STAFFANGYMNASIET SÖDERHAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN"

Transkript

1 STAFFANGYMNASIET SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

2 På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval mot resten av ditt liv. Därför ska Du ta god tid på Dig och fundera över vad Du vill och vad som känns rätt för just Dig. Dina möjligheter att få en väl anpassad gymnasieutbildning är många, och det är vår ambition att ge Dig det yttersta av kunskap, entreprenörskap, inflytande och trivsel. För att göra ett bra val behöver Du skaffa Dig mer information. I denna katalog kan Du läsa mer om Staffangymnasiets alla utbildningar. Informationskvällarna och öppet hus är ett bra sätt att ta reda på mer om ett visst program. Då kan Du själv se skolan, träffa elever och lärare och ställa frågor som Du vill ha svar på. Du kommer också få rikliga möjligheter att göra studiebesök som Du kan boka via din studie- och yrkesvägledare. I den nya gymnasieskolan har flera förändringar införts. De nationella programmen har gjorts om för att bli mer lika varandra oavsett var du studerar. Dessutom har behörighetskraven förändrats. Nu behöver Du godkänt i minst åtta ämnen för att bli behörig till gymnasieskolan. Varför välja Staffangymnasiet? Du vill ha engagerade, kunniga lärare och hög kvalitet på undervisningen Över 90 % av eleverna trivs bra och tycker att stämningen är bra på skolan Över 90 % av eleverna når högskolebehörighet Lyckade studier på våra yrkesprogram leder direkt till ett arbete Vi är ett certifierat Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege Vi har blivit utsedd till Sveriges bästa skola i Ung Företagsamhet (UF) Du vill ha möjlighet att ingå i ett nationellt projekt. Du vill helt enkelt vara där du har det bra och där dina kompisar är! Vi som arbetar på Staffangymnasiet hälsar Dig välkommen till Dina gymnasiestudier. Hos oss får Du möjlighet att under tre år fördjupa de kunskaper Du redan har, lära Dig mycket nytt, lära känna nya människor och utvecklas som individ. Hos oss blir Du sedd samtidigt som Du kan vara Dig själv. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet och på Staffangymnasiet kan Du även fortsättningsvis både plugga och idrotta. Välkommen till Staffangymnasiet! Johan Rasmussen Gymnasiechef

3 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2014 / 2015 Var med där det händer! - 4 Internationalisering - 5 Elevrådet - 6 Idrottsgymnasium i Söderhamn - 7 Så söker du til gymnasieskolan -8 Ditt första stora vägval -9 UF - ung företagsamhet - 10 BA Bygg- och anläggningsprogrammet - 11 Inriktning: Husbyggnad EE El- och energiprogrammet - 12 Inriktningar: Dator- och kommunikationsteknik Elteknik EK Ekonomiprogrammet - 13 Inriktning: Ekonomi ES Estetiska programmet - 14, 15 Inriktningar: Media Musik FT Fordons- och transportprogrammet - 16 Inriktning: Transport HA Handels- och administrationsprogrammet - 17 Inriktning: Handel och service IM Introduktionsprogram - 18 IN Industritekniska programmet - 19 Inriktning: Produkt- och maskinteknik NA Naturvetenskapsprogrammet - 20 Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle SA Samhällsvetenskapsprogrammet - 21 Inriktningar: Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap TE Teknikprogrammet - 22 Inriktningar: Design- och produktutveckling Teknikvetenskap VO Vård- och omsorgsprogrammet - 23 Val av inriktning sker vanligen till årskurs 2. Genom individuella val och valbara kurser kan du skapa en egen profil på dina studier inom det program du valt. Läs mer på vår hemsida och kontakta oss gärna! 3

4 VAR MED DÄR DET HÄNDER! På Staffangymnasiet håller vi många dörrar öppna till din framtid. Här finns allt från certifierat Teknikcollege och Vård- och omsorgs college till yrkesutbildningar i tiden med god arbetsmarknad, högskoleförberedande program av hög klass och massor med valmöjligheter. På Staffangymnasiet satsar vi på entreprenöriellt lärande. Under dina studier har du bland annat möjlighet att få prova på att starta ett företag. Detta sker i samarbete med UF - Ung företagsamhet. Bästa åren i ditt liv För att studera framgångsrikt behöver man må bra och trivas. Våra lärare kommer att göra allt för att du ska lyckas i dina studier och gå ut från Staffangymnasiet med lust att lära mer och med en positiv syn på din framtid. Under dina år hos oss kommer du att ha en mentor som du delar med 10 till 15 andra elever. Det innebär att du alltid har en handledare som tillsammans med dig ser till att du har kontroll på dina studier och får hjälp när du behöver. Staffangymnasiet har lärare som är proffs på sina ämnen och ett elevhälsoteam med kurator, skolsköterskor, specialpedagoger och studievägledare. Alla hjälps åt för att du ska lyckas med dina studier så att dina år på Staffangymnasiet ska bli de bästa hittills i ditt liv. Staffangymnasiet har öppet trådlöst nätverk och vi satsar på en kontinuerlig utbyggnad av datorparken med bärbara och stationära datorer. Det ger möjlighet till flexibelt lärande för dig som elev. Vi har även ett välutrustat och bemannat bibliotek. Med nya elever kommer nya idéer! Vi lyssnar på dig och du kan engagera dig i skolans elevråd där du har möjlighet att tillsammans med andra genomföra nya idéer, ge uppslag till förbättringar och i samarbete med skolans personal utveckla vår skola. 4

5 Internationalisering på Staffangymnasiet Ahlquistska stipendiet Generöst stipendium endast på Staffangymnasiet Vid Staffangymnasiet finns ett mycket generöst stipendium Ahlquistska stipendiet. Det riktar sig till elever som är födda i Söderhamn och som studerar i år två, oavsett program, på Staffangymnasiet. Stipendiet möjliggör tre veckors vistelse med språkstudier i franska, tyska eller italienska, alternativt praktik i Schweiz. Dessa genomförs under sommaruppehållet mellan år två och tre. Stipendiet täcker alla kostnader och ger också utrymme för studiebesök i samband med vistelsen i Schweiz. Staffangymnasiet deltar och har deltagit i ett stort antal internationella projekt. Eleverna har bland annat fått möjlighet att göra utlandspraktik samt haft vänskapsutbyten, möten och studiebesök i många länder. Syftet med internationaliseringen på vår skola är främst att eleverna ska utveckla och testa nya idéer, få erfarenheter av andra kulturer, vidga sina vyer, testa sin förmåga att prata ett annat språk och öka sitt självförtroende. Praktikutbyten stärker Staffangymnasiets mål om internationalisering som ett verktyg att förbereda sin för framtida internationell arbetsmarknad och att delta i nätverk. Samtidigt ges de förberedelse för yrkesval och högskolestudier. De tre senaste åren har vi haft utbyten/ nätverk med Norge, Finland, England, Holland, Italien, Danmark, Tyskland, Slovenien, Skottland, Bulgarien, Spanien, Sydafrika och Österrike. Dessutom har eleverna gjort sommarpraktik i ett antal ytterligare länder efter årskurs 2. 5

6 Elevkåren Staffangymnasiets elevkårsordförande Simon Gullsby säger: Vi har större makt än vad många tror att påverka i stort sett allt, mer eller mindre. Elevkåren arbetar med att organisera aktiviteter för eleverna bl.a. för bra sammanhållning och bra trivsel på skolan. Vi har möten med skolledningen en gång per månad. Samarbetet fungerar jättebra, vi får hjälp och man lyssnar på oss. Vissa frågor kan vi få hjälp med att ta upp med politikerna om det behövs. Elevkåren är viktigt, det är här alla får inblick i hur demokrati fungerar. Grundsynen på skolan är att alla elever är lika mycket värda har lika stor betydelse för skolans utveckling och har samma rätt att framföra sina åsikter. Vi i elevkåren jobbar för att alla elever ska få säga sitt. Ju mer vi elever kan samarbeta, desto starkare blir vi! Våra lärare kommer att göra allt för att du ska lyckas i dina studier och gå ut från Staffangymnasiet med lust att lära mer och med en positiv syn på din framtid. 6

7 Staffangymnasiet Regionalt och lokalt idrottsgymnasium i Söderhamn På Staffangymnasiet kan du kombinera dina studier med idrottande på hög nivå. Vi vill att du skall fördjupa dina idrottskunskaper både teoretiskt och praktiskt. Förutom träning i din idrott ingår fysträning och idrottsteori som en naturlig del av skoldagen. Bordtennis elitnivå Bordtennisgymnasiet finns i nyrustade lokaler som erbjuder goda träningsmöjligheter. Skolans instruktörer har en bred kunskap från elitserie och landslagsuppdrag och du har stora möjligheter att utvecklas som bordtennisspelare. Staffangymnasiet har godkänts som NIU-skola (Nationellt godkänd idrottsutbildning) inom bordtennis. Det innebär att skolan uppfyller de kvalitetskrav som Svenska bordtennisförbundet och Skolverket ställer på undervisningen. Linn Millbert Foto: Fotogubben.nu Fördjupning inom övriga idrotter Om du är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i andra idrotter finns möjlighet att läsa kurserna Idrott och hälsa specialisering 1 & 2. Utbudet av idrotter som kan läsas som specialiseringskurser varierar beroende på elevintresse och träningsmöjligheter. Förutom träning inom vald idrott innehåller kursen fördjupning inom fysträning, träningslära och ledarskap. Staffangymnasiet har godkänts som NIU-skola, Nationellt godkänd idrottsutbildning, inom bordtennis. 7

8 Så söker du till gymnasieskolan Behörighet För att få börja på ett nationellt program ska du I slutbetyget från år 9 eller motsvarande vara behörig till gymnasieskolan. Kraven för behörighet är olika för yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gemensamt för alla program är att du har lägst betyget E i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. För behörighet till Yrkesprogram krävs dessutom minst E i ytterligare fem ämnen. För behörighet till Högskoleförberedande program krävs, förutom svenska, engelska och matematik, att du har ytterligare minst nio ämnen med i slutbetyget. Söker du till Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapliga programmet ska fyra av dessa nio ämnen vara geografi, samhällskunskap, historia och religionskunskap. Söker du till Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet ska ämnena biologi, kemi och fysik ingå i de nio ämnena. Inte tidigare ha slutfört ett nationellt program Vara under 20 år Du som inte är behörig, dvs. F, i ett eller flera av dessa ämnen, kan söka något av våra introduktionsprogram. Ansökan Du som går i grundskolan i Söderhamn kommer att söka på webben. Din studievägledare, SYV, kommer att hjälpa dig med det. Du som inte går i grundskolan och inte tidigare gjort en webbansökan vänder dig till närmaste studie- och yrkesvägledare för att få en ansökningsblankett eller ansökningskod. Urval Till vissa utbildningar blir det konkurrens om platserna. Urvalet görs då med hjälp av de sökandes meritvärde. Ditt meritvärde är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan. Om ditt meritvärde inte räcker för att komma in på ditt förstahandsval så prövas du på de andra val du gjort. Frikvot Om du anser att du har medicinska eller sociala skäl av tillfällig art kan du ansöka om prövning i så kallad frikvot. Du måste dock fortfarande vara behörig att söka till gymnasieskolan. Meritpoäng - Att tänka på inför ditt gymnasieval Skaffa dig meritpoäng för att öka dina möjligheter att komma in på högskolan. Vänd dig till din studievägledare på din skola eller på Staffangymnasiet för att få reda på de nya regler som gäller för antagning till högskolan. TIDSPLAN FÖR GYMNASIEANTAGNING Senast 14 februari ska ansökan vara hos antagningskansliet. Hör med din studievägledare om hur det går till. I mitten av april görs en preliminär antagning som grundas på höstterminsbetygen från år 9. Preliminär antagning görs dels för att gymnasieskolan ska kunna planera inför kommande läsår, dels för att du ska veta ungefär hur du ligger till. Fram till i mitten av maj har du möjlighet att göra omval. Du kan ändra ordningen på valen, lägga till eller stryka. I början av juli görs den slutliga antagningen. Den grundar sig på ditt slutbetyg från år 9. Det är nu det avgörs var du kommer in. Du får ett skriftligt antagningsbesked med ett svarskort. I slutet av juli börjar reservantagningen. Då sker en löpande antagning till de platser som blir lediga när någon som kommit in tackar nej. Reservantagning sker efter en reservlista som grundar sig på ditt betyg. Du kan inte bli antagen på flera program samtidigt. Du kan bara tacka ja till ett program men kan kvarstå som reserv på något du sökt före detta i din ansökan. STUDIEEKONOMI Du får studiehjälp, studiebidrag, för gymnasiestudier från CSN från och med kvartalet efter att du fyllt 16 till och med vårterminen det år du fyller 20. Det förutsätter att du studerar på heltid. Bidraget betalas ut 10 månader per år. Du behöver inte ansöka om det. Ett extra tillägg kan sökas hos CSN om familjens bruttoinkomst inte är högre än kr per år. Du kan läsa mer om studiehjälp på För frågor om inackordering och dagliga resor kan Staffangymnasiets expedition eller kurator kontaktas. Blanketter finns på kommunens webbplats, ATT STUDERA PÅ ANNAN ORT Om du väljer att studera på annan ort måste du räkna med att familjens kostnader ökar. Bidraget för inackordering täcker knappast alla utgifter man har. Det är familjen, inte kommunen, som har ansvar för kostnaderna. Ta noga reda på vilka villkor som gäller om du tänkt studera på annan ort. Vissa utbildningar får man inget inackorderingstillägg för, inte heller om man sökt genom frisök. 8

9 Ditt första stora vägval Det finns mycket att välja på i den nya gymnasieskolan. Vissa program förbereder för yrkeslivet direkt efter gymnasiet, andra är i första hand förberedande för vidare studier. Staffangymnasiet erbjuder dig 11 nationella gymnasieprogram varav 5 är högskoleförberedande yrkesprogram. Dessutom erbjuder vi introduktionsprogram. Behörighet till högskolestudier Om du tar examen från ett Högskoleförberedande program får du grundläggande behörighet till högskolestudier. Om du vill uppnå grundläggande behörighet till högskolestudier, när du går ett yrkesprogram, kan du läsa in kurser för detta inom individuellt val eller begära utökat program. Till många högskoleutbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet, d.v.s. att du läst ytterligare kurser. De nationella programmens uppbyggnad Den nya gymnasieskolan, Gy 11, gäller från hösten Varje program innehåller: Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma karaktärsämnen Inriktningarnas kurser Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete Programgemensamma karaktärsämnen och inriktningskurser presenteras på varje programsida. Du kan också fördjupa dina kunskaper inom programmet, programfördjupning. Yrkesprogram Högskoleförberedande program Alla EK ES NA SA TE Engelska Historia Idrott och hälsa Matematik Naturkunskap Religionskunskap Samhällskunskap Svenska/ Svenska som Andraspråk Totalt gymnasie gemensamma ämnen Här ovan kan du se vilka ämnen som ingår som gymnasiegemensamma för de olika programmen och hur många poäng de omfattar (storleken på kursen): Individuellt val I det individuella valet har du flera kurser att välja mellan. Du kan välja kurser som tillsammans blir oäng. Här kan du kan fördjupa dig i något extra intressant och läsa kurser för att uppnå viss behörighet eller meritpoäng för vidare studier Gymnasiearbete Alla elever gör en större självständig arbetsuppgift på oäng som kallas gymnasiearbete. Det ska ha anknytning till det program, ämnen, du läser. Du får en handledare som följer ditt arbete. Många elever väljer idag att driva ett eget företag genom konceptet Ung Företagsamhet UF. För att få ut din examen ska gymnasiearbetet vara godkänt. Läs mer om inriktningarnas ämnen på 9

10 UF - ung företagsamhet På Staffangymnasiet satsar vi på entreprenöriellt lärande. Under dina studier har du bland annat möjlighet att få prova på att starta ett företag. Detta sker i samarbete med UF- Ung företagsamhet. Ung företagsamhet är ett utbildningskoncept som ger ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Under ett år på gymnasiet driver, du själv eller med flera, ett UF- företag med verkliga tjänster och varor. Du går igenom ett företags hela livscykel från start till drift och slutligen avveckling. Detta är värdefull kunskap som du kan ta med dig ut i livet efter gymnasiet. Varje UF-företag har minst en lärare/coach och till företaget knyts också en rådgivare från det lokala näringslivet. Snack n Treat UF marknadsför och säljer sina egengjorda Power bars. Varför sökte du till Staffangymnasiet? Nära och bra i och med att vi bor i Söderhamn och dessutom så slipper vi pendla. Jag spelar pingis och pingisgymnasiet fanns här. Vad är bäst med Staffangymnasiet? Det är bra med stora utrymmen och det finns här. Samtidigt är det lugnt. Vi har bra lärare med lagom stora klasser. Sedan är det positivt att skolan ligger centralt. Hur är utbildningen på samhällsprogrammet? Det är en bred utbildning. Vet man inte vad man vill bli så är det en bra utbildning. Vi läser många olika ämnen. Sedan i tvåan så får vi välja inriktning. ROBERT ÅSTRÖM, ANTON STEINHOLTZ, ELIAS HÖGMAN, DOUGLAS LIDÉN, FRANS PATROZA, AHMADSHAH KHAZEMO, ALBIN ENGMAN SA13 Har du några tips till den som ska söka Samhällsprogrammet? Vet man inte vad man vill bli så är det ett bra program. Hänger man med på lektionerna så är det inte mycket arbete hema. Bra gemenskap. Och vi får en egen bärbar dator. 10

11 BA BYGG- OCH ANLÄGGNINSPROGRAMMET YRKESPROGRAM Inriktning: Husbyggnad POÄNG Programgemensamma karaktärsämnen Byggrund 1, Byggrund 2, Inriktning Husbyggnad Husbyggnadsprocessen, Husbyggnad 1, Husbyggnad 2, Husbyggnad 3, Programfördjupning p Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som varvar teori med praktik. Som byggnadsarbetare får du ett rörligt, fritt och skapande arbete. Du kan bygga nya hus eller renovera äldre och du kan jobba både inom- och utomhus. Du kan ingå i ett arbetslag men du kommer även att arbeta självständigt och därmed ta ett eget ansvar. Arbetet inom byggbranschen utförs vanligtvis i nära kontakt med kunden vilket ställer krav på din serviceförmåga och kreativitet. Vi vill ge dig en byggutbildning med bredd och kvalitet och, utifrån dina egna förutsättningar och erfarenheter, utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för arbetslivet eller att studera vidare. På Flygstaden har vi vår verkstad och övningsgård. Första året är ett gemensamt basår för alla byggare, då läser du om hus och anläggning, måleri och byggplåt. Dessutom läser du gymnasiegemensamma ämnen. Sedan kan du välja att specialisera dig mot trä, mureri eller betong. Vad du än väljer så har du valt ett hantverksyrke som kräver yrkesskicklighet. Du fördjupar dig sedan inom din valda specialisering. I årskurs två och tre gör du din APL, arbetsplatsförlagt lärande, och då tränar du dina färdigheter på en riktig byggarbetsplats. Under utbildningen finns en röd tråd av entreprenörskap och företagande som kan leda till att du som hantverkare startar ett eget företag. Trä /Snickare Här lär du dig att bygga och renovera hus i trä. I det ingår att resa husstommar, lägga tak, isolera, spika panel och skivor, montera kök och spika lister. Du lär dig också att forma för gjutning och montera ställning. Murare Som murare får du lära dig att mura fasader, väggar, skorstenar och öppna spisar. Du lär dig också att putsa, sätta kakel och klinkers, mura fasader, väggar, skorstenar och öppna spisar. FÖR MER INFORMATION Samordnare Fredrik Ebervik, rektor Studievägledare BLOGG Betong Som betongare lär du dig att arbeta med betong. I det ingår att armera och gjuta grunder, väggar och golv. Du lär dig också att göra betonggolv släta och fina. Efter utbildningen Efter tre års utbildning är du färdig att gå ut på ett byggföretag som avlönad lärling. Efter drygt två års arbete i yrket får du ett yrkesbevis. Byggare är idag efterfrågade på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt. Du har också möjlighet att välja en påbyggnadsutbildning inom yrkeshögskola. 11

12 EK EKONOMIPROGRAMMET HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktning: Ekonomi POÄNG Programgemensamma karaktärsämnen Företagsekonomi 1, Privatjuridik, Moderna språk Psykologi Inriktning: Ekonomi Entreprenörskap och företagande, Företagsekonomi 2, Matematik 2, Programfördjupning 50 p 300 p FÖR MER INFORMATION Samordnare Anna Hägglund Studievägledare Vill du jobba som civilekonom, revisor, VD, personalchef, banktjänsteman, marknadsförare redovisningsassistent etc. eller vill du bli egen företagare? Då kan ekonomiprogrammet vara något för dig. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet är du förberedd för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med ämnet entreprenörskap utveckla dina kunskaper och din förmåga att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar. I psykologi får du kunskap om hur människor känner, tänker och handlar, vilket är viktigt att förstå när man tar beslut inom ekonomi och juridik. På ekonomiprogrammet får du även kunskaper om villkor för hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Du kommer under din utbildning att jobba både i projektform och ämnesuppdelat och får på så sätt både djupare ämneskunskaper och en förståelse för helhet och sammanhang. Arbetsformerna ska främja din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. Du kommer att få möjlighet att starta ett UF-företag. Då kommer du att använda mycket av den kunskap som du skaffat dig i andra kurser. UF och andra verklighetsbaserade projekt knyter samman kunskaper och färdigheter så att du får en helhetssyn på att starta, driva och verka i företag. 12

13 EE EL- OCH ENERGIPROGRAMMET YRKESPROGRAM Inriktningar: Dator- och kommunikationsteknik Elteknik POÄNG Programgemensamma karaktärsämnen Datorteknik 1, Elektromekanik, Energiteknik 1, Mekatronik 1, Det här är ett program för dig som är intresserad av elteknik eller data/ nätverksteknik. Båda inriktningarna är uppbyggda så att teori integreras med praktiskt arbete. Genomgående under utbildningen är att du arbetar självständigt med kurser som ger dig mycket goda kunskaper inför ditt framtida yrkesval. Inriktning Dator- och kommunikationsteknik Under första tiden får du de grundläggande kunskaperna som behövs för att sedan specialisera dig mot olika typer av kommunikationsnät m.m. Unik HP-akademi Inriktningen erbjuder den helt nya HP ATA certifieringen, denna utbildning är unik i Sverige idag där endast vi och KTH i Stockholm har på programmet. I utbildningen går vi igenom allt från nätverk, molntjänster, servrar och lagring. Detta öppnar nya vägar till arbete såväl i Sverige som utomlands. Utbildningsmaterialet och proven är webbaserade och är på engelska men lektionerna bedrivs på svenska. Inriktning Elteknik Inriktningen vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill arbeta i ett område som ökar snabbt och blir allt mer avancerat. Med elteknik som grund kan du i princip arbeta över hela värden. Exempelvis kan du arbeta som installationselektriker, och inom industri och larm. Du får lära dig att installera och planera olika typer av belysning, kraft, larm, automatiserade system samt övervakningssystem. Du som väljer den här inriktningen kan även arbeta inom elkraftstekniska områden inom industri, distribution och automation. Under utbildningen får du lära dig använda styrsystem för PC, PLC samt nätverkssystem. Du får även arbeta med automation, motorstyrningar samt frekvensriktning. Du läser även elektronik, ellära, styrteknik, cad, digitalteknik mm. Efter Utbildningen Efter utbildningen kan du som väljer Elteknik till exempel arbeta med installation, service eller industri. Du som väljer Datoroch kommunikationsteknik kan arbeta som exempelvis PC-tekniker, nätverkstekniker eller webb-programmerare. Efter utbildningen finns även möjligheten att studera vidare. Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik, Elektronik- och mikrodatorteknik, Kommunikationsnät, Nätverksteknik, Inriktning: Elteknik Elektroteknik Ellära grund, Elinstallationer, Kommunikationsnät, Programfördjupning p FÖR MER INFORMATION Samordnare Sven-Erik Olsson Studievägledare

14 ES ESTETISKA PROGRAMMET HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktningar: Media Musik På Staffangymnasiet har vi två inriktningar på Estetiska programmet. Media Musik Du söker direkt till den inriktning du vill ha. Under de tre åren fördjupar du dig inom inriktningen. Programmet är högskoleförberedande och du har möjlighet att läsa språk från första året. En del ämnen är gemensamma för alla esteter och en del har du inom inriktningen. Gemensamt för inriktningarna är att du får utveckla din kreativitet och förmåga att kommunicera. Vi på Estetiska programmet har i många år arbetat på ett entreprenöriellt sätt. I vår undervisning strävar vi efter att ge dig kunskap och erfaranhet av att arbeta i projektform, både självständigt och i grupp. Många dörrar är öppna efter Estetiska programmet. Du kan gå vidare inom media eller musik eller söka helt andra utbildningar efter dina år hos oss. Oavsett vilken inriktning du väljer kan du se fram emot inspirerande år med mycket skapande. Inriktning Estetik och media Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om medier ur ett estetiskt perspektiv. Bilder och berättande står i centrum. Du lär dig medieproduktion från idé till färdig produkt och får arbeta med fotografi, film- och tv-produktion, grafisk formgivning, och text. Vi jobbar både teoretiskt och praktiskt med journalistik, reklam, konst och nya medier. Inom inriktningen får du möjlighet att utveckla din kreativitet och din förmåga att om- sätta idé till verklighet. Du får möjlighet att fördjupa dig inom det medieområde du är mest intresserad av. Inriktning Musik På musiklinjen lägger vi stort fokus på ensemblespel i olika genrer, såsom blues, pop, rock, soul, jazz med mera. Vi har ett flertal konserter, musikcaféer och andra projekt där du som elev har möjlighet att tillsammans med andra utvecklas i ditt musicerande. I utbildningen ingår även enskild undervisning i ditt huvudinstrument, biinstrument, gehörs- och musiklära och körsång. 14

15 POÄNG Programgemensamma karaktärsämnen Estetisk kommunikation, Konstarterna och samhället, Inriktning: Media Digitalt skapande, Medieproduktion 1 och 2, Medier, samhälle och kommunikation Inriktning: Musik Ensemble med körsång, Instrument/sång 1, Gehörs- och musiklära Programfördjupning 50 p 500 p FÖR MER INFORMATION Samordnare Musik Jenny Massana Samordnare Estetik och media Helena Hägg Studievägledare ÖPPET HUS PÅ STAFFANGYMNASIET Lördag den 1 februari

16 FT FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET YRKESPROGRAM Inriktning: Transport POÄNG Programgemensamma karaktärsämnen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden Fordonsteknik-introduktion Inriktning: Transport Yrkestrafik 1a, Yrkestrafik 1b, Programfördjupning 300 p p FÖR MER INFORMATION Samordnare Daniel Johansson Studievägledare Fordonsprogrammets inriktningar ger dig möjlighet att skaffa dig en yrkesutbildning som ger dig tillträde till en mängd olika yrken. Du kan lära dig reparera personbilar, arbetsmaskiner, lastbilar, småmaskiner, arbeta med reservdelar, karosseri, lackering samt utföra transporter inom distribution, skog, anläggning, miljö, godshantering med truck, hjullastare och styckegodskran m.m. År ett är gemensamt för alla, så valet av inriktning sker till år två. Inriktning Transport Transportinriktningen i Söderhamn ger dig en bra grund till ett spännande och kreativt yrkesval. Utbildningen sker i nära samarbete med transportbranschen. Cirka 50% av utbildningen sker på företag, vilket ger dig stora möjligheter att knyta kontakter för framtida arbeten. Många av våra elever jobbar inom yrket redan på sommarlovet mellan år två och tre. Arbetsformen på inriktningen anpassas till det som sker ute på företagen. Du får som elev ta med dig erfarenheter från din APL, arbetsplatsförlagt lärande, och fördjupa dessa genom att diskutera med andra elever, lärare och söka fakta på skolan. Det sker i grupp eller enskilt. Andra inriktningar sker i samarbete med andra hälsingekommuner Efter utbildningen Utvecklingen i branschen går fort och du får räkna med att vidareutbilda dig hela tiden i ditt yrke. Idag finns många påbyggnadsutbildningar som riktar sig till dig som gått Fordonsprogrammet. Exempel på sådana är förarutbildningar, transportledarutbildningar och utbildning inom eloch systemteknik. Kvalificerade yrkesutbildningar finns också inom olika områden. Transportbranschen är idag mycket expansiv och du har alla möjligheter efter din yrkesexamen. ÖPPET HUS STAFFANGYMNASIET LÖRDAG 1 FEBRUARI

17 HA HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET YRKESPROGRAM Inriktning: Handel och service POÄNG Programgemensamma karaktärsämnen Entreprenörskap 1, Servicekunskap, Branschkunskap/handel, administration Information och kommunikation, Handelsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av att få en bred utbildning med många möjligheter. På Handelsprogrammet läser du marknadsföring, inköp, varuhantering, försäljning, småföretagarekonomi, entreprenörskap och mycket annat som du har nytta av i arbetslivet. Vi erbjuder också utbildning inom näthandel. Där får du lära dig hur man lägger upp och driver en nätbutik. Utbildningen varvas med arbetsplatsförlagt lärande, APL, för att du ska kunna omsätta teorin du lärt dig i praktiken. Du är ute på APL i olika perioder, totalt 15 veckor, under alla tre åren. Handeln växer kraftigt och efterfrågan på personal i alla kategorier blir allt större. I och med detta är dina chanser till jobb direkt efter utbildningen stora. Handelsprogrammet på Staffangymnasiet är handelsutbildning för södra Hälsingland. Efter utbildningen Efter Handelsprogrammet kan du för att nämna några yrken, bli butikssäljare, fältsäljare, marknadsförare, inköpare, butiksbiträde eller föreståndare. Du får även en bra grund om du skulle vilja bli egen företagare. Handelsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen blir Du behörig till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar som till exempel ekonomi, data, försäljning, ledarskap i butik, m.m. Med rätt individuellt val får Du även högskolebehörighet för att kunna läsa vidare på högskola. Exempelvis kan Du läsa inredning och butiksinformation, marknadsföring, dekoratör, turism, bara för att nämna några utbildningar. På Handelsprogrammet satsar vi på Ung företagsamhet. Sista året startar du och driver ett eget företag inom ramen för Ung företagsamhet. Inriktning: Handel och service Personlig försäljning 1, Affärsutveckling och ledarskap, Praktisk marknadsföring 1, Inköp 1, Näthandel 1, 100p Programfördjupning FÖR MER INFORMATION Samordnare Anders Bergström Studievägledare p 17

18 IM INTRODUKTIONSPROGRAM Du som inte uppnår behörighet till nationella program erbjuds att gå något av våra introduktionsprogram. Preparandutbildning IMPRE ska ge behörighet till ett nationellt program, högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen ska pågå i högst ett år och är anpassad för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig till ett nationellt program. Individuellt alternativ IMIND förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen anpassas efter varje enskild elevs behov och vänder sig i första hand till dig som behöver läsa in många ämnen. Språkintroduktion IMSPR ska ge dig som nyligen flyttat till Sverige en utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare inom gymnasieskolan eller annan utbildning. Utbildningen anpassas efter varje elevs behov och ska pågå högst ett år. Programinriktat individuellt val IMPRO För dej som saknar behörighet till yrkesprogram men har godkända betyg i svenska/svenska som andra språk och i engelska eller matematik samt minst 4 andra ämnen eller i engelska och matematik samt minst 3 andra ämnen. Det innebär att du följer ett yrkesprogram och samtidigt läser de behörighetsgivande ämnen du saknar. Sökbart! Yrkesintroduktion IMYRK För dej som saknar behörighet till yrkesprogram och vet vilket yrkesprogram du vill söka när du är behörig. Det kan innebära att du följer ett yrkesprogram och samtidigt läser de behörighetsgivande ämnen du saknar. Sökbart! Kan också innebära att du praktiserar på en arbetsplats och samtidigt läser de behörighetsgivande ämnen du saknar. Eller att du praktiserar helt och hållet på en arbetsplats med mål att få ökad erfarenhet, kompetens och kunskap mot arbete. FÖR MER INFORMATION Samordnare Elisabet Körner Studievägledare

19 IN INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET YRKESPROGRAM Inriktning: Produkt- och maskinteknik Industritekniska programmet är valet för dig som gillar att få lära dig hur saker tillverkas från idé till färdig produkt/ vara. Industrin utvecklas idag snabbt och nya yrken kommer hela tiden till, vilket gör att det finns många intressanta områden att upptäcka inom utbildningen. Vi finns på Flygstaden där undervisningen bedrivs och du kommer att få lära dig att arbeta med modern utrustning som CNC-styrda maskiner, programvaror, verktygsmaskiner och robot. Du får undervisning i CNC-teknik, CAD-teknik, maskinteknik, svetsteknik samt entreprenörskap. Andra viktiga delar i utbildningen är att kunna konstruera, mäta och tillverka saker åt dig själv eller andra. För att kunna det får du lära dig svarva, fräsa, svetsa och underhållsteknik. I utbildningen ingår det även ett truckkort samt heta arbeten. Under utbildningen kommer du att få göra arbetsplatsförlagt lärande d.v.s APL på ortens företag. Det sker i årskurs 2 och 3 och du är ute i tolv veckor varje läsår. Om du vill läsa vidare på högskola eller universitet behöver du läsa fler kurser i svenska och engelska för att få behörighet. Detta kan du göra genom utökat program och individuellt val. Efter examen Vi samarbetar med ortens företag genom Teknikcollege för att ge dig en stabil grund inför ditt framtida yrkesval. Detta leder till att du har stora möjligheter att få jobb inom verkstadsindustrin som svetsare, CNC-operatör, montör eller reparatör. FÖR MER INFORMATION Samordnare Bernt-Åke Enberg Studievägledare POÄNG Programgemensamma karaktärsämnen Industritekniska processer 1, Människan i industrin 1, Produktionskunskap 1, Produktionsutrustning 1, Inriktning: Produkt- och maskinteknik Datorstyrd produktion 1, Produktionsutrustning 2, Produktutveckling 1, Programfördjupning p CERTIFIERAT TEKNIKCOLLEGE 19

20 NA NATURVETENSKAPSPROGRAMMET HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle POÄNG Programgemensamma karaktärsämnen Biologi 1, Fysik 1, Kemi 1, Moderna språk, Inriktning: Naturvetenskap Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4, Inriktning: Naturvetenskap och samhälle Geografi 1, Samhällskunskap 2, Ett av ämnena:biologi2, Fysik2,Biologi2, 150 p Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred behörighet för vidare studier på högskolor och universitet. Vår målsättning är att du som lämnar NAprogrammet ska vara väl förberedd för högskolestudier. Du erbjuds möjligheter att tillägna dig goda ämneskunskaper samt att utveckla kreativitet och ansvarstagande. Inom det naturvetenskapliga området sker idag en explosionsartad utveckling. NA är en utbildning för framtiden. Du får tillgång till lokaler med modern utrustning. Det ger dig mycket goda möjligheter att genomföra undersökningar, laborationer och delta i demonstrationer. Bioteknikkursen kan nämnas som ett exempel skolan har investerat i det senaste för att bedriva studier inom bioteknik, mikrobiologi samt genteknik. Staffangymnasiet är en av de få gymnasieskolor i Sverige som erbjuder den kursen. Internationalisering På NA får du möjlighet att läsa moderna språk även år 2. Detta ger dig, förutom ökade kunskaper, meritpoäng inför högskoleansökan. Det finns goda möjligheter att resa till andra länder i Europa genom Staffangymnasiet. Det pågår även ett globalt projekt där bl.a. NA-elever tillsammans med sydafrikanska elever behandlar ungdomars attityder. Egen dator Under din studietid kommer du att ha en egen bärbar dator som underlättar för dig i dina studier. Naturvetenskapsprogrammet erbjuder två inriktningar: Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle. Naturvetenskap Detta är det klassiska naturvetenskapsprogrammet där du läser de högre naturvetenskapliga kurserna i biologi, fysik, kemi samt matematik. Om du väljer denna inriktning läser du även bioteknikkursen inom ramen för programfördjupning. Naturvetenskap och samhälle Står du i valet och kvalet? Vet du inte om du ska välja Naturvetenskapsprogrammet eller något mer samhällsinriktat? Då är Naturvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning programmet för dig! Kärnan är naturvetenskapen, som kombineras med kurserna i geografi och samhällskunskap. Programfördjupning FÖR MER INFORMATION Samordnare Östen Boman Studievägledare p Efter utbildningen Programmet är ett högskoleförberedande program som ger dig bred behörighet till vidare studier på högskola och universitet. NA ger behörighet till nästan alla högskoleutbildningar, även de med annan inriktning än naturvetenskap. Många av våra elever går vidare till högre studier inom naturvetenskap och teknik och vård. Några söker sig även vidare till högre studier inom det samhällsvetenskapliga området, t.ex. juridik och ekonomi men även konstnärliga utbildningar. 20

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

DU ska välja VBU. 3. GOD MAT tillagad på plats.

DU ska välja VBU. 3. GOD MAT tillagad på plats. GYMNASIET NÄSTA 6anledningar till varför DU ska välja VBU 1. INTERNATIONELLT Utbyte med ett universitet i London, certifierad FN-skola. Flera program med internationell profil. Rabatt på språkresor och

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad 2 Nacka gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad Ekonomiprogrammet 8 Ekonomi 9 Juridik NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014 El- och energiprogrammet 10 Dator- och kommunikationsteknik

Läs mer

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången Gymnasiekatalog 2015-2016 Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången välkommen till Jämtlands Gymnasium! Grattis! Det har blivit dags för dig att välja utbildning. Det är nu det roliga börjar.

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär stämning mellan

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 Religionskunskap 1 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 eller Matematik 1a Svenska som andraspråk 1 Naturkunskap

Läs mer

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum

Läs mer

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET 1 2015 2016 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén 10 11 Sambatåget

Läs mer

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Kattegattgymnasiet Här börjar framtiden Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Sturegymnasiet Den kreativa skolan Halmstads kommunala gymnasieskolor En berättelse om framtiden Nästa år börjar en ny tid

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 CARLFORSSKA GYMNASIET EDSTRÖMSKA GYMNASIET HAHRSKA GYMNASIET LIDMANSKA GYMNASIET RUDBECKIANSKA GYMNASIET TRANELLSKA GYMNASIET WIDÉNSKA GYMNASIET WIJKMANSKA GYMNASIET INNEHÅLL

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

eskilstuna.se/gymnasieval

eskilstuna.se/gymnasieval eskilstuna.se/gymnasieval gymnasiet Här lever Rekarneandan Framgången kallar vi den stora cafeteria och mötesplats som utgör kärnan på Rekarne gymnasiet. Hit bär alla vägar och här möts elever och personal

Läs mer

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium Ambition Engagemang Gemenskap Danderyds Gymnasium Läsåret 2015-2016 Innehåll Skolan med bredd, djup och spets...4 Ekonomiprogrammet...9 Naturvetenskapsprogrammet...11 Spetsutbildning Matematikgymnasiet...13

Läs mer