1. INLEDNING VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT ORGANISATION RESULTATOMRÅDEN... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT ORGANISATION RESULTATOMRÅDEN Hantverkskultur Evenemang Utställningar Hantverkskunnande Hantverksnäring ÖVRIG VERKSAMHET Utbildning Information Sakkunskap Övrigt samarbete och samarbetsprojekt ADMINISTRATION OCH EKONOMI Möten Medlemmar Personal och ledning Ekonomi... 11

3 1. INLEDNING Inkommande verksamhetsår kommer att vara ett mycket utmanande år. Strategiperiodens sista år innebär minskade resurser, vilket i sin tur framtvingar förändringar i verksamheten. Dessa förändringar är inte konkretiserade i denna verksamhetsplan, eftersom vi är tvungna att noggrant undersöka och jämföra alternativa tillvägagångssätt. Därför baserar sig denna plan snarare på en vilja att förverkliga strategin i samma anda som tidigare. Åbolands hantverk är beroende av utomstående finansiering. De statliga och kommunala bidragen var lägre än tidigare år 2012, och eftersom kostnaderna konstant stiger, är vi tvungna att överväga vilken verksamhet som är ekonomiskt lönsam. En tanke som inte känns lämplig, då man diskuterar en allmännyttig förenings verksamhet. Den positiva inverkan vår verksamhet har på individen och i samhället, går omöjligt att mäta i pengar. Redan i årtionden har man diskuterat och arbetat för hållbar utveckling, men de sociala och kulturella dimensionerna får ofta ge vika för de ekologiska och ekonomiska frågorna. Upprätthållandet av hantverket och hantverkskonsten är viktigt. Förmågan att använda händerna har en avgörande inverkan på människans hälsa. Av hjärnans totala yta använder vi en del lika stor som handen endast till att styra våra händer. Borde vi därför inte se till att använda oss av våra händer? För att garantera att även vår hjärna mår bra. I hantverkscentren träffar man gamla, pigga människor som under hela sin livstid handarbetat. Hantverkscentret erbjuder dessa människor ett viktigt socialt nätverk. Den stora utmaningen är att väcka intresset för hantverk hos den yngre generationen, så att även de vill spendera tid i hantverkscentren. Har vi möjlighet att erbjuda så förmånlig service att även de unga kan ta del av den? Hantverksskolan för barn gör ett värdefullt arbete, men också hantverksskolornas existens är totalt beroende av extern finansiering. Deltagaravgifterna täcker inte verksamhetens kostnader, som främst består av löne- och hyreskostnader. Lokaliteterna är avgörande betydelse för organiserandet av verksamheten. Hantverksskolorna förutsätter en fungerande inlärningsmiljö. Material och arbetsredskap tar mycket plats, och verksamheten kräver olika slags utrymmen. Därtill bör utrymmena väcka intresse för verksamheten och inspirera till kreativitet. Åbolands hantverk har under hela sin verksamma tid stött hantverksföretagare på varierande sätt. Föreningens butik Oy Gullkrona Ab fungerar som en försäljningspunkt för över hundra hantverkare. Ytterligare arrangeras årligen flera försäljningstillfällen för gruppen Skärgårdens hantverkare, där hantverkarna själva säljer sina produkter. Hantverksföretagandet är mycket utmanande och för att stöda företagarna är vi tvungna att skapa nya lösningar som hjälper företagarna att utveckla sina företag och sitt produktutbud, och samtidigt höjer produktiviteten och lönsamheten. Vår utställningsverksamhet är ett viktigt redskap i befrämjandet av hantverket som näring och som kultur. Namnet på en av utställningarna i Galleri Campus år 2013, Vridna Tankar, beskriver väl det annalkande verksamhetsåret. Tiden visar vartåt våra tankar vrids och leder oss och hur vi i framtiden kan arbeta för och befrämja hantverk som kultur, kunnande och näring. 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT Strategin för hemslöjd- och konsthantverksorganisationen för perioden heter Kulturen lever i hantverket. Med namnet vill man hänvisa till det mångsidiga kulturarbete som hantverksföreningarna i Finland gör och till att hantverket har en lång tradition och en framtid. Organisationens strategi har bearbetats i samråd med förbundet och de 21 regionala hemslöjds- och konsthantverksföreningarna. 1

4 KULTUREN LEVER I HANTVERKET Hemslöjds- och konsthantverksorganisationens strategi VERKSAMHETSIDÉ Att främja hantverkskulturen som kunnande och näring. VÄRDERINGAR KREATIVITET KONST FÖRETAGANDE HÅLLBAR UTVECKLING verksamheten bygger på kreativitet och den nationella kulturen. hantverk utvecklar kunnandet, ökar välmående och gör omgivningen mer estetisk hantverksföretagande sysselsätter och producerar hållbara varor och tjänster VISION 2013 Taito Group är en känd och inflytelserik serviceorganisation inom hantverk organisationen är känd för sina tjänster organisationen är en aktiv förespråkare för hantverk DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR befolkningen åldras och bosättningen koncentreras till tillväxtcentra kommun- och servicestrukturen förändras den offentliga finansieringen minskar konkurrensen om kundernas fritid ökar omvärlden globaliseras och bli mångkulturell webbteknik används för lärande och kommunikation FÖRÄNDRINGAR I VÄRDERINGAR OCH KULTUR intresset för att göra själv och uttrycka sig själv ökar miljöansvaret stärks välbefinnande och hälsoeffekter får större betydelse individualitet och gemenskap kring hantverk sociala medier distribuerar och synliggör hantverk hantverk integreras i de kreativa sektorerna UTVECKLINGSLINJER genom verksamheten stärka kulturen att skapa själv med vår verksamhet ta ansvar för hantverkskulturen och det allsidiga hantverkskunnandet arbeta etiskt, ekologiskt och kundorienterat nätverka och skapa operativa partnerskap producera må bra-tjänster inom hantverkssektorn och satsa på kulturturism främja företagande och sysselsättning ge hantverk större synlighet, förbättra tillgången och höja lönsamheten finnas i de sociala medierna och ta fram webbtjänster för hantverk utvidga medlemsunderlaget och kundsegmenten göra vår organisation till ett professionellt och effektivt kunskaps- och samarbetsnätverk 2

5 3. ORGANISATION Taito Group är en riksomfattande tvåspråkig expert- och rådgivningsorganisation inom hantverksbranschen. Organisationens vision och strategi förverkligas av medlemsföreningarna inom respektive förenings verksamhetsområde med hänsyn till områdets särprägel och föreningens ekonomiska förutsättningar. Inom Taito gruppen är Åbolands hantverk bland de minsta föreningarna. Schema för Hemslöjds- och konsthantverksorganisationen Åbolands hantverks verksamhetsområde är Åbo, Pargas och Kimitoön. Föreningens fasta verksamhetspunkter ligger i Pargas, Kimito och Åbo. De omfattar föreningens kontor, två hantverkscenter och galleriutrymme i Åbo. Föreningens Oy Gullkrona Ab ansvarar för föreningens affärsverksamhet och har sina butiker i Pargas och Åbo samt säljer material hos båda hantverkscentrena. Åbolands hantverks rf schema över föreningens organisation/verksamhetsområden 3

6 I schemat syns de olika verksamhetsformer som föreningen har. Hantverkscentren utgör verksamhetens bas, liksom också Gullkrona-butiken som gagnar föreningens ideella verksamhet. Projektverksamheten har ökat sin betydelse under den senaste strategiperioden. År 1962 grundade föreningen en egen butik, Gullkrona Oy Ab. Butikens uppgift är att förmedla finskt hantverk. I sortimentet finns många produkter som är tillverkade i Åboland bl.a. produkter som inte kan hittas någon annanstans och som har en egen särprägel typisk för vår skärgård. Detta har förankrats bakom ett eget varumärke: GULLKRONA, HANDMADE, FINLAND. Gullkronas verksamhetsmål för är att öka individens värdesättning och uppskattning av hantverk och att utveckla nytt, högklassigt och särpräglat hantverk och konsthantverk. 4. RESULTATOMRÅDEN Resultatområden för perioden är 1. Hantverkskultur a) den regionala kulturen - egna projekt (st) - egna utställningar (besökarantal) b) utvecklingstjänster inom hantverkskunnande - utbildning (kad=kundarbetsdagar) - grundundervisning i konst inom handarbete (kad) - verkstäder (kad) c) sakkunskap inom hantverkskunnande - försäljning av sakkunskap (som euro) 2. Hantverksnäring a) att förstärka näringsidkarens verksamhetsmöjligheter - produktinköp (som euro) b) utvecklingstjänster - utbildning (kad) - sakkunskapstjänster (som euro) - försäljningsutställningar/ -evenemang (kad) 4.1 Hantverkskultur Hantverkskultur Rätt till hantverk som kultur, välmående, kunnande och konstuppfostra RIKTLINJER - Att bevara, förnya och synliggöra hantverkets kulturkapital i hantverkscentren och hantverkskolorna. - Att i kursutbudet beaktas hantverkets mångsidighet och inriktade hantverkskunnande samt hantverksnäring - Kurs- och verkstadstjänsterna utvecklas till tjänster som stöder välmående, turism, sysselsättning och aktivt medborgarskap samt behov av grupper med speciella behov. - Utvecklas gemensamma riksomfattande hantverkstjänster, kollektioner och marknadsföring samt förstärkas regionala skärdrag. - Förbättras hantverksskolornas och hantverkscenterns påverkan och tjänsternas tillgänglighet genom att öka regionalt samarbete. - Höjas verksamhetens kvalité i hantverksskolorna och hantverkscentren genom utveckling av självutvärdering - Följs hantverkskunnandets bredd och variation samt utredds tillstånd inom branschen och förmedlas 4

7 information till median och beslutfattare TJÄNSTER - Värkstäder, kurser, studier, klubbverksamhet och förevisningar - Grundläggande konstundervisning inom handarbete, Taito-hantverksskolor - Utbildning och konsultering, läromaterial - Utvecklingsprojekt - Kulturproduktioner, -gärning, -evenemang, - publikationer, projekt, samarbete mellan kulturer, miljöansvar m.m. - Taito.fi, Taito-tidskrift KUNDER/MÅLGRUPPER barn, unga, vuxna, åldringar organisationer, föreningar, arbetsgemenskap, klubbar, familjer m.m. företag läroanstalter arrangörer: kultur, turism, mässor m.m. kommuner: kultur-, social-, näringsnämnden Ur strategin för Taito group Inom Hantverkskulturens resultatområde har Åbolands hantverk följande verksamhet år 2013: Evenemang År 2013 planerar föreningen att delta i följande evenemang: Datum Evenemang Arrangör Ort April Taito-vecka Åbolands hantverk Pargas Kimito Maj Skärgårdstorg Åbolands hantverk Pargas Åbolands Fiskarf. Skärgårdens Turistinformation Maj Knit n Tag Åbolands hantverk Åbo stads ungdomscentral /Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma och Helsingfors Ungdomscentral. Juni Pargas dagar Pargas stad Pargas Köpmannaf. Juli Gamla Malmen Gamla Malmen r.f. Pargas Åbolands hantverk rf Hembyggsmuseum Fredrika Stuga September Höstmarknad på Gamla Gamla Malmen r.f. Pargas December Samtliga helger i advent Malmen Gamla Malmens julmarknad Åbolands hantverk Gamla Malmen r.f. Åbolands hantverk rf Hembyggsmuseum Fredrika Stuga Pargas Åbo Julmarknad Åbo stad Åbo Beroende på platsen där evenemanget ordnas och övriga omständigheter presenteras föreningens verksamhet på olika sätt, t.ex. genom demonstration av olika hantverkstekniker; genom verkstäder som besökarna själva kan delta i; och 5

8 genom att ordna små utställningar. Vid vissa evenemang säljer föreningen lotter till förmån för hantverksskolans verksamhet. Några av evenemangen erbjuder goda möjligheter för Gullkrona att sälja hantverksprodukter Utställningar Galleri Campus Samarbetsavtalet med Yrkeshögskolan Novia ger föreningen möjlighet att ordna utställningar i Galleri Campus på Nunnegatan 4 i Åbo. Vår möjliga utställningsperiod sträcker sig från juli till december. Galleriet är avsett för presentation av hantverk, konstverk och formgivning och kan hyras av studerande och professionella inom hantverks- och formgivningsbranschen. Föreningen strävar dessutom till att varje år ordna en större utställningshelhet. År 2013 kommer utställningshelheten att fokusera på nordisk tradition och lyfta fram brickvävningen som fenomen och kulturarv. Föreningens personalresurser och ekonomiska förutsättningar är begränsade och därför är vår egen utställningsverksamhet beroende av utomstående projektfinansiering. Föreningen kommer även i fortsättningen att aktivt ansöka om pengar från olika fonder och stiftelser. Hantverkscentren Hantverkscentren i Kimito och Pargas ordnar små utställningar under året. De ansvariga rådgivarna ansvarar för utställningens tema och för de praktiska arrangemangen. I Pargas har föreningen ett gott samarbete med bildkonstskolan Pictura, och som avslutning på Hantverksskolans vårtermin ordnas gemensamma vårutställningar. Kimito hantverksskola håller sin utställning i biblioteket. Utställningarna är ett bra sätt att lyfta fram den grundläggande konstundervisningen. Konstrundan Konstrundan innefattar professionella yrkesverksamma inom den visuella konsten; bildkonst, hantverk, form och design. Konstrundan 2013 kommer att bestå av en Konstens fredag där konstnärer, hantverkare och formgivare beger sig ut på stadens gator och torg för att låta allmänheten ta del av den skapande processen, samt av två dagar öppna ateljéer under vilka publiken kan besöka konstnärernas ateljéer. Konstrundan erbjuder publiken en möjlighet att se konsten i den miljö den skapas och att få träffa konstnären, diskutera med denne, samt att köpa konst direkt av producenten. Konstrundan följer en egen projektplan. Små utställningar i offentliga rum Genom små enkelt uppsätta utställningar i olika offentliga utrymmen t.ex. bibliotek eller hotell vill föreningen väcka uppmärksamhet och bemöta personer som inte vanligtvis besöker utställningar eller föreningens verksamhetspunkter. Vridna Tankar I augusti och september 2013 vill Åbolands hantverk framhäva brickvävning. Brickvävningen som förekommer i många länder och kan härledas genom många kulturer är ett hantverk som i grunden är släkt med repslageriet, men som utvecklats till utsmyckande detaljer på sakral och profan dräkt. Sonja Berlin är en av nordens mest framträdande konstnärer inom brickvävningen och vi vill i augusti och September 2013 lyfta fram hennes fantastiska sätt att kombinera den traditionella tekniken med nytänkande och modern design. Sonja Berlin är konsthistoriker och magister i traditionskonst. Hon har fokuserat en stor del av sin verksamma karriär på brickvävningen och har även skrivit tre böcker om ämnet. Berlin besitter en stor kunskap om brickvävning, men som konstnär är hantverket och brickvävningen ett medel att bygga upp eller framvisa en tanke och vision, och då använder hon hela sin kunskap. När hon skapar sina 6

9 konstverk är alltså brickvävningen som teknik inte i fokus, utan det är vad man kan göra med den som fascinerar. Under 1990-talet samarbetade Berlin med finska institutioner för att skapa boken Brickvävning så in i Norden. Resan resulterade i ett kapitel om finsk brickvävning i boken och i gränsöverskridande samarbeten. Nu vill vi bygga vidare på samma tema och låta Berlin presentera sin breda kunskap och sina vackra konstverk. Åbo lämpar sig mycket väl för att lyfta fram brickvävningen i och med att brickvävningen är besläktad med repslageriet och har varit i bruk i repslagarbanorna i Åbo sedan långt tillbaka i tiden. Kvantitativa mål för hantverkskulturen 2013: Hantverkskultur 2012 mål 2012 uppsk mål Besökarantal på egna utställningar Hantverkskunnande Grundundervisningen i konst och andra hantverkskurser för barn Hantverksskolan är en viktig del av verksamheten. Vi erbjuder grundläggande konstundervisningen inom handarbete, i enlighet med den allmänna läroplanen. Skolan har utrymmen vid hantverkscentret i Pargas respektive Kimito. Vävstolarna i Pargas har gett verksamheten ett eget särdrag. I en liten skola kan undervisningen inte ordnas enligt årskurser utan gruppernas sammansättning varierar år efter år. Grupperna blir heterogena, vilket ger stora utmaningar åt läraren. I Pargas ordnas en svenskspråkig och en finkspråkig grupp inom textila material samt en tvåspårig grupp inom hårda material. Grupperna ger även möjlighet till språkbad. I Kimito ordnas en tvåspråkig textilgrupp. Föreningen samarbetar med andra kulturaktörer som erbjuder grundläggande konstundervisning i Åboland. Undervisningen finansieras med bidrag av Väståbolands stad, ELY-centralen, Kimitoöns kommun och finlandssvenska fonder, samt med deltagaravgifter. I början av juli arrangeras sommarkurser för barn i både Pargas och Kimito. Pargas hantverkscenter ordnar två kurser i olika hantverkstekniker. I Kimito ordnas en sommarkurs. Sommarkurserna finansieras med Svenska Kulturfondens och Föreningen Konstsamfundets bidrag samt med deltagaravgifterna. Mål för år Fyra fulla grupper i hantverksskolan, antalet undervisningstimmar på samma nivå som tidigare - tre grupper på sommaren Rådgivning, kursverksamhet och materialförsäljning Föreningen har två hantverkscenter: i Pargas på Klockarståget och i Kimito vid Vretavägen. Verksamheten vid hantverkscentren har en längre tid varit koncentrerad till vävning, vars efterfrågan minskat betydligt de senaste åren. Föreningen har trots det en viktig uppgift i bevarandet och i att föra vidare vävkunskapen, eftersom vävtekniken har fått en mindre roll än tidigare inom yrkesutbildningen. Vi arbetar med att utveckla verksamheten vid hantverkscentren och göra den mera mångsidig, samtidigt som verksamheten söker nya verksamhetsformer och kundgrupper. God service förutsätter en flexibel personal och arbetstider som är anpassade till kundernas möjlighet att använda våra tjänster. Utvecklingen kräver inre företagsamhet av personalen. 7

10 Föreningen har ökat sitt kursutbud. Både i Pargas och i Kimito har arbetarinstitutet en stark roll som arrangör av handarbetskurser. Åbolands hantverk vill inte konkurrera med likadana kurser. I stället koncentrerar vi oss på att ordna kortkurser och på att skräddarsy kurser för olika målgrupper. I planeringen av kursernas innehåll får föreningen en oersättlig hjälp av nätverket och kontakterna inom Taito group. För att nå ett bra resultat bör man utgå från råmaterial av hög kvalitet. Detta är viktigt i vår verksamhet och dessutom något som vi vill vidareförmedla till våra kunder. Materialförsäljningen vid hantverkscentren sker via Gullkrona. Via Gullkrona förmedlas även handarbetspaket och olika arbetsbeskrivningar. Det här är ett sätt att sänka tröskeln till att börja handarbeta och på så sätt få kunskaperna och kunnandet att leva vidare. Mål för år Att öka antalet kundarbetsdagar på vävstugan - Att locka flera deltagare till kurser med aktuella och intressanta tema - Att öka försäljning av material och materialpaket - Utveckla sommarkursverksamhet Kvantitativa mål för hantverkskunnandet 2013: Hantverkskunnande 2012 mål 2012 uppsk mål (kad= kundarbetsdagar) Grundundervisning i konst Kursverksamhet Verkstäder/vävstuga Sålda tjänster (eur) Hantverksnäring Förbundet och de föreningarna inom Taito group som har en Taito-företagsrådgivare tar det största ansvaret för utvecklingen av näringstjänster till hantverksföretagare. Åbolands hantverk marknadsför Taito-företagsrådgivningens tjänster till hantverkare. Föreningen koncentrerar sitt eget arbete inom hantverksnäringen på att främja försäljningen av hantverksprodukter i Gullkrona, i olika evenemang samt på att göra hantverksprodukterna mera attraktiva och uppskattade genom utställningsverksamheten. Verksamhetsledaren säljer sitt kunnande inom hantverksnäringen till olika organisationer. Tillverkning och försäljning av hantverk Föreningens Gullkrona-butik är ett aktiebolag som ägs till 100% av Åbolands hantverk rf. Gullkrona ger bisyssla till några hantverkare som tillverkar Gullkronas egna produkter. Butikens huvudsakliga uppgift är att förmedla finländskt hantverk. Till butiken köps in produkter från över 100 olika företag. Vi vill gärna sälja produkter av hantverkare från vårt eget verksamhetsområde, men produktionen hos Åbolands hantverkare kan inte täcka hela efterfrågan av olika bruks- och gåvoföremål, och därför finns även produkter av hantverkare utanför vårt verksamhetsområde till salu i butiken. Gullkrona har två butiker: en i Pargas och en liten Gullkrona-butik i Åbo i anslutning till Galleri Campus. Åbobutiken öppnades i oktober Vi strävar till att nå nya kundgrupper och önskar att galleriverksamheten och olika evenemang i Åbo lockar även sådana personer som inte tidigare har besökt oss. Vi hoppas att samarbetet med YH Novia formgivningsutbildning ger synergieffekter, som hjälper oss att leva i tiden och utveckla verksamheten, så att vår betydelse för samhället kommer bättre fram och att vi därigenom kan trygga vår framtid. Samtidigt ger butiksverksamheten i läroanstaltens närhet de studerande en ny inlärningsmiljö och -möjlighet. Gullkrona erbjuder ett ställe för provförsäljning och ger handledning i produktutveckling och prissättning. 8

11 Gullkronas bransch är svår. Att tillverka varor i små serier är dyrt i Finland, och detta orsakar höga butikspriser som gallrar bort en stor kundgrupp. För att butiken skall nå verklig framgång krävs en livlig kundström i butikens närhet. Gullkrona öppnade en nätbutik i slutet av sommaren År 2013 utvecklas nätbutiken och dess marknadsföring. Försäljningsevenemang Skärgårdshantverkarna Föreningen hantverkare bildar en grupp som heter Skärgårdshantverkarna. Föreningen arrangerar marknader, sköter de praktiska arrangemangen och marknadsföringen. Deltagandet i försäljnings- evenemanget förutsätter medlemskap i Åbolands hantverk. Försäljningsevenemang ordnas årligen. Skärgårdstorget Skärgårdstorget ordnas i samarbete med Åbolands hantverk, Skärgårdens turistinformation och Åbolands Fiskarförbund. Målsättningen är att utveckla och tillvarata landsbygdens basnäringar. Skärgårdstorget erbjuder alla intresserade en plats att sälja sina produkter. Evenemanget äger rum i Pargas den första lördagen i maj. Sakkunskap inom hantverksnäring Företagstjänster - hantverkare Region Åboland r.f. och Egentliga Finlands TE-central ingick i juni 2005 ett avtal om regionala företagstjänster i Åboland. Inom ramen för detta samarbete står föreningen till tjänst med sakkunskap åt regionens hantverkare, tex. i form av handledning i prissättning av varor, produktutveckling och marknadsföring. Efterfrågan på denna service har varit minimal, närmast p.g.a. av att dessa frågor ofta kommer upp i den vardagliga interaktionen med hantverkarna och således är svår att prissätta som en separat tjänst. I Gullkrona-butikens intresse ligger att hitta nya produkter, vilket är ett resultat av samarbetet mellan hantverkaren, butiken och kunden. Det är en form av företagstjänst som man inte kan fakturera för. Samarbete med läroanstalter och övriga organisationer Föreningen kan erbjuda en mångsidig praktikplats eller möjlighet till inlärning i arbetet för studerande vid andra stadiets yrkesutbildningar. Innehållet i den studerandes studier på en arbetsplats kan planeras individuellt för att anpassas efter den studerandes studiehelheter. I föreningen finns tre utbildade arbetsplatshandledare. Utvecklandet av både andra stadiets yrkesprov och fristående yrkesexamina kommer att vara beroende av arbetsplatsernas insats och i detta arbete deltar föreningen gärna. Genom att påverka yrkesutbildningen kan föreningen främja både hantverkskunnande och -företagande. Föreningen har goda kontakter med Yrkesinstitutet Axxell, Yrkeshögskolan Novia och Loimaan Ammatti- ja aikuisopisto. Vi vill erbjuda de studerande inlärningsmöjligheter även i form av olika projekt och slutarbeten. Lärarna är också välkomna att utföra sin arbetsplatsperiod hos oss. Kvantitativa mål för hantverksnäringen 2013 Hantverksnäring / 2012 mål 2012 uppsk. 2013mål Inköp (eur) Utbildning Sålda tjänster (eur)

12 5. ÖVRIG VERKSAMHET 5.1 Utbildning Styrelsen och verksamhetsledaren ser gärna att arbetstagarna följer med sin tid och går kurser och utbildningar inom sitt ansvarsområde. Med hjälp av utbildningen kan vi förbättra vår verksamhet, få nya idéer och ge våra kunder bättre service. Vi ser fortutbildningen som en möjlighet att förbättra arbetstagarnas motivation. Deltagandet i olika utbildningar avgörs längs åren. Verksamheten kan hindra deltagandet. 5.2 Information Föreningen kommer att informera lokala och riksomfattande tidningar och andra medier om olika händelser under året. Facebook är också en viktig informationskanal åt föreningen. Både föreningen, Konstrundan-projektet och Gullkrona ha en egen Facebook-profil. Om föreningsverksamheten görs en flyer för varje termin. Den delas ut på våra verksamhetsställen och i biblioteken. Föreningens hemsidor är en viktig kanal i informering. Vi kommer att vidare utveckla användningen av hemsidorna som en central kanal i vår marknadsföring. År 2013 förnyas föreningens hemsida för att få de möjligheter som dagens teknik ger. 5.3 Sakkunskap Föreningen har sakkunskap inom hantverk, hantverksföretagsamhet och utbildning. Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap så att den kommer andra instanser och aktörer till godo. 5.4 Övrigt samarbete och samarbetsprojekt Under 50 år har i Gullkronas namn tillverkats ett stort antal produkter. En del av produktrena har blivit bevarade hos Gullkrona. År 2013 genomgås produktarkivet i samarbete med Pargas hembygsmuseum och produkterna får sin slutliga bevaringsplats i hembyggsmuseets nya förråd. Konstrundan Konstrundan har traditionellt arrangerats sista helgen i juli, men tidpunkten har alltid varit ett känsligt ämne som väckt diskussion i utvärderingsskedet. Eftersom vi efter Konstrundan 2012 mottog önskemål om en ändrad tidpunkt även från besökarna, bestämde Konstrundans styrgrupp att ta tag i problemet. Efter att deltagarna tillfrågats, beslöt arrangörerna att flytta tidpunkten till septembermånad. Den nya tidpunkten förväntas hämta med sig flera, nya deltagare och ett större publikunderlag. Konstrundans syfte är att lyfta fram konstnärerna i de finlandssvenska regionerna och att avdramatisera och uppmärksamma konstnärernas arbete. Syftet förverkligas genom att ge allmänheten en möjlighet att besöka ateljéer och bekanta sig med det breda utbudet av visuell konst som finns i Svenskfinland. Ansökningstiden till Konstrundan är och deltagarna väljs av en kurator. Fast aktörskap i Produforum har gett ett nytt nätverk. Produforum Åboland erbjuder ett forum för samarbete och nätverk där man kan lära sig av varandra. Inom ramen för projektet kan deltagarna även få hjälp med praktiska frågor inom t.ex. administration, ekonomihantering, it-kunnande och marknadsföring. Föreningen verksamhetsledare är medlem i följande styrgrupper: Skärgårdens Skördefest, Artist in Archipelago, Konstrundan, Produforum Åboland. 10

13 Knit N Tag Den arrangerar Åbolands hantverk rf evenemanget Knit n Tag Turku i Åbo. Knit N Tag skapar ett stort, modernt miljökonstverk med hjälp av överblivna garn och kreativt tänkande. Träden runt Aura å kläs i stickgraffiti, stickad av föreningar, organisationer, grupper och privatpersoner. Deltagandet är gratis och syftet är att skapa en levande stadsmiljö, höja intresset för hantverk och uppmuntra till samarbete. Knit n Tag är ett projekt som betonar hållbar utveckling och bygger broar mellan generationerna. Evenemanget höjer intresset för hantverk, samtidigt som det presenterar graffitikonsten. Stadens invånare får bevittna skapandet av ett färgsprakande miljökonstverk, medan unga och gamla får en möjlighet att samarbeta och lära av varandra. Knit n Tag passar människor i alla åldrar, ända från dagis till åldringshem. Projektet genomförs i samarbete med bland annat Åbo stads ungdomscentral/nuorten taide- ja toimintatalo Vimma och Helsingfors Ungdomscentral. I själva evenemanget deltar uppskattningsvis 100 föreningar och organisationer. Projektet ansöker även om deltaganderätt i Turku Design Festival, som arrangeras ADMINISTRATION OCH EKONOMI 6.1 Möten Föreningens beslutande organ är föreningsmötet. Ordinarie föreningsmöten hålls två gånger i året. Vår- och höstmötena är öppna för alla medlemmar. Föreningens styrelse samlas fyra gånger i året samt vid behov. Styrelsen består av 4 ordinarie medlemmar och en suppleant. Styrelsen utses för två år så att hälften av ordinariemedlemmar avgår årligen. Suppleanten väljs varje år. 6.2 Medlemmar Föreningens medlemmar består av både privatpersoner, företagare och föreningar. Antalet medlemmar i föreningen är relativt stort men de aktiva medlemmarna är få. Vårt mål är att förbättra medlemsvården och aktivera våra medlemmar genom att ordna olika program vid vår- och höstmöten samt öka informationen. Vi arbetar för att göra medlemskapet mera attraktivt för hantverksföretagare och konstnärer i vår region. Medlemsavgiften bestämts vid höstmötet 6.3 Personal och ledning Föreningens personal består av en heltidsanställd verksamhetsledare och två deltidsanställda rådgivare vid hantverkscentren samt en projektanställd. Gullkrona Ab har två deltidsanställda och säsongarbetare enligt behov. 6.4 Ekonomi Föreningens egna intäkter består av medlemsavgifter och verksamhetsintäkter. Avgörande för föreningens existens och fortsatta utveckling är ekonomiska bidrag från stat, kommun och bidrag från Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet samt andra fonder och organisationer. Föreningens egna intäkter bör utökas, men en allmännyttig förening kan aldrig klara sig helt utan bidrag. Föreningen strävar till att förbättra sin lönsamhet och effektivitet genom att öka samarbetet med övriga hemslöjds- och hantverksföreningar. 11

14 ÅBOLANDS HANTVERK RF BUDGET 2013 Budget 2013 Estimat 2012 Resultat 2011 Ordinarie verksamhet Intäkter , , ,49 Kostnader Personalkostnader ,53 Övriga kostnader , , , ,46 Över/underskott , , ,97 Projektverksamhet Intäkter , , ,78 Kostnader Personalkostnader ,48 Övriga kostnader , , , ,71 Projektverksamhet totalt 0,00 0, ,07 Över/underskott , , ,90 Medelanskaffning Intäkter 5 500, , ,78 kostnader ,00-794, , , ,69 Finansiella intäkter/kostnader Intäkter 130,00 120, ,83 Kostnader -1,00 Över/underskott , , ,38 Allmänna bidrag bidrag , , ,00 Över/underskott 0, , ,62

Hemslöjds- och konsthantverksorganisationens målprogram KULTUREN LEVER I HANTVERKET

Hemslöjds- och konsthantverksorganisationens målprogram KULTUREN LEVER I HANTVERKET 1. INLEDNING Samhälllets ekonomiska läge är oroväckande. Hur skall en liten förening klara sig och kunna hålla ordinarieverksamheten vid liv, då den offentliga finansieringen hela tiden minskar? Ur Hemslöjds-

Läs mer

Åbolands hantverk rf. Verksamhetsberättelse Balansräkning Revisionsberättelse

Åbolands hantverk rf. Verksamhetsberättelse Balansräkning Revisionsberättelse Åbolands hantverk rf 2013 Verksamhetsberättelse Balansräkning Revisionsberättelse 1 1. INLEDNING Den 75-åriga föreningen inledde sitt jubileumsår med visionen Åbolands hantverk är en betydande kulturaktör

Läs mer

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 2 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 2 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 2 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 4.1 Hantverkskultur... 4 4.1.1 Evenemang... 5 4.1.2 Utställningar... 6 4.1.3 Hantverkskunnande...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Läroplan för den grundläggande konstundervisningen i Hantverk

Läroplan för den grundläggande konstundervisningen i Hantverk Läroplan för den grundläggande konstundervisningen i Hantverk Grundläggande konstundervisning i Korsholm grundar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR STRATEGISK PLAN 2014 2017 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR Organisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, är en ideell riksomfattande hemslöjdsorganisation med regionala hemslöjdsföreningar/

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

1. INLEDNING. Verksamhetsledare Eliisa Riikonen

1. INLEDNING. Verksamhetsledare Eliisa Riikonen 1. INLEDNING I början av 2016 kunde man tro att det nya verksamhetsåret blir på något sätt lungnare och lättare för personalen. Efter verksamhetsledarens alterneringsledighet hade föreningen inget nytt

Läs mer

Läroplan för grundundervisning i bildkonst

Läroplan för grundundervisning i bildkonst Läroplan för grundundervisning i bildkonst Grundläggande konstundervisning i Korsholm grundar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande konstundervisning

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Konstuniversitetets strategi

Konstuniversitetets strategi 2017 Konstuniversitetets strategi 2020 Konstuniversitetets strategi 20172020 KONST- UNIVERSITETETS UPPGIFT Konstuniversitetets strategi 20172020 / Konstuniversitetets uppgift Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

Anvisningar för sökanden

Anvisningar för sökanden HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 FINLANDS STRUKTURFONDSPROGRAM Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete RIKSOMFATTANDE ÖPPEN ANSÖKAN TILL ESF 1.6 15.9.2015 Anvisningar för sökanden Valitse

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2014

VERKSAMHETSPLAN för 2014 Byggnadsvårdsförening i Åboland rf Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry. VERKSAMHETSPLAN för 2014 1. RESUMÉ Föreningen verkar för att värna om byggnadsarvet och -traditionen i Åboland med närområden

Läs mer

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Kulturskolans roll i samhället 02.02.2016 Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Grundtanken Kulturen är en del av alla människors vardag och alla har rätt till kulturservice oberoende

Läs mer

HITTEGODS Om man tappat eller förlorat någonting är det bäst att kontakta lärarna vid respektive undervisningslokal.

HITTEGODS Om man tappat eller förlorat någonting är det bäst att kontakta lärarna vid respektive undervisningslokal. Föräldra Guide VÄLKOMMEN TILL ESBO BILDKONSTSKOLA! Esbo bildkonstskola grundades år 1979. Skolan ger grundundervisning i bildkonst enligt den den fördjupande lärokursen åt barn och unga i åldern 5 20 år.

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2018

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2018 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2018 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget Torggatan 15, vån 2, 22100 Mariehamn www.konsthantverk.ax FO-nummer:

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015 PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN Guide för ansökan år 2015 Undervisnings- och kulturministeriet 2014 Innehåll Förord... 2 1 Allmänna kriterier... 2 2. Bedömningsgrunder... 3 3. Att ansöka om statsunderstöd...

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och Vad, hur och varför Svenska litteratursällskapet i Finland Vi är på väg I din hand ligger den vägkarta eller strategi som ska hjälpa Svenska litteratursällskapet att förverkliga föreningens syfte. Syftet,

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6 Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Verksamhets- och ekonomiplan 2017 INNEHÅLL Verksamhetsidé... 3 FSB: verksamhetsformer... 3 Värden... 3 Verksamhetsplan för 2017... 3 1. Utvecklandet av brandkårsverksamheten...

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Nödcentralsverket Strategi

Nödcentralsverket Strategi Nödcentralsverket Strategi 2016 2020 Nödcentralsverkets publikation HAK-2015-631 Innehåll Inledning Nödcentralsverket 2020 3 Riktlinjerna för nödcentralsverksamheten under strategiperioden 2016 2020 4

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Målen för lärarutbildningen 2013 2016

Målen för lärarutbildningen 2013 2016 SOOL Finlands Lärarstuderandes Förbund - SOOL, är en nationell takorganisation för alla studenter på lärarutbildningar i Finland. I avsikt att förbättra lärarutbildningen strävar SOOL efter att befordra

Läs mer

5.20 Bildkonst. Mål för undervisningen

5.20 Bildkonst. Mål för undervisningen 5.20 Bildkonst Undervisningen i bildkonst tar avstamp från ett dynamiskt bildsamhälle i en kulturellt mångskiftande verklighet. Denna utforskas genom att man producerar och tolkar bilder. De studerandes

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD Korsholms familjedagvård erbjuder småbarnsfostran i en hemlik och trygg miljö. Målet med en kvalitativ vård och fostran är att ge barnen en lycklig

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

ÅBOLANDS. BRANDKÅRSFÖRBUND r.f. Verksamhetsplan

ÅBOLANDS. BRANDKÅRSFÖRBUND r.f. Verksamhetsplan ÅBOLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND r.f. Verksamhetsplan 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Innehåll Allmänt Målsättning för år 2014 Vision 2020 Sid 3 Sid 4-8 Sid 9 Bilaga 5 3 Allmänt: Åbolands Brandkårsförbund r.f. (ÅbBF)

Läs mer

HANTVERK. Ämnets syfte

HANTVERK. Ämnets syfte HANTVERK Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Verksamhets- och ekonomiplan 2018 INNEHÅLL Verksamhetsidé... 3 FSB: verksamhetsformer... 3 Värden... 3 Verksamhetsplan för 2018... 3 1. Utvecklandet av brandkårsverksamheten...

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. VERKSAMHETSPLAN 2016 Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Finlands svenska Marthaförbund r.f. grundades år 1899 för att sprida gagnelig kunskap

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Läroplansinspiration. Tammerfors

Läroplansinspiration. Tammerfors Läroplansinspiration Tammerfors 25.5.2015 Program 9:00 Kaffeservering 9.30 Välkommen Ulrica Taylor 9.40 Läroplansarbete Camilla Forsberg Kicki Häggblom 10:00 Läroplanen som diskussionsunderlag Helena Rajakaltio

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

ETT FÖRETAGSAMT OCH VÄLMÅENDE EGENTLIGA FINLAND

ETT FÖRETAGSAMT OCH VÄLMÅENDE EGENTLIGA FINLAND ETT FÖRETAGSAMT OCH VÄLMÅENDE EGENTLIGA FINLAND VÅR AMBITION ÄR LANDSKAPETS FRAMGÅNG STRATEGI 2020 FÖR FOSTRAN TILL FÖRETAGANDE 2 DEN HÄR BROSCHYREN VILL HJÄLPA DIG OCH DIN ARBETSGEMENSKAP PÅ VÄGEN MOT

Läs mer