HEUREKA 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEUREKA 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 HEUREKA 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 På vetenskapscentret Heureka kan man lära sig om vetenskap och teknologi på ett roligt sätt genom att själv pröva och experimentera. Besökarna får känna upptäckarglädje på upplevelsespäckade interaktiva utställningar, i planetariet och under olika evenemang. Heureka, som ligger i Dickursby i Vanda, öppnades Heureka är ett av Finlands populäraste fritidscenter, med i genomsnitt nästan besökare årligen. HEUREKA UPPTÄCKARGLÄDJE OCH UPPLEVELSER FÖR ALLA ÅLDRAR! MISSION UPPTÄCKARGLÄDJE FÖR ALLA! Vi delar enthusiasmen för inlärning. Vi erbjuder en miljö för inspiration. Vi baserar oss på foskning och vetenskap. Vi skapar uttställningar och erfarenheter i världsklass för våra besökare. VISION Heureka är ett av världens bästa vetenskapscentrum.

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HEUREKA Heureka gör sig redo att ta språnget mot framtiden 5 8 Besökarantal år Livligt utställningsår Nya evenemangsformer 18 Mångidigt program i planetariet Pop-up Heureka och andra nya lärprogram 22 Vetenskapsutställningarnas Oscar gick till Heureka 23 Nätet den viktigaste informationskällan för heurekabesökarna 24 Personal Den ekonomiska situationen försämrades igen efter toppåret 33 Heurekas utbyggnadsprojekt godkändes Vetenskapsbutiken Magneetti Oy och Heureka Overseas Productions Ltd Oy 3

4 4

5 HEUREKA GÖR SIG REDO ATT TA SPRÅNGET MOT FRAMTIDEN Våren 2014 fyllde Heureka ett kvarts sekel och firade med sina grundare, samarbetspartner, sponsorer och vänner. Denna milstolpe nådde Heureka under ett år präglat av många viktiga händelser och beslut som lägger grunden för verksamheten långt in i framtiden. Det viktigaste av dem var Vanda stads beslut att starta det utbyggnadsprojekt som redan länge förberetts av Heureka och fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Tiedepuisto. Beslutet att bygga ut de nuvarande publika lokalerna och produktionslokalerna med cirka kvadratmeter, och projektbudgeten på över sju miljoner euro, ger oss möjlighet att utveckla nya former av interaktion för populariseringen av vetenskap. Vanda stads och undervisnings- och kulturministeriets förbindelse att finansiera projektet är avgörande för vår strävan att skapa möjligheter för finländarna att integrera vetenskap i vardagen. Vi på Heureka är redo att förnya vårt utbud för allmänheten. Under år 2014 prövade vi till exempel på att ordna F18-evenemang riktade enbart till en vuxen publik. Beslutet att godkänna utbyggnaden, som kom precis inför vårt 25-årsjubileum och i en ekonomisk situation som är svår för hela Finland, är ett klart och tydligt ställningstagande för vetenskapen och vetenskapsfostran. Hela fyra nya utställningar öppnade på Heureka Barnens Heureka, Skydda dig!, Intelligent stad och Gå under jorden berättar på ett snillrikt sätt för besökarna om vetenskapens och teknologins betydelse i vardagen. Under året turnerade Heurekas utställningar i Aten, Haifa, Hong Kong och Lissabon. Det är inte många som känner till att Heurekas utställningar ses av en betydligt större publik utomlands än i hemlandet. En av höjdpunkterna hösten 2014 var att internationella vetenskapscenterförbundet Association of Science-Technology Centers (ASTC) beviljade Heureka sitt Roy L. Shafer Leading Edge-pris för besökarupplevelsen på utställningen Heureka är från vettet. Utställningen genomfördes i samarbete mellan Heureka, vetenskapscentret Universcience i Paris och vetenskapscentret Pavilhão do Conhecimento i Lissabon. Denna "vetenskapscentrens Oscar" har väckt stora positiva förhoppningar om en turné till ett flertal vetenskapscenter i Nordamerika. Den positiva publicitet som priset gett är vi väldigt stolta över. För verksamhetsledningens del innebar 2014 stora förändringar på Heureka. Ekonomi- och förvaltningsdirektören Hannu Luutonen avgick med pension i augusti och efterträddes av Ari Kurenmaa. Anneli Pauli blev rektor vid tekniska universitetet i Villmanstrand och jag efterträdde henne som direktör två veckor efter att Ari tillträtt sin tjänst. Vi på Heureka känner stor tacksamhet för Anneli Paulis och Hannu Luutonens insatser för vetenskapscentrets framgång. I och med startskottet för utbyggnaden ger år 2015 goda förutsättningar för förnyelse. Även om omvärlden är utmanande på många sätt kan vi på Heureka fortsättningsvis betrakta oss som föregångare. Tapio Koivu Direktör 5

6 BESÖKARANTAL ÅR 2014 Vetenskapscentret Heureka hade år 2014 sammanlagt besökare. Antalet var klart lägre än det rekordartade året 2013 ( ). Så har det gått även tidigare efter framgångsrika år. När man studerar besökarstatistiken för Heurekas 25 år kan man konstatera att de allra livligaste åren vanligen åtföljts av ett betydligt lugnare år. Även antalet skolelever och studerande var lägre år 2014 än året innan, sammanlagt ( år 2013). Skol- och läroanstaltsgrupperna utgjorde alltså cirka 21 % av alla besökare. Av besökargrupperna ökade endast under 6-åringarna år 2014 (17 318) från året innan (14 610). Sedan våren 1989 har totalt över 7,3 miljoner besökare sett Heurekas utställningar på Heureka. När man även räknar med dem som sett Heurekas utställningar någon annanstans uppgår det totala besökarantalet till nästan 25 miljoner. Heurekas besökare åren Alla Skol- och läroanstaltsgrupper Besökargrupper Barn under 6 år Barn 6-15 år Skol- och läroanstaltsgrupper Vuxna Studerande Pensionärer Besökare totalt

7 Besökarantal Sett till besökarantalet är Heureka ett av de populäraste avgiftsbelagda besöksmålen i Finland. När vetenskapscentret planerades på 1980-talet uppskattades det årliga besökarantalet till Det långsiktiga genomsnittet har blivit lite högre: cirka besökare om året. Antalet besök varierar relativt mycket från år till år, beroende på bland annat Heurekas eget och konkurrenternas utbud och på det ekonomiska läget, som inverkar på de olika besökargruppernas efterfrågan och konsumtionsbeslut. Efter succéår har vi ofta noterat en nedgång i besökarantalet året därpå Heurekas besökarantal Den streckade linjen visar genomsnittet besökare/år. Utställningarna Dinosauriernas familjeliv (2001) och Body Worlds (2013) har varit exceptionellt framgångsrika och lyft besökarantalet till över Besökare som sett Heurekas utställningar under åren på Heureka och annanstans PÅ HEUREKA ANNANSTANS = genomsnitt =

8 RESULTAT AV BESÖKARUNDER- SÖKNINGARNA 2014 Besökarna och deras åsikter om Heureka kartläggs genom regelbundna besökarundersökningar. Liksom tidigare år utfördes undersökningen fyra gånger år 2014 i samband med skolloven i Finland (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov). Vi fick in sammanlagt svar. Enligt undersökningarna 2014 är besökarna på Heureka rätt jämnt fördelade mellan bägge könen (kvinnor 54,7 % och män 45,3 %). Under skolloven är majoriteten av besökarna barnfamiljer. Omkring 60 procent av besökarna kom från orter utanför huvudstadsregionen (huvudstadsregionens kommuner och kranskommunerna). Besökarna på Heureka är välutbildade, cirka en tredjedel av de 25 år fyllda hade högskoleexamen. Hälften av alla som svarade var på sitt andra eller tredje besök på Heureka. Nästan 28 % av besökarna hade besökt Heureka under det senaste året. Över hälften (52,8 %) stannade på Heureka i över tre timmar. De viktigaste orsakerna till besöket var oftast "för barnens skull" samt "intresse för Heureka" och "intresse för vetenskap", men nästan 20 % nämnde även en specifik temporär utställning som orsak till besöket. HEUREKA FICK HÖGSTA IMAGEBETYG BLAND FRITIDSCENTREN Heureka nådde för första gången en topplacering i Taloustutkimus undersökning om fritidscentrens företagsimage 2014 på basis av det sammantagna betyget för totalt tio olika aspekter. Den positiva imagen bygger på att Heureka lämpar sig för hela familjen, är mångsidigt, rent och prydligt och lockar till nya besök. Bland de 23 fritidscenter som var med i undersökningen bevarade Heureka sin ställning som fjärde bäst kända fritidscenter. Cirka 60 procent av finländarna känner till Heureka. I undersökningen fick Heureka det allmänna betyget 8,24 som gav en delad andra plats. Taloustutkimus undersökning om fritidscentrens företagsimage 2014, som genomfördes i form av en brevenkät, besvarades i september oktober 2014 av sammanlagt finländare i åldern år. Undersökningen är en del av den årliga undersökningen Finland i dag, som har flera beställare. 8

9 RESULTAT AV BESÖKARUNDER- SÖKNINGARNA 2014 Besökarnas utbildning, % av 25 år fyllda (n=734) kvinnor män Kön, % av dem som svarat (n=1293) Doktorsexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen Yrkesutbildning Gymnasium/studentexamen Grundskola/folkskola 1, ,4 Hemort, % av dem som svarat (n=1284) Sällskap, % av dem som svarat (n=1269) Utlandet Finland 200 km från Heureka Finland under 200 km från Heureka Kranskommunerna Huvudstadsregionens kommuner Familj/partner Vänner/bekanta Släktingar Grupp Arbetskamrater Ensam ,5 0,6 Besök, % av dem som svarat (n=1250) Besöket varade, % av dem som svarat (n=1244) 1:a gången 2:a/3:e gången 4:e gången eller mer Mindre än en timme 1 2 timmar 2 3 timmar 3 4 timmar över 4 timmar 26 För mindre än ett år sedan 1 5 år sedan 5 10 år sedan mer än 10 år sedan Tidpunkt för föregående besök, % of respondents (n=935) För barnens skull Intresse för Heureka Viktigaste orsaker till besöket, % of respondents (n=1190) Intresse för vetenskap 34 Intresse för en utställning eller ett utställningsobjekt 19 Med släktingar 10 Intresse för planetariet 7 9

10 BARNENS HEUREKA ( , t.o.m besökarantal under tiden utställningen visades 656 besökare/dag Barnens Heureka bjuder på en lekfull och aktiv atmosfär. BARNENS HEUREKA Barnens Heureka, som öppnade i Pelarhallen i april 2014, är trots namnet inte byggd endast för barn, utan sporrar besökare i alla åldrar till att vara aktiva och använda hela sin kropp. Utställningsobjekten är planerade att användas tillsammans, i form av lek och spel. En särskild målgrupp är familjer och sällskap som inkluderar minst ett barn under 8 år. Aktiviteterna inspirerar barnen, men också hela familjen, till samarbete. Barnets egen aktivitet är viktig när det gäller att skaffa och hantera information. För små barn börjar detta genom att de observerar och leker. Utställningen tar upp välbekanta fenomen som ger resonans hos besökarna, men presenterar dem i ett nytt ljus. De flesta utställningsobjekten kan användas på många olika sätt. Det finns spel i utställningen, men målet är inte att vinna över andra. Många av objekten lämpar sig också för besökare med funktionsnedsättning. Utställningen hjälper barnen att lära sig kroppskontroll och får alla på gott humör. LIVLIGT UTSTÄLLNINGSÅR Heurekas utställningsproduktion var ovanligt livlig år Vi satte upp två temporära utställningar av egen produktion, Barnens Heureka och Gå under jorden, och två nya avdelningar av egen produktion på huvudutställningen, Skydda dig! och Intelligent stad. Dessutom medverkade Heureka i produktionen av två konsortieutställningar, Vintersport som öppnade i Köpenhamn och Tar du risken? som öppnade i Paris. Bägge utställningarna sätts upp på Heureka i ett senare skede. 10

11 HEUREKA ÄR FRÅN VETTET Med Heureka är från vettet blev Heureka det första vetenskapscentret i världen att öppna en interaktiv utställning på temat psykisk hälsa. I planeringen anlitades förutom mångvetenskaplig expertis också erfarenhetsexperter, och för genomförandet engagerades konstnärer. Heureka är från vettet öppnade i oktober 2013 och visades i Båghallen på Heureka fram till I oktober 2014 belönade internationella vetenskapscenterförbundet ASTC (Association for Science-Technology Centers, Washington D.C.) Heureka med det ansedda Roy L. Shafer Leading Edge Award-priset för besökarupplevelsen på utställningen Heureka är från vettet. Juryn skrev i sin motivering att den var imponerad av utställningens öppna och innovativa sätt att hantera psykisk hälsa. Dessutom berömde den Heurekas djärva ambition att utmana besökarna till att se temat ur nya perspektiv. HEUREKA ÄR FRÅN VETTET ( ) besökarantal under tiden utställningen visades 672 besökare/dag Heurekas anställda gav ett ansikte åt utställningens marknadsföringskampanj. 11

12 DESTINATION MARS ( ) besökarantal under tiden utställningen visades 620 besökare/dag KONSORTIETS VINTER- SPORTUTSTÄLLNING ÖPPNADE I KÖPENHAMN Heureka är med i ett nordiskt samarbetskonsortium, vars utställning Vintersport öppnade i nya lokaler i Experimentarium City i Köpenhamn Utställningen presenterar vintersport, friluftskultur vintertid och vintriga fenomen på ett mångsidigt sätt som aktiverar hela kroppen. Utställningen på Experimentarium stängde i slutet av året och hade då setts av besökare. Därefter sattes den upp i vetenskapscentret VilVite i Bergen i Norge Till Heureka kommer utställningen i februari Den fjärde samarbetspartnern på denna utställning är Tekniska Museet i Stockholm. DESTINATION MARS På Heurekas första utställning med rymdtema fick besökaren fundera över frågan: Skulle du resa till Mars? Utställningen Destination Mars producerades av kanadensiska Ontario Science Center och den demonstrerade de fysiska, psykologiska, tekniska och etiska utmaningar vi skulle bli tvungna att lösa före vår första resa till den röda planeten. Utställningen öppnade i oktober 2013 och visades fram till GÅ UNDER JORDEN Utställningen, som öppnade i Båghallen i oktober 2014, visar hur underjordisk verksamhet påverkar vårt dagliga liv. Tyngdpunkterna i utställningen, som producerats av Heureka, är geologi, gruvindustri och underjordiskt byggande. Målet med utställningen är att öka besökarnas förståelse för och kunskap om gruvor och bygge i berg, och att skingra deras oro och fördomar genom att i stället ge dem verktyg som hjälper dem att bilda en egen uppfattning. Utställningen är delad i två avdelningar: den klart belysta öppna utställningen och det dunkla tunnelsystemet, som skapar en spännande stämning och kontrast. En stor samarbetsgrupp med aktörer i branschen deltog i planeringen av utställningen. 12

13 GÅ UNDER JORDEN ( , t.o.m besökarantal under tiden utställningen visades 554 besökare/dag 13

14 TVÅ NYA AVDELNINGAR PÅ HUVUD- UTSTÄLLNINGEN Skydda dig! Utställningen Skydda dig!, som genomfördes i samarbete med försvarsmakten och Försvarsmaktens Forskningsanstalt, öppnade som en del av Heurekas huvudutställning Utställningen presenterar vetenskapens och teknologins betydelse i den moderna försvarsmakten genom att jämföra människans och naturens skyddsmetoder. På utställningens virtuella forskningscentrum Skyddet får besökarna bland annat bekanta sig med naturens mästare på kamouflage och förklädnad, pröva på att göra en människofigur osynlig, försöka träffa ett rörligt mål med luftkanon och spela ett nytt sänka skepp-spel som bygger på modern försvarsteknologi. FÖRSVARSMAKTEN SAMARBETSPARTNER FÖR UTSTÄLLNINGEN SKYDDA DIG! Utställningen Skydda dig! lyfter fram teknologins betydelse i den moderna försvarsmakten och i den forskning och industri som stöder den. Idén till utställningen föddes inom kompetensnätverket för försvarsexperter, och vetenskapscentret Heureka som expert på popularisering av vetenskap var ett naturligt val som samarbetspartner. Det övergripande konceptet, som utvecklats av Försvarsmaktens Forskningsanstalt, presenteras med hjälp av en referensram som är välbekant för barnen, det vill säga naturen och djurlivet. Idén bakom Skyddet återfinns ju i motsvarande tvåkamper överallt i naturen. Samarbetet med den ivriga och sakkunniga personalen på Heureka var okomplicerat. Utställningen planerades och byggdes enligt tidtabellen och responsen från utställningsbesökarna har varit mycket positiv." Ledande forskare Veijo Miihkinen, Försvarsmaktens Forskningsanstalt 14

15 Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf höll en nationell konferens om vetenskaplig kommunikation på Heureka Deltagarna bekantade sig bland annat med utställningen Intelligent stad. Intelligent stad Utställningen belyser informations- och kommunikationsteknikens möjligheter att göra städerna mer funktionella, säkra, energieffektiva och miljövänliga. På utställningen kan man bland annat testa en båtsimulator som bygger på öppna data, köra personbil i framtidens Tammerfors, spela Energimästarspelet och se hur informationsteknik kan utnyttjas i stadsplanering. Utställningen öppnade som en del av Heurekas huvudutställning och byggdes i samarbete med nätverket för intelligent trafik ITS Finland ry och dess medlemsorganisationer. ITS FINLAND SAMARBETSPARTNER FÖR UTSTÄLLNINGEN INTELLIGENT STAD Heureka var samarbetspartner på det internationella evenemanget ITS Europe, som samlade över experter på intelligent trafik från hela världen. Utställningen Intelligent stad som öppnade samtidigt, visade på ett lyckat sätt vad som kan realiseras redan nu och är att vänta inom en snar framtid. Heurekas kompetens när det gäller att popularisera nya, i synnerhet tekniska, koncept var imponerande. Det var glädjande att se att även de mest härdade experterna hade roligt och lärde sig nya saker om tekniska tillämpningar. Verkställande direktör Sampo Hietanen, ITS Finland 15

16 NYA EVENEMANGSFORMER År 2014 ordnade Heureka igen många olika evenemang för allmänheten. Heurekas 25-årsjubileumsevenemang och Arkeologins natt 4.12 var årets höjdpunkter och lockade tusentals besökare till Heureka. År 2014 prövades även nya evenemangsformer såsom F18-kvällar för vuxna, och responsen var uppmuntrande. Evenemang 2014: 5.1 Fackförfattaren Markus Hotakainens Marspresentationer vid utställningsobjektet Vetenskap på ett klot. Även 6.1, 2.3, 9.3 och Snöforskningsevenemang med professor Markku Kulmalas spetsforskningsgrupp, inom ramen för kampanjen GLOBE Föreläsning om psykoser och galenskap med Hannu Lauerma och Roberto de Vita. 2.2 Temadagar kring psykisk hälsa. Teman: arbetsglädje, betydelsen av motion och sömn, att förebygga depression och stress. Paneldebatter, expertframträdanden, verkstäder och forskningsverksamhet. I samarbete med Terveystalo och Arbetarskyddsfonden. Även 16.2, 2.3, 16.3 och Heurekaföreläsning i planetariet. Sini Merikallio: Rymdfartens framtid. Hölls även 13.3 då föreläsningen syntolkades för synskadade Verkstad: Undersök och använd tekniken i Mars-rovern! Verkstad som utnyttjade Vaisalas högteknologi Studia Generalia direkt från Helsingfors universitet. Även 27.2, 6.3 och Rubiks kub-mästerskap Konstutställningen Rymdfärden i lilla entréhallen European Student Parliament, diskussionsevenemang för unga Internationella planetariedagen. Kortfilmer och planetariefilmer Faktabokskväll för lärare Kyrkobyseminarium. Nya forskningsrön från Vanda stadsmuseum Visning av planetariefilmen Kilpisjärvellä. Även 8.5 och Heurekas 25-årsjubileum Heurekas och vetenskapscentret Ahhaas vetenskapsshower. Helsingfors universitets Kulmalagrupps presentationer vid Vetenskap på ett klot. Kalevala Korus föreläsningar om silvrets kemi. F18-kväll för vuxna Michael Bradkes vetenskapsföreställning Cultural Claptrap. Heurekaföreläsningar i planetariet: Sini Merikallio om rymdfarten, Tapio Markkanen om astronomin i det forntida Egypten. Innovationsföretagens verkstäder: KeepLoop och Epooq. Allt med en ballong-experimentverkstäder. Kulmalagruppens Vetenskap på ett klot-presentationer. Helena Telkänrantas råttforskningsförevisning Råttränaren-förevisningar. Time-lapse om byggandet av planetariet. Kväll för inbjudna gäster med vetenskapsshower, Michael Bradkes föreställning och en Pecha Kucha-förevisning med Heurekas tidigare direktörer Tapio Markkanen och Per-Edvin Persson Leksakshacking. Flaggfrågesport. Föreställningar på vetenskapsscenen Potpurri av Heurekas gamla tv-reklamer och utställning om Heurekas historia genom artiklar i tidningen Helsingin Sanomat. Kulmalagruppens Kolträdet. Kalevala Korus objekt om silvrets kemi F18-kväll för vuxna. Verkstad om molekyldrinkologi, Michael Bradkes vetenskapsshower, speed dating ledd av forskare från Finlands Akademi, Anu Hopias föreläsning om cocktailvetenskap och filmen Sonic Vision i planetariet Flash mob-teatergruppen Sprickor i verkligheten på utställningen Heureka är från vettet Utställningen Blommor från Finland på restaurang Einstein. 16

17 15.5 Jan Fast: Introduktionsföreläsning om Heurekas arkeologiska utgrävningar i Ånäs Halisko på Heureka-pilotprojekt. AIF:s fartfyllda utomhusäventyrsbana i Barnens Heureka-anda Fyra dagars öppningsevenemang kring utställningen Skydda dig!. Presentation av Försvarsmaktens Forskningsanstalt, verkstäder för barn och vuxna, konsert med Flottans musikkår och expertföreläsningar Halisko på Heureka. AIF:s fartfyllda äventyrsbana i Barnens Heureka-anda utanför Heureka sex dagar i veckan. 6.8 Think Fest-familjedag med alumner från Helsingfors universitet TIKAS-pilotprojekt. Testning av projektet kring förstärkt verklighet, som stöds av UKM. Även och Trafikskyddets storevenemang. Vältbil, strålningsmätning, ägg i hjälmen-verkstad, reflexbana, hjärnverkstad Vetenskaps- och bokmässa i Åbo. Tio föreställningar av Pop-up Heureka Internationell rymdhelg: CERNs partikelacceleratorobjekt i Higgs jubileumsårs tecken och Angry Birds-anda, presentation av CERNs forskning, resultat från Rosettaflygningen, verkstäder, förevisningar, föreläsningar, filmer. I planetariet: föreställningen Fönster mot kosmos, Markus Hotakainens resa till stjärnorna och Tuukka Perhoniemis tidsresa med Vega Helsingfors bokmässa: Pop-up Heureka och Heurekaprogram på Vetenskapsscenen Minecraftturnering. Evenemang kring virtuella spel på temat underjordiskt byggande i anslutning till utställningen Gå under jorden Halisko-höstjippo. AIF:s fartfyllda utomhusäventyrsbana för barn Bzz bzz information och verkstäder om biodling Återvinningspyssel. Återvinningsmaterial och julklappspyssel i Martornas verkstäder Doodler-verkstad. 3D-utskrifter med specialpenna Julutställning på Heureka. Virtuell jultriviautställning i entréhallen Arkeologins natt. Storevenemang med Finlands fornkonstsällskaps internationella hällristningsseminarium, presentationer om utgrävningarna i Ånäs och arkeologernas arbete samt kommenterad filmförevisning. Verkstäder med gör det själv-mumie, kilskrift, leridoler och hällristningar F18-kväll för vuxna. Tema: Ölets arkeologi. Ölprovning, expertföreläsningar, verkstad Finländskt Rubiks kub-rekordförsök Internationell konferens inom ramen för EU-projektet Inspiring Science Education. NYA EVENEMANG NYA BESÖKARE Heureka testade sina möjligheter att rikta in verksamhet på nya besökargrupper. F18-kvällen för vuxna i slutet av april fick synnerligen positiv respons av besökarna: "Det var verkligen en fin kväll, synd att den gick så snabbt!" "Det var en trevlig kväll och roligt att besöka Heureka igen som vuxen. Hoppas ni ordnar flera sådana i framtiden, tiden blev inte alls lång." "Jättebra idé, riktigt trevlig kväll. På barnens avdelning kan också vi vuxna upptäcka barnet i oss själva." "Fantastiskt roligt. Vilken strålande idé. Det var roligt att leka bara med andra vuxna." "Oj så roligt när inte barnen är med. Man kan gå vart som helst och själv prova på allt på barnens avdelning." 17

18 18

19 MÅNGIDIGT PROGRAM I PLANETARIET Det mångsidiga programutbudet och de olika evenemang som anordnades i planetariet under 2014 fick positiv respons från Heurekas besökare. Heurekas planetarium hade sammanlagt besökare under året. Allt som allt fyra filmer stod på programmet under 2014, och av dessa behandlade tre astronomi och en var en animerad film om människokroppens celler. I planetariet förevisades även det guidade programmet Fönster mot kosmos, som producerades Målgruppen för detta program är i synnerhet skolgrup per, men det förevisades under årets lopp även i samband med olika evenemang, såsom exempelvis under Rymdveckoslutet. Heurekaföreläsningsserien som fick sin start 2011 fortsatte ännu. Heurekaföreläsningarna är en serie vetenskapsevenemang där planetariets hela jättekupol agerar audiovisuell scen för vetenskapsföreställningen och där planetariets specialteknik utnyttjas. Resultatet är en unik och slående vetenskaplig upplevelse för många sinnen. Föreläsarna tillhör den absoluta toppen inom den finländska forskarkåren. Planetariefilmer och planetarieprogram, publik och förevisningar 2014 RYMDTEKNOLOGIN I VÅR VARDAG ( ) publik HÄR ÄR CELLEN! ( ) publik Film/Program Publik Förevisningar Publikantal/ förevisning ATT UPPTÄCKA RYMDEN ( ) VÄGEN TILL STJÄRNORNA ( ) HÄR ÄR CELLEN! ( ) RYMDTEKNOLOGIN I VÅR VARDAG ( ) FÖNSTER MOT KOSMOS, GUIDAT PROGRAM ( ) HEUREKA-FÖRELÄSNINGAR (12.2, 13.3, 16.3, 27.4, 28.4, 4.10, 5.10) SPECIEL EVENEMANG (Heurekas 25-årsjubileum, Internationell rymdhelg, Internationell planetariedag och Arkeologins natt) TOTALT

20 POP-UP HEUREKA OCH ANDRA NYA LÄRPROGRAM På Heureka får allmänheten bekanta sig med vetenskapliga fenomen inte bara genom utställningarna och planetariefilmerna, utan också med hjälp av olika lärprogram och lärmaterial. Lärprogrammen består av utställningsguidning av Heurekas inspiratörer, laboratorie- och verkstadsprogram samt Vetenskap på ett klot-presentationer, vetenskapsteaterföreställningar och råttornas korgbollsmatcher. Lärprogrammen förbokas för skol- och övriga grupper och hålls i form av öppna demonstrationer för fritidsbesökare. Heurekas lärmaterial består av orienterande förhandsuppgifter som introducerar utställningarnas teman, uppgifter som görs inne på utställningen eller uppgifter som görs efter besöket. Våren 2014 lanserades Pop-up Heureka, ett koncept som tar med sig vetenskapsföreställningen ut bland publiken på ett nytt och överraskande sätt. För Heurekas vetenskapsläger producerades sju nya lärprogram under 2014 och två tidigare program uppdaterades. Utbudet bestod av lärmaterial till utställningarna Det susar i tarmen, Destination Mars och Heureka är från vettet samt en inlärningsstig som kombinerar två olika utställningar och en planetariefilm. År 2014 producerades också uppgifter i anslutning till utställningarna Barnens Heureka och Gå under jorden samt till Heurekas stenpark. Dessa riktar sig till alla besökare. Pop-up Heureka poppar upp bland allmänheten Pop-up Heureka, som är en ny mobil vetenskapsupplevelse, fick sin premiär våren 2014 under festligheterna i anslutning till Heurekas 25-årsjubileum. Pop-up Heureka har skapats utifrån den popularitet och efterfrågan som Vetenskapscirkusen rönt och består av en vetenskapsshow med demonstrationer, experiment och interaktivitet som överraskande öppnar sig ur en koffert mitt bland publiken. Pop-up Heurekas transportkoffert har inbyggd scen, ljudåtergivning och ljus och en guide ger en upplevelsespäckad vetenskapsföreställning baserad på fysikaliska fenomen. Pop-up Heureka rör sig lätt även utanför Heureka och kan anlitas exempelvis för evenemang som anordnas hos företag eller för samarbetspartner. Under 2014 turnerade Pop-up Heureka både i Finland och utanför landets gränser. På Heureka hölls nästan 100 föreställningar och utanför Heureka

21 Heurekas Vetenskapscirkus fortsatte turnera Finansiering från Forskningsinformation rf samt Jenny och Antti Wihuris fond möjliggjorde Vetenskapscirkusens fortsatta turnerande år En helhet bestående av åtta utställningsobjekt och den upplevelsespäckade vetenskapsföreställningen Varannan atom reste runt på ungdomsgårdar i Kannonkoski och Virrat samt i köpcentrum i Åbo, Joensuu och Tammerfors. Heurekas Vetenskapscirkus slog ner sina pålar för en månad vid varje köpcentrum och besöktes förutom av skolelever också av annan lokal publik i alla åldrar. Lokala ungdomar anställdes och lärdes upp som ledare för Vetenskapscirkusen. Under 2014 besökte Vetenskapscirkusen ungdomsgårdarna Piispalan nuorisokeskus i Kannonkoski och Marttisen nuorisokeskus i Virrat, köpcentrumet Skanssi i Åbo, köpcentrumet Metropol i Joensuu och köpcentrumet Tullitori i Tammerfors. Under 2014 hade Vetenskapscirkusen sammanlagt besökare, varav var skolelever och lärare. Rekordstort antal deltagare på Heurekas vetenskapsläger På Heureka ordnas varje år upplevelserika vetenskapsläger under skolornas sommarlov; dessa har år för år ökat i popularitet. På de veckolånga, mångvetenskapliga dagslägren får barn och unga i åldern 7 15 år bekanta sig med olika vetenskapsgrenar genom fenomenbaserad inlärning, experimenterande och glädjen i att själv få göra och upptäcka. Vetenskapslägren 2014 hade ett rekordstort antal deltagare: barn och unga i totalt 50 olika lägergrupper med cirka 20 barn eller unga i varje. Heurekas arkeologiska utgrävningar gav viktiga fynd I månadsskiftet juli augusti 2014 anordnade Heureka tillsammans med arkeologen Jan Fast och Helsingfors universitets alumniförening en 10 dagar lång arkeologisk utgrävning för allmänheten i Ånäs i Vanda. I utgrävningarna deltog nästan 100 arkeologiintresserade alumner från Helsingfors universitet. Utgrävarna varierade från dag till dag. Även medlemmar i amatörarkeologernas förening Ango ry deltog och utgrävningarna leddes av erfarna arkeologer. Under utgrävningarna gjordes två betydande fynd i form av leridoler. Förutom dessa hittades också bitar av bärnstenssmycken, spjutspetsar i flinta och tusentals bitar av lerkärl. Arkeologiska utgrävningar för allmänheten anordnas även sommaren Antalet vetenskapslägerdeltagare

unite for children ÅRSBERÄTTELSE

unite for children ÅRSBERÄTTELSE unite for children ÅRSBERÄTTELSE 2 Finlands UNICEF unite for children Nyckeltal 2009 Medelanskaffning Insamlingar Försäljning Överföring till UNICEFs arbete 14,9 milj. euro 13,5 milj. euro 1,4 milj. euro

Läs mer

siktar på hållbara lösningar

siktar på hållbara lösningar Ledare Potential finns 3 1 / 2013 trafik & turism Kvarkens turism siktar på hållbara lösningar innehåll trafik & turism 1/2013 ledare armi murto 3 Aktuellt fif 4 7 kolumn Michael Lindholm 5 händelsekalender

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 VD:s översikt Sparbankernas 191:a verksamhetsår var ett år av aktiva förberedelser och stark framtidstro. Det kommer att gå till historien som en vändpunkt då 25 Sparbanker beslöt

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra främjar en stabil och balanserad utveckling i Finland, en kvantitativ och kvalitativ tillväxt inom ekonomin samt

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2014 VERKSAMHETSMÅL 2 ROBBAN BERÄTTAR 3 EKONOMI OCH FINANSIERING

Läs mer

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP Artisten, Göteborg, 7 december 1999 Denna dokumentation innehåller ett sammandrag av inläggen vid konferensen Musik & entreprenörskap på Artisten i Göteborg den 7 december 1999.

Läs mer

visades på ict showroom AKtuellt Forskning studier & undervisning Internationellt organisation

visades på ict showroom AKtuellt Forskning studier & undervisning Internationellt organisation MfÅA 20.1.2012 xx.x.2010 www.abo.fi/meddelanden NR xx 01 ingen It-proj vän ekt av Effektivitetens visades på ideologi ict showroom Per Johan Brahe-prisvinnare Jakobsson har Patrik läst Hagman tre böcker

Läs mer

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 Verksamheten 2009 årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för omställning trender Inför tiotalet generationsväxling ger nya jobb inom staten. SiDAN 4 katty tog makten över

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009 B 3/2010 rd JUBILEUMSFONDEN FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET SITRAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN I enlighet med 9 1 mom. 9 punkten i lagen om Jubileumsfonden

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors 16.5.2014 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 16.5.2014 Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/2003 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE

Läs mer

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009 panorama inforegio 29 Våren 2009 Kreativitet och innovation Stimulera konkurrenskraften i regionerna sv INNEHÅLL 3 LEDARE Danuta Hübner 4 7 ÖVERSIKT En innovativ och kreativ framtid för Europa 8 11 INTERVJU

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

FRÅN MÄSTARE TILL FÖRETAGARE

FRÅN MÄSTARE TILL FÖRETAGARE FRÅN MÄSTARE TILL FÖRETAGARE FRÅN MÄSTARE TILL FÖRETAGARE Utgivare: Skills Finland rf Redaktionsarbete: Emmi Oksanen Översättning: Lingsoft Oy Layout och ombrytning: Viestintätoimisto VCA Oy Pärmens bilder:

Läs mer

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse R E S O R L A N D S K A P F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 1 New York 8:40 F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 I n n e h å l l Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Passion för kemisk träförädling

Passion för kemisk träförädling från Åbo Akademi Nr 14 14.10.2005 Passion för kemisk träförädling Nya möjligheter för magisterprogram EN FRÅGA FÅR SVAR Högkvalitativ utbildning Kring årsskiftet 2005 2006 utser Undervisningsministeriet

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2 0 0 5 F I N L A N D Ä R V A C K E R! E N S A T P L Y G F L INNEHÅLL Chefdirektörens översikt 2 Den sista resan 5 Luftfartsverket 2005: Verksamhetsidé, värden och service

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen ÅRSREDOVISNING 2007 Finavia Finlands port ut i världen Finavia öppnar förbindelser till världen INNEHÅLL Finavia i korthet 4 2007 händelser och nyckeltal 6 Generaldirektörens översikt 8 Strategi 12 Flygtrafiken

Läs mer

Utsläppsrätterna aktuella igen. Det händer mycket på den ryska marknaden. Fortum 4 2007. Kulturgärningar. och varumärken

Utsläppsrätterna aktuella igen. Det händer mycket på den ryska marknaden. Fortum 4 2007. Kulturgärningar. och varumärken Utsläppsrätterna aktuella igen Fortum 4 2007 Det händer mycket på den ryska marknaden Kulturgärningar och varumärken 26 16 24 Energi av kulturupplevelse Premiär utställningen i Konsthallen i Helsingfors

Läs mer

2007 15.6. YLE öppnar Finlands mest mångsidiga tjänst för radio och tv på webben... 6 27.3. YLEs ekonomi allt mer balanserad... 7

2007 15.6. YLE öppnar Finlands mest mångsidiga tjänst för radio och tv på webben... 6 27.3. YLEs ekonomi allt mer balanserad... 7 1 YLES PRESSMEDDELANDEN 2009-2002 2009 15.12. YLE Arenan symbol påminner om att program kan ses via webben... 2 13.10. Kulturkliniken fick pris på bulgarisk tv-festival... 2 7.1. Ändrade kanalplatser i

Läs mer

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer:

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer: Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2009 Reagera i tid - viktigt för företagaren att säkerställa sin ekonomiska ställning s. 16-17 Lean production

Läs mer