HEUREKA 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEUREKA 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 HEUREKA 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 På vetenskapscentret Heureka kan man lära sig om vetenskap och teknologi på ett roligt sätt genom att själv pröva och experimentera. Besökarna får känna upptäckarglädje på upplevelsespäckade interaktiva utställningar, i planetariet och under olika evenemang. Heureka, som ligger i Dickursby i Vanda, öppnades Heureka är ett av Finlands populäraste fritidscenter, med i genomsnitt nästan besökare årligen. HEUREKA UPPTÄCKARGLÄDJE OCH UPPLEVELSER FÖR ALLA ÅLDRAR! MISSION UPPTÄCKARGLÄDJE FÖR ALLA! Vi delar enthusiasmen för inlärning. Vi erbjuder en miljö för inspiration. Vi baserar oss på foskning och vetenskap. Vi skapar uttställningar och erfarenheter i världsklass för våra besökare. VISION Heureka är ett av världens bästa vetenskapscentrum.

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HEUREKA Heureka gör sig redo att ta språnget mot framtiden 5 8 Besökarantal år Livligt utställningsår Nya evenemangsformer 18 Mångidigt program i planetariet Pop-up Heureka och andra nya lärprogram 22 Vetenskapsutställningarnas Oscar gick till Heureka 23 Nätet den viktigaste informationskällan för heurekabesökarna 24 Personal Den ekonomiska situationen försämrades igen efter toppåret 33 Heurekas utbyggnadsprojekt godkändes Vetenskapsbutiken Magneetti Oy och Heureka Overseas Productions Ltd Oy 3

4 4

5 HEUREKA GÖR SIG REDO ATT TA SPRÅNGET MOT FRAMTIDEN Våren 2014 fyllde Heureka ett kvarts sekel och firade med sina grundare, samarbetspartner, sponsorer och vänner. Denna milstolpe nådde Heureka under ett år präglat av många viktiga händelser och beslut som lägger grunden för verksamheten långt in i framtiden. Det viktigaste av dem var Vanda stads beslut att starta det utbyggnadsprojekt som redan länge förberetts av Heureka och fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Tiedepuisto. Beslutet att bygga ut de nuvarande publika lokalerna och produktionslokalerna med cirka kvadratmeter, och projektbudgeten på över sju miljoner euro, ger oss möjlighet att utveckla nya former av interaktion för populariseringen av vetenskap. Vanda stads och undervisnings- och kulturministeriets förbindelse att finansiera projektet är avgörande för vår strävan att skapa möjligheter för finländarna att integrera vetenskap i vardagen. Vi på Heureka är redo att förnya vårt utbud för allmänheten. Under år 2014 prövade vi till exempel på att ordna F18-evenemang riktade enbart till en vuxen publik. Beslutet att godkänna utbyggnaden, som kom precis inför vårt 25-årsjubileum och i en ekonomisk situation som är svår för hela Finland, är ett klart och tydligt ställningstagande för vetenskapen och vetenskapsfostran. Hela fyra nya utställningar öppnade på Heureka Barnens Heureka, Skydda dig!, Intelligent stad och Gå under jorden berättar på ett snillrikt sätt för besökarna om vetenskapens och teknologins betydelse i vardagen. Under året turnerade Heurekas utställningar i Aten, Haifa, Hong Kong och Lissabon. Det är inte många som känner till att Heurekas utställningar ses av en betydligt större publik utomlands än i hemlandet. En av höjdpunkterna hösten 2014 var att internationella vetenskapscenterförbundet Association of Science-Technology Centers (ASTC) beviljade Heureka sitt Roy L. Shafer Leading Edge-pris för besökarupplevelsen på utställningen Heureka är från vettet. Utställningen genomfördes i samarbete mellan Heureka, vetenskapscentret Universcience i Paris och vetenskapscentret Pavilhão do Conhecimento i Lissabon. Denna "vetenskapscentrens Oscar" har väckt stora positiva förhoppningar om en turné till ett flertal vetenskapscenter i Nordamerika. Den positiva publicitet som priset gett är vi väldigt stolta över. För verksamhetsledningens del innebar 2014 stora förändringar på Heureka. Ekonomi- och förvaltningsdirektören Hannu Luutonen avgick med pension i augusti och efterträddes av Ari Kurenmaa. Anneli Pauli blev rektor vid tekniska universitetet i Villmanstrand och jag efterträdde henne som direktör två veckor efter att Ari tillträtt sin tjänst. Vi på Heureka känner stor tacksamhet för Anneli Paulis och Hannu Luutonens insatser för vetenskapscentrets framgång. I och med startskottet för utbyggnaden ger år 2015 goda förutsättningar för förnyelse. Även om omvärlden är utmanande på många sätt kan vi på Heureka fortsättningsvis betrakta oss som föregångare. Tapio Koivu Direktör 5

6 BESÖKARANTAL ÅR 2014 Vetenskapscentret Heureka hade år 2014 sammanlagt besökare. Antalet var klart lägre än det rekordartade året 2013 ( ). Så har det gått även tidigare efter framgångsrika år. När man studerar besökarstatistiken för Heurekas 25 år kan man konstatera att de allra livligaste åren vanligen åtföljts av ett betydligt lugnare år. Även antalet skolelever och studerande var lägre år 2014 än året innan, sammanlagt ( år 2013). Skol- och läroanstaltsgrupperna utgjorde alltså cirka 21 % av alla besökare. Av besökargrupperna ökade endast under 6-åringarna år 2014 (17 318) från året innan (14 610). Sedan våren 1989 har totalt över 7,3 miljoner besökare sett Heurekas utställningar på Heureka. När man även räknar med dem som sett Heurekas utställningar någon annanstans uppgår det totala besökarantalet till nästan 25 miljoner. Heurekas besökare åren Alla Skol- och läroanstaltsgrupper Besökargrupper Barn under 6 år Barn 6-15 år Skol- och läroanstaltsgrupper Vuxna Studerande Pensionärer Besökare totalt

7 Besökarantal Sett till besökarantalet är Heureka ett av de populäraste avgiftsbelagda besöksmålen i Finland. När vetenskapscentret planerades på 1980-talet uppskattades det årliga besökarantalet till Det långsiktiga genomsnittet har blivit lite högre: cirka besökare om året. Antalet besök varierar relativt mycket från år till år, beroende på bland annat Heurekas eget och konkurrenternas utbud och på det ekonomiska läget, som inverkar på de olika besökargruppernas efterfrågan och konsumtionsbeslut. Efter succéår har vi ofta noterat en nedgång i besökarantalet året därpå Heurekas besökarantal Den streckade linjen visar genomsnittet besökare/år. Utställningarna Dinosauriernas familjeliv (2001) och Body Worlds (2013) har varit exceptionellt framgångsrika och lyft besökarantalet till över Besökare som sett Heurekas utställningar under åren på Heureka och annanstans PÅ HEUREKA ANNANSTANS = genomsnitt =

8 RESULTAT AV BESÖKARUNDER- SÖKNINGARNA 2014 Besökarna och deras åsikter om Heureka kartläggs genom regelbundna besökarundersökningar. Liksom tidigare år utfördes undersökningen fyra gånger år 2014 i samband med skolloven i Finland (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov). Vi fick in sammanlagt svar. Enligt undersökningarna 2014 är besökarna på Heureka rätt jämnt fördelade mellan bägge könen (kvinnor 54,7 % och män 45,3 %). Under skolloven är majoriteten av besökarna barnfamiljer. Omkring 60 procent av besökarna kom från orter utanför huvudstadsregionen (huvudstadsregionens kommuner och kranskommunerna). Besökarna på Heureka är välutbildade, cirka en tredjedel av de 25 år fyllda hade högskoleexamen. Hälften av alla som svarade var på sitt andra eller tredje besök på Heureka. Nästan 28 % av besökarna hade besökt Heureka under det senaste året. Över hälften (52,8 %) stannade på Heureka i över tre timmar. De viktigaste orsakerna till besöket var oftast "för barnens skull" samt "intresse för Heureka" och "intresse för vetenskap", men nästan 20 % nämnde även en specifik temporär utställning som orsak till besöket. HEUREKA FICK HÖGSTA IMAGEBETYG BLAND FRITIDSCENTREN Heureka nådde för första gången en topplacering i Taloustutkimus undersökning om fritidscentrens företagsimage 2014 på basis av det sammantagna betyget för totalt tio olika aspekter. Den positiva imagen bygger på att Heureka lämpar sig för hela familjen, är mångsidigt, rent och prydligt och lockar till nya besök. Bland de 23 fritidscenter som var med i undersökningen bevarade Heureka sin ställning som fjärde bäst kända fritidscenter. Cirka 60 procent av finländarna känner till Heureka. I undersökningen fick Heureka det allmänna betyget 8,24 som gav en delad andra plats. Taloustutkimus undersökning om fritidscentrens företagsimage 2014, som genomfördes i form av en brevenkät, besvarades i september oktober 2014 av sammanlagt finländare i åldern år. Undersökningen är en del av den årliga undersökningen Finland i dag, som har flera beställare. 8

9 RESULTAT AV BESÖKARUNDER- SÖKNINGARNA 2014 Besökarnas utbildning, % av 25 år fyllda (n=734) kvinnor män Kön, % av dem som svarat (n=1293) Doktorsexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen Yrkesutbildning Gymnasium/studentexamen Grundskola/folkskola 1, ,4 Hemort, % av dem som svarat (n=1284) Sällskap, % av dem som svarat (n=1269) Utlandet Finland 200 km från Heureka Finland under 200 km från Heureka Kranskommunerna Huvudstadsregionens kommuner Familj/partner Vänner/bekanta Släktingar Grupp Arbetskamrater Ensam ,5 0,6 Besök, % av dem som svarat (n=1250) Besöket varade, % av dem som svarat (n=1244) 1:a gången 2:a/3:e gången 4:e gången eller mer Mindre än en timme 1 2 timmar 2 3 timmar 3 4 timmar över 4 timmar 26 För mindre än ett år sedan 1 5 år sedan 5 10 år sedan mer än 10 år sedan Tidpunkt för föregående besök, % of respondents (n=935) För barnens skull Intresse för Heureka Viktigaste orsaker till besöket, % of respondents (n=1190) Intresse för vetenskap 34 Intresse för en utställning eller ett utställningsobjekt 19 Med släktingar 10 Intresse för planetariet 7 9

10 BARNENS HEUREKA ( , t.o.m besökarantal under tiden utställningen visades 656 besökare/dag Barnens Heureka bjuder på en lekfull och aktiv atmosfär. BARNENS HEUREKA Barnens Heureka, som öppnade i Pelarhallen i april 2014, är trots namnet inte byggd endast för barn, utan sporrar besökare i alla åldrar till att vara aktiva och använda hela sin kropp. Utställningsobjekten är planerade att användas tillsammans, i form av lek och spel. En särskild målgrupp är familjer och sällskap som inkluderar minst ett barn under 8 år. Aktiviteterna inspirerar barnen, men också hela familjen, till samarbete. Barnets egen aktivitet är viktig när det gäller att skaffa och hantera information. För små barn börjar detta genom att de observerar och leker. Utställningen tar upp välbekanta fenomen som ger resonans hos besökarna, men presenterar dem i ett nytt ljus. De flesta utställningsobjekten kan användas på många olika sätt. Det finns spel i utställningen, men målet är inte att vinna över andra. Många av objekten lämpar sig också för besökare med funktionsnedsättning. Utställningen hjälper barnen att lära sig kroppskontroll och får alla på gott humör. LIVLIGT UTSTÄLLNINGSÅR Heurekas utställningsproduktion var ovanligt livlig år Vi satte upp två temporära utställningar av egen produktion, Barnens Heureka och Gå under jorden, och två nya avdelningar av egen produktion på huvudutställningen, Skydda dig! och Intelligent stad. Dessutom medverkade Heureka i produktionen av två konsortieutställningar, Vintersport som öppnade i Köpenhamn och Tar du risken? som öppnade i Paris. Bägge utställningarna sätts upp på Heureka i ett senare skede. 10

11 HEUREKA ÄR FRÅN VETTET Med Heureka är från vettet blev Heureka det första vetenskapscentret i världen att öppna en interaktiv utställning på temat psykisk hälsa. I planeringen anlitades förutom mångvetenskaplig expertis också erfarenhetsexperter, och för genomförandet engagerades konstnärer. Heureka är från vettet öppnade i oktober 2013 och visades i Båghallen på Heureka fram till I oktober 2014 belönade internationella vetenskapscenterförbundet ASTC (Association for Science-Technology Centers, Washington D.C.) Heureka med det ansedda Roy L. Shafer Leading Edge Award-priset för besökarupplevelsen på utställningen Heureka är från vettet. Juryn skrev i sin motivering att den var imponerad av utställningens öppna och innovativa sätt att hantera psykisk hälsa. Dessutom berömde den Heurekas djärva ambition att utmana besökarna till att se temat ur nya perspektiv. HEUREKA ÄR FRÅN VETTET ( ) besökarantal under tiden utställningen visades 672 besökare/dag Heurekas anställda gav ett ansikte åt utställningens marknadsföringskampanj. 11

12 DESTINATION MARS ( ) besökarantal under tiden utställningen visades 620 besökare/dag KONSORTIETS VINTER- SPORTUTSTÄLLNING ÖPPNADE I KÖPENHAMN Heureka är med i ett nordiskt samarbetskonsortium, vars utställning Vintersport öppnade i nya lokaler i Experimentarium City i Köpenhamn Utställningen presenterar vintersport, friluftskultur vintertid och vintriga fenomen på ett mångsidigt sätt som aktiverar hela kroppen. Utställningen på Experimentarium stängde i slutet av året och hade då setts av besökare. Därefter sattes den upp i vetenskapscentret VilVite i Bergen i Norge Till Heureka kommer utställningen i februari Den fjärde samarbetspartnern på denna utställning är Tekniska Museet i Stockholm. DESTINATION MARS På Heurekas första utställning med rymdtema fick besökaren fundera över frågan: Skulle du resa till Mars? Utställningen Destination Mars producerades av kanadensiska Ontario Science Center och den demonstrerade de fysiska, psykologiska, tekniska och etiska utmaningar vi skulle bli tvungna att lösa före vår första resa till den röda planeten. Utställningen öppnade i oktober 2013 och visades fram till GÅ UNDER JORDEN Utställningen, som öppnade i Båghallen i oktober 2014, visar hur underjordisk verksamhet påverkar vårt dagliga liv. Tyngdpunkterna i utställningen, som producerats av Heureka, är geologi, gruvindustri och underjordiskt byggande. Målet med utställningen är att öka besökarnas förståelse för och kunskap om gruvor och bygge i berg, och att skingra deras oro och fördomar genom att i stället ge dem verktyg som hjälper dem att bilda en egen uppfattning. Utställningen är delad i två avdelningar: den klart belysta öppna utställningen och det dunkla tunnelsystemet, som skapar en spännande stämning och kontrast. En stor samarbetsgrupp med aktörer i branschen deltog i planeringen av utställningen. 12

13 GÅ UNDER JORDEN ( , t.o.m besökarantal under tiden utställningen visades 554 besökare/dag 13

14 TVÅ NYA AVDELNINGAR PÅ HUVUD- UTSTÄLLNINGEN Skydda dig! Utställningen Skydda dig!, som genomfördes i samarbete med försvarsmakten och Försvarsmaktens Forskningsanstalt, öppnade som en del av Heurekas huvudutställning Utställningen presenterar vetenskapens och teknologins betydelse i den moderna försvarsmakten genom att jämföra människans och naturens skyddsmetoder. På utställningens virtuella forskningscentrum Skyddet får besökarna bland annat bekanta sig med naturens mästare på kamouflage och förklädnad, pröva på att göra en människofigur osynlig, försöka träffa ett rörligt mål med luftkanon och spela ett nytt sänka skepp-spel som bygger på modern försvarsteknologi. FÖRSVARSMAKTEN SAMARBETSPARTNER FÖR UTSTÄLLNINGEN SKYDDA DIG! Utställningen Skydda dig! lyfter fram teknologins betydelse i den moderna försvarsmakten och i den forskning och industri som stöder den. Idén till utställningen föddes inom kompetensnätverket för försvarsexperter, och vetenskapscentret Heureka som expert på popularisering av vetenskap var ett naturligt val som samarbetspartner. Det övergripande konceptet, som utvecklats av Försvarsmaktens Forskningsanstalt, presenteras med hjälp av en referensram som är välbekant för barnen, det vill säga naturen och djurlivet. Idén bakom Skyddet återfinns ju i motsvarande tvåkamper överallt i naturen. Samarbetet med den ivriga och sakkunniga personalen på Heureka var okomplicerat. Utställningen planerades och byggdes enligt tidtabellen och responsen från utställningsbesökarna har varit mycket positiv." Ledande forskare Veijo Miihkinen, Försvarsmaktens Forskningsanstalt 14

15 Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf höll en nationell konferens om vetenskaplig kommunikation på Heureka Deltagarna bekantade sig bland annat med utställningen Intelligent stad. Intelligent stad Utställningen belyser informations- och kommunikationsteknikens möjligheter att göra städerna mer funktionella, säkra, energieffektiva och miljövänliga. På utställningen kan man bland annat testa en båtsimulator som bygger på öppna data, köra personbil i framtidens Tammerfors, spela Energimästarspelet och se hur informationsteknik kan utnyttjas i stadsplanering. Utställningen öppnade som en del av Heurekas huvudutställning och byggdes i samarbete med nätverket för intelligent trafik ITS Finland ry och dess medlemsorganisationer. ITS FINLAND SAMARBETSPARTNER FÖR UTSTÄLLNINGEN INTELLIGENT STAD Heureka var samarbetspartner på det internationella evenemanget ITS Europe, som samlade över experter på intelligent trafik från hela världen. Utställningen Intelligent stad som öppnade samtidigt, visade på ett lyckat sätt vad som kan realiseras redan nu och är att vänta inom en snar framtid. Heurekas kompetens när det gäller att popularisera nya, i synnerhet tekniska, koncept var imponerande. Det var glädjande att se att även de mest härdade experterna hade roligt och lärde sig nya saker om tekniska tillämpningar. Verkställande direktör Sampo Hietanen, ITS Finland 15

16 NYA EVENEMANGSFORMER År 2014 ordnade Heureka igen många olika evenemang för allmänheten. Heurekas 25-årsjubileumsevenemang och Arkeologins natt 4.12 var årets höjdpunkter och lockade tusentals besökare till Heureka. År 2014 prövades även nya evenemangsformer såsom F18-kvällar för vuxna, och responsen var uppmuntrande. Evenemang 2014: 5.1 Fackförfattaren Markus Hotakainens Marspresentationer vid utställningsobjektet Vetenskap på ett klot. Även 6.1, 2.3, 9.3 och Snöforskningsevenemang med professor Markku Kulmalas spetsforskningsgrupp, inom ramen för kampanjen GLOBE Föreläsning om psykoser och galenskap med Hannu Lauerma och Roberto de Vita. 2.2 Temadagar kring psykisk hälsa. Teman: arbetsglädje, betydelsen av motion och sömn, att förebygga depression och stress. Paneldebatter, expertframträdanden, verkstäder och forskningsverksamhet. I samarbete med Terveystalo och Arbetarskyddsfonden. Även 16.2, 2.3, 16.3 och Heurekaföreläsning i planetariet. Sini Merikallio: Rymdfartens framtid. Hölls även 13.3 då föreläsningen syntolkades för synskadade Verkstad: Undersök och använd tekniken i Mars-rovern! Verkstad som utnyttjade Vaisalas högteknologi Studia Generalia direkt från Helsingfors universitet. Även 27.2, 6.3 och Rubiks kub-mästerskap Konstutställningen Rymdfärden i lilla entréhallen European Student Parliament, diskussionsevenemang för unga Internationella planetariedagen. Kortfilmer och planetariefilmer Faktabokskväll för lärare Kyrkobyseminarium. Nya forskningsrön från Vanda stadsmuseum Visning av planetariefilmen Kilpisjärvellä. Även 8.5 och Heurekas 25-årsjubileum Heurekas och vetenskapscentret Ahhaas vetenskapsshower. Helsingfors universitets Kulmalagrupps presentationer vid Vetenskap på ett klot. Kalevala Korus föreläsningar om silvrets kemi. F18-kväll för vuxna Michael Bradkes vetenskapsföreställning Cultural Claptrap. Heurekaföreläsningar i planetariet: Sini Merikallio om rymdfarten, Tapio Markkanen om astronomin i det forntida Egypten. Innovationsföretagens verkstäder: KeepLoop och Epooq. Allt med en ballong-experimentverkstäder. Kulmalagruppens Vetenskap på ett klot-presentationer. Helena Telkänrantas råttforskningsförevisning Råttränaren-förevisningar. Time-lapse om byggandet av planetariet. Kväll för inbjudna gäster med vetenskapsshower, Michael Bradkes föreställning och en Pecha Kucha-förevisning med Heurekas tidigare direktörer Tapio Markkanen och Per-Edvin Persson Leksakshacking. Flaggfrågesport. Föreställningar på vetenskapsscenen Potpurri av Heurekas gamla tv-reklamer och utställning om Heurekas historia genom artiklar i tidningen Helsingin Sanomat. Kulmalagruppens Kolträdet. Kalevala Korus objekt om silvrets kemi F18-kväll för vuxna. Verkstad om molekyldrinkologi, Michael Bradkes vetenskapsshower, speed dating ledd av forskare från Finlands Akademi, Anu Hopias föreläsning om cocktailvetenskap och filmen Sonic Vision i planetariet Flash mob-teatergruppen Sprickor i verkligheten på utställningen Heureka är från vettet Utställningen Blommor från Finland på restaurang Einstein. 16

17 15.5 Jan Fast: Introduktionsföreläsning om Heurekas arkeologiska utgrävningar i Ånäs Halisko på Heureka-pilotprojekt. AIF:s fartfyllda utomhusäventyrsbana i Barnens Heureka-anda Fyra dagars öppningsevenemang kring utställningen Skydda dig!. Presentation av Försvarsmaktens Forskningsanstalt, verkstäder för barn och vuxna, konsert med Flottans musikkår och expertföreläsningar Halisko på Heureka. AIF:s fartfyllda äventyrsbana i Barnens Heureka-anda utanför Heureka sex dagar i veckan. 6.8 Think Fest-familjedag med alumner från Helsingfors universitet TIKAS-pilotprojekt. Testning av projektet kring förstärkt verklighet, som stöds av UKM. Även och Trafikskyddets storevenemang. Vältbil, strålningsmätning, ägg i hjälmen-verkstad, reflexbana, hjärnverkstad Vetenskaps- och bokmässa i Åbo. Tio föreställningar av Pop-up Heureka Internationell rymdhelg: CERNs partikelacceleratorobjekt i Higgs jubileumsårs tecken och Angry Birds-anda, presentation av CERNs forskning, resultat från Rosettaflygningen, verkstäder, förevisningar, föreläsningar, filmer. I planetariet: föreställningen Fönster mot kosmos, Markus Hotakainens resa till stjärnorna och Tuukka Perhoniemis tidsresa med Vega Helsingfors bokmässa: Pop-up Heureka och Heurekaprogram på Vetenskapsscenen Minecraftturnering. Evenemang kring virtuella spel på temat underjordiskt byggande i anslutning till utställningen Gå under jorden Halisko-höstjippo. AIF:s fartfyllda utomhusäventyrsbana för barn Bzz bzz information och verkstäder om biodling Återvinningspyssel. Återvinningsmaterial och julklappspyssel i Martornas verkstäder Doodler-verkstad. 3D-utskrifter med specialpenna Julutställning på Heureka. Virtuell jultriviautställning i entréhallen Arkeologins natt. Storevenemang med Finlands fornkonstsällskaps internationella hällristningsseminarium, presentationer om utgrävningarna i Ånäs och arkeologernas arbete samt kommenterad filmförevisning. Verkstäder med gör det själv-mumie, kilskrift, leridoler och hällristningar F18-kväll för vuxna. Tema: Ölets arkeologi. Ölprovning, expertföreläsningar, verkstad Finländskt Rubiks kub-rekordförsök Internationell konferens inom ramen för EU-projektet Inspiring Science Education. NYA EVENEMANG NYA BESÖKARE Heureka testade sina möjligheter att rikta in verksamhet på nya besökargrupper. F18-kvällen för vuxna i slutet av april fick synnerligen positiv respons av besökarna: "Det var verkligen en fin kväll, synd att den gick så snabbt!" "Det var en trevlig kväll och roligt att besöka Heureka igen som vuxen. Hoppas ni ordnar flera sådana i framtiden, tiden blev inte alls lång." "Jättebra idé, riktigt trevlig kväll. På barnens avdelning kan också vi vuxna upptäcka barnet i oss själva." "Fantastiskt roligt. Vilken strålande idé. Det var roligt att leka bara med andra vuxna." "Oj så roligt när inte barnen är med. Man kan gå vart som helst och själv prova på allt på barnens avdelning." 17

18 18

19 MÅNGIDIGT PROGRAM I PLANETARIET Det mångsidiga programutbudet och de olika evenemang som anordnades i planetariet under 2014 fick positiv respons från Heurekas besökare. Heurekas planetarium hade sammanlagt besökare under året. Allt som allt fyra filmer stod på programmet under 2014, och av dessa behandlade tre astronomi och en var en animerad film om människokroppens celler. I planetariet förevisades även det guidade programmet Fönster mot kosmos, som producerades Målgruppen för detta program är i synnerhet skolgrup per, men det förevisades under årets lopp även i samband med olika evenemang, såsom exempelvis under Rymdveckoslutet. Heurekaföreläsningsserien som fick sin start 2011 fortsatte ännu. Heurekaföreläsningarna är en serie vetenskapsevenemang där planetariets hela jättekupol agerar audiovisuell scen för vetenskapsföreställningen och där planetariets specialteknik utnyttjas. Resultatet är en unik och slående vetenskaplig upplevelse för många sinnen. Föreläsarna tillhör den absoluta toppen inom den finländska forskarkåren. Planetariefilmer och planetarieprogram, publik och förevisningar 2014 RYMDTEKNOLOGIN I VÅR VARDAG ( ) publik HÄR ÄR CELLEN! ( ) publik Film/Program Publik Förevisningar Publikantal/ förevisning ATT UPPTÄCKA RYMDEN ( ) VÄGEN TILL STJÄRNORNA ( ) HÄR ÄR CELLEN! ( ) RYMDTEKNOLOGIN I VÅR VARDAG ( ) FÖNSTER MOT KOSMOS, GUIDAT PROGRAM ( ) HEUREKA-FÖRELÄSNINGAR (12.2, 13.3, 16.3, 27.4, 28.4, 4.10, 5.10) SPECIEL EVENEMANG (Heurekas 25-årsjubileum, Internationell rymdhelg, Internationell planetariedag och Arkeologins natt) TOTALT

20 POP-UP HEUREKA OCH ANDRA NYA LÄRPROGRAM På Heureka får allmänheten bekanta sig med vetenskapliga fenomen inte bara genom utställningarna och planetariefilmerna, utan också med hjälp av olika lärprogram och lärmaterial. Lärprogrammen består av utställningsguidning av Heurekas inspiratörer, laboratorie- och verkstadsprogram samt Vetenskap på ett klot-presentationer, vetenskapsteaterföreställningar och råttornas korgbollsmatcher. Lärprogrammen förbokas för skol- och övriga grupper och hålls i form av öppna demonstrationer för fritidsbesökare. Heurekas lärmaterial består av orienterande förhandsuppgifter som introducerar utställningarnas teman, uppgifter som görs inne på utställningen eller uppgifter som görs efter besöket. Våren 2014 lanserades Pop-up Heureka, ett koncept som tar med sig vetenskapsföreställningen ut bland publiken på ett nytt och överraskande sätt. För Heurekas vetenskapsläger producerades sju nya lärprogram under 2014 och två tidigare program uppdaterades. Utbudet bestod av lärmaterial till utställningarna Det susar i tarmen, Destination Mars och Heureka är från vettet samt en inlärningsstig som kombinerar två olika utställningar och en planetariefilm. År 2014 producerades också uppgifter i anslutning till utställningarna Barnens Heureka och Gå under jorden samt till Heurekas stenpark. Dessa riktar sig till alla besökare. Pop-up Heureka poppar upp bland allmänheten Pop-up Heureka, som är en ny mobil vetenskapsupplevelse, fick sin premiär våren 2014 under festligheterna i anslutning till Heurekas 25-årsjubileum. Pop-up Heureka har skapats utifrån den popularitet och efterfrågan som Vetenskapscirkusen rönt och består av en vetenskapsshow med demonstrationer, experiment och interaktivitet som överraskande öppnar sig ur en koffert mitt bland publiken. Pop-up Heurekas transportkoffert har inbyggd scen, ljudåtergivning och ljus och en guide ger en upplevelsespäckad vetenskapsföreställning baserad på fysikaliska fenomen. Pop-up Heureka rör sig lätt även utanför Heureka och kan anlitas exempelvis för evenemang som anordnas hos företag eller för samarbetspartner. Under 2014 turnerade Pop-up Heureka både i Finland och utanför landets gränser. På Heureka hölls nästan 100 föreställningar och utanför Heureka

21 Heurekas Vetenskapscirkus fortsatte turnera Finansiering från Forskningsinformation rf samt Jenny och Antti Wihuris fond möjliggjorde Vetenskapscirkusens fortsatta turnerande år En helhet bestående av åtta utställningsobjekt och den upplevelsespäckade vetenskapsföreställningen Varannan atom reste runt på ungdomsgårdar i Kannonkoski och Virrat samt i köpcentrum i Åbo, Joensuu och Tammerfors. Heurekas Vetenskapscirkus slog ner sina pålar för en månad vid varje köpcentrum och besöktes förutom av skolelever också av annan lokal publik i alla åldrar. Lokala ungdomar anställdes och lärdes upp som ledare för Vetenskapscirkusen. Under 2014 besökte Vetenskapscirkusen ungdomsgårdarna Piispalan nuorisokeskus i Kannonkoski och Marttisen nuorisokeskus i Virrat, köpcentrumet Skanssi i Åbo, köpcentrumet Metropol i Joensuu och köpcentrumet Tullitori i Tammerfors. Under 2014 hade Vetenskapscirkusen sammanlagt besökare, varav var skolelever och lärare. Rekordstort antal deltagare på Heurekas vetenskapsläger På Heureka ordnas varje år upplevelserika vetenskapsläger under skolornas sommarlov; dessa har år för år ökat i popularitet. På de veckolånga, mångvetenskapliga dagslägren får barn och unga i åldern 7 15 år bekanta sig med olika vetenskapsgrenar genom fenomenbaserad inlärning, experimenterande och glädjen i att själv få göra och upptäcka. Vetenskapslägren 2014 hade ett rekordstort antal deltagare: barn och unga i totalt 50 olika lägergrupper med cirka 20 barn eller unga i varje. Heurekas arkeologiska utgrävningar gav viktiga fynd I månadsskiftet juli augusti 2014 anordnade Heureka tillsammans med arkeologen Jan Fast och Helsingfors universitets alumniförening en 10 dagar lång arkeologisk utgrävning för allmänheten i Ånäs i Vanda. I utgrävningarna deltog nästan 100 arkeologiintresserade alumner från Helsingfors universitet. Utgrävarna varierade från dag till dag. Även medlemmar i amatörarkeologernas förening Ango ry deltog och utgrävningarna leddes av erfarna arkeologer. Under utgrävningarna gjordes två betydande fynd i form av leridoler. Förutom dessa hittades också bitar av bärnstenssmycken, spjutspetsar i flinta och tusentals bitar av lerkärl. Arkeologiska utgrävningar för allmänheten anordnas även sommaren Antalet vetenskapslägerdeltagare

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Ledande Strategiarbete Påverkande Ny ledare ombord Förändringsprocesser Värden och etiska principer Förändringar i verksamhetsmiljön Kommunicera

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ)

CWS Comfort Window System AB (publ) CWS Comfort Window System AB (publ) Kvartalsrapport för tiden 2010-09-01 till 2010-11-30 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2015 Kvartalsredogörelse, Q3 2015 22 OKTOBER 2015 Januari - september 2015 unity Entertainment NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 785 (1 224). RÖRELSERESULTAT före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 s. 1/6 Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014 Innehållsförteckning sivu Balansräkning 2 Resultaträkning

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING En forskningsinriktad ansats

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING En forskningsinriktad ansats Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LBD4ALL-BRUKSANVISNING En forskningsinriktad ansats Copyright Skribenter och Yrkeshögskolan Laurea 2014 Publikationen

Läs mer

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring Styrelse 2013 Veritas Pensionsförsäkring Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2013 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Reserapport Kina maj 2011 06 28

Reserapport Kina maj 2011 06 28 TeknikochsamhälleDatavetenskap ReserapportKinamaj20110628 Namnpåresenärer: MiaPersson,FaridNaisan Område: Teknikochsamhälle Datum: 20110518 20110529 Universitetsombesökts:GenchCollege,Shanghai,ThreeGorgesUniversity,Yichang,Tsinghua

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen.

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen. SEMINARIETS TALARE Outi Mäkelä, riksdagsledamot, landskapsstyrelsens ordförande, Saml. Outi Mäkelä leder Nylands landskapsstyrelse, organet som styr och beslutar om beredningen av landskapsplanen. Outi

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 1 Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Koncernens resultat

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 23.5.2001, kl. 12.30

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 23.5.2001, kl. 12.30 STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 23.5.2001, kl. 12.30 DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2001 Stockmann-koncernens försäljning ökade med 5,3 och uppgick till 360,7 (2 145 ). Vinsten före extraordinära poster uppgick

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 4.6.2014 Finnpartnershipföretagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs 1(5) Viviana Cruz Panteón Koordinator Skol-och branschkontakter Institutionen för ingenjörsvetenskap/ Avdelningen för automation och datateknik 0520-22 30 00 viviana.cruz.panteon@hv.se 2013-10-01 Dnr 20xx/xx

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer