Barnens Bio sid 5. Nya förtroendevalda sid 6. Burträsks församling 400 år sid 2-3. Skotergudstjänst sid 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnens Bio sid 5. Nya förtroendevalda sid 6. Burträsks församling 400 år sid 2-3. Skotergudstjänst sid 8"

Transkript

1 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2006 Burträsks församling 400 år sid 2-3 Barnens Bio sid 5 Nya förtroendevalda sid 6 Skotergudstjänst sid 8

2 2 tre- orn Sockenkyrkan Guds uppsökande gärning Många frågar sig, varför blev Burträsk just 1606 egen församling och på denna fråga, kan man inte ge ett entydigt svar utan bakom beslutet låg säkerligen många olika motiv. Det verkar ändock så, att det var slutligen Martin Luthers kyrkosyn som var den drivande kraften bakom strukturförändringar i Svenska Kyrkan under 1600-talet kan man beteckna svenska kyrkan som en nationell enhetskyrka. Tron var inte längre en privat angelägenhet. Alla svenska innevånare skulle enligt lagens föreskrifter bekänna sig till den evangelisklutherska tron. Den rätta läran var både en religiös och politisk fråga under 1600-talet. Enhetskyrkan garanterade samförstånd i landet och Sverige blev stark genom samma tro, som präglade hela folket. Det var nu prästernas uppgift att förverkliga statsmaktens intentioner och för detta krävdes goda kunskaper om församlingsbornas tankar och leverne. Med tanke på hur stora och vidsträckta de gamla norrländska församlingar var, en omöjlig uppgift. De stora församlingar fick brytas ner till mindre enheter. Först nu kunde prästerskapet fullfölja sina uppgifter. Huvudsaken för prästerskapet i 1600-talets Burträsk var, trots alla stridigheter i teologiska frågor, inte teologisk renlärighet, utan församlingens religiösa och sedliga fostran. Sockenprästerna hade den största betydelsen, när det gällde att påverka det vanliga folket ute i församlingen Han hade det avgörande ordet. Han såg på sin uppgift i ett gammaltestamentligt perspektiv, han var insatt av Gud som en andlig Moses. Det rent religiösa församlingsarbetet låg i hans hand: gudstjänst, själavård och kristendomsundervisning i anslutning till katekesen. Tillsammans med sockenstämman hade han ansvar för församlingsbornas liv och leverne. Bakom socken- och församlingsbild ningen, bakom födelsen av Burträsks församling låg alltså framförallt en genomreflekterad teologi. Den storhet, som klarast bringar Guds uppsökande gärning till uttryck är sockenkyrkan, vår mäktiga och vackra kyrka, vars klockor kalla alla. Man blir inte kristen på egen hand för att sedan bli medlem i kyrkan, utan sockenkyrkan är den handling, genom vilken syndernas förlåtelse räckes åt oss. Den svenska folkkyrkan, vars del vår församling är, är syndernas förlåtelse till svenska folket. ALEKSANDER RADLER KONTAKT med din församling Burträsks församling Kyrkogatan 1, Burträsk Telefon: , Fax: E-post: yrkan.se Hemsida: svenskakyrkan.se/burtrask Pastorsexpeditionens öppettider: Måndag - torsdag Präst träffas: måndag och torsdag Präster Kyrkoherde Aleksander Radler Telefon: , Komminister Pär Häggström Telefon: , Komminister Bettina Radler Telefon: ,43713 Mobil: Vik Komminister Bengt Stenlund Telefon: , Diakon Svea Johansson Närvä, Tel: Församlingspedagog Malin Lithner, Tel: Kyrkomusiker Bengt-Ivan Henfridsson (Burträsk) Telefon: , Nils Ekman (Bygdsiljum) Telefon: , Gun Lundström (Kalvträsk) Telefon: , Kyrkogårdsexpedition Burträsk: Kalvträsk: Bygdsiljum: Kyrkokamrer Staffan Olsson, Tel: Ansvarig utgivare Tre Torn Aleksander Radler Kyrkvärdar utsedda Vid kyrkorådets första sammanträde utsågs följande personer till kyrkvärdar i församlingens tre kyrkor. Burträsk: Louise Viksten, Irene Wahlberg, Åsa Renström, Kerstin Eriksson, Karin Lundmark, Pia Widmark, Barbro Eriksson Bygdsiljum: Henrik Söderström, Anna Lindmark, Lennart Forsgren, Barbro Lindgren. Kalvträsk: Ingeborg Vestman, Ingrid Karlsson, Ulrika Fossland, Tommy Söderström. Redaktion Carin Lundberg, Barbro Lindgren, Vivi-Anne Fredriksson, Bettina Radler, Viktoria Wikström, Ulf Wikström Omslagsbild Medlemmarna i Burträsks kyrkoråd. Foto: Ulf Wikström S/v bild, Burträsks gamla kyrka. Foto: Privat

3 tre- orn 3 Ville Burträskarna bilda egen församling 1606? Inför 400-årsfirandet av socknens bildande, är det befogat att åter ställa sig frågan, ville Burträskarna bli egen församling? Enligt en skribent skulle förste kaplanen i Skellefteå, Mikael Laurensius, ha olovandes rest ner till konung Johan den III och krävt ett eget pastorat. Den långa vägen och de svåra strapatserna underkastade han sig gärna i utbyte mot den tacksamhet som Burträskarna hade visat i hans strävan att bilda en ny kyrksocken. Låg det någon sanning i detta? Knappast. Sverige var inne i en svår intern kris med stridigheter mellan Gustav Vasas söner. Tyska Hansan krävde ersättning och frihandel, allt medan danskarna skramlade med vapnen i syd. Inte blev det bättre när Johan den III dog och sonen Sigismund tog över. Denne yngling hade ärvt den Polska kronan efter modern och nu skulle han även bli Sveriges konung, om han avsade sig den katolska läran. Han lovade att bli protestant, vigdes under pompa och ståt till landets regent, tog krona, spira och äpple. Allt skulle ha varit lycka om han inte tvärt brutit sitt löfte och propsat på att Sverige åter skulle bli katolskt. Han återvände till Polen. Kaos uppstod bland präster, högre ämbetsmän och hans farbror hertig Karl. Man samlades till Uppsala möte 1593 för att som det heter en gång för alla bestämma färdriktningen inom den Svenska kyrkan. Protestanterna segrade stort och förhandlingar påbörjades med Sigismund för att han skulle abdikera från den svenska tronen. Han vägrade, i stället samlade han en hel armé för att storma landet och kräva sin rätt. Det blev inte så, i slaget vid Stångebro förlorade han och kastades ut ur landet. Nisse Lindblom menar att sockenbildningen kom som en överraskning för Burträskbönderna. Nu tillträder den nyblivne konungen Karl den IX in på scenen för att röja upp och få landets ekonomi på fötter. Nya socknar bildades över hela landet för att därmed ringa in de familjer som smitit inåt landet, undan skatt och utskrivning i krig. För Västerbotten och Norrbotten blev det nya församlingar i Lycksele, Arvidsjaur, Jokkmokk och sist i Burträsk. (Daniel Thordsson Hjorts noteringar från sin resa) Burträsk förste herde blev Mikael Laurentius, tidigare kaplan i Skellefteå. För att kunna bilda Burträsks socken måste man låna bönder från andra församlingar, största delen från Skellefteå, Bygdeå, Lövånger och sedan några mindre gårdar från Umeå. Därmed uppnåddes minimiantalet, hundra skattebönder. Av allt att döma kom detta som en stor överraskning för bönderna, ingen visste något innan allt blev fastslaget. Då förenade man sig i en gemensam protest som även Skellefteborna stödde. Per Jönsson i Mjödvattnet tog på sig att resa och protestera inför konungen över det orimliga i bildandet av en så liten socken. Att förutom de tidigare plågorna även försörja prästen skulle bli för betungande. Protesten avslogs och uppviglare söktes i området utan resultat. För att sedan gjuta olja på vågorna kom Burträsk att kallas Nykyrkan under Skellefteå den första tiden. NISSE LINDBLOM Medlemmarna i samtliga distriktsråd är utsedda. I Burträsk representeras församlingen av Carin Lundberg, Thomas Lindberg, Martin Lindholm och Emelie Pettersson. Personalrepresentanter blev Bettina Radler Distriktsråden klara och Malin Lithner med Camilla Larsson som ersättare. Kyrkorådet representeras av Irene Wahlberg, ersättare Pia Widmark Gudrun Eriksson, Ingeborg Vestman, Maj- Britt Andersson representerar församlingen i Kalvträsk distriktsråd, medan Aleksander Radler, Gun Lundström och Vivi-Anne Fredriksson är utsedda att representera personalen. Kyrkorådets representant är Kjell-Erik Lundström med Lars-Erik Bergström som ersättare. Även i Bygdsiljum är distriktsrådet utsett. Se sidan 4.

4 4 tre- orn Bibelutdelning i Bygdsiljum Nog kan det vara spännande att gå fram och hämta sin aldelens egen Barnens Bibel. Malin Lithner skötte utdelningen i Bygdsiljum. Att ta emot Barnens Bibel, uppleva Jesus som stillar stormen och hjälpa den rädde lärjungen att ro båten var en spännande och rolig upplevelse för barnen i Bygdsiljum. I Bygdsiljums kyrka har det varit utdelning av Barnens Bibel. Församlingspedagogen Malin Lithner och ungdomsledaren Viktoria Wikström uppförde ett drama om Jesus som stillar stormen, en berättelse som barnen kan läsa om i sin egen bibel. Jesus (Viktoria) hade somnat i båten då det började storma. En av lärjungarna (Malin) blev rädd och ville ha hjälp med att ro och det var många barn som kom till hennes hjälp. Något spännande höll på att hända och barnen såg både glada och förväntansfulla ut. Men stormen blev bara värre och till sist var de tvungna att väcka Jesus, som lugnade stormen så att de kunde ta sig i land. Efter gudstjänsten bjöd församlingen på kyrkkaffe och ett församlingsmöte hölls. Lennart Forsgren informerade om Bygdsiljums distriktsråd. Som representanter från församlingen till distriktsrådet valdes, Marianne Persson och Maria Berggren, ersättare Jenny Vallgren. Förutom dessa är det prästen Per Häggström, kyrkorådets representant Lennart Forsgren och diakon Svea Johansson-Närvä, ersättare Nils Ekman, som sitter med i distriktsrådet. Som representant för EFS valdes Nils Bäckman och ersättare Ingrid Bäckman. TEXT OCH BILD: BARBRO LINDGREN Våga prova något nytt Det handlar om att engagera sig, om att vara delaktig och att kanske våga ta steget och testa något nytt. Inom församlingen provas bland annat nya gudstjänstformer där fler kan vara delaktiga. För den som vill, finns många uppgifter som behöver lösas. Människor som är beredda att offra några timmar på ideellt engagemang är en bristvara idag. Det är något som inte minst märks inom idrottsrörelsen och det politiska livet. Men även inom kyrkan har man känt av problemet att få folk att ställa upp i olika sammanhang. Jag tror det delvis kan bero på att vi har varit dåliga på att tala om att vi behöver hjälp med olika saker. Ofta blir det så att man frågar de som tidigare ställt upp, menar Bettina Radler. Inom det kyrkliga arbetet finns många olika uppgifter som sköts av ideella krafter, som att exempelvis servera kaffe och dela ut psalmböcker i kyrkan. Under de senaste åren så har kortare dramatiseringar blivit en del av vissa gudstjänster och till det behövs skådespelare. Ledare behövs även inom ungdomsverksamheten och många äldre behöver en hjälpande hand och någon att prata med. Alla är vi bra på något och tillsammans kan vi ordna det mesta. Man behöver inte alls känna att man ska behärska allt, det viktigaste är att det känns roligt och meningsfullt, säger Bettina Så har du några timmar över ibland och känner att du skulle vilja göra en insats och kanske prova på någonting nytt? Då ska du inte tveka att kontakta någon inom församlingen. Din hjälp är alltid välkommen. TEXT: ULF WIKSTRÖM

5 tre- orn 5 Succé för Kyrkans barnbio Den 19 januari var det premiär för kyrkans barnbio och det blev helt klart en succé. Ett 60-tal personer kom för att se filmen Valiant och de fjäderlätta flygarna. Idéen att visa barnfilmer på församlingshemmet kommer från Brännkyrka församling, utanför Stockholm, som har visat barnfilm i över 25 år. Tanken bakom kyrkans barnbio är att erbjuda alla barn i Burträsk samma möjlighet att få se film. Filmerna som visas är oftast ganska nya och det är alltid kostnadsfritt. Om man vill ha snacks till filmen får man ta med det själv. Förhoppningsvis kan också barnbion bli en samlingsplats för vuxna och barn, ett ställe där man knyter nya kontakter och pratar med varandra. Därför är föräldracafét en viktig del, här kan de vuxna, som tycker bättre om fika än om barnfilm, slappna av med en kopp kaffe eller te, medan barnen ser film i rummet intill. I fortsättningen återkommer Kyrkans barnbio en gång i månaden fram till sommaren. Filmerna visas på torsdagar kl och några filmer att se fram emot är bland annat Kejsarens nya stil 2, Kalle och Chokladfabriken och Madagaskar. Om du ännu inte varit på Kyrkans barnbio håll utkik efter nästa film. För det är ju trots allt så att film är bäst på bio. VIKTORIA WIKSTRÖM En okänd verksamhet Komminister Pär Häggström tänder brasan och förbereder för en träff med en sorgegrupp. Församlingen i Burträsk har en stor och omfattande verksamhet där Gudstjänsterna i kyrkor och bönhus kanske är det man först tänker på. Men det sker också ett omfattande arbete som inte så många känner till. En sån verksamhet är sorgegrupperna. Sedan några år tillbaka har man inom församlingen arrangerat sorgegrupper för de som mist någon nära anhörig. Sorgegruppen fyller flera funktioner, men framför handlar det om att få möjlighet att under trivsamma former träffa andra i samma situation. Inom gruppen får den enskilde möjlighet att prata och på så sätt bearbeta sin sorg. Tanken är även att de som är med ska bygga relationer mellan varandra för att sedan kanske fortsätta att umgås även privat, berättar diakon Svea Johansson-Närvä Det är Svea som tillsammans med Pär Häggström håller i verksamheten. De berättar vidare att alla som mist en nära anhörig får en inbjudan att delta i en sorgegrupp. Gruppen träffas sedan ett par timmar vid sju tillfällen, utspridda över tid på några månader. De påpekar vidare att det inte handlar inte om någon terapi utan att det är en samtalsgrupp. Gemenskapen är A och O, något som man sedan kan bygga vidare på. Det är också viktigt med förtroende inom gruppen så att man vet att det man säger stannar inom gruppen och inte hamnar på byn, säger Pär När man börjar i en sorgegrupp så har det i regel gått några månader sedan man mist sin nära och kära. Oftast finns det mycket folk i närheten av de anhöriga strax efter det att någon gått bort, men med tiden minskar oftast den skaran. Men naturligtvis är det ju så att en sorgegrupp inte passar alla. En del kanske hellre vill bearbeta sin sorg genom enskilda samtal, menar Svea. TEXT OCH BILD: ULF WIKSTRÖM

6 6 tre- orn Nytt kyrkoråd i ny församling Nya kyrkorådet. Bakre raden från vänster. Stefan Pettersson, Robert Lindberg, Kjell-Erik Lundström. Främre raden från vänster. Margareta Karlsson, Irene Wahlberg, Gerd Johansson, Lennart Forsgren, Aleksander Radler. Saknas på bilden gör Henry Andersson. Från och med årsskiftet fick Burträsks församling en ny organisation, en församling med tre kyrkor. Ett nytt kyrkoråd har utsetts för mandatperioden utifrån höstens valresultat. Den nya ordföranden i kyrkorådet, Margareta Karlsson, förklarar rådets uppdrag. Kyrkorådets roll som församlingens styrelse ska bereda och verkställa vad som beslutas i kyrkofullmäktige. Det innebär att kyrkorådet har ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, blir genomförd. Kyrkorådet ansvarar också för församlingens ekonomiska förvaltning och egendom samt är formell arbetsgivare för de anställda. Vid det första kyrkorådsmötet handlade mer än hälften av de drygt 40 ärendena om val av kyrkvärdar, ombud och olika kontaktpersoner. Vi måste börja med att få den nya organisationen att fungera på ett bra sätt, fortsätter Margareta och syftar då bland annat på de nya distriktsråden i Burträsk, Kalvträsk och Bygdsiljum. Distriktsråden, som består av företrädare från kyrkoråd, arbetslag och församlingsbor, har till uppgift att främja och utveckla gudstjänstlivet, församlingsverksamheten och frivilligarbetet. Från församlingsmötet som hölls i januari framkom flera förslag och önskemål som kyrkorådet har att bearbeta under våren. Mer drama, musikal och gospel i kyrkan efterfrågades liksom en satsning på barn och ungdom. Att lägga ut en del gudstjänster eller helgmålsböner till byarnas bönhus, speciellt sommartid när byarna ofta växer i befolkning, var ett annat förslag som väcktes. Förnyelsearbetet inom församlingen är en viktig fråga som vi ska fortsätta att jobba med, menar Margareta. TEXT: CARIN LUNDBERG Förtroendevalda i kyrkorådet Margareta Karlsson ordförande ers. Göran Wahlberg Robert Lindberg vice ordförande ers. Martin Lindblom Lennart Forsgren ers. Barbro Lindgren Stefan Pettersson ers. Pia Widmark Gerd Johansson ers. Kurt Jonsson Kjell-Erik Lundström ers. Lars-Erik Bergström Henry Andersson ers. Georg Andersson Irene Wahlberg ers. Kjell-Olov Norqvist Förutom de förtroendevalda ingår även kyrkoherde Aleksander Radler i kyrkorådet

7 tre- orn Utrota hungern Fastetiden är sedan gammalt en tid på året då man avstår av sitt eget för att hjälpa andra. Under den perioden pågår Lutherhjälpens stora fastekampanj, Utrota hungern. Målet är att samla in femtio miljoner kronor till det internationella arbetet. Hunger är inte bara en följd av utan också en orsak till fattigdom. Hunger leder till sjukdom, kraftlöshet och sämre mental hälsa. Det minskar människors arbetsförmåga, vilket i sin tur leder till ännu svårare fattigdom. Fem miljoner barn dör varje år för att de inte har tillräckligt att äta. Över en miljard människor är ständigt hungriga. Det kan tyckas övermäktigt, men det finns hopp: egentligen finns det tillräckligt med mat för att alla skall kunna äta sig mätta. Den når bara inte de som bäst behöver den. Svenska kyrkan arbetar genom Lutherhjälpen för att jordens tillgångar ska fördelas rättvist. Det handlar om liv eller död. Och det brådskar. I år infaller fastan mellan den 26 februari och den 9 april. I Burträsk kommer de välbekanta insamlingssparbössorna att finns tillgängliga i kyrkan, på församlingshemmet och vid gudstjänsterna ute i byarna. På palmsöndagen avslutas fasteinsamlingen med en gudstjänst med offergång där sparbössorna samlas in. TEXT: ULF WIKSTRÖM José Ernando, åtta år, skrapar det fastbrända ur en tom kastrull för att stilla hungern. Han bor i flyktingbosättningen Nueva Colombia i Colombia. Foto: Lotta Sundberg/IKON. Ny verksamhet i Bygdsiljum Film, musik och mat är några av ingredienserna på de träffar som går av stapeln på EFS i Bygdsiljum under mars och april. Det handlar om att utveckla en ny verksamhet med lite annorlunda innehåll. Den fjärde mars startar en ny verksamhet på EFS i Bygdsiljum. Första gången visas filmen om Luther, som när den visades i Burträsk drog en stor publik. Totalt finns tre träffar inplanerade under vårvintern och vid de övriga två tillfällena kommer det bland annat att bjudas på mat, trubadurframträdande och diktläsning. Vi skulle gärna vilja träffa många fler Bygdsiljumsbor och vi hoppas att den nya verksamheten ska locka nya besökare, säger Melker Stenberg Det är Melker tillsammans med Pär Häggström som kommer att hålla i verksamheten. Från början var det tänkt att man skulle hålla till i kyrkan, men av praktiska skäl valde man till slut att flytta arrangemangen till EFS. De görs väldigt mycket för att utveckla Bygdsiljum på olika sätt och då vill ju även vi utvecklas, menar Melker. Den fjärde mars, första och tjugoandra april är de datum som gäller. Då är du välkommen till en stunds trivsam gemenskap på EFS i Bygdsiljum. TEXT: ULF WIKSTRÖM Gudstjänster på Edelvik Taizémässa kl Tisdag 14 mars, Tisdag 11 april, Tisdag 16 april Gudstjänst i annorlunda form kl Söndag 26 mars, Söndag 23 april Avslutning minioroch juniorverksamhet Västanträsk 23 maj kl Bengt Stenlund, Viktoria Wikström m.fl. Fastegudstjänster i byarna S. Renbergsvattnet 1 mars kl Melker Stenberg, Burträsk kyrkokör Innansjön 2 mars kl Pär Häggström, Burträsk kyrkokör Järvtjärn 6 mars kl Bengt Stenlund, Bygdsiljums kyrkokör Andersvattnet 8 mars kl Aleksander Radler, Burträsks kyrkokör Renfors 13 mars kl,18.30 Bettina Radler, André Malmén Välvsjöliden 21 mars kl Pär Häggström, B-I Henfridsson Mjödvattnet 27 mars kl Bengt Stenlund, Bygdsiljums kyrkokör Södra Åbyn 29 mars kl Pär Häggström, SPF-kören Övre Fäboliden 3 april kl Bettina Radler, B-I Henfridsson Bodbysund 4 april kl Aleksander Radler, SPF-kören Kvarnbyn 5 april kl Melker Stenberg, André Malmén Med reservation för ändringar 7

8 8 tre- orn Ta skotern till gudstjänsten På den tiden då Burträskbygden till stora delar bestod av väglöst land användes vintertid ofta häst och släde för att ta sig till gudstjänsterna. Nu kommer andra modernare hästkrafter till användning för att klara resan till en gudstjänst vid sidan av den plogade vägen. Melker Stenberg tillhör nog inte de riktigt inbitna skoterfantasternas skara och när han ska ge sig ut i vinterlandskapet spänner han lika gärna på sig skidorna. Men han har tidigare vid flera tillfällen varit med på olika skotergudstjänster och nu har han tagit initiativet till en liknande gudstjänst inom Burträsks församling. Det handlar om att kombinera naturupplevelsen med gemenskap och möjligheten att fira gudstjänst tillsammans, säger Melker På annandag påsk, den 17 april, är det bara att ta på sig varma kläder och skor och ge sig iväg till Tallträsk. Och även om man inte har någon skoter så är man naturligtvis välkommen ändå. Kanske kan man lifta den sista biten med någon som har en plats över på skotern eller i pulkan. Men det går även bra att ta en kortare promenad från bilen fram till skotergudstjänsten. Naturligtvis spelar väder och vind en avgörande faktor, men förhoppningen är att gudstjänsten ska kunna hållas utomhus. Melker Stenberg välkomnar alla, med eller utan skoter, till skotergudstjänsten i Tallträsk. Förhoppningsvis så kommer vårsolen att skina från en klarblå himmel och den grillade korven, som ersätter kyrkkaffet, kommer att smaka så där underbart gott som den bara gör ute i naturen. Personligen tycker jag att en fin dag på vårvintern är något fantastiskt och bland det bästa man kan uppleva, menar Melker. 35:an direkt efter skolan Kom till 35:an Alla onsdagar kl i församlingshemmets källare På 35:an kan man inte bara pyssla utan även spela innebandy, träna på läxorna och mycket annat 35:an är ny verksamhet för barn i årskurs 3-5. Hit kommer man på onsdagarna direkt efter skolan för att träffa andra barn, spela bandy, pyssla, träna läxor, spela spel eller bara ta det lugnt. Efter en del terminer utan någon som helst barnverksamhet i Burträsk var det dags att testa något nytt och det har fått namnet 35: an. Tanken med 35:an är att man ska ha en trygg och trivsam miljö att komma till efter skolan. I källaren på församlingshemmet finns det gott om plats för både spring, lek, pyssel och läxläsning. Varje gång avslutar man med en lugn stund tillsammans, då man slappnar av till musik, sjunger eller tänder ljus. När barnen kommer är fikat redan framdukat. Victoria Wikström som ansvarar för 35:an har valt att satsa på ett lite nyttigare fika. Mjölk, mackor med fibrer och frukt är det som bjuds. När man är hungrig ska man få ett ordentligt mellanmål, kakor och saft är inget att mätta hungriga barnmagar med, tycker hon. 35:an har redan efter ett par veckor visat sig vara populärt bland skolbarnen, det kommer fler barn för varje gång!

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017 Program för EFS i Töllsjö Program för EFS i Töllsjö Januari April 2017 Januari April 2017 Januari Servering Vaktmästare Söndag 1/1 Töllsjö kl 17.00 Grupp 1 Lars Töllenius Jonas Ljunggren Solveig mfl Elisabeth

Läs mer

tre- orn En ära att vara kyrkvärd Konfirmation på två sätt Bröderna Ådahl till Korsfesten Sommarens program i Komministerparken sid 2 sid 6 sid 7

tre- orn En ära att vara kyrkvärd Konfirmation på två sätt Bröderna Ådahl till Korsfesten Sommarens program i Komministerparken sid 2 sid 6 sid 7 tre- orn Nyheter från Burträsks församling juni-augusti 2006 En ära att vara kyrkvärd sid 2 Konfirmation på två sätt sid 6 Bröderna Ådahl till Korsfesten sid 7 Sommarens program i Komministerparken sid

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN September 2016 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad September och terminsstart för verksamheter. I detta nummer av församlingsbladet

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Lysviks församling Våren 2014

Lysviks församling Våren 2014 Lysviks församling Gamla vägen 29, 686 97 Lysvik Pastors.exp: ons-tors kl. 10-12, tel 0565-80018, fax 80560 e-mail: lysvik.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lysvik Kyrkoherde: Ingemar

Läs mer

Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007

Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007 Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007 Det har vänt! Dagarna blir allt ljusare och vintermörkret naggas i kanten. Fåglarna har börjat att kvittra igen och redan i slutet av mars ställer vi

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09 Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson Garde Församling Östra Missionsförsamlingen FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda ÄR DU VÄVSUGEN? Vävstuga

Läs mer

Nr 4: 2013 Y R K N Y T T. God Jul och Gott Nytt År önskar Västra Karaby, Hofterup och Dagstorps församlingar

Nr 4: 2013 Y R K N Y T T. God Jul och Gott Nytt År önskar Västra Karaby, Hofterup och Dagstorps församlingar K Nr 4: 2013 Y R K N Y T T God Jul och Gott Nytt År önskar Västra Karaby, Hofterup och Dagstorps församlingar Hej på er! Jag heter Charlotte Winther och ska göra mitt pastorsadjunktsår i Västra Karaby

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

En ton - en sång. Frälsningen kan beskrivas. bli stämd i himmelens ton.

En ton - en sång. Frälsningen kan beskrivas. bli stämd i himmelens ton. Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla Julen 2011 En ton - en sång 2 Sjung i kör 3 Kyrkklockans ton 4 Information 6 Döpta 7 Kontakt 7 Gudstjänster 8 Det är tiden mellan allhelgonahelg och advents-

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Församlingsblad. Våren 2011

Församlingsblad. Våren 2011 Församlingsblad Våren 2011 Lille Oskar skulle fylla fem år. I den åldern är födelsedagar viktiga. I tanken förbereder man sig veckor i förväg. Förväntningar och drömmar blir som levande bilder. Man talar

Läs mer

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr 3-4 2009 Kyrkovalet 2009 MÖT UPP VID VALURNORNA Rösta på SOCIALDEMOKRATERNA Kyrkoval söndagen den 20 september Vi Socialdemokrater vill verka för den ÖPPNA

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

tre- orn Vem kom på julen? Nytt körprojekt på gång Hela advents- och julprogrammet Döpta under kyrkoåret sid 6 sid 3 sid 5 sid 7 & 8

tre- orn Vem kom på julen? Nytt körprojekt på gång Hela advents- och julprogrammet Döpta under kyrkoåret sid 6 sid 3 sid 5 sid 7 & 8 tre- orn Nyheter från Burträsks församling dec 2006 - feb 2007 Vem kom på julen? sid 3 Nytt körprojekt på gång sid 5 Hela advents- och julprogrammet sid 7 & 8 Döpta under kyrkoåret sid 6 2 Ljuset och glädjen

Läs mer

Kista kyrka 30 år. Jubileumsprogram 30 september - 5 oktober

Kista kyrka 30 år. Jubileumsprogram 30 september - 5 oktober Kista kyrka 30 år Jubileumsprogram 30 september - 5 oktober KISTA KYRKA 30 ÅR TISDAG 30/9 Kista kyrka, vad berättar byggnaden? En kväll om själva kyrkobyggnaden med kyrkorum och angränsande verksamhetslokaler.

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKAN

INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKAN INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKAN Några ord från våra kyrkomusiker... sid 2 Retreat, Pilgrimsvandring, församlingsresa sid 3 Trivselträffar sid 3 Gudstjänster sid 4-5 Fastekampanjen 2013 sid 6 Kyrkans unga

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

SALEMKYRKAN BORENSBERG

SALEMKYRKAN BORENSBERG SALEMKYRKAN BORENSBERG PROGRAM FEBRUARI-MARS 2017 Kom till mig, så ska ni finna vila för er själ När vi går in i februari brukar det kännas att året har börjat på riktigt. Förhoppningsvis infinner sig

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. Mars - April S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. Mars - April S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN Mars - April 2017 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad N är våren kommer med nytt liv efter den kalla vintern så firar vi påsk.

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Nyhetsbrev 1 dec 2013-23 feb 2014

Nyhetsbrev 1 dec 2013-23 feb 2014 Nyhetsbrev 1 dec 2013-23 feb 2014 Vila i din väntan Rubriken är första meningen i psalmen 205 i psalmboken. Ordet vänta är inget populärt ord. Vi vill inte vänta på något, inte på bussen, inte på maten.

Läs mer

Barnen. i Härlanda och Örgryte församlingar. Våren 2014

Barnen. i Härlanda och Örgryte församlingar. Våren 2014 Barnen i Härlanda och Örgryte församlingar Våren 2014 Härlanda församling Härlanda församling Härlanda församling Öppen förskola Onsdagar och fredagar kl 10.00-12.00. Terminsstart 15 januari. Lek, sångstund

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T K Nr 4: 2014 Y R K N Y T T Frälsarkransen en livboj i vardagen 1995 satte biskop Martin Lönnebo ihop den första Frälsarkransen. Hans tanke var att den skulle bli ett redskap för bön, meditation och för

Läs mer

Församlingsbladet. Tack alla ungdomar, för att vi har fått lära känna er och för en mycket härlig tid tillsammans.

Församlingsbladet. Tack alla ungdomar, för att vi har fått lära känna er och för en mycket härlig tid tillsammans. Församlingsbladet Nr 3/2012 Onsdagen den 6 juni till torsdagen den 7 juni gjorde Tjejgruppen sin efterlängtade resa till Göteborg. Det blev besök på både Liseberg och Universéum. Vi gjorde också ett besök

Läs mer

Skriv upp i kalendern...

Skriv upp i kalendern... En INBJUDAN till Missionskyrkorna i Vesene, Ljung & Jällby Programblad 23 juni 14 september 2014 Skriv upp i kalendern... Möteshelger i Ljungs missionskyrka 7-9 november talare oscar marklund 14-16 november

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Helgmålsbön

Näsums Kyrkoblad. Helgmålsbön Näsums Kyrkoblad Nr 3/2012 1 oktober 23 december Helgmålsbön Foto:Brodde Almer Du höga tempel låt din klocka ringa till helgmålsbön. För varje tröttad själ den vill ett fridens budskap bringa Till tack

Läs mer

VÄLKOMNA. Våren Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar

VÄLKOMNA. Våren Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar VÄLKOMNA Våren 2017 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar Hoppas du haft en skön och avkopplande ledighet! Nu vill vi i Jämjö Pastorat inbjuda dig och din familj

Läs mer

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 Ett vänligt ord Hösten innebär ofta nya sammanhang, nya människor och nya rutiner. Arbete och skola har börjat efter en längre ledighet som många gånger bryter av rutiner som

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp. EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig

VÄLKOMMEN. till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp. EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig VÄLKOMMEN till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig PROGRAMBLAD mars, april, maj 2015 Equmeniakyrkan Pastor Brita Blomdahl 0513-10154, mobil 0738-168461

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR församlingsbl ade t juni -augusti 2012 2 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT David Ehrlin - Ansvarig utgivare... 016-42 43 11 Therese Ehrlin - Redaktör...016-42 43 11 Caroline &

Läs mer

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Jesus föddes i Nasaret i Palestina omkring år 1. De fyra

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Programblad för december 2015 & januari 2016

Programblad för december 2015 & januari 2016 Programblad för december 2015 & januari 2016 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren Det händer i Lidingö församling sommaren 2011 1 juni - 28 augusti jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren 2 Mer information om Caféerna, Samtalsgruppen, och Musik i sommarkväll finns på sista sidan

Läs mer

DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅRGÅNG B) 26 APRIL Tidsram: minuter. Joh 10:11-18

DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅRGÅNG B) 26 APRIL Tidsram: minuter. Joh 10:11-18 DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅRGÅNG B) 26 APRIL 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Joh 10:11-18 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

Hössna prästgård Kursprogram hösten 2013

Hössna prästgård Kursprogram hösten 2013 Hössna prästgård Kursprogram hösten 2013 Välkommen till Hössna prästgård! Välkommen till den vackra prästgården vid Hössna kyrka, strax utanför Ulricehamn. Vi är glada över att få hälsa dig välkommen till

Läs mer

JESUS ÄR DEN GODE HERDEN

JESUS ÄR DEN GODE HERDEN JESUS ÄR DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR A) 11 MAJ 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Johannes 10:1-10 Liknelsen om fåren och den gode herden Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan

Läs mer

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera...

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera... Logmöten Stommen Ornunga 8-26 augusti Tomas Sjödin Leif Nordlander med flera... Tomas Sjödin Jag lutar åt Gud 9 augusti Tomas Sjödin är pastor och en av Sveriges mest lästa kristna författare med böcker

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

September / Oktober 2014

September / Oktober 2014 September / Oktober 2014 Foto: John Redstig Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. September 2014 V Dat Dag Tid Samling 36 2 tisd 19:00 Omsorgsgruppen 3 onsd

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Välkommen till Tuvagården och Logkyrkan sommaren 2015

Välkommen till Tuvagården och Logkyrkan sommaren 2015 Välkommen till Tuvagården och Logkyrkan sommaren 2015 Sommaröppet 6 juni - 9 augusti Servering Mån-Fre 11.00-16.00, Lör-Sön 12.00-16.00, Tis 18.00-20.30 och Ons 18.00-20.00 Lunchbön Ons-Fre 12.00 I skön

Läs mer

KVARTALSBLAD September-november 2008

KVARTALSBLAD September-november 2008 KVARTALSBLAD September-november 2008 Förändring Stenar på en strand som slipats av havet jag bär med mig denna bild nu när sommaren går mot höst. Liv är rörelse och förändring. Inför höststarten kommer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN våren 2015

ÖRTAGÅRDEN våren 2015 ÖRTAGÅRDEN 2015 våren Hälsning från ordföranden Utanför mitt fönster är det svart. Här inne sitter jag och hör vacker musik ifrån rummet intill och lamporna i fönstren är tända. Det är något rofyllt med

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Kyrkans. församlingsblad. Nytt liv. Nr 1 2014 Svenska

Kyrkans. församlingsblad. Nytt liv. Nr 1 2014 Svenska Abild Asige Eftra Slöinge Årstad Nr 1 2014 Svenska Kyrkans församlingsblad Nytt liv När det här församlingsbladet kommer ut i brevlådorna är det kanske fortfarande några veckor kvar innan de första vårblommorna

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden Slutgiltigt valresultat Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2014-01-01-2017-12-31 Valår: Val till: Beslutande organ: 2013 Visby stift Stiftsfullmäktige Medeltredingens valkrets Centerpartiet

Läs mer

Lärarmaterial. Himladrumlar. en roadmovie ovan molnen

Lärarmaterial. Himladrumlar. en roadmovie ovan molnen Lärarmaterial Himladrumlar en roadmovie ovan molnen VÄLKOMMEN TILL BYTEATERN OCH FÖRESTÄLLNINGEN HIMLADRUMLAR! Det var en gång tre änglar som kom ner till jorden eller egentligen var de två och en halv,

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

KONFIRMAND Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram

KONFIRMAND Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram KONFIRMAND 2016-2017 Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram 1 Våga ta chansen......och konfirmera dig! Se konfirmandtiden som en tid då du i lugn och ro tillsammans med

Läs mer