Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40"

Transkript

1 KALLELSE Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 Tid och plats Tisdagen den 15 september 2015 kl. 14:00 i Atriumsalen, Utvandrarnas Hus Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP) Patricia Aguilera (S) Camilla Albinsson (KD) Lars Alm (M) Iréne Bladh (M) Maria Carlsson (S) Martin Edberg (S) Lars Edqvist (MP) Andreas Ekman (M) Håkan Engdahl (SD) Ann-Christin Eriksson (V) Bo Frank (M) Nils Fransson (FP) Sara Fransson (S) Anna Gustbée (M) Rose-Marie Holmqvist (S) Anna Hultstein (M) Andreas Håkansson (C) Carin Högstedt (V) Sigvard Jakopsson (M) Ulf Hedin (M) Eva Johansson (C) Cheryl Jones Fur (MP) Neira Kahrimanovic (MP) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Malin Lauber (S) Anders Lindoff (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Tony Lundstedt (S) Ola Löfquist (S) Johanna Martin (C) Sarchel Mohammad (C) Pontus Nordfjell (SD) Kjell Olsson (S) Ola Palmgren (S) Nils Posse (M) Jan Pyrell (C) Oliver Rosengren (M) Jenny Samuelsson (M) Per Schöldberg (C) Denice Sigvardsson (M) Alf Skogmalm (S) Annika Stacke (FP) Gunnar Storbjörk (S) Gullvi Strååt (S) Sofia Stynsberg (M) Jon Malmqvist (KD) Eva-Britt Svensson (V) Anna Tenje (M) Pernilla Tornéus (M) Pierre Wiberg (M) Catharina Winberg (M) Emelie Öberg (S) Pontus Kindenäs (SD) Örjan Mossberg (V) Andreas Sjösten (SD) Hugo Hermansson (S) Yusuf Isik (S) Ersättare Lennart Adell Kind (FP) Mohamud Abdi Elmi (S) Åza Brennander (M) Anton Dackenberg (S) Jonas Ek (S) Gunnar Elm (C) Martina Forsberg (S) Håkan Frizén (V) Margareta Jonsson (C) Gudrun Holmberg (C) Charlotte Holmström (SD) Erik Jansson (MP) Gunnel Jansson (MP) Torgny Klasson (FP) Andreas Lindström (M) Hannington Lubwama (M) Cecilia Lundin Danielsson (S) Anette Nerlie-Anderberg (S) Pia Philipsson (M) Cenneth Quick (M) Olle Sandahl (KD) Karin Wirdheim (M) Anna Zelvin (KD) Björn Svensson (M) Leila Karic (S) Hossein Pishdar (V) Tomas Thornell (S) Julia Berg (S) Margareta Freijd-Merbom (M) Ibrahim Buh Gelle (S) Eva Christensen (M) Fredrik Svensson (SD) 1 (4)

2 Kommunfullmäktige i Växjö Kallelse till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 15 september 2015 klockan Justering av protokoll 2. Ledamöternas och ersättarnas frågestund 3. Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 4. Motion om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun - Eva-Britt Svensson (V) 5. Motion om att införa en "öppen verkstad" i Växjö kommun - Carin Högstedt (V), Ann-Christin Eriksson (V) och Håkan Frizén (V) 6. Motion om att ställa ut kulturell och konstnärlig verksamhet i idrottsanläggningarna - Eva-Britt Svensson (V), Håkan Frizén (V) och Carin Högstedt (V) 7. Motion om att göra Växjö till föreningarnas stad - Håkan Engdahl (SD) 8. Motion om ökat budgetanslag till utbildningsnämnden - Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Malin Lauber (S) 9. Motion om kreativt fastighetsutnyttjande vid nybyggnation - Emelie Öberg (S) 10. Motion om upprustning av motionsspår i Åryd - Anders Lindoff (S) och Eva-Marie Rasmusson (S) 11. Medborgarförslag om att bygga en vinterträdgård vid odlingarna Ringsberg/Kristineberg 12. Program för mål och uppföljning av privata utförare 13. Bestämmelser för Stadsutvecklingsrådet 14. Årsredovisning för VoB Kronoberg Revidering av verksamhetsområde för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 16. Ombildning av Strandsnäckan 2 till bostadsrätter 17. Om- och tillbyggnad av Sandsbro skola 18. Växjö och Kalmars stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling 19. Överenskommelse med Linnéuniversitetet angående satsning på forskningsbaserad kunskap, konkurrenskraft och tillväxt i universitetsstaden Växjö 20. Fördelning av schablonersättning för flyktingmottagande 21. Hemställan om upphävande av kultur- och fritidspolitiska program 22. Ellandarundans fiberförenings ansökan om lån för utbyggnad av fibernät/bredband 23. Fusionering av Forskaren AB och Växjöbostäder AB 24. Rapporter från revisionen 25. Framställda interpellationer 26. Interpellationssvar till Eva-Britt Svensson (V) från utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje (M) om Centrumskolan

3 27. Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) från organisations- och personalsutskottets ordförande Per Schöldberg (C) om ojämställd/jämställd kompetensutveckling 28. Interpellationssvar till Bo Frank (M) från tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M) om äng i stället för gräs 29. Interpellationssvar till Malin Lauber (S) rörande barn i ekonomiska utsatta situationer 30. Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) från tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M) om vad som har hänt i ärendet rörande skapande av en samsyn samt förslag av åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i länets sjöar 31. Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S) från utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje (M) om central rättning av nationella prov 32. Interpellationssvar till Ola Palmgren (S) från utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje (M) rörande tillgängligheten på Växjös skolgårdar 33. Interpellationssvar till Hugo Hermansson (S) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Eva Johansson (C) om hur kommunens bidrag till ideell sektor fungerar 34. Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S) från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om rekrytering av undersköterskor 35. Valärenden 36. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Jenny Samuelsson (M) 37. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Karin Wirdheim (M) 38. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Mohamed Abdi Elmi (S) 39. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 40. Meddelanden Växjö den 2 september 2015 Benny Johansson kommunfullmäktiges ordförande Martin Fransson sekreterare Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt Allmänheten är välkommen Ca klockan 17:00 ges tillfälle till allmänhetens frågestund (max 30 min) Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds: i Radio Växjö på frekvens MHz (närradio) på i Öppna kanalen Växjö (kabel-tv) Anslagen den 3 september 2015

4 ÄRENDE Dnr KS Kommunfullmäktige Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: 1. Medborgarförslag om av-/påfart till Norrleden till/från väg 25 mot centrum överlämnas till tekniska nämnden. 2. Medborgarförslag om att anlägga en parkeringsficka vid Lammhults station överlämnas till tekniska nämnden. 3. Medborgarförslag om att ändra namnet på Speakers corner till Nils Dacke plats överlämnas till kommunstyrelsen. 4. Medborgarförslag om markering i gathörn där 10 metersgränsen går till närliggande korsning överlämnas till tekniska nämnden. 5. Medborgarförslag om ett cykelställ vid busshållplats Sandvägen överlämnas till tekniska nämnden. 6. Medborgarförslag om att sätta upp elstolpar/camping vid Hälsoarenan i Lammhult överlämnas till tekniska nämnden 7. Medborgarförslag om industritomter i Lammhult överlämnas till kommunstyrelsen Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning lämnar sedan förslag på delegering. Kommunledningsförvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post

5 ÄRENDE Dnr KS Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden Kommunstyrelsen 2 (2)

6 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Elstolpar / Camping vid Hälsoarenan i Lammhult. Hej! Jag har ett förslag om att sätta upp campingstolpar med el vid Hälsoarenan i Lammhult. Även en uppställningsplats för husvagnar och husbilar. Det har varit många i år som har frågat efter detta, då vårat bad är mycket fint. Nu senast så kom en familj i från Frankrike som hade läst om vårt fina bad i Lammhult, tyvärr hade vi ingen camping för dem att erbjuda men vi lät dem duscha, tvätta sig och äta uppe hos oss, sov gjorde de sen nere vid sjön Lammen. De kom lägligt till vår löpträning vi har på tisdagar, så de var även med på detta, vilket var mycket uppskattat. Kablar ligger ju redan i anslutning till arenan, så jag tror ej det kan kosta så mycket att lösa detta problem. Jag lämnar gärna ett förslag/skiss om intresse finns från er sida. Mvh Robert Karlsson, OK Norrvirdarna Lammhult. Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn Robert John Åke Efternamn Karlsson C/O Adress Pilgatan 6 Postnummer Postort LAMMHULT Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :50:28 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :50:28

7 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Industritomter Lammhult. Hej! Jag vill lämna ett förslag på att kommunen ska erbjuda industritomter i Lammhult mer expansivt. Lammhult är beroende av ett näringsliv som håller orten uppe. När man åker förbi många mindre småsamhällen ser man mycket nyetableringar som kommunen har hjälpt till med. Det vore kul och intressant om ni marknadsförde mark och hjälp till nya företag till orten. Oftast är det ju billigare utanför en stor stad än i för nybyggnationen. Mvh Robert Karlsson, Lammhult. Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn Robert John Åke Efternamn Karlsson C/O Adress Pilgatan 6 Postnummer Postort LAMMHULT Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :54:16 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :54:16

8 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Markering i gathörn där 10 metersgränsen går till närliggande korsning. Efter att ha blivit bötfälld för att jag stod (2 meter) för nära en korsning så ser jag ett behov av att markera var denna 10-metersgräns faktiskt är. Idag är det ett lotteri om man kommer att bli bötfälld eller inte eftersom "ögonmåttet" kan vara olika inställt hos mig som förare och hos den som skall reglera en eventuell felparkering. Detta kan bli en tydlig hjälp för både bilföraren och den som skall utfärda eventuell bot om man med en markering i kantstenen visar var 10-metersgränsen är i förhållande till närliggande korsning. Denna åtgärd skulle kunna vara en trafiksäkerhetshöjande åtgärd eftersom det ofta, i synnerhet i vissa stadsdelar i Växjö tätort, parkeras för nära korsningar. Ofta betydligt närmare än de 8 meter jag blev bötfälld för. Mitt förslag är att man gör en pilot i en av de mest drabbade stadsdelarna, Söder. En informationskampanj behövs där man informerar vad strecken betyder och var på bilen detta streck skall räknas (karossen& framhjulen?). "Strecken" kommer inte att synas när det blir snö men det ursäktar inte den som felparkerar. Eftersom det inte förändrar parkeringsreglerna i sig borde det inte innebära någon reglering av lokala trafikregler? /Mats Hytter Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn MATS Efternamn HYTTER C/O Adress Förmaksvägen 38 Postnummer Postort VÄXJÖ Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :17:45 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :17:45

9

10 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Ändra namn på speakers corner Hej, mitt namn är kenneth karlsson och jag har ett förslag att ändra namnet på Speakers Corner,ett engelskt namn som jag tycker är totalt opassande på en allmän plats i Växjö där folk ska träffas och framföra åsikter.på historiska grunder skulle jag vilja ändra namnet till, Nils Dacke Plats,hans person har en synnerligen central plats"på gott och ont"i Växjös och smålands historia.år bodde han på Kronobergs slott tills han störtades av Gustav Vasa.Jag skulle vilja sammanfoga det "nya namnet Nils Dacke Plats" på storgatan med Kronobergs slottsruin,genom att sätta upp, kanske en lämplig påhittad byst-staty och information om sambandet nils dacke-kronobergs slott.jag är övertygad om att ett namnbyte skulle ha stor betydelse för en ganska historielös Växjö befolkning,växjöbor och turister skulle i stor utsträckning kunna intresserat ta sig ut till slottsruinen,det skulle kunna bli ett lyft för den verksamhet som bedrivs därute.kenneth Karlsson Skimmelvägen Växjö. Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn KENNETH Efternamn KARLSSON C/O Adress Skimmelvägen 6 Postnummer Postort VÄXJÖ Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :50:02 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :50:02

11 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Av-/påfart till Norrleden till/från väg 25 mot centrum Hej! Mitt förslag är att göra det möjligt att köra på och av Norrleden till och från centrum på väg 25. För oss som bor norr om växjö och skall till området vid biltema eller handelsplats I11 är det helt absurt att man måste köra genom antigen Arabygatan eller Systratorpsvägen och genom hela industriområdet. Det blir väldigt många start/stop och vid högtrafikerade tider så blir det mycket köbildning med tomgångkörning. Detta kan ju inte vara den bästa lösningen och inte särskilt grönt då bilar tvingas till onödig körning. Här är en länk till en skiss på hur jag anser att problemet skall lösas! https://www.google.com/maps/d/edit? mid=zzw17oybao8s.kow1eo5lpgxa&usp=sharing Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn STEFAN Efternamn JONASSON C/O Adress Rösvägen 16 Postnummer Postort VÄXJÖ Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :31:36 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :31:36

12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Motion om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun- Eva-Britt Svensson (V) Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd att utreda hur ett utökat stöd till anhörigvårdare kan se ut inom deras respektive verksamheter. 2. Utredningen ska vara klar senast 31 december Bakgrund Eva-Britt Svensson (V) har i en motion den 10 mars 2015 föreslagit att Växjö kommun ska utöka stödet och de olika insatserna för att stödja kommunens anhörigvårdare. Enligt motionären gör anhörigvårdarna ovärderliga insatser för sina anhöriga som även innebär besparingar för kommunen, vilken därmed har ett stort ansvar för att förbättra stödet. Beslutsunderlag Omsorgsnämnden har i 40/2015 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med att det behövs utredas hur ett utökat stöd skulle kunna se ut. Nämnden för arbete och välfärd har i 122 yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att nämnden 2014 genomförde en kartläggning över stödet till anhörigvårdare. Kartläggningen visar att det ser väldigt olika ut i förvaltningen över vilka verksamheter som erbjuder stöd till anhöriga. Det finns uttalat stöd inom viss verksamhet och indirekt inom vissa verksamheter där stöd ges till anhöriga utan att det benämns som anhörigstöd. Anhöriga och enskilda har olika behov av stöd och förväntningar inom de olika verksamheterna som nämnden för arbete och välfärd ansvarar för. Förvaltningen har i kartläggningen konstaterat att en analys behövs över vilket behov som finns och hur stöd till anhöriga kan utvecklas inom de olika verksamheterna. En förvaltningsgemensam analys och strategi över arbetet är väsentlig. 61 (84)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Arbetsutskottet har i 365/2015 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 1. Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd att utreda hur ett utökat stöd till anhörigvårdare kan se ut inom deras respektive verksamheter. 2. Utredningen ska vara klar senast 31 december Yrkanden Carin Högstedt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 62 (84)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Dnr REMISS Motion om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun- Eva-Britt Svensson (V) Nämnden för arbete och välfärds beslut Nämnden för arbete och välfärd besvarar motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse och det arbetet som pågår inom förvaltningen. Bakgrund Eva-Britt Svensson (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun. Eva-Britt beskriver vikten av anhörigas insatser för den enskilde samt kommunen. I sin motion pekar Eva-Britt på flera olika insatser som Växjö kommun redan tillhandahåller men föreslår fullmäktige att utöka stödet och de olika insatserna för att stödja kommunens anhörigvårdare. Nämnden för arbete och välfärd har fått motionen på remiss och ska lämna svar senast 2 juli Stöd till anhöriga Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 10. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Bestämmelsen syftar framförallt till att tydliggöra att ansvarig nämnd ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som av fri vilja hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Genom stödet kan anhöriga få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Lagen preciserar inte vad för slags hjälp och sätter inga begräsningar för vilket stöd den anhöriga kan ansöka om. I och med den nya bestämmelsen upprättade Socialstyrelsen en vägledning till stöd för tillämpningen av bestämmelsen. Enligt vägledningen ska varje kommun informera sina 17(35)

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd invånare om möjligheten till stöd för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Vidare är det enligt Socialstyrelsen viktigt att det inom individoch familjeomsorgen görs en analys av det stöd kommunen erbjuder som underlag för det fortsatta arbetet. Kommunens ledning ska ge direktiv om hur lagen ska tillämpas, genom att sätta upp mål och ta fram handlingsplaner. Nämnden för arbete och välfärds ansvar Till följd av att den nya bestämmelsen enligt 5 kap. 10 socialtjänstlagen om anhörigstöd genomförde förvaltningen arbete och välfärd en kartläggning under Syftet med kartläggningen var att informera, inventera och analysera verksamheten inom förvaltningen samt ge föreslag till områden för ett fortsatt utvecklingsarbete. Bestämmelsen om stöd till anhöriga omfattar hela socialtjänstens verksamhet. Kartläggningen visade dock att endast omsorgsnämnden i Växjö kommun enligt reglementet ansvarade för stöd till anhöriga enligt SoL kap.5 10 inom sitt område, men att nämnden för arbete och välfärd däremot inte ansvarade för stöd till anhöriga. Trots lagkravet har nämnden för arbete och välfärd följaktligen inte tidigare enligt reglementet ansvarat för Växjö kommuns stöd till anhöriga. Nämnden har inte erhållit ekonomiska medel för verksamheten i kommunens budget eller planerat för arbetet i nämndens internbudget. Kartläggningen visade även det finns behov av information gentemot medarbetare såväl som anhöriga angående de skyldigheter och möjligheter som följer av lagens krav. För att utveckla arbetet med stöd till anhöriga pekade kartläggningen ut ett antal förslag. Bland annat föreslogs att reglementet ändras så att ansvaret för verksamheten även skulle finnas i nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde samt att nämnden antar mål och policy för arbetet med stöd till anhöriga. Ändringar i reglementet för nämnden antogs av kommunfullmäktige 21 april Av reglementet framgår nu att nämnden för arbete och välfärd ansvarar för anhörigstöd för dem som vårdar eller stödjer närstående enligt 5 kap. 10 socialtjänstlagen gällande de grupper som ingår i nämndens ansvarsområden. Vidare arbetar förvaltningen för närvarande med att utarbeta en policy för arbetet med stöd till anhöriga. Nämnden för arbete och välfärds olika insatser 18(35)

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Nämnden erbjuder idag några olika insatser för att möta olika behov som finns inom nämndens ansvarsområde. Stödet kan delas in i biståndsbedömda insatser samt serviceinsatser. Ett viktigt stöd är att den anhöriga kan känna sig trygg och är säker på att den närstående får de insatser som han eller hon behöver. I socialtjänstlagen finns möjlighet att ansöka om insatser som riktar sig till brukaren och som samtidigt utgör en viktig del av den hjälp och avlastning som den anhöriga kan behöva. Insatserna är individuellt anpassade och baseras på handläggarens utredning och beslut. De biståndsbedömda insatserna är dock beroende av att de båda vuxna ge sitt samtycke. Dels måste den anhöriga önska bli avlöst från sitt frivilliga åtagande och dels måste den enskilde vilja göra en ansökan om insatsen. Serviceinsatser är stöd till anhöriga genom allmänt inriktade insatser eller generellt utformade sociala tjänster enligt 3 kap. 1 och 6 SoL. Serviceinsatserna är tillgängliga för alla utan föregående behovsprövning och kan bestå av föreläsningar, rådgivning och olika öppna verksamheter. Inom avdelningen för missbruksvård erbjuds stöd till anhöriga som i sin relation eller familj har någon som missbrukar alkohol eller droger. Via deras behandlingsenhet ges stöd genom samtal, individuellt eller tillsammans med familjen. Syftet med stödet är att ge anhöriga och närstående mer kunskap om hur man kan förbättra sin livssituation. Avdelningen erbjuder även stöd till anhöriga i form av anhörigvecka i samband med den närståendes vistelse på behandlingshem. Information om möjligheten till stöd för anhöriga finns på Växjö kommuns webbsida. I arbetet med stöd till anhöriga är samverkan med berörda förvaltningar, huvudmän och med brukarorganisationer viktigt. En del i PRIO-uppdraget är att utveckla anhörigstödet, samarbetet inom kommunen, med Region Kronoberg samt berörda brukarorganisationer. Delaktighet och individualisering vid utredning och behovsbedömning är viktiga faktorer i arbetet med stöd till anhöriga. De fortsatta satsningarna på att implementera och vidareutveckla rutinerna med samordnade individuella planer (SIP:ar) innebär att både den enskildes och anhörigas behov av samordning och inflytande stärks. För anhöriga kan det vara väsentligt att få information och kunskap för att känna sig trygga i sin roll att hjälpa och stödja sin närstående. Anhöriga kan 19(35)

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd också behöva utbildning om innebörden av viss funktionsnedsättning, om olika behandlingsmetoder eller hjälpmedel. PRIO-samordnarna i Växjö kommun har under våren 2015 anordnat kvällsföreläsningar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Familjefrid Kronoberg arbetar med våld i nära relationer. I det dagliga arbetet stödjer och hjälper verksamheten barn och vuxna bland annat genom samtal och behandlingar, både individuellt eller i grupp. Familjefrid Kronoberg arbetar också med telefonrådgivning dit man kan vända sig om någon i ens omgivning far illa. Information om arbetet finns bland annat i broschyrer och på kommunens webbsida. Avdelningen för ekonomiskt bistånd och sysselsättning samt avdelningen barn och familj har enligt kartläggningen ingen övrig riktad verksamhet som kallas anhörigstöd. Inom barn och familj ges däremot stöd till anhöriga till barn och unga med funktionsnedsättning på samma vis som ges till andra föräldrar med behov av stöd i sin föräldraroll. Stödet ges i form av olika sorters öppenvårdsinsatser. Avdelningens arbete genomsyras av familjeperspektivet i utredningar och insatser, vilket är ett viktigt perspektiv i arbetet med stöd till anhöriga. Slutsatser Förvaltningen arbete och välfärd delar motionens åsikt att anhöriga som vårdar eller stödjer närstående gör en beundransvärd insats. Anhöriga har ofta en viktig roll för brukaren och för att personalen som arbetar i verksamheten ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Förutom arbetet med att tillgodose brukarens behov handlar det också om att ta med de personer som är viktiga för honom eller henne i dennes livssituation och vara lyhörd för deras behov. Till följd av att det i reglementet för nämnden för arbete och välfärd inte tidigare uppmärksammats de lagliga krav om anhörigstöd som avser individoch familjeomsorgens verksamhet saknar nämnden övergripande mål, strategi och handlingsplaner för förvaltningens arbete med stöd till anhöriga. Något som Socialstyrelsens vägledning utpekar som viktiga faktorer i arbetet. Att ansvaret numera finns i nämnden för arbete och välfärds reglemente samt det påbörjade arbetet med att utforma en anhörigpolicy är två steg i att uppfylla de krav som finns i lagstiftningen. 20(35)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Kartläggningen visar att det ser väldigt olika ut i förvaltningen över vilka verksamheter som erbjuder stöd till anhöriga. Det finns uttalat stöd inom viss verksamhet och indirekt inom vissa verksamheter där stöd ges till anhöriga utan att det benämns som anhörigstöd. Anhöriga och enskilda har olika behov av stöd och förväntningar inom de olika verksamheterna som nämnden för arbete och välfärd ansvarar för. Förvaltningen har i kartläggningen konstaterat att en analys behövs över vilket behov som finns och hur stöd till anhöriga kan utvecklas inom de olika verksamheterna. En förvaltningsgemensam analys och strategi över arbetet är väsentlig. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse redogjort för förvaltningens yttrande till motionen om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun- Eva-Britt Svensson (V). Yrkanden Ann Christin Eriksson (V) yrkar bifall till motionen. Oliver Rosengren (M) yrkar att Nämnden för arbete och välfärd besvarar motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse och det arbetet som pågår inom förvaltningen. Beslutsordning Ordförande ställer yrkanden mot varandra och konstaterar att nämnden för arbete och välfärd beslutar enligt Oliver Rosengrens (M) yrkande. 21(35)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Beslutet skickas till Kommunstyrelsen För information Eva Britt Svensson 22(35)

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Dnr Remiss- Motion om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun- Eva-Britt Svensson (V) Omsorgsnämndens beslut 1. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med motiveringen att vi behöver utreda om hur ett utökat stöd skulle kunna se ut. 2. Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att kartlägga behovet och utreda om och i så fall hur ett utökat stöd för anhörigvårdare kan utformas så att det gör bäst nytta och återkomma med ett förslag till nämnden för beslut senast oktober Reservation Bakgrund Eva-Britt Svensson (V) har inkommit med en motion för att utöka stödet till anhörigvårdare i Växjö kommun. Eva-Britt pekar på flera olika insatser som Växjö kommun tillhandahåller och föreslår att dessa ska utökas. Eva-Britt föreslår också en kontaktperson för anhörigvårdare samt avlastning för anhörigvårdare. Omsorgsnämnden har fått motionen på remiss och ska lämna svar senast 23 maj Beslutsunderlag Yrkanden 1. Eva-Britt Svensson (V): Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med motiveringen att vi behöver utreda om hur ett utökat stöd skulle kunna se ut. 15(21)

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att kartlägga behovet och utreda om och i så fall hur ett utökat stöd för anhörigvårdare kan utformas så att det gör bäst nytta och återkomma med ett förslag till nämnden för beslut senast oktober Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att omsorgsnämnden beslutar enligt Eva-Britt Svensson yrkande. 16(21)

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. Tid 2014-05-06, kl. 13:30 Plats A-salen, Växjö kommun Kristoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-12-29. Torsdagen den 8 januari 2015 klockan 13.30 i A-salen, Växjö kommun

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-12-29. Torsdagen den 8 januari 2015 klockan 13.30 i A-salen, Växjö kommun KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-12-29 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 30. Tid och plats Torsdagen den 8 januari 2015 klockan 13.30 i

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2013-12-04 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl:19.00 21.05 Beslutande Enligt bil. förteckning Kjell-Åke Karlsson (S), ordf. Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare Sara Rudolfsson, KS

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer