EXAMENSARBETE. Olika alternativ vid störsättning, Vägverket produktion, drift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Olika alternativ vid störsättning, Vägverket produktion, drift"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2009:003 YTH Olika alternativ vid störsättning, Vägverket produktion, drift Yrkestekniska utbildningar - Yrkeshögskoleutbildningar Bygg- och anläggning Institutionen för Samhällsbyggnad Avdelningen för Geoteknologi 2009:003 YTH - ISSN: ISRN: LTU-YTH-EX--09/003--SE

2 Förord Jag vill börja med att tacka Tore Lindbäck, Robert Nyhlén och Lasse Ericsson för att ni gav mig chansen att få göra min praktik hos er på Vägverket produktion, numera Svevia. Jag kommer i rapporten att använda mig av det gamla namnet Vägverket produktion eftersom det var det gällande namnet på företaget under min praktiktid. Vägverket produktion bytte namn till Svevia i samband med bolagiseringen vid årsskiftet Praktiktiden har gett mig erfarenhet och jag har haft förmånen att få vara delaktig i flera olika typer av projekt i olika delar av länet. Luleå

3 Sammanfattning I kursen ABY 005, verksamhetsförlagd utbildning ingår det även att göra ett examensarbete som är kopplat till ett problem eller behov inom det företag som man gör sin praktik på. Jag har gjort min verksamhetsförlagda utbildning hos Vägverket produktion i Luleå. Jag har i mitt examensarbete undersökt två olika alternativ för störsättning, manuell och automatisk metod, som finns hos Vägverket produktion. Examensarbetet inleds med beskrivning av de två jämförda metoderna. Längre fram kan man följa jämförelser i effektivitet, ekonomi, säkerhet och miljö. Det finns många fördelar med den nya utrustningen jämfört med den gamla, bland annat är den automatiska metoden med Stickset 500 dubbelt så effektiv, betydligt billigare, säkrare att arbeta med och den är dessutom skonsammare mot miljön. Tyvärr finns det dock en del driftproblem med den automatiska metoden som jag inte kunnat ta hänsyn till eftersom det kräver utvärdering under en betydligt längre tidsperiod. Användningen av den automatiska metoden med Stickset 500 hade kunnat vara betydligt bättre om den tekniska biten hade fungerat rätt från början. Ett undermåligt hydraulsystem på den tillkopplade lastbilen har gjort att hydraulpumpar och hydraulpaket gått varma. Inför kommande höst bör man vara bättre förberedd på hur Stickset 500 och den lastbil man monterar utrustningen på fungerar tillsammans innan det är dags att sätta igång med störsättningen. 2

4 Ordlista Pilkäpp: plogkäpp tillverkad av pilträd kan även kallas för naturkäpp. Plogkäpp: den markering som står utmed väggrenen för att underlätta för snöröjning. Val av plogkäpp beror på den totala årsdygnstrafiken därav har alla vägar inte plastkäppar med reflex utan de mindre vägarna har oftast pilkäppar. Plogkäpparna sätts ut under hösten innan första snön kommer och tas bort under våren då risken för mer snö är minimal. Stickset 500: utrustning för automatisk nedsättning av plogkäppar som monteras på en TMAbil. Störsättning: utsättning av plogkäppar som ska finnas på båda sidor om vägbanan. TMA-bil: Truck Mounted Attenuator (TMA) är ett påkörningsskydd som används framförallt vid vägarbeten. I vardagligt tal benämnt kuddbil. Det består av ett deformationsblock som monteras baktill på ett arbetsfordon eller vanligare på en lastbil och som kör efter ett vägarbete, till exempel vid slåtter av vägrenen. Vägklass: klassindelningen görs utifrån den totala årsdygnstrafiken på vägen. 3

5 Innehållsförteckning Förord... 1 Sammanfattning... 2 Ordlista... 3 Inledning Bakgrund Syfte Mål Frågeställning Metod Avgränsningar Beskrivning av de två jämförda metoderna Manuell störsättning Problem med utrustningen för den manuella metoden Stickset Problem med utrustningen i Stickset Jämförelse av effektivitet, ekonomi, miljö och säkerhet Effektivitet Manuell störsättning Stickset Ekonomi Manuell störsättning Stickset Miljö Manuell störsättning Stickset Säkerhet Manuell störsättning Stickset Diskussion Slutsatser Källor

6 1 Inledning I samband med vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ingår det att skriva ett examensarbete. Tillsammans med Tore Lindbäck och Robert Nyhlén på Vägverket produktion så bestämde vi att jag skulle fördjupa mig i den nya automatiska störsättaren Stickset 500 och jämföra denna mot den traditionella manuella metoden för utsättning av plogkäppar. Stickset 500 används på försök av Vägverket produktion sedan hösten 2008 men det finns även andra aktörer ute på marknaden som har köpt in samma typ av utrusning. 1.1 Bakgrund Störsättning är utsättning av plogkäppar. Detta sker innan snön kommer för att markera vägområdet för plogbilar, väghyvlar och traktorer i arbetet med att hålla vägen fri från snö. I Norrbotten och Västerbotten finns drygt kilometer statliga vägar, området som Vägverket produktions driftavdelning i Luleå ansvarar för innefattar ca 67mil väg. 1.2 Syfte Syftet med mitt examensarbete är att utvärdera metoden med manuell utsättning av plogkäppar och metoden med automatisk utsättning av plogkäppar med Stickset Mål Målet med mitt examensarbete är att dra slutsatser kring de två metoderna med fokus på effektivitet, ekonomi, miljö och säkerhet. 1.4 Frågeställning Vilken typ av störsättning är att föredra med hänsyn till kriterierna effektivitet, ekonomi, miljö och säkerhet och vad blir effekterna av detta val? 1.5 Metod Genom samtal med dem som arbetade med störsättningen under hösten 2008 hos Vägverket produktion samt eget deltagande har jag fått en tydlig bild över hur arbetet går till och vilka risker det kan innebära att arbeta med de två olika metoderna. Förutom detta har datainsamling från Vägverket produktion och webben hjälpt mig att få ytterligare information om de två olika metoderna för störsättning. 1.6 Avgränsningar Jag kommer att utgå från den befintliga manuella utrustning som finns i bruk idag hos Vägverket produktion samt Stickset 500. Jag kommer inte att jämföra andra tillverkares utrustning som finns ute på marknaden. Jag har avgränsat mig till utsättningen av plogkäppar och inte inplockning av samma plogkäppar under våren. 5

7 2 Beskrivning av de två jämförda metoderna 2.1 Manuell störsättning Den traditionella metoden med manuell utsättning görs med hjälp av utrustning som är placerad bak på en lastbil vanligtvis en tvåaxlad Volvo FL 6:a. Det behövs en chaufför som kör lastbilen mellan dom olika nedsättningsställena samt en person som står bak i korgen och sköter det utskjutande hydraulspettet som knackar hål i marken för att senare stoppa ner plogkäppen. Från och med augusti 2008 kräver Vägverket Region Norr tungt skydd eller skyddsfordon vid manuell sättning av snöstör från korg oavsett vägklass Problem med utrustningen för den manuella metoden Gamla produkter som har använts länge har också en tendens att gå sönder lite nu och då med driftstopp som följd. Hårda påfrestningar gör att materialet mattas ut och spricker, bultar börjar få en midja på grund av sträckningar och går av, glidbanor vidgas och leder släpper, hydraulslangar som spricker och börjar läcka och spett som går av. 2.2 Stickset 500 Stickset 500 tillverkas av det norska företaget S.Risa AS och är ett lättmonterat aggregat som du kan placera såväl fram och bak på exempelvis lastbil, hjullastare eller en jordbrukstraktor. Aggregatet väger ca 500 kg och kan laddas med plastkäppar eller pilkäppar. Dom enda anslutningarna som behöver göras efter att aggregatet är fastlåst är tillkoppling av el och hydraulik, minimum krav ligger på 40 l/min och 140 bar. Stickset 500 behöver endast en chaufför som kör fordonet som aggregatet är monterat på mellan nedsättningsställena. Inne i hytten sköter samma chaufför som kör lastbilen de olika momenten som behövs för att knacka hål i marken och nedsättningen av plogkäppar. Hösten 2008 var första gången som utrustningen togs i bruk och testades ute i fält av Vägverket produktion Problem med utrustningen i Stickset 500 Nya produkter/utrustning som börjar användas har en tendens att vilja dras med diverse barnsjukdomar, orsakerna kan vara många allt ifrån monteringsfel till fabrikationsfel. Resultatet av användningen av Stickset 500 hade kunnat vara betydligt bättre om just den tekniska biten hade varit rätt från början, ett undermåligt hydraulsystem har gjort att hydraulpumpar och hydraulpaket gått varma. På vissa ställen där samma system har använts har det dykt upp andra problem som legat mer på tillverkarens ansvar än på köparen och användarens. För övrigt har Stickset 500 väldigt många ledade delar och sensorer med tillhörande kabelstammar. Dessa har skavt mot dom ledade delarna vilket har resulterat i kabelbrott. Ytterligare ett problem som visat sig finnas med utrustningen i Stickset 500 är att i samband med regn och frost så har gummihjulen som ska greppa tag i pilkäpparna inte fått fäste utan bara slirat runt. 6

8 3 Jämförelse av effektivitet, ekonomi, miljö och säkerhet 3.1 Effektivitet Manuell störsättning Med den manuella metodenhar man på Vägverket produktion i Luleå hunnit med att sätta ut runt 350 plogkäppar per dag vilket motsvarar ungefär 2 mil per arbetsdag (8tim) Stickset 500 Eftersom endast NCC i Lycksele har kunnat lämna information om hur deras resultat av Stickset 500 har varit så har jag tyvärr inga fler att jämföra med. De satte ut mellan plogkäppar per dag vilket motsvarar ungefär 4 mil per arbetsdag (8 tim). Utrusningen som monterades på Vägverket produktions bil i Gällivares har inte gett det utfall dom hade hoppas på och vill därför inte kommentera vilken effektivitet dom har uppnått. 3.2 Ekonomi Manuell störsättning Från och med augusti 2008 kräver Vägverket Region Norr tungt skydd eller skyddsfordon vid manuell störsättning oavsett vägklass. Kostnaden för den manuella utsättningen med två fordon och totalt tre arbetare är ca 2000 kr/tim. Den manuella metoden får en kostnad på kr per dag för störsättning och den totala kostnaden för 134 mil blir då kr (16000 kr/dag x 67 dagar). Den manuella utrustningen är en blandning av inköpt material och egentillverkat utrustning där beräknad totalkostnad för investeringen är ca kr Stickset 500 Förutsatt att Stickset 500 är monterat på ett TMA-fordon så finns det inget krav från Vägverket Region Norr att ha ytterligare skyddsfordon vid arbetet med störkäppar. Den automatiska störsättaren med ett fordon och en arbetare kostar 1000 kr/tim och inköpspriset för Stickset 500 är i dagsläget ca kr (prisuppgift år 2009, Fredrik Sällström, NCC Lycksele ). Kostnaden för den automatiska metoden blir då 8000 kr per dag för störsättning och den totala kostnaden för 134 mil blir kr (33,5 dagar x 8000 kr/dag). 3.3 Miljö Manuell störsättning Koldioxidutsläppet för den manuella metoden kommer från de två fordonen som krävs för manuell utsättning av plogkäppar. Risker för övrigt spill och utsläpp ökar när man har två fordon igång jämfört med bara ett Stickset 500 Koldioxidutsläppet med den automatiska metoden kommer endast från ett fordon. Risker för övrigt spill och utsläpp minskar med bara ett fordon. 7

9 3.4 Säkerhet Manuell störsättning Med den manuella metoden ställs det krav på TMA-skydd på samtliga vägar oavsett klassning. För personen som står i korgen och sköter hydraulspett och nedsättningen av plogkäppar finns ändå vetskapen om att det är en lucka mellan TMA-bilen och där personen i korgen står vilket kan leda till viss oro Stickset 500 Genom att montera Stickset 500 på plogfästet till en TMA-bil så kan man köra störsättningen på samtliga vägar oavsett klassning. TMA-skyddet, dess tavla och belysning gör att fordonet syns på långt avstånd och chauffören kan lugnt arbeta på. 8

10 4 Diskussion Jag har jämfört de två metoderna för störsättning (manuell och automatisk) och vägt för och nackdelar mot varandra för att kunna dra slutsatser kring effektivitet, ekonomi, miljö och säkerhet. För den manuella metoden finns redan utrustningen i drift men den blir inte yngre med åren och om underhållskostnaden blir för stor så är det en dålig affär. För den automatiska metoden med Stickset 500 är det en investering på ca kr och metoden är ännu inte helt optimerad vilket kan göra att den får en ökad underhållskostnad. Vägverket produktions driftområde är ca 67 mil enkel väg. Detta innebär att den totala sträckan där det ska sättas plogkäppar är 134 mil eftersom käpparna ska finnas på både vänster och höger väggren. Den manuella metoden klarar ca 2mil enkel vägren per dag på en 8 timmars arbetsdag medan den automatiska metoden med Stickset 500 klarar ca 4 mil enkel vägren på en 8 timmars arbetsdag. Detta innebär att den effektiva tiden för utsättning av plogkäppar är 67 dagar med den manuella metoden och 33,5 dagar med Stickset 500 i Vägverket produktions driftområde. Mina ekonomiska uträkningar avgränsar sig till att räkna på att utrustningen för de båda metoderna fungerar utan driftstopp och eventuell service. Det hade varit intressant att ha med dessa högst verkliga parametrar, men det förutsätter en utvärdering under en betydligt längre tidsperiod än vad jag har haft möjlighet till. För den manuella metoden har jag räknat med en timkostnad för dubbla lastbilar inklusive personal på 2000 kr/tim. Den manuella metoden får då en kostnad på kr per dag för störsättning och den totala kostnaden för 134mil blir kr (16000 kr/dag x 67 dagar). För den automatiska metoden med Stickset 500 har jag räknat med en timkostnad på 1000kr/tim vilket innefattar en TMA-bil och en personal. Kostnaden per dag för den automatiska metoden blir då 8000 kr per dag för störsättning och den totala kostnaden för 134 mil blir kr (8000 kr/dag x 33,5 dagar). Investeringskostnaden för den manuella metoden är ca kr medan investeringen för den automatiska metoden är ca kr. Stickset 500 är alltså tre gånger så dyr att köpa in jämfört med den manuella metoden (som dessutom redan finns hos Vägverket produktion). Kostnaden för att sätta plogkäppar i 134mil med den manuella metoden är fyra gånger dyrare ( kr/ kr = 4) än den automatiska metoden med Stickset 500. Detta gör att man sparar kr per utsättningssäsong med den automatiska metoden jämfört med den manuella vilket också gör att investeringen av Stickset 500 redan första säsongen har betalat igen sig. Om jag endast räknar på en ren investeringskostnad för Stickset 500 på kr och inte räknar med eventuell ränta på lån m.m. så fås en återbetalningstid på 18,75 dagar, jag har då räknat på följande sätt: vinsten per säsong med Stickset 500 är kr delat med antalet arbetsdagar för att sätta plogkäppar för 134 mil som är 33,5 dagar ger kr i vinst per dag. Delas investeringskostnaden på kr med kr/dag så är Stickset 500 återbetald på 18,75 dagar. 9

11 För miljön blir påverkan större med den manuella metoden då den ger dubbelt så höga koldioxidutsläpp eftersom den kräver två fordon jämfört med den automatiska metoden med Stickset 500, därmed halveras utsläppen av koldioxid genom den automatiska metoden. För de övriga miljöpåverkande utsläppen som skulle kunna vara oljespill från hydraulslangar så är det svårt att göra en jämförelse mellan de två metoderna eftersom utsläppet i så fall skulle vara en olyckshändelse och det är svårt att säga om det skulle ske och i så fall om den ena metoden är mer benägen att drabbas av olycka än den andra. En generell slutsats som kan dras är att den manuella metoden har äldre utrustning och dessutom två fordon vilket statistiskt sett bör innebära en större olycksrisk. Att jämföra säkerheten mellan de två metoderna för störsättning är tyvärr rätt enkelt. Vid en eventuell påkörning bakifrån så skulle skadorna riskera att bli riktigt allvarliga för den som står bak i korgen på den manuella utsättaren trots att det finns en TMA-bil bakom som säkerhet. Föraren som kör lastbilen med Stickset 500 skulle troligtvis klara sig bra men det beror givetvis på vilken typ av fordon som kollisionen uppstår med och i vilken hastighet. 10

12 5 Slutsatser Användningen av den automatiska metoden med Stickset 500 hade kunnat vara betydligt bättre om den tekniska biten hade fungerat rätt från början, ett undermåligt hydraulsystem på den tillkopplade lastbilen har gjort att hydraulpumpar och hydraulpaket gått varma. Inför kommande höst bör man vara bättre förberedd på hur Stickset 500 och den lastbil man monterar utrustningen på fungerar tillsammans innan det är dags att sätta igång med störsättningen. Förutsatt att inga driftstopp uppstår för någon av de två metoderna så behöver den manuella metoden dubbelt så lång tid på sig för att utföra samma arbete som den automatiska med Stickset 500. Driftkostnaden för den manuella metoden är dubbel så dyr jämfört med den automatiska, lägger man dessutom till tiden det tar för den manuella metoden så blir det fyra gånger dyrare i slutändan jämfört med Stickset 500. Med den manuella metoden så använder man sig av två fordon vilket borde leda till dubbla servicekostnader jämfört med Stickset 500, detta har jag dock inte räknat in i den ekonomiska utvärderingen. Det är dubbelt så höga koldioxidutsläpp med den manuella metoden då den kräver två fordon istället för bara ett med Stickset 500. Vid en eventuell påkörning så skulle skadorna troligtvis bli allvarliga för den som står bak i korgen på den manuella utsättaren. Föraren som kör lastbilen med Stickset 500 skulle troligtvis klara sig bra men det beror givetvis på vilken typ av fordon som kollisionen uppstår med och i vilken hastighet. Trots att Stickset 500 ännu inte är helt optimerad i sin utrustning för Vägverket produktion så är det de val jag skulle göra om jag själv fick bestämma. Utrustningen kostar en hel del men den kan köras av bara en chaufför vilket är både säkrare, effektivare, billigare och miljövänligare än den manuella metoden. Ytterligare en fördel med Stickset 500 är att tidsvinsten gör att flera driftområden inom ett geografiskt område skulle kunna nyttja samma utrustning i olika tidsperioder, därmed behöver inte investeringen göras för varje enskilt driftområde. 11

13 6 Källor 341.aspx (081117) (081021) aspx (081021) (090206) (090211) (090215) 12

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Vi tillverkar det du behöver Det är vår slogan och även det bästa med den här branschen, d.v.s. att nästa jobb inte är likt det senaste. Ingen slentrian och

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv 2003:092 PED EXAMENSARBETE Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv DANIEL FJÄLLBORG MIKAEL WISTRÖM PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2003 Vetenskaplig handledare:

Läs mer

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel Sammanfattning itravel är en mobiltelefonapplikation som ska ha många olika funktioner kopplade till miljöval. Applikationen beräknar användarens koldioxidutsläpp beroende på sättet användaren färdas på.

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Optimering av maskinprocess

Optimering av maskinprocess Optimering av maskinprocess David Cedergren, 120hp Halmstad Högskola Lars Bååth, handledare, Halmstad Högskola Lars Karlsson, handledare, Lindab Ventilation AB Halmstad den 20 maj 2012 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution Whitepaper Hej klimatsmart samhälle! Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution 93% minskning av koldioxidutsläpp i Växjö kommun efter införande av samordnad varudistribution. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9 ARTIKLAR: Spara i företaget eller privat? s.4 Krönikan: Positivt med sänkt moms! s.3 Ny metod att ta betalt med kort s.7 Ekonomifakta & Skattekalender s.12 NR 9 IT-nyheter SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR

Läs mer

PROJEKT 3: SERVERHALLAR

PROJEKT 3: SERVERHALLAR HyLok Nätverket för myndigheters energieffektivisering av lokaler PROJEKT 3: SERVERHALLAR ERFARENHETER AV ENERGIEFFEKTIVISERING HOS MEDLEMMARNA I HYLOK Christina Andersson, HyLok 2010 02 25 INNEHÅLL Inledning...

Läs mer

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av:

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: RAPPORT 2014-09-30 Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: Förord Tack till alla närvärme/farmarenergi anläggningar som har tagit sig tid att svara på enkäten

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2009 Faktorer som påverkar val av betalningsmedel - En studie av privatpersoners och handlares syn på kort och kontanter Författare

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Valet att inte välja En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2014 Författare: Sanna Ericsson Handledare: Jerker

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer