1. INLEDNING VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT ORGANISATION RESULTATOMRÅDEN... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT ORGANISATION RESULTATOMRÅDEN Hantverkskultur Evenemang Utställningar Hantverkskunnande Hantverksnäring ÖVRIG VERKSAMHET Utbildning Information Sakkunskap Övrigt samarbete och samarbetsprojekt ADMINISTRATION OCH EKONOMI Möten Medlemmar Personal och ledning Ekonomi... 11

3 1. INLEDNING Inkommande verksamhetsår kommer att vara ett mycket utmanande år. Strategiperiodens sista år innebär minskade resurser, vilket i sin tur framtvingar förändringar i verksamheten. Dessa förändringar är inte konkretiserade i denna verksamhetsplan, eftersom vi är tvungna att noggrant undersöka och jämföra alternativa tillvägagångssätt. Därför baserar sig denna plan snarare på en vilja att förverkliga strategin i samma anda som tidigare. Åbolands hantverk är beroende av utomstående finansiering. De statliga och kommunala bidragen var lägre än tidigare år 2012, och eftersom kostnaderna konstant stiger, är vi tvungna att överväga vilken verksamhet som är ekonomiskt lönsam. En tanke som inte känns lämplig, då man diskuterar en allmännyttig förenings verksamhet. Den positiva inverkan vår verksamhet har på individen och i samhället, går omöjligt att mäta i pengar. Redan i årtionden har man diskuterat och arbetat för hållbar utveckling, men de sociala och kulturella dimensionerna får ofta ge vika för de ekologiska och ekonomiska frågorna. Upprätthållandet av hantverket och hantverkskonsten är viktigt. Förmågan att använda händerna har en avgörande inverkan på människans hälsa. Av hjärnans totala yta använder vi en del lika stor som handen endast till att styra våra händer. Borde vi därför inte se till att använda oss av våra händer? För att garantera att även vår hjärna mår bra. I hantverkscentren träffar man gamla, pigga människor som under hela sin livstid handarbetat. Hantverkscentret erbjuder dessa människor ett viktigt socialt nätverk. Den stora utmaningen är att väcka intresset för hantverk hos den yngre generationen, så att även de vill spendera tid i hantverkscentren. Har vi möjlighet att erbjuda så förmånlig service att även de unga kan ta del av den? Hantverksskolan för barn gör ett värdefullt arbete, men också hantverksskolornas existens är totalt beroende av extern finansiering. Deltagaravgifterna täcker inte verksamhetens kostnader, som främst består av löne- och hyreskostnader. Lokaliteterna är avgörande betydelse för organiserandet av verksamheten. Hantverksskolorna förutsätter en fungerande inlärningsmiljö. Material och arbetsredskap tar mycket plats, och verksamheten kräver olika slags utrymmen. Därtill bör utrymmena väcka intresse för verksamheten och inspirera till kreativitet. Åbolands hantverk har under hela sin verksamma tid stött hantverksföretagare på varierande sätt. Föreningens butik Oy Gullkrona Ab fungerar som en försäljningspunkt för över hundra hantverkare. Ytterligare arrangeras årligen flera försäljningstillfällen för gruppen Skärgårdens hantverkare, där hantverkarna själva säljer sina produkter. Hantverksföretagandet är mycket utmanande och för att stöda företagarna är vi tvungna att skapa nya lösningar som hjälper företagarna att utveckla sina företag och sitt produktutbud, och samtidigt höjer produktiviteten och lönsamheten. Vår utställningsverksamhet är ett viktigt redskap i befrämjandet av hantverket som näring och som kultur. Namnet på en av utställningarna i Galleri Campus år 2013, Vridna Tankar, beskriver väl det annalkande verksamhetsåret. Tiden visar vartåt våra tankar vrids och leder oss och hur vi i framtiden kan arbeta för och befrämja hantverk som kultur, kunnande och näring. 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT Strategin för hemslöjd- och konsthantverksorganisationen för perioden heter Kulturen lever i hantverket. Med namnet vill man hänvisa till det mångsidiga kulturarbete som hantverksföreningarna i Finland gör och till att hantverket har en lång tradition och en framtid. Organisationens strategi har bearbetats i samråd med förbundet och de 21 regionala hemslöjds- och konsthantverksföreningarna. 1

4 KULTUREN LEVER I HANTVERKET Hemslöjds- och konsthantverksorganisationens strategi VERKSAMHETSIDÉ Att främja hantverkskulturen som kunnande och näring. VÄRDERINGAR KREATIVITET KONST FÖRETAGANDE HÅLLBAR UTVECKLING verksamheten bygger på kreativitet och den nationella kulturen. hantverk utvecklar kunnandet, ökar välmående och gör omgivningen mer estetisk hantverksföretagande sysselsätter och producerar hållbara varor och tjänster VISION 2013 Taito Group är en känd och inflytelserik serviceorganisation inom hantverk organisationen är känd för sina tjänster organisationen är en aktiv förespråkare för hantverk DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR befolkningen åldras och bosättningen koncentreras till tillväxtcentra kommun- och servicestrukturen förändras den offentliga finansieringen minskar konkurrensen om kundernas fritid ökar omvärlden globaliseras och bli mångkulturell webbteknik används för lärande och kommunikation FÖRÄNDRINGAR I VÄRDERINGAR OCH KULTUR intresset för att göra själv och uttrycka sig själv ökar miljöansvaret stärks välbefinnande och hälsoeffekter får större betydelse individualitet och gemenskap kring hantverk sociala medier distribuerar och synliggör hantverk hantverk integreras i de kreativa sektorerna UTVECKLINGSLINJER genom verksamheten stärka kulturen att skapa själv med vår verksamhet ta ansvar för hantverkskulturen och det allsidiga hantverkskunnandet arbeta etiskt, ekologiskt och kundorienterat nätverka och skapa operativa partnerskap producera må bra-tjänster inom hantverkssektorn och satsa på kulturturism främja företagande och sysselsättning ge hantverk större synlighet, förbättra tillgången och höja lönsamheten finnas i de sociala medierna och ta fram webbtjänster för hantverk utvidga medlemsunderlaget och kundsegmenten göra vår organisation till ett professionellt och effektivt kunskaps- och samarbetsnätverk 2

5 3. ORGANISATION Taito Group är en riksomfattande tvåspråkig expert- och rådgivningsorganisation inom hantverksbranschen. Organisationens vision och strategi förverkligas av medlemsföreningarna inom respektive förenings verksamhetsområde med hänsyn till områdets särprägel och föreningens ekonomiska förutsättningar. Inom Taito gruppen är Åbolands hantverk bland de minsta föreningarna. Schema för Hemslöjds- och konsthantverksorganisationen Åbolands hantverks verksamhetsområde är Åbo, Pargas och Kimitoön. Föreningens fasta verksamhetspunkter ligger i Pargas, Kimito och Åbo. De omfattar föreningens kontor, två hantverkscenter och galleriutrymme i Åbo. Föreningens Oy Gullkrona Ab ansvarar för föreningens affärsverksamhet och har sina butiker i Pargas och Åbo samt säljer material hos båda hantverkscentrena. Åbolands hantverks rf schema över föreningens organisation/verksamhetsområden 3

6 I schemat syns de olika verksamhetsformer som föreningen har. Hantverkscentren utgör verksamhetens bas, liksom också Gullkrona-butiken som gagnar föreningens ideella verksamhet. Projektverksamheten har ökat sin betydelse under den senaste strategiperioden. År 1962 grundade föreningen en egen butik, Gullkrona Oy Ab. Butikens uppgift är att förmedla finskt hantverk. I sortimentet finns många produkter som är tillverkade i Åboland bl.a. produkter som inte kan hittas någon annanstans och som har en egen särprägel typisk för vår skärgård. Detta har förankrats bakom ett eget varumärke: GULLKRONA, HANDMADE, FINLAND. Gullkronas verksamhetsmål för är att öka individens värdesättning och uppskattning av hantverk och att utveckla nytt, högklassigt och särpräglat hantverk och konsthantverk. 4. RESULTATOMRÅDEN Resultatområden för perioden är 1. Hantverkskultur a) den regionala kulturen - egna projekt (st) - egna utställningar (besökarantal) b) utvecklingstjänster inom hantverkskunnande - utbildning (kad=kundarbetsdagar) - grundundervisning i konst inom handarbete (kad) - verkstäder (kad) c) sakkunskap inom hantverkskunnande - försäljning av sakkunskap (som euro) 2. Hantverksnäring a) att förstärka näringsidkarens verksamhetsmöjligheter - produktinköp (som euro) b) utvecklingstjänster - utbildning (kad) - sakkunskapstjänster (som euro) - försäljningsutställningar/ -evenemang (kad) 4.1 Hantverkskultur Hantverkskultur Rätt till hantverk som kultur, välmående, kunnande och konstuppfostra RIKTLINJER - Att bevara, förnya och synliggöra hantverkets kulturkapital i hantverkscentren och hantverkskolorna. - Att i kursutbudet beaktas hantverkets mångsidighet och inriktade hantverkskunnande samt hantverksnäring - Kurs- och verkstadstjänsterna utvecklas till tjänster som stöder välmående, turism, sysselsättning och aktivt medborgarskap samt behov av grupper med speciella behov. - Utvecklas gemensamma riksomfattande hantverkstjänster, kollektioner och marknadsföring samt förstärkas regionala skärdrag. - Förbättras hantverksskolornas och hantverkscenterns påverkan och tjänsternas tillgänglighet genom att öka regionalt samarbete. - Höjas verksamhetens kvalité i hantverksskolorna och hantverkscentren genom utveckling av självutvärdering - Följs hantverkskunnandets bredd och variation samt utredds tillstånd inom branschen och förmedlas 4

7 information till median och beslutfattare TJÄNSTER - Värkstäder, kurser, studier, klubbverksamhet och förevisningar - Grundläggande konstundervisning inom handarbete, Taito-hantverksskolor - Utbildning och konsultering, läromaterial - Utvecklingsprojekt - Kulturproduktioner, -gärning, -evenemang, - publikationer, projekt, samarbete mellan kulturer, miljöansvar m.m. - Taito.fi, Taito-tidskrift KUNDER/MÅLGRUPPER barn, unga, vuxna, åldringar organisationer, föreningar, arbetsgemenskap, klubbar, familjer m.m. företag läroanstalter arrangörer: kultur, turism, mässor m.m. kommuner: kultur-, social-, näringsnämnden Ur strategin för Taito group Inom Hantverkskulturens resultatområde har Åbolands hantverk följande verksamhet år 2013: Evenemang År 2013 planerar föreningen att delta i följande evenemang: Datum Evenemang Arrangör Ort April Taito-vecka Åbolands hantverk Pargas Kimito Maj Skärgårdstorg Åbolands hantverk Pargas Åbolands Fiskarf. Skärgårdens Turistinformation Maj Knit n Tag Åbolands hantverk Åbo stads ungdomscentral /Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma och Helsingfors Ungdomscentral. Juni Pargas dagar Pargas stad Pargas Köpmannaf. Juli Gamla Malmen Gamla Malmen r.f. Pargas Åbolands hantverk rf Hembyggsmuseum Fredrika Stuga September Höstmarknad på Gamla Gamla Malmen r.f. Pargas December Samtliga helger i advent Malmen Gamla Malmens julmarknad Åbolands hantverk Gamla Malmen r.f. Åbolands hantverk rf Hembyggsmuseum Fredrika Stuga Pargas Åbo Julmarknad Åbo stad Åbo Beroende på platsen där evenemanget ordnas och övriga omständigheter presenteras föreningens verksamhet på olika sätt, t.ex. genom demonstration av olika hantverkstekniker; genom verkstäder som besökarna själva kan delta i; och 5

8 genom att ordna små utställningar. Vid vissa evenemang säljer föreningen lotter till förmån för hantverksskolans verksamhet. Några av evenemangen erbjuder goda möjligheter för Gullkrona att sälja hantverksprodukter Utställningar Galleri Campus Samarbetsavtalet med Yrkeshögskolan Novia ger föreningen möjlighet att ordna utställningar i Galleri Campus på Nunnegatan 4 i Åbo. Vår möjliga utställningsperiod sträcker sig från juli till december. Galleriet är avsett för presentation av hantverk, konstverk och formgivning och kan hyras av studerande och professionella inom hantverks- och formgivningsbranschen. Föreningen strävar dessutom till att varje år ordna en större utställningshelhet. År 2013 kommer utställningshelheten att fokusera på nordisk tradition och lyfta fram brickvävningen som fenomen och kulturarv. Föreningens personalresurser och ekonomiska förutsättningar är begränsade och därför är vår egen utställningsverksamhet beroende av utomstående projektfinansiering. Föreningen kommer även i fortsättningen att aktivt ansöka om pengar från olika fonder och stiftelser. Hantverkscentren Hantverkscentren i Kimito och Pargas ordnar små utställningar under året. De ansvariga rådgivarna ansvarar för utställningens tema och för de praktiska arrangemangen. I Pargas har föreningen ett gott samarbete med bildkonstskolan Pictura, och som avslutning på Hantverksskolans vårtermin ordnas gemensamma vårutställningar. Kimito hantverksskola håller sin utställning i biblioteket. Utställningarna är ett bra sätt att lyfta fram den grundläggande konstundervisningen. Konstrundan Konstrundan innefattar professionella yrkesverksamma inom den visuella konsten; bildkonst, hantverk, form och design. Konstrundan 2013 kommer att bestå av en Konstens fredag där konstnärer, hantverkare och formgivare beger sig ut på stadens gator och torg för att låta allmänheten ta del av den skapande processen, samt av två dagar öppna ateljéer under vilka publiken kan besöka konstnärernas ateljéer. Konstrundan erbjuder publiken en möjlighet att se konsten i den miljö den skapas och att få träffa konstnären, diskutera med denne, samt att köpa konst direkt av producenten. Konstrundan följer en egen projektplan. Små utställningar i offentliga rum Genom små enkelt uppsätta utställningar i olika offentliga utrymmen t.ex. bibliotek eller hotell vill föreningen väcka uppmärksamhet och bemöta personer som inte vanligtvis besöker utställningar eller föreningens verksamhetspunkter. Vridna Tankar I augusti och september 2013 vill Åbolands hantverk framhäva brickvävning. Brickvävningen som förekommer i många länder och kan härledas genom många kulturer är ett hantverk som i grunden är släkt med repslageriet, men som utvecklats till utsmyckande detaljer på sakral och profan dräkt. Sonja Berlin är en av nordens mest framträdande konstnärer inom brickvävningen och vi vill i augusti och September 2013 lyfta fram hennes fantastiska sätt att kombinera den traditionella tekniken med nytänkande och modern design. Sonja Berlin är konsthistoriker och magister i traditionskonst. Hon har fokuserat en stor del av sin verksamma karriär på brickvävningen och har även skrivit tre böcker om ämnet. Berlin besitter en stor kunskap om brickvävning, men som konstnär är hantverket och brickvävningen ett medel att bygga upp eller framvisa en tanke och vision, och då använder hon hela sin kunskap. När hon skapar sina 6

9 konstverk är alltså brickvävningen som teknik inte i fokus, utan det är vad man kan göra med den som fascinerar. Under 1990-talet samarbetade Berlin med finska institutioner för att skapa boken Brickvävning så in i Norden. Resan resulterade i ett kapitel om finsk brickvävning i boken och i gränsöverskridande samarbeten. Nu vill vi bygga vidare på samma tema och låta Berlin presentera sin breda kunskap och sina vackra konstverk. Åbo lämpar sig mycket väl för att lyfta fram brickvävningen i och med att brickvävningen är besläktad med repslageriet och har varit i bruk i repslagarbanorna i Åbo sedan långt tillbaka i tiden. Kvantitativa mål för hantverkskulturen 2013: Hantverkskultur 2012 mål 2012 uppsk mål Besökarantal på egna utställningar Hantverkskunnande Grundundervisningen i konst och andra hantverkskurser för barn Hantverksskolan är en viktig del av verksamheten. Vi erbjuder grundläggande konstundervisningen inom handarbete, i enlighet med den allmänna läroplanen. Skolan har utrymmen vid hantverkscentret i Pargas respektive Kimito. Vävstolarna i Pargas har gett verksamheten ett eget särdrag. I en liten skola kan undervisningen inte ordnas enligt årskurser utan gruppernas sammansättning varierar år efter år. Grupperna blir heterogena, vilket ger stora utmaningar åt läraren. I Pargas ordnas en svenskspråkig och en finkspråkig grupp inom textila material samt en tvåspårig grupp inom hårda material. Grupperna ger även möjlighet till språkbad. I Kimito ordnas en tvåspråkig textilgrupp. Föreningen samarbetar med andra kulturaktörer som erbjuder grundläggande konstundervisning i Åboland. Undervisningen finansieras med bidrag av Väståbolands stad, ELY-centralen, Kimitoöns kommun och finlandssvenska fonder, samt med deltagaravgifter. I början av juli arrangeras sommarkurser för barn i både Pargas och Kimito. Pargas hantverkscenter ordnar två kurser i olika hantverkstekniker. I Kimito ordnas en sommarkurs. Sommarkurserna finansieras med Svenska Kulturfondens och Föreningen Konstsamfundets bidrag samt med deltagaravgifterna. Mål för år Fyra fulla grupper i hantverksskolan, antalet undervisningstimmar på samma nivå som tidigare - tre grupper på sommaren Rådgivning, kursverksamhet och materialförsäljning Föreningen har två hantverkscenter: i Pargas på Klockarståget och i Kimito vid Vretavägen. Verksamheten vid hantverkscentren har en längre tid varit koncentrerad till vävning, vars efterfrågan minskat betydligt de senaste åren. Föreningen har trots det en viktig uppgift i bevarandet och i att föra vidare vävkunskapen, eftersom vävtekniken har fått en mindre roll än tidigare inom yrkesutbildningen. Vi arbetar med att utveckla verksamheten vid hantverkscentren och göra den mera mångsidig, samtidigt som verksamheten söker nya verksamhetsformer och kundgrupper. God service förutsätter en flexibel personal och arbetstider som är anpassade till kundernas möjlighet att använda våra tjänster. Utvecklingen kräver inre företagsamhet av personalen. 7

10 Föreningen har ökat sitt kursutbud. Både i Pargas och i Kimito har arbetarinstitutet en stark roll som arrangör av handarbetskurser. Åbolands hantverk vill inte konkurrera med likadana kurser. I stället koncentrerar vi oss på att ordna kortkurser och på att skräddarsy kurser för olika målgrupper. I planeringen av kursernas innehåll får föreningen en oersättlig hjälp av nätverket och kontakterna inom Taito group. För att nå ett bra resultat bör man utgå från råmaterial av hög kvalitet. Detta är viktigt i vår verksamhet och dessutom något som vi vill vidareförmedla till våra kunder. Materialförsäljningen vid hantverkscentren sker via Gullkrona. Via Gullkrona förmedlas även handarbetspaket och olika arbetsbeskrivningar. Det här är ett sätt att sänka tröskeln till att börja handarbeta och på så sätt få kunskaperna och kunnandet att leva vidare. Mål för år Att öka antalet kundarbetsdagar på vävstugan - Att locka flera deltagare till kurser med aktuella och intressanta tema - Att öka försäljning av material och materialpaket - Utveckla sommarkursverksamhet Kvantitativa mål för hantverkskunnandet 2013: Hantverkskunnande 2012 mål 2012 uppsk mål (kad= kundarbetsdagar) Grundundervisning i konst Kursverksamhet Verkstäder/vävstuga Sålda tjänster (eur) Hantverksnäring Förbundet och de föreningarna inom Taito group som har en Taito-företagsrådgivare tar det största ansvaret för utvecklingen av näringstjänster till hantverksföretagare. Åbolands hantverk marknadsför Taito-företagsrådgivningens tjänster till hantverkare. Föreningen koncentrerar sitt eget arbete inom hantverksnäringen på att främja försäljningen av hantverksprodukter i Gullkrona, i olika evenemang samt på att göra hantverksprodukterna mera attraktiva och uppskattade genom utställningsverksamheten. Verksamhetsledaren säljer sitt kunnande inom hantverksnäringen till olika organisationer. Tillverkning och försäljning av hantverk Föreningens Gullkrona-butik är ett aktiebolag som ägs till 100% av Åbolands hantverk rf. Gullkrona ger bisyssla till några hantverkare som tillverkar Gullkronas egna produkter. Butikens huvudsakliga uppgift är att förmedla finländskt hantverk. Till butiken köps in produkter från över 100 olika företag. Vi vill gärna sälja produkter av hantverkare från vårt eget verksamhetsområde, men produktionen hos Åbolands hantverkare kan inte täcka hela efterfrågan av olika bruks- och gåvoföremål, och därför finns även produkter av hantverkare utanför vårt verksamhetsområde till salu i butiken. Gullkrona har två butiker: en i Pargas och en liten Gullkrona-butik i Åbo i anslutning till Galleri Campus. Åbobutiken öppnades i oktober Vi strävar till att nå nya kundgrupper och önskar att galleriverksamheten och olika evenemang i Åbo lockar även sådana personer som inte tidigare har besökt oss. Vi hoppas att samarbetet med YH Novia formgivningsutbildning ger synergieffekter, som hjälper oss att leva i tiden och utveckla verksamheten, så att vår betydelse för samhället kommer bättre fram och att vi därigenom kan trygga vår framtid. Samtidigt ger butiksverksamheten i läroanstaltens närhet de studerande en ny inlärningsmiljö och -möjlighet. Gullkrona erbjuder ett ställe för provförsäljning och ger handledning i produktutveckling och prissättning. 8

11 Gullkronas bransch är svår. Att tillverka varor i små serier är dyrt i Finland, och detta orsakar höga butikspriser som gallrar bort en stor kundgrupp. För att butiken skall nå verklig framgång krävs en livlig kundström i butikens närhet. Gullkrona öppnade en nätbutik i slutet av sommaren År 2013 utvecklas nätbutiken och dess marknadsföring. Försäljningsevenemang Skärgårdshantverkarna Föreningen hantverkare bildar en grupp som heter Skärgårdshantverkarna. Föreningen arrangerar marknader, sköter de praktiska arrangemangen och marknadsföringen. Deltagandet i försäljnings- evenemanget förutsätter medlemskap i Åbolands hantverk. Försäljningsevenemang ordnas årligen. Skärgårdstorget Skärgårdstorget ordnas i samarbete med Åbolands hantverk, Skärgårdens turistinformation och Åbolands Fiskarförbund. Målsättningen är att utveckla och tillvarata landsbygdens basnäringar. Skärgårdstorget erbjuder alla intresserade en plats att sälja sina produkter. Evenemanget äger rum i Pargas den första lördagen i maj. Sakkunskap inom hantverksnäring Företagstjänster - hantverkare Region Åboland r.f. och Egentliga Finlands TE-central ingick i juni 2005 ett avtal om regionala företagstjänster i Åboland. Inom ramen för detta samarbete står föreningen till tjänst med sakkunskap åt regionens hantverkare, tex. i form av handledning i prissättning av varor, produktutveckling och marknadsföring. Efterfrågan på denna service har varit minimal, närmast p.g.a. av att dessa frågor ofta kommer upp i den vardagliga interaktionen med hantverkarna och således är svår att prissätta som en separat tjänst. I Gullkrona-butikens intresse ligger att hitta nya produkter, vilket är ett resultat av samarbetet mellan hantverkaren, butiken och kunden. Det är en form av företagstjänst som man inte kan fakturera för. Samarbete med läroanstalter och övriga organisationer Föreningen kan erbjuda en mångsidig praktikplats eller möjlighet till inlärning i arbetet för studerande vid andra stadiets yrkesutbildningar. Innehållet i den studerandes studier på en arbetsplats kan planeras individuellt för att anpassas efter den studerandes studiehelheter. I föreningen finns tre utbildade arbetsplatshandledare. Utvecklandet av både andra stadiets yrkesprov och fristående yrkesexamina kommer att vara beroende av arbetsplatsernas insats och i detta arbete deltar föreningen gärna. Genom att påverka yrkesutbildningen kan föreningen främja både hantverkskunnande och -företagande. Föreningen har goda kontakter med Yrkesinstitutet Axxell, Yrkeshögskolan Novia och Loimaan Ammatti- ja aikuisopisto. Vi vill erbjuda de studerande inlärningsmöjligheter även i form av olika projekt och slutarbeten. Lärarna är också välkomna att utföra sin arbetsplatsperiod hos oss. Kvantitativa mål för hantverksnäringen 2013 Hantverksnäring / 2012 mål 2012 uppsk. 2013mål Inköp (eur) Utbildning Sålda tjänster (eur)

12 5. ÖVRIG VERKSAMHET 5.1 Utbildning Styrelsen och verksamhetsledaren ser gärna att arbetstagarna följer med sin tid och går kurser och utbildningar inom sitt ansvarsområde. Med hjälp av utbildningen kan vi förbättra vår verksamhet, få nya idéer och ge våra kunder bättre service. Vi ser fortutbildningen som en möjlighet att förbättra arbetstagarnas motivation. Deltagandet i olika utbildningar avgörs längs åren. Verksamheten kan hindra deltagandet. 5.2 Information Föreningen kommer att informera lokala och riksomfattande tidningar och andra medier om olika händelser under året. Facebook är också en viktig informationskanal åt föreningen. Både föreningen, Konstrundan-projektet och Gullkrona ha en egen Facebook-profil. Om föreningsverksamheten görs en flyer för varje termin. Den delas ut på våra verksamhetsställen och i biblioteken. Föreningens hemsidor är en viktig kanal i informering. Vi kommer att vidare utveckla användningen av hemsidorna som en central kanal i vår marknadsföring. År 2013 förnyas föreningens hemsida för att få de möjligheter som dagens teknik ger. 5.3 Sakkunskap Föreningen har sakkunskap inom hantverk, hantverksföretagsamhet och utbildning. Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap så att den kommer andra instanser och aktörer till godo. 5.4 Övrigt samarbete och samarbetsprojekt Under 50 år har i Gullkronas namn tillverkats ett stort antal produkter. En del av produktrena har blivit bevarade hos Gullkrona. År 2013 genomgås produktarkivet i samarbete med Pargas hembygsmuseum och produkterna får sin slutliga bevaringsplats i hembyggsmuseets nya förråd. Konstrundan Konstrundan har traditionellt arrangerats sista helgen i juli, men tidpunkten har alltid varit ett känsligt ämne som väckt diskussion i utvärderingsskedet. Eftersom vi efter Konstrundan 2012 mottog önskemål om en ändrad tidpunkt även från besökarna, bestämde Konstrundans styrgrupp att ta tag i problemet. Efter att deltagarna tillfrågats, beslöt arrangörerna att flytta tidpunkten till septembermånad. Den nya tidpunkten förväntas hämta med sig flera, nya deltagare och ett större publikunderlag. Konstrundans syfte är att lyfta fram konstnärerna i de finlandssvenska regionerna och att avdramatisera och uppmärksamma konstnärernas arbete. Syftet förverkligas genom att ge allmänheten en möjlighet att besöka ateljéer och bekanta sig med det breda utbudet av visuell konst som finns i Svenskfinland. Ansökningstiden till Konstrundan är och deltagarna väljs av en kurator. Fast aktörskap i Produforum har gett ett nytt nätverk. Produforum Åboland erbjuder ett forum för samarbete och nätverk där man kan lära sig av varandra. Inom ramen för projektet kan deltagarna även få hjälp med praktiska frågor inom t.ex. administration, ekonomihantering, it-kunnande och marknadsföring. Föreningen verksamhetsledare är medlem i följande styrgrupper: Skärgårdens Skördefest, Artist in Archipelago, Konstrundan, Produforum Åboland. 10

13 Knit N Tag Den arrangerar Åbolands hantverk rf evenemanget Knit n Tag Turku i Åbo. Knit N Tag skapar ett stort, modernt miljökonstverk med hjälp av överblivna garn och kreativt tänkande. Träden runt Aura å kläs i stickgraffiti, stickad av föreningar, organisationer, grupper och privatpersoner. Deltagandet är gratis och syftet är att skapa en levande stadsmiljö, höja intresset för hantverk och uppmuntra till samarbete. Knit n Tag är ett projekt som betonar hållbar utveckling och bygger broar mellan generationerna. Evenemanget höjer intresset för hantverk, samtidigt som det presenterar graffitikonsten. Stadens invånare får bevittna skapandet av ett färgsprakande miljökonstverk, medan unga och gamla får en möjlighet att samarbeta och lära av varandra. Knit n Tag passar människor i alla åldrar, ända från dagis till åldringshem. Projektet genomförs i samarbete med bland annat Åbo stads ungdomscentral/nuorten taide- ja toimintatalo Vimma och Helsingfors Ungdomscentral. I själva evenemanget deltar uppskattningsvis 100 föreningar och organisationer. Projektet ansöker även om deltaganderätt i Turku Design Festival, som arrangeras ADMINISTRATION OCH EKONOMI 6.1 Möten Föreningens beslutande organ är föreningsmötet. Ordinarie föreningsmöten hålls två gånger i året. Vår- och höstmötena är öppna för alla medlemmar. Föreningens styrelse samlas fyra gånger i året samt vid behov. Styrelsen består av 4 ordinarie medlemmar och en suppleant. Styrelsen utses för två år så att hälften av ordinariemedlemmar avgår årligen. Suppleanten väljs varje år. 6.2 Medlemmar Föreningens medlemmar består av både privatpersoner, företagare och föreningar. Antalet medlemmar i föreningen är relativt stort men de aktiva medlemmarna är få. Vårt mål är att förbättra medlemsvården och aktivera våra medlemmar genom att ordna olika program vid vår- och höstmöten samt öka informationen. Vi arbetar för att göra medlemskapet mera attraktivt för hantverksföretagare och konstnärer i vår region. Medlemsavgiften bestämts vid höstmötet 6.3 Personal och ledning Föreningens personal består av en heltidsanställd verksamhetsledare och två deltidsanställda rådgivare vid hantverkscentren samt en projektanställd. Gullkrona Ab har två deltidsanställda och säsongarbetare enligt behov. 6.4 Ekonomi Föreningens egna intäkter består av medlemsavgifter och verksamhetsintäkter. Avgörande för föreningens existens och fortsatta utveckling är ekonomiska bidrag från stat, kommun och bidrag från Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet samt andra fonder och organisationer. Föreningens egna intäkter bör utökas, men en allmännyttig förening kan aldrig klara sig helt utan bidrag. Föreningen strävar till att förbättra sin lönsamhet och effektivitet genom att öka samarbetet med övriga hemslöjds- och hantverksföreningar. 11

14 ÅBOLANDS HANTVERK RF BUDGET 2013 Budget 2013 Estimat 2012 Resultat 2011 Ordinarie verksamhet Intäkter , , ,49 Kostnader Personalkostnader ,53 Övriga kostnader , , , ,46 Över/underskott , , ,97 Projektverksamhet Intäkter , , ,78 Kostnader Personalkostnader ,48 Övriga kostnader , , , ,71 Projektverksamhet totalt 0,00 0, ,07 Över/underskott , , ,90 Medelanskaffning Intäkter 5 500, , ,78 kostnader ,00-794, , , ,69 Finansiella intäkter/kostnader Intäkter 130,00 120, ,83 Kostnader -1,00 Över/underskott , , ,38 Allmänna bidrag bidrag , , ,00 Över/underskott 0, , ,62

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 2.1 Värderingar 3 2.2 Vision 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden

Läs mer

En del av sommarutställningen 2,8 km form, temat PRYDA. Bokslut och verksamhetsberättelse

En del av sommarutställningen 2,8 km form, temat PRYDA. Bokslut och verksamhetsberättelse En del av sommarutställningen 2,8 km form, temat PRYDA Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 2 Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 NNEHÅLL Verksamhetsberättelse sid 2-6 1. Inledning 2. Kreativitet

Läs mer

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Svenska pensionärsförbundet IT för Seniorer Slutrapport 1.1.2010-31.5.2015 8.7.2015 Mona Lehtonen Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor

Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor astories2/13 Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor Allan Ahlgren, Ensto: Ny business kräver nytänkande från ledaren Stilkonsult Tuija Kauppinen: Stil är en

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Verksamhetsstrategi för Blankabiblioteken i Åboland Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Godkänd 19.11 2005 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Undervisningsministeriets biblioteksstrategi

Läs mer

Textilvetenskap. Vävningen och framtiden. Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga. Av: Gunnel Andersson. Handledare: Margareta Nockert

Textilvetenskap. Vävningen och framtiden. Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga. Av: Gunnel Andersson. Handledare: Margareta Nockert Textilvetenskap Magisteruppsats i Textilvetenskap 30 hp Vårterminen 2009 Vävningen och framtiden Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga Av: Gunnel Andersson Handledare: Margareta Nockert

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Underlag för Kimitoöns kommuns turismprogram

Underlag för Kimitoöns kommuns turismprogram Underlag för Kimitoöns kommuns turismprogram Ett förarbete för en turismstrategi Ida Nieminen Examensarbete för restonom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för turism Åbo 2012 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Natur och Miljös Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Natur och Miljös Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Natur och Miljös Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 2 2 Uppdrag... 2 3 Vision av Natur och Miljö år 2017... 2 3.1 Flera medlemmar... 2 3.2 Starkare varumärke...

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Stina Rosén Göteborg 2010 Underlag för Handlingsplan för folklig musik och dans Förord Denna rapport utgör ett underlag

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång astories 1/13 Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt Vad kännetecknar en bra teamledare? Mot framgång Ledare Johnny Lehtinen Rastories på svenska 01/2013 Att sitta på samma sida

Läs mer

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC en guide för alla som arbetar inom torg- och evenemangsnäringen, tydligt indelad i delområden och med de särskilda krav som ställs på utomhusförsäljning

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer