EXAMENSARBETE. Olika alternativ vid störsättning, Vägverket produktion, drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Olika alternativ vid störsättning, Vägverket produktion, drift"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2009:003 YTH Olika alternativ vid störsättning, Vägverket produktion, drift Yrkestekniska utbildningar - Yrkeshögskoleutbildningar Bygg- och anläggning Institutionen för Samhällsbyggnad Avdelningen för Geoteknologi 2009:003 YTH - ISSN: ISRN: LTU-YTH-EX--09/003--SE

2 Förord Jag vill börja med att tacka Tore Lindbäck, Robert Nyhlén och Lasse Ericsson för att ni gav mig chansen att få göra min praktik hos er på Vägverket produktion, numera Svevia. Jag kommer i rapporten att använda mig av det gamla namnet Vägverket produktion eftersom det var det gällande namnet på företaget under min praktiktid. Vägverket produktion bytte namn till Svevia i samband med bolagiseringen vid årsskiftet Praktiktiden har gett mig erfarenhet och jag har haft förmånen att få vara delaktig i flera olika typer av projekt i olika delar av länet. Luleå

3 Sammanfattning I kursen ABY 005, verksamhetsförlagd utbildning ingår det även att göra ett examensarbete som är kopplat till ett problem eller behov inom det företag som man gör sin praktik på. Jag har gjort min verksamhetsförlagda utbildning hos Vägverket produktion i Luleå. Jag har i mitt examensarbete undersökt två olika alternativ för störsättning, manuell och automatisk metod, som finns hos Vägverket produktion. Examensarbetet inleds med beskrivning av de två jämförda metoderna. Längre fram kan man följa jämförelser i effektivitet, ekonomi, säkerhet och miljö. Det finns många fördelar med den nya utrustningen jämfört med den gamla, bland annat är den automatiska metoden med Stickset 500 dubbelt så effektiv, betydligt billigare, säkrare att arbeta med och den är dessutom skonsammare mot miljön. Tyvärr finns det dock en del driftproblem med den automatiska metoden som jag inte kunnat ta hänsyn till eftersom det kräver utvärdering under en betydligt längre tidsperiod. Användningen av den automatiska metoden med Stickset 500 hade kunnat vara betydligt bättre om den tekniska biten hade fungerat rätt från början. Ett undermåligt hydraulsystem på den tillkopplade lastbilen har gjort att hydraulpumpar och hydraulpaket gått varma. Inför kommande höst bör man vara bättre förberedd på hur Stickset 500 och den lastbil man monterar utrustningen på fungerar tillsammans innan det är dags att sätta igång med störsättningen. 2

4 Ordlista Pilkäpp: plogkäpp tillverkad av pilträd kan även kallas för naturkäpp. Plogkäpp: den markering som står utmed väggrenen för att underlätta för snöröjning. Val av plogkäpp beror på den totala årsdygnstrafiken därav har alla vägar inte plastkäppar med reflex utan de mindre vägarna har oftast pilkäppar. Plogkäpparna sätts ut under hösten innan första snön kommer och tas bort under våren då risken för mer snö är minimal. Stickset 500: utrustning för automatisk nedsättning av plogkäppar som monteras på en TMAbil. Störsättning: utsättning av plogkäppar som ska finnas på båda sidor om vägbanan. TMA-bil: Truck Mounted Attenuator (TMA) är ett påkörningsskydd som används framförallt vid vägarbeten. I vardagligt tal benämnt kuddbil. Det består av ett deformationsblock som monteras baktill på ett arbetsfordon eller vanligare på en lastbil och som kör efter ett vägarbete, till exempel vid slåtter av vägrenen. Vägklass: klassindelningen görs utifrån den totala årsdygnstrafiken på vägen. 3

5 Innehållsförteckning Förord... 1 Sammanfattning... 2 Ordlista... 3 Inledning Bakgrund Syfte Mål Frågeställning Metod Avgränsningar Beskrivning av de två jämförda metoderna Manuell störsättning Problem med utrustningen för den manuella metoden Stickset Problem med utrustningen i Stickset Jämförelse av effektivitet, ekonomi, miljö och säkerhet Effektivitet Manuell störsättning Stickset Ekonomi Manuell störsättning Stickset Miljö Manuell störsättning Stickset Säkerhet Manuell störsättning Stickset Diskussion Slutsatser Källor

6 1 Inledning I samband med vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ingår det att skriva ett examensarbete. Tillsammans med Tore Lindbäck och Robert Nyhlén på Vägverket produktion så bestämde vi att jag skulle fördjupa mig i den nya automatiska störsättaren Stickset 500 och jämföra denna mot den traditionella manuella metoden för utsättning av plogkäppar. Stickset 500 används på försök av Vägverket produktion sedan hösten 2008 men det finns även andra aktörer ute på marknaden som har köpt in samma typ av utrusning. 1.1 Bakgrund Störsättning är utsättning av plogkäppar. Detta sker innan snön kommer för att markera vägområdet för plogbilar, väghyvlar och traktorer i arbetet med att hålla vägen fri från snö. I Norrbotten och Västerbotten finns drygt kilometer statliga vägar, området som Vägverket produktions driftavdelning i Luleå ansvarar för innefattar ca 67mil väg. 1.2 Syfte Syftet med mitt examensarbete är att utvärdera metoden med manuell utsättning av plogkäppar och metoden med automatisk utsättning av plogkäppar med Stickset Mål Målet med mitt examensarbete är att dra slutsatser kring de två metoderna med fokus på effektivitet, ekonomi, miljö och säkerhet. 1.4 Frågeställning Vilken typ av störsättning är att föredra med hänsyn till kriterierna effektivitet, ekonomi, miljö och säkerhet och vad blir effekterna av detta val? 1.5 Metod Genom samtal med dem som arbetade med störsättningen under hösten 2008 hos Vägverket produktion samt eget deltagande har jag fått en tydlig bild över hur arbetet går till och vilka risker det kan innebära att arbeta med de två olika metoderna. Förutom detta har datainsamling från Vägverket produktion och webben hjälpt mig att få ytterligare information om de två olika metoderna för störsättning. 1.6 Avgränsningar Jag kommer att utgå från den befintliga manuella utrustning som finns i bruk idag hos Vägverket produktion samt Stickset 500. Jag kommer inte att jämföra andra tillverkares utrustning som finns ute på marknaden. Jag har avgränsat mig till utsättningen av plogkäppar och inte inplockning av samma plogkäppar under våren. 5

7 2 Beskrivning av de två jämförda metoderna 2.1 Manuell störsättning Den traditionella metoden med manuell utsättning görs med hjälp av utrustning som är placerad bak på en lastbil vanligtvis en tvåaxlad Volvo FL 6:a. Det behövs en chaufför som kör lastbilen mellan dom olika nedsättningsställena samt en person som står bak i korgen och sköter det utskjutande hydraulspettet som knackar hål i marken för att senare stoppa ner plogkäppen. Från och med augusti 2008 kräver Vägverket Region Norr tungt skydd eller skyddsfordon vid manuell sättning av snöstör från korg oavsett vägklass Problem med utrustningen för den manuella metoden Gamla produkter som har använts länge har också en tendens att gå sönder lite nu och då med driftstopp som följd. Hårda påfrestningar gör att materialet mattas ut och spricker, bultar börjar få en midja på grund av sträckningar och går av, glidbanor vidgas och leder släpper, hydraulslangar som spricker och börjar läcka och spett som går av. 2.2 Stickset 500 Stickset 500 tillverkas av det norska företaget S.Risa AS och är ett lättmonterat aggregat som du kan placera såväl fram och bak på exempelvis lastbil, hjullastare eller en jordbrukstraktor. Aggregatet väger ca 500 kg och kan laddas med plastkäppar eller pilkäppar. Dom enda anslutningarna som behöver göras efter att aggregatet är fastlåst är tillkoppling av el och hydraulik, minimum krav ligger på 40 l/min och 140 bar. Stickset 500 behöver endast en chaufför som kör fordonet som aggregatet är monterat på mellan nedsättningsställena. Inne i hytten sköter samma chaufför som kör lastbilen de olika momenten som behövs för att knacka hål i marken och nedsättningen av plogkäppar. Hösten 2008 var första gången som utrustningen togs i bruk och testades ute i fält av Vägverket produktion Problem med utrustningen i Stickset 500 Nya produkter/utrustning som börjar användas har en tendens att vilja dras med diverse barnsjukdomar, orsakerna kan vara många allt ifrån monteringsfel till fabrikationsfel. Resultatet av användningen av Stickset 500 hade kunnat vara betydligt bättre om just den tekniska biten hade varit rätt från början, ett undermåligt hydraulsystem har gjort att hydraulpumpar och hydraulpaket gått varma. På vissa ställen där samma system har använts har det dykt upp andra problem som legat mer på tillverkarens ansvar än på köparen och användarens. För övrigt har Stickset 500 väldigt många ledade delar och sensorer med tillhörande kabelstammar. Dessa har skavt mot dom ledade delarna vilket har resulterat i kabelbrott. Ytterligare ett problem som visat sig finnas med utrustningen i Stickset 500 är att i samband med regn och frost så har gummihjulen som ska greppa tag i pilkäpparna inte fått fäste utan bara slirat runt. 6

8 3 Jämförelse av effektivitet, ekonomi, miljö och säkerhet 3.1 Effektivitet Manuell störsättning Med den manuella metodenhar man på Vägverket produktion i Luleå hunnit med att sätta ut runt 350 plogkäppar per dag vilket motsvarar ungefär 2 mil per arbetsdag (8tim) Stickset 500 Eftersom endast NCC i Lycksele har kunnat lämna information om hur deras resultat av Stickset 500 har varit så har jag tyvärr inga fler att jämföra med. De satte ut mellan plogkäppar per dag vilket motsvarar ungefär 4 mil per arbetsdag (8 tim). Utrusningen som monterades på Vägverket produktions bil i Gällivares har inte gett det utfall dom hade hoppas på och vill därför inte kommentera vilken effektivitet dom har uppnått. 3.2 Ekonomi Manuell störsättning Från och med augusti 2008 kräver Vägverket Region Norr tungt skydd eller skyddsfordon vid manuell störsättning oavsett vägklass. Kostnaden för den manuella utsättningen med två fordon och totalt tre arbetare är ca 2000 kr/tim. Den manuella metoden får en kostnad på kr per dag för störsättning och den totala kostnaden för 134 mil blir då kr (16000 kr/dag x 67 dagar). Den manuella utrustningen är en blandning av inköpt material och egentillverkat utrustning där beräknad totalkostnad för investeringen är ca kr Stickset 500 Förutsatt att Stickset 500 är monterat på ett TMA-fordon så finns det inget krav från Vägverket Region Norr att ha ytterligare skyddsfordon vid arbetet med störkäppar. Den automatiska störsättaren med ett fordon och en arbetare kostar 1000 kr/tim och inköpspriset för Stickset 500 är i dagsläget ca kr (prisuppgift år 2009, Fredrik Sällström, NCC Lycksele ). Kostnaden för den automatiska metoden blir då 8000 kr per dag för störsättning och den totala kostnaden för 134 mil blir kr (33,5 dagar x 8000 kr/dag). 3.3 Miljö Manuell störsättning Koldioxidutsläppet för den manuella metoden kommer från de två fordonen som krävs för manuell utsättning av plogkäppar. Risker för övrigt spill och utsläpp ökar när man har två fordon igång jämfört med bara ett Stickset 500 Koldioxidutsläppet med den automatiska metoden kommer endast från ett fordon. Risker för övrigt spill och utsläpp minskar med bara ett fordon. 7

9 3.4 Säkerhet Manuell störsättning Med den manuella metoden ställs det krav på TMA-skydd på samtliga vägar oavsett klassning. För personen som står i korgen och sköter hydraulspett och nedsättningen av plogkäppar finns ändå vetskapen om att det är en lucka mellan TMA-bilen och där personen i korgen står vilket kan leda till viss oro Stickset 500 Genom att montera Stickset 500 på plogfästet till en TMA-bil så kan man köra störsättningen på samtliga vägar oavsett klassning. TMA-skyddet, dess tavla och belysning gör att fordonet syns på långt avstånd och chauffören kan lugnt arbeta på. 8

10 4 Diskussion Jag har jämfört de två metoderna för störsättning (manuell och automatisk) och vägt för och nackdelar mot varandra för att kunna dra slutsatser kring effektivitet, ekonomi, miljö och säkerhet. För den manuella metoden finns redan utrustningen i drift men den blir inte yngre med åren och om underhållskostnaden blir för stor så är det en dålig affär. För den automatiska metoden med Stickset 500 är det en investering på ca kr och metoden är ännu inte helt optimerad vilket kan göra att den får en ökad underhållskostnad. Vägverket produktions driftområde är ca 67 mil enkel väg. Detta innebär att den totala sträckan där det ska sättas plogkäppar är 134 mil eftersom käpparna ska finnas på både vänster och höger väggren. Den manuella metoden klarar ca 2mil enkel vägren per dag på en 8 timmars arbetsdag medan den automatiska metoden med Stickset 500 klarar ca 4 mil enkel vägren på en 8 timmars arbetsdag. Detta innebär att den effektiva tiden för utsättning av plogkäppar är 67 dagar med den manuella metoden och 33,5 dagar med Stickset 500 i Vägverket produktions driftområde. Mina ekonomiska uträkningar avgränsar sig till att räkna på att utrustningen för de båda metoderna fungerar utan driftstopp och eventuell service. Det hade varit intressant att ha med dessa högst verkliga parametrar, men det förutsätter en utvärdering under en betydligt längre tidsperiod än vad jag har haft möjlighet till. För den manuella metoden har jag räknat med en timkostnad för dubbla lastbilar inklusive personal på 2000 kr/tim. Den manuella metoden får då en kostnad på kr per dag för störsättning och den totala kostnaden för 134mil blir kr (16000 kr/dag x 67 dagar). För den automatiska metoden med Stickset 500 har jag räknat med en timkostnad på 1000kr/tim vilket innefattar en TMA-bil och en personal. Kostnaden per dag för den automatiska metoden blir då 8000 kr per dag för störsättning och den totala kostnaden för 134 mil blir kr (8000 kr/dag x 33,5 dagar). Investeringskostnaden för den manuella metoden är ca kr medan investeringen för den automatiska metoden är ca kr. Stickset 500 är alltså tre gånger så dyr att köpa in jämfört med den manuella metoden (som dessutom redan finns hos Vägverket produktion). Kostnaden för att sätta plogkäppar i 134mil med den manuella metoden är fyra gånger dyrare ( kr/ kr = 4) än den automatiska metoden med Stickset 500. Detta gör att man sparar kr per utsättningssäsong med den automatiska metoden jämfört med den manuella vilket också gör att investeringen av Stickset 500 redan första säsongen har betalat igen sig. Om jag endast räknar på en ren investeringskostnad för Stickset 500 på kr och inte räknar med eventuell ränta på lån m.m. så fås en återbetalningstid på 18,75 dagar, jag har då räknat på följande sätt: vinsten per säsong med Stickset 500 är kr delat med antalet arbetsdagar för att sätta plogkäppar för 134 mil som är 33,5 dagar ger kr i vinst per dag. Delas investeringskostnaden på kr med kr/dag så är Stickset 500 återbetald på 18,75 dagar. 9

11 För miljön blir påverkan större med den manuella metoden då den ger dubbelt så höga koldioxidutsläpp eftersom den kräver två fordon jämfört med den automatiska metoden med Stickset 500, därmed halveras utsläppen av koldioxid genom den automatiska metoden. För de övriga miljöpåverkande utsläppen som skulle kunna vara oljespill från hydraulslangar så är det svårt att göra en jämförelse mellan de två metoderna eftersom utsläppet i så fall skulle vara en olyckshändelse och det är svårt att säga om det skulle ske och i så fall om den ena metoden är mer benägen att drabbas av olycka än den andra. En generell slutsats som kan dras är att den manuella metoden har äldre utrustning och dessutom två fordon vilket statistiskt sett bör innebära en större olycksrisk. Att jämföra säkerheten mellan de två metoderna för störsättning är tyvärr rätt enkelt. Vid en eventuell påkörning bakifrån så skulle skadorna riskera att bli riktigt allvarliga för den som står bak i korgen på den manuella utsättaren trots att det finns en TMA-bil bakom som säkerhet. Föraren som kör lastbilen med Stickset 500 skulle troligtvis klara sig bra men det beror givetvis på vilken typ av fordon som kollisionen uppstår med och i vilken hastighet. 10

12 5 Slutsatser Användningen av den automatiska metoden med Stickset 500 hade kunnat vara betydligt bättre om den tekniska biten hade fungerat rätt från början, ett undermåligt hydraulsystem på den tillkopplade lastbilen har gjort att hydraulpumpar och hydraulpaket gått varma. Inför kommande höst bör man vara bättre förberedd på hur Stickset 500 och den lastbil man monterar utrustningen på fungerar tillsammans innan det är dags att sätta igång med störsättningen. Förutsatt att inga driftstopp uppstår för någon av de två metoderna så behöver den manuella metoden dubbelt så lång tid på sig för att utföra samma arbete som den automatiska med Stickset 500. Driftkostnaden för den manuella metoden är dubbel så dyr jämfört med den automatiska, lägger man dessutom till tiden det tar för den manuella metoden så blir det fyra gånger dyrare i slutändan jämfört med Stickset 500. Med den manuella metoden så använder man sig av två fordon vilket borde leda till dubbla servicekostnader jämfört med Stickset 500, detta har jag dock inte räknat in i den ekonomiska utvärderingen. Det är dubbelt så höga koldioxidutsläpp med den manuella metoden då den kräver två fordon istället för bara ett med Stickset 500. Vid en eventuell påkörning så skulle skadorna troligtvis bli allvarliga för den som står bak i korgen på den manuella utsättaren. Föraren som kör lastbilen med Stickset 500 skulle troligtvis klara sig bra men det beror givetvis på vilken typ av fordon som kollisionen uppstår med och i vilken hastighet. Trots att Stickset 500 ännu inte är helt optimerad i sin utrustning för Vägverket produktion så är det de val jag skulle göra om jag själv fick bestämma. Utrustningen kostar en hel del men den kan köras av bara en chaufför vilket är både säkrare, effektivare, billigare och miljövänligare än den manuella metoden. Ytterligare en fördel med Stickset 500 är att tidsvinsten gör att flera driftområden inom ett geografiskt område skulle kunna nyttja samma utrustning i olika tidsperioder, därmed behöver inte investeringen göras för varje enskilt driftområde. 11

13 6 Källor 341.aspx (081117) (081021) aspx (081021) (090206) (090211) (090215) 12

EXAMENSARBETE. Kostnad för och effektivisering av skyltning vid vägarbeten vid Vägverket Produktion Drift Norr. Jonas Fredriksson

EXAMENSARBETE. Kostnad för och effektivisering av skyltning vid vägarbeten vid Vägverket Produktion Drift Norr. Jonas Fredriksson EXAMENSARBETE 2009:005 YTH Kostnad för och effektivisering av skyltning vid vägarbeten vid Vägverket Produktion Drift Norr Yrkestekniska utbildningar - Yrkeshögskoleutbildningar Bygg- och anläggning Institutionen

Läs mer

Kostnadseffektiva samt

Kostnadseffektiva samt Kostnadseffektiva samt miljövänliga och säkra TMAavstängningar vid fasta vägarbeten. TMA-fordon med trafikledningsbudskap. Andreas Bäckström Verksamhetutvecklare, Svevia AB Exportgatan 81 SE-422 46 Hisings

Läs mer

BATTERIBYTESSYSTEM AntiCorr AB

BATTERIBYTESSYSTEM AntiCorr AB BATTERIBYTESSYSTEM AntiCorr AB Tillverkare: AntiCorr AB Box 10, 576 21 Sävsjö Tel: 0382-613 80 Fax: 0382-670 42 www.anticorr.se Olika typer AntiCorr levererar många olika typer av batteriväxlare. Beroende

Läs mer

Hydraul- & eldrifter; en jämförelse

Hydraul- & eldrifter; en jämförelse Hydraul- & eldrifter; en jämförelse Förstudie kring energieffektiviteten hos hydraul- respektive eldrifter i sågverksindustrin. Björn Lindgren Mönestam, Johannes Boo, Jonas Larsson Sammanfattning: Projektet

Läs mer

MAXIMAL VALFRIHET FÖR FLERFACKS FORDON

MAXIMAL VALFRIHET FÖR FLERFACKS FORDON DUBBLA FACK MAXIMAL VALFRIHET FÖR FLERFACKS FORDON DUBBLA FACK Det finns många starka skäl att välja Geesinknorba baklastare: hög tillförlitlig vägprestanda, ökad effektivitet, leverans av de värden ni

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vältning och packning vid asfaltbeläggning

EXAMENSARBETE. Vältning och packning vid asfaltbeläggning EXAMENSARBETE 09:001 YTH Vältning och packning vid asfaltbeläggning Luleå tekniska universitet Yrkestekniska utbildningar - Yrkeshögskoleutbildningar Bygg- och anläggning Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

Säker Trafik AB. Söderhamn

Säker Trafik AB. Söderhamn Säker Trafik AB Söderhamn Nu har ni chansen att ge Era anställda och företaget en bra utbildning och kunskaper att köra bil så risken för olyckor minimeras. Vår skräddarsydda utbildning som heter Bilen

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

MAXIMAL VALFRIHET FÖR FLERFACKS FORDON

MAXIMAL VALFRIHET FÖR FLERFACKS FORDON DuBBLA fack MAXIMAL VALFRIHET FÖR FLERFACKS FORDON DuBBLA fack det finns många starka skäl att välja geesinknorba baklastare: hög tillförlitlig vägprestanda, ökad effektivitet, leverans av de värden ni

Läs mer

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige?

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? My Nörrelökke 9c, 19/5 2010 Innehållsförteckning Inledning: s.2 Bakgrund: s.2 Syfte: s.2 Metod: s.2 Resultat: s.2 Slutsats: s.5 Felkällor: s.

Läs mer

endast för fordon vägunderhåll 2009-11-16

endast för fordon vägunderhåll 2009-11-16 endast för fordon vägunderhåll 2009-11-16 Volvo V50 Namn: NCC - Volvo V50 Reflex Sidologo: 380 x 145 mm Logo bak: 200 x76 mm Volvo V70 Namn: NCC - Volvo V70 Reflex Skapad: 2006-02-06 Sidologo: 380 x 145

Läs mer

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet Kostar miljöanpassningar alltid pengar? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har Sverige inte bara

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Kyla är dyrt, snö är gratis

Kyla är dyrt, snö är gratis Umeå Universitet Snökyla Kyla är dyrt, snö är gratis Ver 1, 22/1-10 Av Robert Granström Truls Langendahl Björn Olsson Inledning Under vintern har vi ett stort kylöverskott. Under sommaren har vi ett kylbehov.

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Energi hantering av daglig klippning på greener

Energi hantering av daglig klippning på greener Energi hantering av daglig klippning på greener Examensarbete HGU 2006 Reine Malmgren Lunds Akademiska golfklubb 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Syfte Metod Slutsatser Källor 2 Sammanfattning

Läs mer

Bilens Historia av: Johan, Erik och Max

Bilens Historia av: Johan, Erik och Max Bilens Historia av: Johan, Erik och Max Cugnot's Locomotive- Första maskinellt drivna fordonet Denna kan man kalla den första bilen(ångvagn) Bilen var ångdriven Bilen blev färdig 1769 Hastigheten var drygt

Läs mer

Förklarande punkter kring Viktorvågs fordonsvågar.

Förklarande punkter kring Viktorvågs fordonsvågar. Förklarande punkter kring Viktorvågs fordonsvågar. Generell mottagare. Bild på WIM Precision under fältprov med SP. Kort eller lång vågplatta vid dynamisk vägning. Att väga dynamiskt kan liknas vid att

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE prefabricerad cirkulationsplats Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förord Jag skulle vilja tacka HÖ Allbygg

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Regler för nyttjande av väganläggning

Regler för nyttjande av väganläggning Regler för nyttjande av väganläggning. Sida 1 Regler för nyttjande av väganläggning 1. Allmänna regler för vägens nyttjande 1.1. Vägen får enbart nyttjas av personbil i samband med transport till fastighet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT

OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT WRC System 3 SLÄT YTA FÖR MINIMALT SLITAGE WRC-skruven med sitt koniska huvud skapar en slät, närmast homogen yta med slitplåten, vilket ger ett jämnt slitage av plåten,

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Automatiskt smörjsystem för bakgavellyftar Från enkel idé till smart lösning

Automatiskt smörjsystem för bakgavellyftar Från enkel idé till smart lösning Automatiskt smörjsystem för bakgavellyftar Från enkel idé till smart lösning. F r a m g å n g s r i k t f i n l ä n d s k t a r b e t e o c h h ö g k v a l i t e t R ä t t t i l l n y c k e l f l a g g

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver?

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Rev. 2015 08 18. SSMS- SAFE STREETLIGHT MAINTENANCE SYSTEM Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Vill

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Hiab Loglift kortvirkeskranar

Hiab Loglift kortvirkeskranar Hiab Loglift kortvirkeskranar Produktbroschyr De professionellas val! En snabb och slitstark kran är värdefull då virke kapat i bestämd längd hanteras; då fl yter arbetet och virket sätts i rörelse. Hiab

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Montageinstruktioner för Birsta 2P

Montageinstruktioner för Birsta 2P Montageinstruktioner för Birsta P 00.06.5 Montaget skall utföras av utbildad personal. För montage gäller räcke 07 m. bilaga samt enl. nedan. Montagearbetet kan indelas i nedanstående delar. De är listade

Läs mer

VALS SPRIDARE. Duun Industrier as.

VALS SPRIDARE. Duun Industrier as. VALS SPRIDARE Duun Industrier as www.duun.no Konstruktion Duun valsspridare Vi har ett brett program av valsspridare och har under åren lagt mycket tid på konstruktion, tester och erfarenheter från användarna.

Läs mer

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp.

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp. CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp...1 Kortfattat...1 Innan vi åker iväg, bensin, karta och så...2 Körning på större vägar...2 Använd din blinkers...2 Omkörningar...3 Körning på småvägar...3

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Utöver dessa föreskrifter kan lokala bestämmelser förekomma för varje enskild industri!

Utöver dessa föreskrifter kan lokala bestämmelser förekomma för varje enskild industri! 5.2 Vid lossningsplatsen Utöver dessa föreskrifter kan lokala bestämmelser förekomma för varje enskild industri! Allmänna regler Trafikregler Hastigheten är begränsad till max 30 km/h inom fabriksområdet.

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008 Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun Hösten 2008 Vägverket 1 Projektobjekt C:a 3 km lång GC-väg, belyst med 96 stycken 70 W högtrycksnatrium.

Läs mer

ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP

ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP Inledning Formuläret fylls i av organisationer som söker medlemskap i ECOSTARS Stjärnmärkningssystem. Sökande rekommenderas att läsa igenom dokumentet Riktlinjer för Ansökan

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Sparsam körning En pusselbit för hållbara transporter

Sparsam körning En pusselbit för hållbara transporter Sparsam körning En pusselbit för hållbara transporter Miljöförvaltningen i Stockholm September 2014, rev februari 2015 CLEAN and energy efficient TRUCKs for urban goods distribution LIFE08/S/000269 Innehållsförteckning

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

Aktuell avfallspolitik

Aktuell avfallspolitik Aktuell avfallspolitik Skellefteå 26/2 Åke Gustafsson Trafikverket vad gör vi? Allmänna vägar - vad är vad? Drift och Underhåll en ständig process Att arbeta på väg en riskfylld sysselsättning 2 2014-03-11

Läs mer

Mycket att vinna på upphandling av bilpool

Mycket att vinna på upphandling av bilpool Mycket att vinna på upphandling av bilpool Fredrik Norefjäll, Ecoplan Fredric Norefjäll inledde med att erkänna att han har bil, att han gillar att köra bil och att han ibland kör bil i onödan. Fredric

Läs mer

Säkrare cykling Gemensam strategi år Version 1.0. Johan Lindberg Trafikverket

Säkrare cykling Gemensam strategi år Version 1.0. Johan Lindberg Trafikverket Säkrare cykling Gemensam strategi år 2014-2020 Version 1.0 Johan Lindberg Trafikverket Utmaningen att cyklingen ska öka! Det förutsätter att säkerheten ökar! 2 2014-06-10 Ladda ner här: trafikverket.se/nollvisionen

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

UNIMOG. Ett multiverktyg på fyra hjul

UNIMOG. Ett multiverktyg på fyra hjul UNIMOG Ett multiverktyg på fyra hjul 1 Den som kallar en Unimog för lastbil har inte riktigt fattat. Visst kan du lägga ett antal ton grus på flaket på en Unimog. Och visst är den registrerad som lastbil,

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vt. 21/5-2010 1 Innehållsförteckning Sida 1: Rubrik, framsida Sida 2: Innehållsförteckning Sida 3: Inledning, Bakgrund Sida 4: frågeställning,

Läs mer

Säker, säkrare, SafeEnd

Säker, säkrare, SafeEnd Säker, säkrare, SafeEnd Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor finns i Sundsvall. Lokala

Läs mer

Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp?

Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp? Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp? Detta är en bild på ett avgasrörs system hos en icke miljöbil. Av: Carl Greinsmark 9c Gunnesboskolan Handledare: Olle Nyhlén

Läs mer

Monteringsanvisning/skötselråd. Trafikbuffert enligt 2000/100 VVMB351

Monteringsanvisning/skötselråd. Trafikbuffert enligt 2000/100 VVMB351 Monteringsanvisning/skötselråd Trafikbuffert enligt 2000/100 VVMB351 Godkänd att användas på hela vägnätet. Kontrollera att sammanlänkarna inte är skadade eller böjda. Bufferterna skall placeras i linje.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Åtgärd för att minska rasskyddskostnaden för Älvsbyhus AB. Petter Larsson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Åtgärd för att minska rasskyddskostnaden för Älvsbyhus AB. Petter Larsson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:01 YTH Åtgärd för att minska rasskyddskostnaden för Älvsbyhus AB Luleå tekniska universitet Yrkestekniska utbildningar - Yrkeshögskoleutbildningar Bygg- och anläggning Institutionen

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015

Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015 Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015 Förord Folksam har en lång erfarenhet inom trafiksäkerhetsforskningen. Sedan åttiotalets början har vi samlat in och analyserat information om trafikskador

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Projekt: Nya gator, gatubelysning och annan infrastruktur.

Projekt: Nya gator, gatubelysning och annan infrastruktur. 1 Projekt: Nya gator, gatubelysning och annan infrastruktur. Bakgrund Urbanisationen Caballo Blanco y El Gato är en privat Urbanisation. Den byggdes från början under senare delen av 1960-talet. De flesta

Läs mer

Försegling och Spricklagning

Försegling och Spricklagning Försegling och Spricklagning Dick Sundell Arbetsledare Snabel och HP27 i Uppsala Jens Södergren Chaufför snabelbil i Uppsala området 1 2 Med HP27......Och Snabelbil Bild HP Bild snabel 3 4 Varför Snabelbil?

Läs mer

Trafikolyckor med påkörningar på TMA

Trafikolyckor med påkörningar på TMA Trafikolyckor med påkörningar på TMA En studie av tio trafikolyckor vid vägarbeten där fordonsmonterade energiupptagande skydd, TMA, har blivit påkörda. Titel: Trafikolyckor med påkörningar på TMA. En

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen Vinjetter Inledning I denna kurs kommer vi att utgå från transporter som tema för vinjetterna. Fokus för kursen blir vilken information som behöver vara tillgänglig och hur denna skulle kunna lagras. Man

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Lina Nordin Göteborgs Universitet

Lina Nordin Göteborgs Universitet Lina Nordin Göteborgs Universitet Bakgrund Vad är energi inom ett driftområde System för energikontroll Bränsleförbrukning av snö och halkbekämpningsfordon Potentialer för energieffektivisering Vem är

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution - En distributionslösning i Halmstads kommun Michael Elofsson, Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran. Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut

Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran. Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut Förord Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har på

Läs mer

Enklare idrottshallar

Enklare idrottshallar FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2013-01-29 Kontaktperson fastighetskontoret Jenny Rydåker Projektavdelningen Telefon: 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-03-05

Läs mer

Hantering av farligt avfall och kemikalier

Hantering av farligt avfall och kemikalier MILJÖFÖRVALTNINGEN Hantering av farligt avfall och kemikalier hos verksamheter utmed Stora Sköndals väg En rapport från Miljöförvaltningen Nanna Spett och Lena Embertsén Maj 2009 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

10 ANLEDNINGAR TILL ATT RÄKNA MED PTV MAP&GUIDE FÖR BERÄKNING AV TRANSPORTKOSTNADER.

10 ANLEDNINGAR TILL ATT RÄKNA MED PTV MAP&GUIDE FÖR BERÄKNING AV TRANSPORTKOSTNADER. 10 ANLEDNINGAR TILL ATT RÄKNA MED PTV MAP&GUIDE FÖR BERÄKNING AV TRANSPORTKOSTNADER www.ptvgroup.com 1. PTV MAP&GUIDE ÄR STANDARDVERKTYGET FÖR KOSTNADSBERÄKNINGAR AV VÄGTRANSPORTER Uppdaterade tullkostnader

Läs mer

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Sammanfattning Projektet gick ut på att simulera elförsörjningen med programmet Whats Best för att sedan jämföra med resultaten från programmet Modest.

Läs mer

Funktionskontroll för vinterväghållning. Open Source för GIS 2011-03-01

Funktionskontroll för vinterväghållning. Open Source för GIS 2011-03-01 Funktionskontroll för vinterväghållning Open Source för GIS 2011-03-01 Om oss Fredrik Lindström, uppdragsansvarig på Vectura fredrik.lindstrom@vectura.se Peter Löfås, systemutvecklare Triona peter.lofas@triona.se

Läs mer

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem ENVA Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem Författare: Therese Näsman och Rickard Waern, Hållbar utveckling Väst Maj 2013 Livscykelkostnadsanalys, LCC Att endast

Läs mer

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS SKÖRDARAGGREGAT SKGSTEKNLGISK TTALKMPETENS 1 SKÖRDARAGGREGAT 16RH 16RHS 18RH 18RHS SKÖRDAR TEKNLGISK AUKTRITET ÖVERLÄGSEN SLITSTYRKA CH UTRUSTNING Keslas långa erfarenhet av skogsteknologi har gett företaget

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9)

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA Annie Stålberg Energiansvarig KOSTAR MILJÖANPASSNINGAR ALLTID PENGAR? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har

Läs mer

Den här maskinen är fantastisk

Den här maskinen är fantastisk Hämtat från Krister Isakssons blogg på http://www.bicycling.se Foto: Krister Isaksson Den här maskinen är fantastisk Bicyclings husexpert på vardagscykling Krister Isaksson är paff: Från oktober till mars

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

Frukostseminarium: Hur mycket ökar reseavdraget koldioxidutsläppen?

Frukostseminarium: Hur mycket ökar reseavdraget koldioxidutsläppen? Frukostseminarium: Hur mycket ökar reseavdraget koldioxidutsläppen? Lars Sandberg WSP Analys & Strategi 14/11/2012 Syfte med projektet Att bygga upp kunskapen kring hur reseavdraget och förmånsbeskattningen

Läs mer

Timkostnader för medarbetare

Timkostnader för medarbetare Timkostnader för medarbetare Räkna ut timkostnaden för en tänkt genomsnittlig medarbetare. Lönekostnader / år Årslön Arbetsgivaravgifter 40 % Summa lönekostnader Arbetstid i produktionen/ år Årsarbetstid

Läs mer

Ett robust trafiksystem för säker framkomlighet

Ett robust trafiksystem för säker framkomlighet Ett robust trafiksystem för säker framkomlighet Säker framkomlighet med ett minimum av negativa följdeffekter Sammanfattning När statiska hinder används i trafiken uppstår negativa följdeffekter för fordonstrafiken,

Läs mer