Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen"

Transkript

1 Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Vill du bli medlem? Frågan fler måste ställa oftare om vi ska bli många i Unionen. Sidorna 4 5. Förbundsstyrelsen i april, Mari-Ann Krantz, klubbkrönikören, fråga och svar, kalendarium.

2 Urban Orzolek FS/april Lönepolitik, arbetsmiljö, handlingsprogram, ekonomi. Den 15 och 16 höll Unionens förbundsstyrelse sitt aprilsammanträde. Ett möte som innehöll många rådgivande diskussioner men där besluten var färre. Framför allt fick styrelsen de första utkasten på de dokument som ska antas på kongressen i höst, bland dem handlingsprogram, lönepolitiskt program och arbetsmiljöpolitiskt program. Dessa har diskuterats i förbundet den senaste tiden och i juni ska förbundsstyrelsen spika de slutliga förslagen. Arbetet med det arbetsmiljöpolitiska programmet, som kan komma att heta Må bra av och på jobbet, avrapporterades och styrelsen fick diskutera strukturen och vilka frågor som bör ingå. Är det bättre att mejsla ut några kärnfrågor i ett program eller vara så bred som möjligt? En fråga som styrelsen ägnade lite mer tid var den om synen på drogtester av anställda. Handlingsprogram har Unionen sedan kongresserna hösten 2007 och detta kommer enligt planerna att byggas ut med avsnitt om förbundets utmaningar (globalisering, demografi, hållbar utveckling) och en beskrivning av Unionens tre arenor (individ, företag/ näringsliv, samhälle), hämtad från visionsdokumentet. I det lönepolitiska programmet är en viktig fråga lönebildningen och vem som ska sätta märke. Styrelsen var överens om att den internationellt konkurrensutsatta sektorn bör gå först men att det inte bara innebär industrin. Inflytande över bland annat ingångslöner och lönesystem är två andra centrala frågor, liksom individgarantiernas roll och hur relationen mellan fast och rörlig lön bör se ut. Förbundsstyrelsen fick också en redovisning av förbundets ekonomi och vilka åtgärder som behövs för att få ett kostnadsläge och en personalstyrka så att kongressen krav uppfylls på att 85 procent av verksamheten finansieras med avgifter senast Uppskattningsvis behöver kostnaderna minskas med en tredjedel och antalet anställda bedöms vara 675. Fler underlag ska tas fram och en plan för det ekonomiska åtgärdsprogrammet väntas tas under maj månad. Hela processen sker i nära samverkan med de anställdas företrädare. Styrelsen välkomnade en diskussion i hela förbundet om hur vi använder våra pengar på bästa sätt och pekade på att det är viktigt att även de förtroendevalda är med i detta. På styrelsens bord i april också: rapport om TCO-förbundens satsning Medlemskapets värde (se sidan 10), beslut om riktlinjer för Unionens riksklubbar och diskussion kring förbundets erbjudande till den strategiskt viktiga gruppen chefsmedlemmar. Nästa sammanträde: maj. hetluft 4/08 2 Med fasta steg på den rätta vägen Det är bättre att gå stapplande på den rätta vägen än att med fasta steg gå vilse. Så sade redan kejsar Augustus på sin tid och vem vet vilka erfarenheter som ligger bakom dessa ord. Jag vet i alla fall att när det gäller Unionen så har vi väldigt snabbt och med fasta steg kommit in på vägen mot ett starkt och stödjande förbund. Ja, vi har tagit de första raska stegen, men håller i minnet att vi inte får bli fartblinda och rusa förbi verkligheten. Den verklighet som säger att det är medlemmarnas bästa som hela tiden ska vara i fokus och som ska avgöra vilka vägskäl vi väljer. Medlemsnytta är inte bara en floskel, den är det nav som verksamheten snurrar kring. Unionen har verkligen målat Sverige grönt. Under de första månaderna i förbundets historia så har vi nått ut brett med information om att vi finns och vad vi gör. Vi är redan ett begrepp i klubbar, bland arbetsgivare, hos politiker och i media. Unionens bildande är en framgångssaga. Både förtroendevalda och anställda vittnar om en stor stolthet, vi har kraftsamlat och fått fantastiskt mycket uträttat tillsammans. I detta ligger en framtidstro och nu bygger vi det nya moderna facket. En del i det byggandet är att kongressen har gett oss i uppdrag att Unionen ska vara i ekonomisk balans till år Vi ska se över våra tillgångar och resurser för att till minsta möjliga kostnad skapa ett mervärde för dig och dina arbetskamrater. Det här betyder att vi ska titta på alla verksamhets- och personalkostnader för att se hur vi kan bli kostnadseffektiva utan att tappa fart. Vi måste både gasa och bromsa som någon uttryckte det. För gasen i botten är det som gäller för att värva fler medlemmar. Det är genom att vara många tillsammans som vi kan åstadkomma förändringar och förbättringar både i de vardagliga fackliga frågorna kring fikabordet och vid förhandlingsbordet med arbetsgivarna. Den fackliga tanken om styrka genom samarbete står fast. Vi har dig och ditt bästa som ständig vägvisare. Du som är förtroendevald har ett särskilt viktigt uppdrag. Du är stigfinnaren med god lokalkännedom som går före och spanar i arbetslivets virrvarr och snår. Du har fått förtroendet att företräda dina arbetskamrater. Det gör dig till en god ambassadör för Unionen och den fackliga idén. Vi hoppas att du med stolthet berättar om Unionen och vikten av ett medlemskap. Vi ska bli fler som går med fasta steg på den rätta vägen. Mari-Ann Krantz förbundsordförande Unionen hetluft Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Annette Fagerholm, , unionen.se Redaktör/formgivare Mikael Hedquist , Redaktion Paola Felicetti, Bengt Möller Fotografier Lena Granefelt Illustrationer Klas Fahlén Upplaga ex. Tryck Edita Västra Aros Nästa nummer 26 juni.

3 Fortsatt fokus på kompetens Sökes: medlemmar som vill genomgå en karriärmakeover. Andra fasen i Unionens lansering fortsätter med fokus på kompetensutveckling och karriärfrågor. Chattarna med karriärcoacher på unionen.se och tidningsannonseringen avtar men Unionen fortsättera att synas på ett antal webbplatser och driver frågorna vidare i andra forum. På förbundsstyrelsens sammanträde i maj presenteras till exempel två nya rapporter, Kompetensutvecklingspolitik och Utbildningspolitiska punkter. tionen och få hjälp att ta nästa steg och hitta det som passa, oavsett om det handlar om att byta bransch, få bättre balans mellan jobb och fritid, få fart på karriären eller få hjälp med att förverkliga en jobbdröm. Hela projektet kommer att dokumenteras med text och bild och presenteras på webbplatsen. Där kan besökarna läsa om hur coachningen går till steg för steg. Den som medverkar i vår karriärmakeover kommer även få skriva anteckningar och publicera egna reflektioner under projektets gång. Chattar med coacher Är det lättast att få jobb via direktkontakter eller via annons? Hur övertygar jag min arbetsgivare att få gå en dyr och lång utbildning? Jag är inte medlem, kan jag få hjälp av er ändå? Det var några av de många frågor som ställdes till Unionens karriärcoacher när möjligheten till chatt fanns en timme varje dag under slutet av april. Alla chattar går att läsa i efterhand på unionen.se under Karriär. Om inte din chef tar initiativ till ett samtal så kanske du ska göra det? Lars Hammarstedt, regionchef i Unionen Västerbotten, slår ett slag för kompetensutvecklingens betydelse för ett företags konkurrenskraft och de anställdas arbetsmiljö, och pekar ut utvecklingssamtalet som ett bra första steg där chefen och den anställde gör en plan för kompetensutvecklingen. Västerbottenskuriren i april. Arbetsgivaren vill inte utbilda i nya systemet Ur chatten med förtroendevalda: Gunnar säger: Hej Marika! Är förtroendevald på en liten arbetsplats. Vet inte ens om vi har ett lokalt kompetensutvecklingsavtal. Hur tar jag reda på det? Marika säger: Hej, enklaste sättet är att gå in på och söka under lag/avtal. Där hittar du samtliga aktuella kollektivavtal för din arbetsplats. Om det finns ett kompetensutvecklingsavtal hittar du det där. Vissa avtal har kompetensutveckling i sina allmänna anställningsvillkor. Liselott säger: Vår arbetsgivare har infört ett nytt, avancerat datasystem men vill inte utbilda personalen i systemet. Många känner sig osäkra på hur de skall klara sina nya arbetsuppgifter. Kan vi kräva utbildning? Marika säger: Hej Liselott, Försök att påvisa för arbetsgivaren vilka fördelar en bra utbildning kan ge. Trygga anställda, snabbare effektiv användning av det nya systemet, ekonomisk vinning och en positiv personal. Om arbetsgivaren inte lyssnar på detta och ni omfattas av kompetensutvecklingsavtal, kalla till en diskussion kring arbetsgivarens ansvar vid kompetensutveckling. I slutändan handlar detta om en arbetsmiljöfråga för era medlemmar. Arbetsgivaren har ett stort ansvar vad det gäller att förebygga ohälsa. Stöd för det hittar ni i arbetsmiljölagen. Mats säger: Hur kan vi som klubbstyrelse stötta våra medlemmar inför och vid utvecklingssamtalen? Marika säger: Att tillsammans med arbetsgivaren skapa en gemensam syn kring utvecklingssamtalens utformning och struktur är ett viktigt sätt att lägga grunden för de individuella utvecklingssamtalen. En samlad bild av kompetensbehovet på företaget och ett aktivt, kontinuerligt arbete med dessa frågor är också viktiga för att resultatet skall bli bra. När det kommer till att stötta individen är en möjlighet att informera om vikten av egen förberedelse i form av kompetenskartläggning och självanalys. kanske anordna någon typ av seminarie med fokus på kompetens och utvecklingssamtal. Om ni vill ha stöttning i dessa frågor, kontakta ert regionkontor för att få stöd och hjälp. Hela chatten med ombudsmannen och karriärcoachen Marika Vikback hittar du på unionen.se under För dig som är förtroendevald, Chatt med en ombudsman. Karriärmakeover, någon? På unionen.se blir det fortsatt fokus på förbundets karriärtjänster och en möjlighet för även ickemedlemmar att prova vissa av dessa. Och så finns det en möjlighet att bli en av de utvalda medlemmar som får genomgå en karriärmakeover och tillsammans med Unionens personliga karriärcoacher ta itu med jobbsitualansering Idéer trivs i kreativa klimat Ny bok av unionare om innovationsförmåga. Alla innovationer börjar med människor som har idéer. En kreativ förmåga har alla, frågan är bara hur den tas tillvara i arbetsgruppen och av företaget, säger Annika Zika-Viktorsson och Hans Björkman (bilderna), båda förbundsekonomer på Unionen och författare till Kreativitetsboken (Norstedts Juridik). Boken bygger på deras rapport om kreativa klimat och innovationsförmåga från Hur skapar företag förutsättningar för ett kreativt klimat och innovationsförmåga? I ett kreativt klimat finns det utrymme och tid att både utbyta och pröva idéer. Nytänkande och debatt präglar arbetsplatsen. Nya idéer är något positivt och dödas inte genom kritik och misstro. Dessutom finns det beredskap för att snabbt ta tillvara de goda idéerna. Vad kan man som medarbetare göra för att påverka företagsledningen att bli bättre på de här frågorna? Varje arbetsplats måste hitta sina sätt att öka innovationsförmågan. Det kan vara alltifrån att förbättra förslagsverksamheten till metoder i omvärldsbevakning. Det är därför viktigt att man skapar diskussion kring det egna klimatet. Hur fångas goda idéer upp och på vilket sätt stödjer ledarskapet kreativitet och innovation? Bättre arbetsförmedling till lägre kostnad Lars-Bonny Ramstedt, Unionens förhandlingschef, pekar i en debattartikel tillsammans med IF Metalls avtalssekreterare Anders Tiderman på att arbetsmarknadens parter med sina trygghetsråd, omställnings- och rekryteringsföretag redan i dag löser en stor del av arbetsförmedlingens uppgifter. De goda erfarenheterna från denna verksamhet måste tas tillvara när den nya arbetsförmedlingen ska formas. Dessutom borde en del av de statliga pengar som finns för arbetsmarknadsutbildning kunna föras över till parternas omställningsorganisationer, menar de båda debattörerna. Dagens Industri i april. 3 hetluft 4/08

4 Medlemmar och förtroendevalda i Göteborg går på en föreställning som är en utbildning, eller tvärtom, om våga modet att ställa frågan: Vill du bli medlem? vär Men varför är du inte med i facket? Vad skulle få dig att vilja gå med då? Vad händer när vi har en stund över med en kollega som inte är medlem och inte är intresserad, eller åtminstone inte helt såld på idéen? Är vi beredda att prata en stund och se om kollegan vill berätta sin syn, eller känns det tryggast att prata om väder och vind? Känner vi att vi måste ha svar på alla frågor eller går det bra att säga att det där, det måste jag nog kolla upp och återkomma om? Tar vi de chanser som finns att prata och värva nya medlemmar eller låter vi skeptikerna behålla sina oemotsagda sanningar om vad facket är och gör? Tillfälle att öva på argument Att engagera teatergruppen Tage Granit för en interaktiv utbildning är ett sätt att komma närmare att våga ställa frågan: Vill du bli medlem? Det är en utbildning i form av en föreställning, eller tvärtom, och det blir olika föreställningar varje gång, eftersom det är deltagarnas förslag och idéer som styr vad som händer i scenen. Det finns två olika scener som teatergruppen kan spela upp. Dels Våga fråga där deltagarna får träffa förtroendevalda Anna som försöker rekrytera en ny medlem i Mattias. Och dels Uppdrag ung kraft, som handlar om när Anna blev förtroendevald. Föreställningen Våga fråga är en bra övning för att tänka igenom varför man själv gått med i facket och inte minst för att tänka igenom vad vi som medlemmar kan få ut av vårt medlemskap. Det Jag har aldrig fått frågan Svaret från 7 av 10 som inte är medlemmar i facket, enligt en undersökning som TCO har genomfört. är ett utmärkt tillfälle att få öva på olika argument och resonemang för att få en bra diskussion med kollegor som är ifrågasättande eller nyfikna, både medlemmar och potentiella medlemmar. Varför gick du själv med? Tage Granit utbildade och underhöll medlemmar och förtroendevalda från olika klubbar och branscher vid fyra tillfällen i Göteborg i februari. Inledningsvis fick deltagarna frågan om varför de själva gått med i facket. Anledningarna varierade förstås, men för de flesta var det så det var, man gick med för att alla gick med, utan att reflektera så mycket över varför och vad man personligen fick ut av det. Men alla var överens om att så är det inte längre. Efter den funderaren fick deltagarna träffa karaktärerna Anna och Mattias. Anna, frälst i facket och rekryteringsansvarig i klubben, träffar kollegan Mattias, frihetsivrare och skeptiker, över en kopp kaffe en måndagsmorgon. De börjar prata om facket och Annas engagemang. Hon försöker få Mattias att tycka att det låter bra, men han är orubblig i sin åsikt att facket gör mer skada än nytta. De kommer snarare längre ifrån varandra än att Mattias tycker att ett medlemskap kan vara något för honom. Lyssna på den du pratar med Stopp Bryt! Moderatorn Håkan kommer in och deltagarna får diskutera vad som gick fel i samtalet. Sedan börjar skådespelarna Ulrika och Daniel om med scenen och publiken får hjälpa Anna. De stoppar henne och ger förslag på ändringar när det finns ett bättre sätt att agera, bättre saker att säga eller andra fakta att lyfta fram. Hon får tips om allt från färdiga repliker till kroppsspråk, att vara mindre stel och Hur ska förtroendevalda Anna övertyga skeptikern Henrik om han borde vara får åskådarna vara med och hitta de bästa argumenten och utvecklar då mer bjuda in till dialog. Resultatet blir ett annat än efter den första scenen och slutsatsen i diskussionen blir att vi behöver vara lyhörda för vad den man pratar med säger, kunna konkretisera det som facket gör och att lyssna, inte bara prata. Då kan man få ett bra samtal, även med någon som är skeptisk. Det kanske inte alltid leder till att personen blir medlem direkt, men det kan i alla fall leda till att han eller hon får en annan syn på vad facket har åstadkommit hittills och kan hjälpa till med framöver. Att fackligt medlemskap och engagemang faktisk inte handlar om kollektiva bestraffningar och lönetak, som Mattias tyckte. Så tyckte deltagarna: Föreställningen var, för mig, ett annorlunda och inspirerande grepp att ta till på en sådan här typ av träff. Vi blev engagerade, det gav en del aha-upplevelser, och har även fått mig att tänka på hur jag som förtroendevald kan agera i vardagen gentemot befintliga och, förhoppningsvis, blivande medlemmar. Synlighet och rekrytering blir ju allt viktigare, konstaterade Maria Nordqvist, förtroendevald på EDS, som var på en av kvällarna i Göteborg. Kollegan Annika Andersson höll med: Föreställningen var engagerande och medryckande, över förväntan. Med målgruppen förtroendevalda, tror jag den blir ännu bättre. Roligt med ett annat sätt att informera och engagera folk. hetluft 4/08 4

5 va! Minus 1 procent Unionen backar med fem tusen medlemmar första kvartalet i år. Under 2008 ska vi i Unionen tillsammans värva nya medlemmar. Minst! Detta för att möta ett beräknat antal utträden på och få ett litet plus i statistiken. Målet är högt satt och sett till första kvartalet går medlemsvärvningen alldeles för trögt för att vi ska lyckas. Den sista mars hade Unionen fått nya medlemmar, samtidigt som medlemmar gått ur, vilket innebär att de yrkesverksamma medlemmarna minskade med stycken. Minus en procent i år. Fler unga medlemmar Unga, chefer och anställda i IT-branschen är prioriterande grupper ur värvningssynvinkel. Här är det bara värvandet av nya unga (upp till 30 år) som överträffat förväntningarna. Första kvartalet fick vi nya unga medlemmar mot målet Även värvandet av personer som bara är med i a-kassan har gått bra även om målet inte riktigt nåtts. värvning Knapp halvmiljon unionare I slutet av första kvartalet hade Unionen yrkesverksamma medlemmar. Räknar man med studerandemedlemmar, egenföretagare och pensionärer var det totala antalet personer som kunde titulera sig unionare den sista mars Dags att vi tillsammans siktar mot halvmiljonstrecket igen! Vi behöver bli fler om vi ska fortsätta ha tyngd bakom våra krav på arbetsgivare och beslutsfattare, och för att ha resurser att genomföra all den medlemsnytta vi vill. Därför en uppmaning till oss alla: Våga fråga! medlem i Unionen? Under Tage Granits interaktiva föreställning Våga fråga också sin egen förmåga. Bilderna är från en föreställning i Stockholm. Boka Tage Granit gratis! Unionen betalar för både teatergrupp och moderator. Boka en egen interaktiv föreställning med Tage Granit för att väcka engagemang kring fackliga frågor på arbetsplatsen. I dialogen mellan publik, skådespelare får ni tips, argument och idéer som hjälper er att rekrytera medlemmar och förtroendevalda. Jag tycker att Tage Granit ger en bra insikt till varför vi behöver bli fler medlemmar, nyttan av att bli medlem och en metodik till att värva medlemmar! Det säger säger Håkan Persson, moderator under kvällarna i Göteborg och till vardags på Värvningssektionen på Unionens förbundskontor. Unionen står för kostnaderna för teatergruppen och en moderator. Mer information och bokning hos Inger Widén, , Okej byta till billigare a-kassa Lägre avgift kan få fler att tycka att de har råd även med facket. Det kraftigt höjda avgiften till a-kassan från 2007 nämns ofta som en viktig orsak till medlemstappet i Unionen och andra fackförbund. Kostnaden för att vara med i både fack och a-kassa har blivit för hög, anser många, och väljer därför bort facket (men en del gör tvärtom också). Ett alternativ kan vara att se över sitt a-kassemedlemskap. Byt a-kassa, spara tusenlappar, för att citera Aftonbladet som i april uppmärksammade priskriget mellan a-kassorna och det faktum att vissa kassor (AEA, Lärarförbundets) har ungefär hälften så hög avgift som andra. Avgiften till Unionens A-kassa är i dag 338 kronor (340 för direktanslutna) för den som betalar även den förhöjda finansieringsavgiften men kan komma att sänkas om förslaget till ny arbetslöshetsavgift träder i kraft den 1 juli. De flesta av Unionens medlemmar är ju också medlemmar Unionens A-kassa, men det finns ingenting som hindrar den som uppfyller kravet för inträde i någon annan a-kassa, till exempel Akademikernas, från att byta till medlemskap där för att sänka sina kostnader. En besparing som vi förstås då argumenterar för att personen använder till att stanna kvar i Unionen eller gå med igen om han eller hon gått ur av kostnadsskäl förut. Bättre att spara genom att byta a-kassa än att lämna facket, helt enket. Vinn väska på värvartips! Hur ställer du frågan? Hur gör du när du värvar medlemmar till Unionen? Har du något oslagbart argument? Något smart knep? Någon bra metod? Liten detalj eller allmänt tips spelar ingen roll, bara du tror att andra förtroendevalda kan ha nytta av det. De bästa tipsen belönas med en ryggsäck från Unionens nätbutik. Och hela förbundet belönas genom att alla förtroendevalda blir duktigare på att värva fler medlemmar! Skicka ditt tips till hetluft, Stockholm, Det är bättre att den som uppfyller inträdeskraven byter till en billigare a-kassa än att den väljer att spara in på sitt fackliga medlemskap. 5 hetluft 4/08

6 Östra Sörmland/Gotland Öst Norrköping , Linköping Småland Göteborg Skaraborg Väst SjuHall Sydost Sydväst Malmö Halmstad och Helsingborg Först och främst måste du veta vem du pratar med, och vad som är viktigt för honom eller henne. Personen kommer själv att ge dig argumenten du behöver för att gå vidare i diskussionen. Ställ öppna frågor, frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej, t ex: Vad tycker du är viktigast på en arbetsplats? Om du fick ändra något i din arbetsmiljö, vad skulle det vara? Ställ ett par frågor och låt personen svara. Bombardera inte med frågor utan tänk att det är ett normalt samtal. Det är en person som du är nyfiken på. Genom svaren kan du också hitta lösningen och argumenten för ett medlemskap i Unionen. För att enkelt förklara alla våra olika tjänster kan du utgå från vilka fördelar man som medlem får, och vad det innebär för just den här personen. Nedan i tabellen kan du se medlemskapet i Unionen beskrivet efter egenskap, fördel och innebörd, enligt den så kallade EFI-modellen. Norrbotten Västerbotten Mellannorrland Dalarna Gävleborg Uppland Stockholm Värmland Bergslagen Mälardalen Förhandlingshjälp Lönestatistik Företagsupplysning Granskning av anställningsavtal Rättshjälp Ca medlemmar Klubbar Internationella samarbeten Arbetsmiljö Kollektivavtal Karriärcoach Profilerat medlemskap Kurser och seminarier Personliga karriärcoacher Inkomstförsäkringen Studiestöd Medlemsförmåner Individgarantin Vill du lära dig mer om rekrytering, tekniken kring argumentation och EFI- modellen? Då kan du gå Unionens rekryteringsutbildning. Kontakta ditt regionkontor så berättar de mer. Professionell hjälp av din regionala ombudsman/lokala klubbfö- anställning. Att du får en större trygghet i din reträdare om du får problem på arbetsplatsen. Hjälp av en kunnig rådgivare att Att du får argument att själv hitta en lämplig nivå där din lön kunna påverka din lönenivå vid borde ligga. lönesamtal med din chef. Information om en arbetsgivare Dig möjlighet att välja en är ok eller inte. arbetsplats där du får samma villkor som de flesta andra har på arbetsmarknaden. Information om vad som bör finnas med i ett anställningsavtal. i avtalet innan du skriver på. Dig möjlighet att påverka villkoren En kostnadsfri och kvalificerad Att du kan vara säker på att ditt förbundsjurist, vid behov. ärende får en rättvis prövning. Ett starkt förbund som kan Att du lättare kan påverka och påverka alla frågor som rör ditt förändra dina arbetsvillkor. arbetsliv. Vi finns på arbetsplatser. Snabb hjälp och stöd i fackliga frågor. Ett förbund som bl a arbetar Ett förbund som vill förhindra med arbetsvillkor för utländsk lönedumpning. arbetskraft. Unionens stöd och råd även i En möjlighet att med Unionens arbetsmiljöfrågor. stöd påverka din egen arbetsmiljö. Ordning och reda i arbetslivet. En grundtrygghet när det gäller villkoren i din anställning. Ett verktyg till att gå igenom din Att du får ett försprång om dina kompetens. möjliga karriärval. Tillgång till den information som Att du slipper leta efter det du vill är viktigast för dig och som du läsa. Det når dig direkt. vill ha. En möjlighet att förkovra dig i det Ökad anställningsbarhet på du tycker verkar utvecklande arbetsmarknaden då du ökat din och intressant. kompetens. En professionell coachning. Att du får stöd i utvecklingen av din karriär, helt kostnadsfritt. 80% av din lön vid arbetslöshet Ersättning för kursavgifter och litteratur när du vill studera (totalt upp till kr). Bra avtal med olika bolag tack vare Unionens storlek. Rätt till årlig löneökning (om kollektivavtal finns). Olof Palmes gata 17, Stockholm En trygghet till dig och din familj. Dig en möjlighet att kompetensutveckla dig. T ex billigare hemförsäkring och bensin, alltså pengarna tillbaka. Mer pengar i plånboken. VäRVNINg Fråga vikarien! Sommaren närmar sig och med den semestern för de flesta. Kanske har du en eller flera sommarvikarier på din arbetsplats. Kom ihåg att dessa kan vara en ny medlem i Unionen, eller i Tria om de är studerande som jobbar på sommarlovet. Och även om sommarvikarien inte vill bli medlem just nu kan du genom att presentera dig och berätta om det fackliga arbetet så ett frö som leder till att personen väljer att bli medlem när det är dags att ge sig ut i arbetslivet på riktigt. Vi är Unionen heter två värvningsmaterial, ett stort och ett litet, som presenterar Unionen och beskriver nyttan med medlemskapet. Det stora materialet innehåller även en ansökningsblankett och ett svarskuvert. Beställ på unionen.se där du också hittar ett broschyrställ som det stora materialet passar i. Uppdrag: Värva nyanställda Bevaka planerade nyanställningar och se till att klubbens företrädare syns i platsannonsen. Kontakta alla som blir kallade på anställningsintervju och medverka på intervjuerna. Bevaka anställningsbeslutet, gratulera den som fick jobbet och kontakta de som inte fick det. Hälsa välkommen till arbetsplatsen och bjud på lunch. Se till att klubben får berätta mer om sin verksamhet i introduktionsutbildningen för nya. Sluta tänka att det är dyrt att vara fackligt ansluten Serdar Saygieder, Transportledare på ICAs kolonial- och färskvarulager i Kallhäll och studieorganisatör, om argumenten för att vara med i Unionen. Ur branschbroschyren Unionen om handeln som finns att beställla eller ladda hem från unionen.se Värva med EFI! Ställ öppna frågor och förklara innebörden i förmånerna. EFI står för Egenskap, Fördel och Innebörd och är ett bra sätt att tänka när du ska förklara nyttan med ett medlemskap i Unionen. Inkomstförsäkring, rättshjälp, studiestöd listan kan göras lång på förmåner men vad betyder egentligen alla dessa saker för en potentiell medlem? Hur förklarar du innebörden? Först och främst måste du veta vem du pratar med, och vad som är viktigt för honom eller henne. Personen kommer själv att ge dig argumenten du behöver för att gå vidare. Ställ öppna frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej: Vad tycker du är viktigast på en arbetsplats? Om du fick ändra något i din Nöjda medlemmar är rekryterande På Lokaldelen synliggör klubben sig själv och sin verksamhet. Lokaldelen i Sverige AB har totalt ca 550 anställda. I Halmstad, Kalmar, Norrköping och Stockholm, som ingår i riksklubben, är 250 av de 400 anställda medlemmar i Unionen och klubben jobbar för att det ska bli ännu fler. Vi är väldigt aktiva mot nyanställda, berättar klubbordförande Lena Lindholm- Classon. Vi träffar säljarna vid introduktionsutbildningar och får underlag från personalavdelningen om nya på förlagsdelen. Jag är också kontaktperson i platsannonserna. Att synas mycket är alltså en taktik. Klubbens företrädare är ute på avdelningarna och skickar ett månadsbrev till medlemmarna som också flaggas för på företagets intranät så att ickemedlemmarna vet vad de missar. Vi är noga med att vi bara finns till för medlemmarna. Sedan är det klart att man är allmänt hjälpsam mot icke medlemmar. De är ju potentiella medlemmar. Arbetsgivaren och klubben har haft en del duster senaste åren men Lena Lindholm-Classon tycker att kommunikationen blivit bättre. Vid löneförhandlingarna signalerar arbetsgivaren att de ser positivt på att folk ansluter sig så att de kan förhandla med klubben. Vilken grupp är då svårast att rekrytera? För ett år sedan skulle jag ha sagt tjejer hetluft 4/08 6 Tnr: 1058:1. Feb ex. Illustration: Klas Fahlén. Tryck: NRS Unionen har (Egenskap) Service Inflytande Profil Pengar arbetsmiljö, vad skulle det vara? Genom svaren kan du också hitta lösningen och argumenten för ett medlemskap. För att enkelt förklara alla förmåner kan du utgå från vilka fördelar man får, och vad det innebär för den här personen. Till exempel: Hur förklarar jag nyttan med ett medlemskap i Unionen? Inkomstförsäkring, rättshjälp, och studiestöd. Listan kan göras lång. Men vad betyder egentligen alla dessa saker för en potentiell medlem? Och hur förklarar jag innebörden av alla förmåner? Du får (Fördel) Det betyder/det ger (Innebörd) Argumentsamling Unionen har en inkomstförsäkring (Egenskap) som täcker upp till 80 procent över a-kassetaket (Fördel) vilket innebär att du som har högre inkomst kan vara trygg med att inte behöva göra dig av med bilen bara för att du blir av med jobbet (Innebörd). Läs mer i broschyren Argumentationssamling. Där finns också en tabell med ett antal förmåner beskrivna efter Egenskap, Fördel och Innebörd. gå värvningsutbildning! Vill du lära dig ännu mer om värvningsteknik, argumentation och EFI? Gå Unionens utbildning! Kontakta Värvningssektionen på Förbundskontoret så berättar de mer. värvnings- Klubben på Lokaldelen ser ljust på framtiden. Från vänster Helena Salii, vice ordf, Lena Lindholm Classon, ordf, Jennie Abrahamsson, styr.led. mot & HAMO. Saknas: Ann Svensson, Malin Birgersson, Frank Svensson. och killar i 20-årsåldern. Men klimatet har ändrats. Jag träffade elva unga nyanställda i går och de nappade direkt, ställde frågor och ville bli medlemmar. Annars är det generellt säljare som ofta tycker att de klarar sig själva. Inkomstförsäkringen pekar Lena Lindholm-Classon som ett argument som biter bra när hon ska värva. Annars handlar det mycket om tryggheten, som att den får huset nedbrunnet är glad att hemförsäkringen var betald. När folk frågar vad vi gör i klubben visar jag att vi hade 60 förhandlingar under fjolåret. Men ärendena rör ofta individer och går därför inte att kommunicera hursomhelst. När Unionen bildades förberedde Lena ett kuvert med information och en gåva till alla medlemmar. Något som uppskattades och gav reaktioner hos ickemedlemmarna: Varför har du fått den? För att jag är medlem! Medlemmarna vågar stå för att de är med, ingen skäms, säger Lena Lindholm-Classon. Det är viktigt. Nöjda medlemmar är i sig rekryterande. Att många mellanchefer är med bidrar till att skicka signaler om medlemskapets värde.

7 min profil Anpassa ditt medlemskap! Min profil spetsar ditt medlemskap i Unionen utifrån de val du gör. Sju yrken, fyra intresseområden och en möjlighet till branschnyheter. Det är de profilval som du som medlem i Unionen kan göra när Min profil har premiär den 21 maj. Valen gör du på unionen.se efter att ha loggat in. När du sedan loggar in i nästa gång får du tillgång till unik information utifrån dina val. Minst varje vecka får du något nytt i form av en artikel, en diskussionsfråga eller ett gott råd från experten. Dessutom kan du nätverka med andra medlemmar som gjort samma val. På så sätt blir Min profil ett komplement till Mötesplatsen och de många grupper som sedan tidigare finns på unionen.se. Bredare och djupare Min profil kan ses som ett bra svar på farhågorna att Unionen med nästan en halv miljon medlemmar och massor av yrken och branschen blir stort, anonymt och utslätat. Förbundet för alla som inte blir förbundet för någon. Både Sif och HTF hade särskilda erbjudanden mot vissa grupper, som chefer, ingenjörer och studerande, men nu får många fler medlemmar samma möjlighet att anpassa sitt medlemskap. En breddning av erbjudandet, samtidigt som det ju handlar om en fördjupning, säger Birgitta Aldemark, konceptansvarig för Min profil på Unionens förbundskontor. Dessutom innebär Min profil att Unionen bättre matchar de riktade medlemskap som till exempel Ledarna eller Sveriges Ingenjörer erbjuder, samtidigt som vi behåller våra fördelar jämfört med konkurrenterna, som styrkan i storleken och närheten över hela landet. Det stärker det viktiga värvningsarbetet. Kompetens, påverkan och förmåner Totalt finns alltså 12 profilval till att börja med, men på sikt finns planer för att introducera nästan lika många till. Och även om fokus i början mest ligger på att serva dig med extra information utifrån de val du gjort så finns det stor möjligheter framöver. Bland planerna Något för spindeln i nätet finns återkommande enkätundersökningar och chans till påverkan. Har du gjort profilvalet Ett arbetsliv för alla kan du till exempel bjudas in till en referensgrupp när Unionen ska tycka till om diskriminering i arbetslivet. Unika förmåner som rabatter på tidningar och erbjudanden om utbildningar är också något som kommer att byggas upp allteftersom. Till att börja med blir som lite grädde på moset i medlemskapet, säger Birgitta Aldemark. Och när vi får rull på det hela kan värdet öka så att det nästan uppfattas som att det grundläggande innehållet i medlemskapet med inflytande och service blir moset under grädden! Räcker med intresse Det profilval du gör behöver inte spegla ditt nuläge i arbetslivet, även om det nog ändå är det som kommer att styra mångas val. Men du behöver exempelvis inte vara chef för att göra profilvalet Chefer, det räcker med ett intresse för ledarskapsfrågor och kanske en önskan att avancera i framtiden. På så sätt stöder Min profil Unionens arbete med kompetens- och karriärfrågor, säger Cecilia Holmberg, drivningsansvarig för Min profil. Inte minst profilvalet Branschnytt hjälper dig att få veta mer om andra världar, inför den dag det är dags att ta nästa steg. Till hösten planeras för en mer utåtriktad kampanj som når många medlemmar. Men Birgitta Aldemark ser en klar och tydlig första målgrupp redan nu: Om alla förtroendevalda börjar med att göra sina profilval så har vi direkt över ! En medlem beskriver vilka ämnen som är viktiga att ta upp under profilvalet Administratörer. Under våren 2007 fick medlemmar chansen att påverka hur valen i Min profil skulle formas och vad de skulle innehålla, via en webbenkät. De flesta sade sig vilja ha fördjupad information kring sina val, diskussion och nätverk med andra medlemmar samt seminarier och andra träffar. Profilval: Branschnytt Chefer Ekonomer HR Systemvetare/Programmerare Administratörer Projektledare Ingenjörer Ett arbetsliv för alla Må bra av och på jobbet Karriär och utveckling Rättigheter och villkor Uppdrag: Min profil Gör själv dina profilval. Ett mervärde i ditt eget medlemskap samtidigt som du som förtroendevald lättare kan svara på hur det fungerar när dina medlemmar frågar. Genom dina profilval kan du också få mer kunskap och nya kontakter som du har nytta av i ditt fackliga uppdrag. Uppmana alla medlemmar att göra sina profilval. Medlemmar som ännu inte har något lösenord till webbplatsen får börja med att ansöka om ett sådant. Kom ihåg att utnyttja Min profil som ännu ett argument när du ska värva nya medlemmar. 7 hetluft 4/08

8 demokrati Mari-Ann avstår omval Unionen får en ny ordförande i oktober. Unionens förbundsordförande Mari-Ann Krantz kommer att lämna sitt uppdrag som förbundsordförande vid Unionens första kongress i Örebro i oktober. Det meddelade hon i slutet av april. Det har inte varit något lätt beslut. Jag har ett av de roligaste uppdrag som tänkas kan. Det är en fantastiskt spännande uppgift att vara med om att skapa ett helt nytt och modernt fackförbund för framtidens arbetsmarknad tillsammans med medlemmar, förtroendevalda och anställda i Unionen. Men det brukar vara en god regel att sluta när det är som roligast och ge plats för nya krafter att ta vid. Jag blir 60 år i sommar och efter tolv års veckopendling till Stockholm från mitt hem i Alingsås hoppas jag få möjlighet att också leva ett annat liv tillsammans med familj, barn och barnbarn. Nomineringar senast 31 maj Unionens valberedning är igång med sitt arbete att ta fram ett förslag inför kongressen på val av ordförande, förste och andre vice ordförande, FS-ledamöter, FS-suppleanter och revisorer. Alla nomineringar måste enligt stadgarna vara inlämnade senast den 31 maj och det finns en särskild blankett som valberedningen vill att man ska använda. Mer information har skickats till regioner och klubbar som är de som i första hand nominerar kandidater. Dålig demokrati botas med mer demokrati Kenneth Lundgren, Unionen Mellannorrland, välkomnar det projekt som ska tydliggöra regionsstyrelsens roll i Unionens demokratiska process, gentemot exempelvis förbundsstyrelsen och regionkontoren. Uttalat på förbundets Dialogforum i mars. hetluft 4/08 8 Medlemsstyre pågår! På höstens kongress i Örebro tas beslut om Unionens stadgar, handlingsprogram, lönepolitik, arbetsmiljöprogram och förhandlingsorga - nisation. Men det är nu under våren som dessa Unionens viktiga dokument formas, i samtal mellan medlemmar på arbetsplatser, klubbmöten och regionråd runt om i landet. Viktigt ha en tydlig policy att luta sig emot Unionen Stockholm diskuterar förhandlingsorganisation och lönepolitik med FS-företrädare. Runt om i landet får regionstyrelser och regionråd besök av representanter för förbundsstyrelsen. Det är hög tid att diskutera lönepolitik, handlingsprogram och det nya omarbetade förslaget till Unionens förhandlingsorganisation för i oktober är det dags för Unionens första kongress. I slutet av mars träffar Cecilia Fahlberg och Stefan Carlsson, båda andre vice ordförande i Unionen, styrelsen för Unionen Stockholm. Efter en kort introduktion är diskussionerna i full gång. Det finns mycket att säga både om förslaget på ny förhandlingsorganisation och på vilken lönepolitik Unionen ska föra. Det är precis det som är meningen. 171 motioner! Du som arbetar fackligt och utvecklar dig inom detta område ska ha samma möjlighet till löneutveckling som den som kompetensutvecklar sig på annat sätt. Det är yrkandet i en av den totalt ca 171 motioner som kommit in till kongressen. Många anlände precis dagarna innan motionsstopp den 2 maj eftersom regionråden hölls sent i april. Men de tidigare motionerna hann hetluft ta en första titt på. Flera motioner handlar om att värva fler medlemmar och innehåller förslag på alltifrån avgiftsfri inledning för nya medlemmar under 28 år till ett e-postmeddelande till klubben när en medlem begär utträde. Andra motioner berör mer organistoriska ämnen som att Unionen ska lämna TCO eller att sista datumen från klubbens årsmöte ska flyttas två veckor för att klubbarna ska slippa riskera att hålla årsmöte på sportlovet. Förbundets stora frågor måste diskuteras, värderas, förankras och formuleras. Det som upptar större delen av mötet är lönepolitiken. Alla är eniga om att Unionen måste ha en tydlig lönepolicy som förtroendevalda kan luta sig emot när de avkrävs snabba svar från arbetsgivaren. Vi får ofta frågan om chefstillägg och förmåner. Det är då jag saknar en policy, säger en styrelseledamot. Många gånger fastnar diskussionerna vid de klubblösa medlemmarna. Vi har över medlemmar som inte har en klubb. Hur fungerar inflytandet över lönesättningen där? Verktyg och särskilda riktlinjer blir ett av svaren. Och vad säger Unionen om individuell lönesättning? Sist av allt diskuteras handlingsprogrammet som ska vara en vägvisare för förtroendevalda och anställda och ge Unionens medlemmar kunskap om förbundets ståndpunkter. Handlingsprogrammet ska uppfattas som kaxigt, men som en ledamot uttrycker det, vi kommer aldrig att uppfattas som kaxiga om vi inte visar det i handling. Arbetsmiljöfrågor av olika slag tas upp i många motioner: arbetstidsregler, företagshälsovård, arbetsmiljöombuden roll kontra klubbsstyrelsen och regionala arbetsmiljöombud. I ett par motioner finns krav på att Unionen ska strömlinjeforma eller renodla sin verksamhet medan en annan motion vill utöka medlemskapet med olika former av friskvård. Och i en annan motion föreslås en utredning som ser över ifall några av kollektivavtalens förmåner i stället bara ska gälla för förbundets medlemmar eftersom allt fler i dag drar nytta av avtalens innehåll utan att vara medlemmar. Mer om motionerna i kommande hetluft.

9 demokrati Stormöte i Småland 200 ombud diskuterade lönepolitik och motioner på första regionrådet. När det var dags för Unionen Smålands allra första årsmöte kom 200 ombud från hela Småland till ett soligt och vårlikt Kalmar slott. Dagen inleddes med två uppskattade seminarier, Nu ökar vi kreativiteten och Kompetensutveckling så blir det verklighet i företagen. Lars-Bonny Ramstedt, Unionens förhandlingschef, kom med information om det senaste i huvudavtalsförhandlingarna. Han menade att ingången måste vara att parterna träffar avtal istället för lagstiftning. Parterna ska också gemensamt stå upp för avtalen och grunden ska vara att teckna avtal för en sund konkurrens. Han hann också få in lite synpunkter från ombuden på Unionens framtida lönepolitik. Partsgemensam lönestatistik, lönekartläggning och rätt ingångslöner var de områden som lyftes fram. Under årsmötesförhandlingarna gick man igenom de motioner regionstyrelsen tagit fram och som ombuden fått med kallelsen till mötet. Mest medhåll fick det förslag på sänkta medlemsavgifter för medlemmar med en månadslön på max kronor. Förslaget innebär en årsavgift på 200 kronor istället för nuvarande 50 kronor per månad. Den motion som väckte mest debatt var förslaget på separata fakturor på avgiften till a-kassan respektive avgiften till förbundet. Kvällen avslutades med ett festligt gästabud på slottet. Enkät om lönepolitik Förtroendevalda får påverka. Går det att precisera vår skäliga andel av tillväxten? Har ni förslag på hur kopplingen mellan kompetens/kompetensutveckling och lön ska uttryckas? Är det acceptabelt med individuella rörliga lönedelar? Det är några av frågorna i en enkät som skickades ut till ett antal tusen förtroendevalda i april, som ett led i arbetet med att ta fram ett förslag på lönepolitiskt program till kongressen i höst. En mer kortfattad enkät för medlemmar har också legat ute på unionen.se under Lön. Första förbundsrådet Avtalsfrågor i fokus i Nynäshamn. Den 27 och 28 maj anordnas Unionens första förbundsråd, på Utsikten i Nynäshamn. Förbundsrådet består av 130 ombud från regionerna plus förbundsstyrelse och revisorer, och hålls alla kongressfria år (2008 är ett undantag med förbundsråd och kongess samma år). Årets förbundsråd kommer att lägga tyngden på avtalsfrågorna. Den utvärdering av 2007 års avtalsrörelse som är gjord (se hetluft 3/08) kommer att presenteras och förslaget på Unionens förhandlingsorganisation diskuteras en sista gång innan kongressen. Dessutom blir det en avrapportering inför stundande förhanlingar mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv om ett nytt huvudavtal, och förbundsrådet får Utsikten i Nynäshamn. en första chans att signalera vilka hjärtefrågor man ser framför sig i nästa avtalsrörelse. Avgiftsgrundande inkomst Frågan om vilka inkomster som ska ingå i beräkningen av medlemsavgift har utretts sedan kongresserna i höstas och på förbundsrådet ligger ett förslag till beslut. Det innebär att utöver grundlön ska även provisioner och ersättning för obekväm arbetstid ingå, räknat som genomsnitt på inkomsten under föregående år. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari Demokrati på webben Mötesplatsen möjliggör erfarenhets utbyte, stöd och forum för motioner. Stefan Myhrberg (bilden) är en av de drygt medlemmar som är aktiva på Mötesplatsen på unionen.se. Han har varit medlem sedan 1992 och sitter nu i regionstyrelsen i Unionen Småland. I Mötesplatsen har vi bland annat erfarenhetsutbyte i vardagliga fackliga frågor, säger Stefan och tar ett exempel från gruppen Nätverket där en medlem frågade Var har ni för erfarenhet kring facklig närvaro i styrelser?. Tips kom från bland annat medlemmar på Ångpanneföreningen (ÅF), ATEA och även av Stefan är personalrepresentant i styrelsen hos Telia. Motioner testas av Enligt Stefan är Mötesplatsen också är en bra grogrund för motioner. Förslaget som kom upp vid senaste kongressen om en tydligare miljömedvetenhet i Unionen kom först upp på Mötesplatsen. Inför nästa kongress diskuteras redan minst två motioner i olika grupper, berättar Stefan. Ofta går det till så att en medlem har en idé som han eller hon testar av i en grupp på Mötesplatsen. Om det finns intresse så diskuteras idén vidare och blir en konkret motion. - Mötesplatsen är ett bra forum för att driva frågorna vidare, menar Stefan. Längre intervju med Stefan och fler aktiva på Mötesplatsen hittar du på unionen.se Allmänna klubbar utreds På kongresserna i höstas beslutades att tidigare allmänna klubbar ska finnas kvar i Unionen och att det skulle utredas hur det det löses utifrån dagens stadgar. Behövs det några begränsningsregler så medlemmar i första hand bildar en egen klubb på arbetsplatsen? Hur förhåller sig de allmänna klubbarna till de samverkansgrupper som stadgarna också tillåter? Och ska medlemmar kunna placeras i en allmän klubb per automatik? Förbundstyrelsen diskuterade frågan i april, tog inga beslut men tyckte att det är viktigt att inte hämma engagemanget med för mycket regler, att medlemskap i en allmän klubb bör vara frivilligt och att såväl bransch, yrke som ort kan vara den gemensamma nämnaren. Utredningen går vidare och återkommer på förslag till riktlinjer. 9 hetluft 4/08

10 Trots att situationen för migrantarbetare ser väldigt olika ut i de europeiska länderna finns en gemensam nämnare. De behandlas som en andra klassens arbetstagare och har sämre villkor än de infödda. Därför är det viktigt att de organiseras fackligt i så stor utsträckning som möjligt. Detta framkom på den fackliga konferensen Trade Union Strategies on Labour Migration i Helsingör i början av mars. Från Unionen deltog mångfaldshandläggaren Berivan Öngörur och hon anser att en del positiva exempel kom fram. Danska fackföreningar har ombudsmän som enbart har till uppgift att söka kontakt med och organisera arbetskraftsinvandrare och danska 3F har infört ett ömsesidigt fackligt medlemskap med Frågan om arbetskraftsinvandring kommer att bli mar i 3F under den tid de arbetar i Danmark. På Ukraina. Detta innebär att ukrainare som är med i facket hemma kostnadsfritt blir medlem- samma sätt blir danska 3F-medlemmar som jobbar i Ukraina medlemmar i en fackförening där. mycket het framöver Det här är det första steget i ett gränsöverskridande samarbete mellan facken i Europa för att lösa problemet med osynliga arbetskraftsinvandrare, säger Berivan Öngörur. Frågan om arbetskraftsinvandring kommer att bli mycket het framöver, tror Berivan Öngörur. Ett EU-direktiv förbereds och målet är att det ska bli lättare för utomeuropéer att få arbetstillstånd i Europa. Jag hoppas att vi ska kunna nå ut ännu bättre här hemma, säger han. Det viktigaste är att förmedla vad som händer inom EU, så att vi kan påverka svenska ståndpunkter. Tommy Svensson vill också öka förståelsen i Sverige för att det behövs gemensamma regler i EU, som minimilöner. Vi har jämförelsevis starka fackföreningar i Norden, men så är det inte överallt, säger han. Vi fick solidariet från andra länder när det gällde Laval, nu måste vi intressera oss för löntagarnas villkor i hela Europa. Tommy Svensson har länge följt utvecklingen inom EU, senast som ledarkrönikör i Aftonbladet. Han har även arbetat som pressekreterare i Europaparlamentet och som politiskt sakkunnig i EU-frågor i utrikesdepartementet. 1 Olof Palmes Gata Stockholm Tel Unionen Direkt BERGSLAGEN DALARNA GÄVLEBORG GÖTEBORG MELLANNORRLAND MÄLARDALEN NORRBOTTEN SJUHALL SMÅLAND SKARABORG STOCKHOLM SYDOST SYDVÄST Malmö , Halmstad och Helsingborg UPPLAND VÄRMLAND VÄST VÄSTERBOTTEN Skellefteå , Umeå ÖST Norrköping , Linköping ÖSTRA SÖRMLAND /GOTLAND Södertälje , Visby UNI072 Pensioner_ indd OMVäRlDeN Medlemskapets värde föddes våren 2007, på initiativ av dåvarande HTF-ordförande Bengt Olsson. Medlemstappet accelererade efter den höjda a-kasseavgiften och medias bild av facket handlade mest om skolbygget i Vaxholm och salladsbaren i Göteborg. TCOs förbund enades om, och fick med sig kongressen på, att det krävs ett långsiktigt arbete med att förflytta uppfattningen om det fackliga medlemskapet och svara på frågan Varför facket så att varje förbund kan koncentrera sig på att berätta om sitt budskap och sina egna erbjudanden. Medlemskapets värde innehåller både interna utvecklingsprojekt, till exempel kring hur visstidsanställda ska känna sig mer hemma i facket, och externa opinionsbildande kampanjer. Den första genomfördes i vintras och bestod förutom av FacketFörändras.nu av åtta filmer på tv och biografer. Filmer som utvärderats och fått mycket goda betyg av målgruppen (unga, studerande och nya i arbetslivet), som har förstått budskapet och tycker att det känns intressant och viktigt. Filmerna går att se på FacketFörändras.nu och några av dem visades även på Labour Film Festival i Geneve i april. Världens nyheter Andra numret av nyhetsbrevet Unionen Internationellt finns nu ute. I det kan du läsa om hur arbetskraftsinvandrare diskrimineras och om den senaste domen i EG-domstolen som öppnar för villkorskonkurrens inom Europa. Du träffar chefen för Unionens internationella I n t e r n a t i o n e l l t Nr 2 April 2008 Arbetskraftsinvandrare diskrimineras Ny chef på Brysselkontoret Tommy Svensson heter chefen på LO, TCO och Sacos gemensamma Brysselkontor från och med den 1 april. sektion ( medlemmarnas regionkontor i världen ) och nye chefen för LO-TCO- SACOs Brysselkontor. Och du kan läsa om hur fack även i andra länder väljer att slå sig samman. På sin höjd kan medierna åstadkomma en gäspande notis Mattias Landgren, jurist på Unionen, är kritisk till den obefintliga debatten och uppmärksamheten kring utnämningen av jurister till EG-domstolen. En instans som kommer att sköta allt mer av EU:s framtida rättsutveckling. Debattartikel i Svenska Dagbladet i april, med Claes-Mikael Jonsson, LO. Föreslå facklig förändring! Medlemskapets värde vill skapa engagemang och dialog kring hur facket behöver förändras. Sveriges största förslagslåda, 5x5x5 meter på Odenpan i Stockholm. Det är en av ingredienserna när TCO-förbundens gemensamma arbete Medlemskapets värde nu går in i en ny fas. Förslagslådan finns på plats den maj och är starten på en kampanj där TCOförbunden fram till slutet av oktober vill ha in förslag på hur facket kan förändras och utvecklas. Kampanjen kan ses som ett direkt svar på den önskan om ökad öppenhet och närhet som många besökare på kampanjplatsen FacketFörändras.nu redan uttryckt under vinterns inledande fas kring Medlemskapets värde (se till vänster). Alla kan förstås inte ta sig till Odenplan, utan kampanjen kommer även att finnas på FacketFörändras.nu, där man kan mata en Välutbildade kvinnor med stort ansvar ska ha bra betalt! TCOs ordföranderåd uttalar gemensamt sitt stöd för Vårdförbundets arbete med att höja lönerna för sina välutbildade, felavlönade, yrkesgrupper. För att visa sitt stöd för den strejkande vårdpersonalen satte de dessutom ett plåster på kavajen eller tröjan. Ur pressmeddelande i slutet av april. Stress i dag, trygghet i morgon Ny skrift om fakta, politik och framtid i pensionssystemen. Våra nya pensionssystem, både det lagstadgade och det kollektivavtalade tjänstepensionssystemet, kräver ett större engagemang av dig personligen för att du ska få ut så mycket som möjligt av dem. Om du blundar du för detta faktum nu kan det bli en kalldusch den dag det är dags att gå i pension. Läs mer om detta och om den spännande fackliga kampen bakom våra Unionen nära dig pensionssystem. Ta del av fakta, politik och framtid i den nya Unionenskriften Pensionen långt borta och nära. Använd skriften Tn r : : 1. I S B N : A p r i l e x. P r o d u k t i o n : B l o m q u i s t & C o. F o t o : L e n a G r a n f F e a l h t l. é n I. l l Tr u s y t c r k a : t i E o k n o : t r K y l c a k s r e d n e r s. Pensionen långt bort och nära Stressfaktor i dag värdefull trygghet i morgon Historia Fakta Politik Framtid Svenskt rekord i förslagslåda när TCO-förbunden efterlyser förslag på facklig förnyelse på Odenplan den maj. förslagslåda, i annonser i tidningar och på webben, och förstås även ute på arbetsplatser när TCO-förbunden genomför aktiviteter. En något mindre jättestor förslagslåda kommer också att finnas på plats under Pride-festivalen och Almedalsveckan i Visby i juli. Folkbildning om kollektivavtalet Förslagskampanjen pågår alltså fram till slutet av oktober. Därefter, från november och under 2009, kommer det utåtriktade arbetet inom Medlemskapets värde att fokusera på en folkbildningskampanj kring kollektivavtalens innehåll och och nytta. Ett arbete som just nu förbereds i en arbetsgrupp ledd av Unionen. som underlag för ett klubbmöte eller informationsmöte. Hjälp till att skingra dimmorna! Beställ eller ladda hem den från unionen.se Unionen om pensioner anser att pensionsinformationen till enskilda bör ges samlat i ett enda besked anser att fler måste ges förutsättningar att bli delaktiga i beslut om sin egen pension amser att det bör finnas ett myndighetsansvar för pensionsinformationen ska erbjuda mer stöd och information om pensionsfrågan till medlemmar utan kollektivavtal på arbetsplatsen hetluft 4/08 10

11 Lönekartläggning varje år lönar sig Unionen/SKTF uppvaktade Arbetsmarknadsutskottet. FACKET, DET FIXAR LIZA Klubbkrönikan: Liza Eriksson om att ta steget och slippa byta fack. Äntligen! Med detta enda ord sammanfattade Anders från Sif Mälardalen det vi alla kände i det historiska ögonblick när Sifs och HTFs kongresser hösten 2007 tog beslutet att bilda Unionen. Just detta ord och ögonblick har kommit att betyda så mycket för mig. Äntligen insåg jag det mina närmaste insett sedan länge; att jag måste sluta på mitt jobb och gå vidare. Jag jobbade sedan tolv år som ekonomiassistent på ett mindre logistikföretag var vi några eldsjälar som tillsammans bildade en Sifklubb på företaget. Klubben nominerade mig som ombud till Sifkongressen En ny värld öppnade sig, det kändes så rätt! Det var detta jag ville göra! Mitt förslag om facklig information till skolungdomar antogs av kongressen och skrevs in i handlingsprogrammet. Sedan hände tyvärr inte så mycket i frågan. Efter kongressen blev jag också invald i avdelningsstyrelsen och alltmer engagerad i förbundet. Hemma på klubben jobbade vi intensivt för att få en dialog med företaget och fick till slut ledningen att förstå att de måste lyssna på oss. Samtidigt började mina problem på allvar. Man ifrågasatte min fackliga roll och började antyda att den påverkade mitt arbete negativt. Trots att det fackliga engagemanget var problemet blev det på nå- tas till tack vare detta. Årliga lönekartläggningar skapar dessutom rutiner och vana, och stämmer överens med traditionen med årliga lönerevisioner. Regeringens förslag om krav på kartläggning endast vart tredje år undergräver däremot det tålmodiga och långsiktiga arbete som Unionen och SKTF bedriver och medför omstart och att det tar längre tid varje gång. Rutinen försvinner och kommer i otakt med de årliga lönerevisionen. Läs mer om Unionens och SKTFs krav på unionen.se Vi kommer nog att smälla i en och annan dörr och spela Svarte Petter mellan oss Mari-Ann Krantz, Unionens och PTKs ordförande, tror på tuffa tag när LOs, PTKs och Svenskt Näringslivs samtal om ett nytt huvudavtal nu övergår till regelrätta förhandlingar. Förhandlingar som enligt planerna ska vara klara innan jultomten knackar på. En av de viktiga frågorna ur facklig synvinkel handlar om att stärka omställningsförmågan, att få nya chanser i arbetslivet vare sig man blir uppsagd eller sjuk. Svenska Dagbladet i maj. I mitten av april träffade Cecilia Fahlberg, andre vice ordförande i Unionen och Eva Nordmark, ordförande i SKTF, Riksdagens arbetsmarknadsutskott för att påminna om att lönekartläggningar är en bra metod för att upptäcka de löneskillnader mellan kvinnor och män som ännu finns kvar. I 40 50% av alla kartläggningar upptäcks osakliga löneskillnader som kan rätgot sätt räddningsplankan som höll mig uppe, som fick mig att orka. Frågan var hur länge det skulle hålla. Inte speciellt länge, skulle det visa sig. När jag fick en ny chef blev situationen akut. Ifrågasättanden och anklagelser övergick i trakasserier och strax före nyår bestämde jag mig: Nu fick det vara nog! Mitt största bekymmer var vad som skulle hända med klubben om jag slutade? Skulle den leva vidare? För många på arbetsplatsen var jag facket, kanske för att jag var så engagerad. Det där med facket, det fixar Liza. Årsmötet utsåg dock efter lite övertalan en ny ordförande och klubben fungerar i dag till min stora glädje alldeles utmärkt! Jag kontaktade Manpower och efter en dryg vecka skrev jag på anställningsavtalet. Några veckor senare fick jag mitt första uppdrag och jobbar nu på SKF. Det bästa av allt är att jag inte behöver byta fackförbund! Tidigare hade jag förlorat min fackliga förankring. Äntligen kan jag se framåt igen! Snart är det dags för Unionens första kongress! Det finns många viktiga frågor, som lönepolitik, förhandlingsorganisation, miljöpolicy. Jag har naturligtvis med mig min hjärtefråga, skolinformation, och känner att nu är det dags att gå från ord till handling. Äntligen! Så, ta mitt råd: Våga ta steget! Det behöver inte vara stort, det kan vara så litet att ingen märker det. Men har du tagit första steget går resten som en dans. Nu har du chansen, ta den! Äntligen! frågasvar?det är snart dags för lönerevisionsförhandlingar och vi i klubbstyrelsen har diskuterat om det vore en bra idé att i samband med detta även ta tag i frågan om lönekartläggning enligt jämställdhetslagen. Vi vet att det är arbetsgivarens ansvar att det görs varje år, men det enda som gjorts i den vägen är en ganska slarvig sammanställning för flera år sedan. Har ni några bra tips så att det blir bättre denna gång?! Vi vill rekommendera att lönekartläggningen görs vid en annan tidpunkt än vid lönerevisionen. Dels är det rätt arbetskrävande att genomföra en lönekartläggning på ett bra sätt, dels är chansen större att det totalt sett ger mer utöver ordinarie löneutrymme. Bäst är om lönekartläggningen genomförs i god tid före löneförhandlingen. Om man i lönekartläggningen hittar osakliga löneskillnader ska de rättas till så snart som möjligt och senast inom tre år Vi föreslår att ni börjar med att påpeka arbetsgivarens skyldighet att enligt jämställdhetslagen i samarbete med arbetstagarna årligen göra en lönekartläggning. Gör det redan i år! Från och med 1 januari 2009 är det stor risk att kravet på årlig lönekartläggning tas bort. I förslaget till ny lagstiftning behöver lönekartläggning göras bara vart tredje år. Unionen anordnar kurser för förtroendevalda bland annat om hur man jobbar med en lönekartläggning och en stor fördel vore om ni först deltar i en sådan kurs. Kolla upp med ert närmaste Unionen-kontor om det är något på gång! Utrymmet här räcker inte till för annat än att redovisa i punktform hur man går tillväga. I regel brukar de flesta lägga upp det ungefär enligt nedan: 1. Bilda en arbetsgrupp med arbetsgivaroch fackliga representanter 2. Kartlägg och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsförmåner 3. Lista alla arbeten och gruppera de som är lika 4. Jämför kvinnors och mäns löner i respektive grupp 5. Identifiera kvinnodominerade grupper. 6. Identifiera grupp med likvärdigt arbete. 7. Jämför löner om det finns kvinnordominerad och likvärdig grupp. 8. För in de åtgärder som ska vidtas i en handlingsplan. 9. Vidta åtgärder enligt plan 10. Utvärdera. På JämO:s hemsida finns mer hjälp och information om lönekartläggning. Bland annat finns verktyget LöneLots som ger en steg för steg -instruktion för lönekartläggning och även en broschyr, Jämställdhetsanalys av löner - steg för Liza Eriksson är ledamot i regionstyrelsen i steg. Unionen Göteborg och 11 kongressombud. hetluft 4/08

12 Posttidning B Fel på adressen? Logga in och ändra på unionen.se eller ring Unionens medlemsregister, Returadress: Stockholm Maj: Mer information och anmälan på unionen.se Karriär med en unge på armen. 15 kl: Unionens lokaler, Bryggaregatan 11, Karlstad. 15 För dig som passerat 58 år - har du frågor om din kommande pension? kl: Plats: Restaurang Kvarnen, Spannmålsgatan 9, Kristianstad. VårRuset för tjejer. Unionen 20Mälardalen bjuder på avgift och t-shirt. Tid: Lögarängen, Västerås. (+ 28/5). Bättre arbetsmiljö (BAM) Ullinge Värdshus, Eksjö. (+11/6). Bättre arbetsmiljö grund utbildning. Unionen, Packhusplatsen 3, Göteborg (Mitt emot Casino Cosmopol). (+15/10). Bättre arbetsmiljö (grundkurs). Järavallen, Löddeköpinge. Kurs för löneför- Helsingborg handlare Grundutbildning arbetsmiljö. Hotell i Appelberg, Sollefteå. Bemanningsföretagen i fokus. 22Tid: och Örebro. Vill du få mer gjort med mindre 22ansträngning? Nätverksträff för chefer. Tid: Unionen, Olof Palmes Gata 17, Stockholm. Ung Arena. För unga medlemmar, unga förtroendevalda och ungdomsombud. Hasseludden, Stockholm. Karriär med en unge på armen. 26 kl: Hotel Savoy, Jönköping. Föreläsning för dig inom It- 27 branschen. Tid: Falun. Karriär med en unge på armen. 27 kl: Royal Corner Hotell & Konferens, Växjö För dig som passerat 58 år - 27 har du frågor om din kommande pension? kl: Plats: First Hotel, Ronnebygatan 37, Karlskrona. Och kl: Brukshotellet, Blomstervägen 1, Fagersta. Vill du få mer gjort med mindre 28ansträngning? Nätverksträff för chefer. Tid: Unionen, Olof Palmes Gata 17, Stockholm. För dig som passerat 58 år - 28 har du frågor om din kommande pension? kl First Hotel, Varvsgatan, Karlshamn. Facklig information för arbets- Tid: sökande. Pulsen Konferens, Borås. Förhandla med tanke på försäkring. Djurönäset, Stockholm. Välkomstträff för nya & ny- i Unionen Bergslagen. Tid: 29fikna Regionkontoret i Örebro. Unionen-golfen Bryng- GK, Karlstad. Poängbo- 30fjorden gey med start Familjedag på Liseberg. Som 31 medlem i Unionen får du köpa familjedagsbiljetter i förköp till ett rabatterat medlemspris. Tid: Unionen på Elmia Arbetsmiljömässan i Jönköping maj. HBT-GBG! Trans, straight eller gay Unionen är facket för dig! Under den parollen deltar Unionen i Göteborgs andra festival för HBT-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner). Festivalen arrangeras den 29 maj 1 juni på olika platser runt om i Göteborg. Unionen Göteborg ställer ut i det stora tältet som kommer att finnas på Järntorget och arrangerar en paneldebatt där företrädare för Unionen, arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och förhoppningsvis HomO (ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning) debatterar om det finns diskriminering i arbetslivet. Är det en facklig fråga? Är det en arbetsmiljöfråga? Vad gör Unionen och arbetsgivarna för att motverka diskriminering? Paneldebatten är 31 maj kl på restaurang Respekt, vid Järntorget. Välkommen att ställa dina frågor till debattpanelen och glöm inte att besöka oss på festivalområdet! Vill du veta mer om festivalen, gå in på andra utställare genom att vi praktiska tips och verktyg på hur man kan gå Arbetsmiljömässan i Jönköping har ett vidare begrepp när det är en internationell fackmässa gäller arbetsmiljö. Det handlar till väga. Något vi är för arbetsmiljö, hälsa och inte alltid om rätt riktade lampor och anpassade stolar utan Unionen rätt ensamma om. personlig skyddsutrustning. Målgruppen är bland annat arbetsmiljöombud, chefer och företagshälsovård. Sif har deltagit på mässan under många år och i år finns vi där som Unionen. oftare om fysiska och psykosociala aspekter. Det kan vara för hög eller låg arbetsbelastning, för mycket ansvar i förhållande till befogenheter, mobbing och Småland driver deltagandet på mässan även om den är rikstäckande. Besökare kan prata med ombudsmän och utredare inom området. Förra konflikter eller orimligt höga året besökte montern. Mer än lampor och stolar krav på prestation. Vi har också maj, kl 9 17, Elmiamässan, Förbundet har särskilt sig från tagit fram material som ger Jönköping, monternummer C00:09.

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling Är du redo för nästa steg i din utveckling? Funderar du ibland på vad du vill göra med resten av ditt arbetsliv? Du kanske undrar om du ens är i

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder påspara 3 mån! upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön 3 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 7 En undersökning bland förtroendevalda företagens

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare.................................................................................................................................................................................................................................................

Läs mer