1. INLEDNING VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT ORGANISATION RESULTATOMRÅDEN... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT ORGANISATION RESULTATOMRÅDEN Hantverkskultur Evenemang Utställningar Hantverkskunnande Hantverksnäring ÖVRIG VERKSAMHET Utbildning Information Sakkunskap Övrigt samarbete och samarbetsprojekt ADMINISTRATION OCH EKONOMI Möten Medlemmar Personal och ledning Ekonomi... 11

3 1. INLEDNING Inkommande verksamhetsår kommer att vara ett mycket utmanande år. Strategiperiodens sista år innebär minskade resurser, vilket i sin tur framtvingar förändringar i verksamheten. Dessa förändringar är inte konkretiserade i denna verksamhetsplan, eftersom vi är tvungna att noggrant undersöka och jämföra alternativa tillvägagångssätt. Därför baserar sig denna plan snarare på en vilja att förverkliga strategin i samma anda som tidigare. Åbolands hantverk är beroende av utomstående finansiering. De statliga och kommunala bidragen var lägre än tidigare år 2012, och eftersom kostnaderna konstant stiger, är vi tvungna att överväga vilken verksamhet som är ekonomiskt lönsam. En tanke som inte känns lämplig, då man diskuterar en allmännyttig förenings verksamhet. Den positiva inverkan vår verksamhet har på individen och i samhället, går omöjligt att mäta i pengar. Redan i årtionden har man diskuterat och arbetat för hållbar utveckling, men de sociala och kulturella dimensionerna får ofta ge vika för de ekologiska och ekonomiska frågorna. Upprätthållandet av hantverket och hantverkskonsten är viktigt. Förmågan att använda händerna har en avgörande inverkan på människans hälsa. Av hjärnans totala yta använder vi en del lika stor som handen endast till att styra våra händer. Borde vi därför inte se till att använda oss av våra händer? För att garantera att även vår hjärna mår bra. I hantverkscentren träffar man gamla, pigga människor som under hela sin livstid handarbetat. Hantverkscentret erbjuder dessa människor ett viktigt socialt nätverk. Den stora utmaningen är att väcka intresset för hantverk hos den yngre generationen, så att även de vill spendera tid i hantverkscentren. Har vi möjlighet att erbjuda så förmånlig service att även de unga kan ta del av den? Hantverksskolan för barn gör ett värdefullt arbete, men också hantverksskolornas existens är totalt beroende av extern finansiering. Deltagaravgifterna täcker inte verksamhetens kostnader, som främst består av löne- och hyreskostnader. Lokaliteterna är avgörande betydelse för organiserandet av verksamheten. Hantverksskolorna förutsätter en fungerande inlärningsmiljö. Material och arbetsredskap tar mycket plats, och verksamheten kräver olika slags utrymmen. Därtill bör utrymmena väcka intresse för verksamheten och inspirera till kreativitet. Åbolands hantverk har under hela sin verksamma tid stött hantverksföretagare på varierande sätt. Föreningens butik Oy Gullkrona Ab fungerar som en försäljningspunkt för över hundra hantverkare. Ytterligare arrangeras årligen flera försäljningstillfällen för gruppen Skärgårdens hantverkare, där hantverkarna själva säljer sina produkter. Hantverksföretagandet är mycket utmanande och för att stöda företagarna är vi tvungna att skapa nya lösningar som hjälper företagarna att utveckla sina företag och sitt produktutbud, och samtidigt höjer produktiviteten och lönsamheten. Vår utställningsverksamhet är ett viktigt redskap i befrämjandet av hantverket som näring och som kultur. Namnet på en av utställningarna i Galleri Campus år 2013, Vridna Tankar, beskriver väl det annalkande verksamhetsåret. Tiden visar vartåt våra tankar vrids och leder oss och hur vi i framtiden kan arbeta för och befrämja hantverk som kultur, kunnande och näring. 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT Strategin för hemslöjd- och konsthantverksorganisationen för perioden heter Kulturen lever i hantverket. Med namnet vill man hänvisa till det mångsidiga kulturarbete som hantverksföreningarna i Finland gör och till att hantverket har en lång tradition och en framtid. Organisationens strategi har bearbetats i samråd med förbundet och de 21 regionala hemslöjds- och konsthantverksföreningarna. 1

4 KULTUREN LEVER I HANTVERKET Hemslöjds- och konsthantverksorganisationens strategi VERKSAMHETSIDÉ Att främja hantverkskulturen som kunnande och näring. VÄRDERINGAR KREATIVITET KONST FÖRETAGANDE HÅLLBAR UTVECKLING verksamheten bygger på kreativitet och den nationella kulturen. hantverk utvecklar kunnandet, ökar välmående och gör omgivningen mer estetisk hantverksföretagande sysselsätter och producerar hållbara varor och tjänster VISION 2013 Taito Group är en känd och inflytelserik serviceorganisation inom hantverk organisationen är känd för sina tjänster organisationen är en aktiv förespråkare för hantverk DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR befolkningen åldras och bosättningen koncentreras till tillväxtcentra kommun- och servicestrukturen förändras den offentliga finansieringen minskar konkurrensen om kundernas fritid ökar omvärlden globaliseras och bli mångkulturell webbteknik används för lärande och kommunikation FÖRÄNDRINGAR I VÄRDERINGAR OCH KULTUR intresset för att göra själv och uttrycka sig själv ökar miljöansvaret stärks välbefinnande och hälsoeffekter får större betydelse individualitet och gemenskap kring hantverk sociala medier distribuerar och synliggör hantverk hantverk integreras i de kreativa sektorerna UTVECKLINGSLINJER genom verksamheten stärka kulturen att skapa själv med vår verksamhet ta ansvar för hantverkskulturen och det allsidiga hantverkskunnandet arbeta etiskt, ekologiskt och kundorienterat nätverka och skapa operativa partnerskap producera må bra-tjänster inom hantverkssektorn och satsa på kulturturism främja företagande och sysselsättning ge hantverk större synlighet, förbättra tillgången och höja lönsamheten finnas i de sociala medierna och ta fram webbtjänster för hantverk utvidga medlemsunderlaget och kundsegmenten göra vår organisation till ett professionellt och effektivt kunskaps- och samarbetsnätverk 2

5 3. ORGANISATION Taito Group är en riksomfattande tvåspråkig expert- och rådgivningsorganisation inom hantverksbranschen. Organisationens vision och strategi förverkligas av medlemsföreningarna inom respektive förenings verksamhetsområde med hänsyn till områdets särprägel och föreningens ekonomiska förutsättningar. Inom Taito gruppen är Åbolands hantverk bland de minsta föreningarna. Schema för Hemslöjds- och konsthantverksorganisationen Åbolands hantverks verksamhetsområde är Åbo, Pargas och Kimitoön. Föreningens fasta verksamhetspunkter ligger i Pargas, Kimito och Åbo. De omfattar föreningens kontor, två hantverkscenter och galleriutrymme i Åbo. Föreningens Oy Gullkrona Ab ansvarar för föreningens affärsverksamhet och har sina butiker i Pargas och Åbo samt säljer material hos båda hantverkscentrena. Åbolands hantverks rf schema över föreningens organisation/verksamhetsområden 3

6 I schemat syns de olika verksamhetsformer som föreningen har. Hantverkscentren utgör verksamhetens bas, liksom också Gullkrona-butiken som gagnar föreningens ideella verksamhet. Projektverksamheten har ökat sin betydelse under den senaste strategiperioden. År 1962 grundade föreningen en egen butik, Gullkrona Oy Ab. Butikens uppgift är att förmedla finskt hantverk. I sortimentet finns många produkter som är tillverkade i Åboland bl.a. produkter som inte kan hittas någon annanstans och som har en egen särprägel typisk för vår skärgård. Detta har förankrats bakom ett eget varumärke: GULLKRONA, HANDMADE, FINLAND. Gullkronas verksamhetsmål för är att öka individens värdesättning och uppskattning av hantverk och att utveckla nytt, högklassigt och särpräglat hantverk och konsthantverk. 4. RESULTATOMRÅDEN Resultatområden för perioden är 1. Hantverkskultur a) den regionala kulturen - egna projekt (st) - egna utställningar (besökarantal) b) utvecklingstjänster inom hantverkskunnande - utbildning (kad=kundarbetsdagar) - grundundervisning i konst inom handarbete (kad) - verkstäder (kad) c) sakkunskap inom hantverkskunnande - försäljning av sakkunskap (som euro) 2. Hantverksnäring a) att förstärka näringsidkarens verksamhetsmöjligheter - produktinköp (som euro) b) utvecklingstjänster - utbildning (kad) - sakkunskapstjänster (som euro) - försäljningsutställningar/ -evenemang (kad) 4.1 Hantverkskultur Hantverkskultur Rätt till hantverk som kultur, välmående, kunnande och konstuppfostra RIKTLINJER - Att bevara, förnya och synliggöra hantverkets kulturkapital i hantverkscentren och hantverkskolorna. - Att i kursutbudet beaktas hantverkets mångsidighet och inriktade hantverkskunnande samt hantverksnäring - Kurs- och verkstadstjänsterna utvecklas till tjänster som stöder välmående, turism, sysselsättning och aktivt medborgarskap samt behov av grupper med speciella behov. - Utvecklas gemensamma riksomfattande hantverkstjänster, kollektioner och marknadsföring samt förstärkas regionala skärdrag. - Förbättras hantverksskolornas och hantverkscenterns påverkan och tjänsternas tillgänglighet genom att öka regionalt samarbete. - Höjas verksamhetens kvalité i hantverksskolorna och hantverkscentren genom utveckling av självutvärdering - Följs hantverkskunnandets bredd och variation samt utredds tillstånd inom branschen och förmedlas 4

7 information till median och beslutfattare TJÄNSTER - Värkstäder, kurser, studier, klubbverksamhet och förevisningar - Grundläggande konstundervisning inom handarbete, Taito-hantverksskolor - Utbildning och konsultering, läromaterial - Utvecklingsprojekt - Kulturproduktioner, -gärning, -evenemang, - publikationer, projekt, samarbete mellan kulturer, miljöansvar m.m. - Taito.fi, Taito-tidskrift KUNDER/MÅLGRUPPER barn, unga, vuxna, åldringar organisationer, föreningar, arbetsgemenskap, klubbar, familjer m.m. företag läroanstalter arrangörer: kultur, turism, mässor m.m. kommuner: kultur-, social-, näringsnämnden Ur strategin för Taito group Inom Hantverkskulturens resultatområde har Åbolands hantverk följande verksamhet år 2013: Evenemang År 2013 planerar föreningen att delta i följande evenemang: Datum Evenemang Arrangör Ort April Taito-vecka Åbolands hantverk Pargas Kimito Maj Skärgårdstorg Åbolands hantverk Pargas Åbolands Fiskarf. Skärgårdens Turistinformation Maj Knit n Tag Åbolands hantverk Åbo stads ungdomscentral /Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma och Helsingfors Ungdomscentral. Juni Pargas dagar Pargas stad Pargas Köpmannaf. Juli Gamla Malmen Gamla Malmen r.f. Pargas Åbolands hantverk rf Hembyggsmuseum Fredrika Stuga September Höstmarknad på Gamla Gamla Malmen r.f. Pargas December Samtliga helger i advent Malmen Gamla Malmens julmarknad Åbolands hantverk Gamla Malmen r.f. Åbolands hantverk rf Hembyggsmuseum Fredrika Stuga Pargas Åbo Julmarknad Åbo stad Åbo Beroende på platsen där evenemanget ordnas och övriga omständigheter presenteras föreningens verksamhet på olika sätt, t.ex. genom demonstration av olika hantverkstekniker; genom verkstäder som besökarna själva kan delta i; och 5

8 genom att ordna små utställningar. Vid vissa evenemang säljer föreningen lotter till förmån för hantverksskolans verksamhet. Några av evenemangen erbjuder goda möjligheter för Gullkrona att sälja hantverksprodukter Utställningar Galleri Campus Samarbetsavtalet med Yrkeshögskolan Novia ger föreningen möjlighet att ordna utställningar i Galleri Campus på Nunnegatan 4 i Åbo. Vår möjliga utställningsperiod sträcker sig från juli till december. Galleriet är avsett för presentation av hantverk, konstverk och formgivning och kan hyras av studerande och professionella inom hantverks- och formgivningsbranschen. Föreningen strävar dessutom till att varje år ordna en större utställningshelhet. År 2013 kommer utställningshelheten att fokusera på nordisk tradition och lyfta fram brickvävningen som fenomen och kulturarv. Föreningens personalresurser och ekonomiska förutsättningar är begränsade och därför är vår egen utställningsverksamhet beroende av utomstående projektfinansiering. Föreningen kommer även i fortsättningen att aktivt ansöka om pengar från olika fonder och stiftelser. Hantverkscentren Hantverkscentren i Kimito och Pargas ordnar små utställningar under året. De ansvariga rådgivarna ansvarar för utställningens tema och för de praktiska arrangemangen. I Pargas har föreningen ett gott samarbete med bildkonstskolan Pictura, och som avslutning på Hantverksskolans vårtermin ordnas gemensamma vårutställningar. Kimito hantverksskola håller sin utställning i biblioteket. Utställningarna är ett bra sätt att lyfta fram den grundläggande konstundervisningen. Konstrundan Konstrundan innefattar professionella yrkesverksamma inom den visuella konsten; bildkonst, hantverk, form och design. Konstrundan 2013 kommer att bestå av en Konstens fredag där konstnärer, hantverkare och formgivare beger sig ut på stadens gator och torg för att låta allmänheten ta del av den skapande processen, samt av två dagar öppna ateljéer under vilka publiken kan besöka konstnärernas ateljéer. Konstrundan erbjuder publiken en möjlighet att se konsten i den miljö den skapas och att få träffa konstnären, diskutera med denne, samt att köpa konst direkt av producenten. Konstrundan följer en egen projektplan. Små utställningar i offentliga rum Genom små enkelt uppsätta utställningar i olika offentliga utrymmen t.ex. bibliotek eller hotell vill föreningen väcka uppmärksamhet och bemöta personer som inte vanligtvis besöker utställningar eller föreningens verksamhetspunkter. Vridna Tankar I augusti och september 2013 vill Åbolands hantverk framhäva brickvävning. Brickvävningen som förekommer i många länder och kan härledas genom många kulturer är ett hantverk som i grunden är släkt med repslageriet, men som utvecklats till utsmyckande detaljer på sakral och profan dräkt. Sonja Berlin är en av nordens mest framträdande konstnärer inom brickvävningen och vi vill i augusti och September 2013 lyfta fram hennes fantastiska sätt att kombinera den traditionella tekniken med nytänkande och modern design. Sonja Berlin är konsthistoriker och magister i traditionskonst. Hon har fokuserat en stor del av sin verksamma karriär på brickvävningen och har även skrivit tre böcker om ämnet. Berlin besitter en stor kunskap om brickvävning, men som konstnär är hantverket och brickvävningen ett medel att bygga upp eller framvisa en tanke och vision, och då använder hon hela sin kunskap. När hon skapar sina 6

9 konstverk är alltså brickvävningen som teknik inte i fokus, utan det är vad man kan göra med den som fascinerar. Under 1990-talet samarbetade Berlin med finska institutioner för att skapa boken Brickvävning så in i Norden. Resan resulterade i ett kapitel om finsk brickvävning i boken och i gränsöverskridande samarbeten. Nu vill vi bygga vidare på samma tema och låta Berlin presentera sin breda kunskap och sina vackra konstverk. Åbo lämpar sig mycket väl för att lyfta fram brickvävningen i och med att brickvävningen är besläktad med repslageriet och har varit i bruk i repslagarbanorna i Åbo sedan långt tillbaka i tiden. Kvantitativa mål för hantverkskulturen 2013: Hantverkskultur 2012 mål 2012 uppsk mål Besökarantal på egna utställningar Hantverkskunnande Grundundervisningen i konst och andra hantverkskurser för barn Hantverksskolan är en viktig del av verksamheten. Vi erbjuder grundläggande konstundervisningen inom handarbete, i enlighet med den allmänna läroplanen. Skolan har utrymmen vid hantverkscentret i Pargas respektive Kimito. Vävstolarna i Pargas har gett verksamheten ett eget särdrag. I en liten skola kan undervisningen inte ordnas enligt årskurser utan gruppernas sammansättning varierar år efter år. Grupperna blir heterogena, vilket ger stora utmaningar åt läraren. I Pargas ordnas en svenskspråkig och en finkspråkig grupp inom textila material samt en tvåspårig grupp inom hårda material. Grupperna ger även möjlighet till språkbad. I Kimito ordnas en tvåspråkig textilgrupp. Föreningen samarbetar med andra kulturaktörer som erbjuder grundläggande konstundervisning i Åboland. Undervisningen finansieras med bidrag av Väståbolands stad, ELY-centralen, Kimitoöns kommun och finlandssvenska fonder, samt med deltagaravgifter. I början av juli arrangeras sommarkurser för barn i både Pargas och Kimito. Pargas hantverkscenter ordnar två kurser i olika hantverkstekniker. I Kimito ordnas en sommarkurs. Sommarkurserna finansieras med Svenska Kulturfondens och Föreningen Konstsamfundets bidrag samt med deltagaravgifterna. Mål för år Fyra fulla grupper i hantverksskolan, antalet undervisningstimmar på samma nivå som tidigare - tre grupper på sommaren Rådgivning, kursverksamhet och materialförsäljning Föreningen har två hantverkscenter: i Pargas på Klockarståget och i Kimito vid Vretavägen. Verksamheten vid hantverkscentren har en längre tid varit koncentrerad till vävning, vars efterfrågan minskat betydligt de senaste åren. Föreningen har trots det en viktig uppgift i bevarandet och i att föra vidare vävkunskapen, eftersom vävtekniken har fått en mindre roll än tidigare inom yrkesutbildningen. Vi arbetar med att utveckla verksamheten vid hantverkscentren och göra den mera mångsidig, samtidigt som verksamheten söker nya verksamhetsformer och kundgrupper. God service förutsätter en flexibel personal och arbetstider som är anpassade till kundernas möjlighet att använda våra tjänster. Utvecklingen kräver inre företagsamhet av personalen. 7

10 Föreningen har ökat sitt kursutbud. Både i Pargas och i Kimito har arbetarinstitutet en stark roll som arrangör av handarbetskurser. Åbolands hantverk vill inte konkurrera med likadana kurser. I stället koncentrerar vi oss på att ordna kortkurser och på att skräddarsy kurser för olika målgrupper. I planeringen av kursernas innehåll får föreningen en oersättlig hjälp av nätverket och kontakterna inom Taito group. För att nå ett bra resultat bör man utgå från råmaterial av hög kvalitet. Detta är viktigt i vår verksamhet och dessutom något som vi vill vidareförmedla till våra kunder. Materialförsäljningen vid hantverkscentren sker via Gullkrona. Via Gullkrona förmedlas även handarbetspaket och olika arbetsbeskrivningar. Det här är ett sätt att sänka tröskeln till att börja handarbeta och på så sätt få kunskaperna och kunnandet att leva vidare. Mål för år Att öka antalet kundarbetsdagar på vävstugan - Att locka flera deltagare till kurser med aktuella och intressanta tema - Att öka försäljning av material och materialpaket - Utveckla sommarkursverksamhet Kvantitativa mål för hantverkskunnandet 2013: Hantverkskunnande 2012 mål 2012 uppsk mål (kad= kundarbetsdagar) Grundundervisning i konst Kursverksamhet Verkstäder/vävstuga Sålda tjänster (eur) Hantverksnäring Förbundet och de föreningarna inom Taito group som har en Taito-företagsrådgivare tar det största ansvaret för utvecklingen av näringstjänster till hantverksföretagare. Åbolands hantverk marknadsför Taito-företagsrådgivningens tjänster till hantverkare. Föreningen koncentrerar sitt eget arbete inom hantverksnäringen på att främja försäljningen av hantverksprodukter i Gullkrona, i olika evenemang samt på att göra hantverksprodukterna mera attraktiva och uppskattade genom utställningsverksamheten. Verksamhetsledaren säljer sitt kunnande inom hantverksnäringen till olika organisationer. Tillverkning och försäljning av hantverk Föreningens Gullkrona-butik är ett aktiebolag som ägs till 100% av Åbolands hantverk rf. Gullkrona ger bisyssla till några hantverkare som tillverkar Gullkronas egna produkter. Butikens huvudsakliga uppgift är att förmedla finländskt hantverk. Till butiken köps in produkter från över 100 olika företag. Vi vill gärna sälja produkter av hantverkare från vårt eget verksamhetsområde, men produktionen hos Åbolands hantverkare kan inte täcka hela efterfrågan av olika bruks- och gåvoföremål, och därför finns även produkter av hantverkare utanför vårt verksamhetsområde till salu i butiken. Gullkrona har två butiker: en i Pargas och en liten Gullkrona-butik i Åbo i anslutning till Galleri Campus. Åbobutiken öppnades i oktober Vi strävar till att nå nya kundgrupper och önskar att galleriverksamheten och olika evenemang i Åbo lockar även sådana personer som inte tidigare har besökt oss. Vi hoppas att samarbetet med YH Novia formgivningsutbildning ger synergieffekter, som hjälper oss att leva i tiden och utveckla verksamheten, så att vår betydelse för samhället kommer bättre fram och att vi därigenom kan trygga vår framtid. Samtidigt ger butiksverksamheten i läroanstaltens närhet de studerande en ny inlärningsmiljö och -möjlighet. Gullkrona erbjuder ett ställe för provförsäljning och ger handledning i produktutveckling och prissättning. 8

11 Gullkronas bransch är svår. Att tillverka varor i små serier är dyrt i Finland, och detta orsakar höga butikspriser som gallrar bort en stor kundgrupp. För att butiken skall nå verklig framgång krävs en livlig kundström i butikens närhet. Gullkrona öppnade en nätbutik i slutet av sommaren År 2013 utvecklas nätbutiken och dess marknadsföring. Försäljningsevenemang Skärgårdshantverkarna Föreningen hantverkare bildar en grupp som heter Skärgårdshantverkarna. Föreningen arrangerar marknader, sköter de praktiska arrangemangen och marknadsföringen. Deltagandet i försäljnings- evenemanget förutsätter medlemskap i Åbolands hantverk. Försäljningsevenemang ordnas årligen. Skärgårdstorget Skärgårdstorget ordnas i samarbete med Åbolands hantverk, Skärgårdens turistinformation och Åbolands Fiskarförbund. Målsättningen är att utveckla och tillvarata landsbygdens basnäringar. Skärgårdstorget erbjuder alla intresserade en plats att sälja sina produkter. Evenemanget äger rum i Pargas den första lördagen i maj. Sakkunskap inom hantverksnäring Företagstjänster - hantverkare Region Åboland r.f. och Egentliga Finlands TE-central ingick i juni 2005 ett avtal om regionala företagstjänster i Åboland. Inom ramen för detta samarbete står föreningen till tjänst med sakkunskap åt regionens hantverkare, tex. i form av handledning i prissättning av varor, produktutveckling och marknadsföring. Efterfrågan på denna service har varit minimal, närmast p.g.a. av att dessa frågor ofta kommer upp i den vardagliga interaktionen med hantverkarna och således är svår att prissätta som en separat tjänst. I Gullkrona-butikens intresse ligger att hitta nya produkter, vilket är ett resultat av samarbetet mellan hantverkaren, butiken och kunden. Det är en form av företagstjänst som man inte kan fakturera för. Samarbete med läroanstalter och övriga organisationer Föreningen kan erbjuda en mångsidig praktikplats eller möjlighet till inlärning i arbetet för studerande vid andra stadiets yrkesutbildningar. Innehållet i den studerandes studier på en arbetsplats kan planeras individuellt för att anpassas efter den studerandes studiehelheter. I föreningen finns tre utbildade arbetsplatshandledare. Utvecklandet av både andra stadiets yrkesprov och fristående yrkesexamina kommer att vara beroende av arbetsplatsernas insats och i detta arbete deltar föreningen gärna. Genom att påverka yrkesutbildningen kan föreningen främja både hantverkskunnande och -företagande. Föreningen har goda kontakter med Yrkesinstitutet Axxell, Yrkeshögskolan Novia och Loimaan Ammatti- ja aikuisopisto. Vi vill erbjuda de studerande inlärningsmöjligheter även i form av olika projekt och slutarbeten. Lärarna är också välkomna att utföra sin arbetsplatsperiod hos oss. Kvantitativa mål för hantverksnäringen 2013 Hantverksnäring / 2012 mål 2012 uppsk. 2013mål Inköp (eur) Utbildning Sålda tjänster (eur)

12 5. ÖVRIG VERKSAMHET 5.1 Utbildning Styrelsen och verksamhetsledaren ser gärna att arbetstagarna följer med sin tid och går kurser och utbildningar inom sitt ansvarsområde. Med hjälp av utbildningen kan vi förbättra vår verksamhet, få nya idéer och ge våra kunder bättre service. Vi ser fortutbildningen som en möjlighet att förbättra arbetstagarnas motivation. Deltagandet i olika utbildningar avgörs längs åren. Verksamheten kan hindra deltagandet. 5.2 Information Föreningen kommer att informera lokala och riksomfattande tidningar och andra medier om olika händelser under året. Facebook är också en viktig informationskanal åt föreningen. Både föreningen, Konstrundan-projektet och Gullkrona ha en egen Facebook-profil. Om föreningsverksamheten görs en flyer för varje termin. Den delas ut på våra verksamhetsställen och i biblioteken. Föreningens hemsidor är en viktig kanal i informering. Vi kommer att vidare utveckla användningen av hemsidorna som en central kanal i vår marknadsföring. År 2013 förnyas föreningens hemsida för att få de möjligheter som dagens teknik ger. 5.3 Sakkunskap Föreningen har sakkunskap inom hantverk, hantverksföretagsamhet och utbildning. Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap så att den kommer andra instanser och aktörer till godo. 5.4 Övrigt samarbete och samarbetsprojekt Under 50 år har i Gullkronas namn tillverkats ett stort antal produkter. En del av produktrena har blivit bevarade hos Gullkrona. År 2013 genomgås produktarkivet i samarbete med Pargas hembygsmuseum och produkterna får sin slutliga bevaringsplats i hembyggsmuseets nya förråd. Konstrundan Konstrundan har traditionellt arrangerats sista helgen i juli, men tidpunkten har alltid varit ett känsligt ämne som väckt diskussion i utvärderingsskedet. Eftersom vi efter Konstrundan 2012 mottog önskemål om en ändrad tidpunkt även från besökarna, bestämde Konstrundans styrgrupp att ta tag i problemet. Efter att deltagarna tillfrågats, beslöt arrangörerna att flytta tidpunkten till septembermånad. Den nya tidpunkten förväntas hämta med sig flera, nya deltagare och ett större publikunderlag. Konstrundans syfte är att lyfta fram konstnärerna i de finlandssvenska regionerna och att avdramatisera och uppmärksamma konstnärernas arbete. Syftet förverkligas genom att ge allmänheten en möjlighet att besöka ateljéer och bekanta sig med det breda utbudet av visuell konst som finns i Svenskfinland. Ansökningstiden till Konstrundan är och deltagarna väljs av en kurator. Fast aktörskap i Produforum har gett ett nytt nätverk. Produforum Åboland erbjuder ett forum för samarbete och nätverk där man kan lära sig av varandra. Inom ramen för projektet kan deltagarna även få hjälp med praktiska frågor inom t.ex. administration, ekonomihantering, it-kunnande och marknadsföring. Föreningen verksamhetsledare är medlem i följande styrgrupper: Skärgårdens Skördefest, Artist in Archipelago, Konstrundan, Produforum Åboland. 10

13 Knit N Tag Den arrangerar Åbolands hantverk rf evenemanget Knit n Tag Turku i Åbo. Knit N Tag skapar ett stort, modernt miljökonstverk med hjälp av överblivna garn och kreativt tänkande. Träden runt Aura å kläs i stickgraffiti, stickad av föreningar, organisationer, grupper och privatpersoner. Deltagandet är gratis och syftet är att skapa en levande stadsmiljö, höja intresset för hantverk och uppmuntra till samarbete. Knit n Tag är ett projekt som betonar hållbar utveckling och bygger broar mellan generationerna. Evenemanget höjer intresset för hantverk, samtidigt som det presenterar graffitikonsten. Stadens invånare får bevittna skapandet av ett färgsprakande miljökonstverk, medan unga och gamla får en möjlighet att samarbeta och lära av varandra. Knit n Tag passar människor i alla åldrar, ända från dagis till åldringshem. Projektet genomförs i samarbete med bland annat Åbo stads ungdomscentral/nuorten taide- ja toimintatalo Vimma och Helsingfors Ungdomscentral. I själva evenemanget deltar uppskattningsvis 100 föreningar och organisationer. Projektet ansöker även om deltaganderätt i Turku Design Festival, som arrangeras ADMINISTRATION OCH EKONOMI 6.1 Möten Föreningens beslutande organ är föreningsmötet. Ordinarie föreningsmöten hålls två gånger i året. Vår- och höstmötena är öppna för alla medlemmar. Föreningens styrelse samlas fyra gånger i året samt vid behov. Styrelsen består av 4 ordinarie medlemmar och en suppleant. Styrelsen utses för två år så att hälften av ordinariemedlemmar avgår årligen. Suppleanten väljs varje år. 6.2 Medlemmar Föreningens medlemmar består av både privatpersoner, företagare och föreningar. Antalet medlemmar i föreningen är relativt stort men de aktiva medlemmarna är få. Vårt mål är att förbättra medlemsvården och aktivera våra medlemmar genom att ordna olika program vid vår- och höstmöten samt öka informationen. Vi arbetar för att göra medlemskapet mera attraktivt för hantverksföretagare och konstnärer i vår region. Medlemsavgiften bestämts vid höstmötet 6.3 Personal och ledning Föreningens personal består av en heltidsanställd verksamhetsledare och två deltidsanställda rådgivare vid hantverkscentren samt en projektanställd. Gullkrona Ab har två deltidsanställda och säsongarbetare enligt behov. 6.4 Ekonomi Föreningens egna intäkter består av medlemsavgifter och verksamhetsintäkter. Avgörande för föreningens existens och fortsatta utveckling är ekonomiska bidrag från stat, kommun och bidrag från Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet samt andra fonder och organisationer. Föreningens egna intäkter bör utökas, men en allmännyttig förening kan aldrig klara sig helt utan bidrag. Föreningen strävar till att förbättra sin lönsamhet och effektivitet genom att öka samarbetet med övriga hemslöjds- och hantverksföreningar. 11

14 ÅBOLANDS HANTVERK RF BUDGET 2013 Budget 2013 Estimat 2012 Resultat 2011 Ordinarie verksamhet Intäkter , , ,49 Kostnader Personalkostnader ,53 Övriga kostnader , , , ,46 Över/underskott , , ,97 Projektverksamhet Intäkter , , ,78 Kostnader Personalkostnader ,48 Övriga kostnader , , , ,71 Projektverksamhet totalt 0,00 0, ,07 Över/underskott , , ,90 Medelanskaffning Intäkter 5 500, , ,78 kostnader ,00-794, , , ,69 Finansiella intäkter/kostnader Intäkter 130,00 120, ,83 Kostnader -1,00 Över/underskott , , ,38 Allmänna bidrag bidrag , , ,00 Över/underskott 0, , ,62

Åbolands hantverk rf. Verksamhetsberättelse Balansräkning Revisionsberättelse

Åbolands hantverk rf. Verksamhetsberättelse Balansräkning Revisionsberättelse Åbolands hantverk rf 2013 Verksamhetsberättelse Balansräkning Revisionsberättelse 1 1. INLEDNING Den 75-åriga föreningen inledde sitt jubileumsår med visionen Åbolands hantverk är en betydande kulturaktör

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013//

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// Sammanställdav: Konstrundansarrangör ProjektkoordinatorAnnaNöjd/Åbolandshantverkrf 0405042188 konstrundan.aboland@gmail.com Konstrundan/2013/ Konstrundan arrangerades

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Föreningsmedlemmarna i centrum

Föreningsmedlemmarna i centrum Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsplan 2014 Godkänd av höstmötet 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: sidan Allmänt 3 Medlemsverksamhet och medlemsvärvning 3 Resor 4 Utbildning och seminarier 5 Projekt

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

En del av sommarutställningen 2,8 km form, temat PRYDA. Bokslut och verksamhetsberättelse

En del av sommarutställningen 2,8 km form, temat PRYDA. Bokslut och verksamhetsberättelse En del av sommarutställningen 2,8 km form, temat PRYDA Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 2 Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 NNEHÅLL Verksamhetsberättelse sid 2-6 1. Inledning 2. Kreativitet

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 2 Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 NNEHÅLL Verksamhetsberättelse sid 2-6 1. Inledning 2. Kreativitet och kunnande 3. Företagande 4. Kultur 5. Övrig verksamhet

Läs mer

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder.

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Behandlats av Röda Korsets styrelse 22.5.2015 INITIATIV 1 Infopaket för nya

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen MARTHAFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen Finlands svenska Marthaförbund rf har en aktiv och mångsidig

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer