Aktiv Landsbygd. SAM 2012 Slutspurt Svärtaåprojektet Möjligheternas landsbygd INFORMATION TILL LANTBRUK OCH LANDSBYGD. Nummer 1 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiv Landsbygd. SAM 2012 Slutspurt Svärtaåprojektet Möjligheternas landsbygd INFORMATION TILL LANTBRUK OCH LANDSBYGD. Nummer 1 mars 2012"

Transkript

1 Aktiv Landsbygd Nummer 1 mars 2012 SAM 2012 Slutspurt Svärtaåprojektet Möjligheternas landsbygd INFORMATION TILL LANTBRUK OCH LANDSBYGD 2012 Aktiv Landsbygd nr 1 1

2 INNEHÅLL LEDARE Att tänka på när du anmäler blockändring och helt nya block Ledare Att tänka på när du anmäler blockändring och helt nya block SAM Internet 99 % Sanktioner inom jordbrukarstöden SAM-ansökan 2012 Bidra till ett rikare odlingslandskap Rovdjursavvisande stängsel Sköt om dina får Märk, journalför och rapportera dina får Byte av ventilationssystem är förprövningspliktigt Riskklassificering av livsmedelsföretag Nedgrävning av häst Möjligheternas landsbygd Krav på kalvningsboxar i alla besättnigar Södermanland ett av Sveriges tre främsta matlän! Fiskeområde Kustlinjen Värna, vårda och visa Södermanlands skyddade natur Energi och klimat nya utmaningar Personalnytt Kurser och aktiviteter Telefonlista Nu ökar vi takten 2012 avslutas Svärtaåprojektet är bondens år! Landsbygdsminister Eskil Erlandsson reser under våren ut i vårt avlånga land för att möta djurbönder i sin hemmiljö. År 2012 är det nämligen Bondens år och primärproducenterna är prioriterade. Detta i regeringens satsning på Sverige - det nya matlandet där primärproduktionen är ett av fem fokusområden. Och självklart är det så att utan duktiga lantbrukare som producerar fina råvaror så faller hela konceptet med matlandet Sverige. Att öka livsmedelsproduktionen är också ett av målen för att skapa jobb och tillväxt på landbygden. Matstrategi på gång I Södermanland pågår ett långsiktigt arbete med att synliggöra och utveckla den sörmländska maten. Länsstyrelsen tillsammans med matlandetambassadören och flera aktörer inom området från producent till kock - har arbetat fram en preliminär matstrategi för länet. Den utgår från de samlade synpunkter som framkom på ett seminarium under 2011 där målbilder och behov för en hållbar matutveckling diskuterades. Strategin ska vara ett hjälpmedel för att få en gemensam riktning för de satsningar som behöver göras för att nå målsättningen om att Södermanland ska bli ett av tre ledande matlän i Sverige. Läs mer om strategin på annan plats i denna tidning. Mjölkprojekt startar När vi är inne och pratar om djurbönder och primärproducenter är det mycket glädjande att det nu startar ett mjölkprojekt i Södermanland. Syftet är att stärka och utveckla mjölkföretagen i länet. Antalet mjölkföretag i Södermanland har halverats på 10 år och den utvecklingen finns det all anledning att bromsa. Helst tvärnita om det går. Varje djurgård är viktig med alla de mervärden det skapar för en hållbar och levande landsbygd. Jag tänker naturligtvis på arbetstillfällen och öppna landskap men också på en säker livsmedelsproduktion. Exempel på mark som inte godkändes vid fältbesök eftersom fodervärdet inte var tillräckligt bra. När du anmäler en blockändring eller tar med ett nytt jordbruksblock, så kallat 00-block, i din SAM-ansökan kontrollerar vi det alltid. Ibland kan en ändring göras direkt i kartprogrammet men oftast krävs ett fältbesök. Vid anmälan av 00-block kommer vi alltid ut på ett fältbesök. Det första vi kontrollerar är om det är jordbruksmark. Åkermark ska vara lämplig att plöja och när det gäller betesmark så ska det finnas tillräckligt med fodervärde, det vill säga gräs och örter. När man röjer fram ny betesmark kan det dröja ganska länge innan det blir ett bra fodervärde beroende på vad som växt där innan. Betesmark ska också uppfylla reglerna för träd och buskar. För det andra ska den nya jordbruksmarken mätas in och det gör vi med hjälp av nya flygfoton och GPS. Om det visar sig att ändringen eller 00-blocket inte blir godkänt kommer den areal du angett på ändringen/00- blocket att hanteras i administrativ kontroll. I en administrativ kontroll jämförs din ansökta areal med den fastställda arealen i blockdatabasen. Om arealavvikelsen är större än 3 procent av din totala fastställda areal eller 2 ha får du sanktion. Är arealavvikelsen större än 20 procent får du totalsanktion och inga pengar betalas ut i det aktuella stödet. Läs mer om sanktioner nedan. Ewa Rydmark Foto: Ewa Rydmark SAM Internet 99 procent Det verkar som att informationen om att alla ansökningar ska vara elektroniska framöver har gått fram i informationsbruset. Under årens lopp har jag skrivit ett antal artiklar om SAM Internet och i år är det roligare än någonsin. Till dags datum när jag skriver denna artikel till tidningen har det endast kommit in elva stycken begäran om pappersansökan för Målet för detta år är att vi ökar andelen SAM Internet ansökningar till minst 99 procent. Efter det får vi ha som mål att få alla att går över till e-legitimation så att ni och vi slipper försäkranssidorna. Vi hjälper dig om du vill Under februari och mars har vi hållit gratis kurser i SAM Internet tillsammans med de andra Mälarlänen. Har du missat utbildningstillfällena och känner att du vill ha hjälp med din ansökan, ring vår ärendetelefon Utanför kontorstid kan du även få hjälp på jourtelefonen för SAM Internet Kommande nummer: Nr 2 maj 2012, Nr 3 oktober 2012, Nr 4 december 2012 Redaktion Åsa Kuhlau Helena Ohlson Lillemor Torstensdotter Monika Pettersson (tjänstledig) Robert Sandberg (tjänstledig) E-post Telefon Layout & Tryck DanagårdLiTHO Omslagsbild Monika Gustafsson Mjölkinvägningen i länet har minskat under flera år enligt statistik från Svensk Mjölk. Under 2011 minskade invägningen med 1,7 procent vilket dock är bättre än året dessförinnan då minskningen var mer än tre procent. Framtidstro inom näringen finns dock och trots allt har Länsstyrelsen haft ett stort antal lantbrukare som sökt stöd för investeringar i mjölkstall under senare år. Det finns alltså hopp för framtiden att det i Södermanland även fortsättningsvis kommer att finnas konkurrenskraftiga och stabila mjölkföretag. Vad vore landsbygden utan mjölkföretag? Kanske lite som en fågel utan vingar eller som en kropp utan lungor. Och visst vill de flesta av oss dricka mjölk från svenska kor och se betande djur i hagarna? Mot våren Så är det då dags att plocka fram harvar och såmaskiner ur lidren för att bruka den vilande jorden för årets produktion. Nu längtar jag efter vårkornets ljusgröna färg, rapsfältens illgula blommor och sädesärlornas återkomst. Lycka till med årets vårbruk! Nyköping den 29 februari 2012 Ulrika Lundberg Lantbruksdirektör Sanktioner inom jordbrukarstöden Hur ansökta uppgifter kontrolleras av Länsstyrelsen kan vara bra att känna till för dig som söker stöd. Ansökningar inom arealstöden kontrolleras varje år mot uppgifterna i blockdatabasen i en så kallad administrativ kontroll. Om den ansökta arealen är större än blockarealen sker utbetalningen på den konstaterade blockarealen. Om avvikelsen är mer än 2 ha eller 3 procent av den totala konstaterade arealen görs också ett sanktionsavdrag på utbetalningen. Avvikelser på mellan 3 och 20 procent leder till en sanktion som motsvarar dubbla arealavvikelsen. För avvikelser på över 20 procent sanktioneras hela ansökan inom odlingsgruppen (en odlingsgrupp är mark som har samma ersättningsnivå inom miljöersättningarna) och ingen utbetalning sker. I vissa fall kan också kommande års utbetalningar påverkas av sanktionen. Sanktionsreglerna gäller både för gårdsstödet och för miljöersättningarna. Om brukaren rimligen inte kunde ha insett att den ansökta arealen var fel görs ingen sanktion. Exempel: Brukare 1 har ansökt om 10 ha. Vid en administrativ kontroll konstateras 9,7 ha. Avvikelsen är 3,1 procent av den konstaterade arealen (0,3/9,7 = 0,031) och en sanktion motsvarande den dubbla avvikelsen görs på utbetalningen. Utbetalning kommer att ske för 9,1 ha (9,7-0,6 = 9,1 ha). Brukare 2 har ansökt om 10 ha. Vid en administrativ kontroll konstateras 8 ha. Avvikelsen är 25 procent (2/8 = 0,25) av den konstaterade arealen och leder till totalsanktion på utbetalningen. Ingen utbetalning sker för brukarens 8 ha. Ulrika Roos Vill du att någon annan ska göra ansökan åt dig? Om du vill att en konsult ska göra din ansökan, tänk på att kontakta konsulten i god tid. För att konsulten ska kunna göra ansökan åt dig måste du ge konsulten fullmakt. Det gör du via Mina sidor som du hittar på www. jordbruksverket.se/minasidor. För att kunna använda Mina sidor krävs e-legitimation. Du kan också göra det med hjälp av blanketten Fullmakt e-tjänster. Du kan ge konsulten fullmakt inför nästa år redan nu. Här hittar du SAM Internet Du hittar SAM Internet på Petter Steen 2 nr 1 Aktiv Landsbygd Aktiv Landsbygd nr 1 3

3 SAM-ansökan 2012 I år gäller nya regler för gödselspridning längs vattendrag. Sista datum för SAM-ansökan närmar sig. Här kan du läsa om några viktiga nyheter och få tips och råd för din ansökan. Utförligare information får du på Du är också välkommen att ringa oss på Länsstyrelsen. Nyheter Handjursbidraget har försvunnit. Du som har bidrag för djur som har slaktats under perioden 1 oktober 2009 till 31 december 2011 får mer pengar i gårdsstöd istället. Pengarna fördelas på de stödrätter som du äger den 29 mars Pengarna kallas för tilläggsbelopp. För att få tilläggsbeloppet måste du skicka in en SAM-ansökan i år och uppfylla reglerna för stödet. Du som har hyrt ut dina stödrätter och inte söker gårdsstöd i SAM-ansökan 2012 måste ansöka om tilläggsbeloppet. Det gör du på blanketten Ansökan om tilläggsbelopp för handjursbidrag. Du kan föra över tilläggsbeloppet till någon annan. Det gör du på blanketten Flytt eller överföring av tilläggsbelopp. Blanketter hittar du på Jordbruksverkets webbplats. Där kan du också läsa mer om handdjursbidraget. Eller så kan du ringa Jordbruksverkets kundtjänst på telefon Nya tvärvillkor Tvärvillkor är de regler som du som lantbrukare måste följa för att inte riskera avdrag på stöden. I år har det tillkommit två nya tvärvillkor. Längs med åar, bäckar och sjöar får du inte sprida gödsel på de två meter av åkern som ligger närmast vattnet. Det här kalllas för gödslingsfri zon. Den här regeln har tidigare gällt i södra Sverige. Nu gäller regeln i hela landet. När du använder växtskyddsmedel måste du numera följa alla villkor som står på förpackningen. Förändringen innebär att tvärvillkoret har blivit mer omfattande än tidigare. Nytt för miljöersättningar w Om du tackade nej till att förlänga ett åtagande som gick ut 2011 kan du inte söka nytt åtagande inom samma miljöersättning år w Nya åtaganden för miljöersättningarna miljöskyddsåtgärder och skyddszoner kan inte sökas från och med i år. Foto: Stina Jaensson. w Eko-stödet: Om du har grisar eller fjäderfä måste du ha helt ekologiskt foder för att få miljöersättning för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion. w Skyddszoner: Om du ska spruta med sådana växtskyddsmedel där det står på etiketten att du måste ha en skyddszon behöver du i vissa fall dra tillbaka din ansökan om miljöersättning för skyddszoner. Förlängningar av åtaganden Om du har ett åtagande som går ut 2012 så måste du i årets SAM-ansökan ta ställning till om du vill förlänga åtagandet till och med år Om du inte förlänger åtagandet kan du inte söka nytt åtagande Grundregeln är att all areal i åtagandet ska förlängas, du kan alltså inte ta bort areal från förlängningen. Undantag kan göras om minst 50 procent av arealen finns kvar i åtagandet och minskningen beror på uppsagt arrende, försäljning eller ändrad markanvändning. Om du skulle ångra ditt ställningstagande så är det möjligt fram till årsskiftet. Åtagande för miljöskyddsåtgärder kan inte förlängas. Välj om du vill ha rörlig eller fast ersättning för vissa miljöersättningar Om du har ett åtagande inom miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar eller för minskat kväveläckage kan du i år välja mellan rörlig och fast ersättning. Om du år 2010 valde rörlig ersättning så kan du inte välja det igen. Den fasta ersättningen är den nivå som gällde när du gick in i åtagandet. Den rörliga ersättningen kommer att räknas om 2014 och kan då bli både större och mindre än idag. Tips Jordbruksverket har flera bra tjänster för dig som söker stöd. Tjänsterna förenklar för dig när du gör din ansökan och du kan ha stor nytta av dem för att hålla koll på ditt företag. I Stödguiden kan du se vilka stöd du kan söka. Du talar om var du bor och vad du producerar så visar stödguiden information om de stöd som du kan söka. Stödguiden hittar du på stödguiden Mina sidor är ett bra hjälpmedel för dig som lantbrukare. Du kan följa dina ärenden och kontrollera dina uppgifter. Tjänsten finns på jordbruksverkets hemsida www. jordbruksverket.se/minasidor. Du måste ha e-legitimation för att använda tjänsten. På Mina sidor kan du w se info om areal, djur, åtaganden, stödrätter w enkelt överföra stödrätter w ändra bankkontonummer w kolla hur det går med din ansökan w få veta när dina pengar kommer w dela ut fullmakter till en konsult Vad är e-legitimation? E-legitimation är en personlig elektronisk id-handling som du använder för att legitimera dig och underteckna handlingar på internet. Råd För att din ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt och för att inte riskera avdrag eller uteblivet stöd är det viktigt att tänka på en del saker. Var noggrann! Tänk på att inte söka stöd för mer än blockarealen. Om du gör det får du avdrag på dina stöd och sannolikheten att Länsstyrelsen kontrollerar din gård ökar. När du gör din ansökan är det också viktigt att se till att blocken är rätt. Har blocken förändrats? Har det byggts hus eller har du anlagt ridbana? Då ska du i din ansökan föreslå att blocken ändras. Viktiga datum 29 mars w sista dag för SAM-ansökan och för att söka åtagande w du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar. w är sista dag för att söka stödrätter ur nationella reserven w är sista dag för att ansluta dig till ett system för kvalitetssäkring 15 juni w är sista datum då du kan ändra i din SAM-ansökan w är absolut sista datum att inkomma med underskrift av SAM-ansökan. Glöm inte att föra över stödrätter vid brukarskiften! Glöm inte underskrift! När du skickar in din ansökan via SAM Internet så ska du också skicka in en underskrift till Länsstyrelsen. (Det här gäller inte om du ansöker med e-legitimation). Varje gång du skickar in en ändring i SAM Internet måste du också skicka in en ny underskrift. Vi får varje år in ansökningar som är ofullständiga när det gäller underskrifter. Det här försenar handläggningen av ditt ärende. Tänk på att skicka in de handlingar som krävs. Det kan vara fullmakter, kopia på bouppteckning eller protokollutdrag som visar behörig firmatecknare. Kristina Gullbrandsson Ulrika Roos 4 nr 1 Aktiv Landsbygd Aktiv Landsbygd nr 1 5

4 Bidra till ett rikare odlingslandskap! Har du en gammal smedja som behöver nytt tak eller en backe som är igenvuxen men som du vill börja beta igen? Vill du odla åkern så att det öppna landskapets fåglar gynnas extra eller vill du göra en våtmark? I Sörmland kan du få ersättning för ett antal insatser som ska gynna natur-, kultur- och rekreationsvärden i odlingslandskapet. Insatserna finns under samlingsnamnet Utvald Miljö och är tänkta att bidra till att flera av våra nationella miljömål uppfylls. Sörmland har tilldelats ungefär 45 miljoner kronor till 16 olika insatser. Insatserna är en del av det nuvarande Landsbygdsprogrammet som sträcker sig till och med Fortfarande är flera miljoner outnyttjade. Om du vill ha del av pengarna är det läge att söka nu! Mer information kan du få av de personer som är ansvariga för de olika insatserna. Information och ansökningsblanketter finns även på Länsstyrelsens och Jordbruksverkets webbsidor. Miljöersättningar Ansökningar lämnar du senast den 29 mars 2012! Insats Årlig nivå Kontaktperson* Naturfrämjande insatser på åkermark Mångfaldsträda kr/ha Jan Hägg Fågelåker kr/ha Jan Hägg Anpassade skyddszoner kr/ha Robin Davies Komplement till miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet Skötsel av landskapselement med särskilda värden. Helena Ohlson Öppet dike, ren mellan åkerskiften, jordvall, gropvall, brukningsväg, stenmur, trägärdesgård, läplantering 12 kr/10 m Fägata med stenmur eller trägärdesgård 116 kr/10 m Odlingsröse, stentipp, fornlämning, byggnadsgrund, brunn, källa, allé, solitärträd, hamlad pil som ingår i rad eller häck, hamlat träd Småvatten, åkerholme, överloppsbyggnad, liten svårbrukad åker Komplement till miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar Du kan få ersättning för att hugga, röja och stängsla äldre ängs- och hagmarker som övergivits och vuxit igen. När de betande djuren kommer tillbaka får örter och insekter som fört en tynande tillvaro nytt liv. 120 kr/st 360 kr/st Särskild höhantering på slåtteräng kr/ha Helena Ohlson Bete och slåtter på svårtillgängliga platser kr/ha Helena Ohlson Mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker kr/ha Helena Ohlson Restaurering av slåtterängar och betesmarker kr/ha Ingrid Nilsson Foto: Ingrid Nilsson Tänk på: w Miljöersättningar söks senast 29 mars 2012 w Miljöersättningar är femåriga åtaganden där du måste följa villkoren varje år för att få ersättningen w Om du vill söka miljöinvestering är det bäst att först kontakta den som är ansvarig för insatsen. Då kan vi göra en första bedömning om det finns möjlighet för dig att få ersättning. w Om du söker miljöinvestering är det viktigt att du inte påbörjar projektet innan du fått beslut från Länsstyrelsen att du kan få ersättning. w Miljöinvesteringar kan sökas hela året men tänk på att lämna in ansökan i god tid innan du vill påbörja arbetet eftersom Länsstyrelsen kan ha några månaders handläggningstid. Miljöinvesteringar Ansökningar kan lämnas hela året och omfattar 1-5 år Insats Ersättningsnivå Kontaktperson* Faktiska kostnader Anläggning och restaurering av våtmarker max 90 (100)%, max kr/ha Rovdjursavvisande stängsel Stängsel mot rovdjur är en miljöinvestering med fast ersättning. Bidraget är 50 kr kronor per löpmeter stängsel. Syftet med bidrag till rovdjurssäkra stängsel är att förebygga rovdjursangrepp. Du som har djur kan få bidrag för att sätta upp stängsel mot rovdjur i områden där det finns varg eller där vargar regelbundet förekommer. Bidraget är till för att täcka de extra kostnader som uppstår vid byggnation av ett stängsel Jan Hägg Jenny Johansson Damm som samlar fosfor max 90%, Jan Hägg Jenny Johansson Restaurering av betesmarker och slåtterängar Specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden Fast ersättning Restaurering av överloppsbyggnader i odlingslandskapet Restaurering och återskapande av alléer Reglerbar dränering max kr/ha Ingrid Nilsson max 90%, inget takbelopp Ingrid Nilsson kr/byggnad Ingrid Nilsson kr/träd Ingrid Nilsson kr/brunn (max 1,5 brunn /ha) Jenny Johansson Stängsel mot rovdjur 50 kr/m Jonas Åkerberg En stubbåker som får ligga obearbetad några år ger en ökad variation i ett landskap dominerat av spannmålsåkrar. Trädan gynnar det öppna landskapets fåglar och insekter. Helena Ohlson som är anpassat för att förhindra rovdjur, jämfört med ett stängsel som endast är anpassat för att hålla tamdjur inhägnade. Vanligaste sättet för rovdjur att passera stängsel är genom att försöka krypa under. Bidraget betalas ut för den del av stängslet som behövs för att hindra rovdjur från att ta sig in i inhägnaden. En så kallad miljöinvestering kan bara beviljas för stängsel runt blocklagd mark. Stängsel för att skydda besättningar av får prioriteras högre än nötkreatur eller hästar som bedöms ha en lägre risk för angrepp. Om det råder brist på medel prioriteras bidrag där angrepp redan inträffat. Södermanlands län ligger i spridningsområdet för varg varför det inte är otänkbart att vandrande vargar passerar genom länet med jämna mellanrum. En fast etablering inom en nära framtid är inte heller osannolik. Ansökningarna om bidrag prioriteras efter de riktlinjer som Viltförvaltningsdelegationen i länet beslutat om. Jonas Åkerberg Foto: Jan Hägg 6 nr 1 Aktiv Landsbygd Aktiv Landsbygd nr 1 7

5 Sköt om dina får Under hösten och vintern har vi vid djurskyddskontroller uppmärksammat brister i fårhållning. För att fåren ska må bra och du ska undvika anmärkningar vid eventuell kontroll bör du tänka på följande: w Samtliga får ska ha tillgång till en ströad liggplats, som är torr och ren, inne i en byggnad. w Om fåren kan gå ut och in i byggnaden så ska marken utomhus ha en bra bärighet så att de inte sjunker ner i lera. w Allt foder ska utfodras på så sätt att djuren inte kan förorena fodret med gödsel eller ligga i det. Använd förslagsvis foderhäck. w Om djuren utfodras utomhus så ska marken runt foderhäcken ha en bra bärighet och kontinuerligt renas från foderspill. w Fåren ska utfodras med ett lämpligt grovfoder av god kvalitet. Tänk på att fåren gärna vill ha ett finstråigt och bladrikt grovfoder. w Kontrollera regelbundet att inte dina får har drabbats av inälvsparasiter. Kontakta veterinär vid misstanke. Ta gärna träckprov! w Om dina får kliar sig ofta så kan de ha drabbats av löss, skabb eller någon annan form av ohyra eller parasit och kan behöva behandlas. w Samtliga får ska klippas minst en gång om året. w Om du har missat att klippa tackorna innan lamning så är det bra om du klipper bort gammal ull runt juvret så att lammen lättare hittar juvret. Därigenom minskar du risken att lammen drabbas av diarré. Monica Ängehult Byte av ventilationssystem är förprövningspliktigt Byte av ventilationssystem, till exempel att byta från naturlig ventilation (självdrag) till mekanisk ventilation och vice versa ska granskas av Länsstyrelsen innan byggnationen påbörjas. Även installation av ventilation i ett stall som helt har saknat ventilation ska förprövas. Förprövningsplikt gäller om antalet djur på fastigheten är lika med eller fler av respektive djurslag: 5 hästar, 10 vuxna nötkreatur, 20 ungnöt, 20 vuxna får eller getter, 10 vuxna grisar, 50 slaktgrisar, 500 fjäderfän eller 3 strutsar. Precis som all annan förprövning av djurstall så är ansökan avgiftsfri. Den enda avgiften som kan komma att tas ut är en straffavgift om något byggs utan att förprövning sker. Kontakta Kristina Thunström eller gå in på Länsstyrelsens webbplats för mer information om förprövning och beställning av ansökningsblankett. Kristina Thunström Foto: Ökna Naturbruksgymnasium Märk, journalför och rapportera dina får Har du får så ska din besättning vara anmäld till Jordbruksverket. Blankett för anmälan om djurhållning hittar du på Jordbruksverkets webbplats. Du ska ha en av Jordbruksverket godkänd stalljournal där du journalför samtliga händelser i din besättning som till exempel behandlingar, födslar, dödsfall med.mera. Djur som är avsedda att leva längre än 12 månader ska journalföras individuellt. Övriga djur kan journalföras gruppvis. Märk dina djur Du ska märka dina djur korrekt. Djur födda före 9 juli 2005 behöver inga märken förrän de lämnar sin födelsebesättning. Då ska de ha ett märke i båda öronen, landsbeteckningen SE och produktionsplatsnummer räcker. Djur födda efter 9 juli 2005 som är avsedda att leva längre tid än 12 månader ska ha ett märke i vardera örat med landsbeteckningen SE, produktionsplatsnummer och individnummer. Djur som är avsedda att leva kortare tid än 12 månader behöver bara märkas i ena örat med landsbeteckningen SE och produktionsplatsnumret. Samtliga öronbrickor ska vara präglade, inte handskrivna. Rapportera alla förflyttningar Du måste rapportera förflyttningar till får- och getregistret när djur lämnar eller kommer till produktionsplatsen. Rapporteringen ska ske senast sju dagar efter att händelsen ägt rum. Mer om märkning, journalföring och registrering av får kan du läsa om på Jordbruksverkets webbplats. Christina Erdtman Riskklassificering av livsmedelsföretag Länsstyrelsen har tidigare informerat om det register som du som är primärproducent ska anmäla dig till. I hanteringen av din anmälan ska Länsstyrelsen bland annat fatta beslut om vilken riskklass ditt företag ska hamna i. Det har kommit många frågor till oss med anledning av detta och vi vill därför ge en kort beskrivning av riskklassificeringen. Riskklassificeringen görs utifrån två moduler från Livsmedelsverket. Den första är den så kallade prioritetsmodulen, där man värderar vilka risker som är förknippade med verksamheten. Värderingen utgår utifrån frågor som hur stor förekomsten av faror är och hur allvarliga de är samt hur stor produktionsvolymen är inom branschen. En annan aspekt är vilka möjligheter som finns för primärproducenten att påverka riskerna. Företaget hamnar här i en riskklass 1-4 där fyra är lägst risk. Det andra kriteriet är den så kallade erfarenhetsmodulen där man bedömer företagets förmåga att minska riskerna med verksamheten. Här bedöms företagets användning av kvalitetssäkringssystem och systemens tillförlitlighet. Även Länsstyrelsens erfarenheter vid kontroll av verksamheten tas med här. Utifrån erfarenhetsklassningen placeras företaget i fyra nivåer, A-D där A är högsta betyg för kvalitetssäkringen. Företag som inte använder eller är ansluten till något kvalitetssäkringssystem eller där kontrollmyndigheten saknar information från företaget hamnar automatiskt i klass D. Företaget har då fått både en siffra och en bokstav och placeras därmed in i nedanstående modul. Här förses de med en färg. Färgen visar vilken riskkategori de tillhör. Företag med samma färg bör ges lika stor prioritet vid planering av kontrollen. Röd färg, vilken alltså ger högst prioritet, bör vara den kategori som kontrolleras mest. Här hamnar, enligt Livsmedelsverkets bedömning, till exempel spannmåls- och svinproducenter utan kvalitetssäkringssystem. Fredrik Bergh Prioritet Erfarenhetsklass A B C D 4 Lägsta prioritet (grön) (grön) (blå) (blå) 3 (grön) (blå) (gul) (gul) 2 (blå) (gul) (orange) (orange) 1 (gul) (orange) (röd) Högsta Prioritet (röd) Nedgrävning av häst Länsstyrelsen kan ge tillstånd till att gräva ner en häst som inte har avlidit av en smittsam sjukdom. Om du vill begrava din häst ska du först ta kontakt med din kommuns miljökontor för att ur miljösynpunkt få ett godkännande från dem. Sedan skickas en ansökan om nedgrävning av häst till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en karta där den tänkta platsen är utmärkt. Ansökningsblanketten hittar du på vår webbplats under: Sök tillstånd, flera tillstånd. Vi avgör om platsen är lämplig ur smittskyddssynpunkt och andra områden som Länsstyrelsen har tillsyn över, till exempel fornminnen. Om vi anser att platsen är olämplig tar vi kontakt med den sökande för att se om det går att lösa genom att hitta en annan plats som är mer lämplig. Länsstyrelsen kan också helt avslå ansökan. Grävning på platsen får ske först när Länsstyrelsen har godkänt den. Avgiften som Länsstyrelsen tar ut för detta är idag 500 kr. Det är viktigt att välja plats med omsorg. Den bör ligga undanskymd och avståndet till bostadshus och allmän bebyggelse bör var så stort som möjligt, minst 200 m. Det är också bra att försöka välja platsen så att inte allmänheten, lekande barn eller djur lockas dit. Graven ska grävas så djup att vilda djur inte kan komma åt och hästen kan täckas med minst 1,5 m jord. Platser lämpliga för nedgrävning bör i förväg rekognoseras så att det inte är risk för förorening av vattentäkt, vattendrag eller grundvatten. Marken bör vara plan och sluttningar bör undvikas. Har du frågor kan du kontakta Britt-liz Olsson eller Ann Jaconelli. Tillståndet ges med stöd av 2 kap. 25b Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2011:21. Mer information finns också i Jordbruksverkets bilaga till vägledning för kontrollmyndigheter (Dnr /10 daterad ). 8 nr 1 Aktiv Landsbygd Aktiv Landsbygd nr 1 9

6 Möjligheternas landsbygd! Södermanlands första landsbygdsting, Krockplats Kiladalen, ägde rum i Ålberga den 2 februari. På programmet fanns frågor som; Hur bygger vi Sörmlands landsbygd och dess fantastiska småorter? Hur stimulerar vi bygdernas utvecklingsförmåga och inspirerar till nya tankar och nya lösningar på gamla problem? De inbjudna föreläsarna var några av Sveriges och Sörmlands främsta tänkare och entreprenörer. Det var mer än fullsatt och dagen präglades av starkt engagemang, konkreta lösningar och livliga diskussioner. Landsbygdstinget var ett samarrangemang på initiativ av Kiladalens intresseförening, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Tillväxtverket. Hyvla ner trösklarna Kvinnliga företagare ska inte bosätta sig i en kurva på en mindre väg inte om de skulle vilja sätta upp en skylt om sin affärsverksamhet. Det rådet fick åhörarna av Åsa Ingårda, möbelsnickare och drivande i föreningen Väg 223. Hon trollband alla med sin starka inlevelse och sina träffsäkra slutsatser. Åsa passade på att ge kommunala och nationella myndigheter ett gott Foto: Martin Eriksson råd Hjälp till att hyvla ner alla trösklar som hindrar och möter företagandet inte minst på landsbygden! Lika inspirerande och klok var Jytte Rüdinger, projektledare för den kommande Landsbygdsriksdagen 2012, som kommer att äga rum i Blekinge den 6-9 september. Med bilder inspirerade av ungdomsvärlden förmedlade hon en känsla av att framtiden för landsbygden engagerar ungdomar mer än vad man gängse tycks tro. Det finns en tydlig förväntan från vuxna på att de unga ska flytta från orten. De som blir kvar ser många som förlorare. Vi måste signalera att det är lika okej att stanna kvar som att flytta. Det går att lyckas även på landsbygden. En stor del av de ungdomar som väljer att vara kvar blir entreprenörer. Makalös lokal Sörmländsk vinterbuffé Workshops varvades med föredrag. En Workshop kombinerades med en genuin sörmländsk vinterbuffé från odlare och producenter i vårt län, till 98 % ekologisk. Här fanns gös från Hjälmaren, honungssenap från Mellösa, ekologisk sörmländsk falukorv, Näsets vedugnsbakade bröd, getost från Jürss mejeri och många andra läckerheter baserade på lokala råvaror. Allt presenterat och tillagat av länsstyrelsens egen husfru och mathantverkare Jonas Hammar och hans duktiga medarbetare, vilka fick en stående ovation av matgästerna. Snabbt och säkert En inblick i den digitala revolutionen presenterades av Fredrika Hed Rosén som är konsult på a-focus. Det handlar om hur vi eller hemtjänsten kan öppna dörrar eller hur vi kan betala tidningen i kiosken, köpa biljetter till tåget - allt med hjälp av mobilen. Hur viktigt det är med tillgång till Intenet på landsbygden var något som ytterligare bekräftades av Göran Ekblom, VD för expansiva Kila Möbler. För dem har webbplatsen med nätbutik betytt en marknadskontakt som annars inte varit möjlig. Tillväxttakten har, tack vare närvaron på Internet, varit stark, för att inte säga häpnadsväckande, räknat i både lönsamhet och volym. Vad krävs då egentligen av ITnätet Göran Ekblom sammanfattade det i två ord, snabbt och säkert. Det omöjliga är möjligt På eftermiddagen framhöll Sörmlands matlandetambassadör, Hans Naess, mathantverkets otroliga framtidsutsikter och vikten av att vara stolt över vår matkultur. Han poängterade även vikten av att vara bra på att vara småskalig. Det sista anförandet hölls av Peter Eklund, regionplanerare och omvärldsanalytiker; Framtiden bortom lagom allt är overkligt och samtidigt normalt på landsbygden i Södermanland. Går det att göra det omöjliga möjligt? Peter visade hur matvarukedjan Tesco i Sydkorea testat distanshandel med hjälp av QR-koder (en tvådimensionell streckkod). Koderna skannas med en modern mobiltelefon och varorna levereras till bostaden på önskad tidpunkt, även betalningen sker via mobilen. Nu är det omöjliga möjligt. Avslutningsvis ställdes frågorna: Vem tar ansvar för utvecklingen? Hur ska rollfördelningen inför framtiden se ut? Ska vi agera tillsammans eller var för sig? 12 grupper I höst kommer kravet på lösgående kalvning att gälla alla nötbesättningar. Krav på att kor och kvigor ska kalva lösgående har funnits vid om-, till- eller nybyggnation av stallar. Från och med 1 augusti 2012 gäller detta krav för samtliga nötkreatursbesättningar, Det innebär att det ska finnas en kalvningsbox tillgänglig vid kalvning. tog tag i dessa frågor och kom med många förslag på lösningar. Dagen avslutades med att Larz Johansson, från Kiladalens intresseförening, lämnade över ett skrin till Niklas Witt och Birgit Andersson från Leader Inlandet som kommer att anordna 2013 års landsbygdsting någonstans i norra delen av länet går budkavlen vidare till de västra delarna av Sörmland och då med Leader Gränslandet som värd. En sammanställning av allt material från landsbygdstinget kommer att finnas på webbplatsen Peter Eklund Jan Petersson Det finns några undantag från kravet. Kon eller kvigan får vara uppbunden under kalvningen om w det skulle uppstå problem vid kalvningen w du har en uppbunden besättning och kalvningsboxen är upptagen för en annan kalvning w du inte har kunnat förutse tidpunkten för kalvningen Om du måste binda upp en ko eller kviga Sagt om Landsbygdstinget Jag har varit engagerad i landsbygdsutveckling och deltagit i mängder av seminarier runt om i landet. Det här var av allra högsta klass, vilka föreläsare och vilken moderator - Varenda en av föreläsarna har gett mig massor av tankar och kraft att kämpa vidare. Jag är riktigt imponerad av programmet, som var ännu bättre i verkligheten än vad man kunde förmoda utifrån inbjudan. Det var en samling fantastiska föreläsare, som underhöll oss samtidigt som de förde fram sitt budskap. Så gott som alla föreläsare gav mig tankar och eller fakta att ta med hem. Vi hade intressanta diskussioner i vår grupp. Och - maten var helt enkelt fantastisk. Krav på kalvningsboxar i alla besättningar Foto: Janne Karin Brodin som ska kalva ska du också täcka över gödselrännan bakom djuret som kalvar för att minska risken att kalven skadar sig. Behovet av antalet kalvningsplatser beror på hur många kor och kvigor du har som förväntas kalva. Hur många kalvningsplatser du behöver ha beror också på hur koncentrerat under året som kalvningarna äger rum. Du bör ha minst en kalvningsplats per w 50 kor, om kalvningarna sker sommartid ute på betesmarken w 45 kor, om kalvningarna sker jämnt utspridda under hela året w 35 kor, om kalvningarna sker under 9 månader w 25 kor, om kalvningarna sker under 6 månader w 15 kor, om kalvningarna sker under 4 månader w 10 kor, om kalvningarna sker under 2 månader Kom ihåg att byggande av kalvningsbox måste förprövas. Ta därför kontakt med Malin Nilsson eller Kristina Thunström på Länsstyrelsens förprövning i god tid innan du bygger. Fredrik Bergh 10 nr 1 Aktiv Landsbygd Aktiv Landsbygd nr 1 11

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Jordbiten. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Nr 1 /2010

Jordbiten. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Nr 1 /2010 Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 1 /2010 SAM-ansökan 2010 Ledaren Spännande nyheter i landsbygdsprogrammet! När detta läses har förhoppningsvis

Läs mer

Jordbiten. Tema EU-stöd. Nr 1 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Jordbiten. Tema EU-stöd. Nr 1 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 1 /2014 Tema EU-stöd Ledaren Ökad tillgänglighet och ständiga förbättringar Sedan 2011 arbetar vår organisation

Läs mer

LandsbygdsNytt Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna

LandsbygdsNytt Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna LandsbygdsNytt Nr 4 2011 Årgång 10 Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna Foto: Lina Norrlund Ur innehållet: Nästa år är det SAM Internet som gäller Djurskydd Har du utegångsdjur? Lammrally

Läs mer

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Erfarenheter av Landsbygdsprogram för Sv erige 2007-2012 (2013) case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Foto: Petter Gustafsson HÅLLBAR

Läs mer

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s.

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s. Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 3 /2010 Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11 Växtföljden påverkar bördigheten s.

Läs mer

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Brist på svensk ekomjölk sid 13 Större skörd med bioångning sid 14 Spa för hästar ett projekt i tiden sid 6-7

Läs mer

Jordbiten. Tema Samverkan. Nr 2 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Jordbiten. Tema Samverkan. Nr 2 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2014 Tema Samverkan Ledaren Samverkan ett måste för landsbygden Vi har under föregående Landsbygdsprogram

Läs mer

Jordbiten. Turistens väg till landsbygden s. 8-10. Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19

Jordbiten. Turistens väg till landsbygden s. 8-10. Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19 Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2009 Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19 Noggrann hygien ger hög kvalitet

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Grödan. Nummer 3 2013 Information från Lantbruksenheten

Grödan. Nummer 3 2013 Information från Lantbruksenheten Grödan Nummer 3 2013 Information från Lantbruksenheten Insidan Landsbygdsprogrammet är viktigt Hur kommande landsbygdsprogram och fiskeriprogram 2014-2020 exakt kommer se ut och hur mycket pengar som Sverige

Läs mer

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Hela denna bilaga är en annons från Jordbruksverket Svensk landsbygd Kreativitet & framtidstro Möt entreprenören Marcus Eldh sidan 14 Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Matlandet Sverige är fantastiskt

Läs mer

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se 2006:9 Ekologisk produktion - Goda exempel från Blekinge Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk www.k.lst.se Pernilla Per Torsten Iris & Anders Anders Hanna Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 KARLSKRONA.

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten Rapport 2008:12 Fäboddrift ur ett brukarperspektiv Lantbruksenheten Omslagsbild: Skräddar-Djurberga, Orsa. Foto: Jan-Bertil Norling, foto sid 35 Ann-Catrin Nordin. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri,

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013

gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013 Information från Länsstyrelsen i Örebro län TELEFON: 019-19 30 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro En samlande kraft! Innehåll: Tvärvillkor Nya hygienregler Unga företagare på landsbygden

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet

Läs mer

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Är det inte mat snart? Tiden det tar att uppfylla branschens och myndigheternas administrativa krav för en representativ

Läs mer

POPULÄRA 2013. Varför regnar det guld ÖVER DESSA PERSONER? Läs om LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄNS ÅRSREDOVISNING

POPULÄRA 2013. Varför regnar det guld ÖVER DESSA PERSONER? Läs om LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄNS ÅRSREDOVISNING LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄNS POPULÄRA 2013 ÅRSREDOVISNING Varför regnar det guld ÖVER DESSA PERSONER? Läs om Landsbygdsprogrammets effekter Smart Housing Småland Natur och levande kulturhistoria Så

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Rapport 2007:15 Foto: Mats Pettersson Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Miljöenheten 2007-09-27 Referens

Läs mer