesval. Utbildningen sker i nära samarbete med transportbranschen. Cirka 50% av utbildningen sker på företag, vilket ger dig stora möjligheter att knyta kontakter för framtida arbeten. Många av våra elever jobbar inom yrket redan på sommarlovet mellan år två och tre. Arbetsformen på inriktningen anpassas till det som sker ute på företagen. Du får som elev ta med dig erfarenheter från din APL, arbetsplatsförlagt lärande, och fördjupa dessa genom att diskutera med andra elever, lärare och söka fakta på skolan. Det sker i grupp eller enskilt. Andra inriktningar sker i samarbete med andra hälsingekommuner Efter utbildningen Utvecklingen i branschen går fort och du får räkna med att vidareutbilda dig hela tiden i ditt yrke. Idag finns många påbyggnadsutbildningar som riktar sig till dig som gått Fordonsprogrammet. Exempel på sådana är förarutbildningar, transportledarutbildningar och utbildning inom eloch systemteknik. Kvalificerade yrkesutbildningar finns också inom olika områden. Transportbranschen är idag mycket expansiv och du har alla möjligheter efter din yrkesexamen. Handelsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av att få en bred utbildning med många möjligheter. På Handelsprogrammet läser du marknadsföring, inköp, varuhantering, försäljning, småföretagarekonomi, entreprenörskap och mycket annat som du har nytta av i arbetslivet. Vi erbjuder också en möjlighet inom näthandel. Där får du lära dig hur man lägger upp och driver en nätbutik. Utbildningen varvas med arbetsplatsförlagt lärande, APL, för att du ska kunna omsätta teorin du lärt dig i praktiken. Du är ute på APL i olika perioder, totalt 15 veckor, under alla tre åren. Handeln växer kraftigt och efterfrågan på personal i alla kategorier blir allt större. I och med detta är dina chanser till jobb direkt efter utbildningen stora. Handelsprogrammet på Staffangymnasiet är handelsutbildning för södra Hälsingland. Efter utbildningen Efter Handelsprogrammet kan du för att nämna några saker, bli butikssäljare, fältsäljare, marknadsförare, inköpare, butiksbiträde, föreståndare. Du får även en bra grund om du skulle vilja bli egen företagare. Handelsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen blir du behörig till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar som till exempel ekonomi, data, försäljning, ledarskap i butik, m.m. Med rätt individuellt val får Du även högskolebehörighet för att kunna läsa vidare på högskola. Exempelvis kan Du läsa inredning och butiksinformation, marknadsföring, dekoratör, turism, bara för att nämna några utbildningar. På Handelsprogrammet satsar vi på Ung företagsamhet. Sista året startar du och driver ett eget företag inom ramen för Ung företagsamhet. Entreprenörskap 1, Servicekunskap, Branschkunskap/handel, administration Information och kommunikation, Anders Bergström Ingrid Åhlin Inriktning: Handel och service Personlig försäljning 1, Affärsutveckling och ledarskap, Praktisk marknadsföring 1, Inköp 1, Näthandel 1, 100p 700 p 16 17

10 IM INTRODUKTIONSprogram IN Industritekniska programmet YRKESPROGRAM Inriktning: Produkt- och maskinteknik Du som inte uppnår behörighet till nationella program erbjuds att gå något av våra introduktionsprogram. Preparandutbildning IMPRE ska ge behörighet till ett nationellt program, högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen ska pågå i högst ett år och är anpassad för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig till ett nationellt program. Yrkesintroduktion IMYRK vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du kan få mer kunskap om ett eller flera yrken med undervisning och/eller praktik för att sen kunna söka ett yrkesprogram eller söka jobb. Individuellt alternativ IMIND förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen anpassas efter varje enskild elevs behov och vänder sig i första hand till dig som behöver läsa in många ämnen. Språkintroduktion IMSPR ska ge dig som nyligen flyttat till Sverige en utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare inom gymnasieskolan eller annan utbildning. Utbildningen anpassas efter varje elevs behov och ska pågå högst ett år. Ing-Britt Törnell Elisabeth Körner Industritekniska programmet är valet för dig som gillar att få lära dig hur saker tillverkas från idé till färdig produkt/ vara. Industrin utvecklas idag snabbt och nya yrken kommer hela tiden till, vilket gör att det finns många intressanta områden att upptäcka inom utbildningen. Vi finns på Flygstaden där undervisningen bedrivs och du kommer att få lära dig att arbeta med modern utrustning som CNC-styrda maskiner, programvaror, verktygsmaskiner och robot. Du får undervisning i CNC-teknik, CAD-teknik, maskinteknik, svetsteknik samt entreprenörskap. Andra viktiga delar i utbildningen är att kunna konstruera, mäta, tillverka saker åt dig själv eller andra. För att kunna det får du lära dig svarva, fräsa, svetsa och underhållsteknik. I utbildningen ingår det även ett truckkort samt heta arbeten. Under utbildningen kommer du att få göra arbetsplatsförlagt lärande d.v.s APL på ortens företag. Det sker i årskurs 2 och 3 och du är ute i tolv veckor varje läsår. Om du vill läsa vidare på högskola eller universitet behöver du läsa fler kurser i svenska och engelska för att få behörighet. Detta kan du göra genom utökat program och individuellt val. Efter examen Vi samarbetar med ortens företag genom Teknikcollege för att ge dig en stabil grund inför ditt framtida yrkesval. Detta leder till att du har stora möjligheter att få jobb inom verkstadsindustrin som svetsare, CNC-operatör, montör eller reparatör. Bernt-Åke Enberg Åsa Kristansson-Hult Industritekniska processer 1, Människan i industrin 1, Produktionskunskap 1, Produktionsutrustning 1, Inriktning: Produkt- och maskinteknik Datorstyrd produktion 1, Produktionsutrustning 2, Produktutveckling 1, p certifierat Teknikcollege 18 19

11 NA NATURVETENSKAPSprogrammet HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle SA SAMHÄLLSVETENSKAPSprogrammet HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktningar: Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred behörighet för vidare studier på högskolor och universitet. Vår målsättning är att du som lämnar NAprogrammet ska vara väl förberedd för högskolestudier. Du erbjuds möjligheter att tillägna dig goda ämneskunskaper samt att utveckla kreativitet och ansvarstagande. Inom det naturvetenskapliga området sker idag en explosionsartad utveckling. NA är en utbildning för framtiden. Du får tillgång till lokaler med modern utrustning. Det ger dig mycket goda möjligheter att genomföra undersökningar, laborationer och delta i demonstrationer. Bioteknikkursen kan nämnas som ett exempel skolan har investerat i det senaste för att bedriva studier inom bioteknik, mikrobiologi samt genteknik. Staffangymnasiet är en av de få gymnasieskolor i Sverige som erbjuder den kursen. Internationalisering På NA får du möjlighet att läsa moderna språk även år 2. Detta ger dig, förutom ökade kunskaper, meritpoäng inför högskoleansökan. Det finns goda möjligheter att resa till andra länder i Europa genom Staffangymnasiet. Det pågår ett globalt projekt där bl.a. NA-elever tillsammans med sydafrikanska elever behandlar ungdomars attityder. Egen dator Under din studietid kommer du att ha en egen bärbar dator som underlättar för dig i dina studier. Naturvetenskapsprogrammet erbjuder två inriktningar: Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle. Naturvetenskap Detta är det klassiska naturvetenskapsprogrammet där du läser de högre naturvetenskapliga kurserna i biologi, fysik, kemi samt matematik. Om du väljer denna inriktning läser du även bioteknikkursen inom ramen för programfördjupning. Naturvetenskap och samhälle Står du i valet och kvalet? Vet du inte om du ska välja Naturvetenskapsprogrammet eller något mer samhällsinriktat? Då är Naturvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning programmet för dig! Kärnan är naturvetenskapen, som kombineras med kurserna i geografi och samhällskunskap. Biologi 1, Fysik 1, Kemi 1, Moderna språk, Inriktning: Naturvetenskap Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4, Inriktning: Naturvetenskap och samhälle Geografi 1, Samhällskunskap 2, Ett av ämnena:biologi2, Fysik2,Biologi2, Östen Boman Ingrid Åhlin p Efter utbildningen Programmet är ett högskoleförberedande program som ger dig bred behörighet till vidare studier på högskola och universitet. NA ger behörighet till nästan alla högskoleutbildningar, även de med annan inriktning än naturvetenskap. Många av våra elever går vidare till högre studier inom naturvetenskap och teknik och vård. Några söker sig även vidare till högre studier inom det samhällsvetenskapliga området, t.ex. juridik och ekonomi men även konstnärliga utbildningar. Vill du ha koll på läget? Sök Samhällsvetenskapsprogrammet och förena nytta med nöje! På Samhällsvetenskapsprogrammet får du kunskaper kopplade till verkliga livet. Här studerar du samhället ur ett socialt, politiskt, kulturellt, historiskt och globalt perspektiv Samhällsvetenskapsprogrammet gör dig på många sätt väl förberedd för vidare studier. Tycker Du om att jobba kreativt, hitta lösningar och utvecklas tillsammans med andra människor har du hittat rätt. Vi tycker att det är viktigt med gruppkänsla, elevinflytande och förmågan att kunna se möjligheter. Egen dator Genom skolan har du en egen bärbar dator under hela din studietid på Staffangymnasiet för att underlätta för dig i dina studier. Internationalisering Det finns goda möjligheter att resa till andra länder i Europa genom Staffangymnasiet och det pågår ett globalt projekt där elever från Samhällsvetenskapsprogrammet tillsammans med sydafrikanska elever arbetar kring ungdomars attityder. Det finns också möjlighet att, liksom på andra program, fördjupa dina språkkunskaper genom att ansöka om Ahlqvistska stipendiet (språkstudier i Schweiz). Inriktningar Samhällsvetenskap Du får bredda, fördjupa och tolka din förståelse av samhällsfrågor. Inriktningen ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor. Här får du möjlighet att reflektera, analysera och diskutera. Det kan t.ex. handla om etik och moralfrågor, miljöfrågor, religion och historiska jämförelser. Vi jobbar tillsammans med olika redovisningsformer, både i och utanför skolan. Filosofi 1, Moderna språk, Psykologi 1, Inriktning: Medier, information och kommunikation Journalistik, reklam och information Medieproduktion 1, Medier, samhälle och kommunikation 1, Psykologi 2, Inriktning: Samhällsvetenskap Geografi 1, Historia 2, Religionskunskap 2, Samhällskunskap 2och3, p Catharina Norgren Åsa Kristansson-Hult Medier, information och kommunikation - I den här inriktningen får du bland annat fördjupa dig inom journalistik, reklam och information. Du utvecklar dels kunskaper om kommunikation dels färdigheter i att kommunicera. Här får du lära dig mer om mediernas roll i samhället och hur man kan använda medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt

12 TE TEKNIKprogrammet HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktningar: Design- och produktutveckling Teknikvetenskap VO VÅRD- OCH OMSORGSprogrammet YRKESPROGRAM Teknikprogrammet är det självklara valet för dig som gillar teknik och design. Du får en bred och stimulerande utbildning där du lär dig grunderna inom matematik, naturvetenskap och produktutveckling. Arbetssätten är mycket varierande. Du kombinerar det praktiska, kreativa och konstnärliga med det teoretiska, undersökande och problemlösande. En stor del av utbildningen sker i form av projekt. I designkurserna får du öva dig på att formulera idéer, se lösningar, skissa, skapa modeller och arbeta i olika material, exempelvis papper, metall och lera. Du tränar också på att dokumentera och presentera dina idéer och resultat, genom att skriva rapporter eller göra utställningsmontrar. Fysik 1, Kemi 1, Teknik 1, Jan Denneberg Ingrid Åhlin Inriktning: Design och produktutveckling Bild och form, CAD 1, Design 1, Konstruktion 1, Inriktning: Teknikvetenskap Fysik 2, Matematik 4, Teknik 2, 400 p På Teknikprogrammet får du en egen personlig dator att arbeta med. Ditt arbete innebär att i stor utsträckning använda dig av den och att lära dig olika program allt för att du ska vara väl förberedd inför framtiden. Vi är dessutom en del av Teknikcollege en kvalitetsstämpel på Teknikprogrammet i Söderhamn och du får lära dig att ta kontakt och samarbeta med företag. inriktningar Alla på Teknikprogrammet läser design, matematik och fysik. Till det andra året väljer man inriktning beroende på vad man är mest intresserad av. Du har två inriktningar att vålja mellan: 1. Design och produktutveckling Denna inriktning vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom ritteknik, form och design. Du får också behörighet till de allra flesta högskoleprogram. 2. Teknikvetenskap Denna inriktning innebär mer matematik och fysik, och ger därmed behörighet till alla ingenjörsutbildningar på universitet och högskola. Entreprenörskap På Teknikprogrammet använder och utvecklar vi ett så kallat entreprenöriellt förhållningssätt till lärande. Det innebär att målet är att du själv ska planera och förverkliga dina idéer. Det tredje året får därför du som väljer Teknikprogrammet möjlighet att starta och driva företag inom UF. Sammanhållning Stämningen och sammanhållningen på teknikprogrammet är i toppklass! Här hjälper vi varandra att lära och utvecklas, och vi har kul under tiden. Du möts av engagerade och tillgängliga lärare som finns här för din skull. Flera gånger om året anordnar vi dessutom trivseldagar och traditionella aktiviteter. Efter utbildningen Teknikprogrammet ger dig många möjligheter inför framtiden. Utbildningen är bred och öppnar dörrar till både arbete och fortsatta studier. Vad man kan bli? Exempel är datatekniker, designer, företagare, spelkonstruktör, inredare, civilingenjör, arkitekt, pilot, webbdesigner... det är nästan lättare att säga vad man inte kan bli efter Teknikprogrammet! Vård- och omsorgsprogrammet är en utbildning för dig som är intresserad av vård, omvårdnad, hälsa, friskvård och livskvalitet. Programmet har en röd tråd genom alla kurser med fokus på hälsa; att vi med en hälsosam livsstil kan hålla oss friska genom livet. Under utbildningen får du studera sjukvård, omvårdnad och hälsofrågor utifrån ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Fysisk, psykisk och social hälsa står i centrum, alla delar är viktiga. Denna helhetssyn genomsyrar samtliga kurser i utbildningen. På Vård- och omsorgsprogrammet får du en helhetsbild av människan där aktuell kunskap om hälsa förenas med utbildning inom hälso- och sjukvård i ett nära samarbete med vårt samhälle. I utbildningen ingår praktik inom olika yrkesområden kopplat till programmet. När du studerar på Vård- och omsorgsprogrammet på Cfl kommer du att vistas i en inspirerande och trivsam miljö. Där finns ett trådlöst nätverk, vilket innebär att du kan sitta och arbeta med bärbar dator på olika ställen, det finns också interaktiva klassrum där interaktiva white boards (smart boards) används i undervisningen. Hälsa och friskvård ingår i utbildningen och i huset finns både ett friskvårdsrum och ett välutrustat gym. Körkort Som studerande på Vård- och omsorgsprogrammet kan du under det tredje läsåret ta körkort. Kommunen står för kostnaden med kronor per studerande. Många av de arbeten som Vård- och omsorgsprogrammet leder till kräver att du kan transportera dig mellan olika serviceboenden och vårdinrättningar, platser som mycket väl kan ligga långt utanför tätorten. Du har helt enkelt lättare att få jobb om du har körkort. Efter utbildning Programmet är ett yrkesprogram och ger dig möjlighet att söka arbete till exempel som undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent. Utbildningen ger även en god grund för vidare studier till många andra yrken förutom vårdsektorn. De kunskaper man får inom Vård- och omsorgsprogrammet är efterfrågade inom många serviceyrken, räddningsyrken m.m. Efter avslutad utbildning på programmet har du chans att påbörja omvårdnadsförvaltningens Traineeprogram. Traineeprogrammet är tidsbegränsat till 14 månader och avser heltidstjänstgöring med möjlighet till deltid. Syftet är att du ska få en bred erfarenhet av omvårdnadsarbete, bli väl etablerad inom yrkesområdet och i arbetslivet, och däri- Hälsopedagogik 100p Medicin 1, 150p Etik och människans livsvillkor 100p Psykiatri 1, 100p Psykologi 1, 50p Samhällskunskap 2, 50p Specialpedagogik 1, 100p Svenska/svenska som andra språk 2, 100p Vård- och omsorgsarbete 1, 200p Vård- och omsorgsarbete 2, 150p Cfl och Staffangymnasiet Cecilia Torstensson, Ingrid Åhlin p genom få en bra grund inför ditt fortsatta arbete. Grundkravet för att få delta i Traineeprogrammet är att du är godkänd i alla kurser på Vård- och omsorgsprogrammet

13 Välkomna till Öppet Hus på Staffangymnasiet Koordinator - Ingrid Åhlin Form - Åsa Jägergård, Foto - Pontus Orre, m.fl. Tryck - Elanders Lördag den 21 januari 2012 Kl Staffangymnasiet, Söderhamns kommun, Söderhamn

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

DU ska välja VBU. 3. GOD MAT tillagad på plats.

DU ska välja VBU. 3. GOD MAT tillagad på plats. GYMNASIET NÄSTA 6anledningar till varför DU ska välja VBU 1. INTERNATIONELLT Utbyte med ett universitet i London, certifierad FN-skola. Flera program med internationell profil. Rabatt på språkresor och

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången Gymnasiekatalog 2015-2016 Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången välkommen till Jämtlands Gymnasium! Grattis! Det har blivit dags för dig att välja utbildning. Det är nu det roliga börjar.

Läs mer

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad 2 Nacka gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad Ekonomiprogrammet 8 Ekonomi 9 Juridik NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014 El- och energiprogrammet 10 Dator- och kommunikationsteknik

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Kattegattgymnasiet Här börjar framtiden Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Sturegymnasiet Den kreativa skolan Halmstads kommunala gymnasieskolor En berättelse om framtiden Nästa år börjar en ny tid

Läs mer

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär stämning mellan

Läs mer

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 Religionskunskap 1 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 eller Matematik 1a Svenska som andraspråk 1 Naturkunskap

Läs mer

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET 1 2015 2016 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén 10 11 Sambatåget

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA BORLÄNGE GYMNASIESKOLA PROGRAM- KATALOG 2015 ERIKSLUNDSGYMNASIET HAGAGYMNASIET HUSHAGSGYMNASIET LJUNGBERGSGYMNASIET SOLTORGSGYMNASIET INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ERIKSLUNDSGYMNASIET El- och energiprogrammet

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet!

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! MAGASIN UTGIVET AV KARLBERGSGYMNASIET ÅMÅL 2014/15 HUR SÖKER JAG? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? LÄS MER PÅ PROGRAMSIDORNA PROGRAM & PROFILER vi erbjuder dig

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium Ambition Engagemang Gemenskap Danderyds Gymnasium Läsåret 2015-2016 Innehåll Skolan med bredd, djup och spets...4 Ekonomiprogrammet...9 Naturvetenskapsprogrammet...11 Spetsutbildning Matematikgymnasiet...13

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer