FRÅGEFORMULÄR. Åbo handelshögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅGEFORMULÄR. Åbo handelshögskola"

Transkript

1 Åbo handelshögskola KUMU2011 KONFIDENTIELL FRÅGEFORMULÄR 1. Hur ofta görs det inköp i Ert hushåll (livsmedel eller andra varor) på följande ställen? en gång i veckan eller oftare 2 3 gånger i månaden en gång i månaden en gång per två månader mera sällan a Åbo centrum b Länsikeskus (Västra Centrum) c Köpcentret Skanssi d Reso centrum e Köpcentret Mylly f Övriga affärer vid Omfartsvägen i Reso g S:t Karins centrum h Krossi i S:t Karins i Nådendals centrum j Pargas centrum Eget bostadsområde k (om inget av ovan nämnda) m Nätbutik n Postorder o Annat ofta använt inköpsställe Namnet på stället: aldrig 2. I vilka butiker eller inköpsställen brukar Ni oftast handla dagligvaror (livsmedel och andra varor som behövs ofta i hushållet)? Skriv namn på affärer och adress (t.ex. namnet på stadsdelen räcker) Ni besöker oftast samt de viktigaste orsakerna till att besöka just dessa affärer. Vardagar (arbetsdagar) Affär 1: Adress: Orsak: Affär 2: Adress: Orsak: Veckoslut (lediga dagar) Affär 1: Adress: Orsak: Affär 2: Adress: Orsak: 3. Hur ofta handlas dagligvaror i Ert hushåll? nästan dagligen 4 5 gånger i veckan 2 3 gånger i veckan en gång i veckan mera sällan 4. Vilket är ett acceptabelt avstånd mellan Ert hem och livsmedelsaffär för att Ni kunde handla där utan bil eller hjälp av kollektivtrafik? under 500 meter meter 1 2 kilometer över 2 kilometer

2 5. Hur mycket påverkar följande faktorer Ert val av inköpsställe enligt Er bedömning då Ni väljer stället där Ni köper dagligvaror? Gör en separat bedömning angående inköpen på vardagar och under veckoslut genom att ringa in det mest lämpliga alternativet. Använd skalan 1 = nästan ingen betydelse, 2 = liten betydelse, 3 = ganska stor betydelse, 4 = stor betydelse, 5 = mycket stor betydelse. liten betydelse VARDAGAR (arbetsdagar) stor betydelse liten betydelse VECKOSLUT (lediga dagar) stor betydelse a Omfattande produktsortiment b Betjäningsdiskar (t.ex. kött, ost och bröd) c Produkter av lokala producenter finns till buds (närmat) d Mångsidigt urval av färdiga matportioner e Mångsidigt urval av ekologiska produkter f Bra urval av hälsofrämjande produkter g Affärens egna varumärken h Högklassiga produkter i Färska frukter och grönsaker j Ofta produktdemonstrationer och smakprov k Kunnig personal l Personal som kan betjäna mig på mitt modersmål m Bekant personal n Bra specialerbjudanden o Förmånlig prisnivå p Stamkundsförmåner q Det är lätt att hitta produkterna r Butiksbesöket löper snabbt s Der är lätt att röra sig i affären t Jag får allt jag behöver på ett och samma ställe u Affären är öppen tidigt på morgonen/sent på kvällen v Det är lätt att sköta ärenden med barn w Jag kan göra mina inköp och sköta andra ärenden på samma resa x Nära hemmet y Lämpligt läge (t.ex. med tanke på arbetet, fritidsintressen) z Fungerande parkering å Gratis parkering ä Bra bussförbindelser ö Hemleverans av inköpen aa Affären beaktar miljöfrågorna i sin verksamhet ab Trivsam omgivning för shopping ac Möjlighet att träffa bekanta ad Kompletterande tjänster (t.ex. tips-, post- och banktjänster) ae Annat, vad?

3 6. Tänk på köpbehoven i Ert hushåll och ange vid varje nedan nämnd produktgrupp de två enligt Er åsikt bästa inköpsställena i rangordning. Skriv på strecket det numret på Ert köpsställe eller namnet på stället om det inte finns på listan. Bäst Näst bäst a Livsmedel och andra dagligvaror b Apotekstjänster c Vardagskläder för vuxna d Barnkläder e Festkläder och accessoarer f Skor g Kosmetik- och hygienprodukter h Glasögon och kontaktlinser i Böcker och pappersvaror j Sport- och fritidsutrustning k Smycken och ur l Presentartiklar m Heminredning (textilier, kärl osv.) n Leksaker och barntillbehör o Hushållsmaskiner och hemelektronik p Möbler q Tapeter, målarfärger och renoveringsartiklar 1. Åbo centrum 2. Länsikeskus (Västra centrum) 3. Köpcentret Skanssi 4. Reso centrum 5. Köpcentret Mylly 6. Övriga affärer vid Omfartsvägen i Reso 7. S:t Karins centrum 8. Krossi i S:t Karins 9. Nådendals centrum 10. Pargas centrum 11. Eget bostadsområde (om inget av ovan nämnda) 12. Nätbutik 13. Postorder 7. Medför följande faktorer hinder för Era inköp? Använd skalan 1 = orsakar inte problem, 2 = orsakar lite problem, 3 = orsakar ganska mycket problem, 4 = orsakar mycket problem. orsakar inte problem orsakar mycket problem a Långt avstånd till butiker som lämpar sig för mig b Att röra sig i butiken (långa avstånd, trappor osv.) c Besvärliga trafikförbindelser d Att transportera hem inköpen e Butikers öppethållningstider f Otillräckligt produktsortiment i närbutiker g Dålig kvalitet på produkterna i närbutiker h Egen eller familjemedlems specialkost i Den personliga ekonomiska situationen j Butiksbesöken tar för lång tid k Bristen på personlig betjäning l Hektisk atmosfär i affärer m Att hitta produkterna i butiken n Bristfälliga eller med för liten stil skrivna prisanteckningar o Placeringen av produkterna i butiken (t.ex. trånghet, för höga hyllor) p Att hitta butiker som säljer produkter som lämpar sig för mina behov q Eget handikapp eller sjukdom r Annat, vad? Behöver Ni hjälp av en annan person (vän, familjemedlem, anställd hjälpare) eller något av följande hjälpmedel för att ta Er till butiken eller för att göra inköp? 1 Jag behöver inte hjälpmedel eller hjälp 2 Jag behöver hjälp av en annan person 3 Käpp 4 Kryckor 5 Rollator eller gåstol 6 Rullstol

4 9. I det följande presenteras några påståenden som hänger ihop med att konsumera och göra inköp. Hur väl motsvarar påståendena Era åsikter och Ert beteende? Ringa in vid varje påstående det alternativ som främst motsvarar Er åsikt. Använd skalan 1 = helt av annan åsikt, 2 = nästan helt av annan åsikt, 3 = delvis av annan åsikt, 4 = nästan helt av samma åsikt, 5 = helt av samma åsikt. annan åsikt a Produktdemonstrationer och arbetsuppvisningar är intressanta b Jag gör ofta inköp som jag inte planerat i förväg c Det är rätt att unna sig och sina närmaste lite lyx ibland d Jag följer med min tid och det syns också i mina inköp e Jag vill få personlig betjäning f Jag är beredd att betala för service som underlättar min vardag g Nätbutiken är ett bra alternativ till traditionell handel h Jag skulle inte alls gå till butiken om jag kunde undvika det i Jag har svårigheter att få pengarna att räcka till det mest nödvändiga j Att gå runt i butikerna är ett bra tidsfördriv k Jag jämför priserna noggrant innan jag köper någonting l Kvaliteten på produkten är den viktigaste urvalsgrunden för mig m Butiksmiljön är en viktig del av köpupplevelsen n Förmånlig prisnivå är viktigare för mig än betjäning o Internet är en viktig informationskälla då jag planerar mina inköp p Långt avstånd till ett inköpsställe spelar ingen roll om butiken är värt mödan q Jag följer noga butikernas reklamer och annonser r Shoppingcentra är attraktivare inköpsställen än enstaka affärer s Produktens miljövänlighet är en viktig urvalsgrund för mig t Det gör mig detsamma i vilket land produkten som jag köper är tillverkad u Jag brukar välja den ekologiska produkten även om den är dyrare v Jag brukar ofta handla på loppmarknader och andra second hand -butiker w Jag är beredd att lägga ner möda för att göra mitt hem trivsamt x Jag brukar ofta besöka caféer och restauranger på min fritid samma åsikt y Jag är en gör-det-själv människa De fynd jag gör på loppmarknader och andra second hand -butiker är en viktig del z av min stil å Min dagliga rytm är oftast ganska lugn ä Jag är kontinuerligt ute efter nya idéer och erfarenheter ö Jag vill klä mig trendigt aa Jag finansierar ofta mina inköp med konsumtionskrediter Då jag hittar en produkt jag gillar, bryr jag mig inte om de möjliga missförhållandena i ab produktionen ac Söndag är en bra dag att handla ad Det är viktigt att göra sitt bästa i att hålla sig frisk och i gott skick ae Jag satsar rätt mycket pengar och tid på mitt utseende af Om jag måste välja, använder jag hellre mina pengar till kulturintressen än prylar ag Jag använder regelbundet olika välfärdsservice ah Oron för miljön har fått mig att ändra mina konsumtionsvanor ai Jag satsar pengar på sport för att det är en viktig del av mitt välbefinnande aj Jag köper hellre högklassiga handgjorda produkter än billiga massprodukter

5 10. Hur brukar Ni färdas till följande ställen? egen bil buss till fots cykel på annat sätt besöker inte a Åbo centrum Länsikeskus (Västra b Centrum) c Köpcentret Skanssi d Reso centrum e Köpcentret Mylly Övriga affärer vid f Omfartsvägen i Reso g S:t Karins centrum h Krossi i S:t Karins i Nådendals centrum j Pargas centrum k Egen närbutik Namnet på närbutiken: 11. Hur långt bedömer Ni att avståndet mellan Ert hem och följande inköpsställen är? Ange Er bedömning både i kilometer och i minuter med det fordon Ni använder. km min inköpsresa 12. Då Ni besöker ställen nämnda i frågan 10, sker det vanligtvis enbart för inköpens skull eller i samband med någon annan resa (t.ex. på vägen till fritidssysselsättning)? på väg till/från arbetet annan resa brukar inte besöka a Åbo centrum b Länsikeskus (Västra Centrum) c Köpcentret Skanssi d Reso centrum e Köpcentret Mylly f Övriga affärer vid Omfartsvägen i Reso g S:t Karins centrum h Krossi i S:t Karins i Nådendals centrum j Pargas centrum k Egen närbutik 13. Hur nöjd är Ni med servicenivån på Ert bostadsområde? Använd skalan 1 = mycket missnöjd, 2 = missnöjd, 3 = ganska nöjd, 4 = nöjd, 5 = mycket nöjd. missnöjd a Utbudet av dagligvaror b Utbudet av specialaffärer c Hälsovårdstjänster d Övrig service e Skolor och dagvård f Kollektivtrafik g Hobbymöjligheter nöjd 14. Vilka för Er viktiga serviceformer saknas på Ert bostadsområde?

6 15a. Hur mycket påverkar följande faktorer Ert val av inköpsställe enligt Er bedömning då Ni har för avsikt att skaffa i huvudsak andra varor än dagligvaror? Ringa in det lämpligaste alternativet. Använd skalan 1 = ytterst lite, 2 = lite, 3 = ganska mycket, 4 = mycket, 5 = ytterst mycket. ytterst lite ytterst mycket 15b. Hurdan föreställning har Ni om Åbo centrum, Mylly och Skanssi i fråga om dessa faktorer? Ringa in det lämpligaste alternativet. Använd skalan 1 = dålig, 2 = försvarlig, 3 = måttlig, 4 = bra 5 = utmärkt. Åbo centrum Köpcentret Mylly Köpcentret Skanssi a Gott om bra specialaffärer b Omfattande sortiment c Utbud av varor som man inte hittar på andra ställen d Högklassiga produkter e Bra kundbetjäning f Behändigt läge g Fungerande parkering h Lämpliga öppethållningstider i Lätt att röra sig mellan butikerna j Bra trafikförbindelser k Jag kan göra mina inköp på samma resa då jag sköter andra ärenden l Trevligt att besöka med familjen m Jag hittar allt under samma tak n Möjlighet att äta förmånligt o Bra specialerbjudanden p Förmånlig prisnivå q Kunnig personal r Gratis parkering s Stamkundsförmåner t Mångsidiga café- och restaurangtjänster u Övriga kunder v Trivsam omgivning för shopping w Trygg omgivning för shopping x Ett intressant inköpsställe y Ett omtyckt inköpsställe z Välfärdsservice (wellness) å Mångsidig underhållning (t.ex. bio, spelhallar) ä Betjäning på mitt modersmål ö Annat, vad?

7 16. Bedöm hur följande faktorer påverkar Era shoppingresor då Ni har för avsikt att skaffa i huvudsak andra varor än dagligvaror? Gör en separat bedömning angående shoppingresor på vardagar och under veckoslut. Använd skalan 1 = aldrig, 2 = sällan, 3 = ibland, 4 = ofta 5 = nästan alltid. a Jag planerar mina shoppingresor utgående från butikernas reklamer och specialerbjudanden VARDAGAR (arbetsdagar) VECKOSLUT (lediga dagar) aldrig alltid aldrig alltid b Jag besöker minst två butiker innan jag fattar mina köpbeslut c Jag försöker handla så snabbt som möjligt d Jag stannar kvar och ser på en modevisning el. dyl., om det råkar arrangeras en sådan e Jag besöker butiker för att komma loss från vardagen f Jag skaffar idéer även för kommande inköp g Jag äter eller dricker kaffe på samma resa h Jag brukar gå i butikerna för nöjes skull och shoppa i Jag handlar tillsammans med familjen eller vänner j Jag förenar inköpsresor med besök k Jag förenar inköpsresor med rekreations- eller fritidssysselsättningar l Jag köper även livsmedel på samma resa m Jag föredrar hemkommunens affärer 17. Konsumtionsvanor och handelsstrukturen ändras hela tiden. Ta ställning till följande påståenden genom att ringa in det alternativet som motsvarar Er åsikt bäst. Använd skalan 1 = helt av annan åsikt, 2 = nästan helt av annan åsikt, 3 = delvis av annan åsikt, 4 = nästan helt av samma åsikt, 5 = helt av samma åsikt. annan åsikt samma åsikt a En utvidgning av gågatan skulle göra Åbo centrum till ett mera lockande inköpsställe b Köpcentra som Mylly och Skanssi har blivit attraktivare inköpsställen än stadskärnor c Köpcentren blir allt mer underhållnings- och tidsfördrivscentra d En begränsning av privatbilism i Åbo centrum driver bort kunderna från butikerna e Dagens butiker behövs mindre i framtiden, för att en stor del av varorna kommer att köpas via nätbutik f E-böcker är ett bra sätt för mig att skaffa och läsa litteratur g Utbudet av affärer på mitt bostadsområde kommer att försvagas inom en nära framtid h I livsmedelsaffärer borde det säljas receptfria läkemedel (handköpsmedeciner) i Även vin borde säljas i livsmedelsaffärer j Politikerna borde göra modigare beslut för att främja mindre miljöbelastande konsumtion k Med mina konsumtionsvanor kan jag ändra världen jag lever i Använder Ni internet för skötsel av personliga ärenden (t.ex. nätbank, e-tjänster, inköp) hemma ja nej på arbets- eller studieplatsen ja nej annanstans ja nej Var? 19. Används nätbanken i Ert hushåll? ja nej Varför inte?

8 BAKGRUNDSUPPGIFTER OM SVARAREN OCH SVARANDENS HUSHÅLL 1. Jag är kvinna man 2. Jag är 1 ogift 2 gift/sambo 3 frånskild/änka/änkling 3. Jag är född år 4. Mitt modersmål är 1 finska 2 svenska 3 annat, vilket? 5. Jag är till yrket 6. Min högsta utbildning är 1 ingen yrkesinriktad utbildning 2 yrkesskola eller -kurs 3 yrkesutbildning på andra stadiet (institutnivå) 4 yrkeshögskola 5 universitetsutbildning 7. Vilket av följande beskriver er livssituation? 1 studerande 2 förvärvsarbetande 3 arbetslös 4 pensionerad 5 hemmamamma/-pappa 8. I mitt hushåll bor totalt personer 9. Av dem är under 7 år pers 7 12 år pers år pers 10. De sammanlagda månadsinkomsterna före skatter (=brutto) i mitt hushåll 1 under eller mera 11. Jag bor i 1 höghus 2 radhus 3 egnahemshus 12. Jag har bott på mitt nuvarande bostadsområde i år 13. Mitt hushåll förfogar över sommarstuga/fritidsbostad ja nej 14. Mitt hushåll har till förfogande st. bilar 15. I mitt hushåll används bilen för shoppingresor a) på vardagar 1 nästan alltid 2 ofta 3 ibland 4 sällan 5 så gott som aldrig b) under veckoslut 1 nästan alltid 2 ofta 3 ibland 4 sällan 5 så gott som aldrig 16. Jag/mitt hushåll har 1 K-plussakort 2 S-förmånskort 3 YkkösBonus-kort 4 Stockmann-kort 5 andra stamkundskort 17. Jag har till förfogande ett eller flera kreditkort 1 ja 2 nej, varför inte? 18. I vilken kommun ligger er arbetsplats? Jag förvärvsarbetar inte utanför hemmet Svararens gatuadress: Frågorna gäller bara dem som bor i samboförhållande eller är gifta 19. Min make/maka är född år 20. Min make/maka är till yrket 21. Min makes/makas högsta utbildning är 1 ingen yrkesinriktad utbildning 2 yrkesskola eller -kurs 3 yrkesutbildning på andra stadiet (institutnivå) 4 yrkeshögskola 5 universitetsutbildning 22. Vilket av följande beskriver bäst din makes/makas livssituation? 1 studerande 2 förvärvsarbetande 3 arbetslös 4 pensionerad 5 hemmamamma/-pappa Kommentarer/hälsningar till forskare och beslutsfattare: TACK FÖR SAMARBETET!

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

1 Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan som du

1 Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan som du Internetanvändning intervjuer 2003 56. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 2. Studerande 3. Hemmafru 4. hemma med barn 5. Arbetslös OM ja 251 b Har det hänt under det senaste året? 0 Nej 1 Ja 6. Sjukskriven

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Ange din signatur som undersökare: 2 Vilken är din nuvarande sysselsättning? 3 Har du bytt arbete det senaste året?

Ange din signatur som undersökare: 2 Vilken är din nuvarande sysselsättning? 3 Har du bytt arbete det senaste året? # Fråga 1 OBS! Detta är inte en fråga till respondenten! Ange din signatur som undersökare: Det är väldigt viktigt att du uppger rätt signatur här då arbetsstatistiken baseras på detta. 2 Vilken är din

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det

Läs mer

OM JA 251d Har det hänt under det senaste året? 0 Nej. OM JA 251a Har du bytt arbete det senaste året? 0 Nej

OM JA 251d Har det hänt under det senaste året? 0 Nej. OM JA 251a Har du bytt arbete det senaste året? 0 Nej 1 Internetanvändning intervjuer 2004-08-11 Färgkoder Grönt = Nya för i år om jag inte hittar dem i befintliga formuläret Svart = Till panelen och de nya finns redan i formuläret Grå = Endast till de nya

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du gett dina närmaste? Har Du fått ekonomiskt stöd av Dina föräldrar? Borde far- och morföräldrarna

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Pank. I penningknipa. Barskrapad.

Pank. I penningknipa. Barskrapad. Koll på pengarna HJÄLP, HJÄLP 2 Ibland kan ekonomin strula till sig så att man inte klarar det på egen hand. Tips och stöd får du hos ekonomi- och skuldrådgivaren i din hemkommun. Kontaktuppgifterna finns

Läs mer

UNDERSÖKNINGEN OM ÄLDRES LEVNADSVILLKOR 2010 SWEOLD

UNDERSÖKNINGEN OM ÄLDRES LEVNADSVILLKOR 2010 SWEOLD UNDERSÖKNINGEN OM ÄLDRES LEVNADSVILLKOR 2010 SWEOLD 1 Innehållsförteckning IP-INFORMATION 3 FAMILJ OCH SYSSELSÄTTNING 5 BARN 8 BOSTAD 14 HÄLSA 15 MEDICIN I 23 SJUKDOMAR OCH BESVÄR 24 VARDAGLIGA AKTIVITETER

Läs mer

ENKÄT KRING LEVNADSFÖRHÅLLANDEN I ARKTIS: INUITER, SAMER OCH URSPRUNGSBEFOLKNINGAR PÅ TJUTKERHALVÖN. Frågeformulär för samer

ENKÄT KRING LEVNADSFÖRHÅLLANDEN I ARKTIS: INUITER, SAMER OCH URSPRUNGSBEFOLKNINGAR PÅ TJUTKERHALVÖN. Frågeformulär för samer Intervjuarens ID: Intervjuarens intervjunummer: Kontrollnummer: Projektnummer: ENKÄT KRING LEVNADSFÖRHÅLLANDEN I ARKTIS: INUITER, SAMER OCH URSPRUNGSBEFOLKNINGAR PÅ TJUTKERHALVÖN Frågeformulär för samer

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 A. Media, social tilltro Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket)

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Goda råd om pengar Rahankäytön opas

Goda råd om pengar Rahankäytön opas Goda råd om pengar Rahankäytön opas 1 Innehåll Så får du pengarna att räcka till... 3 Planera din ekonomi... 4 Månadens inkomster och utgifter... 5 Att betala räkningar... 6 Att betala med betalkort...

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Det är frivilligt att svara på enkäten. Din åsikt är värdefull och därför är det viktigt att du svarar.

Det är frivilligt att svara på enkäten. Din åsikt är värdefull och därför är det viktigt att du svarar. Hälsa i skolan 2015 Hej! Elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan deltar i enkäten Hälsa i skolan. Genom att besvara frågorna har du möjlighet att uttrycka din om frågor som gäller hälsa, välbefinnande och

Läs mer

FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS 1/10 N.CDR_WSHEET_1

FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS 1/10 N.CDR_WSHEET_1 FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS 1/10 N.CDR_WSHEET_1 Utvärderingsdatum: I I I I I I I I I I I I I I I I I I dag månad år Bedömarens initialer: I I I I I I Detta är en delvis strukturerad intervju.

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Förord Kommunförbundet i Norrbotten fick februari 2013 uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten att "kartlägga behov av och tillgång

Läs mer