Studiebesök Holland januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiebesök Holland januari 2014"

Transkript

1 Studiebesök Holland januari 2014 Vi är en projektgrupp som ska planera för en ny barnavdelning för barn 0-8 år på Malmö Stadsbibliotek. För att få inspiration och idéer ville vi besöka Holland för att titta närmare på deras sätt att arbeta brukardrivet och nyskapande på sina barnbibliotek. Det första besöket gick till Bevervijk Library of a 100 talents. I Bevervijk finns ett av fyra bibliotek i området som har skapat sina barnavdelningar utifrån tankarna om Library of a 100 talents. Avdelningen för barn 8-12 år är inredd helt av en grupp barn från en skola i närheten, tillsammans med bibliotekarierna. Ingen arkitekt har varit inkopplad. Arbetssättet bygger på teorierna om att barn lär sig genom multipla intelligenser, en teori framtagen av Howard Gardner. Teorin bygger på att alla barn är intelligenta, men på olika vis. De lär och tar emot kunskap på olika sätt, och bibliotekets roll blir då att tillgodose allas olika behov. Exempel på intelligenser är kroppslig, logisk eller social intelligens. En annan pedagogik som är grundläggande i Library of a 100 talents är Reggio Emilia, som bygger på att alla barn har något i sig som gör att de kan lära för resten av livet, och som vuxen är man ansvarig för att tillgodose barnens möjligheter för att lära. Det finns tre grundläggande faktorer som är avgörande för barns lärande. Barn lär sig bäst av att vara med andra barn. Att miljön är attraktiv är den andra faktorn som spelar in. Tredje och sista faktorn är samspelet med de vuxna. I stort sett alla aktiviteter som genomförs på biblioteket är skapade av barn. De förbereder, planerar och genomför själva aktiviteten (med stöd av personalen). Bibliotekarien som vi pratar med betonar vikten av att ta barnen seriöst, genomföra det som blir sagt och att vara hängiven. Mötena håller barnen själva i, och de gör upp sina egna regler. Genom detta sätt att arbeta får barnen möjlighet att utveckla sina talanger, och även upptäcka dolda sådana. Gruppen ska testa sina tankar innan de genomför dem i verkligheten. Bibliotekarierna är noga med att inte blanda sig för mycket i planerandet och utförandet av de olika arrangemangen. Exempel på en aktivitet var när barnen intervjuade stadens borgmästare. De hade själva kommit på idén, de bestämde hur affischen skulle se ut och de skrev själva vad som skulle stå i tidningen. Innan intervjun genomfördes fick de gå en kurs hos en journalist. Böckerna på avdelningen är uppställda efter teman efter barnens önskemål, och skönlitteratur och fakta är blandade. I rosa rummet finns böcker om kärlek och vänskap, Einsteinavdelningen innehåller böcker om teknik och deckare, i fantasiavdelningen hittar man monster och skräckböcker, och slutligen finns det en reseavdelning. De som arbetar upplever att det blivit färre informationsfrågor sedan man gjorde om avdelningen, det verkar som att det är lättare för barnen att hitta vad de söker nu. I motsats till avdelningen för barn 8-12 år, är hela avdelningen för barn 0-7 år inredd av en designer. Den ligger på första våningen i en relativt liten del av biblioteket, och det finns böcker för målgruppen, en soffa, en dator samt en spjälsäng. Det finns en nationell webbsida som vänder sig till barn över 7 år och där finns det en koppling till det fysiska rummet. De mindre barnen vänder man sig till genom föräldrarna via en Facebook- sida.

2 Nästa besök var Heerhugowaard Library of a 100 talents. Här har man avsatt två våningsplan för barn och unga. När barnbiblioteket skulle byggas tillfrågades elever på skolorna i närområdet om de ville vara med i processen med utformningen och det fanns ett stort intresse för detta. Barnen fick tycka till om inredningen och tillsammans med en arkitekt hölls flera workshops där de kom fram till olika lösningar utifrån barnens önskemål. Barnen som var involverade i den 1,5 år långa processen var mellan 8 och 12 år. De flesta blev nöjda när de såg resultatet, men en del blev besvikna eftersom det inte blev exakt som de tänkt sig. Barnen önskade bland annat en plats för drömmar och utsikt över staden. Resultatet blev en stor soffa överst i byggnaden där de kan ligga och se ut över staden. I den nya inredningen finns också bland annat av ett "hemligt hus" där det finns gömda böcker och annat bakom luckor. Det hemliga huset är också en plats som är avsedd för barnen att framträda på olika sätt för att få uttrycka sina unika talanger. På avdelningen finns lådor med spelmaterial för de minsta i form av träklossar och annat som går att låna med hem, något som är mycket populärt. Böckerna på avdelningen sorteras utifrån teman som är färgkodade så att det är lättare att hitta och få en överblick. Bibliotekspersonalen bjuder in barngrupper regelbundet som får vara med och påverka vilka teman som ska lyftas fram i verksamheten. Bibliotekarien vi träffade skulle vilja förändra förhållningssättet hos personalen som arbetar med barn till att bli mer öppna och flexibla. De ska inte döma på förhand utan se till varje barns unika talang för att avgöra hur de bäst kan bemöta dem och jobba med deras unika förutsättningar. Personalen jobbar mer utåt mot skolorna idag än vad de gjorde tidigare. På uppdrag från regeringen besöker de skolor och informerar om e- media, sociala rättigheter och annat. De arbetar också med storytelling i skolorna och pratar om hur sociala medier ska användas. Arbetet i skolorna gör att personalen får mindre tid att arbeta med verksamhetsutveckling i biblioteket. De nieuwe bibliotheek i Almere blev vår tredje anhalt på resan. Biblioteket är helt nytt och centralt placerat i en stad som byggts upp under de senaste 35 åren. När personalen började planera hur innehållet i biblioteket skulle se ut så utgick de från besöksprofiler, för att som de själva beskriver, ta in hur verkligheten ser ut. De ser besökarna som kunder snarare än medlemmar. Utifrån inspiration från bokhandeln organiserades biblioteket i zoner i stället för i avdelningar, en viktig del i detta är att skylta med böcker och göra det enklare att hitta oplanerade fynd. Grafiken är väldigt bildbaserad, alltifrån mattor till beskrivning av vad som finns på hyllorna. Tanken med detta är att det ska vara lättare att ta till sig och hitta medierna. Här finns det inte så många bibliotekarier, då dessa inte anses kunna sälja böcker och möta kunder på rätt sätt. Det finns inga barnbibliotekarier alls, men väl någon som är intresserad av barn. Anmärkningsvärt tyckte vi! Vidare så är personalen klädd i arbetskostymer, så att de är lätta att identifiera. Vi diskuterade en del kring deras uppdrag, viljan att stå emot det stereotypa, men fick inget gehör för detta. Det handlar bara om att sälja böckerna, och försöka vara precis det som besökarna vill ha. Vi uppfattade det som om besökarna är självgående, och att interaktion mellan kunder och personal är nästintill obefintlig.

3 Det finns säkerhetskameror i hela byggnaden, som också regelbundet patrulleras av säkerhetsvakter. Vi fick känslan att vissa besökare är mer önskade en andra, att det råder en social segregering. Men denna kritik till trots, så hade de trots allt ökat sina utlån och besökssiffror, något som ju också kan ha att göra med det centrala läget och den fina byggnaden. Kan vi lära något av detta för oss främmande arbetssätt? Kanske. Exempelvis tyckte vi om deras sätt att lyfta särskilda teman genom väskor som man kan låna på barnavdelningen. Skyltning av medierna på ett tydligare och attraktivare sätt gör dem mer lockande för besökarna vilket vi också tyckte var positivt. Slutligen kan vi ju också lära av det som inte är bra och fundera över varför vi tycker annorlunda. Nästa studiebesök gick till Delft och Dok library concept center som byggdes Det var arkitekter och designers som tillsammans arbetade fram bibliotekets utseende. Bibliotekspersonalen var endast med i liten utsträckning i processen och inga brukare alls. Det arbetar cirka 50 personer på Dok men det är få av dessa som är bibliotekarier. På barnavdelningen är det främst pedagoger som arbetar, men också en person med konstbakgrund samt en mediecoach. Planer finns på att utöka och göra barnavdelningen ännu större för att kunna tillmötesgå trenden med sakta växande besöks och utlåningssiffror. Det finns en mycket fin skaparverkstad som inte ligger direkt i anslutning till barnbibblan utan i andra delen av huset. Den är öppen 3 dagar i veckan och allt material som används är återvunnet. Barnen får inte ta med något därifrån utan sakerna de skapar ställs upp på hyllor för att senare monteras ner. Det blir på så sätt ett skaparkretslopp som verkar fungera bra. Man utgår från pedagogiken Reggio Emilia där barnen får skapa helt fritt, inget tema eller färdig mall styr barnens kreativitet. Därför används medvetet inte heller vanliga saker såsom tejp och papper, för att barnens sinne ska vara öppna och fria i tanken. Man arbetar inte så mycket med andra språk på biblioteket och man förstår inte riktigt hela diskussionen om vikten av att kunna sitt modersmål för att kunna ta till sig det nya språket. Det visades också genom att barnlitteraturen främst var på holländska. Folkbiblioteken i Holland har ett tydligare uppdrag gentemot skolan då det inte finns några skolbibliotek som i Sverige. Man arbetar överlag nära skolan och det kändes som att det är mer fokus på skolans pedagogiska uppdrag än det lustfyllda läsandet som ofta betonas på svenska barnbibliotek. Bland annat drivs ett samarbetesprojekt med 85 volontärer som åker hem till familjer för att prata om vikten av läsning samt inspirera till högläsning för barnen. Varje familj får besök vid 15 tillfällen varav 3 tillfällen är på bibblan. Överlag arbetar man mycket med marknadsföring på Dok, 6 av de 50 anställda tillhör marknadsföringsavdelningen. Det finns också en person som arbetar gentemot barnavdelningen och de andra avdelningarna för att överbrygga missförstånd p g a okunskap mellan marknadsföringsavdelningen och den övriga personalen. I den vackra staden Hoorns barnbibliotek träffade vi en eldsjäl när det gäller barn och bibliotek, som heter Miranda Corbiere.

4 Hon har tidigare arbetat med att bygga upp skolbiblioteket som fullt ut drevs av skolbarnen själva, allt från utlåning till städning tog barnen hand om. Detta blev mycket uppmärksammat och det var med ansenlig goodwill i bagaget hon tog sig an att omdana barnavdelningen på biblioteket i Hoorn. Miranda menar att det är viktigt att barn får delta i processer. De måste också ges möjlighet att undersöka sin miljö. Idag är den rådande trenden - säkerheten främst och resultatet blir att det inte finns något att undersöka i de tråkiga sterila miljöer som barn släpps in i. Det var helt och hållet barn mellan 8-13 år som bestämde hur det nya biblioteket skulle se ut, ingen arkitekt eller bibliotekspersonal fick tycka. Enligt Miranda är barn traditionella i tanken så det är viktigt att öppna deras sinnen. Det är, enligt henne, vår uppgift att omvandla barnens tankar till något som är möjligt att förverkliga. Men framför allt är det viktigt att hålla vad man lovar till barnen. Det är väldigt viktigt att arkitekten som ska realisera barnens idéer har ett öppet sinne och ett litet ego i en brukardriven process, så att inte den personens idéer tar över. Mirandas budskap till personalen är: var inte rädd, var nyfiken! När vi gör något nytt vet vi inte vad som kommer att hända men nu ska vi testa och måste vara beredda på att det kan bli bra eller det kan bli mindre bra. Vi skrotar inget enbart baserat på en känsla av hur det skulle kunna bli. Hon tillåter sin personal att vara rädd och kritisk, men inte att vara tjatig och gnällig, eftersom det aldrig är vägen framåt. Personalen på biblioteket har fått fortbildning i Reggio Emilia- pedagogik och dess lära om de multipla intelligenserna. Den nya avdelningen öppnade Avdelningen riktar sig till barn 0-18 år men alla är välkomna överallt. Numera stannar barnen i snitt i 45 minuter (istället för 7 som det tidigare) och utlånen har ökat med 25 %. Antalet barn som är medlemmar på biblioteket har ökat med 15 %. Vår sista anhalt på Hollandsresan gick till Zaanstad, som likt många holländska kommuner har ett gammalt och fungerande kanalsystem som en del av infrastrukturen. För sex år sedan, när biblioteken i kommunen bättre ville nå skolorna tog man fasta på vattnet som kommunikationsmedel och tillsammans med arkitekten och filmaren Jord den Hollander skapades idén om ett mobilt och flytande containerbibliotek. Projektet stupade på att man inte kunde finna tillräckligt med lämplig hamnplats som låg tillräckligt nära de aktuella skolorna. Då föddes idén om BiebBus, en flyttbar biblioteksmodul och hösten 2010 invigdes den första av de två containerbiblioteken. Arkitekten överförde den flytande containermodellen till en landbaserad postmodernistisk skapelse på hjul. Biebus är i sin konstruktion lika genial som enkel, en flyttbar modul utan motor. När den behöver flyttas kommer helt enkelt en lastbil och drar den till nästa ställe. För närvarande har biblioteket två mobila containrar som ger service till 25 skolor. Oftast står inte BiebBus mer än ett par dagar på samma plats och de 6000 barn som nås av biblioteket är i åldrarna 4 12 år. Containrarna har öppet mellan och sköts av en biblioteksanställd i varje biblioteket. Samlingen som nästan uteslutande utgörs av böcker uppgår till mellan böcker. BiebBus är konstruerad med ett första plan där allt material finns tillgängligt och ett övre plan med åtta stora runda fönster som släpper in mycket ljus. På det övre planet återfinns även ett antal datorer och möjlighet till att läsa och umgås.

5 Företrädesvis är det skolklasser som kommer med sin lärare och lånar böcker och i övrigt inte spenderar tid i biblioteket. Det övre planet framstår tämligen outnyttjat trots att det är lämpligt för en lång rad aktiviteter. Problemet verkar delvis bero på lärarnas begränsade tid med eleverna när de besöker men främst en viss trötthet hos personal som till synes saknar idéer kring hur bussen skall utnyttjas bortom ett traditionellt bibliotek. Men vilken idé, det är enkelt att tänka in en eller flera BiebBus i Malmö. Utveckla konceptet och verkligen arbeta med korta nedslag, punktinsatser där det händer eller där det borde hända. Sammanfattningsvis fick vi väldigt många goda idéer, tankar och inspiration med oss hem från Holland att använda oss av i förverkligandet av vår egen nya barnavdelning. Men vi har också lärt oss att allt inte är guld som glimmar, en skinande fasad kan när man tittar närmre ha sina sprickor Karin Johansson Linda Johansson Mats Nordström Rickard Sjöholm Malin Svensson Kristina Wihlney Lilla Slottet, Malmö Stadsbibliotek

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar

Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar Hur hittar man strukturen i biblioteksrummet, samtidigt som man får in det fantasifulla? Hur kan man göra bibliotekskatalogen

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

att bygga kunskap på distans framsteget 19

att bygga kunskap på distans framsteget 19 att bygga kunskap på distans framsteget 19 Innehåll 2 förord 4 distansutbildningar 10 småbarnsföräldrar 14 borås ny lånedisk 16 göteborgs stadsbibliotek unga vuxna och nätet 19 ewa wahlgren framtidens

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer