Forceringsventil KSO-M, KSO-MH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forceringsventil KSO-M, KSO-MH"

Transkript

1

2 Dimensionering, ljuddata Dimensioneringsdiagram KSO-M-100 / KSO-MH-100 Ventilationsanläggning Den med hjälp av KSO-M- och KSO-MH-ventilen uppnådda forceringen av luftflödet i enstaka rum kan förverkligas enligt två olika principer beroende på ventilationsanlägg-ningen. Ventiler kan fungera som en del i konstanttrycksystemet. Då ökas luftflödet vid forcering genom ökning av det totala luftflödet. Om konstanttrycksystemet inte är till förfogande, ökas luftflödet genom att låna av andra rum. Val KSO-M- och KSO-MH-ventiler väljs beroende på de önskade normal- och forceringsluftflödena samt på ljudnivån. Driftsluftflödet kan inställas steglöst genom att vrida i motorspindeln. Ventilen skall dock väljas på det sättet att grundinställningen blir mm för att åstadkomma tillräcklig forceringsverkan. KSO-M-125 / KSO-MH-125 Ljudeffektsnivå L w Korrektion av ljudnivå i db vid KSO-M Oktavband,medelfrekvens, Hz KSO-MH Toler± Ljudeffektsnivåerna vid olika oktavband erhålls genom att räkna samman ljudtrycksnivån L p10a, db(a), och oktavbandens korrektioner K okt i tabellen med hjälp av följande formel: L Wokt = L p10a + K okt Korrektion K okt är medelvärdet för användningsområdet av KSO-M/KSO-MH. Den önskade forceringen nås genom att välja trycknivån och forceringsläget (5, 10, 15 eller 20 mm) (se Dimensioneringsdiagram). Exempel - Normalflöde 8 l/s och vid forcering 15 l/s - Fastställning av luftdonets befintliga tryckfall(t ex 50 Pa) - Val av en lämplig luftdonsstorlek (Ø100) - Normalsituationens inställningsläge blir 10 och den önskade forceringen nås med hjälp av läget 0. Vid forcering ökas andelen av kanalsystemets tryckfall, varvid ventilens andel av det tillgängliga totaltryckfallet minskas. - Val av ventilens forceringsläge, 10 mm (normal-situationens ventilation ökas från 8 l/s till 15 l/s vid forcering) Ljuddämpning L Ljuddämpning L (db) KSO-M Oktavband,medelfrekvens, Hz KSO-MH Toler± Den genomsnittliga ljuddämpningen L från kanalen till rummet innehåller den anslutande kanalens änddämpning vid väggmontage. Fläkt Woods FIFLO 4891 SE Rätt till ändringar förbehålles.

3 Mått och vikt, installation Mått- och viktuppgifter KSO-M/KSO-MH A (inställningsläge 0) Inställning s (mm) H ØD Installation och anslutning Den medlevererade fästramen fastsätts i kanalen med hjälp av nitar. Ventilen vrids in i fästramen. Mer detaljerad information finns i de medlevererade installations- och anslutningsanvisningarna. Forceringsventilen levereras utrustad med en fastansluten kabel på 1 m. Detta förutsätter att kopplingsdosan placeras tillräckligt nära ventilen. I fästramen/distansringen finns ett hål för kabelinföring. Vid infällt montage bör ett VP-rör dras från kopplingsdosan till ventilen (se figur nedan). På detta sätt kan kabeln från ventilen föras efteråt in i dosan. Det är inte tillåtet att byta ut den med ventilen medlevererade kabeln, men den kan förlängas med en kabel, som uppfyller alla nödvändiga krav. Storlek D d H A Vikt, g , VP-rör för elkabel Ventilationskanal Distansring g 50 ØA Ød ØD Ød Flödesmätning och inställning Mätning av luftflöde sker genom att mäta tryckdifferensen över ett separat mätrör. Luftflödet inställs genom att ändra inställningsläget s. Flödesmätningsdiagram och mer detaljerade inställningsanvisningar finns i de medlevererade installationsoch anslutningsanvisningarna. Fästram Storlek ØD Ød Beteckningar q v luftflöde l/s p t totaltryckfall Pa L p10a ljudtrycksnivå med en rumsdämpning av 4 db (10 m 2 rumsabsorptionsarea) db(a) L Wokt ljudtrycksnivå db L ljuddämpning från kanalen till rummet db K okt oktavbandskorrektion db Ø6 Storlek ØD Ød , ,3 123 Fläkt Woods FIFLO 4891 SE Rätt till ändringar förbehålles.

4 Kopplingsscheman KSO-M Styrning med extern brytare Handbrytare/ Handbrytare med timer Extern fuktsensor Rörelsevakt LIYY 4 x 0,34 ON/OFF 220/24 VAC LIYY 4 x 0,34 Gul Grön Gul Grön Brun Vit KSO-MH Styrning med i ventilen integrerad fuktsensor 220/24 VAC Fläkt Woods FIFLO 4891 SE Rätt till ändringar förbehålles.

5 Tillbehör Tillbehör Handbrytare Handbrytare med timer Strömfors Artic PSI ( ) 1) Strömfors ATC 10A ( ) 1) Rörelsevakt (vägg) Calectro PIR-TF-25 (1CA ) 2) - fot för takmontage MB-95 (1CA000450) 2) - fot för väggmontage MB-98 (1CA000500) 2) Rörelsevakt (tak) Calectro PIR-TF (ICA000420) Hygrostat - elektronisk E+E electronics EE14 (1EE01050) 2) - mekanisk Industrie Technik DBZH (1IN400210) 2) 1) till hands hos den närmaste elgrosshandeln enligt elkoder 2) till hands direkt hos leverantören Stig Wahlström Oy enligt produktkoden (www.swoy.fi) Ställdonets tekniska data Försörjningsspänning 24V AC (skyddsspänning, PELV ±20% Effektförbrukning 12VA/500 ma Styrning Med hjälp av en tillslående brytare Gångtid Max. 6s Ljudnivå under gångtid 38 db(a) Elektrisk skyddsklass III (skyddsspänning, PELV) Skyddsform IP00 Driftstemperatur +10 o C +50 o C Lagringstemperatur 25 o C +65 o C Fuktighet 100% Elektromagnetisk 89/336/EY kompabilitet (EMC) Maskinsäkerhet 98/37/EY Underhåll Enligt separat anvisning Livslängd cykler Transformatorval KSO-M-/KSO-MH-ventilen använder spänningen 24 VAC. Transformatorn väljs enligt det totala effektbehovet av utrustningar som ansluts till den. Effektbehovet av en ventil är 500 ma/12 VA. Transformatorvalet påverkas ytterligare av placering samt omgivningsförhållanden. Fläkt Woods FIFLO 4891 SE Rätt till ändringar förbehålles.

6 Allmänt, konstruktion, material, ljuddata Användning Forceringventil KSO-M är lämplig för utrymmen, där frånluftsflödet bör forceras, t ex badrum, grovkök och WCutrymmen. Ventilen KSO-MH forceras automatiskt av fukt. Allmänt Ventilen kan öppnas elektriskt enligt driftssituationen (med hjälp av handbrytare, närvarosensor eller fuktsensor). Den finns i storlekarna Ø 100 och Ø 125. En distansring möjliggör både utanpåliggande och infälld elinstallation. Funktion Ventilens KSO-M och KSO-MH grundinställning kan genomföras steglöst i samband med kanalsystemets balancering. Forcering kan inställas med hjälp av styrdonets brytare på 5, 10, 15 eller 20 mm (fabriksinställning 10 mm). Ventilen öppnas när den får ON-signalen från brytaren (handbrytare, närvarosensor osv.). Ventilmotorns spänning är 24 V AC. Ventilen KSO-M kan styras med hjälp av rumsreglering, se Tillbehör. Ventilen KSO-MH är försedd med en integrerad fuktsensor, som styr ventilen (forcering RH 60% och återställning RH 55%). Efter att ha tagit emot OFF-signalen återställs grundinställningen av båda versionerna. Utöver den integrerade sensorn kan ventilen KSO-MH även styras externt (t ex med hjälp av en handbrytare). Dessutom genomför ventilen en automatisk funktionstest en gång per dygn oberoende av forceringsbehovet. Ventilen uppfyller de krav som har ställts på ett strypdon som används som brandspjäll (storlek 100). Konstruktion KSO-M ventilen består av en frånluftsventil och en stegmotor samt ett styrkort monterade i ventilkonan. Konstruktionen av KSO-MH är densamma som för ventilen KSO-M utom att den dessutom innehåller en fuktsensor integrerad i styrdonet. I ventiltallriken finns en stegmotor med gängspindel samt ett styrdon som flyttar tallriken till öppetläge. Dessutom har det fastsatts en plasthylsa i tallriken, vilket förhindrar tallrikens rotation under forcering. I leveransen ingår ventil med anslutningskabel, fästram och distansring. Med hjälp av denna ring skapas plats för en anslutningskabel mellan fästramen och vägg- eller takytan. Material och ytbehandling Ventilerna är tillverkade av stålplåt och pulverlackerade i vit kulör. Andra kulörer kan erhållas enligt önskemål. Ventilstommen är försedd med cellplasttätning. Fästramen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt. Den täta ramen är försedd med Veloduct-gummitätning och kabelgenomföring utrustad med genomföringsgummi. Fläkt Woods FIFLO 4891 SE Rätt till ändringar förbehålles.

7 Beskrivningstext, produktkod Beskrivningstext Forceringsventil KSO-M, ventil för extern styrning, t ex KSO-M-100 av Fläkt Woods fabrikat. Produktkod Forceringsventil KSO-aa-bbb Utförande M = för extern styrning MH = med integrerad styrning Storlek 100, 125 Fläkt Woods FIFLO 4891 SE Rätt till ändringar förbehålles.

8 FIFLO 4891 SE Teleskop Reklambyrå ABL

Katalog. Flödeskontroll. www.swegon.com

Katalog. Flödeskontroll. www.swegon.com Katalog Flödeskontroll www.swegon.com Innehåll Flödeskontroll, produktöversikt 1 Produktredovisning flödeskontroll 2 Produkter flödeskontroll 4 Flödeskontroll, alfabetiskt register CRM CRP 1 CRT 19 REACT

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

BOC. Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion

BOC. Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion Snabbfakta För lokaler som värms med luft Elmotor alternativt manuell omställning För lokaler med höga takhöjder Tar ingen golvyta Snabbvalstabell L U F T F L

Läs mer

IN:LINE -----------------------------------------------------

IN:LINE ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Linjärt spaltdon för Gyprocs IN: tak ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION är ett linjärt spaltdon för estetisk

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

EVR-CA Plint Reglersystem

EVR-CA Plint Reglersystem A01026 Teknisk data Reglercentral EVR-CA är en elektronisk enhet för automatisk reglering av framledningsvattnets temperatur. Centralen arbetar med signaler från givare för utomhustemperatur, framledningstemperatur

Läs mer

Frånluftsåtervinning EL 280. SE Installationshandledning 13608 (2007/10)

Frånluftsåtervinning EL 280. SE Installationshandledning 13608 (2007/10) Frånluftsåtervinning EL 280 SE Installationshandledning 13608 (2007/10) Installationshandledning Frånluftsåtervinningsenhet EL 280 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13608 Utgåva 1.0 Copyright

Läs mer

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA W130 Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare Ventilaitonsaggregat för villor under 250 m². Aggregatet har en motströms plattvärmeväxlare. Även lämplig för renoveringsobjekt. Maximal

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1341-8 NIBE TM F75 63934 Frånluftsvärmepump NIBE TM F75 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE Innehåll 1. INSTALLATION...3 1.1. Elanslutning...3 1.2. Anslutning av kontrollpanel...3 1.3. Anslutning till spiskåpa...4 1.4. Anslutning av extern

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTLLTIONSNVISNING CV 80. 00; DV 000 VRNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från irmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

111140S-05 2013-12. Spirit K2. Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel

111140S-05 2013-12. Spirit K2. Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel 111140S-05 2013-12 Spirit K2 Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel Innehåll 1 Montering/förarbete 4 1.1 Inspektion/underhåll 4 1.2 Utrymmesbehov 4 1.3 Krav på placering

Läs mer

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning PBD SE 1344-8 NIBE TM F47 63941 Frånluftsvärmepump NIBE TM F47 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning Displayenhet med tydlig färgskärm Lågenergifläktar

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer

431 EC och 481 EC icontrol

431 EC och 481 EC icontrol 431 EC och 481 EC icontrol ELEKTRONISK FJÄRRKONTROLL INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING 2013-05-28 1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER SunAIR 431 Aggregatets mått Höjd 575 mm + skiva för takmontering Bredd 585

Läs mer

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING VALLOX VENTILATION Planering Installation Ibruktagande 2 4 4 6 1 3 TIONSANVISNING 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Ventilationsaggregat Ventilationsstyrning Spisfläkt Takgenomföring Ventiler Kanaler Ljuddämpare

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 MOS SE 0320-1 M10192 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata...

Läs mer

639215 NIBE FIGHTER 2020

639215 NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 077-5 Luft/vatten-värmepump 5 FIGHTER 00 6915 NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt FIGHTER 00 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för

Läs mer

El-sortiment för hemmet

El-sortiment för hemmet El-sortiment för hemmet Ett proffssortiment för hemmafixaren Gelia förser svensk fack-handel inom sektorerna järn-, bygg-, elfack- och dagligvaruhandeln, med el- och vvs-artiklar passande proffs och konsument.

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK Teknik - Akustik Allmänt Sid. 168-169 Projektering Sid. 170-171 Dimensionering Sid. 172-173 Redovisning Sid. 174-175 Mätmetod Sid. 175 Appendix 1 - Faktarutor - Projektering Sid. 176-181 Appendix 2 - Grundbegrepp

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer