Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40"

Transkript

1 KALLELSE Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 Tid och plats Tisdagen den 15 september 2015 kl. 14:00 i Atriumsalen, Utvandrarnas Hus Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP) Patricia Aguilera (S) Camilla Albinsson (KD) Lars Alm (M) Iréne Bladh (M) Maria Carlsson (S) Martin Edberg (S) Lars Edqvist (MP) Andreas Ekman (M) Håkan Engdahl (SD) Ann-Christin Eriksson (V) Bo Frank (M) Nils Fransson (FP) Sara Fransson (S) Anna Gustbée (M) Rose-Marie Holmqvist (S) Anna Hultstein (M) Andreas Håkansson (C) Carin Högstedt (V) Sigvard Jakopsson (M) Ulf Hedin (M) Eva Johansson (C) Cheryl Jones Fur (MP) Neira Kahrimanovic (MP) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Malin Lauber (S) Anders Lindoff (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Tony Lundstedt (S) Ola Löfquist (S) Johanna Martin (C) Sarchel Mohammad (C) Pontus Nordfjell (SD) Kjell Olsson (S) Ola Palmgren (S) Nils Posse (M) Jan Pyrell (C) Oliver Rosengren (M) Jenny Samuelsson (M) Per Schöldberg (C) Denice Sigvardsson (M) Alf Skogmalm (S) Annika Stacke (FP) Gunnar Storbjörk (S) Gullvi Strååt (S) Sofia Stynsberg (M) Jon Malmqvist (KD) Eva-Britt Svensson (V) Anna Tenje (M) Pernilla Tornéus (M) Pierre Wiberg (M) Catharina Winberg (M) Emelie Öberg (S) Pontus Kindenäs (SD) Örjan Mossberg (V) Andreas Sjösten (SD) Hugo Hermansson (S) Yusuf Isik (S) Ersättare Lennart Adell Kind (FP) Mohamud Abdi Elmi (S) Åza Brennander (M) Anton Dackenberg (S) Jonas Ek (S) Gunnar Elm (C) Martina Forsberg (S) Håkan Frizén (V) Margareta Jonsson (C) Gudrun Holmberg (C) Charlotte Holmström (SD) Erik Jansson (MP) Gunnel Jansson (MP) Torgny Klasson (FP) Andreas Lindström (M) Hannington Lubwama (M) Cecilia Lundin Danielsson (S) Anette Nerlie-Anderberg (S) Pia Philipsson (M) Cenneth Quick (M) Olle Sandahl (KD) Karin Wirdheim (M) Anna Zelvin (KD) Björn Svensson (M) Leila Karic (S) Hossein Pishdar (V) Tomas Thornell (S) Julia Berg (S) Margareta Freijd-Merbom (M) Ibrahim Buh Gelle (S) Eva Christensen (M) Fredrik Svensson (SD) 1 (4)

2 Kommunfullmäktige i Växjö Kallelse till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 15 september 2015 klockan Justering av protokoll 2. Ledamöternas och ersättarnas frågestund 3. Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 4. Motion om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun - Eva-Britt Svensson (V) 5. Motion om att införa en "öppen verkstad" i Växjö kommun - Carin Högstedt (V), Ann-Christin Eriksson (V) och Håkan Frizén (V) 6. Motion om att ställa ut kulturell och konstnärlig verksamhet i idrottsanläggningarna - Eva-Britt Svensson (V), Håkan Frizén (V) och Carin Högstedt (V) 7. Motion om att göra Växjö till föreningarnas stad - Håkan Engdahl (SD) 8. Motion om ökat budgetanslag till utbildningsnämnden - Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Malin Lauber (S) 9. Motion om kreativt fastighetsutnyttjande vid nybyggnation - Emelie Öberg (S) 10. Motion om upprustning av motionsspår i Åryd - Anders Lindoff (S) och Eva-Marie Rasmusson (S) 11. Medborgarförslag om att bygga en vinterträdgård vid odlingarna Ringsberg/Kristineberg 12. Program för mål och uppföljning av privata utförare 13. Bestämmelser för Stadsutvecklingsrådet 14. Årsredovisning för VoB Kronoberg Revidering av verksamhetsområde för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 16. Ombildning av Strandsnäckan 2 till bostadsrätter 17. Om- och tillbyggnad av Sandsbro skola 18. Växjö och Kalmars stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling 19. Överenskommelse med Linnéuniversitetet angående satsning på forskningsbaserad kunskap, konkurrenskraft och tillväxt i universitetsstaden Växjö 20. Fördelning av schablonersättning för flyktingmottagande 21. Hemställan om upphävande av kultur- och fritidspolitiska program 22. Ellandarundans fiberförenings ansökan om lån för utbyggnad av fibernät/bredband 23. Fusionering av Forskaren AB och Växjöbostäder AB 24. Rapporter från revisionen 25. Framställda interpellationer 26. Interpellationssvar till Eva-Britt Svensson (V) från utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje (M) om Centrumskolan

3 27. Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) från organisations- och personalsutskottets ordförande Per Schöldberg (C) om ojämställd/jämställd kompetensutveckling 28. Interpellationssvar till Bo Frank (M) från tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M) om äng i stället för gräs 29. Interpellationssvar till Malin Lauber (S) rörande barn i ekonomiska utsatta situationer 30. Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) från tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M) om vad som har hänt i ärendet rörande skapande av en samsyn samt förslag av åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i länets sjöar 31. Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S) från utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje (M) om central rättning av nationella prov 32. Interpellationssvar till Ola Palmgren (S) från utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje (M) rörande tillgängligheten på Växjös skolgårdar 33. Interpellationssvar till Hugo Hermansson (S) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Eva Johansson (C) om hur kommunens bidrag till ideell sektor fungerar 34. Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S) från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om rekrytering av undersköterskor 35. Valärenden 36. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Jenny Samuelsson (M) 37. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Karin Wirdheim (M) 38. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Mohamed Abdi Elmi (S) 39. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 40. Meddelanden Växjö den 2 september 2015 Benny Johansson kommunfullmäktiges ordförande Martin Fransson sekreterare Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt Allmänheten är välkommen Ca klockan 17:00 ges tillfälle till allmänhetens frågestund (max 30 min) Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds: i Radio Växjö på frekvens MHz (närradio) på i Öppna kanalen Växjö (kabel-tv) Anslagen den 3 september 2015

4 ÄRENDE Dnr KS Kommunfullmäktige Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: 1. Medborgarförslag om av-/påfart till Norrleden till/från väg 25 mot centrum överlämnas till tekniska nämnden. 2. Medborgarförslag om att anlägga en parkeringsficka vid Lammhults station överlämnas till tekniska nämnden. 3. Medborgarförslag om att ändra namnet på Speakers corner till Nils Dacke plats överlämnas till kommunstyrelsen. 4. Medborgarförslag om markering i gathörn där 10 metersgränsen går till närliggande korsning överlämnas till tekniska nämnden. 5. Medborgarförslag om ett cykelställ vid busshållplats Sandvägen överlämnas till tekniska nämnden. 6. Medborgarförslag om att sätta upp elstolpar/camping vid Hälsoarenan i Lammhult överlämnas till tekniska nämnden 7. Medborgarförslag om industritomter i Lammhult överlämnas till kommunstyrelsen Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning lämnar sedan förslag på delegering. Kommunledningsförvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post

5 ÄRENDE Dnr KS Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden Kommunstyrelsen 2 (2)

6 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Elstolpar / Camping vid Hälsoarenan i Lammhult. Hej! Jag har ett förslag om att sätta upp campingstolpar med el vid Hälsoarenan i Lammhult. Även en uppställningsplats för husvagnar och husbilar. Det har varit många i år som har frågat efter detta, då vårat bad är mycket fint. Nu senast så kom en familj i från Frankrike som hade läst om vårt fina bad i Lammhult, tyvärr hade vi ingen camping för dem att erbjuda men vi lät dem duscha, tvätta sig och äta uppe hos oss, sov gjorde de sen nere vid sjön Lammen. De kom lägligt till vår löpträning vi har på tisdagar, så de var även med på detta, vilket var mycket uppskattat. Kablar ligger ju redan i anslutning till arenan, så jag tror ej det kan kosta så mycket att lösa detta problem. Jag lämnar gärna ett förslag/skiss om intresse finns från er sida. Mvh Robert Karlsson, OK Norrvirdarna Lammhult. Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn Robert John Åke Efternamn Karlsson C/O Adress Pilgatan 6 Postnummer Postort LAMMHULT Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :50:28 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :50:28

7 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Industritomter Lammhult. Hej! Jag vill lämna ett förslag på att kommunen ska erbjuda industritomter i Lammhult mer expansivt. Lammhult är beroende av ett näringsliv som håller orten uppe. När man åker förbi många mindre småsamhällen ser man mycket nyetableringar som kommunen har hjälpt till med. Det vore kul och intressant om ni marknadsförde mark och hjälp till nya företag till orten. Oftast är det ju billigare utanför en stor stad än i för nybyggnationen. Mvh Robert Karlsson, Lammhult. Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn Robert John Åke Efternamn Karlsson C/O Adress Pilgatan 6 Postnummer Postort LAMMHULT Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :54:16 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :54:16

8 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Markering i gathörn där 10 metersgränsen går till närliggande korsning. Efter att ha blivit bötfälld för att jag stod (2 meter) för nära en korsning så ser jag ett behov av att markera var denna 10-metersgräns faktiskt är. Idag är det ett lotteri om man kommer att bli bötfälld eller inte eftersom "ögonmåttet" kan vara olika inställt hos mig som förare och hos den som skall reglera en eventuell felparkering. Detta kan bli en tydlig hjälp för både bilföraren och den som skall utfärda eventuell bot om man med en markering i kantstenen visar var 10-metersgränsen är i förhållande till närliggande korsning. Denna åtgärd skulle kunna vara en trafiksäkerhetshöjande åtgärd eftersom det ofta, i synnerhet i vissa stadsdelar i Växjö tätort, parkeras för nära korsningar. Ofta betydligt närmare än de 8 meter jag blev bötfälld för. Mitt förslag är att man gör en pilot i en av de mest drabbade stadsdelarna, Söder. En informationskampanj behövs där man informerar vad strecken betyder och var på bilen detta streck skall räknas (karossen& framhjulen?). "Strecken" kommer inte att synas när det blir snö men det ursäktar inte den som felparkerar. Eftersom det inte förändrar parkeringsreglerna i sig borde det inte innebära någon reglering av lokala trafikregler? /Mats Hytter Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn MATS Efternamn HYTTER C/O Adress Förmaksvägen 38 Postnummer Postort VÄXJÖ Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :17:45 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :17:45

9

10 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Ändra namn på speakers corner Hej, mitt namn är kenneth karlsson och jag har ett förslag att ändra namnet på Speakers Corner,ett engelskt namn som jag tycker är totalt opassande på en allmän plats i Växjö där folk ska träffas och framföra åsikter.på historiska grunder skulle jag vilja ändra namnet till, Nils Dacke Plats,hans person har en synnerligen central plats"på gott och ont"i Växjös och smålands historia.år bodde han på Kronobergs slott tills han störtades av Gustav Vasa.Jag skulle vilja sammanfoga det "nya namnet Nils Dacke Plats" på storgatan med Kronobergs slottsruin,genom att sätta upp, kanske en lämplig påhittad byst-staty och information om sambandet nils dacke-kronobergs slott.jag är övertygad om att ett namnbyte skulle ha stor betydelse för en ganska historielös Växjö befolkning,växjöbor och turister skulle i stor utsträckning kunna intresserat ta sig ut till slottsruinen,det skulle kunna bli ett lyft för den verksamhet som bedrivs därute.kenneth Karlsson Skimmelvägen Växjö. Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn KENNETH Efternamn KARLSSON C/O Adress Skimmelvägen 6 Postnummer Postort VÄXJÖ Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :50:02 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :50:02

11 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Av-/påfart till Norrleden till/från väg 25 mot centrum Hej! Mitt förslag är att göra det möjligt att köra på och av Norrleden till och från centrum på väg 25. För oss som bor norr om växjö och skall till området vid biltema eller handelsplats I11 är det helt absurt att man måste köra genom antigen Arabygatan eller Systratorpsvägen och genom hela industriområdet. Det blir väldigt många start/stop och vid högtrafikerade tider så blir det mycket köbildning med tomgångkörning. Detta kan ju inte vara den bästa lösningen och inte särskilt grönt då bilar tvingas till onödig körning. Här är en länk till en skiss på hur jag anser att problemet skall lösas! https://www.google.com/maps/d/edit? mid=zzw17oybao8s.kow1eo5lpgxa&usp=sharing Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn STEFAN Efternamn JONASSON C/O Adress Rösvägen 16 Postnummer Postort VÄXJÖ Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat :31:36 Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :31:36

12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Motion om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun- Eva-Britt Svensson (V) Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd att utreda hur ett utökat stöd till anhörigvårdare kan se ut inom deras respektive verksamheter. 2. Utredningen ska vara klar senast 31 december Bakgrund Eva-Britt Svensson (V) har i en motion den 10 mars 2015 föreslagit att Växjö kommun ska utöka stödet och de olika insatserna för att stödja kommunens anhörigvårdare. Enligt motionären gör anhörigvårdarna ovärderliga insatser för sina anhöriga som även innebär besparingar för kommunen, vilken därmed har ett stort ansvar för att förbättra stödet. Beslutsunderlag Omsorgsnämnden har i 40/2015 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med att det behövs utredas hur ett utökat stöd skulle kunna se ut. Nämnden för arbete och välfärd har i 122 yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att nämnden 2014 genomförde en kartläggning över stödet till anhörigvårdare. Kartläggningen visar att det ser väldigt olika ut i förvaltningen över vilka verksamheter som erbjuder stöd till anhöriga. Det finns uttalat stöd inom viss verksamhet och indirekt inom vissa verksamheter där stöd ges till anhöriga utan att det benämns som anhörigstöd. Anhöriga och enskilda har olika behov av stöd och förväntningar inom de olika verksamheterna som nämnden för arbete och välfärd ansvarar för. Förvaltningen har i kartläggningen konstaterat att en analys behövs över vilket behov som finns och hur stöd till anhöriga kan utvecklas inom de olika verksamheterna. En förvaltningsgemensam analys och strategi över arbetet är väsentlig. 61 (84)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Arbetsutskottet har i 365/2015 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 1. Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd att utreda hur ett utökat stöd till anhörigvårdare kan se ut inom deras respektive verksamheter. 2. Utredningen ska vara klar senast 31 december Yrkanden Carin Högstedt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 62 (84)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Dnr REMISS Motion om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun- Eva-Britt Svensson (V) Nämnden för arbete och välfärds beslut Nämnden för arbete och välfärd besvarar motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse och det arbetet som pågår inom förvaltningen. Bakgrund Eva-Britt Svensson (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun. Eva-Britt beskriver vikten av anhörigas insatser för den enskilde samt kommunen. I sin motion pekar Eva-Britt på flera olika insatser som Växjö kommun redan tillhandahåller men föreslår fullmäktige att utöka stödet och de olika insatserna för att stödja kommunens anhörigvårdare. Nämnden för arbete och välfärd har fått motionen på remiss och ska lämna svar senast 2 juli Stöd till anhöriga Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 10. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Bestämmelsen syftar framförallt till att tydliggöra att ansvarig nämnd ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som av fri vilja hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Genom stödet kan anhöriga få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Lagen preciserar inte vad för slags hjälp och sätter inga begräsningar för vilket stöd den anhöriga kan ansöka om. I och med den nya bestämmelsen upprättade Socialstyrelsen en vägledning till stöd för tillämpningen av bestämmelsen. Enligt vägledningen ska varje kommun informera sina 17(35)

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd invånare om möjligheten till stöd för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Vidare är det enligt Socialstyrelsen viktigt att det inom individoch familjeomsorgen görs en analys av det stöd kommunen erbjuder som underlag för det fortsatta arbetet. Kommunens ledning ska ge direktiv om hur lagen ska tillämpas, genom att sätta upp mål och ta fram handlingsplaner. Nämnden för arbete och välfärds ansvar Till följd av att den nya bestämmelsen enligt 5 kap. 10 socialtjänstlagen om anhörigstöd genomförde förvaltningen arbete och välfärd en kartläggning under Syftet med kartläggningen var att informera, inventera och analysera verksamheten inom förvaltningen samt ge föreslag till områden för ett fortsatt utvecklingsarbete. Bestämmelsen om stöd till anhöriga omfattar hela socialtjänstens verksamhet. Kartläggningen visade dock att endast omsorgsnämnden i Växjö kommun enligt reglementet ansvarade för stöd till anhöriga enligt SoL kap.5 10 inom sitt område, men att nämnden för arbete och välfärd däremot inte ansvarade för stöd till anhöriga. Trots lagkravet har nämnden för arbete och välfärd följaktligen inte tidigare enligt reglementet ansvarat för Växjö kommuns stöd till anhöriga. Nämnden har inte erhållit ekonomiska medel för verksamheten i kommunens budget eller planerat för arbetet i nämndens internbudget. Kartläggningen visade även det finns behov av information gentemot medarbetare såväl som anhöriga angående de skyldigheter och möjligheter som följer av lagens krav. För att utveckla arbetet med stöd till anhöriga pekade kartläggningen ut ett antal förslag. Bland annat föreslogs att reglementet ändras så att ansvaret för verksamheten även skulle finnas i nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde samt att nämnden antar mål och policy för arbetet med stöd till anhöriga. Ändringar i reglementet för nämnden antogs av kommunfullmäktige 21 april Av reglementet framgår nu att nämnden för arbete och välfärd ansvarar för anhörigstöd för dem som vårdar eller stödjer närstående enligt 5 kap. 10 socialtjänstlagen gällande de grupper som ingår i nämndens ansvarsområden. Vidare arbetar förvaltningen för närvarande med att utarbeta en policy för arbetet med stöd till anhöriga. Nämnden för arbete och välfärds olika insatser 18(35)

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Nämnden erbjuder idag några olika insatser för att möta olika behov som finns inom nämndens ansvarsområde. Stödet kan delas in i biståndsbedömda insatser samt serviceinsatser. Ett viktigt stöd är att den anhöriga kan känna sig trygg och är säker på att den närstående får de insatser som han eller hon behöver. I socialtjänstlagen finns möjlighet att ansöka om insatser som riktar sig till brukaren och som samtidigt utgör en viktig del av den hjälp och avlastning som den anhöriga kan behöva. Insatserna är individuellt anpassade och baseras på handläggarens utredning och beslut. De biståndsbedömda insatserna är dock beroende av att de båda vuxna ge sitt samtycke. Dels måste den anhöriga önska bli avlöst från sitt frivilliga åtagande och dels måste den enskilde vilja göra en ansökan om insatsen. Serviceinsatser är stöd till anhöriga genom allmänt inriktade insatser eller generellt utformade sociala tjänster enligt 3 kap. 1 och 6 SoL. Serviceinsatserna är tillgängliga för alla utan föregående behovsprövning och kan bestå av föreläsningar, rådgivning och olika öppna verksamheter. Inom avdelningen för missbruksvård erbjuds stöd till anhöriga som i sin relation eller familj har någon som missbrukar alkohol eller droger. Via deras behandlingsenhet ges stöd genom samtal, individuellt eller tillsammans med familjen. Syftet med stödet är att ge anhöriga och närstående mer kunskap om hur man kan förbättra sin livssituation. Avdelningen erbjuder även stöd till anhöriga i form av anhörigvecka i samband med den närståendes vistelse på behandlingshem. Information om möjligheten till stöd för anhöriga finns på Växjö kommuns webbsida. I arbetet med stöd till anhöriga är samverkan med berörda förvaltningar, huvudmän och med brukarorganisationer viktigt. En del i PRIO-uppdraget är att utveckla anhörigstödet, samarbetet inom kommunen, med Region Kronoberg samt berörda brukarorganisationer. Delaktighet och individualisering vid utredning och behovsbedömning är viktiga faktorer i arbetet med stöd till anhöriga. De fortsatta satsningarna på att implementera och vidareutveckla rutinerna med samordnade individuella planer (SIP:ar) innebär att både den enskildes och anhörigas behov av samordning och inflytande stärks. För anhöriga kan det vara väsentligt att få information och kunskap för att känna sig trygga i sin roll att hjälpa och stödja sin närstående. Anhöriga kan 19(35)

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd också behöva utbildning om innebörden av viss funktionsnedsättning, om olika behandlingsmetoder eller hjälpmedel. PRIO-samordnarna i Växjö kommun har under våren 2015 anordnat kvällsföreläsningar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Familjefrid Kronoberg arbetar med våld i nära relationer. I det dagliga arbetet stödjer och hjälper verksamheten barn och vuxna bland annat genom samtal och behandlingar, både individuellt eller i grupp. Familjefrid Kronoberg arbetar också med telefonrådgivning dit man kan vända sig om någon i ens omgivning far illa. Information om arbetet finns bland annat i broschyrer och på kommunens webbsida. Avdelningen för ekonomiskt bistånd och sysselsättning samt avdelningen barn och familj har enligt kartläggningen ingen övrig riktad verksamhet som kallas anhörigstöd. Inom barn och familj ges däremot stöd till anhöriga till barn och unga med funktionsnedsättning på samma vis som ges till andra föräldrar med behov av stöd i sin föräldraroll. Stödet ges i form av olika sorters öppenvårdsinsatser. Avdelningens arbete genomsyras av familjeperspektivet i utredningar och insatser, vilket är ett viktigt perspektiv i arbetet med stöd till anhöriga. Slutsatser Förvaltningen arbete och välfärd delar motionens åsikt att anhöriga som vårdar eller stödjer närstående gör en beundransvärd insats. Anhöriga har ofta en viktig roll för brukaren och för att personalen som arbetar i verksamheten ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Förutom arbetet med att tillgodose brukarens behov handlar det också om att ta med de personer som är viktiga för honom eller henne i dennes livssituation och vara lyhörd för deras behov. Till följd av att det i reglementet för nämnden för arbete och välfärd inte tidigare uppmärksammats de lagliga krav om anhörigstöd som avser individoch familjeomsorgens verksamhet saknar nämnden övergripande mål, strategi och handlingsplaner för förvaltningens arbete med stöd till anhöriga. Något som Socialstyrelsens vägledning utpekar som viktiga faktorer i arbetet. Att ansvaret numera finns i nämnden för arbete och välfärds reglemente samt det påbörjade arbetet med att utforma en anhörigpolicy är två steg i att uppfylla de krav som finns i lagstiftningen. 20(35)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Kartläggningen visar att det ser väldigt olika ut i förvaltningen över vilka verksamheter som erbjuder stöd till anhöriga. Det finns uttalat stöd inom viss verksamhet och indirekt inom vissa verksamheter där stöd ges till anhöriga utan att det benämns som anhörigstöd. Anhöriga och enskilda har olika behov av stöd och förväntningar inom de olika verksamheterna som nämnden för arbete och välfärd ansvarar för. Förvaltningen har i kartläggningen konstaterat att en analys behövs över vilket behov som finns och hur stöd till anhöriga kan utvecklas inom de olika verksamheterna. En förvaltningsgemensam analys och strategi över arbetet är väsentlig. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse redogjort för förvaltningens yttrande till motionen om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun- Eva-Britt Svensson (V). Yrkanden Ann Christin Eriksson (V) yrkar bifall till motionen. Oliver Rosengren (M) yrkar att Nämnden för arbete och välfärd besvarar motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse och det arbetet som pågår inom förvaltningen. Beslutsordning Ordförande ställer yrkanden mot varandra och konstaterar att nämnden för arbete och välfärd beslutar enligt Oliver Rosengrens (M) yrkande. 21(35)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Beslutet skickas till Kommunstyrelsen För information Eva Britt Svensson 22(35)

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Dnr Remiss- Motion om utökat stöd till anhörigvårdare i Växjö kommun- Eva-Britt Svensson (V) Omsorgsnämndens beslut 1. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med motiveringen att vi behöver utreda om hur ett utökat stöd skulle kunna se ut. 2. Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att kartlägga behovet och utreda om och i så fall hur ett utökat stöd för anhörigvårdare kan utformas så att det gör bäst nytta och återkomma med ett förslag till nämnden för beslut senast oktober Reservation Bakgrund Eva-Britt Svensson (V) har inkommit med en motion för att utöka stödet till anhörigvårdare i Växjö kommun. Eva-Britt pekar på flera olika insatser som Växjö kommun tillhandahåller och föreslår att dessa ska utökas. Eva-Britt föreslår också en kontaktperson för anhörigvårdare samt avlastning för anhörigvårdare. Omsorgsnämnden har fått motionen på remiss och ska lämna svar senast 23 maj Beslutsunderlag Yrkanden 1. Eva-Britt Svensson (V): Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med motiveringen att vi behöver utreda om hur ett utökat stöd skulle kunna se ut. 15(21)

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att kartlägga behovet och utreda om och i så fall hur ett utökat stöd för anhörigvårdare kan utformas så att det gör bäst nytta och återkomma med ett förslag till nämnden för beslut senast oktober Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att omsorgsnämnden beslutar enligt Eva-Britt Svensson yrkande. 16(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 20:05 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 167-179, 181-213 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-06-03 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-03-08 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25 KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-01-19 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25 Tid och plats tisdagen den 26 januari 2016 kl. 14:00 i Atriumsalen,

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats och tid Atriumsalen, Utvandrarnas hus Kl. 09.00 22.30 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M) Ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Anders Lindoff

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 09:00 12:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 145-150, 152-178 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24 KALLELSE Kommunfullmäktige 2015-06-08 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), ordf. Marie-Louise

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Skrivelse om att uppmärksamma 250 årsjubileum för Sveriges första tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip- Lennart Adell Kind (FP)

Skrivelse om att uppmärksamma 250 årsjubileum för Sveriges första tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip- Lennart Adell Kind (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-11-03 404 Dnr 2015-00762 Skrivelse om att uppmärksamma 250 årsjubileum för Sveriges första tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip- Lennart Adell Kind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd Valberedningens förslag till medlemsmötet 141117 En enig valberedning överlämnar härmed nedanstående förslag till medlemsmötet. Valberedningen består av följande personer; Åke Eriksson (ordförande), Marianne

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid och plats 14.00 18.15, Atriumsalen, Utvandrarnas hus Beslutande Ledamöter Benny Johansson, ordf. M Marie-Louise Gustavsson S Lena Wibroe M 35-41 Andreas Ekman M Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-10-20 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

KALLELSE Valnämnd 2015-01-28. Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8.

KALLELSE Valnämnd 2015-01-28. Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8. KALLELSE Valnämnd 2015-01-28 Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8. Tid och plats torsdagen den 5 februari 2015 klockan 13.30 i C- salen, Växjö

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö klockan 14.00-16.00 Eva Johansson (C), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lars Edqvist (MP) Anna Gustbée (M) Martin Edberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 38 Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18 Tid och plats Kronobergsrummet, kl. 14:00-14.35 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M),

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-03-14. Sammanträdesdatum OBS! Onsdagen den 21 mars, 2012 klockan 08.30 heldag

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-03-14. Sammanträdesdatum OBS! Onsdagen den 21 mars, 2012 klockan 08.30 heldag 1 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-03-14 Sammanträde med Enligt uppdrag Vuxennämnden Ordföranden Sammanträdesdatum OBS! Onsdagen den 21 mars, 2012 klockan 08.30 heldag Plats OBS! MunktellArenan, lokal

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-13 67 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00-19:40 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18.50 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v. ordf. Berith Swalander (M), 2:e v. ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16 Tid och plats A-salen, kl. 13:35-16:10 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Anna Gustbée (M) Ove Löfqvist (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 13:30-16:30 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Karl-Erik Nedfors (C), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35)

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) w C :'0'C"" 1 r;~,. '", KOMMUNSTRYRELSENS AU.:~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) 295 Dnr 392/15 Svar på motion om gymnastikhall Moderaterna i Tranås har genom

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 20

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 20 KALLELSE Kommunfullmäktige 2017-01-16 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 20 Tid och plats Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 26 januari 2016 klockan 08.30-11.20 Beslutande Ingemar Almkvist (S), ordförande Stefan Jönsson (S) Jan Fagerberg

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion

Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-10-17 KS/2016:188 Handläggare Carina Åsman Tfn 0142-853 73 Kommunstyrelsen Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer