Spånga Årgång 13, nr 1 mars 2013 VETERANEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spånga Årgång 13, nr 1 mars 2013 VETERANEN"

Transkript

1 Spånga Årgång 13, nr 1 mars 2013 VETERANEN Medlemsblad för våren 2013 Kärlekens Irrgångar Läs mer om teatergruppen Solitärens föreställning den 27 april på sidan 19

2 2 - SpångaVETERANEN nr

3 SPF Spångaveteranernas medlemstidning. Innehåll Sida Föreningens kontaktuppgifter 3 Några viktiga telefonnummer 4 Ordföranden har ordet 5 Pensionärspolitiska Gruppen PPG 6-9 Körer 9 Friskvård och Motion Sammandrag av årsmötesprotokollet Månadsmöten 16 Kalendarium 17 Studiecirklar och andra kulturaktiviteter Studiebesök Resa till Tyrolen Föreningens styrelse 27 Föreningens Funktionärer Föreningens Ombud 30 SPF Spångaveteranerna är avdelning 459 inom Sveriges Pensionärsförbund Organisationsnr , Plusgiro Postadress: c/o Gösta Löhr, Salagatan 24 3tr, Spånga E-postadress: Medlemsavgiften är från och med medlemsåret :- kr/år, 80:- kr/år för vänmedlemmar SpångaVETERANEN nr

4 Här är några viktiga telefonnummer att ha till hands. Stadsdelsförvaltningen Stadsdelens syn- och hörselinstruktör, Eva Kilberg Medborgarkontoret Äldreombudsmannen Äldre direkt Fel i vår yttre miljö, Driftcentralen Fixartjänsten, för dig över Spånga kyrktaxi (bokas senast onsdag) Närtrafiken eller Flexen SpångaVETERANEN nr

5 Ordföranden har ordet Ja kära medlemmar, då kommer vi alltså att vara tillsammans minst ett år till. Jag vill tacka för värmande applåder från de närvarande på årsmötet, då ni valde om mig! Små förändringar blir det i styrelsen, men vi tappar en värdefull kraft, då Arne Lennström valt att lämna styrelsen och även SPF. Han har betonat att det inte beror på meningsskiljaktigheter med Spångaföreningen eller styrelsen. Stort TACK Arne för allt du gjort för oss och lycka till i framtida verksamheter! Vi har fått en ny medarbetare, Erling Magnusson, som vi hoppas kan bidra med mycket kunnande i framtiden. Därför utsåg vi Erling till vice ordförande direkt. Ersättaren Kyllikki Josefsson lämnade oss på egen begäran och ersattes av en annan Kistabo, Lennart Jansson. Vår verksamhet har de senaste åren fortsatt i beprövade trivsamma hjulspår och för det kan jag inte nog tacka styrelsen och alla övriga funktionärer och ombud. Ni gör ett fantastiskt och uppskattat arbete! Från Förbundet och Distriktet hörs ständigt propåer om förnyelse och medlemsvärvning. Det är områden som den nya styrelsen ska diskutera och nya idéer behövs. Tveka därför inte att vidarebefordra det ni har funnit ut. Styrelsen är alltid öppen för goda förslag! Nästa vecka börjar sportlovet i våra trakter. Hoppas ni då får tillfälle att träffa barnbarn och ev. barnbarnsbarn ännu mera. Ha en glad vår! Gösta SpångaVETERANEN nr

6 Från pensionärspolitiska gruppen Ändringar, ändringar aldrig annat än ändringar.. Pensionsbuffert organiseras om. En utredning föreslår att man ska föra ihop AP-fonderna till en pensionsreserv under ledning av en ny myndighet. Utredaren Mats Langensjö påpekar att det bara finns ett uppdrag, en befolkning och ett pensionssystem. Utredningsförslaget var på remiss till den 30 november 2012 och skall beredas i samråd med pensionsgruppen.(utfrågning i finansutskottet och socialförsäkringsutskottet). Förslaget har välkomnats av Pensionsmyndigheten och pensionärernas organisationer. Däremot säger LO, TCO och Svenskt Näringsliv nej till förslaget i sina remissvar. Två myndigheter blir en Regeringen föreslår att Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) slås samman till en myndighet. Den nya myndigheten ska förutom SMI:s och FHI:S uppgifter även ta över uppgifter från Socialstyrelsen inom bland annat hälsoskydd och folk- och miljöhälsorapportering.(ds 2012:49) Krav på att informera om falsk medicin. Enligt regeringen måste den som säljer läkemedel via internet länka till såväl Läkemedelsverket som till webbplats med information om förfalskade läkemedel. 6 - SpångaVETERANEN nr

7 Den som bedriver försäljning till andra EU-länder ska vara skyldig att se till att läkemedlen uppfyller de nationella lagkraven. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2013.( Prop 2012/13:40) Beslut om att läkemedel ska märkas. Skyddet mot förfalskade läkemedel ska öka. Det är målet med de lagändringar som riksdagen beslutat om. Beslutet innebär att Sverige genomför ett EU-direktiv som ska hindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försäljningskedjan. Bland annat ska läkemedel säkerhetsmärkas så att det går att förvissa sig om att medicinen är äkta. För att göra det tryggare att handla läkemedel på internet ska tillförlitliga nätbutiker förses med en särskild logotyp. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 mars 2013.(Socialutskottet 2012/13:7. Beslut 30 januari 2013.) Utredningen om en patientlag Den utredning som har till uppdrag att ta fram en patientlag ska även göra en översyn av nuvarande hälso- och sjukvårdslag. Förslaget till ny patientlag ska ha överlämnats till regeringen senast den 31 januari 2013 och det nya uppdraget om översyn av hälso- och sjukvårdslagen ska överlämnas senast den 30 juni 2013.(Kommittédirektiv 2012:113) Begravningar ska bli mer miljövänliga Regeringen utreder frågan om frystorkning kan bli ett alternativ till kremering. Även återvinning av metaller efter kremering SpångaVETERANEN nr

8 undersöks. Ungefär 80 procent av dem som avlider kremeras. Kremering innebär en viss miljöpåverkan. Bland annat sprids kvicksilver och dioxin i krematoriernas rök. Det pågår forskning om så kallad frystorkning som alternativ till kremering. Kroppen fryses då ned med flytande kväve och faller samman till ett vitt pulver. Regeringen ska nu utreda metoden utifrån etiska, miljömässiga och ekonomiska hänseenden, Man ska även utreda om metaller från exempelvis höftimplantat ska kunna återvinnas. Det rör sig om ungefär 22 ton metaller varje år som i dagsläget grävs ned. (kommittédirektiv 2012: 118) Högkostnadsskydd räknas på nytt sätt Anslagen för hälso- och sjukvård samt social omsorg för 2013 har fastställts av riksdagen. Det blir 62,2 miljarder. Mest pengar går till statlig assistensersättning och läkemedels- och tandvårdsförmåner. Beslutet innebär också att högkostnadsskyddet för bland annat besök inom den öppna hälso- och sjukvården indexregleras och till viss del kopplas till prisbasbeloppet. Även den högsta avgiften som får tas ut kopplas till prisbasbeloppet. De nya reglerna gäller från den 1 januari (Socialutskottet 2012/13:1. Beslut den 13 december 2012) Alltså: Högkostnadsskyddet för besök inom den öppna vården ska alltså vara 2,5 procent av prisbasbeloppet, avrundat nedåt till 50-tal kronor, kronor år Högsta avgiften för vårddag på sjukhus ska vara 0,23 procent av prisbasbeloppet, avrundat nedåt till 10-tal kronor. Det blir 100 kronor år Subventionerna av läkemedel indexregleras. Ingen ska under ett år behöva betala mer än 5 procent av prisbasbeloppet, avrundat 8 - SpångaVETERANEN nr

9 nedåt till 50-tal kronor. Det blir kronor år Beslut om skydd mot åldersdiskriminering Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas till att gälla också varor, tjänster, bostäder, allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd och offentlig anställning. (Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:3. Beslut 7 november 2012.) Vård- och skoljättar anses för stora Regeringen vill stävja de stora vinstdrivande aktiebolagens dominans inom vård och skola. En utredare ska se över hur de mindre och icke vinstdrivande aktörerna kan bli fler.(kommittédirektiv 2012: 131) PP-gruppen KÖRER Sångsparvarna övar på måndagarna kl Lokal: Spånga Församlingshus. Information: Barbro Nyberg, Spånga Veterankör övar på torsdagarna kl Lokal: Spånga Församlingshus. Information och anmälan: Iris Nordgren, SpångaVETERANEN nr

10 FRISKVÅRD och MOTION Ebba Modén är vårt friskvårdsombud som kan nås på telefon: eller e-post: Stadsdelens syn-och hörselinstruktör, Eva Kihlberg, nås på Hon gör även hembesök. Kostnadsfritt. Elins öppna dagverksamhet på Tensta servicehus ordnar aktiviteter i samarbete med PRO, Röda Korset eller kyrkan. Man kan t.ex. spela spel, bingo eller se på film. Frågor besvaras av Eva Kihlberg, Program finns bl. a. på stadsdelens hemsida. Elingymmet kommer att vara öppet för tidigare deltagare boende i Spånga-Tensta. Vi hoppas att även nya deltagare kommer att kunna delta när en ny sjukgymnast engagerats. Info: Ingrid Sundell, Boule spelas måndag, onsdag och fredag kl. 13 på bollplanen nära Kronofogdevägen i Spånga C. Info: Barbro Nyberg, Kom igång igen nu till våren på vårt ute-gym invid boulebanan i Spånga. Här kan du träna balans och styrka ensam eller tillsammans med andra när du vill SpångaVETERANEN nr

11 Kulturvandrarna samlas framför Spånga Församlingshus kl varje månadsmötesfri- och helgfri tisdag. Information: Gunnar Holmén, och Claes Henriksson, Bada, simma och gå på gym i Stockholms stads simhallar i t.ex. Tensta, Vällingby, Åkeshov. Rabatt för pensionärer. FAR (fysisk aktivitet på recept = reducerat pris). HÄLSA och FRISKVÅRD För hälsa och välbefinnande är det viktigt att vi tar tag i vår egen friskvård, gör något åt vår egen situation, så att vi kan hålla oss friska så länge som möjligt. Det vill säga: att vi äter sunt och nyttigt (medelhavskost på nordisk vis), undviker stress och rökning, minskar på salt, sötsaker och alkoholkonsumtion, undviker smitta, om det är möjligt alltså god handhygien, undviker fallolyckor = (snubbla inte på mattkanter, ramla inte ner från stegar), ber om hjälp när vi behöver och hjälper andra när de behöver oss, vistas utomhus i frisk luft och sol (D-vitamin), motionerar i lagom takt på ett trevligt, lustbetonat sätt. Förslag på olika motionsaktiviteter, för att bibehålla styrka, smidighet, balans, kondition: Morgongymnastik, rörelsepauser, balansträning, stretching/töjning av musklerna. Promenader, vandring, boule eller andra spel, Simning, vattengymnastik, motionsgymnastik t.ex. i någon Saga-grupp (finns i Spånga gymnasium eller någon av simhallarna) eller Friskis/Svettis (finns i Kista). Balans- och styrketräning i någon av Stockholmstads sim- och idrottshallar eller på stadsdelens eget gym Elin i Tensta eller på vårt utegym bakom församlingshuset. SpångaVETERANEN nr

12 Dans: modern, gammal, gillesdanser, folkdans, square-dance, line-dance, zumba. Det finns möjligheter att dansa i Spånga / Jakobsberg / Alvik / Rotebro / Kallhäll / innerstaden i stort sett varje veckodag året om. Långfärdsskridsko eller skidåkning på längden och utför, så länge man har balans och ork i behåll och känner att man behärskar tekniken. Info om dagar, tider och priser finns i de små, dansprogrammen och i simhallarnas info, som delas ut på månadsmötena. Om du inte har dessa program, ring friskvårdsombudet för närmare info. tel Ha de gott! på friska vintriga solskenspromenader önskar Ebba Modén 12 - SpångaVETERANEN nr Föreningens årsmöte Till ordförande under årsmötet valdes Gösta Löhr och till sekreterare Carin Due Bergman. David Friberg och Svante Svanberg valdes till justerare och rösträknare under mötet. Årsmötet fann att mötet hade utlysts på behörigt sätt och i god tid med kallelse i vår medlemstidning och på vår hemsida. Årsmötet fastställde därefter den föreslagna föredragningslistan. Ordföranden gick i detalj igenom den för det gångna året av styrelsen framställda verksamhetsberättelsen som fanns tillgänglig i tryckt form under årsmötet och redan några veckor före årsmötet också på vår hemsida. Vår kassör Sture Hallberg redogjorde, med hänvisning till den till verksamhetsberättelsen bilagda re-

13 sultat- och balansräkningen, för föreningens ekonomiska situation så som den utvecklats under det gångna året. Föreningens revisor Gustav-Adolf Wastesson berättade att allt var i sin ordning och föreslog att styrelsens skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Så skedde och resultat- och balansräkningen fastställdes. Såsom föreslagits ställdes även detta år 4000 kr till styrelsens förfogande medan ersättningen till de två revisorerna förblev 300 kr vardera. Styrelsens medlemmar erhåller ingen ersättning. Gösta Löhr redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2013 och Sture Hallberg presenterade årets budget. Både budgeten och verksamhetsplanen godkändes av årsmötet. Årsmötet beslöt vidare att för år 2014 bibehålla medlemsavgiften som för innevarande år, 250 kr per år och medlem för ordinarie medlemmar och 80 kr för vänmedlemmar. Årsmötet beslöt så att styrelsens även fortsättningsvis skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. Styrelsens sammansättning under 2013 föreslogs vara enligt följande: Som ordförande föreslogs för omval Gösta Löhr. Årsmötet beslöt att med acklamation välja Gösta Löhr till ordförande för ett år. Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Carin Due Bergman och Gunnar Sundin (båda omvalda) samt Erling Magnusson (nyval). Agneta Ryger, Sture Hallberg och Margareta Söderström kvarstår i styrelsen ytterligare ett år. Arne Lennström har avböjt omval. SpångaVETERANEN nr

14 Till ersättare i styrelsen på ett år omvaldes Margareta Svanberg, Evy Möller och Karin Lovén. Som ny ersättare valdes Lennart Jansson. Den tidigare ersättaren i styrelsen, Kyllikki Josefsson, har avböjt omval. Till ordinarie revisorer omvaldes Gustav-Adolf Wastesson och nyvaldes Stig Duvall och som ersättare Cecilia Gjerdrum. Mats Leinmark och Curt Voxby har avböjt omval. Årsmötet beslöt vidare att ombuden till SPF:s distriktsstämma skall utses av styrelsen samt att föreningens övriga funktionärer och ombud som i allt väsentligt kvarstår skall utses av styrelsen. Årsmötet beslöt vidare att valberedningen skall bestå av två ledamöter. Inga-Maj Henning och Peter Salzer omvaldes till valberedningen. Till årsmötet hade från föreningens medlemmar inte inkommit några motioner. Inte heller fanns det några förslag från förbundet, distriktet eller särskilda förslag från föreningens styrelse att ta ställning till. I sitt avslutningsanförande tackade ordförande avgående ledamöter för deras respektive insatser under det gånga året. Ett speciellt tack riktades till mötesgruppen som under det gångna året på ett förtjänstfullt sätt genomfört alla uppdrag för föreningens räkning. SPF Spångaveteranernas årsmöte 2013 med omkring 120 medlemmar närvarande avslutades därefter i god anda SpångaVETERANEN nr

15 5 % PENSIONÄRSRABATT ONSDAGAR FÖR ÅLDERSPENSIONÄRER Välkommen in och prata med kassan så hjälper Vi Dig att ansöka om kort. Kortet är helt kostnadsfritt ÖPPET ALLA DAGAR 8-21 ALLA TIDERS FÖTTER & NAGLAR Medicinsk fotvård Vårtbehandling Liktornbehandling Nagelförlängning i gelé Manikyr Förstärkning av egen nagel Diplomerad fotvårdare och nagelterapeut Välkommen// Katrin & Emma Enevägen 32, Spånga Alla Tiders fötter Alla Tiders Naglar SpångaVETERANEN nr

16 Månadsmöten våren Alla månadsmöten arrangeras i Spånga Församlingshus, Värsta Allé 1. Mötena börjar klockan 13. Kom i god tid för att få plats. Lokalen rymmer högst 150 personer. Avgiften är 40 kr. Tisdagen den 12 mars Diabetessjuksköterskan Lena Insulander berättar om diabetes. David Friberg talar om Grannsamverkan och Grannstöd Teaterbiljettförsäljning Tisdagen den 9 april Kärlekens olika ansikten. Monica Borrfors, sång och Gösta Nilsson, piano. Teaterbiljettförsäljning Tisdagen den 21 maj Vismust. Heike & Anders Gustafsson framför skämtsamma och sorgliga, poetiska och burleska visor SpångaVETERANEN nr

17 SPF Spångaveteranernas kalendarium våren MARS Torsdagen den 7 Tisdagen den 12 Besök i von der Lindeska huset Månadsmöte Teaterbiljettförsäljning APRIL Torsdagen den 4 Besök på Tapetverkstaden Burström Tisdagen den 9 Månadsmöte Teaterbiljettförsäljning Måndagen den 15 Café Opera Lördagen den 27 Solitärernas Teaterföreställning MAJ Tisdagen den 14 Tisdagen den 21 Besök på Litografiska museet i Huddinge Månadsmöte Regelbunden verksamhet. måndagar: Kören Sångsparvarna övar, Boule, Seniorgympa i Vällingby simhall kl tisdagar: Kulturvandringar. onsdagar: Boule. torsdagar: Canasta i udda veckor, Spånga Veterankör övar. fredagar: Bridge, Boule. SpångaVETERANEN nr

18 18 - SpångaVETERANEN nr

19 STUDIECIRKLAR OCH ANDRA KULTURAKTIVITETER Anmälan till arrangemangen görs till Studiekommittén, som består av Harriet Werner, , Ulla Esping, och Evy Möller, Du kan också anmäla Dig vid månadsmötena. Viktigt att anmäla förhinder eftersom det kan finnas en kölista. Vår förening samarbetar med SV Stockholm då det gäller Studiecirklar och vissa Kulturaktiviteter. Läs också de färgade bilagorna från SV vilka bilades tidningens nr Konstgruppen kommer att under våren besöka utställningar och gallerier enligt ett gemensamt beslutat program. Info och anmälan: Bo Werner, Teatergruppen Solitären spelar en ny pjäs kallad Kärlekens Irrgångar lördagen den 27 april, kl.16 i Spånga församlingshus. Biljetter säljes på månadsmötena i mars och april eller kan beställas per telefon. Info och anmälan: Bo och Harriet Werner, Bridge spelas på fredagarna kl. 12 i Spånga Församlingshus. Info: Jan Lundberg, och Ann-Margret Hellström, , Nya deltagare välkomnas. Canastagruppen träffas under våren på torsdagarna i udda veckor mellan kl i lokalen Sörgårdsvägen 20, SpångaVETERANEN nr

20 Konsumhuset. Nya och tidigare deltagare välkomnas. Info: Brittmarie Ryman, STUDIEBESÖK A. Torsdagen den 7 mars kl. 12 besöker vi von der Lindeska huset i Gamla stan. Ägare är nu Murmästareämbetet. Vi får en visning i detta 1600-tals hus som haft en skiftande historia fram till våra dagar. Den franske filosofen Descartes tros t ex ha behandlats för lunginflammation där innan sin död 1650! Pris: 20 kr som insamlas på platsen. Adress: Västerlånggat. 68. Tag buss 53 till Kornhamnstorg eller Tunnelbanan. B. Torsdagen den 4 april kl. 14 får vi en visning av Tapetverkstaden Burström på Långholmen. Här restaureras, nytrycks och handmålas tapeter till slott och herresäten bland annat. Pris: 100 kr som insamlas på platsen. Adress: Lilla Knaperstavägen 7. Då man gått över Långholmsbron tar man till vänster och går utefter fängelsemuren. C. Tisdagen den 14 maj gör vi en dagsutflykt till Litografiska museet, Grudes ateljé & Stentryckeri vid Sundby gård i Huddinge. Där får vi en guidad visning av detta levande arbetslivsmuseum. Det handlar om den tryckerihistoriska utvecklingen som följde efter Johannes Gutenberg. I museet visas maskiner och utrustning men också utställningar med exempelvis affischer, skolplanscher och konstgrafiska bilder. Där finns också en liten butik. Området där museet ligger är ett vackert rekreationsområde med både motionsspår, ridskola, badplats och Värdshus. Du som har möjlighet titta på skamuseet.se SpångaVETERANEN nr

21 Vi tar oss dit med pendeltåg och buss (sammanlagt 3 SL-kuponger) eller ev. med egna bilar. Pris: 50 kr samt 25 kr till för den som vill ha kaffe och kaka. Information och anmälan vid månadsmötena i mars och april eller senast torsdagen den 2 maj till Harriet Werner eller Gunnar Holmén Café Opera Måndagen den 15 april kl blir det musikunderhållning Entrén 100 kr inkluderar ett glas vin. Leg. Optiker Anders Carlsson GLASÖGON SYNUNDERSÖKNING Värsta Allé 7, Spånga Tel: SPF-medlem erhåller 10% rabatt på kompletta glasögon. Kan ej komb. med andra erbjudanden SpångaVETERANEN nr

22 Sagolika Tyrolen 1/9-10/ med buss. Ja, nu ska vi ut och resa tillsammans igen! Höst i Tyrolen! Kristallklara sjöar, underbar natur, fest och glädje. Låter det inte lockande? En omväxlande resa med rika tillfällen till upplevelser. Målet är kurorten Ischgl, som ligger i en vacker dalgång vid Silvrettamassivet, långt borta från storstadens larm och trafik och med möjlighet till härliga utflykter i den vackra alpvärlden. Har du irriterat dig på flygresor med tidig avresa från Arlanda, prova då på det avkopplande resandet i en bekväm långfärdsbuss direkt från och till Spånga. Väskor behöver inte vägas. Vi stannar under resdagarna efter ungefär två timmars färd och dricker gott busskaffe eller äter lunch. Att dricka busskaffe och äta lunch är naturligtvis frivilligt och ingår inte i priset. Alltså: FÖLJ MED! Ta gärna med dina vänner! Dag 1. Spånga Höllviken Trelleborg. Avresa kl från Församlingshuset. I Vellinge äter vi en gemensam välkomstmiddag på den trevliga krogen Millenium i Höllviken. Från Trelleborg tar vi TT-LINE:s moderna nattfärja. Två sängar på golvet i dubbelhytter, så ingen behöver klättra. Packa en övernattningsväska, så slipper du ta med din stora resväska upp i hytten. Dag 2. Travemünde Lützen Velburg. Efter frukost ombord, går vi på bussen. Passerar Berlin, kör mot Leipzig. Efter lunch går färden söderut och i historiska Lützen beser vi Gustaf II Adolf-monumentet. I den idylliska staden 22 - SpångaVETERANEN nr Information om resor

23 Velburg i Bayern checkar vi in på historiska Hotel zur Post, ett typiskt tyskt landsbygdshotell med god mat och sköna sängar. Gemensam middag på hotellet. Dag 3. Velburg München Ischgl. Frukost på hotellet. Resan fortsätter förbi München. Vi passerar Garmisch, österrikiska gränsen och kör på natursköna vägar över bl.a. Fernpass till Ischgl och förstklassiska Hotel Post ****Superior för fem nätter. Dag 4-7 Ischgl med omgivningar. I den anrika kurorten Ischgl bor vi invid det mäktiga alpmassivet Silvretta, m.ö.h. Här kan vi vandra, spela bowling, hyra cyklar m.m. eller ta linbanan ända upp till m. höjd. Varje dag äter vi frukost och middag på vårt eleganta hotell. OBS! Kavaj gäller för herrarna vid middagarna! För de som önskar, ordnas följande utflykter från Ischgl: Utflykterna bokas och betalas i euro direkt till reseledaren. Heldagstur till Tyrolens huvudstad Innsbruck. Efter frukost åker vi och börjar med att bese den olympiska hoppbacken uppe på Berg Isel. På det nyanlagda museet ser vi den fantastiska rundmålningen över slaget mellan tyrolarna och Napoleons armé. Därefter åker vi ner till Innsbruck för en gemensam promenad och ser först stadens symbol Guldtaket belagt med 7,5 kg rent guld. Vi beger oss även till Hofkirche. Tid för egna strövtåg, shopping och lunch. Pris: 30, inklusive entréer. Förlängd halvdagstur till Schweiz och skatteparadiset Samnaun. Vi stannar till i lilla staden Landeck för egna strövtåg. Därefter vidare till Samnaun. Här finns möjlighet att handla till förmånliga priser. En fantastiskt vacker resa med otroliga naturupplevelser. Pris: 27 SpångaVETERANEN nr

24 Halvdagstur till Silvrettamassivet och S:t Anton. En fantastisk naturdag väntar oss på Silvretta Hochalpenstrasse, vyer som ej kan beskrivas med ord. Vi besöker också den välkända sportorten S:t Anton med tid för egna strövtåg. Ytterligare ett bergspass passeras Arlbergpasset. Om vädret tillåter gör vi en picknicklunch. Pris: 28 (exkl. lunch) Tyrolerafton: En sprudlande och joddlande tyrolerafton med underhållning och dans finns också på programmet. Pris beroende på program. Dag 8. Ischgl Geiselwind. Efter en sista frukost på hotellet lämnar vi detta paradis. Via Landeck och Reutte når vi snart den tyska gränsen. När vi kommer till den lilla staden Wiesentheid kan den som vill, följa med på en vinprovning (tillägg 10/pers). Möjlighet till förmånliga inköp av högkvalitativa viner. Tidig kväll kommer vi till Geiselwind och trevliga Hotel Krone. Gemensam middag. Dag 9. Geiselwind Lübeck Travemünde. Frukost på hotellet och avresa. Sista etappen går mot Hamburg och Lübeck/Travemünde. Utanför Lübeck har vi möjlighet - på en stor Supermarket - att handla t ex dryckesvaror till förmånliga priser, innan vi tar oss till båten. Därefter samlas vi i matsalen för en gemensam avskedmiddag - Captains Buffet - med kalla och varma rätter och med fri dryckesbuffë d.v.s. öl, rött eller vitt vin, alkoholfria drycker och kaffe. Dag 10. Trelleborg Spånga. Frukost ombord. Nu är vi hemma i Sverige igen och rullar mot Spånga och vårt kära Församlingshus, där vi skiljs åt med många vackra och intressanta minnen från det vackra Tyrolen SpångaVETERANEN nr

25 RESEFAKTA Avresa: Söndag 1 september, 2013 Resans längd: 10 dagar Påstigning: Spånga församlinghus kl Påstigning kan också ske utmed färdvägen. Resans pris: kr/person vid 35 betalande. Vid 25 betalande kr/pers Enkelrumstillägg: 995 kr/person (enkelrum gäller ej nattfärjan) Anmälningsavg.: kr/person (avdrages på slutfakturan) Reseledare: Stephan Breyer Chaufför: Michael Bellnert I resans pris ingår: Resa i modern helturistbuss. Välkomstmiddag i Höllviken. En natt med halvpension i Velburg. Fem övernattningar med halvpension i Ischgl. En natt i Geiselwind med halvpension. Del i dubbelhytt med frukost t.o.r. Avskedsmiddag på båten på hemvägen. Vägskatter, reseledares tjänster, EU-moms. Breyers Resor reserverar sig för ev. ändringar. Hotellfakta: Hotel zur Post Parsberger Strasse 2, Velburg Kat:***. Hotel Post Dorfstrasse 67A, Ischgl Kat:****S. Hotel Krone, Kolla gärna hotellen på Kirchplatz 2, Geiselwind deras resp. hemsidor. Kat:*** Hotel Post i Ischgl är ett 4-stjärnigt hotell Superior, d v.s. i det närmaste ett lyxhotell med en superb pool. Ta med badkläder! Vi äter frukost och middag på vårt eleganta hotell varje dag. OBS Påpekar det igen: Vårdad klädsel vid middagarna! SpångaVETERANEN nr

26 Resan bokas hos Margareta Larsson (SPF Spångaveteranerna), tfn eller hos Breyers Resor, tfn Ring gärna Margareta, om du önskar reseprogram. Sista anmälningsdag: fredag 31 maj 2013 OBS; Anmälan är giltig först när anm.avgiften erlagts på bankgiro: (Breyers Resor) Slutbetalning skall vara inbetald senast 14 juni 2013 på ovanstående bankgiro. Resan genomförs i samarbete med Ramnäs Buss, som också ställt erforderlig resegaranti till Kammarkollegium. OBS! GÅ IN PÅ HEMSIDAN FÖR FULLSTÄNDIGT PROGRAM! Har du ont i fötterna? Vi är specialister på skor, inlägg och andra produkter som får dig att må bra. Kom in till oss och titta på vårt sortiment av utvalda skor, olika typer av inlägg och vår specialkompetens. SPF-medlem erhåller 100 kr rabatt på skor över 1000 kr mot uppvisande av medlemskort. KOLPA ORTOPEDI & SKOBUTIK Spånga Torg 8, SPÅNGA Tel: Öppet vard , lörd (med reservation för helgdagar) 26 - SpångaVETERANEN nr

27 SPF Spångaveteranernas styrelse och funktionärer år Styrelse Ordförande: Gösta Löhr , Vice ordförande: Erling Magnusson Sekreterare: Agneta Ryger Kassör: Sture Hallberg Ledamot: Margareta Söderström Ledamot: Carin Due Bergman Ledamot och medlemssekreterare: Gunnar Sundin , Ersättare: Margareta Svanberg Ersättare: Evy Möller Ersättare: Karin Lovén Ersättare: Lennart Jansson SpångaVETERANEN nr

28 Övriga funktionärer år 2013 Revisorer Ordinarie: Gustav-Adolf Wastesson, och Stig Dunvall, Ersättare: Cecilia Gjerdrum, Valberedning Ordförande: Peter Salzer, Ledamot: Inga-Maj Henning, Tidningen SpångaVETERANEN Redaktion: Erling Magnusson, och Bo & Harriet Werner, Produktion: Arne Lennström, Distribution: Carin Due Bergman, och Sture Hallberg, Hemsidan Gunnar Sundin, Programgruppen för Månadsmöten Sverre Fogelström , Gösta Löhr, och Svante Svanberg, SpångaVETERANEN nr

29 Stadsdelsnämndens Pensionärsråd i Spånga-Tensta (SPR) Ordförande: Bo Werner, Ledamot: Stig Dunvall, Ledamot: Carin Due Bergman, Ersättare: Evy Möller, Ersättare: Hans von Schmalensee, Stadsdelsnämndens Pensionärsråd i Rinkeby-Kista (SPR) Ledamot: Yvonne Zettergren, Ledamot: Lennart Jansson, Ersättare: Brita Thunberg, Ersättare: Kyllikki Josefsson, Samverkansgruppen SPF och PRO (PRO Bromsten, Erland, Spånga, Tensta-Rinkeby) Representanter: Kerstin Åslund, och Sture Hallberg, För föreningen valda ombud Studieförbundet Vuxenskolan: Harriet Werner, Spånga-Folkan (Medborgarhusfören.): Gösta Löhr, Spånga-Tensta Kulturkommitté: Claes Henriksson, SpångaVETERANEN nr

30 Ombud Hörselombud Karin Hellström Friskvårdsombud Ebba Modén Konsumentombud Inga-Maj Henning Reseombud Vakant Synombud Vakant Trafiksäkerhetsomb. Carin Due Bergman Övriga funktionärer för föreningens aktiviteter Boule Barbro Nyberg Bridge Jan Lundberg Ann-Margret Hellström Canasta Brittmari Ryman Föreningen Spånga Barbro Nyberg Trygghetsringning Konstgruppen Bo Werner Kulturvandringar Gunnar Holmén Claes Henriksson Mötesgruppen Margareta Larsson Marianne Linevik Pensionärspolitiska Bo Werner gruppen (PPG) Resor Vakant Spånga Veterankör Iris Nordgren Studiecirklar & Harriet Werner studiebesök Ulla Esping Evy Möller Sångsparvarna, kören Barbro Nyberg Teatergruppen Bo Werner Solitären 30 - SpångaVETERANEN nr

Spånga Årgång 13, nr 1 mars 2013 VETERANEN

Spånga Årgång 13, nr 1 mars 2013 VETERANEN Spånga Årgång 13, nr 1 mars 2013 VETERANEN Medlemsblad för våren 2013 Kärlekens Irrgångar Läs mer om teatergruppen Solitärens föreställning den 27 april på sidan 19 2 - SpångaVETERANEN nr 1 2013 SPF Spångaveteranernas

Läs mer

Spånga Årgång 12, nr 2 mars 2012 VETERANEN

Spånga Årgång 12, nr 2 mars 2012 VETERANEN Spånga Årgång 12, nr 2 mars 2012 VETERANEN Medlemsblad för våren och sommaren 2012 Teatergruppen Solitären spelar den helt nyskrivna kriminalkomedin Tjuvsäcken i Spånga Församlingshus,VärstaAllé 1 Lördagen

Läs mer

VÄNTETIDS- GARANTI Garantin gäller på vår akutmottagning vardagar 8-17 samt lördagar 10-16

VÄNTETIDS- GARANTI Garantin gäller på vår akutmottagning vardagar 8-17 samt lördagar 10-16 Spånga Årgång 12, nr 2 mars 2012 VETERANEN Medlemsblad för våren och sommaren 2012 Teatergruppen Solitären spelar den helt nyskrivna kriminalkomedin Tjuvsäcken i Spånga Församlingshus,VärstaAllé 1 Lördagen

Läs mer

God Jul. Gott Nytt År. Spånga Årgång 12, nr 4 december 2012 VETERANEN + TANDPROBLEM? + AKUTBESÖK?

God Jul. Gott Nytt År. Spånga Årgång 12, nr 4 december 2012 VETERANEN + TANDPROBLEM? + AKUTBESÖK? Spånga Årgång 12, nr 4 december 2012 VETERANEN Medlemsblad för vintern 2013 + Din NÄRAKUT för hund och katt! + AKUTBESÖK? + TANDPROBLEM? God Jul & Gott Nytt År Kom till oss vi hjälper Dig! Vi erbjuder

Läs mer

Spånga Årgång 12, nr 3 september 2012 VETERANEN

Spånga Årgång 12, nr 3 september 2012 VETERANEN Spånga Årgång 12, nr 3 september 2012 VETERANEN Medlemsblad för hösten 2012 Sabinadalen i Italien. Artisten Roland Ekström, emigrant sedan 30 år, berättar till gitarr om sitt Bella Italia under månadsmötet

Läs mer

Spånga Årgång 13, nr 3 september 2013 VETERANEN

Spånga Årgång 13, nr 3 september 2013 VETERANEN Spånga Årgång 13, nr 3 september 2013 VETERANEN Medlemsblad för hösten 2013 Spela boule, varför inte? Läs om det på sidan 21 2 - SpångaVETERANEN nr 3 2013 SPF Spångaveteranernas medlemstidning. Innehåll

Läs mer

Spånga Årgång 14, nr 1 mars 2014 VETERANEN

Spånga Årgång 14, nr 1 mars 2014 VETERANEN Spånga Årgång 14, nr 1 mars 2014 VETERANEN Medlemsblad för våren 2014 Spångaveteranerna reser till Kroatien Tillsammans med Reseskaparna planerar vi en resa till Kroatien & Bosnien-Hercegovina 20 27 september

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Spånga Årgång 12, nr 1 februari 2012 VETERANEN Medlemsblad för vintern 2012

Spånga Årgång 12, nr 1 februari 2012 VETERANEN Medlemsblad för vintern 2012 Spånga Årgång 12, nr 1 februari 2012 VETERANEN Medlemsblad för vintern 2012 I år är det Strindbergsår, se sidorna 10 och 11. Din NÄRAKUT för hund och katt! VÄNTETIDS- GARANTI Garantin gäller på vår akutmottagning

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

VÄNTETIDS- GARANTI Garantin gäller på vår akutmottagning vardagar 8-17 samt lördagar 10-16

VÄNTETIDS- GARANTI Garantin gäller på vår akutmottagning vardagar 8-17 samt lördagar 10-16 Spånga Årgång 12, nr 1 februari 2012 VETERANEN Medlemsblad för vintern 2012 Din NÄRAKUT för hund och katt! VÄNTETIDS- GARANTI Garantin gäller på vår akutmottagning vardagar 8-17 samt lördagar 10-16 Om

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Spånga Årgång 12, nr 4 december 2012 VETERANEN. Medlemsblad för vintern God Jul. Gott Nytt År

Spånga Årgång 12, nr 4 december 2012 VETERANEN. Medlemsblad för vintern God Jul. Gott Nytt År Spånga Årgång 12, nr 4 december 2012 VETERANEN Medlemsblad för vintern 2013 God Jul & Gott Nytt År + Din NÄRAKUT för hund och katt! + AKUTBESÖK? + TANDPROBLEM? Kom till oss vi hjälper Dig! Vi erbjuder

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Spånga Årgång 13, nr 3 september 2013 VETERANEN Medlemsblad för hösten 2013

Spånga Årgång 13, nr 3 september 2013 VETERANEN Medlemsblad för hösten 2013 Spånga Årgång 13, nr 3 september 2013 VETERANEN Medlemsblad för hösten 2013 Spela boule, varför inte? Läs om det på sidan 21 2 - SpångaVETERANEN nr 3 2013 SPF Spångaveteranernas medlemstidning. Innehåll

Läs mer

Spånga Årgång 11, nr 3 september 2011 VETERANEN

Spånga Årgång 11, nr 3 september 2011 VETERANEN Spånga Årgång 11, nr 3 september 2011 VETERANEN Medlemsblad för hösten 2011 RANGWES FOTVÅRD Ont i fötterna? Hjälp dina fötter att må bättre! Jag heter Ewa, är diplomerad medicinsk fotvårdare (diabetes,

Läs mer

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till Temaresa Vin 2017. Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/ SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/9 2017. Ungerns huvudstad Budapest består av två stadshalvor. Dessa var

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Spånga Årgång 11, nr 2 juni 2011 VETERANEN Medlemsblad för sommaren 2011

Spånga Årgång 11, nr 2 juni 2011 VETERANEN Medlemsblad för sommaren 2011 Spånga Årgång 11, nr 2 juni 2011 VETERANEN Medlemsblad för sommaren 2011 Vad pågår här? Se sidan 17. RANGWES FOTVÅRD Ont i fötterna? Hjälp dina fötter att må bättre! Jag heter Ewa, är diplomerad medicinsk

Läs mer

Spånga Årgång 11, nr 2 juni 2011 VETERANEN

Spånga Årgång 11, nr 2 juni 2011 VETERANEN Spånga Årgång 11, nr 2 juni 2011 VETERANEN Medlemsblad för sommaren 2011 RANGWES FOTVÅRD Ont i fötterna? Hjälp dina fötter att må bättre! Jag heter Ewa, är diplomerad medicinsk fotvårdare (diabetes, reumatism,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Spånga Årgång 13, nr 2 juni 2013 VETERANEN

Spånga Årgång 13, nr 2 juni 2013 VETERANEN Spånga Årgång 13, nr 2 juni 2013 VETERANEN Medlemsblad för sommaren 2013 Teaterföreställningen Kärlekens Irrgångar. Några av de medverkande (från vänster till höger): Ylva Enman, Dagny Enström, Anita Henriksson

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2014 Göteborg i augusti 2014 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Fastställande av röstlängd fastställa röstlängden till 61 röstberättigade medlemmar.. 2 Fråga om årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga TÖREBODA KOMMUN 2011-03-01 Vård och omsorg INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga Äldreomsorgens dagverksamhet i samarbete med föreningslivet Om du undrar över något eller känner någon som

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären.

Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären. Mötesprotokoll Sida 1 av 2 Årsmötet 19 juli 2015. Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären. Närvarande i styrelsen: Mikael Johansson (MJ), Claes Sieurin (CS),

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Årets vinresa med Nordiska Gästabudsgruppen

Årets vinresa med Nordiska Gästabudsgruppen ZxÇâ Ç ÅtàÄtzÇ Çz 9 Årets vinresa med Nordiska Gästabudsgruppen Fredagen den 26 April till lördagen den 4 Maj 2013 ZxÇâ Ç ÅtàÄtzÇ Çz 9 Följ med oss till Italien i glädjens tecken med underbara naturupplevelser

Läs mer

Spånga VETERANEN. Medlemsblad för hösten

Spånga VETERANEN. Medlemsblad för hösten Spånga VETERANEN Medlemsblad för hösten Årgång 14, nr 3 september 2014 I mitten av juli samlades vi traditionsenligt vid tolvtiden, nedanför Kina slott med stolar och bord och picknick-korgar. I år blev

Läs mer

OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016

OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016 OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016 TORSDAG 5 MAJ: Inkörning på KATRINEBERG, VESSIGEBRO, under dagen. Ni är även välkomna tidigare, skriv bara in ankomsten på anmälan. Koordinater: N 56 58

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Spånga VETERANEN. Medlemsblad för sommaren

Spånga VETERANEN. Medlemsblad för sommaren Spånga VETERANEN Medlemsblad för sommaren Årgång 14, nr 2 juni 2014 Foto: Erik Berg Oslos omtalade, sex år nya operahus, som ligger som en bländande vit lyxkryssare vid havet. Hela huset är klätt i marmor

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer

Gott Nytt År. Spånga Årgång 11, nr 4 december 2011 VETERANEN. Medlemsblad för vintern

Gott Nytt År. Spånga Årgång 11, nr 4 december 2011 VETERANEN. Medlemsblad för vintern Spånga Årgång 11, nr 4 december 2011 VETERANEN Medlemsblad för vintern 2011-2012 Gott Nytt År Ändrade utgivningsdagar för SpångaVeteranen. Styrelsen har beslutat att SpångaVeteranens utgivningsdagar skall

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Protokoll från årsmöte med Näldens Byalag 1 Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Röstlängd för mötet Samtliga närvarande vid årsmötet, 33 personer. 3

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen.

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen. Adress Vårvädersvägen 4 D, 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00. Vi har sommarstängt 22/6 17/8 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Nyhet! Medlemsavgiften betalas

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Reseprogram Moheda SPF Seniorerna Budapest med Pusztan, Ungern 6-11 september 2017

Reseprogram Moheda SPF Seniorerna Budapest med Pusztan, Ungern 6-11 september 2017 Ungerns huvudstad Budapest består av två stadshalvor. Dessa var tidigare två självständiga städer. Buda ligger på vänstra sidan av floden Donau och Pest på den högra. År 1873 blev de till en stad som idag

Läs mer

Studie- och Friskvårdsprogram våren Studier måndagar

Studie- och Friskvårdsprogram våren Studier måndagar Nynäshamn Studie- och Friskvårdsprogram våren 2017 Studieorganisatör Berit Åberg 070 744 82 91 Friskvårdsansvarig: Bo Elefalk 070 312 64 78 Studier måndagar Landskapscirkel Vi kommer att fortsätta läsa

Läs mer

Dolomiterna 2010. Vi kommer att bo på landstypiska hotell ( två hotellbyten ), med halvpension, d.v.s. frukost och middag ingår.

Dolomiterna 2010. Vi kommer att bo på landstypiska hotell ( två hotellbyten ), med halvpension, d.v.s. frukost och middag ingår. Dolomiterna 2010 Kurvor och bergspass i mängder, bra vägar, fantastisk natur, och mat i toppklass. Dolomiterna är med andra ord det perfekta motorcykelresmålet. Bergspassen, vägarna och naturen i Sydtyrolen

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2015. september, oktober, november, december

SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2015. september, oktober, november, december SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2015 september, oktober, november, december Utflykt till Pumphuset och Citadellet i Landskrona 2/9 Färden går med buss till Landskrona och Pumphuset. Där ser vi skulpturkonst

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2015 Foto Sia Magnusson Göteborg i augusti 2015 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av sommaren. Vi hoppas också att ni har möjlighet att

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Medlemsbladet 2016 februari - augusti kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Ordföranden har ordet Se i medlemsbladet, det finns säkert något

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018!

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! IRLAND Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! Vi reser med buss till Köpenhamn och flyg vidare till Dublin. Under rundresan på Irland,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Seniorerna Svartbäcken torsdagen den 18 februari 2016 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Seniorerna Svartbäcken torsdagen den 18 februari 2016 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Seniorerna Svartbäcken torsdagen den 18 februari 2016 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte år 2016 i AstraZeneca Seniorerna Lund

Protokoll fört vid årsmöte år 2016 i AstraZeneca Seniorerna Lund Protokoll fört vid årsmöte år 2016 i AstraZeneca Seniorerna Lund Tid: fredagen den 5 februari 2016 kl 11.45-12.30 Plats: Hörsalen, Medicon Village Deltagare: 70 medlemmar Kjellåke Lindberg hälsade samtliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Kära medlemmar! Månadsträffar Tegeraluncher. Ändringar i programmet och nya händelser IT-kunskap

Kära medlemmar! Månadsträffar Tegeraluncher. Ändringar i programmet och nya händelser IT-kunskap Kära medlemmar! Vilken härlig höst vi har att se fram emot. Dels för att vi får träffas och umgås igen naturligtvis, men också för att vi får möjlighet att både inspireras och glädjas av det rika utbud

Läs mer