Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40"

Transkript

1 KALLELSE Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 Tid och plats Tisdagen den 15 september 2015 kl. 14:00 i Atriumsalen, Utvandrarnas Hus Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP) Patricia Aguilera (S) Camilla Albinsson (KD) Lars Alm (M) Iréne Bladh (M) Maria Carlsson (S) Martin Edberg (S) Lars Edqvist (MP) Andreas Ekman (M) Håkan Engdahl (SD) Ann-Christin Eriksson (V) Bo Frank (M) Nils Fransson (FP) Sara Fransson (S) Anna Gustbée (M) Rose-Marie Holmqvist (S) Anna Hultstein (M) Andreas Håkansson (C) Carin Högstedt (V) Sigvard Jakopsson (M) Ulf Hedin (M) Eva Johansson (C) Cheryl Jones Fur (MP) Neira Kahrimanovic (MP) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Malin Lauber (S) Anders Lindoff (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Tony Lundstedt (S) Ola Löfquist (S) Johanna Martin (C) Sarchel Mohammad (C) Pontus Nordfjell (SD) Kjell Olsson (S) Ola Palmgren (S) Nils Posse (M) Jan Pyrell (C) Oliver Rosengren (M) Jenny Samuelsson (M) Per Schöldberg (C) Denice Sigvardsson (M) Alf Skogmalm (S) Annika Stacke (FP) Gunnar Storbjörk (S) Gullvi Strååt (S) Sofia Stynsberg (M) Jon Malmqvist (KD) Eva-Britt Svensson (V) Anna Tenje (M) Pernilla Tornéus (M) Pierre Wiberg (M) Catharina Winberg (M) Emelie Öberg (S) Pontus Kindenäs (SD) Örjan Mossberg (V) Andreas Sjösten (SD) Hugo Hermansson (S) Yusuf Isik (S) Ersättare Lennart Adell Kind (FP) Mohamud Abdi Elmi (S) Åza Brennander (M) Anton Dackenberg (S) Jonas Ek (S) Gunnar Elm (C) Martina Forsberg (S) Håkan Frizén (V) Margareta Jonsson (C) Gudrun Holmberg (C) Charlotte Holmström (SD) Erik Jansson (MP) Gunnel Jansson (MP) Torgny Klasson (FP) Andreas Lindström (M) Hannington Lubwama (M) Cecilia Lundin Danielsson (S) Anette Nerlie-Anderberg (S) Pia Philipsson (M) Cenneth Quick (M) Olle Sandahl (KD) Karin Wirdheim (M) Anna Zelvin (KD) Björn Svensson (M) Leila Karic (S) Hossein Pishdar (V) Tomas Thornell (S) Julia Berg (S) Margareta Freijd-Merbom (M) Ibrahim Buh Gelle (S) Eva Christensen (M) Fredrik Svensson (SD) 1 (4)

2 Kommunfullmäktige i Växjö Kallelse till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 15 september 2015 klockan Justering av protokoll 2. Ledamöternas och ersättarnas frågestund 3. Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 4. Motion om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun - Eva-Britt Svensson (V) 5. Motion om att införa en "öppen verkstad" i Växjö kommun - Carin Högstedt (V), Ann-Christin Eriksson (V) och Håkan Frizén (V) 6. Motion om att ställa ut kulturell och konstnärlig verksamhet i idrottsanläggningarna - Eva-Britt Svensson (V), Håkan Frizén (V) och Carin Högstedt (V) 7. Motion om att göra Växjö till föreningarnas stad - Håkan Engdahl (SD) 8. Motion om ökat budgetanslag till utbildningsnämnden - Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Malin Lauber (S) 9. Motion om kreativt fastighetsutnyttjande vid nybyggnation - Emelie Öberg (S) 10. Motion om upprustning av motionsspår i Åryd - Anders Lindoff (S) och Eva-Marie Rasmusson (S) 11. Medborgarförslag om att bygga en vinterträdgård vid odlingarna Ringsberg/Kristineberg 12. Program för mål och uppföljning av privata utförare 13. Bestämmelser för Stadsutvecklingsrådet 14. Årsredovisning för VoB Kronoberg Revidering av verksamhetsområde för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 16. Ombildning av Strandsnäckan 2 till bostadsrätter 17. Om- och tillbyggnad av Sandsbro skola 18. Växjö och Kalmars stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling 19. Överenskommelse med Linnéuniversitetet angående satsning på forskningsbaserad kunskap, konkurrenskraft och tillväxt i universitetsstaden Växjö 20. Fördelning av schablonersättning för flyktingmottagande 21. Hemställan om upphävande av kultur- och fritidspolitiska program 22. Ellandarundans fiberförenings ansökan om lån för utbyggnad av fibernät/bredband 23. Fusionering av Forskaren AB och Växjöbostäder AB 24. Rapporter från revisionen 25. Framställda interpellationer 26. Interpellationssvar till Eva-Britt Svensson (V) från utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje (M) om Centrumskolan

3 27. Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) från organisations- och personalsutskottets ordförande Per Schöldberg (C) om ojämställd/jämställd kompetensutveckling 28. Interpellationssvar till Bo Frank (M) från tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M) om äng i stället för gräs 29. Interpellationssvar till Malin Lauber (S) rörande barn i ekonomiska utsatta situationer 30. Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) från tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M) om vad som har hänt i ärendet rörande skapande av en samsyn samt förslag av åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i länets sjöar 31. Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S) från utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje (M) om central rättning av nationella prov 32. Interpellationssvar till Ola Palmgren (S) från utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje (M) rörande tillgängligheten på Växjös skolgårdar 33. Interpellationssvar till Hugo Hermansson (S) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Eva Johansson (C) om hur kommunens bidrag till ideell sektor fungerar 34. Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S) från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om rekrytering av undersköterskor 35. Valärenden 36. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Jenny Samuelsson (M) 37. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Karin Wirdheim (M) 38. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Mohamed Abdi Elmi (S) 39. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 40. Meddelanden Växjö den 2 september 2015 Benny Johansson kommunfullmäktiges ordförande Martin Fransson sekreterare Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt Allmänheten är välkommen Ca klockan 17:00 ges tillfälle till allmänhetens frågestund (max 30 min) Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds: i Radio Växjö på frekvens MHz (närradio) på i Öppna kanalen Växjö (kabel-tv) Anslagen den 3 september 2015

4 ÄRENDE Dnr KS Kommunfullmäktige Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: 1. Medborgarförslag om av-/påfart till Norrleden till/från väg 25 mot centrum överlämnas till tekniska nämnden. 2. Medborgarförslag om att anlägga en parkeringsficka vid Lammhults station överlämnas till tekniska nämnden. 3. Medborgarförslag om att ändra namnet på Speakers corner till Nils Dacke plats överlämnas till kommunstyrelsen. 4. Medborgarförslag om markering i gathörn där 10 metersgränsen går till närliggande korsning överlämnas till tekniska nämnden. 5. Medborgarförslag om ett cykelställ vid busshållplats Sandvägen överlämnas till tekniska nämnden. 6. Medborgarförslag om att sätta upp elstolpar/camping vid Hälsoarenan i Lammhult överlämnas till tekniska nämnden 7. Medborgarförslag om industritomter i Lammhult överlämnas till kommunstyrelsen Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning lämnar sedan förslag på delegering. Kommunledningsförvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post

5 ÄRENDE Dnr KS Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden Kommunstyrelsen 2 (2)

6 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Elstolpar / Camping vid Hälsoarenan i Lammhult. Hej! Jag har ett förslag om att sätta upp campingstolpar med el vid Hälsoarenan i Lammhult. Även en uppställningsplats för husvagnar och husbilar. Det har varit många i år som har frågat efter detta, då vårat bad är mycket fint. Nu senast så kom en familj i från Frankrike som hade läst om vårt fina bad i Lammhult, tyvärr hade vi ingen camping för dem att erbjuda men vi lät dem duscha, tvätta sig och äta uppe hos oss, sov gjorde de sen nere vid sjön Lammen. De kom lägligt till vår löpträning vi har på tisdagar, så de var även med på detta, vilket var mycket uppskattat. Kablar ligger ju redan i anslutning till arenan, så jag tror ej det kan kosta så mycket att lösa detta problem. Jag lämnar gärna ett förslag/skiss om intresse finns från er sida. Mvh Robert Karlsson, OK Norrvirdarna Lammhult. Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn Robert John Åke Efternamn Karlsson C/O Adress Pilgatan 6 Postnummer Postort LAMMHULT Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :50:28 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :50:28

7 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Industritomter Lammhult. Hej! Jag vill lämna ett förslag på att kommunen ska erbjuda industritomter i Lammhult mer expansivt. Lammhult är beroende av ett näringsliv som håller orten uppe. När man åker förbi många mindre småsamhällen ser man mycket nyetableringar som kommunen har hjälpt till med. Det vore kul och intressant om ni marknadsförde mark och hjälp till nya företag till orten. Oftast är det ju billigare utanför en stor stad än i för nybyggnationen. Mvh Robert Karlsson, Lammhult. Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn Robert John Åke Efternamn Karlsson C/O Adress Pilgatan 6 Postnummer Postort LAMMHULT Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :54:16 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :54:16

8 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Markering i gathörn där 10 metersgränsen går till närliggande korsning. Efter att ha blivit bötfälld för att jag stod (2 meter) för nära en korsning så ser jag ett behov av att markera var denna 10-metersgräns faktiskt är. Idag är det ett lotteri om man kommer att bli bötfälld eller inte eftersom "ögonmåttet" kan vara olika inställt hos mig som förare och hos den som skall reglera en eventuell felparkering. Detta kan bli en tydlig hjälp för både bilföraren och den som skall utfärda eventuell bot om man med en markering i kantstenen visar var 10-metersgränsen är i förhållande till närliggande korsning. Denna åtgärd skulle kunna vara en trafiksäkerhetshöjande åtgärd eftersom det ofta, i synnerhet i vissa stadsdelar i Växjö tätort, parkeras för nära korsningar. Ofta betydligt närmare än de 8 meter jag blev bötfälld för. Mitt förslag är att man gör en pilot i en av de mest drabbade stadsdelarna, Söder. En informationskampanj behövs där man informerar vad strecken betyder och var på bilen detta streck skall räknas (karossen& framhjulen?). "Strecken" kommer inte att synas när det blir snö men det ursäktar inte den som felparkerar. Eftersom det inte förändrar parkeringsreglerna i sig borde det inte innebära någon reglering av lokala trafikregler? /Mats Hytter Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn MATS Efternamn HYTTER C/O Adress Förmaksvägen 38 Postnummer Postort VÄXJÖ Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :17:45 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :17:45

9

10 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Ändra namn på speakers corner Hej, mitt namn är kenneth karlsson och jag har ett förslag att ändra namnet på Speakers Corner,ett engelskt namn som jag tycker är totalt opassande på en allmän plats i Växjö där folk ska träffas och framföra åsikter.på historiska grunder skulle jag vilja ändra namnet till, Nils Dacke Plats,hans person har en synnerligen central plats"på gott och ont"i Växjös och smålands historia.år bodde han på Kronobergs slott tills han störtades av Gustav Vasa.Jag skulle vilja sammanfoga det "nya namnet Nils Dacke Plats" på storgatan med Kronobergs slottsruin,genom att sätta upp, kanske en lämplig påhittad byst-staty och information om sambandet nils dacke-kronobergs slott.jag är övertygad om att ett namnbyte skulle ha stor betydelse för en ganska historielös Växjö befolkning,växjöbor och turister skulle i stor utsträckning kunna intresserat ta sig ut till slottsruinen,det skulle kunna bli ett lyft för den verksamhet som bedrivs därute.kenneth Karlsson Skimmelvägen Växjö. Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn KENNETH Efternamn KARLSSON C/O Adress Skimmelvägen 6 Postnummer Postort VÄXJÖ Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :50:02 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :50:02

11 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Av-/påfart till Norrleden till/från väg 25 mot centrum Hej! Mitt förslag är att göra det möjligt att köra på och av Norrleden till och från centrum på väg 25. För oss som bor norr om växjö och skall till området vid biltema eller handelsplats I11 är det helt absurt att man måste köra genom antigen Arabygatan eller Systratorpsvägen och genom hela industriområdet. Det blir väldigt många start/stop och vid högtrafikerade tider så blir det mycket köbildning med tomgångkörning. Detta kan ju inte vara den bästa lösningen och inte särskilt grönt då bilar tvingas till onödig körning. Här är en länk till en skiss på hur jag anser att problemet skall lösas! https://www.google.com/maps/d/edit? mid=zzw17oybao8s.kow1eo5lpgxa&usp=sharing Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn STEFAN Efternamn JONASSON C/O Adress Rösvägen 16 Postnummer Postort VÄXJÖ Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :31:36 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :31:36

12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Motion om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun- Eva-Britt Svensson (V) Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd att utreda hur ett utökat stöd till anhörigvårdare kan se ut inom deras respektive verksamheter. 2. Utredningen ska vara klar senast 31 december Bakgrund Eva-Britt Svensson (V) har i en motion den 10 mars 2015 föreslagit att Växjö kommun ska utöka stödet och de olika insatserna för att stödja kommunens anhörigvårdare. Enligt motionären gör anhörigvårdarna ovärderliga insatser för sina anhöriga som även innebär besparingar för kommunen, vilken därmed har ett stort ansvar för att förbättra stödet. Beslutsunderlag Omsorgsnämnden har i 40/2015 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med att det behövs utredas hur ett utökat stöd skulle kunna se ut. Nämnden för arbete och välfärd har i 122 yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att nämnden 2014 genomförde en kartläggning över stödet till anhörigvårdare. Kartläggningen visar att det ser väldigt olika ut i förvaltningen över vilka verksamheter som erbjuder stöd till anhöriga. Det finns uttalat stöd inom viss verksamhet och indirekt inom vissa verksamheter där stöd ges till anhöriga utan att det benämns som anhörigstöd. Anhöriga och enskilda har olika behov av stöd och förväntningar inom de olika verksamheterna som nämnden för arbete och välfärd ansvarar för. Förvaltningen har i kartläggningen konstaterat att en analys behövs över vilket behov som finns och hur stöd till anhöriga kan utvecklas inom de olika verksamheterna. En förvaltningsgemensam analys och strategi över arbetet är väsentlig. 61 (84)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Arbetsutskottet har i 365/2015 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 1. Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd att utreda hur ett utökat stöd till anhörigvårdare kan se ut inom deras respektive verksamheter. 2. Utredningen ska vara klar senast 31 december Yrkanden Carin Högstedt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 62 (84)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Dnr REMISS Motion om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun- Eva-Britt Svensson (V) Nämnden för arbete och välfärds beslut Nämnden för arbete och välfärd besvarar motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse och det arbetet som pågår inom förvaltningen. Bakgrund Eva-Britt Svensson (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun. Eva-Britt beskriver vikten av anhörigas insatser för den enskilde samt kommunen. I sin motion pekar Eva-Britt på flera olika insatser som Växjö kommun redan tillhandahåller men föreslår fullmäktige att utöka stödet och de olika insatserna för att stödja kommunens anhörigvårdare. Nämnden för arbete och välfärd har fått motionen på remiss och ska lämna svar senast 2 juli Stöd till anhöriga Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 10. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Bestämmelsen syftar framförallt till att tydliggöra att ansvarig nämnd ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som av fri vilja hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Genom stödet kan anhöriga få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Lagen preciserar inte vad för slags hjälp och sätter inga begräsningar för vilket stöd den anhöriga kan ansöka om. I och med den nya bestämmelsen upprättade Socialstyrelsen en vägledning till stöd för tillämpningen av bestämmelsen. Enligt vägledningen ska varje kommun informera sina 17(35)

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd invånare om möjligheten till stöd för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Vidare är det enligt Socialstyrelsen viktigt att det inom individoch familjeomsorgen görs en analys av det stöd kommunen erbjuder som underlag för det fortsatta arbetet. Kommunens ledning ska ge direktiv om hur lagen ska tillämpas, genom att sätta upp mål och ta fram handlingsplaner. Nämnden för arbete och välfärds ansvar Till följd av att den nya bestämmelsen enligt 5 kap. 10 socialtjänstlagen om anhörigstöd genomförde förvaltningen arbete och välfärd en kartläggning under Syftet med kartläggningen var att informera, inventera och analysera verksamheten inom förvaltningen samt ge föreslag till områden för ett fortsatt utvecklingsarbete. Bestämmelsen om stöd till anhöriga omfattar hela socialtjänstens verksamhet. Kartläggningen visade dock att endast omsorgsnämnden i Växjö kommun enligt reglementet ansvarade för stöd till anhöriga enligt SoL kap.5 10 inom sitt område, men att nämnden för arbete och välfärd däremot inte ansvarade för stöd till anhöriga. Trots lagkravet har nämnden för arbete och välfärd följaktligen inte tidigare enligt reglementet ansvarat för Växjö kommuns stöd till anhöriga. Nämnden har inte erhållit ekonomiska medel för verksamheten i kommunens budget eller planerat för arbetet i nämndens internbudget. Kartläggningen visade även det finns behov av information gentemot medarbetare såväl som anhöriga angående de skyldigheter och möjligheter som följer av lagens krav. För att utveckla arbetet med stöd till anhöriga pekade kartläggningen ut ett antal förslag. Bland annat föreslogs att reglementet ändras så att ansvaret för verksamheten även skulle finnas i nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde samt att nämnden antar mål och policy för arbetet med stöd till anhöriga. Ändringar i reglementet för nämnden antogs av kommunfullmäktige 21 april Av reglementet framgår nu att nämnden för arbete och välfärd ansvarar för anhörigstöd för dem som vårdar eller stödjer närstående enligt 5 kap. 10 socialtjänstlagen gällande de grupper som ingår i nämndens ansvarsområden. Vidare arbetar förvaltningen för närvarande med att utarbeta en policy för arbetet med stöd till anhöriga. Nämnden för arbete och välfärds olika insatser 18(35)

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Nämnden erbjuder idag några olika insatser för att möta olika behov som finns inom nämndens ansvarsområde. Stödet kan delas in i biståndsbedömda insatser samt serviceinsatser. Ett viktigt stöd är att den anhöriga kan känna sig trygg och är säker på att den närstående får de insatser som han eller hon behöver. I socialtjänstlagen finns möjlighet att ansöka om insatser som riktar sig till brukaren och som samtidigt utgör en viktig del av den hjälp och avlastning som den anhöriga kan behöva. Insatserna är individuellt anpassade och baseras på handläggarens utredning och beslut. De biståndsbedömda insatserna är dock beroende av att de båda vuxna ge sitt samtycke. Dels måste den anhöriga önska bli avlöst från sitt frivilliga åtagande och dels måste den enskilde vilja göra en ansökan om insatsen. Serviceinsatser är stöd till anhöriga genom allmänt inriktade insatser eller generellt utformade sociala tjänster enligt 3 kap. 1 och 6 SoL. Serviceinsatserna är tillgängliga för alla utan föregående behovsprövning och kan bestå av föreläsningar, rådgivning och olika öppna verksamheter. Inom avdelningen för missbruksvård erbjuds stöd till anhöriga som i sin relation eller familj har någon som missbrukar alkohol eller droger. Via deras behandlingsenhet ges stöd genom samtal, individuellt eller tillsammans med familjen. Syftet med stödet är att ge anhöriga och närstående mer kunskap om hur man kan förbättra sin livssituation. Avdelningen erbjuder även stöd till anhöriga i form av anhörigvecka i samband med den närståendes vistelse på behandlingshem. Information om möjligheten till stöd för anhöriga finns på Växjö kommuns webbsida. I arbetet med stöd till anhöriga är samverkan med berörda förvaltningar, huvudmän och med brukarorganisationer viktigt. En del i PRIO-uppdraget är att utveckla anhörigstödet, samarbetet inom kommunen, med Region Kronoberg samt berörda brukarorganisationer. Delaktighet och individualisering vid utredning och behovsbedömning är viktiga faktorer i arbetet med stöd till anhöriga. De fortsatta satsningarna på att implementera och vidareutveckla rutinerna med samordnade individuella planer (SIP:ar) innebär att både den enskildes och anhörigas behov av samordning och inflytande stärks. För anhöriga kan det vara väsentligt att få information och kunskap för att känna sig trygga i sin roll att hjälpa och stödja sin närstående. Anhöriga kan 19(35)

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd också behöva utbildning om innebörden av viss funktionsnedsättning, om olika behandlingsmetoder eller hjälpmedel. PRIO-samordnarna i Växjö kommun har under våren 2015 anordnat kvällsföreläsningar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Familjefrid Kronoberg arbetar med våld i nära relationer. I det dagliga arbetet stödjer och hjälper verksamheten barn och vuxna bland annat genom samtal och behandlingar, både individuellt eller i grupp. Familjefrid Kronoberg arbetar också med telefonrådgivning dit man kan vända sig om någon i ens omgivning far illa. Information om arbetet finns bland annat i broschyrer och på kommunens webbsida. Avdelningen för ekonomiskt bistånd och sysselsättning samt avdelningen barn och familj har enligt kartläggningen ingen övrig riktad verksamhet som kallas anhörigstöd. Inom barn och familj ges däremot stöd till anhöriga till barn och unga med funktionsnedsättning på samma vis som ges till andra föräldrar med behov av stöd i sin föräldraroll. Stödet ges i form av olika sorters öppenvårdsinsatser. Avdelningens arbete genomsyras av familjeperspektivet i utredningar och insatser, vilket är ett viktigt perspektiv i arbetet med stöd till anhöriga. Slutsatser Förvaltningen arbete och välfärd delar motionens åsikt att anhöriga som vårdar eller stödjer närstående gör en beundransvärd insats. Anhöriga har ofta en viktig roll för brukaren och för att personalen som arbetar i verksamheten ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Förutom arbetet med att tillgodose brukarens behov handlar det också om att ta med de personer som är viktiga för honom eller henne i dennes livssituation och vara lyhörd för deras behov. Till följd av att det i reglementet för nämnden för arbete och välfärd inte tidigare uppmärksammats de lagliga krav om anhörigstöd som avser individoch familjeomsorgens verksamhet saknar nämnden övergripande mål, strategi och handlingsplaner för förvaltningens arbete med stöd till anhöriga. Något som Socialstyrelsens vägledning utpekar som viktiga faktorer i arbetet. Att ansvaret numera finns i nämnden för arbete och välfärds reglemente samt det påbörjade arbetet med att utforma en anhörigpolicy är två steg i att uppfylla de krav som finns i lagstiftningen. 20(35)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Kartläggningen visar att det ser väldigt olika ut i förvaltningen över vilka verksamheter som erbjuder stöd till anhöriga. Det finns uttalat stöd inom viss verksamhet och indirekt inom vissa verksamheter där stöd ges till anhöriga utan att det benämns som anhörigstöd. Anhöriga och enskilda har olika behov av stöd och förväntningar inom de olika verksamheterna som nämnden för arbete och välfärd ansvarar för. Förvaltningen har i kartläggningen konstaterat att en analys behövs över vilket behov som finns och hur stöd till anhöriga kan utvecklas inom de olika verksamheterna. En förvaltningsgemensam analys och strategi över arbetet är väsentlig. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse redogjort för förvaltningens yttrande till motionen om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun- Eva-Britt Svensson (V). Yrkanden Ann Christin Eriksson (V) yrkar bifall till motionen. Oliver Rosengren (M) yrkar att Nämnden för arbete och välfärd besvarar motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse och det arbetet som pågår inom förvaltningen. Beslutsordning Ordförande ställer yrkanden mot varandra och konstaterar att nämnden för arbete och välfärd beslutar enligt Oliver Rosengrens (M) yrkande. 21(35)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Beslutet skickas till Kommunstyrelsen För information Eva Britt Svensson 22(35)

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Dnr Remiss- Motion om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun- Eva-Britt Svensson (V) Omsorgsnämndens beslut 1. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med motiveringen att vi behöver utreda om hur ett utökat stöd skulle kunna se ut. 2. Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att kartlägga behovet och utreda om och i så fall hur ett utökat stöd för anhörigvårdare kan utformas så att det gör bäst nytta och återkomma med ett förslag till nämnden för beslut senast oktober Reservation Bakgrund Eva-Britt Svensson (V) har inkommit med en motion för att utöka stödet till anhörigvårdare i Växjö kommun. Eva-Britt pekar på flera olika insatser som Växjö kommun tillhandahåller och föreslår att dessa ska utökas. Eva-Britt föreslår också en kontaktperson för anhörigvårdare samt avlastning för anhörigvårdare. Omsorgsnämnden har fått motionen på remiss och ska lämna svar senast 23 maj Beslutsunderlag Yrkanden 1. Eva-Britt Svensson (V): Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med motiveringen att vi behöver utreda om hur ett utökat stöd skulle kunna se ut. 15(21)

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att kartlägga behovet och utreda om och i så fall hur ett utökat stöd för anhörigvårdare kan utformas så att det gör bäst nytta och återkomma med ett förslag till nämnden för beslut senast oktober Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att omsorgsnämnden beslutar enligt Eva-Britt Svensson yrkande. 16(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24 KALLELSE Kommunfullmäktige 2015-06-08 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), ordf. Marie-Louise

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd Valberedningens förslag till medlemsmötet 141117 En enig valberedning överlämnar härmed nedanstående förslag till medlemsmötet. Valberedningen består av följande personer; Åke Eriksson (ordförande), Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 18

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 18 KALLELSE Kommunfullmäktige 2015-03-06 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 18 Tid och plats Ledamöter Johansson Benny, M Gustafsson Marie-Louise,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18.50 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v. ordf. Berith Swalander (M), 2:e v. ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-09-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-09-01 Tid och plats A-salen, kl. 13:30 14.10 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S), 1:e vice ordförande Per Schöldberg (C), 2:e vice ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP)

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14 209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) Förslag till

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Peggy Hall, förvaltningssekreterare

Peggy Hall, förvaltningssekreterare Omsorgsnämnden 2014-03-12 1(12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 12 mars 2041 kl. 13.15 15.30 Ajournering under 17 kl. 14.15 14.30 och mellan 17 och 18 kl. 14.50 15.00. Justerade

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24 Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 3. Tid Plats

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer