Interregional förstudie av konsthantverksområdet i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interregional förstudie av konsthantverksområdet i Skåne"

Transkript

1 Interregional förstudie av konsthantverksområdet i Skåne Genomförd av Pernilla Norrman, Malmö

2 Bilder omslag Takao Momiyama, Textil Gunnel Petterson, Textil Jennifer Forsberg, Keramik Lena Willhammar, Keramik Sonja Ekman, Smycke Pernilla Norrman, Keramik Sidan 6 Malin Jansson, Keramik Sidan 17 Signe Persson Melin, Keramik Sidan 25 Heidi Hirengen, Keramik 2

3 Innehållsförteckning Röster om konsthantverksområdet i Skåne INLEDNING Efterlysning varför just nu? Uppdrag - syfte och mål 1. KONSTHANTVERKSOMRÅDET 1.1 ETT NATIONELLT PERSPEKTIV En professionell näring Utbildningsvägar Yrkesorganisationer och formella nätverk KIF Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare KHVC Konsthantverkscentrum Ensamföretagare Genus Strukturella Stödformer Tradition och Förnyelse En eget konstområde Nya utställningsarenor Ökad mediabevakning Strukturella förändringar Konsthantverkskooperativens framtid Gränsöverskridande nätverk Kulturrådets genomlysning av konsthantverksområdet Konsthantverk med exklusivt socialt värde i samtiden Kompetensutvecklingsprojekt Växtkraft Mål SKÅNE ETT REGIONALT PERSPEKTIV 13 Professionella konsthantverkare Utbildningsvägar Stukturellt stöd Kulturrådet Statens Konstråd Bildkonstnärsfondens arbetsstipendier Kultur Skåne / Konstkansliet Regional handlingsplan för bildkonst / Konstkonsulenten Kommunal nivå Utställningsarenor Gränsöverskridande nätverk Mediabevakning 3

4 1.3 ETT INTERREGIONALT PERSPEKTIV Danska konsthantverksområdet Utbildningar Professionella utövare Danske Kunnsthåndværkare Danish Crafts ACAB Arts and Crafts Association Bornholm Utställningsarenor Närliggande län: Halland, Kronoberg, Blekinge 1.4 SAMMANFATTNING SAMVERKANSOMRÅDEN 2.1 FORMOMRÅDET. 19 Svensk Form / Design Center DISK - Designer i Skåne Sveriges Arkitekter / Skåne Malmö Industriförening, Lotteriet för konsthantverk och design Konsthantverkskooperativen i Skåne Foreningen Danske Kunsthantværkare 2.2 BILDKONSTOMRÅDET 20 Konstfrämjandet Skåne Sveriges Konstföreningar IKK - Institutet för konstnärer och konstförmedlare Bildkonstens arenor Konstrundorna i Skåne 2.3 LOKAL TRADITION OCH KULTURARV 21 Skånes hemslöjdsförbund / Hemslöjdskonsulenterna Kulturhistoriska avstamp Höganäs Museum Märta Mås Fjätterströms ateljéer Elfstrands krukmakeri IFÖ Industrimuseum Vallåkra stenkärlsfabrik 2.4 UTBILDNING 22 K3 - Konst kultur och kommunikation, Malmö Högskola Östra Grevie Folkhögskola HDK Högskolan för konsthantverk och design Grundskola och gymnasium 4

5 2.5 TURISMOMRÅDE 23 Google Skånska profilområden Position Skåne Österlen / Bornholm, Sydöstra Skåne Per Helsas gård, Ystad Sveriges keramikbygd, Nordvästra Skåne KNUT - Kulturdriven utveckling, Destination Söderslätt 2.6 NÄRINGSLIV OCH REGIONAL STRUKTUR 25 Entrepenörskapande Utvecklingsfonder och strukturprogram 3. FÖRSTUDIENS SLUTSATS 3.1 REGIONAL RESURS UTAN REGIONAL REPRESENTATION FORTSÄTTNING FRÅGOR ATT GÅ VIDARE MED.. 28 REFERENSER. 29 Lista över medverkande personer och organisationer Publikationer, texter, artiklar Länksamling BILAGA: KHVC - verksamhetsplan 5

6 Efterlysning! resursorgan för konsthantverk i Skåne 6

7 Problemet är att det helt saknas kanaler inom konsthantverksområdet som kan tas på fullt allvar. Det finns ingen som med kraft lyckats nicha in sig seriöst för att lyfta fram området. Man måste bestämma sig vad det är man vill; det går inte att visa koppar och ullkuddar och samtidigt tro att det ska gå att skapa ett intresse för området. Monika Larsen-Dennis, Konstnär, Projektledare Statens Konstråd Det mest prioriterade samverkansområde som jag kan se är om vi kunde skapa en gemensam konsthall för konsthantverket kring Öresund och varför inte i Skåne. Och en utbildning inom området som jobbar på ett helt nya sätt. Nina Linde, Direktör Danska Kunsthåndværkare Att etablera t ex Konsthantverkscentrum i Skåne, skulle på ett avgörande sätt bidra till att stärka konsthantverkets ställning i regionen. Idag är begreppet konsthantverk i det närmaste obrukbart. Det associeras inte i första hand med kvalitéer som uttryck i material, form och innehåll ett ytterst nyanserat språk, och då är det är inte design vi talar om här. Man kan förvånas över allt som ryms bakom en skylt där det står konsthantverk inte sällan amatörism eller importerat tingeltangel. Å andra sidan: hur ska folk kunna skilja ut vad som är vad, när samtida konsthantverk med kvalité så sällan lyfts fram i sammanhang och genom institutioner som en samtida konstform. Inom konstvärlden är det konsthantverket i det närmaste helt marginaliserat, det betraktas liksom inte som riktig konst. Där saknas det också kunskap i viss mån tror jag. Signe Persson-Melin, Keramiker, formgivare, f d professor Konstfack Jag tror starkt på exemplets makt: Att man visar bra grejor och att det sedan inspirerar och öppnar upp för nya sätt att tänka. Och att det sprider sig som ringar på vattnet Kvalité är avgörande för att lyfta området i regionen. Birgitta Ramdell, VD Form / Design Center Det ser annorlunda ut i Skåne, och visst saknas arenor som visar upp samtida uttryck osv. Men vi har också en resurs här - en massa skickliga konsthantverkare som faktiskt lyckas leva på sin verksamhet. Jennifer Forsberg, Keramiker Jag tänker att konsthantverksområdet i Skåne med fördel kan driva en rörelse utåt Europa. Att det får ett mer internationellt uppdrag eftersom man är så nära kontinenten. Det danska konsthantverksområdet är starkt i det avseendet. Jonas Rooth, Glas, Styrelseledamot KHVC m fl uppdrag inom området Konsthantverket tillhör den typ av verksamhet som det är svårt att fånga, beräkna och mäta effekterna av. Strukturen är invecklad med många parter involverade. Värdena är inte endast ekonomiska utan likaväl sociala och kulturella. Emma Stenström, Ekonom ur boken RE:FORM Finns man inte på plats i Stockholm så finns man liksom inte. Li Aronsson, Textil /Formgivare Att komma från utbildningen i Danmark till Skåne är som att hamna i ett vacum, man får verkligen kämpa för att få ett grepp om det svenska området som uppenbarligen finns i Stockholm eller någonannanstans men inte här. Det är som att börja om igen. Charlotte Saltarski, Keramiker/Formgivare Näringslivet är inte intresserade av gränsöverskridande samarbeten det är som att de inte fattar att vi besitter en professionell kompetens och har något att erbjuda. Som t ex hållbar formgivning i ett miljöperspektiv det är där vi kan göra skillnad. Petra Lilja och Jenny Nordberg, Formgivare 7

8 INLEDNING Efterlysning varför just nu? Samtida konsthantverket kännetecknas av en påtaglig förnyelsevåg som tydligast kommer till uttryck på orterna för högskoleutbildning inom området i Stockholm och Göteborg. Motsvarande utveckling syns inte i Skåne även om antalet konsthantverkare är många rentav fler än i många andra delar av Sverige. Nydanande och verkligt kvalitativt konsthantverk har samtidigt en lång och internationellt uppmärksammad tradition i Skåne. Den omfattande kartläggningen Handlingsplan för bildkonst i Skåne som relativt nyligen presenterades, utgör en grund inför kommande satsningar och strategier inom bildkonstområdet. I detta arbete är konsthantverket exkluderat. Det saknas därmed vision och utvecklingsperspektiv för konsthantverksområdet som på allvar tar fasta på den resurs som området utgör för regionen. Det saknas också en riktning för hur konsthantverksområdet i Skåne ska kunna utvecklas i nivå med övriga landet. Konsthantverksområdet röner stort intresse hos en bred publik som konstupplevelse och konsumtionsområde. Det unika och lokalt producerade utgör en alltmer betydelsefull faktor för manifestation av identitet såväl den personliga som specifikt regionala. I det avseendet rymmer konsthantverksområdet i Skåne en potential till utveckling mot ett profilområde för regionen med paralleller till Gotland och Bornholm. Framgångsrika satsningar inom området förutsätter samordning och kvalitetssäkring. Uppdrag - syfte och mål Förstudien syftar till att etablera ett resursorgan för konsthantverk som kan stärka och verka för området i hela regionen. Målsättningen är att ge en övergripande beskrivning och orientering av konsthantverksområdet i ett nationellt och synnerhet regionalt perspektiv dess position och möjlighet till utveckling i relation till konstområde, turistområde och näringsliv. Det interregionala perspektivet har fått stå tillbaka för det regionala. Studiens tidsram har varit 160 timmar under perioden den 15 oktober 15 december. Redovisningen är förhållandevis faktatung mot bakgrund av att området är brett och rymmer viss komplexitet. Samtidigt måste tilläggas att studien inte gör anspråk på att utgöra en heltäckande kartläggning av konsthantverksområdet i regionen. Ett varmt tack till alla som avsatt tid och bidragit med engagemang och synpunkter. Tack till Kultur Skåne och Konsthantverkscentrum KHVC som genom ekonomiskt bidrag till studien bekräftar behovet av översyn och samordning av konsthantverksområdets resurser i regionen. Tack även till Lena Willhammar, keramiker och formgivare från Åhus som bidragit med engagemang och insatser under arbetets gång. 8

9 1. KONSTHANTVERKSOMRÅDET Konsthantverkare utgör ett samlingsbegrepp för yrkesutövare som arbetar med en rad olika material som keramik, textil, glas, trä och olika sorters metallsmide. Konsthantverksområdet omfattar således textilkonst, keramikkonst, smyckekonst o s v, med en spännvidd i uttryck som tangerar såväl ren bildkonst och skulptur som mode, design, slöjd, och arkitektur. 1.1 ETT NATIONELLT PERSPEKTIV En professionell näring Utbildningsvägar Högskoleutbildningarna inom området är Högskolan för Design och Konstindustri (HDK) i Göteborg och Konstfack i Stockholm. Vidare finns utbildningar som ligger nära området som t ex Designutbildningen i Umeå, Textilhögskolan i Borås, Stenebyskolan, Carl Malmstens skola och Beckmans Designhögskola. Därutöver en rad utbildningar med högt renommé som Capellagården på Öland, Nyckelviksskolan i Stockholm, Handarbetets Vänners skola, Formakademin i Lidköping, Sätergläntan i Dalarna. Härutöver en rad linjer inom folkhögskoleväsendet och övrig kursverksamhet. Yrkesorganisationer och formella nätverk Det finns två framträdande yrkesorganisationer för professionella utövare inom området. Anslutningskriterierna är desamma för båda organisationerna: Examen från någon av högskoleutbildningarna eller medlemskap i någon av yrkesorganisationerna KRO, STOK, SID eller SIR ger rätt till omedelbar anslutning. I annat fall sker ansökan via jury där yrkesmässighet och konstnärlig verkshöjd är vägledande. KIF Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare bildades 1961 med uppdraget att förbättra den ekonomiska och sociala situationen för sina medlemmar. KIF är remissinstans i kulturpolitiska, skattetekniska och arbetsmarknadspolitiska frågor, samt arbetar också för att sprida kunskap om gott svenskt konsthantverk och god formgivning. Man har ett nära samarbete med Konstnärernas Riksorgansiation KRO. Det aktuella medlemsantalet är 480. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter (1780 kronor per medlem/år). KHVC Stiftelsen Konsthantverkscentrum grundades 1990 av KIF för att möta det växande intresset för konsthantverk. KHVC har ett uttalat arbetsförmedlande uppdag: man ger råd, informerar, förmedlar kontakter, producerar utställningar, deltar i mässor, arrangerar symposier, kurser och seminarier allt i syfte att sprida information och kunskap om det svenska konsthantverket. Genom sin hemsida tillhandahåller man en nationell katalog över professionellt verksamma konsthantverkare, sökbara utifrån län och material. Idag är 761 konsthantverkare från hela landet anslutna till KHVC, som har representanter i Stockholm, Göteborg och Örebro. KHVC är Sveriges medlemsorganisation i World Crafts Council. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter (550 kronor per medlem/år) och anslag från Kulturrådet. Verksamheten i Göteborg samfinansieras med Västra Götalandsregionen. Antalet professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige beskrivs inte fullt ut genom dessa siffror. Många har medlemskap i båda organisationerna, somliga i KRO. Några anknyter till Hemslöjdens organisation. Vidare finns materialspecifika 9

10 nätverk, t ex FiberArt Sweden för textil samtidskonst. Ytterligare andra tycker att anslutning till ett konsthantverkskooperativ utgör tillräckligt forum för yrkesidentitet och utbyte av information. Vilken nivå man väljer tenderar att återspegla den professionella nivå man verkar utifrån. Ensamföretagare Det flesta konsthantverkare är ensamutövare och därtill ensamföretagare. Många har både en mer kommersiellt inriktad serieproduktion parallellt med ett mer unikt undersökande konstnärligt arbete. Hem och inredningsmässor är en viktig försäljningskanal för en del, medan andra satsar på exponering via utställningsverksamhet. Termen konstnärligt kombinatörskap beskriver just den uppfinningsrikedom och mångsysslande som kännetecknar många konstnärers vardag. Arbetsvillkoren gör att man har ett starkt behov av nätverk och kollegial tillhörighet, nya intryck och utbyte av information. I en rapport med samma namn beskrivs konstnären som Den ofrivillige företagaren. Långt ifrån alla har ett uttalat intresse av att driva företagande, men det följer med som ett villkor om man är professionellt verksam. Det betyder å andra sidan inte att man är dålig på det, men det själ tid från produktion och konstnärligt arbete. Inkomsterna står sällan i proportion till vad det kostar att köpa in tjänster för marknadsföring, bokföring, m m. Det konstnärliga företagandet särskiljer sig i en rad avseenden: Företagandet drivs inte utifrån markandens behov eller efterfrågan i första hand. Produkten bygger på unicitet och det är därför svårt eller omöjligt att effektivisera, d v s att öka omsättningen genom ökad volym det är inte självklart att jag kan anställa någon för att utföra min konst och mitt handlag. Man kan därför heller inte tala om konkurrens i vanlig mening. Dessa villkor gäller mer för vissa utövare inom konsthantverksområdet än andra. Genus Genus är den aspekt som tydligast förenar yrkesutövare inom konsthantverksområdet. Av KHVCs totala medlemsantal är fördelningen 85% kvinnor och 15% män. Detta faktum bekräftas av sociologen Anna Karin Witt som i sin avhandling Konsthantverkare, genus och omvänd ekonomi (2004) lyfter fram förhållandet som visar att kvinnors genomsnittliga årsinkomst inom området är 30% lägre än mäns. Konstvetaren Linda Fagerström bidrar med en annan infallsvinkel. Hon publicerade nyligen sin studie Kön, genus och design en designerroll i förändring där hon belyser det faktum att kön avspelar sig i bruksform och vardagsföremålens värdesystem. Strukturella Stödformer Det finns olika förmedlare av statligt stöd till området: Dels Kulturrådet som ger årligt verksamhetsstöd till KHVC och ett flertal konsthantverkskooperativ. Dels fördelar Bildkonstnärsfonden en rad olika stipendier och bidrag till projekt och enskilda konstnärers utveckling inom bild- och formkonstområdet. Statens Konstråd bidrar till att stödja enskilda konsthantverkare i den omfattning man köper in och beställer gestaltningsuppdrag från konstnärer som har sin bakgrund och utövning inom konsthantverksområdet. Likaså har Svensk Form och Svenska Institutet visst uppdrag som syftar till att stödja området Tradition och Förnyelse Diskussionen kring konsthantverksområdets vara eller icke-vara har böljat fram och tillbaka under decennier. För närvarande märks en positionering gentemot övriga konst- och formområdet. Sett ur ett internationellt perspektiv är det en unik vitalitet, bredd och variation som utmärker svenskt samtida konsthantverk. Samtidigt finns alltjämt en lång och rik tradition som gör sig gällande med kunskap och inspiration. 10

11 Ett eget konstområde Konsthantverk räknas av tradition till formområdet då det i första hand har förknippats med brukskonst. Den indelningen framstår inte längre som självklar. Slöjd skiljer sig på så sätt att det mer direkt bygger på form- och mönstertraditioner med ursprung i folkkonsten. Design produkten kännetecknas av att den mer explicit styrs utifrån själva formgivningsprocessens behov och specifika villkor. Inom arkitektur utgör konsthantverket en resurs i samspel med rumslighet, akustik och materialitet. Där begreppet konsthantverk tidigare varit kopplat till ett visst material och en viss teknik, och där formen varit mer eller mindre traditionsbunden, hantverksmässig och materialstyrd är fältet idag vidöppet för nya uttryck och nya innebörder. Konsthantverket definieras lika mycket utifrån dess kontext av tradition, bruk och konstindustri, liksom frågeställningar kring materialens hierarkier, ursprung och genusperspektiv. Somliga vill mena att det mer konceptuellt inriktade konsthantverket sent anammat det förhållningssätt som präglat samtidskonsten under lång tid. Det visar sig dock att den djupa kunskapen om materialets uttrycksmöjligheter utgör en styrka även i en sådan undersökande eller berättande process. Försiktigt börjar konsthantverksområdet också att etablera sig som forskningsfält på akademisk nivå. Nina Bondeson och Marie Holmgren, båda utbildningsansvariga på HDK, har nyligen författat en studie kring de specifika villkor som präglar den praktiska konstnärliga processen; att man i konsekvens med det måste formulera och etablera egna forskningsmetoder för att beskriva området. Louise Mazanti på Danmarks Designskola i Köpenhamn behandlar konsthantverksbegreppet i en färsk avhandling Superobjekter en teori för nutidligt, konceptuelt kunsthåndværk. Jorunn Veiteberg på Konsthögskolan i Bergen är en annan forskare som starkt bidragit till att beskriva konsthantverksområdet som konstnärligt praktikområde. IASPIS International artists program in Sweden utgör en del av Bildkonstnärsfonden. Det treåriga IASPIS projektet Craft in Dialouge Craft is handmade communication ( ) var en rejäl satsning med 7 miljoner kronor från staten i syfte att stärka och internationalisera svenskt konsthantverksområde. Arbetet inriktades mot att skapa nätverk, workshops, utställningar och inte minst att producera texter utifrån den kunskap och erfarenhet som genererades. Craft in Dialouge projektet fick viss kritik från utövare inom området för att vara alltför konceptuellt och Stockholmscentrerat. Fr o m 2007 fortsätter projektet som en del av IASPIS ordinarie verksamhet med planerat genomförande av bl a utbytesprogram och gästateljéer även för utövare inom konsthantverks- och formområdet. Nya utställningsarenor Flera publikt framgångsrika utställningsprojekt har bidragit till att föra fram och förnya synen konsthantverksområdet hos den allmänna publiken: 100 tankar om Konsthantverk är en vandringsutställning som fortfarande pågår och som producerades inför Designåret i samverkan mellan KHVC, KIF och Riksutställningar. En annan publikt framgångsrik utställning var Formbart 2005, och till viss del även Formhantverk 2007, på Liljevalchs. Konceptdesign var Nationalmuseums publika satsning under Designåret. Trendanalytikern Li Edelkoort iscensatte 2006 utställningen Nord möter Syd på Nordiska Museet i samverkan med Hemslöjden. Det finns även en rad seriöst satsande utställningsarenor inom området: Under våren 2007 öppnade Gustavsbergs konsthall. Detta är nu äntligen en efterfrågad konstscen för konsthantverk ett privat initiativ av företagaren Dag Landvik som tillåter en utställningsnivå med ambition och integritet. Under hösten startade Crystal Palace en utställningsarena utan gränser mellan konst, konsthantverk och design. I Rörstrands nedlagda fabrik i Lidköping satsar man på utställningsverksamhet med internationell inriktning. Röhsska i Göteborg utvecklar sin verksamhet och satsar bl a på en samordnare för konsthantverksområdet i regionen. På Nääs Slott inte så långt 11

12 därifrån utvecklas ett internationellt keramiskt center i samarbete med HDK. Parallellt finns en verksamhet med internationell bredd. Under 2006 samlades nordiska gallerister och utställningsarrangörer inom konsthantverksområdet till ett möte på Nääs. Man önskar samarbeta för att föra fram det nordiska konsthantverksområdet på en internationell arena genom gemensamma arrangemang och en gemensam tidskrift med internationell profil för det nordiska området. Ökad mediabevakning Publikens kunskap och intresse växer och en alltmer initierad bevakning i huvudsakligen tryckt media och dagspress syns främst i Stockholm, men även i Göteborg. En rad skrifter och debattböcker har givits ut under senare år, men även relativa nytillskott som tidskriften Svenskt Konsthantverk (4 nr / år) och fanzinet Slicker nättidning med tryckt upplaga om konsthantverk och närliggande områden (2 nr / år). Trots ökad uppmärksamhet återstår mycket kring det växande s k formområdets behov av det skrivna ordet. Under senhösten arrangeras seminariet Form.Hantverk.Texter. i samarbete med bl a Svenska Konstkritikersamfundet. Föredragen är en del av arbetet med en publikation kring samma tema som beräknas vara klar i början av Projektet förverkligas med stöd av Framtidens Kultur Strukturella förändringar Konsthantverkskooperativens framtid Den utbredda rörelsen med kooperativ inom konsthantverksområdet är en närmast unik företeelse för Sverige. Sedan 70- och 80-talen är det en väl inarbetad och närmast institutionaliserad form för samverkan. Stödformer inom stat och kommun har utvecklats allt fastare liksom en trogen publik. Under senare år märks en generationsväxling där olika idéer och värderingar kring området går i otakt. Omvärlden ställer också ökade krav på en professionell och kommersiellt fungerande verksamhet. Under hösten träffades representanter för samtliga kooperativ till Grupparbete ett rådslag om framtiden i regi av Nääs Konsthantverk och KHVC. Syftet var att diskutera och etablera förnyad samverkan kring kooperativens framtida utveckling. Urbana gränsöverskridande nätverk Formområdet expanderar och förnyelsen sker idag inte endast inom ramen för de institutionella ramarna. Nyligen uppmärksammades en rad främst urbant förankrade grupper och nätverk i DN-kultur över tre helsidor: Made By, WWIAFM - We work in a fragile material, Slöjdkollektivet, Uglycute m fl. I Stockholm och Göteborg har Svensk Form startat upp s k Pecha Kucha event en form av öppet forum för kortpresentation av verksamheter eller pågående projekt inom området för att snabbt nå ut till samverkansparter, kunder eller finansiärer. Kulturrådets genomlysning av konsthantverksområdet Bild- och formkonstområdet tilldelas totalt 30 miljoner kronor från Statens Kulturråd, varav de 1,2 miljoner som går till konsthantverksområdet är direkt riktade till konsthantverkskooperativen. Bidraget instiftades 1982 och ska enligt förordningen stödja och främja områdets utveckling, samt avspegla tidens behov och resurser. Frågan är hur man framgent åstadkommer utveckling och förnyelse då detta idag sker inom andra former av samverkanskonstellationer än kooperativen. Med dagens beslutsordning kan dessa inte söka stöd från Kulturrådet. Mot bakgrund av det initierade Kulturrådet och Svensk Form 2006 en genomlysning i syfte att stimulera och bemöta konsthantverksområdets förnyelse. Studien Samtal pågår kom bl a fram till följande: 12

13 Det finns en brist på både tillfälliga och fasta scener som kan attrahera en ny publik. Det behövs särskilda konsthantverkskonsulenter, liksom inom t ex dansen, som kan arbeta framgångsrikt för området. Det finns behov av samtal och programverksamhet om konsthantverk. Det finns behov av projekt som ökar rörligheten mellan fälten. Samverkan är viktig för att insatserna ska bli kraftfulla. Det behövs regionala och interregionala stöd för att bygga nya strukturer inom området. Konsthantverk med exklusivt socialt värde i samtiden Konsumtion handlar inte längre primärt om behov utan begär: känslor, drömmar, sinnesupplevelser och estetik. Stil symboler och tecken kommunicerar värderingar och identitet. Detsamma gäller i hög grad även konsumtion av aktiviteter och platser. I en global värld där allt är kopior blir det viktigare än någonsin att tillhandahålla det unika, att veta sitt värde och kommunicera det. Håller handgjort som främsta argument i konkurrens med handgjorda importföremål för en billig peng på t ex Ikea och Indiska? Idag gäller det snarare att utveckla sitt konstnärliga uttryck och specialiserade materialkunskap mot nya nischer. Liksom söka nya målgrupper och kanaler för att nå ut med och kommunicera sitt arbete. Konsthantverket har en potential att attrahera ett mer exlusivt marknadsskikt som är villigt att betala för en unik produkt och vad det kostar att tillverka den. Utifrån ett sådant perspektiv kan den lokala eller nationella arenan synas begränsad. Kompetensutvecklingsprojekt Växtkraft Mål 3 Som ett svar på omvärldens allt mer ökade krav på marknadstänkande, produktutveckling och affärsmannaskap genomförde KIF en Växtkraft Mål 3-analys bland sina medlemmar. EU-medel bidrog till att ett brett upplagt kompetensutvecklingsprogram kunde dras igång 2005 med inriktning mot såväl material- och teknikspecifika kurser som utbildningsdagar med stimulans till nätverkande och entreprenörskap. För KIF har projektet resulterat i utvidgade nätverk med möjligheter till samverkan med andra samhällsaktörer och deras kompetensområden. Endast ett fåtal av de åtskilliga kostnadsfria aktiviteterna var förlagda till platser utanför Stockholm och Göteborgsregionen. 1.2 SKÅNE ETT REGIONALT PERSPEKTIV Skåne har en tradition av högkvalitativt konsthantverk med internationella mått mätt. Den skånske keramikern Patrick Nordström gjorde banbrytande stengodsexperiment vid förra seklets början vid Kongelig Dansk Keramikfabrik i Köpenhamn. Gustav och Ulla Kraitz, Signe Persson Melin, Herta Bengtsson är andra keramikernamn att nämna. Silver av Wiven Nilsson, Torunn Vivianna Bülow-Hübe, Sigurd Persson. På Textilområdet kan nämnas Märta Måås Fjätterström, Barbro Nilsson, Ingrid Dessau. Det finns också en tradition med anknytning till danskt konsthantverk. Professionella konsthantverkare Konsthantverket i Skåne är inte på något sätt osynligt, om man ser till antalet verksamma utövare. Det finns tvärtom gott om verkstäder och öppna ateljéer, fler på landsbygden än i de stora centralorterna. Antalet professionellt anslutna till KIF är 58 stycken och till KHVC lite drygt 100. Cirka 20% har dubbelt medlemskap. Parallellt finns en del gränsgångare med anslutning till KRO, Skånes Hemslöjds förbund eller Designer i Skåne DISK. Det finns också en rad professionella utövare som valt bort medlemskap i KIF och KHVC eftersom man upplever att servicen inte omfattar Skåne i någon större utsträckning. 13

14 Det finns en rad kooperativa butiker: De främsta är Skånekraft i Lund och Formargruppen i Malmö. Andra som ska nämnas är Filialen och Textil koll i Malmö, Kaos i Kivik, Konsthantverkarna i Ystad, Nimt i Kristianstad, Karla i Helsingborg. Alla kooperativ har någon form av invalskriterier, men attraherar utövare med olika grad av professionell verksamhet. Det finns också en rad utövare med tyngdpunkt i annan verksamhet med inriktning mot t ex trädgård, café eller inredningsbutik. Utbildningsvägar Skåne saknar högskoleutbildning inom konsthantverksomområdet. Det finns dock utbildningsvägar som mer eller mindre anknyter till området te x Östra Grevie Folkhögskola, Snickarakademin KY-utbildning, Kristianstad, Österlenskolan m fl. Designutbildningen vid Lunds tekniska högskola, samt K3 - Malmö Högskola. Strukturellt stöd Kulturrådets verksamhetsstöd och utställningsersättning till konsthantverkskooperativen i Skåne ges till Formargruppen i Malmö och Skånekraft i Lund. Statens Konstråd har en projektledare i Skåne. Utöver sitt uppdrag att köpa in, leda och föreslå konstnärer utifrån tilldelade projekt, ska denne bevaka och besöka gallerier och utställningar där konst erbjuds till offentlig försäljning. Uppdraget omfattar skandinavisk samtidskonst och konsthantverksområdet ingår i den definitionen enligt Konstrådet. Både den nuvarande och den föregående projektledaren uppger att de inte bevakar konsthantverksområdet i Skåne i egentlig mening. Man tycker sig sakna seriösa kanaler för att ta del av intressanta konstnärskap, kunskap och nätverk inom området. Samtidigt finns i Köpenhamn ett rikt utbud av konsthantverksarenor som visar fram det bästa inom området från såväl Danmark som övriga Norden. Av det totala antalet ansökningar från Skåne till Bildkonstnärsfondens arbetsstipendier år 2000 respektive är 7 % konsthantverkare. Motsvarande siffra för Västra Götalandsregionen samma år är 15 %. Av det totala antalet beviljade stipendier i Skåne under motsvarande period är 5,5 % konsthantverkare. I Västra Götalandsregionen är motsvarande förhållande 26%. Inom Kultur Skåne finns sedan 2003 ett regionalt konstkansli. Konstkansliet leder gestaltningsuppdrag inom regionens byggnader på motsvarande sätt som Statens Konstråd. I de hittills genomförda uppdragen har ingen konstnär inom konsthantverksområdet kommit ifråga. Kansliet sammanställer även konstkollektioner genom inköp av löskonst. Konsthantverksområdet bevakas sporadiskt, främst p g a upplevd brist på kanaler och kunskap / orientering inom området för samtida konsthantverk nationellt såväl som regionalt. Regional handlingsplan för bildkonst presenterades 2006 i samarbete mellan Region Skåne och Malmö Stad och en rad mindre aktörer inom området. Här formuleras en plattform för bildkonstområdets utveckling i Skåne. Konsthantverksområdet faller helt utanför studiens perspektiv liksom de initiativ och huvudlinjer som framställningen skissar. Handlingsplanen utgör en viktig grund för den tjänst som Skånes första konstkonsulent kunde tillträda på Kultur Skånes konstkansli under Regionen och Kulturrådet samfinansierar tjänsten. Konstkonsulenten har sin kunskapsbas inom bildkonsten. Konsthantverksområdet framstår utifrån dennes perspektiv som ett eget område med specifika kontexter, förutsättningar, resurser och behov. Området finns inte representerat i det Konstkollegium som konsulteras för utbyte av information och synpunkter. Designsamordnare finns inom ramen för Region Skånes Näringslivsutvecklingsenhet sedan ett antal år tillbaka. Denne jobbar inte alls med konsthantverksområdet annat än genom enstaka kontakter i gränslandet mellan områdena. 14

genomlysning av design och konsthantverk i Göteborg Göteborgs kulturförvaltning, december 2003 Ann Bergström och Lasse Brunnström

genomlysning av design och konsthantverk i Göteborg Göteborgs kulturförvaltning, december 2003 Ann Bergström och Lasse Brunnström genomlysning av design och konsthantverk i Göteborg Göteborgs kulturförvaltning, december 2003 Ann Bergström och Lasse Brunnström 2 Innehåll Inledning Sammanfattning - Designstad Göteborg!? - förutsättningar

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE 3 INNEHÅLL Förord 1 Sammanfattning 7 2 Kulturpolitikens betydelse för entreprenörskap inom kulturområdet 8 3 Entreprenörskap och företagande

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska

konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska Konstpedagogik och konstförmedling vid större skånska konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska uppdrag i Skåne Katja Lindqvist april 2012 Innehåll Uppdrag... 3 Kultur Skånes

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Design som utvecklingskraft FÖR STOCKHOLMSREGIONEN EN PLATTFORM

Design som utvecklingskraft FÖR STOCKHOLMSREGIONEN EN PLATTFORM Design som utvecklingskraft FÖR STOCKHOLMSREGIONEN EN PLATTFORM FÖRORD Stockholm den 11 juni 2003 Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad och Europeiska Socialfonden (ESF-rådet) i Stockholms län

Läs mer

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA en förstudie Denna förstudie är gjord med stöd av Region Skånes kulturnämnd. Förstudien är skriven av Susanne Lindblad Puerto, intendent på Tjörnedala konsthall/öskg, på uppdrag

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt VOpU tyo\a-ofyafy Uppsala R "KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2013-0581 Kulturnämnden Uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007

Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007 Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007 Begreppet nätverk fångar viktiga aspekter av det mänskliga samspel som pågår i gränssnittet mellan det informella och det formella, det spontana

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida:

Läs mer

Fotografi i Skåne. En förstudie om Kulturskatt skånsk fotografi gjord på uppdrag av

Fotografi i Skåne. En förstudie om Kulturskatt skånsk fotografi gjord på uppdrag av Jenny Lindhe Fotografi i Skåne En förstudie om Kulturskatt skånsk fotografi gjord på uppdrag av Region Skånes kulturförvaltning, signerad Björn Andersson och Tomas Eriksson, byggd på en enkät och ett antal

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2013 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2013 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2013 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk Forms huvuduppgifter och uppdrag Inledning Föreningsarbete & Medlemmar Särskilda Fokusområden

Läs mer

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Delrapport för KRUT projektet Ann Sidén Februari 2010 Regionförbundet Örebro KRUT-projektet 701 83 ÖREBRO E-post: matz.rysjo@regionorebro.se Tel:

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation Det nya Glasriket Samverkan Tradition innovation Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 7 Utmaningar och fokusområden... 14 Lokal och regional ledning...16 Miljö och energi...

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Tisdag den 9 oktober 2007 Plats: Lunch, Rikskonserter, Nybrokajen 11. Därefter äger dialogen rum i Stallet, Stallgatan 7, Stockholm. Dialog

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Kulturplan Sörml and 2012-2014

Kulturplan Sörml and 2012-2014 Kulturplan Sörml and 2012-2014 Layout: Catarina Turén, Sörmlands Museum Publiceringsdatum: 2011-11-11 Innehållsansvarig: Mikael Palo, Kultur & Utbildning, Landstinget Sörmland Omslagsbild: Dansprojekt

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer