Barnens Bio sid 5. Nya förtroendevalda sid 6. Burträsks församling 400 år sid 2-3. Skotergudstjänst sid 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnens Bio sid 5. Nya förtroendevalda sid 6. Burträsks församling 400 år sid 2-3. Skotergudstjänst sid 8"

Transkript

1 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2006 Burträsks församling 400 år sid 2-3 Barnens Bio sid 5 Nya förtroendevalda sid 6 Skotergudstjänst sid 8

2 2 tre- orn Sockenkyrkan Guds uppsökande gärning Många frågar sig, varför blev Burträsk just 1606 egen församling och på denna fråga, kan man inte ge ett entydigt svar utan bakom beslutet låg säkerligen många olika motiv. Det verkar ändock så, att det var slutligen Martin Luthers kyrkosyn som var den drivande kraften bakom strukturförändringar i Svenska Kyrkan under 1600-talet kan man beteckna svenska kyrkan som en nationell enhetskyrka. Tron var inte längre en privat angelägenhet. Alla svenska innevånare skulle enligt lagens föreskrifter bekänna sig till den evangelisklutherska tron. Den rätta läran var både en religiös och politisk fråga under 1600-talet. Enhetskyrkan garanterade samförstånd i landet och Sverige blev stark genom samma tro, som präglade hela folket. Det var nu prästernas uppgift att förverkliga statsmaktens intentioner och för detta krävdes goda kunskaper om församlingsbornas tankar och leverne. Med tanke på hur stora och vidsträckta de gamla norrländska församlingar var, en omöjlig uppgift. De stora församlingar fick brytas ner till mindre enheter. Först nu kunde prästerskapet fullfölja sina uppgifter. Huvudsaken för prästerskapet i 1600-talets Burträsk var, trots alla stridigheter i teologiska frågor, inte teologisk renlärighet, utan församlingens religiösa och sedliga fostran. Sockenprästerna hade den största betydelsen, när det gällde att påverka det vanliga folket ute i församlingen Han hade det avgörande ordet. Han såg på sin uppgift i ett gammaltestamentligt perspektiv, han var insatt av Gud som en andlig Moses. Det rent religiösa församlingsarbetet låg i hans hand: gudstjänst, själavård och kristendomsundervisning i anslutning till katekesen. Tillsammans med sockenstämman hade han ansvar för församlingsbornas liv och leverne. Bakom socken- och församlingsbild ningen, bakom födelsen av Burträsks församling låg alltså framförallt en genomreflekterad teologi. Den storhet, som klarast bringar Guds uppsökande gärning till uttryck är sockenkyrkan, vår mäktiga och vackra kyrka, vars klockor kalla alla. Man blir inte kristen på egen hand för att sedan bli medlem i kyrkan, utan sockenkyrkan är den handling, genom vilken syndernas förlåtelse räckes åt oss. Den svenska folkkyrkan, vars del vår församling är, är syndernas förlåtelse till svenska folket. ALEKSANDER RADLER KONTAKT med din församling Burträsks församling Kyrkogatan 1, Burträsk Telefon: , Fax: E-post: yrkan.se Hemsida: svenskakyrkan.se/burtrask Pastorsexpeditionens öppettider: Måndag - torsdag Präst träffas: måndag och torsdag Präster Kyrkoherde Aleksander Radler Telefon: , Komminister Pär Häggström Telefon: , Komminister Bettina Radler Telefon: ,43713 Mobil: Vik Komminister Bengt Stenlund Telefon: , Diakon Svea Johansson Närvä, Tel: Församlingspedagog Malin Lithner, Tel: Kyrkomusiker Bengt-Ivan Henfridsson (Burträsk) Telefon: , Nils Ekman (Bygdsiljum) Telefon: , Gun Lundström (Kalvträsk) Telefon: , Kyrkogårdsexpedition Burträsk: Kalvträsk: Bygdsiljum: Kyrkokamrer Staffan Olsson, Tel: Ansvarig utgivare Tre Torn Aleksander Radler Kyrkvärdar utsedda Vid kyrkorådets första sammanträde utsågs följande personer till kyrkvärdar i församlingens tre kyrkor. Burträsk: Louise Viksten, Irene Wahlberg, Åsa Renström, Kerstin Eriksson, Karin Lundmark, Pia Widmark, Barbro Eriksson Bygdsiljum: Henrik Söderström, Anna Lindmark, Lennart Forsgren, Barbro Lindgren. Kalvträsk: Ingeborg Vestman, Ingrid Karlsson, Ulrika Fossland, Tommy Söderström. Redaktion Carin Lundberg, Barbro Lindgren, Vivi-Anne Fredriksson, Bettina Radler, Viktoria Wikström, Ulf Wikström Omslagsbild Medlemmarna i Burträsks kyrkoråd. Foto: Ulf Wikström S/v bild, Burträsks gamla kyrka. Foto: Privat

3 tre- orn 3 Ville Burträskarna bilda egen församling 1606? Inför 400-årsfirandet av socknens bildande, är det befogat att åter ställa sig frågan, ville Burträskarna bli egen församling? Enligt en skribent skulle förste kaplanen i Skellefteå, Mikael Laurensius, ha olovandes rest ner till konung Johan den III och krävt ett eget pastorat. Den långa vägen och de svåra strapatserna underkastade han sig gärna i utbyte mot den tacksamhet som Burträskarna hade visat i hans strävan att bilda en ny kyrksocken. Låg det någon sanning i detta? Knappast. Sverige var inne i en svår intern kris med stridigheter mellan Gustav Vasas söner. Tyska Hansan krävde ersättning och frihandel, allt medan danskarna skramlade med vapnen i syd. Inte blev det bättre när Johan den III dog och sonen Sigismund tog över. Denne yngling hade ärvt den Polska kronan efter modern och nu skulle han även bli Sveriges konung, om han avsade sig den katolska läran. Han lovade att bli protestant, vigdes under pompa och ståt till landets regent, tog krona, spira och äpple. Allt skulle ha varit lycka om han inte tvärt brutit sitt löfte och propsat på att Sverige åter skulle bli katolskt. Han återvände till Polen. Kaos uppstod bland präster, högre ämbetsmän och hans farbror hertig Karl. Man samlades till Uppsala möte 1593 för att som det heter en gång för alla bestämma färdriktningen inom den Svenska kyrkan. Protestanterna segrade stort och förhandlingar påbörjades med Sigismund för att han skulle abdikera från den svenska tronen. Han vägrade, i stället samlade han en hel armé för att storma landet och kräva sin rätt. Det blev inte så, i slaget vid Stångebro förlorade han och kastades ut ur landet. Nisse Lindblom menar att sockenbildningen kom som en överraskning för Burträskbönderna. Nu tillträder den nyblivne konungen Karl den IX in på scenen för att röja upp och få landets ekonomi på fötter. Nya socknar bildades över hela landet för att därmed ringa in de familjer som smitit inåt landet, undan skatt och utskrivning i krig. För Västerbotten och Norrbotten blev det nya församlingar i Lycksele, Arvidsjaur, Jokkmokk och sist i Burträsk. (Daniel Thordsson Hjorts noteringar från sin resa) Burträsk förste herde blev Mikael Laurentius, tidigare kaplan i Skellefteå. För att kunna bilda Burträsks socken måste man låna bönder från andra församlingar, största delen från Skellefteå, Bygdeå, Lövånger och sedan några mindre gårdar från Umeå. Därmed uppnåddes minimiantalet, hundra skattebönder. Av allt att döma kom detta som en stor överraskning för bönderna, ingen visste något innan allt blev fastslaget. Då förenade man sig i en gemensam protest som även Skellefteborna stödde. Per Jönsson i Mjödvattnet tog på sig att resa och protestera inför konungen över det orimliga i bildandet av en så liten socken. Att förutom de tidigare plågorna även försörja prästen skulle bli för betungande. Protesten avslogs och uppviglare söktes i området utan resultat. För att sedan gjuta olja på vågorna kom Burträsk att kallas Nykyrkan under Skellefteå den första tiden. NISSE LINDBLOM Medlemmarna i samtliga distriktsråd är utsedda. I Burträsk representeras församlingen av Carin Lundberg, Thomas Lindberg, Martin Lindholm och Emelie Pettersson. Personalrepresentanter blev Bettina Radler Distriktsråden klara och Malin Lithner med Camilla Larsson som ersättare. Kyrkorådet representeras av Irene Wahlberg, ersättare Pia Widmark Gudrun Eriksson, Ingeborg Vestman, Maj- Britt Andersson representerar församlingen i Kalvträsk distriktsråd, medan Aleksander Radler, Gun Lundström och Vivi-Anne Fredriksson är utsedda att representera personalen. Kyrkorådets representant är Kjell-Erik Lundström med Lars-Erik Bergström som ersättare. Även i Bygdsiljum är distriktsrådet utsett. Se sidan 4.

4 4 tre- orn Bibelutdelning i Bygdsiljum Nog kan det vara spännande att gå fram och hämta sin aldelens egen Barnens Bibel. Malin Lithner skötte utdelningen i Bygdsiljum. Att ta emot Barnens Bibel, uppleva Jesus som stillar stormen och hjälpa den rädde lärjungen att ro båten var en spännande och rolig upplevelse för barnen i Bygdsiljum. I Bygdsiljums kyrka har det varit utdelning av Barnens Bibel. Församlingspedagogen Malin Lithner och ungdomsledaren Viktoria Wikström uppförde ett drama om Jesus som stillar stormen, en berättelse som barnen kan läsa om i sin egen bibel. Jesus (Viktoria) hade somnat i båten då det började storma. En av lärjungarna (Malin) blev rädd och ville ha hjälp med att ro och det var många barn som kom till hennes hjälp. Något spännande höll på att hända och barnen såg både glada och förväntansfulla ut. Men stormen blev bara värre och till sist var de tvungna att väcka Jesus, som lugnade stormen så att de kunde ta sig i land. Efter gudstjänsten bjöd församlingen på kyrkkaffe och ett församlingsmöte hölls. Lennart Forsgren informerade om Bygdsiljums distriktsråd. Som representanter från församlingen till distriktsrådet valdes, Marianne Persson och Maria Berggren, ersättare Jenny Vallgren. Förutom dessa är det prästen Per Häggström, kyrkorådets representant Lennart Forsgren och diakon Svea Johansson-Närvä, ersättare Nils Ekman, som sitter med i distriktsrådet. Som representant för EFS valdes Nils Bäckman och ersättare Ingrid Bäckman. TEXT OCH BILD: BARBRO LINDGREN Våga prova något nytt Det handlar om att engagera sig, om att vara delaktig och att kanske våga ta steget och testa något nytt. Inom församlingen provas bland annat nya gudstjänstformer där fler kan vara delaktiga. För den som vill, finns många uppgifter som behöver lösas. Människor som är beredda att offra några timmar på ideellt engagemang är en bristvara idag. Det är något som inte minst märks inom idrottsrörelsen och det politiska livet. Men även inom kyrkan har man känt av problemet att få folk att ställa upp i olika sammanhang. Jag tror det delvis kan bero på att vi har varit dåliga på att tala om att vi behöver hjälp med olika saker. Ofta blir det så att man frågar de som tidigare ställt upp, menar Bettina Radler. Inom det kyrkliga arbetet finns många olika uppgifter som sköts av ideella krafter, som att exempelvis servera kaffe och dela ut psalmböcker i kyrkan. Under de senaste åren så har kortare dramatiseringar blivit en del av vissa gudstjänster och till det behövs skådespelare. Ledare behövs även inom ungdomsverksamheten och många äldre behöver en hjälpande hand och någon att prata med. Alla är vi bra på något och tillsammans kan vi ordna det mesta. Man behöver inte alls känna att man ska behärska allt, det viktigaste är att det känns roligt och meningsfullt, säger Bettina Så har du några timmar över ibland och känner att du skulle vilja göra en insats och kanske prova på någonting nytt? Då ska du inte tveka att kontakta någon inom församlingen. Din hjälp är alltid välkommen. TEXT: ULF WIKSTRÖM

5 tre- orn 5 Succé för Kyrkans barnbio Den 19 januari var det premiär för kyrkans barnbio och det blev helt klart en succé. Ett 60-tal personer kom för att se filmen Valiant och de fjäderlätta flygarna. Idéen att visa barnfilmer på församlingshemmet kommer från Brännkyrka församling, utanför Stockholm, som har visat barnfilm i över 25 år. Tanken bakom kyrkans barnbio är att erbjuda alla barn i Burträsk samma möjlighet att få se film. Filmerna som visas är oftast ganska nya och det är alltid kostnadsfritt. Om man vill ha snacks till filmen får man ta med det själv. Förhoppningsvis kan också barnbion bli en samlingsplats för vuxna och barn, ett ställe där man knyter nya kontakter och pratar med varandra. Därför är föräldracafét en viktig del, här kan de vuxna, som tycker bättre om fika än om barnfilm, slappna av med en kopp kaffe eller te, medan barnen ser film i rummet intill. I fortsättningen återkommer Kyrkans barnbio en gång i månaden fram till sommaren. Filmerna visas på torsdagar kl och några filmer att se fram emot är bland annat Kejsarens nya stil 2, Kalle och Chokladfabriken och Madagaskar. Om du ännu inte varit på Kyrkans barnbio håll utkik efter nästa film. För det är ju trots allt så att film är bäst på bio. VIKTORIA WIKSTRÖM En okänd verksamhet Komminister Pär Häggström tänder brasan och förbereder för en träff med en sorgegrupp. Församlingen i Burträsk har en stor och omfattande verksamhet där Gudstjänsterna i kyrkor och bönhus kanske är det man först tänker på. Men det sker också ett omfattande arbete som inte så många känner till. En sån verksamhet är sorgegrupperna. Sedan några år tillbaka har man inom församlingen arrangerat sorgegrupper för de som mist någon nära anhörig. Sorgegruppen fyller flera funktioner, men framför handlar det om att få möjlighet att under trivsamma former träffa andra i samma situation. Inom gruppen får den enskilde möjlighet att prata och på så sätt bearbeta sin sorg. Tanken är även att de som är med ska bygga relationer mellan varandra för att sedan kanske fortsätta att umgås även privat, berättar diakon Svea Johansson-Närvä Det är Svea som tillsammans med Pär Häggström håller i verksamheten. De berättar vidare att alla som mist en nära anhörig får en inbjudan att delta i en sorgegrupp. Gruppen träffas sedan ett par timmar vid sju tillfällen, utspridda över tid på några månader. De påpekar vidare att det inte handlar inte om någon terapi utan att det är en samtalsgrupp. Gemenskapen är A och O, något som man sedan kan bygga vidare på. Det är också viktigt med förtroende inom gruppen så att man vet att det man säger stannar inom gruppen och inte hamnar på byn, säger Pär När man börjar i en sorgegrupp så har det i regel gått några månader sedan man mist sin nära och kära. Oftast finns det mycket folk i närheten av de anhöriga strax efter det att någon gått bort, men med tiden minskar oftast den skaran. Men naturligtvis är det ju så att en sorgegrupp inte passar alla. En del kanske hellre vill bearbeta sin sorg genom enskilda samtal, menar Svea. TEXT OCH BILD: ULF WIKSTRÖM

6 6 tre- orn Nytt kyrkoråd i ny församling Nya kyrkorådet. Bakre raden från vänster. Stefan Pettersson, Robert Lindberg, Kjell-Erik Lundström. Främre raden från vänster. Margareta Karlsson, Irene Wahlberg, Gerd Johansson, Lennart Forsgren, Aleksander Radler. Saknas på bilden gör Henry Andersson. Från och med årsskiftet fick Burträsks församling en ny organisation, en församling med tre kyrkor. Ett nytt kyrkoråd har utsetts för mandatperioden utifrån höstens valresultat. Den nya ordföranden i kyrkorådet, Margareta Karlsson, förklarar rådets uppdrag. Kyrkorådets roll som församlingens styrelse ska bereda och verkställa vad som beslutas i kyrkofullmäktige. Det innebär att kyrkorådet har ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, blir genomförd. Kyrkorådet ansvarar också för församlingens ekonomiska förvaltning och egendom samt är formell arbetsgivare för de anställda. Vid det första kyrkorådsmötet handlade mer än hälften av de drygt 40 ärendena om val av kyrkvärdar, ombud och olika kontaktpersoner. Vi måste börja med att få den nya organisationen att fungera på ett bra sätt, fortsätter Margareta och syftar då bland annat på de nya distriktsråden i Burträsk, Kalvträsk och Bygdsiljum. Distriktsråden, som består av företrädare från kyrkoråd, arbetslag och församlingsbor, har till uppgift att främja och utveckla gudstjänstlivet, församlingsverksamheten och frivilligarbetet. Från församlingsmötet som hölls i januari framkom flera förslag och önskemål som kyrkorådet har att bearbeta under våren. Mer drama, musikal och gospel i kyrkan efterfrågades liksom en satsning på barn och ungdom. Att lägga ut en del gudstjänster eller helgmålsböner till byarnas bönhus, speciellt sommartid när byarna ofta växer i befolkning, var ett annat förslag som väcktes. Förnyelsearbetet inom församlingen är en viktig fråga som vi ska fortsätta att jobba med, menar Margareta. TEXT: CARIN LUNDBERG Förtroendevalda i kyrkorådet Margareta Karlsson ordförande ers. Göran Wahlberg Robert Lindberg vice ordförande ers. Martin Lindblom Lennart Forsgren ers. Barbro Lindgren Stefan Pettersson ers. Pia Widmark Gerd Johansson ers. Kurt Jonsson Kjell-Erik Lundström ers. Lars-Erik Bergström Henry Andersson ers. Georg Andersson Irene Wahlberg ers. Kjell-Olov Norqvist Förutom de förtroendevalda ingår även kyrkoherde Aleksander Radler i kyrkorådet

7 tre- orn Utrota hungern Fastetiden är sedan gammalt en tid på året då man avstår av sitt eget för att hjälpa andra. Under den perioden pågår Lutherhjälpens stora fastekampanj, Utrota hungern. Målet är att samla in femtio miljoner kronor till det internationella arbetet. Hunger är inte bara en följd av utan också en orsak till fattigdom. Hunger leder till sjukdom, kraftlöshet och sämre mental hälsa. Det minskar människors arbetsförmåga, vilket i sin tur leder till ännu svårare fattigdom. Fem miljoner barn dör varje år för att de inte har tillräckligt att äta. Över en miljard människor är ständigt hungriga. Det kan tyckas övermäktigt, men det finns hopp: egentligen finns det tillräckligt med mat för att alla skall kunna äta sig mätta. Den når bara inte de som bäst behöver den. Svenska kyrkan arbetar genom Lutherhjälpen för att jordens tillgångar ska fördelas rättvist. Det handlar om liv eller död. Och det brådskar. I år infaller fastan mellan den 26 februari och den 9 april. I Burträsk kommer de välbekanta insamlingssparbössorna att finns tillgängliga i kyrkan, på församlingshemmet och vid gudstjänsterna ute i byarna. På palmsöndagen avslutas fasteinsamlingen med en gudstjänst med offergång där sparbössorna samlas in. TEXT: ULF WIKSTRÖM José Ernando, åtta år, skrapar det fastbrända ur en tom kastrull för att stilla hungern. Han bor i flyktingbosättningen Nueva Colombia i Colombia. Foto: Lotta Sundberg/IKON. Ny verksamhet i Bygdsiljum Film, musik och mat är några av ingredienserna på de träffar som går av stapeln på EFS i Bygdsiljum under mars och april. Det handlar om att utveckla en ny verksamhet med lite annorlunda innehåll. Den fjärde mars startar en ny verksamhet på EFS i Bygdsiljum. Första gången visas filmen om Luther, som när den visades i Burträsk drog en stor publik. Totalt finns tre träffar inplanerade under vårvintern och vid de övriga två tillfällena kommer det bland annat att bjudas på mat, trubadurframträdande och diktläsning. Vi skulle gärna vilja träffa många fler Bygdsiljumsbor och vi hoppas att den nya verksamheten ska locka nya besökare, säger Melker Stenberg Det är Melker tillsammans med Pär Häggström som kommer att hålla i verksamheten. Från början var det tänkt att man skulle hålla till i kyrkan, men av praktiska skäl valde man till slut att flytta arrangemangen till EFS. De görs väldigt mycket för att utveckla Bygdsiljum på olika sätt och då vill ju även vi utvecklas, menar Melker. Den fjärde mars, första och tjugoandra april är de datum som gäller. Då är du välkommen till en stunds trivsam gemenskap på EFS i Bygdsiljum. TEXT: ULF WIKSTRÖM Gudstjänster på Edelvik Taizémässa kl Tisdag 14 mars, Tisdag 11 april, Tisdag 16 april Gudstjänst i annorlunda form kl Söndag 26 mars, Söndag 23 april Avslutning minioroch juniorverksamhet Västanträsk 23 maj kl Bengt Stenlund, Viktoria Wikström m.fl. Fastegudstjänster i byarna S. Renbergsvattnet 1 mars kl Melker Stenberg, Burträsk kyrkokör Innansjön 2 mars kl Pär Häggström, Burträsk kyrkokör Järvtjärn 6 mars kl Bengt Stenlund, Bygdsiljums kyrkokör Andersvattnet 8 mars kl Aleksander Radler, Burträsks kyrkokör Renfors 13 mars kl,18.30 Bettina Radler, André Malmén Välvsjöliden 21 mars kl Pär Häggström, B-I Henfridsson Mjödvattnet 27 mars kl Bengt Stenlund, Bygdsiljums kyrkokör Södra Åbyn 29 mars kl Pär Häggström, SPF-kören Övre Fäboliden 3 april kl Bettina Radler, B-I Henfridsson Bodbysund 4 april kl Aleksander Radler, SPF-kören Kvarnbyn 5 april kl Melker Stenberg, André Malmén Med reservation för ändringar 7

8 8 tre- orn Ta skotern till gudstjänsten På den tiden då Burträskbygden till stora delar bestod av väglöst land användes vintertid ofta häst och släde för att ta sig till gudstjänsterna. Nu kommer andra modernare hästkrafter till användning för att klara resan till en gudstjänst vid sidan av den plogade vägen. Melker Stenberg tillhör nog inte de riktigt inbitna skoterfantasternas skara och när han ska ge sig ut i vinterlandskapet spänner han lika gärna på sig skidorna. Men han har tidigare vid flera tillfällen varit med på olika skotergudstjänster och nu har han tagit initiativet till en liknande gudstjänst inom Burträsks församling. Det handlar om att kombinera naturupplevelsen med gemenskap och möjligheten att fira gudstjänst tillsammans, säger Melker På annandag påsk, den 17 april, är det bara att ta på sig varma kläder och skor och ge sig iväg till Tallträsk. Och även om man inte har någon skoter så är man naturligtvis välkommen ändå. Kanske kan man lifta den sista biten med någon som har en plats över på skotern eller i pulkan. Men det går även bra att ta en kortare promenad från bilen fram till skotergudstjänsten. Naturligtvis spelar väder och vind en avgörande faktor, men förhoppningen är att gudstjänsten ska kunna hållas utomhus. Melker Stenberg välkomnar alla, med eller utan skoter, till skotergudstjänsten i Tallträsk. Förhoppningsvis så kommer vårsolen att skina från en klarblå himmel och den grillade korven, som ersätter kyrkkaffet, kommer att smaka så där underbart gott som den bara gör ute i naturen. Personligen tycker jag att en fin dag på vårvintern är något fantastiskt och bland det bästa man kan uppleva, menar Melker. 35:an direkt efter skolan Kom till 35:an Alla onsdagar kl i församlingshemmets källare På 35:an kan man inte bara pyssla utan även spela innebandy, träna på läxorna och mycket annat 35:an är ny verksamhet för barn i årskurs 3-5. Hit kommer man på onsdagarna direkt efter skolan för att träffa andra barn, spela bandy, pyssla, träna läxor, spela spel eller bara ta det lugnt. Efter en del terminer utan någon som helst barnverksamhet i Burträsk var det dags att testa något nytt och det har fått namnet 35: an. Tanken med 35:an är att man ska ha en trygg och trivsam miljö att komma till efter skolan. I källaren på församlingshemmet finns det gott om plats för både spring, lek, pyssel och läxläsning. Varje gång avslutar man med en lugn stund tillsammans, då man slappnar av till musik, sjunger eller tänder ljus. När barnen kommer är fikat redan framdukat. Victoria Wikström som ansvarar för 35:an har valt att satsa på ett lite nyttigare fika. Mjölk, mackor med fibrer och frukt är det som bjuds. När man är hungrig ska man få ett ordentligt mellanmål, kakor och saft är inget att mätta hungriga barnmagar med, tycker hon. 35:an har redan efter ett par veckor visat sig vara populärt bland skolbarnen, det kommer fler barn för varje gång!

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

tre- orn Medan ljusen brinner Bygg din egen krubba Döpta under kyrkoåret Julspel även i år sid 6 sid 3 sid 4 sid 6

tre- orn Medan ljusen brinner Bygg din egen krubba Döpta under kyrkoåret Julspel även i år sid 6 sid 3 sid 4 sid 6 tre- orn Nyheter från Burträsk Dec 2007 - Feb 2008 Medan ljusen brinner sid 3 Bygg din egen krubba sid 4 Döpta under kyrkoåret sid 6 Julspel även i år sid 6 2 Ett förändringens år Den 7 september kl 20:19

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Världens fest i Sverige (sas)

Världens fest i Sverige (sas) Avnr: 11223tv 6 Jesus, Diana och äggen (assyrisk/syriansk ortodox påsk) Handledning för svenska som andraspråk av Carolina Ahnhem och Viveca Öste OBS! Begär gärna att få en textad version av programmet

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T K Nr 1: 2014 Y R K N Y T T Today is a good day to die eller är det möjligt att dö lägligt? Vi närmar oss våren och livets återkomst med sol, knoppar och nya möjligheter. Ändå sitter jag på min kammare

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s) 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna.

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna. Öppethållande Måndagar Fredagar 8.00-17.00 Kvällsöppet Tisdagar-Torsdagar 17.00-20.00. Lördagar STÄNGT Söndagar 9.00-16.00 Vinterfoder åt kaninerna. Tfn: 040-19 00 00 Mail: almviks4h@gmail.com Hemsida:

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2 1/5 Protokoll Skolrådsmöte 2010-03-16 Dag: Onsdag 16 mars 2011 Tid: Kl.18.30 20.00 Plats: Viggestorpsskolans personalrum Närvarande: Svälthagsskolan Peter Vind (Sekreterare) Tomas Lindgren Ulrika Söderberg

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-04-23 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 23 april kl 19.30-21.15 Ledamöter Tjänstgörande ers Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer