Spånga Årgång 13, nr 1 mars 2013 VETERANEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spånga Årgång 13, nr 1 mars 2013 VETERANEN"

Transkript

1 Spånga Årgång 13, nr 1 mars 2013 VETERANEN Medlemsblad för våren 2013 Kärlekens Irrgångar Läs mer om teatergruppen Solitärens föreställning den 27 april på sidan 19

2 2 - SpångaVETERANEN nr

3 SPF Spångaveteranernas medlemstidning. Innehåll Sida Föreningens kontaktuppgifter 3 Några viktiga telefonnummer 4 Ordföranden har ordet 5 Pensionärspolitiska Gruppen PPG 6-9 Körer 9 Friskvård och Motion Sammandrag av årsmötesprotokollet Månadsmöten 16 Kalendarium 17 Studiecirklar och andra kulturaktiviteter Studiebesök Resa till Tyrolen Föreningens styrelse 27 Föreningens Funktionärer Föreningens Ombud 30 SPF Spångaveteranerna är avdelning 459 inom Sveriges Pensionärsförbund Organisationsnr , Plusgiro Postadress: c/o Gösta Löhr, Salagatan 24 3tr, Spånga E-postadress: Medlemsavgiften är från och med medlemsåret :- kr/år, 80:- kr/år för vänmedlemmar SpångaVETERANEN nr

4 Här är några viktiga telefonnummer att ha till hands. Stadsdelsförvaltningen Stadsdelens syn- och hörselinstruktör, Eva Kilberg Medborgarkontoret Äldreombudsmannen Äldre direkt Fel i vår yttre miljö, Driftcentralen Fixartjänsten, för dig över Spånga kyrktaxi (bokas senast onsdag) Närtrafiken eller Flexen SpångaVETERANEN nr

5 Ordföranden har ordet Ja kära medlemmar, då kommer vi alltså att vara tillsammans minst ett år till. Jag vill tacka för värmande applåder från de närvarande på årsmötet, då ni valde om mig! Små förändringar blir det i styrelsen, men vi tappar en värdefull kraft, då Arne Lennström valt att lämna styrelsen och även SPF. Han har betonat att det inte beror på meningsskiljaktigheter med Spångaföreningen eller styrelsen. Stort TACK Arne för allt du gjort för oss och lycka till i framtida verksamheter! Vi har fått en ny medarbetare, Erling Magnusson, som vi hoppas kan bidra med mycket kunnande i framtiden. Därför utsåg vi Erling till vice ordförande direkt. Ersättaren Kyllikki Josefsson lämnade oss på egen begäran och ersattes av en annan Kistabo, Lennart Jansson. Vår verksamhet har de senaste åren fortsatt i beprövade trivsamma hjulspår och för det kan jag inte nog tacka styrelsen och alla övriga funktionärer och ombud. Ni gör ett fantastiskt och uppskattat arbete! Från Förbundet och Distriktet hörs ständigt propåer om förnyelse och medlemsvärvning. Det är områden som den nya styrelsen ska diskutera och nya idéer behövs. Tveka därför inte att vidarebefordra det ni har funnit ut. Styrelsen är alltid öppen för goda förslag! Nästa vecka börjar sportlovet i våra trakter. Hoppas ni då får tillfälle att träffa barnbarn och ev. barnbarnsbarn ännu mera. Ha en glad vår! Gösta SpångaVETERANEN nr

6 Från pensionärspolitiska gruppen Ändringar, ändringar aldrig annat än ändringar.. Pensionsbuffert organiseras om. En utredning föreslår att man ska föra ihop AP-fonderna till en pensionsreserv under ledning av en ny myndighet. Utredaren Mats Langensjö påpekar att det bara finns ett uppdrag, en befolkning och ett pensionssystem. Utredningsförslaget var på remiss till den 30 november 2012 och skall beredas i samråd med pensionsgruppen.(utfrågning i finansutskottet och socialförsäkringsutskottet). Förslaget har välkomnats av Pensionsmyndigheten och pensionärernas organisationer. Däremot säger LO, TCO och Svenskt Näringsliv nej till förslaget i sina remissvar. Två myndigheter blir en Regeringen föreslår att Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) slås samman till en myndighet. Den nya myndigheten ska förutom SMI:s och FHI:S uppgifter även ta över uppgifter från Socialstyrelsen inom bland annat hälsoskydd och folk- och miljöhälsorapportering.(ds 2012:49) Krav på att informera om falsk medicin. Enligt regeringen måste den som säljer läkemedel via internet länka till såväl Läkemedelsverket som till webbplats med information om förfalskade läkemedel. 6 - SpångaVETERANEN nr

7 Den som bedriver försäljning till andra EU-länder ska vara skyldig att se till att läkemedlen uppfyller de nationella lagkraven. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2013.( Prop 2012/13:40) Beslut om att läkemedel ska märkas. Skyddet mot förfalskade läkemedel ska öka. Det är målet med de lagändringar som riksdagen beslutat om. Beslutet innebär att Sverige genomför ett EU-direktiv som ska hindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försäljningskedjan. Bland annat ska läkemedel säkerhetsmärkas så att det går att förvissa sig om att medicinen är äkta. För att göra det tryggare att handla läkemedel på internet ska tillförlitliga nätbutiker förses med en särskild logotyp. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 mars 2013.(Socialutskottet 2012/13:7. Beslut 30 januari 2013.) Utredningen om en patientlag Den utredning som har till uppdrag att ta fram en patientlag ska även göra en översyn av nuvarande hälso- och sjukvårdslag. Förslaget till ny patientlag ska ha överlämnats till regeringen senast den 31 januari 2013 och det nya uppdraget om översyn av hälso- och sjukvårdslagen ska överlämnas senast den 30 juni 2013.(Kommittédirektiv 2012:113) Begravningar ska bli mer miljövänliga Regeringen utreder frågan om frystorkning kan bli ett alternativ till kremering. Även återvinning av metaller efter kremering SpångaVETERANEN nr

8 undersöks. Ungefär 80 procent av dem som avlider kremeras. Kremering innebär en viss miljöpåverkan. Bland annat sprids kvicksilver och dioxin i krematoriernas rök. Det pågår forskning om så kallad frystorkning som alternativ till kremering. Kroppen fryses då ned med flytande kväve och faller samman till ett vitt pulver. Regeringen ska nu utreda metoden utifrån etiska, miljömässiga och ekonomiska hänseenden, Man ska även utreda om metaller från exempelvis höftimplantat ska kunna återvinnas. Det rör sig om ungefär 22 ton metaller varje år som i dagsläget grävs ned. (kommittédirektiv 2012: 118) Högkostnadsskydd räknas på nytt sätt Anslagen för hälso- och sjukvård samt social omsorg för 2013 har fastställts av riksdagen. Det blir 62,2 miljarder. Mest pengar går till statlig assistensersättning och läkemedels- och tandvårdsförmåner. Beslutet innebär också att högkostnadsskyddet för bland annat besök inom den öppna hälso- och sjukvården indexregleras och till viss del kopplas till prisbasbeloppet. Även den högsta avgiften som får tas ut kopplas till prisbasbeloppet. De nya reglerna gäller från den 1 januari (Socialutskottet 2012/13:1. Beslut den 13 december 2012) Alltså: Högkostnadsskyddet för besök inom den öppna vården ska alltså vara 2,5 procent av prisbasbeloppet, avrundat nedåt till 50-tal kronor, kronor år Högsta avgiften för vårddag på sjukhus ska vara 0,23 procent av prisbasbeloppet, avrundat nedåt till 10-tal kronor. Det blir 100 kronor år Subventionerna av läkemedel indexregleras. Ingen ska under ett år behöva betala mer än 5 procent av prisbasbeloppet, avrundat 8 - SpångaVETERANEN nr

9 nedåt till 50-tal kronor. Det blir kronor år Beslut om skydd mot åldersdiskriminering Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas till att gälla också varor, tjänster, bostäder, allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd och offentlig anställning. (Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:3. Beslut 7 november 2012.) Vård- och skoljättar anses för stora Regeringen vill stävja de stora vinstdrivande aktiebolagens dominans inom vård och skola. En utredare ska se över hur de mindre och icke vinstdrivande aktörerna kan bli fler.(kommittédirektiv 2012: 131) PP-gruppen KÖRER Sångsparvarna övar på måndagarna kl Lokal: Spånga Församlingshus. Information: Barbro Nyberg, Spånga Veterankör övar på torsdagarna kl Lokal: Spånga Församlingshus. Information och anmälan: Iris Nordgren, SpångaVETERANEN nr

10 FRISKVÅRD och MOTION Ebba Modén är vårt friskvårdsombud som kan nås på telefon: eller e-post: Stadsdelens syn-och hörselinstruktör, Eva Kihlberg, nås på Hon gör även hembesök. Kostnadsfritt. Elins öppna dagverksamhet på Tensta servicehus ordnar aktiviteter i samarbete med PRO, Röda Korset eller kyrkan. Man kan t.ex. spela spel, bingo eller se på film. Frågor besvaras av Eva Kihlberg, Program finns bl. a. på stadsdelens hemsida. Elingymmet kommer att vara öppet för tidigare deltagare boende i Spånga-Tensta. Vi hoppas att även nya deltagare kommer att kunna delta när en ny sjukgymnast engagerats. Info: Ingrid Sundell, Boule spelas måndag, onsdag och fredag kl. 13 på bollplanen nära Kronofogdevägen i Spånga C. Info: Barbro Nyberg, Kom igång igen nu till våren på vårt ute-gym invid boulebanan i Spånga. Här kan du träna balans och styrka ensam eller tillsammans med andra när du vill SpångaVETERANEN nr

11 Kulturvandrarna samlas framför Spånga Församlingshus kl varje månadsmötesfri- och helgfri tisdag. Information: Gunnar Holmén, och Claes Henriksson, Bada, simma och gå på gym i Stockholms stads simhallar i t.ex. Tensta, Vällingby, Åkeshov. Rabatt för pensionärer. FAR (fysisk aktivitet på recept = reducerat pris). HÄLSA och FRISKVÅRD För hälsa och välbefinnande är det viktigt att vi tar tag i vår egen friskvård, gör något åt vår egen situation, så att vi kan hålla oss friska så länge som möjligt. Det vill säga: att vi äter sunt och nyttigt (medelhavskost på nordisk vis), undviker stress och rökning, minskar på salt, sötsaker och alkoholkonsumtion, undviker smitta, om det är möjligt alltså god handhygien, undviker fallolyckor = (snubbla inte på mattkanter, ramla inte ner från stegar), ber om hjälp när vi behöver och hjälper andra när de behöver oss, vistas utomhus i frisk luft och sol (D-vitamin), motionerar i lagom takt på ett trevligt, lustbetonat sätt. Förslag på olika motionsaktiviteter, för att bibehålla styrka, smidighet, balans, kondition: Morgongymnastik, rörelsepauser, balansträning, stretching/töjning av musklerna. Promenader, vandring, boule eller andra spel, Simning, vattengymnastik, motionsgymnastik t.ex. i någon Saga-grupp (finns i Spånga gymnasium eller någon av simhallarna) eller Friskis/Svettis (finns i Kista). Balans- och styrketräning i någon av Stockholmstads sim- och idrottshallar eller på stadsdelens eget gym Elin i Tensta eller på vårt utegym bakom församlingshuset. SpångaVETERANEN nr

12 Dans: modern, gammal, gillesdanser, folkdans, square-dance, line-dance, zumba. Det finns möjligheter att dansa i Spånga / Jakobsberg / Alvik / Rotebro / Kallhäll / innerstaden i stort sett varje veckodag året om. Långfärdsskridsko eller skidåkning på längden och utför, så länge man har balans och ork i behåll och känner att man behärskar tekniken. Info om dagar, tider och priser finns i de små, dansprogrammen och i simhallarnas info, som delas ut på månadsmötena. Om du inte har dessa program, ring friskvårdsombudet för närmare info. tel Ha de gott! på friska vintriga solskenspromenader önskar Ebba Modén 12 - SpångaVETERANEN nr Föreningens årsmöte Till ordförande under årsmötet valdes Gösta Löhr och till sekreterare Carin Due Bergman. David Friberg och Svante Svanberg valdes till justerare och rösträknare under mötet. Årsmötet fann att mötet hade utlysts på behörigt sätt och i god tid med kallelse i vår medlemstidning och på vår hemsida. Årsmötet fastställde därefter den föreslagna föredragningslistan. Ordföranden gick i detalj igenom den för det gångna året av styrelsen framställda verksamhetsberättelsen som fanns tillgänglig i tryckt form under årsmötet och redan några veckor före årsmötet också på vår hemsida. Vår kassör Sture Hallberg redogjorde, med hänvisning till den till verksamhetsberättelsen bilagda re-

13 sultat- och balansräkningen, för föreningens ekonomiska situation så som den utvecklats under det gångna året. Föreningens revisor Gustav-Adolf Wastesson berättade att allt var i sin ordning och föreslog att styrelsens skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Så skedde och resultat- och balansräkningen fastställdes. Såsom föreslagits ställdes även detta år 4000 kr till styrelsens förfogande medan ersättningen till de två revisorerna förblev 300 kr vardera. Styrelsens medlemmar erhåller ingen ersättning. Gösta Löhr redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2013 och Sture Hallberg presenterade årets budget. Både budgeten och verksamhetsplanen godkändes av årsmötet. Årsmötet beslöt vidare att för år 2014 bibehålla medlemsavgiften som för innevarande år, 250 kr per år och medlem för ordinarie medlemmar och 80 kr för vänmedlemmar. Årsmötet beslöt så att styrelsens även fortsättningsvis skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. Styrelsens sammansättning under 2013 föreslogs vara enligt följande: Som ordförande föreslogs för omval Gösta Löhr. Årsmötet beslöt att med acklamation välja Gösta Löhr till ordförande för ett år. Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Carin Due Bergman och Gunnar Sundin (båda omvalda) samt Erling Magnusson (nyval). Agneta Ryger, Sture Hallberg och Margareta Söderström kvarstår i styrelsen ytterligare ett år. Arne Lennström har avböjt omval. SpångaVETERANEN nr

14 Till ersättare i styrelsen på ett år omvaldes Margareta Svanberg, Evy Möller och Karin Lovén. Som ny ersättare valdes Lennart Jansson. Den tidigare ersättaren i styrelsen, Kyllikki Josefsson, har avböjt omval. Till ordinarie revisorer omvaldes Gustav-Adolf Wastesson och nyvaldes Stig Duvall och som ersättare Cecilia Gjerdrum. Mats Leinmark och Curt Voxby har avböjt omval. Årsmötet beslöt vidare att ombuden till SPF:s distriktsstämma skall utses av styrelsen samt att föreningens övriga funktionärer och ombud som i allt väsentligt kvarstår skall utses av styrelsen. Årsmötet beslöt vidare att valberedningen skall bestå av två ledamöter. Inga-Maj Henning och Peter Salzer omvaldes till valberedningen. Till årsmötet hade från föreningens medlemmar inte inkommit några motioner. Inte heller fanns det några förslag från förbundet, distriktet eller särskilda förslag från föreningens styrelse att ta ställning till. I sitt avslutningsanförande tackade ordförande avgående ledamöter för deras respektive insatser under det gånga året. Ett speciellt tack riktades till mötesgruppen som under det gångna året på ett förtjänstfullt sätt genomfört alla uppdrag för föreningens räkning. SPF Spångaveteranernas årsmöte 2013 med omkring 120 medlemmar närvarande avslutades därefter i god anda SpångaVETERANEN nr

15 5 % PENSIONÄRSRABATT ONSDAGAR FÖR ÅLDERSPENSIONÄRER Välkommen in och prata med kassan så hjälper Vi Dig att ansöka om kort. Kortet är helt kostnadsfritt ÖPPET ALLA DAGAR 8-21 ALLA TIDERS FÖTTER & NAGLAR Medicinsk fotvård Vårtbehandling Liktornbehandling Nagelförlängning i gelé Manikyr Förstärkning av egen nagel Diplomerad fotvårdare och nagelterapeut Välkommen// Katrin & Emma Enevägen 32, Spånga Alla Tiders fötter Alla Tiders Naglar SpångaVETERANEN nr

16 Månadsmöten våren Alla månadsmöten arrangeras i Spånga Församlingshus, Värsta Allé 1. Mötena börjar klockan 13. Kom i god tid för att få plats. Lokalen rymmer högst 150 personer. Avgiften är 40 kr. Tisdagen den 12 mars Diabetessjuksköterskan Lena Insulander berättar om diabetes. David Friberg talar om Grannsamverkan och Grannstöd Teaterbiljettförsäljning Tisdagen den 9 april Kärlekens olika ansikten. Monica Borrfors, sång och Gösta Nilsson, piano. Teaterbiljettförsäljning Tisdagen den 21 maj Vismust. Heike & Anders Gustafsson framför skämtsamma och sorgliga, poetiska och burleska visor SpångaVETERANEN nr

17 SPF Spångaveteranernas kalendarium våren MARS Torsdagen den 7 Tisdagen den 12 Besök i von der Lindeska huset Månadsmöte Teaterbiljettförsäljning APRIL Torsdagen den 4 Besök på Tapetverkstaden Burström Tisdagen den 9 Månadsmöte Teaterbiljettförsäljning Måndagen den 15 Café Opera Lördagen den 27 Solitärernas Teaterföreställning MAJ Tisdagen den 14 Tisdagen den 21 Besök på Litografiska museet i Huddinge Månadsmöte Regelbunden verksamhet. måndagar: Kören Sångsparvarna övar, Boule, Seniorgympa i Vällingby simhall kl tisdagar: Kulturvandringar. onsdagar: Boule. torsdagar: Canasta i udda veckor, Spånga Veterankör övar. fredagar: Bridge, Boule. SpångaVETERANEN nr

18 18 - SpångaVETERANEN nr

19 STUDIECIRKLAR OCH ANDRA KULTURAKTIVITETER Anmälan till arrangemangen görs till Studiekommittén, som består av Harriet Werner, , Ulla Esping, och Evy Möller, Du kan också anmäla Dig vid månadsmötena. Viktigt att anmäla förhinder eftersom det kan finnas en kölista. Vår förening samarbetar med SV Stockholm då det gäller Studiecirklar och vissa Kulturaktiviteter. Läs också de färgade bilagorna från SV vilka bilades tidningens nr Konstgruppen kommer att under våren besöka utställningar och gallerier enligt ett gemensamt beslutat program. Info och anmälan: Bo Werner, Teatergruppen Solitären spelar en ny pjäs kallad Kärlekens Irrgångar lördagen den 27 april, kl.16 i Spånga församlingshus. Biljetter säljes på månadsmötena i mars och april eller kan beställas per telefon. Info och anmälan: Bo och Harriet Werner, Bridge spelas på fredagarna kl. 12 i Spånga Församlingshus. Info: Jan Lundberg, och Ann-Margret Hellström, , Nya deltagare välkomnas. Canastagruppen träffas under våren på torsdagarna i udda veckor mellan kl i lokalen Sörgårdsvägen 20, SpångaVETERANEN nr

20 Konsumhuset. Nya och tidigare deltagare välkomnas. Info: Brittmarie Ryman, STUDIEBESÖK A. Torsdagen den 7 mars kl. 12 besöker vi von der Lindeska huset i Gamla stan. Ägare är nu Murmästareämbetet. Vi får en visning i detta 1600-tals hus som haft en skiftande historia fram till våra dagar. Den franske filosofen Descartes tros t ex ha behandlats för lunginflammation där innan sin död 1650! Pris: 20 kr som insamlas på platsen. Adress: Västerlånggat. 68. Tag buss 53 till Kornhamnstorg eller Tunnelbanan. B. Torsdagen den 4 april kl. 14 får vi en visning av Tapetverkstaden Burström på Långholmen. Här restaureras, nytrycks och handmålas tapeter till slott och herresäten bland annat. Pris: 100 kr som insamlas på platsen. Adress: Lilla Knaperstavägen 7. Då man gått över Långholmsbron tar man till vänster och går utefter fängelsemuren. C. Tisdagen den 14 maj gör vi en dagsutflykt till Litografiska museet, Grudes ateljé & Stentryckeri vid Sundby gård i Huddinge. Där får vi en guidad visning av detta levande arbetslivsmuseum. Det handlar om den tryckerihistoriska utvecklingen som följde efter Johannes Gutenberg. I museet visas maskiner och utrustning men också utställningar med exempelvis affischer, skolplanscher och konstgrafiska bilder. Där finns också en liten butik. Området där museet ligger är ett vackert rekreationsområde med både motionsspår, ridskola, badplats och Värdshus. Du som har möjlighet titta på skamuseet.se SpångaVETERANEN nr

21 Vi tar oss dit med pendeltåg och buss (sammanlagt 3 SL-kuponger) eller ev. med egna bilar. Pris: 50 kr samt 25 kr till för den som vill ha kaffe och kaka. Information och anmälan vid månadsmötena i mars och april eller senast torsdagen den 2 maj till Harriet Werner eller Gunnar Holmén Café Opera Måndagen den 15 april kl blir det musikunderhållning Entrén 100 kr inkluderar ett glas vin. Leg. Optiker Anders Carlsson GLASÖGON SYNUNDERSÖKNING Värsta Allé 7, Spånga Tel: SPF-medlem erhåller 10% rabatt på kompletta glasögon. Kan ej komb. med andra erbjudanden SpångaVETERANEN nr

22 Sagolika Tyrolen 1/9-10/ med buss. Ja, nu ska vi ut och resa tillsammans igen! Höst i Tyrolen! Kristallklara sjöar, underbar natur, fest och glädje. Låter det inte lockande? En omväxlande resa med rika tillfällen till upplevelser. Målet är kurorten Ischgl, som ligger i en vacker dalgång vid Silvrettamassivet, långt borta från storstadens larm och trafik och med möjlighet till härliga utflykter i den vackra alpvärlden. Har du irriterat dig på flygresor med tidig avresa från Arlanda, prova då på det avkopplande resandet i en bekväm långfärdsbuss direkt från och till Spånga. Väskor behöver inte vägas. Vi stannar under resdagarna efter ungefär två timmars färd och dricker gott busskaffe eller äter lunch. Att dricka busskaffe och äta lunch är naturligtvis frivilligt och ingår inte i priset. Alltså: FÖLJ MED! Ta gärna med dina vänner! Dag 1. Spånga Höllviken Trelleborg. Avresa kl från Församlingshuset. I Vellinge äter vi en gemensam välkomstmiddag på den trevliga krogen Millenium i Höllviken. Från Trelleborg tar vi TT-LINE:s moderna nattfärja. Två sängar på golvet i dubbelhytter, så ingen behöver klättra. Packa en övernattningsväska, så slipper du ta med din stora resväska upp i hytten. Dag 2. Travemünde Lützen Velburg. Efter frukost ombord, går vi på bussen. Passerar Berlin, kör mot Leipzig. Efter lunch går färden söderut och i historiska Lützen beser vi Gustaf II Adolf-monumentet. I den idylliska staden 22 - SpångaVETERANEN nr Information om resor

23 Velburg i Bayern checkar vi in på historiska Hotel zur Post, ett typiskt tyskt landsbygdshotell med god mat och sköna sängar. Gemensam middag på hotellet. Dag 3. Velburg München Ischgl. Frukost på hotellet. Resan fortsätter förbi München. Vi passerar Garmisch, österrikiska gränsen och kör på natursköna vägar över bl.a. Fernpass till Ischgl och förstklassiska Hotel Post ****Superior för fem nätter. Dag 4-7 Ischgl med omgivningar. I den anrika kurorten Ischgl bor vi invid det mäktiga alpmassivet Silvretta, m.ö.h. Här kan vi vandra, spela bowling, hyra cyklar m.m. eller ta linbanan ända upp till m. höjd. Varje dag äter vi frukost och middag på vårt eleganta hotell. OBS! Kavaj gäller för herrarna vid middagarna! För de som önskar, ordnas följande utflykter från Ischgl: Utflykterna bokas och betalas i euro direkt till reseledaren. Heldagstur till Tyrolens huvudstad Innsbruck. Efter frukost åker vi och börjar med att bese den olympiska hoppbacken uppe på Berg Isel. På det nyanlagda museet ser vi den fantastiska rundmålningen över slaget mellan tyrolarna och Napoleons armé. Därefter åker vi ner till Innsbruck för en gemensam promenad och ser först stadens symbol Guldtaket belagt med 7,5 kg rent guld. Vi beger oss även till Hofkirche. Tid för egna strövtåg, shopping och lunch. Pris: 30, inklusive entréer. Förlängd halvdagstur till Schweiz och skatteparadiset Samnaun. Vi stannar till i lilla staden Landeck för egna strövtåg. Därefter vidare till Samnaun. Här finns möjlighet att handla till förmånliga priser. En fantastiskt vacker resa med otroliga naturupplevelser. Pris: 27 SpångaVETERANEN nr

24 Halvdagstur till Silvrettamassivet och S:t Anton. En fantastisk naturdag väntar oss på Silvretta Hochalpenstrasse, vyer som ej kan beskrivas med ord. Vi besöker också den välkända sportorten S:t Anton med tid för egna strövtåg. Ytterligare ett bergspass passeras Arlbergpasset. Om vädret tillåter gör vi en picknicklunch. Pris: 28 (exkl. lunch) Tyrolerafton: En sprudlande och joddlande tyrolerafton med underhållning och dans finns också på programmet. Pris beroende på program. Dag 8. Ischgl Geiselwind. Efter en sista frukost på hotellet lämnar vi detta paradis. Via Landeck och Reutte når vi snart den tyska gränsen. När vi kommer till den lilla staden Wiesentheid kan den som vill, följa med på en vinprovning (tillägg 10/pers). Möjlighet till förmånliga inköp av högkvalitativa viner. Tidig kväll kommer vi till Geiselwind och trevliga Hotel Krone. Gemensam middag. Dag 9. Geiselwind Lübeck Travemünde. Frukost på hotellet och avresa. Sista etappen går mot Hamburg och Lübeck/Travemünde. Utanför Lübeck har vi möjlighet - på en stor Supermarket - att handla t ex dryckesvaror till förmånliga priser, innan vi tar oss till båten. Därefter samlas vi i matsalen för en gemensam avskedmiddag - Captains Buffet - med kalla och varma rätter och med fri dryckesbuffë d.v.s. öl, rött eller vitt vin, alkoholfria drycker och kaffe. Dag 10. Trelleborg Spånga. Frukost ombord. Nu är vi hemma i Sverige igen och rullar mot Spånga och vårt kära Församlingshus, där vi skiljs åt med många vackra och intressanta minnen från det vackra Tyrolen SpångaVETERANEN nr

25 RESEFAKTA Avresa: Söndag 1 september, 2013 Resans längd: 10 dagar Påstigning: Spånga församlinghus kl Påstigning kan också ske utmed färdvägen. Resans pris: kr/person vid 35 betalande. Vid 25 betalande kr/pers Enkelrumstillägg: 995 kr/person (enkelrum gäller ej nattfärjan) Anmälningsavg.: kr/person (avdrages på slutfakturan) Reseledare: Stephan Breyer Chaufför: Michael Bellnert I resans pris ingår: Resa i modern helturistbuss. Välkomstmiddag i Höllviken. En natt med halvpension i Velburg. Fem övernattningar med halvpension i Ischgl. En natt i Geiselwind med halvpension. Del i dubbelhytt med frukost t.o.r. Avskedsmiddag på båten på hemvägen. Vägskatter, reseledares tjänster, EU-moms. Breyers Resor reserverar sig för ev. ändringar. Hotellfakta: Hotel zur Post Parsberger Strasse 2, Velburg Kat:***. Hotel Post Dorfstrasse 67A, Ischgl Kat:****S. Hotel Krone, Kolla gärna hotellen på Kirchplatz 2, Geiselwind deras resp. hemsidor. Kat:*** Hotel Post i Ischgl är ett 4-stjärnigt hotell Superior, d v.s. i det närmaste ett lyxhotell med en superb pool. Ta med badkläder! Vi äter frukost och middag på vårt eleganta hotell varje dag. OBS Påpekar det igen: Vårdad klädsel vid middagarna! SpångaVETERANEN nr

26 Resan bokas hos Margareta Larsson (SPF Spångaveteranerna), tfn eller hos Breyers Resor, tfn Ring gärna Margareta, om du önskar reseprogram. Sista anmälningsdag: fredag 31 maj 2013 OBS; Anmälan är giltig först när anm.avgiften erlagts på bankgiro: (Breyers Resor) Slutbetalning skall vara inbetald senast 14 juni 2013 på ovanstående bankgiro. Resan genomförs i samarbete med Ramnäs Buss, som också ställt erforderlig resegaranti till Kammarkollegium. OBS! GÅ IN PÅ HEMSIDAN FÖR FULLSTÄNDIGT PROGRAM! Har du ont i fötterna? Vi är specialister på skor, inlägg och andra produkter som får dig att må bra. Kom in till oss och titta på vårt sortiment av utvalda skor, olika typer av inlägg och vår specialkompetens. SPF-medlem erhåller 100 kr rabatt på skor över 1000 kr mot uppvisande av medlemskort. KOLPA ORTOPEDI & SKOBUTIK Spånga Torg 8, SPÅNGA Tel: Öppet vard , lörd (med reservation för helgdagar) 26 - SpångaVETERANEN nr

27 SPF Spångaveteranernas styrelse och funktionärer år Styrelse Ordförande: Gösta Löhr , Vice ordförande: Erling Magnusson Sekreterare: Agneta Ryger Kassör: Sture Hallberg Ledamot: Margareta Söderström Ledamot: Carin Due Bergman Ledamot och medlemssekreterare: Gunnar Sundin , Ersättare: Margareta Svanberg Ersättare: Evy Möller Ersättare: Karin Lovén Ersättare: Lennart Jansson SpångaVETERANEN nr

28 Övriga funktionärer år 2013 Revisorer Ordinarie: Gustav-Adolf Wastesson, och Stig Dunvall, Ersättare: Cecilia Gjerdrum, Valberedning Ordförande: Peter Salzer, Ledamot: Inga-Maj Henning, Tidningen SpångaVETERANEN Redaktion: Erling Magnusson, och Bo & Harriet Werner, Produktion: Arne Lennström, Distribution: Carin Due Bergman, och Sture Hallberg, Hemsidan Gunnar Sundin, Programgruppen för Månadsmöten Sverre Fogelström , Gösta Löhr, och Svante Svanberg, SpångaVETERANEN nr

29 Stadsdelsnämndens Pensionärsråd i Spånga-Tensta (SPR) Ordförande: Bo Werner, Ledamot: Stig Dunvall, Ledamot: Carin Due Bergman, Ersättare: Evy Möller, Ersättare: Hans von Schmalensee, Stadsdelsnämndens Pensionärsråd i Rinkeby-Kista (SPR) Ledamot: Yvonne Zettergren, Ledamot: Lennart Jansson, Ersättare: Brita Thunberg, Ersättare: Kyllikki Josefsson, Samverkansgruppen SPF och PRO (PRO Bromsten, Erland, Spånga, Tensta-Rinkeby) Representanter: Kerstin Åslund, och Sture Hallberg, För föreningen valda ombud Studieförbundet Vuxenskolan: Harriet Werner, Spånga-Folkan (Medborgarhusfören.): Gösta Löhr, Spånga-Tensta Kulturkommitté: Claes Henriksson, SpångaVETERANEN nr

30 Ombud Hörselombud Karin Hellström Friskvårdsombud Ebba Modén Konsumentombud Inga-Maj Henning Reseombud Vakant Synombud Vakant Trafiksäkerhetsomb. Carin Due Bergman Övriga funktionärer för föreningens aktiviteter Boule Barbro Nyberg Bridge Jan Lundberg Ann-Margret Hellström Canasta Brittmari Ryman Föreningen Spånga Barbro Nyberg Trygghetsringning Konstgruppen Bo Werner Kulturvandringar Gunnar Holmén Claes Henriksson Mötesgruppen Margareta Larsson Marianne Linevik Pensionärspolitiska Bo Werner gruppen (PPG) Resor Vakant Spånga Veterankör Iris Nordgren Studiecirklar & Harriet Werner studiebesök Ulla Esping Evy Möller Sångsparvarna, kören Barbro Nyberg Teatergruppen Bo Werner Solitären 30 - SpångaVETERANEN nr

VÄNTETIDS- GARANTI Garantin gäller på vår akutmottagning vardagar 8-17 samt lördagar 10-16

VÄNTETIDS- GARANTI Garantin gäller på vår akutmottagning vardagar 8-17 samt lördagar 10-16 Spånga Årgång 12, nr 2 mars 2012 VETERANEN Medlemsblad för våren och sommaren 2012 Teatergruppen Solitären spelar den helt nyskrivna kriminalkomedin Tjuvsäcken i Spånga Församlingshus,VärstaAllé 1 Lördagen

Läs mer

Spånga VETERANEN. Medlemsblad för hösten

Spånga VETERANEN. Medlemsblad för hösten Spånga VETERANEN Medlemsblad för hösten Årgång 14, nr 3 september 2014 I mitten av juli samlades vi traditionsenligt vid tolvtiden, nedanför Kina slott med stolar och bord och picknick-korgar. I år blev

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

HUDDINGE. Hjärtligt välkomna att ta del av. Sid 3 - FRAMTID OCH FÖRNYELSE. Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA:

HUDDINGE. Hjärtligt välkomna att ta del av. Sid 3 - FRAMTID OCH FÖRNYELSE. Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA: HUDDINGE Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA: Inte bara för medelålders!...... 3 Styrelse, funktionärer representation...... 4-5 Månadsmöten och fredagsträffar... 6-8 Då skall det bli fest!.. 9

Läs mer

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon... 540 222 16 (tfnsvarare) Bankgiro... 622-6443 Org.nr... 802437-3063 E-post...info@spfvikingen.se Hemsida www.spfpension.se/stockholmsdistriktet Förbundets

Läs mer

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009 Januari 2010 Dansarna Seniorernas Dag 2009 Medlemsblad våren 2010 Vårt eget luciafölje kom från Hackstaskolan. Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon.540 222 16 (telefonsvarare) E-post...info@spfvikingen.se

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2013 Människor, möten, minnen... Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

Läs mer

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2011 Inger Nyberg Jag har blivit med rullator TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51

Läs mer

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2011 Bowling för att det är så kul TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Välkomna till Kungsholmen-S:t Göran, alla Cityveteraner! Årsmötesrapport på sid 7. Har du anmält dig till vårlunchen i Tranebergsstugan onsdagen

Läs mer

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida)

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida) SPF-NYTT 2014-1 Falubygden INFÖR VÅREN Inte gör det ont när knoppar brister... Foto: Lena Tysk (Läs mer på omslagets baksida) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Gunnar Trued 0246-30211

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011 Välkommen på Kungsholmens Seniordag, tema: Må bättre, se sid 9 Parmmätargatan 3, onsdagen 12 oktober 10-15 Även i år Gåsmiddag på Långholmens Wärdshus.

Läs mer

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2012 Dansant par på vårfesten TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström, 768 60 78 Chefredaktör:

Läs mer

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2011 När är det dags att sälja huset? TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2010

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2010 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2010 Medlemmarna i SPF Kungsholmen-S:t Göran kallas härmed till årsmöte onsdagen den 24 februari 2009 kl 13.00 i Frälsningsarméns lokaler S:t Göransgatan

Läs mer

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren.

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren. TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 4, 2013 Ledaren Tvångsvård i hemmet? sidan 3 Vandrare på Mallorca sidan 8 Tibbleseniorer på Island sidan 26 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

Handensenioren 2013 nr 1

Handensenioren 2013 nr 1 Handensenioren 2013 nr 1 Äntligen kan man börja våga hoppas på våren. Foto Benny Nilsson Utgivare SPF-Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen

Läs mer

Ett stort tack till våra annonsörer!

Ett stort tack till våra annonsörer! När du behöver någon att tala med - både i glädje och sorg När du önskar samvaro, närvaro - stillhet och eftertanke Morgonbön Måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka, onsdag med mässa. Lunchandakt Tisdagar

Läs mer

SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1

SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1 SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar

Läs mer

Huddinge- Sidan 9: Bingo och Canasta!! Det nya Huddinge tar form INSIDORNA: September 2013 - mars 2014

Huddinge- Sidan 9: Bingo och Canasta!! Det nya Huddinge tar form INSIDORNA: September 2013 - mars 2014 Huddinge- September 2013 - mars 2014 Det nya Huddinge tar form Hur skall dina kvarter se ut om några år? Ovan arkitekt Stefan Stahre, Plankontoret, med ett stycke av den nya Klockarbacken. SPF-programmet

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

Augusti 2011. NYHET! Soppteater. se sid 21

Augusti 2011. NYHET! Soppteater. se sid 21 Augusti 2011 NYHET! Soppteater se sid 21 Uppvärmning på Seniordagen Medlemsblad Hösten 2011 Välkommen till Olivia i Åkersberga! Välkommen till Olivia i Åkersberga! Vill du ha en personlig hemtjänst där

Läs mer

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Gun och Ove Ramberg är PRO-filer denna gång. Ove har varit mattläggare i 38 år och Gun har jobbat som damfrisör innan barnen blev stora, och sedan på vårdcentralen i Trollbäcken. Foto: Christer Källström

Läs mer

Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND INFORMATION VÅREN 2012 SENIORER I TIDEN INFLYTANDE. VALFRIHET. LIVSKVALITET Ordföranden har ordet När jag skriver detta sitter en koltrast

Läs mer

AKTUELLT. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M.

AKTUELLT. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M. AKTUELLT Nr 3 år 2013 PENSIONÄRERNA HAR SIN EGEN FOLKRÖRELSE I LOMMA. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M. PRO Lommas expedition på Bredgatan 26 är öppen helgfria måndagar

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 29 september 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Seniorshopen besöker oss

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 2

Handensenioren 2012 nr 2 Handensenioren 2012 nr 2 Alla behöver mat!!! Foto: Benny Nilsson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-onsdag

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund SPF Grindslanten Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund Här nedan kommer tavlan mellan strecken -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer