HEUREKA 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEUREKA 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 HEUREKA 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 På vetenskapscentret Heureka kan man lära sig om vetenskap och teknologi på ett roligt sätt genom att själv pröva och experimentera. Besökarna får känna upptäckarglädje på upplevelsespäckade interaktiva utställningar, i planetariet och under olika evenemang. Heureka, som ligger i Dickursby i Vanda, öppnades Heureka är ett av Finlands populäraste fritidscenter, med i genomsnitt nästan besökare årligen. HEUREKA UPPTÄCKARGLÄDJE OCH UPPLEVELSER FÖR ALLA ÅLDRAR! MISSION UPPTÄCKARGLÄDJE FÖR ALLA! Vi delar enthusiasmen för inlärning. Vi erbjuder en miljö för inspiration. Vi baserar oss på foskning och vetenskap. Vi skapar uttställningar och erfarenheter i världsklass för våra besökare. VISION Heureka är ett av världens bästa vetenskapscentrum.

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HEUREKA Heureka gör sig redo att ta språnget mot framtiden 5 8 Besökarantal år Livligt utställningsår Nya evenemangsformer 18 Mångidigt program i planetariet Pop-up Heureka och andra nya lärprogram 22 Vetenskapsutställningarnas Oscar gick till Heureka 23 Nätet den viktigaste informationskällan för heurekabesökarna 24 Personal Den ekonomiska situationen försämrades igen efter toppåret 33 Heurekas utbyggnadsprojekt godkändes Vetenskapsbutiken Magneetti Oy och Heureka Overseas Productions Ltd Oy 3

4 4

5 HEUREKA GÖR SIG REDO ATT TA SPRÅNGET MOT FRAMTIDEN Våren 2014 fyllde Heureka ett kvarts sekel och firade med sina grundare, samarbetspartner, sponsorer och vänner. Denna milstolpe nådde Heureka under ett år präglat av många viktiga händelser och beslut som lägger grunden för verksamheten långt in i framtiden. Det viktigaste av dem var Vanda stads beslut att starta det utbyggnadsprojekt som redan länge förberetts av Heureka och fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Tiedepuisto. Beslutet att bygga ut de nuvarande publika lokalerna och produktionslokalerna med cirka kvadratmeter, och projektbudgeten på över sju miljoner euro, ger oss möjlighet att utveckla nya former av interaktion för populariseringen av vetenskap. Vanda stads och undervisnings- och kulturministeriets förbindelse att finansiera projektet är avgörande för vår strävan att skapa möjligheter för finländarna att integrera vetenskap i vardagen. Vi på Heureka är redo att förnya vårt utbud för allmänheten. Under år 2014 prövade vi till exempel på att ordna F18-evenemang riktade enbart till en vuxen publik. Beslutet att godkänna utbyggnaden, som kom precis inför vårt 25-årsjubileum och i en ekonomisk situation som är svår för hela Finland, är ett klart och tydligt ställningstagande för vetenskapen och vetenskapsfostran. Hela fyra nya utställningar öppnade på Heureka Barnens Heureka, Skydda dig!, Intelligent stad och Gå under jorden berättar på ett snillrikt sätt för besökarna om vetenskapens och teknologins betydelse i vardagen. Under året turnerade Heurekas utställningar i Aten, Haifa, Hong Kong och Lissabon. Det är inte många som känner till att Heurekas utställningar ses av en betydligt större publik utomlands än i hemlandet. En av höjdpunkterna hösten 2014 var att internationella vetenskapscenterförbundet Association of Science-Technology Centers (ASTC) beviljade Heureka sitt Roy L. Shafer Leading Edge-pris för besökarupplevelsen på utställningen Heureka är från vettet. Utställningen genomfördes i samarbete mellan Heureka, vetenskapscentret Universcience i Paris och vetenskapscentret Pavilhão do Conhecimento i Lissabon. Denna "vetenskapscentrens Oscar" har väckt stora positiva förhoppningar om en turné till ett flertal vetenskapscenter i Nordamerika. Den positiva publicitet som priset gett är vi väldigt stolta över. För verksamhetsledningens del innebar 2014 stora förändringar på Heureka. Ekonomi- och förvaltningsdirektören Hannu Luutonen avgick med pension i augusti och efterträddes av Ari Kurenmaa. Anneli Pauli blev rektor vid tekniska universitetet i Villmanstrand och jag efterträdde henne som direktör två veckor efter att Ari tillträtt sin tjänst. Vi på Heureka känner stor tacksamhet för Anneli Paulis och Hannu Luutonens insatser för vetenskapscentrets framgång. I och med startskottet för utbyggnaden ger år 2015 goda förutsättningar för förnyelse. Även om omvärlden är utmanande på många sätt kan vi på Heureka fortsättningsvis betrakta oss som föregångare. Tapio Koivu Direktör 5

6 BESÖKARANTAL ÅR 2014 Vetenskapscentret Heureka hade år 2014 sammanlagt besökare. Antalet var klart lägre än det rekordartade året 2013 ( ). Så har det gått även tidigare efter framgångsrika år. När man studerar besökarstatistiken för Heurekas 25 år kan man konstatera att de allra livligaste åren vanligen åtföljts av ett betydligt lugnare år. Även antalet skolelever och studerande var lägre år 2014 än året innan, sammanlagt ( år 2013). Skol- och läroanstaltsgrupperna utgjorde alltså cirka 21 % av alla besökare. Av besökargrupperna ökade endast under 6-åringarna år 2014 (17 318) från året innan (14 610). Sedan våren 1989 har totalt över 7,3 miljoner besökare sett Heurekas utställningar på Heureka. När man även räknar med dem som sett Heurekas utställningar någon annanstans uppgår det totala besökarantalet till nästan 25 miljoner. Heurekas besökare åren Alla Skol- och läroanstaltsgrupper Besökargrupper Barn under 6 år Barn 6-15 år Skol- och läroanstaltsgrupper Vuxna Studerande Pensionärer Besökare totalt

7 Besökarantal Sett till besökarantalet är Heureka ett av de populäraste avgiftsbelagda besöksmålen i Finland. När vetenskapscentret planerades på 1980-talet uppskattades det årliga besökarantalet till Det långsiktiga genomsnittet har blivit lite högre: cirka besökare om året. Antalet besök varierar relativt mycket från år till år, beroende på bland annat Heurekas eget och konkurrenternas utbud och på det ekonomiska läget, som inverkar på de olika besökargruppernas efterfrågan och konsumtionsbeslut. Efter succéår har vi ofta noterat en nedgång i besökarantalet året därpå Heurekas besökarantal Den streckade linjen visar genomsnittet besökare/år. Utställningarna Dinosauriernas familjeliv (2001) och Body Worlds (2013) har varit exceptionellt framgångsrika och lyft besökarantalet till över Besökare som sett Heurekas utställningar under åren på Heureka och annanstans PÅ HEUREKA ANNANSTANS = genomsnitt =

8 RESULTAT AV BESÖKARUNDER- SÖKNINGARNA 2014 Besökarna och deras åsikter om Heureka kartläggs genom regelbundna besökarundersökningar. Liksom tidigare år utfördes undersökningen fyra gånger år 2014 i samband med skolloven i Finland (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov). Vi fick in sammanlagt svar. Enligt undersökningarna 2014 är besökarna på Heureka rätt jämnt fördelade mellan bägge könen (kvinnor 54,7 % och män 45,3 %). Under skolloven är majoriteten av besökarna barnfamiljer. Omkring 60 procent av besökarna kom från orter utanför huvudstadsregionen (huvudstadsregionens kommuner och kranskommunerna). Besökarna på Heureka är välutbildade, cirka en tredjedel av de 25 år fyllda hade högskoleexamen. Hälften av alla som svarade var på sitt andra eller tredje besök på Heureka. Nästan 28 % av besökarna hade besökt Heureka under det senaste året. Över hälften (52,8 %) stannade på Heureka i över tre timmar. De viktigaste orsakerna till besöket var oftast "för barnens skull" samt "intresse för Heureka" och "intresse för vetenskap", men nästan 20 % nämnde även en specifik temporär utställning som orsak till besöket. HEUREKA FICK HÖGSTA IMAGEBETYG BLAND FRITIDSCENTREN Heureka nådde för första gången en topplacering i Taloustutkimus undersökning om fritidscentrens företagsimage 2014 på basis av det sammantagna betyget för totalt tio olika aspekter. Den positiva imagen bygger på att Heureka lämpar sig för hela familjen, är mångsidigt, rent och prydligt och lockar till nya besök. Bland de 23 fritidscenter som var med i undersökningen bevarade Heureka sin ställning som fjärde bäst kända fritidscenter. Cirka 60 procent av finländarna känner till Heureka. I undersökningen fick Heureka det allmänna betyget 8,24 som gav en delad andra plats. Taloustutkimus undersökning om fritidscentrens företagsimage 2014, som genomfördes i form av en brevenkät, besvarades i september oktober 2014 av sammanlagt finländare i åldern år. Undersökningen är en del av den årliga undersökningen Finland i dag, som har flera beställare. 8

9 RESULTAT AV BESÖKARUNDER- SÖKNINGARNA 2014 Besökarnas utbildning, % av 25 år fyllda (n=734) kvinnor män Kön, % av dem som svarat (n=1293) Doktorsexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen Yrkesutbildning Gymnasium/studentexamen Grundskola/folkskola 1, ,4 Hemort, % av dem som svarat (n=1284) Sällskap, % av dem som svarat (n=1269) Utlandet Finland 200 km från Heureka Finland under 200 km från Heureka Kranskommunerna Huvudstadsregionens kommuner Familj/partner Vänner/bekanta Släktingar Grupp Arbetskamrater Ensam ,5 0,6 Besök, % av dem som svarat (n=1250) Besöket varade, % av dem som svarat (n=1244) 1:a gången 2:a/3:e gången 4:e gången eller mer Mindre än en timme 1 2 timmar 2 3 timmar 3 4 timmar över 4 timmar 26 För mindre än ett år sedan 1 5 år sedan 5 10 år sedan mer än 10 år sedan Tidpunkt för föregående besök, % of respondents (n=935) För barnens skull Intresse för Heureka Viktigaste orsaker till besöket, % of respondents (n=1190) Intresse för vetenskap 34 Intresse för en utställning eller ett utställningsobjekt 19 Med släktingar 10 Intresse för planetariet 7 9

10 BARNENS HEUREKA ( , t.o.m besökarantal under tiden utställningen visades 656 besökare/dag Barnens Heureka bjuder på en lekfull och aktiv atmosfär. BARNENS HEUREKA Barnens Heureka, som öppnade i Pelarhallen i april 2014, är trots namnet inte byggd endast för barn, utan sporrar besökare i alla åldrar till att vara aktiva och använda hela sin kropp. Utställningsobjekten är planerade att användas tillsammans, i form av lek och spel. En särskild målgrupp är familjer och sällskap som inkluderar minst ett barn under 8 år. Aktiviteterna inspirerar barnen, men också hela familjen, till samarbete. Barnets egen aktivitet är viktig när det gäller att skaffa och hantera information. För små barn börjar detta genom att de observerar och leker. Utställningen tar upp välbekanta fenomen som ger resonans hos besökarna, men presenterar dem i ett nytt ljus. De flesta utställningsobjekten kan användas på många olika sätt. Det finns spel i utställningen, men målet är inte att vinna över andra. Många av objekten lämpar sig också för besökare med funktionsnedsättning. Utställningen hjälper barnen att lära sig kroppskontroll och får alla på gott humör. LIVLIGT UTSTÄLLNINGSÅR Heurekas utställningsproduktion var ovanligt livlig år Vi satte upp två temporära utställningar av egen produktion, Barnens Heureka och Gå under jorden, och två nya avdelningar av egen produktion på huvudutställningen, Skydda dig! och Intelligent stad. Dessutom medverkade Heureka i produktionen av två konsortieutställningar, Vintersport som öppnade i Köpenhamn och Tar du risken? som öppnade i Paris. Bägge utställningarna sätts upp på Heureka i ett senare skede. 10

11 HEUREKA ÄR FRÅN VETTET Med Heureka är från vettet blev Heureka det första vetenskapscentret i världen att öppna en interaktiv utställning på temat psykisk hälsa. I planeringen anlitades förutom mångvetenskaplig expertis också erfarenhetsexperter, och för genomförandet engagerades konstnärer. Heureka är från vettet öppnade i oktober 2013 och visades i Båghallen på Heureka fram till I oktober 2014 belönade internationella vetenskapscenterförbundet ASTC (Association for Science-Technology Centers, Washington D.C.) Heureka med det ansedda Roy L. Shafer Leading Edge Award-priset för besökarupplevelsen på utställningen Heureka är från vettet. Juryn skrev i sin motivering att den var imponerad av utställningens öppna och innovativa sätt att hantera psykisk hälsa. Dessutom berömde den Heurekas djärva ambition att utmana besökarna till att se temat ur nya perspektiv. HEUREKA ÄR FRÅN VETTET ( ) besökarantal under tiden utställningen visades 672 besökare/dag Heurekas anställda gav ett ansikte åt utställningens marknadsföringskampanj. 11

12 DESTINATION MARS ( ) besökarantal under tiden utställningen visades 620 besökare/dag KONSORTIETS VINTER- SPORTUTSTÄLLNING ÖPPNADE I KÖPENHAMN Heureka är med i ett nordiskt samarbetskonsortium, vars utställning Vintersport öppnade i nya lokaler i Experimentarium City i Köpenhamn Utställningen presenterar vintersport, friluftskultur vintertid och vintriga fenomen på ett mångsidigt sätt som aktiverar hela kroppen. Utställningen på Experimentarium stängde i slutet av året och hade då setts av besökare. Därefter sattes den upp i vetenskapscentret VilVite i Bergen i Norge Till Heureka kommer utställningen i februari Den fjärde samarbetspartnern på denna utställning är Tekniska Museet i Stockholm. DESTINATION MARS På Heurekas första utställning med rymdtema fick besökaren fundera över frågan: Skulle du resa till Mars? Utställningen Destination Mars producerades av kanadensiska Ontario Science Center och den demonstrerade de fysiska, psykologiska, tekniska och etiska utmaningar vi skulle bli tvungna att lösa före vår första resa till den röda planeten. Utställningen öppnade i oktober 2013 och visades fram till GÅ UNDER JORDEN Utställningen, som öppnade i Båghallen i oktober 2014, visar hur underjordisk verksamhet påverkar vårt dagliga liv. Tyngdpunkterna i utställningen, som producerats av Heureka, är geologi, gruvindustri och underjordiskt byggande. Målet med utställningen är att öka besökarnas förståelse för och kunskap om gruvor och bygge i berg, och att skingra deras oro och fördomar genom att i stället ge dem verktyg som hjälper dem att bilda en egen uppfattning. Utställningen är delad i två avdelningar: den klart belysta öppna utställningen och det dunkla tunnelsystemet, som skapar en spännande stämning och kontrast. En stor samarbetsgrupp med aktörer i branschen deltog i planeringen av utställningen. 12

13 GÅ UNDER JORDEN ( , t.o.m besökarantal under tiden utställningen visades 554 besökare/dag 13

14 TVÅ NYA AVDELNINGAR PÅ HUVUD- UTSTÄLLNINGEN Skydda dig! Utställningen Skydda dig!, som genomfördes i samarbete med försvarsmakten och Försvarsmaktens Forskningsanstalt, öppnade som en del av Heurekas huvudutställning Utställningen presenterar vetenskapens och teknologins betydelse i den moderna försvarsmakten genom att jämföra människans och naturens skyddsmetoder. På utställningens virtuella forskningscentrum Skyddet får besökarna bland annat bekanta sig med naturens mästare på kamouflage och förklädnad, pröva på att göra en människofigur osynlig, försöka träffa ett rörligt mål med luftkanon och spela ett nytt sänka skepp-spel som bygger på modern försvarsteknologi. FÖRSVARSMAKTEN SAMARBETSPARTNER FÖR UTSTÄLLNINGEN SKYDDA DIG! Utställningen Skydda dig! lyfter fram teknologins betydelse i den moderna försvarsmakten och i den forskning och industri som stöder den. Idén till utställningen föddes inom kompetensnätverket för försvarsexperter, och vetenskapscentret Heureka som expert på popularisering av vetenskap var ett naturligt val som samarbetspartner. Det övergripande konceptet, som utvecklats av Försvarsmaktens Forskningsanstalt, presenteras med hjälp av en referensram som är välbekant för barnen, det vill säga naturen och djurlivet. Idén bakom Skyddet återfinns ju i motsvarande tvåkamper överallt i naturen. Samarbetet med den ivriga och sakkunniga personalen på Heureka var okomplicerat. Utställningen planerades och byggdes enligt tidtabellen och responsen från utställningsbesökarna har varit mycket positiv." Ledande forskare Veijo Miihkinen, Försvarsmaktens Forskningsanstalt 14

15 Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf höll en nationell konferens om vetenskaplig kommunikation på Heureka Deltagarna bekantade sig bland annat med utställningen Intelligent stad. Intelligent stad Utställningen belyser informations- och kommunikationsteknikens möjligheter att göra städerna mer funktionella, säkra, energieffektiva och miljövänliga. På utställningen kan man bland annat testa en båtsimulator som bygger på öppna data, köra personbil i framtidens Tammerfors, spela Energimästarspelet och se hur informationsteknik kan utnyttjas i stadsplanering. Utställningen öppnade som en del av Heurekas huvudutställning och byggdes i samarbete med nätverket för intelligent trafik ITS Finland ry och dess medlemsorganisationer. ITS FINLAND SAMARBETSPARTNER FÖR UTSTÄLLNINGEN INTELLIGENT STAD Heureka var samarbetspartner på det internationella evenemanget ITS Europe, som samlade över experter på intelligent trafik från hela världen. Utställningen Intelligent stad som öppnade samtidigt, visade på ett lyckat sätt vad som kan realiseras redan nu och är att vänta inom en snar framtid. Heurekas kompetens när det gäller att popularisera nya, i synnerhet tekniska, koncept var imponerande. Det var glädjande att se att även de mest härdade experterna hade roligt och lärde sig nya saker om tekniska tillämpningar. Verkställande direktör Sampo Hietanen, ITS Finland 15

16 NYA EVENEMANGSFORMER År 2014 ordnade Heureka igen många olika evenemang för allmänheten. Heurekas 25-årsjubileumsevenemang och Arkeologins natt 4.12 var årets höjdpunkter och lockade tusentals besökare till Heureka. År 2014 prövades även nya evenemangsformer såsom F18-kvällar för vuxna, och responsen var uppmuntrande. Evenemang 2014: 5.1 Fackförfattaren Markus Hotakainens Marspresentationer vid utställningsobjektet Vetenskap på ett klot. Även 6.1, 2.3, 9.3 och Snöforskningsevenemang med professor Markku Kulmalas spetsforskningsgrupp, inom ramen för kampanjen GLOBE Föreläsning om psykoser och galenskap med Hannu Lauerma och Roberto de Vita. 2.2 Temadagar kring psykisk hälsa. Teman: arbetsglädje, betydelsen av motion och sömn, att förebygga depression och stress. Paneldebatter, expertframträdanden, verkstäder och forskningsverksamhet. I samarbete med Terveystalo och Arbetarskyddsfonden. Även 16.2, 2.3, 16.3 och Heurekaföreläsning i planetariet. Sini Merikallio: Rymdfartens framtid. Hölls även 13.3 då föreläsningen syntolkades för synskadade Verkstad: Undersök och använd tekniken i Mars-rovern! Verkstad som utnyttjade Vaisalas högteknologi Studia Generalia direkt från Helsingfors universitet. Även 27.2, 6.3 och Rubiks kub-mästerskap Konstutställningen Rymdfärden i lilla entréhallen European Student Parliament, diskussionsevenemang för unga Internationella planetariedagen. Kortfilmer och planetariefilmer Faktabokskväll för lärare Kyrkobyseminarium. Nya forskningsrön från Vanda stadsmuseum Visning av planetariefilmen Kilpisjärvellä. Även 8.5 och Heurekas 25-årsjubileum Heurekas och vetenskapscentret Ahhaas vetenskapsshower. Helsingfors universitets Kulmalagrupps presentationer vid Vetenskap på ett klot. Kalevala Korus föreläsningar om silvrets kemi. F18-kväll för vuxna Michael Bradkes vetenskapsföreställning Cultural Claptrap. Heurekaföreläsningar i planetariet: Sini Merikallio om rymdfarten, Tapio Markkanen om astronomin i det forntida Egypten. Innovationsföretagens verkstäder: KeepLoop och Epooq. Allt med en ballong-experimentverkstäder. Kulmalagruppens Vetenskap på ett klot-presentationer. Helena Telkänrantas råttforskningsförevisning Råttränaren-förevisningar. Time-lapse om byggandet av planetariet. Kväll för inbjudna gäster med vetenskapsshower, Michael Bradkes föreställning och en Pecha Kucha-förevisning med Heurekas tidigare direktörer Tapio Markkanen och Per-Edvin Persson Leksakshacking. Flaggfrågesport. Föreställningar på vetenskapsscenen Potpurri av Heurekas gamla tv-reklamer och utställning om Heurekas historia genom artiklar i tidningen Helsingin Sanomat. Kulmalagruppens Kolträdet. Kalevala Korus objekt om silvrets kemi F18-kväll för vuxna. Verkstad om molekyldrinkologi, Michael Bradkes vetenskapsshower, speed dating ledd av forskare från Finlands Akademi, Anu Hopias föreläsning om cocktailvetenskap och filmen Sonic Vision i planetariet Flash mob-teatergruppen Sprickor i verkligheten på utställningen Heureka är från vettet Utställningen Blommor från Finland på restaurang Einstein. 16

17 15.5 Jan Fast: Introduktionsföreläsning om Heurekas arkeologiska utgrävningar i Ånäs Halisko på Heureka-pilotprojekt. AIF:s fartfyllda utomhusäventyrsbana i Barnens Heureka-anda Fyra dagars öppningsevenemang kring utställningen Skydda dig!. Presentation av Försvarsmaktens Forskningsanstalt, verkstäder för barn och vuxna, konsert med Flottans musikkår och expertföreläsningar Halisko på Heureka. AIF:s fartfyllda äventyrsbana i Barnens Heureka-anda utanför Heureka sex dagar i veckan. 6.8 Think Fest-familjedag med alumner från Helsingfors universitet TIKAS-pilotprojekt. Testning av projektet kring förstärkt verklighet, som stöds av UKM. Även och Trafikskyddets storevenemang. Vältbil, strålningsmätning, ägg i hjälmen-verkstad, reflexbana, hjärnverkstad Vetenskaps- och bokmässa i Åbo. Tio föreställningar av Pop-up Heureka Internationell rymdhelg: CERNs partikelacceleratorobjekt i Higgs jubileumsårs tecken och Angry Birds-anda, presentation av CERNs forskning, resultat från Rosettaflygningen, verkstäder, förevisningar, föreläsningar, filmer. I planetariet: föreställningen Fönster mot kosmos, Markus Hotakainens resa till stjärnorna och Tuukka Perhoniemis tidsresa med Vega Helsingfors bokmässa: Pop-up Heureka och Heurekaprogram på Vetenskapsscenen Minecraftturnering. Evenemang kring virtuella spel på temat underjordiskt byggande i anslutning till utställningen Gå under jorden Halisko-höstjippo. AIF:s fartfyllda utomhusäventyrsbana för barn Bzz bzz information och verkstäder om biodling Återvinningspyssel. Återvinningsmaterial och julklappspyssel i Martornas verkstäder Doodler-verkstad. 3D-utskrifter med specialpenna Julutställning på Heureka. Virtuell jultriviautställning i entréhallen Arkeologins natt. Storevenemang med Finlands fornkonstsällskaps internationella hällristningsseminarium, presentationer om utgrävningarna i Ånäs och arkeologernas arbete samt kommenterad filmförevisning. Verkstäder med gör det själv-mumie, kilskrift, leridoler och hällristningar F18-kväll för vuxna. Tema: Ölets arkeologi. Ölprovning, expertföreläsningar, verkstad Finländskt Rubiks kub-rekordförsök Internationell konferens inom ramen för EU-projektet Inspiring Science Education. NYA EVENEMANG NYA BESÖKARE Heureka testade sina möjligheter att rikta in verksamhet på nya besökargrupper. F18-kvällen för vuxna i slutet av april fick synnerligen positiv respons av besökarna: "Det var verkligen en fin kväll, synd att den gick så snabbt!" "Det var en trevlig kväll och roligt att besöka Heureka igen som vuxen. Hoppas ni ordnar flera sådana i framtiden, tiden blev inte alls lång." "Jättebra idé, riktigt trevlig kväll. På barnens avdelning kan också vi vuxna upptäcka barnet i oss själva." "Fantastiskt roligt. Vilken strålande idé. Det var roligt att leka bara med andra vuxna." "Oj så roligt när inte barnen är med. Man kan gå vart som helst och själv prova på allt på barnens avdelning." 17

18 18

19 MÅNGIDIGT PROGRAM I PLANETARIET Det mångsidiga programutbudet och de olika evenemang som anordnades i planetariet under 2014 fick positiv respons från Heurekas besökare. Heurekas planetarium hade sammanlagt besökare under året. Allt som allt fyra filmer stod på programmet under 2014, och av dessa behandlade tre astronomi och en var en animerad film om människokroppens celler. I planetariet förevisades även det guidade programmet Fönster mot kosmos, som producerades Målgruppen för detta program är i synnerhet skolgrup per, men det förevisades under årets lopp även i samband med olika evenemang, såsom exempelvis under Rymdveckoslutet. Heurekaföreläsningsserien som fick sin start 2011 fortsatte ännu. Heurekaföreläsningarna är en serie vetenskapsevenemang där planetariets hela jättekupol agerar audiovisuell scen för vetenskapsföreställningen och där planetariets specialteknik utnyttjas. Resultatet är en unik och slående vetenskaplig upplevelse för många sinnen. Föreläsarna tillhör den absoluta toppen inom den finländska forskarkåren. Planetariefilmer och planetarieprogram, publik och förevisningar 2014 RYMDTEKNOLOGIN I VÅR VARDAG ( ) publik HÄR ÄR CELLEN! ( ) publik Film/Program Publik Förevisningar Publikantal/ förevisning ATT UPPTÄCKA RYMDEN ( ) VÄGEN TILL STJÄRNORNA ( ) HÄR ÄR CELLEN! ( ) RYMDTEKNOLOGIN I VÅR VARDAG ( ) FÖNSTER MOT KOSMOS, GUIDAT PROGRAM ( ) HEUREKA-FÖRELÄSNINGAR (12.2, 13.3, 16.3, 27.4, 28.4, 4.10, 5.10) SPECIEL EVENEMANG (Heurekas 25-årsjubileum, Internationell rymdhelg, Internationell planetariedag och Arkeologins natt) TOTALT

20 POP-UP HEUREKA OCH ANDRA NYA LÄRPROGRAM På Heureka får allmänheten bekanta sig med vetenskapliga fenomen inte bara genom utställningarna och planetariefilmerna, utan också med hjälp av olika lärprogram och lärmaterial. Lärprogrammen består av utställningsguidning av Heurekas inspiratörer, laboratorie- och verkstadsprogram samt Vetenskap på ett klot-presentationer, vetenskapsteaterföreställningar och råttornas korgbollsmatcher. Lärprogrammen förbokas för skol- och övriga grupper och hålls i form av öppna demonstrationer för fritidsbesökare. Heurekas lärmaterial består av orienterande förhandsuppgifter som introducerar utställningarnas teman, uppgifter som görs inne på utställningen eller uppgifter som görs efter besöket. Våren 2014 lanserades Pop-up Heureka, ett koncept som tar med sig vetenskapsföreställningen ut bland publiken på ett nytt och överraskande sätt. För Heurekas vetenskapsläger producerades sju nya lärprogram under 2014 och två tidigare program uppdaterades. Utbudet bestod av lärmaterial till utställningarna Det susar i tarmen, Destination Mars och Heureka är från vettet samt en inlärningsstig som kombinerar två olika utställningar och en planetariefilm. År 2014 producerades också uppgifter i anslutning till utställningarna Barnens Heureka och Gå under jorden samt till Heurekas stenpark. Dessa riktar sig till alla besökare. Pop-up Heureka poppar upp bland allmänheten Pop-up Heureka, som är en ny mobil vetenskapsupplevelse, fick sin premiär våren 2014 under festligheterna i anslutning till Heurekas 25-årsjubileum. Pop-up Heureka har skapats utifrån den popularitet och efterfrågan som Vetenskapscirkusen rönt och består av en vetenskapsshow med demonstrationer, experiment och interaktivitet som överraskande öppnar sig ur en koffert mitt bland publiken. Pop-up Heurekas transportkoffert har inbyggd scen, ljudåtergivning och ljus och en guide ger en upplevelsespäckad vetenskapsföreställning baserad på fysikaliska fenomen. Pop-up Heureka rör sig lätt även utanför Heureka och kan anlitas exempelvis för evenemang som anordnas hos företag eller för samarbetspartner. Under 2014 turnerade Pop-up Heureka både i Finland och utanför landets gränser. På Heureka hölls nästan 100 föreställningar och utanför Heureka

21 Heurekas Vetenskapscirkus fortsatte turnera Finansiering från Forskningsinformation rf samt Jenny och Antti Wihuris fond möjliggjorde Vetenskapscirkusens fortsatta turnerande år En helhet bestående av åtta utställningsobjekt och den upplevelsespäckade vetenskapsföreställningen Varannan atom reste runt på ungdomsgårdar i Kannonkoski och Virrat samt i köpcentrum i Åbo, Joensuu och Tammerfors. Heurekas Vetenskapscirkus slog ner sina pålar för en månad vid varje köpcentrum och besöktes förutom av skolelever också av annan lokal publik i alla åldrar. Lokala ungdomar anställdes och lärdes upp som ledare för Vetenskapscirkusen. Under 2014 besökte Vetenskapscirkusen ungdomsgårdarna Piispalan nuorisokeskus i Kannonkoski och Marttisen nuorisokeskus i Virrat, köpcentrumet Skanssi i Åbo, köpcentrumet Metropol i Joensuu och köpcentrumet Tullitori i Tammerfors. Under 2014 hade Vetenskapscirkusen sammanlagt besökare, varav var skolelever och lärare. Rekordstort antal deltagare på Heurekas vetenskapsläger På Heureka ordnas varje år upplevelserika vetenskapsläger under skolornas sommarlov; dessa har år för år ökat i popularitet. På de veckolånga, mångvetenskapliga dagslägren får barn och unga i åldern 7 15 år bekanta sig med olika vetenskapsgrenar genom fenomenbaserad inlärning, experimenterande och glädjen i att själv få göra och upptäcka. Vetenskapslägren 2014 hade ett rekordstort antal deltagare: barn och unga i totalt 50 olika lägergrupper med cirka 20 barn eller unga i varje. Heurekas arkeologiska utgrävningar gav viktiga fynd I månadsskiftet juli augusti 2014 anordnade Heureka tillsammans med arkeologen Jan Fast och Helsingfors universitets alumniförening en 10 dagar lång arkeologisk utgrävning för allmänheten i Ånäs i Vanda. I utgrävningarna deltog nästan 100 arkeologiintresserade alumner från Helsingfors universitet. Utgrävarna varierade från dag till dag. Även medlemmar i amatörarkeologernas förening Ango ry deltog och utgrävningarna leddes av erfarna arkeologer. Under utgrävningarna gjordes två betydande fynd i form av leridoler. Förutom dessa hittades också bitar av bärnstenssmycken, spjutspetsar i flinta och tusentals bitar av lerkärl. Arkeologiska utgrävningar för allmänheten anordnas även sommaren Antalet vetenskapslägerdeltagare

HEUREKAN NÄYTTELYT JA KOULUOHJELMAT. Heurekas utställningar och skolprogram Heureka s exhibitions and school programmes

HEUREKAN NÄYTTELYT JA KOULUOHJELMAT. Heurekas utställningar och skolprogram Heureka s exhibitions and school programmes HEUREKAN NÄYTTELYT JA KOULUOHJELMAT Heurekas utställningar och skolprogram Heureka s exhibitions and school programmes LUKUVUOSI LÄSÅRET ACADEMIC YEAR 2014 2015 PÅ SVENSKA Exhibitions BARNENS HEUREKA Låt

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

VETENSKAPSCENTER TIETOMAA, OULU, FINLAND DAGS TESTA ATT. ETT AKTIVITETSBASERAT BESÖKSMÅL FÖR ALLA ÅLDRAR

VETENSKAPSCENTER TIETOMAA, OULU, FINLAND DAGS TESTA ATT.  ETT AKTIVITETSBASERAT BESÖKSMÅL FÖR ALLA ÅLDRAR VETENSKAPSCENTER TIETOMAA, OULU, FINLAND 2013 www.tietomaa.fi ATT DAGS TESTA DEN NYA UTSTÄLLNINGEN ETT AKTIVITETSBASERAT BESÖKSMÅL FÖR ALLA ÅLDRAR Encore ` ON AUDIENCE S DEMAND Musik berör oss alla. I

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 1 2 Stipendierna från Cancerstiftelsen har stor betydelse för forskarna i nuläget Cancerstiftelsen har gjort ett långsiktigt arbete med goda resultat för att

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Informationsfriheten - Anders Chydenius och offentlighetsprincipens tillkomst professor Juha Manninen

Informationsfriheten - Anders Chydenius och offentlighetsprincipens tillkomst professor Juha Manninen Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse för 2005 Seminarier År 2005 utvidgade Chydenius-stiftelsen sitt verksamhetsfält och gav ut sin första publikation. Centrala mål som uppnåtts under året

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9)

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Resultaträkning 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter 13 483,03 23 184,00 Kostnader Ordinarie verksamhetens kostnader -36 763,43-40 096,20

Läs mer

Sammanfattning av beredningsgruppens förslag

Sammanfattning av beredningsgruppens förslag Sammanfattning av beredningsgruppens förslag De siffror som anges i dokumentet bygger på utvärderingen av de ekonomiska effekterna av Guggenheim Helsingfors-projektet som utförts av Helsingfors stad. FINANSIERING

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster D E L Å R S R A P P O R T 1.1 3.6.2 Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 75,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster minskade med 5,2 M

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning FINLANDS AKADEMI

Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning FINLANDS AKADEMI Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning 1 Finlands Akademi och statens totalreform av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen Statsrådets principbeslut 5.9.2013 Riksdagen godkänner

Läs mer

Sympati psykosociala förening rf

Sympati psykosociala förening rf BALANSBOK 1.1-31.12.2014 c/o Ever Clever Oy Annegatan 2 A 2 00120 Helsingfors Införd i föreningsregistret 10.08.1999 Hemort Helsingfors BALANSBOK OCH SPECIFIKATIONER FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 01.01-31.12.2014

Läs mer

BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS AB BYGGINFO VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS AB BYGGINFO VERKSAMHETSBERÄTTELSE BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS AB BYGGINFO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 14 BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS STYRELSES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2014 Bygginformationsstiftelsen RTS

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ)

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) Kvartal 1 MAJ JULI 2005 Nettoomsättning 7,2 MSEK Rörelseresultat 0,6 MSEK Vinst per aktie 0,02 kr/aktie Breddat produktsortiment

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Översikt - Finland - Företag standard

Översikt - Finland - Företag standard Suomen Asiakastieto Oy Org.nummer: 01110279 Adress: Pl 16, 00581 Helsinki, Finland Telefon: +358 10 2707000 Översikt - Finland - Företag standard Ekonomi (1501-1512) Nettoomsättning 416397 TSEK Årets resultat

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut för år

Verksamhetsberättelse och bokslut för år Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2007 Natur och Miljö är den svenskspråkiga riksorganisationen för miljövård i Finland. Förbundet driver mångsidig verksamhet i syfte att främja hållbar utveckling

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

PARTNERSKAP FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE

PARTNERSKAP FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE PARTNERSKAP FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE På Scania arbetar vi aktivt med att höja intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar. Därför är Tom Tits Experiment en självklar samarbetspartner

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2013 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2013 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 7,5 procent. Nettoomsättning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ)

CWS Comfort Window System AB (publ) CWS Comfort Window System AB (publ) Kvartalsrapport för tiden 2010-09-01 till 2010-11-30 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till

Läs mer

HKScan Abp. Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare

HKScan Abp. Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare föreslår bolagsstämman att utdelningen fastställs till 0,22 euro per aktie. Utdelning sker till aktieägare som på avstämningsdagen

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Till stora utskottet MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 72/2006 rd. statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets

Till stora utskottet MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 72/2006 rd. statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 57/2006 rd Statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ramdirektiv om markskydd) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens talman

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Sport Sponsor i Kristianstad AB (publ)

Sport Sponsor i Kristianstad AB (publ) 1 (8) Sport Sponsor i Kristianstad AB (publ) Delårsrapport för perioden -01-01-- -09-30 Kort om delårsperioden, jan sept Bolaget har inte haft några intäkter under perioden. Verksamheten startade under

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Finska näringslivets syn på kvaliteten i tekniska universitetens verksamhet

Finska näringslivets syn på kvaliteten i tekniska universitetens verksamhet Finska näringslivets syn på kvaliteten i tekniska universitetens verksamhet Nordtek 12.6.2006 Direktör Pekka Pokela Finlands Näringsliv EK Finska val i 1980s: KONKURRENS SAMARBETE 2(14) Finansiering som

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Ledande Strategiarbete Påverkande Ny ledare ombord Förändringsprocesser Värden och etiska principer Förändringar i verksamhetsmiljön Kommunicera

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Intressanta företagschanser över lands- och branschgränser

Intressanta företagschanser över lands- och branschgränser Matcmaking i Uleåborg den 8.2.2007 Arrangörer: Bothinan Arc, Tornedalsrådet,, Gränshandelskammaren Deltagare: 252 företag från Finland, Norge och Sverige, närmare 400 personer Intressanta företagschanser

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2016 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2016 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2016 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2 Att hjälpa ger glädje! Vi tror att barn vill hjälpa, vare sig det gäller första hjälpen, att göra en äldre människa glad eller en

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande "Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd Statsrådets utredning med anledning av kommissionens meddelande "Halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken" Till stora utskottet INLEDNING

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Årsredovisning. Heureka Upptäckarglädje!

Årsredovisning. Heureka Upptäckarglädje! Årsredovisning 2016 Heureka Upptäckarglädje! Årsredovisning Heureka 2016 5 2016 - Ett år av byggprojekt och förnyelse 21 Internationella Heureka 6 7 Heurekas besökare 22 23 Personal och organisation 8

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

OM OFFENTLIGGÖRANDE AV NATURGASNÄTSVERKSAMHETENS NYCKELTAL

OM OFFENTLIGGÖRANDE AV NATURGASNÄTSVERKSAMHETENS NYCKELTAL ENERGIAMARKKINAVIRASTO BESLUT Dnr 352/01/2001 ENERGIMARKNADSVERKET 14.11.2001 OM OFFENTLIGGÖRANDE AV NATURGASNÄTSVERKSAMHETENS NYCKELTAL Energimarknadsverket har idag beslutat med stöd av 2 kap. 7 2 mom.

Läs mer