Spånga Årgång 13, nr 1 mars 2013 VETERANEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spånga Årgång 13, nr 1 mars 2013 VETERANEN"

Transkript

1 Spånga Årgång 13, nr 1 mars 2013 VETERANEN Medlemsblad för våren 2013 Kärlekens Irrgångar Läs mer om teatergruppen Solitärens föreställning den 27 april på sidan 19

2 2 - SpångaVETERANEN nr

3 SPF Spångaveteranernas medlemstidning. Innehåll Sida Föreningens kontaktuppgifter 3 Några viktiga telefonnummer 4 Ordföranden har ordet 5 Pensionärspolitiska Gruppen PPG 6-9 Körer 9 Friskvård och Motion Sammandrag av årsmötesprotokollet Månadsmöten 16 Kalendarium 17 Studiecirklar och andra kulturaktiviteter Studiebesök Resa till Tyrolen Föreningens styrelse 27 Föreningens Funktionärer Föreningens Ombud 30 SPF Spångaveteranerna är avdelning 459 inom Sveriges Pensionärsförbund Organisationsnr , Plusgiro Postadress: c/o Gösta Löhr, Salagatan 24 3tr, Spånga E-postadress: Medlemsavgiften är från och med medlemsåret :- kr/år, 80:- kr/år för vänmedlemmar SpångaVETERANEN nr

4 Här är några viktiga telefonnummer att ha till hands. Stadsdelsförvaltningen Stadsdelens syn- och hörselinstruktör, Eva Kilberg Medborgarkontoret Äldreombudsmannen Äldre direkt Fel i vår yttre miljö, Driftcentralen Fixartjänsten, för dig över Spånga kyrktaxi (bokas senast onsdag) Närtrafiken eller Flexen SpångaVETERANEN nr

5 Ordföranden har ordet Ja kära medlemmar, då kommer vi alltså att vara tillsammans minst ett år till. Jag vill tacka för värmande applåder från de närvarande på årsmötet, då ni valde om mig! Små förändringar blir det i styrelsen, men vi tappar en värdefull kraft, då Arne Lennström valt att lämna styrelsen och även SPF. Han har betonat att det inte beror på meningsskiljaktigheter med Spångaföreningen eller styrelsen. Stort TACK Arne för allt du gjort för oss och lycka till i framtida verksamheter! Vi har fått en ny medarbetare, Erling Magnusson, som vi hoppas kan bidra med mycket kunnande i framtiden. Därför utsåg vi Erling till vice ordförande direkt. Ersättaren Kyllikki Josefsson lämnade oss på egen begäran och ersattes av en annan Kistabo, Lennart Jansson. Vår verksamhet har de senaste åren fortsatt i beprövade trivsamma hjulspår och för det kan jag inte nog tacka styrelsen och alla övriga funktionärer och ombud. Ni gör ett fantastiskt och uppskattat arbete! Från Förbundet och Distriktet hörs ständigt propåer om förnyelse och medlemsvärvning. Det är områden som den nya styrelsen ska diskutera och nya idéer behövs. Tveka därför inte att vidarebefordra det ni har funnit ut. Styrelsen är alltid öppen för goda förslag! Nästa vecka börjar sportlovet i våra trakter. Hoppas ni då får tillfälle att träffa barnbarn och ev. barnbarnsbarn ännu mera. Ha en glad vår! Gösta SpångaVETERANEN nr

6 Från pensionärspolitiska gruppen Ändringar, ändringar aldrig annat än ändringar.. Pensionsbuffert organiseras om. En utredning föreslår att man ska föra ihop AP-fonderna till en pensionsreserv under ledning av en ny myndighet. Utredaren Mats Langensjö påpekar att det bara finns ett uppdrag, en befolkning och ett pensionssystem. Utredningsförslaget var på remiss till den 30 november 2012 och skall beredas i samråd med pensionsgruppen.(utfrågning i finansutskottet och socialförsäkringsutskottet). Förslaget har välkomnats av Pensionsmyndigheten och pensionärernas organisationer. Däremot säger LO, TCO och Svenskt Näringsliv nej till förslaget i sina remissvar. Två myndigheter blir en Regeringen föreslår att Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) slås samman till en myndighet. Den nya myndigheten ska förutom SMI:s och FHI:S uppgifter även ta över uppgifter från Socialstyrelsen inom bland annat hälsoskydd och folk- och miljöhälsorapportering.(ds 2012:49) Krav på att informera om falsk medicin. Enligt regeringen måste den som säljer läkemedel via internet länka till såväl Läkemedelsverket som till webbplats med information om förfalskade läkemedel. 6 - SpångaVETERANEN nr

7 Den som bedriver försäljning till andra EU-länder ska vara skyldig att se till att läkemedlen uppfyller de nationella lagkraven. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2013.( Prop 2012/13:40) Beslut om att läkemedel ska märkas. Skyddet mot förfalskade läkemedel ska öka. Det är målet med de lagändringar som riksdagen beslutat om. Beslutet innebär att Sverige genomför ett EU-direktiv som ska hindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försäljningskedjan. Bland annat ska läkemedel säkerhetsmärkas så att det går att förvissa sig om att medicinen är äkta. För att göra det tryggare att handla läkemedel på internet ska tillförlitliga nätbutiker förses med en särskild logotyp. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 mars 2013.(Socialutskottet 2012/13:7. Beslut 30 januari 2013.) Utredningen om en patientlag Den utredning som har till uppdrag att ta fram en patientlag ska även göra en översyn av nuvarande hälso- och sjukvårdslag. Förslaget till ny patientlag ska ha överlämnats till regeringen senast den 31 januari 2013 och det nya uppdraget om översyn av hälso- och sjukvårdslagen ska överlämnas senast den 30 juni 2013.(Kommittédirektiv 2012:113) Begravningar ska bli mer miljövänliga Regeringen utreder frågan om frystorkning kan bli ett alternativ till kremering. Även återvinning av metaller efter kremering SpångaVETERANEN nr

8 undersöks. Ungefär 80 procent av dem som avlider kremeras. Kremering innebär en viss miljöpåverkan. Bland annat sprids kvicksilver och dioxin i krematoriernas rök. Det pågår forskning om så kallad frystorkning som alternativ till kremering. Kroppen fryses då ned med flytande kväve och faller samman till ett vitt pulver. Regeringen ska nu utreda metoden utifrån etiska, miljömässiga och ekonomiska hänseenden, Man ska även utreda om metaller från exempelvis höftimplantat ska kunna återvinnas. Det rör sig om ungefär 22 ton metaller varje år som i dagsläget grävs ned. (kommittédirektiv 2012: 118) Högkostnadsskydd räknas på nytt sätt Anslagen för hälso- och sjukvård samt social omsorg för 2013 har fastställts av riksdagen. Det blir 62,2 miljarder. Mest pengar går till statlig assistensersättning och läkemedels- och tandvårdsförmåner. Beslutet innebär också att högkostnadsskyddet för bland annat besök inom den öppna hälso- och sjukvården indexregleras och till viss del kopplas till prisbasbeloppet. Även den högsta avgiften som får tas ut kopplas till prisbasbeloppet. De nya reglerna gäller från den 1 januari (Socialutskottet 2012/13:1. Beslut den 13 december 2012) Alltså: Högkostnadsskyddet för besök inom den öppna vården ska alltså vara 2,5 procent av prisbasbeloppet, avrundat nedåt till 50-tal kronor, kronor år Högsta avgiften för vårddag på sjukhus ska vara 0,23 procent av prisbasbeloppet, avrundat nedåt till 10-tal kronor. Det blir 100 kronor år Subventionerna av läkemedel indexregleras. Ingen ska under ett år behöva betala mer än 5 procent av prisbasbeloppet, avrundat 8 - SpångaVETERANEN nr

9 nedåt till 50-tal kronor. Det blir kronor år Beslut om skydd mot åldersdiskriminering Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas till att gälla också varor, tjänster, bostäder, allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd och offentlig anställning. (Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:3. Beslut 7 november 2012.) Vård- och skoljättar anses för stora Regeringen vill stävja de stora vinstdrivande aktiebolagens dominans inom vård och skola. En utredare ska se över hur de mindre och icke vinstdrivande aktörerna kan bli fler.(kommittédirektiv 2012: 131) PP-gruppen KÖRER Sångsparvarna övar på måndagarna kl Lokal: Spånga Församlingshus. Information: Barbro Nyberg, Spånga Veterankör övar på torsdagarna kl Lokal: Spånga Församlingshus. Information och anmälan: Iris Nordgren, SpångaVETERANEN nr

10 FRISKVÅRD och MOTION Ebba Modén är vårt friskvårdsombud som kan nås på telefon: eller e-post: Stadsdelens syn-och hörselinstruktör, Eva Kihlberg, nås på Hon gör även hembesök. Kostnadsfritt. Elins öppna dagverksamhet på Tensta servicehus ordnar aktiviteter i samarbete med PRO, Röda Korset eller kyrkan. Man kan t.ex. spela spel, bingo eller se på film. Frågor besvaras av Eva Kihlberg, Program finns bl. a. på stadsdelens hemsida. Elingymmet kommer att vara öppet för tidigare deltagare boende i Spånga-Tensta. Vi hoppas att även nya deltagare kommer att kunna delta när en ny sjukgymnast engagerats. Info: Ingrid Sundell, Boule spelas måndag, onsdag och fredag kl. 13 på bollplanen nära Kronofogdevägen i Spånga C. Info: Barbro Nyberg, Kom igång igen nu till våren på vårt ute-gym invid boulebanan i Spånga. Här kan du träna balans och styrka ensam eller tillsammans med andra när du vill SpångaVETERANEN nr

11 Kulturvandrarna samlas framför Spånga Församlingshus kl varje månadsmötesfri- och helgfri tisdag. Information: Gunnar Holmén, och Claes Henriksson, Bada, simma och gå på gym i Stockholms stads simhallar i t.ex. Tensta, Vällingby, Åkeshov. Rabatt för pensionärer. FAR (fysisk aktivitet på recept = reducerat pris). HÄLSA och FRISKVÅRD För hälsa och välbefinnande är det viktigt att vi tar tag i vår egen friskvård, gör något åt vår egen situation, så att vi kan hålla oss friska så länge som möjligt. Det vill säga: att vi äter sunt och nyttigt (medelhavskost på nordisk vis), undviker stress och rökning, minskar på salt, sötsaker och alkoholkonsumtion, undviker smitta, om det är möjligt alltså god handhygien, undviker fallolyckor = (snubbla inte på mattkanter, ramla inte ner från stegar), ber om hjälp när vi behöver och hjälper andra när de behöver oss, vistas utomhus i frisk luft och sol (D-vitamin), motionerar i lagom takt på ett trevligt, lustbetonat sätt. Förslag på olika motionsaktiviteter, för att bibehålla styrka, smidighet, balans, kondition: Morgongymnastik, rörelsepauser, balansträning, stretching/töjning av musklerna. Promenader, vandring, boule eller andra spel, Simning, vattengymnastik, motionsgymnastik t.ex. i någon Saga-grupp (finns i Spånga gymnasium eller någon av simhallarna) eller Friskis/Svettis (finns i Kista). Balans- och styrketräning i någon av Stockholmstads sim- och idrottshallar eller på stadsdelens eget gym Elin i Tensta eller på vårt utegym bakom församlingshuset. SpångaVETERANEN nr

12 Dans: modern, gammal, gillesdanser, folkdans, square-dance, line-dance, zumba. Det finns möjligheter att dansa i Spånga / Jakobsberg / Alvik / Rotebro / Kallhäll / innerstaden i stort sett varje veckodag året om. Långfärdsskridsko eller skidåkning på längden och utför, så länge man har balans och ork i behåll och känner att man behärskar tekniken. Info om dagar, tider och priser finns i de små, dansprogrammen och i simhallarnas info, som delas ut på månadsmötena. Om du inte har dessa program, ring friskvårdsombudet för närmare info. tel Ha de gott! på friska vintriga solskenspromenader önskar Ebba Modén 12 - SpångaVETERANEN nr Föreningens årsmöte Till ordförande under årsmötet valdes Gösta Löhr och till sekreterare Carin Due Bergman. David Friberg och Svante Svanberg valdes till justerare och rösträknare under mötet. Årsmötet fann att mötet hade utlysts på behörigt sätt och i god tid med kallelse i vår medlemstidning och på vår hemsida. Årsmötet fastställde därefter den föreslagna föredragningslistan. Ordföranden gick i detalj igenom den för det gångna året av styrelsen framställda verksamhetsberättelsen som fanns tillgänglig i tryckt form under årsmötet och redan några veckor före årsmötet också på vår hemsida. Vår kassör Sture Hallberg redogjorde, med hänvisning till den till verksamhetsberättelsen bilagda re-

13 sultat- och balansräkningen, för föreningens ekonomiska situation så som den utvecklats under det gångna året. Föreningens revisor Gustav-Adolf Wastesson berättade att allt var i sin ordning och föreslog att styrelsens skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Så skedde och resultat- och balansräkningen fastställdes. Såsom föreslagits ställdes även detta år 4000 kr till styrelsens förfogande medan ersättningen till de två revisorerna förblev 300 kr vardera. Styrelsens medlemmar erhåller ingen ersättning. Gösta Löhr redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2013 och Sture Hallberg presenterade årets budget. Både budgeten och verksamhetsplanen godkändes av årsmötet. Årsmötet beslöt vidare att för år 2014 bibehålla medlemsavgiften som för innevarande år, 250 kr per år och medlem för ordinarie medlemmar och 80 kr för vänmedlemmar. Årsmötet beslöt så att styrelsens även fortsättningsvis skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. Styrelsens sammansättning under 2013 föreslogs vara enligt följande: Som ordförande föreslogs för omval Gösta Löhr. Årsmötet beslöt att med acklamation välja Gösta Löhr till ordförande för ett år. Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Carin Due Bergman och Gunnar Sundin (båda omvalda) samt Erling Magnusson (nyval). Agneta Ryger, Sture Hallberg och Margareta Söderström kvarstår i styrelsen ytterligare ett år. Arne Lennström har avböjt omval. SpångaVETERANEN nr

14 Till ersättare i styrelsen på ett år omvaldes Margareta Svanberg, Evy Möller och Karin Lovén. Som ny ersättare valdes Lennart Jansson. Den tidigare ersättaren i styrelsen, Kyllikki Josefsson, har avböjt omval. Till ordinarie revisorer omvaldes Gustav-Adolf Wastesson och nyvaldes Stig Duvall och som ersättare Cecilia Gjerdrum. Mats Leinmark och Curt Voxby har avböjt omval. Årsmötet beslöt vidare att ombuden till SPF:s distriktsstämma skall utses av styrelsen samt att föreningens övriga funktionärer och ombud som i allt väsentligt kvarstår skall utses av styrelsen. Årsmötet beslöt vidare att valberedningen skall bestå av två ledamöter. Inga-Maj Henning och Peter Salzer omvaldes till valberedningen. Till årsmötet hade från föreningens medlemmar inte inkommit några motioner. Inte heller fanns det några förslag från förbundet, distriktet eller särskilda förslag från föreningens styrelse att ta ställning till. I sitt avslutningsanförande tackade ordförande avgående ledamöter för deras respektive insatser under det gånga året. Ett speciellt tack riktades till mötesgruppen som under det gångna året på ett förtjänstfullt sätt genomfört alla uppdrag för föreningens räkning. SPF Spångaveteranernas årsmöte 2013 med omkring 120 medlemmar närvarande avslutades därefter i god anda SpångaVETERANEN nr

15 5 % PENSIONÄRSRABATT ONSDAGAR FÖR ÅLDERSPENSIONÄRER Välkommen in och prata med kassan så hjälper Vi Dig att ansöka om kort. Kortet är helt kostnadsfritt ÖPPET ALLA DAGAR 8-21 ALLA TIDERS FÖTTER & NAGLAR Medicinsk fotvård Vårtbehandling Liktornbehandling Nagelförlängning i gelé Manikyr Förstärkning av egen nagel Diplomerad fotvårdare och nagelterapeut Välkommen// Katrin & Emma Enevägen 32, Spånga Alla Tiders fötter Alla Tiders Naglar SpångaVETERANEN nr

16 Månadsmöten våren Alla månadsmöten arrangeras i Spånga Församlingshus, Värsta Allé 1. Mötena börjar klockan 13. Kom i god tid för att få plats. Lokalen rymmer högst 150 personer. Avgiften är 40 kr. Tisdagen den 12 mars Diabetessjuksköterskan Lena Insulander berättar om diabetes. David Friberg talar om Grannsamverkan och Grannstöd Teaterbiljettförsäljning Tisdagen den 9 april Kärlekens olika ansikten. Monica Borrfors, sång och Gösta Nilsson, piano. Teaterbiljettförsäljning Tisdagen den 21 maj Vismust. Heike & Anders Gustafsson framför skämtsamma och sorgliga, poetiska och burleska visor SpångaVETERANEN nr

17 SPF Spångaveteranernas kalendarium våren MARS Torsdagen den 7 Tisdagen den 12 Besök i von der Lindeska huset Månadsmöte Teaterbiljettförsäljning APRIL Torsdagen den 4 Besök på Tapetverkstaden Burström Tisdagen den 9 Månadsmöte Teaterbiljettförsäljning Måndagen den 15 Café Opera Lördagen den 27 Solitärernas Teaterföreställning MAJ Tisdagen den 14 Tisdagen den 21 Besök på Litografiska museet i Huddinge Månadsmöte Regelbunden verksamhet. måndagar: Kören Sångsparvarna övar, Boule, Seniorgympa i Vällingby simhall kl tisdagar: Kulturvandringar. onsdagar: Boule. torsdagar: Canasta i udda veckor, Spånga Veterankör övar. fredagar: Bridge, Boule. SpångaVETERANEN nr

18 18 - SpångaVETERANEN nr

19 STUDIECIRKLAR OCH ANDRA KULTURAKTIVITETER Anmälan till arrangemangen görs till Studiekommittén, som består av Harriet Werner, , Ulla Esping, och Evy Möller, Du kan också anmäla Dig vid månadsmötena. Viktigt att anmäla förhinder eftersom det kan finnas en kölista. Vår förening samarbetar med SV Stockholm då det gäller Studiecirklar och vissa Kulturaktiviteter. Läs också de färgade bilagorna från SV vilka bilades tidningens nr Konstgruppen kommer att under våren besöka utställningar och gallerier enligt ett gemensamt beslutat program. Info och anmälan: Bo Werner, Teatergruppen Solitären spelar en ny pjäs kallad Kärlekens Irrgångar lördagen den 27 april, kl.16 i Spånga församlingshus. Biljetter säljes på månadsmötena i mars och april eller kan beställas per telefon. Info och anmälan: Bo och Harriet Werner, Bridge spelas på fredagarna kl. 12 i Spånga Församlingshus. Info: Jan Lundberg, och Ann-Margret Hellström, , Nya deltagare välkomnas. Canastagruppen träffas under våren på torsdagarna i udda veckor mellan kl i lokalen Sörgårdsvägen 20, SpångaVETERANEN nr

20 Konsumhuset. Nya och tidigare deltagare välkomnas. Info: Brittmarie Ryman, STUDIEBESÖK A. Torsdagen den 7 mars kl. 12 besöker vi von der Lindeska huset i Gamla stan. Ägare är nu Murmästareämbetet. Vi får en visning i detta 1600-tals hus som haft en skiftande historia fram till våra dagar. Den franske filosofen Descartes tros t ex ha behandlats för lunginflammation där innan sin död 1650! Pris: 20 kr som insamlas på platsen. Adress: Västerlånggat. 68. Tag buss 53 till Kornhamnstorg eller Tunnelbanan. B. Torsdagen den 4 april kl. 14 får vi en visning av Tapetverkstaden Burström på Långholmen. Här restaureras, nytrycks och handmålas tapeter till slott och herresäten bland annat. Pris: 100 kr som insamlas på platsen. Adress: Lilla Knaperstavägen 7. Då man gått över Långholmsbron tar man till vänster och går utefter fängelsemuren. C. Tisdagen den 14 maj gör vi en dagsutflykt till Litografiska museet, Grudes ateljé & Stentryckeri vid Sundby gård i Huddinge. Där får vi en guidad visning av detta levande arbetslivsmuseum. Det handlar om den tryckerihistoriska utvecklingen som följde efter Johannes Gutenberg. I museet visas maskiner och utrustning men också utställningar med exempelvis affischer, skolplanscher och konstgrafiska bilder. Där finns också en liten butik. Området där museet ligger är ett vackert rekreationsområde med både motionsspår, ridskola, badplats och Värdshus. Du som har möjlighet titta på skamuseet.se SpångaVETERANEN nr

21 Vi tar oss dit med pendeltåg och buss (sammanlagt 3 SL-kuponger) eller ev. med egna bilar. Pris: 50 kr samt 25 kr till för den som vill ha kaffe och kaka. Information och anmälan vid månadsmötena i mars och april eller senast torsdagen den 2 maj till Harriet Werner eller Gunnar Holmén Café Opera Måndagen den 15 april kl blir det musikunderhållning Entrén 100 kr inkluderar ett glas vin. Leg. Optiker Anders Carlsson GLASÖGON SYNUNDERSÖKNING Värsta Allé 7, Spånga Tel: SPF-medlem erhåller 10% rabatt på kompletta glasögon. Kan ej komb. med andra erbjudanden SpångaVETERANEN nr

22 Sagolika Tyrolen 1/9-10/ med buss. Ja, nu ska vi ut och resa tillsammans igen! Höst i Tyrolen! Kristallklara sjöar, underbar natur, fest och glädje. Låter det inte lockande? En omväxlande resa med rika tillfällen till upplevelser. Målet är kurorten Ischgl, som ligger i en vacker dalgång vid Silvrettamassivet, långt borta från storstadens larm och trafik och med möjlighet till härliga utflykter i den vackra alpvärlden. Har du irriterat dig på flygresor med tidig avresa från Arlanda, prova då på det avkopplande resandet i en bekväm långfärdsbuss direkt från och till Spånga. Väskor behöver inte vägas. Vi stannar under resdagarna efter ungefär två timmars färd och dricker gott busskaffe eller äter lunch. Att dricka busskaffe och äta lunch är naturligtvis frivilligt och ingår inte i priset. Alltså: FÖLJ MED! Ta gärna med dina vänner! Dag 1. Spånga Höllviken Trelleborg. Avresa kl från Församlingshuset. I Vellinge äter vi en gemensam välkomstmiddag på den trevliga krogen Millenium i Höllviken. Från Trelleborg tar vi TT-LINE:s moderna nattfärja. Två sängar på golvet i dubbelhytter, så ingen behöver klättra. Packa en övernattningsväska, så slipper du ta med din stora resväska upp i hytten. Dag 2. Travemünde Lützen Velburg. Efter frukost ombord, går vi på bussen. Passerar Berlin, kör mot Leipzig. Efter lunch går färden söderut och i historiska Lützen beser vi Gustaf II Adolf-monumentet. I den idylliska staden 22 - SpångaVETERANEN nr Information om resor

23 Velburg i Bayern checkar vi in på historiska Hotel zur Post, ett typiskt tyskt landsbygdshotell med god mat och sköna sängar. Gemensam middag på hotellet. Dag 3. Velburg München Ischgl. Frukost på hotellet. Resan fortsätter förbi München. Vi passerar Garmisch, österrikiska gränsen och kör på natursköna vägar över bl.a. Fernpass till Ischgl och förstklassiska Hotel Post ****Superior för fem nätter. Dag 4-7 Ischgl med omgivningar. I den anrika kurorten Ischgl bor vi invid det mäktiga alpmassivet Silvretta, m.ö.h. Här kan vi vandra, spela bowling, hyra cyklar m.m. eller ta linbanan ända upp till m. höjd. Varje dag äter vi frukost och middag på vårt eleganta hotell. OBS! Kavaj gäller för herrarna vid middagarna! För de som önskar, ordnas följande utflykter från Ischgl: Utflykterna bokas och betalas i euro direkt till reseledaren. Heldagstur till Tyrolens huvudstad Innsbruck. Efter frukost åker vi och börjar med att bese den olympiska hoppbacken uppe på Berg Isel. På det nyanlagda museet ser vi den fantastiska rundmålningen över slaget mellan tyrolarna och Napoleons armé. Därefter åker vi ner till Innsbruck för en gemensam promenad och ser först stadens symbol Guldtaket belagt med 7,5 kg rent guld. Vi beger oss även till Hofkirche. Tid för egna strövtåg, shopping och lunch. Pris: 30, inklusive entréer. Förlängd halvdagstur till Schweiz och skatteparadiset Samnaun. Vi stannar till i lilla staden Landeck för egna strövtåg. Därefter vidare till Samnaun. Här finns möjlighet att handla till förmånliga priser. En fantastiskt vacker resa med otroliga naturupplevelser. Pris: 27 SpångaVETERANEN nr

24 Halvdagstur till Silvrettamassivet och S:t Anton. En fantastisk naturdag väntar oss på Silvretta Hochalpenstrasse, vyer som ej kan beskrivas med ord. Vi besöker också den välkända sportorten S:t Anton med tid för egna strövtåg. Ytterligare ett bergspass passeras Arlbergpasset. Om vädret tillåter gör vi en picknicklunch. Pris: 28 (exkl. lunch) Tyrolerafton: En sprudlande och joddlande tyrolerafton med underhållning och dans finns också på programmet. Pris beroende på program. Dag 8. Ischgl Geiselwind. Efter en sista frukost på hotellet lämnar vi detta paradis. Via Landeck och Reutte når vi snart den tyska gränsen. När vi kommer till den lilla staden Wiesentheid kan den som vill, följa med på en vinprovning (tillägg 10/pers). Möjlighet till förmånliga inköp av högkvalitativa viner. Tidig kväll kommer vi till Geiselwind och trevliga Hotel Krone. Gemensam middag. Dag 9. Geiselwind Lübeck Travemünde. Frukost på hotellet och avresa. Sista etappen går mot Hamburg och Lübeck/Travemünde. Utanför Lübeck har vi möjlighet - på en stor Supermarket - att handla t ex dryckesvaror till förmånliga priser, innan vi tar oss till båten. Därefter samlas vi i matsalen för en gemensam avskedmiddag - Captains Buffet - med kalla och varma rätter och med fri dryckesbuffë d.v.s. öl, rött eller vitt vin, alkoholfria drycker och kaffe. Dag 10. Trelleborg Spånga. Frukost ombord. Nu är vi hemma i Sverige igen och rullar mot Spånga och vårt kära Församlingshus, där vi skiljs åt med många vackra och intressanta minnen från det vackra Tyrolen SpångaVETERANEN nr

25 RESEFAKTA Avresa: Söndag 1 september, 2013 Resans längd: 10 dagar Påstigning: Spånga församlinghus kl Påstigning kan också ske utmed färdvägen. Resans pris: kr/person vid 35 betalande. Vid 25 betalande kr/pers Enkelrumstillägg: 995 kr/person (enkelrum gäller ej nattfärjan) Anmälningsavg.: kr/person (avdrages på slutfakturan) Reseledare: Stephan Breyer Chaufför: Michael Bellnert I resans pris ingår: Resa i modern helturistbuss. Välkomstmiddag i Höllviken. En natt med halvpension i Velburg. Fem övernattningar med halvpension i Ischgl. En natt i Geiselwind med halvpension. Del i dubbelhytt med frukost t.o.r. Avskedsmiddag på båten på hemvägen. Vägskatter, reseledares tjänster, EU-moms. Breyers Resor reserverar sig för ev. ändringar. Hotellfakta: Hotel zur Post Parsberger Strasse 2, Velburg Kat:***. Hotel Post Dorfstrasse 67A, Ischgl Kat:****S. Hotel Krone, Kolla gärna hotellen på Kirchplatz 2, Geiselwind deras resp. hemsidor. Kat:*** Hotel Post i Ischgl är ett 4-stjärnigt hotell Superior, d v.s. i det närmaste ett lyxhotell med en superb pool. Ta med badkläder! Vi äter frukost och middag på vårt eleganta hotell varje dag. OBS Påpekar det igen: Vårdad klädsel vid middagarna! SpångaVETERANEN nr

26 Resan bokas hos Margareta Larsson (SPF Spångaveteranerna), tfn eller hos Breyers Resor, tfn Ring gärna Margareta, om du önskar reseprogram. Sista anmälningsdag: fredag 31 maj 2013 OBS; Anmälan är giltig först när anm.avgiften erlagts på bankgiro: (Breyers Resor) Slutbetalning skall vara inbetald senast 14 juni 2013 på ovanstående bankgiro. Resan genomförs i samarbete med Ramnäs Buss, som också ställt erforderlig resegaranti till Kammarkollegium. OBS! GÅ IN PÅ HEMSIDAN FÖR FULLSTÄNDIGT PROGRAM! Har du ont i fötterna? Vi är specialister på skor, inlägg och andra produkter som får dig att må bra. Kom in till oss och titta på vårt sortiment av utvalda skor, olika typer av inlägg och vår specialkompetens. SPF-medlem erhåller 100 kr rabatt på skor över 1000 kr mot uppvisande av medlemskort. KOLPA ORTOPEDI & SKOBUTIK Spånga Torg 8, SPÅNGA Tel: Öppet vard , lörd (med reservation för helgdagar) 26 - SpångaVETERANEN nr

27 SPF Spångaveteranernas styrelse och funktionärer år Styrelse Ordförande: Gösta Löhr , Vice ordförande: Erling Magnusson Sekreterare: Agneta Ryger Kassör: Sture Hallberg Ledamot: Margareta Söderström Ledamot: Carin Due Bergman Ledamot och medlemssekreterare: Gunnar Sundin , Ersättare: Margareta Svanberg Ersättare: Evy Möller Ersättare: Karin Lovén Ersättare: Lennart Jansson SpångaVETERANEN nr

28 Övriga funktionärer år 2013 Revisorer Ordinarie: Gustav-Adolf Wastesson, och Stig Dunvall, Ersättare: Cecilia Gjerdrum, Valberedning Ordförande: Peter Salzer, Ledamot: Inga-Maj Henning, Tidningen SpångaVETERANEN Redaktion: Erling Magnusson, och Bo & Harriet Werner, Produktion: Arne Lennström, Distribution: Carin Due Bergman, och Sture Hallberg, Hemsidan Gunnar Sundin, Programgruppen för Månadsmöten Sverre Fogelström , Gösta Löhr, och Svante Svanberg, SpångaVETERANEN nr

29 Stadsdelsnämndens Pensionärsråd i Spånga-Tensta (SPR) Ordförande: Bo Werner, Ledamot: Stig Dunvall, Ledamot: Carin Due Bergman, Ersättare: Evy Möller, Ersättare: Hans von Schmalensee, Stadsdelsnämndens Pensionärsråd i Rinkeby-Kista (SPR) Ledamot: Yvonne Zettergren, Ledamot: Lennart Jansson, Ersättare: Brita Thunberg, Ersättare: Kyllikki Josefsson, Samverkansgruppen SPF och PRO (PRO Bromsten, Erland, Spånga, Tensta-Rinkeby) Representanter: Kerstin Åslund, och Sture Hallberg, För föreningen valda ombud Studieförbundet Vuxenskolan: Harriet Werner, Spånga-Folkan (Medborgarhusfören.): Gösta Löhr, Spånga-Tensta Kulturkommitté: Claes Henriksson, SpångaVETERANEN nr

30 Ombud Hörselombud Karin Hellström Friskvårdsombud Ebba Modén Konsumentombud Inga-Maj Henning Reseombud Vakant Synombud Vakant Trafiksäkerhetsomb. Carin Due Bergman Övriga funktionärer för föreningens aktiviteter Boule Barbro Nyberg Bridge Jan Lundberg Ann-Margret Hellström Canasta Brittmari Ryman Föreningen Spånga Barbro Nyberg Trygghetsringning Konstgruppen Bo Werner Kulturvandringar Gunnar Holmén Claes Henriksson Mötesgruppen Margareta Larsson Marianne Linevik Pensionärspolitiska Bo Werner gruppen (PPG) Resor Vakant Spånga Veterankör Iris Nordgren Studiecirklar & Harriet Werner studiebesök Ulla Esping Evy Möller Sångsparvarna, kören Barbro Nyberg Teatergruppen Bo Werner Solitären 30 - SpångaVETERANEN nr

Spånga Årgång 12, nr 2 mars 2012 VETERANEN

Spånga Årgång 12, nr 2 mars 2012 VETERANEN Spånga Årgång 12, nr 2 mars 2012 VETERANEN Medlemsblad för våren och sommaren 2012 Teatergruppen Solitären spelar den helt nyskrivna kriminalkomedin Tjuvsäcken i Spånga Församlingshus,VärstaAllé 1 Lördagen

Läs mer

VÄNTETIDS- GARANTI Garantin gäller på vår akutmottagning vardagar 8-17 samt lördagar 10-16

VÄNTETIDS- GARANTI Garantin gäller på vår akutmottagning vardagar 8-17 samt lördagar 10-16 Spånga Årgång 12, nr 2 mars 2012 VETERANEN Medlemsblad för våren och sommaren 2012 Teatergruppen Solitären spelar den helt nyskrivna kriminalkomedin Tjuvsäcken i Spånga Församlingshus,VärstaAllé 1 Lördagen

Läs mer

Spånga Årgång 13, nr 3 september 2013 VETERANEN

Spånga Årgång 13, nr 3 september 2013 VETERANEN Spånga Årgång 13, nr 3 september 2013 VETERANEN Medlemsblad för hösten 2013 Spela boule, varför inte? Läs om det på sidan 21 2 - SpångaVETERANEN nr 3 2013 SPF Spångaveteranernas medlemstidning. Innehåll

Läs mer

Spånga Årgång 12, nr 1 februari 2012 VETERANEN Medlemsblad för vintern 2012

Spånga Årgång 12, nr 1 februari 2012 VETERANEN Medlemsblad för vintern 2012 Spånga Årgång 12, nr 1 februari 2012 VETERANEN Medlemsblad för vintern 2012 I år är det Strindbergsår, se sidorna 10 och 11. Din NÄRAKUT för hund och katt! VÄNTETIDS- GARANTI Garantin gäller på vår akutmottagning

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Spånga Årgång 11, nr 2 juni 2011 VETERANEN Medlemsblad för sommaren 2011

Spånga Årgång 11, nr 2 juni 2011 VETERANEN Medlemsblad för sommaren 2011 Spånga Årgång 11, nr 2 juni 2011 VETERANEN Medlemsblad för sommaren 2011 Vad pågår här? Se sidan 17. RANGWES FOTVÅRD Ont i fötterna? Hjälp dina fötter att må bättre! Jag heter Ewa, är diplomerad medicinsk

Läs mer

Spånga Årgång 11, nr 2 juni 2011 VETERANEN

Spånga Årgång 11, nr 2 juni 2011 VETERANEN Spånga Årgång 11, nr 2 juni 2011 VETERANEN Medlemsblad för sommaren 2011 RANGWES FOTVÅRD Ont i fötterna? Hjälp dina fötter att må bättre! Jag heter Ewa, är diplomerad medicinsk fotvårdare (diabetes, reumatism,

Läs mer

Spånga Årgång 13, nr 2 juni 2013 VETERANEN

Spånga Årgång 13, nr 2 juni 2013 VETERANEN Spånga Årgång 13, nr 2 juni 2013 VETERANEN Medlemsblad för sommaren 2013 Teaterföreställningen Kärlekens Irrgångar. Några av de medverkande (från vänster till höger): Ylva Enman, Dagny Enström, Anita Henriksson

Läs mer

Spånga Årgång 11, nr 3 september 2011 VETERANEN

Spånga Årgång 11, nr 3 september 2011 VETERANEN Spånga Årgång 11, nr 3 september 2011 VETERANEN Medlemsblad för hösten 2011 RANGWES FOTVÅRD Ont i fötterna? Hjälp dina fötter att må bättre! Jag heter Ewa, är diplomerad medicinsk fotvårdare (diabetes,

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Spånga VETERANEN. Medlemsblad för hösten

Spånga VETERANEN. Medlemsblad för hösten Spånga VETERANEN Medlemsblad för hösten Årgång 14, nr 3 september 2014 I mitten av juli samlades vi traditionsenligt vid tolvtiden, nedanför Kina slott med stolar och bord och picknick-korgar. I år blev

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 PROGRAM HÖSTEN

PROGRAM HÖSTEN 2015 PROGRAM HÖSTEN ENSKEDEDALEN PROGRAM HÖSTEN 2015 MYCKET KUL I PÄRONGÅRDEN Nu är höstprogrammet klart. Vi hoppas att vi får många, både gamla och nya medlemmar i föreningen som vill vara med! Vi tycker att det ska vara

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 PROGRAM VÅREN 2012 Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 Bästa medlemmar. Nytt år och nya förväntningar och förändringar. Åren går verkligen fort speciellt sedan man blev pensionär. När jag tittar tillbaka

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich 31 maj 8 juni 2014 Följ med på en fantastisk whiskyresa till Skottland. I denna underbara miljö får du prova denna ädla dryck på flera av världens mest uppskattade destillerier. Vi åker över till Islay

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 Sjuhärad PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 1 Årsmötets öppnande Ordförande Tina Yngvesson hälsade de närvarande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

Välkommen till ett nytt år. och till nya lokaler. på Viskastrandsgatan 5. Nytt för i år!

Välkommen till ett nytt år. och till nya lokaler. på Viskastrandsgatan 5. Nytt för i år! Ny adress under våren! Reumatikerföreningen Borås Viskastrandsgatan 5 506 30 BORÅS Välkommen till ett nytt år Bussen stannar på Skaraborgsborgen. Hållplats Simonsland. Busslinje 1, 3, 11, 30 Gå ca 200

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 2014 FÖR 1 Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 Årsmötet öppnas Parentation Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justerare tillika rösträknare

Läs mer

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8 Höstprogram 2014 Medlemmarna möts en gång i månaden (torsdagar) på Senioren, Kungsängsgatan 25. Ändringar och kompletteringar meddelas under Föreningsnytt i UNT på lördagar samt på vår hemsida www.spfpension.se/fyris.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer