Nuheterna. Mjukstart in i arbetslivet. Samarbetsprojekt i Uddevalla ger arbetslösa en ny chans. Nya riktlinjer för friskvård SIDAN 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nuheterna. Mjukstart in i arbetslivet. Samarbetsprojekt i Uddevalla ger arbetslösa en ny chans. Nya riktlinjer för friskvård SIDAN 3"

Transkript

1 Nuheterna NU-SJUKVÅRDENS PERSONALTIDNING NR 2 APRIL 2005 Mjukstart in i arbetslivet Samarbetsprojekt i Uddevalla ger arbetslösa en ny chans SIDAN 6-7 Nya riktlinjer för friskvård SIDAN 3 Lönegapet fortsätter att öka SIDAN 5 Det är helt rätt att vara en pinsam tonårsförälder SIDAN 11

2 Nuheterna Redaktör, ansvarig utgivare: Bettina Axelsson. Telefon: Telefax: Mobil: E-post: Postadress: Nuheterna, NU-sjukvårdens kansli, Näl, Trollhättan. Besöksadress: NU-sjukvårdens kansli, Näl, Trollhättan. Text och bild om ej annat anges: Bettina Axelsson. Uppgiftslämnare skyddas. Den som lämnar upplysningar har laglig rätt att vara anonym. Redaktionen får inte röja uppgiftslämnare och myndigheter får inte forska efter dem. Omslagsbild: Curt Warås. Det räcker inte att spy I NU-sjukvården har kvinnorna ungefär 30 procent lägre medelön än männen. Ändå är kvinnorna i förkrossande majoritet. Några osakliga löneskillnader på grund av kön sägs inte förekomma, så vad beror det då på? Ja inte beror det på att det är fler manliga chefer, för Bettina Axelsson NU-sjukvården har fler kvinnliga än manliga chefer. Däremot är de manliga cheferna fler på högre nivå där de också tjänar mer än sina kvinnliga kollegor. Visst kan det finnas förklaringar som utbildning, ålder, bakgrund med mera. Men det som förbryllar mig mest är att det alltid verkar vara just männen som innehar alla de egenskaper och meriter som är lönedrivande. Kan det verkligen stämma? Jämställdhet är just nu ett aktuellt ämne med nystartat kvinnoparti och allt. 1,6 miljonersklubben har föreläst både på Näl och Uddevalla sjukhus och höstens personalvecka på Näl ska ha jämställdhetstema. Det är bra, för då sätts fokus på frågorna. Däremot tror jag inte man kommer särskilt långt med att bara spy galla över manssamhället. Istället bör man agera, om det så bara är i det lilla. Vad gör exempelvis NU-sjukvården för att säkerställa att manliga och kvinnliga patienter behandlas efter sina speciella förutsättningar? Det finns en del forskning i ämnet. Är det något man tagit till sig och börjat använda? Jag kastar ut frågan, för ämnet jämställdhet och jämlikhet är inte uttömt och kommer att återkomma här i Nuheterna. Hör gärna av er med uppslag och idéer. Nästa nummer kommer den 17 juni. Njut av våren tills dess. Välbesökt HLR-dag En fortbildningsdag för hjärt/lungräddningsinstruktörerna vid Uddevalla sjukhus gav näst intill hundraprocentig uppslutning. Göran Anderzon, överläkare vid OP/IVA i Uddevalla höll föredrag om hypotermibehandling vid hjärtstopp. våningsplan under en 3-årsperiod så var en representant från tillverkaren inbjuden för apparatdemonstration. HLR. Dagen bjöd på föreläsning om hjärtstoppsfysiologi av Per Hederström, narkosläkare och chef på IVA i Uddevalla. Han förklarade bland annat varför man helst ska ge kompression med maskin samtidigt som man defibrillerar. Det finns en risk i att ägna för mycket tid åt att säkerställa andningen. Det bästa är att ge kompression med maskin samtidigt. I annat fall får man inte låta det gå för lång tid mellan kompression och defibrillering, hävdade han. Nyligen publicerad vetenskap visar på vikten av tidig aktiv kylbehandling för att rädda både hjärta och hjärna vid ett hjärtstopp som framgångsrikt återupplivats. Under förmiddagen delade deltagarna in sig i smågrupper för gruppdiskussioner där de tipsade varandra om olika träningssituationer, för att tas med hem och sedan praktiseras på den egna avdelningen. Eftersom Uddevalla sjukhus ligger i startgroparna för att placera ut halvautomatiska defibrillatorer på alla Deltagarna fick också, med hjälp av Reinhold Sandelin från MTA, nosa lite på ellära, Mona-Lisa Axelsson berättade om det nystartade MIG-teamet på sjukhuset. Det var en dag med mycket ny kunskap och ett av dagens budskap var framför allt vikten av korrekt HLR-teknik för maximal cirkulation. Per Hederström, narkosläkare och chef för IVA i Uddevalla förklarade bland annat hur viktigt det är att hålla igång blodcirkulationen vid ett hjärtstopp. 02

3 Friskvårdstimman tas bort Friskvårdstimman på arbetstid tas bort. Istället ska det hälsofrämjande arbetet ha arbetsmiljön som utgångspunkt. Det framgår av de gemensamma riktlinjer som NU-sjukvårdens direktörer har beslutat om. FRISKVÅRD. Det är många arbetsplatser i NU-sjukvården som låter sina anställda använda en timma per vecka av arbetstiden till olika former av friskvård. Det finns också många som aldrig fått möjligheten. Det har varit allmänt accepterat att bedriva friskvård på arbetstid om arbetet tillåter. Några gemensamma riktlinjer för NU-sjukvården om vad som är tillåtet har inte funnits tidigare. Det har varit upp till varje förvaltning, klinik eller avdelning att avgöra hur mycket tid och pengar man vill satsa på friskvård. Nu har direktörerna fattat beslut om gemensamma riktlinjer för hur det hälsofrämjande arbetet i NUsjukvården ska bedrivas. Syftet är att få ett mer genomtänkt och systematiskt arbete kring arbetsmiljön. Tendensen är att friskvårdstimman utnyttjas av de som redan motionerar. Det hälsofrämjande arbetet bör istället kopplas till arbetsmiljön, säger Kerstin Blomgren, personalchef på Näl. En bidragande orsak till att friskvårdstimman tas bort är att man kunnat ifrågasätta hur den används. Exempelvis då personal tagit ut flex när de inte haft möjlighet att utnyttja sin friskvårdstimma. Att nå fram till gemensamma riktlinjer har varit en lång process. Frågan har ventilerats både ute på arbetsplatserna, på chefsträffar, i sjukhusledningarna och i personalrådet säger Kerstin Blomgren. Friskvårdstimma på arbetstid är inte längre tillåtet. Istället får man motionera på fritiden. Man kan exempelvis vattengympa tillsammans på kvällstid som NU-personal gör här på bilden. (Arkivbild) Det hälsofrämjande arbetet ska istället bli mer genomtänkt Ett första steg i det strategiska hälsoarbetet kan vara att kartlägga och beskriva behovet i arbetsgruppen. Att upptäcka tidiga signaler på stress och annan ohälsa, analysera orsaker till sjukfrånvaron, arbetsbelastning och konflikter i gruppen. Detta för att hitta frisk- och riskfaktorer som kan ligga till grund för olika insatser. Som exempel på insatser nämns pausgympa, avslappning, friskvård som tema vid utvecklingsdagar, hälsoinspiratörer på arbetsplatserna, personalklubbens erbjudanden till friskvård på fritiden och bibliotekets kulturaktiviteter. Riktlinjerna slår fast att alla anställda ska ha tillgång till hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter. Därmed krävs också ett aktivt engagemang både från chefer och medarbetare. KORT Köket kvar på sjukhuset Köket på Dalslands sjukhus kommer i fortsättningen bara att laga mat till sin egen personal, patienter och andra besökare. Köket har tidigare haft ett avtal med Bengtsfors kommun där man även ansvarat för maten till förskolan, grundskolan och äldreboende i kommunen. Kommunen har nu valt att satsa på ett eget produktionskök i Bäckefors. Sjukhusets kök och matsal kommer att finnas kvar och servera lunch måndag till fredag. Cafeterian i entrén flyttas upp till samma plan som köket. 3-4 anställda blir kvar i sjukhusköket. För övriga har man hittat andra lösningar. Ny metod på uddevallaakuten Akuten på Uddevalla sjukhus börjar arbeta enligt triagemetoden i maj. Metoden innebär att alla patienter bedöms redan vid ankomsten till akuten. Bedömningen, som görs av specialutbildade sjuksköterskor, följer ett bestämt system och syftet är att placera patienten i en av fem prioriteringsgrupper varav den första innebär omedelbart omhändertagande och den sista innebär hänvisning till annan vårdnivå. Att arbeta enligt triagemetoden kan i framtiden innebära att sjuksköterskan i ännu högre utsträckning kan initiera att provtagningar och eventuell röntgenundersökning sker i väntan på läkarkontakten. 03

4 KORT Sjukfrånvaron fortsätter att öka Sjukfrånvaron fortsätter att öka i NU-sjukvården. Under 2003 var den i genomsnitt 32,2 dagar och har under 2004 ökat till 34 kalenderdagar per anställd. Det är långtidssjukfrånvaron (över 28 dagar) som ökat och dragit upp genomsnittet. Däremot har korttidsfrånvaron minskat något. NU-sjukvården har den högsta sjukfrånvaron bland sjukhusgrupperna i Regionen. Faktorer som påverkar sjukfrånvaron negativt kan vara att NUsjukvården också har den högsta medelåldern och störst andel kvinnliga anställda. Under året har en mängd åtgärder gjorts för att minska sjukfrånvaron. Det påbörjade arbetet beräknas ge resultat på några års sikt. Att det tar lång tid visar liknande satsningar på andra arbetsplatser. Bred mässa för vårdpersonal Nu är det snart dags för Vård i Väst 2005, Västra Götalandsregionens egen fackmässa för sjukvårdsprodukter. På Svenska Mässan kan alla vårdanställda maj 2005 bekanta sig med ett brett utbud av produkter, tjänster och förbrukningsmaterial för vården. MÄSSA. Det blir tre dagar där regionens vårdanställda möter leverantörer av vårdprodukter. Samtidigt genomförs ett brett seminarieprogram där all vårdpersonal i regionen helt gratis erbjuds kompetensutveckling, berättar Lennart Blank, projektansvarig för Vård i Väst på Westma, Västra Götalandsregionens inköps- och logistikorganisation. Det är nu tredje gången Vård i Väst arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg. Första Vård i Väst-mässan arrangerades 2001 som den första större regiongemensamma satsningen för all vårdpersonal. Och andra upplagan av mässan genomfördes Under årets mässa ställer cirka 150 leverantörer ut förbrukningsmaterial som vårdpersonal använder i sitt dagliga arbete. Det stora intresset för mässan visar att leverantörerna till sjukvården i Västra Götalandsregionen ser mässan som en viktig möjlighet att exponera produkter och kunnande för vårdpersonalen, säger Lennart Blank. För Västra Götalandsregionen är Vård i Väst en stor satsning. All vårdpersonal inom regionen, med undantag för de som arbetar i Göteborgsregionen, erbjuds fri resa med inhyrda bussar till Vård i Väst på Svenska Mässan i Göteborg. Regionen satsar alltså rejält på mässan eftersom man ser mässan som en viktig händelse för kompetenshöjning och utveckling av personalen. Det är viktigt att vården får möjlighet att möta tillverkare av förbrukningsmaterial. Det blir en värdefull direktkontakt som också uppskattas av utställarna som ju är leverantörer till vården i Västra Götalandsregionen, säger Lennart Blank. På mässan genomförs också ett seminarieprogram med helt fria föreläsningar som tar upp behandlingsmetoder, studier och forskning. Hela seminarieprogrammet har praktisk inriktning och är direkt anpassat för vårdpersonal. Seminarieprogrammet är ett bra tillfälle för vårdpersonalen att helt kostnadsfritt ta del av aktuella och intressanta nyheter, förklarar Lennart Blank. Mer information och anmälan på Patologen ger snabba svar En jämförelse mellan patologkliniker i Sverige visar att NUsjukvårdens patologklinik utmärker sig genom sina snabba svarstider, trots en relativt låg bemanning. Därmed skapas förutsättningar för ett snabbt beslut om behandling och snabb information till patienten om ett eventuellt sjukdomstillstånd. PATOLOGI. Det är Patolog- och cytologföreningarnas gemensamma kvalitets- och standardiseringskommitté (KVAST) som genomfört studien över svarstider vid olika patologkliniker i landet. Dessa föreningar är specialistföreningar inom Svenska Läkaresällskapet. Studien visar bland annat andelen prover som besvaras inom den av KVAST rekommenderade tiden. Resultatet pekar på NUsjukvårdens mycket snabba svarstider när det gäller vävnadsprover och cellprover. KVAST rekommenderar när det gäller vävnadsprover att minst 90 procent av proverna ska vara besvarade inom tio arbetsdagar. Det klarar färre än hälften av de kliniker som deltagit i undersökningen. För NU-sjukvårdens del är mer än 90 procent av proverna besvarade redan inom fem arbetsdagar. När det gäller cellprover är KVAST-rekommendationen att 99 procent av proverna ska vara besvarade inom 20 arbetsdagar, ett mål NUsjukvården uppnår redan inom fem arbetsdagar. Näl utmärker sig på ett klart positivt sätt i den här studien, när det gäller korta svarstider, säger Lennart Mellblom, sammankallande i KVAST. Detta trots att man inte har någon överkapacitet när det gäller personal. Att ha en snabb service är en prioriterad fråga för oss, det är ett av skälen till att vi lyckas hålla så korta svarstider, säger Torkel Wahlin, verksamhetschef på Patologkliniken i NU-sjukvården. Ett annat är det goda samarbetet vi har mellan olika arbetsgrupper på kliniken och att vi har tydliga system för återkoppling genom kundenkäter och svarstidsuppföljningar. Patologi betyder läran om sjukliga förändringar i kroppen. På patologkliniker studeras cell- och vävnadsprover från olika organ för att upptäcka till exempel cancertumörer. Det är oftast läkare och sjuksköterskor på andra kliniker som tar proverna och skickar dessa vidare till patologen för ett utlåtande. Där förbereds proverna av biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker och lämnas därefter till specialistläkare på Patologen som bedömer vävnads- och cellförändringar samt ställer diagnos. NU-sjukvårdens patologklinik var Sveriges första utanför universitetssjukhusen, när den startade vid Vänersborgs lasarett Idag arbetar 36 personer vid kliniken som är placerad på Näl. Text: Vivian Komstadius 04

5 Färre kvinnliga chefer på höga befattningar Ju högre chefsnivå desto färre kvinnor. Dessutom tjänar de mindre än sina manliga kollegor. Männen väger tyngst i vården Gapet mellan kvinnors och mäns löner fortsätter att öka. NU-sjukvården ligger något sämre till jämfört med Västra Götalandsregionen och landstingen i stort. JÄMSTÄLLDHET. NU-sjukvårdens anställda består till 80 procent av kvinnor. Ändå tjänar de bara 69,2 procent av sina manliga kollegors medellöner. Siffran är baserad på heltidslön. Vi jobbar aktivt med att minska klyftan mellan kvinnor och män men så länge vi har procentpåslag i de centrala avtalen är det svårt för kvinnorna att komma ikapp, säger biträdande Ann-Christine Svensson, biträdande personalchef på Näl. Vid den senaste lönerevisionen fick kvinnorna större procentpåslag än männen. Men eftersom männen från början hade högre lön fick det inte önskad effekt. Om en person som tjänar kronor får fem procent i löneökning blir det 500 kronor. Då hjälper det inte om den som tjänar kronor bara får tre procent. I pengar blir det ändå hundralappen mer och klyftan ökar istället för att minska. Vi kommer att vara uppmärksamma på det här och diskutera problemet ihop med facken. Regionen har som mål att gapet mellan kvinnors och mäns löner ska minska. Enligt Ann-Christine Svensson sker varje år en noggrann översyn av osakliga löneskillnader. Om vi hittar något åtgärdas det direkt eller inom tre år om det är större skillnader. Det man jämför är lika arbete mellan personer inom samma yrkesgrupp. Man tittar också på likvärdigt arbete där man jämför olika yrkesgrupper med liknande arbetsuppgifter. Löneskillnader som kan verka osakliga kan ibland bero på att någon varit chef, gått tillbaka och fått behålla Trots att männen är i minoritet i NU-sjukvården tjänar de i genomsnitt mer än sina kvinnliga kollegor. Bild: Kristina Digman Lönegapet fortsätter att öka trots satsningar på kvinnorna sin lön. Det finns flera orsaker till att männen alltjämt toppar löneligan. Männen tar i större utsträckning på sig chefsjobb, vidarutbildar sig och liknande. Kvinnor väljer i vissa lägen i livet att inte göra det, säger Ann Christine Svensson. Vad gör NU-sjukvården för att underlätta för kvinnor att kombinera chefsjobb med barn och familj? Det där är väldigt svårt. Vi kan inte ge kvinnorna andra förmåner än vad männen har. Då diskriminerar vi åt andra hållet. Istället kanske man ska komma överens om hur man fördelar arbetet hemma. Det kan också vara en ekonomisk fråga, säger Ann-Christine Svensson. NU-sjukvårdens styrelse har nyligen fattat beslut om att osakliga löneskillnader på grund av kön ska uppmärksammas särskilt i den kommande lokala löneöversynen. Idag är endast en tredjedel av NU-sjukvårdens verksamhetschefer kvinnor och de har lägre löner än sina manliga kollegor. På direktörsnivå finns bara en kvinna av fyra möjliga. När det gäller chefer på avdelningsnivå är kvinnorna i majoritet med 73,6 procent. Men de manliga cheferna har blivit fler genom ett medvetet rekryteringsarbete. Tanken har varit att utjämna på alla nivåer. Avdelningscheferna höjer upp genomsnittet i NU-sjukvården till 66 procent kvinnliga chefer. Om cheferna ska återspegla organisationen så borde vi egentligen ha 80 procent kvinnliga chefer på alla nivåer, säger Ann- Christine Svensson, biträdande personalchef på Näl, som börjar fundera på om man haft fel fokus som försökt rekrytera fler manliga chefer till avdelningsnivån. FAKTA Kvinnors del av mäns löner Hela arbetmarknaden ca 84% Landstingen ca 71% Kommunerna ca 91% Staten och privata ca 85% VG- Regionen ca 70,54% NU-sjukvården ca 69,2% 05

6 REPORTAGE Kristina Olsson som är arbetsledare i tapetseriverkstaden undersöker en resårbotten som sett bättre dagar. En varsam väg tillbaka till arbetslivet Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden en längre tid kan det vara svårt att ta sig tillbaka på egen hand. Men det finns hjälp. ARBETSLIV. Många har genom åren fått stöd att gå vidare genom arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten har funnits sedan drygt tio år i Trollhättan och Vänersborg. Efter flera års utredande fick så Uddevalla i mitten av februari en egen efterlängtad enhet, Fredriksberg. Enhetschef Kåre Johansson har funnits med sedan starten på Hjortmossen i Trollhättan Det våra deltagare har gemensamt är att de av olika orsaker har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Här kan de få hjälp att starta upp lite mjukare och gradvis bygga upp sitt självförtroende så att de så småningom känner sig redo för någon form av arbete eller studier, berättar Kåre. Verksamheten ägs och drivs gemensamt av NU-sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna, med NUsjukvårdens psykiatriska klinik som huvudman. Poängen med samarbetet är att människor inte riskerar att ramla mellan olika myndighetsstolar. Vägen in i verksamheten går via ansökan från någon av de samverkande myndigheterna. Tillsammans bedömer man om arbetslivsinriktad rehabilitering är en lämplig åtgärd. Det finns människor som av snurrat runt i en massa olika arbetsmarknadsåtgärder varvat med sjukskrivning, a- kassa och så vidare. En del av dem kanske i själva verket skulle ha sjukbidrag eller behöver hjälp av psykiatrin. Här kan vi tillsammans få en bild av vad varje enskild person behöver. Samtidigt bedömer vi arbetsförmågan hos våra deltagare för att Här kan vi tillsammans få en bild vad varje person behöver kunna hjälpa dem vidare, förklarar Kåre. Efter ungefär fyra månader görs en sammanfattande bedömning av arbetsförmågan. I en nätverksträff beslutar de samverkande myndigheterna tillsammans med deltagaren hur fortsättningen ska se ut. Kanske behöver rehabiliteringen förlängas eller så kan man gå vidare till någon form av arbete, praktikplats eller studier. Normal inskrivningstid beräknas till sex månader. På Fredriksberg finns plats för 25 deltagare i fem arbetslag 06

7 Lisa Alexandersson och Kåre Johansson tar en fika i cafét som sköts av deltagarna. Eva Maxe är i full färd med att baka kakor som ska serveras konferensgästerna eller säljas i cafét. Deltagarna i bakstugan ligger också bakom den smaskiga choklad och limekakan nedan. Här kan jag laga mat på mitt sätt och samtidigt arbeta med människor, en unik mix, säger Fredrik Öst, arbetsledare i köket. med var sin arbetsledare som också fungerar som kontaktperson. Man arbetar mot kunder, men det primära är inte vad som utförs på arbetsstationerna. Det handlar om att komma igång och fungera på en arbetsplats tillsammans med andra. Nyckelordet är delaktighet. Arbetsledarnas roll är i första hand att vara ett stöd genom hela rehabiliteringen och att bedöma arbetsförmågan. Lisa Alexandersson är ställföreträdande enhetschef på Fredriksberg och arbetsledare för bakstugan. Hon är utbildad psykiatrisjuksköterska och kommer närmast från häktet i Uddevalla. Jag ville göra något nytt. På häktet och akuten där jag också har jobbat ser man aldrig hur det går för folk man har kontakt med. Här kan man följa deltagarna en längre tid, svarar Lisa på frågan om varför hon sökte jobb på Fredriksberg. Fredrik Öst som är arbetsledare i köket är utbildad kock men har aldrig utövat sitt yrke på restaurang. Istället har han arbetat på gruppboenden, varit habiliteringsassistent och vårdare på häktet. Jag är inte intresserad av att massproducera mat i ett restaurangkök. Här kan jag laga mat på mitt sätt och samtidigt jobba med människor, en unik mix som känns helt rätt för mig, säger Fredrik. Övriga arbetsledare är också något av mångsysslare vars friska ögon på verksamheten ska vara en hjälp för deltagarna. Förutom bakstuga och restaurang kopplat till konferensverksamhet, finns systuga, tapetseriverkstad och kontor/data. Verksamheten är öppen för den som vill komma och titta eller ta en fika i cafét. Foto: Curt Warås FAKTA Rehab som fungerar 818 personer har gått igenom arbetslivsinriktad rehabilitering sedan den första verksamheten startade i Trollhättan startades verksamhet på Holmängen i Vänersborg. 2 mars 2005 invigdes Fredriksberg i Uddevalla. 53 procent av deltagarna går vidare till studier, praktikplats, skyddad eller vanlig anställning. Av dem är 80 procent fortfarande kvar i detta efter ett år. Deltagarna är mellan 20 och 60 år, medelålder 35 år. 07

8 REPORTAGE Grön inspiration på Uddevalla sjukhus Perenner kring träd och buskar är det bästa och vackraste ogräsbekämpningsmedlet. Det går också att skapa vackra färgkombinationer av gröna blad som här med Hosta kring belysningen. Klematis Niobe är en Svea Lundhs 60 klematisväxter, hennes stolthet och glädje. Att arbeta och leva med sin trädgård ger livskvalitet och livslust. Svea Lundh, patient och trädgårdsnjutare var en av inspiratörerna under en kulturkväll på Uddevalla sjukhus som lockade rekordpublik. KULTUR. Över 100 personer hade samlats för att bli inspirerade av Svea Lundhs vackra, gröna trädgårdsbilder och Peter Hiltons konstprat och praktiska råd om trädgården. Nästan hälften var patienter. För Svea Lundh är trädgården friskvård och rehabilitering. Framförallt är det ett välbefinnande när jag ser att det växer och frodas och jag får vistas i detta. Det gäller att hitta sin glädje i vardagen. Särskilt om man har gått igenom någon sjukdom eller något svårt i livet. Det gäller att se framåt, säger hon. Svea Lundhs trädgård på Bohus-Malmön i Bohuslän är också hennes barndomshem. Jag har med mig intresset för trädgård och växter från min barndom, förklarar Svea Lundh. Hennes far, Johan Blomsterberg, planterade trädgårdens fruktträd redan på 1940-talet. Idag delar hon sitt stora intresse med sin man, Ingemar Lundh, som också assisterade vid bildvisningen under trädgårdskvällen i Uddevalla. Hos Svea pryder den vackra lila klematisen Prince Charles det vita trädgårdsstaketet och är en av de 60 klematisväxterna, som alla är Sveas stolthet och glädje. Prince Charles är en av mina vackraste klematisväxter och den blommar otroligt, säger Svea stolt. På 287 kvadratmeter i trädgårdsrummet på Bohus- Malmön har de gamla fruktträden fått sällskap av klätterväxter, små japanska lönnar och perenner. Peter Hilton, känd radioröst och tillika trädgårdsmästare i Uddevalla, inspirerade publiken till att skapa olika rum i sin trädgård. Han gav också praktiska tips för att få trädgården vacker och lättskött. Växter är som oss människor. De måste också ha näring, så glöm inte att kalka växterna. Peter Hilton pratade sig varm för perenner kring träd och buskar, som det bästa och vackraste ogräsbekämpningsmedlet. Fram för mera perenner, och låt dem växa upp kring träden och buskarna. Se, då försvinner ogräset. Jag rensar inget ogräs, intygade Svea Lundh, som gärna låter klematisblommor 08

9 Piprankan vid husväggen skapar ett rum för avkoppling hemma hos Svea och Ingemar Lundh. Svea Lundh, Peter Hilton och Sonja Nordberg pratade trädgård och njöt av morotskaka och kaffe. Prince Charles i lila klättrar stolt uppför det vita trädgårdsstaketet i Svea Lundhs trädgård på Bohus Malmön. jaga upp i träden. Svea Lundh planterar hellre klematis än pelargoner i krukor. En klematis i kruka vill stå i skugga och söka sig mot solen, fyllde Peter Hilton i. Peter Hilton konstpratade kring trädgården och visade på vilket konstnärligt arbete permanent det kan vara att skapa en trädgård. Se så vackert man kan skapa i sin trädgård med bara blad, och så vackert man kan skapa med rätt färgkombinationer. Se på Sveas vita och blåa blommor, som tillsammans blir som trädgårdslyktor. Lönnar med sina stora blad ger också ett lummigt rum i trädgården. NU-biblioteket hade låtit Nisses växter installera ett grönt rum i ett konferensrum i bibliotekskorridoren, Gröna rum skulle det finnas på sjukhus som besöktes flitigt under en och en halv vecka. Många vilade en stund till porlande vatten och fågelsång från bandspelare, och lät sig tipsas av biblioteksböckerna i det gröna rummet. Gröna rum skulle det finnas permanent på sjukhus, säger Uddevallas trädgårdsorakel Peter Hilton övertygande. Sonja Nordberg var en av patienterna som sökt sig till NU-bibliotekets trädgårdskväll, efter att ha suttit en stund och slappnat av i Gröna rummet. Det är skönt att höra ljudet av vatten och fågelsången. Nu längtar jag till min mammas trädgård, där jag vill bygga en damm. Under kvällen med Peter Hilton och Svea Lundh fick Sonja ny energi att ta med sig hem till sitt trädgårdsbygge. Nöjda vandrade personal, patienter och trädgårdsintresserad allmänhet hemåt med många nya idéer inför vårens trädgårdar och balkonger. I biljetten ingick morotskaka och kaffe. Fröpåsar och krukväxter fanns att köpa med sig hem. Dessutom fanns många böcker för kunskap och upplevelse att låna från NU-biblioteket. Text: Gunvor Alexandersson Foto: Svea Lundh 09

10 Säker och snabb diagnos med ultraljud Nytt kontrastmedel gör det enklare att hitta tumörer i levern Att undersöka levern med hjälp av kontrastförstärkt ultraljud fungerar idag lika bra som datortomografi och magnetröntgen. Under 2004 började metoden användas på Näl. Det går snabbare och är både bekvämare och säkrare för patienten, säger röntgenläkare Lars Rostgård Christensen. ULTRALJUD. För att upptäcka tumörer i levern används datortomografi och magnetröntgen. Ibland krävs också att man tar vävnadsprov för att säkerställa om den förändring man ser är godartad eller farlig. Både datortomografi och magnetröntgen är mycket dyra undersökningar, ofta med lång väntetid. Den kontrastvätska som används vid datortomografi innehåller jod som en del patienter kan vara överkänsliga mot och som kan skada njurarna. Ultraljudsundersökningar av levern utan kontrast är ibland en osäker metod eftersom förändringarna inte alltid syns tillräckligt bra. Men utvecklingen har nu kommit så långt att det finns ett kontrastmedel som både fungerar bra och inte ger några som helst biverkningar. Det som sprutas in kan beskrivas som mycket små gasbubblor. De är något mindre än röda blodkroppar och fastnar i den friska vävnaden i levern. Däremot fäster de inte i tumörer som då träder fram som mörka fläckar, förklarar Lars Rostgård Christensen. När gasbubblorna gjort sitt jobb vilket tar ungefär 2-3 minuter försvinner de ur kroppen med utandningsluften. Efter fem minuter är de borta utan att patienten märkt någonting. Sedan januari 2004 har ultraljudsteamet på Näl undersökt 65 patienter med metoden. De har sluppit jodhaltigt kontrastmedel, att bli utsatta för röntgenstrålning och vävnadsprov. Dessutom har de sluppit oron eftersom de kunnat få sin diagnos direkt, säger Vanja Dahlöf, sjuksköterska och funktionsansvarig. Metoden har provats ut vid regionsjukhuset i Linköping och används numera vid alla större sjukhus i Sverige och på flera håll i Västra Götaland. Det är vår uppgift som röntgenavdelning att se till så att vi strålar lagom mycket och istället hittar alternativa undersökningar som är lika bra, säger Lars Rostgård Christensen. Förutom alla fördelar för patienten är bubbelmetoden också ekonomiskt lönsam. En ultraljudsundersökning med kontrast kostar drygt 1000 kronor ( kontrasten 400 kr) att jämföras med en magnetröntgen som kostar 8000 kronor. FAKTA Därför undersöks levern Leverundersökningar är en viktig del av sjukvården eftersom flera cancerformer kan ge metastaser i levern och cancer i sig är den näst vanligaste dödsorsaken. Levermetastaser är idag möjliga att behandla med exempelvis leverkirurgi. Primär levercancer är vanlig i Asien men mindre vanlig i Sverige. Godartade förändringar är däremot mycket vanliga. Exempelvis har tio procent födelsemärken i levern. Vanja Dahlöf, sjuksköterska och funktionsansvarig sprutar in bubblorna så att Lars Rostgård Christensen, röntgenläkare, kan se på skärmen om levern har några tumörer. Carina Granström, undersköterska som agerar patient på bilden, sköter bokning och omvårdnad av ultraljudspatienterna. 10

11 GÄSTKRÖNIKAN Lilian Olsson-Fors, avdelningschef på förlossningen, samordningsbarnmorska Lisbeth Lennartsson, förlossningsöverläkare Elisabeth Almström och projektledare Ullabritt Fredriksson är mycket nöjda med den gemensamma datajournalen NU-sjukvården först Datajournal från MVC till förlossningen Att kunna följa sin graviditet och förlossning i en och samma datajournal kan tyckas självklart för dagens blivande föräldrar. Men faktum är att NUsjukvården är först i Västra Götaland med en fullt utbyggd datajournal för hela vårdkedjan. DATORJOURNAL. På förlossningen och BB var det flera år sedan man slopade pappersjournalen. Istället används datajournalen Obstetrix för både smidig hantering och patientsäkerhet. Under 2004 fick även samtliga mödravårdscentraler inom NU-sjukvårdens område tillgång till journalsystemet. NU-sjukvården har under året utbildat ett 60-tal barnmorskor och ett 15-tal undersköterskor från primärvården i Obstetrix. Nu finns våra drygt 3000 patienter i en sluten vårdkedja från att de skrivs in av barnmorskan på mödravårdscentralen tills de har fött sina barn här hos oss, berättar Ullabritt Fredriksson, barnmorska och projektledare. Nu finns inte längre risken att något papper från journalen hamnar på avvägar eller att den blivande mamman mitt i all uppståndelse glömmer sin journal hemma. Tack vare den gemensamma datajournalen kan barnmorskan på förlossningen följa allt som hänt under graviditeten och behöver inte i onödan fråga kvinnan som med all säkerhet har annat att tänka på. När barnet är fött kan barnmorskan på hemorten följa upp hur förlossningen förlöpte vilket kan vara en viktig återkoppling. Höjd kvalitet och ökad säkerhet är den största vinsten med vår gemensamma journal men den sparar också mycket arbete. Tidigare skrev vi av primärvårdens pappersjournal för att få in den i vårt journalsystem och gjorde därmed ett onödigt dubbelarbete, säger Lilian Olsson Fors, avdelningschef för förlossningen. Säkerheten består i att alla uppgifter garanterat finns i journalen samt att bara personal med särskild behörighet har tillgång till den. Skulle det bli ett datastopp, vilket är mycket sällsynt, går det ändå alltid att läsa journalen. Anteckningar får då föras in senare. Vem bryr sig seriöst alltså? Ovanstående är ett citat från en av tonårsdöttrarna. Vi har ju fått lära oss att den tiden präglas av att man varken är barn eller vuxen och att det förklarar en del beteenden och reaktioner som för oss stelnade personligheter uppfattas som lite udda eller åtminstone svårbegripliga. Samtidigt tycker jag det är en otroligt spännande tid i en människas liv och som vuxen behövs man minst lika mycket som när barnen var små. Då skulle man skynda sig för att hämta barn på dagis, gå på föräldraundervisning och prenumerera på Vi föräldrar. Hur många prenumererar på dagens tonåring? Skämt åsido tror jag det är en dålig affärside, men behovet av kunskap och förståelse av denna tid har nog aldrig varit större. Som barnläkare har jag kunnat ta reda på lite mer kring vad tonåringar tycker och tänker och det finns ganska många myter att avliva. En vanlig sådan är att ungdomar gör inte som man säger utan som man gör vilket inte är till fullo sant. Visst är ett budskap som följs av samma beteende det bästa föredömet men däremot gäller inte motsatsen. Det är till och med bättre att vara rökare och vara tydligt negativ mot detta än att acceptera att tonåringen börjar. Samma sak gäller alkohol. Ett annat argument som man ofta möter hos föräldrar är att man minns hur man själv var och att detta skulle kunna ursäkta eller bättre förstå tonåringens beteende. Att ta risker och frigöra sig är en naturlig och viktig del av ungdomstiden men vår uppgift som föräldrar är att vara sparringpartners och lägga oss i! De risker vi utsatte oss för som tonåringar är inte samma risker som dagens ungdomar möter. Vi erbjöds inte GHB, vi kunde inte sitta ensamma på rummet och ge oss ut i cyberspace där man kan se det mest extrema när det gäller våld, sex, och beställa droger och vapen utan att någon vet om det. Barnombudsmannen BO gav för något år sedan ut en skrift om vad barn/ungdomar själva tycker är viktigt respektive dåligt hos oss föräldrar. På första plats kommer att föräldrar bryr sig och att regler är bra! Därefter att man som förälder är snäll, förstående och att man kan lyssna. Däremot skall man inte gräla på sitt barn inför andra eller tro att barnen klarar skolan utan hjälp. Man skall inte heller ge beröm inför andra och man skall absolut inte bli klassförälder. Så vi tonårsföräldrar får stå ut med att vara pinsamma, fråga hur det varit i skolan och fortsätta att lägga oss i och ta reda på vad som händer under denna så viktiga period i en människas liv. För att citera ungdomars språk så får vi cred (slang för engelskans credit-beröm /tillgodo etc) för detta senare och då också förståelse för att våra gränser var att bry sig! Per Möllborg, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, NU-sjukv. 11

Fakta NU-SJUKVÅRDEN GLIMTAR

Fakta NU-SJUKVÅRDEN GLIMTAR GLIMTAR från 2004 GLIMTAR ATT BLI FÖRÄLDER är för de flesta människor något av det största som kan hända i livet. Men när allt inte riktigt går enligt planerna är det tryggt att veta att den vård som erbjuds

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR Du är inbjuden till... 2017 KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 12 maj är det dags för HR-Dagen på Karlstad CCC i Karlstad.

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2012 I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Grå starr behandlas i Lindesberg Prognosen god

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM Gränslös vård och omsorg Det finns något unikt på Ängelholms sjukhus. Ett samarbete som suddar ut osynliga gränser, en verksamhet som vill skapa framtidens sjukvård med nya spännande

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö

Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö Träffen på Träcentrum den 20 mars inleddes av senior Inge Werner som välkomnade de cirka 60 deltagarna till samverkansdagen genom att beskriva sina erfarenheter

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från !!! Speciellt Korta & klara nyheter från Nr 1 Februari 2010 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Nyheter från landstinget kan vara så mycket. Det kan vara ett reportage i Tebladet eller en

Läs mer

Partnerprojektet. Jämställd vård. Barnmorskemottagningen Eriksberg i samarbete med Kunskapscentrum för Jämlik vård Göteborg 2014 01 27

Partnerprojektet. Jämställd vård. Barnmorskemottagningen Eriksberg i samarbete med Kunskapscentrum för Jämlik vård Göteborg 2014 01 27 Partnerprojektet Jämställd vård Barnmorskemottagningen Eriksberg i samarbete med Kunskapscentrum för Jämlik vård Göteborg 2014 01 27 Varför gör vi det här? Vårdcentralen har i uppdrag att jobba särskilt

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084

till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084 till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084 VÄLKOMMEN TILL VÅRDAVDELNING 083-084 Vi är en ortopedkirurgisk avdelning för främst akuta skador och sjukdomar i skelett, muskler, ledband

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011 04 29 Tack till alla på avd. 14 för den fina hjälpen. Skickar en särskild tanke till dig Ulrika, för att du stillade min oro. Varma kramar Majsan 14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

STENA DANICA TORSDAG 6 APRIL

STENA DANICA TORSDAG 6 APRIL Du är inbjuden till... 2017 STENA DANICA TORSDAG 6 APRIL FRISK LUFT & NYA IDÉER! För åttonde året i rad kommer vi den 6 april att gå till sjöss med HR-Båten och då hoppas vi att du vill åka med! Stena

Läs mer

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus Fäst patientetikett här Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus 1 Inskrivning 1. När du kom fick du ta en nummerlapp. Detta är viktigt eftersom det är vårt sätt att följa din väntetid

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90%

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90% Utvärderingsfrågor 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) 10 9 8 7 6 3 1 72. 64. 64. 44. 32. 28. 28. 24. 20. 12. 4. 4. 4. 0. 0. 0. 1 2 3 4 Series Name 1 Mai-Lis

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar Diskussionsunderlag för patientorganisationer inför möten med vårdcentraler Mål Att skapa en modell för hur patientorganisationer

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet...

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet... Måndag!!! Jag har valt att praoa på centrallasarettet på kirurgmottagningen! Dagen började klockan 8 på morgonen. Jag kom till entréhallen där jag blev hämtad av två kvinnor som heter Cecilia och Kerstin.

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Till dig som läser till Röntgensjuksköterska eller vill göra det! Välkommen till Bild- och funktionsmedicinskt centrum! Akademiska sjukhuset -

Till dig som läser till Röntgensjuksköterska eller vill göra det! Välkommen till Bild- och funktionsmedicinskt centrum! Akademiska sjukhuset - Till dig som läser till Röntgensjuksköterska eller vill göra det! Välkommen till Bild- och funktionsmedicinskt centrum! Akademiska sjukhuset - Uppsala Akademiska sjukhuset är en av de största arbetsplatserna

Läs mer

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare Förord Pebbles är en av de modigaste människor jag känner. Att så öppet berätta om sin psykiska sjukdom och framför allt sina psykoser är något jag beundrar. Det finns en hel del litteratur om depressioner

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Kjell-Olof Karlsson Stadsdirektör

Kjell-Olof Karlsson Stadsdirektör Lika men olika. 2 Alla arbetsplatser inom Lidingö stad ska vara fria från diskriminering. Som medarbetare ska du känna dig välkommen oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Reserapport Namibia. Johanna, ssk, ht 2011

Reserapport Namibia. Johanna, ssk, ht 2011 Reserapport Namibia Johanna, ssk, ht 2011 1. Vilket program läser du på? Jag läser på sjuksköterskeprogrammet i Linköping. 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Jag åkte till University of

Läs mer

Inskolning. med tanke på genus

Inskolning. med tanke på genus Tredje pris! Inskolning med tanke på genus Kan inte mamma också få vara med och skola in, frågar en pappa efter en heldag i förskolan. Det kändes härligt eftersom föräldrarna är en viktig del också i jämställdhetsarbetet,

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Primärvård Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga Psykiatri Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Metod Tidigare besök på MVC Strukturerad

Läs mer

Regionpolitiskt manifest för Västra Götalandsregionen

Regionpolitiskt manifest för Västra Götalandsregionen Regionpolitiskt manifest för Västra Götalandsregionen Programförklaring Ett mänskligare Västra Götaland 1 Fler vårdplatser För en trygg vård och värdigt omhändertagande Antalet vårdplatser har minskat

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset. Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset. Vårdförbundet Avdelning Uppsala Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset Vårdförbundet Avdelning Uppsala Akademiska - ett stort sjukhus, med stora problem Vårdförbundets arbetsmiljöenkät visar att pressen på Akademiska Sjukhusets sjuksköterskor

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN Västra Götalandsregionen 2014-10-31 www.drf.nu Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och dess betydelse inom psykiatrin 8.30-9.00 Registrering

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867:

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: ARBETA MED OSS STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

2015-06-14. Vad kan man själv göra för att motverka skadlig stress? Fråga först varför du gör så mot dig själv!

2015-06-14. Vad kan man själv göra för att motverka skadlig stress? Fråga först varför du gör så mot dig själv! Vad kan man själv göra för att motverka skadlig stress? För att veta var våra gränser går måste vi känna efter, och lyssna på våra inre signaler även de svaga. Djupanding Yogaövningar Massage Skäm bort

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer